taryfy przesyłowej

URE zatwierdziło taryfy dwóm spółkom przesyłu - Gaz-System oraz EuRoPol Gaz

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfy dwóm spółkom przesyłu - Gaz-System oraz EuRoPol Gaz, podał Urząd. "Wprowadzenie w życie taryfy Gaz-System oznacza wzrost stawek w punktach wejścia o 10% dla gazu E i 13,1% dla gazu L w stosunku do

MK przesłało do konsultacji projekt noweli dot. wsparcia elektromobilności

systemów dystrybucyjnych (OSD) i operatora systemu przesyłowego (OSP) o konto regulacyjne. Dzięki wprowadzeniu tego konta taryfy operatorów będą dokładniej odzwierciedlały ponoszone przez nich koszty prowadzonej działalności. Saldo tego konta ustalane w taryfach operatorów uwzględniać będzie różnice w

Gaz-System rozpoczął konsultacje nowego modelu taryfowego

taryf ustalonych dla usług przesyłowych oraz zmian wprowadzanych w tych taryfach i sposobie ich ustalania. Obowiązek ten został nałożony na Gaz-System decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z dnia 16 lipca 2018 roku, wydaną zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Komisji Europejskiej 2017

URE: Spółki dystrybucji i przesyłu energii zainwestują prawie 52 mld zł do 2025

Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Operatorzy systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej (OSD: Enea Operator, Energa Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja oraz innogy Stoen Operator) oraz operator systemu przesyłowego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) - przeznaczą prawie 52 mld

URE zatwierdził taryfy dla Enei i Energi Obrót z podwyżką o ok. 9 zł/mies.

Przesyłowego (PSE), pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej (tj. PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator, Energa Operator, innogy Stoen Operator) oraz taryfę na sprzedaż energii sprzedawcy z urzędu – Tauron Sprzedaż. Te taryfy przedsiębiorcy mogą stosować od 1 stycznia 2020

URE zatwierdził taryfę PGE Obrót - ostatniego z 4 sprzedawców z urzędu

systemu przesyłowego, tj. Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej (tj. PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator, Energa Operator, innogy Stoen Operator) oraz taryfę na sprzedaż energii sprzedawcy z urzędu – Tauron Sprzedaż. 30

URE zatwierdził taryfę dla usług magazynowania dla GSP z Grupy PGNiG

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę dla usług magazynowania paliwa gazowego operatorowi systemu magazynowania Gas Storage Poland (GSP) - spółce z grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podał URE. Średnie opłaty za

Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji umowy z Danią w sprawie Baltic Pipe

, administracyjne odstępstwa od jego przepisów w zakresie wymienionym w umowie. Przyjęto ponadto zasadę, że wyznaczony przez właściwy organ regulacyjny operator polskiego systemu przesyłowego będzie również operatorem na infrastrukturze w ramach projektu Baltic Pipe. Ustalono, że uprawnionym do zatwierdzenia taryfy

Gaz-System i Gas TSO of Ukraine uruchomią wirtualne połączenie międzysystemowe

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System i ukraiński operator systemu przesyłowego Gas TSO of Ukraine zawarli nowe porozumienie międzyoperatorskie, które umożliwia od 1 lipca 2020 r. zastąpienie dwóch dotychczasowych połączeń międzysystemowych - Drozdowicze i

ME: Weszło w życie rozporządzenie ws. zasad kształtowania taryf gazowych

struktur taryf przesyłowych dla gazu. Rozwiązania przewidziane w rozporządzeniu wdrażają europejski mechanizm zatwierdzania taryf przesyłowych dla gazu, którego celem jest większa przejrzystość i dostępność dla użytkowników systemu gazowego. Nowe rozporządzenie obniża również opłaty za usługi

MK: Rząd przyjął projekt ustawy zw. z wdrożeniem nowelizacji dyrektywy gazowej

dotyczących m.in.: dostępu stron trzecich, zatwierdzania taryf, rozdziału własnościowego i przejrzystości, do wszystkich gazociągów funkcjonujących na terytorium i w morzu terytorialnym Unii Europejskiej. "Z wyprzedzeniem wdrażaliśmy wymogi unijne, choćby w zakresie rozdziału własnościowego dla

Prezes URE złożył wniosek do ME ws. pilnej nowelizacji ustawy o cenach energii

obniżona zostanie stawka opłaty przejściowej" - czytamy także. Regulator zwraca także uwagę na wyłączenie kompetencji Prezesa URE do zatwierdzania taryf przesyłowych i dystrybucyjnych w oparciu o zasadę kosztów uzasadnionych, zasadę równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych oraz

URE: Czterech największych OSD złożyło wnioski ws. nowej grupy taryfowej

energii elektrycznej zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku, wyjaśniono. W połowie grudnia URE zatwierdził taryfy dla energii elektrycznej dla operatora systemu przesyłowego Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) oraz pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej

PGNiG zapewni ciągłość dostaw gazu dla klientów HEG od 1 grudnia

paliwo gazowe z sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa lub sieci przesyłowej Gaz-Systemu i nie wybrali innego sprzedawcy rezerwowego, mają zagwarantowane zachowanie ciągłości dostaw gazu od PGNiG Obrót Detaliczny. Nie muszą oni podpisywać dodatkowych umów, ani wykonywać żadnych dodatkowych

Senat przyjął nowelizację tzw. ustawy terminalowej

przewidzianych w innych tzw. specustawach, - zweryfikowano listę inwestycji objętych ustawą przez zmianę części już istniejących oraz dodanie nowych, - wprowadzono rozwiązania prawne uwzględniające specyfikę projektu Baltic Pipe, dotyczące m.in. objęcia polską taryfą przesyłową inwestycji realizowanej poza

Sejm przyjął nowelizację tzw. ustawy terminalowej

objętych ustawą przez zmianę części już istniejących oraz dodanie nowych, - wprowadzono rozwiązania prawne uwzględniające specyfikę projektu Baltic Pipe, dotyczące m.in. objęcia polską taryfą przesyłową inwestycji realizowanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (ISBnews)

Połączone komisje sejmowe przyjęły projekt zmian w tzw. ustawie terminalowej

Pipe, dotyczące m.in. objęcia polską taryfą przesyłową inwestycji realizowanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz relacji pomiędzy pozwoleniami przewidzianymi w ustawie oraz w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z

Energinet wnioskuje o zatwierdzenie przez ministra duńskiej części Baltic Pipe

Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza duńskiego operatora przesyłowego Energinet zatwierdziła uzasadnienie biznesowe dla duńskiej części projektu Baltic Pipe i skieruje wniosek o zatwierdzenie inwestycji do ministra energii i klimatu, podała spółka. "Baltic Pipe przyniesie

Rząd planuje przyjąć nowelizację prawa energetycznego w I kw.

i Rady (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, w tym ogólne zasady głosowania w sprawie decyzji dotyczących wniosków przygotowywanych przez wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej

URE zatwierdził nowe taryfy energii dla dystrybutorów i sprzedawców na 2018 r.

Warszawa, 15.12.2017 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfy dla energii elektrycznej dla operatora systemu przesyłowego Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) oraz pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej; tj. PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea

URE zatwierdził nowe taryfy energii dla dystrybutorów i sprzedawców na 2017 r.

Warszawa, 16.12.2016 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nowe taryfy dla energii elektrycznej dla Operatora Systemu Przesyłowego oraz czterech największych operatorów systemów dystrybucyjnych, tj. PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator oraz

URE zatwierdził pierwszą taryfę dla usług regazyfikacji LNG dla Polskiego LNG

Warszawa, 03.06.2016 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził pierwszą taryfę dla usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG) dla spółki Polskie LNG, podał Urząd. "2 czerwca 2016 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził pierwszą taryfę dla usług

Komitet Stały RM przyjął projekt ustawy dot. dywersyfikacji źródeł gazu ziemnego

uwzględniające specyfikę projektu Baltic Pipe, dotyczące m.in. objęcia polską taryfą przesyłową inwestycji realizowanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz relacji pomiędzy pozwoleniami przewidzianymi w ustawie oraz w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i

PGNiG obniża ceny gazu o 4% dla klientów hurtowych, o 0,8-1,8% dla detalicznych

Warszawa, 18.12.2014 (ISBnews) - Zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) taryfy oznaczają, że dla odbiorców hurtowych średnia cena paliwa gazowego została obniżona o około 4%. Natomiast dla odbiorców detalicznych (zużywających gaz na własne potrzeby) cena spadła o 0,8-1,8%, podała

Prezydent podpisał ustawę przeciwdziałającą wzrostowi cen prądu

elektrycznej. Opłaty przesyłowe i dystrybucyjne, płacone przez odbiorców zostają zamrożone na poziomie z 31 grudnia 2018 r." - czytamy dalej. Z kolei ceny energii w 2019 r. zostają ustalone na poziomie taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018 r. Umowy na dostawy w 2019 r., o ile

Parlament Europejski przyjął projekt nowelizacji dyrektywy gazowej

własności gazociągów i własności podmiotów zajmujących się przesyłem gazu. Nakazują także zapewnienie dostępu innych operatorów przesyłowych. "Rewizja ta precyzuje również ramy prawne dla wszelkich przyszłych projektów rurociągów z krajami spoza UE, w tym z Wielką Brytanią, gdy stanie się ona krajem

mDM podniósł wycenę PGNiG do 7,25 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

obowiązku magazynowego, socjalizacja kosztów terminala, utrzymanie „starej" taryfy w dystrybucji) oraz rynkowe (rosnące ceny węglowodorów, rekordowe wolumeny sprzedaży w 1Q'17 czy wzrost stopy wolnej od ryzyka w przyszłych taryfach sieciowych) " - czytamy w raporcie.  Według

Forum Energii: 3-4 GW mocy fotowoltaicznych zwiększy stabilność systemu latem

kryzysu z lata 2015 r., kiedy wprowadzono ograniczenia poboru energii dla dużych odbiorców. Ocena wypadła najlepiej w przypadku działań podejmowanych przez operatora systemu przesyłowego. Jako duży postęp oceniono m.in. wprowadzenie mechanizmów DSR i reformę rynku bilansującego i rynku energii. Średni

URE: Nie zmienią się płatności za gaz dla gospodarstwach domowych w 2015 r.

Przesyłowych Gaz-System (OGP), SGT EuRoPol Gaz (EuRoPol) oraz Polską Spółkę Gazownictwa (PSG). W wyniku zatwierdzenia nowych taryf. "Średnie ceny gazu dla odbiorców PGNiG Obrót Detaliczny w 2015 roku będą niższe od cen tegorocznych o 1,8% dla gazu wysokometanowego, 0,8% dla gazu zaazotowanego Lw i o 1

Gaz-System: Terminal LNG będzie gotowy do przyjęcia statków na początku czerwca

publikacji taryfy na stronie Urzędu Regulacji Energetyki i od początku czerwca spodziewamy się gotowości przyjmowania statków z gazem skroplonym" - powiedział Stępień podczas konferencji prasowej. Dodał, że spółka chce, żeby opłata regazyfikacyjna pobierana przez terminal była konkurencyjna wobec

PSPA: Technologia V2G może być elementem transformacji energetycznej Polski

odnawialnych źródeł energii (OZE), a następnie na jej "sprzedaż" do sieci w godzinach obowiązywania wyższej taryfy i szczytowego zapotrzebowania. Magazynem energii może być nie tylko samochód, ale także już niewykorzystywane baterie samochodowe. W raporcie opisano pięć projektów pilotażowych

KE zatwierdziła pomoc publiczną dla 9 projektów gazociągów w Polsce

dziewięć projektów infrastruktury gazowej w ciągu 25 lat. Jeżeli całkowite koszty inwestycji miałyby być finansowane wyłącznie z własnych zasobów finansowych przedsiębiorstwa Gaz-System, spowodowałoby to wzrost średniej taryfy przesyłowej o 22,34%, co nie byłoby możliwe do utrzymania, podano. (ISBnews)

URE: W kontekście regulacji nie ma znaczenia struktura właścicielska spółki

kraju odpowiada MG wraz z operatorem sieci przesyłowej, czyli PSE. W kontekście nadzoru właścicielskiego i struktury własnościowej właściwym z kolei będzie MSP. Prezes URE jest organem wykonawczym i monitoruje bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycznej (m.in. poprzez uzgadnianie planu

Unipetrol z grupy PKN Orlen ma porozumienie ws. przesyłu ropy w Czechach

wartość wynosi ponad 1 mld koron czeskich. "Porozumienie z Mero w sprawie stawek przesyłowych, tak samo jak wypracowanie dobrych relacji z naszymi południowymi sąsiadami, było dla nas priorytetem. Cieszę się, że udało się wypracować kompromis, który satysfakcjonuje obie strony. Unipetrol ma

PGNiG chce zgłosić się po całe dostępne moce planowanego gazociągu z Norwegii

pewno powstanie. "Ogłoszenie open season [czas na aplikacje ws. rezerwacji przepustowości] oznacza, że operatorzy są 'dogadani' co do taryfy i kosztów. Ogłoszenie open season, spodziewane w najbliższych tygodniach, oznacza, że ta inwestycja powstanie" - wyjaśnił wiceprezes. "Bardzo

Przegląd prasy

USA spadł do 52,5 pkt w III wg wst. danych --URE zatwierdził taryfę przesyłową PSE i taryfy dystrybutorów na 2019 r. --Neuca zakłada dalszy wzrost zysku netto grupy r/r w 2019 r. --Neuca: Inwestycje będą sięgać 35-40 mln zł rocznie po 2019 roku --NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 1,4% m/m

Inflacja utrzyma się poniżej celu w kolejnych miesiącach wg analityków

przesyłowej. Taka sytuacja, przy jednoczesnym ustawowym zamrożeniu taryf za sprzedaż energii oraz przy niższej stawce akcyzy implikuje utrzymanie bardzo niskich cen energii elektrycznej przez cały 2019 r. Choć w kwietniu ceny energii lekko wzrosną w ujęciu m/m (efekt nowych taryf za dystrybucję energii

Przegląd prasy

w skali kraju nieznacznie wyższe niż rok wcześniej --URE będzie mógł uwzględnić koszty gazociągu podmorskiego w taryfie przesyłowej Gaz-Systemu - wynika z projektu skierowanego do konsultacji Puls Biznesu --dPLN, narodowa kryptowaluta stworzona pod egidą rządu, może zrewolucjonizować płatności

Unijne przepisy mogą pokrzyżować plany Gazpromu

opinii unijnych prawników, cytowanej przez Bloomberga, z tego powodu bez znaczących zmian w projekcie Nord Stream 2 powinien on podlegać przepisom trzeciego pakietu, dotyczącym własności i zarządzania gazociągiem, ustalania taryf za przesył gazu, a także dostępu innych firm do korzystania z gazociągu

PGNiG miało 704 mln zł zysku netto, 1,63 mld zł zysku EBITDA w II kw. 2018 r.

to przede wszystkim konsekwencja rozpoczęcia realizacji dodatkowego kontraktu na dostawy gazu skroplonego z Kataru oraz umowy średnioterminowej z Centrica. Dystrybucja "Mimo ciepłej wiosny, a także niższej niż przed rokiem stawki taryfy przesyłowej, GK PGNiG utrzymała poziom przychodów ze

Przegląd prasy

Sport na MUX-3 zwiększy szanse na nowe licencje sportowe --Echo sprzedało 60 mieszkań i przekazało 9 w maju 2018 r. --Gaz-System rozpoczął konsultacje społeczne gazociągu Goleniów-Lwówek --URE zatwierdził taryfę przesyłową Gaz-Systemu na 2019 r. --Walne zgromadzenie Newagu ogłosiło przerwę do 13

Polenergia zainwestuje w dystrybucję ponad 21 mln zł w ciągu dwóch lat

działać w różnych rejonach Polski. Polenergia Dystrybucja buduje lub przejmuje infrastrukturę niezbędną do dystrybucji energii i odzyskuje nakłady inwestycyjne poprzez zwrot z WRA i amortyzację WRA, które są zawarte w taryfie dystrybucyjnej. Ponadto, spółka dystrybuuje energię do odbiorców przemysłowych

Przegląd informacji ze spółek

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nowe taryfy dla energii elektrycznej dla Operatora Systemu Przesyłowego oraz czterech największych operatorów systemów dystrybucyjnych, tj. PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator oraz Energa Operator, podał Urząd. 

Przegląd prasy

na realizację dwóch projektów zwiększających efektywność produkcji w obszarze tworzyw sztucznych i nawozów azotowych, podała spółka.  --Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) chce przekonać Urząd Regulacji Energetyki (URE) do zatwierdzania taryf dystrybucyjnych na okres dłuższy niż

Przegląd informacji ze spółek

na realizację dwóch projektów zwiększających efektywność produkcji w obszarze tworzyw sztucznych i nawozów azotowych, podała spółka.  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) chce przekonać Urząd Regulacji Energetyki (URE) do zatwierdzania taryf dystrybucyjnych na okres dłuższy niż

Przegląd prasy

Norwegii --Inflacja HICP w Niemczech wyniosła 1,7% r/r w grudniu wg finalnych danych --Zatrudnienie w firmach wzrosło o ok. 3,1% r/r w XII, płace o 3,7% wg analityków --Mostostal Warszawa ma umowę na obwodnicę Strzyżowa za 98,08 mln zł brutto --URE zatwierdził nową taryfę przesyłową dla Gaz-Systemu

Bruksela zwalnia Gazprom z unijnych przepisów. Stracą Polska i Ukraina

Gazpromu zatwierdzone przez Komisję Europejską. Niemiecka agencja zgodziła się, aby Gazprom zarezerwował na własny użytek 50 proc. mocy przesyłowych OPAL do granicy z Czechami, a taryfy za korzystanie z rury ustala spółka Gazpromu. Rosyjski koncern mógł nawet wykorzystywać OPAL na większą skalę, gdyby

Przegląd informacji ze spółek

brutto, podała spółka. i2 Development podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 25 tys. niezabezpieczonych obligacji serii B o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, podała spółka. Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) dla

Przegląd informacji ze spółek

Energetyki (URE) zatwierdził taryfy dla energii elektrycznej dla operatora systemu przesyłowego Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) oraz pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej; tj. PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator, Energa Operator oraz innogy Stoen Operator, a także

Unia Europejska wzięła się za gazowe monopole

sieci, którą sprowadza gaz z Holandii, Norwegii i Rosji. Za pięć lat w tych gazociągach E.ON będzie rezerwować na własne potrzeby tylko połowę mocy przesyłowych. W zamian za te ustępstwa Bruksela zakończy śledztwo w sprawie blokowania przez E.ON dostępu konkurentom do gazociągów, rezerwując ich moce z

Jeden rynek energii, to wyższe ceny

Komisji, ciągle niewystarczająca. Na wielu granicach w UE często występują ograniczenia przesyłowe - brakuje połączeń transgranicznych lub nie są one używane z powodu ograniczeń technicznych. Dzięki temu nie ma presji konkurencyjnej spowodowanej importem taniej energii z innych państw. W roku 2002 Rada

Gaz musi drożeć

domowych roczne opłaty za "błękitne paliwo" to znacząca pozycja w domowym budżecie. Co jednak składa się na opłatę za gaz? Po pierwsze, cena metra sześciennego surowca. Po drugie, abonament. Kolejnymi częściami składowymi rachunków są opłata przesyłowa zmienna (w skrócie opłata za transport

Inwestycje w energetyce: albo drogo, albo ciemno

powodujący, że ceny energii są niskie. - Obecny model rynku to przepis na kryzys kalifornijski, kiedy z jednej strony ceny na rynku hurtowym są uwolnione, a z drugiej ceny sprzedaży regulowane są taryfami. To doprowadzi do braku energii, a wtedy jej ceny znacząco wzrosną, ponieważ wszyscy ją będą chcieli

10 sposobów na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie

gazowy i kolektory, oszczędności nie będą duże. Ma to związek ze znacznie niższą ceną gazu w stosunku do prądu i wysoką opłatą stałą (przesyłową i zmienną - ją i tak się płaci, niezależnie od tego czy mamy kolektory, czy nie). Wynosi ona około 70 zł miesięcznie, gdy gaz jest wykorzystywany zarówno do

Chemia boi się podwyżek cen gazu

zatwierdza nowe taryfy. Jak uczy ubiegłoroczne doświadczenie, nie zawsze przyznaje on rację składającym wnioski. Samo rozpatrzenie wniosku może się przeciągnąć w czasie. Na rozpatrzenie wniosków szczególnie skomplikowanych i wymagających postępowania wyjaśniającego URE ma aż dwa miesiące. Napięcie w

Grupa na rozbiegu - rozpoczęto budowę polskiego giganta energetycznego

Środowisko w ramach funduszy Unii Europejskiej, taryfy PSE Operator oraz z aukcji na udostępnienie zdolności przesyłowych na połączeniach międzysystemowych. Nie ma jeszcze ostatecznych decyzji co do modelu finansowego realizacji inwestycji oraz charakteru funkcjonowania przyszłego połączenia. Odbyło się