stopy procentowe traktatu z maastricht

Hans-Werner Sinn: Źle się dzieje w państwie europejskim

Nie twierdzę, że Unia odbudowuje komunizm, ale centralne planowanie jest receptą na stagnację. Z prof. Hansem-Wernerem Sinnem rozmawia Witold Gadomski.

Obywatel Unii

roku 1992 w traktacie z Maastricht. Nie zdecydowały się na nią i nadal pozostają poza granicami strefy euro trzy kraje Unii Europejskiej: Wielka Brytania, Szwecja i Dania. Grecja w 1999 r. nie spełniała wyśrubowanych kryteriów ekonomicznych i dołączyła do Jedenastki