streszczenie ustawy zamówień publicznych

sprawdź też:

ustawa

Przemysław Szubański

Tajne niechronione dane. Jak łatwo hakerom zdobyć w Polsce informacje

Tajne niechronione dane. Jak łatwo hakerom zdobyć w Polsce informacje

Broń elektromagnetyczna istnieje i działa od lat. Ale nie na ludzi. Jej celem są urządzenie elektryczne lub elektroniczne, a efektem - zdobyte przez hakerów informacje.

Nowy zakres informacji o wyniku przetargu.

Jedną z podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych jest wyrażona w art. 8 ust. 1 zasada jawności na podstawie której wykonawcy mają możliwość uzyskania szeregu informacji związanych z przebiegiem procedury wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Akt prawny określa zasady i tryb zawierania umów koncesji na roboty budowlane, usługi oraz środki ochrony prawnej.

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

pomagać pacjentom, diagnozować ich dolegliwości oraz ratować ich życie w obliczu światowej pandemii. Źródło: ISBnews COIG: Spółka zależna Wasko, podpisał umowę serwisową z Polską Grupą Górniczą (PGG)na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Tutaj znajdziesz najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych 1) Zamówienia publiczne od 14.000 euro Jedną z najistotniejszych zmian, które wprowadza wskazana powyżej ustawa jest podniesienie progu stosowania przepisów Prawa zamówień