tauron cena

Tauron: Ceny energii mogą wzrosnąć w przyszłym roku

bieżącym" - dodał wiceprezes. Wskazał, że z drugiej strony wzrost cen ogranicza większa dostępność energii na rynku, w szczególności planowane oddanie do użytku nowych bloków energetycznych. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla

Tauron nie oczekuje spadku cen uprawnień do emisji CO2 w średnim terminie

Wrocław, 19.09.2018 (ISBnews) - Przy założeniu skutecznej regulacji ze strony Komisji Europejskiej nie należy oczekiwać spadku cen uprawnień do emisji CO2 w średnim terminie, uważa wiceprezes Taurona Polskiej Energii Jarosław Broda.  "Jeśli przyjmiemy założenie, że jeśli Komisja

Tauron spodziewa sie wzrostu cen węgla o kilkanaście procent w 2018 r.

Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia spodziewa się wzrostu cen węgla o kilkanaście procent w przyszłym roku, poinformował wiceprezes Marek Wadowski. "Spodziewamy się wzrostu cen węgla o kilkanaście procent" - powiedział Wadowski dziennikarzom. Dodał, że chodzi o

Tauron i tani prąd w promocji: płać mniej, czyli więcej (przynajmniej na razie)

zastanawiają się, czy przypadkiem w dłuższej perspektywie bilans promocji nie będzie dla klienta korzystniejszy, niż to wygląda dziś. "Gwarancja ceny opłaca się właśnie teraz, kiedy cena jest najniższa. Podwyżki cen energii są nieuniknione. Tegoroczna obniżka to ewenement. To logiczne, że Tauron chce

Przychody Taurona z rynku mocy mogą wynieść 135,3-154,6 mln zł w 2024 r.

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Spółki Grupy Tauron, które wzięły udział w aukcji głównej rynku mocy na okres dostaw przypadający na rok 2024, mogą mieć od 135,29 mln zł do 154,6 mln zł przychodów z tego tytułu w 2024 r., podał Tauron. "Według szacunków spółki, cena zamknięcia aukcji

Tauron utworzy ok. 230-280 mln zł rezerwy w zw. z zatwierdzeniem taryfy

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Tauron utworzy rezerwę na umowy rodzące obciążenia w Segmencie Sprzedaży, wynoszącą wstępnie od 230 mln zł do 280 mln zł w związku z zatwierdzeniem taryfy Taurona Sprzedaż przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). "Biorąc pod uwagę zatwierdzoną cenę sprzedaży

Tauron: Z ekologicznych produktów skorzystało już 100 tys. klientów indywid.

osoby, które mają stałą cenę energii w ciągu doby, jak i te, które rozliczane są w dwóch lub trzech strefach czasowych" - podano w komunikacie. Klienci Taurona mogą wybrać ofertę na dwa lub trzy lata, a rabat będzie trwał również wtedy, gdy ceny w taryfie ulegną zmianie. Dodatkowo klienci, którzy

Tauron utworzy odpisy w segmentach Wydobycie, Wytwarzanie, Tauron Ciepło

Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia dokona odpisów w segmentach Wydobycie i Wytwarzanie na łącznie 227 mln zł - ich szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 184 mln zł, podała grupa. Z kolei odpisy aktualizujące związane ze spółką zależną

Tauron: Oddanie do eksploatacji bloku 910 MW w Jaworznie nastąpi do 15 lutego

% głosów i udziałów w NJGT. W połowie października 2019 r. Tauron podał, że Nowe Jaworzno Grupa Tauron - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - ustaliła w negocjacjach z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa rozszerzenie zakresu prac przy budowie bloku energetycznego 910 MW, które zwiększy cenę

Tauron przeznaczy 5-6 mld zł na inwestycje w OZE do 2025 roku

Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia szacuje, że dodatkowe 900 MW farm wiatrowych na lądzie i 300 MW fotowoltaiki do 2025 roku to nakłady rzędu 5-6 mld zł, poinformował wiceprezes Taurona ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda. "Zakładamy, że będą to wydatki

Tauron oczekuje wzrostu EBITDA w segmentach OZE i wydobycia w tym roku

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia oczekuje wzrostu wyniku EBITDA w 2020 roku segmentach OZE i Wydobycia, podała spółka w prezentacji. W segmencie Sprzedaży oczekiwana jest normalizacja wyniku, zaś w segmentach Wytwarzania i Dystrybucji jego spadek w skali roku. Podstawowe

Tauron nabył farmy wiatrowe in.ventus o mocy 180 MW za 137 mln euro

Krynica-Zdrój, 03.09.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podpisał umowę nabycia pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW należących do grupy in.ventus i wierzytelności przysługujących Hamburg Commercial Bank AG wobec spółek zarządzających farmami wiatrowymi. Wartość transakcji to 137 mln

Tauron szacuje przychody z rynku mocy na 149,04 mln zł w 2024 r.

latach 2026-2028 (łącznie): 393,70 mln zł. "Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez PSE, cena zamknięcia aukcji wyniosła 259,87 zł/kW/rok, a spółki Grupy Tauron zawarły umowy mocowe na całkowity wolumen obowiązków mocowych wynoszący 573,5 MW, w tym umowy na: a) 5 lat (tj. na lata 2024-2028

Tauron planuje przebudowę ponad 22 tys. km linii SN na kablowe do 2040 r.

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia planuje przebudowę ponad 22 tys. km istniejących linii napowietrznych średniego napięcia (SN) na linie kablowe do 2040 r., podała spółka. Łącznie z już przebudowanymi liniami będzie to oznaczało 75% udziału sieci kablowych. "Na koniec

Tauron:Koszt bloku 910 MW w Jaworznie wzrósł o 52,3 mln zł, oddanie do 31 I 2020

Warszawa, 17.10.2019 (ISBnews) - Nowe Jaworzno Grupa Tauron - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - ustaliła w negocjacjach z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa rozszerzenie zakresu prac przy budowie bloku energetycznego 910 MW, które zwiększy cenę netto o 52,3 mln zł do 4 537,8 mln zł i

Rafako: Odbiór bloku w Jaworznie opóźni się, trwa ustalanie zakresu napraw

oddania bloku emitent przekaże tę informację w formie raportu bieżącego" - czytamy dalej. W połowie października 2019 r. Tauron podał, że Nowe Jaworzno Grupa Tauron - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - ustaliła w negocjacjach z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa rozszerzenie zakresu

Tauron ogłosił przetarg na budowę farmy fotowoltaicznej w Jaworznie

Warszawa, 21.08.2019 (ISBnews) - Tauron ogłosił przetarg na kompleksową realizację budowy pierwszej farmy fotowoltaicznej o mocy od 3,1 do 5 MW zlokalizowanej w Jaworznie, podała spółka. Termin składania ofert wyznaczony został na 13 września. "Tauron prowadzi obecnie program budowy farm

Tauron przyjął warunki nabycia 5 farm wiatrowych od in.ventus za 137 mln euro

Warszawa, 27.08.2019 (ISBnews) - Zarząd Taurona przyjął warunki nabycia pięciu farm wiatrowych należących do grupy in.ventus, podała spółka. Farmy zlokalizowane są w północnej Polsce, a ich łączna moc zainstalowana wynosi 180 MW. Wynegocjowana cena nabycia pięciu farm wiatrowych wynosi

Tauron ma porozumienie ws. bloku w Jaworznie, termin oddania - do 15 XI

realizacji projektu" - skomentował wiceprezes Taurona Jarosław Broda, cytowany w komunikacie. W połowie października 2019 r. Tauron podał, że NJGT ustaliła w negocjacjach z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa rozszerzenie zakresu prac przy budowie bloku energetycznego 910 MW, które zwiększy cenę

Tauron zakończył modernizację Elektrowni Wodnej Lubachów

Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - Tauron zakończył gruntowną modernizację Elektrowni Wodnej Lubachów, a jej ważnym etapem było uruchomienie magazynu energii, podała spółka. To oznacza, że projekt Wirtualnej Elektrowni Taurona wkroczył w kolejną fazę. "Magazyn energii o mocy 500kW zwiększył

Tauron miał 10,91 mln zł straty netto, 3,6 mld zł EBITDA w 2019 r.

. wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (o 12%) - głównie jako efekt 10% wzrostu średniej ceny oraz 1% spadku wolumenu sprzedanej przez Grupę Kapitałową Tauron energii elektrycznej, 2. wyższe przychody ze sprzedaży gazu (o 28%), z uwagi na wzrost cen sprzedaży gazu o 6% oraz wzrost wolumenu

Elektrobudowa otrzymała wniosek od Tauron Ciepło o zawezwanie do próby ugodowej

ok. 12,46 mln zł tytułem obniżenia ceny kontraktowej oraz 0,17 mln zł tytułem odszkodowania za szkody wynikłe z wystąpienia usterki, bowiem Tauron Ciepło nie dochował warunków przewidzianych w umowie łączącej strony, przypomniano. "Na dzień sporządzenia niniejszego raportu emitent podtrzymuje

Tauron: Podejmujemy działania, aby pozostać firmą stabilną finansowo

Jaworzno, 12.03.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podejmuje działania na rzecz utrzymania obecnej stabilności finansowej, niezależnie od ostatecznego kształtu rozporządzenia do ustawy dotyczącej cen energii, poinformował wiceprezes Jarosław Broda. "Tauron jest stabilną finansowo firmą

Tauron Polska Energia przyjął aktualizację kierunków strategicznych

Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Tauron Polska Energia przyjął aktualizację kierunków strategicznych będących uzupełnieniem strategii Grupy Tauron na lata 2016-2025, podała spółka. Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych

Tauron ma umowę na dostawę energii dla Górn.-Zagłęb. Metropolii za 192,4 mln zł

Tauron. Spółka podkreśla, że w obecnej sytuacji, gdy rosnące ceny na giełdzie powodują wzrost kosztów energii elektrycznej, oferta Taurona jest korzystna dla zamawiającego. Świadczy o tym fakt, że druga oferta przetargowa była wyższa od tej, którą przedstawił Tauron, o ponad 15 mln zł"

Tauron miał wstępnie 1 mln zł straty netto, 795 mln zł EBITDA w II kw.

. nie uwzględniają - za wyjątkiem wyżej wspomnianego rozwiązania części rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia - ewentualnego wpływu na wyniki Grupy Tauron regulacji prawnych dotyczących ustabilizowania cen dostarczania energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w 2019 r. Aktualnie trwają prace

Tauron miał szacunkowo 161 mln zł zysku netto, 957 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia wypracował 161 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 957 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2020 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. "Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2020 r.: Przychody ze sprzedaży

Tauron wygrał najwięcej przetargów ogłoszonych przez podmioty publiczne w 2017r.

Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia wygrał największą liczbę przetargów ogłoszonych przez podmioty zobligowane do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w 2017 r., podała spółka "Sukces osiągnięty przez Tauron w zakresie największej ilości wygranych przetargów na

Opłaty za energię spadną? Kolejne firmy zapowiedziały obniżkę cen

Dwie z czterech państwowych firm dostosowały swoje cenniki do oczekiwań prezesa urzędu Marka Woszczyka. URE nie ujawnił jednak, o które firmy chodzi. Pewne jest, że ceny energii dla gospodarstw domowych zostaną obniżone o kilka procent. Skąd presja Urzędu na obniżkę cen energii? Warszawskie RWE

Tauron planuje ograniczyć wydatki o 1,4 mld zł w br. wobec zgłoszonych planów

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia planuje ograniczenie wydatków w 2019 r. o 1,4 mld zł wobec potrzeb zgłoszonych przez spółki zależne, podała grupa. Spółka podkreśla, że mimo dyscypliny kosztowej, nie zmieni się kierunek i tempo transformacji, a ustawa dotycząca cen energii

Tauron ma umowę z PGG na zakup węgla za szacunkową kwotę 2,15 mld zł

Warszawa, 18.01.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zawarł umowę zakupu węgla z Polską Grupą Górniczą (PGG), poinformowała spółka. Wartość dostaw w latach 2018-2021, przy założeniu ceny węgla ustalonej na rok 2018, szacowana jest na ok. 2,15 mld zł netto.  "Przedmiotem umowy

Rafako, Mostostal Warszawa i Tauron mają aneks do umowy dot. Elektrowni Jaworzno

Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Rafako i Mostostal Warszawa zawarło ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron aneks nr 7 do kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, na warunkach ustalonych w połowie października 2019 r., co oznacza, że cena netto

Tauron wyemituje 10-letnie euroobligacje o wartości 500 mln euro

Warszawa, 29.06.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zdecydował, że wyemituje dziesięcioletnie euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro z kuponem 2,375% w skali roku, podała spółka. "28 czerwca 2017 r. zostały ustalone następujące parametry euroobligacji, które zostaną

Tauron: Przychody z rynku mocy mogą sięgnąć 82,5-92,8 mln zł w 2022 r.

Warszawa, 05.12.2018 (ISBnews) - Spółki Grupy Tauron wzięły udział w aukcji głównej rynku mocy na okres dostaw 2022 r., podał Tauron Polska Energia. Według szacunków spółki, cena zamknięcia aukcji ukształtuje się w przedziale od 195,28 do 219,66 zł/kW/rok, a przychody Grupy Tauron z rynku

Tauron liczy na wynik EBITDA w tym roku podobny do ubiegłorocznego

elementem, który może się pojawić pod koniec roku jest ewentualne wprowadzenie rynku mocy" - wskazał Wadowski. Dodał, że - jego zdaniem - presja na rynku węgla może mieć wpływ na ceny energii ale dopiero w 2018 r.  Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która

Tauron szacuje przychody z rynku mocy na ok. 79,82 mln zł w 2023 r.

Warszawa, 24.12.2018 (ISBnews) - Po przekazaniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) do publicznej wiadomości wstępnych wyników aukcji głównej rynku mocy na 2023 rok, w tym ceny zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 202,99 zł/kW/rok, Tauron szacuje przychody grupy z rynku mocy w 2023 r

Wszystkie elektrownie wodne Taurona wygrały aukcję OZE

Warszawa, 06.07.2017 (ISBnews) - Wszystkie elektrownie wodne zgłoszone przez Tauron Ekoenergia wygrały aukcję OZE przeprowadzoną 30 czerwca br., podała spółka. "Wszystkie zgłoszone elektrownie wodne Tauron Ekoenergia wygrały aukcję OZE i uzyskały gwarantowaną cenę sprzedaży energii

Tauron miał wstępnie 188 mln zł zysku netto, 808 mln zł EBITDA w III kw.

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia wypracował w III kwartale skonsolidowany zysk netto wysokości 188 mln zł, zaś w I-III kw. br. zysk wyniósł 854 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. "Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 

URE zatwierdził taryfy dla Enei i Energi Obrót z podwyżką o ok. 9 zł/mies.

Operator/ ENEA 12,2 8,3 Energa Operator/ ENERGA Obrót 11,3 8,6 Tauron Dystrybucja/ Tauron Sprzedaż 11, 4 - 12,9 7,8 – 8,6            

Tauron miał szacunkowo 12 mln zł straty netto, 3 599 mln zł EBITDA w 2019

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia wypracował 12 mln zł skonsolidowanej straty netto i 3 599 mln zł zysku EBITDA w 2019 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. "Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za: (a) 2019 r. Przychody ze sprzedaży i

Tauron miał 141,9 mln zł zysku netto, 996 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

ze sprzedaży. Było to konsekwencją głównie wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, będących pochodną wyższych cen energii na rynku hurtowym i detalicznym" - czytamy w komunikacie. Grupa Tauron wypracowała w I półroczu EBITDA na poziomie 2,2 mld zł. Największy udział w EBITDA

Rafako prowadzi proces uzgodnień dot. zmiany umowy na realizację proj. Jaworzno

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Rafako wraz ze spółką zależną E003B7 w dalszym ciągu prowadzą w dobrej wierze proces uzgodnień ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron dotyczących zmiany treści postanowień umowy z 17 kwietnia 2014 r. na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry

Tauron zakłada wzrost EBITDA w wytwarzaniu i wydobyciu, spadek w sprzedaży w br.

spadek wolumenu sprzedaży do odbiorców końcowych, - spadek marży w związku z rosnącą ceną sprzedaży energii, - wynik finansowy uzależniony od regulacji dotyczących cen energii dla klientów w 2019 r. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem

Tauron wyemitował euroobligacje o wartości nominalnej 500 mln euro

Warszawa, 05.07.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia wyemitował dziesięcioletnie euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro z kuponem 2,375% w skali roku, podała spółka. "Spółka wyemitowała euroobligacje o następujących parametrach: 1. Łączna wartość nominalna: 500 000

Spółki zależne Polenergii złożyły pozew przeciwko Tauronowi, chcą ok. 343 mln zł

, przypomniano. "Tauron powierzył PKH dokonywanie na potrzeby grupy Tauron zakupów energii elektrycznej oraz praw majątkowych na podstawie długoterminowych umów. Wobec spadku cen rynkowych oraz niewyrażenia przez Amon i Talia zgody na wprowadzenie do umów zmian korzystnych wyłącznie dla grupy Tauron

Tauron może niedługo zakończyć rozmowy w sprawie sprzedaży farm wiatrowych

Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) - Tauron Polska Energia może niedługo zakończyć rozmowy w sprawie sprzedaży spółki Marselwind, do której wniesiono farmy wiatrowe, poinformował wiceprezes Krzysztof Zawadzki. "Ja myślę, że w najbliższym czasie będziemy powoli kończyć te rozmowy"

Tauron: Przychody z rynku mocy mogą sięgnąć 584,1-642,5 mln zł w 2021 r.

; - czytamy w komunikacie. Według szacunków spółki, cena zamknięcia aukcji ukształtuje się w przedziale od 218,56 do 240,40 zł/kW/rok, a przychody Grupy Tauron z rynku mocy mogą wynosić: a) w 2021 r.: od 584,1 mln zł do 642,47 mln zł b) w latach 2022-2025: od 437,26 mln zł do 540,1 mln zł rocznie c) w

URE zatwierdził taryfę Taurona Sprzedaż dot. cen energii w 2020 r. (aktual.)

obrotu URE nie wydał pozytywnej decyzji. "Urząd uznał za uzasadnione koszty przedstawione przez Tauron. Natomiast koszty przedstawione w pozostałych wnioskach taryfowych zostały uznane za nieuzasadnione" - powiedział prezes URE Rafał Gawin podczas konferencji prasowej. Wyjaśnił, że

URE zatwierdził taryfę Taurona Sprzedaż dot. cen energii w 2019 r.

Tauron. Natomiast koszty przedstawione w pozostałych wnioskach taryfowych zostały uznane za nieuzasadnione" - powiedział prezes URE Rafał Gawin podczas konferencji prasowej. Wyjaśnił, że chodzi o koszty własne, koszty zakupu świadectw pochodzenia i koszty energii elektrycznej. "

Tauron i Enea podpisały list intencyjny ws. strategii w OZE

bieżący poziom cen tzw. zielonych certyfikatów i energii elektrycznej oraz przewidywania co do wysokości tych cen w przyszłości, przypomniano. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii

Tauron pozytywnie ocenia pomysł zwiększenia obligo giełdowego do 100%

długą, a inne krótką. Po drugie, 100-proc. obligo zapewni przejrzystość rynku i nie będzie już zarzutów o manipulację cenami. Po trzecie, giełda będzie głębokim rynkiem, z dużą płynnością. To wszystko leży w interesie konsumentów energii. To także bardzo dobra wiadomość dla Grupy Tauron, która ma krótką

Tauron zakłada ujemną EBITDA w wydobyciu, EBITDA ogółem poniżej 2015 r.

presją cen energii elektrycznej. Czulibyśmy się komfortowo, gdyby wyniki EBITDA były na poziomie 2015, natomiast mamy do tego wątpliwości. Spodziewamy się, że sytuacja wynikowa Grupy Tauron może być gorsza niż w 2015" - powiedział Wadowski. Ogółem zysk EBITDA w I poł. br. wyniósł 1 653,41 mln zł

Societe Generale: Tauron może skutecznie zrestrukturyzować kopalnię Brzeszcze

od cen na rynkach międzynarodowych, nasz węgiel jest wyceniany z premią do cen ARA. Oczekuję, że w najbliższych miesiącach ceny w Polsce powinny być stabilne" - powiedział Kubicki. Tauron podał dziś, że Nowe Brzeszcze Grupa Tauron Sp. z o.o. oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK

HSH Nordbank wniósł pozew przeciwko Tauronowi Sprzedaż, domaga się 232,88 mln zł

rozwiązania umów miało być uniknięcie przez spółkę zależną straty stanowiącej różnicę między cenami umownymi, a ceną rynkową zielonych certyfikatów, która wyniosłaby ok. 343 mln zł netto, podano wówczas. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem

Tauron przeznaczy 1,5 mld zł na dokończenie bloku 910 MW w Jaworznie

budowy bloku gazowego w Łagiszy. "Przy rosnących cenach uprawnień do emisji CO2 opłacalność takiego bloku się poprawia i analizujemy, czy to już jest ten poziom, żeby kontynuować projekt. Jednak na dziś projekt jest wciąż w fazie zawieszenia" - wskazał Wadowski. Tauron Polska Energia S.A

Produkcja energii Taurona spadła o 9,5% r/r do 16,8 TWh w 2016 r.

, w tym z odnawialnych źródeł energii - 1,3 TWh. Niższa produkcja i sprzedaż energii elektrycznej realizowana przez segment Wytwarzanie wynikała bezpośrednio z przyjętej strategii handlowej Grupy Tauron, przy czym za spadek produkcji energii w źródłach odnawialnych odpowiadała głównie niższa produkcja

Tauron zaktualizuje strategię, przyjrzy się OZE i Stalowej Woli

projektem, któremu szczególnie się przyglądamy. Kluczowe czynniki sukcesu dla tego projektu to możliwość sprzedania usług systemowych PSE oraz zapewnienie możliwie najlepszej relacji ceny gazu do energii elektrycznej (clean spark spread)" - powiedział Nowakowski. Tauron Polska Energia S.A. jest

Tauron nie widzi ryzyka płynnościowego w związku z brakiem emisji akcji

uprzywilejowanych akcji serii C po cenie emisyjnej 5 zł za akcję. Emisja miała zostać przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i

Tauron wciąż liczy na porozumienie ws. sprzedaży farm wiatrowych

sprawie sprzedaży Marselwind. Dodał wówczas, że Tauron rozmawia obecnie tylko z jednym inwestorem. Projekt ten opiera się na odbiorze energii elektrycznej i certyfikatów, które gwarantują inwestorowi odpowiednią stopę zwrotu. Nastąpił bardzo duży spadek, zarówno cen certyfikatów, jak i cen energii

Tauron: Produkcja energii spadła o 4% r/r do 8,45 TWh w I poł. 2016 r.

zbliżony do ubiegłorocznego. Znaczny spadek produkcji odnotowano w segmencie OZE (o 21%), co wynikało z ograniczenia spalania biomasy (nieopłacalność ze względu na niskie ceny zielonych certyfikatów) oraz niższej produkcji w elektrowniach wodnych i farmach wiatrowych ze względu na gorsze warunki

PKN Orlen i Tauron mają list intencyjny ws. budowy elektrociepłowni w Czechach

Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - PKN Orlen i Tauron Polska Energia podpisały list intencyjny dotyczący warunków udostępnienia gruntu pod budowę elektrociepłowni w Czechach, podał Orlen. "W ramach podpisanego listu intencyjnego Tauron i PKN Orlen zadeklarowały powołanie zespołu

Tauron uruchomił drugą ścianę wydobywczą w kopalni Brzeszcze

Warszawa, 27.06.2016 (ISBnews) - Tauron Polska Energia uruchomił drugą ścianę w Zakładzie Górniczym Brzeszcze, należącym do spółki Nowe Brzeszcze Grupa Tauron, podała spółka. Podstawowe parametry ściany to 5 tys. ton na dobę wydobycia i zasoby węgla szacowane na 400 tys. ton. Ściana zazbrojona

URE zatwierdził taryfę PGE Obrót - ostatniego z 4 sprzedawców z urzędu

- do 31 marca 2020 r., natomiast taryfy Energa Obrót i Tauron Sprzedaż - do końca 2020 roku" - czytamy dalej. Taryfy zatwierdzane przez regulatora określają poziom cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, które nie korzystają z ofert wolnorynkowych, a usługi sprzedaży świadczone są dla

Tauron poszerzył ofertę Smart Home o systemy sterowania

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia poszerzył ofertę Smart Home o systemy sterowania oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją czy roletami okiennymi, podał spółka. Produkty te dostępne są pod nazwą Smart Home Professional. "Oferowane technologie inteligentnego domu

Tauron oczekuje poprawy wolumenów wydobycia węgla i wyników segmentu w IV kw.

Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia spodziewa się poprawy w odniesieniu do wolumenu wydobytego węgla, jak i wyników finansowych segmentu w IV kw. tego roku. Segment wydobycia Taurona poprawi EBITDA r/r w 2017 r., ale dodatni wynik na tym poziomie odnotuje dopiero w 2018 r

Rafako szacuje obecnie planowaną marżę na projekcie Jaworzno na ok. 5%

ograniczenie szacowanego negatywnego wyniku. Działania te, będą przede wszystkim polegały na dochodzeniu roszczeń z tytułu nadzwyczajnego wzrostu cen od spółki pod firmą Nowe Jaworzno Grupa Tauron (zamawiający) w kwocie nie niższej niż 67 800 000 zł po oszacowaniu i dochodzeniu roszczeń od podwykonawców oraz

Tauron miał 189 mln zł zysku netto w III kw. wg wstępnych danych

sprzedaż, będący konsekwencją spadku rynkowych cen zielonych certyfikatów. Koszty finansowe z tytułu ujemnych różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy Tauron w III kwartale 2017 r. o 64 mln zł. W III kwartale 2016 r. ujęcie różnic

Produkcja energii Taurona wzrosła o 12% r/r do 9,46 TWh w I poł. 2017 r.

z ograniczenia spalania biomasy (efekt bardzo niskich rynkowych cen zielonych certyfikatów)" – czytamy w komunikacie. W I półroczu 2017 r. produkcja węgla handlowego w grupie była wyższa o 34% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniosła 3,32 mln ton. Sprzedaż węgla

Tauron wygrał przetarg na dostawy energii dla samorządów Górnego Śląska

elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego z Górnego Śląska swoje oferty złożyły oprócz Taurona firmy Energa Obrót SA oraz Corrente sp. z o.o. O wygranej w przetargu decydowało kryterium najniższej ceny, podano w komunikacie. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej

Tauron: Produkcja energii spadła o 2% r/r do 4,31 TWh w I kw. 2016 r.

efektem braku współspalania biomasy i niższej produkcji w elektrowniach wodnych oraz utrzymującej się niekorzystnej sytuacji na rynku energii ze źródeł odnawialnych (niższy wolumen produkcji z OZE, niższa cena zielonych certyfikatów, brak wsparcia dla elektrowni wodnych o mocy powyżej 5 MWe, obniżenie o

Tauron zwiększył produkcję energii o 8,2% r/r do 16,6 TWh w 2015 r.

Warszawa, 09.03.2016 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zwiększył produkcję energii elektrycznej o 8,2% w skali roku do 16,6 TWh w 2015 r., podała spółka. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych spadła o 10,9% do 1,59 TWh. "Grupa zwiększyła produkcję energii elektrycznej o 8,2% dzięki

URE odmówił zatwierdzenia wniosków o zmiany taryf energii elektrycznej

, podał Urząd. "W ocenie prezesa Urzędu, obecna sytuacja rynkowa nie uzasadnia wnioskowanych przez przedsiębiorstwa podwyżek cen energii. Decyzja regulatora oznacza, że czterej sprzedawcy będą stosować w rozliczeniach z klientami w gospodarstwach domowych korzystających z oferty taryfowej (grupy

Tauron miał wstępnie 286 mln zł zysku netto, 778 mln zł EBITDA w III kw.

produkcji węgla handlowego wynikający z harmonogramu przezbrajania ścian w trzech zakładach górniczych Grupy Tauron oraz trudnych warunków o charakterze górniczo-geologicznym (segment Wydobycie), b) wyższe koszty rezerwy związanej z zakupem uprawnień do emisji CO2 wynikające ze wzrostu rynkowych cen

Produkcja energii Taurona wzrosła o 13,5% r/r do 4,89 TWh w I kw. 2017 r.

ubiegłego roku, co wynikało z ograniczenia spalania biomasy (efekt bardzo niskich rynkowych cen zielonych certyfikatów)" - czytamy w komunikacie. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wzrósł o 4,5% r/r do 13,3 TWh. "Jest to efekt koniunktury gospodarczej i wyższego zużycia energii

Tauron: Zmiany odpisów obniżą skons. wynik finansowy za 2018 r. o 377,9 mln zł

opłacalności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w stosunku do generacji konwencjonalnej (efekt wzrostu rynkowych cen energii oraz zielonych certyfikatów); - wzrost kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2" - czytamy w komunikacie. W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za

Tauron odnotował spadki EBITDA w czterech kluczowych segmentach

Wydobycie odnotował stratę EBITDA na poziomie 169,25 mln zł wobec 157,9 mln zł straty w I poł. 2015 r. Strata segmentu wynikała z niskich wolumenów produkcji i cen sprzedaży węgla, co nie pozwoliło segmentowi na osiągnięcie pozytywnego wyniku finansowego, ani w spółce Tauron Wydobycie, ani w Nowych

Tauron dokonał odpisów, które obciążą skons. wynik za 2016 r. na 62 mln zł

Warszawa, 14.02.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia, wobec zakończenia głównych prac związanych z testami na utratę wartości aktywów na dzień 31 grudnia 2016 r., podjął decyzję o rozpoznaniu w segmencie Wytwarzanie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek

Odpisy Tauronu w segmencie Wytwarzanie obniżą wynik jedn. o 1 mld zł w I półr.

Warszawa, 26.07.2016 (ISBnews) - Testy na utratę wartości aktywów przeprowadzone przez Tauron w segmencie Wytwarzanie wykazały konieczność utworzenia odpisów wysokości około 1 mld zł na poziomie jednostkowym. Przewidywany wpływ tych odpisów na wynik netto w sprawozdaniu jednostkowym wynosi

Przegląd prasy

Braster z dniem 31 VIII --MZ: 19 powiatów z dodatkowymi obostrzeniami; 7 w strefie czerwonej, 12 w żółtej --Rada Przedsiębiorczości chce rządowego wsparcia dla budownictwa mieszkaniowego --MK przesłało do konsultacji projekt noweli dot. wsparcia elektromobilności --Tauron zakłada ujemny wynik

Spółka zależna Tauronu wypowiedziała umowy na zakup zielonych certyfikatów

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Tauron Sprzedaż, spółka zależna Tauron Polska Energia, złożyła oświadczenia o wypowiedzeniu długoterminowych umów na zakup praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł (tzw. zielonych certyfikatów, PM OZE), podał Tauron

Tauron: Wartość umowy na Jaworzno III wzrosła do 4,47 mld zł, termin to XI 2019

termin wykonania o 8 miesięcy - do listopada 2019 r., podał Tauron. Zaawansowanie budowy wynosi obecnie ok. 31,8%. "Na mocy aneksu cena umowy netto zostanie zwiększona o kwotę 71,05 mln zł (tj. do kwoty 4 470 mln zł), a termin na wykonanie przedmiotu umowy zostanie wydłużony o 8 miesięcy (tj

Tauron szacuje 2,094 mld zł EBITDA i 1 mld zł zysku netto w I półroczu

Warszawa, 01.08.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia szacuje 2,094 mld zł EBITDA i 1 mld zł zysku netto w I półroczu, podała spółka. "Wybrane szacunkowe dane finansowe za I półrocze 2017 r.: przychody ze sprzedaży: 8 755 mln zł; EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy

Grupa Tauron wyemitowała na rynku niemieckim obligacje o wartości 158 mln euro

Warszawa, 05.12.2014 (ISBnews) - Grupa Tauron wyemitowała na rynku niemieckim piętnastoletnie niezabezpieczone obligacje imienne o wartości 168 mln euro, podał Tauron. "Emisja obligacji imiennych tzw. NSV (Namensschuldverschreibung) przeprowadzona została przez Tauron Sweden Energy

Tauron miał 204,88 mln zł zysku netto, 790,73 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Tauron wypracowała w 2018 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 18,1 mld zł, co oznacza 4-proc. wzrost w stosunku do 2017 roku. Mimo utworzenia rezerwy związanej z wpływem regulacji prawnych na ceny sprzedaży energii elektrycznej w wysokoœci 214 mln zł osiągnęliśmy wynik EBITDA w

Zysk netto Taurona spadł r/r do 323,25 mln zł w I kw. 2016 r.

zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 872,91 mln zł wobec 1 014,94 mln rok wcześniej. "Wynik EBITDA Grupy Tauron uzyskany w I kwartale 2016 r. jest o 14% niższy niż przed rokiem. Wpływ na taką sytuację miały przede wszystkim warunki rynkowe - niższe realizowane ceny energii, wyższe

Tauron liczy na wzrost EBITDA w dystrybucji w 2018 r., stabilizację w wydobyciu

produkcji węgla handlowego zbliżony do osiągniętego w 2017 r.; - znaczący wzrost kosztów usług obcych, materiałów, maszyn i urządzeń górniczych; - średnia cena sprzedaży węgla wyższa o ok. 10%; - kontynuacja programu poprawy efektywności, podano także. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w

Tauron miał 636,15 mln zł zysku netto, 1 292 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia odnotował 636,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 639,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 875,49 mln zł wobec 810,79 mln

Tauron miał szacunkowo 641 mln zł zysku netto, 4 590 mln zł przychodów w I kw.

), - znaczący spadek kosztów umorzenia praw majątkowych w związku z niższą ceną nabycia zielonych certyfikatów przez segment Sprzedaż (będący konsekwencją spadku rynkowych cen zielonych certyfikatów), wskazano także w komunikacie. Tauron zastrzegł, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i

Tauron miał wstępnie 459 mln zł straty netto w IV kw. 2018 r.

Warszawa, 26.02.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia miał 4 820 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 459 mln zł straty netto w IV kw. 2018 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Emitent informuje, że na wyniki finansowe IV kwartału 2018 r. istotny wpływ miały

Rafako rozmawia z Tauronem ws. zwiększ. kwoty na blok w Jaworznie o 127 mln zł

. "Emitent oraz podmiot zależny emitenta - spółka pod firmą E003B7 Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (SPV) rozpoczęli w dniu 14-09-2016 roku proces uzgodnień ze spółkami Tauron Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie oraz Tauron Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, dotyczący zmiany treści

Odpisy Tauronu w segmencie Wytwarzanie obniżą wynik jedn. o 4,93 mld zł w 2015 r

aktualizujących zostaną przedstawione 9 marca 2016 r. Tauron podał, że kluczowe założenia biznesowe wpływające na oszacowanie wartości odzyskiwalnej obejmowały przyjęte ścieżki cen energii elektrycznej i paliw, limity emisji CO2 dla produkcji energii elektrycznej, przychód taryfowy przedsiębiorstw

Tauron miał wstępnie 525 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia miał 5 313 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 525 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Spółka wskazuje, że w IV kwartale 2018 r., po dokonaniu szacunku

Przegląd prasy

do 30 VI --innogy go! ma specjalną ofertę w cenie biletu komunikacji na czas epidemii --Forte przedłużyło przestój ekonomiczny spółki na kwiecień --PKN Orlen: Użytkownicy programu Vitay mogą przekazać środki na walkę z COVID-19 --JHM Development złożył wniosek do KNF ws. wycofania akcji z

Tauron zrefinansował obligacje o łącznej wartości 2,25 mld zł

Warszawa, 29.02.2016 (ISBnews) – Tauron Polska Energia wyemitował 22 500 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł, podała spółka. Jednocześnie spółka nabyła w celu umorzenia 22 500 obligacji wyemitowanych w grudniu 2011 r. "W ramach nowego programu spółka wyemitowała

Tauron przygotowuje się na chude lata

pokazuje swoją strategię. Grupy energetyczne takie jak Tauron, które dysponują wieloma elektrowniami konwencjonalnymi, muszą się zmieniać tak, aby dostosować się do nowych warunków: spadających hurtowych cen energii i rosnących kosztów spalania węgla. W tym ostatnim przypadku chodzi o konieczne, liczone w

URE: Spółki dystrybucji i przesyłu energii zainwestują prawie 52 mld zł do 2025

Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Operatorzy systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej (OSD: Enea Operator, Energa Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja oraz innogy Stoen Operator) oraz operator systemu przesyłowego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) - przeznaczą prawie 52 mld

Zysk netto Tauronu wzrósł r/r do 132,19 mln zł w IV kw. 2014 r.

zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 18.440,76 mln zł w porównaniu z 19.131,12 mln zł rok wcześniej. Tauron tłumaczy, że spadek przychodów o 3% r/r w 2014 r. wynika przede wszystkim z niższych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej, niższych cen sprzedaży energii oraz