struktura pkb ue

PAP

MF: Polska jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w UE

MF: Polska jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w UE

Polska pozostaje jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w UE, w tym roku PKB powinno wzrosnąć o 3,3 proc., zgodnie z prognozą zawartą w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok - ocenił główny ekonomista resortu finansów Ludwik Kotecki.

Moody's: w 2014 r. PKB wzrośnie o 2,9 proc., w 2015 r. o 3,1 proc.

Polska gospodarka w tym roku będzie się rozwijała w tempie 2,9 proc., wobec 1,6 proc. w 2013 r., a w przyszłym roku dynamika PKB przyspieszy do 3,1 proc. - stwierdzili analitycy agencji ratingowej Moody's w środowym komentarzu.

W.Brytania. Wystąpienie z UE może kosztować gospodarkę nawet 56 mld funtów rocznie

2017 rok referendum za wystąpieniem z UE. Pierwszy z nich przewiduje sytuację, w której Wielka Brytania opuszcza zarówno struktury UE jak również unię celną i wspólny rynek unijny oraz niepowodzeniem kończą się próby wynegocjowania nowych warunków współpracy handlowej. W tym przypadku, zamknięcie

JP Morgan obniżył prognozę polskiego PKB za 2014 r. do 3 proc. rdr

Średnioroczna prognoza dla inflacji za 2014-15 wynosi odpowiednio 0,2 proc. oraz 1,2 proc. w porównaniu z 0,9 proc. w 2013 r. W II kwartale polski PKB przyrósł o 3,2 proc. rdr wobec 3,4 proc. rdr w poprzednich trzech miesiącach - wynika z wstępnych danych GUS. Szczegółową strukturę PKB za II

Dane o PKB za 2014 r. nie zatrzymają cyklu obniżek stóp procentowych - analitycy

ujemnym wpływie popytu zagranicznego. Zdaniem ekonomistów, dane szacunkowe wskazują, że w ostatnim kwartał ubiegłego roku polska gospodarka rozwijała się nieco powyżej 3%. Dane o PKB, jak i jego struktura wskazują, że mamy do czynienia ze zdrowym wzrostem niemal we wszystkich najważniejszych sektorach

Wicepremier Piechociński z roboczą wizytą w Azerbejdżanie

. gospodarka Azerbejdżanu mocno wyhamowała. Wzrost PKB wyniósł wtedy zaledwie 0,1 proc. W 2012 r. to już 2,2 proc. Oprócz wydobycia i eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego, Azerbejdżan posiada również zasoby złóż metali szlachetnych, w tym złoto i srebro, oraz metali kolorowych. W strukturze PKB w 2013 r

Deloitte i DNB: Import używanych aut może zniechęcić inwestorów do Polski

dynamiki PKB o 1 pkt proc. i towarzyszącego mu wzrostu PKB w UE, dynamika produkcji sektora motoryzacyjnego w Polsce w tym samym roku rośnie o ok. 6,7 pkt proc. Natomiast w długim okresie skumulowany wpływ zmian koniunktury wynosi 3,3 pkt proc. Sektor motoryzacyjny (produkcja, handel i naprawy) stanowi

Rząd oczekuje wzrostu PKB o 3,7% w 2016 r., 3,9% w 2017 r. i 4,0% w 2018 r.

budżetowej na 2015 r. "Oczekuje się, że wraz z poprawą koniunktury w UE, w Polsce w kolejnych latach sytuacja gospodarcza będzie się dalej poprawiać. Realny wzrost PKB przyspieszy do 3,7% w 2016 r., 3,9% w 2017 r. i 4,0% w 2018 r., co pozwoli na domknięcie w 2018 r. ujemnej obecnie luki produktowej

Polska odniosła sukces gospodarczy, ale trzeba zapewnić dalszy wzrost

średniej" - powiedział prezydent. "Polska jest obecnie ósmą gospodarką w UE, a pod względem realnego PKB na głowę mieszkańca (według parytetu siły nabywczej), o blisko połowę, bo z 32 do 60 proc. zmniejszyła dystans do krajów UE" - mówili przedstawiciele globalnej firmy doradztwa

Wzrost PKB w całym 2014 r. może sięgnąć 3,3-3,4% wg analityków

w strefie euro, tempo wzrostu PKB w Polsce ma szansę przyspieszyć. Struktura wzrostu PKB w trzecim kwartale br., na którą czekała RPP, jest satysfakcjonująca. Konsumpcja umiarkowanie przyspiesza i co więcej na relatywnie wysokim poziomie utrzymuje się tempo wzrostu inwestycji. Taka struktura wzrostu

BNP Paribas. Sprzedaż potwierdza, że polska gospodarka hamuje

BNP Paribas polski PKB za III kw. może być poniżej 3,0 proc. rdr wobec 3,2 proc. rdr za II kw. i 3,4 proc. za I kw. 2014 r. "Przy perspektywie utrzymania się niskiej presji inflacyjnej w najbliższych miesiącach i negatywnymi dla perspektywy wzrostu polskiej gospodarki obciążonej sankcjami UE

Szczurek: wzrost PKB w 2014 r. wyniesie 3,3 proc., a w 2015 r. 3,8 proc.

3,5 proc. PKB. Rząd powinien przesłać program konwergencji do końca kwietnia do Komisji Europejskiej. Przygotowanie programu konwergencji i jego coroczna aktualizacja są elementem procesu nadzoru budżetowego w UE i obowiązkiem wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej spoza strefy euro.

GUS: w IV kwartale 2014 r. wzrost PKB o 3,1 proc. rdr

rocznych. Bardzo bliska szacunkom opartym na danych rocznych jest także struktura wzrostu PKB. Zgodnie z oczekiwaniami nieznacznie wyhamowało tempo wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych oraz inwestycji, nadal jednak były to bardzo przyzwoite poziomy" - komentuje dane GUS Monika Kurtek, główna

GUS: wzrost PKB w 2014 wyniósł 3,3 proc.

komunikacie Radziwiłł. Dodał, że wyniki gospodarki polskiej w 2014 r. (zarówno samo tempo wzrostu, jak i jego struktura z kluczową rolą popytu krajowego) oznaczają wyraźną poprawę w porównaniu do lat 2012-2013. "Polska w roku ubiegłym pozostała jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w UE

MF: dane o PKB potwierdzają dobrą kondycję polskiej gospodarki

. wskazują, że w całym 2014 r. realny wzrost PKB będzie zgodny z prognozą zawartą w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2015 r. (3,3 proc. - PAP)" - oceniło MF. Według Adama Antoniaka z Zespołu Analiz i Prognoz Rynkowych banku Pekao dane o wzroście PKB i jego strukturze nieco ograniczają

Ile Polska dołoży do EFIS? Szczurek stawia warunki

Ile Polska dołoży do EFIS? Szczurek stawia warunki

docelowo dysponować środkami o wartości 5,5 proc. PKB całej UE, czyli ok. 700 mld euro. Na grudniowym szczycie przywódcy unijni dali zielone światło dla powołania Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych autorstwa KE. Komisja w najbliższych tygodniach ma przedstawić projekty aktów prawnych w tej

Eksperci: budżet na 2015 rok realny do wykonania

wojny są szacowane na 0,4 pkt proc. PKB w przyszłym roku Jego zdaniem w świetle wydarzeń na Ukrainie oraz znacznego spowolnienia wzrostu gospodarczego w UE, obecne założenie dotyczące polskiego wzrostu PKB na poziomie 3,4 proc. w 2015 r. może okazać się nadal zbyt optymistyczne. Według głównego

Po pozytywnych wynikach za II kw., analitycy podtrzymują prognozy PKB na 2014 r.

inwestycje publiczne, które będą finansowane z napływających środków UE. Według niektórych, umiarkowany wzrost konsumpcji prywatnej będzie stymulowany już w przyszłym roku przez planowane przez rząd zmiany w ramach waloryzacji rent i emerytur oraz zwiększenia ulg dla rodzin wielodzietnych. Wzrost PKB

Raport: Polityka energetyczna UE zagraża gospodarce środkowej Europy

Raport: Polityka energetyczna UE zagraża gospodarce środkowej Europy

zaostrzającymi się wymogami środowiskowymi - mówi Piotr Piela, partner z Dział Doradztwa Biznesowego Ernst & Young. Spadek PKB Raport prognozuje, że wzrost gospodarczy w krajach UE 11 będzie wiązał się ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. Uwzględniając znaczący udział przemysłu w strukturze PKB

McKinsey: Podnoście wydajność, bo pracowników w Polsce będzie ubywać

McKinsey: Podnoście wydajność, bo pracowników w Polsce będzie ubywać

czynników produkcji pozostanie bez zmian. Polska i tak będzie doganiać Unię Europejską, ale wolno. PKB na głowę mieszkańca, które dziś wynosi 60 proc. średniej w UE, wzrośnie do 70 proc. , czyli do poziomu Portugalii lub Cypru. "Scenariusz aspiracyjny", który szczegółowo omawia raport McKinseya

Na Forum debaty publicznej o sprawach wsi

" - zauważył. Z raportu wynika, że rola rolnictwa w gospodarce narodowej spadła, ale nadal jest ono istotnym sektorem, który wytwarza 4,1 proc. produktu globalnego i 3,5 proc. PKB. W opinii autorów raportu struktura agrarna od 1989 r. nie zmieniła się w zadowalającym stopniu i "stale

EBI: 700 mln euro na inwestycje w wiedzę, edukację i cyfryzację w Polsce

konkurencyjności Europy w przyszłości" - zaznaczył. Wiceprezes EBI przypomniał, że wydatki Polski na badania i rozwój sięgają ok. 0,9 proc. PKB, a cel strategii "Europa 2020" to 3 proc. PKB. To oznacza, że w 2020 r. UE powinna przeznaczać na inwestycje w badania i rozwój 3 proc. PKB Unii. Jak

Unijna polityka społeczna jest pełna skrajności

Pierwsza faza kryzysu spowodowała, że wydatki socjalne wzrosły prawie we wszystkich państwach UE i to niemal o 3 proc. PKB. Tak stało się w 2009 r. głównie dlatego, że przybywało pobierających zasiłki bezrobotnych, a równocześnie obniżał się PKB. Potem rządy zaczęły wydatki na cele społeczne ciąć

GUS: PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 3,4 proc.

najszybciej rosnących gospodarek w UE" - ocenił w komentarzu wysłanym PAP wiceminister finansów Artur Radziwiłł. Według głównego ekonomisty Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasza Kaczora "fundamenty wzrostu PKB tężeją". Zwrócił uwagę na najwyższą dynamikę popytu krajowego od 2011 r. "Po

Wzrost PKB Polski w IV kwartale wyższy, niż szacowano. Będzie jeszcze lepiej

- Wzrost PKB w całym 2014 r., w stosunku do opublikowanego w dniu 27 stycznia 2015 r., pozostał na niezmienionym poziomie i wyniósł 3,3 proc. - ogłosił też w piątek GUS. To jeden z najlepszych wyników w Europie. - 3,3 proc. wzrostu PKB to bardzo dobry wynik. Tylko jeden kraj w UE miał wyższy wzrost

NBP: Przyjęcie euro oznaczać będzie dodatkową presję inflacyjną w Polsce

, można się spodziewać, że konwergencja poziomu PKB per capita, ze względu na występowanie Penn effect, będzie powodować dodatkową presję inflacyjną w Polsce" - czytamy w raporcie. W scenariuszu bazowym (2-procentowe tempo konwergencji) można oczekiwać, że tempo aprecjacji kursu realnego, a tym

Polska organizuje Trójkąt Weimarski nt. reindustrializacji Europy

Weimarski zaczął być także użyteczny, jako narzędzie w sferze polityki przemysłowej, tym bardziej, że trzy kraje, które go tworzą łącznie reprezentują ok. 40 proc. PKB całej UE" - mówił na poniedziałkowym spotkaniu z dziennikarzami minister w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński. Poza politykami

Standard & Poor's podtrzymała ratingi Polski A/A-2 i A/A-1, perspektywa stablina

. Agencja prognozuje wzrost realnego PKB na poziomie około 3,1% w 2014 roku oraz jego wzrost do 3,8% od 2015 roku, przy założeniu, że skutki wojny domowej na Ukrainie oraz sankcji nałożonych przez UE na Rosję będą ograniczone. W ujęciu PKB per capita przekłada się to na średnią stopę wzrostu rocznego na

Unijna polityka społeczna pełna skrajności

Pierwsza faza kryzysu spowodowała, że wydatki socjalne wzrosły prawie we wszystkich państwach UE i to niemal o 3 proc. Produktu Krajowego brutto. Tak stało się w 2009 r. głównie dlatego, że przybywało pobierających zasiłki bezrobotnych, a równocześnie obniżał się PKB. Potem rządy zaczęły wydatki na

Polski nabiał podbija UE i Arabię Saudyjską. Eksport wart 1,7 mld euro

proc., natomiast w przypadku państw pozaunijnych wzrost sięga nawet 24 proc. Skrzypczyk zwróciła uwagę na to, że w strukturze polskiego eksportu produktów mleczarskich coraz większy udział stanowią sery. - To blisko 40 proc. eksportu. Wysyłamy je głównie do UE, choć ten udział spada, a systematycznie

Rośnie eksport polskich produktów mleczarskich

Podczas III Kongresu Branży Mlecznej w środę przedstawicielka BGŻ oceniła, że w tym roku to branża mleczarska napędza eksport produktów rolnych. "W pierwszym kwartale br. o 10 proc. wzrosła wartość eksportu do państw UE, głównie mleka w proszku czy serów. W przypadku państw poza Wspólnotą ta

Ukraina dostanie zastrzyk finansowy z MFW

, z rozchwianym systemem finansowym, zerowymi rezerwami walutowymi i wojną w regionie, który wkłada 15 proc. do PKB kraju. Pieniądze są, ale i ryzyko MFW gwarantuje zastrzyk finansowy w wysokości 17,5 mld dol. W ślad za tymi pieniędzmi ma też iść wsparcie z UE (2,5 mld dol.), USA (2 mld dol.), ale

Neneman: tegoroczne wpływy z akcyzy bliskie założeniom z budżetu

podatku. Część dochodów z tego roku została bowiem zrealizowana rok temu, kiedy produkowano na zapas z niższą stawką akcyzy" - powiedział PAP Neneman. "Gdyby struktura dochodów w skali całego roku była bardziej +płaska+, ryzyka by nie było, a tak wpływy z akcyzy na alkohol mogą okazać się

Polskie firmy coraz więcej wydają na tworzenie własnych innowacji

wydawała na ten cel 0,76 proc. swojego PKB. W 2012 r. było to 0,9 proc. PKB. - W Polsce udało się już doprowadzić do zmiany struktury finansowania B+R. Udział przedsiębiorców w finansowaniu badań i innowacji to już 32,3 proc. wszystkich wydatków. Jeszcze parę lat temu to było niewiele ponad 20 proc

Co nam mówi PKB, czyli jak najlepiej mierzyć dobrobyt?

Polski rząd znów pochwalił się wzrostem PKB - w latach 2008-11 ten wzrost wyniósł u nas 15,8 proc. przy 0,5-proc. spadku w całej UE. Tymczasem wiele organizacji i samych ekonomistów od lat podkreśla, że PKB jako wskaźnik dobrobytu nie jest miarodajny, ponieważ nie opisuje jakości życia i może

Zaleska: unia bankowa nie uchroni Europy przed kolejnym kryzysem

zostały zrealizowane. "Można powiedzieć, że strefie euro towarzyszy wieczna iluzja osiągnięcia pewnych celów" - oceniła. Wskazała, że w wyniku kryzysu strefa euro stanęła przed alternatywą rozpadu, albo ściślejszej integracji. Zdecydowano się budować strukturę zintegrowaną nie tylko walutowo

Umowa handlowa UE - USA - starcie potężnych interesów i tajne negocjacje

Krugman, bariery celne na świecie radykalnie spadły od lat 60. i dalsze ich obniżanie nie przyniesie znaczącego wzrostu gospodarczego. Studium think tanku Centre for Economic Policy Research z 2013 r. dla Komisji Europejskiej prognozuje, że dzięki umowie PKB Unii Europejskiej wzrośnie o 0,5 proc., ale

BM Reflex: Ostatni tydzień lipca pod znakiem niewielkich obniżek cen paliw

autogaz i ceny tego paliwa mogą jeszcze wzrosnąć. Obecnie wśród wszystkich krajów UE niższe ceny benzyny spotkamy jedynie w Estonii i Bułgarii gdzie średnio benzyna kosztuje obecnie  5,42 PLN/l. Średni poziom cen benzyny Pb95 w całej UE to 6,21 PLN/l, diesla natomiast 5,73 PLN/l. Niestety ze

Szczurek: wśród zbierających paragony fiskus rozlosuje samochody

Według MF loteria ma zachęcić klientów do odbierania paragonów, które są dowodem na to, że usługa jest świadczona legalnie, a VAT od niej zostanie odprowadzony. Skorzysta na tym budżet państwa. Szczurek powiedział, że Rada UE zobowiązała Polskę do przedstawienia działań, które pozwolą na

Ukraińska gospodarka - w złym stanie, ale z wielkim potencjałem

proc. PKB Ukrainy, a ewentualne otwarcie się kraju na ściślejszą współpracę z UE jeszcze bardziej pomogłoby temu działowi gospodarki. Władze ukraińskie szacowały jeszcze przed odmową podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE, że liberalizacja handlu z Unią przyniesie zwiększenie eksportu produktów

Ukraińska gospodarka - w złym stanie, ale z wielkim potencjałem

proc. PKB Ukrainy, a ewentualne otwarcie się kraju na ściślejszą współpracę z UE jeszcze bardziej pomogłoby temu działowi gospodarki. Władze ukraińskie szacowały jeszcze przed odmową podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE, że liberalizacja handlu z Unią przyniesie zwiększenie eksportu produktów

"FT": Dług publiczny za rządów Tuska rośnie jak za Gierka

Według niego w latach 70. polski dług publiczny wzrósł o 40 proc. PKB (w proporcji do PKB z 1980 r.). Rządowy raport fiskalny, na który powołuje się autor artykułu, przewiduje, że w latach 2008-13 dług publiczny zwiększy się o 330 mld zł, nie licząc wynoszących 30 mld zł wydatków na infrastrukturę

Dolnośląskie po 25 latach. Upadł przemysł ciężki, rozwija się sektor usług

. "Z jednej strony są to zmiany strukturalne, czyli wszystko to, co trzeba było przejąć z Europy Zachodniej w formie procedur działania, struktur politycznych, prawnych, ekonomicznych czy finansowych. W tym wymiarze doszło do pełnej homogenizacji z UE. Z drugiej strony pozostaje kwestia mentalności

Awantura o zbyt niskie polskie wynagrodzenia

podział dochodu na pracę i kapitał. Sęk jednak w tym, że kapitał może być bardziej lub mniej żarłoczny. To zależy od struktury gospodarki. A różnica pomiędzy Polską a UE zasadza się właśnie na różnicach w tych strukturach. O co chodzi? Polska to w znacznym stopniu kraj przemysłowy. Ta część gospodarki

Analitycy: udział eksportu netto we wzroście PKB będzie spadał

0,5 proc., w drugim nasza prognoza to 0,3 proc., w trzecim będzie to 0,1 proc., a w czwartym 0,2 proc." - podkreślił. Przypomniał, że do UE eksportujemy głównie m.in. maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy. Także według głównej ekonomistki Banku Pocztowego Moniki Kurtek struktura wymiany

6 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o pakcie fiskalnym

1. Pakt fiskalny to umowa pomiędzy 25 krajami UE Pakt fiskalny to umowa międzyrządowa (jej dokładna nazwa to traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej) podpisana przez przywódców 25 krajów Unii Europejskiej w marcu 2012 roku, która weszła w życie od początku

Więcej niż strefa wolnego handlu

kwestiach dostosowań regulacyjnych, pozataryfowych barier handlowych i ochrony własności intelektualnej. Idea Transatlantyckiego Porozumienia Handlowo-Inwestycyjnego (Transatlantic Trade and Investment Partnership , TTIP) pomiędzy UE i USA została po raz pierwszy przedstawiona w listopadzie 2011 r. Kilka

Wilkin o 25-leciu: polskie rolnictwo opłaca się dotować

rozwiniętym. Warto więc korygować - w obiegu publicznym - informacje, że jesteśmy takim biednym krajem. PAP: Może nie tyle jako kraj jesteśmy biedni, ale biedy jest dużo. J.W.: Polska już osiągnęła 70 proc. przeciętnego PKB na głowę w UE. Na początku transformacji - w latach 89/90 - byliśmy mniej więcej na

Chorwacja "niemile widzianym gościem". Po co Unii "druga Grecja", kto zyska na akcesji?

prognoz Eurostatu Chorwacja wyjdzie z recesji dopiero w przyszłym roku, gdy PKB wzrośnie minimalnie o 0,2 proc. Dużym problemem jest też sięgające 21 proc. bezrobocie, a wśród młodych ludzi do 24. roku życia sięga ono aż 50 proc. Z tego powodu wielu młodych emigruje za pracą (po wejściu do UE i otwarciu

Ukraińska gospodarka nad przepaścią. Czy da się ją uzdrowić? [ANALIZA]

wartości 7,5 mld dol., a w roku 2013 już 9,3 mld dol. (ponad 5 proc. PKB). A ile przychodzi na Ukrainę poza systemem bankowym? Między Rosją a Unią Europejską Umowa stowarzyszeniowa, która miała zostać podpisana w grudniu 2013 r. między Ukrainą i UE, znosiła niemal wszystkie cła, którymi objęte są

Rok 2015 wyzwaniem dla polskiej gospodarki; przede wszystkim bezrobocie

http://www.x-news.pl/#footageId=242163 Jak mówi PAP ekonomista Ryszard Petru, sytuacja gospodarcza Polski w 2015 r. powinna być lepsza niż w 2014 roku, co wynika ze zdrowej struktury wzrostu gospodarczego, opartego na konsumpcji i inwestycjach. "Dodatkowym czynnikiem prowzrostowym będą

Mazowieckie po 25 latach. Jedyny region o pozycji zbliżonej do regionów starej UE

Unii. Już w 2003 r., głównie dzięki potencjałowi Warszawy, mierzone w parytecie siły nabywczej PKB województwa przekroczyło poziom 75 proc. średniego PKB na mieszkańca UE. W 2010 r. było to już 102 proc. Mazowieckie wytwarza też ponad piątą część PKB całego kraju - najwięcej ze wszystkich województw

Bruksela o Polsce: Rozdęte wydatki publiczne, administracja poniżej średniej

W zeszłym tygodniu Komisja Europejska ogłosiła, że Polska, podobnie jak Francja, Słowenia i Hiszpania, dostanie dwa dodatkowe lata na obniżenie deficytu budżetowego do 3 proc. PKB. Dopóki nasz kraj się z tym nie upora, pozostaniemy w procedurze nadmiernego deficytu.Po co lotnisko w Gdyni, skoro

Złapał Moskal Kozaka, czyli prawda o ukraińskiej gospodarce

także struktura wymiany handlowej Ukrainy. Na kraje Wspólnoty Państw Niepodległych skupiającej większość państw byłego ZSRR przypada blisko 40 proc. obrotów, a na państwa UE jedna trzecia, i udział ten rośnie. Firmy ukraińskie coraz lepiej radzą sobie na rynku unijnym i azjatyckim, szczególnie z sektora

GUS chce zmierzyć prostytucję. Ma "autorską metodologię"

Polska, podobnie jak inne kraje UE, do produktu krajowego brutto musi wliczać prostytucję, przemyt i handel narkotykami. Nakazuje to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. - Dane przekazać musimy najpóźniej do września 2014 r. - informuje dr Agnieszka Piotrowska-Piątek, dyrektorka

Szczurek: wśród zbierających paragony fiskus rozlosuje samochody

klientów do odbierania paragonów, które są dowodem na to, że usługa jest świadczona legalnie, a VAT od niej zostanie odprowadzony. Skorzysta na tym budżet państwa. Szczurek powiedział, że Rada UE zobowiązała Polskę do przedstawienia działań, które pozwolą na ograniczenie deficytu sektora finansów

Dane z rynku pracy wciąż optymistyczne dla perspektyw PKB i CPI wg analityków

ograniczony. Tak przynajmniej można wnioskować z szerokich badań koniunktury obejmujących wszystkie sektory gospodarki, a nie tylko przemysł, na czym koncentruje się PMI. Dokładniejszej analizy przyszłych trendów PKB będzie można dokonać po publikacji struktury wzrostu PKB w II kw. w przyszłym tygodniu. Wtedy

Czy wszyscy możemy być jak Skandynawowie?

Kraje skandynawskie kojarzone są z powszechnym dobrobytem, wysoką jakością życia oraz bezpieczeństwem. W światowym rankingu PKB per capita Norwegia zajmuje drugie miejsce, plasując się tuż za Katarem . Wszystkie kraje skandynawskie znajdują się w pierwszej dwudziestce tego rankingu. Jeszcze lepiej

Przyjęcie paktu fiskalnego przegłosowane przez Sejm

zobowiązuje państwa do utrzymywania zrównoważonych finansów publicznych (a dokładnie salda strukturalnego). Jeśli saldo kraju istotnie różniłoby się od wyznaczonego celu, wtedy uruchamiany byłby mechanizm korygujący. Pakt fiskalny przewiduje też, że kraje, które mają dług publiczny przekraczający 60 proc. PKB

Patriota płaci podatki w Polsce. Wiceminister finansów zapowiada kontrole

głęboko jakby to wynikało z powszechnego przekonania. Najlepszą miarą jest relacja wysokości podatków i składek do PKB. W Polsce to jest 31,5 proc. Przy średniej w Europie ponad 40 proc. Jesteśmy wśród krajów UE o najniższej relacji podatków do PKB. I choć oczywiście sięgamy do kieszeni podatników

Struzik: jeżeli fiskus zajmie konta, może nie być pieniędzy na pensje

swoje udziały w spółce Przewozy Regionalne, ale okazało się, że nie jest to możliwe "na wniosek dłużnika". "To dalszy ciąg chocholego tańca, który trwa cztery lata i doprowadził województwo, które wytwarza 22,7 proc. polskiego PKB, do olbrzymich napięć i problemów budżetowych"

Stopa bezrobocia w Grecji osiągnęła rekordowy poziom 28 proc.

uwzględniania kosztów obsługi zadłużenia Grecja miała nadwyżkę w finansach publicznych. Problem jednak polega na tym, że Grecja musi spłacać zaciągnięte długi. Z danych Eurostatu wynika, że w III kw. 2013 r. dług publiczny Grecji sięgnął 171,8 proc. PKB i był najwyższy w UE. Zdecydowaną większość długu

Sprzeciw "pokolenia 2000 zł brutto" to nie wymysł rozkapryszonej młodzieży [POLEMIKA]

- pomysły każdego z nich zmieniają nasz świat już teraz. Będą dołączać do nich następni. Polacy są przedsiębiorczy i mają głód sukcesu. Mamy doskonały system edukacji. Struktura naszego społeczeństwa wciąż jest słabo skrystalizowana. Młodzi przedstawiciele "Pokolenia 2000 zł brutto" będą odnosić

Chorwacja wchodzi do Unii Europejskiej

Chorwacja będzie 28 członkiem UE. I drugim państwem z byłej Jugosławii. Od dawna zintegrowana z Europą, bliska gospodarczo, kulturowo, a ze słowiańską jej częścią także językowo. Ale z wojennym bagażem i niezabliźnionymi wciąż ranami. Duma Chorwatów opóźnia akcesję - Chorwacja jest częścią Europy

Eksperci: Niemcy odczują kryzys w strefie euro

Prognoza pięciorga "mędrców" jest słabsza niż szacunki rządu, który przewiduje na przyszły rok wzrost gospodarczy na poziomie 1 proc. Według obu prognoz w 2012 r. wzrost PKB Niemiec wyniesie 0,8 proc. W swoim rocznym raporcie eksperci skrytykowali plany niemieckiej koalicji rządzącej

Członkostwo w UE przyspieszyło wzrost i modernizację gospodarki

-2008 wskaźnik koniunktury (relacja inwestycji krajowych do PKB) wzrósł z 18 do 23,6 proc. Ponadto - jej zdaniem - członkostwo w UE pozwoliło Polsce zyskać zaufanie inwestorów, a rodzimym firmom zwiększyć eksport do krajów wspólnoty. "Eksport polskich przedsiębiorstw do krajów unijnych rósł średnio

GUS: produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 1,6 proc. rdr

także fakt, że tylko 20 działów przemysłu odnotowało wzrost nie nastrajają nadmiernie optymistycznie. Jednakże informacje o branżowej strukturze tego wzrostu są już pozytywne. Mimo bowiem gorszych informacji z rynków UE, w tym z Niemiec, w branżach eksportowych ( meble, maszyny i urządzenia, pojazdy

Zmiany w podatkach. Ma być szczelniej i z loterią

Minister finansów Mateusz Szczurek tłumaczy, że Rada Unii Europejskiej zobowiązała Polskę do przedstawienia działań, które pozwolą na ograniczenie deficytu sektora finansów publicznych w 2015 r. poniżej 3 proc. PKB. Propozycje Ministerstwa Finansów zostały wysłane do Brukseli. Minister wskazał, że

Krynica: Czy kryzysowa fala zaleje Polskę? Raczej nie, ale ucierpią sąsiedzi

deficytem poniżej wymaganego przez UE poziomu 3 proc. PKB, jednak ich dług publiczny liczy obecnie aż 77 proc. PKB. - Gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej są obecnie lepiej przygotowane do kryzysu niż ostatnio, kiedy wybuch recesji był dla wszystkich wielkim zaskoczeniem. Jednak wzmacniając gospodarkę

Przegląd mediów

wypłacie dywidendy w wysokości 3,0 zł na akcję --Oferta konsorcjum Polimexu na 14 mln euro w Rumunii najkorzystniejsza --KBC nadal rekomenduje 'kupuj' MOL z wyceną 27,3 tys. HUF (ok. 403,77 zł) --Ipsos: Wskaźnik optymizmu konsumentów wzrósł o 4,40 pkt do 83,49 pkt w V --Struktura wzrostu PKB w I kw. daje

Łotwa za chwilę w strefie euro. Rząd triumfuje, obywatele pełni obaw

widzenia bezpieczeństwa narodowego - mówi "Wyborczej" Ijabs. - Dla Łotwy, która wstąpiła do UE w tym samym czasie co Polska, członkostwo w zachodnich strukturach było zawsze niezwykle ważne. Bycie eurosceptykiem oznacza tu automatycznie prorosyjskość. Dlatego teraz euro poparli nawet nacjonaliści

Rostowski: nie ma potrzeby nowelizacji budżetu mimo złych prognoz KE

sytuacja się rozwinie" - dodał. W opublikowanych w poniedziałek prognozach gospodarczych Komisja Europejska przewiduje, że polski PKB wyniesie 2 proc. w 2009 roku. W UE jedynie Słowacja ma mieć większy wzrost gospodarczy (2,7 proc.). Unijny PKB będzie ujemny i ma wynieść -1,8 proc. (-1,9 proc. w

"Der Spiegel": Będzie głęboka reforma strefy euro

ni mniej, ni więcej jak rewolucję" - ocenia tygodnik. Szefowie czterech unijnych instytucji chcieliby bowiem przebudować strefę euro w unię polityczną, w której państwa członkowskie musiałyby oddać strukturom UE istotną część swych narodowych kompetencji. A konkretnie? "Państwa członkowskie

Dane o produkcji pokazują dalsze spowolnienie wzrostu PKB w III kw wg analityków

procentowych. Dotychczas jedynie troje spośród 10 członków RPP wypowiada się w tonie dalszego poluzowania polityki pieniężnej. Dzisiejsze dane nie powinny zmienić układu sił w Radzie przed nami jeszcze jednak dane o sprzedaży detalicznej, publikacja struktury wzrostu PKB w II kw. oraz sierpniowych wskaźników

PKB wzrosło o 1,7 proc. Ależ się kręci!

Jako jedyni w UE zanotowaliśmy dodatnie tempo wzrostu PKB, które na dodatek przyspieszyło z 1,1 proc. w II kwartale.- To więcej, niż ktokolwiek mógł się spodziewać jeszcze kilka tygodni temu - powiedział premier Donald Tusk, który wraz z ministrem finansów Jackiem Rostowskim chwalił się dobrymi

Słabość eksportu na Ukrainę i do Rosji nie zagrozi polskiemu C/A wg analityków

kontynuacji odbicia w imporcie, co będzie się przekładać na utrzymywanie się lekkiej nadwyżki na rachunku handlowym, który nadal będzie wspierać saldo C/A. W całym roku 2014 oczekujemy rozszerzenia się deficytu C/A w okolice 2% PKB z 1,3% PKB w 2013 r." - analityk Banku Pekao Piotr Piękoś "

Przedsiębiorcy alarmują. Rząd się nami nie interesuje!

14 proc. O tyle samo mógłby wzrosnąć nasz PKB. Jak wynika z badań Eurobarometru, przedsiębiorczość Polaków jest wyższa niż średnia w innych krajach UE.

Unia: Kłopoty z budżetem i światełko nadziei

W czasie sesji plenarnej otwierające trzeci dzień Forum paneliści dyskutowali o przyszłości budżetu unijnego. - Zadłużenie krajów unijnych będzie miało wpływ na perspektywę budżetową UE na lata 2014-20. Budżet Unii to 1 proc. jej PKB. Recesja odbije się więc na budżecie. Możemy obserwować niechęć

Przegląd prasy

netto z dz. kont. IMC wyniosła 14,26 mln USD w I-III kw. 2014 r. --Oferta konsorcjum Mota-Engil za 261 mln zł najtańsza na odcinek S3 pod Lubinem --KPMG: Rynek alkoholi był warty 41,1 mld zł w 2013 r., jego struktura się zmienia --Volkswagen wmurował kamień węgielny pod zakład we Wrześni, produkcja

Konsylium zamiast chirurgii

największych gospodarkach, a więc mocniej odłożyłyby się w relatywnych stratach całego ugrupowania. Do uszczerbku PKB w eurolandzie należałoby dodać też spadki w innych krajach UE, co jeszcze zwiększałoby potencjał kosztów rozerwania strefy i łączne ryzyko w Europie.Po stronie kosztów ewentualnej dekompozycji

Prof. Balcerowicz: Rosja nie wyciągnie Ukrainy z kryzysu

gospodarczej i braku reform. Odpowiada za to nie tylko obecna ekipa, ale także te poprzednie. Według oficjalnych danych dochód Ukrainy jest ciągle niższy niż w 1989 r. Dla porównania - Polska ma PKB dwa razy wyższy, a inne kraje naszego regionu też już dawno przekroczyły poziom sprzed 24 lat. Ukraina

Nowe pomysły na liczenie bogactwa

i 2008 r.). Dyskusja nad sposobem mierzenia bogactwa (dochodów, produktu) toczy się w międzynarodowych instytucjach - MFW, OECD, UE - które zgłaszają swoje sugestie. Krótko mówiąc - jeśli zachodzi potrzeba zmiany metodologii liczenia PKB lub wprowadzenia nowych wskaźników, agendy ONZ oraz

Wątpliwa obniżka VAT. Bo gospodarka słaba, a budżet w potrzebie

przyświecała rządowi, gdy coraz bardziej zdecydowanie namawiał Radę Polityki Pieniężnej do obniżek stóp procentowych. Już tegoroczny budżet może się nie dopiąć. Wszystko dlatego, że zbudowano go przy założeniu inflacji na poziomie 2,7 proc. (a będzie to raczej 1,5 proc.) i wzrostu PKB 2,2 proc. (a będzie też

Grecy mają dość zaciskania pasa. Co z nowymi cięciami?

liderzy największych greckich partii wspierający rząd Lukasa Papadimosa, ale ostatecznie rozmowy przełożono na dziś. Nowe oszczędności mają sięgnąć 1,5 proc. PKB, czyli 3,3 mld euro. Rząd może m.in. zwolnić 15 tys. urzędników i obniżyć nawet o 20 proc. minimalną pensję - obecnie 751 euro. UE i MFW

Przegląd mediów

objęcie 30 mln akcji ZAK --Na GPW lekkie wzrosty we wtorek, rynek akcji zależny od kursu EUR/USD --ZA Puławy przedstawiły Skarbowi Państwa warunki nabycia akcji ZCh Police --Struktura wzrostu PKB w III kw. daje spore podstawy do optymizmu w całym 2010 r. --4Fun Media zainwestuje do 6 mln zł w 2011r. w

Polska może stać się krajem ludzi oszczędnych

funduszach inwestycyjnych i emerytalnych stanowią 65,5 proc. PKB, co nadal jest dwukrotnie niższym wskaźnikiem, niż w najbardziej rozwiniętych krajach UE. Dużo rzadziej niż na Zachodzie inwestujemy w akcje. W funduszach ulokowanych jest równowartość mniej niż 8 proc. PKB, podczas gdy na rozwiniętych rynkach

Ile Polak odkłada w skarpecie? Możemy stać się krajem ludzi oszczędnych

funduszach inwestycyjnych i emerytalnych stanowią 65,5 proc. PKB, co nadal jest dwukrotnie niższym wskaźnikiem niż w najbardziej rozwiniętych krajach UE. Dużo rzadziej niż na Zachodzie inwestujemy także w akcje. W funduszach ulokowanych jest równowartość mniej niż 8 proc. PKB, podczas gdy na rozwiniętych

Lewandowski: Klimat rozmów o budżecie Unii psuje się od wielu lat

Jacek Pawlicki: W poniedziałek szefowie dyplomacji krajów UE będą rozmawiali o projekcie budżetu UE na lata 2014-20 przedstawionym przez pana pod koniec czerwca. Czas na rozmowy o pieniądzach nie jest najlepszy - kryzys dusi Unię i strefę euro... Janusz Lewandowski, komisarz UE ds. budżetu

Ministerstwo Finansów prognozuje: Złoty będzie się umacniał

założeń projektu budżetu państwa na rok 2011.- Ponadto prowadzone będą działania mające na celu "odsztywnienie" dzisiejszej struktury wydatków budżetowych, bowiem obecnie wydatki elastyczne stanowią jedynie około 0,25 proc. wydatków budżetu państwa ogółem. Działania te będą wspierać proces

Henryka Bochniarz: Etatów nie będzie

pokazującą obciążenia podatkowe w krajach UE wyrażone w procencie PKB. Czy oboje się zgadzamy, że to miarodajny wskaźnik? - Tak. Na szczycie mamy Danię (podatki to aż 50 proc. PKB), potem jest Belgia, dalej Niemcy, Luksemburg, Cypr, Malta, Grecja, Estonia i prawie na samym końcu jest Polska - podatki to

Petru: Grecja potrzebuje głębokiej terapii

niej głównie turystyka. Turystyka może pobudzić wzrost PKB? - Struktura gospodarcza bogatego kraju Europy musi być oparta na popycie wewnętrznym, eksporcie, ale także inwestycjach. W Grecji sama turystyka nie wystarczy. W dłuższym okresie w Grecji może się odbudować przemysł. Ale Grecy muszą być tańsi

Przegląd mediów

wrócić do akwizycji --MSP planuje debiut holdingu nieruchomości PHN w IV/I kw. --Akcjonariusze ZE PAK zdecydują o strukturze oferty po rekomendacji zarządu --Eko Holding liczy na 1,4-1,5 mld zł przychodów w 2011 r. i 2 mld zł w roku 2013 --MinFin zorganizuje w czwartek przetarg zamiany obligacji --NWZ

Łotwa przechodzi na eurowalutę

łotewskich bankach pochodzi z krajów byłego ZSRR. Łotewski łat był powiązany z europejską walutą już od ośmiu lat. Było tak nawet w trudnych latach 2008-09, gdy kraj pogrążył się w recesji. Od trzech lat gospodarka Łotwy znów rośnie (w 2012 r. o 5,6 proc., najszybciej w całej UE), ale i tak jest jedną z

Rostowski: nie będzie podwyżki podatków, nie stąd pieniądze na inwestycje

Euro - dodał. Minister finansów mówił o osiągnięciach rządów PO-PSL. O naszym rekordowym wzroście gospodarczym wśród krajów unijnych, 18 proc. w latach 2008-12, w większości latach kryzysu, o zbiciu deficytu sektora finansów publicznych o prawie 4,5 proc. PKB, czyli 70 mld zł. I o rekordowo niskich

Milion mieszkań należy wyburzyć. A na wynajem nie budujemy

Polityka mieszkaniowa jest inna we Francji, Wielkiej Brytanii czy Holandii. Jaka jest w Polsce? Najprostsza odpowiedź brzmi: niesprawna.Polska jest krajem niezamożnym, PKB na głowę ludności jest o ok. 40 proc. niższy od średniego poziomu krajów UE. Ale struktura własnościowa mieszkań w Polsce jest

Polak uboższy od Europejczyka, ale za to taniej kupuje

Od ponad 20 lat gonimy Europę pod względem zarobków i poziomu życia. Idzie nam to całkiem nieźle. W 1995 roku polski PKB na głowę mieszkańca po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej (czyli różnicy w cenach) stanowił ledwie 43 proc. średniej UE, w 2010 roku było to już 63 proc. Ten sam wskaźnik

PKN Orlen o podwyżce akcyzy, cenach paliw i rynku paliwowym w 2012 r.

. Według PKN Orlen "Polska, która jest najszybciej rosnącą gospodarką w UE i nawet w perspektywie przewidywanej recesji w strefie euro pozostanie w sferze wzrostu, prawdopodobnie jednak nie zanotuje tak szybkiego wzrostu PKB jak w 2011 r., co może również być warunkiem obniżenia poziomu popytu w

Wzrost PKB o 3,8% w 2010 r. jest sukcesem, ale rok 2011 będzie trudniejszy

ubiegłorocznego tempa wzrostu. Niemniej, na tle reszty Europy nie będzie można mówić o stagnacji, a kolejny rok z 4-proc. dynamiką wzrostu PKB na pewno będzie sukcesem i Polska znów powinna znaleźć się w czołówce najszybciej rozwijających się gospodarek UE. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków

Europejskie technologie nie nadążają za Azją

chińskimi konkurentami, dotąd kojarzonymi głównie z tanią produkcją mało przetworzonych towarów. "Jeżeli obecny trend zostanie utrzymany, to w kryterium intensywności finansowania R&D (mierzonej jako odsetek PKB wydawany na naukę i innowacje) Chiny dościgną UE już w 2009 r." - stwierdza dokument

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Sankcje UE wobec krajów członkowskich

Sankcje UE wobec krajów członkowskich 1.Działania UE w przypadku, gdy kraj członkowski narusza przepisy Unii Gospodarczo-Walutowej' W przypadku gdy państwo członkowskie zwleka z wprowadzeniem zmian narzuconych przez przepisy UGW, niektóre podmioty UGW zobligowane do monitorowania wprowadzania

Struktura Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

" - Akademicki Klub Turystyki Krajowej Koło PTTK przy UE w Krakowie Yacht Club Klub Żeglarski Akademicki Związek Sportowy AZS Stowarzyszenie Kultury Akademickiej "Instytut Sztuki" Chór DOMINANTA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości "Innowatik" Studenckie koła naukowe Koło Naukowe

Zjednoczone i Połączone Siły Bojowe

Zjednoczone i Połączone Siły Bojowe (en Combined Joint Task Forces) - są złożone z komponentów co najmniej 2 rodzajów sił zbrojnych opartych na współpracy NATO, ONZ oraz UE. Powstały z inicjatywy amerykańskiej "joint vision". Polegają na działaniach militarnych i pozamilitarnych zmierzających

Regionalny program operacyjny

16 RPO alokowano 16,6 mld EUR z całkowitej puli 67,3 mld EUR przeznaczonych na realizację NSRO, co stanowi 24,7%. Podział środków pomiędzy poszczególne regiony został dokonany w oparciu o algorytm uwzględniający 3 zmienne: populację, PKB per capita, poziom bezrobocia. W efekcie na realizację RPO

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

wiejskich. System wdrażaniaKoszty realizacji NSRO wyniosą około 85,6 mld EUR – oznacza to roczne wydatki (w latach 2007-2013) na poziomie 5% polskiego PKB. Środki finansowe pochodzą przede wszystkim z 2 funduszy strukturalnych UE: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (35,07 mld EUR

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.