struktura pkb

Szef BZ WBK: Banki powinny odczuć zwiększony popyt na kredyty

W drugiej połowie roku banki powinny odczuć wzrost popytu na kredyty ze strony przedsiębiorstw i zanotować lepsze wyniki finansowe, niż w I półroczu. Zaskakująco dobre dane o wzroście PKB w II kw. na poziomie 1,1%, a szczególnie struktura tego wzrostu dają podstawy do umiarkowanego optymizmu, co do wzrostu gospodarki w kolejnych kwartałach, uważa prezes zarządu Banku Zachodniego WBK Mateusz Morawiecki.

NBP: firmy oszczędzają więcej niż gospodarstwa domowe. Zapas gotówki czeka na trwałą poprawę w gospodarce [Newseria]

NBP: firmy oszczędzają więcej niż gospodarstwa domowe. Zapas gotówki czeka na trwałą poprawę w gospodarce [Newseria]

Rząd chce obniżyć deficyt 'general government' do 2,5% PKB w 2015 r. wg ESA95

deficytu wynikał przede wszystkim ze spadku dochodów w relacji do PKB (o 0,8 pkt proc. PKB w stosunku do roku poprzedniego), było to głównie efektem słabego popytu krajowego, niekorzystnej struktury wzrostu gospodarczego, bardzo niskiej inflacji oraz - co szczególnie istotne - procykliczności dochodów

Moody's: w 2014 r. PKB wzrośnie o 2,9 proc., w 2015 r. o 3,1 proc.

"Chociaż nadal stonowany (wzrost gospodarki - PAP), to struktura wzrostu zmieni się na korzystniejszą w ciągu 2015 r. i będzie opierać się po raz kolejny na inwestycjach i konsumpcji prywatnej" - ocenili analitycy. Dodali, że taki rozwój wspierać będzie wzrost inwestycji publicznych

Witkowski: Oprócz eksportu wpływ na PKB zaczyna mieć popyt wewnętrzny

poprzedniego. Gospodarka się ożywia, daje to dobre podstawy do dalszych wyników" - powiedział dziennikarzom Witkowski. "Pozytywem jest też zmiana struktury wzrostu - oprócz eksportu netto pozytywny wpływ na PKB zaczyna mieć też popyt wewnętrzny. Zmienia się też trend dla inwestycji, co oznacza, że

MF: Dług sektora general government wyniósł poniżej 58% PKB na koniec 2013 r.

zadłużeniu wszystkich jednostek sektora finansów publicznych i podaniu przez GUS informacji o nominalnym PKB. "Na koniec 2013 r. poprawie ulegną wskaźniki mierzące ryzyko związane ze strukturą długu Skarbu Państwa. Wg szacunków na koniec 2013 r. udział inwestorów zagranicznych w długu Skarbu Państwa

Witkowski: Oprócz eksportu wpływ na PKB zaczyna mieć popyt wewnętrzny

"Można powiedzieć, że dane są optymistyczne. Widzimy, że każdy kolejny kwartał jest lepszy od poprzedniego. Gospodarka się ożywia, daje to dobre podstawy do dalszych wyników" - powiedział dziennikarzom Witkowski. "Pozytywem jest też zmiana struktury wzrostu - oprócz eksportu netto

Hausner z RPP: Wzrost PKB przekroczy 3,0% w 2014 r.

Warszawa, 08.01.2014 (ISBnews) - Spowolnienie gospodarcze już mija i w tym roku wzrost PKB w Polsce przekroczy 3,0%, ale przy obecnej strukturze gospodarki nie jest możliwy szybszy wzrost, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Jerzy Hausner. "Spowolnienie gospodarcze rzeczywiście

Kotecki: w czwartym kwartale br. PKB Polski znacznie powyżej 2 proc.

"Polska gospodarka znajduje się na trajektorii wzrostowej. Uważam, że czwarty kwartał będzie znacząco powyżej 2 proc. jeśli chodzi o dynamikę rok do roku" - powiedział w środę dziennikarzom Kotecki. Dodał, że to oznacza, iż dynamika PKB liczona kwartał do kwartału będzie w bieżącym

Szczurek: wzrost PKB w 2014 r. wyniesie 3,3 proc., a w 2015 r. 3,8 proc.

powoli będzie rosła do 2,5 proc. "Według naszych szacunków (...) deficyt całego sektora finansów publicznych w zeszłym roku wyniósł 4,3 proc. PKB (dane te ma podać GUS w środę - PAP)" - powiedział. Zaznaczył, że jest to dużo niższa liczba niż w prognozach jesiennych Komisji Europejskiej

'Minutes' RPP: Stopniowe ożywienie wzrostu PKB jest kontynuowane

uwagę, że implikowane dane o PKB w IV kw. 2013 r. potwierdzają wciąż znaczący wkład eksportu netto do wzrostu PKB, przy nadal słabym popycie krajowym (w tym zwłaszcza inwestycyjnym)" - czytamy w "minutes". Część członków Rady argumentowała, że obecna struktura wzrostu PKB - bazująca w

Szczurek: wzrost PKB w 2013 miłą niespodzianką; ten rok będzie lepszy

, że polska gospodarka będzie rozwijać się szybciej. "Rok 2014 r. będzie jeszcze lepszy, to już widać. Wygląda na to, że czas wzrostu bezrobocia zostawiliśmy za nami" - dodał. W rozmowie z dziennikarzami szef resortu finansów powiedział, że struktura PKB w 2014 r. będzie zbliżona do założeń

Wzrost PKB za III kw. dowodzi, że ożywienie stało się faktem wg analityków

szybko PKB nie zwiększało się w ciągu ostatnich dwóch lat i nie ma już wątpliwości, że ożywienie gospodarcze stało się twardą rzeczywistością. W tej sytuacji najważniejsze staje się pytanie o jego trwałość, szczególnie wobec zaobserwowane wyhamowania w strefie euro" "Choć strukturę wzrostu

Gospodarka w górę, ale miało być lepiej

Gospodarka w górę, ale miało być lepiej

To pierwszy szacunek tempa wzrostu PKB w IV kwartale. Wyliczenia są oparte na ograniczonej ilości danych, m.in. niepełne wyniki finansowe przedsiębiorstw, o wpływach podatkowych, cłach, dotacjach dla rolników. Na szczegóły musimy poczekać dwa tygodnie. Ale rynek żył danymi o PKB już od dwóch

Dane o PKB za II kw. pokazują, że gospodarka odbija od dna wg analityków

wzrost dynamiki PKB i szacujemy, że w całym bieżącym roku wyniesie ona około 1,2 proc. rdr" - główny ekonomista Banku BGK Tomasz Kaczor "Nie zostały opublikowane dane o strukturze wzrostu gospodarczego, jednak można się spodziewać, że głównym motorem gospodarki pozostał eksport netto

Wzrost PKB może ponownie pozytywnie zaskoczyć w 2014 r. wg analityków

o ok. 2.2%r/r, a inwestycje wzrosły o 1.2%r/r. Wkład eksportu netto we wzrost PKB w Q4'13 był – według naszych szacunków – pozytywny i wyniósł +1.9pp. Wstępny szacunek dotyczący PKB w Q4'13 opublikowany zostanie przez GUS 14 lutego br., a pełna struktura PKB 28 lutego br. Wstępny

Dane za IV kw. napawają optymizmem co do wzrostu PKB w 2014 r. wg analityków

Warszawa, 28.02.2014 (ISBnews) - Drugi szacunek dynamiki PKB w czwartym kwartale 2013 r. okazał się zgodny ze wstępnymi wyliczeniami GUS i wyniósł 2,7% r/r (wobec 1,9% r/r w poprzednim kwartale). Także struktura wzrostu okazała się zgodna z przewidywaniami - cieszy dalsze umocnienie popytu

Belka: Dla przyszłej zmiany nastawienia RPP kluczowa inflacja, nie wzrost PKB

wyniki gospodarcze, szczególnie ostatniego kwartału, wyglądają bardzo przyzwoicie, bardzo nas cieszy. Spodziewamy się stopniowego przyspieszenia wzrostu PKB w roku 2014. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na strukturę" - powiedział. Według niego, to, co wiemy o wzroście PKB w IV kw., wskazuje, że

GUS: PKB w IV kwartale w górę o 2,7 proc. W Unii 0,4 proc.

GUS: PKB w IV kwartale w górę o 2,7 proc. W Unii 0,4 proc.

powiedzieć, że dane są optymistyczne. Widzimy, że każdy kolejny kwartał jest lepszy od poprzedniego. Gospodarka się ożywia, daje to dobre podstawy do dalszych wyników - powiedział Witkowski. - Pozytywem jest też zmiana struktury wzrostu - oprócz eksportu netto pozytywny wpływ na PKB zaczyna mieć też popyt

MF proponuje obniżenie progów ostrożnościowych o 7 pkt proc.

struktury na dzień przekazania 51,5 proc. aktywów netto do ZUS" - wskazało MF. Resort podkreślił, że obniżenie progów relacji długu do PKB, uwzględnionych w mechanizmie tzw. stabilizującej reguły wydatkowej (uzależnia ona wzrost wydatków państwa od kluczowych wskaźników makroekonomicznych - PAP) ma na

Komentarz makroekonomiczny Pawła Durjasza - Głównego Ekonomisty PZU

GUS opublikował ostatnio kilka danych, ważnych dla określenia kondycji polskiej gospodarki wkraczającej w 2014 rok. Styczniowe dane o inflacji (0,7% r/r, 0,1% m/m) po raz kolejny potwierdziły brak presji na wzrost cen w polskiej gospodarce. GUS podał na razie niepełne informacje o strukturze

Credit Suisse podwyższa prognozy dla Polski

. Bank nie przedstawił szczegółowego uzasadnienia, ograniczając się do analizy strony popytowej gospodarki w strukturze PKB za IV kw. i stwierdzenia, że kołem zamachowym gospodarki będzie popyt krajowy, a wkład eksportu netto (nadwyżki handlu zagranicznego) będzie pozytywny, choć niewielki. PKB wzrósł w

BNP Paribas.Soczi - olimpijskim wyzwaniem dla gospodarki Rosji

PKB lub 4 proc. rocznych wydatków z pominięciem obsługi długu. Choć może to wydawać się niedużo, to jednak dla gospodarki w fazie recesji jest poważny wydatek. Rosyjski PKB za 2013 r. przewidywany jest na ok. 1,3 proc. "Struktura inwestycji dla przygotowania olimpiady wskazuje na dość

Wzrost PKB będzie nadal przyspieszać - w IV kw. może sięgnąć 2,5% wg analityków

kwartale br. okazał się zgodny z szacunkiem wstępnym i potwierdził postępujące w Polsce ożywienie gospodarcze. Przyzwoita okazała się także struktura wzrostu PKB. Eksport był nadal główną siłą napędową gospodarki, ale po raz pierwszy od pierwszego kwartału 2012 r. pozytywny wkład we wzrost PKB miał także

NBP: Relacja aktywów sektora finansowego do PKB wzrosła do 123,0% w 2012 r.

Warszawa, 05.12.2013 (ISBnews) - Relacja aktywów krajowego systemu finansowego do PKB zwiększyła się o 4,7% pkt proc. r/r i wyniosła 123,0% w 2012 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W 2012 r. nadal rosło znaczenie systemu finansowego w polskiej gospodarce. Relacja aktywów krajowego

Rząd zaklada spadek długu publicznego w latach 2014-17 poniżej 48% PKB

Warszawa, 27.09.2013 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła "Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2014-2017", przedłożoną przez ministra finansów, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w komunikacie. Rząd zakłada wzrost PKB w przyszłym roku na

EY: polska gospodarka ruszy szybciej niż oczekiwano

We wtorkowym komunikacie na temat kwartalnej "Prognozy dla rynków szybkiego wzrostu" (ang. Rapid Growth Markets Forecast) napisano, że eksperci z firmy doradczej EY i Oxford Economics oczekują wzrostu PKB Polski w 2014 r. w wysokości 2,8 proc. wobec 2,4 proc. z poprzedniej edycji raportu

BC .W eurostrefie zmniejszają się różnice między gospodarkami

-konwergencją. W I kw. 2014 r. bank zakłada PKB eurolandu na 0,3-0,4 proc. w ujęciu kwartalnym. Sądzi też, że w strukturze wzrostu większa rola przypadnie popytowi wewnętrznemu: "W najbliższych kwartałach ta tendencja powinna stać się tym wyraźniejsza, ponieważ konsolidacja fiskalna i makroekonomiczna

Rozpędzamy się. W trzecim kwartale gospodarka urosła o 1,9 proc.

podkreśla, że strukturę wzrostu PKB w trzecim kwartale poznamy za kilka dni (29 listopada). - Na podstawie opublikowanych danych miesięcznych szacujemy, że pomiędzy lipcem i wrześniem nadal głównym silnikiem gospodarki polskiej był eksport, przy czym spodziewamy się, że także popyt krajowy wreszcie

S&P podwyższył ocenę polskiego systemu bankowego do "stabilnej"

, szczególnie w zakresie dywidend banków oraz wysoką rentowność sektora, który pomimo spadku stóp procentowych wypracował około 15 mld zł zysku netto w minionym roku. Standard&Poor's negatywnie ocenił w raporcie relatywnie niski polski PKB per capita, oraz strukturę portfela kredytowego samych banków, które

Tusk: KE rozumie, że szybkie zejście z deficytem jest dziś w Europie niemożliwe

redukowanie deficytu jest niemożliwe. "Założenie było, że deficyt nie będzie przekraczał w 2012 r. 3,0% PKB, a osiągnęliśmy 3,9%. W 2013 r. ten deficyt nie będzie jak sądzę wyraźnie mniejszy niż w roku ubiegłym i cieszę się, że dla Komisji to także jest oczywiste, że dzisiaj w Europie osiągnięcie tych

Złoty słabszy na koniec tygodnia

Analityk Raiffeisen Polbank Dorota Strauch powiedziała PAP w piątek, że złoty nieznacznie stracił na wartości. "Złoty wrócił powyżej poziomu 4,20 za euro i to mimo pozytywnych danych o polskim PKB, gdyż struktura jego wzrostu wydaje się optymistyczna. Widać jednak, że jest lekka presja na

Złoty i odczyt PKB Polski za II kw. w cieniu wydarzeń geopolitycznych

żadnej rewizji tempa wzrostu PKB. W strukturze wzrostu zmieni się jedno – na mały plus wyjdzie popyt krajowy wspierany przez wzrost konsumpcji prywatnej o 0.5% r/r, który z zapasem pokryje spadek inwestycji o 3.2% r/r. Dane, chociaż mają wartość głównie historyczną, to potwierdzą tezę o przejściu

Polska gospodarka w fazie wyraźnego spowolnienia

to pokazana zostanie struktura wzrostu PKB. Jest coraz bardziej prawdopodobne, że przy kontynuowanym spadku inflacji (jutro poznamy dane za kwiecień) już na najbliższym czerwcowym posiedzeniu RPP zdecyduje o kolejnym cięciu stóp procentowych i nie wykluczamy, że do jeszcze jednej obniżki dojdzie w

PKB będzie niższy, niż prognozuje rząd

gospodarczego. Jutro GUS opublikuje wstępne dane dotyczące wzrostu PKB w drugim kwartale 2013 r., będzie można zatem ocenić, tak po dynamice wzrostu, jak i strukturze wzrostu PKB, w jakim kierunku zmierza nasza gospodarka.Poprawa sytuacji w gospodarce w czerwcu 2013 r. nie może być jednak jeszcze

Przemysł pociągnie gospodarkę

proc. r/r), lecz skala tego wzrostu była zbyt mała, aby pokryć spadki nakładów publicznych na inwestycje. Po sierpniowym PMI można prognozować silniejszy wzrost inwestycji przedsiębiorstw, a po danych GUS dotyczących struktury PKB w pierwszej połowie 2013 r., jak i po danych za lipiec dotyczących

Tendencyjny rządowy przegląd OFE

Z fragmentu raportu o wpływie funduszy na finanse publiczne wynika, że gdyby nie było otwartych funduszy emerytalnych, dług publiczny, liczony według metodologii Unii Europejskiej, wynosiłby na koniec 2012 r. 38,1 proc. PKB. A wyniósł 55,6 proc. PKB. Z kolei w latach 1999-2012 dług publiczny nie

RPP: stopy procentowe bez zmian do połowy 2014 roku

Jak mówił na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Marek Belka, struktura PKB w III kwartale wskazuje na stopniowe, postępujące i nieodwracalne ożywienie w gospodarce. Wymieniał m.in. odnotowany minimalny wzrost popytu wewnętrznego czy wzrost wydatków inwestycyjnych. Inne sygnały też wskazują

W poniedziałek dolar może się osłabiać, powoli wraca apetyt na ryzyko

(czwartek) oraz dane z amerykańskiego rynku pracy (piątek). Dancewicz przypomniał, że ostateczny odczyt PKB Polski za II kwartał nie przyniósł rewizji głównej figury, ale dekompozycja struktury wzrostu była nieco słabsza niż rynek się spodziewał (większe spadki inwestycji, wzrost konsumpcji tylko o 0.2

Fitch podtrzymał rating wsparcia PKO BP na poziomie 2

krajowego systemu. Pogląd Fitcha o możliwym wsparciu uwzględnia także wciąż znaczący udział państwa w akcjonariacie, strukturę depozytów opartą na oszczędnościach detalicznych i potencjalne szkody wizerunkowe dla państwa w przypadku upadłości banku" - czytamy w komunikacie. Fitch dodał, że

Erste: Wzrost PKB Polski przyspieszy do 2,9% w 2014 z 1,4% oczekiwanych w 2013

)" - czytamy w raporcie Erste. Analitycy Erste Group prognozują wzrost dynamiki PKB w grupie państw CEE7 do 2,2% w 2014 roku z 0,9% według prognoz na rok 2013. "Dynamika PKB w regionie będzie dwukrotnie wyższa niż prognozowana dla strefy euro. Co ważniejsze, struktura czynników

Gospodarka Chin przyspieszy? Na razie szybciej rośnie eksport

zmienić strukturę chińskiego wzrostu PKB.- Kombinacja stabilnego wzrostu i ograniczona inflacja stwarzają dobre środowisko dla władz do przeprowadzenia reform strukturalnych - uważa Tao Wang, ekonomista UBS.Na ostatnim szczycie krajów G20 w Petersburgu chiński prezydent Xi Jinping zapewniał, że "

Co nam mówi PKB, czyli jak najlepiej mierzyć dobrobyt?

Polski rząd znów pochwalił się wzrostem PKB - w latach 2008-11 ten wzrost wyniósł u nas 15,8 proc. przy 0,5-proc. spadku w całej UE. Tymczasem wiele organizacji i samych ekonomistów od lat podkreśla, że PKB jako wskaźnik dobrobytu nie jest miarodajny, ponieważ nie opisuje jakości życia i może

W 2013 historycznie najniższy deficyt na rachunku obrotów bieżących

-1186 mln euro), poprawiło się saldo transferów bieżących, a poprawa ta wynika stricte z zachowania bilansu funduszy euroopejskich. W całym roku stosunek deficytu na rachunku bieżącym do PKB wyniósł 1,5 proc. - To najlepszy wynik odkąd publikowane są spójne szeregi danych - podkreśla Ernest Pytlarczyk

Raport EY: Prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski w górę

Ostatnie dane pokazują, że realny wzrost PKB w IV kw. 2013 r. mógł wynieść ok. 2,8% r/r. To wyraźne przyspieszenie. Co istotne, bardzo korzystna jest struktura obserwowanego ożywienia. Szacuję, że popyt krajowy, który jeszcze w I połowie 2013 r. spadał, w IV kw. ub. r. odnotował wzrost prawdopodobnie

Mimo przecen na GPW złoty w czwartek umacniał się

piątkowe dane o strukturze PKB. Powinny one potwierdzić, że to nadal eksport netto jest głównym +motorem wzrostu+ i dać nadzieje na osiągnięcie dynamiki PKB na poziomie 1,4 proc. w całym 2013 r." - uważa ekonomista.

Unijna polityka społeczna jest pełna skrajności

Pierwsza faza kryzysu spowodowała, że wydatki socjalne wzrosły prawie we wszystkich państwach UE i to niemal o 3 proc. PKB. Tak stało się w 2009 r. głównie dlatego, że przybywało pobierających zasiłki bezrobotnych, a równocześnie obniżał się PKB. Potem rządy zaczęły wydatki na cele społeczne ciąć

Doradca premiera: PKB w 2012 spowolni do 3 proc.

Rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, który powstać ma po wygranych właśnie przez Platformę wyborach, ma przyjąć projekt budżetu na przyszły rok. Przed wyborami minister finansów mówił, że nie ma powodu, by zmieniać założenie dotyczące wzrostu gospodarczego mówiące, że PKB

Niemcy w doskonałych nastrojach. To świetna wiadomość także dla Polski

najwyższe od 13 lat. Szacuje się, że w tym roku PKB Niemiec wzrośnie przynajmniej o 2 proc. i o 1,9 proc. w 2015 roku. Na początku stycznia pisaliśmy w "Wyborczej" na temat tego, jak w czasie kryzysu zmieniały się zwyczaje zakupów w kilku krajach Europy. Wynika z nich, że w latach 2008-11 średnie

'Minutes': Część członków RPP liczy na szybkie ożywienie aktywności gospodarczej

mających na celu dalsze ograniczenie nierównowagi sektora finansów publicznych" - napisano w dokumencie. Omawiając możliwą strukturę wzrostu PKB w Polsce w kolejnych kwartałach niektórzy członkowie RPP podkreślali, że choć istotnym wsparciem dla krajowego eksportu jest wysoka konkurencyjność cenowa

Inflacja w styczniu niższa od oczekiwań

charakter wstępny i mogą ulec zmianie po dokonaniu corocznej zmiany systemu wag, który stanowi struktura wydatków gospodarstw domowych (bez spożycia naturalnego) z roku poprzedzającego rok badany". Rok niskiej inflacji? Analitycy są zdania, że wolniejszy od prognoz wzrost cen może oznaczać, że ten rok

Agencja Standard&Poor's optymistycznie o polskich bankach

. Petrykowski dodał, że sektor pomimo spadku stóp procentowych, wypracował w minionym roku aż ok. 15 mld zł czystego zysku. Ciążą kredyty we frankach, niewiele banków z polskim kapitałem Standard&Poor's negatywnie ocenił w raporcie relatywnie niski polski PKB na głowę mieszkańca, oraz strukturę portfela

Erste: Po zmianach OFE Polska nadal dobrze postrzegana, ale wzrosną rentowności

Ministerstwa Finansów. "Zakładając, że reforma systemu emerytalnego zostanie przeprowadzona pod koniec stycznia, prognozuje się spadek potrzeb pożyczkowych brutto do ok. 132 mld zł (tj. 7,7% PKB) w 2014 roku. Inną konsekwencją reformy systemu emerytalnego będzie zmiana struktury podmiotowej długu

Unijna polityka społeczna pełna skrajności

Pierwsza faza kryzysu spowodowała, że wydatki socjalne wzrosły prawie we wszystkich państwach UE i to niemal o 3 proc. Produktu Krajowego brutto. Tak stało się w 2009 r. głównie dlatego, że przybywało pobierających zasiłki bezrobotnych, a równocześnie obniżał się PKB. Potem rządy zaczęły wydatki na

GUS o wrześniowej sprzedaży: Kupujemy samochody i ubrania

Wydatki konsumentów to najpoważniejsza składowa naszego PKB - w strukturze rachunków narodowych stanowią one aż dwie trzecie produktu krajowego brutto.Ale jak na taką wielką masę pieniędzy o zachowaniach konsumentów wiemy względnie mało. Choć każdy z nas codziennie podejmuje decyzje gospodarcze

Nasze produkty eksportowe są mało nowoczesne

udział eksportu w PKB (42 proc.), to jest on wyższy niż w USA czy Japonii (tam wynosi odpowiednio 13 i 15 proc. PKB). Ale eksport przypadający na firmę jest w Polsce dwukrotnie niższy niż w USA i trzykrotnie niższy niż w Japonii.Z badań AT Kearney wynika, że przeciętnie polska firma rocznie eksportuje

Raport OECD bez huraoptymizmu

Generalnie raport OECD nie różni się od tego, co jest już powszechnie wiadome. Strukturę i poziom wzrostu gospodarczego, czyli 3-proc. wzrost PKB w tym roku i spowolnienie w przyszłym, prognozują też inne instytucje. To też było wiadomo od początku tego roku, kiedy widzieliśmy, że zagrożenie dla

Przekroczenie progu zależy od naszego PKB

długu na poziomie 55 proc. PKB wynosiłby 4,4211 zł. Oczywiście przy założeniu utrzymania się dotychczasowych tendencji i struktury przyrostu długu. Szybszy przyrost długu zagranicznego lub niższy wzrost nominalnego PKB zmienia ten poziom. Świadomość, iż pod koniec roku rząd będzie oddziaływał na kurs

Fed wkroczy, jeśli pogorszy się sytuacja na amerykańskim rynku pracy?

rynku pracy jest w szczególności groźna, nie tylko z powodu ogromnego cierpienia i straty ludzkich talentów, ale także dlatego, że utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia zrujnuje strukturę gospodarki, co może trwać latami - dodał Bernanke.Jego zapowiedź działań Fed ograniczyła się do lakonicznego

To już pewne. Wyższy VAT zostanie z nami na długie lata

, podkreślali też analitycy NBP w swojej ostatniej projekcji inflacyjnej.Główny ekonomista resortu finansów Ludwik Kotecki mówił "Gazecie", że jeśli wzrost gospodarczy będzie przyzwoity, a jego struktura korzystna (więcej z konsumpcji, mniej z eksportu), to stawkę udałoby się obniżyć zgodnie z planem

Kryzys? Dopadł nas dawno

Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na to, że struktura PKB oparta głównie na konsumpcji krajowej i inwestycjach prywatnych może się okazać bardzo niebezpieczna w obecnych, niepewnych czasach. Nie sądzę, żeby rząd chciał weryfikować prognozy z ustawy budżetowej, ale jest absolutnie pewne, że wykonanie

Ekonomiści: rząd przyjął ostrożne założenia do budżetu na 2014 r.

bardziej tak wyglądają" - powiedział Reluga. Zaznaczył, że zgodnie z jego prognozą w przyszłym roku wzrost gospodarczy przekroczy 3 proc., tymczasem rząd założył na potrzeby budżetu 2,5 proc. wzrost PKB. Ekonomista podkreślił, że przyszłoroczny wzrost PKB będzie w większej mierze wynikał z popytu

Awantura o zbyt niskie polskie wynagrodzenia

Można na to patrzeć naiwnie, można i demagogicznie. Nie zmieni to jednak faktu, że gospodarka rośnie, a pracownicy mają stosunkowo niewielki udział w konsumowaniu owoców tego wzrostu. Według danych Komisji Europejskiej udział wynagrodzeń w PKB wynosi w Polsce obecnie 46 proc. Za nami są tylko Litwa

PKB i inwestycje rosną dzięki funduszom unijnym

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego sprawdziły, jak fundusze europejskie wpływają na polską gospodarkę. Wszyscy badacze doszli do tych samych wniosków - Polska rozwija się dzięki pieniądzom z Unii. Gdybyśmy ich nie mieli, to zeszłoroczny PKB byłby mniejszy o 3,7-5,6 proc. Z kolei większe byłoby

Szczurek: wśród zbierających paragony fiskus rozlosuje samochody

ograniczenie deficytu sektora finansów publicznych w 2015 r. poniżej 3 proc. PKB. Propozycje MF zostały przesłane do Brukseli we wtorek, kiedy upływa termin ich przekazania. Minister wskazał, że wśród zaplanowanych przez resort finansów działań znajdzie się zestaw zmian zwiększających stopień przestrzegania

S&P pozytywnie o perspektywach dla polskiego sektora bankowego

, uważają analitycy S&P. Agencja podniosła perspektywę dla polskiego sektora bankowego do stabilnej z negatywnej. S&P ocenia, że polska gospodarka wykazuje coraz więcej oznak ożywienia i spodziewa się, że wzrost PKB wyniesie średnio 3% między 2014 a 2016 rokiem dzięki poprawie w produkcji, wzrostowi

Belka: majowa obniżka stóp nie jest początkiem nowego cyklu cięć

centralnego jest przekonany, że polska gospodarka nie powinna już dalej zwalniać. - Jest pytanie, czy to statystyczne zwiększanie się stóp wzrostu PKB będzie wyraźniejsze, ale dla mnie ważniejsza jest jego struktura - czy dalej będzie się pogłębiać flauta inwestycyjna. Najważniejszą rzeczą, którą będziemy

Goldman Sachs radzi: sprzedajcie akcje polskich banków

polska gospodarka wysyła silne sygnały ożywienia. PKB rośnie i w tym roku tempo jego wzrostu powinno przekroczyć 3 proc. Poprawia się kondycja na rynku pracy. Kryzys na Ukrainie uderzy w naszą gospodarkę - już to zresztą się dzieje - ale straty nie powinny być bardzo duże. Goldman Sachs zakłada, że

Strategia zarządzania długiem: Relacja długu do PKB spadnie poniżej 50% w 2013 r

Informacyjnego Rządu (CIR). Relacja długu do PKB spadnie poniżej 50% w 2013 r., przewidziano także w dokumencie. "Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przekroczenie przez relację państwowego długu publicznego do PKB progu 50% w 2010 r. oznacza konieczność przyjęcia w ustawie budżetowej na 2012 r

Analitycy: 55-proc. relację długu do PKB przekroczymy przy 4,7-4,9 zł za euro

Warszawa, 22.09.2011 (ISB) - Dług publiczny w Polsce na koniec 2011 r. może przekroczyć poziom 55% PKB dopiero wówczas, gdy kurs euro przekroczy 4,90 za euro, wynika z analizy ekonomistów Banku Zachodniego WBK . Nieco mniej optymistyczni są eksperci z Banku Handlowego, którzy "punkt graniczny

Kocham giełdę!

uproszczenie. Gdyby tak było, to w latach 2008-09 polscy emeryci powinni byli dostać znacząco niższe emerytury (o ok. 30%, bo takie spadki zanotowała wtedy giełda). A tak się nie stało. Dlaczego? Bo od ponad tysiąca lat budujemy w kraju nad Wisłą państwo, a w nim różne struktury, mechanizmy, procedury

Polska organizuje Trójkąt Weimarski nt. reindustrializacji Europy

Weimarski zaczął być także użyteczny, jako narzędzie w sferze polityki przemysłowej, tym bardziej, że trzy kraje, które go tworzą łącznie reprezentują ok. 40 proc. PKB całej UE" - mówił na poniedziałkowym spotkaniu z dziennikarzami minister w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński. Poza politykami

Rynek walutowy czeka na dane o PKB w Polsce i w USA w piątek

inwestycje przyspieszyły i jaka była struktura popytu wewnętrznego. Jeżeli potwierdzą się oczekiwania rynkowe, to może być to czynnik wspierający powrót EUR/PLN do poniżej 3,90"- powiedział starszy ekonomista Banku BPH Adam Antoniak. W jego ocenie, jeżeli dane o PKB będą sugerowały solidny wzrost PKB w

Deficyt C/A spadł do 1,5% PKB w 2013 r., ale może znowu rosnąć wg analityków

grudzień pozostają jednak mało istotne, bowiem już na podstawie wcześniej opublikowanych danych można było wnioskować o tempie wzrostu gospodarki w ostatnim kwartale ub.r. Naszym zdaniem mogło ono wynieść około 2,8% przy znacznej, blisko 2% kontrybucji handlu zagranicznego. Dokładne dane o strukturze PKB

Sprzedaż detal. pozwala liczyć na 1,8-1,9% wzrostu PKB w III kw. wg analityków

opublikowanych danych dotyczących PKB i jego struktury pod koniec listopada powinniśmy zobaczyć przyspieszenie tempa wzrostu konsumpcji o ok. 0.7%r/r. Dynamika PKB według naszych szacunków wyniosła w tym okresie ok. 1.8-1.9%r/r, co zwiększa szansę na wzrost gospodarczy w całym 2013 r. na poziomie 1.5

Projekt budżetu na 2012 rok przewiduje 35 mld zł deficytu

Dochody określono na poziomie 292 mld 813 mln zł i wydatki 327 mld 813 mln zł.Deficyt budżetu środków europejskich ustalono na kwotę 4 mld 533 mln 900 tys. zł.Wzrost PKB w 2012 roku ma wynieść 4 proc., zaś inflacja średnioroczna 2,8 proc. Prognozowany wzrost wskaźnika cen towarów i usług

Rząd przyjął założenia do budżetu 2012 z 4,0% wzrostu PKB i 2,8-proc. inflacją

Warszawa, 05.04.2010 (ISB) - Rząd przyjął we wtorek założenia do budżetu na 2012 rok, zakładające m.in. wzrost PKB o 4,0% wobec 3,8% w roku ubiegłym, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w komunikacie. Inflacja średnioroczna zakładana jest na poziomie 2,8%. "Rząd przyjął

Mateusz Szczurek w TVN CNBC: ministra finansów nikt nie lubi

deficyt będzie w 2015 roku? - Opinie KE mówiące o 3,3 proc. są przeszacowane. Będzie niższy - mówił Mateusz Szczurek.Skomentował też wzrost PKB. - Jeśli chodzi o przyszłoroczny wzrost, moje szacunki sprzed dwóch tygodni były trochę bardziej optymistyczne niż założenia w budżecie na 2014 r. [2,5 proc

Wzrost PKB powinien już przyspieszać, ale raczej anemicznie wg analityków

stóp procentowych po 25 pb w czerwcu i lipcu. Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów: "Zgodnie z zapowiedziami GUS skorygował tzw. 'szybki szacunek' PKB i dynamika w Q1'13 okazała się nieznacznie lepsza od pierwotnie opublikowanej. Należy jednak podkreślić, że

Drogi frank bije w szwajcarską gospodarkę

Wzrost PKB wyhamował do poziomów z początków ub.r., sprzedaż detaliczna w lipcu gwałtownie spadła, a indeks PMI w ciągu trzech miesięcy obniżył się o 7,5 pkt.Dzieje się tak pomimo korzystnej struktury szwajcarskiego eksportu, w którym duży udział mają dobra luksusowe, co oznacza, że popyt na tego

Portugalski rząd sprzeda państwowego ubezpieczyciela, by załatać dziurę budżetową

pracowników.Należący do państwowego banku CGD holding Caixa Seguros obejmuje trzy spółki ubezpieczeniowe: Fidelidade, Multicare oraz OK Teleseguros. W marcu br. firma CGD wydzieliła też ze swojej struktury i sprzedała brazylijskiej grupie Amil 100 proc. udziałów spółki HPP obsługującej prywatne kliniki w Portugalii. Z

DM PKO BP: Indeks WIG na 10-15% plusie w 2014 r., najważniejsza selekcja spółek

Polsce i pierwszy rok, kiedy rządy będą aktywnie stymulowały gospodarki. Wydaje się, że będzie to rok o najwyższym wzroście PKB od kilku lat. Z drugiej strony banki centralne zaczną zacieśniać politykę pieniężną, a w USA hasłem na ten rok jest tempering, co pomimo dobrych perspektyw dla gospodarki może

Ukraińska gospodarka - w złym stanie, ale z wielkim potencjałem

- to wszystko łączy Grecję i Ukrainę. Są też jednak spore różnice. Jedną z najbardziej zasadniczych jest wysokość długu publicznego, który na Ukrainie wynosi ok. 40 proc. PKB, natomiast w Grecji ok. 170 proc. PKB. Oznacza to, że Kijów po ustabilizowaniu sytuacji będzie przeznaczał znacznie mniejsze

Ukraińska gospodarka - w złym stanie, ale z wielkim potencjałem

gospodarka - to wszystko łączy Grecję i Ukrainę. Są też jednak spore różnice. Jedną z najbardziej zasadniczych jest wysokość długu publicznego, który na Ukrainie wynosi ok. 40 proc. PKB, natomiast w Grecji ok. 170 proc. PKB. Oznacza to, że Kijów po ustabilizowaniu sytuacji będzie przeznaczał znacznie

Ukraińska gospodarka nad przepaścią. Czy da się ją uzdrowić? [ANALIZA]

zagranicą sięgający 15 mld dol. rocznie. Samo zadłużenie nie wydaje się nadmierne - według raportu MFW wynosi niespełna 50 proc. PKB - ale rząd ukraiński nie ma możliwości pożyczania. Jak podają agencje ratingowe, Ukraina jest bowiem najmniej wiarygodnym (obok Argentyny i Jamajki) krajem świata. Według

Budowlanka: zwrot czy chwilowe zachwianie?

coraz lepsze Kondycja polskiej gospodarki systematycznie się poprawia. Jak wstępnie podał Główny Urząd Statystyczny, za cały 2013 rok dynamika PKB wyniosła 1,6 procent, a w ostatnim, czwartym kwartale roku 2013 PKB wzrósł o 2,7 procent. GUS podał, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze

Raport: Polityka energetyczna UE zagraża gospodarce środkowej Europy

zaostrzającymi się wymogami środowiskowymi - mówi Piotr Piela, partner z Dział Doradztwa Biznesowego Ernst & Young. Spadek PKB Raport prognozuje, że wzrost gospodarczy w krajach UE 11 będzie wiązał się ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. Uwzględniając znaczący udział przemysłu w strukturze PKB

Czy trzeba się martwić reformą OFE?

długu do PKB o około 7,5 pp. Pozostała część aktywów nie będzie mogła być inwestowana w obligacje skarbowe, ale w akcje, obligacje korporacyjne i depozyty. Od przyszłego rokuczłonkowie systemu emerytalnego będą mogli zdecydować, czy ich nowe składki będą trafiały w całości do ZUS,czy też przekazywać

Rząd przyjął Strategię Rozwoju Polski Południowej

20 proc. polskiego PKB. Opracowaną na szczeblu regionalnym wspólną strategię rozwoju woj. śląskiego i małopolskiego radni obu regionów przyjęli pod nazwą "Strategia dla Rozwoju dla Polski Południowej w obszarze woj. małopolskiego i śląskiego do roku 2020" w kwietniu ub. roku. Dzięki temu

Gorsze od oczekiwań dane makro trzymają GPW w klinczu

gorsza od oczekiwań aktywność polskich konsumentów nie wpływają pozytywnie na koniunkturę gospodarczą w drugim kwartale. Ta, widziana przez pryzmat dynamiki PKB, może okazać się gorsza niż zakładali nawet pesymiści. Ekonomiści na całym świecie obniżają prognozy wzrostu gospodarczego dla Unii Europejskiej

6 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o pakcie fiskalnym

mają dług publiczny przekraczający 60 proc. PKB, powinny go obniżać rocznie o 1/20 nadwyżki ponad wartość 60 proc. PKB.Co istotne, jeśli kraje strefy euro nie będą się stosowały do reguł paktu fiskalnego, grożą im sankcje w wysokości do 0,1 proc. PKB danego kraju nakładane przez unijny Trybunał

"FT": Dług publiczny za rządów Tuska rośnie jak za Gierka

Według niego w latach 70. polski dług publiczny wzrósł o 40 proc. PKB (w proporcji do PKB z 1980 r.). Rządowy raport fiskalny, na który powołuje się autor artykułu, przewiduje, że w latach 2008-13 dług publiczny zwiększy się o 330 mld zł, nie licząc wynoszących 30 mld zł wydatków na infrastrukturę

Bruksela o Polsce: Rozdęte wydatki publiczne, administracja poniżej średniej

W zeszłym tygodniu Komisja Europejska ogłosiła, że Polska, podobnie jak Francja, Słowenia i Hiszpania, dostanie dwa dodatkowe lata na obniżenie deficytu budżetowego do 3 proc. PKB. Dopóki nasz kraj się z tym nie upora, pozostaniemy w procedurze nadmiernego deficytu.Po co lotnisko w Gdyni, skoro

Lutowa sprzedaż potwierdza, że odbiciu PKB pomaga także konsumpcja wg analityków

struktury PKB oznacza to, że wkład eksportu netto do dynamiki PKB może się zmniejszać, a wkład konsumpcji zwiększać. Dzisiejsze dane nie zmienią na razie stanowiska Rady Polityki Pieniężnej. Uważamy, że władze monetarne utrzymają stopy procentowe bez zmian do końca br. Niemniej jednak, coraz silniejszy

Rostowski: Wzrost PKB na pewno sięgnie 3% w 2010 r.

Warszawa, 30.08.2010 (ISB) - Dane o wzroście PKB za II kw. (wzrost o 3,5% r/r w ujęciu nierywównalnym sezonowo i o 3,8% r/r w ujęciu odsezonowanym) uzasadnia oczekiwanie, że wzrost PKB w całym 2010 roku "na pewno" sięgnie 3,0%, uważa minister finansów Jacek Rostowski. "Jestem bardzo

Nowy rząd, te same cele

możemy stwierdzić na ile jest on napięty i jak spadek PKB odbije się na strukturze wydatków i wpływów.not. is

Czy wszyscy możemy być jak Skandynawowie?

Kraje skandynawskie kojarzone są z powszechnym dobrobytem, wysoką jakością życia oraz bezpieczeństwem. W światowym rankingu PKB per capita Norwegia zajmuje drugie miejsce, plasując się tuż za Katarem . Wszystkie kraje skandynawskie znajdują się w pierwszej dwudziestce tego rankingu. Jeszcze lepiej

GUS chce zmierzyć prostytucję. Ma "autorską metodologię"

Urzędu Statystycznego w Kielcach. Będący w jej strukturach Ośrodek Badań Gospodarki Nieobserwowanej (OGN) zajmie się zbieraniem danych dla naszego kraju. - Prace metodologiczne dotyczące gospodarki nielegalnej prowadzimy od 2003 r. - podkreśla dyrektorka.Ośrodek powstał w 1996 roku jako Centrum Badań

Pomimo korekty na GPW wśród inwestorów nadal rządzą byki

do giełdowej hossy dolały również USA, gdzie wstępna dynamika PKB wyniosła 2,8 proc. w porównaniu z oczekiwanymi 1,9 proc. Tym bardziej panująca na europejskich parkietach przecena może wydawać się inwestorom dziwna. Wytłumaczenie wydaje się jednak proste. Im lepiej prezentują się dane

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Hipoteza Lindera

tylko wyrobów gotowych.Założenia: eksportowane są towary, które znajdują zbyt także w danym kraju, ponieważ nie istnieje produkcja wyrobów gotowych wyłącznie na eksport popyt krajowy zależy od wielkości PKB per capita Ustalając, że taka struktura popytu określa pewien zestaw dóbr, które znajdują zbyt w kraju

Siły Zbrojne Kamerunu

Siły Zbrojne Kamerunu to struktura obronna tego kraju, apolityczna i poddana cywilnej kontroli. Liczy około 26 - 27 tysięcy żołnierzy, służących w Siłach Lądowych, Marynarce, Lotnictwie, Żandarmerii i Gwardii Prezydenckiej. Z powodów historycznych utrzymuje związki z Francją, co przejawia

Imidazol

imidazoli.Obecnie istnieje wiele modyfikacji tej metody. W jednej z nich reagentami są dibenzoil, formaldehyd oraz amoniak. Stosowanym rozpuszczalnikiem jest lodowaty kwas octowy a sam proces jest przyśpieszany przy użyciu mikrofal. Produktem reakcji jest 2,4,5-trifenyloimidazol. Struktura i właściwości Struktura

Zgrupowanie Kuba-Sosna

-Rudnicki "Sienkiewicz", od 8 sierpnia płk. Stanisław Juszczakiewicz "Kuba", następnie od 13 sierpnia mjr Gustaw Billewicz "Sosna". Szefem sztabu był mjr Tadeusz Grzeszczyński "Zawisza". Struktura organizacyjna zgrupowaniaZgrupowanie podzielone były na odcinki: Pododcinek "Gozdawa" - kpt.Lucjan Giżyński

Okręgowa Delegatura Rządu Warszawa-miasto

Okręgowa Delegatura Rządu Warszawa-Miasto kryptonim: Corona, Korona, Mury,Twierdza – terenowa struktura Delegatury Rządu na Kraj.Delegat – Marceli Porowski ps. Mazowiecki, Sowa, Wolski (od 1944 SP); Zastępcy delegata - Stefan Zbrożyna ps. Ambroży (PPS), Antoni Chaciński, Henryk Karol

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.