stopnie niepełnosprawności

A.K.

Pracownik niepełnosprawny, a czas jego pracy

Pracownik niepełnosprawny, a czas jego pracy

Pracownik niepełnosprawny to taki pracownik, który posiada grupę inwalidzką. Jej posiadanie zobowiązuje pracodawcę do szczególnego traktowania takiej osoby. Niepełnosprawny posiadający wyższy stopień niepełnosprawności (umiarkowany lub znaczny) ma prawo do pracy w krótszym wymiarze czasu.

Krótsza dniówka robocza dla niepełnosprawnego

Posiadanie przez pracownika tzw. grupy inwalidzkiej zobowiązuje pracodawcę do stosowania wobec niego obniżonych norm czasu pracy. Nie dotyczy to wszystkich stopni niepełnosprawności, ale tylko tych wyższych, tj. znacznego i umiarkowanego. Zasady stosowania skróconych norm czasu pracy ulegają jednak stopniowym zmianom. Jedna z nich, wprowadzająca istotne modyfikacje dotychczasowych reguł w tym zakresie, zacznie obowiązywać od nowego roku.

TK: przepis ustawy łamie prawa niepełnosprawnych

Przepis ustawy o pomocy społecznej określający moment, od którego osoba uprawniona uzyskuje prawo do stałego zasiłku z pomocy społecznej jest niezgodny z konstytucją, orzekł Trybunał

Od dziś nowe zasady dofinansowania dla firm zatrudniających niepełnosprawnych. Stracą zakłady pracy chronionej [Newseria]

Od dziś nowe zasady dofinansowania dla firm zatrudniających niepełnosprawnych. Stracą zakłady pracy chronionej [Newseria]

Nie takiej reformy chcieli niepełnosprawni. Kto zapłaci za nowe karty?

Nie takiej reformy chcieli niepełnosprawni. Kto zapłaci za nowe karty?

dotyczy kryteriów wydawania kart. Do tej pory mógł się o nią ubiegać każdy, kto posiadał orzeczenie nawet o lekkim stopniu niepełnosprawności i problemach z poruszaniem się. Nowe przepisy jasno regulują, że o taki dokument mogą obecnie ubiegać się jedynie niepełnosprawni z orzeczeniem o stopniu

Nie ma nogi, ale dla urzędników nie jest niepełnosprawny. "Przecież noga mi nie odrosła"

Nie ma nogi, ale dla urzędników nie jest niepełnosprawny. "Przecież noga mi nie odrosła"

orzeczników ten pan nadal ma przyznany wcześniej stopień niepełnosprawności, jednak nie ma znacznego ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się. Tylko w takiej sytuacji przysługuje karta parkingowa. Orzeczenie o niepełnosprawności jest aktualne. Bez pozytywnego orzeczenia miejskiej komisji pan Zbigniew nie

"Rzeczpospolita": Niepełnosprawni poszukiwani na otwartym rynku

30 proc. załogi ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą zaoferować firmom, do których delegują pracowników, aż 80-proc. ulgę we wpłatach na PFRON. Jednak mimo tej poprawy na otwartym rynku pracy, w ostatnich latach zatrudnienie osób niepełnosprawnych maleje. Spada bowiem liczba

"DGP": Rośnie liczba pracujących niepełnosprawnych

specjalnymi oraz tymi stopniami niepełnosprawności. Jednak wzrost tych wskaźników wynika także z tego, że pracodawcy wysyłają swoich pracowników do powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, aby ci wystąpili o zmianę stopnia niepełnosprawności.

Rząd utrzymał dodatkowe 200 zł do świadczenia pielęgnacyjnego

Rząd utrzymał dodatkowe 200 zł do świadczenia pielęgnacyjnego

otrzymywania świadczenia jest zrezygnowanie z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opiekowania się osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniami o stałej i długotrwałej opiece lub korzystaniu z pomocy innej osoby w związku z niemożnością samodzielnej egzystencji, leczeniu

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych [PORADNIK]

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych [PORADNIK]

- nie są oni krewnymi w linii prostej, zatem nie otrzymają tego świadczenia". Drugie kryterium to rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą, która ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności albo ograniczoną możliwość

Wzrosną opłaty za abonament RTV. Nowy cennik od stycznia 2016

Wzrosną opłaty za abonament RTV. Nowy cennik od stycznia 2016

ukończyły 75 lat. W kręgu tym, są też osoby trwale bezrobotne, inwalidzi wojenni, kombatanci, osoby niedosłyszące i niedowidzące, a także te z orzeczonym I stopniem grupy inwalidzkiej i znacznym stopniem niepełnosprawności. Według danych KRRiT to aż ok. 43 proc. społeczeństwa.

PKP IC przeprasza podróżnych i opłaci im podróż

PKP IC przeprasza podróżnych i opłaci im podróż

- znaczny stopień niepełnosprawności z powodu ogólnego stanu zdrowia. Niestety, zarówno podczas jazdy w jedną, jak i drugą stronę żaden z konduktorów na skorzystanie z takiego przedziału nie zezwolił. Tłumacząc, że mają do niego prawo wyłącznie osoby niepełnosprawne ruchowo (poruszające się o kulach lub na

"Zatrudnię ochroniarza: mile widziana lekka niepełnosprawność"

"Zatrudnię ochroniarza: mile widziana lekka niepełnosprawność"

stopień niepełnosprawności, czyli według starej nomenklatury grupę inwalidzką. Zazwyczaj nie przechodzą też żadnych kursów, nie są wyszkoleni fizycznie do reakcji w sytuacjach "podbramkowych". Potwierdza to pracownik agencji chroniącej imprezy kulturalne w Krakowie. Sam ma lekki stopień

Zasiłek rodzinny i dodatek mieszkaniowy. Skąd uzyskać pomoc w trudnej sytuacji [PORADNIK]

Zasiłek rodzinny i dodatek mieszkaniowy. Skąd uzyskać pomoc w trudnej sytuacji [PORADNIK]

rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 539 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, ta kwota wzrasta do 623 zł. Ważne! Od 1

Czeki opiekuńcze dla polskich seniorów [PORADNIKI]

Czeki opiekuńcze dla polskich seniorów [PORADNIKI]

inny problem. Członkowie rodziny będą mieli coraz mniej czasu na opiekę nad chorymi krewnymi. Bo będą musieli dłużej pracować. Trzy stopnie niesamodzielności Osoba niesamodzielna to osoba niepełnosprawna (a właściwie o znacznym stopniu niepełnosprawności), która wymaga pomocy w wykonywaniu codziennych

KE upomina Polskę za możliwą dyskryminację w miejscu pracy

Chodzi o zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w zakresie zatrudnienia. Zdaniem KE Polska nie wdrożyła dyrektywy w wystarczającym stopniu wobec m.in. stażystów, a także poprzez na przykład brak pełnej definicji bezpośredniej i

Jak dostać zwrot pieniędzy za szkolne podręczniki?

Jak dostać zwrot pieniędzy za szkolne podręczniki?

zasadniczych szkół zawodowych i techników. Wyprawka z dopłatą należy się także uczniom niepełnosprawnym. Którym? Dofinansowanie obejmuje uczniów: - słabowidzących; - niesłyszących i słabosłyszących; - z upośledzeniem umysłowym w stopniach: lekkim, umiarkowanym lub znacznym; - z niepełnosprawnością ruchową, w

"Dziennik Polski": Wykluczeni z rynku

, że co najmniej połowa zatrudnionych to osoby niepełnosprawne - dotąd wystarczyło 40 procent.Z 10 do 20 procent musi także wzrosnąć liczba pracowników z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, których stanowiska pracy kosztują więcej i którzy nierzadko są mniej efektywni.Ale najgorsze

Najgorsze jest pytanie: "A po co pani praca?". Pracodawcy boją się osób niepełnosprawnych, a państwo nie wspiera

Najgorsze jest pytanie: "A po co pani praca?". Pracodawcy boją się osób niepełnosprawnych, a państwo nie wspiera

zwolnieniu, a społeczeństwo uważa, że jesteśmy roszczeniowi. Potwierdzają to badania. Jak piszą w raporcie naukowcy IBE, pracodawcy niewiele wiedzą o procedurze zatrudniania osób z niepełnosprawnością, więc są "pełni obaw natury finansowej, administracyjnej, organizacyjnej czy dotyczącej wydajności ich

Zmiany w dofinansowaniu zatrudnienia niepełnosprawnych

zróżnicowania wysokości pomocy w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności pracownika" - podał CIR. Dotychczas obowiązywało zróżnicowanie w dofinansowaniu pracodawców, zatrudniających niepełnosprawnych na otwartym rynku (było ono niższe) i w zakładach pracy chronionej (było wyższe). Na osobę

Edukacja nie taka bezpłatna. Ile kosztuje wyprawka szkolna?

Edukacja nie taka bezpłatna. Ile kosztuje wyprawka szkolna?

najwięcej rodziców przychodzi do nas 1 i 2 września. Rok temu było bardzo duże zainteresowanie tym programem - tłumaczy Danuta Giletycz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie. Dofinansowanie dla trzecioklasistów wynosi maksymalnie 225 zł. Uczniowie, którzy mają stwierdzony stopień niepełnosprawności

Prezydent podpisał ustawę o karcie dużej rodziny

Prezydent podpisał ustawę o karcie dużej rodziny

, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat lub do 25 - gdy będą w trakcie nauki. W przypadku dziecka niepełnosprawnego (musi mieć orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie ma granicy wieku. Karta przysługiwać będzie samotnemu rodzicowi, rodzicom

Komu się należą pieniądze na dzieci [PORADNIK]

Komu się należą pieniądze na dzieci [PORADNIK]

urodzenia dziecka albo inny dokument potwierdzający jego wiek; - wysokość uzyskanego dochodu - zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokości dochodu - np. zaświadczenie z urzędu skarbowego; - orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

Ile kosztuje twoja ręka? Sprawdź, na jakiej podstawie ubezpieczyciel wyceni tzw. szkodę osobową

Ile kosztuje twoja ręka? Sprawdź, na jakiej podstawie ubezpieczyciel wyceni tzw. szkodę osobową

Od lat do oceny uszczerbku na zdrowiu i stopnia niepełnosprawności ubezpieczyciele korzystają z tabeli stworzonych przez ZUS. Wskazują one jedynie procentowy uszczerbek na zdrowiu. Najważniejszą dla poszkodowanych sprawę - wartość szkody i wypłaconego odszkodowania - oszacowują sami ubezpieczyciele

Praca na czarno gorsza niż na śmieciówce [listy czytelniczek]

istnienie. Ja w tym czasie byłam niezdolna do pracy po pierwszej operacji kręgosłupa. Gdy tylko odzyskałam sprawność fizyczną, rozpoczęła się gehenna poszukiwań pracy. Sprzyjającą okolicznością był posiadany stopień niepełnosprawności, udało się więc zaczepić na etat. Po roku utrata etatu, kolejne

W '14 w administracji rządowej 8,5 tys. osób na umowach cywilnoprawnych

ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych czy oceny obsługi wniosków" - wymieniła. Jak mówiła dalej, w urzędach wojewódzkich większość umów innych niż etat, była zawierana z lekarzami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności, a także o wykonywanie raportów szacunkowych czy przeprowadzanie rozmaitych

Jakie przywileje utraciły zakłady pracy chronionej?

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 30% osób niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Podmioty, które tego warunku nie spełnią, nie mogą korzystać ze zwolnień. Pracodawcy podnoszą, iż

Osoba głuchoniema na kasie? W Carrefourze to się sprawdza

Auchan, Real, CCC, OBI, Castorama i wiele innych - sieci handlowe, które zatrudniają niepełnosprawnych wymieniają pracownicy stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON. I zaznaczają, że mowa o osobach zarówno z różnym stopniem, jak i różnym rodzajem niepełnosprawności. Szczególnie widać to

"GP": skarbówka coraz częściej kontroluje zeznania z ulgą rehabilitacyjną

na cele rehabilitacyjne przysługują tylko osobom dotkniętym określonym stopniem czy rodzajem niepełnosprawności, np. możliwość odliczenia wydatków na przewodników mają tylko osoby ociemniałe lub z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do tzw. I grupy inwalidztwa. W przypadku ewentualnej

Pendolino nie dla niepełnosprawnych

Ochojska, założycielka i prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej, ma pierwszy stopień niepełnosprawności. Zobacz też: Dlaczego PKP Intercity zdecydowało się kupić Pendolino bez technologii wychylnego pudła?

Wiceminister finansów: Duże rodziny szybciej uzyskają zwrot podatku

do 25 - gdy się dziecko uczy. W przypadku dziecka niepełnosprawnego (musi mieć orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie ma granicy wieku. Karta przysługiwać będzie samotnemu rodzicowi, rodzicom (także zastępczym, opiekunom w pieczy zastępczej), małżonkowi rodzica. Kartę

Kapica: Duże Rodziny szybciej uzyskają zwrot podatku

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie ma granicy wieku. Karta przysługiwać będzie samotnemu rodzicowi, rodzicom (także zastępczym, opiekunom w pieczy zastępczej), małżonkowi rodzica. Kartę otrzymać będą mogli nie tylko obywatele polscy, ale też cudzoziemcy mający pozwolenie na

Ubezpieczalnie wypłacają coraz więcej za wypadki. Ale sądy przyznają wyższe kwoty

twierdzono złamanie kręgu piersiowego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego i niedowładem kończyn dolnych, zwichnięcie kręgosłupa, złamanie żebra, stłuczenie płuc. Orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności. Ubezpieczyciel wypłacił 260 tys. zł zadośćuczynienia. Sąd nakazał dołożyć do tej kwoty 340 tys. zł. Z

Odwiedził go w szpitalu agent. Zapłacił za to 18 tys. zł

. Odszkodowanie jest niskie. Mam 70- procentowy uszczerbek na zdrowiu, orzeczony trzeci stopień niepełnosprawności i niezdolność do pracy. Straciłem wysokie stanowisko w banku, utrzymuję rodzinę z renty - mówi pan Piotr. Zgłosił sprawę bielskiej policji, ale prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa. Nie pomogło

Połowa środków z programu "Wyprawka szkolna" niewykorzystana

składanie wniosków nie pozwalał wielu rodzicom na zgromadzenie rozbudowanej dokumentacji, a pracownikom szkół na pełną diagnozę sytuacji rodzinnej i życiowej uczniów - podkreślił Biedziak. Kontrola NIK wykazała ponadto, że rodziny wielodzietne lub znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej w niskim stopniu

Kto chroni polskiego pracownika? Nikt

, bo kompromitującym mailem w sieci za bardzo się nie przejęła. Jeśli otrzyma od PIP mandat, pewnie zapłaci go z ulgą. Firma zatrudnia 4 tys. osób. Miesięczna dopłata do pensji każdego z pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności wynosi do 1 050 zł w przypadku tzw. schorzenia specjalnego, bez

Balcerowicz o proteście rodziców dzieci niepełnosprawnych: "Jak świadczenia były niskie, protestów nie było"

świadczenia od stopnia niepełnosprawności dziecka. Ten punkt został już przez rząd zaakceptowany.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do tańszej podróży pociągami

dziecko uczy. W przypadku dziecka niepełnosprawnego (musi mieć orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie ma granicy wieku. Karta przysługiwać będzie samotnemu rodzicowi, rodzicom (także zastępczym, opiekunom w pieczy zastępczej), małżonkowi rodzica. Kartę otrzymać będą mogli

"DGP": Budżet płaci za fikcyjną opiekę

posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozwoli też gminom na przeprowadzenie wywiadu u osoby już otrzymującej świadczenie. Na razie przyrost często fikcyjnej liczby opiekunów odbija się na budżecie. Jeżeli liczba otrzymujących świadczenia będzie dalej wzrastać, jeszcze w tym roku

Kosiniak-Kamysz: Będą lepsze perspektywy dla zatrudnienia

od stopnia niepełnosprawności dziecka. - Nad takim systemem będziemy pracowali - powiedział. Z zapowiadanej od kwietnia podwyżki o 200 zł skorzysta - jak powiedział minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz - blisko 95 tys. osób, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne. - Są to rodzice dzieci

Projekt abolicji abonamentowej w senacie

głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc., ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury oraz bezrobotne. Ponadto chodzi też o należących do I grupy inwalidzkiej, u których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy, osoby o znacznym stopniu

Dzienne domy opieki, zasiłki i dopłaty dla starszych [PORADNIK]

, - orzeczenie o niepełnosprawności. Oprócz tego wymagana jest pisemna zgoda na umieszczenie w domu oraz na potrącanie opłaty za pobyt. Pracownik socjalny w ciągu 14 dni od złożenia wniosku przeprowadzi wywiad środowiskowy. Dom pomocy może odmówić przyjęcia osoby, która mimo wielu schorzeń i niepełnosprawności

GUS: nowa ustawa o statystyce zmniejszy obowiązki informacyjne firm

, płeć, narodowość, wyznanie, stan cywilny, zawód czy stan zdrowia. Część z nich, jak np. właśnie stan zdrowia, stopień niepełnosprawności czy pochodzenie etniczne lub rasowe, są danymi wrażliwymi, a ich zbieranie uregulowano w sposób szczególny. "Dane wrażliwe są i będą zbierane na zasadzie

Wypadek i co dalej? Jak zadbać o swoje

z jezdni i dachował. Zabrany z miejsca wypadku do szpitala był hospitalizowany na oddziale urazowym ponad dwa tygodnie. Stwierdzono u niego złamanie kręgu piersiowego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego i niedowładem kończyn dolnych. Orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności. Towarzystwo

Trójmiasto. Lokalne podatki i opłaty z reguły nieco wyższe w 2015 r.

. posiadacze psów wziętych ze schroniska, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz - w niektórych przypadkach, osoby powyżej 65 roku życia. W Gdańsku i Gdyni opłaty za posiadanie psa nie funkcjonują - zniesiono je przed kilkoma laty.

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

Zawsze, gdy poruszamy na łamach temat pomocy dla osób starszych i chorych, dzwonią do nas Czytelnicy. Publikujemy dzisiaj najczęściej zadawane przez nich pytania z odpowiedziami. Jestem po udarze mózgu, mam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie jestem w stanie prowadzić samochodu

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

małżeńskim, chyba że jej współmałżonek też ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Uwaga! Jeśli nawet zajmiemy się dwiema osobami niepełnosprawnymi, to świadczenie pielęgnacyjne dostaniemy tylko jedno (520 zł miesięcznie). Bo to nie są pieniądze za liczbę podopiecznych, tylko za to, że

Sejm zajmie się projektem ustawy o upadłości konsumenckiej

opłacenie czynszu za 12 do 24 miesięcy. W wyjątkowych wypadkach, np. ciężkiej choroby czy niepełnosprawności, sąd mógłby także ogłosić upadłość - niewypłacalnego, ale rzetelnego dłużnika - bez zaspokajania wierzycieli. Zdaniem krytyków projektu te zmiany, choć potrzebne, idą zbyt daleko w kierunku ochrony

Polkomtel - koniec z ograniczaniem niepełnosprawnym korzystania z ulgi

; wybrał się kilka tygodni temu do salonu Plusa. Dał się skusić operatorowi, bo jako jedyna sieć komórkowa Plus oferuje niepełnosprawnym 50 proc. rabatu na abonament przez dwa lata. Na miejscu okazało się, że oprócz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Strzymiński musiał też złożyć oświadczenie, że ani

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu? Najwyższe będzie z... sądu

obniżone o połowę (w takim stopniu, według ubezpieczyciela, Ola przyczyniła się do wypadku). Matka poszkodowanej zgłosiła się do kancelarii odszkodowawczej Votum, która zaleciła wejście na drogę sądową. W sądzie była reprezentowana przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy. Niedawno

UKE wzywa Aero2 na dywanik. Za wprowadzenie dodatkowego kodu

nieposiadających żadnego stopnia niepełnosprawności narządu wzroku - czytamy w oświadczeniu UKE. Regulator chce od firmy wyjaśnień. Sugeruje też, by jej szefostwo zastanowiło się nad zmianą formy prezentowania kodu. Co na to sama firma? Nie widzi w tym niczego złego. Powołuje się na strony instytucji państwowych

Chcesz opłacać abonament RTV? Na poczcie nie wszyscy wiedzą jak

osoby trwale bezrobotne, inwalidzi wojenni, kombatanci, osoby niedosłyszące i niedowidzące, a także te z orzeczonym I stopniem grupy inwalidzkiej i znacznym stopniem niepełnosprawności. Pod koniec września tego roku liczba abonentów posiadających zarejestrowane odbiorników sięgała niecałych 7 mln. W tej

Tu ludzie nie ścigają się, a wspierają. To największy taki zakład w Polsce

Dzisiaj pracuje w Zakładzie Aktywności Zawodowej. - Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej w Dobrej Szczecińskiej to największy tego typu zakład w Polsce - mówi Beata Rydzewska z ZAZ-u. - Na ośmiu wydziałach pracuje u nas 127 pracowników z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności

KRRiT: Blisko trzy miliony gospodarstw zalega z abonamentem

. instytucji. Ustawowo zwolnionych z opłat jest 43 proc. zarejestrowanych abonentów - czyli prawie 3 mln osób. Zwolnienia obejmują 22 kategorie, m.in. pierwszą grupę inwalidzką, osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, osoby, które

"Rz": Znaleźli sposób na niższe emerytury

skonstruowane, że nie można nikomu odmówić stanięcia przed komisją lekarską. Większość byłych esbeków uzyskała orzeczenie o takim stopniu niepełnosprawności, że może pobierać renty. Według szacunków rządowych ekspertów na renty mogło przejść nawet 70 procent tych, których objęła ustawa dezubekizacyjna. Średnia

Plus daje niepełnosprawnym zniżkę, ale stawia wysokie wymagania

i poprosiliśmy o informację, jakie dokumenty musi przedłożyć niepełnosprawny klient. Okazuje się, że wystarczy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz... oświadczenie, że ani klient, ani nikt w jego domu nie korzysta ze zniżki na opłaty za usługi telekomunikacyjne z tytułu niepełnosprawności

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny [PORADNIK]

wyjechał za granicę i nie można ustalić jego adresu zamieszkania, należy dołączyć informację z sądu, że starania wyegzekwowania pieniędzy zostały podjęte, ale okazały się bezskuteczne. Gdy uprawnione do alimentów dziecko jest niepełnosprawne, trzeba dołączyć orzeczenie o stopniu jego niepełnosprawności

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje im świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także

Czekają na własny kąt. Zza przepisów nie widać ludzi

mieszkaniowych. Urzędnicy tłumaczą, że to czy starająca się o mieszkanie osoba ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wyjątkowo złe warunki mieszkaniowe (m.in. brak łazienki, mieszkanie w suterynie lub WC na dworze) ma znaczenie tylko na etapie kwalifikacji na listę. Później te informacje

Świadczenia rodzinne. Jakie zmiany zgotował nam rząd?

lat, 80 zł - od 5 do 24 lat). Przysługuje on na dziecko: do 16. roku życia, które ma orzeczenie o niepełnosprawności; od 16 lat do ukończenia 24, jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Kiedy na dziecko należy się zasiłek pielęgnacyjny? - Taki

Ile za głowę, ile za nogę. Jakie powinny być zadośćuczynienia?

. Orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności. Towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym polisę OC miał sprawca tego wypadku, wypłaciło 260 tys. zł zadośćuczynienia. Pozew opiewał na milion złotych. Sąd przyznał do już wypłaconej dodatkową kwotę 340 tys. zł. W systemie HBT Index poszkodowany uzyskał 836,22 pkt

Umowy śmieciowe: Sprawdź, do czego masz prawo

tym czasie, o ile nie jest ubezpieczone z żadnego innego tytułu, powinno powiadomić szkołę lub uczelnię, która będzie zobowiązana zgłosić je do ubezpieczenia w NFZ. Dzieci posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi mogą być zgłaszane do ubezpieczenia bez

Panoptykon chce, by RPO zaskarżyła do TK przepisy dotyczące profilowania bezrobotnych

klienta powinien ustalić, czy doszło do istotnych zmian w stosunku do sytuacji, w jakiej znajdował się podczas ustalania ostatniego profilu pomocy, np. czy został dla niego orzeczony stopień niepełnosprawności, czy zmienił miejsce zamieszkania, czy stał się opiekunem dziecka lub osoby zależnej itd. Jeśli

Ściganie abonamentu RTV

grupę inwalidzką, całkowicie niezdolne do pracy lub o znacznym stopniu niepełnosprawności; inwalidzi wojenni i wojskowi, renciści i bezrobotni. Czy KRRiT, żeby wyłowić kolejnych dłużników, zamierza pobierać dane np. od telewizji kablowych? - Nie, w tej chwili nie podejmujemy takich działań. Partnerem w

Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002 - załącznik 8

Propozycja Zastąpienie przywilejów podatkowych dotacją na 1 osobę niepełnosprawną zatrudnioną w ZPCHR, w przeliczeniu na pełny etat w wysokości 25% wynagrodzenia w przypadku osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności, lecz nie więcej niż 200 zł; 35% wynagrodzenia w przypadku osoby o umiarkowanym stopniu

Zakładamy firmę. Gdzie szukać dofinansowania?

danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pomimo wysokiego stopnia wykorzystania alokacji w ramach Działania 6.2 PO KL, w przypadku kilku województw pozostały środki, o które można się jeszcze ubiegać - najwięcej w województwie warmińsko-mazurskim (blisko 3,8 mln zł), lubelskim (3,4 mln zł) i

Posłowie chcą uprościć przepisy o upadłości konsumenckiej

choroby czy niepełnosprawności, sąd mógłby także ogłosić upadłość niewypłacalnego, ale rzetelnego dłużnika bez zaspokajania wierzycieli. "Według naszych planów projekt zmian powinien być gotowy do wakacji. Wówczas uchwalenie nowelizacji byłoby możliwe nawet jeszcze w sierpniu, a w październiku nowe

Telewizja cyfrowa tuż, tuż. To szansa dla najsłabszych

do usług medialnych osobom starszym i o różnym stopniu niepełnosprawności. Działania te zostały objęte ramowym programem "Disability Equality Scheme" opublikowanym po raz pierwszy w 2006 r. i uaktualnianym w latach następnych. Dla osób z wadami słuchu wprowadza się napisy - od 2008 r. do

Zdrowy Polak po szkodzie. Bardzo wysoka cena wypadku samochodowego

@wyborcza.pl Wypadki samochodowe to nie tylko osobista tragedia poszkodowanych i ich rodzin. Śmierć czy niepełnosprawność mają wpływ na całą gospodarkę. To mniej rąk do pracy, mniejsza produkcja i efektywność gospodarki. Straty społeczne to także nieobecność w pracy doświadczonego pracownika. Z powodu wypadków

Jak bezpiecznie kupić używany samochód [PORADNIK]

umowie i złożyć wypełniony formularz PIT PCC-3. Mamy na to 14 dni. Podatek nie obowiązuje osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także osób, które nabyły samochód o wartości nieprzekraczającej 1000 zł. Uwaga! Urzędnicy korygują ceny zgodnie ze swoimi danymi, więc

"Rz": 100 tys. niepełnosprawnych może stracić pracę

Jak pisze Rzeczpospolita ten problem dotknie nie tych niepełnosprawnych, którzy dobrze radzą sobie na rynku pracy. Ucierpią przede wszystkim osoby otrzymujące minimalne dopuszczalne wynagrodzenie. Ze względu na swój stopień niepełnosprawności mają bowiem problemy ze znalezieniem lepiej płatnej

Rodzicu, trzymaj się za portfel - czyli ile kosztuje szkolna wyprawka

dwa lata temu, rok temu najbardziej wzrosły (o 18 proc.) wydatki rodziców na ubrania do szkoły (strój galowy, obuwie, strój na zajęcia z wychowania fizycznego). Średnio na ich zakup dla jednego dziecka rodzice wydali 244 zł. W mniejszym stopniu (o 10 proc.) zwiększyły się wydatki na przybory szkolne

Świadczenia rodzinne w nowej wersji

świadczeń pielęgnacyjnych zostały pozbawione: ·         Opiekuna osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, który sam nie jest w stanie egzystować, ·         Osoby mające ustalone prawo do renty rodzinnej z

Senat za dopłatami do mieszkań i domów z rynku pierwotnego

produktem". Chciał, by Senat wniósł poprawkę zwiększającą powierzchnię mieszkania lub domu o 10 m kw. dla nabywców legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wychowujących niepełnosprawne dziecko. Podczas środowej debaty senatorowie zgłosili poprawki, m.in. zakładające

Nie złożyli jednego druku. Urząd Skarbowy zajął im hipotekę i część emerytury

wynajmuje gdyński magistrat. Za 270 godzin dostaje 1100 zł. Aby nie stracić ani złotówki, zrezygnował z urlopów. Oboje mają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i problemy z ciśnieniem. Pani Helena zmaga się też z tarczycą i depresją, pan Andrzej, który prawie 30 lat spędził na morzu jako

Nasz drogi abonament radiowo-telewizyjny [PORADNIK]

wnosić opłaty. Zwolnienia z opłat abonamentowych reguluje kilka ustaw. Ustawa o opłatach abonamentowych z 21 kwietnia 2005 roku zwalnia z opłat osoby: * z pierwszą grupą inwalidzką; *całkowicie niezdolne do pracy; * ze znacznym stopniem niepełnosprawności; * trwale lub okresowo niezdolne do pracy w

PIT 2009: Ulga rehabilitacyjna

rehabilitację, trzeba posiadać jeden z poniższych dokumentów: - orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności; - decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo rentę szkoleniową; - orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła

Prawo do świadczeń rodzinnych w trakcie okresu zasiłkowego

Prawo do zasiłkuAby uzyskać prawo do świadczeń rodzinnych, trzeba spełnić określone warunki. Są one różne w zależności od rodzaju świadczenia, o jakie dana osoba występuje. Do najistotniejszych zaliczają się: określony dochód rodziny, wiek osoby uprawnionej, jej ewentualna niepełnosprawność, fakt

Czy pracownik może zgłosić ojca do ubezpieczenia zdrowotnego?

ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku, - małżonka, - wstępnych

Powinni, a nie zatrudniają

są osobami o dużym stopniu niepełnosprawności. Nie ma wśród nich nikogo na wózku, o kulach czy niepełnosprawnego intelektualnie - mówi wicestarosta Marek Myka. Jak podaje Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie, w starostwie jest 79 bezrobotnych niepełnosprawnych. Zdaniem urzędników PUP nie są oni

Nie płacisz abonamentu - spodziewaj się kary [INFORMATOR]

, zasiłku okresowego, pomocy dla rodzin zastępczych itp.; - są bezrobotne; - posiadają prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; - mają orzeczenie o I grupie inwalidzkiej lub są całkowicie niezdolne do pracy, lub mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub są

6 milionów osób? Atrakcyjny target!

Przyglądając się ogólnopolskim kampaniom reklamowym, można odnieść wrażenie, że ktoś taki, jak konsument z niepełnosprawnością w ogóle nie istnieje. Tymczasem, jak zauważa Piotr Pawłowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, warto pamiętać, że osoba niepełnosprawna korzysta z

Świadczenia rodzinne - obliczamy dochód

;rozpoczynającym się 1 września 2008 r. okresie, brane pod uwagę są więc dochody z 2007 r. W przypadku, jeśli w rodzinie jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym jej stopniu, kwota graniczna jest wyższa i wynosi 583 

Wyprawka szkolna dla ucznia w roku szkolnym 2009/2010

muzycznej I stopnia, w  klasie I gimnazjum , w klasie I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie I ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie IV ogólnokształcącej szkoły baletowej. Dyrektor szkoły zwraca uprawnionym rodzicom uczniów (opiekunom

Jak pomagać niepełnosprawnym? Minister pracy: Żeby jednym dać więcej, innym musielibyśmy zabrać. Inaczej się nie da

104 tys. z 230 tys. uprawnionych; to 1,955 mld zł rocznie; od 1 maja - 2,135 mld zł rocznie; Zasiłek pielęgnacyjny: - 153 zł brutto miesięcznie bez względu na dochody rodziny; pobiera je 927 tys. z 1 mln uprawnionych (z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności); to 1,7 mld zł rocznie; Wydatki

Wpłaty na PFRON i ich obniżanie

produkcji lub usługi musi zatrudniać co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągać wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w wysokości co najmniej 10%.W przypadku zakupienia usługi lub produkcji

Odpis na ZFŚS inny niż w ustawie

miesięcznego.Wskazane powyżej odpisy są obowiązkowe, tj. pracodawca tworzący Fundusz musi je odprowadzać, na zasadach określonych w ustawie o ZFŚS. Może też zwiększyć odpis ponad to ustawowe minimum, podwyższając go w przypadku pracownika ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

W sieci ubezpieczyciela, czyli rehabilitacja według zachodnich standardów

, niekiedy wystarczy jeden lub kilka, ale renomowanych i sprawnych organizacyjnie. - Ważne przede wszystkim, że tego rodzaju działalność pozwala poszkodowanemu wrócić do pracy lub zmniejszyć stopień niepełnosprawności szybciej, dzięki czemu koszty społeczne skutków wypadków są zdecydowanie mniejsze. Jeśli

PIT-y 2010: Fiskus o uldze na dzieci

stopniu niepełnosprawności (II grupa inwalidzka stwierdzona na stałe) i otrzymuje z ZUS rentę socjalną wraz z rentą rodzinną po zmarłym ojcu. Pani H. pobiera na pasierbicę z gminnego ośrodka pomocy społecznej orzeczony na podstawie decyzji zasiłek pielęgnacyjny na osobę niepełnosprawną powyżej 16. roku

Nowy rok, nowe prawo

na celu zniesienie przywilejów i ulg w zatrudnieniu osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Np. od 1 stycznia pensje niepełnosprawnych już nie będą dofinansowane przez PFRON. Zniesiono też niektóre ułatwienia w funkcjonowaniu zakładów pracy chronionej. Mniejszą pomoc dostaną też

Połowa Polaków nie płaci abonamentu. Kara 1585 zł, będą kontrole

się nie zgadzasz, możesz zgłosić skargę do WSA. Kto jest zwolniony z opłaty abonamentowej Zwolnione z abonamentu są m.in. osoby: - mające I grupę inwalidzką; - mające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy; - znacznym stopniu niepełnosprawności; - trwałej lub okresowej całkowitej

Alimenty - kiedy należą się dzieciom? [PORADNIK]

; - jeśli mamy nową rodzinę, podaje się dochody całej rodziny; - dokument stwierdzający wiek dziecka; - zaświadczenie od komornika potwierdzające, iż ten próbował bezskutecznie ściągnąć pieniądze od dłużnika; - ewentualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka; - odpis orzeczenia sądu zasądzającego

Zatrudnienie i zwolnienie pracownika - obowiązki wobec ZUS

się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku, małżonka, wstępnych (np. rodziców) pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. Zapamiętaj! Członka rodziny

Jak poinformować ZUS o przejęciu innej firmy?

posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku, małżonka, wstępnych (np. rodziców) pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. Tak wynika z art. 5 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

Walczymy z bublami prawnymi

jego zwrotu, gdy kontrahent nie płaci za fakturę. - Kiedy kontrahent nie zapłaci za faktury lub upadnie, teoretycznie przedsiębiorca może nie płacić VAT, tylko że jest to przepis w znacznym stopniu martwy - mówi Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. Firma, która chce skorzystać z tzw

PIT 2009: Ulga na dzieci po nowemu

jakiego źródła on pochodzi i w jakiej jest wysokości". Pani H. jest emerytką, pobiera emeryturę z ZUS. Od 1961 r. wychowuje niepełnosprawną, teraz już ponadpięćdziesięcioletnią pasierbicę, która ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (II grupa inwalidzka stwierdzona na stałe) i otrzymuje

Królestwo ziemskie ojca Rydzyka

wykluczenia - pisze Dunajski w odpowiedzi na pytania "Gazety". - Problem dotyka przede wszystkim ludzi starszych, ludzi mających niskie dochody, bezrobotnych, rodzin wielodzietnych, samotnych rodziców i ludzi niezdolnych do pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności. ( ) Konieczna dla poprawy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

stopnie niepełnosprawności

Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia:
o niepełnosprawności,
o stopniu niepełnosprawności,
o wskazaniach do ulg i uprawnień.
Orzeczenie o niepełnosprawności zespół orzekający wydaje osobie, która nie ukończyła 16 roku życia, na wniosek wniesiony przez przedstawiciela ustawowego dziecka, natomiast orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zespół orzekający

więcej o stopnie niepełnosprawności na pl.wikipedia.org

Bestsellery