tabele wynagrodzeń pracowników

sprawdź też:

pracownik

Poczta Polska porozumiała się ze związkami w sprawie płac

Koniec z noszeniem awiza zamiast przesyłek. Listonosz zarobi za dostarczenie listu albo paczki do naszych rąk. Nie dostarczy? Dostanie mniej.

Credit Agricole obniżył prognozę wzrostu PKB na 2020 r. do 3,5% z 3,8%

wykwalifikowanych pracowników) w połączeniu z obniżającą się dynamiką nominalnych wynagrodzeń (presja na marże przedsiębiorstw, wzrost pozapłacowych kosztów pracy) będą oddziaływały w kierunku spowolnienia wzrostu konsumpcji. Tym samym prognozujemy, że spożycie prywatne zwiększy się o 3,5% r/r w 2020 r. wobec 4,3

Milion osób z dłuższą ochroną przedemerytalną. Kiedy można zwolnić emeryta i ile można dorobić do emerytury?

Milion osób z dłuższą ochroną przedemerytalną. Kiedy można zwolnić emeryta i ile można dorobić do emerytury?

. Uwaga! Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownikowi znajdującemu się w okresie ochronnym, który decyzją sądu podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy. Czy i kiedy można zwolnić emeryta? Prawo zakazuje zwalniania pracownika z powodu

Masz firmę albo pracujesz na umowie cywilnoprawnej? Sprawdź, w jaki sposób możesz ubiegać się o kredyt

Masz firmę albo pracujesz na umowie cywilnoprawnej? Sprawdź, w jaki sposób możesz ubiegać się o kredyt

których otrzymuje wynagrodzenie oraz ustalić ze zleceniodawcą, by wynagrodzenie zawsze było przelewane na jej konto, a nie np. wypłacane do ręki. Praca na etat byłaby lepszą rekomendacją, ale nawet bank wie, że przy 30-letnich kredytach hipotecznych etat nie jest żadną gwarancją, że klient nie zostanie

Szkolne ubezpieczenie dziecka. Tricki, kruczki i drobne druczki w polisach. W jakich przypadkach próżno starać się o odszkodowanie?

Szkolne ubezpieczenie dziecka. Tricki, kruczki i drobne druczki w polisach. W jakich przypadkach próżno starać się o odszkodowanie?

. Otrzymała za to odszkodowanie w wysokości 1 proc. sumy ubezpieczenia. W tabeli odsetkowej związanej z polisą za rozbitą głowę było możliwe odszkodowanie w wysokości 1 lub 2 proc. Ta druga opcja obowiązywała jednak tylko w sytuacji, gdy ze zdarzeniem wiązał się ból. Ubezpieczyciel uznał, że ból u Małgosi, u

Ile zarabiają prezesi spółdzielni mieszkaniowych?

Jednym z pierwszych spółdzielców, którzy chcieli poznać odpowiedź na to pytanie, jest członek koszalińskiej SM "Przylesie", ekonomista na emeryturze Waldemar Humel. W 2011 r. złożył on w swojej spółdzielni wniosek o udostępnienie mu uchwały rady nadzorczej, która ustala wynagrodzenie

Przegląd prasy

koniunktury w przemyśle spadł do +2,5 pkt w listopadzie --Ekokogeneracja rozpoczęła publiczną emisję obligacji, chce pozyskać do 5 mln zł --CEZ odkupi obligacje o wartości nominalnej 411,41 mln USD --KE: Polska przedostatnia w UE w tabeli wyników w dziedzinie transportu --BM Reflex oczekuje dalszych

Dane za 2017 pozwalają liczyć na ponad 4% wzrostu PKB w 2018 r. wg analityków

pracownika - sytuacji na rynku pracy (wzrost wynagrodzeń, wzrost zatrudnienia, spadek bezrobocia), jak i kontynuowane wypłaty funduszy w ramach programu Rodzina 500+ (ponad 20 mld zł). Rok 2017 przyniósł także wzrost inwestycji w gospodarce (po spadku zanotowanym rok wcześniej), i choć dane za pierwsze trzy

Wysokość wpisu od wnoszonego odwołania

przez zamawiającego. Kwota wpisu od wnoszonego odwołania. Rozporządzenie uzależnia wysokość wnoszonego wpisu od wartości szacunkowej zamówienia oraz od jego rodzaju (dostawa, usługa, robota budowlana). W poniższej tabeli zawarto wysokość należnego wpisu: Rodzaj

Zaskakująca obietnica Getin Banku. Chce wskoczyć do elity

Zaskakująca obietnica Getin Banku. Chce wskoczyć do elity

-shopperów, czyli badaczy jakości przebranych za klientów. Od ich oceny będą zależały wynagrodzenia pracowników. Zmieni się też system płac, premiowane będzie pozyskiwanie klientów na długi okres. W Getinie nie kryją, że musi to oznaczać duże zmiany w personelu. Z bankiem rozstało się ostatnio 20 proc

Choroby zawodowe

Choroby zawodowe

, przysługuje mu: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne - dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, zasiłek wyrównawczy - dla pracownika, którego wynagrodzenie uległo

Jak poprawić złe umowy? Firmy oceniają nasze pomysły

Jak poprawić złe umowy? Firmy oceniają nasze pomysły

ubezpieczającego. + Getin Noble Bank. Streszczenia są niepotrzebne, bo ich funkcję spełnia formularz informacyjny, czyli obowiązkowo dołączana do umowy tabela z warunkami pożyczki. Dodatkowe streszczenie jest mnożeniem dokumentów. Gwarancja dobrej umowy POMYSŁ:: Jeśli umowa dobrze zabezpiecza interesy konsumentów

Konto - tradycyjne czy internetowe. Jak wybrać tani ROR?

; pod warunkiem, że co miesiąc wpłynie na rachunek wynagrodzenie, przynajmniej kilkaset złotych albo trzymamy w banku przynajmniej 10 tys. zł (np. na koncie oszczędnościowym lub lokacie). Warto też sprawdzić, czy brak opłaty za posiadanie i użytkowanie karty debetowej nie jest uzależniony od liczby lub

Opłaty w bankach: po kieszeniach dostają wszyscy

Opłaty w bankach: po kieszeniach dostają wszyscy

opłat, np. za prowadzenie rachunku, przelewy realizowane w oddziale albo wypłatę pieniędzy z obcego bankomatu. To dlatego w ostatnich miesiącach głośno było o zmianach w tabelach opłat i prowizji poszczególnych banków. W Open Finance podsumowaliśmy te zmiany, sprawdzając o ile

Rewolucja w emeryturach. Co dalej z naszymi składkami, co z OFE, IKE, ZUS...?

się zmieniały tak, żeby w 2017 r. do ZUS szło 3,8 proc., a do OFE 3,5 proc. naszych wynagrodzeń. Nowe zasady będą dotyczyć wszystkich członków OFE. Obowiązkowo musiał się do nich zapisać każdy, kto urodził się po 1968 r., i każdy, kto zaczyna pracę. Osoby urodzone między 1949 a 1968 r. mogły wybrać

Sierpniowe dane przemawiają za wzrostem PKB rzędu 4,5% w III kw. wg analityków

rokiem. Z drugiej jednak święto 15 sierpnia w tym roku wypadło we wtorek, podczas gdy rok temu był to poniedziałek. Zatem jest prawdopodobne, że część pracowników wzięła dodatkowy dzień wolny, co utrudnia ocenę wpływu czasu pracy na dane. Jeśli chodzi o statystyczny efekt bazy z roku ubiegłego to w lipcu

Rząd szykuje rewolucję w emeryturach

Rząd szykuje rewolucję w emeryturach

koncie w ZUS i wydawane na świadczenia obecnych emerytów. Konto w ZUS co roku waloryzowane jest o tzw. tempo wzrostu przypisu składek emerytalnych ZUS. Co to takiego? To wskaźnik, który zależy od liczby pracujących i wysokości ich wynagrodzeń. W dłuższym okresie jego wysokość odpowiada praktycznie tempu

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

dodać rosnącą w bardzo szybkim tempie populację pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne. W roku 2002 ich liczba przekroczy 400 tys. Począwszy od roku 2000 szybko też wzrasta relacja przeciętnej emerytury i renty do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (Tabela 3). Obie tendencje prowadzą

Jak nie wpaść w pułapkę wysokiego spreadu?

wątpliwości, które pojawią się w głowie klienta, powinny zostać wyjaśnione przez pracownika banku. Powinien on też przedstawić symulację, z której wynikałoby, jak może zmieniać się wartość zadłużenia i wysokość raty w zależności od wahań kursów walut. Koniec z wieloma tabelami? Pan Zygmunt skarży się, że

Co w bankach w 2010? Tańsze kredyty, droższe konta

np. za przelewanie swojego wynagrodzenia. W czasach hossy nie do pomyślenia! Bank pomoże zmienić konto Coraz większa walka o klienta to skutek m.in. wprowadzenia przez Związek Banków Polskich rekomendacji, która nakazuje bankom pomagać klientom w przenoszeniu rachunków. Do tej pory na taki manewr

Kredyt jak jogurt - zajrzyj do wnętrza

bierzesz w banku. Ale po kredyt możesz pójść nie tylko tam. Provident, najpopularniejsza w Polsce firma pożyczkowa, stosuje jeszcze inną opłatę. Jej klienci mogą dostać pożyczkę na wskazane konto albo w opcji z obsługą domową - pracownik Providenta przynosi pieniądze do domu, a potem osobiście odbiera raty

Nawet 800 zł rocznie za korzystanie z konta bankowego

. Założyliśmy, że co miesiąc posiadacz konta zleca sześć przelewów zewnętrznych - opłata za prąd, wodę, czynsz, TV kablową, telefon i przelew na konto studiującego dziecka. Klient korzysta z tego konta już od ponad dwóch lat i co miesiąc wpływa na nie wynagrodzenie w kwocie 2 tys. zł. Ponadto zwykle klient

Nowelizacja na raty

- patrz tabela 1). - Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z 1997 r. OFE miały docelowo zarządzać dwoma funduszami o różnym poziomie ryzyka inwestycyjnego (fundusze A i B). Ministerstwo zmieniło tę propozycję na trzy fundusze? - Proponujemy, aby

Szczytne idee i mało konkretów. Ministerstwo Rozwoju opublikowało strategię Morawieckiego

pracowników, którzy tworzyć będą produkty przełomowe”. Rząd wskazał kilka projektów flagowych, które mają służyć realizacji takiej reindustrializacji. Jednym z nich jest Program Elektromobilności, który ma być realizowany w ramach projektów E-bus oraz Samochód elektryczny. Pierwszy projekt zakłada