struktura budżetu państwa

PAP

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o izbach rolniczych

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o izbach rolniczych

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał we wtorek nowelizację ustawy o izbach rolniczych. Pozwoli ona dofinansować z budżetu państwa w 2014 roku składki polskich organizacji rolniczych na unijną strukturę Copa-Cogeca.

Komisja rolnictwa za finansowaniem składek rolniczych z budżetu

Składki polskich organizacji rolniczych w unijnej strukturze Copa-Cogeca w 2014 r. będą finansowane z budżetu państwa - zakłada poselski projekt zmiany ustawy o izbach rolniczych. Sejmowa komisja rolnictwa skierowała w środę projekt do drugiego czytania.

Senat: nowelizacja ustawy o izbach rolniczych - do prezydenta

Do podpisu prezydenta trafi nowela ustawy o izbach rolniczych, która pozwoli budżetowi państwa dofinansować w 2014 roku składki polskich organizacji rolniczych na unijną strukturę Copa-Cogeca. Senat w czwartek nie zaproponował do niej żadnych poprawek.

Sejm znowelizował ustawę o izbach rolniczych

latach 2014-2016. Dotychczas (w latach 2008-2013) składki te opłacane były przez budżet państwa na mocy specjalnej ustawy. Do Copa-Cogeca należą: Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Samoobrona, Solidarność Rolników Indywidualnych, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

W 2014 r. w polskim domu na książki wydano przeciętnie 20,88 zł

samorządów terytorialnych stanowił 3,4 proc. (wobec 3,3 proc. w 2013 r.). Struktura wydatków na poszczególne rodzaje instytucji kultury i formy działalności kulturalnej w wydatkach budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego pozostała podobna do struktury tych wydatków w latach poprzednich

NBP wpłaci do budżetu ok. 8 mld zł z zysku za 2015 r.

NBP wpłaci do budżetu ok. 8 mld zł z zysku za 2015 r.

; - podkreślił NBP. "Optymalizacji kosztów towarzyszy stałe podnoszenie efektywności na poziomie finansowym. W latach 2004-14 Narodowy Bank Polski przekazał do budżetu państwa blisko 31,4 mld zł wpłaty z zysku, natomiast wpłata za rok 2015 wyniesie ok. 8 mld zł" - poinformował NBP. Bank centralny dodał

Budżet Zielonej Góry na 2016 r. uchwalony

i terenów zielonych. W strukturze dochodów Zielonej Góry 29,3 proc. stanowi udział miasta w podatkach PIT i CIT, 18,6 proc. opłaty i podatki lokalne, a 6,4 proc. inne dochody. Pozostałe dochody będą stanowiły dotacje celowe i subwencje z budżetu państwa. Z funduszy unijnych samorząd liczy na

Projekt budżetu Zielonej Góry zakłada ponad 152 mln zł na inwestycje

prezydent Kubicki. W strukturze dochodów Zielonej Góry 29,3 proc. stanowi udział miasta w podatkach PIT i CIT, 18,6 proc. opłaty i podatki lokalne, a 6,4 proc. inne dochody. Pozostałe dochody będą stanowiły dotacje celowe i subwencje z budżetu państwa. Z funduszy unijnych samorząd liczy na wsparcie w

MSP: Mamy nadzór nad spółkami o wartości 100 mld zł, z których nie wyjdziemy

; - podkreślił szef MSP. Dodał, że z 8,5 tys. państwowych przedsiębiorstw w 1989 r. na proces prywatyzacji czeka tylko 3% firm. Jednocześnie państwo zachowało wpływ na kluczowe sektory i firmy, których wartość stale rośnie. Do budżetu państwa z tytułu prywatyzacji wpłynęło od początku transformacji 152,6

Lubuskie . 143 mln zł na inwestycje w projekcie budżetu województwa na 2016 r.

latach poprzednich wyniesie w przyszłym roku ok. 31 mln zł" - powiedziała PAP skarbnik woj. lubuskiego Józefa Chalecka. W strukturze dochodów województwa największą pozycją w budżecie są: wpływy z udziału w podatku CIT (76,3 mln zł), wpływy z udziały w podatku PIT (28,7 mln zł), subwencje (84,8 mln

Szydło: nowy projekt budżetu uwzględni zapowiedzi z expose

zapoznał się we wtorek z informacją na temat realizacji budżetu państwa w roku 2015 oraz wysłuchała informacji dotyczących harmonogramu prac nad projektem budżetu państwa na rok 2016. Szydło powiedziała, że rozmawiała z ministrem finansów Pawłem Szałamachą o harmonogramie prac nad budżetem na rok 2016

"Rzeczpospolita": Sprzedawcy już startują z sezonem świątecznym

poziomie 280 euro. Kwota nie jest na tle innych państw szczególnie wysoka, ale systematycznie rośnie. Rok temu Polacy deklarowali chęć wydania niemal 13 proc. więcej niż w 2013 r. Jeśli chodzi o strukturę wydatków, wciąż zbliżone są kwoty przeznaczane na zakupy spożywcze oraz świąteczne prezenty. Z ok

MSP: w latach 2007-2015 dochody z dywidend wyniosły 45 mld zł

dodało, że dokument odnosi się do spółek jednoosobowych Skarbu Państwa oraz spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa - przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów szczególnych dla wybranych podmiotów, a także do spółek z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa, w których ze względu na strukturę

Budżet 2016. Planowane wydatki na rolnictwo - ok. 54 mld zł

"Analiza dochodów i wydatków budżetu państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi zaplanowanych na 2016 r. pozwala na stwierdzenie, że wielkość i struktura tych wydatków budżetowych zapewnią sprawną realizację zadań, które należą do kompetencji i obowiązków ministra rolnictwa" - powiedziała

Skarb Państwa za utrzymaniem większościowego akcjonariatu w Grupie Lotos

akcjonariatu SP w Grupie Lotos i niezmienianie udziału w jego strukturze - większościowym właścicielem Lotosu jest państwo, ma 53,19 proc. akcji tej spółki. "Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, Grupa Lotos została

Lubuskie . Sejmik przyjął budżet regionu na 2016 r.

. Te pieniądze przeznaczymy na dokończenie modernizacji urzędu. Dodatkowo, przeprowadzamy audyt energetyczny, co da wymierne korzyści w zarządzaniu administracją" - powiedziała marszałek Polak. W strukturze dochodów województwa największą pozycją w budżecie są: wpływy z udziału w podatku CIT

Fitch potwierdził ratingi Gliwic BBB+ i A+(pol), perspektywa pozytywna

wynieść łącznie 1,1 mld zł (średnio 20% wydatków budżetowych rocznie), głównie w związku z realizacją Drogowej Trasy Średnicowej, inwestycji współfinansowanej z budżetu państwa oraz ze środków unijnych. Około 80% wydatków majątkowych może być sfinansowane z nadwyżki bieżącej miasta oraz dotacji na

PwC: Górnictwo oddaje państwu ponad 30% dochodów, co hamuje rozwój branży

Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Branża górnicza odprowadza do budżetu państwa ponad 30% swoich dochodów pochodzących z wydobycia, co zmniejsza jej możliwości inwestycyjne i hamuje rozwój, uważa senior manager w PwC Polska Michał Zwyrtek. "Branża górnicza poprzez rozbudowany system

Posłowie PiS chcą wprowadzić poprawki do budżetu

Posłowie PiS chcą wprowadzić poprawki do budżetu

Poseł PiS Mariusz Błaszczak powiedział w środę, że PiS jest gotowe na jak najszybsze zwołanie pierwszego posiedzenia nowego Sejmu, gdyż "z punktu widzenia chociażby prac nad budżetem państwa, im szybciej, tym lepiej". - Nasze projekty ustaw dotyczą zarówno wydatków budżetowych, jak i

Posłowie PiS: autopoprawka będzie de facto projektem nowego budżetu

Poseł PiS Mariusz Błaszczak powiedział w środę, że PiS jest gotowe na jak najszybsze zwołanie pierwszego posiedzenia nowego Sejmu, gdyż "z punktu widzenia chociażby prac nad budżetem państwa, im szybciej, tym lepiej". "Nasze projekty ustaw dotyczą zarówno wydatków budżetowych, jak i

Zielona Góra. Budżet na 2015 rok: prawie 108 mln zł na inwestycje

;Najważniejsze jednak, że udało się w budżecie wygospodarować pokaźną sumę na inwestycje, a te oznaczają rozwój miasta" - podkreślił Kubicki. W strukturze dochodów Zielonej Góry 56,2 proc. stanowią tzw. dochody własne, czyli udział miasta w podatkach PIT i CIT; 16,2 proc. opłaty i podatki lokalne, a 7,6

MF: Administracja podatkowa w 2016 r. weźmie pod lupę kilkanaście branż

MF: Administracja podatkowa w 2016 r. weźmie pod lupę kilkanaście branż

Branże te w dokumencie opisano jako priorytetowe podobszary ryzyka, na których organy podatkowe powinny skupiać swoją uwagę. W dokumencie zidentyfikowano także zjawiska szczególnie newralgiczne z punktu widzenia potencjalnych zagrożeń dla budżetu państwa. - Opublikowanie dokumentu ma na celu

MF: administracja podatkowa w 2016 r. weźmie pod lupę kilkanaście branż

Branże te w dokumencie opisano jako tzw. priorytetowe podobszary ryzyka, na których organy podatkowe powinny skupiać swoją uwagę. W dokumencie zidentyfikowano także zjawiska szczególnie newralgiczne z punktu widzenia potencjalnych zagrożeń dla budżetu państwa. "Opublikowanie dokumentu ma na

RPP: Wzrost PKB w tym roku będzie nieco szybszy niż zakładane przez NBP 3,3%

. Według RPP, do przyspieszenia tempa wzrostu PKB przyczynić się może głównie wyższa dynamika spożycia indywidualnego, oraz, w mniejszym stopniu, inwestycji budżetu państwa. W kierunku obniżenia dynamiki PKB będzie natomiast oddziaływał niższy wzrost inwestycji prywatnych, związany z wprowadzeniem podatku

Ok. 300 pracowników Inspekcji Transportu Drogowego przed MIR

przywilejów inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) z uprawnieniami Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Kolei i Straży Pożarnej. Pracownicy ITD postulują ponadto ujednolicenie struktur w ramach inspekcji. Opowiadają się za wcieleniem delegatur Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD

Źródło MF: wkrótce zmiany w strukturze MF; nowy departament wydatków

"9 lipca ma wejść w życie nowy statut Ministerstwa Finansów. Będzie on dotyczył zmian w strukturze resortu, zmieni się także zakres działania niektórych departamentów, powstaną nowe, m.in. departament wydatków" - powiedziało PAP źródło z resortu finansów. "Za ten departament będzie

Śląski sejmik przyjął budżet na 2016 r., najwięcej na transport i łączność

lata 2014-2020 samorząd woj. śląskiego zamierza w 2016 r. wydać blisko 320 mln zł (w tym 250 mln zł z UE, blisko 33 mln zł z budżetu państwa i ponad 36,7 mln zł środków własnych). Na organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez spółki Przewozy Regionalne

Neneman: tegoroczne wpływy z akcyzy bliskie założeniom z budżetu

stosunku do prognozowanego wykonania w 2014 r. Zgodnie z przewidywaniami MF relacja dochodów budżetu państwa z akcyzy do PKB wyniesie w 2015 r. 3,6 proc. i zmniejszy się w porównaniu do 2014 r. o 0,1 pkt proc. W uzasadnieniu do projektu budżetu na przyszły rok napisano, że prognoza dochodów z podatku

Senackie komisje za 70 proc. podatkiem od niektórych odpraw prezesów

, czy jest to spółka skarbu państwa, czy podmiot prywatny. Kolejna wątpliwość związana jest z pewnością opodatkowania, czy zaufania do państwa prawa. Pracownik spółki może bowiem nie znać jej struktury właścicielskiej, co oznacza, że w praktyce dowie się, jak wysoki podatek zapłaci dopiero w momencie

Kaźmierczak: Szydło nadal prowadzi kampanię wyborczą

"To wyglądało, jakby PiS nie zrozumiał, że skończyła się kampania wyborcza i czas przejść do konkretów, nie do ogólnych zapowiedzi. Niepokojące jest, że tych konkretów jest więcej po stronie wydatków, a nie przychodów państwa. Zastanawiające jest też to, że dużo zmian ma się dokonać w pierwsze

Niesprawiedliwy jak VAT. Biednych ten podatek kosztuje więcej

Fundacja CenEA specjalizuje się w wyliczaniu skutków finansowych zmian w podatkach. Badała już wyższe ulgi na dzieci i zamrożenie skali w podatku od dochodów osobistych. Teraz pod lupę wzięła VAT. VAT to najważniejsze źródło dochodów budżetu państwa. Daje 40 proc. wszystkich pieniędzy. Większa

Rządowych przymiarek cd. Brudziński zostanie szefem klubu PiS?

klubu. Ograniczona ma być rola ministra finansów. W programie z 2014 r. PiS opisuje ją tak: ograniczona do strategicznego planowania finansowego oraz prowadzenia księgowości budżetowej państwa. Minister ma być księgowym budżetu. W PiS już słychać, że przy takich ograniczeniach raczej żaden ze znanych

Komisja za podniesieniem do 70 proc. podatku od odpraw dla prezesów

kontraktów i dostosowanie wysokości odpraw i odszkodowań do rozsądnych i uczciwych standardów" - napisano w uzasadnieniu. Zdaniem autorów projektu zmiana wywoła "pozytywne skutki społeczno-gospodarcze oraz finansowe dla budżetu państwa poprzez zwiększenie wpływów do budżetu". Nowela miałaby

Jest projekt budżetu powiększonej Zielonej Góry

wzrostem obu tych pozycji, w 2015 roku wyższy będzie także deficyt, który wyniesie 8,1 mln zł. W strukturze dochodów Zielonej Góry 56,2 proc. stanowią tzw. dochody własne, czyli udział miasta w podatkach PIT i CIT, 16,2 proc. opłaty i podatki lokalne, a 7,6 proc. inne dochody. Subwencja ogólna z budżetu

Szałamacha dla PAP: udział LOT-u w europejskim holdingu lotniczym za akcje

państwa powinny zostać spółki takie jak Poczta Polska czy PKP. Skrytykował prywatyzację PKP Energetyka. "Uważamy, że czas wielkich prywatyzacji w Polsce już się zakończył, że prywatyzacja nie będzie już dostarczała wielkich pieniędzy do budżetu. W kilku przypadkach ta prywatyzacja zaszła nawet za

Taaaka dziura w VAT. Czy i jak da się ją zasypać?

Luka w VAT to różnica między tym, co hipotetycznie z tego podatku powinno wpłynąć do budżetu państwa, a tym, co do niego faktycznie wpływa. Jej rozmiary od kilku lat bada firma doradcza PwC. W zeszłym roku po raz pierwszy od siedmiu lat luka się zmniejszyła - do 2,4 proc. PKB z 2,9 proc. Była

Śmieciówki także w administracji publicznej?

osób aż 92 osoby nie są jednak zatrudnione nigdzie indziej, a aż 111 ma umowy-zlecenia na okres powyżej trzech miesięcy. NIK zebrał informacje na temat struktury zatrudnienia w ramach corocznej kontroli wykonywania budżetów w państwowych instytucjach. - To nie była oddzielna kontrola. Zebraliśmy po

Urzędnicy bez podwyżek, administracja bez strategii

pozwy szykują funkcjonariusze Służby Więziennej, policjanci, część urzędników. Czy mają rację? Można oczywiście obśmiać żądania podwyżek jako populistyczne, obciążające budżet państwa. Można wypominać administracji, że nie ma precyzyjnych zasad mierzenia jej efektywności, duże wątpliwości budzi też

Rozpoczęła się wielka reforma finansów Watykanu

Sekretariat ds. Ekonomicznych, swoiste superministerstwo, będzie kontrolował i nadzorował wszystkie działania administracyjne i gospodarcze Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. Ma między innymi odpowiadać za przygotowanie ich budżetu. Franciszek powoła również audytora generalnego, którego zadaniem

CenEA: najtańsze dla budżetu propozycje PSL, najdroższe komitetu KORWiN

państwo 67,4 mld zł (20,7 proc. dochodów) Jeszcze więcej budżet straciłby, gdyby swoje pomysły zrealizowała Zjednoczona Lewica. Wprowadzenie kwoty wolnej od podatku na poziomie 21 tys. zł z jednoczesną 40 proc. stawką PIT, podwyższenie zasiłków i tzw. premii obywatelskiej w wysokości 500 zł oznaczałoby

PwC: Poczta Polska powinna zaangażować się w e-administrację i e-handel

. Alternatywą dla polskiego systemu, mogłoby według niego być finansowanie z budżetu państwa. "Model finansowania przyjęty w Polsce jest taki, że proporcjonalnie do przychodów finansują to wszyscy operatorzy pocztowi, co według moich szacunków oznacza, że ok. 95 proc., tej kwoty będzie musiała pokryć sama

Białystok wystąpił z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

członkami są m.in. samorządy, firmy i organizacje turystyczne. Białystok był jednym z dwunastu samorządów, które działały w PROT. Uchwałę o wystąpieniu z jego struktur radni uzasadnili przede wszystkim tym, że chcą nawiązania przez miasto ściślejszej współpracy dotyczącej wspierania turystyki z samorządami

Szef POLSY: produkcja satelitów celem polskiego przemysłu kosmicznego

potrzebnych państwu. Przyznał, że budżet agencji nie pozwala na finansowanie dużych projektów. POLSA będzie mogła jednak określić, jak pozyskać środki z funduszy strukturalnych czy Narodowej Agencji Badań i Rozwoju. "Agencja obecnie (...) organizuje swój personel. Dopiero od października zaczynamy

Tracimy miliardy przez zagraniczne holdingi. Wielkie omijanie CIT

sztucznego, często nielegalnego generowania kosztów, zamiast wpłacać do budżetów państw, zatrzymują dla siebie. Polska przez takie działania - jak wynika z raportu - traci rocznie ok. 46 mld zł. Dla porównania - 38 mld zł kosztuje utrzymanie całej armii w 2015 r. A roczne wpływy budżetu z podatku CIT wynoszą

Polityka PiS mocno bije w portfele oszczędzających

zagranicznych oraz posiadaczy oszczędności zaczęły się mnożyć pytania. Minister finansów Paweł Szałamacha ogłosił, że w tegorocznym budżecie będzie większy o 3,9 mld zł deficyt, niż planowali poprzednicy (mimo że kasa państwa jest w dobrym stanie). Pojawiły się podejrzenia, że w przyszłym roku, wskutek

Eksperci: PiS nie zagrozi gospodarce, bo nie spełni obietnic [Opinie]

- Wygrana PiS to neutralna wiadomość dla gospodarki. Do obietnic przedwyborczych nie przywiązywałbym tak dużej wagi, bo niemal wszystkie partie obiecują drogie zmiany, na które nie ma pokrycia w budżecie. Wyborcy w mniejszym czy większym stopniu wiedzą o tym. Do zaburzenia w państwie nie dojdzie. Zmiany w

KHW sprzedał kopalnię Kazimierz-Juliusz Spółce Restrukturyzacji Kopalń

. Transakcja była możliwa dzięki zakończonym pracom legislacyjnym. Chodzi o zmianę ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, co umożliwiło przejęcie kopalni przez SRK i w konsekwencji pokrycie przez budżet państwa jej zobowiązań w wysokości ok. 120 mln zł i kosztów likwidacji, szacowanych na 160 mln

Eksperci: Trudno będzie uniknąć podatku bankowego

ostrożnościowych" - mówił PAP. "Banki w Polsce płacą podatki na ogólnych zasadach, odprowadzając jako sektor najwyższy podatek dochodowy CIT do budżetu państwa. Jednocześnie, będąc podmiotami nadzorowanymi przez państwowy nadzór - Komisję Nadzoru Finansowego oraz aparat skarbowy jako duzi podatnicy

CIT ucieka z Polski. Bo nie umiemy go zatrzymać [RAPORT]

których udziały posiada skarb państwa, płaci do budżetu 7,6 mld zł podatku (dane z 2011 r.). To 25 proc. wszystkich wpływów z CIT. Na pozostałe 357 tys. firm przypadło pozostałe trzy czwarte podatku. Autorzy raportu przyznają, że grupy kapitałowe z udziałem państwa to największe polskie przedsiębiorstwa

Jak się kręci karuzela VAT?

, stanowiąc tym samym nielegalny zarobek, finansowany z budżetu państwa. Schemat ten jest ponawiany, a jedyne ograniczenie czasowe stanowi wyprzedanie towaru, bądź zainteresowanie urzędu skarbowego. W tym momencie znikający podatnik... rzeczywiście znika. Kolejny mechanizm jest nieco bardziej złożony

Sztuczne satelity będą produkowane w Polsce?

kosmicznego w dziedzinach potrzebnych państwu. Przyznał, że budżet agencji nie pozwala na finansowanie dużych projektów. POLSA będzie mogła jednak określić, jak pozyskać środki z funduszy strukturalnych czy Narodowej Agencji Badań i Rozwoju. - Agencja obecnie (...) organizuje swój personel. Dopiero od

Szef POLSY: produkcja satelitów celem polskiego przemysłu kosmicznego

potrzebnych państwu. Przyznał, że budżet agencji nie pozwala na finansowanie dużych projektów. POLSA będzie mogła jednak określić, jak pozyskać środki z funduszy strukturalnych czy Narodowej Agencji Badań i Rozwoju. "Agencja obecnie (...) organizuje swój personel. Dopiero od października zaczynamy

Sejm: kolejna dyskusja nt. przyszłości lasów należących do Państwa

społeczne, gospodarcze i kulturowe. Trzeba pamiętać, że stanowią nasz wspólny majątek narodowy" - zaznaczyła posłanka. Jak dodała konieczne jest utrzymanie struktury własnościowej LP jako dobra ogólnonarodowego, które nie będzie podlegać prywatyzacji. "Muszą pozostać własnością Skarbu Państwa

Rostowski przeszedł do historii

późniejszym etapie kryzysu, silne powiązanie z gospodarką Niemiec, najsilniejszą w Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że w tych warunkach minister finansów miał raj. Wręcz przeciwnie. Spinanie budżetu - a to podstawowy jego obowiązek - w czasach, gdy dochody z podatków spadają, a potrzeby państwa rosną

Szczurek: Polsce zależy, by nie zaliczać do deficytu wpłat do EFIS

udział państwa członkowskie, dokonując wpłat bezpośrednio z budżetów lub środków banków państwowych. Planuje się, że EFIS, który w latach 2015-2017 ma zmobilizować inwestycje w unijną gospodarkę o wartości co najmniej 315 mld euro, powstanie do połowy 2015 r. KE przewiduje, że jego początkowy kapitał

Union Investment TFI: Inwestorzy na GPW zaakceptowali spodziewane zwycięstwo PiS

wprowadzony, co widać w cenach banków. Szacuje się, że z tytułu podatku od banków budżet państwa pozyska ok. 5 mld zł. Jedyną nierozstrzygniętą kwestią pozostaje kwestia kredytów CHF. Co prawda, negatywne dla banków rozwiązanie przynajmniej częściowo zostało odzwierciedlone w ich cenach, jednak sprawa może

NFOŚiGW wypłaci na finansowanie ochrony środowiska niemal 4,6 mld zł w 2016

dotacje z budżetu państwa, przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne" – czytamy w komunikacie.   "Narodowy Fundusz, jako dysponent środków publicznych, dba o wysoką jakość realizowanych projektów. Dlatego, udzielając dofinansowania, bierzemy pod uwagę efekt ekologiczny

Komornik wchodzi na konta Mazowsza. Struzik: to chocholi taniec

mln zł. - Tyle, ile mamy, zapłacimy: 127 tys. zł - mówił we wrześniu marszałek Adam Struzik (Polskie Stronnictwo Ludowe). Janosikowego nie zapłacił też w październiku i grudniu. Liczył, że 220 mln zł za cztery ubiegłoroczne raty zapłaci z pożyczki z budżetu państwa. Ale, choć Sejm mu ją przyznał, to z

OECD: Obciążenia podatkowe rosną jak przed kryzysem. W Polsce też

proc. To dlatego, że z powodu kryzysu w budżecie brakowało pieniędzy. Początkowo miało to być na trzy lata, ale z powodu przedłużającego się kryzysu i ambicji, by zredukować deficyt sektora finansów publicznych, okres obowiązywania wyższej stawki przedłużono na kolejne trzy lata. 21 państw OECD, które

Zapowiedzi z exposé to rozwój czy zwijanie?

, to wtedy również w budżecie będzie brakowało pieniędzy. PiS funduje więc Polsce permanentny kryzys finansów państwa, z fatalnymi skutkami dla gospodarki i naszych relacji z Unią Europejską. Bo Polska zobowiązała się ograniczać deficyt. Jakim cudem da się to pogodzić ze wzrostem wydatków o

Portugalski rząd sprzeda państwowego ubezpieczyciela, by załatać dziurę budżetową

Portugalii. Z tej transakcji do budżetu państwa wpłynęło 85,6 mln euro. - Czwartkowa decyzja Rady Ministrów służy realizacji porozumienia kredytowego, jakie nasz kraj zawarł z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Unią Europejską, otrzymując 78 mld euro pożyczki - przypomniał Guedes. W kwietniu Trybunał

Korporacje i znikające miliardy z CIT. Jak walczyć o podatki

kasie państwa to blisko 50 mld zł. - Straty w podatku VAT są dość oczywiste, na podstawie transakcji, aktywności gospodarczej można wyliczyć, ile VAT powinno trafić do budżetu, a ile trafia faktycznie. Więc pokazanie zjawiska czy jego skali jest względnie proste - mówi "Wyborczej" prof. dr hab

Eksperci: budżet na 2015 rok realny do wykonania

finanse publiczne potrzebują pilnej, gruntownej reformy, szczególnie po stronie wydatków. W środę rząd wstępnie przyjął projekt budżetu na 2015 r. Deficyt w przyszłym roku ma nie przekroczyć 46 mld 80 mln zł; dochody budżetu państwa mają wynieść 297 mld 252 mln 925 tys. zł, a wydatki 343 mld 332 mln 925

Piechociński: zakładany na 2015 r. wzrost PKB - powodem do dumy

. zł. Prognoza dochodów budżetu państwa na 2015 rok oparta jest na przewidywanej, nieznacznie wyższej niż w 2014 r., dynamice wzrostu PKB w wysokości 3,4 proc. w porównaniu do 3,3 proc. Mówiąc o zakładanej na przyszły rok wielkości wzrostu PKB Piechociński wskazał, że jednocześnie należy mieć

Artur Radziwiłł pełnomocnikiem rządu ds. wspierania reform na Ukrainie

pełnomocnik - będzie koordynował wszystkie działania podejmowane w Polsce na rzecz procesu reform na Ukrainie i jej dążeń do integracji z Europą, ma też sprzyjać zacieśnianiu współpracy polsko-ukraińskiej. Minister wyjaśnił powody umiejscowienia pełnomocnika w strukturach MF. "Stabilność i

Budżet na przyszły rok zbija deficyt

Czwartek i piątek rząd poświęcił na prace nad projektem budżetu państwa na 2014 r. Ministrowie ślęczeli nad nim w sumie kilkanaście godzin. - Projekt budżetu jest dość twardy. Oszczędny, odpowiedzialny i skrupulatnie zaplanowany. Ministrowie chcieli cyferka po cyferce przejrzeć wszystkie rubryki

Szczurek o sprawie Luxembourg Leaks: Tępić nieuczciwą konkurencję

rozwiązań, które umożliwiają płacenie podatków poza krajem, gdzie prowadzi się działalność. Przyznał, że niektóre skomplikowane struktury mające na celu unikanie płacenia podatków lub płacenia ich na bardzo niskim poziomie są legalne. Dodał zarazem: - Firmy, które to stosują, muszą pamiętać, że państwo

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ kończy etap inwestycji

infrastrukturalnym jest Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+. Łączna wartość tych trzech przedsięwzięć to ponad 852 mln zł, z czego 710 mln zł pochodzi ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Władze WCB EIT+ podkreślają, że instytucja współpracuje z dużymi firmami z

Przejęcie władzy, a nie rozwój. Rząd rozda pieniądze, których nie ma

emerytalnego, które - według analiz Kancelarii Prezydenta - tylko w latach 2016-19 będzie kosztować ok. 40 mld zł. O ile w 2016 r. budżet państwa jest w stanie ten wzrost wydatków udźwignąć dzięki odsunięciu w czasie realizacji niektórych pomysłów i jednorazowym, nadzwyczajnym wpływom (sprzedaż licencji na

Agonia górnictwa trwa. Co branży przyniesie 2016 rok?

Unii - zaznacza Dziekoński. W jego ocenie, możliwe jest też inne rozwiązanie, w którym rząd ignoruje unijne regulacje i stworzy jedno państwowe przedsiębiorstwo górnicze skupiające kopalnie i dopłacające do wydobycia z budżetu państwa. Komisja Europejska z pewnością nie zaakceptowałaby takiego

Europejski Budżet Obywatelski, czyli jak UE winna służyć obywatelom

Unia Europejska nie ma dziś dobrej prasy. Nie dość, że dla szeregowego Niemca, Francuza czy Polaka stała się doskonale obojętną i technokratyczną strukturą, to jeszcze w mniemaniu wielu obywateli jest źródłem wszelkiego zła. Od bezrobocia (szczególnie młodych) poczynając, a na kryzysie finansowym

KHW sprzedał kopalnię Kazimierz-Juliusz Spółce Restrukturyzacji Kopalń

budżet państwa jej zobowiązań w wysokości ok. 120 mln zł i kosztów likwidacji, szacowanych na 160 mln zł - w sumie 280 mln zł. Jak podkreślił Łukaszczyk, rzeczywista kwota wsparcia z budżetu będzie niższa, ponieważ majątek likwidowanej kopalni będzie sprzedawany. Prezes KHW zaznaczył, że realizowane są

Czego nas Janosik nauczył. NASZYM ZDANIEM

do budżetu państwa. - A gdy my zgłaszamy poprawki do budżetu państwa w wysokości zaledwie miliarda, to słyszymy, że opozycja jest nieodpowiedzialna. Jak więc nazwać krok opcji rządzącej, która chciała Podkarpacie pozbawić 34 milionów? Nie pytając nikogo o zdanie, wbrew przepisom? - stawia pytania

Ministerstwo Finansów ostro zabrało się do walki z unikaniem płacenia CIT

unikanie podatków niezgodne z prawem. To międzynarodowy problem. Ogólnoświatowa tendencja, która szkodzi fiskusowi, firmom, konkurencji podatkowej między państwami, budżetom - przekonywał profesor. Tłumaczył, że walka z unikaniem CIT jest trudna, bo jeśli przyjmiemy rozwiązania niekorzystne dla firm, zbyt

Tania ropa nie wszystkich cieszy. Popyt napędza niskie ceny

porozumieniu w sprawie programu jądrowego nie będzie już podlegał embargu. Rosnący popyt to odpowiedź na niskie ceny ropy, które spadły poniżej 50 dol. za baryłkę. Państwa OPEC ścigają się z producentami spoza organizacji, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi, a przy okazji z Rosją, chcąc je wyprzeć z rynku

NIK: Zapobieganie transferowi dochodów poza polski system podatkowy zbyt słabe

Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego. "NIK podczas kontroli stwierdziła, że organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej nie były należycie przygotowane do prowadzenia kontroli prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Przeprowadzono jedynie nieliczne

GUS bije na alarm: Polska będzie się wyludniać i gwałtownie starzeć

już dziś co roku budżet państwa dokłada do ZUS ok. 40-50 mld zł. Kolejny pomysł obecnego rządu to wypłata 500 zł na dziecko. Resort rodziny w uzasadnieniu ustawy wskazuje, że dzięki ustawie ma się poprawić demografia. Inaczej mówiąc, ma się rodzić więcej dzieci. Łącznie w latach 2017-26 ma przyjść na

KRRiT: wszyscy powinni płacić ok. 8,5 zł miesięcznie na media publiczne

publiczne finansować bezpośrednio z budżetu państwa. Jednocześnie - zdaniem KRRiT - powinno się ograniczyć emisję reklam w mediach publicznych do czterech minut na godzinę (obecnie jest to 12 minut.) Według KRRiT zmiana finansowania mediów publicznych powinna wiązać się ze zmianą modelu ich funkcjonowania

Chodorkowski do Zachodu: Szykujcie plan Marshalla dla Rosji po Putinie

obronę pochłaniają 30 proc. budżetu państwa. Za granicę nie wolno wyjeżdżać nie tylko funkcjonariuszom MSW i służb specjalnych. Także wszystkim pracownikom firm państwowych oraz budżetówki. Wprowadzono planowanie centralne. Niepaństwowy sektor stanowi jedynie 10 proc. ekonomiki kraju. Zaczęły się

Ile Polska dołoży do EFIS? Szczurek stawia warunki

. Trzecia sprawa to znaczenie krajów wpłacających w strukturze zarządczej nowego funduszu - powiedział polskim dziennikarzom Szczurek. Zdaniem szefa resortu finansów kraje, które zdecydowałyby się na większą wpłatę na rzecz Funduszu, powinny mieć większą siłę głosu w zarządzie lub radzie nadzorczej EFSI

Sejm odłożył reformę administracji podatkowej o pół roku

". "My pracujemy nad konsolidacją administracji skarbowej i połączeniem administracji celnej i skarbowej w jeden spójny funkcjonalny organizm. To jest koncepcja, którą opracowaliśmy już w latach 2006-2007 i nie została przez państwa wdrożona. Są bardzo duże luki efektywnościowe w administracji

Emerytury będą coraz niższe

. Jednocześnie niekorzystnie będzie zmieniać się struktura demograficzna. W tym roku w Polsce będzie 5,2 mln emerytów i 14,7 mln osób pracujących. Na jednego emeryta przypadają obecnie niemal trzy osoby, za które odprowadzane są składki. W 2050 r. będą przypadały już tylko dwie. To oczywiście oznacza, że państwo

Kocham giełdę!

Przeczytaj artykuł Anny Popiołek "Nie obrzydzajcie nam giełdy" Co więcej, zgadzam się z Panią Redaktor, że kondycja budżetu państwa, a wraz z nim ZUS-u zależy od koniunktury gospodarczej, ale powiedzieć, że to relacja identyczna, jak między wzrostem gospodarczym a giełdą, to spore

Tusk i Van Rompuy umiarkowanymi optymistami ws. budżetu UE

Kwestie związane z uzgodnionym na początku lutego przez przywódców UE budżetem na lata 2014-20 były jednym z tematów spotkania w Warszawie szefa polskiego rządu i przewodniczącego Rady Europejskiej. Polska w ramach nowej unijnej perspektywy ma otrzymać 105,8 mld euro, czyli o prawie 4 mld euro

Koniec taryf? Rząd nie wyklucza uwolnienia cen prądu dla gospodarstw domowych

się do głównych celów, które wyznacza sobie jego ministerstwo. W pierwszym etapie ze skarbu państwa do Ministerstwa Energii przechodzą sprawy związane z górnictwem. W następnej kolejności - mniej więcej w drugim kwartale przyszłego roku - sprawy związane z energetyką. Minister potwierdził, że Polska

Większe ulgi na dzieci wpłyną pozytywnie na przyrost naturalny?

rodziny, które w to wychowanie wkładają ogromy wysiłek. - Budżet państwa jest w stanie wytrzymać takie obciążenie, wystarczy zrobić w nim pewne przesunięcia - twierdzi Elżbieta Mączyńska. Dziś wydatki państwa są mało transparentne, daleko nam do przejrzystości budżetowej na przykład Skandynawów. - Wiadomo

Rząd i Sejm 'odważni' w sprawie VAT

VAT stanowi bardzo ważny dochód w budżecie państwa. Pierwotnie planowano zebrać z niego ponad 120 mld zł, czyli ponad 1/3 dochodów budżetu państwa. Wiadomo jednak, że wpływy będą niższe. Ale wiadomo też, że to najważniejszy podatek, więc stanowi "oczko" w głowie rządu. Problem z VAT ma

PiS za odroczeniem wejścia w życie ustawy o administracji podatkowej; opozycja - przeciw

wskazywał, że jego klub opowiada się za likwidacją podatku CIT. "Tego się nie da naprawić, to trzeba po prostu zlikwidować. W to miejsce wprowadzić przychodowy podatek, równy, obligatoryjny dla wszystkich" - podkreślił. W jego ocenie, dzięki takiej zmianie do budżetu państwa wpłynie "

Szczurek: Przypadki nieuczciwej konkurencji powinny być bezwzględnie tępione. Minister finansów o rajach podatkowych

stronach Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarstwa Śledczego (ICIJ) wynika, że co najmniej 16 przedsiębiorstw było powiązanych z Polską. - Budżet Polski traci na każdej firmie, która nie płaci podatku w Polsce, to jest jasne - powiedział w piątek polskim dziennikarzom w Brukseli Szczurek. Jak zaznaczył

Lewandowski: cięcia w propozycji budżetu UE korzystniejsze dla Polski

, taki jest urok tych negocjacji w kryzysie" - przyznał. Lewandowski zauważył, że w poprzedniej wersji propozycji budżetowej (przygotowanej przez Cypr) była nierównowaga, a teraz mamy do czynienia z innym sposobem zbilansowania budżetu i jego wewnętrzna struktura jest bardziej podobna do tego, co

Grecja zagra Rosją o unijne pieniądze

Od dwóch miesięcy rząd grecki prowadzi z Unią Europejską i międzynarodowymi instytucjami finansowymi dziwaczną grę. Negocjuje porozumienie, które pozwoli uruchomić kolejną transzę pożyczki, bez której Grecji zabraknie pieniędzy na funkcjonowanie państwa. Unia chce, by rząd Tsiprasa przedstawił

Polska w gronie twórców nowego azjatyckiego banku

przewidziana w chińskim budżecie. Termin zgłaszania swojego udziału w AIIB upłynął we wtorek. Gotowość przystąpienia do banku zadeklarowało już ponad 40 państw, m.in. Szwajcaria, Luksemburg, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Niemcy. Chęć akcesji zgłosiły także Australia, Korea Południowa, Izrael i Portugalia

Patriota płaci podatki w Polsce. Wiceminister finansów zapowiada kontrole

bezpieczeństwa to zauważmy, że nie da się tego zrealizować bez pieniędzy z podatków. Przedsiębiorcy także powinni rzetelnie dokładać się do budżetu państwa w którym prowadzą działalność. Może ucieczki przed podatkami biorą się z przekonania, że państwo za głęboko sięga do kieszeni podatników? - Sięga nie tak

Prezes Kompanii Węglowej złożył dymisję z dniem 31 grudnia br.

miałaby zostać utworzona na bazie 11 kopalń znajdujących się dotychczas w strukturach KW i kilku innych jej zakładów. 24 września resort skarbu podał, że NKW powstanie w kształcie kapitałowym, który nie będzie zakwestionowany przez Komisję Europejską. Podkreślono, że prace nad nadaniem nowej spółce tego

Najniższe stopy w historii będą jeszcze niższe

płynie do kasy państwa z podatków pośrednich), ale jest korzystna dla gospodarstw domowych, bo ich pieniądze są więcej warte. - Ludzie mogą więcej kupić. A to już pomaga dochodom budżetu - skwitował optymistycznie.

Kielce. Radni przeciwni wsparciu klubu Korona w budżecie na 2015 r.

koniec 2015 r. ma wynieść ok 620 mln zł. Najwięcej miasto wyda na oświatę i pomoc społeczną wspierane częściowo dotacjami z budżetu państwa - to 53 proc. w strukturze wydatków bieżących samorządu. Jeśli chodzi o inwestycje, kontynuowane będą przedsięwzięcia współfinansowane z kończącej się unijnej

Portret Polaka dłużnika. Nie spłacamy miliardów złotych kredytów

tysięcy klientów niż firma, która wpisuje jednego czy kilku dłużników. Do tej pory obowiązek wpisywania miały tylko gminy (długi alimentacyjne). Od kilku dni obowiązek dokonywania wpisów mają też sądy działające w imieniu skarbu państwa. Do BIG-ów zaczną więc masowo trafiać teraz np. niezapłacone grzywny

Dlaczego związkowcy z PŻB chcą wstrzymania prywatyzacji spółki?

w posiadaniu skarbu państwa przyniosła wpływy do budżetu w wysokości 1,2 mld zł, a dochody z dywidend - 4,5 mld zł. - Argumentuje się, że prywatyzacja PŻB była zaplanowana [pięć poprzednich prób skończyło się fiaskiem], ale przecież jeśli plany są złe, to można je korygować - mówił w Radiu Koszalin

Zysk PZU gorszy niż rok temu

, jakiej mógłby oczekiwać skarb państwa, bo potrzeby budżetu państwa są na tyle duże, żeby dywidendy "wyciskać" ze wszystkich spółek. Jest potrzeba, żeby tych pieniędzy było więcej, więc do tego są potrzebne dywidendy zaliczkowe. Także to, co zrobiło PZU, wydaje się zgodne z potrzebami budżetu

Dynamika PKB w II kw. lekko spowolniła, II półrocze ma być lepsze wg analityków

budżetu państwa sugeruje, że rząd wydawał mniej niż planował. Dzisiejsze dane wpisują się w serię nieco rozczarowujących odczytów o dynamice aktywności ekonomicznej w II kw. z pozostałych krajów europejskich (z Francji, Włoch i Niemiec), które są również istotnymi partnerami handlowymi Polski

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery