streszczenie ustawy zamówień publicznych

sprawdź też:

ustawa

Tajne niechronione dane. Jak łatwo hakerom zdobyć w Polsce informacje

Broń elektromagnetyczna istnieje i działa od lat. Ale nie na ludzi. Jej celem są urządzenie elektryczne lub elektroniczne, a efektem - zdobyte przez hakerów informacje.

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Akt prawny określa zasady i tryb zawierania umów koncesji na roboty budowlane, usługi oraz środki ochrony prawnej.

Nowy zakres informacji o wyniku przetargu.

Zasada jawności obejmuje szereg działań nałożonych przez ustawę Prawo zamówień publicznych na zamawiającego. Przejawem zasady jawności są między innymi przepisy ustawy wyrażone w: - art. 86 ust. 2 - jawność otwarcia ofert, - art. 96 ust. 3 - jawność protokołu z postępowania, - art. 139 ust. 3

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Tutaj znajdziesz najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych 1) Zamówienia publiczne od 14.000 euro Jedną z najistotniejszych zmian, które wprowadza wskazana powyżej ustawa jest podniesienie progu stosowania przepisów Prawa zamówień