tajemnica skarbowa

IAR, woj

"DGP" Zagraniczne filie polskiej skarbówki

"DGP" Zagraniczne filie polskiej skarbówki

"Dziennik Gazeta Prawna" alarmuje, że Ministerstwo Finansów chce wprowadzić do Ordynacji podatkowej przepisy, które mogą naruszać interesy podatników i tajemnicę skarbową

Skarbówka wkracza "na rympał". Urzędnicy złamali prawo? Jest zawiadomienie do prokuratury

Zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez urzędników skarbówki złożył rzecznik przedsiębiorców. Sprawa dotyczy biznesmena, któremu przed upływem przedawnienia postępowania podatkowego skarbówka postawiła zarzuty karno-skarbowe

Projekt ustawy dot. wyłudzeń skarbowych został skierowany do podkomisji

tajemnicy skarbowej, w tym znajdujących się w CRP – KEP danych z KRS i CEIDG, w celu ustalania wskaźnika ryzyka, 5) przekazywanie przez izbę rozliczeniową informacji o wskaźniku ryzyka szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, a także bankom i SKOK-om w celu realizacji określonych obowiązków m. in

Rząd przyjął projekt nowelizacji ws. walki z wyłudzaniem podatku VAT

danych z CRP KEP, nie stanowiących tajemnicy skarbowej, w tym znajdujących się tam danych z Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w celu ustalenia wskaźnika ryzyka; - prowadzenie elektronicznie wykazów podmiotów, które nie zostały zarejestrowane

Projekt ustawy dot. wyłudzeń skarbowych skierowany został do Sejmu

tym stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową SKOK w celu ustalania wskaźnika ryzyka, 4) zapewnienie izbie rozliczeniowej stałego, automatycznego dostępu do danych z CRP – KEP, niestanowiących tajemnicy skarbowej, w tym znajdujących się w CRP – KEP danych z KRS i

Przełom w sprawie ofiar ulgi meldunkowej. Ale nie koniec ich kłopotów

Przełom w sprawie ofiar ulgi meldunkowej. Ale nie koniec ich kłopotów

i Izabeli przypomina o obowiązującej tajemnicy skarbowej. Komentować konkretnego przypadku nie może. – Każda sprawa ma charakter indywidualny. Nowe orzeczenia sądów administracyjnych mogą być przez podatników przywoływane w postępowaniach odwoławczych, natomiast ich zakończenie jest zależne od

Jak państwo ściga za VAT. Kolejny przypadek przedsiębiorcy zniszczonego przez skarbówkę

Jak państwo ściga za VAT. Kolejny przypadek przedsiębiorcy zniszczonego przez skarbówkę

Markowi. Przedsiębiorca cały czas nie jest jednak pewny, czy będzie mógł dalej prowadzić firmę. Korzystne dla niego orzeczenie WSA jest bowiem nieprawomocne. Poprosiliśmy dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu o komentarz do sprawy. "Ponieważ jestem związana tajemnicą skarbową, nie

Rząd przyjął nowelę Ordynacji podatkowej dot. funkcjonowania KAS

Skarbową (KAS), czy jego kontrahent uczciwie i terminowo składa deklaracje i płaci podatki, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Zgodnie z projektem, przepisy o tajemnicy skarbowej nie będą stosowane w odniesieniu do – udostępnianych kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność

Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatku od towarów i usług

Energetyki dostęp do informacji objętych tajemnicą skarbową. Poszerzono katalog podmiotów, które maja dostęp do akt spraw podatkowych na podstawie art. 297 Ordynacji podatkowej o Centralne Biuro Antykorupcyjne i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wprowadzono indywidualny rachunek podatkowy, na który będą

Rząd przyjął nowelę dot. wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT

rozszerzono dane nieobjęte tajemnicą skarbową również o numery tych rachunków, otworzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą" - czytamy dalej. Podatnicy będą musieli dokonywać płatności z tytułu określonych transakcji na rachunek zawarty w wykazie. Wprowadzono także rozwiązanie

Prezydent podpisał nowelizację Ordynacji podatkowej dotyczącą m.in. KAS

podatkowa dwie kategorie zmian. Po pierwsze, do otwartego katalogu dowodów w postępowaniu podatkowym dodano dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej. Po drugie, ustawa statuuje wyłączenia z zakresu stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej w odniesieniu do

Prezydent podpisał ustawę powołującą Krajową Administrację Skarbową

sztandaru. Banaś został szefem Krajowej Administracji Skarbowej. KAS zyska też dodatkowe uprawnienia, które mają pomóc w walce z nieuczciwymi przedsiębiorcami, m.in.: kontrole bez uprzedzenia, dostęp do dokumentów firmowych objętych tajemnicą czy wykorzystanie psów tropiących. KAS będzie również

Jak rząd odzyskuje pieniądze z VAT. Wstrząsająca historia warszawskiego przedsiębiorcy

Jak rząd odzyskuje pieniądze z VAT. Wstrząsająca historia warszawskiego przedsiębiorcy

, pyta mamy: „A dlaczego dziadek cały czas płacze”. Czytaj też: Ile zarobimy na podatkowej rewolucji Morawieckiego? Uwaga, rząd zmieni stawki PIT! Tajemnica skarbowa Poprosiliśmy o wytłumaczenie Urząd Skarbowy w Warszawie i warszawską Izbę Administracji Skarbowej. – Nie możemy

Fiskus na tropie znikających podatków

Fiskus na tropie znikających podatków

objęte tajemnicą skarbową. Ale będzie mogło trafić do władz skarbowych innych krajów. Za odmowę udzielenia informacji minister finansów będzie mógł nałożyć na instytucję karę finansową w wysokości do 1 mln zł. Na zasadzie wzajemności polski fiskus dostanie z innych krajów członkowskich UE informacje o

Rząd przyjął dwie nowelizacje ustawy o podatku od towarów i usług

deklaracji podatkowej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki będą mogły być udostępniane informacje objęte tajemnicą skarbową. Dzięki temu będzie mógł skuteczniej realizować zadania dotyczące udzielania lub cofania koncesji na obrót paliwami, czyli w obszarze narażonym

Polska szara strefa, czyli duże i małe przekręty. ONZ i PwC radzą zaostrzyć kary

Polska szara strefa, czyli duże i małe przekręty. ONZ i PwC radzą zaostrzyć kary

przestępcę" - piszą autorzy raportu. Zdaniem autorów raportu najbardziej optymalne byłoby skupienie wszystkich uprawnień w gestii jednego organu, którego głównym celem byłoby zwalczanie przestępczości skarbowej i gospodarczej. Powinien być wyposażony w dostęp do tajemnicy skarbowej i bankowej, możliwość

MF: Projekt dot. wykazu czynnych podatników VAT trafił do uzgodnień resortowych

identyfikację bez naruszenia przepisów o tajemnicy skarbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych. W tym celu wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników polegające na rozszerzeniu danych nieobjętych tajemnicą skarbową również o

Czy syndyk wywalczy 11,5 mln zł dla wierzycieli Amber Gold?

Czy syndyk wywalczy 11,5 mln zł dla wierzycieli Amber Gold?

;uzasadni merytorycznie raz jeszcze swoje żądanie", a w przypadku kolejnej odmowy, odwoła się do Izby Skarbowej. Jeżeli i ta instytucja nie podzieli jego argumentów - jak zapowiada - zaskarży decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. - Postępowanie objęte jest tajemnicą skarbową - odpowiada na

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

składzie Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów. Obecnie w jej skład wchodzi 9 rzeczników. Po zmianach w skład Rady wejdzie 16 rzeczników konsumentów - po jednym z każdego województwa. "Zapewniono prezesowi UOKiK dostęp do tajemnicy skarbowej w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o

Jak łatwo za rządów PiS zostać oszustką VAT. Wstrząsająca opowieść księgowej

Jak łatwo za rządów PiS zostać oszustką VAT. Wstrząsająca opowieść księgowej

naruszeniem tajemnicy skarbowej. (...) Wyjaśniamy natomiast, że w sytuacji, gdy podatnik ma problemy ze spłatą swoich należności wobec urzędu skarbowego, może wystąpić o przyznanie ulgi w ich spłacie. Uprawnienie wynikające z art. 67a ordynacji podatkowej pozwala organowi podatkowemu na udzielenie ulgi w

Uszczelnianie systemu VAT, czyli gdzie podatki rąbią, tam firmy lecą

Uszczelnianie systemu VAT, czyli gdzie podatki rąbią, tam firmy lecą

odpowie, bo „dane dotyczące indywidualnych kontroli podatkowych u konkretnych podatników chronione są tajemnicą skarbową”. "Może coś się złapie" – Oczywiście domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, o którym mówił wicepremier Morawiecki, nie oznacza, że nie wolno kontrolować albo

Prezes PFR: Firmy, które chcą "tarczę", muszą się podzielić informacjami

Prezes PFR: Firmy, które chcą "tarczę", muszą się podzielić informacjami

że te argumenty będą objęte np. tajemnicą skarbową. Obecnie zdecydowana większość wniosków dotyczy pożyczek, a tylko dwa podwyższenia kapitału. W regulaminie czytamy, że formą wyjścia ze spółki skarbu państwa jest wprowadzenie firmy na giełdę. To też narzuciła wam Bruksela? To akurat nasz pomysł

Celna wojna wewnętrzna z prezesem Kaczyńskim w tle

Projektowane przez resort finansów zmiany dotyczą stworzenia Krajowej Administracji Skarbowej jako służby łączącej urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe i służbę celną. Cel? Ujednolicenie procedur, przyspieszenie obiegu dokumentów, większa efektywność w poborze ceł i podatków oraz w ściganiu

PiS wzmacnia "społeczną kontrolę nad firmami". Ujawnią, ile płacą podatków i jakie mają przychody

płacą CIT. Zniesienie tajemnicy skarbowej ma objąć też podatników mających status podatkowej grupy kapitałowej bez względu na wysokości przychodów. Przychody i podatek Zeznania podatkowe publikować ma minister finansów. Wśród nich znajdą się m.in. nazwa firmy, jej przychody, koszty uzyskania przychodów

Skarbówka zablokowała przedsiębiorcy kilka milionów złotych i nie mówi dlaczego

przedsiębiorca może bronić się przed niekorzystnymi decyzjami ZUS? Jak uniknąć kar? Poradnik dla przedsiębiorcy krok po kroku KAS i prokurator: Tajemnica Co na to Krajowa Administracja Skarbowa? „Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

Centralny Rejestr Faktur - czemu tak naprawdę ma służyć?

państwowi, np. z urzędów skarbowych) pozyskała ich dane i je przetwarza. Co więcej, nasuwa się pytanie, kim będą pracownicy spółki, zajmujący się uzyskiwaniem i przetwarzaniem powyższych danych. Czy będą mieli status funkcjonariusza publicznego? Czy ochrona tajemnic prawnie chronionych będzie obowiązywała

Szwajcarski raj utracony. Bankowa afera z Polakami w tle

, poprosiły o bazy, gdy rzecz stała się głośna w lutym tego roku. A Polska? Ministerstwo Finansów nie odpowiedziało nam, czy poprosiło Francję o udostępnienie baz danych. Zasłania się tajemnicą skarbową. "Kontrola skarbowa gromadzi i analizuje wszystkie informacje dotyczące nieujawnionych źródeł dochodu

Podatek CIT na widoku. Ile podatków płacą konkretne polskie firmy? Ujawniać nazwy i kwoty czy nie?

. – Nie jest dobrze, kiedy informacje stanowiące tajemnicę skarbową są publikowane bez żadnej możliwości komentarza czy wytłumaczenia się ze strony przedsiębiorstw – zaznacza Wojciech Warski, przewodniczący Konwentu BCC. I proponuje rozwiązanie pośrednie. – Informacje o CIT powinny być

Lewiatan: Istnieje ryzyko przekroczenia granicy zbierania inform. o podatnikach

Warszawa, 24.05.2017 (ISBnews) - Proponowane w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej zobowiązanie firm do przedstawiania dobowych wyciągów bankowych to kolejny instrument o charakterze kontrolno-inwigilacyjnym mający służyć w walce z przestępczością skarbową, uważa Rada Podatkowa

KIR:Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego wzrosła o 68% r/r w I kw.

. urzędowi skarbowemu czy ZUS. Wszystkie formalności z tym związane przejmuje bank, którego stajemy się klientem. Cały proces zajmuje zaledwie kilka dni i nie wymaga już udziału klienta" - czytamy także.  System Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami a innymi

Wielka wtopa Ministerstwa Finansów. PIT-37 miał zająć dwie-trzy minuty, a wyszła tragikomedia

skarbowy! Z czego skarbówka odmówiła sporządzenia PIT-37 w 3650 przypadkach. Rok temu, kiedy rozliczenie przez skarbówkę w szaleńczym tempie wchodziło w życie, wnioski złożyło 37 919 podatników, z czego prawidłowo - 33 991 wniosków. To nie porażka, to nokaut. I to podwójny, wniosków nie tylko jest mało

Kolejki na wschodniej granicy powoli maleją

włoski to formy protestu celników, którzy sprzeciwiają się pomysłowi utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej konsolidującej służby celne, urzędy skarbowe oraz urzędy kontroli skarbowej. - Powstanie KAS może doprowadzić do likwidacji Służby Celnej. 10 tysięcy osób zostanie rozmundurowanych, a Służba

Fiskus kontroluje lekarza i żąda... nazwisk pacjentów. Bo chce ustalić czy zaniżył dochody

skarbowej, a potem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Ale przegrał. Sędziowie uznali, że tajemnica lekarska nie obejmuje nazwisk pacjentów, a skarbówka może żądać ich wydania. - Mój klient działał wtedy samodzielnie, bez prawnika - mówi adwokat Marek Syty, który wniósł już

"Rzeczpospolita": Korupcja w wywiadzie skarbowym

, którego firma zajmuje się wywiadem gospodarczym. Prokuratura nie ujawnia gdzie trafiały dane sprzedawane przez urzędników mających dostęp do tajemnic skarbowych. Według ustaleń "Rzeczpospolitej" to właśnie będzie kluczowym wątkiem sprawy. Jak twierdzą jej informatorzy odbiorcami mogły być

FPP i CALPE: Nowa ustawa o zatorach płatniczych zapewnia lepszą ochronę MŚP

nadmiernie opóźniają się z zapłatą za dostarczone towary lub usługi, wprowadzenie kar finansowych - szef KAS będzie przekazywał prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informacje, w tym zawierające dane stanowiące tajemnicę skarbową, bankową lub zawodową, o ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia

MF ma projekt dot. ujawnienia danych podatkowych 4,5 tys. największych firm

podatkowych będzie możliwe dzięki zniesieniu tajemnicy skarbowej w stosunku do niektórych danych wynikających z zeznań składanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Minister właściwy do spraw finansów publicznych uzyska kompetencję do podania do publicznej wiadomości takich informacji, w

Przestępcy ukrywają majątki, państwo bezradne. Jak można to zmienić?

policji Wydział ds. Odzyskiwania Mienia, by zintegrować współpracę różnych służb - uważa, że u nas cały ciężar poszukiwań majątków zrzucono na policję, nie dając jej do tego potrzebnych narzędzi. - Policja nie ma dostępu do tajemnicy skarbowej i ubezpieczeniowej - oczywiście za zgodą sądu. Brak też

Nie złożyli jednego druku. Urząd Skarbowy zajął im hipotekę i część emerytury

. Niestety, nie otrzymaliśmy odpowiedzi. - Tajemnica skarbowa - poinformowała nas rzecznik izby Barbara Szalińska. "Nie widzę ważnego interesu podatnika" Małżonkowie rozpoczęli batalię odwoławczą, prosili o umorzenie, potem o spłatę w ratach. Bo urząd skarbowy w każdej chwili może: - odroczyć lub

HSBC: Emisja obligacji skarbowych w Chinach otwiera drogę dla emitentów z Polski

Warszawa, 30.08.2016 (ISBnews) - Rynek obligacji w Chinach jest już trzecim największym na świecie (po USA i Japonii), a dzięki emisji polskich papierów skarbowych, rynek ten został otwarty również dla innych emitentów z naszego kraju, uważa dyrektor departamentu ds. współpracy z

Nasz fiskus nic nie robi?

;niestety, żadnych szczegółów nie możemy w tej sprawie podać do publicznej wiadomości". Niestety, taka odpowiedź budzi podejrzenie, że nasz resort finansów niewiele albo nic w tej sprawie nie robi. Oczywiście, może się zasłaniać tajemnicą skarbową i odmawiać informacji o tym, czy ma bazę polskich

Ministerstwo Finansów zawiesza podatek handlowy. Do końca roku nie spłynie z niego do budżetu ani złotówka

po 4-5 mld zł przychodu rocznie, które nie zapłaciły ani złotówki podatku dochodowego. - Ze względu na tajemnicę skarbową nie mogę ujawnić, o kogo chodzi - mówił. Rząd z decyzją KE będzie walczył. Pójdzie do "trybunału luksemburskiego" (chodzi o Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Rachunki do wglądu. Służby dostaną szeroki dostęp do informacji o finansach Polaków

listę podejrzanych. - Ten projekt oznacza odwrócenie pewnej wizji świata. Do tej pory wszyscy byli niewinni, a szukano podejrzanych. Teraz wszyscy będą podejrzani, a z nich będzie wybierać się winnych - mówi Klicki. Zobacz: Jak ochronić się przed inwigilacją? Rząd uderza w tajemnicę bankową Obecnie

Polacy schodzą do szarej strefy. W podziemiu można teraz zarobić więcej i płaci się mniej

kolei jest zdania, że konstrukcja prawna tarczy oraz możliwość kontroli ze strony urzędu skarbowego i ZUS skutecznie zniechęcają do kombinowania. – Z niecierpliwością czekam za to na dane dotyczące nieprawidłowości wynikających ze sprzedaży maseczek i akcesoriów ochronnych. W szczycie epidemii

Administracyjna strategia strusia

dwa. Pod koniec marca Urząd Komunikacji Elektronicznej zakończył postępowanie w sprawie pism sądowych doręczanych m.in. przez InPost. UKE stwierdził "niezapewnianie warunków do przestrzegania tajemnicy pocztowej oraz przetwarzania danych i ujawnianie tej tajemnicy osobom nieuprawnionym"

Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami - uregulowana w jednym akcie prawnym

podatku od towarów i usług, ceł oraz podatku akcyzowego;- dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne;- dotyczących opłaty skarbowej;- dotyczących należności o charakterze umownym, w szczególności wynagrodzeń za usługi użyteczności publicznej.Ponadto projekt zakłada, że nastąpi odmowa udzielenia

Rząd przyjął nowelizację ws. upubliczniania danych podatkowych największych firm

Informacyjne Rządu (CIR). Proponowane przepisy powinny pośrednio skłaniać podatników do prawidłowego i rzetelnego wypełniania zobowiązań podatkowych i nie naruszają przepisów o tajemnicy skarbowej. "Informacja będzie wynikała z zeznania podatkowego i będzie dotyczyć indywidualnych danych

Fiskus odpuszcza. Będzie ścigał prawdziwych oszustów

miejsca zajęły PIT i CIT. UKS-y przeprowadziły przeszło trzy tysiące przesłuchań, 2270 razy występowały do instytucji finansowych o informacje objęte tajemnicą skarbową. Na poczet zaległości podatkowych zabezpieczyły majątek wart 427 mln zł. Nadużycia najgroźniejsze dla budżetu, ale także dla obrotu

Fiskus z kosztami nie musi się liczyć. Podatnik zapłaci

- te okryte są tajemnicą skarbową. Krakowianka próbowała interweniować u rzecznika praw obywatelskich. Ten odpisał jej, że może wnieść skargę na czynności komornicze. Pani Maria złożyła ją do sądu. Bez skutku. Sąd odpisał, że komornik naliczył sobie opłatę zgodnie z taryfami notarialnymi i wszystko

Włoski nalot na szwajcarskie banki

We wtorek włoska agencja do spraw podatkowych ogłosiła, że policja i inspektorzy skarbowi wkroczyli do 76 oddziałów szwajcarskich banków we Włoszech, by przeglądać dokumenty dotyczące ich klientów. Włoskie władze podatkowe ogłosiły, że jest to kolejny etap walki z ukrywaniem przez obywateli

Nowe regulacje w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi państwami

przekazywać będą wniosek i informacje podatkowe do ministra finansów za pośrednictwem dyrektora izby skarbowej właściwego miejscowo ze względu na siedzibę wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa albo samorządowego kolegium odwoławczego.Elementami wniosku są: dane identyfikujące

Twój e-PIT jak loteria paragonowa. Ile masz zapłacić? Naliczony podatek zmienia się z dnia na dzień

funkcjonalnościami w usłudze Twój e-PIT”. W rzeczywistości chodziło zaś o zabezpieczenie podatników przed wyciekiem ich danych i ujawnieniem tajemnicy skarbowej. Istniała bowiem możliwość (o czym pisał "Dziennik Gazeta Prawna"), że armia księgowych czy pracodawca wejdzie w zeznanie, dajmy na to

Przegląd prasy

umożliwia dostęp do tajemnic skarbowych --Inwestycje na rynkach wschodzących stały się popularne wśród inwestorów. To znak możliwej korekty  -- Amerykańskie władze znowu upomniału Polskę, aby załatwił sprawy zwrotu mienia oraz odszkodowań dla obywateli USA -- Rząd robi porządki w halach

Polskie podatki na 2+. Ale idzie rewolucja

w kilka sekund skopiować i wykraść. Co z tajemnicą handlową? Co z tajemnicą bankową? - pytał. Tłumaczył, że obowiązujące przepisy o tajemnicy skarbowej dotyczą dokumentacji papierowej. Nie są dostosowane do ochrony danych informatycznych. - W JPK firma odsłoni cały swój biznes. Tymczasem nic nie

Totalizator Sportowy szykuje poradnik dla milionerów

informacja, że stosowny podatek został już odprowadzony w jego imieniu przez TS. Złośliwcy mówią, iż mimo że obowiązuje tajemnica skarbowa, jeśli trafi się nieuczciwy pracownik urzędu skarbowego, informacja o tym, kto trafił szóstkę, może łatwo wyjść na jaw. W końcu ktoś w urzędzie musi rozliczyć naszą

Fiskus uprości procedury podatkowe, m.in. klauzulę obejścia prawa

działań, musiał uzyskać specjalny (i drogi) glejt od ministra finansów - dodaje. Fiskus chce większego dostępu do tajemnicy bankowej Ale na klauzuli nie kończą się zakusy Ministerstwa Finansów. Chciałoby też łatwiejszego dostępu do tajemnicy bankowej dla urzędów skarbowych. Bo zdaniem fiskusa dziś jest on

MF skierowało do konsultacji nowelizacje dot. m.in. podatku CIT w wysokości 9%

skarbowego w przypadku obowiązku wpłaty podatku przez płatnika przy przekazywaniu zysku na kapitał zakładowy, 10) wprowadzeniu zwolnienia dla jednostek dozoru technicznego, 11) podwyższeniu kwot limitów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i

Szwajcaria rajem podatkowym?

niemiecki minister finansów tłumaczył, że Szwajcarzy zbyt mocno chronią tajemnicę bankową, nie chcą współpracować z urzędami skarbowymi innych krajów i w ten sposób pomagają oszustom podatkowym. Sarkozy wezwał także Luksemburg do poluzowania tajemnicy bankowej. Oba kraje zbojkotowały jednak spotkanie, choć

Szałamacha: W tym roku nie uda się uzyskać dochodów z podatku od handlu

opodatkowania dochodu tam, gdzie jest on wytwarzany. […] Nasz podatek doskonale realizuje ten postulat, postulat opodatkowania dochodów tak, gdzie jest on wytwarzany, gdzie biznes jest generowany" - powiedział Szałamacha.    "Ze względu na tajemnicę skarbową nie mogę przekazać

Wyższy VAT jednak jeszcze przez kolejne dwa lata!

obowiązki informacyjne i ułatwiają fiskusowi kontrole, ale nie wiadomo jeszcze, na ile będą skuteczne. Nie jest wielką tajemnicą, że Szałamacha kiepsko dogaduje się też z pupilem Kaczyńskiego wicepremierem i ministrem rozwoju Mateuszem Morawieckim. A to wokół Morawieckiego PiS chce budować centrum

Ludzie ślą donosy do fiskusa. Skąd on na to wszystko ma?

sprawdza, bywa, że wynikają one ze zwykłej sąsiedzkiej zawiści czy nieporozumień między małżonkami - mówi Aneta Kargulewicz z II US. Zaznacza, że każdemu, kto podpisze donos, urząd odpowiada: że otrzymał i sprawą się zajmie. Ale to, co ustali, jest już tajemnicą skarbową. Dołącz do nas na Facebooku Śledź

Karuzele podatkowe - duży problem dla budżetu i jeszcze większy dla polskich przedsiębiorców

uprawniony do żądania od urzędu skarbowego zwrotu podatku VAT naliczonego, który wynikał z faktury wystawionej przez podmiot znikający. W takiej sytuacji budżet musi wypłacić pieniądze z tytułu zwrotu VAT pomimo, że żadne środki do budżetu nie wpłynęły.Problem jest więc ważki. Dostrzega go również

Ukrywanie pieniędzy z całego świata w rajach podatkowych to szwajcarski sport narodowy

przecież wiedzieć, że pieniądze nie są opodatkowane. Szwajcarzy od lat walczą z piętnem państwa, które wspiera oszustów. Od 2007 r. z kraju wyciekają płyty DVD z danymi klientów, którzy ukrywali w tamtejszych bankach oszczędności. Na Szwajcarach, którzy do tej pory traktowali tajemnicę bankową jako

Będzie rządowa spółka do walki z wyłudzeniami VAT. I mniej gotówki w obrocie

. Rządowa spółka ma za zadanie budować, rozbudowywać i unowocześniać systemy informatyczne dla fiskusa. Przetwarzane w nich dane od podatników będą niejawne, objęte tajemnicą skarbową. Spółka przygotuje coś na kształt komputerowego rejestru faktur VAT. Rozwiązanie to ma być wzorowane na tym, które u siebie

Wyłudzają opłaty za patenty i wpisy do rejestrów

lub są niepełne, nie wahajmy się upewnić osobiście u urzędnika. Pamiętajmy, że rządowe rejestry są bezpłatne. Ponadto wszystkie informacje o podmiotach, z wyjątkiem numerów NIP i REGON, są objęte tajemnicą skarbową.

Zmuszeni uciekać do raju. Ludzie dyskryminowani przez swoje państwo

;chłopiec" zmarł. Po otwarciu testamentu okazało się, że zapisał miłości swego życia warte 1,5 mln zł mieszkanie, w którym obaj panowie mieszkali. I zaczął się koszmar. Nie, nie pojawili się krewni, którzy żądali unieważnienia testamentu, bo zmarły ich nie miał. Zamiast tego pojawił się urząd skarbowy

NIK nt. GetBacku: Działania instytucji państwa nieadekwatne do skali zagrożeń

dochodzenia roszczeń przez osoby poszkodowane. "Pierwszy z nich dotyczy zmiany przepisów o tajemnicach ustawowo chronionych, którymi objęte są działania Komisji Nadzoru Finansowego i jej Urzędu. Dziś służą one przede wszystkim ochronie interesów podmiotów rynku finansowego, a pomijają interesy osób

Amerykańska broń bankowa przeciw Rosji

finansowe, które nie mają umowy o przekazywaniu amerykańskiej kontroli skarbowej IRS danych o swoich klientach rezydentach USA, muszą się liczyć z dodatkowymi opłatami. Od lipca instytucje finansowe, które nie realizują ustawy FATCA, będą musiały oddawać amerykańskim służbom podatkowym 30 proc. zysków

Deklarują zarabianie nierządem. Tak ukrywają dochody

Czekamy na Wasze listy. Napisz: listydogazety@gazeta.pl Uzbrojeni w program porównujący nasze wpływy i wydatki urzędnicy skarbowi biorą na celownik np. młodych ludzi kupujących mieszkanie lub drogie auto. Fiskus ma prawo zapytać, skąd mamy pieniądze na dzieła sztuki, a nawet wczasy all inclusive

Uwaga! Fałszywy fiskus znów atakuje podatników i przedsiębiorców

opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP". Wyjaśnia także, iż dane zbierane do CRP KEP objęte są tajemnicą skarbową z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON. "Mając na uwadze powyższe, Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę w podejmowaniu współpracy z

Rządowe Centrum Legislacji broni tajemnicy bankowej przed Min. Finansów

dostępu dla urzędów skarbowych do tajemnicy bankowej. Bo jego zdaniem banki przekazują więcej informacji o finansach swoich klientów obcym władzom skarbowym niż polskim. A nasza administracja może się dowiedzieć więcej od zagranicznych banków i instytucji finansowych niż od polskich. Ministerstwo Finansów

Więzienie za LuxLeaks. Ale... nie dla oszustów

z największych firm doradczych PwC. Prokuratura oskarżyła ich o kradzież dokumentów, złamanie tajemnicy zawodowej i ujawnienie tajemnic handlowych. Księgowi wykradli ponad 30 tys. stron dokumentów, które dotyczyły rozliczeń podatkowych wielkich firm w Luksemburgu. Jako pierwszy o sprawie informował

Hiszpańskie fortuny kryją się w Szwajcarii

Z pieniędzmi ukrywanymi w szwajcarskich bankach kłopoty ma wiele krajów i wcale nie są to tylko fortuny afrykańskich czy latynoskich dyktatorów, dygnitarzy i aferzystów. Również kraje UE szukają i kupują dane o fortunach swoich obywateli ukrytych w Szwajcarii przed rodzimym urzędem skarbowym

Ujawnienie informacji podatkowych zaszkodzi uczciwym firmom

uczciwego płacenia podatków. Opinie przedsiębiorców na temat tego pomysłu są podzielone. Jedni mówią, że uczciwym firmom ujawnienie tajemnicy skarbowej nie zaszkodzi. Innym sama idea się podoba, ale proponują, by firmy mogły skomentować dane. Zdaniem Tomasza Piątkowskiego, prezesa sieci sklepów sportowych

Długi Archidiecezji. Skarbówka nie wie, jak je odzyskać

, zasłaniając się tajemnicą skarbową. Wiemy jednak, że prowadzi działania z urzędu na rzecz skarbu państwa i prawdopodobnie mają one związek z aferą Stella Maris. Działania skarbówki świadczą też, że znany jej majątek archidiecezji (konta, samochody, siedziba) nie wystarcza na pokrycie długów. W styczniu Sąd

Koszmar spirali długów - co zrobić, żeby się z niej wydostać?

wyjątkowych sytuacjach (brak kontaktu) może to robić w soboty i niedziele w godzinach 8-20. W czasie rozmowy ma być uprzejmy i kulturalny, zachować tajemnicę i nie ujawniać informacji o zobowiązaniach dłużnika osobom trzecim. Każdy windykator powinien się przedstawić nazwiskiem, nazwą przedsiębiorstwa oraz

Andora już nie taka rajska dla obcych fortun

uiszczać podatków w Hiszpanii (tenisistka musiała zapłacić 3,5 mln euro kary, sprawa Caballé stała się przedmiotem śledztwa). Konta w Andorze mieli też znany tenisista Carlos Moyá i kierowca rajdowy Carlos Sanz. Formalnie to już nie raj Klimat w kwestii tajemnic bankowych zmienił się na

Panama Papers. Główny Chińczyk i Lady Makbet z Chongqingu

miksturę w usta pijanego i oszołomionego brytyjskiego biznesmena Neila Heywooda. Obsługa hotelowa znalazła jego ciało dwa dni później. Podczas procesu w 2011 r. Gu przyznała, że zamordowała Brytyjczyka, gdyż groził jej ujawnieniem tajemnic: milionów dolarów ukrywanych w rajach podatkowych na drugim końcu

Afera HSBC. Szukamy polskich pieniędzy na szwajcarskich kontach

nie odpowiedziało nam, czy wystąpiło do Francji o udostępnienie baz danych. Zasłania się tajemnicą skarbową. "Kontrola skarbowa gromadzi i analizuje wszystkie informacje dotyczące nieujawnionych źródeł dochodu i unikania opodatkowania. Wyniki analiz są podstawą do wszczęcia bądź rezygnacji z

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

podatkowych oraz kontrolach celno-skarbowych, których bieg nie rozpoczął się lub został zawieszony na mocy przepisów "tarczy 1.0", mają odpowiednio rozpocząć swój bieg lub biec dalej po upływie siedmiu dni od dnia wejścia w życie "tarczy 3.0". [NOWOŚĆ

Szwajcaria: Banki boją się wysyłać prezesów za granicę

skarbowy śledztwa. - Teraz zastanawiamy się dwa razy zanim pojedziemy do USA - mówi pracownik innego banku. Inne wprowadziły całkowity zakaz podróżowania, nawet do krajów europejskich. - Nie ma podróży nawet do Francji. Nasi partnerzy w ogóle nie opuszczają Genewy - zdradza rozmówca "Financial Times

Zasada uczciwej konkurencji na gruncie PZP

przez wykonawcę klauzulą tajemnica przedsiębiorstwa informacji, które de facto nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa. Za tajemnicę przedsiębiorstwa firmy nie można uznać danych zawartych w wykazie wykonanych w ciągu ostatnich lat dostaw, usług czy robót budowlanych, KRS, KRK a także informacji o nie

Przegląd prasy

w górę wyjątkowo silnie, choć w porównaniu do unijnej średniej jest bardzo niska --Nawet 600 ekologicznych autobusów nowej generacji może trafić na ulice polskich miast już w 2020 r. --Ministerstwo Finansów (MF) skutecznie zmierza w stronę istotnego ograniczania tajemnicy skarbowej - za 17 zł

Tajemnice abonamentu RTV. Kto płaci, kto ucieka? [PIENIĄDZE EKSTRA]

ubiegłym. Skąd ten wzrost? Z urzędów skarbowych. Abonament dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zbiera Poczta Polska. Ustawodawca obowiązek płacenia nałożył, ale nie dał Poczcie skutecznych narzędzi do egzekucji należności. Do niedawna jedyną formą nacisku na dłużników były... listy z prośbą o zapłatę

Skarbówka tropi, a państwo słono płaci

: trzeba zapłacić zaległe 2 mln zł podatku VAT oraz 4 mln zł odsetek za cztery lata. Nie pomogło tłumaczenie, że dokumentacja z 1997 r. odpłynęła wraz z wodą, która zalała biuro. Sosiński odwołał się do Izby Skarbowej w Opolu. Ta zweryfikowała wyliczenia i obniżyła karę o połowę, do 3 mln zł. Zapłacił, by

Doręczyciele InPost "atrakcyjniejsi", bo tańsi

wprowadziła ostatnio Izba Skarbowa w Krakowie. Wartość zamówienia (listy krajowe oraz zagraniczne) to ponad 13,5 mln zł. Poczta Polska (wygrała przetarg) zadeklarowała, że na potrzeby kontraktu pracować będzie cała załoga, czyli blisko 80 tys. osób na etatach. PGP: "Oświadczam, że do realizacji

Wchodzili w biznes jako nastolatkowie. Dziś Inwedo zatrudnia geniuszy

. Zatrudniają Amerykanów do sprzedaży, do promocji i do dalszego rozwoju biznesowego produktów. Bo takich ludzi wciąż w Polsce brakuje. Dochody firmy to tajemnica O nich i o pensjach pracowników Karolczak nie chce mówić. Zapewnia jedynie, że nie ma długów w urzędzie skarbowym czy ZUS. Nie znalazłam takich

Święty Jan zastawiony za długi gdańskiej archidiecezji

urząd wobec wszystkich dłużników podejmuje działania mające na celu odzyskanie pieniędzy. Zastrzega, że ze względu na tajemnicę skarbową nie może ujawnić, jak to wygląda w konkretnym przypadku. - Najlepszym zabezpieczeniem odzyskania długu są nieruchomości i w tym zakresie postępowanie urzędu skarbowego

Uwaga, naciągacze znów atakują. Resort finansów: "nie żądamy opłat"

dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych; 2. weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów. Zapewnia, że dane gromadzone w CRP KEP objęte są tajemnicą skarbową, z wyjątkiem numeru

Obligacje, czyli między ochroną kapitału a zyskiem

warunkach dostaną, zależy głównie od inflacji i stóp procentowych. Tajemnice nazw Na pierwszy rzut oka nazwy obligacji skarbowych są dość tajemnicze. Dzięki indywidualnym oznaczeniom wypuszczane co miesiąc nowe serie są uporządkowane, aby nie pomylić się przy ich wyborze. W nazwach zaszyfrowane są niezwykle

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

) korzysta z pełni praw publicznych; 5) ma nieposzlakowaną opinię; 6) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe; 7) posiada minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe (staż pracy) w administracji publicznej lub na stanowiskach związanych z udzielaniem porad

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

nieposzlakowaną opinię; 6) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe; 7) posiada minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe (staż pracy) w administracji publicznej lub na stanowiskach związanych z udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych

7,5 tys. Amerykanów przyznało się fiskusowi do zagranicznych kont

150 spraw przeciwko osobom ukrywającym majątek za granicą. Urząd skarbowy IRS (Internal Revenue Service) musi jeszcze skonfrontować ze sobą obie listy - amerykańskich klientów przekazanych przez UBS i obywateli, którzy zdecydowali się na ujawnienie kont w ramach abolicji. Na tej drugiej znalazły

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

przestępstwo skarbowe; 5) posiada kompetencje kierownicze; 6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym; 7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Urzędu. 3. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Urzędu

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

przestępstwo skarbowe; 5) posiada kompetencje kierownicze; 6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym; 7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Urzędu. 3. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Urzędu

Fiskus przyciśnie oszustów. "Wielki kapitał agresywnie unika podatków"

konsultacjach społecznych przenieśliśmy w projekcie wszystkie postępowania dotyczące klauzuli z urzędów skarbowych do Ministerstwa Finansów. To minister finansów będzie je prowadził. Nie będzie więc fizycznej możliwości ścigania drobnych spraw. Będą to naprawdę tylko duże sprawy. Takie, w których chodzi o

Podatnik oszust przez domniemanie złej wiary

 Nie jest jednak tajemnicą, że w praktyce polskie organy podatkowe miewają duże trudności z wdrożeniem ww. zasad w swojej działalności. Występuje u nich swoisty konserwatyzm prawny, polegający na dawaniu prymatu polskiemu prawu. Konserwatyzm ten nasila się szczególnie w chwili wystąpienia

Jak skonstruować prawidłowo portfel inwestycyjny?

gigantyczną pracę. Z firmy Ibbotson Associates pozyskali dane dla bonów skarbowych USA, obligacji korporacji amerykańskich oraz akcji dużych firm z Wall Street, z lat 1926-2012. Stworzyli szereg portfeli, w których udział obligacji wahał się od 100 prc. do 0 proc. Policzyli dla wszystkich wymienionych

Lider Niepokonanych 2012: Jest przyzwolenie na biznes podsłuchowy

LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI: Pan podsłuchuje czy jest podsłuchiwany? MARCIN KOŁODZIEJCZYK: Nie jest tajemnicą, że firmy donoszą na siebie. Jeżeli X chce zaszkodzić Y, konkurentowi z branży, zatrudnia byłego pracownika służb i zleca mu nagrywanie. A może Y powie coś kompromitującego? A może

Bogaty, czyli złodziej. Zaskakujące wyniki sondażu "Gazety Wyborczej"

nieuczciwy. Sukces odnosi się przez znajomości. Najlepiej przez kontakty z politykami albo urzędnikami. Co piąty rodak uważa, że duże pieniądze można zdobyć tylko "naginając prawo". Czyli ustawiając przetargi, wręczając łapówki, wykradając tajemnice od konkurencji. Tylko 19 proc. z nas jest

tajemnica skarbowa

Tajemnica skarbowa - termin prawniczy wprowadzony w ustawie /zakres I/ z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z dnia 4 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 8, poz. 60))
Art. 293. § 1. Indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do danych

więcej o tajemnica skarbowa na pl.wikipedia.org