syndyk masy upadłościowej katowice

Przegląd prasy

oświadczył, że cena ropy nigdy już nie sięgnie 100 USD za baryłkę Gazeta Wyborcza --Przejęcie upadłego FagorMastercooka przez koncern Bosch und Siemens nie może dojść do skutku, mimo poparcia wierzycieli, załogi i sądu - okoniem stanął syndyk masy upadłościowej --Piechociński nie rezygnuje z pomysłu kas

Ostrożnie z deweloperem

masy upadłościowej miałby być wyłączony obiekt objęty rachunkiem powierniczym, a syndyk musiałby dokończyć inwestycję z wyjątkiem sytuacji, gdyby nie byłoby to ekonomicznie uzasadnione. To nie wszystko. Ustawa miałaby wprowadzić wymóg zawierania umów przedwstępnych w formie aktu notarialnego, a