stopnie niepełnosprawności

A.K.

Pracownik niepełnosprawny, a czas jego pracy

Pracownik niepełnosprawny, a czas jego pracy

Pracownik niepełnosprawny to taki pracownik, który posiada grupę inwalidzką. Jej posiadanie zobowiązuje pracodawcę do szczególnego traktowania takiej osoby. Niepełnosprawny posiadający wyższy stopień niepełnosprawności (umiarkowany lub znaczny) ma prawo do pracy w krótszym wymiarze czasu.

Krótsza dniówka robocza dla niepełnosprawnego

Posiadanie przez pracownika tzw. grupy inwalidzkiej zobowiązuje pracodawcę do stosowania wobec niego obniżonych norm czasu pracy. Nie dotyczy to wszystkich stopni niepełnosprawności, ale tylko tych wyższych, tj. znacznego i umiarkowanego. Zasady stosowania skróconych norm czasu pracy ulegają jednak stopniowym zmianom. Jedna z nich, wprowadzająca istotne modyfikacje dotychczasowych reguł w tym zakresie, zacznie obowiązywać od nowego roku.

TK: przepis ustawy łamie prawa niepełnosprawnych

Przepis ustawy o pomocy społecznej określający moment, od którego osoba uprawniona uzyskuje prawo do stałego zasiłku z pomocy społecznej jest niezgodny z konstytucją, orzekł Trybunał

Od dziś nowe zasady dofinansowania dla firm zatrudniających niepełnosprawnych. Stracą zakłady pracy chronionej [Newseria]

Od dziś nowe zasady dofinansowania dla firm zatrudniających niepełnosprawnych. Stracą zakłady pracy chronionej [Newseria]

Nie takiej reformy chcieli niepełnosprawni. Kto zapłaci za nowe karty?

Nie takiej reformy chcieli niepełnosprawni. Kto zapłaci za nowe karty?

dotyczy kryteriów wydawania kart. Do tej pory mógł się o nią ubiegać każdy, kto posiadał orzeczenie nawet o lekkim stopniu niepełnosprawności i problemach z poruszaniem się. Nowe przepisy jasno regulują, że o taki dokument mogą obecnie ubiegać się jedynie niepełnosprawni z orzeczeniem o stopniu

Nie ma nogi, ale dla urzędników nie jest niepełnosprawny. "Przecież noga mi nie odrosła"

Nie ma nogi, ale dla urzędników nie jest niepełnosprawny. "Przecież noga mi nie odrosła"

orzeczników ten pan nadal ma przyznany wcześniej stopień niepełnosprawności, jednak nie ma znacznego ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się. Tylko w takiej sytuacji przysługuje karta parkingowa. Orzeczenie o niepełnosprawności jest aktualne. Bez pozytywnego orzeczenia miejskiej komisji pan Zbigniew nie

"Rzeczpospolita": Niepełnosprawni poszukiwani na otwartym rynku

30 proc. załogi ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą zaoferować firmom, do których delegują pracowników, aż 80-proc. ulgę we wpłatach na PFRON. Jednak mimo tej poprawy na otwartym rynku pracy, w ostatnich latach zatrudnienie osób niepełnosprawnych maleje. Spada bowiem liczba

"DGP": Rośnie liczba pracujących niepełnosprawnych

specjalnymi oraz tymi stopniami niepełnosprawności. Jednak wzrost tych wskaźników wynika także z tego, że pracodawcy wysyłają swoich pracowników do powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, aby ci wystąpili o zmianę stopnia niepełnosprawności.

Takiego ludzika Lego jeszcze nie było! Czy pomoże w walce z dyskryminacją?

Takiego ludzika Lego jeszcze nie było! Czy pomoże w walce z dyskryminacją?

Decyzja Lego jest odpowiedzią na petycje i apele do czołowych producentów zabawek, by wsparli kampanię "pozytywnego przedstawiania osób niepełnosprawnych". - Ta decyzja mogłaby w ogromnym stopniu wpłynąć na sposób postrzegania osób niepełnosprawnych przez społeczeństwo - pisała na łamach

Rząd utrzymał dodatkowe 200 zł do świadczenia pielęgnacyjnego

Rząd utrzymał dodatkowe 200 zł do świadczenia pielęgnacyjnego

otrzymywania świadczenia jest zrezygnowanie z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opiekowania się osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniami o stałej i długotrwałej opiece lub korzystaniu z pomocy innej osoby w związku z niemożnością samodzielnej egzystencji, leczeniu

Ulgi dla niepełnosprawnych. Sprawdź, jakie przywileje ci się należą

Ulgi dla niepełnosprawnych. Sprawdź, jakie przywileje ci się należą

poprawy sprawności. Osobom, powyżej 16. roku życia wydawane są orzeczenia o stopniu niepełnosprawności: lekkim, umiarkowanym lub znacznym. U dzieci do 16. roku życia orzeka się o niepełnosprawności bez określania stopnia. Orzeczenie może być wydane na czas określony lub nieokreślony. Ubiegającemu się o

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych [PORADNIK]

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych [PORADNIK]

- nie są oni krewnymi w linii prostej, zatem nie otrzymają tego świadczenia". Drugie kryterium to rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą, która ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności albo ograniczoną możliwość

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych - pomyśl o dofinansowaniu

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych - pomyśl o dofinansowaniu

niezdolności do pracy, a kilkanaście procent utrzymuje się np. z zasiłku dla bezrobotnych albo świadczenia przedemerytalnego. Niepełnosprawni to niejedyne osoby potrzebujące wsparcia. W trudnej sytuacji są też przewlekle chorzy, którzy choć nie mają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, borykają się z

Wzrosną opłaty za abonament RTV. Nowy cennik od stycznia 2016

Wzrosną opłaty za abonament RTV. Nowy cennik od stycznia 2016

ukończyły 75 lat. W kręgu tym, są też osoby trwale bezrobotne, inwalidzi wojenni, kombatanci, osoby niedosłyszące i niedowidzące, a także te z orzeczonym I stopniem grupy inwalidzkiej i znacznym stopniem niepełnosprawności. Według danych KRRiT to aż ok. 43 proc. społeczeństwa.

"Zatrudnię ochroniarza: mile widziana lekka niepełnosprawność"

"Zatrudnię ochroniarza: mile widziana lekka niepełnosprawność"

stopień niepełnosprawności, czyli według starej nomenklatury grupę inwalidzką. Zazwyczaj nie przechodzą też żadnych kursów, nie są wyszkoleni fizycznie do reakcji w sytuacjach "podbramkowych". Potwierdza to pracownik agencji chroniącej imprezy kulturalne w Krakowie. Sam ma lekki stopień

PKP IC przeprasza podróżnych i opłaci im podróż

PKP IC przeprasza podróżnych i opłaci im podróż

- znaczny stopień niepełnosprawności z powodu ogólnego stanu zdrowia. Niestety, zarówno podczas jazdy w jedną, jak i drugą stronę żaden z konduktorów na skorzystanie z takiego przedziału nie zezwolił. Tłumacząc, że mają do niego prawo wyłącznie osoby niepełnosprawne ruchowo (poruszające się o kulach lub na

Na jaką pomoc mogą liczyć potrzebujący

Na jaką pomoc mogą liczyć potrzebujący

pielęgnacyjny wypłacany jest przez gminy, formalności załatwia się w ośrodkach pomocy społecznej bądź w odpowiednim wydziale urzędu gminy. Przysługuje on: niepełnosprawnemu dziecku, osobie, która ukończyła 16 lat i ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie, która ma ponad 16 lat i orzeczenie o

Zasiłek rodzinny i dodatek mieszkaniowy. Skąd uzyskać pomoc w trudnej sytuacji [PORADNIK]

Zasiłek rodzinny i dodatek mieszkaniowy. Skąd uzyskać pomoc w trudnej sytuacji [PORADNIK]

rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 539 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, ta kwota wzrasta do 623 zł. Ważne! Od 1

Czeki opiekuńcze dla polskich seniorów [PORADNIKI]

Czeki opiekuńcze dla polskich seniorów [PORADNIKI]

inny problem. Członkowie rodziny będą mieli coraz mniej czasu na opiekę nad chorymi krewnymi. Bo będą musieli dłużej pracować. Trzy stopnie niesamodzielności Osoba niesamodzielna to osoba niepełnosprawna (a właściwie o znacznym stopniu niepełnosprawności), która wymaga pomocy w wykonywaniu codziennych

Świadczenia pielęgnacyjne do poprawki

Świadczenia pielęgnacyjne do poprawki

, na których ciąży obowiązek alimentacyjny. Osoba wymagająca opieki powinna posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub - w przypadku dziecka poniżej 16. roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej

KE upomina Polskę za możliwą dyskryminację w miejscu pracy

Chodzi o zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w zakresie zatrudnienia. Zdaniem KE Polska nie wdrożyła dyrektywy w wystarczającym stopniu wobec m.in. stażystów, a także poprzez na przykład brak pełnej definicji bezpośredniej i

Jak dostać zwrot pieniędzy za szkolne podręczniki?

Jak dostać zwrot pieniędzy za szkolne podręczniki?

zasadniczych szkół zawodowych i techników. Wyprawka z dopłatą należy się także uczniom niepełnosprawnym. Którym? Dofinansowanie obejmuje uczniów: - słabowidzących; - niesłyszących i słabosłyszących; - z upośledzeniem umysłowym w stopniach: lekkim, umiarkowanym lub znacznym; - z niepełnosprawnością ruchową, w

Pomorskie. W Trójmieście podwyżki, ale też obniżki lokalnych opłat

. Mieszkańcy Sopotu zapłacą w nowym roku nieco mniej za posiadanie psa. Opłata ta wyniesie 66 zł (przy 68 zł w 2015 r.). Z opłaty tej zwolnieni zostaną jednak m.in. posiadacze psów wziętych ze schroniska, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz - w niektórych przypadkach - osoby powyżej 65 roku życia

Pomoc dla starszych i chorych

Pomoc dla starszych i chorych

niepełnosprawności, - osobie, która ma ponad 16 lat i orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia, - osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłku pielęgnacyjnego nie dostanie osoba, która przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, i ta

Komu się należą wyższe zasiłki rodzinne

? - Zasiłek przysługuje nam na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, a jeśli kontynuuje naukę w szkole, to do 21 lat. Dłużej, bo do 24 lat - gdy kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Kto może pobierać zasiłek rodzinny? - Taki

Jak dostać 500 zł na dziecko? Pytania i odpowiedzi

młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód rodziny nie przekroczy obowiązującego kryterium. Przy obliczaniu dochodu rodziny brane pod uwagę będą te dzieci, które ukończyły 25. rok życia, ale legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i przysługuje im w

"Dziennik Polski": Wykluczeni z rynku

wykazać, że co najmniej połowa zatrudnionych to osoby niepełnosprawne - dotąd wystarczyło 40 procent. Z 10 do 20 procent musi także wzrosnąć liczba pracowników z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, których stanowiska pracy kosztują więcej i którzy nierzadko są mniej efektywni. Ale

Zmiany w dofinansowaniu zatrudnienia niepełnosprawnych

zróżnicowania wysokości pomocy w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności pracownika" - podał CIR. Dotychczas obowiązywało zróżnicowanie w dofinansowaniu pracodawców, zatrudniających niepełnosprawnych na otwartym rynku (było ono niższe) i w zakładach pracy chronionej (było wyższe). Na osobę

Sprawdź, co się należy starszym i chorym, a co ich opiekunom

już od 1 kwietnia. Rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych dzieci (z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności ze wskazaniem o konieczności opieki lub pomocy innej osoby) będą otrzymywali świadczenie w wysokości 620 zł bez względu na dochody rodziny. Inni opiekunowie

Najgorsze jest pytanie: "A po co pani praca?". Pracodawcy boją się osób niepełnosprawnych, a państwo nie wspiera

zwolnieniu, a społeczeństwo uważa, że jesteśmy roszczeniowi. Potwierdzają to badania. Jak piszą w raporcie naukowcy IBE, pracodawcy niewiele wiedzą o procedurze zatrudniania osób z niepełnosprawnością, więc są "pełni obaw natury finansowej, administracyjnej, organizacyjnej czy dotyczącej wydajności ich

Komu się należą pieniądze na dzieci [PORADNIK]

urodzenia dziecka albo inny dokument potwierdzający jego wiek; - wysokość uzyskanego dochodu - zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokości dochodu - np. zaświadczenie z urzędu skarbowego; - orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

Ile kosztuje twoja ręka? Sprawdź, na jakiej podstawie ubezpieczyciel wyceni tzw. szkodę osobową

Od lat do oceny uszczerbku na zdrowiu i stopnia niepełnosprawności ubezpieczyciele korzystają z tabeli stworzonych przez ZUS. Wskazują one jedynie procentowy uszczerbek na zdrowiu. Najważniejszą dla poszkodowanych sprawę - wartość szkody i wypłaconego odszkodowania - oszacowują sami ubezpieczyciele

Prezydent podpisał ustawę o karcie dużej rodziny

, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat lub do 25 - gdy będą w trakcie nauki. W przypadku dziecka niepełnosprawnego (musi mieć orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie ma granicy wieku. Karta przysługiwać będzie samotnemu rodzicowi, rodzicom

Edukacja nie taka bezpłatna. Ile kosztuje wyprawka szkolna?

najwięcej rodziców przychodzi do nas 1 i 2 września. Rok temu było bardzo duże zainteresowanie tym programem - tłumaczy Danuta Giletycz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie. Dofinansowanie dla trzecioklasistów wynosi maksymalnie 225 zł. Uczniowie, którzy mają stwierdzony stopień niepełnosprawności

"GP": skarbówka coraz częściej kontroluje zeznania z ulgą rehabilitacyjną

na cele rehabilitacyjne przysługują tylko osobom dotkniętym określonym stopniem czy rodzajem niepełnosprawności, np. możliwość odliczenia wydatków na przewodników mają tylko osoby ociemniałe lub z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do tzw. I grupy inwalidztwa. W przypadku ewentualnej

Praca na czarno gorsza niż na śmieciówce [listy czytelniczek]

istnienie. Ja w tym czasie byłam niezdolna do pracy po pierwszej operacji kręgosłupa. Gdy tylko odzyskałam sprawność fizyczną, rozpoczęła się gehenna poszukiwań pracy. Sprzyjającą okolicznością był posiadany stopień niepełnosprawności, udało się więc zaczepić na etat. Po roku utrata etatu, kolejne

Jakie przywileje utraciły zakłady pracy chronionej?

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 30% osób niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Podmioty, które tego warunku nie spełnią, nie mogą korzystać ze zwolnień. Pracodawcy podnoszą, iż

Osoba głuchoniema na kasie? W Carrefourze to się sprawdza

Auchan, Real, CCC, OBI, Castorama i wiele innych - sieci handlowe, które zatrudniają niepełnosprawnych wymieniają pracownicy stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON. I zaznaczają, że mowa o osobach zarówno z różnym stopniem, jak i różnym rodzajem niepełnosprawności. Szczególnie widać to

Pendolino nie dla niepełnosprawnych

Ochojska, założycielka i prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej, ma pierwszy stopień niepełnosprawności. Zobacz też: Dlaczego PKP Intercity zdecydowało się kupić Pendolino bez technologii wychylnego pudła?

Wiceminister finansów: Duże rodziny szybciej uzyskają zwrot podatku

do 25 - gdy się dziecko uczy. W przypadku dziecka niepełnosprawnego (musi mieć orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie ma granicy wieku. Karta przysługiwać będzie samotnemu rodzicowi, rodzicom (także zastępczym, opiekunom w pieczy zastępczej), małżonkowi rodzica. Kartę

Kapica: Duże Rodziny szybciej uzyskają zwrot podatku

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie ma granicy wieku. Karta przysługiwać będzie samotnemu rodzicowi, rodzicom (także zastępczym, opiekunom w pieczy zastępczej), małżonkowi rodzica. Kartę otrzymać będą mogli nie tylko obywatele polscy, ale też cudzoziemcy mający pozwolenie na

Ubezpieczalnie wypłacają coraz więcej za wypadki. Ale sądy przyznają wyższe kwoty

twierdzono złamanie kręgu piersiowego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego i niedowładem kończyn dolnych, zwichnięcie kręgosłupa, złamanie żebra, stłuczenie płuc. Orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności. Ubezpieczyciel wypłacił 260 tys. zł zadośćuczynienia. Sąd nakazał dołożyć do tej kwoty 340 tys. zł. Z

Czego nie pisać w internecie o pracodawcy?

w Bydgoszczy. Witold K. nazwał swoją byłą firmę "polskim obozem pracy". Niepełnosprawny mężczyzna doznał w pracy wypadku, który pogłębił stopień jego niepełnosprawności, po czym został zwolniony. Sąd uniewinnił K. Orzekł, że komentarz był pisany w emocjach, a określenie firmy "obozem

Odwiedził go w szpitalu agent. Zapłacił za to 18 tys. zł

. Odszkodowanie jest niskie. Mam 70- procentowy uszczerbek na zdrowiu, orzeczony trzeci stopień niepełnosprawności i niezdolność do pracy. Straciłem wysokie stanowisko w banku, utrzymuję rodzinę z renty - mówi pan Piotr. Zgłosił sprawę bielskiej policji, ale prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa. Nie pomogło

Połowa środków z programu "Wyprawka szkolna" niewykorzystana

składanie wniosków nie pozwalał wielu rodzicom na zgromadzenie rozbudowanej dokumentacji, a pracownikom szkół na pełną diagnozę sytuacji rodzinnej i życiowej uczniów - podkreślił Biedziak. Kontrola NIK wykazała ponadto, że rodziny wielodzietne lub znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej w niskim stopniu

Chcesz zdobyć świadczenie pielęgnacyjne? Spiesz się, masz czas do końca czerwca!

których ciąży obowiązek alimentacyjny (na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ważne! To świadczenie przysługiwałoby tylko wtedy, gdy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: - do ukończenia 18. roku życia; - albo w trakcie

Kto chroni polskiego pracownika? Nikt

, bo kompromitującym mailem w sieci za bardzo się nie przejęła. Jeśli otrzyma od PIP mandat, pewnie zapłaci go z ulgą. Firma zatrudnia 4 tys. osób. Miesięczna dopłata do pensji każdego z pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności wynosi do 1 050 zł w przypadku tzw. schorzenia specjalnego, bez

Pomoc dla chorych i ich bliskich

także o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym bądź lekkim. Orzeczenie może zostać wydane na czas określony lub na stałe. Razem łatwiej Często bliscy chorych mówią, że bardzo ważną dla nich sprawą jest możliwość porozmawiania z osobami, które mają podobne problemy. Taką możliwość stwarza np

Dodatkowe pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci

edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności" - wyjaśnia resort polityki społecznej. Dostać je mogą: - matka, ojciec czy opiekun faktyczny, którzy muszą się zająć niepełnosprawnym dzieckiem; - ale także inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (na

Balcerowicz o proteście rodziców dzieci niepełnosprawnych: "Jak świadczenia były niskie, protestów nie było"

świadczenia od stopnia niepełnosprawności dziecka. Ten punkt został już przez rząd zaakceptowany.

"DGP": Budżet płaci za fikcyjną opiekę

posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozwoli też gminom na przeprowadzenie wywiadu u osoby już otrzymującej świadczenie. Na razie przyrost często fikcyjnej liczby opiekunów odbija się na budżecie. Jeżeli liczba otrzymujących świadczenia będzie dalej wzrastać, jeszcze w tym roku

Karta Dużej Rodziny uprawnia do tańszej podróży pociągami

dziecko uczy. W przypadku dziecka niepełnosprawnego (musi mieć orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie ma granicy wieku. Karta przysługiwać będzie samotnemu rodzicowi, rodzicom (także zastępczym, opiekunom w pieczy zastępczej), małżonkowi rodzica. Kartę otrzymać będą mogli

Kosiniak-Kamysz: Będą lepsze perspektywy dla zatrudnienia

od stopnia niepełnosprawności dziecka. - Nad takim systemem będziemy pracowali - powiedział. Z zapowiadanej od kwietnia podwyżki o 200 zł skorzysta - jak powiedział minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz - blisko 95 tys. osób, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne. - Są to rodzice dzieci

Projekt abolicji abonamentowej w senacie

głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc., ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury oraz bezrobotne. Ponadto chodzi też o należących do I grupy inwalidzkiej, u których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy, osoby o znacznym stopniu

Dzienne domy opieki, zasiłki i dopłaty dla starszych [PORADNIK]

, - orzeczenie o niepełnosprawności. Oprócz tego wymagana jest pisemna zgoda na umieszczenie w domu oraz na potrącanie opłaty za pobyt. Pracownik socjalny w ciągu 14 dni od złożenia wniosku przeprowadzi wywiad środowiskowy. Dom pomocy może odmówić przyjęcia osoby, która mimo wielu schorzeń i niepełnosprawności

GUS: nowa ustawa o statystyce zmniejszy obowiązki informacyjne firm

, płeć, narodowość, wyznanie, stan cywilny, zawód czy stan zdrowia. Część z nich, jak np. właśnie stan zdrowia, stopień niepełnosprawności czy pochodzenie etniczne lub rasowe, są danymi wrażliwymi, a ich zbieranie uregulowano w sposób szczególny. "Dane wrażliwe są i będą zbierane na zasadzie

Pomoc dla osób starszych i chorych

znaczny stopień niepełnosprawności, oraz seniorom, którzy mają orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, o ile ich niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia. Zasiłek wynosi 153 zł miesięcznie i jest wypłacany przez gminę, w której się mieszka. Tam też składamy wniosek o jego przyznanie. Ma

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

Zawsze, gdy poruszamy na łamach temat pomocy dla osób starszych i chorych, dzwonią do nas Czytelnicy. Publikujemy dzisiaj najczęściej zadawane przez nich pytania z odpowiedziami. Jestem po udarze mózgu, mam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie jestem w stanie prowadzić samochodu

Pieniądze na dzieci: sprawdź, o co możesz się starać

do 21 lat, gdy dziecko się uczy w szkole. A do 24 lat, jeśli uczy się i ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (o pomocy na dzieci niepełnosprawne - czytaj niżej). Kto go otrzyma? Rodzice, jedno z nich, opiekun prawny dziecka, opiekun faktyczny (jeśli faktycznie zajmuje

Wypadek i co dalej? Jak zadbać o swoje

z jezdni i dachował. Zabrany z miejsca wypadku do szpitala był hospitalizowany na oddziale urazowym ponad dwa tygodnie. Stwierdzono u niego złamanie kręgu piersiowego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego i niedowładem kończyn dolnych. Orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności. Towarzystwo

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

małżeńskim, chyba że jej współmałżonek też ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Uwaga! Jeśli nawet zajmiemy się dwiema osobami niepełnosprawnymi, to świadczenie pielęgnacyjne dostaniemy tylko jedno (520 zł miesięcznie). Bo to nie są pieniądze za liczbę podopiecznych, tylko za to, że

Trójmiasto. Lokalne podatki i opłaty z reguły nieco wyższe w 2015 r.

. posiadacze psów wziętych ze schroniska, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz - w niektórych przypadkach, osoby powyżej 65 roku życia. W Gdańsku i Gdyni opłaty za posiadanie psa nie funkcjonują - zniesiono je przed kilkoma laty.

Polkomtel - koniec z ograniczaniem niepełnosprawnym korzystania z ulgi

; wybrał się kilka tygodni temu do salonu Plusa. Dał się skusić operatorowi, bo jako jedyna sieć komórkowa Plus oferuje niepełnosprawnym 50 proc. rabatu na abonament przez dwa lata. Na miejscu okazało się, że oprócz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Strzymiński musiał też złożyć oświadczenie, że ani

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

rehabilitację dzieci niepełnosprawnych. Ile, to zależy od wieku dziecka: na dziecko do pięciu lat - 60 zł, powyżej 5 lat do 24 lat - 80 zł. Dostaniemy go, gdy dziecko do 16 lat ma orzeczenie o niepełnosprawności. A na starsze (16-24 lata), gdy ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

Sejm zajmie się projektem ustawy o upadłości konsumenckiej

opłacenie czynszu za 12 do 24 miesięcy. W wyjątkowych wypadkach, np. ciężkiej choroby czy niepełnosprawności, sąd mógłby także ogłosić upadłość - niewypłacalnego, ale rzetelnego dłużnika - bez zaspokajania wierzycieli. Zdaniem krytyków projektu te zmiany, choć potrzebne, idą zbyt daleko w kierunku ochrony

Zasiłki na opał, buty i codzienne wydatki

bądź mieć znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (potwierdzony orzeczeniem Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to w tym przypadku osoba, która ukończyła 60 (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna). Czy wysokość zasiłku stałego też zależy od

Zasiłki, dodatki, pieniądze na dzieci

lat; - 98 zł na dziecko powyżej 18 lat, do 24 lat. (najbliższe zmiany stawek - od 1 listopada 2012 r.) Zasiłek należy się do 21 lat, gdy dziecko się uczy w szkole. A do 24 lat, jeśli uczy się i ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Kto go otrzyma? Rodzice, jedno z

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu? Najwyższe będzie z... sądu

obniżone o połowę (w takim stopniu, według ubezpieczyciela, Ola przyczyniła się do wypadku). Matka poszkodowanej zgłosiła się do kancelarii odszkodowawczej Votum, która zaleciła wejście na drogę sądową. W sądzie była reprezentowana przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy. Niedawno

UKE wzywa Aero2 na dywanik. Za wprowadzenie dodatkowego kodu

nieposiadających żadnego stopnia niepełnosprawności narządu wzroku - czytamy w oświadczeniu UKE. Regulator chce od firmy wyjaśnień. Sugeruje też, by jej szefostwo zastanowiło się nad zmianą formy prezentowania kodu. Co na to sama firma? Nie widzi w tym niczego złego. Powołuje się na strony instytucji państwowych

Chcesz opłacać abonament RTV? Na poczcie nie wszyscy wiedzą jak

osoby trwale bezrobotne, inwalidzi wojenni, kombatanci, osoby niedosłyszące i niedowidzące, a także te z orzeczonym I stopniem grupy inwalidzkiej i znacznym stopniem niepełnosprawności. Pod koniec września tego roku liczba abonentów posiadających zarejestrowane odbiorników sięgała niecałych 7 mln. W tej

"Rz": Znaleźli sposób na niższe emerytury

skonstruowane, że nie można nikomu odmówić stanięcia przed komisją lekarską. Większość byłych esbeków uzyskała orzeczenie o takim stopniu niepełnosprawności, że może pobierać renty. Według szacunków rządowych ekspertów na renty mogło przejść nawet 70 procent tych, których objęła ustawa dezubekizacyjna. Średnia

Tu ludzie nie ścigają się, a wspierają. To największy taki zakład w Polsce

Dzisiaj pracuje w Zakładzie Aktywności Zawodowej. - Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej w Dobrej Szczecińskiej to największy tego typu zakład w Polsce - mówi Beata Rydzewska z ZAZ-u. - Na ośmiu wydziałach pracuje u nas 127 pracowników z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności

KRRiT: Blisko trzy miliony gospodarstw zalega z abonamentem

. instytucji. Ustawowo zwolnionych z opłat jest 43 proc. zarejestrowanych abonentów - czyli prawie 3 mln osób. Zwolnienia obejmują 22 kategorie, m.in. pierwszą grupę inwalidzką, osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, osoby, które

Plus daje niepełnosprawnym zniżkę, ale stawia wysokie wymagania

i poprosiliśmy o informację, jakie dokumenty musi przedłożyć niepełnosprawny klient. Okazuje się, że wystarczy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz... oświadczenie, że ani klient, ani nikt w jego domu nie korzysta ze zniżki na opłaty za usługi telekomunikacyjne z tytułu niepełnosprawności

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny [PORADNIK]

wyjechał za granicę i nie można ustalić jego adresu zamieszkania, należy dołączyć informację z sądu, że starania wyegzekwowania pieniędzy zostały podjęte, ale okazały się bezskuteczne. Gdy uprawnione do alimentów dziecko jest niepełnosprawne, trzeba dołączyć orzeczenie o stopniu jego niepełnosprawności

Czekają na własny kąt. Zza przepisów nie widać ludzi

mieszkaniowych. Urzędnicy tłumaczą, że to czy starająca się o mieszkanie osoba ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wyjątkowo złe warunki mieszkaniowe (m.in. brak łazienki, mieszkanie w suterynie lub WC na dworze) ma znaczenie tylko na etapie kwalifikacji na listę. Później te informacje

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje im świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także

Świadczenia rodzinne. Jakie zmiany zgotował nam rząd?

lat, 80 zł - od 5 do 24 lat). Przysługuje on na dziecko: do 16. roku życia, które ma orzeczenie o niepełnosprawności; od 16 lat do ukończenia 24, jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Kiedy na dziecko należy się zasiłek pielęgnacyjny? - Taki

Wszyscy będą płacić abonament rtv

. - Wpływy abonamentowe ciągle w ogromnym stopniu pochodzą ze ściąganych zaległości w ich płaceniu, nie z opłat dokonywanych na bieżąco - mówi Katarzyna Twardowska, rzecznik prasowy KRRiT. Teraz to ma się zmienić. Płacić mają zacząć wszyscy. Nawet jeśli telewizji nie oglądają. Nawet jeśli nie mają w domu

Ile za głowę, ile za nogę. Jakie powinny być zadośćuczynienia?

. Orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności. Towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym polisę OC miał sprawca tego wypadku, wypłaciło 260 tys. zł zadośćuczynienia. Pozew opiewał na milion złotych. Sąd przyznał do już wypłaconej dodatkową kwotę 340 tys. zł. W systemie HBT Index poszkodowany uzyskał 836,22 pkt

Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002 - załącznik 8

Propozycja Zastąpienie przywilejów podatkowych dotacją na 1 osobę niepełnosprawną zatrudnioną w ZPCHR, w przeliczeniu na pełny etat w wysokości 25% wynagrodzenia w przypadku osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności, lecz nie więcej niż 200 zł; 35% wynagrodzenia w przypadku osoby o umiarkowanym stopniu

Ściganie abonamentu RTV

grupę inwalidzką, całkowicie niezdolne do pracy lub o znacznym stopniu niepełnosprawności; inwalidzi wojenni i wojskowi, renciści i bezrobotni. Czy KRRiT, żeby wyłowić kolejnych dłużników, zamierza pobierać dane np. od telewizji kablowych? - Nie, w tej chwili nie podejmujemy takich działań. Partnerem w

Panoptykon chce, by RPO zaskarżyła do TK przepisy dotyczące profilowania bezrobotnych

klienta powinien ustalić, czy doszło do istotnych zmian w stosunku do sytuacji, w jakiej znajdował się podczas ustalania ostatniego profilu pomocy, np. czy został dla niego orzeczony stopień niepełnosprawności, czy zmienił miejsce zamieszkania, czy stał się opiekunem dziecka lub osoby zależnej itd. Jeśli

Umowy śmieciowe: Sprawdź, do czego masz prawo

tym czasie, o ile nie jest ubezpieczone z żadnego innego tytułu, powinno powiadomić szkołę lub uczelnię, która będzie zobowiązana zgłosić je do ubezpieczenia w NFZ. Dzieci posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi mogą być zgłaszane do ubezpieczenia bez

Zakładamy firmę. Gdzie szukać dofinansowania?

danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pomimo wysokiego stopnia wykorzystania alokacji w ramach Działania 6.2 PO KL, w przypadku kilku województw pozostały środki, o które można się jeszcze ubiegać - najwięcej w województwie warmińsko-mazurskim (blisko 3,8 mln zł), lubelskim (3,4 mln zł) i

Pomoc na nagły kryzys

dziecko z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, które kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej - do 24. roku życia. Jeżeli mamy prawo do tego zasiłku, możemy się ubiegać o dodatki do niego. Różne w zależności od naszej sytuacji: dla wielodzietnych (na trzecie i następne

Posłowie chcą uprościć przepisy o upadłości konsumenckiej

choroby czy niepełnosprawności, sąd mógłby także ogłosić upadłość niewypłacalnego, ale rzetelnego dłużnika bez zaspokajania wierzycieli. "Według naszych planów projekt zmian powinien być gotowy do wakacji. Wówczas uchwalenie nowelizacji byłoby możliwe nawet jeszcze w sierpniu, a w październiku nowe

"Rz": 100 tys. niepełnosprawnych może stracić pracę

Jak pisze Rzeczpospolita ten problem dotknie nie tych niepełnosprawnych, którzy dobrze radzą sobie na rynku pracy. Ucierpią przede wszystkim osoby otrzymujące minimalne dopuszczalne wynagrodzenie. Ze względu na swój stopień niepełnosprawności mają bowiem problemy ze znalezieniem lepiej płatnej

Zdrowy Polak po szkodzie. Bardzo wysoka cena wypadku samochodowego

@wyborcza.pl Wypadki samochodowe to nie tylko osobista tragedia poszkodowanych i ich rodzin. Śmierć czy niepełnosprawność mają wpływ na całą gospodarkę. To mniej rąk do pracy, mniejsza produkcja i efektywność gospodarki. Straty społeczne to także nieobecność w pracy doświadczonego pracownika. Z powodu wypadków

Jak bezpiecznie kupić używany samochód [PORADNIK]

umowie i złożyć wypełniony formularz PIT PCC-3. Mamy na to 14 dni. Podatek nie obowiązuje osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także osób, które nabyły samochód o wartości nieprzekraczającej 1000 zł. Uwaga! Urzędnicy korygują ceny zgodnie ze swoimi danymi, więc

Zniżki i ulgi dla seniorów

niepełnosprawnej, w której stwierdzony jest znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu wzroku. *Cywilne, niewidome ofiary działań wojennych niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą liczyć na 78-proc. zniżkę na bilety jednorazowe w pociągach osobowych, REGIO, interREGIO, REGIOekspres i TLK. *Inwalidzi

Rodzicu, trzymaj się za portfel - czyli ile kosztuje szkolna wyprawka

dwa lata temu, rok temu najbardziej wzrosły (o 18 proc.) wydatki rodziców na ubrania do szkoły (strój galowy, obuwie, strój na zajęcia z wychowania fizycznego). Średnio na ich zakup dla jednego dziecka rodzice wydali 244 zł. W mniejszym stopniu (o 10 proc.) zwiększyły się wydatki na przybory szkolne

Świadczenia rodzinne w nowej wersji

świadczeń pielęgnacyjnych zostały pozbawione: ·         Opiekuna osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, który sam nie jest w stanie egzystować, ·         Osoby mające ustalone prawo do renty rodzinnej z

Senat za dopłatami do mieszkań i domów z rynku pierwotnego

produktem". Chciał, by Senat wniósł poprawkę zwiększającą powierzchnię mieszkania lub domu o 10 m kw. dla nabywców legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wychowujących niepełnosprawne dziecko. Podczas środowej debaty senatorowie zgłosili poprawki, m.in. zakładające

PIT 2009: Ulga rehabilitacyjna

rehabilitację, trzeba posiadać jeden z poniższych dokumentów: - orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności; - decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo rentę szkoleniową; - orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła

Nie złożyli jednego druku. Urząd Skarbowy zajął im hipotekę i część emerytury

wynajmuje gdyński magistrat. Za 270 godzin dostaje 1100 zł. Aby nie stracić ani złotówki, zrezygnował z urlopów. Oboje mają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i problemy z ciśnieniem. Pani Helena zmaga się też z tarczycą i depresją, pan Andrzej, który prawie 30 lat spędził na morzu jako

Nasz drogi abonament radiowo-telewizyjny [PORADNIK]

wnosić opłaty. Zwolnienia z opłat abonamentowych reguluje kilka ustaw. Ustawa o opłatach abonamentowych z 21 kwietnia 2005 roku zwalnia z opłat osoby: * z pierwszą grupą inwalidzką; *całkowicie niezdolne do pracy; * ze znacznym stopniem niepełnosprawności; * trwale lub okresowo niezdolne do pracy w

Prawo do świadczeń rodzinnych w trakcie okresu zasiłkowego

Prawo do zasiłkuAby uzyskać prawo do świadczeń rodzinnych, trzeba spełnić określone warunki. Są one różne w zależności od rodzaju świadczenia, o jakie dana osoba występuje. Do najistotniejszych zaliczają się: określony dochód rodziny, wiek osoby uprawnionej, jej ewentualna niepełnosprawność, fakt

Czy pracownik może zgłosić ojca do ubezpieczenia zdrowotnego?

ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku, - małżonka, - wstępnych

Powinni, a nie zatrudniają

są osobami o dużym stopniu niepełnosprawności. Nie ma wśród nich nikogo na wózku, o kulach czy niepełnosprawnego intelektualnie - mówi wicestarosta Marek Myka. Jak podaje Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie, w starostwie jest 79 bezrobotnych niepełnosprawnych. Zdaniem urzędników PUP nie są oni

6 milionów osób? Atrakcyjny target!

Przyglądając się ogólnopolskim kampaniom reklamowym, można odnieść wrażenie, że ktoś taki, jak konsument z niepełnosprawnością w ogóle nie istnieje. Tymczasem, jak zauważa Piotr Pawłowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, warto pamiętać, że osoba niepełnosprawna korzysta z

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

stopnie niepełnosprawności

Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia:
o niepełnosprawności,
o stopniu niepełnosprawności,
o wskazaniach do ulg i uprawnień.
Orzeczenie o niepełnosprawności zespół orzekający wydaje osobie, która nie ukończyła 16 roku życia, na wniosek wniesiony przez przedstawiciela ustawowego dziecka, natomiast orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zespół orzekający

więcej o stopnie niepełnosprawności na pl.wikipedia.org

Bestsellery