taryfa obowiązywać

Niższe rachunki za gaz od 18 lutego

Nowa niższa taryfa za gaz dla gospodarstw domowych wejdzie w życie od 18 lutego - zapowiedziała spółka PGNiG Obrót Detaliczny. Będzie obowiązywać do końca marca.

URE odmówił zatwierdzenia wniosków o zmiany taryf energii elektrycznej

obowiązywania określony do końca marca br.). Natomiast Energa i Tauron zwróciły się z wnioskami o zmianę aktualnie obowiązujących taryf, które - zgodnie z decyzjami prezesa URE z grudnia 2019 roku - obowiązują do końca 2020 roku. W toku postępowań przedsiębiorcy kilkukrotnie byli wzywani do uzupełnienia

PSPA: Jest projekt rozporządzenia wdrażającego e-taryfę dla stacji ładowania

(DC) o mocy powyżej 40 kW, dla których obowiązuje taryfa C2x, przewidująca około trzykrotnie wyższe jednostkowe opłaty za moc umowną niż taryfa C1x (obowiązująca dla mocy umownej do 40 kW włącznie), wyjaśniono. Oddziałuje też na szeroką grupę stacji AC, na których zainstalowano dwa punkty ładowania

URE zatwierdził taryfę PGE Obrót - ostatniego z 4 sprzedawców z urzędu

od ich opublikowania przez regulatora. Oznacza to, że Tauron Sprzedaż mógł wprowadzić podwyżki od 1 stycznia br., Energa Obrót i Enea od 14 stycznia br., a PGE Obrót od 18 stycznia br. Jednocześnie, nowe taryfy będą obowiązywały w terminach wnioskowanych przez przedsiębiorstwa: dla Enei i PGE Obrót

URE zatwierdził taryfę Taurona Sprzedaż dot. cen energii w 2020 r. (aktual.)

z 2018 r. Jednocześnie mogą złożyć skorygowane wnioski. Nowe taryfy zaczną obowiązywać po 14 dniach od ich zatwierdzenia. Jednocześnie URE zatwierdził taryfy Polskich Sieci Elektroenergetyczny, a także operatorów systemów dystrybucyjnych: PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator, Energa

URE zatwierdził taryfę Taurona Sprzedaż dot. cen energii w 2019 r.

;Ustalając cenę uzasadnioną braliśmy pod uwagę wszystkie okoliczności" - zapewnił prezes. Od 1 stycznia trzy przedsiębiorstwa, których taryfy nie zostały zatwierdzone, muszą stosować taryfy z 2018 r. Jednocześnie mogą złożyć skorygowane wnioski. Nowe taryfy zaczną obowiązywać po 14 dniach od ich

"Puls Biznesu": w październiku kolejna podwyżka cen gazu?

Spółka twierdzi, że potrzebuje dodatkowych wpływów z dwóch jesiennych miesięcy, aby pozyskać większe fundusze na zakup gazu zimą. Gazeta zauważa, że gdyby Urząd Regulacji Energetyki zgodził się na korektę taryfy, objęłaby ona tylko dwa miesiące: październik i listopad. Potem można się jednak

URE zatwierdził spadek cen gazu w taryfie PGNiG OD o 10,6%

Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) - spółki zależnej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - która będzie obowiązywała od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r., podał Urząd. Ceny gazu w taryfie dla

URE zatwierdził obniżkę ceny gazu w taryfie PGNiG OD o 2,9%

abonamentowe nie ulegną zmianie. "Zmiana taryfy PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD), która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2020 r., dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. W nowej taryfie ceny gazu uległy obniżeniu o 2,9%, natomiast stawki opłat abonamentowych pozostały na niezmienionym

Polskie LNG: URE zatwierdził taryfę regazyfikacyjną dla Terminalu LNG

Warszawa, 18.12.2018 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę nr 4 dla usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w Terminalu LNG w Świnoujściu, podało Polskie LNG, operator terminalu. "Termin obowiązywania taryfy nr 4 rozpocznie się 1 stycznia 2019 r."

URE zatwierdził taryfę przesyłową Gaz-Systemu na 2019 r.

Warszawa, 06.06.2018 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę Gaz-Systemu dla usług przesyłania paliw gazowych, która będzie obowiązywać w 2019 r., podała spółka. "W związku z zatwierdzeniem przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 1 czerwca 2018 roku 'Taryfy

URE zatwierdził taryfę detaliczną PGNiG Obrót Detaliczny

. "Taryfa detaliczna będzie obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku i będzie dotyczyła odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym" - czytamy w komunikacie. Spółka pierwotnie wnioskowała o wzrost dotychczasowych cen, a zatwierdzona taryfa jest wynikiem

PSPA apeluje o odrębną taryfę dla stacji ładowania samochodów elektrycznych

ładowania prądem stałym (DC) o mocy powyżej 40 kW, dla których obowiązuje taryfa C21, która przewiduje około trzykrotnie wyższe jednostkowe opłaty za moc umowną niż w przypadku taryfy C11 (obowiązującej dla mocy umownej do 40 kW włącznie). Kwestia ta odnosi się także do stacji ładujących prądem przemiennym

PGNiG: URE zatwierdził wzrost cen w taryfie detal. i dla największych klientów

%, podała spółka. Zmiany obowiązują od 1 kwietnia.  "PGNiG otrzymał informację o zatwierdzeniu decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 marca 2017 roku nowej taryfy w zakresie dostarczania paliw gazowych Nr 14/2017 PGNiG S.A. (taryfa dla największych klientów) oraz zmiany taryfy

PLL LOT wznowią pierwsze regularne rejsy międzynarodowe 1 lipca br.

Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Polskie Linie Lotnicze LOT (PLL LOT) 1 lipca br. wznowią pierwsze regularne międzynarodowe rejsy pasażerskie od czasu ich zawieszenia 13 marca, podała spółka. Wznowieniu rejsów międzynarodowych towarzyszy uruchomienie nowych taryf Flex Plus, oferujących elastyczne

PGNiG: URE obniżył stawki w taryfie dystrybucyjnej PSG średnio o 7,37%

7,37%" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne, taryfa dystrybucyjna powinna zostać wprowadzona do stosowania w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia jej opublikowania przez prezesa URE. Wskazany w decyzji termin obowiązywania nowej taryfy upływa z dniem 31

Tauron utworzy ok. 230-280 mln zł rezerwy w zw. z zatwierdzeniem taryfy

zł" - czytamy w komunikacie. Prezes URE zatwierdził cenę sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G dla Taurona Sprzedaż na poziomie średnio 289,37 zł za MWh. Taryfa G będzie obowiązywała do 31 grudnia 2020 r. Ostateczna wartość rezerwy zostanie ujęta w

Efekty zmian w taryfie opłat i prowizji mBanku będą widoczne częściowo w br. 

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - mBank oczekuje, że efekty wprowadzenia zmian w taryfie opłat i prowizji, które zaczną obowiązywać pd 19 sierpnia będą miały częściowy wpływ na wyniki w 2019 roku, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.  "Wydaje nam się, że częściowo będzie to

PGNiG nie zakłada dużych zmian w taryfie dla gospodarstw domowych

taryfą i chcemy, by ona trwała jak najdłużej" - powiedział także wiceprezes. W marcu br. Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził wzrost cen w taryfie detalicznej o 1,6%. Zmieniona taryfa ma obowiązywać od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005

URE zatwierdził taryfę PGNiG dla odbiorców przemysłowych z obniżką o 6,7-6,8%

%. "Średnie ceny gazu ziemnego wysokometanowego w stosunku do cen ustalonych w dotychczas obowiązującej taryfie Nr 14/2017 tego przedsiębiorstwa, obniżone zostały o 6,7 %, zaś gazów zaazotowanych o 6,8 %" - czytamy w komunikacie URE. Taryfa będzie obowiązywać od 1 sierpnia do 30 września 2017 r

URE zatwierdził taryfę dla usług magazynowania dla GSP z Grupy PGNiG

usługi magazynowania będą niższe o ok. 1,2%. Taryfa za usługi magazynowania paliwa gazowego dla przedsiębiorstwa Gas Storage Poland została zatwierdzona 15 maja 2020 r. i będzie obowiązywała od dnia wprowadzenia jej do stosowania przez przedsiębiorstwo do 31 marca 2021 r. "Na obecny rok

URE zatwierdził podwyżkę ceny gazu w taryfie detalicznej PGNiG o 5,9%

dotychczasowej taryfy PGNiG Obrót Detaliczny dla wszystkich grup taryfowych wynosi 5,9%. Stawki opłat abonamentowych pozostały bez zmian, podano także. Nowa taryfa będzie obowiązywać od 10 sierpnia do 31 grudnia 2018 roku. Po wejściu w życie nowej taryfy, rachunki za gaz dla gospodarstw domowych - na które

Sasin: Ustawa o rekompensatach za prąd może przewidywać zaliczki płatne w 2020r.

. obowiązywała ustawa, która zapewniła ustalanie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych na poziomie taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018 roku; wprowadziła ona również obniżkę akcyzy na prąd i zmniejszyła tzw. opłatę przejściową. Wśród założeń listopadowej projekcji inflacji i

PGE zawiąże ok. 220-260 mln zł rezerwy w zw. z zatwierdzeniem taryfy PGE Obrót

Regulacji Energetyki zatwierdził cenę sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G dla spółki PGE Obrót S.A. (spółka zależna od PGE) na poziomie średnio 289,37 zł za MWh. Taryfa G będzie obowiązywała od 18 stycznia do 31 marca 2020 r." - czytamy w komunikacie. W związku z tym

innogy Polska liczy na brak interwencji dot. cen energii elektrycznej w 2020 r.

taryfy G, co wyklaruje sytuację w kwestii cen dla gospodarstw domowych. "Jestem przekonany, że tych trudności nie będzie w przyszłym roku, a rynek powoli, krok po kroku wróci do normalności" - podsumował. Do końca 2019 r. obowiązuje ustawa, która zapewniła ustalanie cen energii elektrycznej

ME: Weszło w życie rozporządzenie ws. zasad kształtowania taryf gazowych

Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Rozporządzenie ministra energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi zaczęło obowiązywać na początku kwietnia, podało Ministerstwo Energii. Nowe przepisy dostosowują dotychczasowe zasady

PGNiG analizuje taryfę detaliczną w reakcji na zmiany na rynku gazu

, żeby zbadać czy nasza taryfa detaliczna jest na wystarczającym poziomie" - dodał wiceprezes.  W połowie marca br. Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził zmianę taryfy PGNiG Obrót Detaliczny z podwyżką cen paliw gazowych oraz wydłużył okres jej obowiązywania do końca 2018 r

URE zatwierdził taryfę gazową Hermes Energy Group z obniżką cen o 8,6-10,1%

Warszawa, 30.06.2017 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę Hermes Energy Group, zakładającą obniżenie cen gazu ziemnego o 8,6-10,1% oraz opłat abonamentowych dla grup W1-W4, podała spółka. Taryfa wejdzie w życie od 1 sierpnia br. i będzie obowiązywać do 30 lipca

Nareszcie trochę taniej

Od ponad roku prowadzimy wojnę z naszym najdroższym operatorem, by raczył obniżyć ceny dostępu do Internetu. Ostatnia zapowiedź zmian w cenniku, które będą obowiązywać od 1 września, wprowadza tańsze połączenia z Internetem. Niestety zaoszczędzimy na tym niewiele. Tym, którzy surfują po godzinie

PGNiG wnioskuje do URE o utrzymanie taryfy dla detalu bez zmian w I kw. 2018 r.

). "Zgodnie ze złożonym wnioskiem, w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia oraz akceptacji przez Prezesa URE, taryfa PGNiG OD utrzymująca dotychczasowe stawki będzie obowiązywać w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku. Nowa taryfa będzie stosowana jedynie wobec odbiorców w

ME chce dofinansowania instalacji pieców elektrycznych przez samorządy, fundusze

Warszawa, 18.01.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Energii (ME) chce, by samorządy i fundusze dofinansowywały instalację pieców elektrycznych w gospodarstwach domowych, aby mogły one wykorzystać możliwości, jakie daje nowa taryfa antysmogowa (G12as), poinformował minister Krzysztof Tchórzewski

Fortum wprowadza taryfę antysmogową G12as

. Zużycie energii elektrycznej w godzinach od 22.00 do 6.00 będzie rozliczane w cenie 0,1229 zł brutto za kWh. Niższa stawka obowiązuje dla całej ilości energii zużytej w tej strefie. W pozostałych godzinach cena wyniesie 0,2950 zł brutto. Taryfa została zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki

PGNiG: Po zmianach w taryfach, rachunki gosp. domowych za gaz nie wzrosną w 2019

; - czytamy w komunikacie. Nowe taryfy, zatwierdzone 25 stycznia 2019 r., będą obowiązywać od 15 lutego do końca grudnia 2019 r. "PGNiG Obrót Detaliczny z początkiem roku wprowadziło na rynek bardzo dobrą ofertę dla małych i średnich przedsiębiorstw rozliczających się na podstawie tzw. cennika. Mimo

URE zatwierdził zmianę taryfy PGNiG z podwyżkami dla największych odbiorców

taryfy. "Termin obowiązywania nowej Taryfy dla Największych Klientów został ustalony do 31 grudnia 2016 r." - podano także. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski

Wyższe cenniki za gaz dla największych klientów PGNiG

własne potrzeby. Nowa taryfa będzie obowiązywać do końca roku. Zgodnie z przepisami powinna wejść w życie najwcześniej za dwa tygodnie, czyli od listopada. Taryfy dla gospodarstw domowych, które kupują gaz od spółki PGNiG Obrót Detaliczny, obowiązują do końca roku.

URE zatwierdziło niższe ceny dla klientów detalicznych PGNiG

dotychczasowej taryfy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. dla wszystkich grup taryfowych wynosi 1%" - czytamy w komunikacie. Stawki opłat abonamentowych pozostały bez zmian. "Nowej Taryfa Detaliczna będzie obowiązywać do 31 grudnia 2016 roku" - czytamy także.  PGNiG jest obecne na

Glapiński: Projekcja NBP zakłada podwyżkę cen energii w 2020 roku

dynamika cen znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 2,2-2,4% w 2019 r. (wobec 1,7-2,3% w projekcji z lipca 2019 r.), 2,1-3,6% w 2020 r. (wobec 1,9-3,7%) oraz 1,6-3,6% w 2021 r. (wobec 1,3-3,5%). Do końca 2019 r. obowiązuje ustawa, która zapewniła ustalanie cen energii elektrycznej dla

URE zatwierdził nową taryfę przesyłową dla Gaz-Systemu

Warszawa, 18.01.2017 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę nr 10 dla usług przesyłania paliw gazowych ustaloną przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System. Będzie ona obowiązywała do 31 grudnia br., podał Urząd. "Na skutek wprowadzenia taryfy Gaz-Systemu

PKP: Koleje Małopolskie dołączyły do wspólnego biletu

Kolei Małopolskich. "Już wkrótce Wspólny Bilet będzie obowiązywał także w Kolejach Śląskich, Kolejach Dolnośląskich oraz pociągach spółki Arriva RP" - dodano. Podstawą Wspólnego Biletu jest jedna taryfa obowiązująca u wszystkich przewoźników kolejowych, którzy wprowadzili tę ofertę. Taryfa

Sasin: Koszt rekompensat wzrostu cen energii może wynieść ok. 3 mld zł w 2020 r.

, które będzie obowiązywało w 2020 r., potem jednak rząd może rozważyć kolejne rozwiązania. Zgodnie z obecnymi wyliczeniami, koszt takiego rozwiązania ustawowego dla budżetu to "niewielkie miliardy", ale ostatecznie będzie on zależał od liczby złożonych wniosków. "Gdyby założyć, że

URE zatwierdził zmianę taryfy PGNiG z podwyżkami dla największych odbiorców

Warszawa, 16.12.2016 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) dla największych klientów na I kwartał 2017 r., podała spółka. Średnia cena gazu wysokometanowego wzrosła o 12,2%, a gazu zaazotowanego o 13,4%, podała

Projekt dot. przedłużenia wsparcia dla OZE do 2026 r. trafił do konsultacji

osiągalnej cieplnej w skojarzeniu instalacji odnawialnego źródła energii określonych jako małe instalacje" - podano w uzasadnieniu. Zgodnie z projektem maksymalny termin udzielenia pomocy publicznej w ramach systemu aukcyjnego oraz systemów taryf gwarantowanych FIT oraz systemu dopłat do ceny rynkowej

Sasin: Nie będzie podwyżki cen energii elektrycznej dla indywidualnych odbiorców

. Do końca 2019 r. obowiązuje ustawa, która zapewniła ustalanie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych na poziomie taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018 rok; wprowadziła ona również obniżkę akcyzy na prąd i zmniejszyła tzw. opłatę przejściową. Wśród założeń

URE: Wnioski taryfowe ws. energii elektrycznej powinny wpłynąć do połowy XI

postępowanie bezprzedmiotowym, to tak jak w ubiegłym roku, zostaną one umorzone" - wskazał prezes. Do końca 2019 r. obowiązuje ustawa, która zapewniła ustalanie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych na poziomie taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018 rok; wprowadziła ona

Dworczyk: Zrobimy wszystko, żeby utrzymać ceny prądu w 2020 na obecnym poziomie

, pozwala to uniknąć prawie 60% z ewentualnej podwyżki cen energii w 2020 r. i zapowiedział podjęcie starań, by "poradzić" sobie z pozostałymi 40% ewentualnej podwyżki. Do końca 2019 r. obowiązuje ustawa, która zapewniła ustalanie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych na poziomie

Tchórzewski: Akcyza i opłata przejściowa w cenie energii nadal obniżone w 2020r.

Tchórzewski w wywiadzie dla TVP Info. Podkreślił, że w sprawie podwyżek cen energii mamy czas do końca roku. "Na pewno 60% tej ewentualnej podwyżki już nie ma, natomiast pozostałe 40% będziemy starali się tak zrobić, żeby sobie z tym poradzić" - dodał minister. Do końca 2019 r. obowiązuje

PGNiG nie planuje zmian w taryfie detalicznej w tym roku

zawrzeć jeszcze w tym roku. "Nie planujemy żadnych zmian cen dla gospodarstw domowych w tym roku" - powiedział Woźniak dziennikarzom. Spółka nie planuje składać wniosku w tym roku. Obecna taryfa obowiązuje do końca grudnia, podkreślił.  "Przyszły rok zapowiada się jeszcze dosyć

Sasin: Gospodarstwa domowe nie zapłacą więcej za energię elektryczną w 2020 r.

prawdopodobnie wzrosną o 10% r/r w 2020 roku. Do końca 2019 r. obowiązuje ustawa, która zapewniła ustalanie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych na poziomie taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018 roku; wprowadziła ona również obniżkę akcyzy na prąd i zmniejszyła tzw. opłatę

Tańszy gaz dla gospodarstw domowych. Zaskakująca decyzja prezesa URE

, które są także klientami spółki PGNiG Obrót Detaliczny. Dla nich ceny paliwa gazowego zmaleją nawet o 8,7 proc., a w efekcie ich rachunki spadną od 5,9 proc. do 8,7 proc. Nowa taryfa ma obowiązywać do końca pierwszego kwartału. Zgodnie z przepisami PGNiG może zmienić cenniki w ciągu 45 dni od publikacji

Emilewicz: Wzrost cen energii dla gosp. domowych może sięgnąć 10% w 2020 r. 

- według niej - ceny dla gospodarstw domowych (grupy taryfowej G) mogą wzrosnąć o 5-7% w 2020 r.  Do końca 2019 r. obowiązuje ustawa, która zapewniła ustalanie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych na poziomie taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018 rok; wprowadziła

W przyszłym roku koniec taryf na gaz. Będzie wielkie uwolnienie cen

zostanie niemal całkowicie zliberalizowany, a firmy handlujące błękitnym paliwem będą mogły bez ograniczeń konkurować o klientów. Zgodnie z projektem najpóźniej na dwa miesiące przed końcem obowiązywania taryf, dostawcy gazu będą zobowiązani zaproponować klientom nową umowę, informując ich jednocześnie o

PGE wprowadziła do sprzedaży taryfę antysmogową

kradzież z włamaniem. Posiada ona także wydłużony termin obowiązywania gwarancji ceny obejmujący cały sezon grzewczy 2018/2019, podano także.  "Wprowadzenie do oferty PGE taryfy antysmogowej jest jednym z elementów szeroko zakrojonego projektu walki Grupy PGE z zanieczyszczeniem powietrza. W

Od lipca firmy zapłacą mniej za gaz

hurtowych - o 8,7 proc. Nowy cennik będzie obowiązywać do końca września. URE wyjaśniło obniżkę hurtowej taryfy PGNiG spadkiem cen gazu z importu. Ten kontrolowany przez rząd koncern już trzeci raz w tym roku obniża ceny gazu dla firm. Faktycznie firmy płacą PGNiG jeszcze mniej, bo firma przyznaje rabaty

URE zatwierdziło niższe ceny dla klientów hurtowych PGNiG

przypadku gazu wysokometanowego; 21,2% w przypadku gazu zaazotowanego, podano również. "Nowa taryfa będzie obowiązywać od 1 lipca do 30 września 2016 r. URE podjęło decyzję o obniżce cen gazu w taryfie hurtowej ze względu na utrzymujące się niskie ceny ropy naftowej i niskie ceny gazu ziemnego

PGNiG: URE zatwierdziło nową hurtową taryfę, średnia obniżka cen gazu o 5%

oraz 4,9% dla gazu zaazotowanego. Taryfa obowiązuje wobec odbiorców obsługiwanych przez PGNiG SA. Są to odbiorcy hurtowi, czyli tacy, którzy kupują gaz do dalszej odsprzedaży, oraz najwięksi odbiorcy końcowi o rocznym zużyciu większym niż 25 mln m3. Nowa taryfa będzie obowiązywać do 31 grudnia 2015

PGNiG: URE zatwierdziło nową hurtową taryfę, średnia obniżka cen gazu o 6,1-6,6%

obowiązywania nowej taryfy hurtowej został ustalony do 31 marca 2016 r.  PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw

PGNiG obniża ceny gazu o 4% dla klientów hurtowych, o 0,8-1,8% dla detalicznych

ceny za jedną kWh gazu wysokometanowego, co podyktowane jest stopniowym zrównywaniem cen za tę samą jednostkę energii, bez względu na rodzaj dostarczanego paliwa gazowego" - tłumaczy PGNiG. Wprowadzenie nowych taryf związane jest z zakończeniem obowiązywania obecnej taryfy 31 grudnia 2014 r

Rząd przyjął projekt nowelizacji ws. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

opłaty stanowi dwukrotność opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego (będzie to 500 zł). Po zmianach przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne będzie określać taryfę na 3 lata (dotychczas taryfy obowiązywały przez rok). Projekt ustawy zawiera także przepisy dotyczące postępowania w sprawach dotyczących

Morawiecki: Decyzja dotycząca cen energii elektrycznej jest teraz w rękach URE

wszystko, żeby tak się stało". Do końca 2019 r. obowiązuje ustawa, która zapewniła ustalanie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych na poziomie taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018 rok; wprowadziła ona również obniżkę akcyzy na prąd i zmniejszyła tzw. opłatę

URE: Nowe taryfy energii przyniosą gospodarstwom domowym podwyżki o 1-2 zł/mies.

kolorowej (m.in. energia „zielona", energia z kogeneracji)" - czytamy dalej. Taryfy na sprzedaż i dystrybucję energii wchodzą w życie 1 stycznia i będą obowiązywały do końca 2015 roku. (ISBnews)

Gaz-System i Gas TSO of Ukraine uruchomią wirtualne połączenie międzysystemowe

obowiązywać jednakowe reguły biznesowe. "Operatorzy zwracają uwagę użytkowników sieci na zmiany w procesie zamawiania przepustowości, w ramach których od godziny 6:00 (CET) 1 lipca 2020 r. wnioski o rezerwację zdolności oraz nominacje / renominacje powinny być składane wyłącznie na punkt GCP Gaz-System

PGNiG: URE zatwierdził obniżkę cen gazu dla biznesu i klientów detalicznych

zostać wprowadzona do stosowania nie później niż 45 dni od dnia jej opublikowania przez prezesa URE. "Wskazany w decyzji prezesa URE termin obowiązywania nowej taryfy upływa z dniem 31 marca 2017 r." - podano również.  PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje

Zielone światło dla przydomowych elektrowni

bezpiecznik. Taryfy mają obowiązywać do momentu, aż łączna moc z instalacji do 3 kW przekroczy 300 MW, zaś z instalacji od 3 do 10 kW przekroczy 500 MW. Dzięki temu uniknie się pułapki, w jaką wpadły swego czasu Czechy, gdy wysokie taryfy dla elektrowni słonecznych okazały się bardzo kosztowne dla budżetu i

URE zatwierdził nowe taryfy na paliwo gazowe dla PGNiG i PGNiG Obrót Detaliczny

września 2015 r. oraz 1 stycznia 2016 r. Obie taryfy - dla odbiorców detalicznych oraz odbiorców hurtowych - wejdą w życie 1 kwietnia 2016 r. i będą obowiązywać do 30 czerwca 2016 roku, podsumowano w komunikacie. (ISBnews)

PGNiG: URE zatwierdziło zmianę hurtowej taryfy gazowej

Warszawa, 16.04.2015 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził zmianę taryfy hurtowej na paliwo gazowe dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) polegającą na obniżeniu cen za paliwo gazowe i wydłużeniu okres jej obowiązywania do dnia 31 lipca 2015 roku

Centrum Obsługi Administracji Rządowej ponownie wybrało ofertę T-Mobile

między Centrum Obsługi Administracji Rządowej a T-Mobile obejmuje świadczenie usług telefonii ruchomej wraz z dostawą telefonów komórkowych, modemów i kart SIM na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej. Kontrakt został podpisany na 23 miesiące i będzie obowiązywał od 01.01.2020

ME szacuje koszt programu rekompensat na ok. 4-5 mld zł

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Energii szacuje, że koszt przygotowywanego programu rekompensat dla odbiorców energii elektrycznej, poinformował wiceminister energii Tadeusz Skobel.  "Szacujemy koszt programu na 4-5 mld zł. Okres jego obowiązywania to styczeń-grudzień

Parlament Europejski przyjął projekt nowelizacji dyrektywy gazowej

gazu w UE 465 głosami 'za' wobec 95 'przeciw' i 68 'wstrzymujących się', rozszerzając obowiązywanie przepisów UE (w tym przepisów ochrony konkurencji) na wszystkie rurociągi wchodzące na teren UE z państw trzecich" - czytamy w komunikacie. Znowelizowane przepisy zapewnią rozdzielenie

Libet i spółki zależne mają umowę z bankami dot. restrukturyzacji zadłużenia

niepodejmowania innych czynności zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do dokonania ww. czynności, przy czym powyższe uzgodnienia i zobowiązania dotyczą tzw. okresu obowiązywania, tj. okresu od dnia wejścia w życie umowy (28.06.2019 r.) do wcześniejszej z następujących dat: pełnej spłaty wierzytelności banków

PGNiG miało 30 mln zł zysku netto, 1 575 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r.

dystrybuowanego paliwa gazowego. Od 15 lutego 2019 roku obowiązuje stawka taryfy dystrybucyjnej niższa o 5% w stosunku do taryfy z 2018 roku. "Segment Wytwarzanie zanotował stabilne przychody ze sprzedaży ciepła na poziomie ok. 1,33 mld zł (więcej o 1% r/r) przy wyższych średnich temperaturach i

Szybka ścieżka dla ustawy o OZE. Ekolodzy zauważają oszustwo

zgodna z tym, co zapowiadało Ministerstwo Energii, czyli PiS zmienia strategię wsparcia dla osób, które chcą produkować prąd z własnych minielektrowni o 180 stopni - zamiast taryf gwarantowanych, które miały obowiązywać przez 15 lat będą skromne upusty. Przygotowywana obecnie przez PiS ostateczna wersja

URE: Nie zmienią się płatności za gaz dla gospodarstwach domowych w 2015 r.

obowiązywała przez 4 miesiące, tj. do końca kwietnia 2015 roku. Pozostałe taryfy zatwierdzone zostały na okres do 31 grudnia 2015 r. (ISBnews)  

Przegląd informacji ze spółek

Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - która będzie obowiązywała od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r., podał Urząd. Ceny gazu w taryfie dla gospodarstw domowych zostały obniżone o 10,6%, a stawki opłat abonamentowych pozostały niezmienione. Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) zdecydowali o

Kijów drastycznie podniósł ceny gazu

obowiązuje jednolita cena dla detalistów - 6879 hrywien za tysiąc metrów sześciennych gazu. Wcześniej cena dla prywatnych użytkowników wynosiła 7188 hrywien, ale faktycznie była na papierze, bo większość płaciła za gaz według taryfy socjalnej, która wynosiła 3600 hrywien za tysiąc m sześc. przy zużyciu

Elżanowski: Obniżka cen w taryfach PGNiG równoważy interesy rynku i spółki

nabywających paliwa do dalszej odsprzedaży oraz odbiorców końcowych o rocznym zużyciu przekraczającym 25 mln m 3 będzie obowiązywała przez 4 miesiące, tj. do końca kwietnia 2015 roku. Taryfa dla odbiorców detalicznych zatwierdzona została na okres do 31 grudnia 2015 r. PGNiG jest obecne na warszawskiej

'Biała Księga' przewozów pasażerskich: Wspólny bilet kluczowy dla polskiej kolei

Warszawa, 24.11.2016 (ISBnews) - Brak wspólnej taryfy to jeden z głównych mankamentów polskiej kolei, dlatego wprowadzenie rozwiązań typu "wspólny bilet" jest jednym z kluczowych wyzwań dla tego środka transportu, wynika z raportu "Biała Księga. Kolejowe przewozy pasażerskie 2016

Od kwietnia spadną rachunki za gaz

We wtorek wieczorem PGNiG poinformowało, że prezes URE zatwierdził nowe, niższe cenniki koncernu i jego spółki PGNiG Obrót Detaliczny. Będą obowiązywać do końca czerwca. "Obniżki cen paliw gazowych to konsekwencja utrzymujących się niskich cen ropy naftowej i niskich cen gazu ziemnego na

Energa miała szacunkowo 111 mln zł zysku netto, 568 mln zł EBITDA w I kw.

przychodu Linii Biznesowej z tego tytułu wyniosła 209 mln zł w I kwartale 2019 roku. Z kolei w I kwartale 2020 roku obowiązywała nowa taryfa dla gospodarstw domowych, której negatywny wpływ na wyniki bieżącego okresu został w znaczący sposób zneutralizowany poprzez wykorzystanie części rezerwy celowej

PSPA: Technologia V2G może być elementem transformacji energetycznej Polski

odnawialnych źródeł energii (OZE), a następnie na jej "sprzedaż" do sieci w godzinach obowiązywania wyższej taryfy i szczytowego zapotrzebowania. Magazynem energii może być nie tylko samochód, ale także już niewykorzystywane baterie samochodowe. W raporcie opisano pięć projektów pilotażowych

Energa zwiększy capex w dystrybucji o 4,5% r/r do 1,2 mld zł w 2016 r.

" – czytamy w sprawozdaniu zarządu za 2015 r. Spółka zwraca także uwagę, że 2016 będzie pierwszym rokiem obowiązywania "Strategii Regulacji Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na lata 2016-2020". Nowe zasady wprowadzają daleko idące zmiany m.in. w zakresie kalkulacji zwrotu z

Lewiatan: Obniżka cen przez PGNiG to uczciwy ruch wobec odbiorców

zaazotowanego o 6,1%. Termin obowiązywania nowej taryfy hurtowej został ustalony do 31 marca 2016 r. Wcześniej w tym tygodniu PGNiG podpisało porozumienie ze wszystkimi organizacjami związkowymi, które zakończyło spór zbiorowy rozpoczęty 21 maja 2015 r. Szacowany koszt pracodawcy wynikający z zawartego

Jest ratunek dla klientów nierzetelnych dostawców gazu. Bez stosowania prawa wstecz

odbiorców realizować będzie spółka PGNiG Obrót Detaliczny” – poinformowała w poniedziałek centrala PGNiG. Osoby te będą płacić rachunki z gazowni zgodnie z taryfą spółki PGNiG Obrót Detaliczny, bez dodatkowych opłat za korzystanie z awaryjnej sprzedaży. Czytaj też: Prąd sprawniej popłynie

Rząd zrezygnował z podwyżek za wodę. Osobista decyzja premier Beaty Szydło

pani premier nie będzie żadnych podwyżek opłat za wodę, obowiązywać będą takie same opłaty jak w 2016 r. - powiedział rzecznik. Stare stawki będą dotyczyć zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Głośne protesty w sprawie podwyżek Resort środowiskaod miesięcy szykował nowy cennik, który miał dotknąć

PKN Orlen zdecyduje o udziale w programie rabatowym PGNiG w przyszłym tygodniu

Warszawa, 23.04.2015 (ISBnews) - PKN Orlen rozmawia z Polskim Górnictwem Naftowym  Gazownictwem (PGNiG) o szczegółach udziału w programie rabatowym, zaś decyzję podejmie w przyszłym tygodniu, poinformował wiceprezes spółki Sławomir Jędrzejczyk."Zmiana taryfy o 7% nas bardzo cieszy i

Unipetrol z grupy PKN Orlen ma porozumienie ws. przesyłu ropy w Czechach

Warszawa, 08.04.2016 (ISBnews) - Unipetrol - spółka zależna PKN Orlen - porozumiała się z czeskim operatorem rurociągów - spółką Mero, w sprawie nowych stawek za przesył ropy naftowej rurociągami i uważa je za satysfakcjonujące. Umowa obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku, a jej szacunkowa roczna

Po normalnym torze z Białegostoku do Kowna. Pierwszy raz od 1939 r.

w złotych), a promocyjne taryfy będą obowiązywać również pomiędzy poszczególnymi stacjami na tej trasie. Ponadto przewoźnicy zdecydowali, że jedno dziecko podróżnych w wieku do sześciu lat będzie mogło jechać za darmo, a dla pozostałych obowiązywać będzie 50 proc. ulgi od ceny biletu. Przewozy

mytaxi udostępnia usługę na Śląsku z flotą 150 kierowców

strefę taxi nie tylko Katowic, ale też wszystkich miast z nimi graniczących, czyli Mikołów, Tychy, Mysłowice, Sosnowiec, Będzin, Czeladź, Siemianowice Śląskie, Chorzów, Świętochłowice i Rudę Śląską. Na wszystkich kursach pomiędzy tymi miastami w dzień obowiązywać będzie zawsze 1. Taryfa" &ndash

Rząd przyjął nowelę dot. przewozu osób samochodami i taksówkami

przewozu osób na jego rzecz ma ważną licencję. Za niewywiązanie się z tego obowiązku na pośrednika będzie nakładana kara w wysokości 10 000 zł. Jednocześnie kierowca taksówki, który będzie pobierał zapłatę za kurs – niezgodnie z cenami i taryfami ustalonymi przez radę gminy – będzie

KE: UE kończy przygotowania na wypadek 'twardego Brexitu', możliwego 12 IV

porozumienia" - czytamy dalej. W przypadku "twardego Brexitu" Wielka Brytania stanie się państwem trzecim bez żadnych przejściowych uzgodnień. Od tej chwili całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestanie obowiązywać w odniesieniu do Wielkiej Brytanii. Nie będzie okresu przejściowego

Od piątku będziemy więcej płacić za gaz

- chodziło o około 10-procentową podwyżkę. Nowe taryfy będą obowiązywało do końca marca przyszłego roku.

Rząd przyjął projektnoweli o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z NFZ

świadczeniodawców bezpłatne szkolenia z zakresu zasad przekazywania danych niezbędnych do określenia taryf świadczeń, czytamy także.  Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (ISBnews)  

Przegląd prasy

miejsc w UE  -- Nie ma szans, by nowe taryfy G za energię dla gospodarstw domowych weszły w życie 1 stycznia  -- Dziś ostatnie posiedzenie KNF w tym roku i ostatnia szansa na zielone światło dla startu Polskiego Banku Apeksowego  -- Bruksela chce mieć nadzór nad handlem online - za 3

Przegląd informacji ze spółek

. Kruk podpisał aneks do umowy kredytowej z mBankiem, który zwiększa kwotę dostępnego finansowania o 40 mln zł do 140 mln zł łącznie, poinformowała spółka. Obecna umowa z bankiem obowiązuje do 2023 roku. Netia rozpoczęła komercyjne oferowanie super-szybkich usług dostępu do internetu na bazie

Żywność, prąd, paliwa, czynsze... Co zdrożeje, a co stanieje w 2018 roku?

symbolicznie drożeje prąd. Rachunek za energię złożony jest z dwóch składników – za sprzedaż energii i za jej dostawy, czyli dystrybucję. Ta pierwsza drożeje o 0,5 proc. a druga tanieje o 0,8 proc. Efekt? Minimalne wahnięcia na rachunkach. Urząd Regulacji Energetyki, który zatwierdza taryfy, poinformował

URE: W kontekście regulacji nie ma znaczenia struktura właścicielska spółki

systemu elektroenergetycznego (tzw. Rozporządzenie systemowe), Koncesja na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej wydawana przez Prezesa URE, Decyzja Prezesa URE o wyznaczeniu PKP Energetyka (ogólnie każdego OSD) na operatora systemu dystrybucyjnego (obowiązuje do 31 grudnia 2030 roku) wraz z

Przegląd zmian prawnych wchodzących w życie w 2020 roku

Warszawa, 31.12.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najistotniejszych zmian prawnych, które zostały już zatwierdzone i wejdą w życie w 2020 roku. ENERGETYKA Nowa taryfa Taurona Sprzedaż na sprzedaż energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r., po

Przegląd informacji ze spółek

w taryfie gazowej dla gospodarstw domowych, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak. Decyzje dotyczące kolejnych okresów zależne będą m.in. od kontraktów na LNG, które spółka chce zawrzeć jeszcze w tym roku. ZUE podpisała aneks do umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) na zadanie

Słoneczna energia zyskuje w Polsce popularność

wytwarzać prąd na własne potrzeby, a nadwyżkę sprzedawać do sieci, co pozwoliłoby na zwrot kosztów inwestycji w ciągu dziesięciu lat (taryfy gwarantowane obowiązywałyby 15 lat). PiS jednak znowelizował ustawę i zapowiedział określenie nowych zasad, które mają wejść w życie 1 lipca. Prezydent Andrzej Duda 31