taryf związanej

PLL LOT wznowią pierwsze regularne rejsy międzynarodowe 1 lipca br.

Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Polskie Linie Lotnicze LOT (PLL LOT) 1 lipca br. wznowią pierwsze regularne międzynarodowe rejsy pasażerskie od czasu ich zawieszenia 13 marca, podała spółka. Wznowieniu rejsów międzynarodowych towarzyszy uruchomienie nowych taryf Flex Plus, oferujących elastyczne

Ignitis Polska rozpoczęła sprzedaż energii i gazu do klientów biznesowych

wpolskiej aukcji taryfę gwarantowaną na projekty związane z energią odnawialną. W 2019 r. Ignitis Polska rozpoczęła hurtowy obrót gazem ziemnym. Ignitis Group (wcześniej Lietuvos Energija) jest międzynarodową grupą energetyczną. (ISBnews)

Efekty zmian w taryfie opłat i prowizji mBanku będą widoczne częściowo w br. 

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - mBank oczekuje, że efekty wprowadzenia zmian w taryfie opłat i prowizji, które zaczną obowiązywać pd 19 sierpnia będą miały częściowy wpływ na wyniki w 2019 roku, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.  "Wydaje nam się, że częściowo będzie to

URE zatwierdził taryfę gazową Hermes Energy Group z obniżką cen o 8,6-10,1%

Warszawa, 30.06.2017 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę Hermes Energy Group, zakładającą obniżenie cen gazu ziemnego o 8,6-10,1% oraz opłat abonamentowych dla grup W1-W4, podała spółka. Taryfa wejdzie w życie od 1 sierpnia br. i będzie obowiązywać do 30 lipca

URE zatwierdził zmianę taryfy PGNiG z podwyżkami dla największych odbiorców

odbiorców hurtowych i operatorów systemów gazowych pobierających gaz wysokometanowy, nowa taryfa w części związanej z poborem gazu wysokomentanowego dotyczy jedynie klientów końcowych. Do 31 października odbiorcy hurtowi i operatorzy systemów gazowych będą rozliczani z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej

Energa miała szacunkowo 300 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r.

porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zasadniczy wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym. W IV kwartale 2018 roku utworzono rezerwę na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryfy G w związku z Ustawą o cenach energii w 2019 roku (-136 mln zł) - w IV kwartale 2019 roku wykorzystano

PGNiG zarezerwowało dodatkową moc regazyfikacji w Terminalu LNG od 2022 r.

uruchomieniu usługi podstawowej od 2024 roku" - czytamy w komunikacie. Umowa zostanie zawarta na okres 17 lat. Podstawą opłat za usługi będzie taryfa obowiązująca w okresie trwania umowy, zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. "Rezerwacja zwiększonych zdolności regazyfikacji w

URE zatwierdził obniżki taryf dystrybutorów energii na 2016 r.

to w zatwierdzonych taryfach o ponad 200 mln zł zwiększyliśmy wydatki związane z utrzymaniem ciągłości dostaw i zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego" - powiedział prezes URE Maciej Bando, cytowany w komunikacie. Spadek cen prądu wynika głównie z niższych kosztów zakupu tzw. energii

URE: Rozpoczęto monitoring wykonania obowiązków wynikających z ustawy prądowej

cen w rozliczeniach z klientami do wymogów tzw. ustawy prądowej. W stosunku do gospodarstw domowych (grupa G) przedsiębiorstwa stosujące taryfy powinny stosować ceny taryfowe obowiązujące 31 grudnia 2018 roku, natomiast stosujące oferty rynkowe - ceny nie wyższe niż te z 30 czerwca 2018 r

PSPA: Rozwój stacji ładowania wymaga kilkudziesięciu zmian prawa

; przedstawicielom administracji centralnej ma nastąpić pod koniec marca br. Krótszy czas oczekiwania na przyłącze stacji ładowania do sieci energetycznej, wprowadzenie specjalnej e-taryfy i ustalenie wymogów związanych z instalacją infrastruktury dla samochodów elektrycznych w budynkach

PGNiG miało wstępnie 5,14 mld zł zysku netto, 7,27 mld zł EBITDA w II kw. 2020

. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej wyniósł 6,45 mld zł wobec 0,29 mld zł rok wcześniej, podano w komunikacie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,28 mld zł wobec 8,28 mld zł rok wcześniej. Zmiany danych za II kw. 2019 r. związane są z zastosowaniem standardu MSSF16, wyjaśniła spółka

Lewiatan za przeniesieniem zapisów dot. telekomów z tarczy 3.0 do osobnej ustawy

automatycznego przedłużenia umowy i obowiązku informowania o najkorzystniejszych taryfach czy też obciążające przedsiębiorców telekomunikacyjnych dodatkowymi obowiązkami związanymi z zapewnieniem dostępu do poczty elektronicznej, wyjaśnia Konfederacja Lewiatan. "Naszym zdaniem, propozycje zawarte w tarczy

PGNiG miało wstępnie 0,78 mld zł zysku netto, 2,08 mld zł EBITDA w I kw. 2020 r.

. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej wyniósł 1,21 mld zł wobec 1,43 mld zł rok wcześniej, podano w komunikacie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,76 mld zł wobec 14,34 mld zł rok wcześniej. Zmiany danych za I kw. 2019 r. związane są z zastosowaniem standardu MSSF16, wyjaśniła

PGNiG obniża ceny gazu o 4% dla klientów hurtowych, o 0,8-1,8% dla detalicznych

ceny za jedną kWh gazu wysokometanowego, co podyktowane jest stopniowym zrównywaniem cen za tę samą jednostkę energii, bez względu na rodzaj dostarczanego paliwa gazowego" - tłumaczy PGNiG. Wprowadzenie nowych taryf związane jest z zakończeniem obowiązywania obecnej taryfy 31 grudnia 2014 r

MK: Rząd przyjął projekt ustawy zw. z wdrożeniem nowelizacji dyrektywy gazowej

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji prawa energetycznego związanej z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego nowelizacji unijnej dyrektywy gazowej, mającej na celu uspójnienie stosowania przepisów prawnych wobec gazociągów importowych spoza Unii

PGE nadal przewiduje spadek EBITDA w energetyce konwenc. i obrocie w 2018 r.

., wzrost ogólnego kosztu uprawnień do emisji z powodu wzrostu notowań r/r, - kontynuacja programów optymalizacyjnych, podano w prezentacji wynikowej. W przypadku aktywów nabytych od EDF Polska, istotnym czynnikiem jest wzrost cen węgla nie w pełni przeniesiony w taryfach na ciepło na 2018 rok ze

Tauron wymieni 120 tys. liczników energii elektrycznej do końca września

zużycie energii oraz możliwość dobrania odpowiedniej taryfy do profilu zużycia konkretnego klienta" - powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. Akcja wymiany liczników prowadzona jest wśród przedsiębiorców, którzy są klientami Taurona i mają moc umowną wyższą niż 16 kW, a

Tauron oczekuje wzrostu EBITDA w segmentach OZE i wydobycia w tym roku

czynniki związane ze wzrostem EBITDA w segmencie OZE to: * Znacząco wyższy łączny wolumen produkcji energii elektrycznej z OZE – efekt nabycia farm wiatrowych o mocy180 MW * Lepsze warunki wietrzne, gorsze warunki hydrologiczne * Niższe ceny sprzedaży energii elektrycznej - efekt sytuacji

Przegląd informacji ze spółek

wstępnie od 230 mln zł do 280 mln zł w związku z zatwierdzeniem taryfy Taurona Sprzedaż przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfy PGNiG Obrót Detaliczny - spółki zależnej Polskiego Górnictwa i Gazownictwa (PGNiG) - oraz Polskiego LNG - spółki zależnej Gaz

Koronawirus we Włoszech. Niepełnosprawny turysta chciał anulować rezerwację, przewoźnik odmówił

Koronawirus we Włoszech. Niepełnosprawny turysta chciał anulować rezerwację, przewoźnik odmówił

konsument może odstąpić od umowy, uregulowane są przez ogólne warunki przewozu danej linii lotniczej. Rezygnacja może się wiązać z potrąceniem opłaty, być uzależniona od wykupionej taryfy biletowej - najtańsze taryfy biletowe często są bezzwrotne - kosztu biletu czy terminu rezygnacji z lotu – zauważa

Zielone światło dla przydomowych elektrowni

stałym, wysokim taryfom dla energii z małych instalacji przedstawiał wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz, związany z PSL-em. Wynik głosowania jest porażką PO. Energetyka prosumencka jest nazywana także energetyką obywatelską. Obywatelska z nazwy Platforma zagłosowała przeciwko niej.

Energa miała szacunkowo 484 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

rozwiązania części rezerwy z 2018 roku na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryfy G w kwocie 111 mln zł przy jednoczesnym ujęciu rezerwy na ewentualne kary związane z umowami CPA (-31 mln zł)" - czytamy dalej. Dystrybucja energii elektrycznej wyniosła 16 558 GWh w okresie I-III kw. (wobec 16 927

Enea miała wstępnie 99 mln zł straty netto,1,82 mld zł zysku EBITDA w I poł. br.

wzrost wyniku jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej (na którą wpływ miała m.in. wyższa stawka opłaty sieciowej stałej w zatwierdzonej taryfie na 2020 rok) oraz wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej (głównie na skutek: zmiany rezerw dotyczących majątku sieciowego

Cyfrowy Polsat miał 313,8 mln zł zysku netto, 494,3 mln zł zysku EBIT w IV kw.

wzrosła o 469 tys. do 14,729 mln na koniec IV kw. 2019 (+3,3% r/r). Liczba świadczonych w modelu kontraktowym usług płatnej telewizji wyniosła 5,038 na koniec IV kw. 2019 r., zmniejszając się r/r o 1,2%, co było głównie związane z mniejszą liczbą usług telewizji satelitarnej. "Liczba RGU

Grupa Energa miała wstępnie 704 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

obciążenia dotyczące taryfy G w kwocie 87 mln zł oraz efektowi niskiej bazy poprzedniego roku, jak wskazano powyżej, przy jednoczesnym ujęciu rezerwy na ewentualne kary związane z umowami CPA (-31 mln zł)" - czytamy także.  Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie

Od stycznia niższe rachunki za prąd. Przeciętna rodzina zaoszczędzi do 22 zł rocznie

odbiorców grup G (tu stanowią około połowy całego rachunku za energię) - o 2 proc. - Nasze rachunki za energię elektryczną będą w przyszłym roku niższe. Mimo to w zatwierdzonych taryfach o ponad 200 milionów złotych zwiększyliśmy wydatki związane z utrzymaniem ciągłości dostaw i zapewnieniem bezpieczeństwa

Forum Energii: Integracja energetyki, ciepłown. i transportu obniży emisje CO2

elektrycznej, ponieważ pojawią się inne niż obecnie wyzwania związane z bilansowaniem systemu energetycznego. W tym celu konieczne będzie opracowanie różnych form magazynowania energii elektrycznej, zapewnienie sezonowych magazynów ciepła lub wodoru, jednostek szczytowych wykorzystujących zielony wodór

Elżanowski: Obniżka cen w taryfach PGNiG równoważy interesy rynku i spółki

Warszawa, 18.12.2014 (ISBnews) - W perspektywie obowiązku związanego z zapewnieniem ciągłości i jakości dostaw oraz faktycznej realizacji bezpieczeństwa energetycznego w sektorze gazu, decyzja Urzędu Regulacji Energetyki dotycząca obniżek stawek na gaz w taryfach Polskiego Górnictwa Naftowego i

T-Mobile Polska: Dodatkowe opłaty pomogą ograniczyć negatywny wpływ RLAH

Warszawa, 09.05.2018 (ISBnews) - T-Mobile Polska spodziewa się, że wkrótce otrzyma zgodę Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) na wprowadzenie dodatkowych opłat, które pozwolą ograniczyć negatywny efekt związany z funkcjonowaniem zasady Roam Like At Home (RLAH), poinformował prezes

PGNiG miało 30 mln zł zysku netto, 1 575 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r.

dystrybuowanego paliwa gazowego. Od 15 lutego 2019 roku obowiązuje stawka taryfy dystrybucyjnej niższa o 5% w stosunku do taryfy z 2018 roku. "Segment Wytwarzanie zanotował stabilne przychody ze sprzedaży ciepła na poziomie ok. 1,33 mld zł (więcej o 1% r/r) przy wyższych średnich temperaturach i

URE: Nie zmienią się płatności za gaz dla gospodarstwach domowych w 2015 r.

Warszawa, 18.12.2014 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zakończył postępowania o zatwierdzenie taryf ustalonych przez kluczowe przedsiębiorstwa sektora gazowego, w tym dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podał Urząd Regulacji Energetyki (URE). Płatności odbiorców

Atradius: Produkcja stali w Polsce spada, ale sytuacja sektora jest zadowalająca

, jest gwałtowne zwiększenie importu z krajów spoza Unii Europejskiej, przekierowanego z USA po zmianie tamtejszych taryf importowych. Doprowadziło to do znacznego spadku cen wielu wyrobów stalowych. Zaproponowane przez Unię Europejską środki ochronne ograniczające import stali - cła w wysokości 25

Rząd planuje przyjąć nowelizację prawa energetycznego w I kw.

dotyczące stosowania taryfy dotychczasowej przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz zmiana miejsca publikacji taryf dla ciepła z dziennika wojewódzkiego na Biuletyn URE. - Wprowadzenie środków mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom niektórych sprzedawców wprowadzając zakazu zawierania

Libet i spółki zależne mają umowę z bankami dot. restrukturyzacji zadłużenia

świadczonych usług bankowych, inaczej niż w trybie związanym ze zmianami taryfy opłat i prowizji naliczanych na zasadach mających zastosowanie do klientów określonego banku co do segmentu, do którego zaliczana jest spółka lub ww. jednostka zależna spółki, podano również. Nadto spółka i jej ww. jednostki

NBP: Inflacja bazowa wyniosła 3,6% r/r w lutym; konsensus: 3,4% r/r

dynamiki cen energii elektrycznej (do 13,2% r/r wobec 9,4% r/r w styczniu - efekt wejścia w życie nowych taryf na sprzedaż i dystrybucję), wzrost cen wyrobów akcyzowych (do 4,1% r/r wobec 2,6% r/r w styczniu - na skutek wzrostu od stycznia stawki podatku akcyzowego na alkohol

EC Będzin liczy na poprawę wyników w II półr. wobec I poł. 2018 r.

dywidendy. "Ten rok powinien zakończyć się niższymi wynikami niż ubiegły rok, ale dobrymi" - powiedział Kwiatkowski w rozmowie z ISBnews. Wyjaśnił, że na wyniki I półrocza wpływ miała niższa sprzedaż ciepła wynikająca z łagodnej zimy, a także wyłączeń kotłów związanych z testami instalacji

Tauron podtrzymuje termin zakończenia budowy Elektrowni Jaworzno III

;- dodał wiceprezes Marek Wadowski.  Wadowski przyznał, że taryfa w zakresie energii elektrycznej na ten rok pozostaje bez zmian, ale nie wiadomo, kiedy spółka wystąpi do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ws. nowej taryfy na kolejny rok.  "Przypatrujemy się rynkowi i będziemy ewentualnie

Polityka Insight/Fortum: Stan liberalizacji rynku energii elektr. wymaga poprawy

centrum uwagi i zniesienie obowiązku zatwierdzania taryf w segmencie odbiorców indywidualnych. Państwo powinno zadbać o edukację odbiorców, a procedura zmiany sprzedawcy powinna zostać uproszczona. "Wyedukowany odbiorca jest najlepszym regulatorem rynku" – powiedział Bolesta. Zdaniem

Inflacja utrzyma się poniżej celu w kolejnych miesiącach wg analityków

Rafał Jakub Rybacki. "Wzrost cen ropy i wieprzowiny oznaczają, że nawet pomimo obniżenia taryf dystrybucyjnych energii, inflacja może kontynuować wzrosty w kwietniu. Wraz z rosnącą inflacją bazową może to podbić inflację CPI powyżej 2,0% w najbliższych miesiącach, co na nowo ożywi oczekiwania na

PKO BP spodziewa się niższych przychodów z prowizji i opłat w 2016 r.

zmiany w taryfie prowizji i opłat są procesem rutynowym w działalności każdego banku. Służą dostosowaniu świadczonych usług do preferencji klientów i aktualnej sytuacji rynkowej. "Zmiany dokonywane są średnio raz w roku, w wyniku analizy rynkowej konkurencyjności oferty PKO Banku Polskiego. W 2011

Jak się bronić przed podwyżką opłaty za wodę i ścieki? Poskarżyć się do UOKiK-u

, które może ono w niej uwzględnić. Dodatkowo nadzór nad prawidłowością ustalania cen na wodę i ścieki powinien sprawować na terenie danej gminy wójt lub burmistrz oraz radni. To oni zatwierdzają taryfy, w których ujęte są ceny i stawki opłat związane ze świadczeniem tych usług. Chodzi m.in. o cenę metra

Przegląd prasy

--Grupa Lotos chce rozwijać kompleksowe usługi i serwisy specjalistyczne związane z logistyką morską i morską energetyką wiatrową Dziennik Gazeta Prawna --Duże przedsiębiorstwa zapłacą nawet do 50 mln zł kary za przestępstwa popełniane przez ich pracowników wg nowego projektu Ministerstwa

PGNiG miało 5 141 mln zł zysku netto, 7 274 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

odpowiednio 3 180 mln zł i 1 714 mln zł rok wcześniej. "Mimo zawirowań związanych z pandemią koronawirusa pod względem wyników mamy za sobą bardzo dobre półrocze. PGNiG osiągnęło najlepsze wyniki finansowe spośród raportowanych za półrocze i kwartał przez polskie spółki giełdowe, w

NIK: Odnowienie infrastruktury wodociągowej może potrwać 100 lat

zatwierdzenie taryf. Tylko jedno przedsiębiorstwo w badanym okresie (2015−I kwartał 2017) było kontrolowane jednokrotnie przez organ Inspekcji Ochrony Środowiska. W 1/3 skontrolowanych urzędów miast żadnej komórce organizacyjnej ani pracownikowi nie powierzono zadań związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem

Projekcja NBP: Inflacja znajdzie się nieznacznie powyżej celu w 2019 i 2020 r.

. Według NBP, do potencjalnych czynników niepewności należy zaostrzenie obecnych sporów handlowych i dalszy rozwój protekcjonizmu w handlu światowym oraz ryzyko związane z możliwym wystąpieniem kryzysu zadłużeniowego we Włoszech. Ryzykiem dla krajowej inflacji, oprócz poziomu aktywności gospodarczej za

HEG chce zwiększać liczbę odbiorców detalicznych o 50 tys. w skali roku

PGNiG cen w taryfie dla odbiorców detalicznych będzie skutkowało dopasowaniem całego rynku do tego poziomu" - wskazał. Hermes Energy Group to firma z polskim kapitałem, działająca na zliberalizowanym rynku gazu w Polsce, jak również na płynnych rynkach energii w Europie. HEG oferuje produkty

Energa miała 490 mln zł zysku EBITDA, wynik netto - 827 mln zł w II kw.

. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 856 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 2 549 mln zł rok wcześniej. "Jak wszystkie kluczowe branże, energetyka również odczuła zmiany koniunktury gospodarczej, związane przede wszystkim z ograniczeniem lub wręcz zawieszeniem działalności przez wiele krajowych

DHL: Polska jest na 36. miejscu na świecie pod względem poziomu globalizacji

osobowymi wynika, że poziom globalizacji utrzymał się w Polsce w 2017 r. (w porównaniu do raportu z 2015 r.) na tym samym poziomie. Pod względem międzynarodowych przepływów Polacy są zdecydowanie najmocniej związani z Europą. Na 10 krajów mających z Polską największe międzynarodowe połączenia, 8 to kraje

Gdzie jesteś, tani prądzie?

korzystają tylko firmy, bo to one są klientami na giełdzie energii. Ceny detaliczne są ustalane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) i konsumenci mają sztywne taryfy, mogą co najwyżej zmienić dostawcę prądu. Zrzutka na węgiel i wodę Jednak od przyszłego roku koszty energii mogą wzrosnąć i dla firm, i dla

Na jesieni czeka nas masowy powrót do biur albo zmiana formy zatrudnienia. Praca zdalna na pełen etat traci ważność

czynności, jakie wykonuje, - pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej, - pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy zdalnej oraz za wypadki przy tej pracy tylko w zakresie związanym z zapewnionymi przez siebie środkami pracy lub materiałami do pracy. Takie

PGNiG rozpocznie w sierpniu drugi etap programu rabatowego

sierpnia 2015 do 31 grudnia 2016, jednak nie dłużej niż do momentu ewentualnego zwolnienia PGNiG przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia. Przystąpienie do programu est dobrowolne. Odbiorcy, którzy nie przystąpią do programu  będą w dalszym

Bank Pocztowy utworzył rezerwę wysokości 7,2 mln zł w zw. z postępowaniem UOKiK

naruszających zbiorowe interesy konsumentów, polegających na: - niezamieszczaniu w wiadomościach przesyłanych do konsumentów związanych z jednostronną zmianą postanowień 'Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.' oraz 'Taryfy opłat i prowizji bankowych

PSPA: Technologia V2G może być elementem transformacji energetycznej Polski

odnawialnych źródeł energii (OZE), a następnie na jej "sprzedaż" do sieci w godzinach obowiązywania wyższej taryfy i szczytowego zapotrzebowania. Magazynem energii może być nie tylko samochód, ale także już niewykorzystywane baterie samochodowe. W raporcie opisano pięć projektów pilotażowych

Kongres Nowej Mobilności 2019 odbędzie się 9-10 września br. w Lublinie

kwestie związane z projektowanymi zasadami udzielania oraz rozliczania wsparcia z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, bezpośrednio przedstawicieli tej instytucji. Warsztat w formule okrągłego stołu "Wszystko o Funduszu Niskoemisyjnego Transportu", który organizowany jest wspólnie z FNT

PGNiG szacuje koszt opłat dot. zawartości helu w gazie ziem. na 20-30 mln zł/r

Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ocenia, że planowane do wprowadzenia opłaty związane z zawartością helu w gazie ziemnym, które mają być wprowadzone nowelizacją prawa geologicznego i górniczego, to koszt dla spółki w wysokości 20-30 mln zł

Exact Systems: 40% firm automotive w Polsce odczuwa niepokój zw. z Brexitem

Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Niepokój związany z Brexitem odczuwa 40% przedstawicieli motobranży w Polsce, ale tylko 4% firm podejmuje proaktywne działania i wynajmuje dodatkowe przestrzenie magazynowe, wynika z "MotoBarometru 2019. Nastroje w automotive" Exact Systems. Eksperci

Energa nie wyklucza podniesienia celów dot. kablowania sieci dystrybucyjnej

dystrybucyjnych (OSD), w tym Energa-Operator, prowadzą rozmowy z URE w sprawie m.in. wyłączenia zdarzeń masowych takich jak nawałnice i wichury z kalkulacji wskaźników niezawodności SAIDI i SAIFI oraz uwzględnienia w taryfie wyższych kosztów ponoszonych w związku z inwestycjami w skablowanie sieci. "

PGNiG zarezerwował dodatkowe 35% mocy regazyfikacji w terminalu LNG do 2035 r.

sprowadzić drogą morską LNG, które po regazyfikacji będzie odpowiadało około 5 mld m3 gazu ziemnego rocznie" - czytamy w komunikacie.  Jak wyjaśnia spółka, rezerwacja zwiększonych zdolności regazyfikacji w terminalu LNG umożliwi jej realizację celów strategicznych związanych z dywersyfikacją

Energa zwiększy capex w dystrybucji o 4,5% r/r do 1,2 mld zł w 2016 r.

nakładów inwestycyjnych o 4,5% w stosunku do 2015 roku, czyli do poziomu 1,2 mld zł. Kluczowe kierunki inwestowania w 2016 roku związane są z realizacją inicjatyw mających wpływ na poprawę wskaźników SAIDI/SAIFI oraz wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania AMI i systemu łączności trankingowej TETRA

Visa: Ponad 99,9% terminali używanych w Polsce obsługuje płatności zbliżeniowe

Visa, wspiera rozwój sieci akceptacji w Polsce. W ramach prowadzonego Programu Polska Bezgotówkowa Fundacja oferuje przedsiębiorcom możliwość skorzystania ze wsparcia polegającego na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem terminala oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez okres 12

Roaming w Unii Europejskiej: tylko jeden operator zastosował się do wytycznych Komisji Europejskiej

bezpłatne połączenia w innych krajach Unii Europejskiej, ale tylko w ramach określonej rocznej puli minut. Klienci Plusa, w zależności od posiadanej oferty, za minutę połączenia zapłacą 29 gr. (w taryfie Do usług – 49 gr.), za połączenia odebrane 5 gr. Koszt wysłania SMS-a w roamingu w sieci Plus to

Sztuczna inteligencja decyduje, ile wydajesz na wakacje. Czemu w tym samym czasie i miejscu płacimy różne ceny?

transakcji Personalizacja celem optymalizacji Efektem jest m.in. „optymalizacja taryf w czasie rzeczywistym”. Czasem pozornie absurdalna. Np. sprzedaż biletów Londyn - Dubaj - Manila w identycznej cenie co Londyn - Dubaj. Uzasadnienie? Dłuższą trasę wybiorą turyści, a krótszą – biznesmeni

ClientEarth/Fundacja Bölla: Prawo powinno skupiać się wokół odbiorców energii

. Jednak rozwiązanie takie, jak taryfy dynamiczne nie jest możliwe bez rozwiązań prawnych" - powiedział Kukuła. Według danych przedstawionych w raporcie, tzw. ubóstwo energetyczne dotyka 18-32% Polaków. Brak jednak regulacji prawnych i systemowych rozwiązań tej kwestii. "W przeciętnym

Zysk brutto Uniqa Polska wzrósł o 46% do 15,6 mln zł w I kwartale

(4,5%). W lutym Uniqa wprowadziła zmiany w AC, w tym nowe taryfy, i był to kolejny krok - po zmianie taryf OC oraz wprowadzeniu nowych wariantów assistance - w kierunku poprawy pakietu komunikacyjnego, podano również. "Jeżeli chodzi o linie majątkowe i osobowe, Uniqa osiągnęła w I kwartale 2018

Cursor rozpoczął realizację umowy kontroli biletów dla warszawskiego ZTM

pracą zespołu co najmniej 30 kontrolerów. Warunkiem zatrudnienia jest zdanie egzaminu ze znajomości przepisów i taryfy przeprowadzanego przez ZTM. Specjalnie na potrzeby projektu Cursor opracował procedury i instrukcje pracy zgodne z systemem ISO, którego certyfikat spółka posiada od 2004 roku. Będą one

Zysk netto Cyfrowego Polsatu wzrósł r/r do 349,9 mln zł w IV kw. 2016 r.

w analizowanym okresie, co związane było z obowiązkiem rejestracji przedpłaconych kart SIM. […] Na dzień 31 grudnia 2016 roku usługi kontraktowe stanowiły 80,2% łącznej liczby świadczonych przez nas usług. Wskaźnik ten wzrósł z poziomu 76,6% osiągniętego na dzień 31 grudnia 2015 roku"

PTEZ proponuje zmiany prawne dla branży ciepłowniczej

efektywności wytwarzania, charakterystykę odbioru inną niż tyko związana z temperaturami zewnętrznymi,  stopień wykorzystania mocy cieplnej przez odbiorcę ciepła nie powodujący konieczności inwestycji w źródła szczytowe, możliwość tworzenia grup dla odbiorów technologicznych (do rozważenia możliwość

Furgalski z TOR: Wzrost przewozów na kolei nie utrzyma się bez dalszych działań

odczuli poprawę infrastruktury, bo w pierwszej kolejności modernizowano główne szlaki pasażerskie" - powiedział ekspert.  Według niego inwestycje dały przewoźnikom najcenniejszą przewagę - lepszy czas przejazdu. Teraz muszą oni budować atuty m.in. w postaci nowego taboru, konkurencyjnej taryfy

Rząd przyjął nowelę dot. przewozu osób samochodami i taksówkami

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw tworzących jednakowe wymogi i warunki do równej konkurencji dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą związaną z pośrednictwem przy

Wydano pozwolenie na użytkowanie terminalu LNG w Świnoujściu

zadaniem jest odbiór końcowy infrastruktury od Generalnego Realizatora Inwestycji (GRI) oraz przejęcie terminalu LNG do eksploatacji przez służby techniczne Polskiego LNG S.A." - czytamy dalej. Równolegle trwają procedury związane z formalnym wyznaczeniem operatora terminalu LNG, uzyskaniem koncesji

Drożej za ciepło. Kolejna podwyżka z Orlenu

zmiana taryfy, czemu jest tak wysoka. I czy dla PKN, który jest bardzo bogatym przedsiębiorstwem, nie ma żadnego znaczenia, że w ten sposób obniża standard życia mieszkańców miasta, w którym ma petrochemię? Oto pełna odpowiedź nadesłana mailem: "Ceny za ciepło sprzedawane przez PKN Orlen, nawet po

Inflacja może silnie wyhamować od początku 2021 roku wg analityków

głownie pochodzenie kosztowe. Opłaty związane z epidemią nie będą obowiązywać, gdy epidemia minie.  Co więcej, gdy odłożony popyt się skończy i skończą się wakacje, skończy się presja kosztowa na ceny i górę weźmie popyt. To przemawia za scenariuszem spadków inflacji w następnych miesiącach"

Ustawa o OZE na biurku prezydenta. Będzie wielka zrzutka na węgiel

prąd z własnych źródeł - przede wszystkim paneli fotowoltaicznych. Takie osoby są nazywane prosumentami, bo jednocześnie produkują i konsumują prąd. Poprzednio na kilka miesięcy przed wyborami koalicja PO-PSL (ale też PiS) zgodziła się wprowadzić taryfy gwarantowane w wysokości 75 gr za wyprodukowaną

Bank informuje o zmianach prowizji. Żaden klient tego nie zrozumie

prowizji pobieranych za czynności związane z obsługą rachunków bankowych, kart debetowych i kredytowych oraz kredytów. Mają one na celu dostosowanie wysokości opłat do kosztów usług świadczonych przez bank". Bank poinformował też w piśmie przewodnim, że "szczegółowy wykaz zmian w Taryfie opłat i

BOŚ Bank: W tym tygodniu istotne dane z Polski i z USA

zapewne wydarzenia z tygodnia nadchodzącego. Na 18 maja administracja USA zapowiedziała bowiem przedstawienie wniosków oraz decyzji związanych z raportem dot. sytuacji w handlu zagranicznym z UE w sektorze motoryzacji" - uważają analitycy.  Analitycy zwracają uwagę, że wydarzenia z ostatnich

Hermes Energy Group prognozuje 50 tys. zmian sprzedawcy gazu w 2016 r.

dalszej liberalizacji rynku gazu w Polsce byłoby stopniowe zniesienie taryf - w pierwszej kolejności dla przedsiębiorców, a w dłuższej perspektywie - dla gospodarstw domowych. Uważają oni, że konkurencja między sprzedawcami gazu powinna być uznana za czynnik zapewniający bezpieczeństwo energetyczne kraju

ClientEarth: Prawo powinno skupiać się wokół odbiorców energii (aktual.)

;. "Krzywa obciążeń pokazuje, że odbiorcy aktywnie reagują na ceny. Jednak rozwiązanie takie, jak taryfy dynamiczne nie jest możliwe bez rozwiązań prawnych" - powiedział Kukuła. Według danych przedstawionych w raporcie, tzw. ubóstwo energetyczne dotyka 18-32% Polaków. Brak jednak regulacji

Przegląd prasy

--Rekonstrukcja rządu związana w wyborami do europarlamentu nie obejmie Teresy Czerwińskiej wg gazety --Dziś europarlament zdecyduje o kształcie przepisów regulujących unijny sektor transportu --Lidl uruchamia w piątek sklep internetowy, na początek z 650 towarami z 8 kategorii Puls Biznesu --Ponad 4,7

Energa zakłada łączny capex na ok. 20,6 mld zł do 2025 r.

(liczniki AMI) do 2025 roku oraz spełnienie wymogów taryfy jakościowej w zakresie wskaźników SAIDI, SAIFI i czasu realizacji przyłączeń" – czytamy w raporcie. Na Segment Wytwarzania przeznaczono ok. 6,1 mld zł w latach 2016-2025 z czego na poszczególne podsegmenty przypadają kwoty: 4,1 mld zł

Żywność, prąd, paliwa, czynsze... Co zdrożeje, a co stanieje w 2018 roku?

symbolicznie drożeje prąd. Rachunek za energię złożony jest z dwóch składników – za sprzedaż energii i za jej dostawy, czyli dystrybucję. Ta pierwsza drożeje o 0,5 proc. a druga tanieje o 0,8 proc. Efekt? Minimalne wahnięcia na rachunkach. Urząd Regulacji Energetyki, który zatwierdza taryfy, poinformował

Rząd PiS szykuje nowy parapodatek w kwocie kilkaset złotych rocznie. 4 chwyty na oszczędność, a na koniec finansowy nokaut

domowego. Zdaniem energetyków 33-50 zł. Na dokładkę wzrosną koszty emisji CO2. Tutaj jest najwięcej niewiadomych związanych ze wzrostem rachunków. Polska dostaje część darmowych uprawnień, więc zapowiadana przez UE podwyżka cen CO2 będzie amortyzowana. Mimo to według szacunków branży rachunki z tytułu

Bliska osoba umiera. Jak ustalić, gdzie zmarły miał konto, lokatę czy kredyt?

, ukrywają przed bankiem, że właściciel rachunku zmarł. Po co? Żeby uniknąć biurokracji. I choć jest to działanie niezgodnie z prawem, to dla wielu jedyne, by pokryć wydatki związane z pochówkiem. Co prawda bank ma obowiązek wypłacić pieniądze osobie, która zorganizowała pogrzeb, ale dopiero po

Od piątku będziemy więcej płacić za gaz

Gazownictwo podwyżki tłumaczy wzrostem kosztów gazu pochodzącego z importu, a także wahaniami kursu dolara wobec złotego. Dodatkowym czynnikiem jest wzrost kosztów związanych z obowiązkiem tworzenia i utrzymywania zapasów gazu ziemnego. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wnioskowało o wyższe podwyżki

DBP: Bilety lotnicze kupuj po południu

Opublikowane w ostatnim wydaniu "The Economic Journal" równanie bierze pod uwagę strategię linii lotniczych i przyzwyczajenia konsumentów. Linie lotnicze, ustalając taryfy, liczą się z ryzykiem pasażera związanym z zakupem biletu z dwumiesięcznym wyprzedzeniem - nieprzewidziane

Zasiłek pogrzebowy, kredyty, konta - sprawy do uporządkowania po śmierci bliskiego

. Jeśli pomyślnie przejdziemy weryfikację, musimy uiścić opłatę według taryfy opłat i prowizji banku, z reguły jest to 20-30 zł. Następnie bank (SKOK) wyśle zapytanie do centralnej informacji o rachunkach, ta zaś roześle je do wszystkich banków (placówek SKOK). Te mają trzy dni robocze na przesłanie

PKP Intercity planuje dalszą modernizację taboru w 2019 r.

zakończenie montażu Wi-Fi we wszystkich składach Pendolino. "W zakresie działań planowanych w obszarze sprzedaży przewoźnik przewiduje rozszerzenie internetowej sprzedaży biletów na kolejne połączenia międzynarodowe, w tym pociąg IC Nightjet oraz pociągi objęte taryfą NRT. Spółka pracuje nad wdrożeniem

Całkowite przychody T-Mobile Polska wzrosły o 0,5% r/r do 6,49 mld zł w 2016 r.

międzyoperatorskich związanych z rosnącą popularnością taryf z nielimitowanymi usługami wliczonymi w abonament" - powiedział członek zarządu ds. finansowych Szabolcs Gaborjani, cytowany w komunikacie. Przychody z usług mobilnych wyniosły w całym 2016 r. 6,055 mld zł wobec 6,038 mld zł w 2015 r

Koniec z przepłacaniem za parkowanie i jazdę komunikacją. Nowe aplikacje dla kierowców i pasażerów

abonamentu lub biletu okresowego wymaga osobistej wizyty w punkcie sprzedaży i pamiętania o ich przedłużeniu, co obarczone jest ryzykiem mandatu. To może doprowadzić podróżujących do szału, ale lista ich pretensji jest dłuższa. – Trudno połapać się w taryfach, zwłaszcza komunikacji miejskiej

Domagalski-Łabędzki z MR: TTIP może zwiększyć PKB Polski o 0,2-0,5 pkt proc.

przewidywany wzrost PKB w wyniku liberalizacji handlu, wynikającej z TTIP w kilkuletniej perspektywie jest oceniany na 0,2%, choć są też analizy, które wskazują, że korzyści związane ze wzrostem PKB będą nawet większe - do 0,5%" - powiedział Domagalski-Łabędzki, odpowiadając na pytania posłów w Sejmie

Deflacja będzie już słabła, ale analitycy podzieleni co do możliwej reakcji RPP

ona poluzowana na Węgrzech) są ekonomiści pracujący w bankach w Londynie. Analitycy tłumaczą pogłębienie się deflacji w kwietniu głównie czynnikami związanymi z energetyką: obniżką taryf gazowych oraz niższym od oczekiwanego wzrostem cen paliw. Deflacja konsumencka wyniosła 1,1% w ujęciu rocznym w

Tajemnicza prowizja w mBanku: 50 zł za "zmianę parametrów..."

Ostatnio klienci otrzymali taki komunikat: "Informujemy, że z dniem 19 lipca 2013 r. zmianie ulegają zapisy taryfy prowizji i opłat mBanku dla osób fizycznych w zakresie następujących produktów kredytowych: kredytu odnawialnego, kredytu gotówkowego, kredytu samochodowego, mBank Raty. Zmiany

Bank PKO BP miał 933 mln zł zysku netto, 298,67 mld zł aktywów w II kw. 2018 r.

odsetkowy w I półroczu 2018 roku wyniósł 4 507 mln zł i był o 347 mln zł wyższy niż w roku ubiegłym. Bank podał, że poprawa wyniku odsetkowego determinowana była wzrostem przychodów związanym z przyrostem portfela kredytowego, przy jednoczesnym spadku kosztów finansowania. Marża odsetkowa wzrosła o

Co zdrożeje, co stanieje w 2016 roku?

zatwierdzenia taryfy za sprzedaż energii elektrycznej i jej dostarczanie, czyli dystrybucję (w rachunku te składowe rozkładają się mniej więcej po połowie). Można podejrzewać, że firmy energetyczne wnioskowały do URE o podwyżki, ale ten się nie zgodził, a nawet będzie taniej. W 2016 r. przeciętne gospodarstwo

Polacy wolą "Mieszkanie plus" od "Mieszkania dla młodych"

; Może to być związane ze wzrostem liczby indywidualnych inwestycji budowlanych, które dominują w mniejszych miejscowościach, i coraz większymi problemami mieszkaniowymi w dużych miastach, do których ludzie migrują za pracą – mówi Barbara Audycka, rzeczniczka fundacji HfH. Najczęściej wskazywanym

Tobiszowski z PiS: PGNiG powinno być ostrożne w kwestii premii i bonusów

nowej rzeczywistości biznesowej. Spółka traci pozycję monopolisty, a liberalizacja rynku gazu zmusza ją do konkurowania z nowymi graczami. Od kilku miesięcy obserwujemy walkę koncernu o zatrzymanie klientów m.in. za pomocą oferowanych programów rabatowych dla klientów hurtowych czy obniżeniu taryf dla

T-Mobile Polska miał 1,5 mld zł przychodów i 438 mln zł skoryg. EBITDA w II kw.

-Mobile Polska wyniosła 438 mln zł. Na niższy wynik EBITDA miało wpływ jednorazowe zdarzenie związane z rozliczeniem sprzedaży hurtowej międzynarodowych usług roamingowych w wysokości 62 mln zł. Bez uwzględnienia tego efektu EBITDA w tym okresie osiągnęłaby wartość 500 mln zł, a marża EBITDA 31,9%. Wyniki

Bank musi informować. Klient decyduje jak

taryfy i naliczonych opłatach? Bank informować musi Obowiązek informacyjny związany z umową rachunku bankowego nakłada na bank kodeks cywilny, jednak nie określa on jednoznacznie, w jakiej formie powinien zostać spełniony. - Nie oznacza to oczywiście, że bank ma w tym zakresie dowolność - mówi Tadeusz