sulik

Czy rząd w Bratysławie przewróci się na euro

Słowacki parlament najprawdopodobniej zgodzi się na udział Bratysławy w zorganizowaniu kolejnej pomocy dla Grecji i innych państw. Ceną mogą być jednak przedterminowe wybory, które najpewniej wygrałby populista Robert Fico

Słowacja głosuje nad pakietem pomocowym dla Grecji

Zaakceptujemy plan wzmocnienia funduszu EFSF w tym tygodniu - zapowiedział słowacki minister finansów Ivan Miklos

Zabytkowe nieruchomości w Polsce z licytacji

skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodząca ze zlikwidowanego Państwowego Gospodarstwa Rolnego Sulików, woj. dolnośląskie. Nieruchomość zabudowana nierolna o przeznaczeniu mieszanym Ksawerów - zabytkowa: W skład nieruchomości wchodzi działka geodezyjna położona w obrębie Wilka-Ksawerów