tabela 3

Katarzyna Bełdowska

O bezpiecznych zasadach korekty ofert

O bezpiecznych zasadach korekty ofert

Pomyłka zawarta w złożonej ofercie może być bezpiecznie skorygowana jeżeli nie prowadzi do zmiany treści oferty np. ceny.

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

Należy przyjąć zasady opisane w opinii prawnej, zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, pt. "Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych".

PKO TFI: Obecne wyceny zakładają powrót do normalności w ciągu maks. 3 miesięcy

lepsze czasy' ani nie próbował złapać minimów ówczesnej bessy" - dodał. Z zamieszczonej w analizie tabeli wynika, że roczna stopa zwrotu wyniosła po roku 2,5% w przypadku indeksu WIG i 18,7% w przypadku S&P 500, natomiast po 3 latach - trzyletnia stopa wzrostu wyniosła odpowiednio 33,8% w

GPW zaprezentowała portfel indeksu WIG-ESG

Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podała portfel indeksu WIG-ESG, począwszy od sesji  3 września 2019 r., podano w komunikacie. Spółki z największą wagą w indeksie to: PKO BP 10,0000 udziału proc.; PZU 10,0000; PKN Orlen 8,5526; Pekao

Jak prawidłowo poprawić ofertę przetargową?

Jak prawidłowo poprawić ofertę przetargową?

powyższym mam pytanie - czy można przepisać dane z tabeli asortymentowo-cenowej (z zał. nr 2 do zał. nr 1) i potraktować to przeoczenie jako korektę innej omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp ? Oferty przetargów z całego kraju Odpowiedź: W opisanym stanie faktycznym brak jest jakichkolwiek

BIK: Kibice Legii Warszawa są najzamożniejsi i najczęściej korzystają z kredytów

najstarsi wśród fanów piłki nożnej. "Jeśli przyjąć założenie, że w pobliżu stadionu drużyny z polskiej Ekstraklasy - w odległości 3 km od środka boiska - mieszkają najbardziej zagorzali kibice danej drużyny, to okazuje się, że najwięcej kibiców kredytobiorców, bo aż 94,2 tys., mieszka wokół stadionu

Play zwiększa elastyczność finansowania w ramach umowy kredytów

586,3 mln zł) i podwyższenie spłaty w marcu 2022 r. do 1 011,7 mln zł (z 293,1 mln zł); 2) Możliwość dowolnego przypisania przez Play dobrowolnej przedpłaty do dowolnej pożyczki lub raty spłaty umowy kredytów uprzywilejowanych 3) Możliwość zażądania uwolnienia zabezpieczenia utworzonego w związku z

ZPP rekomenduje uproszczenie podatku ryczałtowego dla firm

świadczenia usług,  • 3% przychodów z wykonywania działalności handlowej lub działalności gastronomicznej,  • 2,5% przychodów z wykonywania działalności produkcyjnej lub wytwórczej,  • 2% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d Ustawy'" - czytamy także. Drugim obszarem

Projekt budżetu 2018: Wzrost PKB wyniesie po 3,8% rocznie w latach 2018-2020

udziału kapitału w tworzeniu PKB. Dodatkowo, wsparciem potencjalnego wzrostu polskiej gospodarki będzie prognozowany dalszy spadek stopy bezrobocia równowagi, który będzie łagodzić wpływ negatywnych tendencji demograficznych" - czytamy także w uzasadnieniu. Poniżej tabela z wybranymi wskaźnikami

PwC: Tylko 3 debiuty na NewConnect, bez IPO na rynku głównym GPW w I kw. 2019

Warszawa, 09.04.2019 (ISBnews) - Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w I kw. 2019 r. wyniosła rekordowo niskie 0,7 mld euro - to spadek o 95% w skali roku (13,1 mld euro). W Warszawie odnotowano zaledwie 3 IPO

Deloitte: Przychody klubów Ekstraklasy wyniosły prawie 528 mln zł w 2018 r.

będzie niezwykle trudno" - ocenił. W przychodach Ekstraklasy rośnie udział przychodów komercyjnych. W 2018 roku wynosiły one 52%, podczas gdy rok wcześniej było to 49%. Ich wartość wyniosła 278,3 mln zł i było to więcej o 3% r/r. Z kolei przychody z tytułu praw do transmisji i

Branża leasingowa proponuje klientom odroczenie rat, rezygnację z części opłat

odroczeniem spłat rat, - odstąpienie od stosowania części opłat i prowizji zawartych w tabelach opłat i prowizji - elastyczne wydłużanie i dostosowanie okresów finasowania i okresów wynajmu, - dostosowanie działań windykacyjnych rozpoczętych przed okresem spowolnienia dla podmiotów, które ucierpiały w

Poprawa omyłek w ofercie po nowelizacji Pzp

Poprawa omyłek w ofercie po nowelizacji Pzp

..... (łączna liczba dni) wskazał 1 dzień. W tabeli dla wykonania 1 czynności podał również 1 dzień. Nie uwzględnił zatem 5 dni, które zamawiający określił na wykonanie pozostałych czynności (5) w etapie I. Jak potraktować ten błąd? Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Odpowiedź Na pierwszy

PKO BP może przeznaczyć 60 mln zł w 3 lata w ramach programu dla Ekstraklasy

ocenia, że może przeznaczać dodatkowe 20 mln zł rocznie dla klubów Ekstraklasy w perspektywie kolejnych 3 lat, poinformowali przedstawiciele banku. Łącznie z umowami sponsorskimi może to być kwota 100 mln zł dla Ekstraklasy.  "Współpracę z Ekstraklasą traktujemy całościowo. Dziś dokładamy

Wpłacanie monet w banku. Sprawdź, czy zapłacisz prowizję?

Wpłacanie monet w banku. Sprawdź, czy zapłacisz prowizję?

konsultantka wróciła do mnie i poinformowała mnie, że jest to usługa nietypowa i bank może pobrać od 3 do 20 zł bądź 5 proc. Nie była w stanie mi jednak powiedzieć, dlaczego takiej informacji nie ma w tabeli opłat i prowizji ani dlaczego pracownik w oddziale banku zażądał ode mnie akurat 30 zł - denerwuje się

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,2 pkt do 3,2%

energii, i żywności. Inflacja pozostanie poniżej 2,5% do końca 2018 r. Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski   2016 2017 2018  wzrost PKB (zmiana w %) 2.8 3.2 3.1  spożycie prywatne (zmiana w %) 3.6 3.9

Wynagrodzenie ryczałtowe w postępowaniu przetargowym

Wynagrodzenie ryczałtowe w postępowaniu przetargowym

Pytanie: Moje pytanie dotyczy możliwości dokonania poprawki w druku oferty zgodnie z postanowieniami art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Postępowanie dotyczy przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z wynagrodzeniem ryczałtowym. Wartość jednej z ofert złożonych w postępowaniu, zgodnie z

Kolejne banki wypłacą klientom rekompensaty. Wszystko przez brak "stałego nośnika"

Kolejne banki wypłacą klientom rekompensaty. Wszystko przez brak "stałego nośnika"

określać, kiedy i w jakich sytuacjach może do tego dojść, np. zmiana wskaźnika inflacji. Po drugie, bank musi wskazać konsumentowi podstawę prawną, czyli konkretny punkt w umowie, i przywołać sytuacje, na podstawie których wprowadza podwyżkę. Po trzecie, informacje od banku, nowe regulaminy i tabele opłat

UOKiK: 18 banków może wypłacić ok. 80 mln zł rekompensaty (sprostowanie)

Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - W dzisiejszej depeszy podaliśmy błędnie, że 80 mln zł ewentualnej rekompensaty w sprawie informowania klientów o zmianach opłat dotyczy 3 banków (EuroBank, B. Handlowy i BOŚ), co do których zakończyło się już postępowanie. Tymczasem kwota ta dotyczy wszystkich 18

Oferta przetargowa

Oferta przetargowa

formularz ofertowy rozszerzając tabele o jeden wiersz i przedstawił 2 ceny niższą i dużo wyższą cena niższa dotyczyła oleju opałowego EKO C, a cena wyższa dotyczyła oleju opałowego Ekoterm (zamawiający nie operował w siwz żadną nazwą oleju, olej miał tylko spełniać parametry minimalne, żądaliśmy

GDDKiA zakończyła 80 zadań drogowych na ponad 960 km, udostępniła nowych 460 km

możliwości wykonania zadania. Ograniczyła ponadto możliwość skrócenia terminu realizacji z 6 do 3 miesięcy i zoptymalizowała wymagania w zakresie personelu wykonawcy. "W związku z podpisaniem 12 umów o dofinansowanie w 2019 roku GDDKiA stała się beneficjentem łącznie 61 projektów z dofinansowaniem

UOKiK: Ustalone 80 mln zł rekompensat dotyczy 3 z 18 badanych banków

Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyjaśnia, że rekompensaty w wysokości do 80 mln zł dla klientów z tytułu zakwestionowanego przez Urząd informowania o zmianach umów dotyczą 3 banków, co do których UOKiK właśnie zakończył postępowanie, poinformowało

KE utrzymała prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. na poziomie 3,5%

poziomów na początku 2016 r., ale presja płacowa pozostanie ograniczona, ponieważ ceny energii pozostają niskie dłużej niż poprzednio zakładano. Prognozujemy wzrost cen konsumenckich o 0,6% w 2016 r. i o 1,7% w 2017 r." - czytamy dalej. Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. o 0,6 pkt do 3,1%

finansów Mateusz Morawiecki, cytowany w komunikacie.  Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski   2015 2016 2017 2018  wzrost PKB (zmiana w %) 3,9 3,1 3,4 3,2  spożycie prywatne (zmiana w %) 3,2 3,7

Dobre wynik banków, ale już zapowiadają podwyżki opłat

klientów. Im jest ona większa, tym bank zarabia więcej. - Odczułem to na własnej skórze. W ostatnim czasie bank, w którym mam konto, chyba średnio co miesiąc zmieniał tabelę opłat i prowizji. Za każdym razem musiałem sprawdzać, czy za jakąś usługę nie podniesiono mi opłat - twierdzi Adamiec. Ekonomista

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

z wersji gry "Wiedźmin 3" na Nintendo Switch, również pod kątem sprzedażowym, poinformował prezes Adam Kiciński.  Źródło: ISBnews Cyfrowy Polsat: Odnotował 313,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. (wg MSSF 16) wobec

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,7 pkt do 4,2%

;. "Inflacja oczekiwana jest na średniorocznym poziomie 1,6% w 2017 r., po czym wzrośnie do 2,5% w drugiej połowie 2018 r. oraz do blisko 3% w drugiej połowie 2019 r. Presja na wzrost cen, szczególnie w sektorze usług, pojawi się głównie na skutek rozwoju sytuacji na rynku pracy" - napisano także

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 11,7% r/r do 10,43 mld zł w I-VIII

dłużnych z portfela "Kredyty i inne należności (włączając leasing finansowy)"; począwszy od stycznia 2018 r. są one prezentowane w ramach nowej tabeli obejmującej wszystkie rodzaje instrumentów dłużnych znajdujące się w aktywach finansowych banków;   3. zmiana sposobu kalkulacji odpisów na

KE podniosła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. o 0,2 pkt do 3,7%

powrotu inflacji do pozytywnych poziomów w ciągu 2016 r., ale presja płacowa pozostanie ograniczona, ponieważ ceny energii pozostaną niskie. Prognozujemy, że ceny konsumenckie nie zmienią się (w ujęciu uśrednionym) w 2016 r. i wzrosną o 1,6% w 2017 r." - czytamy dalej. Tabela z aktualnymi

Strata netto PKP Cargo wyniosła 5,66 mln zł w III kw. 2016 r. wobec zysku rok wcześniej

rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 213,77 mln zł w porównaniu z 3 280,55 mln zł rok wcześniej. "Przychody z działalności operacyjnej Grupy w okresie 9 miesięcy 2016 r. spadły o 2,0% r/r, a koszty działalności operacyjnej wzrosły o 13% r/r. Grupa wygenerowała w okresie 9

Analiza techniczna z dnia 03.10.2016

Tabela. Maksima i minima głównych walut w PLN. Zakres: 10.08-03.10.2016 Para walutowa EUR/PLN CHF/PLN USD/PLN GBP/PLN Minimum 4,2550 3,9090 3,7750 4,8900 Maksimum 4,3800 4,0075 3,9270 5,2100 EUR/PLN - analiza od 10 sierpnia do 3 października

Banki szukają nowych klientów. Co przygotowały nam na nowy rok? Bonusy. Podwyżki będą za kilka tygodni. A kolejne - gdy banki będą się łączyć

założenie konta Na tym nie koniec – Bank Handlowy zachęca też do zakładania kont bankowych . Obecni klienci mogą dostać po 150 zł za „polecenie” 1 osoby (w sumie mogą zarobić 450 zł, bo do przeniesienia się do Citi mogą zachęcić 3 osoby). Zyskują również ci, którzy skorzystali z polecenia

Nie wszystko złoto, co się świeci. Jak kupować biżuterię na prezent?

od 500 mln do 3 mld zł rocznie - mówi Marta Andrzejczak z miesięcznika branżowego "Polski Jubiler". Najważniejszymi graczami w sprzedaży detalicznej są trzy firmy: YES, W.Kruk oraz Apart. - Szacuje się, że kupujemy w nich łącznie prawie połowę biżuterii. Obok nich funkcjonują małe warsztaty

Faktyczny Brexit możliwy już we wtorek - Analiza techniczna z dnia 13.03.2017

Tabela. Maksima i minima głównych walut w PLN. Zakres: 01.02.2017-13.03.2017 Para walutowa EUR/PLN CHF/PLN USD/PLN GBP/PLN Minimum 4,2730 4,0035 3,9800 4,9300 Maksimum 4,3484 4,0900 4,0960 5,1270 EUR/PLN Na EUR/PLN w końcu mamy rozstrzygnięcie

OC samochodu będzie droższe, ale lepsze?

wysokości odsetek za zwłokę w wypłacie zadośćuczynienia. Tabela z wysokości odszkodowania z tytułu OC Ciekawym punktem, który może sporo namieszać na rynku ubezpieczeń - z korzyścią dla konsumentów - jest projekt wprowadzenia ustandaryzowanej tabeli, zawierającej w sobie wysokości odszkodowań za

Informacja o wartości umów ramowych stanowiących podstawę udzielania zamówień przekazywana jest w sprawozdaniu przez zamawiającego centralnego

wybierając tabelę, w której uwzględni udzielone przez siebie zamówienia, powinien kierować się ustaloną przez siebie z należytą starannością wartością szacunkową zamówienia. Jeśli wartość części umów nie przekraczała wartości unijnych, ale wartość zamówienia tj. wszystkich jego części przekroczyła te kwoty

Jakie podatki solidarnościowe płacą najbogatsi w innych krajach Unii?

solidarnościowego). Podobny pomysł podatku solidarnościowego był we Włoszech. Obowiązywał on w latach 2011–16. Stawka wynosiła dodatkowe 3 proc. dla dochodów powyżej 300 tys. euro. Drugi wariant to podatek liczony od podatku.Taka konstrukcja występuje w Niemczech. Stawka wynosi 5,5 proc., ale danina jest

Krok od zepsucia pozytywnego klimatu inwestycyjnego w Polsce

Tabela. Maksima i minima głównych walut w PLN. Zakres: 10.06.2017-31.07.2017 Para walutowa EUR/PLN CHF/PLN USD/PLN GBP/PLN Minimum 4,1800 3,7974 3,6224 4,6949 Maksimum 4,2670 3,9195 3,8190 4,8405 EUR/PLN pozostaje relatywnie dość wysoko

Polska waluta niedowartościowana

Tabela. Maksima i minima głównych walut w PLN. Zakres: 15.09-07.11.2016 Para walutowa EUR/PLN CHF/PLN USD/PLN GBP/PLN Minimum 4,2650 3,9350 3,8820 4,6910 Maksimum 4,3440 4,0150 3,9880 5,0100 EUR/PLN - analiza od 15 września do 7 listopada

Słabość dolara dobiega końca

Tabela. Maksima i minima głównych walut w PLN. Zakres: 10.05.2017-10.07.2017 Para walutowa EUR/PLN CHF/PLN USD/PLN GBP/PLN Minimum 4,1700 3,8115 3,6990 4,7321 Maksimum 4,2555 3,9195 3,8890 5,0205 Na EUR/PLN od kilku dni niewiele się dzieje

Tusk odchodzi, a z nim ministrowie. Sprawdzamy, ile pieniędzy mogą dostać po dymisji

otrzymywał dotychczasowe wynagrodzenie jeszcze przez miesiąc od momentu zaprzestania pełnienia funkcji. Przez dwa miesiące wypłaty dostaną ci, którzy na stanowisku byli od 3 do 12 miesięcy, a przez trzy - ministrowie ze stażem dłuższym niż rok. Wyjątek stanowią ministrowie, którzy we wcześniej wspomnianym

Wykonawca tylko raz ma szansę uzupełnić dokumenty

Pytanie Zamawiający po sprawdzeniu ofert wezwał jednego z wykonawców do uzupełnienia dokumentów - wykazu potencjału technicznego (wykaz nie został załączony przez wykonawcę do oferty) . Wykonawca w terminie uzupełnił wykaz podając w kolumnie tabeli "Podstawa dysponowania zasobami"

Wykonawca tylko raz ma szansę uzupełnić dokumenty

Pytanie Zamawiający po sprawdzeniu ofert wezwał jednego z wykonawców do uzupełnienia dokumentów - wykazu potencjału technicznego (wykaz nie został załączony przez wykonawcę do oferty). Wykonawca w terminie uzupełnił wykaz podając w kolumnie tabeli "Podstawa dysponowania zasobami"

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,5 pkt do 3,3% w 2015 r.

tempu" działalności gospodarczej oraz rosnącym zdolnościom produkcyjnym. Komisja spodziewa się, że deflacja zaniknie w Polsce dopiero pod koniec tego roku, co oznacza, że w 2015 r. odnotujemy średnioroczną deflację w wysokości 0,4%, zaś w kolejnym roku - inflację na poziomie 1,15. Tabela z

Ruchome ceny w serwisach z rezerwacjami. Winne... przewalutowania transakcji

tabelami NBP, doszła do wniosku, że nic się nie zgadza. Transakcja w Polsce, cena w euro Co się okazało? Firma tłumaczy różnice w cenach kosztami... przewalutowania. Ale co tu przewalutowywać? Skoro klientka z Polski robi rezerwację na terenie Polski, transakcja jest denominowana w polskiej walucie

Ranking kont oszczędnościowych. Które najlepsze w czerwcu 2013?

sytuacji, kiedy bank poinformował już oficjalnie o zmianie oferty (tabela oprocentowania, opłat i prowizji wisi np. na stronie internetowej) - a tak jest w przypadku połowy analizowanych przez nas kont - podajemy ofertę docelową, czyli np. obowiązującą od początku lipca. Maksymalnie 3 proc. rocznie Który

Kolejny bank podwyższa opłaty za karty płatnicze - do 7 zł miesięcznie!

Od 29 listopada klienci ING Śląskiego muszą przyzwyczaić się do nowej tabeli opłat i prowizji. Najpoważniejszą zmianą jest podwyższenie do 7 zł miesięcznie opłaty za kartę płatniczą dołączaną do konta. Do tej pory użytkownicy najpopularniejszych kont Direct oraz Komfort płacili za plastik 5 zł

Analiza techniczna z dnia 20.07.2016

Tabela. Maksima i minima głównych walut w PLN. Zakres: 11.07-19.07.2016 Para walutowa EUR/PLN CHF/PLN USD/PLN GBP/PLN Minimum 4,3614 4,0149 3,9396 5,4908 Maksimum 4,4320 4,0005 4,0148 5,1447 Euro powoli wraca do wyceny sprzed 24 czerwca

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

niedobór niezmiennie szacowany jest na 50 tys. – specjaliści IT stanowią u nas tylko 3% wszystkich pracowników. Zaledwie 0,9% to kobiety. Pracodawcy zauważają, że najlepszym sposobem na uzupełnienie braków kadrowych w IT jest rekrutowanie osób początkujących. Coraz większą uwagę poświęcają

Euler Hermes: Tylko 5% firm w Polsce ma ponadprzeciętną dyscyplinę płatniczą

analizę laureatów Plebiscytu Złoty Płatnik 2014. Organizator w ramach badania przeanalizował ponad 300 tys. zdarzeń płatniczych w 2014 roku i wyłonił 3 564 firmy, które spełniają kryteria pozwalające przyznać im certyfikat. Tylko 5% firm działających na polskim rynku uzyskało ponadprzeciętne wyniki

Dolar będzie odrabiał straty. Dobre nastroje na rynkach=mocniejszy złoty

Tabela. Maksima i minima głównych walut w PLN. Zakres: 01.12-30.01.2017 Para walutowa EUR/PLN CHF/PLN USD/PLN GBP/PLN Minimum 4,3250 4,0475 4,0380 4,9600 Maksimum 4,5040 4,1500 4,2600 5,3330 EUR/PLN Trend spadkowy na EUR/PLN cały czas jest

?Fenomenalne? plany Trumpa. Wybory w Europie hamulcem dla złotówki

Tabela. Maksima i minima głównych walut w PLN. Zakres: 01.02.2017-27.02.2017 Para walutowa EUR/PLN CHF/PLN USD/PLN GBP/PLN Minimum 4,2750 4,0215 4,0340 5,0410 Maksimum 4,3345 4,0700 4,0935 5,1065 EUR/PLN   Od początku lutego po

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, rozrywki oraz bankowości, wskazuje badanie SW Research na zlecenie firmy tedee. Źródło: ISBnews Chmura: Google i Microsoft zadeklarowali łącznie 3 mld USD inwestycji w Polsce w najbliższych latach, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. Źródło: ISBnews Telekomunikacja

Ocena polskiego ratingu w centrum uwagi. Koniec dobrej passy polskiej waluty

Tabela. Maksima i minima głównych walut w PLN. Zakres: 01.12-09.01.2017 Para walutowa EUR/PLN CHF/PLN USD/PLN GBP/PLN Minimum 4,3550 4,0650 4,1020 5,0420 Maksimum 4,5040 4,1770 4,2735 5,3730 EUR/PLN Końcówka roku jak i początek 2017 były

Mimo zawirowań polska waluta stabilna. Fed w pełni zaspokoił oczekiwania inwestorów.

Tabela. Maksima i minima głównych walut w PLN. Zakres: 01.11-19.12.2016 Para walutowa EUR/PLN CHF/PLN USD/PLN GBP/PLN Minimum 4,2970 3,9600 3,8520 4,7500 Maksimum 4,5040 4,1770 4,2735 5,3730   Na wykresie EUR/PLN można wyrysować

60 zł prowizji za wypłatę z bankomatu PKO BP? To możliwe

Dwa tygodnie temu w tej rubryce ukazał się list czytelniczki, którą bank PKO BP obciążył 60-złotową prowizją za wypłatę 2000 zł z bankomatu obcej sieci. Bank policzył 3 proc. prowizji od wypłaconej sumy. Odpowiadając na ten list, napisałem, że klientka najpewniej wpadła w tak astronomiczne koszty

Jastrzębia retoryka Fed=słaby złoty. Korekta na złotym tylko chwilowa

Tabela. Maksima i minima głównych walut w PLN. Zakres: 01.11-12.12.2016 Para walutowa EUR/PLN CHF/PLN USD/PLN GBP/PLN Minimum 4,2970 3,9600 3,8520 4,7500 Maksimum 4,5040 4,1770 4,2575 5,3730 EUR/PLN Polska waluta w ostatnich dniach była w

Rekordowo drogie kredyty. A banki ukrywają opłaty

. zł, a dług będziemy spłacać 4 lata i 3 miesiące, to w sumie oddamy bankowi ponad 8,2 tys. zł. Dlaczego aż tyle? 690 zł bank zarobi na prowizji, 1,2 tys. zł na odsetkach i kolejne 540 zł na ubezpieczeniu. Koszt prowizji i ubezpieczenia przekracza 20 proc. pożyczanej kwoty. Kredyt byłby jeszcze droższy

Inflacja w USA kluczem do odreagowania na dolarze

Tabela. Maksima i minima głównych walut w PLN. Zakres: 10.06.2017-07.08.2017 Para walutowa EUR/PLN CHF/PLN USD/PLN GBP/PLN Minimum 4,1962 3,6814 3,5670 4,6879 Maksimum 4,2670 3,9195 3,8190 4,8405 Polska waluta w relacji do euro nadal

GBP/PLN blisko 5-letnich minimów

Tabela. Maksima i minima głównych walut w PLN. Zakres: 10.08-10.10.2016 Para walutowa EUR/PLN CHF/PLN USD/PLN GBP/PLN Minimum 4,2710 3,9010 3,8000 4,7375 Maksimum 4,3800 3,9890 3,9190 5,2100 EUR/PLN - analiza od 10 sierpnia do 10 października

Zaskakująca decyzja prezydenta ratuje złotego

Tabela. Maksima i minima głównych walut w PLN. Zakres: 10.06.2017-24.07.2017 Para walutowa EUR/PLN CHF/PLN USD/PLN GBP/PLN Minimum 4,1800 3,7974 3,6224 4,6949 Maksimum 4,2670 3,9195 3,8190 4,8405 Para EUR/PLN ma za sobą sporą huśtawkę

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

robót składa się z: 1) karty tytułowej; 2) spisu działów przedmiaru robót; 3) tabeli przedmiaru robót. § 7. Karta tytułowa przedmiaru robót zawiera następujące informacje: 1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego; 2) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia

Sfinks prognozuje minimum podwojenie sprzedaży w Polsce do 2020 roku

do 105 mln zł w 2020 r., podano także. Kolejne cele to m.in. przeznaczanie środków własnych na inwestycje gwarantujące ROI na poziomie minimum 30% oraz osiągnięcie w perspektywie 2020 roku kosztów ogólnego zarządu na poziomie nieprzekraczającym 8% od obrotu. Poniżej tabela w prognozami spółki

Pozytywny trend dla złotego nieco hamuje, ale nie wygasa

Tabela. Maksima i minima głównych walut w PLN. Zakres: 15.04.2017-15.05.2017   Para walutowa EUR/PLN CHF/PLN USD/PLN GBP/PLN Minimum 4,1700 3,8100 3,7400 4,8500 Maksimum 4,3470 4,0020 4,0100 5,1090   Na rynku walutowym póki co

Sejm przyjął, a prezydent właśnie podpisał ustawę o kredycie hipotecznym. Ważne zmiany dla klientów banków

banki do płacenia za konta 20-30 zł miesięcznie tylko dlatego, że w umowie kredytowej takie konto zostało zakontraktowane (z odniesieniem, że cenę bank może dowolnie ustalić w tabeli prowizji). Oczywiście: bank nadal może powiedzieć klientowi: „Z moim ubezpieczeniem kredyt będzie tańszy&rdquo

Bankowe pułapki na nasze portfele

podstawowych opłatach bankowcy wykręcają rocznie 4 mld zł zysku prowizyjnego. Coraz większą część zarobku zapewniają bankowcom jednorazowe opłaty, które trudno znaleźć w tabelach, a które biją po kieszeni znacznie bardziej niż kilka złotych opłaty za konto czy kartę. Dziś w „Pieniądzach Ekstra&rdquo

Infolinie. Jak długo można czekać na połączenie? Od 11 sekund do 12 minut [NASZ RANKING]

42 s 11 s 2) ING 30 s 44 s 22 s 3) Citi Bank Handlowy 35 s

Rekordowo wysokie prowizje od kredytów gotówkowych

przypadku konkretnego kredytobiorcy. Podobnie konstruowane są reprezentatywne przykłady kosztów kredytu, przy których znajduje się zastrzeżenie, że wyliczona prowizja jest najniższą możliwą, a ostateczne koszty zależą od zdolności kredytowej klienta. Również w tabeli opłat i prowizji zamieszczonych na

8 sposobów na to, by wycisnąć więcej z lokaty

różnych bankach różnie to liczą, ale przeciętna jest właśnie taka). A więc wykonując cztery "wędrówki" w roku, możemy zwiększyć procent na depozycie o jedną trzecią, jedną czwartą. 3. Sprawdź konto oszczędnościowe w promocji Czasem nawet mając w banku tylko "stare środki", warto się

CitiBank podwyższa opłaty za ROR. Nawet 30 złotych miesięcznie

comiesięcznych wpływów, zapłaci 3 zł miesięcznie za konto. Przy niższych wpływach będzie to 8 zł lub aż 15 zł. Do tego oczywiście dochodzą jeszcze opłaty za kartę debetową (6 zł miesięcznie) oraz za dostęp do żywego konsultanta telefonicznego (6 zł). Oznacza to, że minimalny poziom opłaty za CitiKonto wyniesie

Jak to z ustawą o rajach podatkowych było

MARIUSZ JAŁOSZEWSKI: W tym tygodniu Ewa Kopacz ma dostać raport z wewnętrznej kontroli w Rządowym Centrum Legislacji. Ma Pan u siebie wielką aferę, na której państwo mogło stracić 3 mld zł, jak szacuje "Rzeczpospolita". - Kontrolerzy z kancelarii premiera pojawili się we wtorek 7

O godność 250 tys. pracowników ochrony w Polsce

działową, wynajętym za pieniądze ze składek - oprócz Kulczyckiego pracują jeszcze dwie osoby. Ściany obwieszone płachtami z tabelami. A na nich adresy ministerstw i stawki ochroniarzy, którzy w nich pracują. To efekty mapowania, które w trójkę prowadzili zimą. Odwiedzali budynki resortów i pytali

Kiedy musimy spłacić długi otrzymane w spadku?

postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, a bank – za opłatą zgodną z tabelą opłat i prowizji – rozsyła zapytanie do wszystkich pozostałych banków i SKOK-ów. Instytucje mają maksymalnie trzy dni robocze na odpowiedź. Z raportu spadkobierca dowie

Tania waluta na wakacje

, który porównuje kursy w kilkunastu kantorach internetowych, podał, że tego dnia ok. godz. 16 (kursy zmieniają co chwilę) na wszystkich platformach euro można było kupić za 4,37-4,39 zł. 3 | Kantor tradycyjny Kursy oferowane przez stacjonarne kantory są mocno rozstrzelone. Niektóre spokojnie mogą

Choroby zawodowe

uprawnionego. Tabela chorób zawodowych Wykaz chorób zawodowych wraz z okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniua na chorobę. 1. Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane

Inflacja wzrosła w lipcu do 4,6 proc.

4,6-5,0%, przy średniej na poziomie 4,76% r/r. TABELA: Wyszczególnienie VII r/r (%) VII m/m (%) OGÓŁEM  4,6  -0,1

Milion osób z dłuższą ochroną przedemerytalną. Kiedy można zwolnić emeryta i ile można dorobić do emerytury?

ukończeniu 60 i 65 lat, kiedy już zyskają prawo do świadczenia. Przykład 1. Pan Roman, gdy podwyższono wiek, spojrzał na rządowe tabele i zorientował się, że będzie miał prawo odejść na emeryturę w 2020 roku, kiedy skończy 67 lat. Jego czteroletnia ochrona przed zwolnieniem rozpoczęła się już w 2016 r. po

Czy warto kupić nowe obligacje Orlenu?

osoby kupujące obligacje PKN Orlen przy obecnym poziomie WIBOR (2,7 proc.) zyskały prawo do odsetek w wysokości ok. 4-4,2 proc. w skali roku. To ciut więcej, niż płaci większość banków, choć szału nie ma - nawet w bankowych tabelach można dziś znaleźć lokaty dające 4 proc. zysku (zwykle są to lokaty

Upewnij się, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

Pytanie Zamawiający na potwierdzenie doświadczenia wymagał w ofercie min. 2 zrealizowanych dostaw materiałów szewnych w ramach 2 odrębnych umów. Wykonawca w tabeli przedstawił 8 takich zrealizowanych umów, w tym w jednej pozycji brak jest potwierdzenia należytego wykonania umowy po jej zakończeniu

Innowacje róbmy w firmach, nie na uczelniach

patentowa jest też w sektorze energii odnawialnej i nanotechnologiach. Amerykański odpowiednik Morawieckiego bierze tabele i widzi konkretne branże, w które trzeba inwestować. Od razu widać, co powinno być priorytetem, a co zlecać do Chin. W kraju zostaje tylko produkcja konstrukcji do 500-metrowych

Zła wiadomość: Volkswagen Bank direct zaczyna podwyższać prowizje!

stałe. Teraz to się zaczyna zmieniać. Jak dowiaduje się Wyborcza.biz, do klientów Volkswagen Banku direct trafiły właśnie nowe tabele opłat i prowizji, które mają zacząć obowiązywać od 5 maja. Wynika z nich, że część klientów zapłaci prowizje za część czynności bankowych, które do tej pory były darmowe

Fantastyczny rok dla menedżerów funduszy hedge

"Alpha". Ubiegłoroczna tabela, jak pisał magazyn, "jest najbardziej dobitnym przykładem tworzenia indywidualnych majątków w całej historii finansów". Sztuczka, jaką z powodzeniem stosują najlepsi menedżerowie funduszy to obstawianie tendencji przeciwnych do wiodących trendów na

Polityka antynarkotykowa? Jest coraz gorzej. "Narkotyki to dla państwa dogodny wróg". "Potraktujcie nas poważnie" [RAPORT]

trzy podstawowe zmiany:1. wprowadzenie wartości granicznych narkotyków,2. wykreślenie z tabeli IV-N żywicy i ziela konopi,3. umożliwienie prowadzenia terapii substytucyjnej przez lekarzy psychiatrów. Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Masz telefon z Androidem? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE

Ubezpieczenie mieszkania i domu. Jak uniknąć haczyków?

obliczoną według tabel zużycia technicznego. Największy problem przy takim rozliczeniu mają właściciele starych domów. Ich wartość rzeczywista jest dużo niższa niż koszty odbudowy. W tym wariancie polisa w przypadku mieszkania kosztuje 100-300 zł, a ubezpieczenie domu - 600-800 zł. Z kolei ubezpieczenie od

Inwestorzy kupują masowo bezpieczne waluty

W Polsce kilkaset tysięcy rodzin kupiło mieszkania, domy i działki za kredyty w obcych walutach. Są zadłużone w sumie na 160 mld zł, z czego z grubsza 90 proc. to pożyczki we frankach. Od kilku dni nasi kredytobiorcy przecierają oczy ze zdumienia, patrząc na tabele kursów walut - frank znowu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 25 luty – 1 marca br. BIZNES I FINANSE: RYNEK Reklama: Nakłady na reklamę online w Polsce wzrosły o 14% r/r do ponad 3 mld zł w I-III

Rekomendacja KNF pomogła: Citi ostro tnie spread!

walutowe. Z kolei Citi Handlowy poinformował, że od 6 lipca obniżył spread walutowy do zaledwie 3 proc. Sprawdziliśmy: dziś bank skupuje franki po 2,87 zł, zaś sprzedaje po 2,95 zł. Różnica wynosi więc tylko 7 gr. na franku. Dla porównania np. w GE Money Banku dzisiejsze kursy kupna to 2,78 zł, a sprzedaży

Cena maksymalna PZU 312,50 zł, większa pula akcji dla inwestorów indywidualnych

niego wpłacić. Ale to nie wszystko, bo trzeba mieć też niewielką rezerwę, z grubsza 1proc. wartości zamówienia, na pokrycie ewentualnej prowizji maklerskiej za przekazanie zlecenia na giełdę. Każde biuro ma swoją tabelę prowizji, dlatego jej wysokość może się różnić. Warto o tym pamiętać wybierając dom

Zdrożeją media, bo miasta mają długi

sobie okresy rozliczeniowe). Warszawa jest na końcu peletonu, bo większość podobnych decyzji zapadła pod koniec ubiegłego roku. Sprawdziliśmy ceny w 12 największych miastach. Okazuje się, że między stawkami jest przepaść, bo w przypadku metra bieżącego wody ceny kształtują się od ok. 3 do nawet 6 zł

Lokata bez gwiazdek na więcej niż 4 proc.? Tylko w kilku bankach

W warunkach niskiej inflacji, w której się teraz znajdujemy, banki nie mają ciśnienia, by za wszelką cenę przyciągać kapitał w formie lokat terminowych. W efekcie od wielu miesięcy spada oprocentowanie depozytów. Jeszcze kilka miesięcy temu w bankowych tabelach można było znaleźć oferty na 5-6 proc

Nowy, prostszy i nowocześniejszy mBank przed wakacjami

Rok temu BRE Bank, właściciel wirtualnego mBanku obsługującego dzisiaj blisko 3 mln klientów, zapowiedział stworzenie nowej jego wersji. Na zbudowanie banku od zera przeznaczył aż 100 mln zł. Wczoraj przedstawiciele BRE Banku oznajmili: Nowy mBank wystartuje w czerwcu. Jak będzie wyglądał? Ma być

Gdzie najlepiej ubezpieczyć dziecko?

10-procentowe inwalidztwo. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło rodzicom w sumie ponad 19 tys. zł. Za złamanie ręki ubezpieczyciel wypłaciłby 20 proc. sumy ubezpieczenia, która wynosiła 3 tys. zł. Ale ponieważ wypadek zdarzył się podczas wakacji, stawka jest liczona podwójnie, czyli wyszło

Oferty.net: spadają ceny mieszkań na rynku wtórnym

brakuje Natomiast w Warszawie sprzedający obniżyli ceny o blisko 3 procent w porównaniu z listopadem. Natomiast w skali roku najbardziej spadły ceny mieszkań w Łodzi (11 procent), Gdańsku (9,5 procent) i Wrocławiu (8,7 procent). Najmniejsze spadki cen ofertowych w skali roku odnotowały: Szczecin (1,4

Brak kosztorysu w formie elektronicznej nie może być powodem odrzucenia oferty

, tabelą wartości elementów scalonych w wersji papierowej, a także w wersji elektronicznej w formacie ATH. W złożonej ofercie przez wykonawcę brak jest kosztorysu w wersji elektronicznej. Czy muszę odrzucić ofertę, czy przyjąć?  Odpowiedź W opisanej sytuacji nie ma podstaw do odrzucenia

Banki zawyżają kursy walut w dniach spłaty rat?

biją po kieszeni różnicami kursowymi, ale i stosują przy tym sztuczki dodatkowo podwyższające różnice kursowe. Internauta podpisujący się jako Oszukany: "W Fortis Banku w ciągu miesiąca spread jest OK. Jednak piątego każdego miesiąca bank podnosi sztucznie kurs o 2-3 grosze. Można to sprawdzić

Kredyt hipoteczny z marżą 1,5 proc.? To nie sen, ale...

100 proc. - 1,89 proc. W porównaniu ze standardową ofertą banku to spora zmiana, bo w tabelach oprocentowania umieszczonych na stronach internetowych Eurobanku wciąż występują "normalne" stawki - od 2,4 do 3 pkt. proc. marży ponad stopę WIBOR. Niestety, nie ma nic za darmo. Na niskie marże

Który OFE zarobił dla klientów najwięcej? Zobacz pełne zestawienia

przejmować, bo na emeryturę będziemy odkładać ok. 40 lat. Które OFE okazały się najlepszy? Wyniki znajdują się w poniższych tabelach (dane liczbowe są wyrażone w procentach - tyle średnio w stosunku do naszych składek zarobiły fundusze) WYNIKI OFE W CIĄGU OSTATNICH 10 LAT

Młody, czyli przedsiębiorczy? Podyskutujmy o tym

zatrudnionego mężczyzny koło czterdziestki z miasta miały się jak 1:300, podczas gdy szanse samotnej matki ze wsi wynosiły ok. 1:3. Drugim, chyba groźniejszym, jest budowanie przekonania, że przedsiębiorczość to domena ludzi młodych. Temu właśnie przede wszystkim przypisać można fakt, że w Polsce osoby w wieku