tauron akcje analiza

Tauron: Zmiany odpisów obniżą skons. wynik finansowy za 2018 r. o 377,9 mln zł

wyniku finansowego netto wyniesie 377,9 mln zł" - czytamy dalej. W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzone analizy wykazały: - zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości akcji w Tauron Wydobycie S.A. w wysokości 54,1 mln zł. - zasadność utworzenia

Tauron dokonał odpisów, które obciążą skons. wynik netto za I półr. o 303 mln zł

komunikacie. Jednocześnie spółka podała, że w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za I półrocze 2018 r. przeprowadzone analizy wykazały zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości akcji w obszarze Wydobycie w wysokości 1 041 mln zł. Natomiast w obszarze Wytwarzanie

Tauron podpisał z wojewodą małopolskim list intencyjny ws. elektromobilności

przez Tauron. Celem projektu jest przekazywanie wiedzy na temat przyczyn i skutków niskiej emisji oraz dostarczanie nowoczesnych systemów grzewczych, które nie szkodzą środowisku. W ramach programu prowadzone są akcje edukacyjne oraz zbierane są dane do badań dotyczących wiedzy nt. problemów

Saski Partners: Rynek M&A w Polsce najgorsze ma już za sobą, nadchodzi ożywienie

, wynika z analiz firmy doradczej Saski Partners. W I połowie roku sfinalizowano w Polsce 68 transakcji fuzji i przejęć wobec 129 w tym samym okresie 2019 roku, a ich łączna wartość była mniejsza o 65% i wyniosła 1,4 mld euro, wynika z analizy danych Thomson Reuters i Catalyst, cytowanych w komunikacie

Przegląd informacji ze spółek

Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 30 czerwca br. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 4 289,5 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 996,3 mln zł. Gaming Factory przydzieliło wszystkie akcje

Przegląd informacji ze spółek

wypłatę w wysokości 30,73 zł na akcję, podała spółka. JR Holding ASI jest w trakcie analizy kilkunastu projektów pod kątem inwestycji, poinformował prezes January Ciszewski. JR Holding ASI przedstawi propozycję aktualizacji strategii przed najbliższym walnym zgromadzeniem akcjonariuszy, poinformował

Przegląd informacji ze spółek

, wynika ze słów przedstawicieli spółki. Tauron Polska Energia zakłada dalszy spadek zużycia energii elektrycznej w kraju w 2020 r., poinformował szef Biura Analiz Rynku Energii Elektrycznej i Produktów Powiązanych Sebastian Gola. Tauron Polska Energia rozważy możliwość wypłaty dywidendy w przyszłym

Przegląd prasy

do 30 VI --innogy go! ma specjalną ofertę w cenie biletu komunikacji na czas epidemii --Forte przedłużyło przestój ekonomiczny spółki na kwiecień --PKN Orlen: Użytkownicy programu Vitay mogą przekazać środki na walkę z COVID-19 --JHM Development złożył wniosek do KNF ws. wycofania akcji z

Przegląd informacji ze spółek

Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - zawarło porozumienie z konsorcjum Rafako - Mostostal Warszawa, wykonawcą bloku 910 MW w Jaworznie, oraz E003B7 sp. z o.o. (SPV) w sprawie naprawy uszkodzonych elementów kotła i harmonogramu dalszych prac, podał Tauron

Przegląd informacji ze spółek

z rynku mocy w 2023 r. na ok. 79,82 mln zł, wynika z komunikatu spółki. Spółki Grupy Tauron zawarły umowy mocowe na 1 rok z obowiązkiem mocowym na poziomie 393,23 MW. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykreśliła akcje Getin Noble Bank, Gino Rossi, Harper, Open Finance, Sygnity i TXM

Przegląd prasy

widzi zagrożenia przekroczenia budżetu bloku 910 MW w Jaworznie --Tauron: Podejmujemy działania, aby pozostać firmą stabilną finansowo --Akcjonariusze Introlu zdecydują 9 IV o 0,08 zł dywidendy na akcję --Tauron: OZE będą odgrywać ważną rolę w zaktualizowanej strategii --Wybrana przez PKP PLK

Przegląd prasy

zakup taboru --GPW Benchmark udostępnił dokument dot. metody kalkulacji WIBOR/WIBID wg BMR --UKNF i KDPW nawiązały współpracę dot. wspierania rozwoju innowacji finansowych --Ultimate Games: Premiera 'Esport Manager' na Nintendo Switch ustalona na 27 VIII --ARP sprzeda 34,87% akcji WZK Victoria

Przegląd informacji ze spółek

przetargowym na zadanie pn. "Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w zakresie elektroenergetyki trakcyjnej w Krakowie w latach 2019-2022". Wartość brutto złożonej przez spółkę oferty wynosi 50,2 mln zł.  Tauron Dystrybucja - spółka zależna Taurona Polskiej Energii

Przegląd informacji ze spółek

(zniesienie dematerializacji akcji) 125 266 899 akcjom spółki, stanowiącym 100% udziału w kapitale zakładowym, podała spółka. Analizy przeprowadzone przez Polską Grupę Energetyczną (PGE) wykazały, że projekt uciepłownienia Elektrowni Rybnik nie byłby rentowny, poinformował wiceminister energii Tadeusz

Przegląd informacji ze spółek

(ZUZP), co obciąży wynik netto za 2019 r. na ok. 8,9 mln zł, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Sygnity w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii Z oraz akcji serii AA, podał regulator. Firmą inwestycyjną

Tauron miał 1,8 mld zł straty w 2015 r. 130 mln zł do zwrotu za Brzeszcze

, że ta inwestycja może być opłacalna - mówił były prezes Tauronu Jerzy Kurella. Wcześniejszy zarząd Tauronu z Dariuszem Luberą na czele nie chciał jednak inwestować w Brzeszcze, twierdząc, że to ekonomicznie nieuzasadnione - przez to został w październiku odwołany. Sam Tauron nie chce ujawnić analiz

Przegląd prasy

wynosi 202,99 zł/kW/rok, Tauron szacuje przychody grupy z rynku mocy w 2023 r. na ok. 79,82 mln zł, wynika z komunikatu spółki. Spółki Grupy Tauron zawarły umowy mocowe na 1 rok z obowiązkiem mocowym na poziomie 393,23 MW. --Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykreśliła akcje Getin Noble

Przegląd informacji ze spółek

na 13 233 492 akcji nowej emisji serii M, podała spółka.  Tauron Polska Energia, Tauron, Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) powołały fundusz typu coprorate venture capital (CVC) EEC Magenta, podał Tauron. Oferta PBDiM Kobylarnia z grupy kapitałowej Mirbudu

Przegląd informacji ze spółek

. Infoscan otrzymał od GBF International SAS trzecie zamówienie na kolejnych 50 sztuk urządzeń MED Recorder wraz z licencją na użytkowanie oprogramowania służącego do analizy i przechowywania danych związanych z badaniem diagnostyki bezdechu sennego, podała spółka. Łączna wartość zamówienia wynosi 81,5 tys

Przegląd informacji ze spółek

., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Akcjonariusze Brastera zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 13 043 479 akcji serii O, bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z podjętych uchwał.  Tauron Polska Energia został sponsorem tytularnym

Przegląd informacji ze spółek

, operacyjne oraz stabilność finansową, podała spółka. R22 otrzyma ze spółki zależnej Vercom dywidendę w wysokości 7,3 mln zł oraz 4,4 mln zł wynagrodzenia związanego ze skupem akcji Vercom w celu ich umorzenia, podała spółka. Pekabex BET - spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex - ocenia

Przegląd informacji ze spółek

amerykańskich giełdach, a nie recesję w gospodarce. W tym scenariuszu polska giełda powinna zakończyć 2019 r. lepszymi rezultatami niż w ub.r., ocenił szef działu analiz towarzystwa Jarosław Niedzielewski. Tauron Polska Energia i KGHM Polska Miedź uruchomiły w Lubinie pierwszy, dostępny dla wszystkich, punkt

Przegląd informacji ze spółek

Maklerski BDM jako podmiot pośredniczący. PSC III, LP - fundusz zarządzany przez Pollen Street Capital Limited - zdecydował o podniesieniu ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Prime Car Management (PCM) do 23,25 zł z 20 zł, podał podmiot pośredniczący Pekao Investment Banking. Tauron

Przegląd informacji ze spółek

wpływu pandemii koronawirusa na portfele kredytowe swoich banków na Białorusi, Ukrainie i w Rumunii, poinformował prezes Piotr Kaczmarek. Holding dostrzega już ożywienie akcji kredytowej klientów, w największym stopniu - w Rumunii, dodał. Rafako intensywnie pracuje nad zawarciem z Grupą Tauron aneksu

Przegląd informacji ze spółek

Produkcyjnym PKN Orlen w Płocku zostanie zakończony w połowie kwietnia 2019 roku, podała spółka. PSC III, LP - fundusz zarządzany przez Pollen Street Capital Limited - ogłosił wezwanie na 100% akcji Prime Car Management (PCM) po cenie 20 zł za akcję, podał pośredniczący Pekao Investment Banking

Przegląd prasy

Ailleronu w miejsce Łukasza Juśkiewicza --MR: Sejmowe komisje przesunęły termin wejścia w życie Małego ZUS+ na 1 II 2020 --PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee po cenie 1,96 zł/ szt. --Indeks WIG20 spadł o 0,33% na zamknięciu w środę --Unimot podwyższył prognozę skorygowanej EBITDA do

Przegląd informacji ze spółek

; Ministerstwo Energii podpisało z Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja, Enea Operator i Energa Operator porozumienie dotyczące współpracy sektora energetycznego na rzecz zwiększenia cyberbezpieczeństwa kraju, poinformował Tauron. Moody's Investors Service obniżył perspektywę ratingu depozytów mBanku do

Przegląd prasy

Deweloper ma pozwolenie na użytkowanie ostatniego etapu Lokum Victoria --Analizy Online: Styczeń przyniósł poprawę nastrojów, co widać w wynikach TFI --Wartość aktywów Quercus TFI wzrosła m/m do 2,55 mld zł na koniec stycznia --Tauron uruchomił program KPT ScaleUp dla start-upów --Stalexport przyjął

Przegląd informacji ze spółek

spółka.  Work Service i Industry Personnel złożyły wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o zawarcie nowych układów ratalnych, podała spółka. Potencjalny inwestor Work Service, który jest zainteresowany przejęciem aktywów lub akcji spółki jako priorytet traktuje uregulowanie

Przegląd informacji ze spółek

kanały telewizyjne: SmartDom, Polsat Games, Polsat Rodzina, poinformował członek zarządu Maciej Stec. Grupa Tauron podtrzymuje zakończenie budowy Elektrowni Jaworzno III na IV kw. 2019 r., poinformował prezes Filip Grzegorczyk.  Grupa Tauron jest zainteresowana nowymi projektami związanymi

Przegląd informacji ze spółek

nowo emitowanych akcji, która pozwoli na utrzymanie udziału w głosach na walnym zgromadzeniu CCC na co najmniej niezmienionym poziomie, po cenie co najmniej równej cenie minimalnej, tj. 30 zł, podała spółka. Zarząd CCC podjął uchwałę w sprawie podjęcia przez spółkę analiz i prac na potrzeby

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Grupy Kęty będzie rekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 22,5 zł na akcję z zysku za 2018 r. i z części kapitału zapasowego, podała spółka. Tauron odnotował 204,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r

Przegląd informacji ze spółek

Polska Energia zakończył główne analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów grupy kapitałowej Tauron 30 czerwca 2019 r., podała spółka. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujmie utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych w

Przegląd informacji ze spółek

r. wobec 24,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zarząd Banku Handlowego zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwoty 537 010 956,0 zł, tj. 99,98% jednostkowego zysku netto za 2017 rok, co oznacza wypłatę dywidendy wysokości 4,11 zł na jedną akcję, podał bank

Przegląd informacji ze spółek

wpływ na wyniki finansowe spółki i grupy w 2020 r., podała Trakcja. Tauron Polska Energia przeprowadził dodatkowe analizy w ramach testów na utratę wartości aktywów w związku z przesunięciem terminu oddania do eksploatacji bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, które wykazały zasadność utworzenia dla

Przegląd prasy

Warszawa, 12.12.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Emilewicz: Projekt zgazowania węgla rozważany przez Grupę Azoty i Tauron jest kosztowny, ale może być obiecujący --CBRE: Miejsce na kolejne galerie handlowe jest jeszcze w

Przegląd informacji ze spółek

mln zł z zysku za 2019 r. i środków z kapitału rezerwowego, co da 0,74 zł na akcję. MOL rozpoczął produkcję środków do dezynfekcji rąk i powierzchni, przeznaczonych do ochrony przed koronawirusem, podała spółka.  Tauron Polska Energia zawarł umowę kredytu konsorcjalnego na kwotę 500 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

dopuszczeniu oferentów do badania due diligence spółki zależnej Tauron Ciepło, które może zakończyć się złożeniem ofert wiążących, podała spółka. W wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Ergisu, ogłoszonego przez Finergis Investments oraz Marka Górskiego, 22 listopada 2019 roku zostały

Przegląd prasy

. 17,28 mln zł zamienne na akcje --Indeks WIG20 wzrósł o 0,57% na zamknięciu we wtorek --MF: PIT '0' dla młodych zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r. --KNF zgodziła się na przejęcie Union Investment TFI przez Generali CEE Holding --KNF nałożyła 900 tys. zł kary na PZU --Aegon chce mieć 'istotny

Przegląd prasy

giełdach, a nie recesję w gospodarce. W tym scenariuszu polska giełda powinna zakończyć 2019 r. lepszymi rezultatami niż w ub.r., ocenił szef działu analiz towarzystwa Jarosław Niedzielewski. --Tauron Polska Energia i KGHM Polska Miedź uruchomiły w Lubinie pierwszy, dostępny dla wszystkich, punkt

Przegląd prasy

2020 roku --Cordia przeznaczy 575 mln zł z emisji obligacji na ekspansję - głównie w Polsce --Bank Pekao rozważa emisję obligacji podporządkowanych w listopadzie --Kwieciński: Nowela dot. przekształcenia OFE w IKE wejdzie w życie od stycznia --W wezwaniu na akcje Stelmetu zawarto transakcje na

Przegląd informacji ze spółek

. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odmówiła dokonania na rzecz Primetechu wpłaty 5 mln zł, stanowiących część ceny sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), podał Primetech. KGHM Polska Miedź nie zakłada przekroczenia budżetu na 2019 r. w zakresie nakładów inwestycyjnych rzeczowych i chce go

Haitong Bank rekomenduje: "sprzedaj" dla polskich spółek energetycznych

marca. Niszcząca inwestycja Taurona Ostatnia spółka energetyczna, nad którą kontrolę sprawuje państwo, czyli Tauron, również dostała obniżoną rekomendację z "neutralnie" do "sprzedaj" z ceną docelową na poziomie 2,18 zł za akcję (obecnie jest to 2,64 zł). Eksperci Haitong Banku

tauron akcje analiza

upadłości 305 firm wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej --Bancovo pracuje nad nową strategią. Do końca tego roku liczy na współpracę z 20 partnerami --Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w sporze dotyczącym podatku od wiatraków po raz kolejny orzekł na korzyść

Przegląd informacji ze spółek

kapitałowy we wspólnej z Grupą Azoty inwestycji w instalację zgazowania węgla, poinformował wiceprezes Jarosław Broda. Zarząd Inpro zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 10,01 mln z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, podała spółka. Tauron i

Przegląd informacji ze spółek

2019 r., z zastrzeżeniem, iż termin ten jest uzależniony od sytuacji na rynku obligacji, podał bank.  W wezwaniu na akcje Stelmetu zawarto transakcje na 24 074 623 akcje, w tym 510 115 akcji było przedmiotem transakcji zrealizowanej na GPW w Warszawie, poinformował pośredniczący w wezwaniu BM

Przegląd informacji ze spółek

roku o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, podał bank. PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej (KE) możliwość zapoznania się z wynikami jej analiz przeprowadzonych w II fazie postępowania, związanego z przejęciem kapitałowym Grupy Lotos. Zgodnie z praktyką dla tej fazy postępowania

Przegląd informacji ze spółek

, debiut giełdowy na maj. Mirbud zdecydował rozpoczęciu analizy możliwości i scenariuszy przejęcia całkowitej kontroli nad JHM Development i wycofania jego akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w

Przegląd prasy

6,58 zł dywidendy na akcję --Rada nadzorcza Brastera powołała dotychczasowy zarząd na nową kadencję --MF: Wartość długu SP zapadającego w br. to 70,3 mld zł na koniec lutego 2017 --MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,6% m/m do 945,15 mld zł w II --Grupa Azoty chce latem zakończyć analizy

Przegląd prasy

instytucji lada moment będzie już mogło wyjść na rynek z ofertą PPK, ponieważ zostaną umieszczone w ewidencji prowadzonej przez PFR Parkiet --Trigon DM: W ubiegłym miesiącu fundusze emerytalne pozbyły się polskich akcji o wartości około 162 mln zł --Rynek neutralnie zareagował na przedstawiony w

Przegląd prasy

przeprowadzonych analiz zarząd podjął decyzję o odwróceniu w całości dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość udziałów w SDC GmbH w kwocie ok. 260 mln zł, podał Ciech. Kwota odwrócenia odpisu powiększy wysokość jednostkowego wyniku finansowego netto za ub.r. --Sąd rejonowy w Białymstoku

Przegląd informacji ze spółek

. Na podstawie przeprowadzonych analiz zarząd podjął decyzję o odwróceniu w całości dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość udziałów w SDC GmbH w kwocie ok. 260 mln zł, podał Ciech. Kwota odwrócenia odpisu powiększy wysokość jednostkowego wyniku finansowego netto za ub.r. Sąd rejonowy

Przegląd informacji ze spółek

120-130 mln zł, podała spółka. Grupa Tauron prowadzi szczegółowe analizy potencjalnego zakupu aktywów Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze, celem przygotowania teasera do pozyskania partnera do tej transakcji, poinformował wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Krzysztof Zawadzki. Grupa Tauron

Przegląd prasy

bank.  --Tauron wdrożył w Elektrowni Łagisza pierwszy model predykcyjny, wykorzystujący nowoczesne modele wykrywania anomalii i przewidywania awarii, podała spółka. Działanie systemu sprowadza się do analizy dużych zbiorów danych sensorowych z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod sztucznej

Przegląd informacji ze spółek

współczynnika kapitału Tier 1, podał bank.  Tauron wdrożył w Elektrowni Łagisza pierwszy model predykcyjny, wykorzystujący nowoczesne modele wykrywania anomalii i przewidywania awarii, podała spółka. Działanie systemu sprowadza się do analizy dużych zbiorów danych sensorowych z wykorzystaniem

Przegląd prasy

wstępnie 11,45 mln zł skons. zysku netto w I kw. 2018 r. --Zysk netto FO Dębica wzrósł r/r do 119,57 mln zł w 2017 r. --Zysk netto PGE wyniósł wstępnie ok. 959 mln zł w I kw. 2018 r. --Idea Bank: Należności od GetBack stanowią 0,06% sumy bilansowej grupy --Tauron i PGNiG: Warunki zawieszające dla

Przegląd prasy

Grupy Kęty powołała zarząd na nową kadencję, uzupełniony o Rafała Lechowicza --Rank Progress chce nabyć za 20 mln zł udziały spółki budującej obiekt handlowy --PKO BP wprowadzi w br. kartę wielowalutową dla wszystkich dorosłych klientów --Cena akcji OncoArendi Therapeutics w IPO ustalona na 29 zł

Przegląd prasy

netto w 2019 r., podtrzymuje cel przychodowy --Tauron prowadzi zaawansowane rozmowy ws. partnerstwa w offshore --Analizy Online: Saldo wpłat i wypłat w TFI wyniosło -0,25 mld zł w kwietniu --Polmlek wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Rolmlecza i Lacpolu --Dom Dev. rozpoczął sprzedaż 102 lokali w

Przegląd informacji ze spółek

dywidendę przeznaczyć 37,9 mln zł, tj. po 8 zł na jedną akcję.  PKP Cargo przewiozło 9,4 mln ton towarów w marcu br., tj. o 3,5% więcej r/r, a wykonana praca przewozowa wzrosła o 2% r/r do 2,4 mld tonokilometrów, podała spółka, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Tauron

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

czerwca.  WEEKEND Z puli ponad 100 respiratorów zamówionych przez Caritas Polska w ramach akcji #WdzięczniMedykom, 48 zostało zakupionych ze środków przekazanych przez Generali Polska, podała spółka. Respiratory pozyskane przez Caritas Polska dzięki wsparciu tego darczyńcy zostały przekazane już

Przegląd prasy

rozwój sieci stacji paliw płynnych w Polsce -- Mabion chciałby pozyskać partnera w USA jeszcze przed złożeniem wniosku o rejestrację w FDA -- W 2019 r. warto stawiać na defensywne sektory, uważa szef działu analiz Haitong Banku Konrad Ksieżopolski Dziennik Gazeta Prawna  -- Wartość

Przegląd informacji ze spółek

akcję to 3,2 zł brutto. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zainwestował 133 mln zł (ok. 32 mln euro) w podporządkowane obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski w ramach programu o wartości 1 mld zł, podał EBOR. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął decyzję o

KGHM ma problemy z kopalnią w Chile i wielką stratę

pod ogromnym znakiem zapytania, ale KGHM nie stoi pod ścianą, jeśli chodzi o przesadne zadłużenie, więc możliwość jej wypłaty jest - mówi "Wyborczej" Paweł Puchalski, szef działu analiz giełdowych Domu Maklerskiego BZ WBK. Według Puchalskiego przykład państwowego koncernu Tauron pokazuje, że

Przegląd prasy

: Traktujemy TTIP priorytetowo; mamy nadzieję, że Polska na nim skorzysta, choć ostatnie analizy nie są już tak optymistyczne jak wcześniejsze --Colliers: na koniec 2015 r. ok. 45% centrów handlowych w Polsce miało więcej niż 10 lat, w tym 23% działało od ponad 15 lat Gazeta Wyborcza --W zamian za "

Przegląd informacji ze spółek

. - Kołbiel - Garwolin (ok. 13 km), podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Tauron Polska Energia nie planuje ograniczać programu inwestycyjnego, poinformował prezes Jerzy Kurella. Mogą nastąpić zmiany w projekcie budowy bloku w Stalowej Woli, realizowanym wspólnie z Polskim Górnictwem

Przegląd informacji ze spółek

;w skali miesiąca, podały Analizy Online i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie Katowickiego Węgla przez Tauron Wydobycie, podał Urząd. MOL podniósł prognozę oczyszczonej (CCS) EBITDA do 2,4 mld USD na 2018 r

Przegląd prasy

zezwolenia na przywrócenie akcjom Abadon Real Estate formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 26 marca 2019 r. --Polenergia oraz Wind Power uzyskały 5 marca bezwarunkową zgodę prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na utworzenie wspólnego

Przegląd informacji ze spółek

tytułu podatku VAT za styczeń 2012 r. WSA uznał, że zobowiązanie w wysokości 9,35 mln zł powiększone o zaległe odsetki jest przedawnione, podała spółka.  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom Abadon Real Estate formy dokumentu (zniesienie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

cyfrowe. Handel 4.0, dzięki temu, że umożliwia stworzenie ekosystemu z dostawcami i producentami, pozwala być bliżej klienta, wypracować najlepsze dla niego korzyści oraz tworzyć atrakcyjne oferty dostosowane do indywidualnych potrzeb.  Źródło: spółka Dostęp do internetu: Według analizy PBI Gemius

Przegląd prasy

--Tauron Dystrybucja ma 21,9 mln zł dofinansowania z POIiŚ na dwa projekty --KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Brastera w zw. z emisją akcji serii I --City Inspire planuje wejście na rynek NewConnect --Spółki Marvipolu mają dwie ramowe umowy na sprzedaż 348 samochodów --Sławomir Koszołko został

Przegląd prasy

jest w trakcie podpisywania pierwszych umów w gastronomii --MCI Capital miało 67,62 mln zł zysku netto w I kw. 2018 (aktualizacja) --Kopex złożył do GPW wniosek o zawieszenie obrotu akcjami do 29 maja br. --PZU liczy, że analizy dot. Pekao i Alior Banku będą znane do końca II kw. --Prezes PGE

Przegląd prasy

dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe, podała spółka.   --Atal wyemitował dwuletnie, niezabezpieczone obligacje serii AM o wartości 70 mln zł, podała spółka. --Tauron Polska Energia odnotował 286 mln zł skonsolidowanego zysku netto oraz 778 mln zł EBITDA w III kw. 2018 r., podała

Przegląd informacji ze spółek

. Tauron Polska Energia odnotował 286 mln zł skonsolidowanego zysku netto oraz 778 mln zł EBITDA w III kw. 2018 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.  Orange Polska może rozpocząć oferowanie usług bankowych w 2021 r., poinformował prezes Jean Francois Fallacher.  Jastrzębska

Przegląd prasy

trzeba było zapłacić w trzecim kwartale średnio 242 dolary, czyli 33 dolary więcej niż rok temu ISBnews --Comarch - jako lider konsorcjum (Comarch, Apator Rector, Tukaj Mapping Central Europe, Eurosystem) - otrzymał noty obciążeniowe wystawione przez Tauron Dystrybucja, wzywające członków konsorcjum

Przegląd informacji ze spółek

Comarch - jako lider konsorcjum (Comarch, Apator Rector, Tukaj Mapping Central Europe, Eurosystem) - otrzymał noty obciążeniowe wystawione przez Tauron Dystrybucja, wzywające członków konsorcjum do solidarnej zapłaty kwoty 30,24 mln zł, podała spółka.  Produkcja energii elektrycznej netto

Przegląd informacji ze spółek

modernizację to kolejny przetarg PLK ogłoszony we wrześniu w ramach Wielkiej Ofensywy Inwestycji Kolejowych, podała spółka. PGNiG Termika rozważy przystąpienie do analizy projektu objęcia udziałów w spółce Towarzystwo Finansowe Silesia, podała spółka w oświadczeniu.  Akcjonariusze Komputronika

Przegląd prasy

Partner założył spółkę w Rumunii --Analizy Online: Aktywa TFI spadły o 0,5% m/m do 273,8 mld zł we wrześniu --PBKM ma umowę z NCBiR na dofinansowanie projektu kwotą ok. 11,4 mln zł --Virgin Mobile: Zużycie transferu danych wzrosło o 56% r/r w okresie I-VIII --PCC Rokita przydzieliło obligacje

Przegląd prasy

cysternach z LNG --KNF bada kwestię domniemanego nabycia akcji Bumechu przez China Coal --Idea Bank otrzymał drugą ratę w wysokości 334 mln zł za akcje GetBack --Fundusz należący do Resource Partners kupił 70% udziałów Torf Corporation --Tauron wdroży Strategiczną Agendę Badawczą, chce zoptymalizować

Przegląd prasy

detalicznych funduszy inwestycyjnych napłynęły 2 mld zł świeżej gotówki, wynika z szacunków firmy Analizy Online; to najwięcej od ponad dwóch lat --DM BZ WBK: CD Projekt może być pierwszą spółką z branży gier, która wejdzie do indeksu blue chipów; opuścić go może Asseco Poland ISBnews --Moody's nie

Przegląd informacji ze spółek

Therapeutics ustalił cenę akcji serii F w pierwotnej ofercie publicznej (IPO) na 29 zł za akcję i ostateczną liczbę akcji oferowanych na 2 mln sztuk, podała spółka. Kruk kupi 51% udziałów w spółce działającej na rynku inkaso we Włoszech, podała spółka. Zapisy oferty zakładają docelowe posiadanie 100

Przegląd prasy

--Czas oglądania telewizji w ubiegłym roku znów wzrósł i raczej nie skurczy się w tym roku, wynika z analiz specjalistów Parkiet --Prezes Integer.pl: W przyszłym roku pokonamy Pocztę Polską pod względem liczby dostarczonych paczek Dziennik Gazeta Prawna --MZ utwory specjalny fundusz dla pacjentów

Przegląd prasy

977 MW obowiązku mocowego w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2021, podała Energa. --Spółki Grupy Tauron wzięły udział w pierwszej aukcji głównej mocy zorganizowanej w ramach mechanizmu rynku mocy i szacuje, że roczne przychody grupy z rynku mocy mogą sięgnąć 584,1-642,5 mln zł w 2021 r. (kolejne

Przegląd informacji ze spółek

rynku mocy na rok 2021, podała Energa. Spółki Grupy Tauron wzięły udział w pierwszej aukcji głównej mocy zorganizowanej w ramach mechanizmu rynku mocy i szacuje, że roczne przychody grupy z rynku mocy mogą sięgnąć 584,1-642,5 mln zł w 2021 r. (kolejne przychody byłyby realizowane w latach 2022

Przegląd prasy

% skonsolidowanego zysku netto oraz 30,9% jednostkowego zysku netto, wypracowanego w 2017 r., podał bank. Proponowana wartość dywidendy na jedną akcję to 3,2 zł brutto. --Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zainwestował 133 mln zł (ok. 32 mln euro) w podporządkowane obligacje wyemitowane przez PKO Bank

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

mld zł ze środków europejskich na wsparcie transferu wiedzy z nauki do gospodarki, podało MNiSW. Źródło: ISBnews Sztuczna inteligencja: Blisko 3,3 tys. firm prowadzi prace nad sztuczną inteligencją (AI), wynika z analiz dr. Andrzeja Wodeckiego z Politechniki Warszawskiej. Najwięcej z nich

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

ubiegłym roku przez kobiety – po to, aby sprawdzić, do których branż aplikują najchętniej i gdzie są najczęściej zatrudniane. Wyniki analizy ukazały, że choć w Polsce nadal istnieją branże typowo „kobiece", w których zatrudnienie znajduje 100% aplikujących pań, to kobiety coraz śmielej

Przegląd prasy

Lotos wzrosła r/r do 7,68 USD/bbl w lutym --Tauron ponownie wybrał ofertę Kopeksu i Famuru na budowę szybu Grzegorz --Obligacje PBG serii B, C, D, E, F, G, H, I zadebiutują jutro na Catalyst --Cyfrowy Polsat: Propozycja ws. abonamentu wbrew zasadzie równości wobec prawa --KNF zatwierdziła

Przegląd informacji ze spółek

emisji obligacji w drodze oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych o wartości do 60 mln zł, podała spółka.  Tauron Polska Energia wyemitował dziesięcioletnie euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro z kuponem 2,375% w skali roku, podała spółka. Murapol

Przegląd prasy

wyciągnął z analizy, którą przygotowała firma Deloitte. Wzorowała się na rozwiązaniach niemieckich ISBnews --Akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydują 5 kwietnia o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 416,32 mln zł z zysku za 2017 r., tj. 3,2 zł brutto na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne

Przegląd prasy

ubezpieczeniowych i leasingowych --Na 29 września zostało zwołane NWZ Banku Pocztowego dotyczące podwyższenia kapitału banku poprzez emisję akcji Dziennik Gazeta Prawna --Morawiecki: Liczę, że nie 85-90% przejdzie na emeryturę, tylko 60-70% - wówczas koszt zmian w systemie emerytalnym szacowany na 9,5 mld zł

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Digital Poland wraz z partnerami w czasie trwania Festiwalu Cyfryzacji uruchomi akcję charytatywną.Źródło: spółka GIEŁDA, EMISJE, M&A  Agora: Wraz z SFS Ventures s.r.o. (jako kupujący) oraz Czech Radio Center a.s. (CRC) (sprzedawca) dokonali ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży nabytych 40

Przegląd informacji ze spółek

złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wniosek o zawieszenie obrotu akcjami Kopexu na okres od 17 maja 2018 r. do 29 maja 2018 r., poinformowała spółka. PZU liczy, że analizy dotyczące współpracy lub połączenia Banku Pekao z Alior Bankiem będą znane do końca II kw., poinformował

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

punkty można wykorzystać do płatności w usługach Huawei – Chmurze, AppGallery, Motywach czy Huawei Video.  Źródło: spółka Tauron: Rozpoczął szeroką akcję wymiany liczników u przedsiębiorców, wymianie ma ulec 120 tys. urządzeń. Nowoczesne urządzenia pozwolą na bezprzewodowe odczytywanie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

na akcję, podała spółka.  Źródło: ISBnews IMS: Akcjonariusze IMS zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2018 rok w wysokości 19 gr na akcję, tj. w łącznej wartości 6 028 626,28 zł, podała spółka.  Źródło: ISBnews Comarch: Akcjonariusze Comarchu zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

% podatku od przychodu dla platform streamingowych, takich jak Ipla, Player, Amazon Prime czy Netflix. Środki te (według analiz, 15-20 mln zł rocznie) mają zasilić Polski Instytut Sztuki Filmowej. Ta nowa danina dotyczy tylko dużych firm - wyłączone są z niej niewielkie serwisy. Ponadto sejmowa Komisja

Przegląd informacji ze spółek

i Autostrad dwie umowy na łącznie 586 mln zł netto, podała spółka. Hawe liczy na finalizację restrukturyzacji zadłużenia do końca roku i następnie planuje skupić się na przejściu do działań operacyjnych. Strategia miałaby zostać zaprezentowana w I kwartale, czemu ma towarzyszyć emisja akcji z

Przegląd prasy

Warszawa, 28.06.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Polskie koncerny mają problemy z realizacją projektów we Włocławku i Stalowej Woli, wiele innych ciągle jest na etapie analiz - inwestycjom nie sprzyja brak wsparcia dla