struktura pkb

Faliński o 25-leciu: mamy unikalny model handlu - połowa rynku to polskie firmy

Stworzyliśmy unikalny model handlu, 50 proc. rynku to polskie firmy, takiej struktury nie ma np. w Niemczech czy Francji. Według GUS handel to niemal 20 proc. PKB, czyli ponaddwukrotnie więcej niż w 1989 r. - mówi dyrektor POHiD Maria Andrzej Faliński.

NBP: firmy oszczędzają więcej niż gospodarstwa domowe. Zapas gotówki czeka na trwałą poprawę w gospodarce [Newseria]

NBP: firmy oszczędzają więcej niż gospodarstwa domowe. Zapas gotówki czeka na trwałą poprawę w gospodarce [Newseria]

Szef BZ WBK: Banki powinny odczuć zwiększony popyt na kredyty

"To, co jest pozytywne, to struktura wzrostu PKB, która wskazuje na umiarkowane osłabienie konsumpcji i inwestycji. To daje dobre perspektywy wzrostu w kolejnych kwartałach. Wzrost PKB na poziomie 1% w całym roku jest jak najbardziej realny"- powiedział agencji ISB Morawiecki.W jego

Lewiatan: w 2015 r. PKB Polski może wzrosnąć o 3,5 proc.

tempem wzrostu PKB w kolejnych kwartałach i nieco inną strukturą: większym udziałem spożycia indywidualnego i publicznego, a mniejszym inwestycji. A także ciągle niewielkim wzrostem zapasów i ujemną kontrybucją eksportu netto" - wskazywała ekspertka podczas wtorkowej konferencji prasowej

GUS: w III kwartale PKB wzrósł o 3,3 proc. rdr

, dynamika PKB po wyeliminowaniu wahań sezonowych wyniosła 0,9 proc. wobec poprzedniego kwartału. Oznacza to, że PKB rósł szybciej niż w drugim kwartale (0,7 proc. kwartał do kwartału). "Mimo, że na razie nie znamy struktury wzrostu, dane są jednoznacznie pozytywne. Do tak dobrego wyniku przyczynił się

Rząd chce obniżyć deficyt 'general government' do 2,5% PKB w 2015 r. wg ESA95

deficytu wynikał przede wszystkim ze spadku dochodów w relacji do PKB (o 0,8 pkt proc. PKB w stosunku do roku poprzedniego), było to głównie efektem słabego popytu krajowego, niekorzystnej struktury wzrostu gospodarczego, bardzo niskiej inflacji oraz - co szczególnie istotne - procykliczności dochodów

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 3,4% w 2015 r. i 3,3% w 2016 r.

metodologicznych" - czytamy w raporcie. NBP podkreślił, że szacunki GUS przyczyniły się do podwyższenia dynamiki PKB w krótszym horyzoncie bieżącej projekcji. Wskazały one także na nieco inną niż zakładano w projekcji listopadowej strukturę wzrostu w 2014 r.: z wyższą dynamiką popytu krajowego oraz niższym

Szczurek: Prognozy KE dot. wzrostu PKB Polski są konserwatywne

Warszawa, 05.05.2014 (ISBnews) - Skala prognozowanego przez Komisję Europejską wzrostu PKB Polski (choć wyższa niż w prognozie zimowej) jest nadal konserwatywna, uważa minister finansów Mateusz Szczurek. "Struktura wzrostu gospodarczego oczekiwana przez KE jest zbliżona do najnowszej

Moody's: w 2014 r. PKB wzrośnie o 2,9 proc., w 2015 r. o 3,1 proc.

"Chociaż nadal stonowany (wzrost gospodarki - PAP), to struktura wzrostu zmieni się na korzystniejszą w ciągu 2015 r. i będzie opierać się po raz kolejny na inwestycjach i konsumpcji prywatnej" - ocenili analitycy. Dodali, że taki rozwój wspierać będzie wzrost inwestycji publicznych

MF: Polska jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w UE

tym okresie w średnim tempie 0,8 proc. (kw/kw, po wyrównaniu sezonowym), a w samym III kw. 2014 o 0,9 proc. "Brak jest jeszcze szczegółowych danych dotyczących struktury wzrostu PKB, ale wydaje się, że głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego (w ujęciu rocznym) pozostał popyt krajowy, z większym

Dane o PKB za 2014 r. nie zatrzymają cyklu obniżek stóp procentowych - analitycy

ujemnym wpływie popytu zagranicznego. Zdaniem ekonomistów, dane szacunkowe wskazują, że w ostatnim kwartał ubiegłego roku polska gospodarka rozwijała się nieco powyżej 3%. Dane o PKB, jak i jego struktura wskazują, że mamy do czynienia ze zdrowym wzrostem niemal we wszystkich najważniejszych sektorach

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 3,6% w 2014 r. i 2015 r.

w strefie euro. "Bieżąca projekcja wskazuje na zrównoważoną strukturę dynamiki PKB w najbliższych latach: utrzymany zostanie pozytywny wkład do wzrostu konsumpcji indywidualnej, inwestycji i spożycia zbiorowego. Zakończy się trwająca od 2011 r. poprawa salda handlowego, wzrostowi

JP Morgan obniżył prognozę polskiego PKB za 2014 r. do 3 proc. rdr

Średnioroczna prognoza dla inflacji za 2014-15 wynosi odpowiednio 0,2 proc. oraz 1,2 proc. w porównaniu z 0,9 proc. w 2013 r. W II kwartale polski PKB przyrósł o 3,2 proc. rdr wobec 3,4 proc. rdr w poprzednich trzech miesiącach - wynika z wstępnych danych GUS. Szczegółową strukturę PKB za II

Witkowski: Oprócz eksportu wpływ na PKB zaczyna mieć popyt wewnętrzny

poprzedniego. Gospodarka się ożywia, daje to dobre podstawy do dalszych wyników" - powiedział dziennikarzom Witkowski. "Pozytywem jest też zmiana struktury wzrostu - oprócz eksportu netto pozytywny wpływ na PKB zaczyna mieć też popyt wewnętrzny. Zmienia się też trend dla inwestycji, co oznacza, że

Witkowski: Oprócz eksportu wpływ na PKB zaczyna mieć popyt wewnętrzny

"Można powiedzieć, że dane są optymistyczne. Widzimy, że każdy kolejny kwartał jest lepszy od poprzedniego. Gospodarka się ożywia, daje to dobre podstawy do dalszych wyników" - powiedział dziennikarzom Witkowski. "Pozytywem jest też zmiana struktury wzrostu - oprócz eksportu netto

OECD: Obciążenia podatkowe rosną jak przed kryzysem. W Polsce też

OECD: Obciążenia podatkowe rosną jak przed kryzysem. W Polsce też

. Średnia dla 30 państw wyniosła 34,1 proc. PKB. To już tylko "o kreskę" mniej niż w 2007 roku. W 2012 roku ten poziom fiskalizmu wynosił 33,7 proc., a w 2011 - 33,3 proc. PKB. OECD opisuje, że więcej podatków w relacji do PKB napływało pod koniec lat 90., a potem tuż przed kryzysem. Najmniejsze

Dane o PKB pokazują brak spowolnienia w gospodarce, małe szanse na cięcie stóp

;Publikacja wstępnego PKB za III kw. nie zawiera informacji o strukturze wzrostu, dlatego też trudno ocenić co wywołało tę niespodziankę. W naszej ocenie wynikało to z dwóch czynników. Po pierwsze był to wynik zmian metodologicznych (pierwsza publikacja danych wg ESA 2010). Po drugie to prawdopodobnie wynik

Lewiatan: Wzrost PKB wyniesie 3,5% w 2015 r., przy umacniającym się złotym

2,0%). Zdaniem Konfederacji Lewiatan, w tym roku będzie umacniać się złoty do euro, co może negatywnie wpłynąć na konkurencyjność polskiego eksportu. "Wzrost gospodarczy w 2015 r. może być zatem kopią 2014 r., ale z rosnącym tempem wzrostu PKB w kolejnych kwartałach i nieco inną strukturą

GUS zaskoczył ekonomistów: PKB w III kwartale wzrósł o 3,3 proc. rdr

gospodarkę w minionym kwartale. Aby jednak poznać strukturę PKB w III kwartale musimy wstrzymać się do końca miesiąca, gdy poda je GUS" - dodał. Pełne dane o PKB w III kwartale 2014 r. GUS poda 28 listopada o godz. 10.00.

Rząd oczekuje wzrostu PKB o 3,7% w 2016 r., 3,9% w 2017 r. i 4,0% w 2018 r.

, czyli różnicy pomiędzy rzeczywistym a potencjalnym poziomem PKB" - czytamy w dokumencie. "Szacuje się, że w strukturze popytu krajowego dominować będzie sektor prywatny. Związane jest to z prognozowanym przyspieszeniem tempa wzrostu konsumpcji prywatnej wraz z oczekiwaną kontynuacją poprawy

NBP uspokaja: Ożywienie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej się utrzyma

NBP uspokaja: Ożywienie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej się utrzyma

Jeszcze w I kwartale 2013 r. gospodarki krajów Europy Środkowej i Wschodniej były objęte kryzysem, donosi portal Forbes.pl. Z danych NBP wynika jednak, że roczne tempo wzrostu PKB zwiększyło się w tym regionie po raz piąty z rzędu i wyniosło 2,8 proc. Eksperci prognozują, że ożywienie to utrzyma

USA mają się dobrze - PKB w II kwartale wzrósł o 4,2 proc.

USA mają się dobrze - PKB w II kwartale wzrósł o 4,2 proc.

Amerykański Departament Handlu podał w czwartek, że wzrost PKB w II kwartale wyniósł 4,2 proc. (chodzi o wzrost w ujęciu rocznym). To już drugie wyliczenie dokonywane przez urzędników. Wstępny szacunek mówił o 4-proc. wzroście, a oczekiwania analityków rynkowych spychały go do 3,9 proc. Jeszcze

Amerykańska gospodarka nadal rośnie. Pomagają zamówienia Pentagonu

Opublikowane w czwartek wczesnym popołudniem pierwsze szacunkowe dane o wzroście amerykańskiego PKB zaskoczyły analityków. Spodziewali się oni wyniku niższego o 0,5 pkt proc. Wynik jest gorszy od osiągniętego w drugim kwartale - wtedy PKB zwiększyło się o 4,6 proc. - ale i tak, jak twierdzi

Wzrost PKB w całym 2014 r. może sięgnąć 3,3-3,4% wg analityków

w strefie euro, tempo wzrostu PKB w Polsce ma szansę przyspieszyć. Struktura wzrostu PKB w trzecim kwartale br., na którą czekała RPP, jest satysfakcjonująca. Konsumpcja umiarkowanie przyspiesza i co więcej na relatywnie wysokim poziomie utrzymuje się tempo wzrostu inwestycji. Taka struktura wzrostu

Deloitte i DNB: Import używanych aut może zniechęcić inwestorów do Polski

Warszawa, 11.12.2014 (ISBnews) - Jeśli nie uda się zwiększyć popytu na polską produkcję, Polska będzie dalej tracić udział w produkcji aut na rzecz innych krajów w regionie, uważają eksperci Deloitte i DNB Bank Polska. Według nich, ze względu na duży udział aut używanych w strukturze sprzedaży

Szczurek: wzrost PKB w 2014 r. wyniesie 3,3 proc., a w 2015 r. 3,8 proc.

powoli będzie rosła do 2,5 proc. "Według naszych szacunków (...) deficyt całego sektora finansów publicznych w zeszłym roku wyniósł 4,3 proc. PKB (dane te ma podać GUS w środę - PAP)" - powiedział. Zaznaczył, że jest to dużo niższa liczba niż w prognozach jesiennych Komisji Europejskiej

Lepiej w Niemczech. Dobre wieści również dla Polski

zaskoczył też ekonomistów - spodziewano się kolejnego spadku do poziomu 103 pkt. Niemcy ważniejsze od Rosji Najnowsze dane o wzroście PKB Niemiec mają duże znaczenie dla Polski. - Niemcy są naszym głównym partnerem handlowym. W strukturze naszego eksportu "ważą" dziesięć razy więcej niż Rosja i

GUS: w IV kwartale 2014 r. wzrost PKB o 3,1 proc. rdr

rocznych. Bardzo bliska szacunkom opartym na danych rocznych jest także struktura wzrostu PKB. Zgodnie z oczekiwaniami nieznacznie wyhamowało tempo wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych oraz inwestycji, nadal jednak były to bardzo przyzwoite poziomy" - komentuje dane GUS Monika Kurtek, główna

Capital Economics. Ożywienie w Europie Centralnej wytraca tempo

ponad 50 proc. eksportu regionu. Z chwilą ogłoszenia szczegółowych danych o strukturze PKB poszczególnych krajów, Capital Economics nie wyklucza odgórnej korekty PKB dla gospodarki Węgier (obecnie 2,8 proc. rdr) i oddolnej dla słowackiej (3,0 proc. rdr), polskiej (3,5 proc. rdr) i rumuńskiej (3,0 proc

Wzrost PKB będzie znowu przyspieszać, szczególnie od II kw. wg analityków

ostatnich dniach przez GUS rewizją grudniowych danych dotyczących produkcji przemysłowej), ale mimo wszystko należy oceniać je jako pozytywne. Polska gospodarka nieco wyhamowała pod koniec roku, i choć nie jest jeszcze znana pełna struktura wzrostu PKB, można na bazie danych rocznych spodziewać się zarówno

Raiffeisen obniżył wycenę PKP Cargo do 90 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

spółki płacono 76,28 zł, bez zmian od poprzedniego zamknięcia. "Potencjalne przejęcia mogą poprawić strukturę kapitału i zapewnić większą dywersyfikację źródeł przychodów. Duża liczba aktywów na sprzedaż sprawia, że istnieje szansa na przynajmniej jedną akwizycję. Wskaźnik EV/EBITDA poniżej 5.0x

W.Brytania. Wystąpienie z UE może kosztować gospodarkę nawet 56 mld funtów rocznie

Według ekspertów think-tanku, jednostronna decyzja Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej i związane z tym ograniczenia dla przedsiębiorstw, mogą oznaczać zmniejszenie się PKB kraju o 2,23 proc. w perspektywie 2030 roku. Oznacza to straty dla gospodarki rzędu 56 mld funtów rocznie. Raport

Szczurek: wzrost PKB w 2013 miłą niespodzianką; ten rok będzie lepszy

, że polska gospodarka będzie rozwijać się szybciej. "Rok 2014 r. będzie jeszcze lepszy, to już widać. Wygląda na to, że czas wzrostu bezrobocia zostawiliśmy za nami" - dodał. W rozmowie z dziennikarzami szef resortu finansów powiedział, że struktura PKB w 2014 r. będzie zbliżona do założeń

GUS: wzrost PKB w 2014 wyniósł 3,3 proc.

spożycie ogółem w 2014 r. przekroczyło poziom z 2013 r. o 3,0 proc., w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 3,0 proc. (w 2013 r. odpowiednio wzrost: o 1,3 proc. oraz o 1,1 proc.). Wiceminister finansów Artur Radziwiłł odnosząc się do wstępnych danych GUS mówiących o tym, że realny wzrost PKB w

BNP Paribas. Sprzedaż potwierdza, że polska gospodarka hamuje

. rdr, w maju o 3,8 proc. rdr, zaś w kwietniu o 8,4 proc. rdr. Średnia przyrostu obrotów handlu detalicznego w Polsce w II kw. wyniosła ok. 5 proc. Ważne znaczenie dla rynku będą miały dane o strukturze PKB za II kwartał br., które GUS ogłosi w piątek 29 sierpnia.

Gospodarka w górę, ale miało być lepiej

To pierwszy szacunek tempa wzrostu PKB w IV kwartale. Wyliczenia są oparte na ograniczonej ilości danych, m.in. niepełne wyniki finansowe przedsiębiorstw, o wpływach podatkowych, cłach, dotacjach dla rolników. Na szczegóły musimy poczekać dwa tygodnie. Ale rynek żył danymi o PKB już od dwóch

MG szacuje wzrost PKB w IV kw. 2014 roku na ok. 3,2% r/r

3%. Dane o PKB, jak i jego struktura wskazują, że mamy do czynienia ze zdrowym wzrostem niemal we wszystkich najważniejszych sektorach. (ISBnews)

Piechociński: zakładany na 2015 r. wzrost PKB - powodem do dumy

, że tworzą się przemysły nowej gospodarki". Piechociński wskazał na konieczność ciągłego zwiększania udziału eksportu w strukturze polskiego PKB; jego zdaniem za kilka lat powinno to być ok. 60 proc., wobec ok. 40 proc. w ubiegłym roku. Wicepremier wskazał na niepokoje w Europie i wokół niej

Credit Suisse podwyższa prognozy dla Polski

. Bank nie przedstawił szczegółowego uzasadnienia, ograniczając się do analizy strony popytowej gospodarki w strukturze PKB za IV kw. i stwierdzenia, że kołem zamachowym gospodarki będzie popyt krajowy, a wkład eksportu netto (nadwyżki handlu zagranicznego) będzie pozytywny, choć niewielki. PKB wzrósł w

Polska odniosła sukces gospodarczy, ale trzeba zapewnić dalszy wzrost

Uczestnicy debaty podkreślali, że w minionym ćwierćwieczu polska gospodarka podwoiła swoją wielkość mierzoną realnym PKB i ma za sobą dwie dekady nieprzerwanego wzrostu. Mamy atuty, dzięki którym możemy rozpocząć nową fazę rozwoju, możemy dogonić najbardziej rozwinięte gospodarki Europy i zaistnieć

Wicepremier Piechociński z roboczą wizytą w Azerbejdżanie

. gospodarka Azerbejdżanu mocno wyhamowała. Wzrost PKB wyniósł wtedy zaledwie 0,1 proc. W 2012 r. to już 2,2 proc. Oprócz wydobycia i eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego, Azerbejdżan posiada również zasoby złóż metali szlachetnych, w tym złoto i srebro, oraz metali kolorowych. W strukturze PKB w 2013 r

Po pozytywnych wynikach za II kw., analitycy podtrzymują prognozy PKB na 2014 r.

sprzyjały m.in. korzystne warunki pogodowe oraz zwiększony popyt na samochody w związku z rozwiązaniami podatkowymi. Pomimo wolniejszego tempa poprawy koniunktury, korzystne zmiany zachodziły w strukturze wzrostu PKB" - analityk Banku Pekao Adam Antoniak "Zgodnie z oczekiwaniami, głównym

GUS: PKB w IV kwartale w górę o 2,7 proc. W Unii 0,4 proc.

powiedzieć, że dane są optymistyczne. Widzimy, że każdy kolejny kwartał jest lepszy od poprzedniego. Gospodarka się ożywia, daje to dobre podstawy do dalszych wyników - powiedział Witkowski. - Pozytywem jest też zmiana struktury wzrostu - oprócz eksportu netto pozytywny wpływ na PKB zaczyna mieć też popyt

Ekonomiści: kryzys na Ukrainie nie osłabił polskiej gospodarki

ujęciu kwartalnym czwartkowe dane GUS są najlepsze od ostatniego kwartału 2011 r. "Wprawdzie GUS na chwilę obecną nie opublikował jeszcze struktury wzrostu PKB, jednak w oparciu o dostępne dane miesięczne szacujemy, że początek roku przyniósł dalszą poprawę kondycji popytu krajowego" - ocenił

IBnGR: 11 marca dniem wyjścia z szarej strefy

. Instytut szacuje, że w 2015 r. udział szarej strefy w PKB wyniesie 19,2 proc. "Chcemy przez ogłaszanie tego dnia, promowanie tej daty, podejmowanie tego tematu wskazywać zarówno opinii publicznej, jak i decydentom na to, że szara strefa jest problemem w polskiej gospodarce, że należy podejmować

Eksperci: budżet na 2015 rok realny do wykonania

Główny ekonomista BCC prof. Stanisław Gomułka ocenił w rozmowie z PAP, że w porównaniu z początkowymi założeniami makroekonomicznymi dotyczącymi przyszłorocznego budżetu, rząd wprowadził wiele korekt. "Uwzględniają one krytyczne opinie zgłoszone wcześniej m.in. przez BCC. Tempo wzrostu PKB ma

Lewiatan: w 2015 r. PKB Polski może wzrosnąć o 3,5 proc.

13.01. Warszawa (PAP) - PKB Polski w tym roku może wzrosnąć o 3,5 proc.; jednak w pesymistycznym scenariuszu wzrost ten wyniesie 2,8 proc. - prognozuje Konfederacja Lewiatan. Zaszkodzić może nam niestabilna sytuacja na Wschodzie i utrwalająca się słabość większości gospodarek Europy. W ocenie

MF proponuje obniżenie progów ostrożnościowych o 7 pkt proc.

struktury na dzień przekazania 51,5 proc. aktywów netto do ZUS" - wskazało MF. Resort podkreślił, że obniżenie progów relacji długu do PKB, uwzględnionych w mechanizmie tzw. stabilizującej reguły wydatkowej (uzależnia ona wzrost wydatków państwa od kluczowych wskaźników makroekonomicznych - PAP) ma na

MF: dane o PKB potwierdzają dobrą kondycję polskiej gospodarki

. wskazują, że w całym 2014 r. realny wzrost PKB będzie zgodny z prognozą zawartą w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2015 r. (3,3 proc. - PAP)" - oceniło MF. Według Adama Antoniaka z Zespołu Analiz i Prognoz Rynkowych banku Pekao dane o wzroście PKB i jego strukturze nieco ograniczają

Silne wahania kursu CHF przyćmiły dane z Polski

polskiej gospodarki. Nieco gorsze od prognoz były natomiast dane nt. Produktu Krajowego Brutto. W 2014 roku, jak wynika z opublikowanych dziś wstępnych szacunków, PKB wzrósł o 3,3% wobec prognozowanych 3,4% i wobec 1,7% w roku 2013 roku. Nie ma jednak co narzekać. Struktura PKB jest dobra. Ponadto

BNP Paribas.Soczi - olimpijskim wyzwaniem dla gospodarki Rosji

PKB lub 4 proc. rocznych wydatków z pominięciem obsługi długu. Choć może to wydawać się niedużo, to jednak dla gospodarki w fazie recesji jest poważny wydatek. Rosyjski PKB za 2013 r. przewidywany jest na ok. 1,3 proc. "Struktura inwestycji dla przygotowania olimpiady wskazuje na dość

Wzrost PKB będzie nadal przyspieszał, ale już nie tak gwałtownie wg analityków

dynamika nie jest dużą niespodzianką. Oczekiwaną nowością była natomiast niepublikowana wcześniej struktura mogąca wiele powiedzieć o tym, na ile trwały okaże się on w przyszłości. Pod tym względem dane nie zawiodły, potwierdzając, że fundamenty wzrostu PKB tężeją. Po pierwsze, podkreślmy równomierne

EY: polska gospodarka ruszy szybciej niż oczekiwano

We wtorkowym komunikacie na temat kwartalnej "Prognozy dla rynków szybkiego wzrostu" (ang. Rapid Growth Markets Forecast) napisano, że eksperci z firmy doradczej EY i Oxford Economics oczekują wzrostu PKB Polski w 2014 r. w wysokości 2,8 proc. wobec 2,4 proc. z poprzedniej edycji raportu

Rozpędzamy się. W trzecim kwartale gospodarka urosła o 1,9 proc.

podkreśla, że strukturę wzrostu PKB w trzecim kwartale poznamy za kilka dni (29 listopada). - Na podstawie opublikowanych danych miesięcznych szacujemy, że pomiędzy lipcem i wrześniem nadal głównym silnikiem gospodarki polskiej był eksport, przy czym spodziewamy się, że także popyt krajowy wreszcie

GUS: PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 3,4 proc.

w szacunkach "flash", że w pierwszym kwartale rdr PKB wzrósł o 3,3 proc. GUS podał także, że w ujęciu kwartalnym PKB w pierwszym kwartale wzrósł o 1,1 proc., po skorygowanym wzroście w czwartym kw. o 0,7 proc. kdk. Z danych GUS wynika, że inwestycje w pierwszym kwartale wzrosły o 10,7

Chojna-Duch: w projekcji NBP - potrzeba łagodzenia polityki pieniężnej

otoczeniem zewnętrznym" - dodała. Chojna-Duch zaznacza, że struktura dynamiki PKB w całym horyzoncie projekcji jest wyraźnie zrównoważona. "W najbliższych latach utrzymany ma zostać pozytywny wkład do wzrostu PKB konsumpcji indywidualnej, inwestycji i spożycia zbiorowego. Warto podkreślić, że luka

BC .W eurostrefie zmniejszają się różnice między gospodarkami

-konwergencją. W I kw. 2014 r. bank zakłada PKB eurolandu na 0,3-0,4 proc. w ujęciu kwartalnym. Sądzi też, że w strukturze wzrostu większa rola przypadnie popytowi wewnętrznemu: "W najbliższych kwartałach ta tendencja powinna stać się tym wyraźniejsza, ponieważ konsolidacja fiskalna i makroekonomiczna

JP Morgan. Dynamika polskiego PKB wyhamuje w II kwartale

"Popyt krajowy przyspieszył w I kwartale, ale oczekiwania NBP pod adresem wzrostu stwarzają znaczne pole do rozczarowania" - napisał bank w komentarzu z piątku po ogłoszeniu przez GUS danych o strukturze PKB za pierwsze trzy miesiące br. (3,3 proc. rdr, 1,1 proc. kdk wobec 2,7 proc. rdr w

McKinsey: Podnoście wydajność, bo pracowników w Polsce będzie ubywać

osoby starsze, młodzież i kobiety. W raporcie "Polska 2025" przedstawione są dwa scenariusze. Według "scenariusza kontynuacji" polski PKB będzie rósł przez następną dekadę w umiarkowanym tempie 2,6 proc. średniorocznie. Obniży się tempo wzrostu inwestycji, efektywność wykorzystania

Piechociński przewiduje tąpnięcie w eksporcie na Ukrainę i do Rosji

Wicepremier: Embargo może nas kosztować 0,6 p.p. PKB (TVN24 Biznes i Świat/x-news) "Na posiedzeniu rządu postawię potrzebę powołania zespołu antykryzysowego w relacjach gospodarczych z poradzieckim wschodem" - powiedział Piechociński. Wniosek w tej sprawie na zostać złożony jeszcze

Polska gospodarka w fazie wyraźnego spowolnienia

to pokazana zostanie struktura wzrostu PKB. Jest coraz bardziej prawdopodobne, że przy kontynuowanym spadku inflacji (jutro poznamy dane za kwiecień) już na najbliższym czerwcowym posiedzeniu RPP zdecyduje o kolejnym cięciu stóp procentowych i nie wykluczamy, że do jeszcze jednej obniżki dojdzie w

PKP Cargo spodziewa się stabilnego rynku przewozów w tym roku

intermodalnym, widzi też bardzo dobre perspektywy na rynku rud i metali. "PKB idzie do góry, produkcja sprzedana rośnie - na tym opieramy nasz optymizm co do tegorocznego rynku" - wskazał Neska. W rozmowie z agencją ISBnews uzupełnił, że konflikt wschodni nie wpływa istotnie na skalę biznesu

Projekcja NBP: wzrost PKB w 2014 r. 3,6 proc.; inflacja 0,2 proc.

ziemnego dla gospodarstw domowych, a także obniżające się ceny ropy naftowej na rynkach światowych" - napisano w dokumencie banku centralnego. NBP przewiduje też, że struktura dynamiki PKB w najbliższych latach będzie zrównoważona, zakończy się natomiast poprawa salda handlowego.(PAP) (planujemy

GUS: PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 3,4 proc.

kwartale 2014 r. spadła o 0,8 proc. Według głównego ekonomisty Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasza Kaczora "fundamenty wzrostu PKB tężeją". Zwrócił uwagę na najwyższą dynamikę popytu krajowego od 2011 roku. "Po drugie, sam popyt krajowy ma zdrową strukturę, rosną zarówno konsumpcja

GUS: PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 3,4 proc.

łącznie w pierwszym kwartale 2014 r. spadła o 0,8 proc. Według głównego ekonomisty Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasza Kaczora "fundamenty wzrostu PKB tężeją". Zwrócił uwagę na najwyższą dynamikę popytu krajowego od 2011 roku. "Po drugie, sam popyt krajowy ma zdrową strukturę, rosną

S&P podwyższył ocenę polskiego systemu bankowego do "stabilnej"

, szczególnie w zakresie dywidend banków oraz wysoką rentowność sektora, który pomimo spadku stóp procentowych wypracował około 15 mld zł zysku netto w minionym roku. Standard&Poor's negatywnie ocenił w raporcie relatywnie niski polski PKB per capita, oraz strukturę portfela kredytowego samych banków, które

Jak chiński smok wyprzedził rosyjskiego niedźwiedzia. Dwa światy

surowców. W roku 1990 PKB Rosji było o 44 proc. większe niż Chin. W 1993 roku poziomy obu krajów się zrównały, z tym że PKB Rosji ostro pikowało w dół, a Chin było w 1993 roku o 30 proc. większe niż w 1990 roku. Dochody przeciętnego Chińczyka (z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej) są wciąż dwukrotnie

PKB będzie niższy, niż prognozuje rząd

gospodarczego. Jutro GUS opublikuje wstępne dane dotyczące wzrostu PKB w drugim kwartale 2013 r., będzie można zatem ocenić, tak po dynamice wzrostu, jak i strukturze wzrostu PKB, w jakim kierunku zmierza nasza gospodarka.Poprawa sytuacji w gospodarce w czerwcu 2013 r. nie może być jednak jeszcze

Prof. Grinberg: w Rosji ścierają się dwie szkoły myślenia ekonomicznego

. Ocenił, że ten nurt jest w Moskwie bardzo wpływowy i nie ma większej szansy na zmianę wynikającej stąd polityki władz. Druga szkoła - z którą Grinberg się utożsamia - to odbudowa "przyzwoitej struktury gospodarczej" i zwiększenie udziału państwa w gospodarce, poprawienie roli państwa w

Strategia Banku Millennium zakłada 13-14% ROE, 45-47% C/I w 2017 r.

strukturę oddziałów, kanały cyfrowe oraz akwizycję klientów zamożnych; odróżnienie od konkurentów poprzez transformację kanałów cyfrowych w silne platformy; utrzymanie tempa rozwoju w segmencie przedsiębiorstw; oraz utrzymanie doskonałości operacyjnej i ścisłej kontroli kosztów. "Scenariusz

Przemysł pociągnie gospodarkę

proc. r/r), lecz skala tego wzrostu była zbyt mała, aby pokryć spadki nakładów publicznych na inwestycje. Po sierpniowym PMI można prognozować silniejszy wzrost inwestycji przedsiębiorstw, a po danych GUS dotyczących struktury PKB w pierwszej połowie 2013 r., jak i po danych za lipiec dotyczących

Comarch buduje struktury w Hiszpanii i otwiera biuro w Madrycie

Warszawa, 14.10.2014 (ISBnews) - Comarch umacnia swoje struktury biznesowe na Półwyspie Iberyjskim i otwiera nowe biuro w Madrycie. Obecność w Hiszpanii stanowi dla spółki przyczółek do ekspansji na rynkach Ameryki Południowej, poinformował dyrektor regionalny Comarch w Hiszpanii Borys Godowski

Tendencyjny rządowy przegląd OFE

Z fragmentu raportu o wpływie funduszy na finanse publiczne wynika, że gdyby nie było otwartych funduszy emerytalnych, dług publiczny, liczony według metodologii Unii Europejskiej, wynosiłby na koniec 2012 r. 38,1 proc. PKB. A wyniósł 55,6 proc. PKB. Z kolei w latach 1999-2012 dług publiczny nie

Co nam mówi PKB, czyli jak najlepiej mierzyć dobrobyt?

Polski rząd znów pochwalił się wzrostem PKB - w latach 2008-11 ten wzrost wyniósł u nas 15,8 proc. przy 0,5-proc. spadku w całej UE. Tymczasem wiele organizacji i samych ekonomistów od lat podkreśla, że PKB jako wskaźnik dobrobytu nie jest miarodajny, ponieważ nie opisuje jakości życia i może

Wzrost PKB Polski w IV kwartale wyższy, niż szacowano. Będzie jeszcze lepiej

- Wzrost PKB w całym 2014 r., w stosunku do opublikowanego w dniu 27 stycznia 2015 r., pozostał na niezmienionym poziomie i wyniósł 3,3 proc. - ogłosił też w piątek GUS. To jeden z najlepszych wyników w Europie. - 3,3 proc. wzrostu PKB to bardzo dobry wynik. Tylko jeden kraj w UE miał wyższy wzrost

NBP: ożywienie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej się utrzyma

Estonii - w I kwartale 2014 r. PKB tego kraju zmniejszył się o 1,1 proc. w ujęciu rocznym. Tym samym Estonia doświadczyła najsilniejszej, poza Cyprem, recesji" - podano. Według autorów raportu ożywieniu towarzyszyła zmiana struktury wzrostu. "Przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego to

Standard & Poor's podtrzymała ratingi Polski A/A-2 i A/A-1, perspektywa stablina

krajowej na poziomie A/A-1. Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja. "Podstawą ratingu dla Polski jest jej silna, coraz bardziej otwarta i konkurencyjna gospodarka. Szacujemy, że PKB per capita przekroczy w 2014 roku 14 500 USD i spodziewamy się, że wartości te będą konsekwentnie rosły w

Jerzy Góra prezesem PIR od 1 stycznia

"Do zadań nowego prezesa należeć będzie prowadzenie działalności inwestycyjnej oraz nadzór nad istniejącymi inwestycjami jak również przekształcenie PIR w strukturę funduszową" - czytamy w komunikacie PIR. "Rada oczekuje, że pod nowym przewodnictwem PIR będzie kontynuował realizację

Belka: ostatnie informacje poprawiły perspektywy polskiej gospodarki

informacje, które nieznacznie, ale jednak poprawiają perspektywy gospodarki. - Dla mnie osobiście najważniejsza jest struktura PKB w III kwartale. Jeśli na poprzednim posiedzeniu Rada nie zdecydowała się obniżyć stóp, zwracając uwagę na niepewność dotyczącą perspektyw gospodarczych, to na pewno dzisiaj to

Ekonomiści: deflacja utrzyma się w Polsce co najmniej do połowy roku

również w drugim kwartale" - dodała. W ocenie Kurtek przedłużająca się deflacja niepokoi Radę Polityki Pieniężnej. "W mojej ocenie Rada poczeka na dane z gospodarki realnej, dotyczące m.in. dynamiki PKB i jego struktury w czwartym kwartale 2014 r., na przyszłotygodniowe decyzje EBC oraz na

Belka: ostatnie informacje poprawiły perspektywy polskiej gospodarki

NBP Marek Belka powiedział podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP, że w ciągu ostatniego miesiąca napłynęły informacje, które nieznacznie, ale jednak poprawiają perspektywy dla gospodarki. "Dla mnie osobiście najważniejsza jest struktura PKB w III kw. Jeśli na poprzedniej Radzie, Rada

NBP: Przyjęcie euro oznaczać będzie dodatkową presję inflacyjną w Polsce

, można się spodziewać, że konwergencja poziomu PKB per capita, ze względu na występowanie Penn effect, będzie powodować dodatkową presję inflacyjną w Polsce" - czytamy w raporcie. W scenariuszu bazowym (2-procentowe tempo konwergencji) można oczekiwać, że tempo aprecjacji kursu realnego, a tym

Gospodarka Chin przyspieszy? Na razie szybciej rośnie eksport

zmienić strukturę chińskiego wzrostu PKB.- Kombinacja stabilnego wzrostu i ograniczona inflacja stwarzają dobre środowisko dla władz do przeprowadzenia reform strukturalnych - uważa Tao Wang, ekonomista UBS.Na ostatnim szczycie krajów G20 w Petersburgu chiński prezydent Xi Jinping zapewniał, że "

Doradca premiera: PKB w 2012 spowolni do 3 proc.

Rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, który powstać ma po wygranych właśnie przez Platformę wyborach, ma przyjąć projekt budżetu na przyszły rok. Przed wyborami minister finansów mówił, że nie ma powodu, by zmieniać założenie dotyczące wzrostu gospodarczego mówiące, że PKB

Ukraina dostanie zastrzyk finansowy z MFW

, z rozchwianym systemem finansowym, zerowymi rezerwami walutowymi i wojną w regionie, który wkłada 15 proc. do PKB kraju. Pieniądze są, ale i ryzyko MFW gwarantuje zastrzyk finansowy w wysokości 17,5 mld dol. W ślad za tymi pieniędzmi ma też iść wsparcie z UE (2,5 mld dol.), USA (2 mld dol.), ale

EBI: 700 mln euro na inwestycje w wiedzę, edukację i cyfryzację w Polsce

- ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia zawodowego i szkolnictwa wyższego - by ułatwić dostęp do rynku pracy. Z kolei zaangażowanie EBI w Program Operacyjny Polska Wschodnia pozwoli na "wzmocnienie struktury gospodarczej i przyspieszenie rozwoju ekologicznych środków transportu w regionie"

PKB w II kwartale na krajowym turbonapędzie

oszacował, opierając się na niepełnych danych, że wzrost PKB spowolnił z 3,4 do 3,2 proc. Tymczasem okazało się, że to spowolnienie było czysto symboliczne - wzrost PKB w II kwartale wyniósł bowiem 3,3 proc. Jeśli nie widzisz wykresu, sprawdź pod tym linkiem Inwestycje rosły o 8,4 proc. To słabiej niż w I

Pierwsze opinie o założeniach do nowego budżetu

Budżet na przyszły rok rząd chce oprzeć na założeniu, że nasze PKB wzrośnie o 3,8 proc. Mocniej niż w tym roku. Tu ekonomiści prognozują wzrost powyżej 3 proc. W opublikowanym w środę raporcie Bank Światowy wieszczy nam w 2014 r. 3,3 proc. wzrostu PKB. Rząd zakładał w ustawie budżetowej, że będzie

Polski przemysł jest blisko zastoju? Tak mówi dzisiejszy wskaźnik PMI

- napisał na Twitterze Ignacy Morawski, główny ekonomista Polskiego Banku Przedsiębiorczości. Takie komentarze mogą nieco studzić nastroje po optymistycznych danych GUS z zeszłego tygodnia. PKB w pierwszym kwartale wzrosło o 3,4 proc., ekonomiści spodziewali się 3,3 proc. Wprawdzie struktura wzrostu jest

Piechociński: handel z Omanem rośnie, ale jego wielkość ciągle za mała

. Najważniejszą gałęzią gospodarki Omanu jest sektor ropy naftowej i gazu, który tworzy 40 proc. PKB i ponad 90 proc. dochodów eksportowych. Kolejnymi ważnymi sektorami dla rozwoju gospodarczego kraju są: przemysł petrochemiczny (bazujący na gazie ziemnym towarzyszącym ropie) oraz sektor rolny - głównie

Ile Polska dołoży do EFIS? Szczurek stawia warunki

. Trzecia sprawa to znaczenie krajów wpłacających w strukturze zarządczej nowego funduszu - powiedział polskim dziennikarzom Szczurek. Zdaniem szefa resortu finansów kraje, które zdecydowałyby się na większą wpłatę na rzecz Funduszu, powinny mieć większą siłę głosu w zarządzie lub radzie nadzorczej EFSI

MG ani biznes nie interesują się ustawą wartą miliardy zł

danych w wypadku Europy sięga prawie 2 proc. PKB w perspektywie najbliższych 10-15 lat. "Ma to potencjał zwiększenia dochodów od 300 do 500 euro na mieszkańca, czyli całkiem sporo. Możliwe zyski tylko z otwarcia danych publicznych będą nieco mniejsze, ale także istotne, bo sięgają 10 mld euro

MG ani biznes nie interesują się ustawą wartą miliardy zł

danych w wypadku Europy sięga prawie 2 proc. PKB w perspektywie najbliższych 10-15 lat. "Ma to potencjał zwiększenia dochodów od 300 do 500 euro na mieszkańca, czyli całkiem sporo. Możliwe zyski tylko z otwarcia danych publicznych będą nieco mniejsze, ale także istotne, bo sięgają 10 mld euro

Piechociński przewiduje tąpnięcie w eksporcie na Ukrainę i do Rosji

. "Europa wprowadziła zakaz handlu towarami specjalnego przeznaczenia, czy innowacyjnymi. Otóż w strukturze polskiego eksportu do Rosji takie produkty też występują" - zaznaczył Piechociński. "Widać wyraźnie, że będziemy mieli do czynienia z dłuższą wojną handlowo-polityczną niż dotąd

Unijna polityka społeczna jest pełna skrajności

Pierwsza faza kryzysu spowodowała, że wydatki socjalne wzrosły prawie we wszystkich państwach UE i to niemal o 3 proc. PKB. Tak stało się w 2009 r. głównie dlatego, że przybywało pobierających zasiłki bezrobotnych, a równocześnie obniżał się PKB. Potem rządy zaczęły wydatki na cele społeczne ciąć

Polskie firmy coraz więcej wydają na tworzenie własnych innowacji

wydawała na ten cel 0,76 proc. swojego PKB. W 2012 r. było to 0,9 proc. PKB. - W Polsce udało się już doprowadzić do zmiany struktury finansowania B+R. Udział przedsiębiorców w finansowaniu badań i innowacji to już 32,3 proc. wszystkich wydatków. Jeszcze parę lat temu to było niewiele ponad 20 proc

Niemcy w doskonałych nastrojach. To świetna wiadomość także dla Polski

najwyższe od 13 lat. Szacuje się, że w tym roku PKB Niemiec wzrośnie przynajmniej o 2 proc. i o 1,9 proc. w 2015 roku. Na początku stycznia pisaliśmy w "Wyborczej" na temat tego, jak w czasie kryzysu zmieniały się zwyczaje zakupów w kilku krajach Europy. Wynika z nich, że w latach 2008-11 średnie

Projekcja NBP: wzrost PKB w 2014 r. 3,6 proc.; inflacja 0,2 proc.

, a także obniżające się ceny ropy naftowej na rynkach światowych" - napisano w dokumencie banku centralnego. NBP przewiduje też, że struktura dynamiki PKB w najbliższych latach będzie zrównoważona, zakończy się natomiast poprawa salda handlowego. Jak podkreślił w poniedziałek na konferencji

Na Forum debaty publicznej o sprawach wsi

" - zauważył. Z raportu wynika, że rola rolnictwa w gospodarce narodowej spadła, ale nadal jest ono istotnym sektorem, który wytwarza 4,1 proc. produktu globalnego i 3,5 proc. PKB. W opinii autorów raportu struktura agrarna od 1989 r. nie zmieniła się w zadowalającym stopniu i "stale

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Hipoteza Lindera

tylko wyrobów gotowych.Założenia: eksportowane są towary, które znajdują zbyt także w danym kraju, ponieważ nie istnieje produkcja wyrobów gotowych wyłącznie na eksport popyt krajowy zależy od wielkości PKB per capita Ustalając, że taka struktura popytu określa pewien zestaw dóbr, które znajdują zbyt w kraju

Zgrupowanie Kuba-Sosna

Ostkiewicz-Rudnicki "Sienkiewicz", od 8 sierpnia płk. Stanisław Juszczakiewicz "Kuba", następnie od 13 sierpnia mjr Gustaw Billewicz "Sosna". Szefem sztabu był mjr Tadeusz Grzeszczyński "Zawisza". Struktura organizacyjna zgrupowaniaZgrupowanie podzielone były na odcinki: Pododcinek "Gozdawa" - kpt.Lucjan

Okręgowa Delegatura Rządu Warszawa-miasto

Okręgowa Delegatura Rządu Warszawa-Miasto kryptonim: Corona, Korona, Mury,Twierdza – terenowa struktura Delegatury Rządu na Kraj.Delegat – Marceli Porowski ps. Mazowiecki, Sowa, Wolski (od 1944 SP); Zastępcy delegata - Stefan Zbrożyna ps. Ambroży (PPS), Antoni Chaciński, Henryk Karol

Unia Narodów Południowoamerykańskich

= 21,59/km? |ludność_rok = |pkb = |pkb_rok = |pkb_osoba = |narodowości = |ludność_miejsce = |utworzenie_sposób = Utworzona: ? Deklaracja z Cuzco ? Traktat ustanawiający Unię Południowoamerykańską |od_kogo

Vanuatu

(mięsny, olejarski oraz rybny). PKB PKB na mieszkańca rok PKB na mieszkańca w USD 2004 2 900 2006 2 900 2007 3 900Vanuatu. Gospodarka - Encyklopedia PWN EksportEksportuje się głównie ryby i produkty rolne: kopra, kakao, drewno, kawę, wołowinę i korale. DemografiaNa archipelagu zamieszkuje ponad 190

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.