stopnie niepełnosprawności

A.K.

Pracownik niepełnosprawny, a czas jego pracy

Pracownik niepełnosprawny, a czas jego pracy

Pracownik niepełnosprawny to taki pracownik, który posiada grupę inwalidzką. Jej posiadanie zobowiązuje pracodawcę do szczególnego traktowania takiej osoby. Niepełnosprawny posiadający wyższy stopień niepełnosprawności (umiarkowany lub znaczny) ma prawo do pracy w krótszym wymiarze czasu.

Krótsza dniówka robocza dla niepełnosprawnego

Posiadanie przez pracownika tzw. grupy inwalidzkiej zobowiązuje pracodawcę do stosowania wobec niego obniżonych norm czasu pracy. Nie dotyczy to wszystkich stopni niepełnosprawności, ale tylko tych wyższych, tj. znacznego i umiarkowanego. Zasady stosowania skróconych norm czasu pracy ulegają jednak stopniowym zmianom. Jedna z nich, wprowadzająca istotne modyfikacje dotychczasowych reguł w tym zakresie, zacznie obowiązywać od nowego roku.

Nie takiej reformy chcieli niepełnosprawni. Kto zapłaci za nowe karty?

Od 1 lipca 2014 roku zmieniły się przepisy dotyczące wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dotychczas wydane dokumenty tracą ważność 30 listopada tego roku. Ze zmian nie są zadowoleni ani ich beneficjenci, ani organy je wydające. Powód? Dla wszystkich to dodatkowe koszty

Od dziś nowe zasady dofinansowania dla firm zatrudniających niepełnosprawnych. Stracą zakłady pracy chronionej [Newseria]

Od dziś nowe zasady dofinansowania dla firm zatrudniających niepełnosprawnych. Stracą zakłady pracy chronionej [Newseria]

Rząd utrzymał dodatkowe 200 zł do świadczenia pielęgnacyjnego

Rząd utrzymał dodatkowe 200 zł do świadczenia pielęgnacyjnego

otrzymywania świadczenia jest zrezygnowanie z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opiekowania się osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniami o stałej i długotrwałej opiece lub korzystaniu z pomocy innej osoby w związku z niemożnością samodzielnej egzystencji, leczeniu

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych [PORADNIK]

- nie są oni krewnymi w linii prostej, zatem nie otrzymają tego świadczenia". Drugie kryterium to rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą, która ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności albo ograniczoną możliwość

"DGP": Rośnie liczba pracujących niepełnosprawnych

specjalnymi oraz tymi stopniami niepełnosprawności.Jednak wzrost tych wskaźników wynika także z tego, że pracodawcy wysyłają swoich pracowników do powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, aby ci wystąpili o zmianę stopnia niepełnosprawności.

PKP IC przeprasza podróżnych i opłaci im podróż

PKP IC przeprasza podróżnych i opłaci im podróż

- znaczny stopień niepełnosprawności z powodu ogólnego stanu zdrowia. Niestety, zarówno podczas jazdy w jedną, jak i drugą stronę żaden z konduktorów na skorzystanie z takiego przedziału nie zezwolił. Tłumacząc, że mają do niego prawo wyłącznie osoby niepełnosprawne ruchowo (poruszające się o kulach lub na

Zasiłek rodzinny i dodatek mieszkaniowy. Skąd uzyskać pomoc w trudnej sytuacji [PORADNIK]

Zasiłek rodzinny i dodatek mieszkaniowy. Skąd uzyskać pomoc w trudnej sytuacji [PORADNIK]

rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 539 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, ta kwota wzrasta do 623 zł. Ważne! Od 1

Czeki opiekuńcze dla polskich seniorów [PORADNIKI]

Czeki opiekuńcze dla polskich seniorów [PORADNIKI]

inny problem. Członkowie rodziny będą mieli coraz mniej czasu na opiekę nad chorymi krewnymi. Bo będą musieli dłużej pracować. Trzy stopnie niesamodzielności Osoba niesamodzielna to osoba niepełnosprawna (a właściwie o znacznym stopniu niepełnosprawności), która wymaga pomocy w wykonywaniu codziennych

"Zatrudnię ochroniarza: mile widziana lekka niepełnosprawność"

"Zatrudnię ochroniarza: mile widziana lekka niepełnosprawność"

stopień niepełnosprawności, czyli według starej nomenklatury grupę inwalidzką. Zazwyczaj nie przechodzą też żadnych kursów, nie są wyszkoleni fizycznie do reakcji w sytuacjach "podbramkowych". Potwierdza to pracownik agencji chroniącej imprezy kulturalne w Krakowie. Sam ma lekki stopień

Jak dostać zwrot pieniędzy za szkolne podręczniki?

Jak dostać zwrot pieniędzy za szkolne podręczniki?

zasadniczych szkół zawodowych i techników. Wyprawka z dopłatą należy się także uczniom niepełnosprawnym. Którym? Dofinansowanie obejmuje uczniów: - słabowidzących; - niesłyszących i słabosłyszących; - z upośledzeniem umysłowym w stopniach: lekkim, umiarkowanym lub znacznym; - z niepełnosprawnością ruchową, w

Prezydent podpisał ustawę o karcie dużej rodziny

Prezydent podpisał ustawę o karcie dużej rodziny

, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat lub do 25 - gdy będą w trakcie nauki. W przypadku dziecka niepełnosprawnego (musi mieć orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie ma granicy wieku. Karta przysługiwać będzie samotnemu rodzicowi, rodzicom

KE upomina Polskę za możliwą dyskryminację w miejscu pracy

Chodzi o zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w zakresie zatrudnienia. Zdaniem KE Polska nie wdrożyła dyrektywy w wystarczającym stopniu wobec m.in. stażystów, a także poprzez na przykład brak pełnej definicji bezpośredniej i

Ile kosztuje twoja ręka? Sprawdź, na jakiej podstawie ubezpieczyciel wyceni tzw. szkodę osobową

Ile kosztuje twoja ręka? Sprawdź, na jakiej podstawie ubezpieczyciel wyceni tzw. szkodę osobową

Od lat do oceny uszczerbku na zdrowiu i stopnia niepełnosprawności ubezpieczyciele korzystają z tabeli stworzonych przez ZUS. Wskazują one jedynie procentowy uszczerbek na zdrowiu. Najważniejszą dla poszkodowanych sprawę - wartość szkody i wypłaconego odszkodowania - oszacowują sami ubezpieczyciele

"Dziennik Polski": Wykluczeni z rynku

, że co najmniej połowa zatrudnionych to osoby niepełnosprawne - dotąd wystarczyło 40 procent.Z 10 do 20 procent musi także wzrosnąć liczba pracowników z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, których stanowiska pracy kosztują więcej i którzy nierzadko są mniej efektywni.Ale najgorsze

Pendolino nie dla niepełnosprawnych

Pendolino nie dla niepełnosprawnych

Ochojska, założycielka i prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej, ma pierwszy stopień niepełnosprawności. Zobacz też: Dlaczego PKP Intercity zdecydowało się kupić Pendolino bez technologii wychylnego pudła?

Wiceminister finansów: Duże rodziny szybciej uzyskają zwrot podatku

Wiceminister finansów: Duże rodziny szybciej uzyskają zwrot podatku

do 25 - gdy się dziecko uczy. W przypadku dziecka niepełnosprawnego (musi mieć orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie ma granicy wieku. Karta przysługiwać będzie samotnemu rodzicowi, rodzicom (także zastępczym, opiekunom w pieczy zastępczej), małżonkowi rodzica. Kartę

Kapica: Duże Rodziny szybciej uzyskają zwrot podatku

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie ma granicy wieku. Karta przysługiwać będzie samotnemu rodzicowi, rodzicom (także zastępczym, opiekunom w pieczy zastępczej), małżonkowi rodzica. Kartę otrzymać będą mogli nie tylko obywatele polscy, ale też cudzoziemcy mający pozwolenie na

Osoba głuchoniema na kasie? W Carrefourze to się sprawdza

Osoba głuchoniema na kasie? W Carrefourze to się sprawdza

Auchan, Real, CCC, OBI, Castorama i wiele innych - sieci handlowe, które zatrudniają niepełnosprawnych wymieniają pracownicy stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON. I zaznaczają, że mowa o osobach zarówno z różnym stopniem, jak i różnym rodzajem niepełnosprawności. Szczególnie widać to

Zmiany w dofinansowaniu zatrudnienia niepełnosprawnych

zróżnicowania wysokości pomocy w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności pracownika" - podał CIR.Dotychczas obowiązywało zróżnicowanie w dofinansowaniu pracodawców, zatrudniających niepełnosprawnych na otwartym rynku (było ono niższe) i w zakładach pracy chronionej (było wyższe).Na osobę

Odwiedził go w szpitalu agent. Zapłacił za to 18 tys. zł

Odwiedził go w szpitalu agent. Zapłacił za to 18 tys. zł

. Odszkodowanie jest niskie. Mam 70- procentowy uszczerbek na zdrowiu, orzeczony trzeci stopień niepełnosprawności i niezdolność do pracy. Straciłem wysokie stanowisko w banku, utrzymuję rodzinę z renty - mówi pan Piotr. Zgłosił sprawę bielskiej policji, ale prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa. Nie pomogło

Połowa środków z programu "Wyprawka szkolna" niewykorzystana

Połowa środków z programu "Wyprawka szkolna" niewykorzystana

składanie wniosków nie pozwalał wielu rodzicom na zgromadzenie rozbudowanej dokumentacji, a pracownikom szkół na pełną diagnozę sytuacji rodzinnej i życiowej uczniów - podkreślił Biedziak. Kontrola NIK wykazała ponadto, że rodziny wielodzietne lub znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej w niskim stopniu

Kto chroni polskiego pracownika? Nikt

Kto chroni polskiego pracownika? Nikt

, bo kompromitującym mailem w sieci za bardzo się nie przejęła. Jeśli otrzyma od PIP mandat, pewnie zapłaci go z ulgą. Firma zatrudnia 4 tys. osób. Miesięczna dopłata do pensji każdego z pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności wynosi do 1 050 zł w przypadku tzw. schorzenia specjalnego, bez

Jakie przywileje utraciły zakłady pracy chronionej?

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 30% osób niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Podmioty, które tego warunku nie spełnią, nie mogą korzystać ze zwolnień. Pracodawcy podnoszą, iż

Rząd przyjął program wprowadzający Kartę Dużej Rodziny

orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (na czas jego ważności). "Szacuje się, że w latach 2014-2015 zostanie wydane ok. 3,4 mln KDR (w 2014 - 1,3 mln i w 2015 r. - 2,1 mln). Trzeba będzie na ten cel przeznaczyć z budżetu państwa ok. 36,02 mln zł. Uchwała wchodzi w życie 16

Karta Dużej Rodziny uprawnia do tańszej podróży pociągami

dziecko uczy. W przypadku dziecka niepełnosprawnego (musi mieć orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie ma granicy wieku. Karta przysługiwać będzie samotnemu rodzicowi, rodzicom (także zastępczym, opiekunom w pieczy zastępczej), małżonkowi rodzica. Kartę otrzymać będą mogli

Balcerowicz o proteście rodziców dzieci niepełnosprawnych: "Jak świadczenia były niskie, protestów nie było"

świadczenia od stopnia niepełnosprawności dziecka. Ten punkt został już przez rząd zaakceptowany.

Dzienne domy opieki, zasiłki i dopłaty dla starszych [PORADNIK]

, - orzeczenie o niepełnosprawności. Oprócz tego wymagana jest pisemna zgoda na umieszczenie w domu oraz na potrącanie opłaty za pobyt. Pracownik socjalny w ciągu 14 dni od złożenia wniosku przeprowadzi wywiad środowiskowy. Dom pomocy może odmówić przyjęcia osoby, która mimo wielu schorzeń i niepełnosprawności

GUS: nowa ustawa o statystyce zmniejszy obowiązki informacyjne firm

, płeć, narodowość, wyznanie, stan cywilny, zawód czy stan zdrowia. Część z nich, jak np. właśnie stan zdrowia, stopień niepełnosprawności czy pochodzenie etniczne lub rasowe, są danymi wrażliwymi, a ich zbieranie uregulowano w sposób szczególny. "Dane wrażliwe są i będą zbierane na zasadzie

Wypadek i co dalej? Jak zadbać o swoje

z jezdni i dachował. Zabrany z miejsca wypadku do szpitala był hospitalizowany na oddziale urazowym ponad dwa tygodnie. Stwierdzono u niego złamanie kręgu piersiowego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego i niedowładem kończyn dolnych. Orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności. Towarzystwo

Kosiniak-Kamysz: Będą lepsze perspektywy dla zatrudnienia

od stopnia niepełnosprawności dziecka. - Nad takim systemem będziemy pracowali - powiedział. Z zapowiadanej od kwietnia podwyżki o 200 zł skorzysta - jak powiedział minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz - blisko 95 tys. osób, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne. - Są to rodzice dzieci

Trójmiasto. Lokalne podatki i opłaty z reguły nieco wyższe w 2015 r.

. posiadacze psów wziętych ze schroniska, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz - w niektórych przypadkach, osoby powyżej 65 roku życia. W Gdańsku i Gdyni opłaty za posiadanie psa nie funkcjonują - zniesiono je przed kilkoma laty.

Projekt abolicji abonamentowej w senacie

głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc., ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury oraz bezrobotne. Ponadto chodzi też o należących do I grupy inwalidzkiej, u których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy, osoby o znacznym stopniu

"DGP": Budżet płaci za fikcyjną opiekę

posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozwoli też gminom na przeprowadzenie wywiadu u osoby już otrzymującej świadczenie.Na razie przyrost często fikcyjnej liczby opiekunów odbija się na budżecie. Jeżeli liczba otrzymujących świadczenia będzie dalej wzrastać, jeszcze w tym roku wydatki

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

, chyba że jej współmałżonek też ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Uwaga! Jeśli nawet zajmiemy się dwiema osobami niepełnosprawnymi, to świadczenie pielęgnacyjne dostaniemy tylko jedno (520 zł miesięcznie). Bo to nie są pieniądze za liczbę podopiecznych, tylko za to, że zrezygnowaliśmy

Sejm zajmie się projektem ustawy o upadłości konsumenckiej

opłacenie czynszu za 12 do 24 miesięcy. W wyjątkowych wypadkach, np. ciężkiej choroby czy niepełnosprawności, sąd mógłby także ogłosić upadłość - niewypłacalnego, ale rzetelnego dłużnika - bez zaspokajania wierzycieli. Zdaniem krytyków projektu te zmiany, choć potrzebne, idą zbyt daleko w kierunku ochrony

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu? Najwyższe będzie z... sądu

obniżone o połowę (w takim stopniu, według ubezpieczyciela, Ola przyczyniła się do wypadku). Matka poszkodowanej zgłosiła się do kancelarii odszkodowawczej Votum, która zaleciła wejście na drogę sądową. W sądzie była reprezentowana przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy. Niedawno

Chcesz opłacać abonament RTV? Na poczcie nie wszyscy wiedzą jak

osoby trwale bezrobotne, inwalidzi wojenni, kombatanci, osoby niedosłyszące i niedowidzące, a także te z orzeczonym I stopniem grupy inwalidzkiej i znacznym stopniem niepełnosprawności. Pod koniec września tego roku liczba abonentów posiadających zarejestrowane odbiorników sięgała niecałych 7 mln. W tej

UKE wzywa Aero2 na dywanik. Za wprowadzenie dodatkowego kodu

nieposiadających żadnego stopnia niepełnosprawności narządu wzroku - czytamy w oświadczeniu UKE. Regulator chce od firmy wyjaśnień. Sugeruje też, by jej szefostwo zastanowiło się nad zmianą formy prezentowania kodu. Co na to sama firma? Nie widzi w tym niczego złego. Powołuje się na strony instytucji państwowych

Tu ludzie nie ścigają się, a wspierają. To największy taki zakład w Polsce

Dzisiaj pracuje w Zakładzie Aktywności Zawodowej. - Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej w Dobrej Szczecińskiej to największy tego typu zakład w Polsce - mówi Beata Rydzewska z ZAZ-u. - Na ośmiu wydziałach pracuje u nas 127 pracowników z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny [PORADNIK]

wyjechał za granicę i nie można ustalić jego adresu zamieszkania, należy dołączyć informację z sądu, że starania wyegzekwowania pieniędzy zostały podjęte, ale okazały się bezskuteczne. Gdy uprawnione do alimentów dziecko jest niepełnosprawne, trzeba dołączyć orzeczenie o stopniu jego niepełnosprawności

Polkomtel - koniec z ograniczaniem niepełnosprawnym korzystania z ulgi

; wybrał się kilka tygodni temu do salonu Plusa. Dał się skusić operatorowi, bo jako jedyna sieć komórkowa Plus oferuje niepełnosprawnym 50 proc. rabatu na abonament przez dwa lata.Na miejscu okazało się, że oprócz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Strzymiński musiał też złożyć oświadczenie, że ani

KRRiT: Blisko trzy miliony gospodarstw zalega z abonamentem

. instytucji. Ustawowo zwolnionych z opłat jest 43 proc. zarejestrowanych abonentów - czyli prawie 3 mln osób. Zwolnienia obejmują 22 kategorie, m.in. pierwszą grupę inwalidzką, osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, osoby, które

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

Zawsze, gdy poruszamy na łamach temat pomocy dla osób starszych i chorych, dzwonią do nas Czytelnicy. Publikujemy dzisiaj najczęściej zadawane przez nich pytania z odpowiedziami.Jestem po udarze mózgu, mam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie jestem w stanie prowadzić samochodu

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje im świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także

Ile za głowę, ile za nogę. Jakie powinny być zadośćuczynienia?

. Orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności. Towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym polisę OC miał sprawca tego wypadku, wypłaciło 260 tys. zł zadośćuczynienia. Pozew opiewał na milion złotych. Sąd przyznał do już wypłaconej dodatkową kwotę 340 tys. zł. W systemie HBT Index poszkodowany uzyskał 836,22 pkt

"Rz": Znaleźli sposób na niższe emerytury

skonstruowane, że nie można nikomu odmówić stanięcia przed komisją lekarską. Większość byłych esbeków uzyskała orzeczenie o takim stopniu niepełnosprawności, że może pobierać renty.Według szacunków rządowych ekspertów na renty mogło przejść nawet 70 procent tych, których objęła ustawa dezubekizacyjna. Średnia

Panoptykon chce, by RPO zaskarżyła do TK przepisy dotyczące profilowania bezrobotnych

klienta powinien ustalić, czy doszło do istotnych zmian w stosunku do sytuacji, w jakiej znajdował się podczas ustalania ostatniego profilu pomocy, np. czy został dla niego orzeczony stopień niepełnosprawności, czy zmienił miejsce zamieszkania, czy stał się opiekunem dziecka lub osoby zależnej itd. Jeśli

Świadczenia rodzinne. Jakie zmiany zgotował nam rząd?

lat, 80 zł - od 5 do 24 lat). Przysługuje on na dziecko: do 16. roku życia, które ma orzeczenie o niepełnosprawności; od 16 lat do ukończenia 24, jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Kiedy na dziecko należy się zasiłek pielęgnacyjny? - Taki

Jak bezpiecznie kupić używany samochód [PORADNIK]

umowie i złożyć wypełniony formularz PIT PCC-3. Mamy na to 14 dni. Podatek nie obowiązuje osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także osób, które nabyły samochód o wartości nieprzekraczającej 1000 zł. Uwaga! Urzędnicy korygują ceny zgodnie ze swoimi danymi, więc

Zdrowy Polak po szkodzie. Bardzo wysoka cena wypadku samochodowego

@wyborcza.pl Wypadki samochodowe to nie tylko osobista tragedia poszkodowanych i ich rodzin. Śmierć czy niepełnosprawność mają wpływ na całą gospodarkę. To mniej rąk do pracy, mniejsza produkcja i efektywność gospodarki. Straty społeczne to także nieobecność w pracy doświadczonego pracownika. Z powodu wypadków

Czekają na własny kąt. Zza przepisów nie widać ludzi

mieszkaniowych. Urzędnicy tłumaczą, że to czy starająca się o mieszkanie osoba ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wyjątkowo złe warunki mieszkaniowe (m.in. brak łazienki, mieszkanie w suterynie lub WC na dworze) ma znaczenie tylko na etapie kwalifikacji na listę. Później te informacje raczej

Posłowie chcą uprościć przepisy o upadłości konsumenckiej

choroby czy niepełnosprawności, sąd mógłby także ogłosić upadłość niewypłacalnego, ale rzetelnego dłużnika bez zaspokajania wierzycieli. "Według naszych planów projekt zmian powinien być gotowy do wakacji. Wówczas uchwalenie nowelizacji byłoby możliwe nawet jeszcze w sierpniu, a w październiku nowe

Ściganie abonamentu RTV

grupę inwalidzką, całkowicie niezdolne do pracy lub o znacznym stopniu niepełnosprawności; inwalidzi wojenni i wojskowi, renciści i bezrobotni. Czy KRRiT, żeby wyłowić kolejnych dłużników, zamierza pobierać dane np. od telewizji kablowych? - Nie, w tej chwili nie podejmujemy takich działań. Partnerem w

Telewizja cyfrowa tuż, tuż. To szansa dla najsłabszych

do usług medialnych osobom starszym i o różnym stopniu niepełnosprawności. Działania te zostały objęte ramowym programem "Disability Equality Scheme" opublikowanym po raz pierwszy w 2006 r. i uaktualnianym w latach następnych. Dla osób z wadami słuchu wprowadza się napisy - od 2008 r. do

Rodzicu, trzymaj się za portfel - czyli ile kosztuje szkolna wyprawka

dwa lata temu, rok temu najbardziej wzrosły (o 18 proc.) wydatki rodziców na ubrania do szkoły (strój galowy, obuwie, strój na zajęcia z wychowania fizycznego). Średnio na ich zakup dla jednego dziecka rodzice wydali 244 zł. W mniejszym stopniu (o 10 proc.) zwiększyły się wydatki na przybory szkolne

Nie złożyli jednego druku. Urząd Skarbowy zajął im hipotekę i część emerytury

wynajmuje gdyński magistrat. Za 270 godzin dostaje 1100 zł. Aby nie stracić ani złotówki, zrezygnował z urlopów. Oboje mają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i problemy z ciśnieniem. Pani Helena zmaga się też z tarczycą i depresją, pan Andrzej, który prawie 30 lat spędził na morzu jako

Nasz drogi abonament radiowo-telewizyjny [PORADNIK]

wnosić opłaty. Zwolnienia z opłat abonamentowych reguluje kilka ustaw. Ustawa o opłatach abonamentowych z 21 kwietnia 2005 roku zwalnia z opłat osoby: * z pierwszą grupą inwalidzką; *całkowicie niezdolne do pracy; * ze znacznym stopniem niepełnosprawności; * trwale lub okresowo niezdolne do pracy w

"Rz": 100 tys. niepełnosprawnych może stracić pracę

Jak pisze Rzeczpospolita ten problem dotknie nie tych niepełnosprawnych, którzy dobrze radzą sobie na rynku pracy. Ucierpią przede wszystkim osoby otrzymujące minimalne dopuszczalne wynagrodzenie. Ze względu na swój stopień niepełnosprawności mają bowiem problemy ze znalezieniem lepiej płatnej

Senat za dopłatami do mieszkań i domów z rynku pierwotnego

produktem". Chciał, by Senat wniósł poprawkę zwiększającą powierzchnię mieszkania lub domu o 10 m kw. dla nabywców legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wychowujących niepełnosprawne dziecko. Podczas środowej debaty senatorowie zgłosili poprawki, m.in. zakładające

Koszty epidemii grypy w Polsce sięgnęłyby 5 mld zł

duże jej koszty. Wyliczenia te przedstawiono podczas debaty, by pokazać, jak ważne są szczepienia przeciwko grypie, które w Polsce od wielu lat wykorzystywane są w niewielkim stopniu. W 2011 r. zaszczepiło się jedynie 4,5 proc. Polaków, najmniej w całej Unii Europejskiej. Pod tym względem jest coraz

Świadczenia rodzinne w nowej wersji

świadczeń pielęgnacyjnych zostały pozbawione: ·         Opiekuna osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, który sam nie jest w stanie egzystować, ·         Osoby mające ustalone prawo do renty rodzinnej z

Nie płacisz abonamentu - spodziewaj się kary [INFORMATOR]

, zasiłku okresowego, pomocy dla rodzin zastępczych itp.; - są bezrobotne; - posiadają prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; - mają orzeczenie o I grupie inwalidzkiej lub są całkowicie niezdolne do pracy, lub mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub są

Plus daje niepełnosprawnym zniżkę, ale stawia wysokie wymagania

i poprosiliśmy o informację, jakie dokumenty musi przedłożyć niepełnosprawny klient. Okazuje się, że wystarczy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz... oświadczenie, że ani klient, ani nikt w jego domu nie korzysta ze zniżki na opłaty za usługi telekomunikacyjne z tytułu

PIT 2009: Ulga rehabilitacyjna

dokumentów:- orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności;- decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo rentę szkoleniową;- orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 lat. Ponadto wydatki na cele rehabilitacyjne

Czy pracownik może zgłosić ojca do ubezpieczenia zdrowotnego?

ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,- małżonka,- wstępnych

Powinni, a nie zatrudniają

o dużym stopniu niepełnosprawności. Nie ma wśród nich nikogo na wózku, o kulach czy niepełnosprawnego intelektualnie - mówi wicestarosta Marek Myka.Jak podaje Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie, w starostwie jest 79 bezrobotnych niepełnosprawnych. Zdaniem urzędników PUP nie są oni zainteresowani

Prawo do świadczeń rodzinnych w trakcie okresu zasiłkowego

Prawo do zasiłkuAby uzyskać prawo do świadczeń rodzinnych, trzeba spełnić określone warunki. Są one różne w zależności od rodzaju świadczenia, o jakie dana osoba występuje. Do najistotniejszych zaliczają się: określony dochód rodziny, wiek osoby uprawnionej, jej ewentualna niepełnosprawność, fakt

6 milionów osób? Atrakcyjny target!

Przyglądając się ogólnopolskim kampaniom reklamowym, można odnieść wrażenie, że ktoś taki, jak konsument z niepełnosprawnością w ogóle nie istnieje. Tymczasem, jak zauważa Piotr Pawłowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, warto pamiętać, że osoba niepełnosprawna korzysta z

Jak pomagać niepełnosprawnym? Minister pracy: Żeby jednym dać więcej, innym musielibyśmy zabrać. Inaczej się nie da

104 tys. z 230 tys. uprawnionych; to 1,955 mld zł rocznie; od 1 maja - 2,135 mld zł rocznie; Zasiłek pielęgnacyjny: - 153 zł brutto miesięcznie bez względu na dochody rodziny; pobiera je 927 tys. z 1 mln uprawnionych (z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności); to 1,7 mld zł rocznie; Wydatki

Wyprawka szkolna dla ucznia w roku szkolnym 2009/2010

muzycznej I stopnia, w klasie I gimnazjum, w klasie I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie I ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie IV ogólnokształcącej szkoły baletowej.Dyrektor szkoły zwraca uprawnionym rodzicom uczniów (opiekunom

Świadczenia rodzinne - obliczamy dochód

;rozpoczynającym się 1 września 2008 r. okresie, brane pod uwagę są więc dochody z 2007 r. W przypadku, jeśli w rodzinie jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym jej stopniu, kwota graniczna jest wyższa i wynosi 583 

Odpis na ZFŚS inny niż w ustawie

miesięcznego.Wskazane powyżej odpisy są obowiązkowe, tj. pracodawca tworzący Fundusz musi je odprowadzać, na zasadach określonych w ustawie o ZFŚS. Może też zwiększyć odpis ponad to ustawowe minimum, podwyższając go w przypadku pracownika ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

W sieci ubezpieczyciela, czyli rehabilitacja według zachodnich standardów

, niekiedy wystarczy jeden lub kilka, ale renomowanych i sprawnych organizacyjnie. - Ważne przede wszystkim, że tego rodzaju działalność pozwala poszkodowanemu wrócić do pracy lub zmniejszyć stopień niepełnosprawności szybciej, dzięki czemu koszty społeczne skutków wypadków są zdecydowanie mniejsze. Jeśli

Wpłaty na PFRON i ich obniżanie

produkcji lub usługi musi zatrudniać co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągać wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w wysokości co najmniej 10%.W przypadku zakupienia usługi lub produkcji

PIT-y 2010: Fiskus o uldze na dzieci

podatkowego, rodzice nie tracą prawa do omawianej ulgi, niezależnie od tego, z jakiego źródła on pochodzi i w jakiej jest wysokości".Pani H. jest emerytką, pobiera emeryturę z ZUS. Od 1961 r. wychowuje niepełnosprawną, teraz już ponadpięćdziesięcioletnią pasierbicę, która ma orzeczenie o znacznym stopniu

Połowa Polaków nie płaci abonamentu. Kara 1585 zł, będą kontrole

się nie zgadzasz, możesz zgłosić skargę do WSA. Kto jest zwolniony z opłaty abonamentowej Zwolnione z abonamentu są m.in. osoby: - mające I grupę inwalidzką; - mające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy; - znacznym stopniu niepełnosprawności; - trwałej lub okresowej całkowitej

Alimenty - kiedy należą się dzieciom? [PORADNIK]

; - jeśli mamy nową rodzinę, podaje się dochody całej rodziny; - dokument stwierdzający wiek dziecka; - zaświadczenie od komornika potwierdzające, iż ten próbował bezskutecznie ściągnąć pieniądze od dłużnika; - ewentualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka; - odpis orzeczenia sądu zasądzającego

Zatrudnienie i zwolnienie pracownika - obowiązki wobec ZUS

ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,małżonka, wstępnych (np. rodziców) pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.Zapamiętaj! Członka rodziny pracownika zgłasza do

Jak poinformować ZUS o przejęciu innej firmy?

;znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,małżonka,wstępnych (np. rodziców) pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.Tak wynika z art. 5 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

PIT 2009: Ulga na dzieci po nowemu

emerytką, pobiera emeryturę z ZUS. Od 1961 r. wychowuje niepełnosprawną, teraz już ponadpięćdziesięcioletnią pasierbicę, która ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (II grupa inwalidzka stwierdzona na stałe) i otrzymuje z ZUS rentę socjalną wraz z rentą rodzinną po zmarłym ojcu. Pani H

Królestwo ziemskie ojca Rydzyka

wykluczenia - pisze Dunajski w odpowiedzi na pytania "Gazety". - Problem dotyka przede wszystkim ludzi starszych, ludzi mających niskie dochody, bezrobotnych, rodzin wielodzietnych, samotnych rodziców i ludzi niezdolnych do pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności. ( ) Konieczna dla poprawy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Stopnie niepełnosprawności

rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, ważne, wydane przed 1 stycznia 1998 r. orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Stopnie niepełnosprawnościUstala się trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany, lekki

Niepełnosprawność intelektualna

się. Obejmuje: głęboki niedorozwój umysłowy F78 Inne upośledzenie umysłowe F79 Upośledzenie umysłowe, nie określone Obejmuje: niedorozwój umysłowy BNO, uposledzenie umysłowe BNO, oligofrenię BNO Dawna klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnejStopień upośledzenia w oparciu o iloraz

Parajeździectwo

i do niedawna jedyną dyscypliną parajeździecką jest paraujeżdżenie. W paraujeżdżeniu organizowane są zawody dokładnie odpowiadające zwykłym zawodom: towarzyskie, promocyjne, ogólnopolskie, itp. Podstawowe zasadyZe względu na różne stopnie niepełnosprawności zawodników, powstał składający się z pięciu poziomów

Międzynarodowa Liga Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych SENI Cup

pasji. Liczą się tylko chęci. ZasadyPrzepisy Ligi gwarantują sprawiedliwą rywalizację, ponieważ uwzględniają różne stopnie niepełnosprawności i możliwości Uczestników. Ze względu na ich zróżnicowany poziom tworzone są odpowiednie grupy sprawnościowe, tak, aby każda drużyna miała równe warunki startu

Nieprzetarty Szlak

był początkiem eksperymentu, który przekształcił się w systematyczną i planową pracę drużyn harcerskich. Główne zadania ruchu to: wypracowanie specyfiki pracy harcerskiej dla poszczególnych niepełnosprawności, adoptowanie ogólnozwiązkowego programu dla potrzeb drużyn pracujących w placówkach rewalidacyjnych

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

stopnie niepełnosprawności

Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia:
o niepełnosprawności,
o stopniu niepełnosprawności,
o wskazaniach do ulg i uprawnień.
Orzeczenie o niepełnosprawności zespół orzekający wydaje osobie, która nie ukończyła 16 roku życia, na wniosek wniesiony przez przedstawiciela ustawowego dziecka, natomiast orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zespół orzekający

więcej o stopnie niepełnosprawności na pl.wikipedia.org