struktura pkb

Faliński o 25-leciu: mamy unikalny model handlu - połowa rynku to polskie firmy

Stworzyliśmy unikalny model handlu, 50 proc. rynku to polskie firmy, takiej struktury nie ma np. w Niemczech czy Francji. Według GUS handel to niemal 20 proc. PKB, czyli ponaddwukrotnie więcej niż w 1989 r. - mówi dyrektor POHiD Maria Andrzej Faliński.

NBP: firmy oszczędzają więcej niż gospodarstwa domowe. Zapas gotówki czeka na trwałą poprawę w gospodarce [Newseria]

NBP: firmy oszczędzają więcej niż gospodarstwa domowe. Zapas gotówki czeka na trwałą poprawę w gospodarce [Newseria]

Szef BZ WBK: Banki powinny odczuć zwiększony popyt na kredyty

"To, co jest pozytywne, to struktura wzrostu PKB, która wskazuje na umiarkowane osłabienie konsumpcji i inwestycji. To daje dobre perspektywy wzrostu w kolejnych kwartałach. Wzrost PKB na poziomie 1% w całym roku jest jak najbardziej realny"- powiedział agencji ISB Morawiecki. W jego

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 3,6% w 2015 r. i 3,4% w 2016 r.

oczekiwań z projekcji marcowej. Szacunek GUS wskazał na istotnie różną od oczekiwań z poprzedniej rundy prognostycznej strukturę wzrostu w I kw. br.: wysoki dodatni wkład eksportu netto, kompensowany silnym ujemnym wkładem zmiany zapasów oraz szybszy wzrost nakładów brutto na środki trwałe. Dane o PKB

KNF: Relacja aktywów sektora bankowego do PKB wzrosła do 89% w 2014 r.

Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) - Relacja aktywów sektora bankowego wzrosła w ub. roku do 89% PKB, a dynamika ta była wyższa od dynamiki wzrostu PKB Polski, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). "Obserwowany w 2014 r. wzrost skali działania banków mierzony tempem wzrostu aktywów

Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-2018

% w 2018 r. Deficyt finansów publicznych ma spaść odpowiednio do: 2,7% PKB, 2,3% PKB, 1,8% PKB i 1,2% PKB. "Wzrost gospodarczy w 2015 r. wyniesie 3,4%. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie prywatny popyt krajowy. Prognozuje się, że w kolejnych latach realne tempo wzrostu PKB będzie

Lewiatan: w 2015 r. PKB Polski może wzrosnąć o 3,5 proc.

tempem wzrostu PKB w kolejnych kwartałach i nieco inną strukturą: większym udziałem spożycia indywidualnego i publicznego, a mniejszym inwestycji. A także ciągle niewielkim wzrostem zapasów i ujemną kontrybucją eksportu netto" - wskazywała ekspertka podczas wtorkowej konferencji prasowej

GUS: w III kwartale PKB wzrósł o 3,3 proc. rdr

, dynamika PKB po wyeliminowaniu wahań sezonowych wyniosła 0,9 proc. wobec poprzedniego kwartału. Oznacza to, że PKB rósł szybciej niż w drugim kwartale (0,7 proc. kwartał do kwartału). "Mimo, że na razie nie znamy struktury wzrostu, dane są jednoznacznie pozytywne. Do tak dobrego wyniku przyczynił się

Rosja: redukcja etatów w MSW, Putin zwalnia 110 tys. funkcjonariuszy

Rosja: redukcja etatów w MSW, Putin zwalnia 110 tys. funkcjonariuszy

strukturach kierowniczych szczebla obwodowego i wyższego oraz o zastąpienie w tych obiektach, gdzie jest to możliwe, pozaresortowych jednostek wartowniczych wartownikami resortowymi lub pracownikami prywatnych agencji ochrony. Rosyjska gospodarka kurczy się w zastraszającym tempie. W maju PKB Rosji zmalało

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 3,4% w 2015 r. i 3,3% w 2016 r.

metodologicznych" - czytamy w raporcie. NBP podkreślił, że szacunki GUS przyczyniły się do podwyższenia dynamiki PKB w krótszym horyzoncie bieżącej projekcji. Wskazały one także na nieco inną niż zakładano w projekcji listopadowej strukturę wzrostu w 2014 r.: z wyższą dynamiką popytu krajowego oraz niższym

Moody's: w 2014 r. PKB wzrośnie o 2,9 proc., w 2015 r. o 3,1 proc.

"Chociaż nadal stonowany (wzrost gospodarki - PAP), to struktura wzrostu zmieni się na korzystniejszą w ciągu 2015 r. i będzie opierać się po raz kolejny na inwestycjach i konsumpcji prywatnej" - ocenili analitycy. Dodali, że taki rozwój wspierać będzie wzrost inwestycji publicznych

Wzrost PKB przyspieszy w Polsce w II połowie roku wg analityków

mierze skompensował negatywny wpływ zmiany stanu zapasów. Jednocześnie nadal stabilnie rośnie konsumpcja, wspierana przez systematyczną poprawę sytuacji na rynku pracy oraz spadające ceny. Struktura wzrostu PKB wskazuje, że wzrost gospodarczy jest zdywersyfikowany, co dobrze rokuje na kolejne kwartały

PKB: +3,6 proc. Inwestycje firm mocno w górę, będą nowe miejsca pracy

PKB: +3,6 proc. Inwestycje firm mocno w górę, będą nowe miejsca pracy

takich uwarunkowaniach Polska gospodarka rozwija się stabilnie, co jest bardzo ważne w warunkach nadal znacznej niepewności w gospodarkach zewnętrznych przy korzystnej zrównoważonej strukturze wzrostu - oceniała wiceprezes GUS. - Dane, którymi w tej chwili dysponujemy, pozwalają stwierdzić, że wzrost PKB

MF: Polska jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w UE

tym okresie w średnim tempie 0,8 proc. (kw/kw, po wyrównaniu sezonowym), a w samym III kw. 2014 o 0,9 proc. "Brak jest jeszcze szczegółowych danych dotyczących struktury wzrostu PKB, ale wydaje się, że głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego (w ujęciu rocznym) pozostał popyt krajowy, z większym

GUS: PKB w I kwartale br. wzrósł o 3,6 proc. rok do roku

szacunek PKB w pierwszych trzech miesiącach br. potwierdził przyspieszenie tempa wzrostu polskiej gospodarki w tym okresie. "Skala przyspieszenia okazała się nawet nieco wyższa od pierwotnych wyliczeń. Bardzo przyzwoita okazała się również struktura wzrostu PKB. Zgodnie z przewidywaniami nieco

MG: Wzrost PKB może przyspieszyć do 4% r/r w II półroczu

Warszawa, 29.05.2015 (ISBnews) - Wzrost PKB może przyspieszyć w II półroczu br. do 4%, przy braku występowania znaczących zaburzeń zewnętrznych, prognozują eksperci Ministerstwa Gospodarki. "W ocenie Ministerstwa Gospodarki, struktura wzrostu gospodarczego wskazuje na jego zrównoważony

GUS: PKB w I kwartale br. wzrósł o 3,6 proc. rok do roku

. Bardzo przyzwoita okazała się również struktura wzrostu PKB. Zgodnie z przewidywaniami nieco szybciej niż w czwartym kwartale poprzedniego roku rosła konsumpcja gospodarstw domowych, przyspieszyły również inwestycje, przy czym w tym przypadku skala przyspieszenia była wręcz imponująca" - zaznaczyła

Dane o PKB za 2014 r. nie zatrzymają cyklu obniżek stóp procentowych - analitycy

ujemnym wpływie popytu zagranicznego. Zdaniem ekonomistów, dane szacunkowe wskazują, że w ostatnim kwartał ubiegłego roku polska gospodarka rozwijała się nieco powyżej 3%. Dane o PKB, jak i jego struktura wskazują, że mamy do czynienia ze zdrowym wzrostem niemal we wszystkich najważniejszych sektorach

Citi Handlowy oczekuje wzrostu stóp proc. o 50 pb w II poł. 2016 r.

gospodarka w przyszłym roku będzie się rozwijała szybciej niż obecnie zakładamy (możliwy wzrost powyżej 4%)" - czytamy w raporcie. Ich zdaniem, wciąż jest szansa, że struktura wzrostu PKB, obniżony dług publiczny i niższy deficyt obrotów bieżących mogłyby zostać potraktowane pozytywnie przez agencje

Witkowski: Oprócz eksportu wpływ na PKB zaczyna mieć popyt wewnętrzny

poprzedniego. Gospodarka się ożywia, daje to dobre podstawy do dalszych wyników" - powiedział dziennikarzom Witkowski. "Pozytywem jest też zmiana struktury wzrostu - oprócz eksportu netto pozytywny wpływ na PKB zaczyna mieć też popyt wewnętrzny. Zmienia się też trend dla inwestycji, co oznacza, że

JP Morgan obniżył prognozę polskiego PKB za 2014 r. do 3 proc. rdr

Średnioroczna prognoza dla inflacji za 2014-15 wynosi odpowiednio 0,2 proc. oraz 1,2 proc. w porównaniu z 0,9 proc. w 2013 r. W II kwartale polski PKB przyrósł o 3,2 proc. rdr wobec 3,4 proc. rdr w poprzednich trzech miesiącach - wynika z wstępnych danych GUS. Szczegółową strukturę PKB za II

Witkowski: Oprócz eksportu wpływ na PKB zaczyna mieć popyt wewnętrzny

"Można powiedzieć, że dane są optymistyczne. Widzimy, że każdy kolejny kwartał jest lepszy od poprzedniego. Gospodarka się ożywia, daje to dobre podstawy do dalszych wyników" - powiedział dziennikarzom Witkowski. "Pozytywem jest też zmiana struktury wzrostu - oprócz eksportu netto

OECD: Obciążenia podatkowe rosną jak przed kryzysem. W Polsce też

. Średnia dla 30 państw wyniosła 34,1 proc. PKB. To już tylko "o kreskę" mniej niż w 2007 roku. W 2012 roku ten poziom fiskalizmu wynosił 33,7 proc., a w 2011 - 33,3 proc. PKB. OECD opisuje, że więcej podatków w relacji do PKB napływało pod koniec lat 90., a potem tuż przed kryzysem. Najmniejsze

Dane o PKB pokazują brak spowolnienia w gospodarce, małe szanse na cięcie stóp

;Publikacja wstępnego PKB za III kw. nie zawiera informacji o strukturze wzrostu, dlatego też trudno ocenić co wywołało tę niespodziankę. W naszej ocenie wynikało to z dwóch czynników. Po pierwsze był to wynik zmian metodologicznych (pierwsza publikacja danych wg ESA 2010). Po drugie to prawdopodobnie wynik

GUS zaskoczył ekonomistów: PKB w III kwartale wzrósł o 3,3 proc. rdr

gospodarkę w minionym kwartale. Aby jednak poznać strukturę PKB w III kwartale musimy wstrzymać się do końca miesiąca, gdy poda je GUS" - dodał. Pełne dane o PKB w III kwartale 2014 r. GUS poda 28 listopada o godz. 10.00.

Lewiatan: Wzrost PKB wyniesie 3,5% w 2015 r., przy umacniającym się złotym

2,0%). Zdaniem Konfederacji Lewiatan, w tym roku będzie umacniać się złoty do euro, co może negatywnie wpłynąć na konkurencyjność polskiego eksportu. "Wzrost gospodarczy w 2015 r. może być zatem kopią 2014 r., ale z rosnącym tempem wzrostu PKB w kolejnych kwartałach i nieco inną strukturą

Gospodarka Polski rozwija się stabilnie, stopy pozostaną bez zmian wg analityków

prawdopodobne wydawało się hamowanie gospodarki z początkiem br. Struktura PKB zostanie opublikowana za kilka dni, ale na bazie opublikowanych kwartalnych danych dotyczących sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej i produkcji budowlano-montażowej można oczekiwać, że pomiędzy styczniem i marcem br

Rząd: wzrost PKB w 2015 r. wyniesie 3,4 proc., a w 2016 r. - 3,8 proc.

28.04. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - W tym roku polskie PKB wzrośnie o 3,4 proc., a w przyszłym o 3,8 proc.; bezrobocie ma wynieść 8,2 proc., a w 2016 r. - 7,6 proc.; deflacja w 2015 r. ma wynieść 0,2 proc. - przewiduje przyjęty przez rząd "Program konwergencji. Aktualizacja 2015". Rząd

Rząd oczekuje wzrostu PKB o 3,7% w 2016 r., 3,9% w 2017 r. i 4,0% w 2018 r.

, czyli różnicy pomiędzy rzeczywistym a potencjalnym poziomem PKB" - czytamy w dokumencie. "Szacuje się, że w strukturze popytu krajowego dominować będzie sektor prywatny. Związane jest to z prognozowanym przyspieszeniem tempa wzrostu konsumpcji prywatnej wraz z oczekiwaną kontynuacją poprawy

NBP uspokaja: Ożywienie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej się utrzyma

Jeszcze w I kwartale 2013 r. gospodarki krajów Europy Środkowej i Wschodniej były objęte kryzysem, donosi portal Forbes.pl. Z danych NBP wynika jednak, że roczne tempo wzrostu PKB zwiększyło się w tym regionie po raz piąty z rzędu i wyniosło 2,8 proc. Eksperci prognozują, że ożywienie to utrzyma

Stopy procentowe bez zmian. To dlatego, że wzrost PKB solidny. Mimo deflacji

to mogłoby podbić ceny. ...a PKB wzrośnie o 3,8 proc. Argumentem przeciwko obniżce stóp jest fakt, że nasza gospodarka coraz mocniej staje na nogi. W ubiegłym roku wzrost PKB wyniósł 3,4 proc. W tym prawdopodobnie jeszcze przyspieszy - do 3,8 proc. (to średnia oczekiwań rynkowych). I nawet jeśli tej

Polska gospodarka przyspiesza, PKB wzrósł w I kw. o 3,5 proc. rdr

Ekonomiści ankietowani przez PAP oczekiwali wzrostu gospodarczego w wysokości 3,3 proc. GUS podał, że w I kwartale 2015 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,0 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,4 proc

USA mają się dobrze - PKB w II kwartale wzrósł o 4,2 proc.

Amerykański Departament Handlu podał w czwartek, że wzrost PKB w II kwartale wyniósł 4,2 proc. (chodzi o wzrost w ujęciu rocznym). To już drugie wyliczenie dokonywane przez urzędników. Wstępny szacunek mówił o 4-proc. wzroście, a oczekiwania analityków rynkowych spychały go do 3,9 proc. Jeszcze

Amerykańska gospodarka nadal rośnie. Pomagają zamówienia Pentagonu

Opublikowane w czwartek wczesnym popołudniem pierwsze szacunkowe dane o wzroście amerykańskiego PKB zaskoczyły analityków. Spodziewali się oni wyniku niższego o 0,5 pkt proc. Wynik jest gorszy od osiągniętego w drugim kwartale - wtedy PKB zwiększyło się o 4,6 proc. - ale i tak, jak twierdzi

Rząd: wzrost PKB w 2015 r. wyniesie 3,4 proc., a w 2016 r. - 3,8 proc.

komunikacie. Zaznaczono, że w zeszłym roku, w efekcie konsolidacji finansów publicznych oraz dzięki korzystnej dla finansów publicznych strukturze wzrostu gospodarczego, deficyt nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych został ograniczony o 0,8 pkt. proc. i wyniósł 3,2 proc. PKB, wobec

Belka: kryzysy finansowe były i będą, wszystkich nie unikniemy

"Czasami kryzysy (na rynkach finansowych) nie są wynikiem błędów, pomyłek czy krótkowzroczności, ale pokus i złej struktury bodźców. Te typy kryzysów możemy i powinniśmy eliminować, a przynajmniej ograniczać" - podkreślił Belka w wystąpieniu podczas Kongresu. Wśród pokus wymienił te

Szczurek: wzrost PKB w 2014 r. wyniesie 3,3 proc., a w 2015 r. 3,8 proc.

powoli będzie rosła do 2,5 proc. "Według naszych szacunków (...) deficyt całego sektora finansów publicznych w zeszłym roku wyniósł 4,3 proc. PKB (dane te ma podać GUS w środę - PAP)" - powiedział. Zaznaczył, że jest to dużo niższa liczba niż w prognozach jesiennych Komisji Europejskiej

Wzrost PKB w całym 2014 r. może sięgnąć 3,3-3,4% wg analityków

w strefie euro, tempo wzrostu PKB w Polsce ma szansę przyspieszyć. Struktura wzrostu PKB w trzecim kwartale br., na którą czekała RPP, jest satysfakcjonująca. Konsumpcja umiarkowanie przyspiesza i co więcej na relatywnie wysokim poziomie utrzymuje się tempo wzrostu inwestycji. Taka struktura wzrostu

Deloitte i DNB: Import używanych aut może zniechęcić inwestorów do Polski

Warszawa, 11.12.2014 (ISBnews) - Jeśli nie uda się zwiększyć popytu na polską produkcję, Polska będzie dalej tracić udział w produkcji aut na rzecz innych krajów w regionie, uważają eksperci Deloitte i DNB Bank Polska. Według nich, ze względu na duży udział aut używanych w strukturze sprzedaży

Lepiej w Niemczech. Dobre wieści również dla Polski

zaskoczył też ekonomistów - spodziewano się kolejnego spadku do poziomu 103 pkt. Niemcy ważniejsze od Rosji Najnowsze dane o wzroście PKB Niemiec mają duże znaczenie dla Polski. - Niemcy są naszym głównym partnerem handlowym. W strukturze naszego eksportu "ważą" dziesięć razy więcej niż Rosja i

Capital Economics. Ożywienie w Europie Centralnej wytraca tempo

ponad 50 proc. eksportu regionu. Z chwilą ogłoszenia szczegółowych danych o strukturze PKB poszczególnych krajów, Capital Economics nie wyklucza odgórnej korekty PKB dla gospodarki Węgier (obecnie 2,8 proc. rdr) i oddolnej dla słowackiej (3,0 proc. rdr), polskiej (3,5 proc. rdr) i rumuńskiej (3,0 proc

Raiffeisen obniżył wycenę PKP Cargo do 90 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

spółki płacono 76,28 zł, bez zmian od poprzedniego zamknięcia. "Potencjalne przejęcia mogą poprawić strukturę kapitału i zapewnić większą dywersyfikację źródeł przychodów. Duża liczba aktywów na sprzedaż sprawia, że istnieje szansa na przynajmniej jedną akwizycję. Wskaźnik EV/EBITDA poniżej 5.0x

Szczurek: wzrost PKB w 2013 miłą niespodzianką; ten rok będzie lepszy

, że polska gospodarka będzie rozwijać się szybciej. "Rok 2014 r. będzie jeszcze lepszy, to już widać. Wygląda na to, że czas wzrostu bezrobocia zostawiliśmy za nami" - dodał. W rozmowie z dziennikarzami szef resortu finansów powiedział, że struktura PKB w 2014 r. będzie zbliżona do założeń

Szczurek: oczekujemy zdjęcia procedury nadmiernego deficytu w tym roku

17.04. Waszyngton (PAP) - Minister finansów Mateusz Szczurek oczekuje, iż Komisja Europejska już w tym roku zdejmie z Polski procedurę nadmiernego deficytu. Szef MF szacuje, że deficyt spadnie w 2015 roku do 2,7 proc. PKB, a gospodarka Polski wzrośnie przynajmniej o 3,4 proc. Jak powiedział

Wzrost PKB będzie znowu przyspieszać, szczególnie od II kw. wg analityków

ostatnich dniach przez GUS rewizją grudniowych danych dotyczących produkcji przemysłowej), ale mimo wszystko należy oceniać je jako pozytywne. Polska gospodarka nieco wyhamowała pod koniec roku, i choć nie jest jeszcze znana pełna struktura wzrostu PKB, można na bazie danych rocznych spodziewać się zarówno

Borowski: Nie ma w Polsce problemu rozwarstwienia dochodów - albo jest wydumany

sektorze przedsiębiorstw w latach 2004-15 o 60 proc. Mimo tego Marek Belka mówi: "Statystyki nie kłamią. Udział płac w PKB jest niski i dalej spada". Ja to sprawdziłem. Z moich obliczeń na podstawie danych Eurostatu wynika, że ten udział w ostatniej dekadzie był stabilny. Przekraczał 40 proc

Ekonomiści: polska gospodarka pokazała pazur

zwiększyła się o 3,0 proc., a licząc miesiąc do miesiąca - o 17,4 proc. "Dane GUS były lepsze do oczekiwań. Produkcja sprzedana przemysłu utrzymuje się w trendzie wzrostowym od połowy 2014 r. a głównym motorem wzrostu pozostaje przetwórstwo przemysłowe. Z danych o strukturze wzrostu PKB w IV kw. 2014

Credit Suisse podwyższa prognozy dla Polski

. Bank nie przedstawił szczegółowego uzasadnienia, ograniczając się do analizy strony popytowej gospodarki w strukturze PKB za IV kw. i stwierdzenia, że kołem zamachowym gospodarki będzie popyt krajowy, a wkład eksportu netto (nadwyżki handlu zagranicznego) będzie pozytywny, choć niewielki. PKB wzrósł w

Gospodarka w górę, ale miało być lepiej

To pierwszy szacunek tempa wzrostu PKB w IV kwartale. Wyliczenia są oparte na ograniczonej ilości danych, m.in. niepełne wyniki finansowe przedsiębiorstw, o wpływach podatkowych, cłach, dotacjach dla rolników. Na szczegóły musimy poczekać dwa tygodnie. Ale rynek żył danymi o PKB już od dwóch

W.Brytania. Wystąpienie z UE może kosztować gospodarkę nawet 56 mld funtów rocznie

Według ekspertów think-tanku, jednostronna decyzja Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej i związane z tym ograniczenia dla przedsiębiorstw, mogą oznaczać zmniejszenie się PKB kraju o 2,23 proc. w perspektywie 2030 roku. Oznacza to straty dla gospodarki rzędu 56 mld funtów rocznie. Raport

BNP Paribas. Sprzedaż potwierdza, że polska gospodarka hamuje

. rdr, w maju o 3,8 proc. rdr, zaś w kwietniu o 8,4 proc. rdr. Średnia przyrostu obrotów handlu detalicznego w Polsce w II kw. wyniosła ok. 5 proc. Ważne znaczenie dla rynku będą miały dane o strukturze PKB za II kwartał br., które GUS ogłosi w piątek 29 sierpnia.

GUS: wzrost PKB w 2014 wyniósł 3,3 proc.

spożycie ogółem w 2014 r. przekroczyło poziom z 2013 r. o 3,0 proc., w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 3,0 proc. (w 2013 r. odpowiednio wzrost: o 1,3 proc. oraz o 1,1 proc.). Wiceminister finansów Artur Radziwiłł odnosząc się do wstępnych danych GUS mówiących o tym, że realny wzrost PKB w

Piechociński: zakładany na 2015 r. wzrost PKB - powodem do dumy

, że tworzą się przemysły nowej gospodarki". Piechociński wskazał na konieczność ciągłego zwiększania udziału eksportu w strukturze polskiego PKB; jego zdaniem za kilka lat powinno to być ok. 60 proc., wobec ok. 40 proc. w ubiegłym roku. Wicepremier wskazał na niepokoje w Europie i wokół niej

MG szacuje wzrost PKB w IV kw. 2014 roku na ok. 3,2% r/r

3%. Dane o PKB, jak i jego struktura wskazują, że mamy do czynienia ze zdrowym wzrostem niemal we wszystkich najważniejszych sektorach. (ISBnews)

Polska odniosła sukces gospodarczy, ale trzeba zapewnić dalszy wzrost

Uczestnicy debaty podkreślali, że w minionym ćwierćwieczu polska gospodarka podwoiła swoją wielkość mierzoną realnym PKB i ma za sobą dwie dekady nieprzerwanego wzrostu. Mamy atuty, dzięki którym możemy rozpocząć nową fazę rozwoju, możemy dogonić najbardziej rozwinięte gospodarki Europy i zaistnieć

Po pozytywnych wynikach za II kw., analitycy podtrzymują prognozy PKB na 2014 r.

sprzyjały m.in. korzystne warunki pogodowe oraz zwiększony popyt na samochody w związku z rozwiązaniami podatkowymi. Pomimo wolniejszego tempa poprawy koniunktury, korzystne zmiany zachodziły w strukturze wzrostu PKB" - analityk Banku Pekao Adam Antoniak "Zgodnie z oczekiwaniami, głównym

GUS: PKB w IV kwartale w górę o 2,7 proc. W Unii 0,4 proc.

powiedzieć, że dane są optymistyczne. Widzimy, że każdy kolejny kwartał jest lepszy od poprzedniego. Gospodarka się ożywia, daje to dobre podstawy do dalszych wyników - powiedział Witkowski. - Pozytywem jest też zmiana struktury wzrostu - oprócz eksportu netto pozytywny wpływ na PKB zaczyna mieć też popyt

Wicepremier Piechociński z roboczą wizytą w Azerbejdżanie

. gospodarka Azerbejdżanu mocno wyhamowała. Wzrost PKB wyniósł wtedy zaledwie 0,1 proc. W 2012 r. to już 2,2 proc. Oprócz wydobycia i eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego, Azerbejdżan posiada również zasoby złóż metali szlachetnych, w tym złoto i srebro, oraz metali kolorowych. W strukturze PKB w 2013 r

Ekonomiści: kryzys na Ukrainie nie osłabił polskiej gospodarki

ujęciu kwartalnym czwartkowe dane GUS są najlepsze od ostatniego kwartału 2011 r. "Wprawdzie GUS na chwilę obecną nie opublikował jeszcze struktury wzrostu PKB, jednak w oparciu o dostępne dane miesięczne szacujemy, że początek roku przyniósł dalszą poprawę kondycji popytu krajowego" - ocenił

Ekonomiści: polska gospodarka pokazała pazur

proc. rdr. "Również dynamika sprzedaży detalicznej istotnie się poprawiła, zarówno w ujęciu nominalnym jak i realnym, i w tym przypadku również główny powód to zbliżająca się Wielkanoc" - mówiła ekonomistka. "Zbiór wyżej wymienionych danych wyraźnie sugeruje, że dynamika PKB w

MF proponuje obniżenie progów ostrożnościowych o 7 pkt proc.

struktury na dzień przekazania 51,5 proc. aktywów netto do ZUS" - wskazało MF. Resort podkreślił, że obniżenie progów relacji długu do PKB, uwzględnionych w mechanizmie tzw. stabilizującej reguły wydatkowej (uzależnia ona wzrost wydatków państwa od kluczowych wskaźników makroekonomicznych - PAP) ma na

Eksperci: pod koniec roku możliwe jednocyfrowe bezrobocie

już jedynie o 1 pkt proc. wyższy niż w najlepszym momencie 2008 r." - dodaje Jego zdaniem czynnikiem sprzyjającym tworzeniu nowych miejsc pracy jest znaczący udział nakładów na środki trwałe w strukturze wzrostu PKB, co jest wynikiem rosnącego optymizmu wśród polskich przedsiębiorców. "Nie

BZ WBK: Polska wejdzie do grupy bogatych krajów, gdy eksport sięgnie ok. 60% PKB

Warszawa, 19.05.2015 (ISBnews) - Poziom eksportu wynoszący co najmniej 60% PKB jest warunkiem koniecznym, aby Polska przekroczyła lukę rozwojową i awansowała na stałe do grupy krajów rozwiniętych i bogatych na dobre. Ostatnie 25 lat pokazały, że polskie firmy skutecznie potrafiły i potrafią

IBnGR: 11 marca dniem wyjścia z szarej strefy

. Instytut szacuje, że w 2015 r. udział szarej strefy w PKB wyniesie 19,2 proc. "Chcemy przez ogłaszanie tego dnia, promowanie tej daty, podejmowanie tego tematu wskazywać zarówno opinii publicznej, jak i decydentom na to, że szara strefa jest problemem w polskiej gospodarce, że należy podejmować

Eksperci: budżet na 2015 rok realny do wykonania

Główny ekonomista BCC prof. Stanisław Gomułka ocenił w rozmowie z PAP, że w porównaniu z początkowymi założeniami makroekonomicznymi dotyczącymi przyszłorocznego budżetu, rząd wprowadził wiele korekt. "Uwzględniają one krytyczne opinie zgłoszone wcześniej m.in. przez BCC. Tempo wzrostu PKB ma

NIK: Polityka prorodzinna w Polsce praktycznie nie istnieje

finansowe nie przekładają się na dzietność Rocznie na politykę prorodzinną Polska przeznacza ok. 2 proc. PKB, ale - zdaniem NIK - nie przekłada się to w zauważalny sposób ani na wzrost liczby urodzeń, ani na rozwój rodzin. Wskaźnik dzietności drgnął nieznacznie w 2014 r., co mogło być efektem wprowadzonego

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2016 r.

09.06. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Rząd przyjął we wtorek założenia do projektu budżetu na 2016 rok ze wzrostem PKB 3,8 proc. i średnioroczną inflacją 1,7 proc. - poinformowała PAP Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Podstawowym czynnikiem wzrostu PKB ma pozostać prywatny popyt krajowy. Zgodnie

Lewiatan: w 2015 r. PKB Polski może wzrosnąć o 3,5 proc.

13.01. Warszawa (PAP) - PKB Polski w tym roku może wzrosnąć o 3,5 proc.; jednak w pesymistycznym scenariuszu wzrost ten wyniesie 2,8 proc. - prognozuje Konfederacja Lewiatan. Zaszkodzić może nam niestabilna sytuacja na Wschodzie i utrwalająca się słabość większości gospodarek Europy. W ocenie

MF: dane o PKB potwierdzają dobrą kondycję polskiej gospodarki

. wskazują, że w całym 2014 r. realny wzrost PKB będzie zgodny z prognozą zawartą w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2015 r. (3,3 proc. - PAP)" - oceniło MF. Według Adama Antoniaka z Zespołu Analiz i Prognoz Rynkowych banku Pekao dane o wzroście PKB i jego strukturze nieco ograniczają

BNP Paribas.Soczi - olimpijskim wyzwaniem dla gospodarki Rosji

PKB lub 4 proc. rocznych wydatków z pominięciem obsługi długu. Choć może to wydawać się niedużo, to jednak dla gospodarki w fazie recesji jest poważny wydatek. Rosyjski PKB za 2013 r. przewidywany jest na ok. 1,3 proc. "Struktura inwestycji dla przygotowania olimpiady wskazuje na dość

Prezes BGK: umowa BGK z PIR ws. funduszy - do końca czerwca

utworzenie kolejnych funduszy w przyszłości. Góra tłumaczył, że po ufunduszowieniu PIR mają zamiar przenieść własne aktywa inwestycyjne do utworzonych funduszy (FIZAN-ów). "Mówiąc w skrócie: my szukamy i analizujemy projekty. Wspólnie ze sponsorami tych projektów opracowujemy model i strukturę

Spada energochłonność polskiej gospodarki

, ponadto monitorują unijne i krajowe cele. Z Polski w projekcie uczestniczy GUS i KAPE. Jak powiedział Wnuk, by uzyskać prawidłowy obraz należy porównywać rzeczy porównywalne. Dlatego we wskaźniku ODEX stosuje się tzw. korektę klimatyczną, bierze pod uwagę strukturę produkcji, wreszcie parytet siły

Silne wahania kursu CHF przyćmiły dane z Polski

polskiej gospodarki. Nieco gorsze od prognoz były natomiast dane nt. Produktu Krajowego Brutto. W 2014 roku, jak wynika z opublikowanych dziś wstępnych szacunków, PKB wzrósł o 3,3% wobec prognozowanych 3,4% i wobec 1,7% w roku 2013 roku. Nie ma jednak co narzekać. Struktura PKB jest dobra. Ponadto

Piechociński: chcemy, żeby w 2020 r. udział przemysłu w PKB wyniósł 25 proc.

15.07. Warszawa (PAP) - Chcemy, żeby w 2020 r. udział przemysłu w polskim PKB wzrósł do 25 proc. Obecnie jest to 22 proc. - poinformował w środę na konferencji wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. "To przemysł generuje innowacyjny postęp, przemysł jest jednym z

EY: polska gospodarka ruszy szybciej niż oczekiwano

We wtorkowym komunikacie na temat kwartalnej "Prognozy dla rynków szybkiego wzrostu" (ang. Rapid Growth Markets Forecast) napisano, że eksperci z firmy doradczej EY i Oxford Economics oczekują wzrostu PKB Polski w 2014 r. w wysokości 2,8 proc. wobec 2,4 proc. z poprzedniej edycji raportu

Rozpędzamy się. W trzecim kwartale gospodarka urosła o 1,9 proc.

podkreśla, że strukturę wzrostu PKB w trzecim kwartale poznamy za kilka dni (29 listopada). - Na podstawie opublikowanych danych miesięcznych szacujemy, że pomiędzy lipcem i wrześniem nadal głównym silnikiem gospodarki polskiej był eksport, przy czym spodziewamy się, że także popyt krajowy wreszcie

Polska gospodarka w fazie wyraźnego spowolnienia

to pokazana zostanie struktura wzrostu PKB. Jest coraz bardziej prawdopodobne, że przy kontynuowanym spadku inflacji (jutro poznamy dane za kwiecień) już na najbliższym czerwcowym posiedzeniu RPP zdecyduje o kolejnym cięciu stóp procentowych i nie wykluczamy, że do jeszcze jednej obniżki dojdzie w

GUS: PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 3,4 proc.

w szacunkach "flash", że w pierwszym kwartale rdr PKB wzrósł o 3,3 proc. GUS podał także, że w ujęciu kwartalnym PKB w pierwszym kwartale wzrósł o 1,1 proc., po skorygowanym wzroście w czwartym kw. o 0,7 proc. kdk. Z danych GUS wynika, że inwestycje w pierwszym kwartale wzrosły o 10,7

BC .W eurostrefie zmniejszają się różnice między gospodarkami

-konwergencją. W I kw. 2014 r. bank zakłada PKB eurolandu na 0,3-0,4 proc. w ujęciu kwartalnym. Sądzi też, że w strukturze wzrostu większa rola przypadnie popytowi wewnętrznemu: "W najbliższych kwartałach ta tendencja powinna stać się tym wyraźniejsza, ponieważ konsolidacja fiskalna i makroekonomiczna

Chojna-Duch: w projekcji NBP - potrzeba łagodzenia polityki pieniężnej

otoczeniem zewnętrznym" - dodała. Chojna-Duch zaznacza, że struktura dynamiki PKB w całym horyzoncie projekcji jest wyraźnie zrównoważona. "W najbliższych latach utrzymany ma zostać pozytywny wkład do wzrostu PKB konsumpcji indywidualnej, inwestycji i spożycia zbiorowego. Warto podkreślić, że luka

JP Morgan. Dynamika polskiego PKB wyhamuje w II kwartale

"Popyt krajowy przyspieszył w I kwartale, ale oczekiwania NBP pod adresem wzrostu stwarzają znaczne pole do rozczarowania" - napisał bank w komentarzu z piątku po ogłoszeniu przez GUS danych o strukturze PKB za pierwsze trzy miesiące br. (3,3 proc. rdr, 1,1 proc. kdk wobec 2,7 proc. rdr w

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2016 r.

gospodarczą. "Biorąc pod uwagę strukturę dochodów budżetu państwa, a w szczególności dominujący udział podatków pośrednich w dochodach budżetowych, to właśnie popyt krajowy w głównej mierze determinuje poziom dochodów budżetu państwa" - wyjaśniono. Zaznaczono, że przewidywany w 2016 r. umiarkowany

Piechociński przewiduje tąpnięcie w eksporcie na Ukrainę i do Rosji

Wicepremier: Embargo może nas kosztować 0,6 p.p. PKB (TVN24 Biznes i Świat/x-news) "Na posiedzeniu rządu postawię potrzebę powołania zespołu antykryzysowego w relacjach gospodarczych z poradzieckim wschodem" - powiedział Piechociński. Wniosek w tej sprawie na zostać złożony jeszcze

McKinsey: Podnoście wydajność, bo pracowników w Polsce będzie ubywać

osoby starsze, młodzież i kobiety. W raporcie "Polska 2025" przedstawione są dwa scenariusze. Według "scenariusza kontynuacji" polski PKB będzie rósł przez następną dekadę w umiarkowanym tempie 2,6 proc. średniorocznie. Obniży się tempo wzrostu inwestycji, efektywność wykorzystania

Wartość wydatków na reklamę online wzrosła o 7,2% do 2,6 mld zł w 2014 r.

pierwszym półroczu na poziomie 5,4% rok do roku. Obserwowane trendy są dobrą prognozą dla kolejnych kwartałów" - czytamy w komunikacie. "Po słabszych pierwszych sześciu miesiącach roku 2014 drugie półrocze zanotowało wyraźne odbicie, podążające za wzrostem PKB, nie powinniśmy więc być

Skowrońska: finanse publiczne nadal niezrównoważone

Skowrońska przedstawiła posłom sprawozdanie komisji nt. sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2014 r. Zwróciła uwagę w swoim wystąpieniu, że warunki realizacji budżetu w 2014 r. okazały się lepsze niż wcześniej oczekiwano: wzrost PKB był wyższy niż planowano, wyższe były dochody, a wydatki

PKB będzie niższy, niż prognozuje rząd

gospodarczego. Jutro GUS opublikuje wstępne dane dotyczące wzrostu PKB w drugim kwartale 2013 r., będzie można zatem ocenić, tak po dynamice wzrostu, jak i strukturze wzrostu PKB, w jakim kierunku zmierza nasza gospodarka.Poprawa sytuacji w gospodarce w czerwcu 2013 r. nie może być jednak jeszcze

Co nam mówi PKB, czyli jak najlepiej mierzyć dobrobyt?

Polski rząd znów pochwalił się wzrostem PKB - w latach 2008-11 ten wzrost wyniósł u nas 15,8 proc. przy 0,5-proc. spadku w całej UE. Tymczasem wiele organizacji i samych ekonomistów od lat podkreśla, że PKB jako wskaźnik dobrobytu nie jest miarodajny, ponieważ nie opisuje jakości życia i może

Projekcja NBP: wzrost PKB w 2014 r. 3,6 proc.; inflacja 0,2 proc.

ziemnego dla gospodarstw domowych, a także obniżające się ceny ropy naftowej na rynkach światowych" - napisano w dokumencie banku centralnego. NBP przewiduje też, że struktura dynamiki PKB w najbliższych latach będzie zrównoważona, zakończy się natomiast poprawa salda handlowego.(PAP) (planujemy

GUS: PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 3,4 proc.

kwartale 2014 r. spadła o 0,8 proc. Według głównego ekonomisty Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasza Kaczora "fundamenty wzrostu PKB tężeją". Zwrócił uwagę na najwyższą dynamikę popytu krajowego od 2011 roku. "Po drugie, sam popyt krajowy ma zdrową strukturę, rosną zarówno konsumpcja

GUS: PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 3,4 proc.

łącznie w pierwszym kwartale 2014 r. spadła o 0,8 proc. Według głównego ekonomisty Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasza Kaczora "fundamenty wzrostu PKB tężeją". Zwrócił uwagę na najwyższą dynamikę popytu krajowego od 2011 roku. "Po drugie, sam popyt krajowy ma zdrową strukturę, rosną

S&P podwyższył ocenę polskiego systemu bankowego do "stabilnej"

, szczególnie w zakresie dywidend banków oraz wysoką rentowność sektora, który pomimo spadku stóp procentowych wypracował około 15 mld zł zysku netto w minionym roku. Standard&Poor's negatywnie ocenił w raporcie relatywnie niski polski PKB per capita, oraz strukturę portfela kredytowego samych banków, które

PKP Cargo spodziewa się stabilnego rynku przewozów w tym roku

intermodalnym, widzi też bardzo dobre perspektywy na rynku rud i metali. "PKB idzie do góry, produkcja sprzedana rośnie - na tym opieramy nasz optymizm co do tegorocznego rynku" - wskazał Neska. W rozmowie z agencją ISBnews uzupełnił, że konflikt wschodni nie wpływa istotnie na skalę biznesu

Przemysł pociągnie gospodarkę

proc. r/r), lecz skala tego wzrostu była zbyt mała, aby pokryć spadki nakładów publicznych na inwestycje. Po sierpniowym PMI można prognozować silniejszy wzrost inwestycji przedsiębiorstw, a po danych GUS dotyczących struktury PKB w pierwszej połowie 2013 r., jak i po danych za lipiec dotyczących

Tendencyjny rządowy przegląd OFE

Z fragmentu raportu o wpływie funduszy na finanse publiczne wynika, że gdyby nie było otwartych funduszy emerytalnych, dług publiczny, liczony według metodologii Unii Europejskiej, wynosiłby na koniec 2012 r. 38,1 proc. PKB. A wyniósł 55,6 proc. PKB. Z kolei w latach 1999-2012 dług publiczny nie

Jak chiński smok wyprzedził rosyjskiego niedźwiedzia. Dwa światy

surowców. W roku 1990 PKB Rosji było o 44 proc. większe niż Chin. W 1993 roku poziomy obu krajów się zrównały, z tym że PKB Rosji ostro pikowało w dół, a Chin było w 1993 roku o 30 proc. większe niż w 1990 roku. Dochody przeciętnego Chińczyka (z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej) są wciąż dwukrotnie

Prof. Grinberg: w Rosji ścierają się dwie szkoły myślenia ekonomicznego

. Ocenił, że ten nurt jest w Moskwie bardzo wpływowy i nie ma większej szansy na zmianę wynikającej stąd polityki władz. Druga szkoła - z którą Grinberg się utożsamia - to odbudowa "przyzwoitej struktury gospodarczej" i zwiększenie udziału państwa w gospodarce, poprawienie roli państwa w

Nastroje inwestorów najlepsze od 15 miesięcy!

PMI, umacniająca się złotówka i przede wszystkim wzrost PKB powinny już dawno przełożyć się na wyniki giełd. Tak się nie stało w związku z rozmontowaniem OFE, niepokojami na wschodzie czy nawet wątpliwościami dotyczącymi wyborów i ewentualnym opuszczeniem strefy euro przez Grecję. Inwestorzy po kilku

Comarch buduje struktury w Hiszpanii i otwiera biuro w Madrycie

Warszawa, 14.10.2014 (ISBnews) - Comarch umacnia swoje struktury biznesowe na Półwyspie Iberyjskim i otwiera nowe biuro w Madrycie. Obecność w Hiszpanii stanowi dla spółki przyczółek do ekspansji na rynkach Ameryki Południowej, poinformował dyrektor regionalny Comarch w Hiszpanii Borys Godowski

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów