system dezinformacji

Zakaz reklamy OFE był słuszny

Zakaz reklamy OFE w okresie okienka transferowego w 2014 r. był słuszny zarówno z punktu widzenia obecnych i przyszłych emerytów, jak i finansów publicznych, czyli nas wszystkich. Zakaz ten był jednym z rozwiązań zawartych w tej ustawie, które przyczyniły się istotnie do ograniczenia negatywnych skutków dalszego istnienia OFE. Można mieć obawy, że Trybunał Konstytucyjny, stwierdzając niezgodność tego zakazu z konstytucją, nie uwzględnił wielu istotnych kwestii - uważa prof. Leokadia Oręziak, kierownik katedry finansów międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej.

Mała firma, duży problem

konieczne jest wcześniejsze wdrożenie systemu zarządzania jakością typu ISO 9000. Zgubne skutki wywiera również nadmierna oszczędność. Wielu właścicieli firm nie zdecydowało się do tej pory zatrudnić konsultantów ani samemu zapisać się na odpowiedni kurs. Szansa nadrobienia Ogólną dezinformację pogłębia