struktura pkb

Szef BZ WBK: Banki powinny odczuć zwiększony popyt na kredyty

W drugiej połowie roku banki powinny odczuć wzrost popytu na kredyty ze strony przedsiębiorstw i zanotować lepsze wyniki finansowe, niż w I półroczu. Zaskakująco dobre dane o wzroście PKB w II kw. na poziomie 1,1%, a szczególnie struktura tego wzrostu dają podstawy do umiarkowanego optymizmu, co do wzrostu gospodarki w kolejnych kwartałach, uważa prezes zarządu Banku Zachodniego WBK Mateusz Morawiecki.

NBP: firmy oszczędzają więcej niż gospodarstwa domowe. Zapas gotówki czeka na trwałą poprawę w gospodarce [Newseria]

NBP: firmy oszczędzają więcej niż gospodarstwa domowe. Zapas gotówki czeka na trwałą poprawę w gospodarce [Newseria]

Lewiatan: w 2015 r. PKB Polski może wzrosnąć o 3,5 proc.

tempem wzrostu PKB w kolejnych kwartałach i nieco inną strukturą: większym udziałem spożycia indywidualnego i publicznego, a mniejszym inwestycji. A także ciągle niewielkim wzrostem zapasów i ujemną kontrybucją eksportu netto" - wskazywała ekspertka podczas wtorkowej konferencji prasowej

GUS: w III kwartale PKB wzrósł o 3,3 proc. rdr

, dynamika PKB po wyeliminowaniu wahań sezonowych wyniosła 0,9 proc. wobec poprzedniego kwartału. Oznacza to, że PKB rósł szybciej niż w drugim kwartale (0,7 proc. kwartał do kwartału). "Mimo, że na razie nie znamy struktury wzrostu, dane są jednoznacznie pozytywne. Do tak dobrego wyniku przyczynił się

Rząd chce obniżyć deficyt 'general government' do 2,5% PKB w 2015 r. wg ESA95

deficytu wynikał przede wszystkim ze spadku dochodów w relacji do PKB (o 0,8 pkt proc. PKB w stosunku do roku poprzedniego), było to głównie efektem słabego popytu krajowego, niekorzystnej struktury wzrostu gospodarczego, bardzo niskiej inflacji oraz - co szczególnie istotne - procykliczności dochodów

Szczurek: Prognozy KE dot. wzrostu PKB Polski są konserwatywne

Warszawa, 05.05.2014 (ISBnews) - Skala prognozowanego przez Komisję Europejską wzrostu PKB Polski (choć wyższa niż w prognozie zimowej) jest nadal konserwatywna, uważa minister finansów Mateusz Szczurek. "Struktura wzrostu gospodarczego oczekiwana przez KE jest zbliżona do najnowszej

MF: Polska jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w UE

tym okresie w średnim tempie 0,8 proc. (kw/kw, po wyrównaniu sezonowym), a w samym III kw. 2014 o 0,9 proc. "Brak jest jeszcze szczegółowych danych dotyczących struktury wzrostu PKB, ale wydaje się, że głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego (w ujęciu rocznym) pozostał popyt krajowy, z większym

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 3,6% w 2014 r. i 2015 r.

w strefie euro. "Bieżąca projekcja wskazuje na zrównoważoną strukturę dynamiki PKB w najbliższych latach: utrzymany zostanie pozytywny wkład do wzrostu konsumpcji indywidualnej, inwestycji i spożycia zbiorowego. Zakończy się trwająca od 2011 r. poprawa salda handlowego, wzrostowi

OECD: Obciążenia podatkowe rosną jak przed kryzysem. W Polsce też

OECD: Obciążenia podatkowe rosną jak przed kryzysem. W Polsce też

. Średnia dla 30 państw wyniosła 34,1 proc. PKB. To już tylko "o kreskę" mniej niż w 2007 roku. W 2012 roku ten poziom fiskalizmu wynosił 33,7 proc., a w 2011 - 33,3 proc. PKB. OECD opisuje, że więcej podatków w relacji do PKB napływało pod koniec lat 90., a potem tuż przed kryzysem. Najmniejsze

Dane o PKB pokazują brak spowolnienia w gospodarce, małe szanse na cięcie stóp

;Publikacja wstępnego PKB za III kw. nie zawiera informacji o strukturze wzrostu, dlatego też trudno ocenić co wywołało tę niespodziankę. W naszej ocenie wynikało to z dwóch czynników. Po pierwsze był to wynik zmian metodologicznych (pierwsza publikacja danych wg ESA 2010). Po drugie to prawdopodobnie wynik

Lewiatan: Wzrost PKB wyniesie 3,5% w 2015 r., przy umacniającym się złotym

2,0%). Zdaniem Konfederacji Lewiatan, w tym roku będzie umacniać się złoty do euro, co może negatywnie wpłynąć na konkurencyjność polskiego eksportu. "Wzrost gospodarczy w 2015 r. może być zatem kopią 2014 r., ale z rosnącym tempem wzrostu PKB w kolejnych kwartałach i nieco inną strukturą

GUS zaskoczył ekonomistów: PKB w III kwartale wzrósł o 3,3 proc. rdr

gospodarkę w minionym kwartale. Aby jednak poznać strukturę PKB w III kwartale musimy wstrzymać się do końca miesiąca, gdy poda je GUS" - dodał. Pełne dane o PKB w III kwartale 2014 r. GUS poda 28 listopada o godz. 10.00.

Rząd oczekuje wzrostu PKB o 3,7% w 2016 r., 3,9% w 2017 r. i 4,0% w 2018 r.

, czyli różnicy pomiędzy rzeczywistym a potencjalnym poziomem PKB" - czytamy w dokumencie. "Szacuje się, że w strukturze popytu krajowego dominować będzie sektor prywatny. Związane jest to z prognozowanym przyspieszeniem tempa wzrostu konsumpcji prywatnej wraz z oczekiwaną kontynuacją poprawy

NBP uspokaja: Ożywienie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej się utrzyma

NBP uspokaja: Ożywienie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej się utrzyma

Jeszcze w I kwartale 2013 r. gospodarki krajów Europy Środkowej i Wschodniej były objęte kryzysem, donosi portal Forbes.pl. Z danych NBP wynika jednak, że roczne tempo wzrostu PKB zwiększyło się w tym regionie po raz piąty z rzędu i wyniosło 2,8 proc. Eksperci prognozują, że ożywienie to utrzyma

Amerykańska gospodarka nadal rośnie. Pomagają zamówienia Pentagonu

Amerykańska gospodarka nadal rośnie. Pomagają zamówienia Pentagonu

Opublikowane w czwartek wczesnym popołudniem pierwsze szacunkowe dane o wzroście amerykańskiego PKB zaskoczyły analityków. Spodziewali się oni wyniku niższego o 0,5 pkt proc. Wynik jest gorszy od osiągniętego w drugim kwartale - wtedy PKB zwiększyło się o 4,6 proc. - ale i tak, jak twierdzi

USA mają się dobrze - PKB w II kwartale wzrósł o 4,2 proc.

USA mają się dobrze - PKB w II kwartale wzrósł o 4,2 proc.

Amerykański Departament Handlu podał w czwartek, że wzrost PKB w II kwartale wyniósł 4,2 proc. (chodzi o wzrost w ujęciu rocznym). To już drugie wyliczenie dokonywane przez urzędników. Wstępny szacunek mówił o 4-proc. wzroście, a oczekiwania analityków rynkowych spychały go do 3,9 proc. Jeszcze

Wzrost PKB w całym 2014 r. może sięgnąć 3,3-3,4% wg analityków

w strefie euro, tempo wzrostu PKB w Polsce ma szansę przyspieszyć. Struktura wzrostu PKB w trzecim kwartale br., na którą czekała RPP, jest satysfakcjonująca. Konsumpcja umiarkowanie przyspiesza i co więcej na relatywnie wysokim poziomie utrzymuje się tempo wzrostu inwestycji. Taka struktura wzrostu

Deloitte i DNB: Import używanych aut może zniechęcić inwestorów do Polski

Warszawa, 11.12.2014 (ISBnews) - Jeśli nie uda się zwiększyć popytu na polską produkcję, Polska będzie dalej tracić udział w produkcji aut na rzecz innych krajów w regionie, uważają eksperci Deloitte i DNB Bank Polska. Według nich, ze względu na duży udział aut używanych w strukturze sprzedaży

Lepiej w Niemczech. Dobre wieści również dla Polski

Lepiej w Niemczech. Dobre wieści również dla Polski

zaskoczył też ekonomistów - spodziewano się kolejnego spadku do poziomu 103 pkt. Niemcy ważniejsze od Rosji Najnowsze dane o wzroście PKB Niemiec mają duże znaczenie dla Polski. - Niemcy są naszym głównym partnerem handlowym. W strukturze naszego eksportu "ważą" dziesięć razy więcej niż Rosja i

'Minutes' RPP: Stopniowe ożywienie wzrostu PKB jest kontynuowane

uwagę, że implikowane dane o PKB w IV kw. 2013 r. potwierdzają wciąż znaczący wkład eksportu netto do wzrostu PKB, przy nadal słabym popycie krajowym (w tym zwłaszcza inwestycyjnym)" - czytamy w "minutes". Część członków Rady argumentowała, że obecna struktura wzrostu PKB - bazująca w

Raiffeisen obniżył wycenę PKP Cargo do 90 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

spółki płacono 76,28 zł, bez zmian od poprzedniego zamknięcia. "Potencjalne przejęcia mogą poprawić strukturę kapitału i zapewnić większą dywersyfikację źródeł przychodów. Duża liczba aktywów na sprzedaż sprawia, że istnieje szansa na przynajmniej jedną akwizycję. Wskaźnik EV/EBITDA poniżej 5.0x

BNP Paribas. Sprzedaż potwierdza, że polska gospodarka hamuje

. rdr, w maju o 3,8 proc. rdr, zaś w kwietniu o 8,4 proc. rdr. Średnia przyrostu obrotów handlu detalicznego w Polsce w II kw. wyniosła ok. 5 proc. Ważne znaczenie dla rynku będą miały dane o strukturze PKB za II kwartał br., które GUS ogłosi w piątek 29 sierpnia.

Gospodarka w górę, ale miało być lepiej

To pierwszy szacunek tempa wzrostu PKB w IV kwartale. Wyliczenia są oparte na ograniczonej ilości danych, m.in. niepełne wyniki finansowe przedsiębiorstw, o wpływach podatkowych, cłach, dotacjach dla rolników. Na szczegóły musimy poczekać dwa tygodnie. Ale rynek żył danymi o PKB już od dwóch

Wzrost PKB może ponownie pozytywnie zaskoczyć w 2014 r. wg analityków

o ok. 2.2%r/r, a inwestycje wzrosły o 1.2%r/r. Wkład eksportu netto we wzrost PKB w Q4'13 był – według naszych szacunków – pozytywny i wyniósł +1.9pp. Wstępny szacunek dotyczący PKB w Q4'13 opublikowany zostanie przez GUS 14 lutego br., a pełna struktura PKB 28 lutego br. Wstępny

Piechociński: zakładany na 2015 r. wzrost PKB - powodem do dumy

, że tworzą się przemysły nowej gospodarki". Piechociński wskazał na konieczność ciągłego zwiększania udziału eksportu w strukturze polskiego PKB; jego zdaniem za kilka lat powinno to być ok. 60 proc., wobec ok. 40 proc. w ubiegłym roku. Wicepremier wskazał na niepokoje w Europie i wokół niej

Polska odniosła sukces gospodarczy, ale trzeba zapewnić dalszy wzrost

Uczestnicy debaty podkreślali, że w minionym ćwierćwieczu polska gospodarka podwoiła swoją wielkość mierzoną realnym PKB i ma za sobą dwie dekady nieprzerwanego wzrostu. Mamy atuty, dzięki którym możemy rozpocząć nową fazę rozwoju, możemy dogonić najbardziej rozwinięte gospodarki Europy i zaistnieć

Wicepremier Piechociński z roboczą wizytą w Azerbejdżanie

. gospodarka Azerbejdżanu mocno wyhamowała. Wzrost PKB wyniósł wtedy zaledwie 0,1 proc. W 2012 r. to już 2,2 proc. Oprócz wydobycia i eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego, Azerbejdżan posiada również zasoby złóż metali szlachetnych, w tym złoto i srebro, oraz metali kolorowych. W strukturze PKB w 2013 r

Dane za IV kw. napawają optymizmem co do wzrostu PKB w 2014 r. wg analityków

Warszawa, 28.02.2014 (ISBnews) - Drugi szacunek dynamiki PKB w czwartym kwartale 2013 r. okazał się zgodny ze wstępnymi wyliczeniami GUS i wyniósł 2,7% r/r (wobec 1,9% r/r w poprzednim kwartale). Także struktura wzrostu okazała się zgodna z przewidywaniami - cieszy dalsze umocnienie popytu

Po pozytywnych wynikach za II kw., analitycy podtrzymują prognozy PKB na 2014 r.

sprzyjały m.in. korzystne warunki pogodowe oraz zwiększony popyt na samochody w związku z rozwiązaniami podatkowymi. Pomimo wolniejszego tempa poprawy koniunktury, korzystne zmiany zachodziły w strukturze wzrostu PKB" - analityk Banku Pekao Adam Antoniak "Zgodnie z oczekiwaniami, głównym

Credit Suisse podwyższa prognozy dla Polski

. Bank nie przedstawił szczegółowego uzasadnienia, ograniczając się do analizy strony popytowej gospodarki w strukturze PKB za IV kw. i stwierdzenia, że kołem zamachowym gospodarki będzie popyt krajowy, a wkład eksportu netto (nadwyżki handlu zagranicznego) będzie pozytywny, choć niewielki. PKB wzrósł w

Belka: Dla przyszłej zmiany nastawienia RPP kluczowa inflacja, nie wzrost PKB

wyniki gospodarcze, szczególnie ostatniego kwartału, wyglądają bardzo przyzwoicie, bardzo nas cieszy. Spodziewamy się stopniowego przyspieszenia wzrostu PKB w roku 2014. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na strukturę" - powiedział. Według niego, to, co wiemy o wzroście PKB w IV kw., wskazuje, że

GUS: PKB w IV kwartale w górę o 2,7 proc. W Unii 0,4 proc.

powiedzieć, że dane są optymistyczne. Widzimy, że każdy kolejny kwartał jest lepszy od poprzedniego. Gospodarka się ożywia, daje to dobre podstawy do dalszych wyników - powiedział Witkowski. - Pozytywem jest też zmiana struktury wzrostu - oprócz eksportu netto pozytywny wpływ na PKB zaczyna mieć też popyt

Lewiatan: w 2015 r. PKB Polski może wzrosnąć o 3,5 proc.

13.01. Warszawa (PAP) - PKB Polski w tym roku może wzrosnąć o 3,5 proc.; jednak w pesymistycznym scenariuszu wzrost ten wyniesie 2,8 proc. - prognozuje Konfederacja Lewiatan. Zaszkodzić może nam niestabilna sytuacja na Wschodzie i utrwalająca się słabość większości gospodarek Europy. W ocenie

Eksperci: budżet na 2015 rok realny do wykonania

Główny ekonomista BCC prof. Stanisław Gomułka ocenił w rozmowie z PAP, że w porównaniu z początkowymi założeniami makroekonomicznymi dotyczącymi przyszłorocznego budżetu, rząd wprowadził wiele korekt. "Uwzględniają one krytyczne opinie zgłoszone wcześniej m.in. przez BCC. Tempo wzrostu PKB ma

MF: dane o PKB potwierdzają dobrą kondycję polskiej gospodarki

. wskazują, że w całym 2014 r. realny wzrost PKB będzie zgodny z prognozą zawartą w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2015 r. (3,3 proc. - PAP)" - oceniło MF. Według Adama Antoniaka z Zespołu Analiz i Prognoz Rynkowych banku Pekao dane o wzroście PKB i jego strukturze nieco ograniczają

Wzrost PKB będzie nadal przyspieszał, ale już nie tak gwałtownie wg analityków

dynamika nie jest dużą niespodzianką. Oczekiwaną nowością była natomiast niepublikowana wcześniej struktura mogąca wiele powiedzieć o tym, na ile trwały okaże się on w przyszłości. Pod tym względem dane nie zawiodły, potwierdzając, że fundamenty wzrostu PKB tężeją. Po pierwsze, podkreślmy równomierne

McKinsey: Podnoście wydajność, bo pracowników w Polsce będzie ubywać

osoby starsze, młodzież i kobiety. W raporcie "Polska 2025" przedstawione są dwa scenariusze. Według "scenariusza kontynuacji" polski PKB będzie rósł przez następną dekadę w umiarkowanym tempie 2,6 proc. średniorocznie. Obniży się tempo wzrostu inwestycji, efektywność wykorzystania

Rozpędzamy się. W trzecim kwartale gospodarka urosła o 1,9 proc.

podkreśla, że strukturę wzrostu PKB w trzecim kwartale poznamy za kilka dni (29 listopada). - Na podstawie opublikowanych danych miesięcznych szacujemy, że pomiędzy lipcem i wrześniem nadal głównym silnikiem gospodarki polskiej był eksport, przy czym spodziewamy się, że także popyt krajowy wreszcie

Piechociński przewiduje tąpnięcie w eksporcie na Ukrainę i do Rosji

Wicepremier: Embargo może nas kosztować 0,6 p.p. PKB (TVN24 Biznes i Świat/x-news) "Na posiedzeniu rządu postawię potrzebę powołania zespołu antykryzysowego w relacjach gospodarczych z poradzieckim wschodem" - powiedział Piechociński. Wniosek w tej sprawie na zostać złożony jeszcze

Polska gospodarka w fazie wyraźnego spowolnienia

to pokazana zostanie struktura wzrostu PKB. Jest coraz bardziej prawdopodobne, że przy kontynuowanym spadku inflacji (jutro poznamy dane za kwiecień) już na najbliższym czerwcowym posiedzeniu RPP zdecyduje o kolejnym cięciu stóp procentowych i nie wykluczamy, że do jeszcze jednej obniżki dojdzie w

Jak chiński smok wyprzedził rosyjskiego niedźwiedzia. Dwa światy

surowców. W roku 1990 PKB Rosji było o 44 proc. większe niż Chin. W 1993 roku poziomy obu krajów się zrównały, z tym że PKB Rosji ostro pikowało w dół, a Chin było w 1993 roku o 30 proc. większe niż w 1990 roku. Dochody przeciętnego Chińczyka (z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej) są wciąż dwukrotnie

Prof. Grinberg: w Rosji ścierają się dwie szkoły myślenia ekonomicznego

. Ocenił, że ten nurt jest w Moskwie bardzo wpływowy i nie ma większej szansy na zmianę wynikającej stąd polityki władz. Druga szkoła - z którą Grinberg się utożsamia - to odbudowa "przyzwoitej struktury gospodarczej" i zwiększenie udziału państwa w gospodarce, poprawienie roli państwa w

PKB będzie niższy, niż prognozuje rząd

gospodarczego. Jutro GUS opublikuje wstępne dane dotyczące wzrostu PKB w drugim kwartale 2013 r., będzie można zatem ocenić, tak po dynamice wzrostu, jak i strukturze wzrostu PKB, w jakim kierunku zmierza nasza gospodarka.Poprawa sytuacji w gospodarce w czerwcu 2013 r. nie może być jednak jeszcze

Comarch buduje struktury w Hiszpanii i otwiera biuro w Madrycie

Warszawa, 14.10.2014 (ISBnews) - Comarch umacnia swoje struktury biznesowe na Półwyspie Iberyjskim i otwiera nowe biuro w Madrycie. Obecność w Hiszpanii stanowi dla spółki przyczółek do ekspansji na rynkach Ameryki Południowej, poinformował dyrektor regionalny Comarch w Hiszpanii Borys Godowski

Przemysł pociągnie gospodarkę

proc. r/r), lecz skala tego wzrostu była zbyt mała, aby pokryć spadki nakładów publicznych na inwestycje. Po sierpniowym PMI można prognozować silniejszy wzrost inwestycji przedsiębiorstw, a po danych GUS dotyczących struktury PKB w pierwszej połowie 2013 r., jak i po danych za lipiec dotyczących

Tendencyjny rządowy przegląd OFE

Z fragmentu raportu o wpływie funduszy na finanse publiczne wynika, że gdyby nie było otwartych funduszy emerytalnych, dług publiczny, liczony według metodologii Unii Europejskiej, wynosiłby na koniec 2012 r. 38,1 proc. PKB. A wyniósł 55,6 proc. PKB. Z kolei w latach 1999-2012 dług publiczny nie

Jerzy Góra prezesem PIR od 1 stycznia

"Do zadań nowego prezesa należeć będzie prowadzenie działalności inwestycyjnej oraz nadzór nad istniejącymi inwestycjami jak również przekształcenie PIR w strukturę funduszową" - czytamy w komunikacie PIR. "Rada oczekuje, że pod nowym przewodnictwem PIR będzie kontynuował realizację

Standard & Poor's podtrzymała ratingi Polski A/A-2 i A/A-1, perspektywa stablina

krajowej na poziomie A/A-1. Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja. "Podstawą ratingu dla Polski jest jej silna, coraz bardziej otwarta i konkurencyjna gospodarka. Szacujemy, że PKB per capita przekroczy w 2014 roku 14 500 USD i spodziewamy się, że wartości te będą konsekwentnie rosły w

Belka: ostatnie informacje poprawiły perspektywy polskiej gospodarki

informacje, które nieznacznie, ale jednak poprawiają perspektywy gospodarki. - Dla mnie osobiście najważniejsza jest struktura PKB w III kwartale. Jeśli na poprzednim posiedzeniu Rada nie zdecydowała się obniżyć stóp, zwracając uwagę na niepewność dotyczącą perspektyw gospodarczych, to na pewno dzisiaj to

Ekonomiści: deflacja utrzyma się w Polsce co najmniej do połowy roku

również w drugim kwartale" - dodała. W ocenie Kurtek przedłużająca się deflacja niepokoi Radę Polityki Pieniężnej. "W mojej ocenie Rada poczeka na dane z gospodarki realnej, dotyczące m.in. dynamiki PKB i jego struktury w czwartym kwartale 2014 r., na przyszłotygodniowe decyzje EBC oraz na

Co nam mówi PKB, czyli jak najlepiej mierzyć dobrobyt?

Polski rząd znów pochwalił się wzrostem PKB - w latach 2008-11 ten wzrost wyniósł u nas 15,8 proc. przy 0,5-proc. spadku w całej UE. Tymczasem wiele organizacji i samych ekonomistów od lat podkreśla, że PKB jako wskaźnik dobrobytu nie jest miarodajny, ponieważ nie opisuje jakości życia i może

Belka: ostatnie informacje poprawiły perspektywy polskiej gospodarki

NBP Marek Belka powiedział podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP, że w ciągu ostatniego miesiąca napłynęły informacje, które nieznacznie, ale jednak poprawiają perspektywy dla gospodarki. "Dla mnie osobiście najważniejsza jest struktura PKB w III kw. Jeśli na poprzedniej Radzie, Rada

NBP: Przyjęcie euro oznaczać będzie dodatkową presję inflacyjną w Polsce

, można się spodziewać, że konwergencja poziomu PKB per capita, ze względu na występowanie Penn effect, będzie powodować dodatkową presję inflacyjną w Polsce" - czytamy w raporcie. W scenariuszu bazowym (2-procentowe tempo konwergencji) można oczekiwać, że tempo aprecjacji kursu realnego, a tym

Gospodarka Chin przyspieszy? Na razie szybciej rośnie eksport

zmienić strukturę chińskiego wzrostu PKB.- Kombinacja stabilnego wzrostu i ograniczona inflacja stwarzają dobre środowisko dla władz do przeprowadzenia reform strukturalnych - uważa Tao Wang, ekonomista UBS.Na ostatnim szczycie krajów G20 w Petersburgu chiński prezydent Xi Jinping zapewniał, że "

EBI: 700 mln euro na inwestycje w wiedzę, edukację i cyfryzację w Polsce

- ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia zawodowego i szkolnictwa wyższego - by ułatwić dostęp do rynku pracy. Z kolei zaangażowanie EBI w Program Operacyjny Polska Wschodnia pozwoli na "wzmocnienie struktury gospodarczej i przyspieszenie rozwoju ekologicznych środków transportu w regionie"

PKB w II kwartale na krajowym turbonapędzie

oszacował, opierając się na niepełnych danych, że wzrost PKB spowolnił z 3,4 do 3,2 proc. Tymczasem okazało się, że to spowolnienie było czysto symboliczne - wzrost PKB w II kwartale wyniósł bowiem 3,3 proc. Jeśli nie widzisz wykresu, sprawdź pod tym linkiem Inwestycje rosły o 8,4 proc. To słabiej niż w I

Pierwsze opinie o założeniach do nowego budżetu

Budżet na przyszły rok rząd chce oprzeć na założeniu, że nasze PKB wzrośnie o 3,8 proc. Mocniej niż w tym roku. Tu ekonomiści prognozują wzrost powyżej 3 proc. W opublikowanym w środę raporcie Bank Światowy wieszczy nam w 2014 r. 3,3 proc. wzrostu PKB. Rząd zakładał w ustawie budżetowej, że będzie

Doradca premiera: PKB w 2012 spowolni do 3 proc.

Rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, który powstać ma po wygranych właśnie przez Platformę wyborach, ma przyjąć projekt budżetu na przyszły rok. Przed wyborami minister finansów mówił, że nie ma powodu, by zmieniać założenie dotyczące wzrostu gospodarczego mówiące, że PKB

Polski przemysł jest blisko zastoju? Tak mówi dzisiejszy wskaźnik PMI

- napisał na Twitterze Ignacy Morawski, główny ekonomista Polskiego Banku Przedsiębiorczości. Takie komentarze mogą nieco studzić nastroje po optymistycznych danych GUS z zeszłego tygodnia. PKB w pierwszym kwartale wzrosło o 3,4 proc., ekonomiści spodziewali się 3,3 proc. Wprawdzie struktura wzrostu jest

Ile Polska dołoży do EFIS? Szczurek stawia warunki

. Trzecia sprawa to znaczenie krajów wpłacających w strukturze zarządczej nowego funduszu - powiedział polskim dziennikarzom Szczurek. Zdaniem szefa resortu finansów kraje, które zdecydowałyby się na większą wpłatę na rzecz Funduszu, powinny mieć większą siłę głosu w zarządzie lub radzie nadzorczej EFSI

Unijna polityka społeczna jest pełna skrajności

Pierwsza faza kryzysu spowodowała, że wydatki socjalne wzrosły prawie we wszystkich państwach UE i to niemal o 3 proc. PKB. Tak stało się w 2009 r. głównie dlatego, że przybywało pobierających zasiłki bezrobotnych, a równocześnie obniżał się PKB. Potem rządy zaczęły wydatki na cele społeczne ciąć

Polskie firmy coraz więcej wydają na tworzenie własnych innowacji

wydawała na ten cel 0,76 proc. swojego PKB. W 2012 r. było to 0,9 proc. PKB. - W Polsce udało się już doprowadzić do zmiany struktury finansowania B+R. Udział przedsiębiorców w finansowaniu badań i innowacji to już 32,3 proc. wszystkich wydatków. Jeszcze parę lat temu to było niewiele ponad 20 proc

Niemcy w doskonałych nastrojach. To świetna wiadomość także dla Polski

najwyższe od 13 lat. Szacuje się, że w tym roku PKB Niemiec wzrośnie przynajmniej o 2 proc. i o 1,9 proc. w 2015 roku. Na początku stycznia pisaliśmy w "Wyborczej" na temat tego, jak w czasie kryzysu zmieniały się zwyczaje zakupów w kilku krajach Europy. Wynika z nich, że w latach 2008-11 średnie

Najniższe stopy w historii będą jeszcze niższe

historii poziomie. A rynek nie wykluczał cięcia, bo wzrost PKB przestał przyspieszać, zamiast inflacji mamy zaś deflację. Tuż przed konferencją analitycy spierali się, czy Rada zaanonsuje na niej cięcia, czy też może je wykluczy. "Osłabienie wzrostu i dynamiki cen wynika z czynników niezależnych od

Kurs EUR/PLN zbliża się do ważnego wsparcia na 4,20, ciężko będzie je przebić

fali niepokojów o eskalację konfliktu na Ukrainie, ale póki co sprawa nieco przycichła. Dane z polskiej gospodarki odnośnie do dynamiki PKB w III kw. były bardzo dobre, natomiast wczorajsze dane o produkcji przemysłowej (wzrost o 1,6% r/r) należy traktować neutralnie. Spadły kategorie związane mocno z

Standard Bank.Rubel załamał się, bo gospodarka niezdywersyfikowana

- przypomina Ash. Rosnące ceny ropy windowały kurs rubla, który z początkiem 2014 r. w ujęciu REEF (efektywnego kursu realnego) podwoił się w porównaniu z poziomem z 2002 r. "Zaniechanie dywersyfikacji struktury rosyjskiej gospodarki spowodowało, że ropa i gaz wyciskały inne sektory gospodarki. Obecnie

Neneman: tegoroczne wpływy z akcyzy bliskie założeniom z budżetu

podatku. Część dochodów z tego roku została bowiem zrealizowana rok temu, kiedy produkowano na zapas z niższą stawką akcyzy" - powiedział PAP Neneman. "Gdyby struktura dochodów w skali całego roku była bardziej +płaska+, ryzyka by nie było, a tak wpływy z akcyzy na alkohol mogą okazać się

Fundusze inwestycyjne puchną. Mamy ich już 636

niepublicznych. Wartość posiadanych przez nie tytułów uczestnictwa zwiększyła się blisko o połowę i na koniec grudnia wyniosła 49,5 mld zł. "Podobnie jak zamożne gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa wykorzystywały fundusze aktywów niepublicznych do tworzenia struktur kapitałowych, służących do optymalizacji

Rekordowo niskie zatory płatnicze. Najlepiej od pięciu lat

kontrahentów. - Poziom zatorów płatniczych, czas oczekiwania na zapłatę i struktura przeterminowanych płatności mają istotny wpływ na poziom Indeksu Należności Przedsiębiorstw (INP). Im jest on wyższy, tym mniejsze problemy z przepływem pieniędzy w gospodarce. INP jest też skorelowany z dynamiką wzrostu PKB. W

Raport OECD bez huraoptymizmu

Generalnie raport OECD nie różni się od tego, co jest już powszechnie wiadome. Strukturę i poziom wzrostu gospodarczego, czyli 3-proc. wzrost PKB w tym roku i spowolnienie w przyszłym, prognozują też inne instytucje. To też było wiadomo od początku tego roku, kiedy widzieliśmy, że zagrożenie dla

Inflacja w styczniu niższa od oczekiwań

charakter wstępny i mogą ulec zmianie po dokonaniu corocznej zmiany systemu wag, który stanowi struktura wydatków gospodarstw domowych (bez spożycia naturalnego) z roku poprzedzającego rok badany". Rok niskiej inflacji? Analitycy są zdania, że wolniejszy od prognoz wzrost cen może oznaczać, że ten rok

Zaleska: unia bankowa nie uchroni Europy przed kolejnym kryzysem

zostały zrealizowane. "Można powiedzieć, że strefie euro towarzyszy wieczna iluzja osiągnięcia pewnych celów" - oceniła. Wskazała, że w wyniku kryzysu strefa euro stanęła przed alternatywą rozpadu, albo ściślejszej integracji. Zdecydowano się budować strukturę zintegrowaną nie tylko walutowo

Jerzy Góra prezesem PIR od 1 stycznia

nowego prezesa należeć będzie prowadzenie działalności inwestycyjnej oraz nadzór nad istniejącymi inwestycjami jak również przekształcenie PIR w strukturę funduszową" - czytamy w komunikacie PIR. "Rada oczekuje, że pod nowym przewodnictwem PIR będzie kontynuował realizację kapitałowej części

Agencja Standard&Poor's optymistycznie o polskich bankach

. Petrykowski dodał, że sektor pomimo spadku stóp procentowych, wypracował w minionym roku aż ok. 15 mld zł czystego zysku. Ciążą kredyty we frankach, niewiele banków z polskim kapitałem Standard&Poor's negatywnie ocenił w raporcie relatywnie niski polski PKB na głowę mieszkańca, oraz strukturę portfela

Jak odbudować kraj po trzęsieniu ziemi

wodą. Tylko w samej Bośni straty spowodowane przez powódź szacuje się na blisko 2,7 mld dolarów. To gigantyczna kwota dla niewielkiego, niskorozwiniętego państwa, którego PKB w 2013 roku sięgnęło niecałych 18 mld dolarów. Katastrof będzie więcej Co gorsza, wielkich klęsk żywiołowych w przyszłości

Po grudniowej decyzji RPP maleją szanse na szybką obniżkę stóp wg analityków

się odłożenia na później dalszych obniżek stóp. Ekonomiści coraz częściej mówią, że stopy procentowe mogą nie zmienić się przez cały 2015 r., a przynajmniej do marca, kiedy bank centralny opublikuje kolejną projekcję CPI/ PKB. Są jednak tacy, którzy wciąż nie wykluczają cięcia stóp w styczniu

Fed wkroczy, jeśli pogorszy się sytuacja na amerykańskim rynku pracy?

rynku pracy jest w szczególności groźna, nie tylko z powodu ogromnego cierpienia i straty ludzkich talentów, ale także dlatego, że utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia zrujnuje strukturę gospodarki, co może trwać latami - dodał Bernanke. Jego zapowiedź działań Fed ograniczyła się do lakonicznego

GUS o wrześniowej sprzedaży: Kupujemy samochody i ubrania

Wydatki konsumentów to najpoważniejsza składowa naszego PKB - w strukturze rachunków narodowych stanowią one aż dwie trzecie produktu krajowego brutto.Ale jak na taką wielką masę pieniędzy o zachowaniach konsumentów wiemy względnie mało. Choć każdy z nas codziennie podejmuje decyzje gospodarcze

Nasze produkty eksportowe są mało nowoczesne

pod uwagę udział eksportu w PKB (42 proc.), to jest on wyższy niż w USA czy Japonii (tam wynosi odpowiednio 13 i 15 proc. PKB). Ale eksport przypadający na firmę jest w Polsce dwukrotnie niższy niż w USA i trzykrotnie niższy niż w Japonii. Z badań AT Kearney wynika, że przeciętnie polska firma rocznie

BGK i PIR wesprą projekty infrastrukturalne samorządów kwotą 600 mln zł

zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Inwestycje kapitałowe będą uzupełniać naszą ofertę finansowania dłużnego projektów infrastrukturalnych. To bardzo ambitny, skomplikowany i nowatorski projekt, który otworzy samorządom drogę do zmian struktury własnościowej spółek komunalnych" – podkreślił

Kryzys? Dopadł nas dawno

Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na to, że struktura PKB oparta głównie na konsumpcji krajowej i inwestycjach prywatnych może się okazać bardzo niebezpieczna w obecnych, niepewnych czasach. Nie sądzę, żeby rząd chciał weryfikować prognozy z ustawy budżetowej, ale jest absolutnie pewne, że wykonanie

To już pewne. Wyższy VAT zostanie z nami na długie lata

, podkreślali też analitycy NBP w swojej ostatniej projekcji inflacyjnej.Główny ekonomista resortu finansów Ludwik Kotecki mówił "Gazecie", że jeśli wzrost gospodarczy będzie przyzwoity, a jego struktura korzystna (więcej z konsumpcji, mniej z eksportu), to stawkę udałoby się obniżyć zgodnie z planem

NBP: Udział kredytów w zakupie mieszkań na rynku pierwotnym spadł do 36% w I kw.

. Tak długi okres dochodzenia do równowagi spowodowany był przede wszystkim skalą napięć z lat 2006 – 2008, na co dodatkowo nałożyło się oddziaływaniem niektórych regulacji. Mieszkania deweloperskie są obecnie dopasowane do możliwości nabywczych klientów, co oznacza, że w ich strukturze dominują

Strategia zarządzania długiem: Relacja długu do PKB spadnie poniżej 50% w 2013 r

Informacyjnego Rządu (CIR). Relacja długu do PKB spadnie poniżej 50% w 2013 r., przewidziano także w dokumencie. "Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przekroczenie przez relację państwowego długu publicznego do PKB progu 50% w 2010 r. oznacza konieczność przyjęcia w ustawie budżetowej na 2012 r

Analitycy: 55-proc. relację długu do PKB przekroczymy przy 4,7-4,9 zł za euro

Warszawa, 22.09.2011 (ISB) - Dług publiczny w Polsce na koniec 2011 r. może przekroczyć poziom 55% PKB dopiero wówczas, gdy kurs euro przekroczy 4,90 za euro, wynika z analizy ekonomistów Banku Zachodniego WBK . Nieco mniej optymistyczni są eksperci z Banku Handlowego, którzy "punkt graniczny

Rynek walutowy czeka na dane o PKB w Polsce i w USA w piątek

inwestycje przyspieszyły i jaka była struktura popytu wewnętrznego. Jeżeli potwierdzą się oczekiwania rynkowe, to może być to czynnik wspierający powrót EUR/PLN do poniżej 3,90"- powiedział starszy ekonomista Banku BPH Adam Antoniak. W jego ocenie, jeżeli dane o PKB będą sugerowały solidny wzrost PKB w

Piechociński: powołanie Banku Eksport-Import - w fazie realizacyjnej

, którą powinniście wspierać+" - stwierdził wicepremier. Jego zdaniem polski eksport rośnie, a w strukturze importu coraz więcej jest "importu zaopatrzeniowego" a coraz mniej "konsumpcyjnego" - ten ostatni jest zastępowany "polskimi zamiennikami", które są coraz lepszej

Awantura o zbyt niskie polskie wynagrodzenia

Można na to patrzeć naiwnie, można i demagogicznie. Nie zmieni to jednak faktu, że gospodarka rośnie, a pracownicy mają stosunkowo niewielki udział w konsumowaniu owoców tego wzrostu. Według danych Komisji Europejskiej udział wynagrodzeń w PKB wynosi w Polsce obecnie 46 proc. Za nami są tylko Litwa

Polska Grupa Zbrojeniowa może przejąć osiem spółek sektora obronnego

Warszawie oraz Stomil-Poznań w Poznaniu. Utworzenie PGZ i skupienie wokół niej spółek z sektora obronnego wynika ze Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, która została przyjęta przez rząd w 2013 r. Zakłada ona m.in. utworzenie skonsolidowanej struktury krajowego

Rząd przyjął założenia do budżetu 2012 z 4,0% wzrostu PKB i 2,8-proc. inflacją

Warszawa, 05.04.2010 (ISB) - Rząd przyjął we wtorek założenia do budżetu na 2012 rok, zakładające m.in. wzrost PKB o 4,0% wobec 3,8% w roku ubiegłym, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w komunikacie. Inflacja średnioroczna zakładana jest na poziomie 2,8%. "Rząd przyjął

Mocna poprawa nastrojów. Na parkiecie ponownie rządzą byki

pieniędzy" przez USA, przeszedł bez sensacji. Widać dobre efekty posunięcia rezerwy federalnej za oceanem i PKB poszybowało do poziomu 3,5%. Sytuacja jest stabilna, a po ostatniej głębokiej korekcie na S&P500 rynek ma szanse na stabilne wzrosty. Bardziej skomplikowana jest sytuacja w Europie

Belka: majowa obniżka stóp nie jest początkiem nowego cyklu cięć

centralnego jest przekonany, że polska gospodarka nie powinna już dalej zwalniać. - Jest pytanie, czy to statystyczne zwiększanie się stóp wzrostu PKB będzie wyraźniejsze, ale dla mnie ważniejsza jest jego struktura - czy dalej będzie się pogłębiać flauta inwestycyjna. Najważniejszą rzeczą, którą będziemy

Polski nabiał podbija UE i Arabię Saudyjską. Eksport wart 1,7 mld euro

proc., natomiast w przypadku państw pozaunijnych wzrost sięga nawet 24 proc. Skrzypczyk zwróciła uwagę na to, że w strukturze polskiego eksportu produktów mleczarskich coraz większy udział stanowią sery. - To blisko 40 proc. eksportu. Wysyłamy je głównie do UE, choć ten udział spada, a systematycznie

Niska sprzedaż detaliczna efektem osłabienia nastrojów konsumentów wg analityków

okresie) oczekiwaliśmy istotnego osłabienia sprzedaży, to skala tego spadku okazała się głębsza. Jednocześnie warto dodać, że jeśli chodzi o strukturę tworzenia PKB, to ten czynnik w większym stopniu będzie wpływał na słabsze wyniki po stronie inwestycji (po bardzo dobrych wynikach z I kw.) niż w zakresie

Byki ponownie na czele, większość inwestorów sceptyczna

niż najszybciej rozwijający się kraj strefy Euro - Niemcy z wynikiem 0,8% k/k. Wobec biernej postawy EBC, problemy Europy wydają się pogłębiać. Średni odczyt PKB za I kwartał to zaledwie 0,1%. Fatalnie wygląda sytuacja m.in. we Włoszech, gdzie gospodarka kurczy się w tempie -0,1% k/k. Coraz mocniej

Dane o produkcji sugerują słabe PKB za III kw, możliwość cięcia stóp o 50 pb w X

Warszawa, 17.09.2014 (ISBnews) - Sierpniowe dane o produkcji przemysłowej okazały się wyraźnie gorsze od oczekiwań - ostatni miesiąc przyniósł pierwszy od ponad roku spadek tego wskaźnika (r/r) i oczekiwania, że wzrost PKB wyraźnie spowolni w III kw. po już nieco słabszym II kw. Coraz więcej

"FT": Dług publiczny za rządów Tuska rośnie jak za Gierka

Według niego w latach 70. polski dług publiczny wzrósł o 40 proc. PKB (w proporcji do PKB z 1980 r.). Rządowy raport fiskalny, na który powołuje się autor artykułu, przewiduje, że w latach 2008-13 dług publiczny zwiększy się o 330 mld zł, nie licząc wynoszących 30 mld zł wydatków na infrastrukturę

S&P pozytywnie o perspektywach dla polskiego sektora bankowego

, uważają analitycy S&P. Agencja podniosła perspektywę dla polskiego sektora bankowego do stabilnej z negatywnej. S&P ocenia, że polska gospodarka wykazuje coraz więcej oznak ożywienia i spodziewa się, że wzrost PKB wyniesie średnio 3% między 2014 a 2016 rokiem dzięki poprawie w produkcji, wzrostowi

Polskie firmy wracają na Zachód, eksport w górę

nie stało. Eksport lekko przyspieszył - do 6,8 proc. Jednak struktura rynków zbytu przeszła małą rewolucję. Eksport na Wschód zaczął kuleć z powodu pogorszenia koniunktury i dewaluacji rubla i hrywny. Do tego doszło też embargo na eksport wieprzowiny do Rosji. - Nasze produkty stają się coraz droższe

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Hipoteza Lindera

tylko wyrobów gotowych.Założenia: eksportowane są towary, które znajdują zbyt także w danym kraju, ponieważ nie istnieje produkcja wyrobów gotowych wyłącznie na eksport popyt krajowy zależy od wielkości PKB per capita Ustalając, że taka struktura popytu określa pewien zestaw dóbr, które znajdują zbyt w kraju

Zgrupowanie Kuba-Sosna

Ostkiewicz-Rudnicki "Sienkiewicz", od 8 sierpnia płk. Stanisław Juszczakiewicz "Kuba", następnie od 13 sierpnia mjr Gustaw Billewicz "Sosna". Szefem sztabu był mjr Tadeusz Grzeszczyński "Zawisza". Struktura organizacyjna zgrupowaniaZgrupowanie podzielone były na odcinki: Pododcinek "Gozdawa" - kpt.Lucjan

Okręgowa Delegatura Rządu Warszawa-miasto

Okręgowa Delegatura Rządu Warszawa-Miasto kryptonim: Corona, Korona, Mury,Twierdza – terenowa struktura Delegatury Rządu na Kraj.Delegat – Marceli Porowski ps. Mazowiecki, Sowa, Wolski (od 1944 SP); Zastępcy delegata - Stefan Zbrożyna ps. Ambroży (PPS), Antoni Chaciński, Henryk Karol

Unia Narodów Południowoamerykańskich

= 21,59/km? |ludność_rok = |pkb = |pkb_rok = |pkb_osoba = |narodowości = |ludność_miejsce = |utworzenie_sposób = Utworzona: ? Deklaracja z Cuzco ? Traktat ustanawiający Unię Południowoamerykańską |od_kogo

Vanuatu

(mięsny, olejarski oraz rybny). PKB PKB na mieszkańca rok PKB na mieszkańca w USD 2004 2 900 2006 2 900 2007 3 900Vanuatu. Gospodarka - Encyklopedia PWN EksportEksportuje się głównie ryby i produkty rolne: kopra, kakao, drewno, kawę, wołowinę i korale. DemografiaNa archipelagu zamieszkuje ponad 190

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.