tabela rent i emerytur

les, pm

Wiemy, ile wyniesie waloryzacja emerytur i rent [WYLICZENIA]

Wiemy, ile wyniesie waloryzacja emerytur i rent [WYLICZENIA]

W marcu 9 mln emerytów i rencistów dostanie podwyżkę o 1,60 proc. Oznacza to, że osoby z najniższymi emeryturami zyskają 13 zł brutto. Ktoś, kto ma 2 tys. brutto, po waloryzacji będzie miał 32 zł brutto więcej.

Jak "Wyborcza" poprawiła ustawę o waloryzacji emerytur

Minister pracy przygotował projekt ustawy o waloryzacji emerytur i rent. Tyle tylko, że źle policzył kwotę podwyżki. Zmienił ją po naszej interwencji.

Emeryci i renciści dostaną wyższe świadczenia - rusza waloryzacja

Rusza coroczna waloryzacja rent i emerytur. Od 1 marca świadczenia wzrosną o 1,6 proc. Nową wysokość świadczeń ZUS przekaże ubezpieczonym na piśmie. Waloryzacji dokonuje się z urzędu, nie należy składać w tej sprawie żadnych wniosków.

Jak będą wyglądały emerytury kobiet

Jak będą wyglądały emerytury kobiet

przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat. Od 2040 roku będą musiały pracować do 67. roku życia. Podwyższanie wieku emerytalnego rozpocznie się od 2013 roku i będzie wprowadzane stopniowo (patrz - tabela). Nowe regulacje obejmą tylko kobiety urodzone po 31 grudnia 1952 r. Dlaczego? Bo kobieta urodzona w 1951

Praca po siedemdziesiątce? Budżet nie wytrzyma wzrastającej długości życia

Praca po siedemdziesiątce? Budżet nie wytrzyma wzrastającej długości życia

przypadają cztery. To oznacza, że państwo będzie musiało coraz więcej dopłacać z budżetu do emerytur. Same składki nie wystarczą. Już teraz co roku Zakład występuje do budżetu państwa o dotacje na wypłatę rent i emerytur. W tym roku będzie to 37 mld zł. Aby zmniejszyć te wydatki, w 1999 r. rozpoczęliśmy

Wybierasz emeryturę czy etat?

Bronisław Komorowski na początku sierpnia podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, której zresztą sam jest projektodawcą. Ustawa ta jest odpowiedzią na obowiązującą od początku roku inną ustawę, którą przygotował resort pracy, a która zakazuje Polakom

Bank pobrał opłatę za prowadzenie rachunku, choć nie powinien

Bank pobrał opłatę za prowadzenie rachunku, choć nie powinien

Masz problem? Napisz: finanse@wyborcza.biz Więcej listów Z początkiem listopada 2012 r. w Alior Banku zaczęła obowiązywać nowa tabela opłat i prowizji. Bank tłumaczy, że nowy cennik miał zachęcić klientów do wyboru konta w Alior Banku i traktowania go jako głównego. W przypadku klientów, dla

Im wyższe składki - tym wyższa emerytura

, nie nabyły uprawnień emerytalnych przed ukończeniem wymienionego wcześniej wieku. Stanowi o tym art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną.Podstawa obliczenia nowej emeryturyJedynym warunkiem uzyskania emerytury jest tu osiągnięcie przez ubezpieczonego określonego wieku

Emerytura albo etat: twój wybór

Nowy projekt resortu pracy zakłada nowelizację ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ważne! Zmiany mają objąć tylko te osoby, które po przejściu na emeryturę kontynuują pracę na etacie w swoim zakładzie pracy (chodzi o art. 130 tej ustawy). Zgodnie

Jak się zmienią emerytury

Jak się zmienią emerytury

sobie, aby sięgać do kieszeni emerytów i rencistów i wyciągać im pieniądze w tym trudnym czasie". Nowe zasady będą obowiązywały emerytów, którzy co miesiąc dostają emerytury i renty z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), KRUS (rolnicy), Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani

Gdy emerytura zbyt niska

Gdy emerytura zbyt niska

zniecierpliwieni oddają mieszkania prywatnym funduszom, które w zamian oferują im dożywotnią rentę. I wygląda na to, że jeszcze przez co najmniej rok nie będą one miały bankowej konkurencji. Czy to wciąż priorytet? Ustępujący rząd w swoim planie pracy na ten rok miał potraktować priorytetowo kwestię odwróconego

Kto może ubiegać się o emeryturę pomostową?

lat,6) ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.), zwanej ustawą emerytalną, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn

Emerytury po polsku cz. 2 : OFEmerytury już za dwa lata

Dziś wszystkie emerytury wypłaca ZUS. Od 2009 r. oprócz świadczeń z ZUS (tzw. I filar - informator znajdziesz na gazeta.pl/pieniądze [http://gazeta.pl/pieniądze]) - Polacy będą dostawać też pieniądze z kilkunastu otwartych funduszy emerytalnych (OFE), prywatnych instytucji, których zadaniem jest

Skąd pieniądze na starość? Z nieruchomości!

dotyczących nowego produktu. Dożywotnia renta za mieszkanie Tymczasem osoby samotne, które nie mają komu zostawić majątku, pozostają na celowniku spółek oferujących w zamian za dom lub mieszkanie comiesięczną rentę i możliwość zamieszkiwania w nim do końca życia (właścicielem nieruchomości staje się dana

Boni: Dlaczego zmieniamy OFE?

(z limitami wynagrodzeń), a może byliby i chętniej zatrudniani przez pracodawców, gdyby nie płacili składki rentowej, bo przecież mając emeryturę, w żaden sposób i tak nie mogą z renty skorzystać. Nie patrzmy tylko na OFE Tak, nakreśliłem właśnie kompleksowy, ewolucyjny pakiet reformatorski. Bo

Grabowski: trzeba połączyć drugi filar emerytalny z trzecim

nas jako przeszłych emerytów, szkodzi nam jako podatnikom, bo zagraża stabilności naszych finansów publicznych. Jest jakaś alternatywa? - Drastyczne ograniczenie wydatków państwa: zmniejszenie waloryzacji rent i emerytur, rezygnacja z podwyżek dla nauczycieli, ograniczenie inwestycji unijnych oraz

Ranking kont osobistych. Najlepsze w Aliorze, BGŻ...

Ranking kont osobistych. Najlepsze w Aliorze, BGŻ...

wypada "konto rozsądne" w Alior Banku. Użytkownik tego konta płaci tylko 5 zł miesięcznie za kartę debetową, czyli 60 zł rocznie. Jeśli natomiast przelewa regularnie na rachunek swoje wynagrodzenie, emeryturę, rentę lub stypendium (a zakładamy, że tak robi) oraz za zakupy będzie płacił kartą

Regres demograficzny a usługi bankowe

ekonomiczne emerytów w bogatych społeczeństwach, w których finansują swoje potrzeby zarówno z emerytur, jak i nagromadzonych oszczędności, inne zaś w społeczeństwach biedniejszych, gdzie dezaktywizacja zawodowa i przejście na emeryturę oznacza spadek dochodów i brak oszczędności. Dziś polscy emeryci zaliczają

Bankowa wojna dwóch prędkości. Facebook przegra z panią w okienku?

Bankowa wojna dwóch prędkości. Facebook przegra z panią w okienku?

, pobierających różnego rodzaju zasiłki społeczne, renty i emerytury. Banki spółdzielcze mają 48 mld zł aktywów - cztery razy więcej, niż SKOK-i. A jest jeszcze Bank BGŻ, który w swojej nowej odsłonie wydaje się groźniejszym niż kiedyś konkurentem dla banków zasiedziałych w małych miasteczkach. Wygląda na to, że

Ranking kont osobistych. Czy lider zostanie zdetronizowany?

Ranking kont osobistych. Czy lider zostanie zdetronizowany?

skorzystają tylko ci, którzy przelewają na konto w Syncu wynagrodzenie (emeryturę, rentę, stypendium) lub na których konto wpływa co najmniej 1,5 tys. zł miesięcznie. Dotyczy to też osób, które trzymają na lokacie 10 tys. zł lub są zadłużone z tytułu kredytów na 3 tys. zł. Profil: senior Ten profil

PIT-y 2010: "Ręczne" rozliczanie - jak wypełnić PIT-y

innymi, nazwijmy je "zwykłymi", dochodami, np. z pracy na etacie, emerytury czy renty, działalności gospodarczej. To zupełnie różne sprawy. I różne PIT. Jeśli podatnik miał w 2010 r. dochody np. z pracy na etacie, ale też zarobił na giełdzie, składa dwa formularze PIT. "Zwykły" PIT-37

Zmagania bratanków z deficytem. Czy Polsce grozi los Węgier?

Zmagania bratanków z deficytem. Czy Polsce grozi los Węgier?

ograniczenia wydatków państwa, zwłaszcza płac w sferze budżetowej, emerytur i rent, a w konsekwencji potrzeb pożyczkowych rządu. Część pomocy została przeznaczona na finansowanie długu publicznego, część na dokapitalizowanie banków, zwłaszcza zagrożonego banku OTP. Zagraniczna pomoc oddaliła groźbę fali

PIT 2008: Rozliczeniowe abc...

PIT 2008: Rozliczeniowe abc...

wiele kategorii przychodów, którymi musimy pochwalić się fiskusowi w zeznaniach rocznych. Mamy tu więc m.in.: wynagrodzenia uzyskiwane za pracę (czy z umowy-zlecenia), emerytury i renty (krajowe i zagraniczne), prawa autorskie, przychody z działalności gospodarczej, przychody z wynajmowania mieszkania

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

dodać rosnącą w bardzo szybkim tempie populację pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne. W roku 2002 ich liczba przekroczy 400 tys. Począwszy od roku 2000 szybko też wzrasta relacja przeciętnej emerytury i renty do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (Tabela 3). Obie tendencje prowadzą

Słownik pojęć finansowych

oprocentowana zgodnie z tabelą opłat i prowizji. Potem umowa jest automatycznie przedłużana. Jednak maksymalnie po roku od dnia podpisania umowy o otwarciu kredytu musisz go spłacić. Kredyt gotówkowy - inaczej kredyt konsumpcyjny, to pożyczka pieniędzy od banku. Kwota kredytu wpłacana jest w całości na konto

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery