tłumaczenia dokumentów

Autor: Marek Okniński

Wykonawca poświadcza tłumaczenia dokumentów.

Wykonawca poświadcza tłumaczenia dokumentów.

Wykonawcy, którzy przedkładają wraz ze składaną ofertą przetargową dokumenty sporządzone w języku obcym nie mają obowiązku załączenia tłumaczenia przysięgłego wystarczającym jest tłumaczenie potwierdzone przez wykonawcę.

Czy wykonawca może przedstawić dokument jedynie częściowo przetłumaczony i potwierdzony za zgodność z oryginałem?

Jeśli w złożonych dokumentach specyfikcji technicznej są tłumaczenia poświadczone za zgodność z oryginałem, poszczególnych i wyszczególnionych w SIWZ urządzeń, nie ma podstaw do wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentacji.

Czy wykonawca ma prawo sam przetłumaczyć dokument na język polski?

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów nie wymaga, aby składane w postępowaniu przez wykonawców tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym poświadczane były przez tłumacza przysięgłego.

Czy wykonawca może złożyć certyfikaty w języku angielskim?

). Jak w związku z tym ma postąpić zamawiający? Odpowiedź Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów dokumenty sporządzone w języku obcym wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wobec powyższego, jeżeli wraz z ofertą, wykonawca złożył dokument w języku angielskim

Załączniki do odwołania muszą być sporządzone w języku polskim

zgodnie z § 19 ust. 3 wyżej wskazanego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski

Oto wielki plan Morawieckiego. Bilion złotych, lepiej płatne miejsca pracy, proste podatki i "Konstytucja biznesu"

Oto wielki plan Morawieckiego. Bilion złotych, lepiej płatne miejsca pracy, proste podatki i "Konstytucja biznesu"

"Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" - tak nazywa się dokument, który minister rozwoju Mateusz Morawiecki przedstawi dzisiaj Beacie Szydło na posiedzeniu rządu. To zbiór pomysłów, które mają dać solidnego kopa polskiej gospodarce na kolejne 25 lat. Były szef banku BZ WBK miał być asem

Grecja w Brukseli. Będzie "pozytywny sygnał", ale bez ugody?

Grecja w Brukseli. Będzie "pozytywny sygnał", ale bez ugody?

dokumentów zaczyna być grecką specjalnością. Podobne historie działy się w lutym, kiedy Ateny negocjowały z eurolandem i MFW zgodę na przedłużenie programu pomocowego do końca czerwca, czyli do teraz. Informacje o e-mailu z błędnym plikiem są - dla złośliwych - kolejnym potwierdzeniem, jak wielki chaos

Most tańszy, bo nie cyframi napisany

nastąpiła pomyłka pisarska. Zaniepokojony zażądał wglądu w dokumenty przetargowe. - Zdziwiło mnie to, że po ogłoszeniu wyników komisja przetargowa poprosiła po imieniu pana Kuśnierza na rozmowę za zamkniętymi drzwiami. Kiedy mój pracownik spytał, czy on też ma dołączyć, usłyszał, że chodzi o inną sprawę

Specyfikacja określa sposób przedłożenia dokumentów do oceny ofert

Specyfikacja określa sposób przedłożenia dokumentów do oceny ofert

/19 odwołujący podnosił, iż brak wyraźnego wskazania w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy opisie dotyczącym certyfikatów, na obowiązek ich przedłużenia wraz z tłumaczeniem, oznaczał, że dokumenty można przedłożyć w języku obcym a zamawiający musi je przyjąć i uwzględnić w ramach

Zmieniasz zabezpieczenie kredytu? Uważaj, to może potrwać

przeżywam istny horror biurokratyczny. W związku z połączeniem się dwóch banków większość wniosków została wstrzymana na czas nieokreślony. Następnie zaczęto wymagać ode mnie różnych dokumentów dotyczących nieruchomości, dewelopera, mojego zatrudnienia, a także środków finansowych. Oczywiście dostosowałam

Asseco Poland uruchomiło system do wymiany dokumentacji w ZUS

instytucji w Europie, które jako jedne z pierwszych są gotowe do wymiany informacji drogą elektroniczną. Dotychczas cały proces przekazywania ich odbywał się głównie papierowo i wymagał czasochłonnego tłumaczenia dokumentacji, co znacznie wydłużało trwające postępowania. Dzięki EESSI procedury ulegną

Nie ma odbiornika, a Poczta domaga się od niej abonamentu RTV. "Zapraszam kontrolerów do mnie"

Nie ma odbiornika, a Poczta domaga się od niej abonamentu RTV. "Zapraszam kontrolerów do mnie"

;Obowiązujące przepisy nie wskazują okresu przechowywania dokumentu potwierdzającego wyrejestrowanie odbiorników (…). Należy zachowywać je dożywotnio, gdyż Poczta Polska w dowolnym momencie ma prawo upomnieć się o dokument”. – To pokrętne tłumaczenie. Sami piszą, że nie ma takich wymogów

Dokumenty rejestrowe od  zagranicznych wykonawców

Dokumenty rejestrowe od zagranicznych wykonawców

skorzystać w celu znalezienia odpowiednika KRS/CEIDG? Kto będzie odpowiedzialny za tłumaczenie tego dokumentu? Odpowiedź: Od dnia wejścia w życie nowelizacji zamawiający ma obowiązek pozyskania oświadczeń i dokumentów, które są dostępne w formie elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i

ZUS odmawia wypłaty. Czy postojowe może przepaść? Prawnicy Czytelnikom, odc. 49

ZUS odmawia wypłaty. Czy postojowe może przepaść? Prawnicy Czytelnikom, odc. 49

tłumaczenie, że nie byłem w stanie zrobić tego w tym terminie (depresja, szok), nic nie daje. Na moje pytanie o rozporządzenie, dziennik ustaw, gdzie jest to napisane, że postojowe przepada, nikt nie potrafi tego wskazać. Czy mam szansę na pomoc państwa? Możliwości uzyskania świadczenia postojowego regulowana

Przegląd informacji ze spółek

susceptibility", podał Scope Fluidics. Zgodnie z procedurą, warunkiem przyznania patentu jest akceptacja przez Bacteromic tekstu zgłoszenia w kształcie przedłożonym przez Urząd oraz wniesienie wymaganych tłumaczeń i opłat. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął uchwałę w sprawie

MC: Nowe e-dowody osobiste wydawane będą od 4 marca 2019 r.

warstwą elektroniczną, będzie posiadał wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego. Będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo właściciela dokumentu oraz uprawniał - w takim samym zakresie jak obecnie - do przekraczania granic. Wymiana ważnych dowodów na nowe nie jest obowiązkowa" - powiedział

"DGP": Bruksela każe zwalniać urzędnikowi, a sama zatrudnia nowych

. Gigantyczne koszty generuje konieczność tłumaczenia wszystkich dokumentów na 23 języki urzędowe. W 2010 roku koszty samych tłumaczeń wyniosły 90 milionów euro. Z wyliczeń ekspertów wynika, że ograniczenie liczby języków urzędowych do sześciu obniżyłoby koszty tłumaczeń o ponad 5 milionów euro. Dobrym pomysłem

Na rosyjskie drogi trzeba tłumacza i notariusza z Rosji

Na rosyjskie drogi trzeba tłumacza i notariusza z Rosji

(ponad 570 zł). Rosyjski notariusz Polscy przewoźnicy skarżyli się jednak na problemy z zarejestrowaniem w systemie. Na dodatek przed tygodniem rosyjska strona nagle zażądała, by komplet dokumentów do rejestracji w systemie Płaton był potwierdzany przez rosyjskiego notariusza, natomiast tłumaczenia tych

Wyższe oprocentowanie kredytu z powodu kryzysu. "To wręcz nieludzkie w sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy"

Wyższe oprocentowanie kredytu z powodu kryzysu. "To wręcz nieludzkie w sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy"

niby-samochodowy, a potem wydał go na szampana. mBank potwierdza: Stosujemy taką praktykę - Teraz rzeczywiście wymagamy od klientów kompletu dokumentów. Pracujemy nad procesem, który będzie bardziej elastyczny. Nie mogę jednak podać ostatecznej daty jego wdrożenia - tłumaczy Kinga Wojciechowska-Rulka z

Jakich dokumentów może żądać zamawiający od firmy startującej w przetargu ?

dokumentów sporządzonych w języku obcym wraz z tłumaczeniem przysięgłym - wystarczające jest tłumaczenie wykonawcy. Zamawiający pod lupą, czyli kontrola Prezesa UZP. Czytaj więcej » Brak podstaw do żądania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy

Błąd w systemie ZUS do przyjmowania wniosków o pomoc przedsiębiorcom. Urzędnicy wklepują dane ręcznie [TYLKO U NAS]

Błąd w systemie ZUS do przyjmowania wniosków o pomoc przedsiębiorcom. Urzędnicy wklepują dane ręcznie [TYLKO U NAS]

system do automatycznej obsługi wniosków składanych przez przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Po wprowadzeniu tzw. automatów "nastąpi masowa weryfikacja dokumentów" - zapewniali szefowie państwowego ubezpieczyciela. - To zdecydowanie ułatwi weryfikację dokumentów. Zdajemy sobie

Świadczenia przedemerytalne. Zmieniły się przepisy, zasady wypłat i terminy. Kiedy można dorobić?

Świadczenia przedemerytalne. Zmieniły się przepisy, zasady wypłat i terminy. Kiedy można dorobić?

najmniej pół roku pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Dopiero po tym czasie urząd pracy wydaje zaświadczenie, które razem z wnioskiem o świadczenie przedemerytalne trzeba było złożyć w oddziale ZUS w ciągu 30 dni od otrzymania dokumentu. Obecna sytuacji wymusiła jednak zmiany. Rząd doszedł do wniosku, że

Spóźniony PIT? Fiskus może odpuścić ten grzech

Spóźniony PIT? Fiskus może odpuścić ten grzech

wypełniliśmy PIT, fiskus powinien przyjąć to tłumaczenie. Ministerstwo Finansów radzi krótko: - Aby twój czynny żal był skuteczny, zrób to tego samego dnia, w którym składasz spóźnioną deklarację. Czynny żal nie będzie skuteczny, jeśli przed jego złożeniem podatnik zostanie wezwany w związku z tą sprawą przez

Jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE? Nie wystarczy samo zezwolenie na pracę. Wszystko o procedurach i dokumentach

) pracy przez cudzoziemca, zawrzeć z nim umowę (a wcześniej przedstawić mu jej tłumaczenie na język dla niego zrozumiały). Gdy po upływie trzech miesięcy pracy cudzoziemca na podstawie oświadczenia pracodawca chce mu zaproponować umowę o pracę na warunkach nie gorszych niż dotychczasowe, może złożyć do

Zmieniły się przepisy związane z wypłatą świadczeń przedemerytalnych. Kiedy i komu się należą?

przez co najmniej pół roku pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Dopiero po tym czasie urząd pracy wydaje zaświadczenie, które razem z wnioskiem o świadczenie przedemerytalne trzeba było złożyć w oddziale ZUS w ciągu 30 dni od otrzymania dokumentu. Obecna sytuacji wymusiła jednak zmiany. Rząd doszedł do

Wakacje kredytowe mogą naruszać interesy konsumentów. Rzecznik Finansowy chce interwencji UOKiK

. posiadaczom kredytów frankowych.  RF: zachowanie banków narusza interesy klientów Eksperci analizujący dostarczone na żądanie Rzecznika Finansowego wnioski i aneksy zwrócili uwagę na sposób formułowania tych dokumentów. Na przykład Santander Bank wymaga złożenia oświadczenia o potwierdzeniu salda kredytu

Bank radzi jak dyskryminować. "Stażysta jako źródło pozyskiwania niskokosztowych kandydatów". Starsi pracownicy oburzeni

potraktują jej jako wytycznej? Kędziora: – Tłumaczenie, że nikt niczego złego nie miał na myśli, nie usprawiedliwia tej prezentacji. Jeśli doszłoby do postępowania sądowego, sąd nie będzie badał motywacji, ale fakt naruszenia prawa. W przypadku takich spraw ciężar dowodu spoczywa na pracodawcy

PFHR: Liczba pracowników tymczasowych spadła o 14% r/r w 2018 r.

pracowników tymczasowych w Polsce stanowią osoby z zagranicy, ale obserwując rynek wiemy, że liczba ta jest znacząca. Koszty zatrudnienia tych pracowników, a co za tym idzie - wartość faktur, są wyższe chociażby o koszty zakwaterowania czy tłumaczenia dokumentów" - powiedziała Wicha, cytowana w

Firma w chmurze. Dzięki epidemii uczymy się pracować zdalnie

, można robić wideokonferencje i telekonferencje jeden na jeden czy w podgrupach – tłumaczy w rozmowie z „Wyborczą” Daniel Kaczmarczyk, cloud and software director w firmie Senetic SA. - Co istotne, każdy dział w firmie może cały swój obieg dokumentów mieć oddzielony od reszty firmy

D.A.S.: Tylko 8,6% MŚP ma własny dział prawny lub prawnika w firmie

całość kosztów procesu sądowego, a nie tylko usługi prawnicze. Z jego pomocą przedsiębiorca pokryje także koszty np. opłat sądowych, tłumaczeń niezbędnych dokumentów, ale i koszty przegranego procesu, a więc opłat zasądzonych na rzecz strony przeciwnej lub Skarbu Państwa. "Ubezpieczenia ochrony

Nowela dot. uproszczeń dla przedsiębiorców skierowana do uzgodnień

akcyzowego i celnego. W zakresie administrowania obrotem - zniesienie obowiązku przedkładania tłumaczeń dokumentów załączonych do wniosku i obowiązku przedkładania każdorazowo dokumentów pełnomocnictwa przyczyni się do oszczędności czasu i środków finansowych. Przedsiębiorcy niekiedy składają po kilka

TeleOpieka24 próbuje się dogadać z firmami. Chce pieniędzy za trzy faktury i obiecuje spokój. A kary wynoszą nawet 9 tys. zł

umowy, wysłali pisma z rozwiązaniem umowy. Argumentują w nich, że zostali wprowadzeni w błąd, ale TeleOpieka24 ignoruje ich tłumaczenia. Za zerwanie umowy żąda 8,9 tys. zł. Odzyskanie długów zleciła chorzowskiej firmie windykacyjnej Indos, ale ta po naszych artykułach zerwała współpracę z TeleOpieką24

Koszt netto '13' dla emerytów dla budżetu sięgnie 8,68 mld zł wg projektu ustawy

. Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jak tłumaczy resort w dokumencie, wejście w życie ustawy z dniem następującym po dniu ogłoszenia wynika z faktu konieczności przygotowania do technicznej wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego już w połowie kwietnia

Jak wziąć rozwód z bankiem, który rozwodu nie chce

Teoretycznie wypowiedzenie umowy z bankiem powinno skutkować jej rozwiązaniem, ale bywa z tym różnie. Jeden z klientów BNP Paribas 17 czerwca wypowiedział umowę w banku i w dokumencie wypowiedzenia podpisanym w oddziale stało jasno: umowa kończy się 17 lipca i bank ma przelać (dodatnie) saldo na

Przyspieszą wypłaty odszkodowań po kolizjach

szybciej ją otrzyma, tym sprawniej może zlikwidować szkodę. - Dotychczas zdobycie tego dokumentu było czasochłonnym zadaniem, często opóźniającym wydanie decyzji ubezpieczeniowej – tłumaczy Konrad Purzyński, ekspert z Warty. Po zgłoszeniu szkody pracownik firmy ubezpieczeniowej ustalał, czy i jaka

Oto kolejna absurdalna kara skarbówki. Trwa uszczelnianie systemu VAT - przedsiębiorcy traktowani jak przestępcy

Kilka miesięcy temu urzędnicy celno-skarbowi zatrzymali do kontroli kierowcę ciężarówki, który przewoził olej napędowy. Poprosili o wszystkie dokumenty związane z przewozem. Kierowca pokazał całą teczkę pism i zezwoleń potwierdzających „dokonywanie legalnego przewozu”, a więc zgłoszenie

Lawina powiadomień z ZUS o długach. Przedsiębiorcy: Co ze zwolnieniami ze składek z "tarczy antykryzysowej"?

urzędu dokumenty, by dostać zwolnienia. Ale potwierdzenia przyszły tylko za marzec, choć spełniał kryteria. Musi więc spłacić zaległości za kwiecień i maj. Co ciekawe, powiadomienia o zaległościach dostali także prowadzący firmy, którym wcześniej ZUS przysyłał informacje o zatwierdzeniu wniosków o

Paraliż w ZUS. Pracownicy na L4. A zdalnie nie można pracować, bo nie ma... laptopów

stabilność finansów państwa” – tłumaczy ZUS. I dodaje: – Udzielenie zamówienia na dostawę laptopów umożliwi pracownikom zdrowym i przebywającym na kwarantannie wykonywanie dotychczasowych obowiązków w trybie pracy zdalnej, przy jednoczesnym ich odizolowaniu od miejsca pracy i zapewnieniu im

Pan Adam został zwolniony w wyniku likwidacji stanowiska. ZUS odmówił świadczenia przedemerytalnego. Wygrał dopiero przed Sądem Najwyższym

zleconych przez urząd. Po sześciu miesiącach pobierania zasiłku urząd pracy wydaje zaświadczenie. Składamy je razem z wnioskiem o świadczenie przedemerytalne w oddziale ZUS. Trzeba to zrobić osobiście w ciągu 30 dni od otrzymania dokumentu. Jeżeli po upływie pół roku od otrzymania zasiłku dla bezrobotnych

Elektroniczny sąd Ultima Ratio liczy na kilka tys. wyroków miesięcznie

sądowej, strony mogą przesyłać dowody w formie dokumentów, plików wideo, zdjęcia etc. A arbiter może kontaktować się ze stronami poprzez dedykowany sprawie czat. Takie możliwości udostępnia nasz system informatyczny, w każdym miejscu gdzie jest dostęp do internetu"- tłumaczył Szczepanek

Darowizny od firm. Jak najkorzystniej je przekazywać. Poradnik

przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie takiej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z darowizną - wyjaśnia Wleklińska. Dodaje, że zgodnie z przepisami darczyńca powinien złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego. Przyjmuje się

ZUS zaostrza kontrole zwolnień lekarskich. Wstrzymuje wypłaty zasiłków

wątpliwości, zostało wystawione, kiedy była w szpitalu. Ale lekarz nie zaznaczył tego w dokumencie i być może to wpłynęło na decyzję urzędników. Kobieta nadal choruje i nie może pracować. Nie wie, czy i kiedy Zakład wznowi wypłatę świadczenia. Co na to wszystko przedstawiciele ZUS? Tłumaczą, że „każda

Tłumacz na telefon. Nowy model biznesowy okazał się strzałem w dziesiątkę

nam na razie pieniędzy na reklamę i promocję. Gdyby nie to, firma rozwijałaby się na pewno w szybszym tempie - mówi Urbaniec. Dlatego w ofercie firmy, oprócz telefonicznej asysty tłumacza, są standardowe tłumaczenia różnych dokumentów, bo na to ciągle jest popyt. Urbaniec jest przekonany, że jego

Personnel Service: 72% Ukraińców w Polsce korzysta z usług sieci komórkowych

przyciągnięcie nowej grupy klientów. Zaczęły przygotowywać specjalne oferty skrojone z myślą o potrzebach pracowników z Ukrainy, tłumaczyć dokumenty na język ukraiński, a w wielu miejscach pojawili się ukraińskojęzyczni konsultanci. Wszystko po to, żeby właśnie po ich usługi sięgnęli pracownicy zza wschodniej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy. § 8. W

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art

Rosyjski protekcjonizm drogowy, czyli opłatami w polskie ciężarówki

; - poinformował nas resort infrastruktury. W połowie kwietnia Rosja zaostrzyła wymogi dla polskich przewoźników, wymagając od nich przy rejestracji w systemie Płaton przedstawiania licznych dokumentów - w tym dowodu rejestracyjnego pojazdu i umowy leasingowej - w tłumaczeniu potwierdzonym przez rosyjskiego

Firma i e-urzędy. Jak online zarejestrować firmę

wniosek" znajdującego się na stronie głównej. W formularzu trzeba podać m.in. numer PESEL, adresy czy rodzaje planowanej działalności gospodarczej zgodnie z kodami PKD, które bez problemu można znaleźć w internecie. Załóżmy, że jesteś tłumaczem. Kod PKD dla działalności związanej z tłumaczeniami to

Arcus objął 15% udziałów spółki Zeccer, może zwiększyć zaangażowanie

współpracę z firmą Arcus, która pozwoliła na rozszerzenie sieci urządzeń drukujących. Jak tłumaczy spółka, dzięki usłudze Arcus Kyocera Zeccer, osoby zainteresowane wydrukiem, mogą wysłać dokumenty załączone w wiadomości e-mail na adres drukarki, a system zajmuje się pozostałymi elementami procesu

Anna Streżyńska, minister cyfryzacji, ujawniła oświadczenie majątkowe

Minister Streżyńska była ostatnim ministrem w rządzie Beaty Szydło, który nie godził się na publikację swojego oświadczenia majątkowego. Streżyńska tłumaczyła swoją decyzję tym, że obowiązujące przepisy nie wymagają upublicznienia takich informacji. Teraz jednak oświadczenie trafiło do opinii

Koniec króla polis inwestycyjnych. Po 15 latach Aegon wychodzi z Polski

Holenderskie towarzystwo ubezpieczeniowe Aegon zamierza sprzedać swój oddział działający w Europie Środkowo-Wschodniej. Decyzja obejmuje działalność Aegona w Polsce, ale również w Rumunii, Turcji i na Węgrzech. Reuters, powołując się na dwa niezależne źródła, tłumaczy, że w ten sposób firma chce

Tax Care ma aplikację księgową dla kierowców korzystających z platformy Uber

dokumentów, tłumaczy firma. "Stworzyliśmy aplikację, która rozwiązuje ten problem. W naszym systemie każdy dokument wystawiony przez przedsiębiorcę oferującego swoje usługi za pośrednictwem platformy Uber rozliczany jest oddzielnie, zgodnie z najwyższymi standardami rachunkowości. Jednocześnie

Nagroda za Panama Papers

. 140 polityków i urzędników państwowych, w tym tuzin obecnych i byłych głów państw. Po publikacji dokumentów do dymisji podał się premier Islandii Sigmundur Gunnlaugsson. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko musiał się tłumaczyć, dlaczego nie uwzględnił swoich spółek w rajach podatkowych w oświadczeniu

CBA w GROM-ie

szeregu dokumentów zakwestionowanych w śledztwie. Prokuratorom wystarczyły ich tłumaczenia, że nie wiedzieli, co podpisują - twierdzi nasz informator. Jednym z dowódców GROM-u był w badanym okresie gen. Piotr Patalong, dziś dowódca Wojsk Specjalnych. - Podpisywałem niektóre dokumenty, ale były one

Dopiero KIO rozstrzygnie, kto zbuduje stadion

wytknęli błędy w ofercie konkurencji. Głównym z nich było niedokładne tłumaczenie dokumentu dotyczącego gwarancji. Komisja przetargowa, choć była w tej sprawie podzielona, ostatecznie uznała, że protest był zasadny. Ale Mostostal nie złożył broni. W czwartek odwołał się od tej decyzji do KIO. - Po analizie

Użytkowanie wieczyste. Jak nie stracić bonifikaty?

Ustawa o końcu użytkowania wieczystego obowiązuje od stycznia 2019 r. W sumie państwo i samorządy powinny wydać stosowne zaświadczenie 2,5 miliona Polaków. Dokument wysyła wójt/burmistrz lub prezydent miasta, jeśli grunty są samorządowe, starosta, jeśli grunty należą do skarbu państwa, dyrektor

Kredyt bez hipoteki, za to z żyrantem

umowy kredytowej - odpowiedział nam Roman Grzyb z biura prasowego PKO BP. To tłumaczenie banku wydaje nam się zbyt enigmatyczne, ponieważ to bank powinien dopilnować rzeczonego wpisu. Gdyby nie czujne oko pana Jarosława, mógł on zostać oszukany przez kredytobiorcę, którego kredyt żyrował. Obowiązek

UE, Japonia mają porozumienie co do zasady ws. umowy o zniesieniu większości ceł

nierozstrzygniętych kwestii i uzgodnienia ostatecznego tekstu umowy przed końcem roku. Komisja rozpocznie następnie weryfikację prawną i tłumaczenie umowy na wszystkie języki urzędowe UE, a potem przedłoży ją państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia. (ISBnews)  

Frankowicze wygrywają sprawy o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu. Ale banki nie odpuszczają

klauzuli przeliczeniowej za abuzywną - tłumaczy radca prawny Wojciech Bochenek z Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Na tym nie koniec problemów Od sposobu rozstrzygnięcia zależeć będzie to, co dalej może zrobić klient banku. Jeśli sąd stwierdzi, że umowa kredytowa jest nieważna, to pojawiają

Opłacali polisy, a odszkodowania nie dostaną. Ubezpieczyciele żądają orzeczeń ZUS i KRUS. Sprawę bada UOKiK

naruszenie zbiorowych interesów konsumentów – tłumaczy Krystyna Krawczyk. Takie praktyki stosują m.in. PZU, Nationale Nederlanden i Ergo Hestia. Orzeczenie z ZUS. Trudne wymogi Rzecznik finansowy zakwestionował dokonywanie oceny stanu zdrowia ubezpieczonych przez ZUS albo KRUS z kilku przyczyn. Jest to

Wpłać zaliczkę i uratuj miejscowy biznes. Pomysł KIG na wsparcie przedsiębiorców w kryzysie

czynszu. Organizatorzy akcji "Nie pozwolę ci się zamknąć" tłumaczą, że wystarczy skontaktować się mailowo lub telefonicznie z właścicielem firmy, z której usług korzystamy, wybrać produkt lub usługę, z których chcemy skorzystać po zakończeniu epidemii, i wspólnie ustalić wysokość oraz formę

Stracili auto, choć nie mieli długu. Odzyskali je po roku

miał silnika, a jego współwłaścicielką była żona dłużnika - wylicza asesor. Wyjątkiem był land rover pana Davida. Na nic zdały się tłumaczenia dłużnika, że auto nie jest jego własnością. - Komornik nie jest uprawniony do ustalania, kto jest właścicielem pojazdu. To ustala sąd. Dłużnik pokazał mi

SOFORT idzie na wojnę z KNF? "Nasze usługi są zgodne z prawem"

dyrektywą dotyczącą płatności elektronicznych, postanowiła przypomnieć o swojej działalności. To właśnie z tego powodu (oraz, jak twierdzą przedstawiciele firmy, ze względu na konieczność tłumaczenia dokumentów z niemieckiego) odpowiedź zajęła tyle czasu. - SOFORT AG jest zaniepokojona komunikatem KNF

MPiT: Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

; efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych i wzrost innowacyjności naszej gospodarki" - napisał resort na swoim profilu na Twitterze. Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz tłumaczyła wcześniej, że MPiT zdecydował się na przygotowanie nowej ustawy, ponieważ

Panama Papers. Unikanie podatków to wielki biznes. Jak z tym walczyć?

optymalizacji. Interesujące jest, jakie wnioski wyciągnie MF ze sprawy Panama Papers. Miejmy świadomość, że wyciekło 11,5 mln stron dokumentów. Samo tłumaczenie dokumentów, które są w różnych językach, pochłonie potężne koszty, nie mówiąc już o zaangażowaniu odpowiedniej liczby osób, które byłyby w stanie

W czasie procesu z bankiem nie muszą spłacać rat. Sąd zabezpieczył frankowiczów

treści postanowienia wraz z wnioskiem o zabezpieczenie – mówi Piotr Rutkowski, zastępca rzecznika prasowego mBanku. Krok w dobrą stronę Jak tłumaczy dr Marcin Jagodziński, wspólnik JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni, celem postępowania zabezpieczającego jest tymczasowe (na czas trwania

Reprywatyzacja w Warszawie. Te domy idą w prywatne ręce [MAPA]

ratusz. Można go znaleźć na stronie www.sprawylokalowe.um.warszawa.pl w zakładce "Lokator w budynku prywatnym". Są tam szczegółowe informacje mówiące m.in. o tym, jak często właściciel może podnosić czynsz, kiedy może podnieść stawkę bez tłumaczenia się lokatorom, co ma zrobić lokator w

Chciał zrobić przelew do Senegalu. Nie może, bo Western Union wie lepiej, co dobre dla klienta

, także instytucji zewnętrznych, i nie możemy realizować takich ryzykownych przelewów – tłumaczy. -  Rozumiem, że firma chce mnie ustrzec przed defraudacją, ale nie pojmuję, że mimo że potwierdzam chęć wysłania pieniędzy, ona to blokuje. Jestem dorosły, a Western Unin nie jest moim opiekunem i

Trudna decyzja o rozwodzie. Jak podzielić majątek, co zrobić z kredytem, jak uzgodnić opiekę nad dziećmi?

przeprowadzić do małego mieszkania. Wszystko, czego przez lata małżonkowie się dorobili, zostało przy byłym mężu, zaś stan zdrowia kobiety się pogorszył. Tłumaczenia męża, że gospodarstwo, którym zarządza, nie przynosi dochodów, sąd potraktował jako niewiarygodne. Gdyby nawet tak było, to można by uznać

"Nie oddam cię do przytułku". Jak łączyć pracę i własne życie z opieką nad bliskim, który wymaga stałej pomocy?

nie można uznać jego tłumaczeń za wiarygodne. Syn odwołał się do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ten przyznał mu rację. Zwrócił uwagę, że obowiązkiem gminy jest kierowanie do DPS i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w placówce. Gmina ma prawo przerzucić ciężar opłat na członków rodziny

Nie ma obowiązku tłumaczenia nazw urządzeń

mówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane. Wskazane przepisy nie powinny jednak stanowić podstawy do nakazania wykonawcom składającym oferty przetargowe do tłumaczenia np

ZUS pokazuje, jak pracują jego urzędnicy. Najlepszy oddział w Jaśle

palmę pierwszeństwa". To tłumaczenie było o tyle dziwne, że wszystkie oddziały mają na swoich biurkach rankingi. Właśnie po to, aby mogły zobaczyć, jak wypadają na tle koleżanek i kolegów z innych miast. Po naszych artykułach na ZUS spadła fala krytyki. Jeremi Mordasewicz, członek rady nadzorczej

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców: ZUS i skarbówka to ich największe zmory

do nas, mamy oddziały w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i Białymstoku. Ale najczęściej dostajemy maile. Nasi prawnicy w biurze w Krakowie, gdzie jest wydział wstępnej analizy, oceniają wniosek i proszą o dosłanie dokumentów. I w czym konkretnie może mi pan pomóc? – Mogę wchodzić z urzędu

Składki OFE po zmarłych. Pośrednicy wykorzystują niewiedzę Polaków, a wystarczy darmowy wniosek do ZUS

prostej ścieżce i korzystają z usług firm, które wykorzystują ich niewiedzę i oferują pomoc, jak tłumaczą, „w odzyskaniu pieniędzy z ZUS”. Za takie „odzyskanie” chcą od 15 do nawet ponad 30 proc. prowizji. Gdy więc komuś należy się 10 tys. zł, to 3 tys. zł oddaje prywatnej firmie

Od 1 października można jeździć bez dowodu rejestracyjnego i zaświadczenia o OC. Ale co w razie stłuczki?

"W poniedziałek 1 października dowód rejestracyjny i polisę OC możesz zostawić w domu. W razie kontroli – za brak przy sobie tych dokumentów - nie dostaniesz mandatu" - przypomina Ministerstwo Cyfryzacji.  - To zmiany, na które czeka wielu kierowców. Mam nadzieję, że dzięki nim

Fiskus będzie mógł masowo blokować konta przedsiębiorców. Dostał zgodę NSA

więc wejść na konto firmy, aby zabezpieczyć przyszłe zwroty. Szefowie zaprotestowali przeciwko blokadzie konta, bo - jak tłumaczyli - uniemożliwiało to dalszą działalność i groziło zerwaniem umów przez kontrahentów. Przekonywali, że są wiarygodni, bo działają od blisko 10 lat. Fiskus nie dał się jednak

Mammadova z PAIH: Klimat inwestycyjny Azerbejdżanu zyskuje na atrakcyjności

; - tłumaczyła. Jako główną przeszkodę w imporcie towarów z Polski wymieniła wysokie cło i podatki. "W Azerbejdżanie na większość produktów obowiązuje 15% cło importowe, 18% podatek VAT oraz dodatkowo 1% opłaty związanej z rejestracją dokumentów. To, niestety, wpływa na podnoszenie przez potencjalnego

Triumfalny debiut rosyjskiej spółki na Wall Street. Sygnał dla Joe Bidena?

później, gdy już nie było wątpliwości, że nowym prezydentem USA będzie Joe Biden z partii Demokratów.  Spektakularny sukces Ozon na Wall Street można tłumaczyć nadziejami inwestorów na rozwój handlu internetowego w Rosji, który już przyspieszył w czasach pandemii koronawirusa. Ale dla giełdowych

Korzyści z założenia spółki w Macedonii

danych oraz przygotowanych tłumaczeń dokumentów. Zagraniczny inwestor zobowiązany jest również dysponować otrzymanym od banku potwierdzeniem wpłaty kapitału zakładowego.Opodatkowanie działalności w MacedoniiSytuacja gospodarcza podobnie jak system podatkowy zostały w Macedonii w ostatnich latach

Rzecznik praw obywatelskich broni winiarzy

końca sierpnia. Nie złożyli. - To nasz błąd. Nieznajomość prawa nas nie tłumaczy - przyznali dystrybutorzy. - Ale ARR się do tego dołożyła. To nie jest tak, że zapomniało kilku dystrybutorów. Deklaracji nie złożyli właściwie wszyscy, którzy mają pozwolenia na hurtową sprzedaż win. W sumie kilkuset

Obostrzenia. Domki, kwatery i apartamenty też zamknięte. Jest jednak pewne "ale"

jasne, bo nie rozróżnia obiektów objętych zakazem.  Dlatego władze Zakopanego napisały do kancelarii premiera prośbę o interpretację przepisów. Jak tłumaczył burmistrz Zakopanego Leszek Dorula, chodziło przede wszystkim o doprecyzowanie, czy można wynajmować popularne na Podhalu kwatery prywatne

Zmiany w ochronie przedemerytalnej. Kogo nie można zwolnić z pracy? Ile wynosi świadczenie przedemerytalne?

są więc 56-letnie kobiety i 61-letni mężczyźni. Projekt zmian w ochronie przedemerytalnej Przedstawiciele pracodawców, związkowców i rządu wypracowali w Radzie Dialogu Społecznego projekt zakładający zmiany w ochronie przedemerytalnej. Zawarte są w dokumencie „Porozumienia strony pracowników i

Protesty przeciwko linii 400 kV. Decyzja PSE, która dzieli Polaków

względy bezpieczeństwa. - I dodam, cytując: " bo czasu już nie ma". Jeśli PSE nie ma czasu na fachowe analizy i konsultacje społeczne, to piekło się dopiero zacznie, bo takich linii do wybudowania jest sporo. Tłumaczenie, że z uwagi na bezpieczeństwo państwa lepiej, żeby biegła między

Minister pracy: Rankingi oddziałów ZUS powinny być jawne

ZUS jednak nie zamierza ustępować. Tłumaczy, że nie pokaże rankingu swoim klientom czy mediom, bo nie chce, aby oddziały "ścigały się ze sobą o palmę pierwszeństwa". To tłumaczenie jest o tyle dziwne, że po to się właśnie robi rankingi, aby oddziały się ścigały w jeszcze lepszej obsłudze

Kupili na nią dwa telefony za 14 tys. Zaraz ktoś zrobi to tobie. Państwo jest bezradne

tak: „Ja nigdy nie zawierałam umowy z Orange. Ja nie wiem, o co chodzi. Ja nigdy nie byłam w Sosnowcu. Ja nigdy nie zamieszkiwałam w Sosnowcu. Ja nie byłam zameldowana w Sosnowcu”. Policjant za biurkiem po wręczeniu pouczeń dla ofiary i świadka tłumaczy, że to musi być tak spisane, bo sąd

Rekordowo niskie stopy procentowe. Ile kosztują teraz pożyczki?

uzupełniają - w zależności od tego, czy klientowi bardziej zależy na cenie, czy na czasie i jaką kwotę chce pożyczyć - tłumaczy Ewa Wernerowicz. Ile kosztuje pożyczka w banku? W bankach zwykle można zadłużyć się taniej niż w firmie pożyczkowej, ale trudniej jest otrzymać pożyczkę. "Taniej" nie

Sejmowa komisja przesłucha kandydata do RPP prawdopodobnie w marcu

odpowiednie dokumenty, dlatego prawdopodobnie dopiero podczas kolejnego posiedzenia Sejmu będziemy mogli zaprosić na komisję profesora Żyżyńskiego" - powiedział ISBnews Jaworski.  To oznacza, że w tym tygodniu nie zaplanowano takiego przesłuchania na posiedzeniach Komisji Finansów Publicznych

Europejski patent na kłótnię

. Płaci tam za tłumaczenia, pracę rzeczników patentowych i opłaty administracyjne. Zapewnienie ochrony swojemu wynalazkowi w 13 państwach UE (połowa unijnego rynku) to koszt nawet 20 tys. euro. Stać na to tylko duże firmy. Małe i średnie swoich wynalazków często nie patentują, ryzykując, że ktoś im je

Ciekawa interpretacja: Zobacz, co jest kosztem, gdy zatrudniasz cudzoziemca

charakterze "native speakerów". Wnioskodawczyni ponosi szereg kosztów związanych z ich zatrudnieniem. Są to m. in. koszty pozwolenia na pracę, tłumaczenia niezbędnych dokumentów na język polski, koszty karty stałego pobytu, wiz pracowniczych. Oprócz tego przed nawiązaniem stosunku pracy ponosi

Skany dokumentów i zdjęcia w tłumie. O to pytaliście w czasie dyżuru eksperckiego o RODO

dowodu jest bezpieczna i czy w razie wycieku nie narobiłoby mu to kłopotów. - Rzeczywiście, operatorzy telekomórkowi nie powinni kopiować dokumentów tożsamości, mogą po prostu spisać te dane, które mają prawo zebrać od klienta, a gdyby jednak kopiowali takie dokumenty, to tylko częściowo, tak aby kopie

Bliskie spotkania wielu dłużników. Dostają dziwne "pakiety"

rejonowy. Tam nie wzbudziły wątpliwości, bo... nikt im się nie przyglądał. - Sąd nie kontroluje dokumentów pod kątem naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych - tłumaczy Marcin Łochowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. - W takich przypadkach sąd działa jak skrzynka pocztowa. Jeśli

10 tys. podpisów przeciwko TTIP. Czy Google czai się na europejską ochronę danych osobowych?

Waszyngtonie ruszył w 2012 r. Tylko przez pierwsze dwa lata kosztował niemiecki budżet ponad 3 mln euro - to koszty wynajęcia prawników, ekspertyz, podróży, tłumaczeń i kilku dodatkowych etatów w ministerstwie gospodarki. "Uszczuplenie spodziewanych zysków" - Nie ma wątpliwości, że decyzja Niemców

Cztery rzeczy, których nigdy nie powinieneś robić w internecie

. – Na komputerze z Windows 10 (lub starszym) płatny antywirus może być lepszym rozwiązaniem, ponieważ zarówno utrata dostępu do firmowych dokumentów, jak i zdradzenie tajemnic firmowych może zakończyć się poważnymi stratami lub przestojem w działaniu firmy – tłumaczy Szczepankiewicz. Bardziej

Przegląd informacji ze spółek

przeprowadzenie badań klinicznych u ludzi w projekcie PacePress - elektronicznej opaski uciskowej, podała spółka. Zawarta umowa dotyczy m.in.: weryfikacji dokumentów badania, nadzoru i monitorowania badania, zarządzania bezpieczeństwem w badaniu, opracowania raportu końcowego z badania. Bank Handlowy integruje

Pożyczka od wujka albo kolegi wygodniejsza niż w banku? Fiskus pilnuje, czy nie kombinujesz

umowa? Jeśli bierzemy pożyczkę, której wartość przekracza tysiąc złotych, to umowa wymaga zachowania formy dokumentowej. Jak tłumaczy dr Marcin Jagodziński, wspólnik JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni, oznacza to, że należy złożyć oświadczenie woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający

Członek zarządu PKP PLK Grzegorz Muszyński odwołany

kolejowych. Dziwne interesy Grzegorza Muszyńskiego O Muszyńskim pisaliśmy w maju w kontekście współpracy związanych z nim firmami i spółek z Grupy PKP. Według dokumentów, do których dotarliśmy, kolej na tej współpracy straciła. Firmy związane z Muszyńskim miały nie wywiązywać się z niektórych warunków

Telefon z niespodzianką. Kupił aparat za 2,5 tys. zł. Plus mu go zablokował. To może spotkać i ciebie

, wiadomości. Brak dostępu do kontaktów. Brak dostępu do zdjęć z urlopu, ważnych dokumentów zapisanych na telefonie. Dla osoby prowadzącej firmę tragedia. Jedyna funkcja telefonu to kontakt z działem windykacji Plus i 112 – relacjonuje ponuro czytelnik. Prosi o pomoc sieć Plus. Bezskutecznie. &bdquo

Duże zmiany w kodeksie pracy [INFORMATOR]

uzasadniających dyskryminację i tym samym każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację” – tłumaczy resort pracy. Co to dokładnie oznacza? Otóż teraz pracownik może oskarżyć pracodawcę o dyskryminację, podając również powody

Jak państwo ściga za VAT. Kolejny przypadek przedsiębiorcy zniszczonego przez skarbówkę

transakcją, gdzie w każdym dokumencie jest zapisane „granulat” - tak tłumaczył się pan Marek. Czytaj też: Zardzewiałe ławki należy przed malowaniem wyczyścić, czyli o tym, jak NSA uchwałami "naprawia" Polskę Państwo nic nie straciło Urzędnicy potwierdzili, że błędna jest tylko nazwa

Polacy wykupują tlen. Puszki z nim znikają ze sklepów i aptek. Uwaga na tanie koncentratory z AliExpress

proc. VAT najlepiej w ogóle nie kupować, bo to wyrzucanie pieniędzy w błoto – twierdzi. Pod nadzorem lekarza Brak odpowiednich dokumentów to nie tylko niebezpieczeństwo dla użytkownika, lecz także potencjalne zagrożenie życia. Produkty, które nie były testowane, nie mają oceny zgodności, a co za