struktura budżetu państwa

PAP

Senat: budżet ma płacić składki za więcej organizacji rolniczych w strukturach UE

Senat: budżet ma płacić składki za więcej organizacji rolniczych w strukturach UE

Budżet państwa ma płacić do 2020 roku składki za więcej organizacji rolniczych w strukturach UE, niż proponował Sejm - zakładają poprawki do ustawy o izbach rolniczych, które w czwartek zaakceptował Senat.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o izbach rolniczych

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał we wtorek nowelizację ustawy o izbach rolniczych. Pozwoli ona dofinansować z budżetu państwa w 2014 roku składki polskich organizacji rolniczych na unijną strukturę Copa-Cogeca.

Senat: nowelizacja ustawy o izbach rolniczych - do prezydenta

Do podpisu prezydenta trafi nowela ustawy o izbach rolniczych, która pozwoli budżetowi państwa dofinansować w 2014 roku składki polskich organizacji rolniczych na unijną strukturę Copa-Cogeca. Senat w czwartek nie zaproponował do niej żadnych poprawek.

Komisja rolnictwa za finansowaniem składek rolniczych z budżetu

zrzesza 60 narodowych związków rolniczych, a Cogeca - 32 organizacje spółdzielcze. Dotychczas (w latach 2008-2013) składki te opłacane były przez budżet państwa na mocy specjalnej ustawy. Do Copa-Cogeca należą: Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Samoobrona, Solidarność Rolników

Sejm znowelizował ustawę o izbach rolniczych

latach 2014-2016. Dotychczas (w latach 2008-2013) składki te opłacane były przez budżet państwa na mocy specjalnej ustawy. Do Copa-Cogeca należą: Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Samoobrona, Solidarność Rolników Indywidualnych, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Budżet nadal będzie opłacał składki organizacji rolniczych w unijnych strukturach

Spółdzielczą oraz stowarzyszenia zrzeszające młodych rolników" - wskazano w informacji nt. ustawy zamieszczonej na stronie kancelarii głowy państwa. Zgodnie z nowelą budżet państwa będzie płacić składki nie tylko - jak dotąd - za izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, uczestniczące w

MSP: Mamy nadzór nad spółkami o wartości 100 mld zł, z których nie wyjdziemy

; - podkreślił szef MSP. Dodał, że z 8,5 tys. państwowych przedsiębiorstw w 1989 r. na proces prywatyzacji czeka tylko 3% firm. Jednocześnie państwo zachowało wpływ na kluczowe sektory i firmy, których wartość stale rośnie. Do budżetu państwa z tytułu prywatyzacji wpłynęło od początku transformacji 152,6

Sejm za rozszerzeniem listy organizacji, za które składki w UE płaci budżet

Sprawa dotyczy opłacania składek przez budżet za rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz pracodawców rolnych. Poprawki przyjęte przez senatorów zakładają m.in., że budżet państwa będzie płacić składki nie tylko za izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, uczestniczące w unijnych

Skarb Państwa za utrzymaniem większościowego akcjonariatu w Grupie Lotos

akcjonariatu SP w Grupie Lotos i niezmienianie udziału w jego strukturze - większościowym właścicielem Lotosu jest państwo, ma 53,19 proc. akcji tej spółki. "Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, Grupa Lotos została

Zielona Góra. Budżet na 2015 rok: prawie 108 mln zł na inwestycje

;Najważniejsze jednak, że udało się w budżecie wygospodarować pokaźną sumę na inwestycje, a te oznaczają rozwój miasta" - podkreślił Kubicki. W strukturze dochodów Zielonej Góry 56,2 proc. stanowią tzw. dochody własne, czyli udział miasta w podatkach PIT i CIT; 16,2 proc. opłaty i podatki lokalne, a 7,6

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2016 r.

gospodarczą. "Biorąc pod uwagę strukturę dochodów budżetu państwa, a w szczególności dominujący udział podatków pośrednich w dochodach budżetowych, to właśnie popyt krajowy w głównej mierze determinuje poziom dochodów budżetu państwa" - wyjaśniono. Zaznaczono, że przewidywany w 2016 r. umiarkowany

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2016 r.

gospodarczą. "Biorąc pod uwagę strukturę dochodów budżetu państwa, a w szczególności dominujący udział podatków pośrednich w dochodach budżetowych, to właśnie popyt krajowy w głównej mierze determinuje poziom dochodów budżetu państwa" - wyjaśniono. Zaznaczono, że przewidywany w 2016 r. umiarkowany

Debata w PAP: kogeneracja to maksymalny sposób wykorzystania węgla

wspierając kogenerację redukujemy te szkody, to jest uzasadnione, żeby budżet państwa uczestniczył w tym projekcie" - dodał. Takim wsparciem - według Żylicza - nie musi być dotacja, a np. obniżka podatków. Nawiązując do tego prof. Żmijewski powiedział, że państwo powinno wspierać inwestorów, którzy

Źródło MF: wkrótce zmiany w strukturze MF; nowy departament wydatków

"9 lipca ma wejść w życie nowy statut Ministerstwa Finansów. Będzie on dotyczył zmian w strukturze resortu, zmieni się także zakres działania niektórych departamentów, powstaną nowe, m.in. departament wydatków" - powiedziało PAP źródło z resortu finansów. "Za ten departament będzie

Neneman: tegoroczne wpływy z akcyzy bliskie założeniom z budżetu

stosunku do prognozowanego wykonania w 2014 r. Zgodnie z przewidywaniami MF relacja dochodów budżetu państwa z akcyzy do PKB wyniesie w 2015 r. 3,6 proc. i zmniejszy się w porównaniu do 2014 r. o 0,1 pkt proc. W uzasadnieniu do projektu budżetu na przyszły rok napisano, że prognoza dochodów z podatku

Niesprawiedliwy jak VAT. Biednych ten podatek kosztuje więcej

Niesprawiedliwy jak VAT. Biednych ten podatek kosztuje więcej

Fundacja CenEA specjalizuje się w wyliczaniu skutków finansowych zmian w podatkach. Badała już wyższe ulgi na dzieci i zamrożenie skali w podatku od dochodów osobistych. Teraz pod lupę wzięła VAT. VAT to najważniejsze źródło dochodów budżetu państwa. Daje 40 proc. wszystkich pieniędzy. Większa

Jest projekt budżetu powiększonej Zielonej Góry

wzrostem obu tych pozycji, w 2015 roku wyższy będzie także deficyt, który wyniesie 8,1 mln zł. W strukturze dochodów Zielonej Góry 56,2 proc. stanowią tzw. dochody własne, czyli udział miasta w podatkach PIT i CIT, 16,2 proc. opłaty i podatki lokalne, a 7,6 proc. inne dochody. Subwencja ogólna z budżetu

MinFin zatwierdziło koncepcję rozwoju Krajowej Informacji Podatkowej

stabilizacji w tym obszarze. Powinno to przyczynić się do większej dobrowolności w wypełnianiu obowiązków podatkowych, zmniejszenia liczby popełnianych błędów, skutkujących uszczupleniami lub opóźnieniami wpływów podatkowych do budżetu państwa, jak również do ograniczenia wizyt podatników w urzędach skarbowych

Urzędnicy bez podwyżek, administracja bez strategii

Urzędnicy bez podwyżek, administracja bez strategii

pozwy szykują funkcjonariusze Służby Więziennej, policjanci, część urzędników. Czy mają rację? Można oczywiście obśmiać żądania podwyżek jako populistyczne, obciążające budżet państwa. Można wypominać administracji, że nie ma precyzyjnych zasad mierzenia jej efektywności, duże wątpliwości budzi też

Rozpoczęła się wielka reforma finansów Watykanu

Rozpoczęła się wielka reforma finansów Watykanu

Sekretariat ds. Ekonomicznych, swoiste superministerstwo, będzie kontrolował i nadzorował wszystkie działania administracyjne i gospodarcze Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. Ma między innymi odpowiadać za przygotowanie ich budżetu. Franciszek powoła również audytora generalnego, którego zadaniem

Sejmik zgodził się na zmniejszenie udziałów woj. małopolskiego w Przewozach Regionalnych

wiąże się ze zmianą struktury udziałowców - wartość nominalna udziałów samorządów w spółce ma być obniżona o połowę z 1 tys. zł do 500 zł. Inwestorem strategicznym PR zostanie Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), która obejmie 51 proc. udziałów w spółce i wniesie do niej środki Skarbu Państwa czyli 770 mln

KHW sprzedał kopalnię Kazimierz-Juliusz Spółce Restrukturyzacji Kopalń

. Transakcja była możliwa dzięki zakończonym pracom legislacyjnym. Chodzi o zmianę ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, co umożliwiło przejęcie kopalni przez SRK i w konsekwencji pokrycie przez budżet państwa jej zobowiązań w wysokości ok. 120 mln zł i kosztów likwidacji, szacowanych na 160 mln

Poczta Polska odprowadza do budżetu państwa ponad 1 mld zł

względem jest wyjątkiem na krajowym rynku pocztowym". "Łączne płatności Poczty Polskiej S.A. wnoszone do budżetu państwa przekraczają miliard złotych i są już dziś wyższe, niż łączne efekty kontraktów realizowanych przez Spółkę na rzecz instytucji publicznych. Poczta Polska, która płaci podatki

Szczurek: Polsce zależy, by nie zaliczać do deficytu wpłat do EFIS

udział państwa członkowskie, dokonując wpłat bezpośrednio z budżetów lub środków banków państwowych. Planuje się, że EFIS, który w latach 2015-2017 ma zmobilizować inwestycje w unijną gospodarkę o wartości co najmniej 315 mld euro, powstanie do połowy 2015 r. KE przewiduje, że jego początkowy kapitał

Zmiany w akcyzie groźne dla budżetu? Awantura o podatki do papierosów

propozycji zawartych w projekcie ustawy związanej z realizacją ustawy budżetowej na rok 2013. (...) zaproponowano drastyczną zmianę struktury opodatkowania akcyzą wyrobów tytoniowych, korzystną wyłącznie dla produktów jednej firmy - lidera rynkowego, a jednocześnie narażającą budżet państwa na wymierne

OECD: Obciążenia podatkowe rosną jak przed kryzysem. W Polsce też

proc. To dlatego, że z powodu kryzysu w budżecie brakowało pieniędzy. Początkowo miało to być na trzy lata, ale z powodu przedłużającego się kryzysu i ambicji, by zredukować deficyt sektora finansów publicznych, okres obowiązywania wyższej stawki przedłużono na kolejne trzy lata. 21 państw OECD, które

Rostowski przeszedł do historii

późniejszym etapie kryzysu, silne powiązanie z gospodarką Niemiec, najsilniejszą w Unii Europejskiej.Nie oznacza to jednak, że w tych warunkach minister finansów miał raj. Wręcz przeciwnie. Spinanie budżetu - a to podstawowy jego obowiązek - w czasach, gdy dochody z podatków spadają, a potrzeby państwa rosną

Artur Radziwiłł pełnomocnikiem rządu ds. wspierania reform na Ukrainie

pełnomocnik - będzie koordynował wszystkie działania podejmowane w Polsce na rzecz procesu reform na Ukrainie i jej dążeń do integracji z Europą, ma też sprzyjać zacieśnianiu współpracy polsko-ukraińskiej. Minister wyjaśnił powody umiejscowienia pełnomocnika w strukturach MF. "Stabilność i

Rząd poparł projekt PSL dotyczący m.in. ograniczeń podziału gospodarstw rolnych

Nieruchomości Rolnych przy sprzedaży nieruchomości rolnej albo jej części, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego" - napisano w komunikacie CIR. Zastrzeżono, że zdaniem rządu, biorąc pod uwagę sytuację budżetu państwa, nie ma potrzeby wprowadzania wszystkich zaproponowanych przez posłów zmian. "

Eksperci: budżet na 2015 rok realny do wykonania

finanse publiczne potrzebują pilnej, gruntownej reformy, szczególnie po stronie wydatków. W środę rząd wstępnie przyjął projekt budżetu na 2015 r. Deficyt w przyszłym roku ma nie przekroczyć 46 mld 80 mln zł; dochody budżetu państwa mają wynieść 297 mld 252 mln 925 tys. zł, a wydatki 343 mld 332 mln 925

Piechociński: zakładany na 2015 r. wzrost PKB - powodem do dumy

. zł. Prognoza dochodów budżetu państwa na 2015 rok oparta jest na przewidywanej, nieznacznie wyższej niż w 2014 r., dynamice wzrostu PKB w wysokości 3,4 proc. w porównaniu do 3,3 proc. Mówiąc o zakładanej na przyszły rok wielkości wzrostu PKB Piechociński wskazał, że jednocześnie należy mieć

Komornik wchodzi na konta Mazowsza. Struzik: to chocholi taniec

mln zł. - Tyle, ile mamy, zapłacimy: 127 tys. zł - mówił we wrześniu marszałek Adam Struzik (Polskie Stronnictwo Ludowe). Janosikowego nie zapłacił też w październiku i grudniu. Liczył, że 220 mln zł za cztery ubiegłoroczne raty zapłaci z pożyczki z budżetu państwa. Ale, choć Sejm mu ją przyznał, to z

Szczurek o sprawie Luxembourg Leaks: Tępić nieuczciwą konkurencję

rozwiązań, które umożliwiają płacenie podatków poza krajem, gdzie prowadzi się działalność. Przyznał, że niektóre skomplikowane struktury mające na celu unikanie płacenia podatków lub płacenia ich na bardzo niskim poziomie są legalne. Dodał zarazem: - Firmy, które to stosują, muszą pamiętać, że państwo

NIK: Zapobieganie transferowi dochodów poza polski system podatkowy zbyt słabe

Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego. "NIK podczas kontroli stwierdziła, że organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej nie były należycie przygotowane do prowadzenia kontroli prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Przeprowadzono jedynie nieliczne

Portugalski rząd sprzeda państwowego ubezpieczyciela, by załatać dziurę budżetową

Portugalii. Z tej transakcji do budżetu państwa wpłynęło 85,6 mln euro. - Czwartkowa decyzja Rady Ministrów służy realizacji porozumienia kredytowego, jakie nasz kraj zawarł z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Unią Europejską, otrzymując 78 mld euro pożyczki - przypomniał Guedes. W kwietniu Trybunał

Chodorkowski do Zachodu: Szykujcie plan Marshalla dla Rosji po Putinie

obronę pochłaniają 30 proc. budżetu państwa. Za granicę nie wolno wyjeżdżać nie tylko funkcjonariuszom MSW i służb specjalnych. Także wszystkim pracownikom firm państwowych oraz budżetówki. Wprowadzono planowanie centralne. Niepaństwowy sektor stanowi jedynie 10 proc. ekonomiki kraju. Zaczęły się

KHW sprzedał kopalnię Kazimierz-Juliusz Spółce Restrukturyzacji Kopalń

budżet państwa jej zobowiązań w wysokości ok. 120 mln zł i kosztów likwidacji, szacowanych na 160 mln zł - w sumie 280 mln zł. Jak podkreślił Łukaszczyk, rzeczywista kwota wsparcia z budżetu będzie niższa, ponieważ majątek likwidowanej kopalni będzie sprzedawany. Prezes KHW zaznaczył, że realizowane są

Budżet na przyszły rok zbija deficyt

Czwartek i piątek rząd poświęcił na prace nad projektem budżetu państwa na 2014 r. Ministrowie ślęczeli nad nim w sumie kilkanaście godzin.- Projekt budżetu jest dość twardy. Oszczędny, odpowiedzialny i skrupulatnie zaplanowany. Ministrowie chcieli cyferka po cyferce przejrzeć wszystkie rubryki

Ile Polska dołoży do EFIS? Szczurek stawia warunki

. Trzecia sprawa to znaczenie krajów wpłacających w strukturze zarządczej nowego funduszu - powiedział polskim dziennikarzom Szczurek. Zdaniem szefa resortu finansów kraje, które zdecydowałyby się na większą wpłatę na rzecz Funduszu, powinny mieć większą siłę głosu w zarządzie lub radzie nadzorczej EFSI

Skąd się bierze budżet Unii Europejskiej?

możemy kupić, płacąc kartą. W wypadku Unii Europejskiej taką kartą kredytową są tzw. Wieloletnie Ramy Finansowe. Raz na siedem lat ustalają je wspólnie państwa Unii i Komisja Europejska. Plan musi też zaakceptować Parlament Europejski. Po co są owe ramy? Po pierwsze, by określić strukturę zakładanych

Emerytury będą coraz niższe

. Jednocześnie niekorzystnie będzie zmieniać się struktura demograficzna. W tym roku w Polsce będzie 5,2 mln emerytów i 14,7 mln osób pracujących. Na jednego emeryta przypadają obecnie niemal trzy osoby, za które odprowadzane są składki. W 2050 r. będą przypadały już tylko dwie. To oczywiście oznacza, że państwo

MF: Poziom prefinansowania potrzeb pożyczkowych na 2015 r. sięgnął ok. 30%

Warszawa, 30.12.2014 (ISBnews) - Poziom prefinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa na 2015 r. sięgnął ok. 30% na koniec tego roku, poinformował dyrektor departamentu długu publicznego w resorcie Piotr Marczak. "Na koniec grudnia rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych

Europejski Budżet Obywatelski, czyli jak UE winna służyć obywatelom

Unia Europejska nie ma dziś dobrej prasy. Nie dość, że dla szeregowego Niemca, Francuza czy Polaka stała się doskonale obojętną i technokratyczną strukturą, to jeszcze w mniemaniu wielu obywateli jest źródłem wszelkiego zła. Od bezrobocia (szczególnie młodych) poczynając, a na kryzysie finansowym

Czego nas Janosik nauczył. NASZYM ZDANIEM

do budżetu państwa.- A gdy my zgłaszamy poprawki do budżetu państwa w wysokości zaledwie miliarda, to słyszymy, że opozycja jest nieodpowiedzialna. Jak więc nazwać krok opcji rządzącej, która chciała Podkarpacie pozbawić 34 milionów? Nie pytając nikogo o zdanie, wbrew przepisom? - stawia pytania

MF sprzedało 7-letnie obligacje o wartości 500 mln CHF

neto budżetu państwa wzrosną do 53,98 mld zł w 2015 r. z planowanych na ten rok 47,38 mld zł. Planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu) wynosi 154,83 mld zł w 2015 r. wobec 126,84 mld zł w 2014 r. (ISBnews)

BGK: w latach 2004-2014 KFD wydał 132,7 mld zł

perspektywie finansowej UE na budowę nowoczesnych dróg rząd chce przeznaczyć 93 mld zł. Pieniądze te będą pochodziły ze środków krajowych i unijnych. Na utrzymanie i zarządzanie drogami w latach 2014-2023, MIR określiło wydatki z budżetu państwa na poziomie ok. 48,7 mld zł. Z tych pieniędzy mają być

Kocham giełdę!

Przeczytaj artykuł Anny Popiołek "Nie obrzydzajcie nam giełdy" Co więcej, zgadzam się z Panią Redaktor, że kondycja budżetu państwa, a wraz z nim ZUS-u zależy od koniunktury gospodarczej, ale powiedzieć, że to relacja identyczna, jak między wzrostem gospodarczym a giełdą, to spore

Większe ulgi na dzieci wpłyną pozytywnie na przyrost naturalny?

rodziny, które w to wychowanie wkładają ogromy wysiłek. - Budżet państwa jest w stanie wytrzymać takie obciążenie, wystarczy zrobić w nim pewne przesunięcia - twierdzi Elżbieta Mączyńska. Dziś wydatki państwa są mało transparentne, daleko nam do przejrzystości budżetowej na przykład Skandynawów. - Wiadomo

Grecja zagra Rosją o unijne pieniądze

Od dwóch miesięcy rząd grecki prowadzi z Unią Europejską i międzynarodowymi instytucjami finansowymi dziwaczną grę. Negocjuje porozumienie, które pozwoli uruchomić kolejną transzę pożyczki, bez której Grecji zabraknie pieniędzy na funkcjonowanie państwa. Unia chce, by rząd Tsiprasa przedstawił

Szczurek: Przypadki nieuczciwej konkurencji powinny być bezwzględnie tępione. Minister finansów o rajach podatkowych

stronach Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarstwa Śledczego (ICIJ) wynika, że co najmniej 16 przedsiębiorstw było powiązanych z Polską. - Budżet Polski traci na każdej firmie, która nie płaci podatku w Polsce, to jest jasne - powiedział w piątek polskim dziennikarzom w Brukseli Szczurek. Jak zaznaczył

Polska w gronie twórców nowego azjatyckiego banku

przewidziana w chińskim budżecie. Termin zgłaszania swojego udziału w AIIB upłynął we wtorek. Gotowość przystąpienia do banku zadeklarowało już ponad 40 państw, m.in. Szwajcaria, Luksemburg, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Niemcy. Chęć akcesji zgłosiły także Australia, Korea Południowa, Izrael i Portugalia

Wielki szczyt budżetowy Unii Europejskiej. Dlaczego jest tak ważny?

UE? Unijny budżet to dziwny stwór. Bo z jednej strony raz na siedem ustalają go wszystkie państwa UE. Z drugiej strony co roku te same państwa raz jeszcze raz debatują nad nim. Wszystko przez to, że struktura budżetu jest kształtowana zarówno przez Wieloletnie Ramy Finansowe, jak i budżety UE na

Patriota płaci podatki w Polsce. Wiceminister finansów zapowiada kontrole

bezpieczeństwa to zauważmy, że nie da się tego zrealizować bez pieniędzy z podatków. Przedsiębiorcy także powinni rzetelnie dokładać się do budżetu państwa w którym prowadzą działalność. Może ucieczki przed podatkami biorą się z przekonania, że państwo za głęboko sięga do kieszeni podatników? - Sięga nie tak

Rząd i Sejm 'odważni' w sprawie VAT

VAT stanowi bardzo ważny dochód w budżecie państwa. Pierwotnie planowano zebrać z niego ponad 120 mld zł, czyli ponad 1/3 dochodów budżetu państwa. Wiadomo jednak, że wpływy będą niższe. Ale wiadomo też, że to najważniejszy podatek, więc stanowi "oczko" w głowie rządu. Problem z VAT ma

Kielce. Radni przeciwni wsparciu klubu Korona w budżecie na 2015 r.

koniec 2015 r. ma wynieść ok 620 mln zł. Najwięcej miasto wyda na oświatę i pomoc społeczną wspierane częściowo dotacjami z budżetu państwa - to 53 proc. w strukturze wydatków bieżących samorządu. Jeśli chodzi o inwestycje, kontynuowane będą przedsięwzięcia współfinansowane z kończącej się unijnej

Tusk i Van Rompuy umiarkowanymi optymistami ws. budżetu UE

Kwestie związane z uzgodnionym na początku lutego przez przywódców UE budżetem na lata 2014-20 były jednym z tematów spotkania w Warszawie szefa polskiego rządu i przewodniczącego Rady Europejskiej. Polska w ramach nowej unijnej perspektywy ma otrzymać 105,8 mld euro, czyli o prawie 4 mld euro

Dlaczego związkowcy z PŻB chcą wstrzymania prywatyzacji spółki?

w posiadaniu skarbu państwa przyniosła wpływy do budżetu w wysokości 1,2 mld zł, a dochody z dywidend - 4,5 mld zł. - Argumentuje się, że prywatyzacja PŻB była zaplanowana [pięć poprzednich prób skończyło się fiaskiem], ale przecież jeśli plany są złe, to można je korygować - mówił w Radiu Koszalin

Najniższe stopy w historii będą jeszcze niższe

płynie do kasy państwa z podatków pośrednich), ale jest korzystna dla gospodarstw domowych, bo ich pieniądze są więcej warte. - Ludzie mogą więcej kupić. A to już pomaga dochodom budżetu - skwitował optymistycznie.

MF: Polska zainteresowana przystąpieniem do AIIB

"Polska wysłała do sekretariatu nowo tworzonego Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych tzw. endorsement letter, czyli intencję przystąpienia do grona członków założycieli banku. W tym gronie, do którego przystąpiły m.in. pozostałe największe państwa europejskie, Polska będzie

Lewandowski: cięcia w propozycji budżetu UE korzystniejsze dla Polski

, taki jest urok tych negocjacji w kryzysie" - przyznał. Lewandowski zauważył, że w poprzedniej wersji propozycji budżetowej (przygotowanej przez Cypr) była nierównowaga, a teraz mamy do czynienia z innym sposobem zbilansowania budżetu i jego wewnętrzna struktura jest bardziej podobna do tego, co

Zysk PZU gorszy niż rok temu

, jakiej mógłby oczekiwać skarb państwa, bo potrzeby budżetu państwa są na tyle duże, żeby dywidendy "wyciskać" ze wszystkich spółek. Jest potrzeba, żeby tych pieniędzy było więcej, więc do tego są potrzebne dywidendy zaliczkowe. Także to, co zrobiło PZU, wydaje się zgodne z potrzebami budżetu

Fitch potwierdził rating BBB+(pol) Opola z perspektywą stabilną

będzie średnio 13% wydatków ogółem. Około 90% wydatków finansowane będzie z dochodów majątkowych (głównie dotacji unijnych i dotacji z budżetu państwa) i nadwyżki bieżącej, co zapewnia miastu dużą zdolność finansowania inwestycji ze środków własnych. Fitch spodziewa się, że będą dominowały inwestycje

Komisja rolnictwa zajmie się projektem ustawy ws. składek rolniczych

projektu na składki ma być przeznaczone 4 mln zł rocznie, a pieniądze pochodziłyby z rezerwy ministra rolnictwa. Finansowanie odbywałoby się za pośrednictwem izb rolniczych, które rozliczałyby inne organizacje rolnicze. Dotychczas (w latach 2008-2013) składki te opłacane były przez budżet państwa na mocy

Emeryci górniczy protestowali przed KW ws. deputatów

likwidowanych kopalń) zwróciły się też do rządu same spółki węglowe. W rozmowach ze związkowcami b. premier Donald Tusk mówił jednak, że państwo nie może przejąć ciężaru emeryckich deputatów w 2015 r. ze względu na zamknięcie prac nad budżetem i najwcześniej mogłoby to być możliwe w 2016 r. Wiceminister

Interpretacje podatkowe. Miały zdrożeć o 2500 proc., a... będą łatwiej dostępne

wypełnianiu obowiązków podatkowych, zmniejszenia liczby popełnianych błędów, skutkujących uszczupleniami lub opóźnieniami wpływów podatkowych do budżetu państwa, jak również do ograniczenia wizyt podatników w urzędach skarbowych.  Ministerstwo zapowiada też, że do nowej struktury będzie należeć

Eksperci: Niemcy odczują kryzys w strefie euro

, której przekazano w środę raport ekspertów ekonomicznych, przyznała, że nie we wszystkich punktach zgadza się z ich oceną. Według niemieckiego rządu nawet mimo większych wydatków na świadczenia już w 2014 r. budżet państwa będzie prawie zrównoważony. Największe ryzyko dla niemieckiej gospodarki związane

Coca-Cola planuje zwolnienia. Analitycy: To może niewiele zmienić

, choć nie największe w branży. Dwa lata temu największy rywal Coca-Coli, czyli Pepsi, zwolniło niecałe 9 tysięcy pracowników, czyli 3 proc. zatrudnionych w firmie. Ponadto firma tnie część kosztów reprezentacyjnych - limuzyny zarządu zostały zastąpione taksówkami oraz zmniejszono budżet na świąteczną

Trojanowska: przyjęcie programu jądrowego nie przesądza o budowie elektrowni

trzeba uzupełnić kredytem na warunkach komercyjnych" - dodała wiceprezes. Trojanowska zapewniła ponadto, że program nie przewiduje, by pieniądze z budżetu państwa były potrzebne na ten projekt. "Nie przewiduje się takiego rozwiązania" - podkreśliła. Piszczek mówiła, że jej spółka nie

BGK: w 2015 r. nowe umowy w ramach "Inwestycji Polskich" na 6 mld zł

skarbu państwa Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) realizuje część kapitałową programu Inwestycje polskie, część dłużno-gwarancyjną realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego. We ubiegłym tygodniu wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk mówił na wspólnej konferencji prasowej z szefem MF Mateuszem Szczurkiem i

A. Rotfeld, b. szef MSZ: Ustalono dobrą podstawę dalszych negocjacji

negocjacji. Mówili o tym Herman van Rompuy i kanclerz Angela Merkel. Jak pan ocenia stanowisko Niemiec. Tym razem Angela Merkel nie była polskim adwokatem. - Tylko, że proszę zwrócić uwagę, że Niemcy nie zostały wymienione, jako państwo najbardziej dążące do redukcji budżetu Unii. A przecież to nie Wielka

Sejm. Opozycja chce odrzucenia ustawy o lasach

Przygotowany przez rząd projekt stanowi, że Lasy Państwowe w latach 2014 i 2015 będą przekazywać do budżetu po 800 mln zł rocznie. Pieniądze te miałyby trafiać na budowę i przebudowę dróg lokalnych. Tegoroczna wpłata byłaby podzielona na raty. Od 2016 r. Lasy rocznie będą przekazywać natomiast do

W Krakowie walczą z korupcją. Również tą międzynarodową

Jak powiedział podczas konferencji prasowej prezydent EPAC/EACN Giovanni Kessler, organy zajmujące się korupcją z różnych państw odczuwają ogromną potrzebę współpracy, bowiem coraz częściej zjawisko to przekracza granice i jego zwalczanie na szczeblu krajowym staje się niewystarczające.To wymaga

Projekt PO: jakość węgla będzie kontrolowana

stanowią o konieczności wprowadzenia mechanizmu umożliwiającego kontrolowane całego węgla będącego w obrocie" - wskazano w uzasadnieniu propozycji. Jak dodano, projekt nie powoduje negatywnych skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W dokumencie

Sawicki: Od IX wprowadzimy nowe kryteria w przetargach na zakup ziemi od ANR

kryteriów, z których wymienione przez ministra 3 będą najważniejsze. „Uchronimy się przed zakupami spekulacyjnymi, a jednocześnie jej sprzedażą poniżej wartości. Musimy bowiem pamiętać, że podstawowym celem ANR jest dbałość o strukturę, więc musi reagować na zakupy powyżej 300 ha czy wielokrotne

Struzik: jeżeli fiskus zajmie konta, może nie być pieniędzy na pensje

kilkadziesiąt tysięcy osób" - powiedział. Struzik poinformował, że w ubiegłorocznym budżecie państwa przewidziano pożyczkę dla Mazowsza, która pozwoliłaby województwu spłacić zaległość w janosikowym. Pieniądze jednak przepadły, bowiem Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) nie przygotowała przed końcem roku

Saługa: kończą się konsultacje programu dla Śląska z samorządami

wdrażanie programu dla Śląska na szczeblu regionu, nie państwa. "Czy woj. śląskie mogłoby być gospodarzem programu? Nie, ponieważ my nie mamy tutaj budżetu i nie mamy możliwości wpływania na prawo" - wskazał marszałek. Wyjaśnił przy tym, że na razie prace nad założeniami programu prowadzone są w

Ile w tym roku oddamy państwu podatku? Czteroosobowa rodzina 23 tys. zł

rodzina wydaje na to średnio 404 zł (w tym 300 zł na paliwo), a do budżetu państwa oddaje 158 zł, czyli 1896 zł rocznie.Tax Care sprawdziło jeszcze kilka innych wydatków. Można je sprawdzić w tabeli poniżej

Hausner o gospodarce surowcowej: Bałagan prawny i chaos decyzyjny

polityki surowcowej kraju. Miałby zawierać ustalenia dotyczące wieloletniego programu finansowania - z budżetu państwa - rozpoznania i ochrony najwartościowszych złóż surowców mineralnych. Co szczególnie istotne, decyzje dotyczące realizacji tej polityki skupione powinny być w jednych rękach. Obecnie

LPP ubrane w niższe podatki

dodatkowe koszty wpłyną na niższy zysk, a tym samym - niższy podatek dochodowy. Oszustwo? Nadużycie? Nie, to korzystanie z możliwości, które daje globalna gospodarka. Nie martwią mnie potencjalnie mniejsze wpływy z CIT w polskim budżecie. W strukturze przychodów podatkowych znacznie większe znaczenie mają

Abonament do remontu

abonamentowych udało się (kosztem telewizji, która może skuteczniej zdobywać środki na rynku reklamowym) utrzymać w miarę prawidłową strukturę budżetu rozgłośni Polskiego Radia. W zależności od rozgłośni i od roku przychody abonamentowe stanowią ok. 70-80 proc. budżetu. To pozwala na realizowanie programu

Ustawa antylichwiarska to wylewanie dziecka z kąpielą

domowego budżetu, charakteryzujące się niskimi ratami i stosunkowo długim (średnio 40-miesięcznym) okresem spłaty. Skutki rządowej walki z "lichwą" - ten termin również używany jest ostatnio bardzo często w sposób bezrefleksyjny - mogą zakończyć się przysłowiowym wylaniem dziecka z 

Gospodarka pełza. Budżet Polski do rewizji, nie będzie obniżki VAT?

O tym, co będzie się działo z budżetem państwa, Ministerstwo Finansów poważnie myśli już od połowy poprzedniego roku. Latem 2012 roku przygotowano projekt, który jednak nie ma szans na realizację, bo przyjęto w nim zbyt optymistyczny scenariusz dla naszej gospodarki. Analitycy resortu spodziewali

37 samorządowych propozycji do rządowego programu dla Śląska

propozycji związanych z działaniami społecznymi. Wskazane tam potencjalne środki finansowania programu to: budżet państwa, środki samorządów, środki prywatne i fundusze europejskie.(PAP)

Jak się szykować do cyberobrony?

typowo wojskowe. Przygotowanie kraju do cyberobrony wymaga budżetu i zarządzania procesowego, a do tego nie jest przystosowany sektorowy system zarządzania państwem. Potrzebujemy regulacji, które dadzą początek budowie systemu cyberobrony. Na dobrą sprawę nie wiemy jeszcze, jak powinien wyglądać. Jak

Lewandowski: udział środków na rolnictwo w budżecie UE musi być mniejszy

zaufania do projektu europejskiego od pieniędzy z funduszy strukturalnych. - Wszyscy wiemy, że musimy przedstawić realistyczny budżet dla Europy. To znaczy: wszystkie państwa członkowskie muszą być z niego zadowolone. Nie może być wielkich przegranych - ocenił komisarz. Jeśli chodzi o strukturę budżetu

To już pewne. Wyższy VAT zostanie z nami na długie lata

dotyczące deficytu budżetowego. Mimo utrzymania wyższej stawki VAT maksymalny deficyt budżetu państwa na 2014 r. ma wynieść 55 mld zł, a na 2015 r. - 56,7 mld zł. To rekordowe pułapy. Ale są to maksymalne limity. W praktyce rząd zakłada, że deficyt będzie niższy. Budżet jednak trzeszczy Jeszcze niedawno

Po sfinansowaniu 40% potrzeb pożyczkowych, MF ma swobodę co do podaży obligacji

Warszawa, 30.01.2015 (ISBnews) - Sfinansowanie ok. 40% tegorocznych potrzeb pożyczkowych państwa i rekordowo niskie rentowności polskich obligacji sprzyjają planowaniu podaży papierów skarbowych, poinformował dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak

Ile podatków płaci Reserved, a ile Zara?

Prawdą jest, że LPP, właściciel takich marek, jak np. Reserved, House i Mohito, wpłaciło lub wpłaci do budżetu państwa za operacje realizowane w minionym roku ponad pół miliarda złotych - dokładnie 540 mln zł. To taki sam fakt, jak ten, że 90 proc. kwoty wszystkich płaconych przez LPP podatków

Donald Tusk - pechowy szczęściarz

rządów PiS stymulowała wzrost, ale doprowadziła też do potężnej dziury w budżecie i narastania długu publicznego, z którym rząd Tuska radził sobie nie najlepiej. W ciągu pierwszych sześciu lat sprawowania rządu przez lidera PO dług publiczny zwiększył się o 371 mld zł. Rosnący dług przy braku pomysłu na

Fast fashion od LPP. Klienci sklepów odzieżowych chcą mieć dużo i tanio

sam podatek dochodowy, w 2012 r. przekazaliśmy fiskusowi 57 mln zł, w 2013 r. - 88 mln zł, a w 2014 r. - 90 mln zł. Gdy dodamy do tego pozostałe daniny, jak VAT czy podatek od nieruchomości, to w samym ubiegłym roku wpłaciliśmy do budżetu państwa 603 mln zł. Ile jest w Polsce firm, które płacą takie

MF proponuje obniżenie progów ostrożnościowych o 7 pkt proc.

struktury na dzień przekazania 51,5 proc. aktywów netto do ZUS" - wskazało MF. Resort podkreślił, że obniżenie progów relacji długu do PKB, uwzględnionych w mechanizmie tzw. stabilizującej reguły wydatkowej (uzależnia ona wzrost wydatków państwa od kluczowych wskaźników makroekonomicznych - PAP) ma na

Wątpliwa obniżka VAT. Bo gospodarka słaba, a budżet w potrzebie

odmówić sobie dodatkowych miliardów w budżecie - znacznie trudniej. - Szanse na powrót podstawowej stawki VAT do 22 proc. są zerowe. Za duże mamy ubytki w dochodach państwa - stwierdził w ubiegłym tygodniu Ryszard Petru, partner PWC. Wolniej rosnąca gospodarka oznacza mniej zamówień spływających do firm

Jak mieć więcej pieniędzy w 2015 roku?

roku 3 proc.). Trochę ryzyka Lokata strukturyzowana to "loteria", gwarantująca zwykle ochronę zainwestowanego kapitału i dająca szansę na zysk, jeśli spełni się zakładany scenariusz (np. gdy jakiś indeks, waluta czy towar osiągnie zakładany poziom ceny). Większość "struktur" na

Rostowski: nie będzie podwyżki podatków, nie stąd pieniądze na inwestycje

życie kosztowałby budżet państwa i budżety samorządów przeszło 50 mld zł. W trzecim i kolejnych po przeszło 80 mld zł. - Zamiast tego proponujemy rozwiązania stymulujące inwestycje i zatrudnienie - stwierdził Rostowski. - Zwłaszcza w latach 2013-14, które będą najtrudniejsze na skutek kryzysu strefy

Prof. Drozdowski: Mieszkańcy osiedli pod miastem są jak gapowicze

tworzenie funkcjonalnych aglomeracji: gminy pozostają niezależne, ale ściśle współpracują ze sobą. Tak jak w większości krajów europejskich. Jest wiele argumentów za: łatwiej jest planować przestrzeń, organizować komunikację publiczną, łatwiej jest pozyskiwać pieniądze ze źródeł centralnych. To państwo

Czas seniora

prowadzonych przez osoby w wieku 50-59 lat waha się od 2,0 osób w Stanach Zjednoczonych do 2,75 osoby w Japonii. Od tej struktury zależy, w jaki sposób dzielimy domowy budżet między poszczególne dobra i usługi, ile wydajemy np. na edukację czy transport. Co więcej, składowe wydatków osób starszych są inne

Wciąż czekamy na inteligentne drogi

, skracają czas podróży i zużycie energii o 45-70 procent. Pozwalają obniżyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery o 40 procent i wydatnie zmniejszają koszty utrzymania nawierzchni, na czym korzysta budżet państwa i budżety samorządów lokalnych. Są i korzyści dla przedsiębiorców wysyłających w trasy

Stopa bezrobocia w Grecji osiągnęła rekordowy poziom 28 proc.

Szczególną uwagę warto bowiem zwrócić na strukturę greckiego bezrobocia z podziałem na poszczególne grupy wiekowe. Przykładowo, wśród ludzi młodych od 15. do 24. roku życia bez pracy pozostaje aż 61,4 proc. osób, a w przedziale od 25 do 34 lat 38,4 proc. Najmniej osób bezrobotnych jest w grupie

Ministerstwo Finansów prognozuje: Złoty będzie się umacniał

założeń projektu budżetu państwa na rok 2011. - Ponadto prowadzone będą działania mające na celu "odsztywnienie" dzisiejszej struktury wydatków budżetowych, bowiem obecnie wydatki elastyczne stanowią jedynie około 0,25 proc. wydatków budżetu państwa ogółem. Działania te będą wspierać proces

Szczurek: wśród zbierających paragony fiskus rozlosuje samochody

Według MF loteria ma zachęcić klientów do odbierania paragonów, które są dowodem na to, że usługa jest świadczona legalnie, a VAT od niej zostanie odprowadzony. Skorzysta na tym budżet państwa. Szczurek powiedział, że Rada UE zobowiązała Polskę do przedstawienia działań, które pozwolą na

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów