taryfy gazu ziemnego

PGNiG zarezerwowało dodatkową moc regazyfikacji w Terminalu LNG od 2022 r.

terminalu LNG umożliwi spółce realizację celów strategicznych związanych z dywersyfikacją kierunków dostaw gazu oraz zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju" - czytamy dalej. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w

Ignitis Polska rozpoczęła sprzedaż energii i gazu do klientów biznesowych

wpolskiej aukcji taryfę gwarantowaną na projekty związane z energią odnawialną. W 2019 r. Ignitis Polska rozpoczęła hurtowy obrót gazem ziemnym. Ignitis Group (wcześniej Lietuvos Energija) jest międzynarodową grupą energetyczną. (ISBnews)

URE zatwierdził taryfę detaliczną PGNiG Obrót Detaliczny

przeprowadzonego postępowania administracyjnego przed Prezesem URE, podało URE. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych

Polskie LNG: URE zatwierdził taryfę regazyfikacyjną dla Terminalu LNG

Warszawa, 18.12.2018 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę nr 4 dla usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w Terminalu LNG w Świnoujściu, podało Polskie LNG, operator terminalu. "Termin obowiązywania taryfy nr 4 rozpocznie się 1 stycznia 2019 r."

PGNiG i PST chcą uczestniczyć w postępowaniu dot. derogacji dla Nord Stream 2

zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych

URE zatwierdził taryfę PGNiG dla odbiorców przemysłowych z obniżką o 6,7-6,8%

%. "Średnie ceny gazu ziemnego wysokometanowego w stosunku do cen ustalonych w dotychczas obowiązującej taryfie Nr 14/2017 tego przedsiębiorstwa, obniżone zostały o 6,7 %, zaś gazów zaazotowanych o 6,8 %" - czytamy w komunikacie URE. Taryfa będzie obowiązywać od 1 sierpnia do 30 września 2017 r

PGNiG: URE obniżył stawki w taryfie dystrybucyjnej PSG średnio o 7,37%

Warszawa, 26.01.2018 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) w zakresie dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Stawki w nowej taryfie

PGNiG zapewni ciągłość dostaw gazu dla klientów HEG od 1 grudnia

formalności, aby mieć zapewnione bezpieczne dostawy" - czytamy w komunikacie. Odbiorcy gazu w gospodarstwach domowych rozliczani będą wg taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zatwierdzonej przez Prezesa URE, zatem wg tych samych cen, co pozostali klienci indywidualni, podano również. "Klienci

PGNiG i PST zostały włączone do postępowania derogacyjnego Nord Stream 2

budująca gazociąg Nord Stream 2 chce wykorzystywać gazociąg do przesyłu gazu z Rosji do Niemiec bez konieczności udostępniania gazociągu stronom trzecim, rozdziału właścicielskiego (unbundlingu) oraz stosowania transparentnych i rynkowych taryf. W tym celu spółka Nord Stream 2 złożyła 10 stycznia 2020 roku

ME: Weszło w życie rozporządzenie ws. zasad kształtowania taryf gazowych

kalkulacji taryf do potrzeb rynku i regulacji UE oraz mają zachęcać obywateli do korzystania z gazu ziemnego. "Nowe przepisy, wynikające z obowiązku wykonania ustawy o efektywności energetycznej, zapewniają odbiorcy większą kontrolę nad zużyciem gazu ziemnego. Pozwalają mu ponadto bardziej świadomie i

URE zatwierdził podwyżkę ceny gazu w taryfie detalicznej PGNiG o 5,9%

dotychczasowej taryfy PGNiG Obrót Detaliczny dla wszystkich grup taryfowych wynosi 5,9%. Stawki opłat abonamentowych pozostały bez zmian, podano także. Nowa taryfa będzie obowiązywać od 10 sierpnia do 31 grudnia 2018 roku. Po wejściu w życie nowej taryfy, rachunki za gaz dla gospodarstw domowych - na które

PGNiG analizuje taryfę detaliczną w reakcji na zmiany na rynku gazu

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) analizuje możliwość zmiany taryfy detalicznej w odpowiedzi na zmiany zachodzące na światowym rynku gazu, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Macieja Woźniaka. "Zmiany na rynku gazu zachodzą bardzo gwałtownie

URE zatwierdził taryfę dla usług magazynowania dla GSP z Grupy PGNiG

" - czytamy też w komunikacie. URE podkreślił, że magazyny gazu spełniają ważną rolę w krajowym systemie przesyłowym. Po pierwsze, pozwalają na gromadzenie nadwyżek gazu w okresach niższego zapotrzebowania na gaz ziemny i tym samym umożliwiają pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na gaz w

PGNiG: Nie należy spodziewać się obniżki taryfy na gaz

spodziewać się obniżki taryfy na gaz, ale czy i jaka będzie podwyżka - proszę dać nam jeszcze trochę czasu" - powiedział Woźniak dziennikarzom. "Staramy się to zrobić w sposób jak najbardziej komfortowy dla klienta" - dodał wiceprezes. W lipcu br. Urząd Regulacji Energetyki (URE

PGNiG: Podwyżka taryfy powinna poprawić wynik segmentu obrotu i magazynowania

zatwierdził taryfy PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) oraz Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) - spółek z grupy PGNiG - na okres do 31 grudnia 2019 r. Ceny gazu dla gospodarstw domowych wzrosły o 2,5%, a stawki dystrybucyjne spadły średnio o 5%. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa

URE zatwierdził zmianę taryfy PGNiG z podwyżkami dla największych odbiorców

przyjmowany do aktualnie obowiązującej taryfy" - czytamy w komunikacie. W konsekwencji, średnia cena paliwa gazowego wysokometanowego wzrosła o 4%, a w przypadku gazu ziemnego zaazotowanego o 3,9%. W związku ze zwolnieniem PGNiG z obowiązku przedstawiania taryf do zatwierdzenia przez URE dla

URE zatwierdził taryfy PGNiG OD i Polskiej Spółki Gazownictwa

Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfy PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) oraz Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) - spółek z grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - na okres do 31 grudnia 2019 r., podał Urząd. Ceny gazu dla

PGNiG: URE zatwierdził wzrost cen w taryfie detal. i dla największych klientów

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 5" - czytamy w komunikacie.  W porównaniu do aktualnie obowiązującej taryfy dla największych klientów w nowej taryfie zwiększeniu uległ całkowity koszt pozyskania przez PGNiG gazu ziemnego, co jest wynikiem

PGNiG: Po zmianach w taryfach, rachunki gosp. domowych za gaz nie wzrosną w 2019

Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - Zatwierdzenie taryf przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) oznacza, że rachunki gospodarstw domowych za gaz nie wzrosną r/r w 2019 r., podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Taryfa dystrybucyjna dla Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) została

PGNiG miało wstępnie 0,78 mld zł zysku netto, 2,08 mld zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Magazynowanie; niższa o 2,9% średnia cena za paliwo gazowe w taryfie detalicznej obowiązującej od 1 stycznia 2020 r.; wpływ rozwiązania odpisu na zapasie gazu o +255 mln zł, przy rozwiązaniu odpisu na +37 mln zł w I kwartale 2019 r.; wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających objętych rachunkowością

URE zatwierdził taryfę dla operatora Terminalu LNG w Świnoujściu

Warszawa, 14.12.2017 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę dla usług regazyfikacji gazu LNG, ustaloną przez Polskie LNG, podał Urząd. "Wejście w życie nowej taryfy dla usług regazyfikacji gazu LNG, ustalonej przez Polskie LNG S.A., będące operatorem Terminalu LNG

PGNiG miało wstępnie 5,14 mld zł zysku netto, 7,27 mld zł EBITDA w II kw. 2020

% średnia cena za paliwo gazowe w taryfie detalicznej obowiązującej od 1 stycznia 2020 r.; - wpływ rozwiązania odpisu na zapasie gazu o +108 mln zł, przy zawiązaniu odpisu na -91 mln zł w II kwartale 2019 r.; - wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających objętych rachunkowością zabezpieczeń

URE zatwierdził taryfę przesyłową Gaz-Systemu na 2019 r.

Warszawa, 06.06.2018 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę Gaz-Systemu dla usług przesyłania paliw gazowych, która będzie obowiązywać w 2019 r., podała spółka. "W związku z zatwierdzeniem przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 1 czerwca 2018 roku 'Taryfy

PGNiG nie zakłada dużych zmian w taryfie dla gospodarstw domowych

r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług

URE zatwierdził zmianę taryfy PGNiG z podwyżkami dla największych odbiorców

, jaki był przyjmowany do aktualnie obowiązującej taryfy" - czytamy w komunikacie.  W konsekwencji, średnia cena paliwa gazowego wysokometanowego wzrosła o 12,2%, a w przypadku gazu ziemnego zaazotowanego o 13,4%, podano także.  "Ponadto w związku z wejściem w życie, z dniem 1

Gaz-System rozpoczął konsultacje nowego modelu taryfowego

taryf ustalonych dla usług przesyłowych oraz zmian wprowadzanych w tych taryfach i sposobie ich ustalania. Obowiązek ten został nałożony na Gaz-System decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z dnia 16 lipca 2018 roku, wydaną zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Komisji Europejskiej 2017

URE zatwierdził taryfę PGNiG OD i wydłużył okres jej obowiązywania do końca 2018

URE nad taryfami dla gazu sieciowego sprzedawanego do gospodarstw domowych według obecnych przepisów zostaje utrzymany do końca 2023 r. Od 1 października 2017 r. został zniesiony obowiązek przedkładania do zatwierdzenia przez URE taryf na sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego i zaazotowanego

URE zatwierdziło niższe ceny dla klientów hurtowych PGNiG

przypadku gazu wysokometanowego; 21,2% w przypadku gazu zaazotowanego, podano również. "Nowa taryfa będzie obowiązywać od 1 lipca do 30 września 2016 r. URE podjęło decyzję o obniżce cen gazu w taryfie hurtowej ze względu na utrzymujące się niskie ceny ropy naftowej i niskie ceny gazu ziemnego

PST z Grupy PGNiG stworzyło specjalną taryfę dla Polaków w Niemczech

warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą, importem i eksportem gazu ziemnego, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą

PGNiG liczy na możliwość zatwierdzania taryf dystrybucyjnych na dłużej niż rok

zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą, importem i eksportem gazu ziemnego, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług

PGNiG miało 30 mln zł zysku netto, 1 575 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r.

dywersyfikację importu gazu ziemnego, zapewniając w ten sposób Polsce bezpieczeństwo energetyczne. W 2019 roku sprowadziliśmy do Polski ponad 27% więcej LNG niż rok wcześniej" - skomentował prezes Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie. Przychody ze sprzedaży w segmencie Obrót i Magazynowanie wzrosły o

PGNiG wnioskuje do URE o utrzymanie taryfy dla detalu bez zmian w I kw. 2018 r.

gospodarstwach domowych" - czytamy w komunikacie. W marcu br. Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził wzrost cen w taryfie detalicznej o 1,6%. Zmieniona taryfa obowiązuje od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 r. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu

Gaz-System i Gas TSO of Ukraine uruchomią wirtualne połączenie międzysystemowe

przeniesione na przydział przepustowości w nowym punkcie GCP Gaz-System / UA TSO" - czytamy dalej. Po stronie ukraińskiej taryfa za transport gazu w punktach połączeń międzysystemowych nie zmienia się i pozostaje taka sama, jak w wersji zatwierdzonej rozporządzeniem ukraińskiego regulatora nr 3013 z 24

PGNiG: URE zatwierdziło nową hurtową taryfę, średnia obniżka cen gazu o 6,1-6,6%

gazu ziemnego zaazotowanego o 6,1%. Taryfa spółki PGNiG, która sprzedaje gaz tzw. „dużym" odbiorcom, zatwierdzona została na okres 3 miesięcy. Jej wejście w życie oznacza obniżenie średniej ceny gazu wysokometanowego dla odbiorców końcowych zużywających powyżej 25 mln m3 o 6,8%, oraz dla

URE zatwierdziło niższe ceny dla klientów detalicznych PGNiG

warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz

URE odmówił zatwierdzenia taryfy Polskiej Spółki Gazownictwa

Warszawa, 07.08.2017 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) odmówił zatwierdzenia taryfy Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) – spółki zależnej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego

PGNiG nie planuje zmian w taryfie detalicznej w tym roku

warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz

PGNiG: URE przedłużył obowiązywanie taryfy dystrybucyjnej PSG do końca roku

Warszawa, 09.06.2016 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) przedłużył termin obowiązywania taryfy dystrybucyjnej nr 3 Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego do 31 grudnia, podało Polskie Górnictwo

PGNiG miało 5 141 mln zł zysku netto, 7 274 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

kwocie 853 mln zł. Segment Obrót i Magazynowanie zanotował w I półroczu 2020 roku spadek przychodów ze sprzedaży o 8% r/r do poziomu 16,48 mld zł mimo wzrostu sprzedaży gazu ziemnego ogółem o 6% do 16,9 mld m3. "Średnia cena gazu ziemnego z transakcji giełdowych na TGE spadła w tym okresie o 21

URE zatwierdził nową taryfę przesyłową dla Gaz-Systemu

grupy gospodarstw domowych i drobnych przedsiębiorstw. Wpływ obniżenia stawki opłaty przesyłowej zauważalny będzie przez podmioty bezpośrednio przyłączone do sieci, dla których zmiany łącznych opłat będą w przedziale od - 0,5% do + 0,3%, podano także Dla gazu ziemnego wysokometanowego nowa taryfa

PGNiG: URE zatwierdziło zmianę hurtowej taryfy gazowej

wysokometanowego oraz 3,2% dla gazu zaazotowanego, co wynika z efektu zrównania się cen za 1 kWh gazu ziemnego zaazotowanego z ceną 1 kWh gazu ziemnego wysokomentanowego. Stopniowe zrównanie cen za tą samą jednostkę energii miało już miejsce w aktualnie obowiązującej taryfie, o czym PGNiG informowało po

PGNiG miał wstępnie 0,03 mld zł zysku netto, 0,8 mld zł EBITDA w III kw. 2019 r.

Obrót i Magazynowanie; - wyższa o 2,5% średnia cena za paliwo gazowe w nowej taryfie detalicznej obowiązującej od 15 lutego 2019 r.; - wpływ rozwiązania odpisu na zapasie gazu o +149 mln zł w III kwartale 2019 r., przy zwiększeniu odpisu z tego tytułu na -38 mln zł w III kwartale 2018 r.; - wynik

URE zatwierdził taryfę gazową Hermes Energy Group z obniżką cen o 8,6-10,1%

Warszawa, 30.06.2017 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę Hermes Energy Group, zakładającą obniżenie cen gazu ziemnego o 8,6-10,1% oraz opłat abonamentowych dla grup W1-W4, podała spółka. Taryfa wejdzie w życie od 1 sierpnia br. i będzie obowiązywać do 30 lipca

ME proponuje stopniowe odejście od zatwierdzania taryf gazowych w l. 2017-2024

2024 r. W projekcie nowelizacji proponuje się następującą zmianę: "w art. 47 po ust. 1 dodaje się ust 1a w brzmieniu: '1a. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą zwalnia się z obowiązku przedkładania taryfy do

PGNiG miało wstępnie 0,25 mld zysku netto, 1 mld zł EBITDA w II kw. 2019 r.

paliwo gazowe w nowej taryfie detalicznej obowiązującej od 15 lutego 2019 r.; - wpływ zwiększenia odpisu na zapasie gazu o -152 mln zł, przy rozwiązaniu odpisu gazu na +7 mln zł w II kw. 2018 r. - wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających objętych rachunkowością zabezpieczeń odniesiony

PGNiG szacuje koszt opłat dot. zawartości helu w gazie ziem. na 20-30 mln zł/r

rocznie, poinformował prezes Piotr Woźniak. "Koszt to między 20-30 mln zł rocznie. Jako podatek nie wchodzi to w taryfę" - powiedział Woźniak podczas spotkania z dziennikarzami w Odolanowie.  Nowelizacja przewiduje opłatę od wolumenu helu w gazie ziemnym wynoszącym co najmniej 0,1

URE zatwierdził korektę taryf na obrót gazem PGNiG Obrót Detaliczny

Warszawa, 13.08.2015 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE)  zatwierdził korektę taryfy na obrót paliwami gazowymi PGNiG Obrót Detaliczny, podał Urząd. "Korekta polega na obniżeniu cen gazu ziemnego wysokometanowego o 6,5%, a cen gazu zaazotowanego GZ-41,5 o 2,5

URE zatwierdził pierwszą taryfę dla usług regazyfikacji LNG dla Polskiego LNG

Warszawa, 03.06.2016 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził pierwszą taryfę dla usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG) dla spółki Polskie LNG, podał Urząd. "2 czerwca 2016 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził pierwszą taryfę dla usług

PGNiG: URE zatwierdziło nową hurtową taryfę, średnia obniżka cen gazu o 5%

Warszawa, 17.07.2015 (ISBnews) – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę hurtową na paliwo gazowe dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podała spółka. Średnia cena paliwa gazowego została obniżona średnio o 5% w przypadku gazu wysokometanowego

PGNiG: URE zatwierdził obniżkę cen gazu dla biznesu i klientów detalicznych

Warszawa, 04.01.2017 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na paliwo gazowe dla klientów indywidualnych oraz biznesowych (zużywających do 25 mln m3 gazu rocznie), podała spółka. Dla blisko 6,8

PGNiG miał wstępnie 30 mln zł zysku netto, 1570 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r.

gazu na TGE, mającej wpływ na poziom ceny przekazania gazu z wydobycia krajowego do segmentu Obrót i Magazynowanie; wyższa o 2,5% średnia cena za paliwo gazowe w taryfie detalicznej obowiązującej od 15 lutego 2019 r.; wpływ zwiększenia odpisu na zapasie gazu o -339 mln zł, przy zwiększeniu

ME wprowadza instytucję awaryjnego sprzedawcy gazu ziemnego

Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Minister energii Krzysztof Tchórzewski podpisał nowelizację rozporządzenia systemowego gazowego, która wprowadza instytucję sprzedawcy awaryjnego. Przyjęta zmiana zabezpiecza ciągłość dostaw gazu ziemnego do odbiorców niezależnie od sytuacji ich sprzedawcy

Grupa Azoty liczy na poprawę warunków zakupu gazu od PGNiG

jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za

PGNiG wprowadza od jutra obniżkę cen gazu dla klientów detalicznych

Warszawa, 31.08.2015 (ISBnews) - PGNiG Obrót Detaliczny - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - wprowadzi od 1 września br. nową taryfę, zakładającą obniżkę ceny gazu ziemnego wysokometanowego o 6,5% dla odbiorców detalicznych oraz małych i średnich firm, podał

PGNiG miało 248 mln zł zysku netto, 961 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

, a w całym pierwszym półroczu ponad 3,1 mld zł, co jest dla nas satysfakcjonujące. Drugi kwartał tego roku był dla nas wyzwaniem, głównie za sprawą spadających cen gazu ziemnego oraz rosnących cen ropy naftowej na rynku spot. Niższe ceny gazu mają bezpośredni wpływ na nasze

URE: Taryfa dla terminalu LNG najpóźniej w przyszłym tygodniu

zainteresowanie zakupem gazu w terminalu zgłosiły PGNiG oraz wstępnie ukraiński Naftohaz.  Wcześniej w maju URE udzielił koncesji na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego spółce Polskie LNG S.A. oraz wyznaczył ją operatorem systemu

HEG chce zwiększać liczbę odbiorców detalicznych o 50 tys. w skali roku

. odbiorców detalicznych gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2018 r." - powiedział Kasprzak w rozmowie z ISBnews. Spółka jest także zainteresowana współpracą w zakresie dostaw gazu ziemnego z gminami. "Bierzemy udział we wszystkich przetargach na dostawy gazu ziemnego organizowanych przez

PGNiG chce wprowadzić nową taryfę detaliczną od 1 września

zatwierdzenia korekty taryfy przedsiębiorstwa płatności odbiorców gazu ziemnego wysokometanowego w gospodarstwach domowych nabywających ten gaz od PGNiG Obrót Detaliczny - w ramach umów kompleksowych - spadają średnio od 3,1 do 4,5%. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się

Sejm przyjął ustawę zakładającą stopniowe uwalnianie cen gazu

wirtualnym, w postaci skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub sprężonego gazu ziemnego (CNG) oraz w trybie przetargów, aukcji lub zamówień publicznych. Taryfy dla kolejnych grup odbiorców zostaną zniesione od początku października 2017 r., a taryfy dla gospodarstw domowych - od 1 stycznia 2024 r. Projekt

URE zatwierdził nowe taryfy na paliwo gazowe dla PGNiG i PGNiG Obrót Detaliczny

; niskich cen gazu ziemnego na rynkach hurtowych w północno-zachodniej Europie, co wpływa na obniżenie całkowitego kosztu pozyskania gazu ziemnego przez PGNiG" – czytamy w komunikacie. Średnia zmiana ceny za paliwo gazowe w stosunku do dotychczasowej taryfy PGNiG Obrót Detaliczny wynosi

PGNiG planuje jeszcze we wrześniu kolejny odwiert na złożu Rehman w Pakistanie

Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zamierza systematycznie zwiększać wydobycie gazu ziemnego w Pakistanie i umacniać swoją pozycję na tamtejszym rynku. Jeszcze w tym miesiącu spółka planuje wykonanie kolejnego odwiertu na złożu Rehman, zaś 

PGNiG miało wstępnie 1,06 mld zysku netto; 2,16 mld zł EBITDA w I kw. 2019 r.

, głównie na skutek wzrostu 9-miesięcznej średniej ceny ropy naftowej Brent w USD/bbl o 33%; * spadek ceny gazu na TGE, mającej wpływ na poziom ceny przekazania gazu z wydobycia krajowego do segmentu Obrót i Magazynowanie; * wyższa o 2,5% średnia cena za paliwo gazowe w nowej taryfie detalicznej

PGNiG miało 388 mln zł zysku netto, 1 574 mln zł EBITDA bez odpisów w IV kw.2018

% r/r i kosztów paliwa gazowego 31% r/r, głównie w wyniku wyższych cen ropy i gazu; w Dystrybucji wyższy był wolumen dystrybucji (o +4% r/r) oraz niższe o 4% r/r przychody z tytułu świadczenia usługi dystrybucyjnej w związku z niższą taryfą od 1 marca 2018 r.; w Wytwarzaniu odnotowano wyższe przychody

MK: Rząd przyjął projekt ustawy zw. z wdrożeniem nowelizacji dyrektywy gazowej

stosowania przepisów prawnych wobec gazociągów importowych spoza Unii Europejskiej i gazociągów wewnątrzunijnych. Skutkiem tego ma być budowa wspólnego, jednolitego rynku gazu ziemnego w UE oraz brak uprzywilejowania niektórych dróg dostaw gazu do Europy. Dyrektywa nakazuje stosowanie wymogów prawa UE

Senat przyjął nowelizację tzw. ustawy terminalowej

Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Senat przyjął projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw, które trafią teraz do Senatu. Projektowana regulacja ma przyczynić się do zakończenia rozbudowy

Sejm przyjął nowelizację tzw. ustawy terminalowej

Warszawa, 07.06.2018 (ISBnews) - Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw, które trafią teraz do Senatu. Projektowana regulacja ma przyczynić się do zakończenia rozbudowy

PGNiG obniża ceny gazu o 4% dla klientów hurtowych, o 0,8-1,8% dla detalicznych

Warszawa, 18.12.2014 (ISBnews) - Zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) taryfy oznaczają, że dla odbiorców hurtowych średnia cena paliwa gazowego została obniżona o około 4%. Natomiast dla odbiorców detalicznych (zużywających gaz na własne potrzeby) cena spadła o 0,8-1,8%, podała

PGNiG może zbudować 120-150 wyspowych sieci gazowych do 2022 r.

Energetyki będzie je brał pod uwagę przy ustalaniu taryfy dystrybucyjnej, wyjaśnił Woźniak. W połowie listopada PGNiG Obrót Detaliczny zapowiadał, że planuje zgazyfikować ok. 125 gmin do końca 2022 r. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy

PGNiG liczy na utrzymanie dobrych wyników w 2017 r.

Warszawa, 10.03.2017 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) liczy na utrzymanie dobrych wyników w 2017 r. Pozytywny wpływ na wyniki będą mieć zmiany w zakresie obowiązku taryfowego, a negatywny - tendencje cenowe ropy naftowej i gazu ziemnego, poinformował ISBnews.tv prezes

Lewiatan za uwolnieniem cen gazu dla przedsiębiorców od 1 IV 2017 r.

Warszawa, 30.05.2016 (ISBnews) - Odbiorcy gazu ziemnego powinni być podzieleni jedynie na dwie grupy, przy czym zatwierdzanie taryf dla przedsiębiorców powinno zostać zniesione od 1 kwietnia 2017 r., a dla gospodarstw domowych - od 1 stycznia 2024 r., uważa Konfederacja Lewiatan. "

PGNiG zarezerwował dodatkowe 35% mocy regazyfikacji w terminalu LNG do 2035 r.

sprowadzić drogą morską LNG, które po regazyfikacji będzie odpowiadało około 5 mld m3 gazu ziemnego rocznie" - czytamy w komunikacie.  Jak wyjaśnia spółka, rezerwacja zwiększonych zdolności regazyfikacji w terminalu LNG umożliwi jej realizację celów strategicznych związanych z dywersyfikacją

Gazoport w Świnoujściu z koncesją i statusem operatora

wyznaczenie operatorem systemu skraplania gazu ziemnego było warunkiem niezbędnym dla umożliwienia spółce Polskie LNG wykonywania działalności gospodarczej w zakresie skraplania gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego przy wykorzystaniu terminalu LNG zlokalizowanego w Świnoujściu"

PGNiG miało wstępnie 0,39 mld zysku netto, 1,35 mld zł EBITDA w IV kw. 2018 r.

finansowy wyniósł +45 mln zł (w IV kwartale 2017 r.: -13 mln zł). 3. W segmencie Dystrybucja: * niższa o 7,37% taryfa za usługę dystrybucji gazu obowiązująca od 1 marca 2018 r.; * niższy wpływ bilansowania systemu o 41 mln zł. 4. W segmencie Wytwarzanie: * wyższe przychody ze sprzedaży energii

Gaz-System: Terminal LNG będzie gotowy do przyjęcia statków na początku czerwca

publikacji taryfy na stronie Urzędu Regulacji Energetyki i od początku czerwca spodziewamy się gotowości przyjmowania statków z gazem skroplonym" - powiedział Stępień podczas konferencji prasowej. Dodał, że spółka chce, żeby opłata regazyfikacyjna pobierana przez terminal była konkurencyjna wobec

Rząd PiS szykuje rewolucję na rynku gazu. Koniec taryf

nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, który przewiduje zniesienie obowiązku zatwierdzania taryf na gaz przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). "Rzeczpospolita Polska pozostaje ostatnim państwem członkowskim UE, w którym taryfy na obrót gazem ziemnym podlegają zatwierdzeniu przez organ regulacji"

Rząd planuje przyjąć nowelizację prawa energetycznego w I kw.

jest przyczynienie się do dalszego rozwoju rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz skutecznego wykonywania uprawnień przez regulatora" - czytamy w informacji. Rozwiązania proponowane w projekcie nowelizacji to: - Umożliwienie wykonania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

PGE Energia Ciepła: Regulacje prawne dla ciepłownictwa muszą ulec modyfikacji

; - mówił także Dąbrowski. PGE Energia Ciepła realizuje obecnie duży program inwestycyjny, w ramach którego głównym docelowym paliwem dla zarządzanych przez nią jednostek ma stać się gaz ziemny. Realizowane projekty stanowią znaczący koszt. "Naszym zadaniem jako przedsiębiorstw jest, by klient nie

Parlament Europejski przyjął projekt nowelizacji dyrektywy gazowej

ministrów UE, dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 20 dni później. Państwa członkowskie będą miały dziewięć miesięcy na dostosowanie ustawodawstwa krajowego do tej dyrektywy. UE importuje obecnie ponad 70% gazu ziemnego, głównie z Norwegii, Rosji i Algierii, głównie

Lewiatan: Obniżka cen przez PGNiG to uczciwy ruch wobec odbiorców

musi być gotowe na zmienną sytuację" - wskazała Kulczycka. Wczoraj prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę hurtową na paliwo gazowe dla PGNiG. W konsekwencji, średnia cena paliwa gazowego wysokometanowego została obniżona o 6,6%, a w przypadku gazu ziemnego

Połączone komisje sejmowe przyjęły projekt zmian w tzw. ustawie terminalowej

inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, tzw. ustawy terminalowej, oraz niektórych innych ustaw. Za przyjęciem projektu głosowało 28 posłów, nikt nie był przeciw, a wstrzymały się 4 osoby. Na posła sprawozdawcę wybrano Annę Paluch, wcześniej

PGNiG zakłada słabsze wyniki Poszukiwania i Wydobycia, stabilne w Dystrybucji

słabsze wyniki segmentu wpłynie także wysoka globalna podaż ropy naftowej, wysoka podaż gazu ziemnego przy ciepłej zimie oraz niższe wolumeny produkcji ropy naftowej i kondensatu w Grupie PGNiG w wyniku naturalnego sczerpania złóż, podano w prezentacji wynikowej. W segmencie Dystrybucji PGNiG spodziewa

Forum Energii: Integracja energetyki, ciepłown. i transportu obniży emisje CO2

nadpodaży energii pozwoli nie tylko częściowo zastąpić gaz ziemny, ale i skutecznie zmagazynować energię. To zielony wodór umożliwi w przyszłości zmniejszenie do zera emisji CO2 z sektora energetycznego i ciepłowniczego. Ważne jest to, że elektryfikacja ciepłownictwa i transportu w oparciu o krajowe źródła

PGNiG miało 704 mln zł zysku netto, 1,63 mld zł zysku EBITDA w II kw. 2018 r.

to przede wszystkim konsekwencja rozpoczęcia realizacji dodatkowego kontraktu na dostawy gazu skroplonego z Kataru oraz umowy średnioterminowej z Centrica. Dystrybucja "Mimo ciepłej wiosny, a także niższej niż przed rokiem stawki taryfy przesyłowej, GK PGNiG utrzymała poziom przychodów ze

Elżanowski: Obniżka cen w taryfach PGNiG równoważy interesy rynku i spółki

Warszawa, 18.12.2014 (ISBnews) - W perspektywie obowiązku związanego z zapewnieniem ciągłości i jakości dostaw oraz faktycznej realizacji bezpieczeństwa energetycznego w sektorze gazu, decyzja Urzędu Regulacji Energetyki dotycząca obniżek stawek na gaz w taryfach Polskiego Górnictwa Naftowego i

Przegląd prasy

dezinwestycyjną z BLE w obszarze gazu ziemnego, zapłaci 4 mln zł --Bogdanka i Enea Wytwarzanie zwiększyły wartość umowy wieloletniej o 4,8% --Blok Taurona o mocy 910 MW zyskał synchronizację z siecią elektroenergetyczną --Energa zawiązała 125 mln zł rezerwy na sprzedaż energii taryfy G w 2020 r. --MF

Od kwietnia spadną rachunki za gaz

We wtorek wieczorem PGNiG poinformowało, że prezes URE zatwierdził nowe, niższe cenniki koncernu i jego spółki PGNiG Obrót Detaliczny. Będą obowiązywać do końca czerwca. "Obniżki cen paliw gazowych to konsekwencja utrzymujących się niskich cen ropy naftowej i niskich cen gazu ziemnego na

Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji umowy z Danią w sprawie Baltic Pipe

połączyć system przesyłowy Rzeczypospolitej Polskiej z Norweskim Szelfem Kontynentalnym, za pośrednictwem duńskiego systemu przesyłowego. Jego celem jest zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł dostaw gazu ziemnego. Baltic Pipe jest obecnie w fazie projektowania i

Przegląd informacji ze spółek

wcześniejszych spłat kredytów dokonanych przed 11 września 2019 r. Unimot, po zmianie warunków umowy dezinwestycyjnej w obszarze gazu ziemnego, liczy na jej podpisanie z Blue Line Engineering (BLE) w najbliższych dniach. W wyniku umowy Unimot ma przejąć 100% udziałów Unimot System, właściciela Blue LNG, a BLE

Strata netto PGNiG wyniosła 115 mln zł w II kw. 2016r. wobec zysku rok wcześniej

komunikacie. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej

Komitet Stały RM przyjął projekt ustawy dot. dywersyfikacji źródeł gazu ziemnego

Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu umożliwienie sprawnej realizacji polityki rządu na

PGNiG rozpocznie w sierpniu drugi etap programu rabatowego

, zaoferowano lepsze warunki cenowe dostaw. W pewnym sensie wyprzedzamy proces liberalizacji, ponieważ powiązaliśmy naszą ofertę z cenami na giełdzie gazu  - pomimo obowiązującej taryfy" - powiedział prezes tej spółki Tomasz Bukowski. W maju br. PGNiG wprowadziło program rabatowy "Uwolnienie

PGNiG chce zgłosić się po całe dostępne moce planowanego gazociągu z Norwegii

rządu ds. infrastruktury energetycznej Piotr Naimski informował, że procedura open season dla projektu Baltic Pipe rozpocznie się w I kw. 2017 r. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski

Przegląd informacji ze spółek

było zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego w przejmowanych ciepłowniach, takich jak te należące do Taurona Ciepło, poinformował prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) - spółki zależnej Polskiego Górnictwa

Lewiatan: Obniżka cen przez PGNiG to dowód, że trzeba walczyć o klienta i rynek

Lewiatan Daria Kulczycka. PGNiG wprowadza od 1 września br. nową taryfę, zakładającą obniżkę ceny gazu ziemnego wysokometanowego o 6,5% dla odbiorców detalicznych oraz małych i średnich firm. "Oprócz programów rabatowych dla odbiorców hurtowych, PGNiG oferuje drugą już obniżkę taryfy dla

PGNiG odnotowało wzrost EBITDA w dystrybucji i wytwarzaniu w I-III kw. 2016 r.

węglowodorów i kosztów pozyskania gazu z importu. Wskutek postępującej liberalizacji rynku gazu w Polsce PGNiG Obrót Detaliczny i PGNiG SA kilkakrotnie obniżały na przestrzeni ostatniego roku taryfy na sprzedaż gazu. Nowa oferta GK PGNiG zyskała na atrakcyjności, o czym świadczy wzrost sprzedaży gazu przez

Przegląd informacji ze spółek

) oznacza, że rachunki gospodarstw domowych za gaz nie wzrosną r/r w 2019 r., podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Taryfa dystrybucyjna dla Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) została obniżona o 5%, a taryfa dla paliwa gazowego PGNiG Obrót Detaliczny podwyższona o 2,5%. Urząd Regulacji

Zarząd PGNiG podtrzymuje swoją propozycję w sporze ze związkami zawodowymi

koszt propozycji zarządu wyceniony został na ok. 40 mln zł" - podała także spółka. W 2014 r. łączne koszty świadczeń pracowniczych w grupie kapitałowej PGNiG  wyniosły 2,8 mld zł. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy