szkolenia unijne dla nauczycieli

Aleksandra Pezda

Nowa praca dla zwalnianych nauczycieli: asystent rodziny

Nowa praca dla zwalnianych nauczycieli: asystent rodziny

Minister pracy prosi samorządy, żeby szukały pracy dla nauczycieli, którzy stracą zajęcie. W żłobkach albo w pomocy społecznej.

Lubelskie. Ponad 450 tys. osób skorzystało z programu Kapitał Ludzki

13,2 tys. osób uzyskało wsparcie na założenie własnej działalności gospodarczej, utworzono blisko 350 punktów przedszkolnych - to niektóre efekty unijnego programu Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 w Lubelskiem. Łącznie skorzystało z niego 454 tys. osób.

Zarząd woj. śląskiego przyjął program rozwoju szkolnictwa zawodowego

Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy i gospodarki, a także unowocześnienie i promocję tego typu kształcenia zakłada Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Łódzkie. 54 mln zł z UE m.in. na przedszkola i szkolenia pracowników

konkursie można składać do 7 lutego. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty obejmujące m.in. ogólne i specjalistyczne szkolenia lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Premiowane będą projekty skierowane do przedsiębiorstw i ich

Śląskie. Samorządy chcą współpracować ws. szkolnictwa zawodowego

zakresu przeznaczono w RPO ok. 116 mln euro. Wojewódzki program przewiduje m.in. rozwój staży i praktyk dla uczniów, płatne szkolenia dla nauczycieli w firmach, tworzenie klas i kierunków na potrzeby konkretnych pracodawców oraz tworzenie nowoczesnych pracowni do nauki zawodu. Ma sprzyjać współpracy

Najmniejszy projekt z kapitału ludzkiego

Najmniejszy projekt z kapitału ludzkiego

"Kapitał ludzki" kojarzy się głównie z dotacjami dla bezrobotnych i bardziej (lub mniej) sensownymi szkoleniami. Najmniejszy projekt z tego programu nie jest ani jednym, ani drugim. "Chemiczne laboratorium", bo o nim mowa, to zajęcia z chemii w Zespole Szkół Ekonomiczno

Program Erasmus zatwierdzony. Na stypendia pójdzie aż 14,7 mld euro

Program Erasmus zatwierdzony. Na stypendia pójdzie aż 14,7 mld euro

edukacyjne, szkoleniowe, programy dla młodzieży, takie jak Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci. Po raz pierwszy uwzględni też programy sportowe. Ma dysponować o 40 proc. większym budżetem niż obecne inicjatywy.Zdaniem unijnej komisarz edukacji Andrulli Wasiliu zwiększenie środków na program

Pieniądze z UE idą w błoto. "Może właśnie o to chodzi?"

Pieniądze z UE idą w błoto. "Może właśnie o to chodzi?"

to, co sprawdzone. Kadra, często pozbierana z różnych szkół wyższych, wychowana na młotku i kowadle, nie jest absolutnie przygotowana do pracy na kupionym za unijne pieniądze najnowszym sprzęcie. Bo to kadra tania. Brakuje pieniędzy i woli decydentów, by zorganizować przeszkolenie dla nauczycieli w

Jak wydajemy unijne pieniądze. Udane inwestycje kontra bezsensowne wydatki

Jak wydajemy unijne pieniądze. Udane inwestycje kontra bezsensowne wydatki

. Unijne dotacje pomagały nie tylko w realizacji projektów infrastrukturalnych, lecz także w tzw. działaniach miękkich, czyli m.in. szkoleniach i warsztatach. Duża ich część miała wspierać bezrobotnych w znalezieniu pracy. Zwykle chodziło o kursy zawodowe wspomagane np. spotkaniami z psychologiem i

Kluzik-Rostkowska: mamy ponad miliard euro na szkolnictwo zawodowe

dla gospodarki", że w nowym rozdaniu funduszy unijnych na lata 20014-20 z budżetu marszałków województwa będzie na szkolnictwo zawodowe ponad 900 mln euro, a MEN dołoży jeszcze 124 mln euro. "Pieniądze od marszałków są dedykowane na praktyki zawodowe i liczę, że uda się zorganizować

Szkoła ogłasza przetarg, wygrywa naczelnik. "Nie mam monopolu na mądrość"

Szkoła ogłasza przetarg, wygrywa naczelnik. "Nie mam monopolu na mądrość"

Biura Antykorupcyjnego, Najwyższej Izby Kontroli oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji. Chodzi o dwa przetargi zorganizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim na działania w ramach dofinansowanego z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu "Bezpośrednie

Witaj e-szkoło? Nie tak szybko

dziennika papierowego. Korzystając tylko z e-dziennika, działa zaledwie 250 szkół. rozmawiał Przemysław Poznański Marcin Kempka, prezes wydawnictwa Librus zajmującego się m.in. dostarczaniem oprogramowania dla szkół i szkoleniami dla nauczycieli. Firma przygotowała raport o stanie informatyzacji polskich

"Niebezpieczny wyłom". Jak Gdańsk zmieni szkoły w Polsce

"Niebezpieczny wyłom". Jak Gdańsk zmieni szkoły w Polsce

tygodniu. - Muszę tłumaczyć nauczycielom, że przerwa świąteczna to nie jest urlop i że mogę im zorganizować szkolenie - dziwiła się dyrektor krakowskiej szkoły podczas debaty "Gazety" o Karcie nauczyciela. Związki zawodowe zadbały nie tylko o Kartę. W Ustawie o systemie oświaty zapisano, że

3 najważniejsze cele wydatkowe funduszy unijnych w latach 2014-2020

. Istotne jest także zwiększenie kompetencji cyfrowych głównie w dwóch grupach: nauczycieli i osób starszych. Pierwsza z nich powinna wykorzystywać zasoby Internetu do przygotowywania oraz prowadzenia lekcji czy różnego rodzaju szkoleń. W przypadku drugiej grupy trzeba postawić na zapewnienie dostępu do

ZNP krytykuje MEN za film o szkolnictwie zawodowym. Bo kobietom proponuje gorzej płatne zawody

ZNP krytykuje MEN za film o szkolnictwie zawodowym. Bo kobietom proponuje gorzej płatne zawody

tych filmach pokazujemy szkolnictwo zawodowe, jakby było kursem dla majsterkowiczów. W dodatku w centrum stawiamy szkołę. Nauczyciele chwalą się, że uczniowie położyli tam płytki, i pokazują pracownie dofinansowane z funduszy unijnych. A przecież dla szkolnictwa zawodowego kluczowa powinna być rola

Polski rynek pracy. Poukładajmy wreszcie te puzzle

. przez indywidualny fundusz edukacyjny (IFE), tworzony dla każdego zatrudnionego. IFE to rachunek, na którym gromadzona byłaby część składek na FP. Środki gromadzone na koncie do pewnego pułapu (np. 2 tys. zł) mogłyby być przeznaczone jedynie na finansowanie szkolenia - wybieranego przez pracownika z

Nerwusometr po godzinach, czyli biznes napędzany robotami

Nerwusometr po godzinach, czyli biznes napędzany robotami

zajęć z nauk technicznych (robotyka, elektronika analogowa, elektronika cyfrowa, fotografia, majsterkowanie). Dajemy programy, szkolimy nauczycieli i pomagamy poprowadzić pierwsze zajęcia. Projekt HIGH-TECHnika został zaliczony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy MEN do przykładów dobrych praktyk, czyli

Półmetek rządu. Oceniamy ministrów. Rekonstrukcja jutro

Półmetek rządu. Oceniamy ministrów. Rekonstrukcja jutro

sił zbrojnych chce odgrywać istotną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa. Jego poprzednik Bogdan Klich podał się do dymisji w sierpniu 2011 r. po niekorzystnym dla MON raporcie komisji Millera. Raport wskazał na zaniedbania w szkoleniu pilotów i przygotowaniu lotu do Smoleńska. Pierwszą decyzją

Wydatki i dochody w 2013 r., czyli budżet na trudny rok

sumie będzie to już 6,1 mld zł. Rostowski nie może ich wydać na inny cel, ale na papierze obniżają deficyt budżetowy. Dla porównania, na walkę z bezrobociem - staże, szkolenia dla osób szukających pracy - rząd przeznaczy w przyszłym roku 4,7 mld zł. To nie koniec księgowych sztuczek. Zamrożony

Niemcy szkolą się w Łodzi, żeby mieć szansę na lepszą pracę u siebie

Niemcy szkolą się w Łodzi, żeby mieć szansę na lepszą pracę u siebie

To po Sokratesie drugi unijny program edukacyjny dla młodzieży. Polska uczestniczy w nim od 1998 r. Obejmuje nie tylko międzynarodowe wymiany i staże dla uczniów, początkujących pracowników w różnych zawodach, doradców zawodowych, nauczycieli i szkoleniowców, ale także projekty pilotażowe, językowe

Dobre praktyki - edukacja wspierana przez fundusze unijne

Dobre praktyki - edukacja wspierana przez fundusze unijne

w 60 egzemplarzach) oraz organizowane są konsultacje psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców. Projekt ma również zapewnić nauczycielom wsparcie w pracy profilaktycznej i terapeutycznej w formie tzw. pracy superwizyjnej i seminaryjnej, prowadzonej przez psychoterapeutę oraz organizację szkoleń

Gaj: Wydamy unijne pieniądze na internet

Gaj: Wydamy unijne pieniądze na internet

- prawników, ekonomistów... I tak do końca 2015 r. Bo wtedy musimy skończyć inwestycje. A za drugą połowę? - Wybierzemy partnera - organizację pozarządową, społeczną, która będzie prowadziła szkolenia obywateli w zakresie tzw. kompetencji cyfrowych. Wielu Polaków nie sięga w ogóle po internet lub robi to

Podział na Polskę A i B pogłębia się

Podział na Polskę A i B pogłębia się

wielkiego miasta. Tego nie dało się zrobić na Lubelszczyźnie, na Podlasiu. Polska wschodnia dostała dodatkowe środki unijne na wyrównywanie rozwoju. Za zewnętrzne pieniądze nie zdynamizuje się tempa wzrostu regionu, który dla nikogo z zewnątrz nie jest interesujący i który nie ma własnego silnego potencjału

Gawłowski: w 2008 r. tyle środków na Life+, co przez 11 lat

. Najbliższe warsztaty dla wnioskodawców fundusz organizuje 6 sierpnia. Trzy tury szkolenia odbędą się też przed zakończeniem terminu składania wniosków - 2, 3 i 4 września - podał.Polska złożyła w 2008 r. do Brukseli łącznie 17 wniosków na 22 mln euro dofinansowania. Pula dla naszego kraju wynosiła ok. 9 mln

Przyspieszmy za unijne pieniądze

szkoleń dla biznesu. Bez unijnej kasy nowe drogi pewnie też by powstały. Ale to by trwało znacznie, znacznie dłużej, mamy już dziś -w czasie kryzysu gospodarczego - nie bylibyśmy w stanie utrzymywać wielu miejsc pracy w firmach budowlanych, które te drogi budują. Budżetu państwa nie byłoby stać na

Unia Europejska może sfinansować powstanie kolejnych miejsc pracy

doświadczenia w szkoleniu pracowników. Kandydat musi mieć też na koncie inny zwycięski projekt unijny o podobnej tematyce na kwotę nie mniejszą niż 500 tys. euro. Kryteria są tak ostre, że praktycznie spełniają je wyłącznie wyższe uczelnie i duże firmy zagraniczne. Np. na Dolnym Śląsku kryteria spełniały

Kapitał Ludzki to szansa dla mieszkańców województwa łódzkiego

odpowiadających na zapotrzebowanie społeczności lokalnych.Projekt autorstwa firmy EUROMED Sp. z o.o. pt. Czas przygotować najlepszych na najgorsze uzyskał dofinansowanie w Podziałaniu 8.1.1 w ramach Priorytetu VIII i zakłada przygotowanie i przeprowadzenie pakietu specjalistycznych szkoleń dla pracowników służb

Poznań: Kobiety pomagają kobietom znaleźć pracę

wiosną tego roku dostała 20 tys. na założenie w Poznaniu firmy edukacyjnej dla małych dzieci. Tak powstała "Edukatka.pl". W jej ramach działa szkoła języka angielskiego. Nauczyciele uczą dzieci metodą Helen Doron, czyli przez zabawę (maluch nawet nie podejrzewa, że ma do czynienia z nauką

Wieś gotowa do zmian i podnoszenia kwalifikacji

gmina, która zorganizuje dla młodzieży cykl wycieczek edukacyjnych po województwie, zakończonych wydawaniem albumów fotograficznych. Przykładem inicjatywy adresowanej dla dorosłych są szkolenia z języków obcych, informatyki i przedsiębiorczości, które zaplanowało pewne liceum ogólnokształcące dla

Plan premiera dla Polski: Trzecia fala nowoczesności

krajach, powinien powstać kontrakt dla młodych, który godzi te dwa wymiary: elastyczność i pewność. Mimo tymczasowości zatrudnienia pracodawca oferowałby im dostęp do szkoleń, ścieżkę wzrostu wynagrodzenia na określonych zasadach, warunki przedłużania kontraktu. Po stronie państwa należałoby znaleźć

FUNDUSZE STRUKTURALNE SZANSĄ NA ROZWÓJ UCZELNI I NAUKOWCÓW W POLSCE

praktyki studenckie, a także kursy i szkolenia dla osób spoza społeczności akademickiej.Stworzeniem projektu zajął się kilkunastoosobowy zespół powołany przez Rektora, w skład którego wchodzili przedstawiciele większości jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej. Zespół zwrócił się do jednostek

Szacowanie wartości zamówienia na zajęcia pozalekcyjne finansowane z funduszy unijnych

przez jednego wykonawcę. Szkolenia obejmujące taką samą lub podobną tematykę, prowadzone dla określonej grupy odbiorców, jeżeli mogą być zrealizowane przez jednego wykonawcę, należy traktować jako jedno zamówienie, którego wartość powinna zostać oszacowana łącznie, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp

Ucz się w Unii, ucz

szkoleń dla nauczycieli, którzy będą zajmować się takim nauczaniem. W zależności od możliwości krajowego systemu edukacji takie dziecko powinno mieć umożliwioną naukę swojego języka ojczystego i kultury kraju pochodzenia (w celu ułatwienia ewentualnej reintegracji). Bibliografia: Poza pozycjami wskazanymi

Unia Europejska - Młodzi głosują!

edukacyjnego "Moja szkoła w UE" (www.mojaszkola.org.pl) zainicjowanego przez UKIE, w którym jednym z partnerów jest "Gazeta Wyborcza". Już zgłosiło się do niego 3 tysiące szkół z całej Polski.Dodatkowo w lutym, marcu i kwietniu w ponad 200 powiatach zostaną przeprowadzone krótkie szkolenia

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Fundusze unijne dla oświaty

Fundusze unijne dla oświaty (http://www.efs.men.gov.pl) - witryna internetowa porządkująca dane o projektach edukacyjnych finansowanych z wykorzystaniem funduszy unijnych.Strona jest podzielona na pięć głównych sekcji: Fundusze dla edukacji można dowiedzieć się, które priorytety Programu

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

. Wiele publikacji jest dostępne w jego bibliotece i księgarni. Prowadzone są szkolenia językowe, dotyczące samodoskonalenia nauczycieli, zarządzania oświatą oraz edukacji europejskiej i wielu innych zagadnień. CODN udostępnia w Internetowy Serwis EdukacyjnyInternetowy Serwis Edukacyjny (ISE), na którym zbierane

E-learning

E–learning – nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie procesu dydaktyki za pomocą komputerów osobistych i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Doskonale uzupełnia

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Samorządowa (szkolenia bieżące, konferencje, seminaria, spotkania klubów zawodowych), Doradztwo Prawne (telefoniczne i bezpośrednie porady, opracowywanie opinii i ekspertyz prawnych dla samorządów), Program Informatyzacji Administracji Samorządowej + (instalacje programów, doradztwo i serwis techniczny

Polonijne Centrum Nauczycielskie

, którego główną siedzibą jest Warszawa. ZadaniaZadaniem Centrum jest merytoryczne i metodyczne wspomaganie nauczycieli spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej, uczących języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim. PCN organizuje bezpłatne szkolenia kwalifikacyjne i doskonalące, zarówno w formie on-line

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.