stopy procentowe dla odsetek podatkowych

Piotr Skwirowski

Odsetki podatkowe w górę, bo za mało bolały

Odsetki podatkowe w górę, bo za mało bolały

Wzrosła stawka odsetek od zaległości podatkowych, choć nie zmieniły się stopy procentowe NBP. A wszystko przez to, że zmieniły się zasady wyliczania stawki odsetek. Tak, żeby były bardziej skutecznym straszakiem na podatników.

Zgodnie z oczekiwaniami RPP pozostawiła stopy bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła w środę stopy procentowe bez zmian - poinformował Narodowy Bank Polski w komunikacie. Takie też były oczekiwania ekonomistów. Ich zdaniem szansa na obniżkę stóp - po ostatnio dobrych danych z gospodarki - była niewielka.

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała: stopy procentowe pozostają bez zmian. Ekonomiści zaskoczeni

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian - poinformował Narodowy Bank Polski. Tym samym podstawowa stopa procentowa pozostała na poziomie 2 proc. w skali rocznej.

Zgodnie z oczekiwaniami RPP pozostawiła stopy bez zmian

poziomie oznacza, że wysokość karnych odsetek za zwłokę w zapłacie podatków pozostanie na minimalnym, dopuszczonym przez Ordynację podatkową poziomie 8 proc. Zgodnie z jej przepisami stawka tych odsetek równa sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego powiększonej o 2 pkt proc

RPP pozostawiła stopy bez zmian, podstawową na poziomie 2 proc.

podatkową poziomie 8 proc. Zgodnie z jej przepisami stawka tych odsetek równa sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego powiększonej o 2 pkt proc., z tym, że nie może być ona niższa niż 8 proc. Jednocześnie maksymalny poziom odsetek od pożyczek zostanie utrzymany na poziomie 12

Fiskus chce wyższej kary za zaległości podatkowe

Fiskus chce wyższej kary za zaległości podatkowe

stawki odsetek od zaległości podatkowych. Miałaby stanowić 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP, powiększone o 2 pkt procentowe. I nie mogłaby być niższa niż 8 proc. Przy dzisiejszym poziomie stopy lombardowej ustalona "po nowemu" podstawowa stawka odsetek

MF opracowało przepisy ws. niepobierania podatku od umorzonych kredytów

MF opracowało przepisy ws. niepobierania podatku od umorzonych kredytów

była niższa od zera. W takim przypadku to bank powinien płacić kredytobiorcy odsetki lub też obniżyć o odpowiednią kwotę należność główną do zapłaty. Rekomendacje KSF dla banków W styczniu minister finansów Mateusz Szczurek zwołał posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF), w którym udział

MF chce o 2 pkt proc. podnieść karne odsetki za zwłokę w podatkach

jest zachowanie odpowiednich relacji między stawkami kredytów a odsetkami od zaległości podatkowych" - uzasadnia resort.MF chce, by stawka odsetek za zwłokę wynosiła 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania, powiększone o 2 pkt procentowe, nie mniej jednak niż 8 proc. Resort zakłada, że w tym

Szczurek: banki będą uwzględniać ujemny LIBOR dla franka

. Wskazał, że wszędzie klienci banków są narażeni na ryzyko kursu walutowego, ale w Polsce jest ono skompensowane przez o wiele niższe odsetki i o wiele niższe stopy procentowe. Tymczasem na Węgrzech stosowano model wyceny ze zmienną marżą, który tę sytuację zaburzał. Minister powiedział, że nawet dziś - po

Fiskus ulżył frankowiczom. Dostali zwolnienie podatkowe

Fiskus ulżył frankowiczom. Dostali zwolnienie podatkowe

. Restrukturyzacja zadłużenia może obejmować m.in. wydłużenie okresu spłaty kredytu, zmniejszenie rat czy też nawet umorzenie części kredytu, w tym części kapitałowej. Zwolnienie obejmuje też korzyści kredytobiorców ze stosowania przez banki ujemnych stóp procentowych. - Jeszcze do niedawna to było nie do pomyślenia

Fiskus ulży frankowiczom. Będzie zwolnienie podatkowe

Fiskus ulży frankowiczom. Będzie zwolnienie podatkowe

rat czy też nawet umorzenia części kredytu, w tym części kapitałowej. Minister zapowiedział, że zwolnienie obejmie też korzyści kredytobiorców ze stosowania przez banki ujemnych stóp procentowych. - Jeszcze do niedawna to było nie do pomyślenia. Dziś niektórzy klienci mają ujemne oprocentowanie swoich

MF: w czwartek umowa z Mazowszem ws. pożyczki na janosikowe

wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska. "Pożyczka ma być oprocentowana w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego (obecnie wynosi ona 2,75 proc. - PAP), nie mniej jednak niż 3 proc. Ma zostać spłacona wraz z odsetkami do 30 czerwca 2039 r." - powiedziała

Polskie banki tuczą się na prowizjach

Polskie banki tuczą się na prowizjach

np. trzy lata wcześniej, w 2009 r. - tylko 26,3 mld zł. Tyle że to odsetkowe eldorado w tym roku radykalnie się skończyło. Obniżki stóp procentowych NBP do najniższego poziomu w historii (obecnie stopa referencyjna wynosi tylko 3,25 proc.) oznaczają dla banków nieuchronną obniżkę marży na odsetkach

Meritum podnosi oprocentowanie lokat. Czy chce wyprzedzić RPP?

Stopa referencyjna, główna stopa procentowa banku centralnego, od czerwca 2009 r. stoi w miejscu. Zatrzymała się na poziomie 3,5 proc. Jednak większość ekonomistów uważa, że Rada Polityki Pieniężnej podniesie ją jeszcze w pierwszym kwartale 2011 r. Co to oznacza dla konsumentów? Pośrednio stopy

Kolejny bank promuje lokaty długoterminowe

doliczany jest do kapitału lokaty. Jeżeli chcemy uniknąć płacenia podatku Belki, kwota lokaty nie może jednak przekraczać 18 tys. zł. W przeciwnym razie nasze odsetki zostaną uszczuplone o 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych. Lokatę możemy założyć, wpłacając co najmniej 5 tys. zł. Trzeba też

Ożeń zysk z ryzykiem, czyli w co warto inwestować?

Ożeń zysk z ryzykiem, czyli w co warto inwestować?

. Taka operacja może mieć sens, zwłaszcza jeśli spodziewane są rychłe obniżki stóp procentowych. To sygnał, że wkrótce banki będą też obniżać oprocentowanie lokat. - Mimo że stopy procentowe są obecnie na rekordowo niskim poziomie (główna wynosi 2,5 proc.), to ekonomiści prognozują, że Rada Polityki

Znalezione w projekcie budżetu na 2013 rok

Znalezione w projekcie budżetu na 2013 rok

2,7 proc. - stwierdza Ministerstwo Finansów. Stopy procentowe Spadek presji inflacyjnej, jak to się fachowo nazywa, ma za sobą pociągnąć obniżki stóp procentowych NBP. - Tempo i skala obniżek stóp procentowych NBP będą determinowane przez kształtowanie się oczekiwań inflacyjnych i kursu walutowego

Słabe państwo odsyła do banku

Słabe państwo odsyła do banku

, bo oprocentowanie opierano na niższych stopach procentowych. Poza tym w czasie największego boomu kredytowego z lat 2005-07 frank kosztował średnio 2,5 zł. Banki i analitycy przekonywali, że złoty nadal będzie się umacniał, a więc topnieć też będą raty. W wyniku globalnego kryzysu finansowego kurs

Poprawa na aptekarską skalę

Poprawa na aptekarską skalę

stopami twardego dna, czy przyjdzie nam wciąż grzęznąć w mule, z którego wydobywanie się będzie trudne i nieprzyjemne. Nawet jeśli w następnych tygodniach udało się wypatrzyć jakiekolwiek jaśniejsze sygnały (choćby to, że odsetek firm planujących zwolnienia spadał), ludzie nie bardzo dawali się przekonać

Uszyj sobie lepszą emeryturę [PORADNIK]

Uszyj sobie lepszą emeryturę [PORADNIK]

IKZE, możesz samodzielnie inwestować. Tracisz co prawda podatkową zachętę, ale zyskujesz elastyczność, bo nie wiąże cię żadna umowa. Najbezpieczniejsze są lokaty bankowe, choć dzisiaj przy rekordowo niskich stopach procentowych zysk z nich jest niewielki. Banki dają zarobić maksymalnie ok. 3 proc. w

Nowe zasady w hipotekach. Warto się spieszyć z kredytem?

Nowe zasady w hipotekach. Warto się spieszyć z kredytem?

kilka tysięcy złotych oszczędności w skali całego kredytu i łącznego okresu spłaty. Np. pożyczając 300 tys. zł i nie płacąc żadnej marży, przy obecnej stopie WIBOR (ok. 2 proc.) zapłaciłbyś przez 30 lat nieco ponad 99 tys. zł odsetek. Przy marży 2 proc. odsetki przez cały okres spłacania rat sięgną

Rzońca, nowy członek RPP: Życie Kowalskich będzie spokojniejsze

. Czy stopy procentowe pozostaną na rekordowo niskim poziomie? Mogłyby takie pozostać tylko wtedy, gdy powróciłby powód, dla którego tak silnie je obniżono, tzn. ponownie zacząłby się rozlewać kryzys w światowej gospodarce Życzyłbym sobie i nam wszystkim, aby kondycja polskiej gospodarki poprawiała się

KNF: Koniec z omijaniem podatku Belki polisolokatą

KNF: Koniec z omijaniem podatku Belki polisolokatą

. lokaty jednodniowe. Dzięki codziennemu naliczaniu odsetek i zaokrąglaniu podatku w dół pozwalały "wyzerować" należność dla fiskusa. W szczycie popularności ponad 60 mld zł pracowało w bankach z oprocentowaniem przekraczającym 7 proc. rocznie bez podatku. Kiedy ta furtka została zamknięta

Ziemia lepsza niż lokata. Bańka cenowa na rynku nieruchomości rolnych?

podatku. Przy założeniu, że - według GUS - za hektar trzeba zapłacić przeciętnie ok. 32 tys. zł, daje to blisko 6-procentowe. stopy zwrotu. Inaczej wygląda ten rachunek u rolnika, który uprawia ziemię w sposób intensywny, czyli jest przedsiębiorcą. Unijną dopłatę dostanie na ogół mniejszą za każdy hektar

Bogatsi oszczędzają więcej

inwestycji, wzrostu gospodarczego, a także dla stopnia odporności gospodarki na szoki zewnętrzne. Na poziom oszczędności gospodarstw domowych wpływ mają takie czynniki jak: zmiany w dochodach, inflacji, poziomie realnych stóp procentowych, jak również poziom zadłużenia gospodarstw domowych oraz sytuacja

Przedsiębiorca i pożyczka

podatkowy powstanie również w sytuacji, gdy przedsiębiorca otrzyma pożyczkę na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, czyli niskooprocentowaną. Stopa procentowa niższa niż stosowana w instytucjach udzielających pożyczek powoduje konieczność ustalenia wartości przychodu z tytułu uzyskania świadczenia

Na giełdach nadal niespokojnie

przy jednocześnie wysokiej inflacji i niskich stopach procentowych. Wtedy nawet niskie stopy procentowe nie są w stanie zachęcić do pożyczania i wydawania pieniędzy. Ewentualna recesja w USA byłaby sporym problemem w szczególności dla rynków wschodzących, bo gospodarka amerykańska jest dużym importerem

Wielki bank bierze się za kredytobiorców. Każda zmiana w spłacie: 300 zł!

. Banki żądają np. po 100 zł za jednozdaniowe zaświadczenie o wysokości zapłaconych przez klienta odsetek w danym roku podatkowym. Zaświadczenie jest potrzebne po to, żeby klient mógł skorzystać z tzw. ulgi odsetkowej. Niedawno mBank wprowadził dla klientów spłacających kredyty samochodowe i gotówkowe

"Amerykanie są głęboko wstrząśnięci eksplozją wydatków i zadłużenia"

proc. Bezrobocie w przyszłym roku ma wynieść 9,8 proc. Wielu ekonomistów uważa te prognozy za zbyt optymistyczne. Ich zdaniem bezrobocie będzie dwucyfrowe, a wzrost deficytu i zadłużenia grozi rozkręceniem spirali inflacyjnej, co zmusi Fed do podniesienia stopy procentowej. To z kolei zahamuje wzrost

Banki licytują się na lokaty. Ile można zarobić?

. Środowa - pierwsza od dłuższego czasu - podwyżka stóp procentowych, zafundowana przez Radę Polityki Pieniężnej (podstawowa stopa poszła w górę z 4,5 do 4,75 proc.), zaostrzyła apetyty posiadaczy lokat na wyższe zyski. Bankowcy co prawda nie muszą z automatu naśladować poczynań Radcy Polityki Pieniężnej

Takiego strzyżenia banków jeszcze nie było. Pytania o podatek bankowy

, które przynajmniej w części pomogą "zorganizować" dodatkowy grosz do budżetu. Szczególnie branża bankowa jest łakomym kąskiem, bo jej roczne zyski od kilku lat sięgają 15-16 mld zł i to niezależnie od tempa rozwoju gospodarki oraz poziomu stóp procentowych. Ze słów Szydło wynika, że PiS

Kredyt mieszkaniowy Pola

. przez 20-25 lat, i to nawet wówczas, gdyby stopy rynkowe spadły poniżej założonego pułapu. Wprawdzie dopuszczalna byłaby wcześniejsza spłata kredytu, tyle że wówczas trzeba by oddać do budżetu pieniądze, które ten wcześniej wyłożył na dopłaty do odsetek. Ponadto wzięcie w przyszłości nowego, tańszego

"Dobra zmiana"? Nie da wzrostu gospodarczego, ma dać zwycięstwo w wyborach

do konkluzji, że podniesienie udziału inwestycji w PKB podnosi stopę wzrostu gospodarczego. Wiele poważnych badań empirycznych wskazuje, że relacja między inwestycjami a wzrostem nie istnieje albo jest słaba, zwłaszcza dla krajów OECD. Inne badania pokazują, iż związek wydaje się istnieć w długim

Wszystko na kredyt. Nowa normalność

Już u schyłku średniowiecza, gdy rodził się wczesny kapitalizm, zrozumiano (znalazło to także akceptację niektórych Reformatorów), że pieniądz kredytowy jest motorem rozwoju gospodarczego. Ci ostatni zaznaczali jednakże, że można mu wyznaczyć cenę (stopę procentową), gdy użyty zostanie do

Belka o 25-leciu: mamy demokrację, ale nie zbudowaliśmy nowoczesnego społeczeństwa

obcej walucie. Ich wartość to jakieś 10 proc. PKB. Mamy niskie stopy procentowe na świecie, w związku z tym ludzie, którzy je zaciągnęli, płacą stosunkowo niskie raty. Nadal niższe niż w przypadku kredytów złotowych. Ale kapitału do spłacenia jest dużo, dlatego powiedziałem bankom, że nie można na to

Senat debatuje nad budżetem na 2009 rok

deficytu budżetowego umożliwi Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) obniżanie stóp procentowych. "Ograniczając deficyt tworzymy przestrzeń dla RPP, aby bezpiecznie mogła obniżać stopy procentowe. A niskie stopy procentowe przy niskiej inflacji to najskuteczniejsze lekarstwo na spowolnienie gospodarcze

Kryzys pompuje majątki bogaczy, zwiększa ich przewagę nad biednymi

, Słowenii, Norwegii i Danii. Kto jest najbardziej narażony na ubożenie? Młodzi ludzie i rodziny. To oczywiste, skoro w większości krajów Europy to właśnie bezrobocie wśród osób przed trzydziestką osiąga najwyższe poziomy. Dla porównania - odsetek ubogich wśród emerytów spadł w ostatnich latach. - Widać, że

Słownik pojęć finansowych

, ponieważ oprócz oprocentowania uwzględnia ona także pozostałe koszty kredytu (np. prowizje, odsetki i ubezpieczenia). Banki udzielające kredytów konsumenckich zobowiązane są do podania tej stopy, dotyczy to kredytów i pożyczek przeznaczonych dla klientów indywidualnych, których kwota nie przekracza 80 tys

Minister finansów broni budżetu

, którzy mogą dowolnie zmieniać swoje prognozy. Naszym zdaniem, będzie to jednak zjawisko przejściowe. Po pewnym czasie prognozy znów zaczną się poprawiać - zapewnił. Minister mówił o ograniczeniu deficytu budżetowego. - Tworzymy przestrzeń dla RPP, aby bezpiecznie mogła obniżać stopy procentowe. A niskie

Grupa Noble Bank: Rok 2009 na rynkach finansowych

najpewniej kilkanaście miesięcy, a w tym czasie krótkoterminowy trend będzie zmieniać się na tyle często, aby kompletnie zszargać nerwy. STOPY PROCENTOWE Alfred Adamiec, główny ekonomista Noble Banku Wydarzenia na rynkach finansowych oraz powiązane z nimi gwałtowne zmiany tempa rozwoju gospodarki światowej

Rynek kredytów i pożyczek dostał zadyszki?

realne oprocentowanie kredytów i pożyczek konsumpcyjnych maleje. W przypadku kredytów mieszkaniowych ten efekt nie występuje, gdyż gospodarstwa domowe mając na względzie bardzo długi horyzont planowania takiej inwestycji nie podejmują jej tylko i wyłącznie w oparciu o bieżące wartości stopy procentowej

Putin spłynie razem z ropą

konkurujących za granicą tani rubel jest błogosławieństwem, a skutki dla wzrostu gospodarczego będą prawie niezauważalne. To kolejne zaklinanie rzeczywistości. Załamanie się kursu rubla powoduje inflację i aby jej uniknąć, Bank Rosji kilka razy w tym roku podnosił stopy procentowe. Przedsiębiorstwa, jeśli chcą

Ile uzbierasz samodzielnie na prywatną emeryturę

zbiorowego inwestowania. Przegapienie pewnych istotnych wydarzeń - takich jak ustalenie prawa poboru lub brak szybkiej reinwestycji otrzymanych odsetek lub dywidend - może znacząco ograniczyć stopę zwrotu. Marcin Bednarek, BPH TFI Każda odłożona złotówka jest dobra, bo daje nam poczucie bezpieczeństwa i

Kupowanie świętego spokoju - jak inwestować w obligacje

od bieżących wydarzeń (inflacji, poziomu stóp procentowych, ryzyka kredytowego między bankami) mających wpływ na poziom WIBOR-u. Druga ważna różnica dotyczy odsetek. Są one wypłacane raz na pół roku, czyli najczęściej ze wszystkich typów obligacji. Z tego powodu czasami określa się "trzylatki

Brazylia goni Chiny i Indie

część przychodów budżetowych idzie na obsługę zadłużenia - zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Sięgnęło ono ponad 45 proc. PKB (na koniec lutego to 452 mld dol.), a przy wysokich stopach procentowych odsetki od jego spłaty są zabójcze. Zadłużenie zagraniczne to ponad 73 mld dol. - To, do czego

Zastrzeganie odsetek za nieterminową płatność

wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Każda zmiana stóp procentowych przez NBP powoduje zmianę wysokości odsetek maksymalnych. Obecnie odsetki maksymalne wynoszą 24% w stosunku

Mario Draghi znów sugeruje program stymulacyjny w strefie euro

. Jak wyjaśnił, EBC utrzymuje odsetki na niskim poziomie, by "pobudzać gospodarkę i utrzymać stabilność cen". Więcej reform, mniej podatków Draghi wezwał szefów krajów europejskich do wprowadzenia w życie reform strukturalnych. - Słabość reformatorska, biurokracja i ciężar podatkowy utrudniają

Leasing upadł, ale wstaje

, które są efektem droższego pozyskania pieniądza oraz badania standingu firm i związanego z tym ryzyka, są kompensowane przez niższe stopy procentowe - wyjaśnia. - Ponadto ożywienie na rynku samochodów używanych i słaba złotówka powodują znaczne zmniejszenie się prywatnego importu, co wpływa na większe

Zysk choćby niewielki? Płać podatek Belki

rok na opodatkowaniu zysków kapitałowych (i giełdy i odsetek) budżet ma zarobić 4,1 mld zł. Nic dziwnego, że minister finansów niechętnie myśli o rezygnacji z takich pieniędzy. Dla podatników oznacza to tyle, że marzenia o inwestycjach na giełdzie bez podatku na jakiś czas powinni porzucić. Tym

Lista laureatów konkursu "Z ekonomią na ty" i odpowiedzi na pytania

jakością dóbr, które możemy kupić za posiadane pieniądze54. Tezauryzacja oznacza:a) przechowywanie wartości55. Instytucja powołana do regulowania zobowiązań upadłych banków, wobec klientów?a) Bankowy Fundusz Gwarancyjny56. Rada Polityki Pieniężnej ustala:a) podstawowe stopy procentowe banku centralnego57

Piątka na kryzys: Rządzą pozytywiści, przydałby się romantyk

też oznaka, że społeczeństwo jest dziś znacznie zasobniejsze. To także przyczynia się do zmniejszenia liczby upadłości. Choć jest to dobra wiadomość dla mikrogospodarki, nie ma w tym nic pożądanego dla budżetu państwa. To pokazuje, jaką korzyść odnieślibyśmy wszyscy z uproszczenia systemu podatkowego

Wynajmować czy kupować

kredytobiorców, którzy dochody mają nie ze stałej pracy, ale działalności gospodarczej bądź umów o dzieło. 5. Rosną stopy procentowe Jak na razie banki nie podnoszą oprocentowania kredytów (w większości przypadków ustalane są one raz na trzy miesiące, pół roku), ale specjaliści twierdzą, że to tylko kwestia

Kupić, nie kupić? Oto jest pytanie

można co najwyżej nająć pokój. 3. Kredyty są wyjątkowo tanie i łatwo je dostaćPonadto przez ostatnie pięć lat stopy procentowe w Polsce spadły z poziomu 19 proc. do ok. 6 proc., a oczekuje się kolejnych obniżek. To wpływa na coraz większą dostępność kredytów.- To duży błąd, jeśli nie korzysta się z

Coraz więcej niespłacanych kredytów. Zagrożone długi warte są już 10 mld zł. Windykatorzy zacierają ręce

roku Getin Bank sprzedał 1 mld zł (wartość dla banku wraz z odsetkami to 1,7 mld zł) wierzytelności za 340 mln zł. 44 proc. złych długów stanowiły wierzytelności hipoteczne (ok. 0,7 mld zł). Z kolei 16 grudnia spółka Kruk SA poinformowała w komunikacie o podpisaniu z bankiem BZ WBK umowy, której "

Mieszkanie lub dom z kredytu preferencyjnego

, obowiązującej w dniu naliczania dopłaty. Na ową stopę referencyjną składa się WIBOR 3M (trzymiesięczny) oraz marża wynosząca 2 punkty procentowe. Stopa referencyjna obowiązująca w III kwartale 2009 r. wynosi 6,44%. Oznacza to, że na chwilę obecną państwo bierze na siebie spłatę odsetek według

Ceny mieszkań sięgnęły sufitu

, bo inwestorzy nie muszą ich kupować na zapas, aby uciec przed wyższym podatkiem VAT. Ponadto właśnie budującym domy jednorodzinne tzw. systemem gospodarczym jest najłatwiej sięgnąć po kredyt z budżetową dopłatą (m.in. w PKO BP i Pekao SA). Sęk w tym, że taka dopłata - mniej więcej połowa odsetek

Składkowe konsekwencje wyroku TK w sprawie świadczeń chorobowych

powinien wykazać w raporcie ZUS RCA sporządzonym za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata wyrównania. W tym przypadku pracodawcy mogą mieć wątpliwości, w jakiej wysokości naliczyć składkę na ubezpieczenia rentowe. Jest to związane z dwukrotnym obniżeniem wysokości stopy procentowej tej

Kiedy można wymóc na banku obniżkę kosztu kredytu?

;tyle teraz - w warunkach rekordowo niskich stóp procentowych banków centralnych - nierzadko nie kwapią się z podejmowaniem decyzji korzystnych dla kredytobiorców, sprowadzających się do obniżek oprocentowania. Wkrótce jednak może się okazać, że postanowienia umów kredytowych zezwalające

Kredyt z dopłatą państwa w zasięgu ręki

;wysokości równej różnicy pomiędzy kwotą odsetek naliczonych przez bank według stopy procentowej określonej w umowie kredytu preferencyjnego a dopłatą do odsetek naliczoną według zasad określonych w ustawie.Wiele zależy jednak od powierzchni użytkowej mieszkania lub domu. Nie mogą one

Kredyty preferencyjne tylko do końca 2012 roku

Na wstępie wymaga przypomnienia, że pomoc państwa w spłacie kredytu hipotecznego dotyczy pierwszych 8 lat spłaty, zaś same dopłaty stanowią równowartość 50% odsetek naliczonych od podstawy obliczenia dopłaty według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu naliczania dopłaty. Na tę stopę

Kredyt na zakup samochodu

innych opłat. Dla odmiany na wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania wpływa zarówno oprocentowanie nominalne, jak i wszelkie dodatkowe opłaty oraz prowizje (czyli całkowity koszt kredytu), a także to, kiedy, w jakiej wysokości i jak często spłacane będą raty.WAŻNE! Prowizja za udzielenie

Spór o pieniądze z bankiem można oddać do Arbitra Bankowego

Same zalety Zwrotu nienależnie pobranych odsetek przez bank można dochodzić w postępowaniu przed Arbitrem Bankowym działającym przy Związku Banków Polskich. Wszczęcie takiej sprawy kosztuje jedynie 50 zł (lub 20 zł w przypadku sporów o mniejsze kwoty). Nie ma też ryzyka, że

Zmiany w składkach ZUS w 2010 r.

rozdzielenie działalności w obrębie działów. Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności określają załączniki nr 2 i 2a do rozporządzenia. Przy czym załącznik nr 2 odnosi się do płatników zgłaszanych w ZUS do

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery