taryfy pgnig

PGNiG: Podwyżka taryfy powinna poprawić wynik segmentu obrotu i magazynowania

Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - Dzięki podwyżce taryfy zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) segment obrotu i magazynowania Polskiego Gazownictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) powinien co najmniej wyjść na zero, ocenił prezes PGNiG Piotr Woźniak. "Segment sprzedaży czyli

URE zatwierdził taryfy PGNiG OD i Polskiej Spółki Gazownictwa

Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfy PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) oraz Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) - spółek z grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - na okres do 31 grudnia 2019 r., podał Urząd. Ceny gazu dla

URE zatwierdził taryfę detaliczną PGNiG Obrót Detaliczny

Warszawa, 14.12.2017 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 6 (taryfa detaliczna), utrzymującej wysokość dotychczas obowiązujących cen za paliwo gazowe oraz stawki opłat abonamentowych, poinformowała spółka

PGNiG: Nie należy spodziewać się obniżki taryfy na gaz

) zatwierdził zmianę taryfy detalicznej PGNiG Obrót Detaliczny, zakładającą podwyżkę ceny o 5,9% dla wszystkich grup taryfowych.PGNiG podkreślało jednak wówczas, że średnie rachunki za gaz dla gospodarstw domowych pozostają o 8% niższe niż na koniec 2015 roku, dzięki wielokrotnemu obniżaniu przez PGNiG cen gazu

PGNiG nie planuje zmian w taryfie detalicznej w tym roku

Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie planuje składać wniosku o zmiany w taryfie gazowej dla gospodarstw domowych, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak. Decyzje dotyczące kolejnych okresów zależne będą m.in. od kontraktów na LNG, które spółka chce

PGNiG: Po zmianach w taryfach, rachunki gosp. domowych za gaz nie wzrosną w 2019

Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - Zatwierdzenie taryf przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) oznacza, że rachunki gospodarstw domowych za gaz nie wzrosną r/r w 2019 r., podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Taryfa dystrybucyjna dla Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) została

PGNiG nie zakłada dużych zmian w taryfie dla gospodarstw domowych

Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie zakłada dużych zmian w taryfie gazowej dla gospodarstw domowych w przyszłym roku, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak. "Rozmawiamy z prezesem URE. Nie spodziewamy się wielkich zmian, jeśli chodzi o

PST z Grupy PGNiG stworzyło specjalną taryfę dla Polaków w Niemczech

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - PST z grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zaoferowało polskim klientom mieszkającym w Niemczech specjalną taryfę, podała spółka. Program Polska Energia to także kompletna obsługa w języku polskim. "Szacuje się, że w Niemczech żyje

URE zatwierdził podwyżkę ceny gazu w taryfie detalicznej PGNiG o 5,9%

Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził zmianę taryfy detalicznej PGNiG Obrót Detaliczny – spółki zależnej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), zakładającą podwyżkę ceny o 5,9% dla wszystkich grup taryfowych, podała spółka. "

PGNiG analizuje taryfę detaliczną w reakcji na zmiany na rynku gazu

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) analizuje możliwość zmiany taryfy detalicznej w odpowiedzi na zmiany zachodzące na światowym rynku gazu, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Macieja Woźniaka. "Zmiany na rynku gazu zachodzą bardzo gwałtownie

URE zatwierdził taryfę PGNiG OD i wydłużył okres jej obowiązywania do końca 2018

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził zmianę taryfy PGNiG Obrót Detaliczny z podwyżką cen paliw gazowych oraz wydłużył okres jej obowiązywania do końca 2018 r., podał Urząd. Jednak ze względu na zatwierdzenie w styczniu br. taryfy dystrybucyjnej

PGNiG: URE obniżył stawki w taryfie dystrybucyjnej PSG średnio o 7,37%

Warszawa, 26.01.2018 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) w zakresie dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Stawki w nowej taryfie

URE zatwierdził zmianę taryfy PGNiG z podwyżkami dla największych odbiorców

Warszawa, 16.12.2016 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) dla największych klientów na I kwartał 2017 r., podała spółka. Średnia cena gazu wysokometanowego wzrosła o 12,2%, a gazu zaazotowanego o 13,4%, podała

URE zatwierdził zmianę taryfy PGNiG z podwyżkami dla największych odbiorców

Warszawa, 17.10.2016 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) dla największych klientów na okres do 31 grudnia br., podała spółka. Średnia cena gazu wysokometanowego wzrosła o 4%, a gazu zaazotowanego o 3,9%, podała spółka

PGNiG liczy na możliwość zatwierdzania taryf dystrybucyjnych na dłużej niż rok

Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) chce przekonać Urząd Regulacji Energetyki (URE) do zatwierdzania taryf dystrybucyjnych na okres dłuższy niż jeden rok, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak. "Chcemy przekonać regulatora, że warto w Polsce

PGNiG wnioskuje do URE o utrzymanie taryfy dla detalu bez zmian w I kw. 2018 r.

). "Zgodnie ze złożonym wnioskiem, w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia oraz akceptacji przez Prezesa URE, taryfa PGNiG OD utrzymująca dotychczasowe stawki będzie obowiązywać w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku. Nowa taryfa będzie stosowana jedynie wobec odbiorców w

PGNiG: URE zatwierdziło zmianę hurtowej taryfy gazowej

Warszawa, 16.04.2015 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził zmianę taryfy hurtowej na paliwo gazowe dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) polegającą na obniżeniu cen za paliwo gazowe i wydłużeniu okres jej obowiązywania do dnia 31 lipca 2015 roku

PGNiG: URE przedłużył obowiązywanie taryfy dystrybucyjnej PSG do końca roku

Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). „PGNiG otrzymał informację o przedłużeniu decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki […] obowiązywania Taryfy Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. nr 3 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (taryfa

URE zatwierdził taryfę PGNiG dla odbiorców przemysłowych z obniżką o 6,7-6,8%

Warszawa, 13.07.2017 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził ustaloną przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) taryfę w zakresie dostarczania paliw gazowych dla odbiorców przemysłowych, podali Urząd i spółka. W taryfie przewidziano obniżkę cen gazu o 6,7-6,8

PGNiG: URE zatwierdził wzrost cen w taryfie detal. i dla największych klientów

Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę dla największych klientów Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), zakładającą wzrost średnich cen gazu wysokometanowego o 8%, a zaazotowanego o 7,9%, oraz wzrost cen w taryfie detalicznej o 1,6

URE zatwierdził nowe taryfy na paliwo gazowe dla PGNiG i PGNiG Obrót Detaliczny

Warszawa, 15.03.2016 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nowe taryfy na paliwo gazowe dla PGNiG oraz PGNiG Obrót Detaliczny. Dla odbiorców hurtowych (kupujących gaz do dalszej odsprzedaży oraz odbiorców końcowych o rocznym zużyciu większym niż 25 mln m3) średnia cena

PGNiG chce wprowadzić nową taryfę detaliczną od 1 września

Warszawa, 14.08.2015 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakłada, że nowa taryfa na obrót paliwami gazowymi PGNiG Obrót Detaliczny zostanie wprowadzona 1 września, poinformował prezes Mariusz Zawisza. "Taryfa gazowa została zmieniona na wniosek naszej spółki

URE zatwierdził korektę taryf na obrót gazem PGNiG Obrót Detaliczny

Warszawa, 13.08.2015 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE)  zatwierdził korektę taryfy na obrót paliwami gazowymi PGNiG Obrót Detaliczny, podał Urząd. "Korekta polega na obniżeniu cen gazu ziemnego wysokometanowego o 6,5%, a cen gazu zaazotowanego GZ-41,5 o 2,5

PGNiG: URE zatwierdziło nową hurtową taryfę, średnia obniżka cen gazu o 6,1-6,6%

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę hurtową na paliwo gazowe dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podała spółka. W konsekwencji, średnia cena paliwa gazowego wysokometanowego została obniżona o 6,6%, a w przypadku

PGNiG: URE zatwierdziło nową hurtową taryfę, średnia obniżka cen gazu o 5%

Warszawa, 17.07.2015 (ISBnews) – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę hurtową na paliwo gazowe dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podała spółka. Średnia cena paliwa gazowego została obniżona średnio o 5% w przypadku gazu wysokometanowego

Elżanowski: Obniżka cen w taryfach PGNiG równoważy interesy rynku i spółki

przyszłym roku zapłacimy mniej więcej tyle, ile płaciliśmy w tym roku. Jednak wartość obniżki ma racjonalne uzasadnienie ekonomiczne, a na takiej bazie musi być przygotowany dokument, jakim jest taryfa dla spółki energetycznej. PGNiG S.A. nie generuje marży na sprzedaż paliwa do odbiorców indywidualnych, a

Wyższe cenniki za gaz dla największych klientów PGNiG

Nową taryfę zatwierdził prezes URE. Ceny gazu wysokometanowego podniesiono o 4 proc., a gazu zaazotowanego (z niektórych złóż w kraju) wzrosną o 3,9 proc. Podwyżkę URE wytłumaczyło wzrostem kosztów importu gazu. Natomiast PGNiG doprecyzowało, że wzrosły zarówno ceny gazu na rynkach hurtowych Europy

Grupa Azoty kupi od PGNiG gaz po cenach rynkowych

. Najważniejsza w tym porozumieniu jest zmiana zasad ustalania cen błękitnego paliwa. Obecnie taryfy na gaz są zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki. To utrudnia reagowanie na szybkie dziś zmiany cen surowca na świecie, na co skarżą się duzi odbiorcy gazu. W zeszłym roku PGNiG zareagowało na skargi

Gwałtownie zdrożeje gaz. Na razie dla przedsiębiorstw

W piątek wieczorem Urząd Regulacji Energii (URE) ogłosił, że od 1 stycznia o 12,2 proc. wzrosną taryfy PGNiG za gaz wysokometanowy dla przedsiębiorstw. Natomiast taryfy na gaz zaazotowany dla tej grypy odbiorców podskoczą o 13,4 proc. URE zwolniło już PGNiG z zatwierdzania taryf na gaz

PGNiG skąpi obniżek gospodarstwom domowym

W czwartek prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził na drugą połowę 2016 r. nową taryfę spółki PGNiG Obrót Detaliczny, która dostarcza gaz dla 6,8 mln gospodarstw domowych i drobnych przedsiębiorstw. Niestety, nie ma dobrych wieści dla tych detalicznych klientów grupy PGNiG. W drugiej połowie

Niższe rachunki za gaz od 18 lutego

. do 8,7 proc. Nowe taryfy powinny wejść w życie najwcześniej w 14 dni, a najpóźniej w 45 dni od ich ogłoszenia. W tym przypadku spółka PGNiG Obrót Detaliczny postanowiła odwlec zmianę taryf. Decyzja URE o obniżce cen gazu dla gospodarstw domowych była zaskakująca, bo od początku roku o 12,2 proc

Od kwietnia spadną rachunki za gaz

za gaz. "W pierwotnej wersji wniosku w sprawie nowej taryfy, przesłanej na wezwanie prezesa URE, firma PGNiG Obrót Detaliczny wnioskowała o wzrost cen gazu dla odbiorców mimo trwającego od ponad roku spadkowego trendu cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii, która dla tego przedsiębiorstwa jest

PGNiG i PST chcą uczestniczyć w postępowaniu dot. derogacji dla Nord Stream 2

konieczności udostępniania gazociągu stronom trzecim, rozdziału właścicielskiego (unbundlingu) oraz stosowania transparentnych i rynkowych taryf. W tym celu spółka Nord Stream 2 AG złożyła w dniu 10 stycznia 2020 roku do Bundesnetzagentur wniosek o udzielenie derogacji. 18 marca 2020 r. PGNiG i PST zostały

URE zatwierdziło taryfę PSG, rachunki gosp. domowych wzrosną o ok. 1,1-1,3%

uwzględniono zatem: nową taryfę PSG oraz taryfę PGNiG Obrót Detaliczny (która obecnie nie ulega zmianie i została zatwierdzona przez prezesa URE w grudniu 2019 r.), poinformowano. Przyjęcie do wyliczenia taryfy PGNiG OD wynika z faktu, że spółka ta jest największym w Polsce sprzedawcą gazu dla odbiorców w

PGNiG zapewni ciągłość dostaw gazu dla klientów HEG od 1 grudnia

formalności, aby mieć zapewnione bezpieczne dostawy" - czytamy w komunikacie. Odbiorcy gazu w gospodarstwach domowych rozliczani będą wg taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zatwierdzonej przez Prezesa URE, zatem wg tych samych cen, co pozostali klienci indywidualni, podano również. "Klienci

PGNiG i PST zostały włączone do postępowania derogacyjnego Nord Stream 2

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz jego niemiecka spółka zależna PGNiG Supply & Trading (PST) zostały dopuszczone do udziału w postępowaniu w sprawie przyznania derogacji dla Nord Stream 2 od stosowania przepisów III Pakietu Energetycznego

PGNiG zarezerwowało dodatkową moc regazyfikacji w Terminalu LNG od 2022 r.

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zwiększyło zarezerwowaną moc regazyfikacji LNG w Terminalu LNG w Świnoujściu z obecnego poziomu 5 mld m3 gazu do ok. 6,2 mld m3 od 2022 r. i ok. 8,3 mld m3 od 2024 r., podała spółka. "W wyniku przeprowadzonej

UOKiK podejrzewa, że doszło do zmowy ws. podziału rynku ciepła w Warszawie

, natomiast PGNiG Termika ograniczyła i zamierzała zaprzestać sprzedaży energii cieplnej, koncentrując się na jej produkcji. Ponadto spółki wspólnie mogły ustalać taryfy, które przedstawiały do akceptacji URE. Przedsiębiorcom grozi kara do 10% rocznego obrotu. Zarzuty postawione zostały również dwóm

Tańszy gaz dla gospodarstw domowych. Zaskakująca decyzja prezesa URE

W środę prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando zatwierdził nową taryfę spółki PGNiG Obrót Detaliczny - poinformował wieczorem PGNiG w raporcie giełdowym. Według PGNiG w nowej taryfie ceny gazu dla odbiorców detalicznych są średnio o 7 proc. niższe niż dotąd. Dopiero w czwartek URE podało

URE zatwierdziło niższe ceny dla klientów detalicznych PGNiG

Warszawa, 16.06.2016 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową niższą taryfę detaliczną na paliwo gazowe dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podała spółka. "Obniżka ceny za paliwo gazowe w Taryfie Detalicznej w stosunku do

PGNiG miał wstępnie 30 mln zł zysku netto, 1570 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r.

ciepła (spadek o -1% r/r) przy wyższej średniej temperaturze w IV kwartale 2019 r. i niższych wolumenach sprzedaży ciepła oraz wyższej r/r taryfie na sprzedaż ciepła w PGNiG Termika; wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z wytwarzania o +15% r/r przy niższym wolumenie sprzedaży i

Od lipca firmy zapłacą mniej za gaz

We wtorek prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę hurtową PGNiG, która dotyczy firm zużywających ponad 25 mln m sześc. gazu rocznie. Zgodnie z komunikatem urzędu od lipca ceny gazu wysokometanowego dla odbiorców końcowych koncernu spadną średnio o 8,4 proc., a dla odbiorców

PGNiG planuje jeszcze we wrześniu kolejny odwiert na złożu Rehman w Pakistanie

wynoszą 6,96 mld m3 gazu zaazotowanego, a w złożu Rizq - 2,44 mld m3 gazu zaazotowanego. "PGNiG sprzedaje gaz wydobywany w Pakistanie na rynku lokalnym. Surowiec pozyskiwany ze złóż niekonwencjonalnych na tamtejszym rynku jest dodatkowo premiowany poprzez system taryf. Na koncesji Kirthar

PGNiG miało wstępnie 5,14 mld zł zysku netto, 7,27 mld zł EBITDA w II kw. 2020

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) miało 5,14 mld zł skonsolidowanego zysku netto w II kwartale 2020 r. wobec 0,27 mld zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 7,27 mld zł wobec 0,96 mld zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane

URE zatwierdziło niższe ceny dla klientów hurtowych PGNiG

Warszawa, 14.06.2016 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową niższą taryfę hurtową na paliwo gazowe dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podała spółka. "Dla klientów hurtowych PGNiG (kupujących gaz do dalszej odsprzedaży lub odbiorców

PGNiG miało wstępnie 0,78 mld zł zysku netto, 2,08 mld zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) miało 0,78 mld zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 1,1 mld zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2,08 mld zł wobec 2,22 mld zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując na wstępne dane

PGNiG miało 30 mln zł zysku netto, 1 575 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r.

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 30 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2019 r. wobec 388 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "4 lutego 2020 r. PGNiG Termika S.A., spółka zależna PGNiG, rozpoznała odpis z

PGNiG miało wstępnie 0,25 mld zysku netto, 1 mld zł EBITDA w II kw. 2019 r.

Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) miało 0,25 mld zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 0,7 mld zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 1 mld zł wobec 1,63 mld zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane

PGNiG wprowadza od jutra obniżkę cen gazu dla klientów detalicznych

Warszawa, 31.08.2015 (ISBnews) - PGNiG Obrót Detaliczny - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - wprowadzi od 1 września br. nową taryfę, zakładającą obniżkę ceny gazu ziemnego wysokometanowego o 6,5% dla odbiorców detalicznych oraz małych i średnich firm, podał

PGNiG miał wstępnie 0,03 mld zł zysku netto, 0,8 mld zł EBITDA w III kw. 2019 r.

Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) miało 0,03 mld zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 0,55 mld zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 0,8 mld zł wobec 1,47 mld zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane

PGNiG obniża ceny gazu o 4% dla klientów hurtowych, o 0,8-1,8% dla detalicznych

spółka. "Średnia zmiana ceny w obrocie (cena za paliwo gazowe i abonament) w Taryfie Detalicznej PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., w stosunku do Taryfy dla paliw gazowych PGNiG SA Nr 6/2014 wynosi odpowiednio: dla gazu wysokometanowego E - obniżka ceny w obrocie o 1,8%, dla gazu zaazotowanego

Przegląd informacji ze spółek

było zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego w przejmowanych ciepłowniach, takich jak te należące do Taurona Ciepło, poinformował prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) - spółki zależnej Polskiego Górnictwa

PGNiG miało 5 141 mln zł zysku netto, 7 274 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

Warszawa, 20.08.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 5 141 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 232 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6 449

Przegląd informacji ze spółek

) oznacza, że rachunki gospodarstw domowych za gaz nie wzrosną r/r w 2019 r., podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Taryfa dystrybucyjna dla Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) została obniżona o 5%, a taryfa dla paliwa gazowego PGNiG Obrót Detaliczny podwyższona o 2,5%. Urząd Regulacji

URE odmówił zatwierdzenia taryfy Polskiej Spółki Gazownictwa

Warszawa, 07.08.2017 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) odmówił zatwierdzenia taryfy Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) – spółki zależnej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego

PGNiG: URE zatwierdził obniżkę cen gazu dla biznesu i klientów detalicznych

Warszawa, 04.01.2017 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na paliwo gazowe dla klientów indywidualnych oraz biznesowych (zużywających do 25 mln m3 gazu rocznie), podała spółka. Dla blisko 6,8

PGNiG może zbudować 120-150 wyspowych sieci gazowych do 2022 r.

Energetyki będzie je brał pod uwagę przy ustalaniu taryfy dystrybucyjnej, wyjaśnił Woźniak. W połowie listopada PGNiG Obrót Detaliczny zapowiadał, że planuje zgazyfikować ok. 125 gmin do końca 2022 r. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy

mDM podniósł wycenę PGNiG do 7,25 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 03.03.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku podnieśli wycenę PGNiG do 7,25 zł z 6,52 zł wcześniej, jednocześnie podtrzymując rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 27 lutego. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 6,12 zł, w

PGNiG zarezerwował dodatkowe 35% mocy regazyfikacji w terminalu LNG do 2035 r.

Warszawa, 28.08.2017 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło z Polskim LNG S.A. aneks do umowy regazyfikacji z 18 marca 2010 r, zgodnie z którym od 1 stycznia 2018 r. do 1 stycznia 2035 r. PGNiG zarezerwowało dodatkowe 35% mocy regazyfikacji w terminalu LNG im

Grupa Azoty liczy na poprawę warunków zakupu gazu od PGNiG

Warszawa, 10.05.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty liczy, że możliwa będzie poprawa warunków, na jakich grupa kupuje gaz od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), ponformował prezes Wojciech Wardacki. "Wcześniej w grupie Azoty takiej skoordynowanej polityki

PGNiG miało wstępnie 1,06 mld zysku netto; 2,16 mld zł EBITDA w I kw. 2019 r.

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) miało 1,06 mld zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 1,57 mld zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2,16 mld zł wobec 2,67 mld zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane

Przegląd informacji ze spółek

wstępnie od 230 mln zł do 280 mln zł w związku z zatwierdzeniem taryfy Taurona Sprzedaż przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfy PGNiG Obrót Detaliczny - spółki zależnej Polskiego Górnictwa i Gazownictwa (PGNiG) - oraz Polskiego LNG - spółki zależnej Gaz

URE: Nie zmienią się płatności za gaz dla gospodarstwach domowych w 2015 r.

Warszawa, 18.12.2014 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zakończył postępowania o zatwierdzenie taryf ustalonych przez kluczowe przedsiębiorstwa sektora gazowego, w tym dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podał Urząd Regulacji Energetyki (URE). Płatności odbiorców

Lewiatan: Obniżka cen przez PGNiG to uczciwy ruch wobec odbiorców

musi być gotowe na zmienną sytuację" - wskazała Kulczycka. Wczoraj prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę hurtową na paliwo gazowe dla PGNiG. W konsekwencji, średnia cena paliwa gazowego wysokometanowego została obniżona o 6,6%, a w przypadku gazu ziemnego

PGNiG zakłada słabsze wyniki Poszukiwania i Wydobycia, stabilne w Dystrybucji

duży wpływ będzie miała postępująca liberalizacja rynku gazu w Polsce. "Efektem konkurencyjnej walki o klienta są kolejne obniżki taryf sprzedaży paliwa gazowego, a także programy rabatowe kierowane do klientów spółek GK PGNiG. Powyższe czynniki wpływają na obniżenie rentowności segmentu obrót i

PGNiG liczy na utrzymanie dobrych wyników w 2017 r.

dużym odbiorcom.  W przypadku taryfy dystrybucyjnej PGNiG dotychczas był zobowiązany zatwierdzać ją cyklicznie, co - zdaniem prezesa - paraliżowało plany inwestycyjne. "Tutaj weszliśmy w dialog z URE. Po roku mamy ambitny termin uzgodnienia z URE taryfy wieloletniej. Moim zdaniem, to

Byli członkowie zarządu PGNiG: Wniosek o brak absolutorium jest pozamerytoryczny

kapitałowej PGNiG programu poprawy efektywności oraz  restrukturyzacji jako odpowiedzi na spadające ceny węglowodorów i wielokrotną obniżkę taryf - efekt programu to  0,5 mld stałych oszczędności w grupie PGNiG. 7.      Zmniejszenie kosztów funkcjonowania spółki. 8. 

URE zatwierdził pierwszą taryfę dla usług regazyfikacji LNG dla Polskiego LNG

Warszawa, 03.06.2016 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził pierwszą taryfę dla usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG) dla spółki Polskie LNG, podał Urząd. "2 czerwca 2016 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził pierwszą taryfę dla usług

Ministerstwo Energii pracuje nad tańszym działaniem gazoportu

należeć do najwyższych w Europie, co może zniechęcać do korzystania z terminalu. Natomiast były szef PGNiG Mariusz Zawisza mówił o koncepcji "socjalizacji" kosztów funkcjonowania gazoportu. Obecnie to jedynie PGNiG pokrywa te koszty. Przepisy, które rozkładają koszty działania terminali LNG na

PGNiG miało wstępnie 0,39 mld zysku netto, 1,35 mld zł EBITDA w IV kw. 2018 r.

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) miało 0,39 mld zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2018 r. wobec 0,46 mld zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 1,35 mld zł wobec 1,32 mld zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Zysk operacyjny

Przegląd prasy

dwóch spółkach zależnych --Tauron utworzy ok. 230-280 mln zł rezerwy w zw. z zatwierdzeniem taryfy --URE zatwierdził obniżkę ceny gazu w taryfie PGNiG OD o 2,9% --Indeks WIG20 wzrósł o 0,91% na zamknięciu we wtorek --Europipe GmbH dostarczy Gaz-Systemowi rury do podmorskiej części Baltic Pipe

PGNiG rozpocznie w sierpniu drugi etap programu rabatowego

sierpnia 2015 do 31 grudnia 2016, jednak nie dłużej niż do momentu ewentualnego zwolnienia PGNiG przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia. Przystąpienie do programu est dobrowolne. Odbiorcy, którzy nie przystąpią do programu  będą w dalszym

DM BOŚ podniósł rekomendację PGNiG do 'kupuj', wycenę do 6,9 zł

zwrócić uwagę, że w  przypadku niekorzystnego dla PGNiG wyniku arbitrażu nasza wycena byłaby niższa i wyniosłaby 5,9 zł na akcję, co automatycznie implikowałoby marginalny potencjał spadku" - czytamy w raporcie. Zniesienie taryf powinno mieć neutralny wpływ na spółkę. Inaczej przedstawia

PKN Orlen zdecyduje o udziale w programie rabatowym PGNiG w przyszłym tygodniu

Warszawa, 23.04.2015 (ISBnews) - PKN Orlen rozmawia z Polskim Górnictwem Naftowym  Gazownictwem (PGNiG) o szczegółach udziału w programie rabatowym, zaś decyzję podejmie w przyszłym tygodniu, poinformował wiceprezes spółki Sławomir Jędrzejczyk."Zmiana taryfy o 7% nas bardzo cieszy i

Zarząd PGNiG podtrzymuje swoją propozycję w sporze ze związkami zawodowymi

liberalizację rynku, wzrost konkurencji oraz obniżki taryf i programy rabatowe dla klientów. Organizacje związkowe PGNiG wszczęły spór zbiorowy 18 maja br. po odrzuceniu ich żądań przez pracodawcę. Związki oczekują przyrostu wynagrodzeń w roku 2015 o 6%, wzrostu wartości bonów w skali roku o 2 tys. zł na

Rząd PiS szykuje rewolucję na rynku gazu. Koniec taryf

nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, który przewiduje zniesienie obowiązku zatwierdzania taryf na gaz przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). "Rzeczpospolita Polska pozostaje ostatnim państwem członkowskim UE, w którym taryfy na obrót gazem ziemnym podlegają zatwierdzeniu przez organ regulacji"

Lewiatan: PGNiG słusznie wybrało walkę o rynek zamiast śrubowania wyników

konkurencyjne - PGNiG wprowadził do swojej oferty tańsze taryfy, by utrzymać swój udział w dostawach. Obniżki taryf dla odbiorców indywidualnych nie przekładają się w pełni na obniżki cen hurtowych, co nie pozwoliło PGNiG wypracować jeszcze lepszego wyniku" - powiedziała Kulczycka, komentując dla ISBnews

PGNiG szacuje koszt opłat dot. zawartości helu w gazie ziem. na 20-30 mln zł/r

Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ocenia, że planowane do wprowadzenia opłaty związane z zawartością helu w gazie ziemnym, które mają być wprowadzone nowelizacją prawa geologicznego i górniczego, to koszt dla spółki w wysokości 20-30 mln zł

Lewiatan: Obniżka cen przez PGNiG to dowód, że trzeba walczyć o klienta i rynek

Lewiatan Daria Kulczycka. PGNiG wprowadza od 1 września br. nową taryfę, zakładającą obniżkę ceny gazu ziemnego wysokometanowego o 6,5% dla odbiorców detalicznych oraz małych i średnich firm. "Oprócz programów rabatowych dla odbiorców hurtowych, PGNiG oferuje drugą już obniżkę taryfy dla

PGNiG miało 388 mln zł zysku netto, 1 574 mln zł EBITDA bez odpisów w IV kw.2018

Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 388 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 457 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 596 mln

PGNiG miało 704 mln zł zysku netto, 1,63 mld zł zysku EBITDA w II kw. 2018 r.

to przede wszystkim konsekwencja rozpoczęcia realizacji dodatkowego kontraktu na dostawy gazu skroplonego z Kataru oraz umowy średnioterminowej z Centrica. Dystrybucja "Mimo ciepłej wiosny, a także niższej niż przed rokiem stawki taryfy przesyłowej, GK PGNiG utrzymała poziom przychodów ze

DM BDM podniósł rekomendację dla PGNiG do 'trzymaj', wycenę do 4,66 zl

Warszawa, 21.11.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM podnieśli rekomendację dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) do "trzymaj" z "redukuj", a cenę docelową akcji do 4,66 zł z 4,52 zł, wynika z raportu datowanego na 17 listopada

HEG chce zwiększać liczbę odbiorców detalicznych o 50 tys. w skali roku

PGNiG cen w taryfie dla odbiorców detalicznych będzie skutkowało dopasowaniem całego rynku do tego poziomu" - wskazał. Hermes Energy Group to firma z polskim kapitałem, działająca na zliberalizowanym rynku gazu w Polsce, jak również na płynnych rynkach energii w Europie. HEG oferuje produkty

PGNiG chce przyspieszyć import skroplonego gazu LNG

W środę PGNiG poinformowało, że rozważa zamówienie w czerwcu i lipcu pięciu ładunków skroplonego gazu LNG z dostawą do gazoportu w Świnoujściu. Ten gaz spółka chce kupić na rynku bezpośrednich dostaw spot, niezależne od surowca zamówionego w kontrakcie długoterminowym w Katarze. Realizacja tego

Jest ratunek dla klientów nierzetelnych dostawców gazu. Bez stosowania prawa wstecz

odbiorców realizować będzie spółka PGNiG Obrót Detaliczny” – poinformowała w poniedziałek centrala PGNiG. Osoby te będą płacić rachunki z gazowni zgodnie z taryfą spółki PGNiG Obrót Detaliczny, bez dodatkowych opłat za korzystanie z awaryjnej sprzedaży. Czytaj też: Prąd sprawniej popłynie

PGNiG wprowadzi program rabatowy dla klientów strategicznych

równomierności poboru. "Program rabatowy obejmie zakupy gazu w okresie od 01.05.2015 do 31.12.2015, jednak nie dłużej niż do momentu ewentualnego zwolnienia PGNiG przez prezesa URE z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia" - czytamy w komunikacie. PGNiG szacuje, że program rabatowy pod

DM Vestor obniżył rekomendację dla PGNiG do 'redukuj', wycenę do 4,6 zł

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) - Analitycy Vestor Domu Maklerskiego obniżyli rekomendację dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) do "redukuj" z "neutralnie", a 12-miesięczną cenę docelową do 4,6 zł za akcję z 6,3 zł, podał broker w raporcie datowanym na 16

Lewiatan: Związkowcy PGNiG muszą zdać sobie sprawę, że złote czasy się skończyły

rynku. Ujęłabym się raczej za indywidualnymi odbiorcami gazu czyli za nową, niższą taryfą, a nie podwyżkami płac dla strony związkowej" – dodała dyrektor Lewiatana. Z danych publikowanych przez PGNiG wynika, że na przestrzeni ostatnich kilku lat występuje regularny wzrost wynagrodzeń - z

PGNiG odnotowało wzrost EBITDA w dystrybucji i wytwarzaniu w I-III kw. 2016 r.

węglowodorów i kosztów pozyskania gazu z importu. Wskutek postępującej liberalizacji rynku gazu w Polsce PGNiG Obrót Detaliczny i PGNiG SA kilkakrotnie obniżały na przestrzeni ostatniego roku taryfy na sprzedaż gazu. Nowa oferta GK PGNiG zyskała na atrakcyjności, o czym świadczy wzrost sprzedaży gazu przez

Przegląd prasy

75 miejscowościach --Wykorzystanie mocy produkcyjnych w USA wyniosło 64,8% w maju --Produkcja przemysłowa w USA wzrosła o 1,4% m/m w maju --RPP: Ożywienie gospodarcze może być ograniczane niepewnością dot. pandemii --URE zatwierdził spadek cen gazu w taryfie PGNiG OD o 10,6% --Rząd przyjął

Tobiszowski z PiS: PGNiG powinno być ostrożne w kwestii premii i bonusów

Warszawa, 05.11.2015 (ISBnews) - Duże spółki, takie jak Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) powinny dzielić się zyskami spółek ze stroną pracowniczą, ale tylko wtedy kiedy są ku temu przesłanki ekonomiczne, uważa poseł PiS Grzegorz Tobiszowski, uważany za kandydata na osobę

Strata netto PGNiG wyniosła 115 mln zł w II kw. 2016r. wobec zysku rok wcześniej

Warszawa, 12.08.2016 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 115 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 621 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 73 mln zł

Strata netto PGNiG to 21 mln zł w IV kw. 2015 r.; konsensus: +13 mln zł

/r. Wpływ na wyniki finansowe Grupy miały niskie ceny ropy naftowej, a także obniżki taryf gazowych oraz programy rabatowe oferowane klientom, podało też PGNiG. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 1 472 mln zł wobec 1 895 mln zł zysku rok wcześniej. "Mimo trudnych zewnętrznych

PGNiG miało 248 mln zł zysku netto, 961 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 248 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 704 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 292 mln

PGNiG: Wzrosty w Dystrybucji i Wytwarzaniu wpłynęły znacząco na wynik operacyjny

. "Obniżenie wyniku operacyjnego segmentu jest wynikiem postępującej liberalizacji rynku gazu w Polsce, która pozwala największym klientom segmentu na dywersyfikację dostaw paliwa gazowego. Ponadto, kilkakrotnie w minionym roku PGNiG SA i PGNiG OD obniżały taryfy regulujące sprzedaż paliwa gazowego

ME proponuje stopniowe odejście od zatwierdzania taryf gazowych w l. 2017-2024

Warszawa, 26.04.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Energii (ME) przygotowało projekt nowelizacji Prawa energetycznego, w którym proponuje stopniowe odejście od zatwierdzania taryf gazowych: w przypadku największych odbiorców - od 1 kwietnia 2017 r., a w przypadku gospodarstw domowych - od 1 stycznia

Przegląd prasy

: Oprocentowanie obligacji oszczęd. w lutym na poziomie ze stycznia br. --PZPM: Udział eko-autobusów w rejestracjach wzrósł do ok. 11,7% w 2018 r. --MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 479,6 mln zł --PGNiG: Po zmianach w taryfach, rachunki gosp. domowych za gaz nie wzrosną w 2019