struktura budżetu państwa

PAP

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o izbach rolniczych

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o izbach rolniczych

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał we wtorek nowelizację ustawy o izbach rolniczych. Pozwoli ona dofinansować z budżetu państwa w 2014 roku składki polskich organizacji rolniczych na unijną strukturę Copa-Cogeca.

Komisja rolnictwa za finansowaniem składek rolniczych z budżetu

Składki polskich organizacji rolniczych w unijnej strukturze Copa-Cogeca w 2014 r. będą finansowane z budżetu państwa - zakłada poselski projekt zmiany ustawy o izbach rolniczych. Sejmowa komisja rolnictwa skierowała w środę projekt do drugiego czytania.

Senat: nowelizacja ustawy o izbach rolniczych - do prezydenta

Do podpisu prezydenta trafi nowela ustawy o izbach rolniczych, która pozwoli budżetowi państwa dofinansować w 2014 roku składki polskich organizacji rolniczych na unijną strukturę Copa-Cogeca. Senat w czwartek nie zaproponował do niej żadnych poprawek.

Sejm znowelizował ustawę o izbach rolniczych

latach 2014-2016. Dotychczas (w latach 2008-2013) składki te opłacane były przez budżet państwa na mocy specjalnej ustawy. Do Copa-Cogeca należą: Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Samoobrona, Solidarność Rolników Indywidualnych, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Budżet nadal będzie opłacał składki organizacji rolniczych w unijnych strukturach

Spółdzielczą oraz stowarzyszenia zrzeszające młodych rolników" - wskazano w informacji nt. ustawy zamieszczonej na stronie kancelarii głowy państwa. Zgodnie z nowelą budżet państwa będzie płacić składki nie tylko - jak dotąd - za izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, uczestniczące w

MSP: Mamy nadzór nad spółkami o wartości 100 mld zł, z których nie wyjdziemy

; - podkreślił szef MSP. Dodał, że z 8,5 tys. państwowych przedsiębiorstw w 1989 r. na proces prywatyzacji czeka tylko 3% firm. Jednocześnie państwo zachowało wpływ na kluczowe sektory i firmy, których wartość stale rośnie. Do budżetu państwa z tytułu prywatyzacji wpłynęło od początku transformacji 152,6

MSP: w latach 2007-2015 dochody z dywidend wyniosły 45 mld zł

dodało, że dokument odnosi się do spółek jednoosobowych Skarbu Państwa oraz spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa - przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów szczególnych dla wybranych podmiotów, a także do spółek z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa, w których ze względu na strukturę

Sejm za rozszerzeniem listy organizacji, za które składki w UE płaci budżet

Sprawa dotyczy opłacania składek przez budżet za rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz pracodawców rolnych. Poprawki przyjęte przez senatorów zakładają m.in., że budżet państwa będzie płacić składki nie tylko za izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, uczestniczące w unijnych

Skarb Państwa za utrzymaniem większościowego akcjonariatu w Grupie Lotos

akcjonariatu SP w Grupie Lotos i niezmienianie udziału w jego strukturze - większościowym właścicielem Lotosu jest państwo, ma 53,19 proc. akcji tej spółki. "Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, Grupa Lotos została

Skowrońska: finanse publiczne nadal niezrównoważone

zysków za granicę. Sejm wysłuchał w środę sprawozdania sejmowej komisji finansów nt. sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2014 r. oraz analizy Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 r. Skowrońska przedstawiła posłom stanowisko komisji nt

PO złożyła w Sejmie projekt noweli ustawy o lasach

sprzedać w celu pozyskania środków przez budżet państwa. Zmiana przeznaczenia lasów na cele nieleśne i nierolnicze może być podyktowana tylko ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi i nie może naruszać interesu skarbu państwa. Projektowane przepisy podkreślają, że powszechny dostęp do lasów jest

Wasiak: dodatkowe 14 mld zł w programie drogowym to przełom w myśleniu MF

". "Po prostu trzeba wymusić trochę inną strukturę budżetu, która zauważa infrastrukturę" - dodała. Pytana, skąd będą pochodzić dodatkowe środki, minister odparła: "Z Krajowego Funduszu Drogowego. Oczywiście to jest w perspektywie wielu lat, więc każdy budżet będzie musiał do tego

MF rozważa wydzielenie administracji podatkowej ze swoich struktur

struktur Ministerstwa Finansów. Wskazano, że przygotowana ma zostać analiza warunków i zaprojektowanie samodzielnej Administracji Podatkowej. Projektowana organizacja miałaby mieć "własny budżet, autonomię w dziedzinie zasobów ludzkich, odpowiednie zasoby materialne, kontrolę nad zarządzaniem własną

Zielona Góra. Budżet na 2015 rok: prawie 108 mln zł na inwestycje

;Najważniejsze jednak, że udało się w budżecie wygospodarować pokaźną sumę na inwestycje, a te oznaczają rozwój miasta" - podkreślił Kubicki. W strukturze dochodów Zielonej Góry 56,2 proc. stanowią tzw. dochody własne, czyli udział miasta w podatkach PIT i CIT; 16,2 proc. opłaty i podatki lokalne, a 7,6

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego: wpływy z CIT powinny być o 10 mld zł wyższe

finansów publicznych to nie tylko walka o stabilne finanse. To również walka o uczciwe warunki działania na rynku. W tym o uczciwe zasady akumulacji własności prywatnej" - napisano w raporcie. Podkreślono, że stabilność wpływów z CIT jest kluczowa zarówno dla budżetu państwa, jak i finansów

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2016 r.

gospodarczą. "Biorąc pod uwagę strukturę dochodów budżetu państwa, a w szczególności dominujący udział podatków pośrednich w dochodach budżetowych, to właśnie popyt krajowy w głównej mierze determinuje poziom dochodów budżetu państwa" - wyjaśniono. Zaznaczono, że przewidywany w 2016 r. umiarkowany

Skowrońska: finanse publiczne nadal niezrównoważone

Skowrońska (PO). Skowrońska przedstawiła posłom stanowisko komisji nt. sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2014 r. Poinformowała, że komisja rekomenduje przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2014 r. oraz udzielenie rządowi absolutorium za ten okres. "Natomiast zgodnie z zapisem

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2016 r.

gospodarczą. "Biorąc pod uwagę strukturę dochodów budżetu państwa, a w szczególności dominujący udział podatków pośrednich w dochodach budżetowych, to właśnie popyt krajowy w głównej mierze determinuje poziom dochodów budżetu państwa" - wyjaśniono. Zaznaczono, że przewidywany w 2016 r. umiarkowany

Skowrońska: finanse publiczne nadal niezrównoważone

Skowrońska przedstawiła posłom sprawozdanie komisji nt. sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2014 r. Zwróciła uwagę w swoim wystąpieniu, że warunki realizacji budżetu w 2014 r. okazały się lepsze niż wcześniej oczekiwano: wzrost PKB był wyższy niż planowano, wyższe były dochody, a wydatki

Wasiak: więcej pieniędzy z budżetu musi trafiać na drogi

perspektywy, po wykorzystaniu wszystkich środków" - podkreśliła. "Na pewno niedługo wróci temat struktury budżetu państwa jako sposobu dzielenia podatków czy funkcjonowania budżetów samorządowych i gminnych. Samorządy +rozkwitły+ dzięki temu, że są istotnym elementem zarządzania środkami

Źródło MF: wkrótce zmiany w strukturze MF; nowy departament wydatków

"9 lipca ma wejść w życie nowy statut Ministerstwa Finansów. Będzie on dotyczył zmian w strukturze resortu, zmieni się także zakres działania niektórych departamentów, powstaną nowe, m.in. departament wydatków" - powiedziało PAP źródło z resortu finansów. "Za ten departament będzie

Neneman: tegoroczne wpływy z akcyzy bliskie założeniom z budżetu

stosunku do prognozowanego wykonania w 2014 r. Zgodnie z przewidywaniami MF relacja dochodów budżetu państwa z akcyzy do PKB wyniesie w 2015 r. 3,6 proc. i zmniejszy się w porównaniu do 2014 r. o 0,1 pkt proc. W uzasadnieniu do projektu budżetu na przyszły rok napisano, że prognoza dochodów z podatku

Niesprawiedliwy jak VAT. Biednych ten podatek kosztuje więcej

Niesprawiedliwy jak VAT. Biednych ten podatek kosztuje więcej

Fundacja CenEA specjalizuje się w wyliczaniu skutków finansowych zmian w podatkach. Badała już wyższe ulgi na dzieci i zamrożenie skali w podatku od dochodów osobistych. Teraz pod lupę wzięła VAT. VAT to najważniejsze źródło dochodów budżetu państwa. Daje 40 proc. wszystkich pieniędzy. Większa

Szałamacha dla PAP: udział LOT-u w europejskim holdingu lotniczym za akcje

państwa powinny zostać spółki takie jak Poczta Polska czy PKP. Skrytykował prywatyzację PKP Energetyka. "Uważamy, że czas wielkich prywatyzacji w Polsce już się zakończył, że prywatyzacja nie będzie już dostarczała wielkich pieniędzy do budżetu. W kilku przypadkach ta prywatyzacja zaszła nawet za

Taaaka dziura w VAT. Czy i jak da się ją zasypać?

Luka w VAT to różnica między tym, co hipotetycznie z tego podatku powinno wpłynąć do budżetu państwa, a tym, co do niego faktycznie wpływa. Jej rozmiary od kilku lat bada firma doradcza PwC. W zeszłym roku po raz pierwszy od siedmiu lat luka się zmniejszyła - do 2,4 proc. PKB z 2,9 proc. Była

Śmieciówki także w administracji publicznej?

osób aż 92 osoby nie są jednak zatrudnione nigdzie indziej, a aż 111 ma umowy-zlecenia na okres powyżej trzech miesięcy. NIK zebrał informacje na temat struktury zatrudnienia w ramach corocznej kontroli wykonywania budżetów w państwowych instytucjach. - To nie była oddzielna kontrola. Zebraliśmy po

Jest projekt budżetu powiększonej Zielonej Góry

wzrostem obu tych pozycji, w 2015 roku wyższy będzie także deficyt, który wyniesie 8,1 mln zł. W strukturze dochodów Zielonej Góry 56,2 proc. stanowią tzw. dochody własne, czyli udział miasta w podatkach PIT i CIT, 16,2 proc. opłaty i podatki lokalne, a 7,6 proc. inne dochody. Subwencja ogólna z budżetu

MinFin zatwierdziło koncepcję rozwoju Krajowej Informacji Podatkowej

stabilizacji w tym obszarze. Powinno to przyczynić się do większej dobrowolności w wypełnianiu obowiązków podatkowych, zmniejszenia liczby popełnianych błędów, skutkujących uszczupleniami lub opóźnieniami wpływów podatkowych do budżetu państwa, jak również do ograniczenia wizyt podatników w urzędach skarbowych

Urzędnicy bez podwyżek, administracja bez strategii

pozwy szykują funkcjonariusze Służby Więziennej, policjanci, część urzędników. Czy mają rację? Można oczywiście obśmiać żądania podwyżek jako populistyczne, obciążające budżet państwa. Można wypominać administracji, że nie ma precyzyjnych zasad mierzenia jej efektywności, duże wątpliwości budzi też

Szef POLSY: produkcja satelitów celem polskiego przemysłu kosmicznego

potrzebnych państwu. Przyznał, że budżet agencji nie pozwala na finansowanie dużych projektów. POLSA będzie mogła jednak określić, jak pozyskać środki z funduszy strukturalnych czy Narodowej Agencji Badań i Rozwoju. "Agencja obecnie (...) organizuje swój personel. Dopiero od października zaczynamy

Tracimy miliardy przez zagraniczne holdingi. Wielkie omijanie CIT

sztucznego, często nielegalnego generowania kosztów, zamiast wpłacać do budżetów państw, zatrzymują dla siebie. Polska przez takie działania - jak wynika z raportu - traci rocznie ok. 46 mld zł. Dla porównania - 38 mld zł kosztuje utrzymanie całej armii w 2015 r. A roczne wpływy budżetu z podatku CIT wynoszą

Rozpoczęła się wielka reforma finansów Watykanu

Sekretariat ds. Ekonomicznych, swoiste superministerstwo, będzie kontrolował i nadzorował wszystkie działania administracyjne i gospodarcze Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. Ma między innymi odpowiadać za przygotowanie ich budżetu. Franciszek powoła również audytora generalnego, którego zadaniem

CIT ucieka z Polski. Bo nie umiemy go zatrzymać [RAPORT]

których udziały posiada skarb państwa, płaci do budżetu 7,6 mld zł podatku (dane z 2011 r.). To 25 proc. wszystkich wpływów z CIT. Na pozostałe 357 tys. firm przypadło pozostałe trzy czwarte podatku. Autorzy raportu przyznają, że grupy kapitałowe z udziałem państwa to największe polskie przedsiębiorstwa

KHW sprzedał kopalnię Kazimierz-Juliusz Spółce Restrukturyzacji Kopalń

. Transakcja była możliwa dzięki zakończonym pracom legislacyjnym. Chodzi o zmianę ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, co umożliwiło przejęcie kopalni przez SRK i w konsekwencji pokrycie przez budżet państwa jej zobowiązań w wysokości ok. 120 mln zł i kosztów likwidacji, szacowanych na 160 mln

Jak się kręci karuzela VAT?

, stanowiąc tym samym nielegalny zarobek, finansowany z budżetu państwa. Schemat ten jest ponawiany, a jedyne ograniczenie czasowe stanowi wyprzedanie towaru, bądź zainteresowanie urzędu skarbowego. W tym momencie znikający podatnik... rzeczywiście znika. Kolejny mechanizm jest nieco bardziej złożony

Sejmik zgodził się na zmniejszenie udziałów woj. małopolskiego w Przewozach Regionalnych

wiąże się ze zmianą struktury udziałowców - wartość nominalna udziałów samorządów w spółce ma być obniżona o połowę z 1 tys. zł do 500 zł. Inwestorem strategicznym PR zostanie Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), która obejmie 51 proc. udziałów w spółce i wniesie do niej środki Skarbu Państwa czyli 770 mln

Sejm: kolejna dyskusja nt. przyszłości lasów należących do Państwa

społeczne, gospodarcze i kulturowe. Trzeba pamiętać, że stanowią nasz wspólny majątek narodowy" - zaznaczyła posłanka. Jak dodała konieczne jest utrzymanie struktury własnościowej LP jako dobra ogólnonarodowego, które nie będzie podlegać prywatyzacji. "Muszą pozostać własnością Skarbu Państwa

Sztuczne satelity będą produkowane w Polsce?

kosmicznego w dziedzinach potrzebnych państwu. Przyznał, że budżet agencji nie pozwala na finansowanie dużych projektów. POLSA będzie mogła jednak określić, jak pozyskać środki z funduszy strukturalnych czy Narodowej Agencji Badań i Rozwoju. - Agencja obecnie (...) organizuje swój personel. Dopiero od

Szef POLSY: produkcja satelitów celem polskiego przemysłu kosmicznego

potrzebnych państwu. Przyznał, że budżet agencji nie pozwala na finansowanie dużych projektów. POLSA będzie mogła jednak określić, jak pozyskać środki z funduszy strukturalnych czy Narodowej Agencji Badań i Rozwoju. "Agencja obecnie (...) organizuje swój personel. Dopiero od października zaczynamy

Szczurek: Polsce zależy, by nie zaliczać do deficytu wpłat do EFIS

udział państwa członkowskie, dokonując wpłat bezpośrednio z budżetów lub środków banków państwowych. Planuje się, że EFIS, który w latach 2015-2017 ma zmobilizować inwestycje w unijną gospodarkę o wartości co najmniej 315 mld euro, powstanie do połowy 2015 r. KE przewiduje, że jego początkowy kapitał

Korporacje i znikające miliardy z CIT. Jak walczyć o podatki

kasie państwa to blisko 50 mld zł. - Straty w podatku VAT są dość oczywiste, na podstawie transakcji, aktywności gospodarczej można wyliczyć, ile VAT powinno trafić do budżetu, a ile trafia faktycznie. Więc pokazanie zjawiska czy jego skali jest względnie proste - mówi "Wyborczej" prof. dr hab

NFOŚiGW wypłaci na finansowanie ochrony środowiska niemal 4,6 mld zł w 2016

dotacje z budżetu państwa, przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne" – czytamy w komunikacie.   "Narodowy Fundusz, jako dysponent środków publicznych, dba o wysoką jakość realizowanych projektów. Dlatego, udzielając dofinansowania, bierzemy pod uwagę efekt ekologiczny

Rostowski przeszedł do historii

późniejszym etapie kryzysu, silne powiązanie z gospodarką Niemiec, najsilniejszą w Unii Europejskiej.Nie oznacza to jednak, że w tych warunkach minister finansów miał raj. Wręcz przeciwnie. Spinanie budżetu - a to podstawowy jego obowiązek - w czasach, gdy dochody z podatków spadają, a potrzeby państwa rosną

OECD: Obciążenia podatkowe rosną jak przed kryzysem. W Polsce też

proc. To dlatego, że z powodu kryzysu w budżecie brakowało pieniędzy. Początkowo miało to być na trzy lata, ale z powodu przedłużającego się kryzysu i ambicji, by zredukować deficyt sektora finansów publicznych, okres obowiązywania wyższej stawki przedłużono na kolejne trzy lata. 21 państw OECD, które

Konwencja PiS: bardziej przejrzyste podatki i ułatwienia dla małych firm

sądach często doprowadzając do upadku prowadzone firmy" - diagnozował. Raczkowski podkreślił, że "de facto nie mamy w Polsce wysokich podatków". "Pytanie, jak zoptymalizować bez ich podnoszenia strukturę dochodów budżetu państwa poprzez bardziej efektywny model zarówno samonaliczenia

Komornik wchodzi na konta Mazowsza. Struzik: to chocholi taniec

mln zł. - Tyle, ile mamy, zapłacimy: 127 tys. zł - mówił we wrześniu marszałek Adam Struzik (Polskie Stronnictwo Ludowe). Janosikowego nie zapłacił też w październiku i grudniu. Liczył, że 220 mln zł za cztery ubiegłoroczne raty zapłaci z pożyczki z budżetu państwa. Ale, choć Sejm mu ją przyznał, to z

Piechociński: zakładany na 2015 r. wzrost PKB - powodem do dumy

. zł. Prognoza dochodów budżetu państwa na 2015 rok oparta jest na przewidywanej, nieznacznie wyższej niż w 2014 r., dynamice wzrostu PKB w wysokości 3,4 proc. w porównaniu do 3,3 proc. Mówiąc o zakładanej na przyszły rok wielkości wzrostu PKB Piechociński wskazał, że jednocześnie należy mieć

Eksperci: budżet na 2015 rok realny do wykonania

finanse publiczne potrzebują pilnej, gruntownej reformy, szczególnie po stronie wydatków. W środę rząd wstępnie przyjął projekt budżetu na 2015 r. Deficyt w przyszłym roku ma nie przekroczyć 46 mld 80 mln zł; dochody budżetu państwa mają wynieść 297 mld 252 mln 925 tys. zł, a wydatki 343 mld 332 mln 925

Artur Radziwiłł pełnomocnikiem rządu ds. wspierania reform na Ukrainie

pełnomocnik - będzie koordynował wszystkie działania podejmowane w Polsce na rzecz procesu reform na Ukrainie i jej dążeń do integracji z Europą, ma też sprzyjać zacieśnianiu współpracy polsko-ukraińskiej. Minister wyjaśnił powody umiejscowienia pełnomocnika w strukturach MF. "Stabilność i

Rząd poparł projekt PSL dotyczący m.in. ograniczeń podziału gospodarstw rolnych

Nieruchomości Rolnych przy sprzedaży nieruchomości rolnej albo jej części, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego" - napisano w komunikacie CIR. Zastrzeżono, że zdaniem rządu, biorąc pod uwagę sytuację budżetu państwa, nie ma potrzeby wprowadzania wszystkich zaproponowanych przez posłów zmian. "

Szczurek o sprawie Luxembourg Leaks: Tępić nieuczciwą konkurencję

rozwiązań, które umożliwiają płacenie podatków poza krajem, gdzie prowadzi się działalność. Przyznał, że niektóre skomplikowane struktury mające na celu unikanie płacenia podatków lub płacenia ich na bardzo niskim poziomie są legalne. Dodał zarazem: - Firmy, które to stosują, muszą pamiętać, że państwo

Portugalski rząd sprzeda państwowego ubezpieczyciela, by załatać dziurę budżetową

Portugalii. Z tej transakcji do budżetu państwa wpłynęło 85,6 mln euro. - Czwartkowa decyzja Rady Ministrów służy realizacji porozumienia kredytowego, jakie nasz kraj zawarł z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Unią Europejską, otrzymując 78 mld euro pożyczki - przypomniał Guedes. W kwietniu Trybunał

Ministerstwo Finansów ostro zabrało się do walki z unikaniem płacenia CIT

unikanie podatków niezgodne z prawem. To międzynarodowy problem. Ogólnoświatowa tendencja, która szkodzi fiskusowi, firmom, konkurencji podatkowej między państwami, budżetom - przekonywał profesor. Tłumaczył, że walka z unikaniem CIT jest trudna, bo jeśli przyjmiemy rozwiązania niekorzystne dla firm, zbyt

Konwencja PiS: bardziej przejrzyste podatki i ułatwienia dla małych firm

często doprowadzając do upadku prowadzone firmy" - diagnozował Raczkowski podkreślił, że "de facto nie mamy w Polsce wysokich podatków". "Pytanie, jak zoptymalizować bez ich podnoszenia strukturę dochodów budżetu państwa poprzez bardziej efektywny model zarówno samonaliczenia ze

Budżet na przyszły rok zbija deficyt

Czwartek i piątek rząd poświęcił na prace nad projektem budżetu państwa na 2014 r. Ministrowie ślęczeli nad nim w sumie kilkanaście godzin. - Projekt budżetu jest dość twardy. Oszczędny, odpowiedzialny i skrupulatnie zaplanowany. Ministrowie chcieli cyferka po cyferce przejrzeć wszystkie rubryki

UZP: polscy przedsiębiorcy nie są aktywni na unijnym rynku przetargów

kolejowych, zwracali oni też uwagę np. na zamówienia z zakresu obronności. "(W zamówieniach ze sfery obronności - PAP) są akurat możliwe wyłączenia z uwagi na interes bezpieczeństwa państwa. I rząd czasami korzysta z tych wyłączeń, ale struktura zamówień również jest bardzo niekorzystna dla polskiego

Skąd się bierze budżet Unii Europejskiej?

możemy kupić, płacąc kartą. W wypadku Unii Europejskiej taką kartą kredytową są tzw. Wieloletnie Ramy Finansowe. Raz na siedem lat ustalają je wspólnie państwa Unii i Komisja Europejska. Plan musi też zaakceptować Parlament Europejski. Po co są owe ramy? Po pierwsze, by określić strukturę zakładanych

KHW sprzedał kopalnię Kazimierz-Juliusz Spółce Restrukturyzacji Kopalń

budżet państwa jej zobowiązań w wysokości ok. 120 mln zł i kosztów likwidacji, szacowanych na 160 mln zł - w sumie 280 mln zł. Jak podkreślił Łukaszczyk, rzeczywista kwota wsparcia z budżetu będzie niższa, ponieważ majątek likwidowanej kopalni będzie sprzedawany. Prezes KHW zaznaczył, że realizowane są

Tania ropa nie wszystkich cieszy. Popyt napędza niskie ceny

porozumieniu w sprawie programu jądrowego nie będzie już podlegał embargu. Rosnący popyt to odpowiedź na niskie ceny ropy, które spadły poniżej 50 dol. za baryłkę. Państwa OPEC ścigają się z producentami spoza organizacji, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi, a przy okazji z Rosją, chcąc je wyprzeć z rynku

NIK: Zapobieganie transferowi dochodów poza polski system podatkowy zbyt słabe

Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego. "NIK podczas kontroli stwierdziła, że organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej nie były należycie przygotowane do prowadzenia kontroli prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Przeprowadzono jedynie nieliczne

Chodorkowski do Zachodu: Szykujcie plan Marshalla dla Rosji po Putinie

obronę pochłaniają 30 proc. budżetu państwa. Za granicę nie wolno wyjeżdżać nie tylko funkcjonariuszom MSW i służb specjalnych. Także wszystkim pracownikom firm państwowych oraz budżetówki. Wprowadzono planowanie centralne. Niepaństwowy sektor stanowi jedynie 10 proc. ekonomiki kraju. Zaczęły się

Czego nas Janosik nauczył. NASZYM ZDANIEM

do budżetu państwa. - A gdy my zgłaszamy poprawki do budżetu państwa w wysokości zaledwie miliarda, to słyszymy, że opozycja jest nieodpowiedzialna. Jak więc nazwać krok opcji rządzącej, która chciała Podkarpacie pozbawić 34 milionów? Nie pytając nikogo o zdanie, wbrew przepisom? - stawia pytania

Europejski Budżet Obywatelski, czyli jak UE winna służyć obywatelom

Unia Europejska nie ma dziś dobrej prasy. Nie dość, że dla szeregowego Niemca, Francuza czy Polaka stała się doskonale obojętną i technokratyczną strukturą, to jeszcze w mniemaniu wielu obywateli jest źródłem wszelkiego zła. Od bezrobocia (szczególnie młodych) poczynając, a na kryzysie finansowym

Ile Polska dołoży do EFIS? Szczurek stawia warunki

. Trzecia sprawa to znaczenie krajów wpłacających w strukturze zarządczej nowego funduszu - powiedział polskim dziennikarzom Szczurek. Zdaniem szefa resortu finansów kraje, które zdecydowałyby się na większą wpłatę na rzecz Funduszu, powinny mieć większą siłę głosu w zarządzie lub radzie nadzorczej EFSI

Emerytury będą coraz niższe

. Jednocześnie niekorzystnie będzie zmieniać się struktura demograficzna. W tym roku w Polsce będzie 5,2 mln emerytów i 14,7 mln osób pracujących. Na jednego emeryta przypadają obecnie niemal trzy osoby, za które odprowadzane są składki. W 2050 r. będą przypadały już tylko dwie. To oczywiście oznacza, że państwo

MF: Poziom prefinansowania potrzeb pożyczkowych na 2015 r. sięgnął ok. 30%

Warszawa, 30.12.2014 (ISBnews) - Poziom prefinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa na 2015 r. sięgnął ok. 30% na koniec tego roku, poinformował dyrektor departamentu długu publicznego w resorcie Piotr Marczak. "Na koniec grudnia rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych

Kocham giełdę!

Przeczytaj artykuł Anny Popiołek "Nie obrzydzajcie nam giełdy" Co więcej, zgadzam się z Panią Redaktor, że kondycja budżetu państwa, a wraz z nim ZUS-u zależy od koniunktury gospodarczej, ale powiedzieć, że to relacja identyczna, jak między wzrostem gospodarczym a giełdą, to spore

Szef MSP: w ciągu dwóch tygodni analiza dot. podatku od miedzi i srebra

wyrównają pieniądze, które zostaną włożone w poszukiwania tych złóż a potem ich eksploatację. Odnosząc się do zapowiedzi polityków PiS Kopacz zaznaczyła, że "podatek z KGHM chociażby do budżetu państwa od 2012 roku to 5 miliardów złotych". "Proszę sobie wyobrazić, że ze wszystkiego będziemy

Większe ulgi na dzieci wpłyną pozytywnie na przyrost naturalny?

rodziny, które w to wychowanie wkładają ogromy wysiłek. - Budżet państwa jest w stanie wytrzymać takie obciążenie, wystarczy zrobić w nim pewne przesunięcia - twierdzi Elżbieta Mączyńska. Dziś wydatki państwa są mało transparentne, daleko nam do przejrzystości budżetowej na przykład Skandynawów. - Wiadomo

Wielki szczyt budżetowy Unii Europejskiej. Dlaczego jest tak ważny?

UE? Unijny budżet to dziwny stwór. Bo z jednej strony raz na siedem ustalają go wszystkie państwa UE. Z drugiej strony co roku te same państwa raz jeszcze raz debatują nad nim. Wszystko przez to, że struktura budżetu jest kształtowana zarówno przez Wieloletnie Ramy Finansowe, jak i budżety UE na

Szczurek: Przypadki nieuczciwej konkurencji powinny być bezwzględnie tępione. Minister finansów o rajach podatkowych

stronach Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarstwa Śledczego (ICIJ) wynika, że co najmniej 16 przedsiębiorstw było powiązanych z Polską. - Budżet Polski traci na każdej firmie, która nie płaci podatku w Polsce, to jest jasne - powiedział w piątek polskim dziennikarzom w Brukseli Szczurek. Jak zaznaczył

Grecja zagra Rosją o unijne pieniądze

Od dwóch miesięcy rząd grecki prowadzi z Unią Europejską i międzynarodowymi instytucjami finansowymi dziwaczną grę. Negocjuje porozumienie, które pozwoli uruchomić kolejną transzę pożyczki, bez której Grecji zabraknie pieniędzy na funkcjonowanie państwa. Unia chce, by rząd Tsiprasa przedstawił

Polska w gronie twórców nowego azjatyckiego banku

przewidziana w chińskim budżecie. Termin zgłaszania swojego udziału w AIIB upłynął we wtorek. Gotowość przystąpienia do banku zadeklarowało już ponad 40 państw, m.in. Szwajcaria, Luksemburg, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Niemcy. Chęć akcesji zgłosiły także Australia, Korea Południowa, Izrael i Portugalia

Rząd i Sejm 'odważni' w sprawie VAT

VAT stanowi bardzo ważny dochód w budżecie państwa. Pierwotnie planowano zebrać z niego ponad 120 mld zł, czyli ponad 1/3 dochodów budżetu państwa. Wiadomo jednak, że wpływy będą niższe. Ale wiadomo też, że to najważniejszy podatek, więc stanowi "oczko" w głowie rządu. Problem z VAT ma

Tusk i Van Rompuy umiarkowanymi optymistami ws. budżetu UE

Kwestie związane z uzgodnionym na początku lutego przez przywódców UE budżetem na lata 2014-20 były jednym z tematów spotkania w Warszawie szefa polskiego rządu i przewodniczącego Rady Europejskiej. Polska w ramach nowej unijnej perspektywy ma otrzymać 105,8 mld euro, czyli o prawie 4 mld euro

Portret Polaka dłużnika. Nie spłacamy miliardów złotych kredytów

tysięcy klientów niż firma, która wpisuje jednego czy kilku dłużników. Do tej pory obowiązek wpisywania miały tylko gminy (długi alimentacyjne). Od kilku dni obowiązek dokonywania wpisów mają też sądy działające w imieniu skarbu państwa. Do BIG-ów zaczną więc masowo trafiać teraz np. niezapłacone grzywny

Patriota płaci podatki w Polsce. Wiceminister finansów zapowiada kontrole

bezpieczeństwa to zauważmy, że nie da się tego zrealizować bez pieniędzy z podatków. Przedsiębiorcy także powinni rzetelnie dokładać się do budżetu państwa w którym prowadzą działalność. Może ucieczki przed podatkami biorą się z przekonania, że państwo za głęboko sięga do kieszeni podatników? - Sięga nie tak

Najniższe stopy w historii będą jeszcze niższe

płynie do kasy państwa z podatków pośrednich), ale jest korzystna dla gospodarstw domowych, bo ich pieniądze są więcej warte. - Ludzie mogą więcej kupić. A to już pomaga dochodom budżetu - skwitował optymistycznie.

Kielce. Radni przeciwni wsparciu klubu Korona w budżecie na 2015 r.

koniec 2015 r. ma wynieść ok 620 mln zł. Najwięcej miasto wyda na oświatę i pomoc społeczną wspierane częściowo dotacjami z budżetu państwa - to 53 proc. w strukturze wydatków bieżących samorządu. Jeśli chodzi o inwestycje, kontynuowane będą przedsięwzięcia współfinansowane z kończącej się unijnej

Lewandowski: cięcia w propozycji budżetu UE korzystniejsze dla Polski

, taki jest urok tych negocjacji w kryzysie" - przyznał. Lewandowski zauważył, że w poprzedniej wersji propozycji budżetowej (przygotowanej przez Cypr) była nierównowaga, a teraz mamy do czynienia z innym sposobem zbilansowania budżetu i jego wewnętrzna struktura jest bardziej podobna do tego, co

Dlaczego związkowcy z PŻB chcą wstrzymania prywatyzacji spółki?

w posiadaniu skarbu państwa przyniosła wpływy do budżetu w wysokości 1,2 mld zł, a dochody z dywidend - 4,5 mld zł. - Argumentuje się, że prywatyzacja PŻB była zaplanowana [pięć poprzednich prób skończyło się fiaskiem], ale przecież jeśli plany są złe, to można je korygować - mówił w Radiu Koszalin

Dynamika PKB w II kw. lekko spowolniła, II półrocze ma być lepsze wg analityków

budżetu państwa sugeruje, że rząd wydawał mniej niż planował. Dzisiejsze dane wpisują się w serię nieco rozczarowujących odczytów o dynamice aktywności ekonomicznej w II kw. z pozostałych krajów europejskich (z Francji, Włoch i Niemiec), które są również istotnymi partnerami handlowymi Polski

Sąd o naborze urzędników do UE: Koniec faworyzowania Niemców, Anglików i Francuzów

sesjach plenarnych lub posiedzeniach komisji we wszystkich językach urzędowych. To samo dotyczy przedstawicieli państw członkowskich spotykających się w ramach Rady" - czytamy w uzasadnieniu wyroku. Francuski pierwszy, angielski czwarty Komisja Europejska przedstawiła sądowi UE wiele statystyk

Zysk PZU gorszy niż rok temu

, jakiej mógłby oczekiwać skarb państwa, bo potrzeby budżetu państwa są na tyle duże, żeby dywidendy "wyciskać" ze wszystkich spółek. Jest potrzeba, żeby tych pieniędzy było więcej, więc do tego są potrzebne dywidendy zaliczkowe. Także to, co zrobiło PZU, wydaje się zgodne z potrzebami budżetu

"S" zanurzona w Bałtyku czyli jak związkowcy zarabiają w spółkach

, gospodarka nieruchomościami, wpływy ze składek i coroczny budżet. "S" jako centrala i regiony dysponuje majątkiem, którego wartość może przekraczać miliard złotych. To głównie nieruchomości odzyskane w ramach rewindykacji po mieniu zagarniętym przez skarb państwa po wprowadzeniu stanu wojennego

Eksperci: Niemcy odczują kryzys w strefie euro

, której przekazano w środę raport ekspertów ekonomicznych, przyznała, że nie we wszystkich punktach zgadza się z ich oceną. Według niemieckiego rządu nawet mimo większych wydatków na świadczenia już w 2014 r. budżet państwa będzie prawie zrównoważony. Największe ryzyko dla niemieckiej gospodarki związane

Komisja rolnictwa zajmie się projektem ustawy ws. składek rolniczych

projektu na składki ma być przeznaczone 4 mln zł rocznie, a pieniądze pochodziłyby z rezerwy ministra rolnictwa. Finansowanie odbywałoby się za pośrednictwem izb rolniczych, które rozliczałyby inne organizacje rolnicze. Dotychczas (w latach 2008-2013) składki te opłacane były przez budżet państwa na mocy

Emeryci górniczy protestowali przed KW ws. deputatów

likwidowanych kopalń) zwróciły się też do rządu same spółki węglowe. W rozmowach ze związkowcami b. premier Donald Tusk mówił jednak, że państwo nie może przejąć ciężaru emeryckich deputatów w 2015 r. ze względu na zamknięcie prac nad budżetem i najwcześniej mogłoby to być możliwe w 2016 r. Wiceminister

Interpretacje podatkowe. Miały zdrożeć o 2500 proc., a... będą łatwiej dostępne

wypełnianiu obowiązków podatkowych, zmniejszenia liczby popełnianych błędów, skutkujących uszczupleniami lub opóźnieniami wpływów podatkowych do budżetu państwa, jak również do ograniczenia wizyt podatników w urzędach skarbowych.  Ministerstwo zapowiada też, że do nowej struktury będzie należeć

Coca-Cola planuje zwolnienia. Analitycy: To może niewiele zmienić

, choć nie największe w branży. Dwa lata temu największy rywal Coca-Coli, czyli Pepsi, zwolniło niecałe 9 tysięcy pracowników, czyli 3 proc. zatrudnionych w firmie. Ponadto firma tnie część kosztów reprezentacyjnych - limuzyny zarządu zostały zastąpione taksówkami oraz zmniejszono budżet na świąteczną

Trojanowska: przyjęcie programu jądrowego nie przesądza o budowie elektrowni

trzeba uzupełnić kredytem na warunkach komercyjnych" - dodała wiceprezes. Trojanowska zapewniła ponadto, że program nie przewiduje, by pieniądze z budżetu państwa były potrzebne na ten projekt. "Nie przewiduje się takiego rozwiązania" - podkreśliła. Piszczek mówiła, że jej spółka nie

A. Rotfeld, b. szef MSZ: Ustalono dobrą podstawę dalszych negocjacji

negocjacji. Mówili o tym Herman van Rompuy i kanclerz Angela Merkel. Jak pan ocenia stanowisko Niemiec. Tym razem Angela Merkel nie była polskim adwokatem. - Tylko, że proszę zwrócić uwagę, że Niemcy nie zostały wymienione, jako państwo najbardziej dążące do redukcji budżetu Unii. A przecież to nie Wielka

Właściciel sieci InPost: Dorobiono mi gębę wrednego kapitalisty

będzie się starzało. A żyjemy coraz dłużej. Będą rosły koszty utrzymania osób, które trzeba hospitalizować, którym trzeba zapewnić miejsca w domach opieki, wypłaty emerytur itp. Musimy poprawić strukturę demograficzną społeczeństwa. Zamiast wydawać bez sensu 200 czy 300 mln zł z budżetu państwa na jakieś

Sejm. Opozycja chce odrzucenia ustawy o lasach

Przygotowany przez rząd projekt stanowi, że Lasy Państwowe w latach 2014 i 2015 będą przekazywać do budżetu po 800 mln zł rocznie. Pieniądze te miałyby trafiać na budowę i przebudowę dróg lokalnych. Tegoroczna wpłata byłaby podzielona na raty. Od 2016 r. Lasy rocznie będą przekazywać natomiast do

Więcej Europy w gniazdkach

Zamiast budować elektrownie, budujcie sieci - zachęca państwa członkowskie Komisja Europejska, argumentując, że połączenie krajowych rynków energetycznych wzmocni bezpieczeństwo, zwiększy konkurencję i obniży ceny energii. Obok przepływu osób, towarów, usług i kapitału, przepływ prądu ma stać się

Prezes Citi apeluje do banków: "Ujawnijcie ile płacicie!"

przedstawienie wyliczeń, jeśli chodzi o wkład poszczególnych banków w finanse publiczne (płaconych podatków CIT, VAT, PIT czy podatku od wypłaconej akcjonariuszom dywidendy), mogłoby pomóc zrozumieć decydentom i obywatelom, jakie pieniądze są na stole i ile budżet państwa ma do stracenia, jeśli zbytnio przykręci

W Krakowie walczą z korupcją. Również tą międzynarodową

Jak powiedział podczas konferencji prasowej prezydent EPAC/EACN Giovanni Kessler, organy zajmujące się korupcją z różnych państw odczuwają ogromną potrzebę współpracy, bowiem coraz częściej zjawisko to przekracza granice i jego zwalczanie na szczeblu krajowym staje się niewystarczające.To wymaga

Polski rynek budowlany liderem w UE; przetargi jednak wygrywają firmy zagraniczne

, które miały miejsce przed Euro 2012. W 2016 r. możemy obserwować niewielkie spowolnienie np. w budownictwie wodno-kanalizacyjnym, ale będzie to wynikało przede wszystkim z przechodzenia do nowego budżetu unijnego. W tym samym okresie oczekuje się natomiast większych nakładów w budownictwie drogowym

Lewandowski: udział środków na rolnictwo w budżecie UE musi być mniejszy

zaufania do projektu europejskiego od pieniędzy z funduszy strukturalnych. - Wszyscy wiemy, że musimy przedstawić realistyczny budżet dla Europy. To znaczy: wszystkie państwa członkowskie muszą być z niego zadowolone. Nie może być wielkich przegranych - ocenił komisarz. Jeśli chodzi o strukturę budżetu

Gospodarka pełza. Budżet Polski do rewizji, nie będzie obniżki VAT?

O tym, co będzie się działo z budżetem państwa, Ministerstwo Finansów poważnie myśli już od połowy poprzedniego roku. Latem 2012 roku przygotowano projekt, który jednak nie ma szans na realizację, bo przyjęto w nim zbyt optymistyczny scenariusz dla naszej gospodarki. Analitycy resortu spodziewali

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery