szkoła prywatna a odliczenia podatkowe

Piotr Skwirowski

PIT 2016: Jak zapłacić niższy podatek?

PIT 2016: Jak zapłacić niższy podatek?

Czasy świetności ulg podatkowych minęły. Nic już nie ugrasz na budowie domu czy wizytach u lekarzy. Ale ciągle możesz zaoszczędzić tysiące złotych. O ile zadbasz o to zawczasu

Zaplanuj sobie podatki

Co zrobić, żeby oddać fiskusowi jak najmniej pieniędzy? Myśleć o podatkach. Przez cały rok. I zbierać kwity: faktury, rachunki, umowy, bankowe dowody wpłaty.

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

Propozycja by zmienić proporcje podziału składki emerytalnej między dwa typy indywidualnych kont pojawiła się jako reakcja na poważne wyzwania jakie stanęły przed rządem w konsekwencji światowego kryzysu gospodarczego oraz kilku nie do końca przemyślanych decyzji podjętych w Polsce w okresie poprzedzającej go prosperity. W efekcie w dyskursie publicznym doszło do dużego zamieszania pojęciowego i koncepcyjnego, a zakwestionowaniu uległy fundamenty jednej z najważniejszych reform tworzących dorobek polskiej transformacji po roku 1989. Rolą tego tekstu jest uporządkowanie tej problematyki i zaproponowanie racjonalnej drogi wyjścia z powstałego zamieszania.

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

fizycznych jest konieczne zarówno z punktu widzenia poprawy sytuacji na rynku pracy, jak i poprawy jakości planowania budżetowego. Dalsza likwidacja ulg, odliczeń, zwolnień przedmiotowych i poszerzenie bazy podatkowej musi posłużyć sfinansowaniu obniżenia stawek podatkowych. W efekcie: a) zwiększy się