struktura wydatków budżetu państwa

PAP

W 2014 r. w polskim domu na książki wydano przeciętnie 20,88 zł

W 2014 r. w polskim domu na książki wydano przeciętnie 20,88 zł

20,88 zł wydano przeciętnie w polskim gospodarstwie domowym w 2014 r. na kupno książek. To 5 proc. mniej niż rok wcześniej. Na bilety do kina, teatru przeciętny mieszkaniec Polski wydał 24,60 zł ; o 2,4 proc. mniej niż w 2013 r. - wynika z danych GUS.

Lubuskie . 143 mln zł na inwestycje w projekcie budżetu województwa na 2016 r.

W projekcie przyszłorocznego budżetu woj. lubuskiego dochody zaplanowano na 422,6 mln zł, natomiast wydatki na 435,5 mln zł. Na inwestycje samorząd województwa planuje wydać ok. 143,5 mln zł.

Projekt budżetu Zielonej Góry zakłada ponad 152 mln zł na inwestycje

We wtorek prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki zaprezentował projekt budżetu miasta na 2016 r. Po stronie dochodów zapisano w nim 695,5 mln zł, a planowane wydatki mają być jedynie o 840 tys. zł wyższe, czyli taki będzie deficyt. W zeszłym roku sięgał on ponad 8 mln zł.

"Rzeczpospolita": Sprzedawcy już startują z sezonem świątecznym

poziomie 280 euro. Kwota nie jest na tle innych państw szczególnie wysoka, ale systematycznie rośnie. Rok temu Polacy deklarowali chęć wydania niemal 13 proc. więcej niż w 2013 r. Jeśli chodzi o strukturę wydatków, wciąż zbliżone są kwoty przeznaczane na zakupy spożywcze oraz świąteczne prezenty. Z ok

Fitch potwierdził ratingi Gliwic BBB+ i A+(pol), perspektywa pozytywna

wynieść łącznie 1,1 mld zł (średnio 20% wydatków budżetowych rocznie), głównie w związku z realizacją Drogowej Trasy Średnicowej, inwestycji współfinansowanej z budżetu państwa oraz ze środków unijnych. Około 80% wydatków majątkowych może być sfinansowane z nadwyżki bieżącej miasta oraz dotacji na

Skowrońska: finanse publiczne nadal niezrównoważone

Skowrońska przedstawiła posłom sprawozdanie komisji nt. sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2014 r. Zwróciła uwagę w swoim wystąpieniu, że warunki realizacji budżetu w 2014 r. okazały się lepsze niż wcześniej oczekiwano: wzrost PKB był wyższy niż planowano, wyższe były dochody, a wydatki

Skowrońska: finanse publiczne nadal niezrównoważone

podjął uchwałę ws. sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2014 r. pod koniec maja. Zgodnie ze sprawozdaniem dochody wyniosły 283,5 mld zł, wydatki - 312,5 mld zł, a deficyt - 29,0 mld zł. Najwięcej budżet dostał z VAT-u, następnie z akcyzy, podatku PIT, i - prawie dwa razy mniej niż z PIT - z CIT

Skowrońska: finanse publiczne nadal niezrównoważone

państwa prezentowany w sprawozdaniach" - powiedział. Skowrońska zwróciła uwagę w swoim wystąpieniu, że warunki realizacji budżetu w 2014 r. okazały się lepsze niż wcześniej oczekiwano: wzrost PKB był wyższy niż planowano, wyższe były dochody, a wydatki - niższe. Wszystko to - jak zaznaczała - udało

Szydło: nowy projekt budżetu uwzględni zapowiedzi z expose

planowanymi dochodami budżetu państwa w wysokości 296 mld 879 mln 236 tys. zł, a wydatkami w wysokości 351 mld 499 mln 236 tys. zł. Zaplanowano, że dochody podatkowe mają wynieść 268 mld 443 mln zł, co stanowi 14,2 proc. PKB. Opracowując przyszłoroczne dochody budżetu, resort finansów kierowany wówczas przez

Posłowie PiS chcą wprowadzić poprawki do budżetu

Posłowie PiS chcą wprowadzić poprawki do budżetu

Poseł PiS Mariusz Błaszczak powiedział w środę, że PiS jest gotowe na jak najszybsze zwołanie pierwszego posiedzenia nowego Sejmu, gdyż "z punktu widzenia chociażby prac nad budżetem państwa, im szybciej, tym lepiej". - Nasze projekty ustaw dotyczą zarówno wydatków budżetowych, jak i

Posłowie PiS: autopoprawka będzie de facto projektem nowego budżetu

Poseł PiS Mariusz Błaszczak powiedział w środę, że PiS jest gotowe na jak najszybsze zwołanie pierwszego posiedzenia nowego Sejmu, gdyż "z punktu widzenia chociażby prac nad budżetem państwa, im szybciej, tym lepiej". "Nasze projekty ustaw dotyczą zarówno wydatków budżetowych, jak i

Wasiak: dodatkowe 14 mld zł w programie drogowym to przełom w myśleniu MF

". "Po prostu trzeba wymusić trochę inną strukturę budżetu, która zauważa infrastrukturę" - dodała. Pytana, skąd będą pochodzić dodatkowe środki, minister odparła: "Z Krajowego Funduszu Drogowego. Oczywiście to jest w perspektywie wielu lat, więc każdy budżet będzie musiał do tego

Zielona Góra. Budżet na 2015 rok: prawie 108 mln zł na inwestycje

;Najważniejsze jednak, że udało się w budżecie wygospodarować pokaźną sumę na inwestycje, a te oznaczają rozwój miasta" - podkreślił Kubicki. W strukturze dochodów Zielonej Góry 56,2 proc. stanowią tzw. dochody własne, czyli udział miasta w podatkach PIT i CIT; 16,2 proc. opłaty i podatki lokalne, a 7,6

Źródło MF: wkrótce zmiany w strukturze MF; nowy departament wydatków

"9 lipca ma wejść w życie nowy statut Ministerstwa Finansów. Będzie on dotyczył zmian w strukturze resortu, zmieni się także zakres działania niektórych departamentów, powstaną nowe, m.in. departament wydatków" - powiedziało PAP źródło z resortu finansów. "Za ten departament będzie

Jest projekt budżetu powiększonej Zielonej Góry

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki powiedział PAP, że wraz z rozchodami (wydatkami na spłaty kredytów) plan zakłada, że budżet zamknie się w kwocie prawie 650 mln zł. Dla porównania w tegorocznym budżecie wydatki miasta to 590,6 mln zł, a dochody 588,9. Dane porównawcze wskazują, ze wraz ze

Niesprawiedliwy jak VAT. Biednych ten podatek kosztuje więcej

Niesprawiedliwy jak VAT. Biednych ten podatek kosztuje więcej

Fundacja CenEA specjalizuje się w wyliczaniu skutków finansowych zmian w podatkach. Badała już wyższe ulgi na dzieci i zamrożenie skali w podatku od dochodów osobistych. Teraz pod lupę wzięła VAT. VAT to najważniejsze źródło dochodów budżetu państwa. Daje 40 proc. wszystkich pieniędzy. Większa

Kaźmierczak: Szydło nadal prowadzi kampanię wyborczą

"To wyglądało, jakby PiS nie zrozumiał, że skończyła się kampania wyborcza i czas przejść do konkretów, nie do ogólnych zapowiedzi. Niepokojące jest, że tych konkretów jest więcej po stronie wydatków, a nie przychodów państwa. Zastanawiające jest też to, że dużo zmian ma się dokonać w pierwsze

CenEA: najtańsze dla budżetu propozycje PSL, najdroższe komitetu KORWiN

samej wysokości, co proponuje Nowoczesna, kosztowałoby budżet 6 mld zł (1,8 proc. wydatków z 2014 r.), a realizacja postulatów Partii Razem - 15,7 mld zł (4,8 proc.). Ugrupowanie to zgłosiło m.in. pomysł podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 12 tys. zł (z obecnej w wysokości ok. 3 tys.), wprowadzenie

Komisja rolnictwa za finansowaniem składek rolniczych z budżetu

zrzesza 60 narodowych związków rolniczych, a Cogeca - 32 organizacje spółdzielcze. Dotychczas (w latach 2008-2013) składki te opłacane były przez budżet państwa na mocy specjalnej ustawy. Do Copa-Cogeca należą: Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Samoobrona, Solidarność Rolników

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o izbach rolniczych

2008-2013) składki te opłacane były przez budżet państwa na mocy specjalnej ustawy. Dotacja wynosiła 4 mln zł rocznie. Z tych pieniędzy opłacane były, oprócz składek, także koszty delegacji, ekspertyz i innych działalności na forum UE. Składki za organizacje rolnicze opłacała Krajowa Rada Izb

Neneman: tegoroczne wpływy z akcyzy bliskie założeniom z budżetu

stosunku do prognozowanego wykonania w 2014 r. Zgodnie z przewidywaniami MF relacja dochodów budżetu państwa z akcyzy do PKB wyniesie w 2015 r. 3,6 proc. i zmniejszy się w porównaniu do 2014 r. o 0,1 pkt proc. W uzasadnieniu do projektu budżetu na przyszły rok napisano, że prognoza dochodów z podatku

Senat: nowelizacja ustawy o izbach rolniczych - do prezydenta

Rolników Indywidualnych, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz Izby Rolnicze. Dotychczas (w latach 2008-2013) składki te opłacane były przez budżet państwa na mocy specjalnej ustawy. Dotacja wynosiła 4 mln zł rocznie. Z tych pieniędzy opłacane były, oprócz składek, także koszty delegacji

Zapowiedzi z exposé to rozwój czy zwijanie?

Zapowiedzi z exposé to rozwój czy zwijanie?

, to wtedy również w budżecie będzie brakowało pieniędzy. PiS funduje więc Polsce permanentny kryzys finansów państwa, z fatalnymi skutkami dla gospodarki i naszych relacji z Unią Europejską. Bo Polska zobowiązała się ograniczać deficyt. Jakim cudem da się to pogodzić ze wzrostem wydatków o

Sejm znowelizował ustawę o izbach rolniczych

latach 2014-2016. Dotychczas (w latach 2008-2013) składki te opłacane były przez budżet państwa na mocy specjalnej ustawy. Do Copa-Cogeca należą: Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Samoobrona, Solidarność Rolników Indywidualnych, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Rostowski przeszedł do historii

wszystkim zmniejszyć wydatki na system zabezpieczeń społecznych. One pochłaniają - w formie trzech odrębnych systemów - niemal jedną czwartą wydatków budżetu państwa. Ale aby to zrobić, na ołtarzu ekonomicznego rozsądku należałoby złożyć kolejnych kilkaset tysięcy osób (dokładniej mówiąc, ich dochody

Eksperci: budżet na 2015 rok realny do wykonania

finanse publiczne potrzebują pilnej, gruntownej reformy, szczególnie po stronie wydatków. W środę rząd wstępnie przyjął projekt budżetu na 2015 r. Deficyt w przyszłym roku ma nie przekroczyć 46 mld 80 mln zł; dochody budżetu państwa mają wynieść 297 mld 252 mln 925 tys. zł, a wydatki 343 mld 332 mln 925

Rozpoczęła się wielka reforma finansów Watykanu

spotkania Franciszka z jego ośmioma doradcami kardynałami na temat reformy instytucji finansowych Watykanu. Papież postanowił gruntownie zreorganizować ich rozbudowaną strukturę w celu zapewnienia jej przejrzystości i skuteczności, uproszczenia, lepszej kontroli wydatków oraz dostosowania do

Budżet na przyszły rok zbija deficyt

Czwartek i piątek rząd poświęcił na prace nad projektem budżetu państwa na 2014 r. Ministrowie ślęczeli nad nim w sumie kilkanaście godzin. - Projekt budżetu jest dość twardy. Oszczędny, odpowiedzialny i skrupulatnie zaplanowany. Ministrowie chcieli cyferka po cyferce przejrzeć wszystkie rubryki

Czas seniora

prowadzonych przez osoby w wieku 50-59 lat waha się od 2,0 osób w Stanach Zjednoczonych do 2,75 osoby w Japonii. Od tej struktury zależy, w jaki sposób dzielimy domowy budżet między poszczególne dobra i usługi, ile wydajemy np. na edukację czy transport. Co więcej, składowe wydatków osób starszych są inne

Chodorkowski do Zachodu: Szykujcie plan Marshalla dla Rosji po Putinie

obronę pochłaniają 30 proc. budżetu państwa. Za granicę nie wolno wyjeżdżać nie tylko funkcjonariuszom MSW i służb specjalnych. Także wszystkim pracownikom firm państwowych oraz budżetówki. Wprowadzono planowanie centralne. Niepaństwowy sektor stanowi jedynie 10 proc. ekonomiki kraju. Zaczęły się

Piechociński: zakładany na 2015 r. wzrost PKB - powodem do dumy

trwającego od wtorku w Krynicy-Zdroju 24. Forum Ekonomicznego. Według projektu przyszłorocznego budżetu, przygotowanego przez resort finansów, deficyt może wynieść 46 mld 80 mln zł. Dochody budżetowe prognozowane są na poziomie 297 mld 252 mln 925 tys. zł, a wydatki zaplanowano na 343 mld 332 mln 925 tys

Kielce. Radni przeciwni wsparciu klubu Korona w budżecie na 2015 r.

koniec 2015 r. ma wynieść ok 620 mln zł. Najwięcej miasto wyda na oświatę i pomoc społeczną wspierane częściowo dotacjami z budżetu państwa - to 53 proc. w strukturze wydatków bieżących samorządu. Jeśli chodzi o inwestycje, kontynuowane będą przedsięwzięcia współfinansowane z kończącej się unijnej

Ministerstwo Finansów ostro zabrało się do walki z unikaniem płacenia CIT

unikanie podatków niezgodne z prawem. To międzynarodowy problem. Ogólnoświatowa tendencja, która szkodzi fiskusowi, firmom, konkurencji podatkowej między państwami, budżetom - przekonywał profesor. Tłumaczył, że walka z unikaniem CIT jest trudna, bo jeśli przyjmiemy rozwiązania niekorzystne dla firm, zbyt

Wielki szczyt budżetowy Unii Europejskiej. Dlaczego jest tak ważny?

Ekonomiści są zgodni - unijne finansowanie to jedno z głównych kół ratunkowych, które pozwoliły Polsce utrzymać wzrost gospodarczy i pozostać "zieloną wyspą". Z drugiej strony budżet UE to duży wydatek, zwłaszcza dla najbogatszych państw, które na wszystkie sposoby starają się ograniczyć

Emerytury będą coraz niższe

. Jednocześnie niekorzystnie będzie zmieniać się struktura demograficzna. W tym roku w Polsce będzie 5,2 mln emerytów i 14,7 mln osób pracujących. Na jednego emeryta przypadają obecnie niemal trzy osoby, za które odprowadzane są składki. W 2050 r. będą przypadały już tylko dwie. To oczywiście oznacza, że państwo

Tania ropa nie wszystkich cieszy. Popyt napędza niskie ceny

. zysku brutto. Kto traci na taniej ropie? Niskie ceny ropy odczuwa gospodarka Arabii Saudyjskiej, którą w ostatnich latach stać było na gigantyczne wydatki socjalne. Ale kilka dni temu Arabia Saudyjska sprzedała na rynku obligacje warte w przeliczeniu ponad 5 mld dol., by podreperować sytuację budżetu

Coca-Cola planuje zwolnienia. Analitycy: To może niewiele zmienić

zbudować budżet, tak by wszystkie wydatki były uzasadnione, a nie były przenoszone z roku na rok. Ponadto firma chce wzmocnić współpracę pomiędzy oddziałami regionalnymi a centralą, tak by działania podejmowane w ramach grupy były zestandaryzowane. To wszystko po to, by firma mogła lepiej dostosowywać się

Dynamika PKB w II kw. lekko spowolniła, II półrocze ma być lepsze wg analityków

budżetu państwa sugeruje, że rząd wydawał mniej niż planował. Dzisiejsze dane wpisują się w serię nieco rozczarowujących odczytów o dynamice aktywności ekonomicznej w II kw. z pozostałych krajów europejskich (z Francji, Włoch i Niemiec), które są również istotnymi partnerami handlowymi Polski

Ile w tym roku oddamy państwu podatku? Czteroosobowa rodzina 23 tys. zł

i akcyzę. Miesięcznie rodzina wydaje na to średnio 404 zł (w tym 300 zł na paliwo), a do budżetu państwa oddaje 158 zł, czyli 1896 zł rocznie. Tax Care sprawdziło jeszcze kilka innych wydatków. Można je sprawdzić w tabeli poniżej

Nie będzie 4-proc. wzrostu PKB. Spowolnienie w Chinach odbije się na Polsce

proc.) - ogłosił dwa dni temu Bank of America Merrill Lynch. Polska nie była wyjątkiem. Taki sam ruch dotyczył innych krajów naszego regionu a BoA Merrill Lynch pochwalił nas za to co udało nam się dotąd osiągnąć - wzrost na poziomie 3,5 proc. dzięki zróżnicowanej strukturze gospodarki. Wiele przyczyn

Większe ulgi na dzieci wpłyną pozytywnie na przyrost naturalny?

rodziny, które w to wychowanie wkładają ogromy wysiłek. - Budżet państwa jest w stanie wytrzymać takie obciążenie, wystarczy zrobić w nim pewne przesunięcia - twierdzi Elżbieta Mączyńska. Dziś wydatki państwa są mało transparentne, daleko nam do przejrzystości budżetowej na przykład Skandynawów. - Wiadomo

Portret Polaka dłużnika. Nie spłacamy miliardów złotych kredytów

marzeń. Należą do nich ciułacze, osoby z niskimi dochodami, nierzadko zaciągający pożyczki dla ratowania budżetu na bieżące wydatki (żywność, odzież, rachunki). Czasami biorą pożyczki, żeby spłacić inne długi. Najliczniejsza grupa wśród pożyczkobiorców (ponad 60 proc.). Ułatwiający życiowe szczęście

Rząd i Sejm 'odważni' w sprawie VAT

. Uchwalając wyższe stawki VAT, ryzykują, że przepisy te mogą zostać zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. A ewentualna przegrana może kosztować państwo miliardy złotych. Na tym jednak nie koniec. Rząd miał trzy lata "oddechu" z wyższymi stawkami na zmianę struktury dochodów i wydatków w

Komisja rolnictwa zajmie się projektem ustawy ws. składek rolniczych

projektu na składki ma być przeznaczone 4 mln zł rocznie, a pieniądze pochodziłyby z rezerwy ministra rolnictwa. Finansowanie odbywałoby się za pośrednictwem izb rolniczych, które rozliczałyby inne organizacje rolnicze. Dotychczas (w latach 2008-2013) składki te opłacane były przez budżet państwa na mocy

"S" zanurzona w Bałtyku czyli jak związkowcy zarabiają w spółkach

, gospodarka nieruchomościami, wpływy ze składek i coroczny budżet. "S" jako centrala i regiony dysponuje majątkiem, którego wartość może przekraczać miliard złotych. To głównie nieruchomości odzyskane w ramach rewindykacji po mieniu zagarniętym przez skarb państwa po wprowadzeniu stanu wojennego

Ukraina dostanie zastrzyk finansowy z MFW

spodziewać dopiero za dwa lata. Gdy płace nie nadążają za galopującymi cenami, ludzie zaczynają ograniczać wydatki. Konsumpcja prywatna, która jest zazwyczaj jednym z głównych motorów napędowych gospodarek (w Polsce to dwie trzecie wartości PKB), kurczy się i w tym roku spadek ma wynieść ponad 5 proc. Drugi

Jak mieć więcej pieniędzy w 2015 roku?

masz większych oszczędności, a twój budżet domowy ledwo się dopina (albo wręcz się nie dopina), to wykorzystaj najbliższe miesiące na wiosenne porządki, dzięki którym za rok twój portfel będzie grubszy. Zrób przegląd budżetu Sporządź spis stałych wydatków (comiesięczne rachunki, opłaty związane z

Ministerstwo Finansów prognozuje: Złoty będzie się umacniał

założeń projektu budżetu państwa na rok 2011. - Ponadto prowadzone będą działania mające na celu "odsztywnienie" dzisiejszej struktury wydatków budżetowych, bowiem obecnie wydatki elastyczne stanowią jedynie około 0,25 proc. wydatków budżetu państwa ogółem. Działania te będą wspierać proces

Podatki zagonią nas do łóżka? Nowe propozycje zmian

państwa. Starzejące się społeczeństwo to mniej ludzi na rynku pracy, mniej pieniędzy z podatków w budżetach państwa i samorządów, większe wydatki na emerytury, służbę zdrowia. Jak zachęcić Polaków do posiadania dzieci? Posypały się propozycje zmian w przepisach... podatkowych. Sprzyja temu zapewne także

Gospodarka pełza. Budżet Polski do rewizji, nie będzie obniżki VAT?

O tym, co będzie się działo z budżetem państwa, Ministerstwo Finansów poważnie myśli już od połowy poprzedniego roku. Latem 2012 roku przygotowano projekt, który jednak nie ma szans na realizację, bo przyjęto w nim zbyt optymistyczny scenariusz dla naszej gospodarki. Analitycy resortu spodziewali

To już pewne. Wyższy VAT zostanie z nami na długie lata

. deficyt ma spaść do poziomu 3,5 proc. W kolejnych latach ma dalej spadać: do 3,3 proc. PKB w 2014 r., 2,7 proc. PKB w 2015 r. i 1,6 proc. PKB w 2016 r. Ograniczeniu deficytu sprzyjało dotąd utrzymanie ograniczenia wydatków państwa. Chodzi m.in. o konstruowanie budżetów na podstawie reguły ograniczającej

MF proponuje obniżenie progów ostrożnościowych o 7 pkt proc.

struktury na dzień przekazania 51,5 proc. aktywów netto do ZUS" - wskazało MF. Resort podkreślił, że obniżenie progów relacji długu do PKB, uwzględnionych w mechanizmie tzw. stabilizującej reguły wydatkowej (uzależnia ona wzrost wydatków państwa od kluczowych wskaźników makroekonomicznych - PAP) ma na

Państwo dobrobytu jednak winne

państwu socjalnemu. Są one bardzo ważną (może najważniejszą) częścią państwa socjalnego, ale daleko niewystarczającą, aby je z państwem socjalnym utożsamiać. Wyciąganie wniosków co do skutków państwa socjalnego wyłącznie na podstawie wydatków socjalnych to mniej więcej tak, jakby popatrzeć na centralne

Szokujące pustki w kasie ZUS. Przyczyny? Demografia, górnicy

(pesymistyczny). Najtrudniejsze lata to 2025-30. Wtedy biorąc pod uwagę inflację, dziura emerytalna przekroczy w wariancie pośrednim 50-60 mld zł, a w pesymistycznym nawet 70 mld zł. Niedobory ZUS (a konkretniej Fundusz Emerytalny) będzie musiał łatać z dotacji budżetu państwa. Tylko w ubiegłym roku z podatków

Rostowski: nie będzie podwyżki podatków, nie stąd pieniądze na inwestycje

pieniędzy, kto wyłoży? Z budżetu państwa ma na te wydatki pochodzić 15 proc. pieniędzy. Przedsiębiorstwa prywatne i państwowe dołożą 13 proc., instytucje finansowe 16 proc., Unia Europejska 39 proc., a współfinansowanie projektów z UE będzie stanowić 17 proc. tych pieniędzy. Jak z tego widać kluczowe są

Jak się szykować do cyberobrony?

typowo wojskowe. Przygotowanie kraju do cyberobrony wymaga budżetu i zarządzania procesowego, a do tego nie jest przystosowany sektorowy system zarządzania państwem. Potrzebujemy regulacji, które dadzą początek budowie systemu cyberobrony. Na dobrą sprawę nie wiemy jeszcze, jak powinien wyglądać. Jak

Przedsiębiorcy kręcą nosem na budżet 2008

Sejm uchwalił ustawę budżetową na przyszły roku w czwartek. Koalicja PO-PSL przejęła projekt po rządzie PiS i nie zrobiła w nim dużych zmian. - To budżet kontynuacji - czytamy w opinii Konfederacji Pracodawców Polskich. KPP wytyka "brak zmiany powszechnie krytykowanej struktury wydatków i brak

Lewandowski: udział środków na rolnictwo w budżecie UE musi być mniejszy

zaufania do projektu europejskiego od pieniędzy z funduszy strukturalnych. - Wszyscy wiemy, że musimy przedstawić realistyczny budżet dla Europy. To znaczy: wszystkie państwa członkowskie muszą być z niego zadowolone. Nie może być wielkich przegranych - ocenił komisarz. Jeśli chodzi o strukturę budżetu

Rząd przyjął założenia do budżetu 2012 z 4,0% wzrostu PKB i 2,8-proc. inflacją

; w 2014 r. - 323,3 mld zł, Wydatki budżetowe państwa sięgną: • w 2011 r. wyniosą 313,3 mld zł (20,6% PKB), • w 2012 r. – 329,6 mld zł (20,4% PKB), • w 2013 r. – 339,6 mld zł (19,7% PKB), • w 2014 r. – 351,2 mld zł (19,2% PKB). Deficyt budżetu państwa wyniesie

Wciąż czekamy na inteligentne drogi

, skracają czas podróży i zużycie energii o 45-70 procent. Pozwalają obniżyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery o 40 procent i wydatnie zmniejszają koszty utrzymania nawierzchni, na czym korzysta budżet państwa i budżety samorządów lokalnych. Są i korzyści dla przedsiębiorców wysyłających w trasy

Jankowiak: Należy spodziewać się spadku wartości złotego

podanie tych dwóch wskaźników nie daje jeszcze wielu informacji o przyszłorocznym budżecie. "Nie wiadomo, jaka będzie struktura dochodów i wydatków, czy są wśród nich dochody unijne, jaka została przyjęta wielkość dochodów niepodatkowych, np. z dywidendy" - zauważył. "Uczestników rynku

Fast fashion od LPP. Klienci sklepów odzieżowych chcą mieć dużo i tanio

sam podatek dochodowy, w 2012 r. przekazaliśmy fiskusowi 57 mln zł, w 2013 r. - 88 mln zł, a w 2014 r. - 90 mln zł. Gdy dodamy do tego pozostałe daniny, jak VAT czy podatek od nieruchomości, to w samym ubiegłym roku wpłaciliśmy do budżetu państwa 603 mln zł. Ile jest w Polsce firm, które płacą takie

"FT": Dług publiczny za rządów Tuska rośnie jak za Gierka

nie była w stanie spłacić długu i zbankrutowała" - zaznaczył Rybiński. Według niego Polska uniknęła kryzysu z lat 2008-09, który uderzył w inne państwa, dzięki korzystnemu splotowi trzech czynników: odpornej na kryzys strukturze gospodarki (uzależnionej tylko w niewielkim stopniu od handlu

Angela Merkel i Wolfgang Schäuble bronią oszczędności

niemieckiego pakietu jest zwiększenie zatrudnienia, a to z kolei ma stymulować konsumpcję wewnętrzną. - Wzrosną wydatki na edukację i badania, nie będzie cięć w wydatkach na infrastrukturę. A zatem struktura naszego programu nie jest przeszkodą dla wzrostu gospodarczego, wręcz przeciwnie - powiedziała. Według

Lewandowski przesłuchany i zaakceptowany

rozpoczęcie debaty o reformie wspólnych finansów UE. Odpowiadając na pytania, dał się poznać jako polityk kompromisu, który próbuje pogodzić niekiedy sprzeczne oczekiwania budżetowe różnych państw Unii. Z jednej strony Lewandowski bronił obecnych rozwiązań w budżecie, np. dużych wydatków na fundusze

Ekonomiści: może nie być nowelizacji budżetu, ratunkiem pieniądze z OFE

stronie dochodowej może zostać pokryte m.in. przez zysk NBP (ok. 5,5 mld zł), wyższe dywidendy od spółek z udziałem skarbu państwa, a także poprzez ewentualne przesuwanie części wydatków na przyszły rok. "Ewentualnie resort finansów może pozwolić na większe zadłużanie się FUS-u. Nie przewidujemy więc

Stanęły ceny, nie wzrosną też emerytury. Symboliczna waloryzacja

państwa na emerytury rosną z każdym rokiem. Składki, które zbiera ZUS czy KRUS, nie wystarczają na wypłaty, dlatego system musi dotować budżet państwa. O ile jeszcze w 2009 r. na emerytury i renty wydawaliśmy 162 mld zł rocznie, o tyle w tym roku będzie to już 192 mld zł. Według naszych wyliczeń rząd w

Lewandowski: Klimat rozmów o budżecie Unii psuje się od wielu lat

będzie mowa już o konkretnych rzeczach, głównie tych najmniej spornych jak długości trwania i struktury samego budżetu, ale także wywołujących napięcia i spory elementach elastyczności [pozwalających w wyjątkowych sytuacjach na przesuwanie pieniędzy z jednej budżetowej szufladki do drugiej] wbudowanych w

Szefowa misji MFW na Polskę: od przyszłego roku znowu zaciskanie pasa

do rozpoczęcia procesu konsolidacji fiskalnej w 2014 r. - podkreśliła. MFW przewiduje, że deficyt budżetowy naszego kraju w 2014 r. wyniesie ok. 3,5 proc. PKB, biorąc już pod uwagę planowane zmiany w systemie emerytalnym. Kozack zaznaczyła, że zmniejszanie wydatków budżetowych Polski jest ważne, bo

Biznes lepiej ocenia rząd, ale "rośnie fiskalizm i liczba kontroli w firmach"

koniecznego w państwie demokratycznym dialogu społecznego. Poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych, jak wzrost eksportu, co cieszy, jest bardziej rezultatem ożywienia gospodarek otoczenia Polski niż zmian struktury naszego budżetu, gospodarki i administracji - wylicza prezes BCC. - Zielone światło dla

Wolni od podatku. Michałowo - jedyna taka gmina w Polsce

tłocznia gazu, co stanowi istotny zastrzyk pieniędzy do gminnej kasy. - Do wprowadzenia takich zmian po prostu potrzeba chęci i odwagi. Wpływy do naszego budżetu związane z gazem to w tym roku około 7 mln zł, do tego mamy 2 mln zł jako udział w dochodach państwa. Ale inne gminy mają nawet 11 mln zł z tego

Polskie Inwestycje trzymać z dala od polityki

. Nadanie wydatkom inwestycyjnym ram spółki prawa handlowego oraz banku wymusza działanie w celu osiągnięcia zysku, a bank musi kierować się kryteriami ostrożnościowymi. Daje to lepszą gwarancję niż mechanizmy administracyjne, np. finansowanie prosto z budżetu. Oczywiście niektóre projekty mogą się nie udać

Prof. Balcerowicz: Rosja nie wyciągnie Ukrainy z kryzysu

- nadmierne wydatki państwa finansowane w dużej mierze kredytami zewnętrznymi. Do tego dochodzi często nadmierny wzrost kredytów dla przedsiębiorstw i/lub gospodarstw domowych. Pogarsza się konkurencyjność, bo płace rosną zbyt szybko. Gospodarka przeżywa krótkotrwały boom, co jeszcze bardziej zachęca rządy do

Unia chce ograniczyć wydatki do minimum

Wspólnoty szukające wszędzie oszczędności zaproponowały cięcia w wydatkach na zatrudnienie nowych pracowników unijnych instytucji (zwłaszcza Komisji) z nowych państw członkowskich (o blisko 55 mln euro). Nadal będziemy więc zbyt słabo reprezentowani w strukturze biurokracji unijnej. Pocieszeniem jest to

Pierwsza gmina w Polsce, w której nie płaci się podatku od nieruchomości

spłacanie wszelkich zaległości, bo aby zostać zwolnionym z podatku od nieruchomości, trzeba mieć czyste konto - to pierwsze efekty zmian wprowadzonych od stycznia przez radnych. Choć roczne straty dla budżetu gminy wynikające z tego posunięcia to od około 300 do 500 tysięcy zł, włodarz miasta zakłada, że

Ekspert: To błąd, że Zachód nie pomógł wojskowo Ukrainie

. przeciętna wydatków na obronę europejskich członków NATO wynosiła 2,3 proc. PKB. Dzisiaj to jest 1,5 proc. To, że większość państw w Europie po prostu odmawia wydawania na wojsko, jest nie do przyjęcia, bo jednocześnie się mówi o rosnących zagrożeniach ze strony Rosji. Są niektóre pozytywne wyjątki. Jednym z

Jacek Rostowski: myśleć cztery lata do przodu

. Jego głównym celem jest poprawienie struktury gospodarki, ale przychody też są ważne.- Gdyby pierwszy próg ostrożnościowy został w 2010 r. przekroczony, jak dotkliwe będą konsekwencje dla budżetu na 2011 i 2012 rok?- Nie musi być konsekwencji w budżecie na 2011 r., ale Ustawa o finansach publicznych

Zmiany w świadczeniach mundurowych

służby finansowane z budżetu poszczególnych formacji. Skupienie wydatków w obrębie jednego dysponenta środków budżetu państwa pozwoli obniżyć koszty funkcjonowania komisji lekarskich". Orzeczenie bezterminowo lub czasowo Orzeczenie dotyczące ustalenia inwalidztwa, tak jak obecnie, będzie wydawane

Ukraińska gospodarka nad przepaścią. Czy da się ją uzdrowić? [ANALIZA]

Polsce i większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej utrzymane zostały dawne struktury przemysłu ciężkiego. Ukraińska gospodarka i budżet w 40 proc. zależą od wpływów z przemysłu stalowego. Według oficjalnych statystyk w latach 2010-12 600 tys. drobnych przedsiębiorstw na Ukrainie zawiesiło działalność

Fundusze inwestycyjne: dla maratończyka i sprintera

firmach, małych spółkach, czy tylko tych z określonego sektora branżowego, np. budowlanego. Z karty funduszu dowiemy się też, w jakie papiery inwestują fundusze dłużne: w obligacje skarbu państwa czy firm? To ważne, bo papiery skarbowe, dzięki którym państwo pożycza pieniądze na bieżące wydatki z budżetu

Wielkie reformy albo... małe - pytanie o strategię przyszłego rządu

znając dokładnego projektu budżetu, nie możemy stwierdzić, na ile jest on napięty i jak spadek PKB odbije się na strukturze wydatków i wpływów - dodał. Jeszcze przed wyborami minister Rostowski mówił, że ewentualna korekta wskaźników, na których oparty jest budżet, będzie zależeć od świeżych informacji i

Janusz Steinhoff: budżet - lustro naszych problemów

stabilności. Mogłyby - bo, niestety, ten budżet nie uprawnia do optymizmu. Autorzy dokumentu zakładają dochody w wysokości 226 mld 800 mln zł i o 30 mld zł wyższe wydatki. Dochody państwa wzrastają o 9 proc. i dokładnie o tyle wzrosły dochody z podatków. Z szumnych zapowiedzi obniżania podatków nie zostało

Ludwik Kotecki: wzrost nawet 1,5 proc. to nie koniec świata. Najwyżej nowelizacja budżetu

wszystkim parametry założone w budżecie nie są najistotniejsze. To wcale nie znaczy, że przy wzroście 1,5 proc. mamy koniec świata. W 2012 r. założyliśmy wzrost PKB 2,5 proc., był 2,0 proc. Żyjemy? Nowelizacji nie było, deficyt był nawet niższy, niż założono. Ważna jest struktura wzrostu. To po stronie

Platforma dalej kupuje garnitury. PiS chroni Kaczyńskiego za 1,8 mln zł rocznie

współpracował z partią, tylko z jej think tankiem - Instytutem Obywatelskim. Pisał dla Instytutu tekst o kondycji Polaków, a także recenzję książki. Jednak Instytut nie ma osobowości prawnej i własnego budżetu (wciąż nie ma ustawy o fundacjach politycznych), dlatego jego wydatki są księgowane jako partyjne

Europo: maszeruj albo giń

niewypłacalności na pozostałe państwa unii walutowej. Dwie równowagi na rynku długuSzok makroekonomiczny w postaci gwałtownego spadku wpływów budżetowych lub wzrostu wydatków, powstający w wyniku prowadzenia antywzrostowej polityki gospodarczej, utraty konkurencyjności będącej efektem wzrostu jednostkowych kosztów

Prezes Citi Handlowy: Możemy być drugim Singapurem

przez ZUS. Te pieniądze mają kluczowe znaczenie dla przyszłorocznego budżetu. Gdyby uchwalona niedawno ustawa została skutecznie zakwestionowana przed Trybunałem Konstytucyjnym, należałoby mocno zrewidować wydatki budżetu i zawiesić nadzieje na wzrost inwestycji publicznych. Uważa pan, że nie było

Kto powinien finansowo pomagać starszym, czyli zaopiekuj się mną, dziecko

). Brakujące pieniądze ZUS będzie musiał wypłacać z budżetu państwa. A to oznacza, że państwo nie będzie miało z czego podwyższać emerytur czy wypłacać seniorom superdodatków. Co więc robić? Czy państwo, które musi przecież wydawać pieniądze na drogi, służbę zdrowia, wojsko, urzędników, może jakoś pomóc

Modernizacja zacofania

zostało zmienione w pasmo codziennej udręki. Mowa o polityce transportowej. Wszyscy wiedzą, że to dziedzina niezmiernie ważna, i wszyscy się o nią troszczą. Wystarczy wziąć do ręki budżet swojego miasta i otworzyć rozdział "Inwestycje". Metropolia czy mieścina - zawsze okaże się, że najwięcej

Równość to fikcja, ale sprawiedliwość już nie

świat". Granica cienka i płynna Wszystko byłoby dobrze, gdyby zyski skonsolidowanych firm i korporacji rozkładały się (poprzez dyfuzję) na wszystkie piony i szczeble firmy. Taka polityka firm byłaby na rękę państwu, jego strukturom i całej gospodarce, ponieważ napędza ona konsumpcję wewnętrzną. A

Cyberszable i cyberczołg, czyli jak na ataki hakerów przygotowana jest Polska

Polityki... planu działań podejmowanych w sytuacji zagrożenia ze wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego i czasu ich realizacji. Bez tego Polityka... nie będzie miała żadnej realnej mocy sprawczej" - czytamy w dokumencie. Bierzemy się za studentów - Potrzebny jest na to budżet. Takie państwa jak

Czy rząd będzie dobrym kamienicznikiem?

przeciwieństwie do innych programów ten podatnika nic nie będzie kosztował - nie jest to bowiem dopłata, ale inwestycja. Program zresztą nie musi być finansowany wprost z budżetu - przy dzisiejszych niskich stopach procentowych ok. 80 proc. wydatków może być finansowanych długiem. Po drugie, program wspiera

Zdrowa dieta będzie tańsza. Wywiad z Ludwikiem Koteckim

. Nie martwicie się, że najbiedniejsi, emeryci, najbardziej odczują skutki zmian? Oni pewnie relatywnie więcej wydają na żywność nieprzetworzoną, która zdrożeje. Kupują ziemniaki, kapustę, surowe mięso... - ...a nie kupują nabiału, wędlin, tak? Analizując strukturę wydatków na żywność w różnych typach

Złotym cielcem stał się trend giełdowy

politykę fiskalną i koordynację budżetów państw członkowskich. Europejski Bank Centralny (EBC) nie ma instrumentów gwarantujących stabilność pieniądza, niezbędna jest zatem zmiana traktatu lizbońskiego. Unia walutowa będzie miała sens tylko wtedy, kiedy zadba o wspólną politykę budżetową i fiskalną oraz

Reformowanie KRUS? Platforma wsi nie ruszy

Trybunał Konstytucyjny uznał, że budżet nie może pokrywać składki zdrowotnej za wszystkich rolników. Bo choć niektórzy rolnicy są biedni, to mamy na wsi także ludzi zamożnych, a nawet bardzo zamożnych. A państwo może objąć pomocą socjalną (taką jest opłacanie składki) tylko ludzi naprawdę tego

OFE - ostatnie starcie. Co wybierze przyszły emeryt? [Pieniądze Ekstra]

dla Rostowskiego, że dywan staje się za mały. Przekroczenie granicy 55 proc. PKB oznaczało zaś zgodnie z prawem konieczność uchwalenia budżetu kraju bez jakiegokolwiek długu. To polityczne samobójstwo, bo oznacza ostre cięcie wydatków, i to wszędzie, również w edukacji, służbie zdrowia etc. Umarzając

Chorwacja "niemile widzianym gościem". Po co Unii "druga Grecja", kto zyska na akcesji?

aspekty. Geopolityczny - Unia chce wciągać do swoich struktur kraje bałkańskie z tzw. miękkiego podbrzusza Europy, by ustabilizować sytuację w tym regionie. Po drugie - Unia chce pokazać, że nie jest w kryzysie, że stać ją na przyjęcie kolejnego państwa, choć wymaga ono pomocy finansowej. Po trzecie

Duży dług to długi kryzys

nastąpi odbicie, rząd będzie miał poważny kłopot z przyszłorocznym budżetem. Co jeszcze można przyciąć? Bo chyba nie wydatki na infrastrukturę, co ograniczyłoby szanse rozwoju Polski w długim okresie... - A dlaczego nie? Owszem, infrastruktura to obok systemu finansowego i rynku pracy część ekonomicznego

Wilkin o 25-leciu: polskie rolnictwo opłaca się dotować

inwestycje, rozwój. To się zmieniło dopiero wtedy, kiedy napłynęły środki unijne, a także zwiększono środki krajowe. Trzeba bowiem pamiętać, że wraz z wejściem do Unii zaczęliśmy więcej, niż wcześniej przeznaczać na wspieranie wsi z budżetu krajowego - te wydatki tak naprawdę się potroiły. Wynika to z

Drogie emerytury. Jak zlikwidować KRUS?

ubezpieczeń rolniczych wymaga istotnie większych dotacji z budżetu państwa niż system pozarolniczy. Rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni nieprzekraczającej 50 ha, płaci miesięczną składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości zaledwie 68 zł. Biorąc pod uwagę strukturę wypłat świadczeń z

Przedsiębiorcy z PKPP Lewiatan o 100 dniach rządu Donalda Tuska

konferencji prasowej. Krzysztoszek dodała, że za sukces obecnego rządu można uznać obniżenie o 1,5 mld zł deficytu w budżecie na rok 2008. "Nie było szans na to, co nam się marzy od bardzo dawna, mianowicie na zmianę struktury wydatków w budżecie, czyli zmniejszenie transferów społecznych i zwiększenie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery