taryfę opłat

PKO BP podnosi opłaty. Od maja nowa taryfa opłat i prowizji

PKO BP podnosi opłaty. Będzie droższa obsługa kart, rachunków oraz wypłaty z bankomatów.

Konta za zero (jeszcze) nie zniknęły. Oto najlepsze z nich

?Pieniądze Ekstra? znów rozdają bankom medale za zera w taryfach opłat i prowizji. W naszym najnowszym zestawieniu na złoty medal zasłużyło tylko jedno konto

PSPA: Jest projekt rozporządzenia wdrażającego e-taryfę dla stacji ładowania

specjalnej e-taryfy dystrybucyjnej, wszedł w fazę realizacji. Wysokie opłaty dystrybucyjne o charakterze stałym dotkliwie obciążają operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce. Przy niewielkim jeszcze popycie na tą usługę, powodują zbyt wysokie koszty, a przez to drastyczny spadek rentowności

MK przesłało do konsultacji projekt noweli dot. wsparcia elektromobilności

poziomem wykorzystania infrastruktury ładowania dzięki minimalizacji udziału opłat stałych i oparciu ich o koszt, powiązane z rzeczywistym wykorzystaniem infrastruktury ładowania" - podano w uzasadnieniu. Chodzi także o uzupełnienie przepisów dotyczących kształtowania i kalkulacji taryf operatorów

URE zatwierdził taryfy dla Enei i Energi Obrót z podwyżką o ok. 9 zł/mies.

Warszawa, 30.12.2019 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfy na sprzedaż energii dwóm tzw. sprzedawcom z urzędu - Enea i Energa Obrót, podał urząd. Nowe taryfy rachunków odbiorców energii w gospodarstwach domowych (grupa G11) będą wyższe o 

URE zatwierdził obniżkę ceny gazu w taryfie PGNiG OD o 2,9%

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfy PGNiG Obrót Detaliczny - spółki zależnej Polskiego Górnictwa i Gazownictwa (PGNiG) - oraz Polskiego LNG - spółki zależnej Gaz-Systemu, podał Urząd. Cena gazu w taryfie PGNiG OD spadnie o 2,9% a opłaty

"PB": Brak porozumienia URE z producentami ciepła

Gazeta wyjaśnia, że propozycja Urzędu miała przede wszystkim ustalić taką formę obliczania ceny energii cieplnej, która chroniłaby klientów przed windowaniem cen, a producentom pozwoliłaby na konieczne inwestycje. Nie udało się znaleźć porozumienia, bo producenci energii nie zgodzili się na proponow

URE zatwierdził taryfę PGE Obrót - ostatniego z 4 sprzedawców z urzędu

grudnia zakończyły się postępowania w sprawie taryf dla spółek Enea i Energa Obrót. "Każdy z czterech sprzedawców może wprowadzić nowe stawki opłat za energię elektryczną dla gospodarstw domowych, w stosunku do których będzie stosował taryfę zatwierdzaną przez prezesa URE, najwcześniej po 14 dniach

URE zatwierdził spadek cen gazu w taryfie PGNiG OD o 10,6%

gospodarstw domowych zostały obniżone o 10,6%, a stawki opłat abonamentowych pozostały niezmienione. "W nowej taryfie ceny gazu uległy obniżeniu o 10,6%, natomiast stawki opłat abonamentowych pozostały na niezmienionym poziomie. Oznacza to spadek średnich płatności w części rachunku płaconej PGNiG OD o

Polskie LNG: URE zatwierdził taryfę regazyfikacyjną dla Terminalu LNG

; - czytamy w komunikacie. Taryfa określa stawki za regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w Terminalu LNG w ramach usług długookresowych i krótkookresowych. "Stawka za świadczenie usług określona została na poziomie 6,4356 zł/kWh (stawka opłaty stałej) oraz 0,5751 zł/kWh (stawka opłaty zmiennej

URE zatwierdził taryfę przesyłową PSE i taryfy dystrybutorów na 2019 r.

skalkulowanie pozostałych stawek opłat przedsiębiorstw w taki sposób, aby chronić odbiorców przed wzrostem opłat, a jednocześnie zapewnić przedsiębiorstwom środki na realizację inwestycji służących bezpieczeństwu dostaw" - czytamy w komunikacie. URE przypomina, że taryfy dystrybucyjne nie mogły

PSPA: Rozwój infrastruktury ładowania wymaga specjalnej e-taryfy

raz na 2-3 dni" - powiedział Rączka. W ocenie PSPA, opłaty dystrybucyjne dla ładowarek powinny być ściśle powiązane z faktycznym zużyciem energii, a nie zamówioną mocą. Stowarzyszenie proponuje, żeby do każdej obowiązującej taryfy dystrybucyjnej wprowadzić "lustrzaną" e-taryfę, w

UKE: Nowe stawki w połączeniach zagranicznych wewnątrz UE od 15 maja

krajowi dostawcy usług połączeń głosowych i SMS-ów zagranicznych wewnątrz Unii są zobowiązani do stosowania regulowanych cen maksymalnych (taryfy regulowanej), tj. cen, które nie przekraczają 0,19 euro (0,81 zł) za minutę połączenia i 0,06 euro (0,25 zł) za wiadomość SMS. Podane, początkowe limity w

PSPA apeluje o odrębną taryfę dla stacji ładowania samochodów elektrycznych

miejsce obecnie. Propozycja wprowadzenia nowej taryfy bez opłaty stałej za moc zamówioną umożliwi szybki rozwój sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych, oferowanie usług w cenie zbliżonej do kosztu ponoszonego w taryfie G, a w efekcie szybki rozwój elektromobilności" – czytamy w

PSPA złożyło w Ministerstwie Energii projekt E-taryfy dla elektromobilności

transportu w Polsce, podało PSPA. Chodzi o projekt w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Ma on zlikwidować problem, jaki dzisiaj stanowią wysokie opłaty dystrybucyjne stałe, dotkliwie obciążające

URE zatwierdził taryfę dla usług magazynowania dla GSP z Grupy PGNiG

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę dla usług magazynowania paliwa gazowego operatorowi systemu magazynowania Gas Storage Poland (GSP) - spółce z grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podał URE. Średnie opłaty za

URE zatwierdziło taryfę PSG, rachunki gosp. domowych wzrosną o ok. 1,1-1,3%

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę dla usług dystrybucji paliw gazowych ustaloną przez Polską Spółkę Gazownictwa (PSG), podał Urząd. Wzrost stawek opłat dystrybucyjnych spółki wyniesie średnio 3,5%. Kompleksowe rachunki odbiorców wzrosną w

URE zmienił taryfy dla energii elektrycznej wz. ustawą o elektromobilności

niż 110 kV, opłatę ustala się na podstawie jednej szesnastej rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia, wymieniono w informacji. "Wejście w życie zmiany tych taryf umożliwi pobieranie opłat za przyłączenie powyższej infrastruktury zgodnie z wymaganiami nowych przepisów"

URE zatwierdził taryfy PGNiG OD i Polskiej Spółki Gazownictwa

strony obniżka opłat da możliwość skorzystania odbiorcom tej spółki z bardzo dobrych wyników finansowych osiąganych przez PSG w ostatnich latach" - czytamy dalej. Zatwierdzenie przez URE taryf obu firm, dla odbiorców w gospodarstwach domowych oznacza, że finalnie wzrost cen gazu zostanie

URE zatwierdził taryfę detaliczną PGNiG Obrót Detaliczny

Warszawa, 14.12.2017 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 6 (taryfa detaliczna), utrzymującej wysokość dotychczas obowiązujących cen za paliwo gazowe oraz stawki opłat abonamentowych, poinformowała spółka

URE zatwierdził podwyżkę ceny gazu w taryfie detalicznej PGNiG o 5,9%

dotychczasowej taryfy PGNiG Obrót Detaliczny dla wszystkich grup taryfowych wynosi 5,9%. Stawki opłat abonamentowych pozostały bez zmian, podano także. Nowa taryfa będzie obowiązywać od 10 sierpnia do 31 grudnia 2018 roku. Po wejściu w życie nowej taryfy, rachunki za gaz dla gospodarstw domowych - na które

PGNiG: URE obniżył stawki w taryfie dystrybucyjnej PSG średnio o 7,37%

zostały obniżone średnio o 7,37%. PSG jest spółką zależną od PGNiG. "Uśrednione obniżenie cen i stawek opłat sieciowych stosowanych do rozliczeń z odbiorcami w Taryfie Dystrybucyjnej w stosunku do dotychczasowej taryfy Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. dla wszystkich grup taryfowych wynosi

Prezes URE złożył wniosek do ME ws. pilnej nowelizacji ustawy o cenach energii

dystrybucyjnych w taryfach, które zostaną zatwierdzone w 2019 r., powinny pozostać w nominalnej wysokości przy jednoczesnym obniżeniu stawek opłaty przejściowej. Zatem przy obecnych zapisach ustawy każdy odbiorca ma prawo liczyć, że poszczególne stawki opłat na rachunku pozostaną niezmienione, a jedynie

URE zatwierdził nową taryfę przesyłową dla Gaz-Systemu

zmiana opłat za korzystanie z usług przesyłania paliw gazowych dla poszczególnych użytkowników systemu przesyłowego (lista dostępna na stronie Gaz-Systemu) zawiera się w przedziale od (-) 5,2% do 3,3%" - czytamy w komunikacie Wprowadzenie tej taryfy jest w zasadzie neutralne dla odbiorców gazu z

PKP Intercity podnosi ceny biletów

Do tej pory np. za bilet PKP Intercity z Warszawy do Krakowa trzeba było zapłacić wraz z miejscówką około 107 złotych, teraz za taki bilet zapłacimy 110 złotych. Od dziś miejscówka w wagonach z miejscami do leżenia będzie kosztowała 70 złotych, a w przedziale czteromiejscowym - 60. Za miejsce w wago

URE zatwierdził taryfę gazową Hermes Energy Group z obniżką cen o 8,6-10,1%

Warszawa, 30.06.2017 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę Hermes Energy Group, zakładającą obniżenie cen gazu ziemnego o 8,6-10,1% oraz opłat abonamentowych dla grup W1-W4, podała spółka. Taryfa wejdzie w życie od 1 sierpnia br. i będzie obowiązywać do 30 lipca

Sasin: Ustawa o rekompensatach za prąd może przewidywać zaliczki płatne w 2020r.

. obowiązywała ustawa, która zapewniła ustalanie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych na poziomie taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018 roku; wprowadziła ona również obniżkę akcyzy na prąd i zmniejszyła tzw. opłatę przejściową. Wśród założeń listopadowej projekcji inflacji i

PGNiG: URE zatwierdził wzrost cen w taryfie detal. i dla największych klientów

. Nowa taryfa dla największych klientów będzie obowiązywać od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. "Ceny za paliwo gazowe w zmianie taryfy detalicznej są o 1,6% wyższe w stosunku do cen obecnie obowiązujących. Stawki opłat abonamentowych pozostały bez zmian" - podano także.  Zmiana taryfy

URE: Spółki dystrybucji i przesyłu energii zainwestują prawie 52 mld zł do 2025

przedsiębiorstw, jak i ich odbiorców. Plany te mają bezpośrednie przełożenie na poziom przyszłych taryf przedsiębiorstw sieciowych: koszty wynikające z nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw stanowią bowiem podstawę do kalkulacji taryf. Uzgadnianie projektów planów rozwoju pozostaje tym samym w ścisłym związku z

innogy Polska liczy na brak interwencji dot. cen energii elektrycznej w 2020 r.

dla odbiorców końcowych na poziomie taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018 rok; wprowadziła ona również obniżkę akcyzy na prąd i zmniejszyła tzw. opłatę przejściową. Największymi firmami należącymi do innogy w Polsce są innogy Polska odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w

URE zatwierdził taryfę PGNiG OD i wydłużył okres jej obowiązywania do końca 2018

stawki opłat abonamentowych nie uległy zmianie, w efekcie średnia cena zakupu paliw gazowych wzrasta o 0,9%" - czytamy w komunikacie. "Z punktu widzenia płatności odbiorców paliw gazowych istotne jest, że niezależnie od zatwierdzenia zmiany taryfy PGNiG OD, prezes URE 25 stycznia 2018 r

ME: Weszło w życie rozporządzenie ws. zasad kształtowania taryf gazowych

struktur taryf przesyłowych dla gazu. Rozwiązania przewidziane w rozporządzeniu wdrażają europejski mechanizm zatwierdzania taryf przesyłowych dla gazu, którego celem jest większa przejrzystość i dostępność dla użytkowników systemu gazowego. Nowe rozporządzenie obniża również opłaty za usługi

Samcik: W Pekao konta tanieją na niby

konto z 5,4 do 6,9 zł. Niestety, mimo pekaowskiej rewolucji w opłatach, kilka milionów posiadaczy kont w tym banku nie zapłaci ani grosza mniej za prowadzenie swoich kont. I to z dwóch powodów: Po pierwsze dlatego, że w najtańszej ofercie jest zaszyty haczyk. Konto Optymalne kosztuje tylko 3,99 zł, ale

URE: Czterech największych OSD złożyło wnioski ws. nowej grupy taryfowej

Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Czterech największych operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) wystąpiło z wnioskiem do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o zmianę taryfy poprzez utworzenie odrębnej dodatkowej grupy taryfowej dla gospodarstw domowych, w celu stymulowania większego zużycia w

ME chce dofinansowania instalacji pieców elektrycznych przez samorządy, fundusze

wg taryfy G12 – ponad 5 tys. zł. Pod koniec grudnia 2017 r. rozporządzeniem Ministra Energii wprowadzona została tzw. taryfa antysmogowa (grupa taryfowa G12as) – odrębne stawki opłat dystrybucyjnych w strefie nocnej. W pierwszym roku od zakwalifikowania odbiorcy do grupy G12as, stawki

Tchórzewski: Akcyza i opłata przejściowa w cenie energii nadal obniżone w 2020r.

ustawa, która zapewniła ustalanie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych na poziomie taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018 rok; wprowadziła ona również obniżkę akcyzy na prąd i zmniejszyła tzw. opłatę przejściową. (ISBnews)

Gwałtownie zdrożeje gaz. Na razie dla przedsiębiorstw

zostały zatwierdzone taryfy także za dystrybucję gazu przez grupę PGNiG ani taryfy państwowej firmy Gaz-System za transport gazu po terenie Polski. Lepiej dla Gazpromu, gorzej dla gazoportu W piątek URE zdecydowało też, że od stycznia do końca września 2017 r. o 20,9 proc. spadną opłaty za przesył gazu

URE ustalił stawkę opłaty OZE na 0 zł/MWh w 2018 r.

od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. stawka opłaty OZE wynosi: 0,00 zł/MWh" – czytamy w informacji. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne przedsiębiorstwa energetyczne uwzględniają w taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej opłatę, o której mowa w

URE zatwierdził nowe taryfy energii dla dystrybutorów i sprzedawców na 2017 r.

Energa Operator, podał Urząd. Średni wzrost stawek opłat w dystrybucji dla wszystkich grup taryfowych wynosi 5,6 %.  URE zatwierdził także 3 firmom pełniącym funkcję sprzedawców z urzędu - taryfy dla energii elektrycznej w obrocie dla gospodarstw domowych tzw. grupy

PSPA: Rozwój stacji ładowania wymaga kilkudziesięciu zmian prawa

infrastruktury ładowania, w praktyce uniemożliwiając rozbudowę infrastruktury na skalę konieczną dla szerszej popularyzacji samochodów elektrycznych. "Rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie specjalnej taryfy E, pozbawionej opłaty dystrybucyjnej stałej przy trzykrotnie wyższych opłatach

PGNiG wnioskuje do URE o utrzymanie taryfy dla detalu bez zmian w I kw. 2018 r.

Warszawa, 06.12.2017 (ISBnews) - PGNiG Obrót Detaliczny złożyło do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wniosek o utrzymanie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku dotychczasowych cen za paliwo gazowe oraz stawek opłat abonamentowych, poinformowało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG

URE oczekuje złożenia wniosków taryfowych zgodnych z nową ustawą

prawnych" – czytamy w komunikacie. Jednocześnie regulator z dużym zaniepokojeniem przyjął uszczuplenie kompetencji URE w zakresie ustalania cen i stawek opłat dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Zdaniem Urzędu, po wejściu w życie zapisów ustawy, uprawnienia regulatora wynikające z Prawa

PGNiG zarezerwowało dodatkową moc regazyfikacji w Terminalu LNG od 2022 r.

uruchomieniu usługi podstawowej od 2024 roku" - czytamy w komunikacie. Umowa zostanie zawarta na okres 17 lat. Podstawą opłat za usługi będzie taryfa obowiązująca w okresie trwania umowy, zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. "Rezerwacja zwiększonych zdolności regazyfikacji w

Sasin: Rekompensaty wzrostu cen energii dla gosp. dom. powinny zostać wypłacone

rekompensat wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r. ma wynieść 2 431,8 mln zł. Oceny dokonano przy założeniu, że z prawa do rekompensaty skorzysta 15,1 mln gospodarstw domowych przy wzroście średnich opłat w taryfie dystrybucyjnej w stosunku ubiegłego roku o 3,1% i średnim wzroście cen energii elektrycznej

URE zatwierdziło niższe ceny dla klientów detalicznych PGNiG

dotychczasowej taryfy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. dla wszystkich grup taryfowych wynosi 1%" - czytamy w komunikacie. Stawki opłat abonamentowych pozostały bez zmian. "Nowej Taryfa Detaliczna będzie obowiązywać do 31 grudnia 2016 roku" - czytamy także.  PGNiG jest obecne na

Glapiński: Projekcja NBP zakłada podwyżkę cen energii w 2020 roku

odbiorców końcowych na poziomie taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018 rok; wprowadziła ona również obniżkę akcyzy na prąd i zmniejszyła tzw. opłatę przejściową. (ISBnews)  

Dworczyk: Zrobimy wszystko, żeby utrzymać ceny prądu w 2020 na obecnym poziomie

taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018 roku; wprowadziła ona również obniżkę akcyzy na prąd i zmniejszyła tzw. opłatę przejściową. (ISBnews)

Energa miała szacunkowo 300 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r.

podatków i opłat. b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 41 mln zł. W głównej mierze za obniżenie wyniku Linii odpowiedzialne były czynniki takie jak spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz usług systemowych. Oba czynniki dotyczyły głównie Elektrowni w

URE zatwierdził nowe taryfy energii dla dystrybutorów i sprzedawców na 2018 r.

wynosi ok. 0,5%. "Oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie planowanych kosztów we wnioskach taryfowych były zdecydowanie wyższe niż ostatecznie uznane w taryfie przez prezesa URE jako uzasadnione" - czytamy w komunikacie. W wyniku postępowania administracyjnego średni spadek stawek opłat w

Bando z URE: Wzrost kosztów w ciepłownictwie jest fundamentalnie uzasadniony

Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) widzi uzasadnienie wzrostu kosztów przedsiębiorstw ciepłowniczych, którymi tłumaczą one oczekiwanie wzrostu taryf, poinformował prezes Maciej Bando. "Mamy sygnały, że podmioty ciepłownicze oczekują zatwierdzenia wyższych

Koszt programu rekompensat wzrostu cen energii oszacowano na ponad 2,4 mld zł

. Oceny skutków regulacji dokonano przy założeniu, że z prawa do rekompensaty skorzysta 15,1 mln gospodarstw domowych przy wzroście średnich opłat w taryfie dystrybucyjnej w stosunku ubiegłego roku o 3,1% i średnim wzroście cen energii elektrycznej o 48zł/MWh netto. "Wyznaczono kwoty rekompensat w

Senat przyjął nowelizację ustawy o pod. akcyzowym dot. cen energii elektrycznej

dystrybucji energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną określą ceny i stawki na 2019 r. w wysokości cen z 31 grudnia 2018 r., ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub nie wyższej niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane dla

Prezydent podpisał ustawę przeciwdziałającą wzrostowi cen prądu

. Nowelizacja obniża akcyzę na energię elektryczną i zmienia stawki opłaty przejściowej, co ma zapobiec podwyżkom cen prądu w 2019 r. Zakłada też ustalenie od początku 2019 r. cen energii na poziomie taryf i umów obowiązujących 30 czerwca 2018 r. Różnicę między ceną sprzedaży a ceną rynkową - obliczoną przez

Rząd przyjął projekt nowelizacji ws. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

również odpowiadał za wymierzanie kar pieniężnych za nieprzestrzeganie obowiązku przedstawienia do zatwierdzania taryf lub stosowanie zawyżonych cen albo stawek opłat już po ich zatwierdzeniu, zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, w szczególności

PGNiG: URE przedłużył obowiązywanie taryfy dystrybucyjnej PSG do końca roku

dystrybucyjna)" – czytamy w komunikacie. W związku z przedłużeniem okresu obowiązywania taryfy dystrybucyjnej nr 3, stawki opłat za usługę dystrybucji i usługę regazyfikacji nie ulegają zmianie. Termin obowiązywania taryfy dystrybucyjnej został przedłużony do 31 grudnia 2016 r., podano również

Sasin: Nie będzie podwyżki cen energii elektrycznej dla indywidualnych odbiorców

. Do końca 2019 r. obowiązuje ustawa, która zapewniła ustalanie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych na poziomie taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018 rok; wprowadziła ona również obniżkę akcyzy na prąd i zmniejszyła tzw. opłatę przejściową. Wśród założeń

T-Mobile Polska: Dodatkowe opłaty pomogą ograniczyć negatywny wpływ RLAH

Andreas Maierhofer. "Złożyliśmy wniosek do regulatora, czekamy na jego zatwierdzenie i spodziewamy się, że to wkrótce nastąpi. Planujemy wprowadzić dodatkowe opłaty" – powiedział Maierhofer podczas konferencji prasowej. Podkreślił, że Polska ma stosunkowo niskie taryfy dla klientów

URE: Wnioski taryfowe ws. energii elektrycznej powinny wpłynąć do połowy XI

postępowanie bezprzedmiotowym, to tak jak w ubiegłym roku, zostaną one umorzone" - wskazał prezes. Do końca 2019 r. obowiązuje ustawa, która zapewniła ustalanie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych na poziomie taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018 rok; wprowadziła ona

Sejm przyjął nowelizację ustaw ws. cen energii elektrycznej

taryfie zatwierdzonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) lub nie wyższej niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane dla odbiorcy końcowego w dniu 30 czerwca 2018 r., ustalone przez to przedsiębiorstwo w inny sposób. W ustawie Prawo ochrony środowiska zaproponowano

Komisja sejmowa przyjęła projekt nowelizacji ustawy ws. cen energii

wysokości cen stosowanych w 31 grudnia 2018 r. ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez prezesa URE lub nie wyższej niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane dla odbiorcy końcowego w dniu 30 czerwca 2018 r., ustalone przez to przedsiębiorstwo w inny sposób. W ustawie Prawo ochrony

URE zatwierdził obniżki taryf dystrybutorów energii na 2016 r.

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził dziś taryfy na 2016 r. dystrybutorom energii elektrycznej oraz sprzedawcom z urzędu. Nowe stawki, które wejdą w życie z początkiem stycznia oznaczają, średni spadek płatności od około 1 do 2 zł netto miesięcznie na

Sasin: Gospodarstwa domowe nie zapłacą więcej za energię elektryczną w 2020 r.

prawdopodobnie wzrosną o 10% r/r w 2020 roku. Do końca 2019 r. obowiązuje ustawa, która zapewniła ustalanie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych na poziomie taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018 roku; wprowadziła ona również obniżkę akcyzy na prąd i zmniejszyła tzw. opłatę

Życie w mieście. Bilet na zbiorkom w karcie płatniczej?

wdrożeniu systemu opartego na karcie płatniczej miasta mogą zarządzać taryfami wraz z natężonym ruchem mieszkańców i turystów, w sposób bardziej efektywny kolekcjonować opłaty – mówi Bernard Boczar, dyrektor działu rozwoju produktów samoobsługowych Polskich ePłatności S.A. I dodaje: &ndash

PGNiG nie planuje zmian w taryfie detalicznej w tym roku

Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie planuje składać wniosku o zmiany w taryfie gazowej dla gospodarstw domowych, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak. Decyzje dotyczące kolejnych okresów zależne będą m.in. od kontraktów na LNG, które spółka chce

Emilewicz: Wzrost cen energii dla gosp. domowych może sięgnąć 10% w 2020 r. 

- według niej - ceny dla gospodarstw domowych (grupy taryfowej G) mogą wzrosnąć o 5-7% w 2020 r.  Do końca 2019 r. obowiązuje ustawa, która zapewniła ustalanie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych na poziomie taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018 rok; wprowadziła

Energa rozszerza ofertę o sprzedaż gazu dla klientów indywidualnych

; - powiedział rzecznik prasowy Piotr Kubiak, cytowany w komunikacie. Cena gazu dla taryfy W3 dla klientów korzystających z gazu do ogrzewania domu i wody wynosi 113,16 zł brutto za MWh, natomiast opłata abonamentowa - 6,77 zł brutto miesięcznie. Dla taryfy W 2 cena za MWh kształtuje się na poziomie 115,62 zł

URE zatwierdził pierwszą taryfę dla usług regazyfikacji LNG dla Polskiego LNG

wnioskiem Polskiego LNG, na okres od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania - do 31 grudnia 2016 r. Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji, podano także. "W taryfie zostały ustalone stawki opłat za

20 tys. zł rekompensaty dla klientów, którzy kupili obligacje GetBacku. Decyzja UOKiK ws. Getin Noble Banku

nieokreślonych ich modyfikacji, gdy np. zmienią się przepisy, zapadną wyroki sądów, czy nastąpi korekta omyłek pisarskich”. Jednocześnie bank twierdził, że z tych powodów ma również prawo do zmiany taryfy opłat i prowizji. Mógłby to zrobić np. ze względu na nowe stawki cen prądu, taryf pocztowych czy

Tchórzewski: Mamy inne warianty rozwiązań poza rekompensatą podwyżek cen energii

Energetyki w sprawie taryf na przyszły rok. "Rozwiązania końcowe zostaną państwu przedstawione po decyzji prezesa URE i mamy tutaj kilka wariantów rozwiązań. Na pewno jednak każdy z nich zakłada, że roczna opłata za energię elektryczną w gospodarstwach domowych nie wzrośnie w roku 2019 w stosunku do

W przyszłym roku koniec taryf na gaz. Będzie wielkie uwolnienie cen

Od października przyszłego roku zostaną zniesione taryfy na gaz dla wszystkich firm, a od początku 2024 r. także dla gospodarstw domowych - przewiduje projekt nowelizacji prawa energetycznego, który w tym tygodniu w drugim czytaniu powinien przyjąć Sejm. To znaczy, że już za rok polski rynek gazu

Lewiatan:Zamrożenie opłat dystrybucyjnych może wstrzymać inwestycje w energetykę

przedsiębiorcom dopiero po jej akceptacji przez Komisję Europejską. "W przypadku umów kompleksowych zamrożenie opłat dystrybucyjnych może spowodować, że zaplanowane inwestycje na rok 2019 zostaną wstrzymane lub realizowane w okrojonym zakresie, ponieważ nie można uwzględnić w taryfie żadnych nowych

W przyszłym roku będą wyższe rachunki za prąd dla gospodarstw domowych

propozycje cenowe na dany rok. URE teoretycznie może się nie zgodzić, wtedy taryfa pozostaje bez zmian. Podwyżka poza taryfowa W rzeczywistości o ostatecznej wysokości faktur za prąd decydują podatki i dodatkowe opłaty doliczane do rachunków. W Polsce dodatkowe obciążenia dla odbiorcy indywidualnego stanowią

URE odmówił zatwierdzenia taryfy Polskiej Spółki Gazownictwa

Warszawa, 07.08.2017 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) odmówił zatwierdzenia taryfy Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) – spółki zależnej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego

Enea miała 444,6 mln zł zysku netto, 913 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

opłaty sieciowej stałej w zatwierdzonej taryfie na 2020 rok) oraz wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej (głównie na skutek zmiany rezerw dotyczących majątku sieciowego). "Obszar Obrotu odnotował wynik EBITDA na poziomie około 8 mln zł (wzrost r/r o 18,5 mln zł). Pozytywnie na

Morawiecki: Decyzja dotycząca cen energii elektrycznej jest teraz w rękach URE

wszystko, żeby tak się stało". Do końca 2019 r. obowiązuje ustawa, która zapewniła ustalanie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych na poziomie taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018 rok; wprowadziła ona również obniżkę akcyzy na prąd i zmniejszyła tzw. opłatę

PGNiG obniża ceny gazu o 4% dla klientów hurtowych, o 0,8-1,8% dla detalicznych

. Dotychczas PGNiG Obrót Detaliczny korzystał z taryfy PGNiG SA, natomiast po wprowadzeniu nowych taryf każda ze spółek będzie dokonywać rozliczeń w oparciu o własne zasady rozliczeń oraz ceny i stawki opłat. "Taryfa PGNiG mająca zastosowanie do przedsiębiorstw nabywających paliwa do dalszej

Enea miała wstępnie 445 mln zł zysku netto, 913 mln zł EBITDA w I kw. 2020

majątkowych, - Obszar Dystrybucja - wzrost wyniku jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej (na którą wpływ miała m.in. wyższa stawka opłaty sieciowej stałej w zatwierdzonej taryfie na 2020 rok) oraz wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej, - Obszar Obrót - pozytywnie

URE: Średnia cena energii elektr. dla gosp. domowych to 0,5055 zł/kWh w 2018 r.

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wyniosła 0,5055 zł/kWh w 2018 r., podał Urząd Regulacji Energetyki (URE). "Średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniająca opłatę za świadczenie usługi

Ostra podwyżka cen prądu na Ukrainie

To już druga w tym roku podwyżka cen prądu dla gospodarstw domowych na Ukrainie. W marcu wzrosły one o niemal 20 proc. po zmianie zasad obliczania taryf na prąd dla ludności. Obecnie ich wysokość zależy od ceny węgla na giełdzie w Rotterdamie, powiększonej o koszty jego transportu z Rotterdamu na

Tauron wymieni 120 tys. liczników energii elektrycznej do końca września

zużycie energii oraz możliwość dobrania odpowiedniej taryfy do profilu zużycia konkretnego klienta" - powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. Akcja wymiany liczników prowadzona jest wśród przedsiębiorców, którzy są klientami Taurona i mają moc umowną wyższą niż 16 kW, a

Szpunar z NBP: Podwyżki cen energii po 2019 r. mogą być rozłożone w czasie

2018 r. dotyczy jedynie 2019 r. W ścieżce centralnej przyjęto zatem, że od 2020 r. taryfy dla gospodarstw domowych będą kształtować się zgodnie z mechanizmami modelowymi, przy uwzględnieniu utrzymania obniżonej akcyzy i opłaty przejściowej. Nie można jednak wykluczyć, że mechanizm rekompensowania

URE: Nowe taryfy energii przyniosą gospodarstwom domowym podwyżki o 1-2 zł/mies.

Warszawa, 17.12.2014 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfy dystrybutorom energii elektrycznej oraz tzw. sprzedawcom z urzędu, którzy sprzedają energię odbiorcom w gospodarstwach domowych. Nowe stawki, które wejdą w życie z początkiem stycznia, oznaczają średni wzrost

Prezydent podpisał nowelizację ustaw ws. cen energii elektrycznej

przedsiębiorstwa przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Ustawa przewiduje, że przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną określą ceny i stawki na 2019 r. w wysokości cen stosowanych w 31 grudnia 2018 r. ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) lub nie wyższej niż

PKO BP spodziewa się niższych przychodów z prowizji i opłat w 2016 r.

zmiany w taryfie prowizji i opłat są procesem rutynowym w działalności każdego banku. Służą dostosowaniu świadczonych usług do preferencji klientów i aktualnej sytuacji rynkowej. "Zmiany dokonywane są średnio raz w roku, w wyniku analizy rynkowej konkurencyjności oferty PKO Banku Polskiego. W 2011

Tchórzewski: Spółki energetyczne wycofają wnioski taryfowe

Energetycznej i Taurona Polskiej Energii. "Chodzi o to, że to jest opłata wzięta z zysku. Przewodniczący rad nadzorczych dostali ode mnie list w tej sprawie, żeby przeprowadzić audyty, żeby sprawdzić, czy się jakieś dodatkowe oszczędności nie znajdą. Wtedy można w ciągu roku także zmieniać taryfy"

PGNiG chce wprowadzić nową taryfę detaliczną od 1 września

Warszawa, 14.08.2015 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakłada, że nowa taryfa na obrót paliwami gazowymi PGNiG Obrót Detaliczny zostanie wprowadzona 1 września, poinformował prezes Mariusz Zawisza. "Taryfa gazowa została zmieniona na wniosek naszej spółki

URE zatwierdził nowe taryfy na paliwo gazowe dla PGNiG i PGNiG Obrót Detaliczny

Warszawa, 15.03.2016 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nowe taryfy na paliwo gazowe dla PGNiG oraz PGNiG Obrót Detaliczny. Dla odbiorców hurtowych (kupujących gaz do dalszej odsprzedaży oraz odbiorców końcowych o rocznym zużyciu większym niż 25 mln m3) średnia cena

Alior Bank oczekuje poprawy wyniku z prowizji w II poł. roku

w taryfie opłat i prowizji banku tak, aby wspierać wzrost wyniku prowizyjnego. Zwiększamy poziom cross-sellu - widzimy tu właśnie szansę na pełne uproduktowienie klientów. Chcemy poprawić marże kredytowe i oczywiście stawiamy na rozwój procesów zdalnej obsługi klienta" - powiedziała Duda

Projekt noweli ws. cen energii zakłada m.in. niezamrażanie stawek dystrybucji

przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz URE. Projekt przewiduje, że przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną określą ceny i stawki na 2019 r. w wysokości cen stosowanych w 31 grudnia 2018 r. ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez prezesa URE lub nie wyższej niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną

Enea miała wstępnie 99 mln zł straty netto,1,82 mld zł zysku EBITDA w I poł. br.

wzrost wyniku jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej (na którą wpływ miała m.in. wyższa stawka opłaty sieciowej stałej w zatwierdzonej taryfie na 2020 rok) oraz wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej (głównie na skutek: zmiany rezerw dotyczących majątku sieciowego

Koronawirus we Włoszech. Niepełnosprawny turysta chciał anulować rezerwację, przewoźnik odmówił

konsument może odstąpić od umowy, uregulowane są przez ogólne warunki przewozu danej linii lotniczej. Rezygnacja może się wiązać z potrąceniem opłaty, być uzależniona od wykupionej taryfy biletowej - najtańsze taryfy biletowe często są bezzwrotne - kosztu biletu czy terminu rezygnacji z lotu – zauważa

PGNiG: URE zatwierdził obniżkę cen gazu dla biznesu i klientów detalicznych

gazowe wynosi 6%, - dla odbiorców biznesowych – uśredniona obniżka ceny za paliwo gazowe wynosi 8,6%" - czytamy dalej. Stawki opłat abonamentowych pozostają na tym samym poziomie, podano także.  Spółka wyjaśnia, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne taryfa powinna

Przegląd informacji ze spółek

-Systemu, podał Urząd. Cena gazu w taryfie PGNiG OD spadnie o 2,9% a opłaty abonamentowe nie ulegną zmianie. Akcjonariusze Grupy AB zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto spółki za rok obrotowy 2018/2019 na kapitał rezerwowy, wynika z uchwał walnego.  Fitch Ratings potwierdził oceny ratingowe

Gdzie jesteś, tani prądzie?

korzystają tylko firmy, bo to one są klientami na giełdzie energii. Ceny detaliczne są ustalane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) i konsumenci mają sztywne taryfy, mogą co najwyżej zmienić dostawcę prądu. Zrzutka na węgiel i wodę Jednak od przyszłego roku koszty energii mogą wzrosnąć i dla firm, i dla

URE zatwierdził korektę taryf na obrót gazem PGNiG Obrót Detaliczny

Warszawa, 13.08.2015 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE)  zatwierdził korektę taryfy na obrót paliwami gazowymi PGNiG Obrót Detaliczny, podał Urząd. "Korekta polega na obniżeniu cen gazu ziemnego wysokometanowego o 6,5%, a cen gazu zaazotowanego GZ-41,5 o 2,5

UOKiK: Bank Pocztowy zwróci klientom opłaty za papierowe wyciągi

2015 r. UOKiK podał, że wątpliwości wzbudziły dwie praktyki: - konsumenci otrzymali listy z informacją o zmienionej taryfie opłat i prowizji, jednak bank nie wskazał podstawy prawnej ani czynników, które miały wpływ na zaproponowane zmiany. W związku z tym, klient Banku Pocztowego nie mógł

PGNiG szacuje koszt opłat dot. zawartości helu w gazie ziem. na 20-30 mln zł/r

rocznie, poinformował prezes Piotr Woźniak. "Koszt to między 20-30 mln zł rocznie. Jako podatek nie wchodzi to w taryfę" - powiedział Woźniak podczas spotkania z dziennikarzami w Odolanowie.  Nowelizacja przewiduje opłatę od wolumenu helu w gazie ziemnym wynoszącym co najmniej 0,1

Majewski z ProKolej: System opłat za dostęp do infrastruktury wymaga zmian

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Zmiany na polskiej kolei, które mają miejsce w ostatnich kilku latach, idą generalnie w dobrym kierunku, ale muszą zostać wsparte systemowymi rozwiązaniami dla całego sektora transportu. Jednym z instrumentów są tu opłaty za dostęp do infrastruktury, które na

Orlen Lietuva i Koleje Litewskie podpisały porozumienie kończące spór

. Osiągnięty kompromis przewiduje równy podział wzajemnych roszczeń, wynikających ze sporu o stosowanie opłaty infrastrukturalnej. Wypracowano również porozumienie dotyczące wysokości taryf i wzajemnych zobowiązań, które obie strony uznały za konkurencyjne i korzystne biznesowo. Ustalony został także sposób