struktura pkb ue

PAP

MF: Polska jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w UE

MF: Polska jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w UE

Polska pozostaje jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w UE, w tym roku PKB powinno wzrosnąć o 3,3 proc., zgodnie z prognozą zawartą w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok - ocenił główny ekonomista resortu finansów Ludwik Kotecki.

PKB: +3,6 proc. Inwestycje firm mocno w górę, będą nowe miejsca pracy

GUS podniósł wyliczenia PKB za I kwartał - wzrósł on o 3,6 proc., a nie 3,5 proc., jak oceniano dwa tygodnie temu. Najwięcej zawdzięczamy konsumpcji Kowalskich, ale najmocniej wzrosły inwestycje firm.

Moody's: w 2014 r. PKB wzrośnie o 2,9 proc., w 2015 r. o 3,1 proc.

Polska gospodarka w tym roku będzie się rozwijała w tempie 2,9 proc., wobec 1,6 proc. w 2013 r., a w przyszłym roku dynamika PKB przyspieszy do 3,1 proc. - stwierdzili analitycy agencji ratingowej Moody's w środowym komentarzu.

GUS: PKB w I kwartale br. wzrósł o 3,6 proc. rok do roku

prasowej, że opublikowane dane wyrównane sezonowo dają Polsce drugie miejsce w UE. "To zapewnia Polsce bardzo dobrą drugą pozycję wśród krajów Unii Europejskiej, które dotychczas opublikowały szacunki kwartalne PKB (...). Spośród dwudziestu krajów, które opublikowały szybkie szacunki osiemnaście

JP Morgan obniżył prognozę polskiego PKB za 2014 r. do 3 proc. rdr

Średnioroczna prognoza dla inflacji za 2014-15 wynosi odpowiednio 0,2 proc. oraz 1,2 proc. w porównaniu z 0,9 proc. w 2013 r. W II kwartale polski PKB przyrósł o 3,2 proc. rdr wobec 3,4 proc. rdr w poprzednich trzech miesiącach - wynika z wstępnych danych GUS. Szczegółową strukturę PKB za II

Eksperci: W najlepszym razie TTIP da Polsce wzrost PKB o 0,4 proc.

Eksperci: W najlepszym razie TTIP da Polsce wzrost PKB o 0,4 proc.

sposób radykalny struktury naszego handlu, rynki unijne zawsze będą tymi kluczowymi" - podkreślił. "W tych szacunkach, które zostały zrobione na zlecenie Komisji Europejskiej, zazwyczaj mówi się, że w przypadku tych optymistycznych wariantów przyrost PKB wyniesie 0,5 proc. W przypadku Polski te

Eksperci: w najlepszym razie TTIP da Polsce wzrost PKB o 0,4 proc.

krajów UE udział Stanów Zjednoczonych w eksporcie i imporcie sięga 5,5 proc., natomiast w przypadku Polski jest na poziomie 2,5 proc. - zauważył ekspert. Przypomniał, że polskie firmy są zorientowane na bliższe rynki, głównie europejski. Zdaniem Michałka wskutek zawarcia TTIP struktura handlu Polski, w

Wzrost PKB przyspieszy w Polsce w II połowie roku wg analityków

mierze skompensował negatywny wpływ zmiany stanu zapasów. Jednocześnie nadal stabilnie rośnie konsumpcja, wspierana przez systematyczną poprawę sytuacji na rynku pracy oraz spadające ceny. Struktura wzrostu PKB wskazuje, że wzrost gospodarczy jest zdywersyfikowany, co dobrze rokuje na kolejne kwartały

Dane o PKB za 2014 r. nie zatrzymają cyklu obniżek stóp procentowych - analitycy

ujemnym wpływie popytu zagranicznego. Zdaniem ekonomistów, dane szacunkowe wskazują, że w ostatnim kwartał ubiegłego roku polska gospodarka rozwijała się nieco powyżej 3%. Dane o PKB, jak i jego struktura wskazują, że mamy do czynienia ze zdrowym wzrostem niemal we wszystkich najważniejszych sektorach

Wicepremier Piechociński z roboczą wizytą w Azerbejdżanie

. gospodarka Azerbejdżanu mocno wyhamowała. Wzrost PKB wyniósł wtedy zaledwie 0,1 proc. W 2012 r. to już 2,2 proc. Oprócz wydobycia i eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego, Azerbejdżan posiada również zasoby złóż metali szlachetnych, w tym złoto i srebro, oraz metali kolorowych. W strukturze PKB w 2013 r

Deloitte i DNB: Import używanych aut może zniechęcić inwestorów do Polski

dynamiki PKB o 1 pkt proc. i towarzyszącego mu wzrostu PKB w UE, dynamika produkcji sektora motoryzacyjnego w Polsce w tym samym roku rośnie o ok. 6,7 pkt proc. Natomiast w długim okresie skumulowany wpływ zmian koniunktury wynosi 3,3 pkt proc. Sektor motoryzacyjny (produkcja, handel i naprawy) stanowi

Spada energochłonność polskiej gospodarki

W skali roku, efektywność energetyczna liczona wskaźnikiem ODEX wynosi dla Polski 2,4 proc. - wynika z wyliczeń Urzędu. Jak powiedział w czwartek PAP Ryszard Wnuk z Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) - taki wynik stawia nas wśród tych krajów UE, w których efektywność energetyczna

Polska odniosła sukces gospodarczy, ale trzeba zapewnić dalszy wzrost

średniej" - powiedział prezydent. "Polska jest obecnie ósmą gospodarką w UE, a pod względem realnego PKB na głowę mieszkańca (według parytetu siły nabywczej), o blisko połowę, bo z 32 do 60 proc. zmniejszyła dystans do krajów UE" - mówili przedstawiciele globalnej firmy doradztwa

Szczurek: wzrost PKB w 2014 r. wyniesie 3,3 proc., a w 2015 r. 3,8 proc.

3,5 proc. PKB. Rząd powinien przesłać program konwergencji do końca kwietnia do Komisji Europejskiej. Przygotowanie programu konwergencji i jego coroczna aktualizacja są elementem procesu nadzoru budżetowego w UE i obowiązkiem wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej spoza strefy euro.

Polska gospodarka przyspiesza, PKB wzrósł w I kw. o 3,5 proc. rdr

Ekonomiści ankietowani przez PAP oczekiwali wzrostu gospodarczego w wysokości 3,3 proc. GUS podał, że w I kwartale 2015 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,0 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,4 proc

Wzrost PKB w całym 2014 r. może sięgnąć 3,3-3,4% wg analityków

w strefie euro, tempo wzrostu PKB w Polsce ma szansę przyspieszyć. Struktura wzrostu PKB w trzecim kwartale br., na którą czekała RPP, jest satysfakcjonująca. Konsumpcja umiarkowanie przyspiesza i co więcej na relatywnie wysokim poziomie utrzymuje się tempo wzrostu inwestycji. Taka struktura wzrostu

Gospodarka Polski rozwija się stabilnie, stopy pozostaną bez zmian wg analityków

prawdopodobne wydawało się hamowanie gospodarki z początkiem br. Struktura PKB zostanie opublikowana za kilka dni, ale na bazie opublikowanych kwartalnych danych dotyczących sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej i produkcji budowlano-montażowej można oczekiwać, że pomiędzy styczniem i marcem br

BNP Paribas. Sprzedaż potwierdza, że polska gospodarka hamuje

BNP Paribas polski PKB za III kw. może być poniżej 3,0 proc. rdr wobec 3,2 proc. rdr za II kw. i 3,4 proc. za I kw. 2014 r. "Przy perspektywie utrzymania się niskiej presji inflacyjnej w najbliższych miesiącach i negatywnymi dla perspektywy wzrostu polskiej gospodarki obciążonej sankcjami UE

Wzrost PKB może znowu przyspieszyć, nawet do 3,8% w całym roku wg analityków

projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, jak również oczekiwany dalszy wzrost wskaźnika inflacji, który będzie ograniczał potencjał dla wzrostu dynamiki konsumpcji prywatnej" - ekonomiści BOŚ Banku "Wzrost PKB wyniósł 3,3% r/r w II kw. 2015, zgodnie

GUS: wzrost PKB w 2014 wyniósł 3,3 proc.

komunikacie Radziwiłł. Dodał, że wyniki gospodarki polskiej w 2014 r. (zarówno samo tempo wzrostu, jak i jego struktura z kluczową rolą popytu krajowego) oznaczają wyraźną poprawę w porównaniu do lat 2012-2013. "Polska w roku ubiegłym pozostała jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w UE

Raport: Polityka energetyczna UE zagraża gospodarce środkowej Europy

Raport: Polityka energetyczna UE zagraża gospodarce środkowej Europy

zaostrzającymi się wymogami środowiskowymi - mówi Piotr Piela, partner z Dział Doradztwa Biznesowego Ernst & Young. Spadek PKB Raport prognozuje, że wzrost gospodarczy w krajach UE 11 będzie wiązał się ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. Uwzględniając znaczący udział przemysłu w strukturze PKB

Eksperci: budżet na 2015 rok realny do wykonania

wojny są szacowane na 0,4 pkt proc. PKB w przyszłym roku Jego zdaniem w świetle wydarzeń na Ukrainie oraz znacznego spowolnienia wzrostu gospodarczego w UE, obecne założenie dotyczące polskiego wzrostu PKB na poziomie 3,4 proc. w 2015 r. może okazać się nadal zbyt optymistyczne. Według głównego

MF: dane o PKB potwierdzają dobrą kondycję polskiej gospodarki

. wskazują, że w całym 2014 r. realny wzrost PKB będzie zgodny z prognozą zawartą w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2015 r. (3,3 proc. - PAP)" - oceniło MF. Według Adama Antoniaka z Zespołu Analiz i Prognoz Rynkowych banku Pekao dane o wzroście PKB i jego strukturze nieco ograniczają

Ile Polska dołoży do EFIS? Szczurek stawia warunki

docelowo dysponować środkami o wartości 5,5 proc. PKB całej UE, czyli ok. 700 mld euro. Na grudniowym szczycie przywódcy unijni dali zielone światło dla powołania Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych autorstwa KE. Komisja w najbliższych tygodniach ma przedstawić projekty aktów prawnych w tej

Piechociński: chcemy, żeby w 2020 r. udział przemysłu w PKB wyniósł 25 proc.

15.07. Warszawa (PAP) - Chcemy, żeby w 2020 r. udział przemysłu w polskim PKB wzrósł do 25 proc. Obecnie jest to 22 proc. - poinformował w środę na konferencji wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. "To przemysł generuje innowacyjny postęp, przemysł jest jednym z

Deloitte: Płaca minimalna w Niemczech ciosem dla polskich firm, 53 tys. osób może stracić pracę

W czwartek w siedzibie Lewiatana w Warszawie odbyła się konferencja na temat wpływu ustawy o płacy minimalnej w Niemczech na sytuację polskich firm transportowych. "Jesteśmy jednym z beneficjentów (branża transportowa) wejścia Polski do UE, bo zlikwidowane zostały bariery czysto

Płaca minimalna w Niemczech ciosem dla polskich firm transportowych

W czwartek w siedzibie Lewiatana w Warszawie odbyła się konferencja nt. wpływu ustawy o płacy minimalnej w Niemczech na sytuację polskich firm transportowych. "Jesteśmy jednym z beneficjentów (branża transportowa) wejścia Polski do UE, bo zlikwidowane zostały bariery czysto administracyjne

McKinsey: Podnoście wydajność, bo pracowników w Polsce będzie ubywać

czynników produkcji pozostanie bez zmian. Polska i tak będzie doganiać Unię Europejską, ale wolno. PKB na głowę mieszkańca, które dziś wynosi 60 proc. średniej w UE, wzrośnie do 70 proc. , czyli do poziomu Portugalii lub Cypru. "Scenariusz aspiracyjny", który szczegółowo omawia raport McKinseya

Zjednoczona Lewica za krótszym czasem pracy i większą płacą minimalną

;Polsce jest zatem potrzebny zasadniczy przełom, odwrócenie tych niekorzystnych tendencji". - Musimy wybrać, czy chcemy mieć taką strukturę produkcji jak Bangladesz, czy taką jak Niemcy, Francja i Wielka Brytania, (...) czy chcemy być państwem rozwiniętym, czy rozwijającym się - stwierdził Miller

Na Forum debaty publicznej o sprawach wsi

" - zauważył. Z raportu wynika, że rola rolnictwa w gospodarce narodowej spadła, ale nadal jest ono istotnym sektorem, który wytwarza 4,1 proc. produktu globalnego i 3,5 proc. PKB. W opinii autorów raportu struktura agrarna od 1989 r. nie zmieniła się w zadowalającym stopniu i "stale

Coface: Polska umocni się na pozycji lidera regionu w produkcji aut dostawczych

dostawczych przez najbliższe lata" - powiedział Sielewicz, cytowany w komunikacie. W 2014 r. w Europie Wschodniej wyprodukowano 3,6 mln pojazdów, co stanowi 21% całkowitej produkcji UE. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej - objętych analizą Coface - znajdują się 33 fabryki samochodów, z których

Skowrońska: finanse publiczne nadal niezrównoważone

Skowrońska przedstawiła posłom sprawozdanie komisji nt. sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2014 r. Zwróciła uwagę w swoim wystąpieniu, że warunki realizacji budżetu w 2014 r. okazały się lepsze niż wcześniej oczekiwano: wzrost PKB był wyższy niż planowano, wyższe były dochody, a wydatki

Uczestnicy Kongresu MŚP: firmy powinny otworzyć się na innowacje

wzrostu, wysokie bezrobocie, nadmierny poziom zadłużenia państw członkowskich oraz pogarszająca się struktura demograficzna połączona z kryzysem migracyjnym. Piechociński ocenił, że problemy gospodarki UE - mimo wszystkich negatywnych aspektów - dla polskich firm stały się okazją do potwierdzenia własnych

Unijna polityka społeczna jest pełna skrajności

Pierwsza faza kryzysu spowodowała, że wydatki socjalne wzrosły prawie we wszystkich państwach UE i to niemal o 3 proc. PKB. Tak stało się w 2009 r. głównie dlatego, że przybywało pobierających zasiłki bezrobotnych, a równocześnie obniżał się PKB. Potem rządy zaczęły wydatki na cele społeczne ciąć

EBI: 700 mln euro na inwestycje w wiedzę, edukację i cyfryzację w Polsce

konkurencyjności Europy w przyszłości" - zaznaczył. Wiceprezes EBI przypomniał, że wydatki Polski na badania i rozwój sięgają ok. 0,9 proc. PKB, a cel strategii "Europa 2020" to 3 proc. PKB. To oznacza, że w 2020 r. UE powinna przeznaczać na inwestycje w badania i rozwój 3 proc. PKB Unii. Jak

GUS: PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 3,4 proc.

najszybciej rosnących gospodarek w UE" - ocenił w komentarzu wysłanym PAP wiceminister finansów Artur Radziwiłł. Według głównego ekonomisty Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasza Kaczora "fundamenty wzrostu PKB tężeją". Zwrócił uwagę na najwyższą dynamikę popytu krajowego od 2011 r. "Po

Taaaka dziura w VAT. Czy i jak da się ją zasypać?

Luka w VAT to różnica między tym, co hipotetycznie z tego podatku powinno wpłynąć do budżetu państwa, a tym, co do niego faktycznie wpływa. Jej rozmiary od kilku lat bada firma doradcza PwC. W zeszłym roku po raz pierwszy od siedmiu lat luka się zmniejszyła - do 2,4 proc. PKB z 2,9 proc. Była

Polska organizuje Trójkąt Weimarski nt. reindustrializacji Europy

Weimarski zaczął być także użyteczny, jako narzędzie w sferze polityki przemysłowej, tym bardziej, że trzy kraje, które go tworzą łącznie reprezentują ok. 40 proc. PKB całej UE" - mówił na poniedziałkowym spotkaniu z dziennikarzami minister w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński. Poza politykami

Unijna polityka społeczna pełna skrajności

Pierwsza faza kryzysu spowodowała, że wydatki socjalne wzrosły prawie we wszystkich państwach UE i to niemal o 3 proc. Produktu Krajowego brutto. Tak stało się w 2009 r. głównie dlatego, że przybywało pobierających zasiłki bezrobotnych, a równocześnie obniżał się PKB. Potem rządy zaczęły wydatki na

Polski nabiał podbija UE i Arabię Saudyjską. Eksport wart 1,7 mld euro

proc., natomiast w przypadku państw pozaunijnych wzrost sięga nawet 24 proc. Skrzypczyk zwróciła uwagę na to, że w strukturze polskiego eksportu produktów mleczarskich coraz większy udział stanowią sery. - To blisko 40 proc. eksportu. Wysyłamy je głównie do UE, choć ten udział spada, a systematycznie

NBP: Przyjęcie euro oznaczać będzie dodatkową presję inflacyjną w Polsce

, można się spodziewać, że konwergencja poziomu PKB per capita, ze względu na występowanie Penn effect, będzie powodować dodatkową presję inflacyjną w Polsce" - czytamy w raporcie. W scenariuszu bazowym (2-procentowe tempo konwergencji) można oczekiwać, że tempo aprecjacji kursu realnego, a tym

Wzrost PKB Polski w IV kwartale wyższy, niż szacowano. Będzie jeszcze lepiej

- Wzrost PKB w całym 2014 r., w stosunku do opublikowanego w dniu 27 stycznia 2015 r., pozostał na niezmienionym poziomie i wyniósł 3,3 proc. - ogłosił też w piątek GUS. To jeden z najlepszych wyników w Europie. - 3,3 proc. wzrostu PKB to bardzo dobry wynik. Tylko jeden kraj w UE miał wyższy wzrost

Co nam mówi PKB, czyli jak najlepiej mierzyć dobrobyt?

Polski rząd znów pochwalił się wzrostem PKB - w latach 2008-11 ten wzrost wyniósł u nas 15,8 proc. przy 0,5-proc. spadku w całej UE. Tymczasem wiele organizacji i samych ekonomistów od lat podkreśla, że PKB jako wskaźnik dobrobytu nie jest miarodajny, ponieważ nie opisuje jakości życia i może

Rośnie eksport polskich produktów mleczarskich

Podczas III Kongresu Branży Mlecznej w środę przedstawicielka BGŻ oceniła, że w tym roku to branża mleczarska napędza eksport produktów rolnych. "W pierwszym kwartale br. o 10 proc. wzrosła wartość eksportu do państw UE, głównie mleka w proszku czy serów. W przypadku państw poza Wspólnotą ta

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego: wpływy z CIT powinny być o 10 mld zł wyższe

. Porównano też średni wskaźnik udziału wpływów z CIT w PKB w krajach OECD (wynosi on 2,85 proc.) z tym samym wskaźnikiem dla Polski (2,1 proc.), co dało podobny wynik. Zdaniem współautora raportu, doradcy podatkowego Radosława Piekarza, 10 mld zł strat budżetu w CIT to raczej konserwatywny szacunek. Piekarz

Skowrońska: finanse publiczne nadal niezrównoważone

utrzymujące się kłopoty państw południa UE oraz kłopoty finansowe Chin i innych krajów rozwijających się. Te zjawiska wpływały na obniżenie prognoz dotyczących tempa wzrostu PKB Polski. Jak zauważyła posłanka, ostatecznie okazało się, że ich łączny wpływ na gospodarkę polską okazał się mniejszy, niż się

PARP: wartość konkursów dla firm w tym roku to ponad 670 mln zł

przedsiębiorstw oraz ich umiędzynarodowienie" - zaznaczył. Przypomniał, że najwięcej pieniędzy unijnych przeznaczono dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze względu na jego rolę w strukturze PKB oraz znaczenie dla polskiej oraz unijnej gospodarki. "Planując we współpracy z PARP instrumenty

Polskie firmy coraz więcej wydają na tworzenie własnych innowacji

wydawała na ten cel 0,76 proc. swojego PKB. W 2012 r. było to 0,9 proc. PKB. - W Polsce udało się już doprowadzić do zmiany struktury finansowania B+R. Udział przedsiębiorców w finansowaniu badań i innowacji to już 32,3 proc. wszystkich wydatków. Jeszcze parę lat temu to było niewiele ponad 20 proc

Ukraina dostanie zastrzyk finansowy z MFW

, z rozchwianym systemem finansowym, zerowymi rezerwami walutowymi i wojną w regionie, który wkłada 15 proc. do PKB kraju. Pieniądze są, ale i ryzyko MFW gwarantuje zastrzyk finansowy w wysokości 17,5 mld dol. W ślad za tymi pieniędzmi ma też iść wsparcie z UE (2,5 mld dol.), USA (2 mld dol.), ale

Neneman: tegoroczne wpływy z akcyzy bliskie założeniom z budżetu

podatku. Część dochodów z tego roku została bowiem zrealizowana rok temu, kiedy produkowano na zapas z niższą stawką akcyzy" - powiedział PAP Neneman. "Gdyby struktura dochodów w skali całego roku była bardziej +płaska+, ryzyka by nie było, a tak wpływy z akcyzy na alkohol mogą okazać się

Chodorkowski do Zachodu: Szykujcie plan Marshalla dla Rosji po Putinie

inwestować w kapitał ludzki, a coraz więcej funduszy przeznacza na obronę i struktury siłowe. W pierwszych trzech miesiącach pochłonęły one rekordowe 9 proc. kwartalnego PKB kraju. To znaczy, że będzie mniej szkół, mniej szpitali, przyjdzie ograniczać zakupy lekarstw importowanych, których nie można zastąpić

Więcej Europy w gniazdkach

jedną z podstawowych swobód UE. Ta wizja to właśnie unia energetyczna, "dziecko" Donalda Tuska, spadkobierczyni Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, od której ponad pół wieku temu rozpoczęła się integracja Europy. Dla Polski plany otwarcia energetycznych granic w UE niosą za sobą praktyczne

Zaleska: unia bankowa nie uchroni Europy przed kolejnym kryzysem

zostały zrealizowane. "Można powiedzieć, że strefie euro towarzyszy wieczna iluzja osiągnięcia pewnych celów" - oceniła. Wskazała, że w wyniku kryzysu strefa euro stanęła przed alternatywą rozpadu, albo ściślejszej integracji. Zdecydowano się budować strukturę zintegrowaną nie tylko walutowo

Ministerstwo Finansów ostro zabrało się do walki z unikaniem płacenia CIT

ubiegłych. Wreszcie jednak koniunktura się poprawiła, na rynek trafiły duże pieniądze z UE, a dochody z CIT nie rosną. W 2014 r. ich udział w PKB spadł do 1,7 proc. - mówił wiceminister finansów Jarosław Neneman podczas konferencji o unikaniu CIT zorganizowanej w Krajowej Izbie Gospodarczej. Jego zdaniem to

"FT": Dług publiczny za rządów Tuska rośnie jak za Gierka

Według niego w latach 70. polski dług publiczny wzrósł o 40 proc. PKB (w proporcji do PKB z 1980 r.). Rządowy raport fiskalny, na który powołuje się autor artykułu, przewiduje, że w latach 2008-13 dług publiczny zwiększy się o 330 mld zł, nie licząc wynoszących 30 mld zł wydatków na infrastrukturę

Czy TTIP jest dobry na wszystko? Eksperci przestrzegają, ale też uspokajają

jako zagrożenie dla europejskich wartości. Przypomniał, że były komisarz UE ds. handlu Karel De Gucht szacował pozytywny impuls dla Unii Europejskiej umowy z USA na 120 mld euro, co miałoby przełożyć się na miliony nowych miejsc pracy. Ale zdaniem Dulliena rzeczywisty przyrost PKB w Europie będzie

Umowa handlowa UE - USA - starcie potężnych interesów i tajne negocjacje

Krugman, bariery celne na świecie radykalnie spadły od lat 60. i dalsze ich obniżanie nie przyniesie znaczącego wzrostu gospodarczego. Studium think tanku Centre for Economic Policy Research z 2013 r. dla Komisji Europejskiej prognozuje, że dzięki umowie PKB Unii Europejskiej wzrośnie o 0,5 proc., ale

Szczurek: wśród zbierających paragony fiskus rozlosuje samochody

Według MF loteria ma zachęcić klientów do odbierania paragonów, które są dowodem na to, że usługa jest świadczona legalnie, a VAT od niej zostanie odprowadzony. Skorzysta na tym budżet państwa. Szczurek powiedział, że Rada UE zobowiązała Polskę do przedstawienia działań, które pozwolą na

Skowrońska: finanse publiczne nadal niezrównoważone

państwa prezentowany w sprawozdaniach" - powiedział. Skowrońska zwróciła uwagę w swoim wystąpieniu, że warunki realizacji budżetu w 2014 r. okazały się lepsze niż wcześniej oczekiwano: wzrost PKB był wyższy niż planowano, wyższe były dochody, a wydatki - niższe. Wszystko to - jak zaznaczała - udało

Ukraińska gospodarka - w złym stanie, ale z wielkim potencjałem

proc. PKB Ukrainy, a ewentualne otwarcie się kraju na ściślejszą współpracę z UE jeszcze bardziej pomogłoby temu działowi gospodarki. Władze ukraińskie szacowały jeszcze przed odmową podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE, że liberalizacja handlu z Unią przyniesie zwiększenie eksportu produktów

Ukraińska gospodarka - w złym stanie, ale z wielkim potencjałem

proc. PKB Ukrainy, a ewentualne otwarcie się kraju na ściślejszą współpracę z UE jeszcze bardziej pomogłoby temu działowi gospodarki. Władze ukraińskie szacowały jeszcze przed odmową podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE, że liberalizacja handlu z Unią przyniesie zwiększenie eksportu produktów

Awantura o zbyt niskie polskie wynagrodzenia

podział dochodu na pracę i kapitał. Sęk jednak w tym, że kapitał może być bardziej lub mniej żarłoczny. To zależy od struktury gospodarki. A różnica pomiędzy Polską a UE zasadza się właśnie na różnicach w tych strukturach. O co chodzi? Polska to w znacznym stopniu kraj przemysłowy. Ta część gospodarki

6 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o pakcie fiskalnym

1. Pakt fiskalny to umowa pomiędzy 25 krajami UE Pakt fiskalny to umowa międzyrządowa (jej dokładna nazwa to traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej) podpisana przez przywódców 25 krajów Unii Europejskiej w marcu 2012 roku, która weszła w życie od początku

Konwencja PiS: bardziej przejrzyste podatki i ułatwienia dla małych firm

akcentował m.in., że pod względem sprawności tego systemu Polska zajmuje trzecie miejsce od końca w UE. "Duża administracja nie potrafi sobie poradzić ze ściąganiem podatków, a jednocześnie karze przedsiębiorców działaniem w złej wierze czy wszczyna postępowania kontrolne, które toczą się latami w

Konwencja PiS: bardziej przejrzyste podatki i ułatwienia dla małych firm

m.in., że pod względem sprawności tego systemu Polska zajmuje trzecie miejsce od końca w UE. "Duża administracja nie potrafi sobie poradzić ze ściąganiem podatków, a jednocześnie karze przedsiębiorców działaniem w złej wierze czy wszczyna postępowania kontrolne, które toczą się latami w sądach

Dolnośląskie po 25 latach. Upadł przemysł ciężki, rozwija się sektor usług

. "Z jednej strony są to zmiany strukturalne, czyli wszystko to, co trzeba było przejąć z Europy Zachodniej w formie procedur działania, struktur politycznych, prawnych, ekonomicznych czy finansowych. W tym wymiarze doszło do pełnej homogenizacji z UE. Z drugiej strony pozostaje kwestia mentalności

Więcej niż strefa wolnego handlu

kwestiach dostosowań regulacyjnych, pozataryfowych barier handlowych i ochrony własności intelektualnej. Idea Transatlantyckiego Porozumienia Handlowo-Inwestycyjnego (Transatlantic Trade and Investment Partnership , TTIP) pomiędzy UE i USA została po raz pierwszy przedstawiona w listopadzie 2011 r. Kilka

Chorwacja "niemile widzianym gościem". Po co Unii "druga Grecja", kto zyska na akcesji?

prognoz Eurostatu Chorwacja wyjdzie z recesji dopiero w przyszłym roku, gdy PKB wzrośnie minimalnie o 0,2 proc. Dużym problemem jest też sięgające 21 proc. bezrobocie, a wśród młodych ludzi do 24. roku życia sięga ono aż 50 proc. Z tego powodu wielu młodych emigruje za pracą (po wejściu do UE i otwarciu

Eksperci: By uratować strefę euro, trzeba pozwolić Grecji z niej wyjść

państwa, które Europa i kredytodawcy chcą narzucić Atenom, nie mogą jej uratować, bo Grecja potrzebuje teraz "zwiększenia popytu". W opinii Bootle'a sytuacja Grecji wręcz pogorszy się, bo recepty wystawiane Grecji przez UE nie wygenerują popytu, a panująca w strefie euro deflacja sprawi, że

Analitycy: udział eksportu netto we wzroście PKB będzie spadał

0,5 proc., w drugim nasza prognoza to 0,3 proc., w trzecim będzie to 0,1 proc., a w czwartym 0,2 proc." - podkreślił. Przypomniał, że do UE eksportujemy głównie m.in. maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy. Także według głównej ekonomistki Banku Pocztowego Moniki Kurtek struktura wymiany

MIR komentuje raport NIK o portach: na inwestycje pieniądze z UE

falochrony w Gdyni i Świnoujściu. Dzięki temu umożliwiono zawijanie do Gdyni i Gdańska większych statków. Poprawiło się bezpieczeństwo żeglugi, zaszły dynamiczne zmiany struktury obrotów ładunkowych portów w szczególności wzrost obrotów kontenerowych" - dodał rzecznik MIR. NIK wytknęła również problemy

Wilkin o 25-leciu: polskie rolnictwo opłaca się dotować

rozwiniętym. Warto więc korygować - w obiegu publicznym - informacje, że jesteśmy takim biednym krajem. PAP: Może nie tyle jako kraj jesteśmy biedni, ale biedy jest dużo. J.W.: Polska już osiągnęła 70 proc. przeciętnego PKB na głowę w UE. Na początku transformacji - w latach 89/90 - byliśmy mniej więcej na

Minister gospodarki Niemiec: Nasz handel z Polską jest większy od wymiany handlowej z Rosją

. Niemcy są odbiorcą jednej czwartej polskiego eksportu i dostawcą ponad jednej piątej towarów importowanych. Na samym szczycie tej bilateralnej struktury handlowej stoją pojazdy mechaniczne, maszyny i chemia. To właśnie tutaj dostrzegam największe szanse rozwoju. Współpraca gospodarcza to jednak nie tylko

Ukraińska gospodarka nad przepaścią. Czy da się ją uzdrowić? [ANALIZA]

wartości 7,5 mld dol., a w roku 2013 już 9,3 mld dol. (ponad 5 proc. PKB). A ile przychodzi na Ukrainę poza systemem bankowym? Między Rosją a Unią Europejską Umowa stowarzyszeniowa, która miała zostać podpisana w grudniu 2013 r. między Ukrainą i UE, znosiła niemal wszystkie cła, którymi objęte są

Bruksela o Polsce: Rozdęte wydatki publiczne, administracja poniżej średniej

W zeszłym tygodniu Komisja Europejska ogłosiła, że Polska, podobnie jak Francja, Słowenia i Hiszpania, dostanie dwa dodatkowe lata na obniżenie deficytu budżetowego do 3 proc. PKB. Dopóki nasz kraj się z tym nie upora, pozostaniemy w procedurze nadmiernego deficytu. Po co lotnisko w Gdyni, skoro

Mazowieckie po 25 latach. Jedyny region o pozycji zbliżonej do regionów starej UE

Unii. Już w 2003 r., głównie dzięki potencjałowi Warszawy, mierzone w parytecie siły nabywczej PKB województwa przekroczyło poziom 75 proc. średniego PKB na mieszkańca UE. W 2010 r. było to już 102 proc. Mazowieckie wytwarza też ponad piątą część PKB całego kraju - najwięcej ze wszystkich województw

Rok 2015 wyzwaniem dla polskiej gospodarki; przede wszystkim bezrobocie

http://www.x-news.pl/#footageId=242163 Jak mówi PAP ekonomista Ryszard Petru, sytuacja gospodarcza Polski w 2015 r. powinna być lepsza niż w 2014 roku, co wynika ze zdrowej struktury wzrostu gospodarczego, opartego na konsumpcji i inwestycjach. "Dodatkowym czynnikiem prowzrostowym będą

Złapał Moskal Kozaka, czyli prawda o ukraińskiej gospodarce

także struktura wymiany handlowej Ukrainy. Na kraje Wspólnoty Państw Niepodległych skupiającej większość państw byłego ZSRR przypada blisko 40 proc. obrotów, a na państwa UE jedna trzecia, i udział ten rośnie. Firmy ukraińskie coraz lepiej radzą sobie na rynku unijnym i azjatyckim, szczególnie z sektora

GUS chce zmierzyć prostytucję. Ma "autorską metodologię"

Polska, podobnie jak inne kraje UE, do produktu krajowego brutto musi wliczać prostytucję, przemyt i handel narkotykami. Nakazuje to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. - Dane przekazać musimy najpóźniej do września 2014 r. - informuje dr Agnieszka Piotrowska-Piątek, dyrektorka

Mateusz Szczurek: Polak chce więcej. I dobrze

w społeczeństwie? Żeby ludzie poczuli, że mają udział w tym sukcesie gospodarczym? - Spójrzmy na strukturę wzrostu gospodarczego ostatnich lat. PKB to jest rzecz abstrakcyjna, dawno przestał przemawiać do ludzkiej wyobraźni. Jeśli jednak rzetelnie porównamy wyniki, na przykład konsumpcji, które

Dane o sprzedaży zawiodły, ale przemysł utrzymał trend wzrostowy wg analityków

analityków dane za sierpień potwierdzają pewne wyhamowanie koniunktury w III kwartale niemniej jednak sektor konsumpcyjny nadal pozostaje filarem wzrostu PKB, które w tym roku ma szansę osiągnąć poziom około 3,6%.  Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Obserwując ostatnie

Przyjęcie paktu fiskalnego przegłosowane przez Sejm

zobowiązuje państwa do utrzymywania zrównoważonych finansów publicznych (a dokładnie salda strukturalnego). Jeśli saldo kraju istotnie różniłoby się od wyznaczonego celu, wtedy uruchamiany byłby mechanizm korygujący. Pakt fiskalny przewiduje też, że kraje, które mają dług publiczny przekraczający 60 proc. PKB

Czy wszyscy możemy być jak Skandynawowie?

Kraje skandynawskie kojarzone są z powszechnym dobrobytem, wysoką jakością życia oraz bezpieczeństwem. W światowym rankingu PKB per capita Norwegia zajmuje drugie miejsce, plasując się tuż za Katarem . Wszystkie kraje skandynawskie znajdują się w pierwszej dwudziestce tego rankingu. Jeszcze lepiej

Skrajnie biednych w Polsce przybywa. W sześć lat 700 tys. osób

bezrobocia czy PKB na mieszkańca. Województwo mazowieckie tak już wysforowało się do przodu, że w nowej perspektywie unijnej trzeba było dla niego inaczej przygotować program operacyjny, bo nie zalicza się już do najbiedniejszych regionów UE. Jak wygląda mechanizm popychający w ubóstwo i co sprawia, że

Szczurek: wśród zbierających paragony fiskus rozlosuje samochody

klientów do odbierania paragonów, które są dowodem na to, że usługa jest świadczona legalnie, a VAT od niej zostanie odprowadzony. Skorzysta na tym budżet państwa. Szczurek powiedział, że Rada UE zobowiązała Polskę do przedstawienia działań, które pozwolą na ograniczenie deficytu sektora finansów

Członkostwo w UE przyspieszyło wzrost i modernizację gospodarki

-2008 wskaźnik koniunktury (relacja inwestycji krajowych do PKB) wzrósł z 18 do 23,6 proc. Ponadto - jej zdaniem - członkostwo w UE pozwoliło Polsce zyskać zaufanie inwestorów, a rodzimym firmom zwiększyć eksport do krajów wspólnoty. "Eksport polskich przedsiębiorstw do krajów unijnych rósł średnio

Eksperci: Niemcy odczują kryzys w strefie euro

Prognoza pięciorga "mędrców" jest słabsza niż szacunki rządu, który przewiduje na przyszły rok wzrost gospodarczy na poziomie 1 proc. Według obu prognoz w 2012 r. wzrost PKB Niemiec wyniesie 0,8 proc. W swoim rocznym raporcie eksperci skrytykowali plany niemieckiej koalicji rządzącej

Chorwacja wchodzi do Unii Europejskiej

Chorwacja będzie 28 członkiem UE. I drugim państwem z byłej Jugosławii. Od dawna zintegrowana z Europą, bliska gospodarczo, kulturowo, a ze słowiańską jej częścią także językowo. Ale z wojennym bagażem i niezabliźnionymi wciąż ranami. Duma Chorwatów opóźnia akcesję - Chorwacja jest częścią Europy

Rostowski: nie ma potrzeby nowelizacji budżetu mimo złych prognoz KE

sytuacja się rozwinie" - dodał. W opublikowanych w poniedziałek prognozach gospodarczych Komisja Europejska przewiduje, że polski PKB wyniesie 2 proc. w 2009 roku. W UE jedynie Słowacja ma mieć większy wzrost gospodarczy (2,7 proc.). Unijny PKB będzie ujemny i ma wynieść -1,8 proc. (-1,9 proc. w

Przegląd mediów

wypłacie dywidendy w wysokości 3,0 zł na akcję --Oferta konsorcjum Polimexu na 14 mln euro w Rumunii najkorzystniejsza --KBC nadal rekomenduje 'kupuj' MOL z wyceną 27,3 tys. HUF (ok. 403,77 zł) --Ipsos: Wskaźnik optymizmu konsumentów wzrósł o 4,40 pkt do 83,49 pkt w V --Struktura wzrostu PKB w I kw. daje

Patriota płaci podatki w Polsce. Wiceminister finansów zapowiada kontrole

głęboko jakby to wynikało z powszechnego przekonania. Najlepszą miarą jest relacja wysokości podatków i składek do PKB. W Polsce to jest 31,5 proc. Przy średniej w Europie ponad 40 proc. Jesteśmy wśród krajów UE o najniższej relacji podatków do PKB. I choć oczywiście sięgamy do kieszeni podatników

Struzik: jeżeli fiskus zajmie konta, może nie być pieniędzy na pensje

swoje udziały w spółce Przewozy Regionalne, ale okazało się, że nie jest to możliwe "na wniosek dłużnika". "To dalszy ciąg chocholego tańca, który trwa cztery lata i doprowadził województwo, które wytwarza 22,7 proc. polskiego PKB, do olbrzymich napięć i problemów budżetowych"

Stopa bezrobocia w Grecji osiągnęła rekordowy poziom 28 proc.

uwzględniania kosztów obsługi zadłużenia Grecja miała nadwyżkę w finansach publicznych. Problem jednak polega na tym, że Grecja musi spłacać zaciągnięte długi. Z danych Eurostatu wynika, że w III kw. 2013 r. dług publiczny Grecji sięgnął 171,8 proc. PKB i był najwyższy w UE. Zdecydowaną większość długu

Krynica: Czy kryzysowa fala zaleje Polskę? Raczej nie, ale ucierpią sąsiedzi

deficytem poniżej wymaganego przez UE poziomu 3 proc. PKB, jednak ich dług publiczny liczy obecnie aż 77 proc. PKB. - Gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej są obecnie lepiej przygotowane do kryzysu niż ostatnio, kiedy wybuch recesji był dla wszystkich wielkim zaskoczeniem. Jednak wzmacniając gospodarkę

PKB wzrosło o 1,7 proc. Ależ się kręci!

Jako jedyni w UE zanotowaliśmy dodatnie tempo wzrostu PKB, które na dodatek przyspieszyło z 1,1 proc. w II kwartale. - To więcej, niż ktokolwiek mógł się spodziewać jeszcze kilka tygodni temu - powiedział premier Donald Tusk, który wraz z ministrem finansów Jackiem Rostowskim chwalił się dobrymi

"Der Spiegel": Będzie głęboka reforma strefy euro

ni mniej, ni więcej jak rewolucję" - ocenia tygodnik. Szefowie czterech unijnych instytucji chcieliby bowiem przebudować strefę euro w unię polityczną, w której państwa członkowskie musiałyby oddać strukturom UE istotną część swych narodowych kompetencji. A konkretnie? "Państwa członkowskie

Sprzeciw "pokolenia 2000 zł brutto" to nie wymysł rozkapryszonej młodzieży [POLEMIKA]

- pomysły każdego z nich zmieniają nasz świat już teraz. Będą dołączać do nich następni. Polacy są przedsiębiorczy i mają głód sukcesu. Mamy doskonały system edukacji. Struktura naszego społeczeństwa wciąż jest słabo skrystalizowana. Młodzi przedstawiciele "Pokolenia 2000 zł brutto" będą odnosić

Zmiany w podatkach. Ma być szczelniej i z loterią

Minister finansów Mateusz Szczurek tłumaczy, że Rada Unii Europejskiej zobowiązała Polskę do przedstawienia działań, które pozwolą na ograniczenie deficytu sektora finansów publicznych w 2015 r. poniżej 3 proc. PKB. Propozycje Ministerstwa Finansów zostały wysłane do Brukseli. Minister wskazał, że

Łotwa za chwilę w strefie euro. Rząd triumfuje, obywatele pełni obaw

widzenia bezpieczeństwa narodowego - mówi "Wyborczej" Ijabs. - Dla Łotwy, która wstąpiła do UE w tym samym czasie co Polska, członkostwo w zachodnich strukturach było zawsze niezwykle ważne. Bycie eurosceptykiem oznacza tu automatycznie prorosyjskość. Dlatego teraz euro poparli nawet nacjonaliści

GUS: produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 1,6 proc. rdr

także fakt, że tylko 20 działów przemysłu odnotowało wzrost nie nastrajają nadmiernie optymistycznie. Jednakże informacje o branżowej strukturze tego wzrostu są już pozytywne. Mimo bowiem gorszych informacji z rynków UE, w tym z Niemiec, w branżach eksportowych ( meble, maszyny i urządzenia, pojazdy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery