stopa procentowa składki

Kancelaria Prawna "Skarbiec"

Nowa wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne

Nowa wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne

Mimo że wysokość stóp procentowych składek na ubezpieczenia społeczne nie uległa zmianie, od stycznia 2014 roku zapłacimy wyższe składki ZUS. Spowodowane jest to wzrostem planowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (3746 zł) oraz podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto (1680 zł).

"Gazeta Wyborcza": Banki najlepsze mają już za sobą

Według analityków IV kwartał 2014 r. był ostatnim tak dobrym dla branży bankowej, a br. zapowiada się wręcz jako tor przeszkód - pisze "Gazeta Wyborcza".

Niespodziewana ulga dla najmniejszych firm. Składki ZUS... w dół

Od 1 kwietnia mogą spaść składki ZUS. Skala obniżek nie będzie imponująca, ale zyskają głównie najmniejsze firmy. Jednak płace pracowników się nie zwiększą, za to zaoszczędzą pracodawcy.

Era podwyżek opłat bankowych

Era podwyżek opłat bankowych

PZU spodziewa się wzrostu przypisu składki o ok. 5%, rynek będzie trudny w br.

środowisku niskich stóp procentowych. "W całym roku przypis składki będzie rósł jednocyfrowo, myślę, że w okolicach 5%" - powiedział Dąbrowski podczas konferencji prasowej. Prezes Andrzej Klesyk poinformował, że ten rok przyniesie duży wzrost składki z działalności zagranicznej. "

DI Investors wskazuje na atrakcyjne perspektywy dla akcji polskich banków

niesprzyjających czynników: wpływ obniżek stóp procentowych, wyższe składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, rekomendacja bancassurance oraz niższe stawki interchange. Pomimo tego, uważamy, że perspektywy dla akcji polskich banków wyglądają dziś bardziej atrakcyjnie niż w styczniu 2014 r." - czytamy w raporcie

Banku Millennium nie ścisnęły niskie stopy. Zwiększył zyski o 20 proc.

Banku Millennium nie ścisnęły niskie stopy. Zwiększył zyski o 20 proc.

wynikało z ostrego cięcia podstawowej stopy procentowej przez Radę Polityki Pieniężnej o 0,5 proc. (a stawki lombardowej, od której zależy limit oprocentowania kredytów w ramach ustawy antylichwiarskiej - o 1 proc.). Widać więc, że w samej końcówce roku bankowcy nie byli już w stanie poprawiać dochodów z

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo. Pożyczka

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo. Pożyczka

Wszystko przez rekordowo niskie stopy procentowe, które bezpośrednio wpływają na wysokość oprocentowania kredytów konsumenckich. Kilka tygodniu temu Rada Polityki Pieniężnej obniżyła główną stopę do 2 proc., a stopę lombardową - do 3 proc. Dla spłacających kredyty istotna jest ta druga stopa

Banki najlepsze mają za sobą. "2015 r. zapowiada się jako tor przeszkód"

Banki najlepsze mają za sobą. "2015 r. zapowiada się jako tor przeszkód"

. - 2015 rok zapowiada się wręcz jako tor przeszkód. Jakie są przyczyny? Niskie stopy procentowe, słaby wzrost popytu na niektóre kredyty, zaostrzająca się walka o klientów, zwłaszcza tych z zasobnymi portfelami i bardziej skłonnych do korzystania z wielu produktów bankowych jednocześnie. Bugaj dodaje

Quercus TFI: Pierwszy kwartał 2015 r. będzie słaby dla banków

procentowych i słabszy wzrost wolumenów kredytowych. "Może także pojawić się konieczność tworzenia dodatkowych rezerw na ekspozycje kredytowe firm, które prowadzą działalność na rynku rosyjskim" - podkreślił. Buczek dodał, że pomimo problemów finansowych wielu SKOK-ów nie spodziewa się składki

DM PKO BP: Wyniki banków w 2015 pod presją, sytuacja w Rosji może ciążyć

makroekonomicznych w 2015 (wzrost PKB 3,6%) oraz przyspieszającej akcji kredytowej (+8% r/r) wyniki sektora bankowego w 2015 znajdą się pod presją, z uwagi na otoczenie niższych stóp procentowych (zakładamy jeszcze jedną obniżkę w 2015) oraz działania regulacyjne (obniżki opłaty interchange oraz wyższa składka na

W Rosji powiało krachem. Rubel traci bez końca, sytuacja jest krytyczna

W Rosji powiało krachem. Rubel traci bez końca, sytuacja jest krytyczna

kryzysie finansowym zakończonym bankructwem. Była to jednocześnie szósta już w tym roku podwyżka stopy procentowej, która przed aneksją Krymu przez Rosję wynosiła 5,5 proc. Wartość rubla spada pomimo podniesienia przez Bank Centralny stóp procentowych do 17% Drastyczną podwyżką stóp bank centralny chciał

Zysk netto Pekao spadł o 1,9% r/r w 2014 r., wskaźnik C/I wzrósł do 46,6%

jednostek ujmowanych metodą praw własności razem, osiągnięty w 2014 r. wyniósł 4 532,8 mln zł i był wyższy o 22,8 mln zł, tj. 0,5% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 2013 r., dzięki wyższym wolumenom w pełni kompensującym negatywny wpływ niższych stóp procentowych w tym redukcji stopy lombardowej NBP

Strategia Banku Millennium zakłada 13-14% ROE, 45-47% C/I w 2017 r.

makroekonomiczny dla Polski zakłada w 2015 roku 3,3% wzrostu PKB, głównie dzięki wzrostowi inwestycji i konsumpcji prywatnej. Jednocześnie niższe stopy procentowe stawiają przed bankami wyzwania w postaci utrzymania efektywności oraz poszukiwania dodatkowych źródeł przychodów i redukcji kosztów. Dodatkowe wyzwania

Podwyżka w czasach deflacji, czyli biznes wściekły na ZUS

Podwyżka w czasach deflacji, czyli biznes wściekły na ZUS

zgodzić się na uzależnienie składek przedsiębiorców od dochodów. - Jak związkowcy zgodzą się na likwidację wcześniejszych emerytur górników, mundurowych, rolników i wprowadzimy jeden powszechny system, bez wyjątków, wtedy mogą się w nim znaleźć także przedsiębiorcy. Stop ZUS Emocje związane z wysokimi

Banki windują prowizje. Drożeją ubezpieczenia kredytów

Banki windują prowizje. Drożeją ubezpieczenia kredytów

, w przyszłym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie znowu zetnie stopy procentowe. Teraz ekonomiści spodziewają się kolejnej obniżki - o 0,25 pkt proc. W takim scenariuszu maksymalne stawki pożyczek znowu pójdą w dół. Banki będą szukać sposobów zrekompensowania sobie niższych dochodów

Od 1 kwietnia br. nowa składka wypadkowa

płatnika. O wysokości stopy procentowej składki wypadkowej obowiązującej w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. ZUS powinien zawiadomić płatnika w terminie nie później niż do 20 kwietnia 2010 r.Z kolei płatnicy, którzy co prawda zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10

Większy zysk PKO BP. Ale ten rok będzie już gorszy

Większy zysk PKO BP. Ale ten rok będzie już gorszy

Grupo Novo Banco. W 2015 roku bankowi będzie trudno zarobić tyle, ile w ubiegłym roku. - Już na wyniki w czwartym kwartale duży wpływa miała presja na wynik odsetkowy wywołana niższymi stopami procentowymi. To będzie główny czynnik, który zmaterializuje się w wynikach PKO w 2015 roku. Mimo że analitycy

Nie patrz na ZUS i OFE, sam odkładaj środki na emeryturę

Nie patrz na ZUS i OFE, sam odkładaj środki na emeryturę

wyższe stopy zwrotu niż PKB. Dariusz Rosati, były członek RPP: - Mówimy o różnicy maksymalnie jednego punktu procentowego. Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu: - To rzecz ważna, ale nie najważniejsza. To odwrócenie uwagi opinii publicznej od tego, co jest ważniejsze niż te liczby po

GUS: W styczniu zatrudnienie wzrosło o 1,2 proc., a wynagrodzenie o 3,6 proc.

deflacją będzie to istotny czynnik wspierający konsumpcję - podkreśla Kurtek. Główna ekonomistka Banku Pocztowego uważa, że opublikowane we wtorek dane nie są argumentem za obniżką stóp procentowych, ale "dla większości członków w RPP będzie nim niewątpliwie ostatni odczyt wskaźnika CPI". "

Składka na ubezpieczenie wypadkowe

składki wypadkowej na dany rok składkowy dokonują zaś płatnicy:1. Podlegający wpisowi do rejestru REGON zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego:- nie więcej niż 9 ubezpieczonych (stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe w przypadku takich płatników wynosi 50% najwyższej stopy procentowej

PZU Finance AB wyemitowało 5-letnie obligacje o wartości 0,5 mld euro

jedną obligację. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 1,375% w skali roku, a odsetki od obligacji będą płatne raz do roku. Wykup obligacji nastąpi w dniu 3 lipca 2019 r. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Irlandzkiej Giełdy Papierów

Kotecki: nie można podać terminu wejścia Polski do strefy euro

politycznej. Kolejna kwestia to kryteria ekonomiczne wejścia do strefy euro. Powinny zostać zmienione, ponieważ one są dziś kompletnie oderwane od rzeczywistości. Były ustalane w latach 90., a po drodze świat się tak zmienił, że dzisiaj kryterium stopy procentowej, inflacyjne, ale także fiskalne, czyli te

VIG Polska liczy na wzrost składki przypisanej i zysku brutto w 2014 r.

ubezpieczeniach na życie VIG Polska wciąż redukuje portfel produktów z jednorazową składką - polisolokat.    "Możliwość pozyskania składki jednorazowej zależy w dużej mierze od relacji z bankami, ale spadek stóp procentowych czyni ten biznes coraz mniej atrakcyjnym. Biorąc pod uwagę, że musimy

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

! Choćbyś zawiesił działalność z dniem 3 listopada, to składkę zdrowotną musisz opłacić za cały miesiąc. Nie zadłużaj się ponad miarę Niskie stopy procentowe zachęcają do zadłużania się. Od stycznia do września Polacy pożyczyli w bankach prawie 58 mld zł. Niektórzy przeliczyli się i teraz mają kłopoty ze

BGŻ i BNP Paribas planują zwolnienia. Na początek pracę straci 1,5 tys. osób

jedynie banków BNP Paribas i BGŻ, to niewykluczone, że niedługo dotkną też pracowników innych banków. Zwolnienia grupowe mogą być odpowiedzią bankowców na spodziewany spadek rentowności. Powód? Po pierwsze, najniższe w historii stopy procentowe. Obecnie główna stopa procentowa wynosi 2 proc. i zanosi się

W Europie ożywienie, w Warszawie stagnacja

Zachodniej, stopy procentowe są na historycznie niskim poziomie, co powinno skłaniać do szukania bardziej ryzykownych inwestycji. A mimo to warszawska giełda nie daje zarobić. Minimum na GPW, związane ze światowym kryzysem, miało miejsce w lutym 2009 roku, ale wzrosty trwały tylko do kwietnia 2011 roku. Na

SGB-Bank: Brak ulgi w opłatach na rzecz BFG może osłabić konkurencyjność sektora

; - podkreślił Lorek. Przypomniał, że rok bieżący jest dla bankowości i tak wyjątkowo trudny. Poza kosztami zmian modelu biznesowego banków spółdzielczych, banki muszą udźwignąć ciężar  bardzo niskich stop procentowych. Tymczasem grupa, czyli 204 banki spółdzielcze i bank zrzeszający, przygotowuje się

OFE przez 13 lat zarobiły na przyszłych emerytach 17,5 mld złotych

obligacji (6,7-6,9 proc.). Natomiast wskaźnik waloryzacji subkonta w ZUS ukształtował się na poziomie znacznie wyższym, tj. 8,5 proc. W tym samym okresie średnia stopa zwrotu w OFE wyniosła 8,8 proc. Ta stopa zwrotu nie uwzględnia jednak opłat od składek. Wpływ tych opłat był szczególnie istotny na początku

Uszyj sobie lepszą emeryturę [PORADNIK]

IKZE, możesz samodzielnie inwestować. Tracisz co prawda podatkową zachętę, ale zyskujesz elastyczność, bo nie wiąże cię żadna umowa. Najbezpieczniejsze są lokaty bankowe, choć dzisiaj przy rekordowo niskich stopach procentowych zysk z nich jest niewielki. Banki dają zarobić maksymalnie ok. 3 proc. w

Co się bardziej opłaci: ZUS czy OFE? [Pieniądze Ekstra]

na inwestycjach. Z kolei ZUS zapisuje równowartość przekazanych przez nas składek na wirtualnych kontach. A gotówkę od razu wydaje na obecnych emerytów. Nasze wirtualne oszczędności są co roku waloryzowane. Ale waloryzacja to decyzja polityczna i nie ma nic wspólnego ze stopą zwrotu wynikającą z

OFE czy ZUS? Co lepsze? Będziemy musieli wybrać

mld zł w zamian za obietnicę wypłaty za kilkadziesiąt lat Ale co wybrać? Jeśli OFE inwestowałyby tylko w akcje na warszawskiej giełdzie, osiągnęłyby wynik zbliżony do waloryzacji w ZUS, bo w długim okresie stopy zwrotu powinny być zbliżone do tempa wzrostu gospodarczego. Do tej pory fundusze

Wielkie zwolnienia pracowników w bankach. Albo miliard, albo na bruk...

zarobiły ponad 15 mld zł. Kredyty sposobem na wzrost przychodów Jednak tegoroczne zyski banków ucierpią, bo coraz trudniej im zarobić przy rekordowo niskich stopach procentowych, przez które maksymalne oprocentowanie kredytów konsumenckich spadło do 12 proc.; ścięte zostały dochody z opłat interchange

Okazali bankom łaskę. Z ich skarbców nie odpłyną prawie 2 mld zł

bankowców uderza po kieszeni spadająca marża odsetkowa (przy niższych stopach procentowych mniej zarabiają na różnicy między oprocentowaniem kredytów i depozytów) oraz spadająca opłata od transakcji kartowych (tzw. interchange), która będzie kosztowała bankowców najmarniej 500 mln zł utraconych dochodów w

Indeks WIG20 znów wrócił do ważnego wsparcia 2400 pkt

różnego rodzaju, stąd warto śledzić kalendarz by przygotować się na ewentualne zaskoczenia. Dla złotego i giełdy może okazać się istotna czwartkowa decyzja Europejskiego Banku Centralnego. "Nie spodziewam się by na posiedzeniu zmieniono stopy procentowe lub zainicjowano program luzowania

Marża odsetkowa PKO BP spadła do 3,7% w I kw. 2014 r.

wyniku z pozycji wymiany. "Marża odsetkowa zmniejszyła się o 0,7 pkt proc. r/r do poziomu 3,7% na koniec I kwartału 2014 roku w efekcie spadku zannualizowanego wyniku odsetkowego (na co wpływ miał spadek rynkowych stóp procentowych bezpośrednio powodujący szybszy spadek aktywów oprocentowanych

Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2015 rok

dochody w wysokości 77 mld 842 mln 493 tys. zł, wydatki w wysokości 81 mld 277 mln 996 tys. zł. Założono ponadto, że w 2014 roku podstawowa stopa procentowa wyniesie średnio 2,4 proc., a w 2015 r. obniży się do 2 proc., natomiast średnioroczny kurs euro wyniesie w przyszłym roku 3,98 zł, a dolara 2,92 zł

Przegląd prasy

'akumuluj' --DM PKO BP podniósł wycenę TVN do 17,2 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj' --DM PKO BP podniósł wycenę Cyfrowego Polsatu do 23,6 zł, nadal zaleca 'trzymaj' --Projekcja NBP: Nakłady mieszkaniowe będą rosnąć o 6,9% r/r w l. 2015-2016 --Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 9,7% w 2014 r. i do

Siedem rzeczy, które po czarnym czwartku nie będą już takie same

ujemne stopy procentowe). Jeśli nie zacznie jednocześnie uciekać z rynków wschodzących, to sytuacja frankowiczów może się polepszyć. Czytaj też: Co się zmieni po frankowym Czarnym Czwartku dla frankowiczów? Sporo... Felieton na blogu Macieja Samcika »> 3. Nawet 100 tys. klientów schodzi "

Agenci straszą ZUS-em. Jest się czego bać?

numerze: Czym uwodzą nas sieci handlowe? I za co je kochamy? Jak ukręcić bat na oszustów? Zmiany stóp procentowych. Co oznaczają dla klientów? Test kont z premią. Na których da się zarobić? Windykator grozi niewłaściwej osobie i... przeprasza

Węgrzy pozbędą się franków. Co to oznacza dla polskich kredytobiorców?

oprocentowania ich kredytów. Klienci są na dobrej drodze, by - tak samo jak węgierscy kredytobiorcy - odzyskać pieniądze. Jednak był do tego konieczny długi proces sądowy. Większość kredytów w Polsce jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej opartej na LIBOR, więc nie dotyczy ich problem, który

Siedem plag spadnie na banki. Czy mamy się trzymać za kieszenie?

warunkach spowolnienia gospodarczego i mniejszego popytu na kredyty. W tym roku - choć stopy procentowe spadały, co oznacza dla finansistów mniejszą marżę odsetkową - w bankowym rachunku zysków też jest lepiej niż nieźle. Już po trzech kwartałach w skarbcach zgromadzono 13 mld zł, czyli o miliard więcej niż

Janusowe oblicze ministra

. stopa zastąpienia (jakie świadczenie otrzyma emeryt w stosunku do ostatniej płacy) to 18,7 proc. Nie są to dane wyliczone przez urzędników Komisji Europejskiej, lecz dostarczone przez stronę polską.Dziś stopa zastąpienia wynosi blisko 50 proc. i jest nieco wyższa niż średnia w Unii Europejskiej. Za

Słaby wzrost płac - szczęście w nieszczęściu

dalsze obniżki stóp procentowych - uważa Piotr Bielski, ekonomista BZ WBK.Jednak styczniowe dane mogą być zniekształcone ze względu na efekt bazy, czyli przez to, że w ubiegłym roku dane ze stycznia były nietypowe. Wtedy niebawem miała wejść w życie podwyżka składki rentowej - wynagrodzenia od lutego

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

się zmienić, a w 2016 roku mogą spaść między innymi dzięki wdrożeniu nowego systemu polisowego - poinformował PAP członek zarządu PZU. - Bank Handlowy liczy, że dzięki skupieniu się na produktach, które są mniej wrażliwe na zmiany stóp procentowych, w przyszłości, mimo środowiska niskich stóp

Nie chcę mieć konta w ZUS

posiadało również realnie występujące aktywa. Celem tej operacji było zapewnienie środków na wypłatę emerytur w przyszłości.Najważniejszymi aspektami reformy było: urealnienie świadczeń przyszłych emerytów, czyli obniżenie tzw. stopy zastąpienia, spersonifikowanie zarówno składek, jak i późniejszych

W USA rekordy, połowa inwestorów to niedźwiedzie

pozostawiła stopy procentowe na poziomie 3,25 proc., jednak spadająca inflacja może dać sygnał do kontynuacji obniżek.Odreagowanie polskich indeksów z końcówki tygodnia może przynieść koniec korekty, która sprowadziła WIG20 z rejonu 2600 do 2300 pkt. Dwa tygodnie konsolidacji w przypadku indeksów są widoczne

Kierowca MPK zmarł w autobusie. ZUS: To nie wypadek, odszkodowania nie będzie

, rzeczniczka częstochowskiego oddziału ZUS-u. I przytacza przepisy, na postawie których MPK powinien płacić podwyższoną składkę. - Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe Zakład ustala na podstawie art. 32 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych tym

Zmiany w składkach ZUS w 2010 r.

Społecznej przygotowało nowelizację rozporządzenia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. nr 

Ranking kredyt hipotecznych - wrzesień 2014

kogoś z rodziny o to, aby został współkredytobiorcą. Jego dochody byłyby brane pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej. Koszt kredytu Największą częścią kosztów są odsetki, a te zależą od oprocentowania kredytu. Jest ono sumą dwóch elementów. Pierwszym z nich jest poziomu stóp procentowych w

Jak posłowie pożyczają pieniądze od SKOK-ów i dla nich głosują

finansowej. Dostał odprawę emerytalną 30 tys. zł. Wziął kredyt na zakup mieszkania udzielony przez SKOK Stefczyka "20 tys. zł wg zmienionej stopy procentowej wynoszącej na dzień podpisania umowy 8,76 proc., zabezpieczony hipotecznie". Wpis jest zrobiony odręcznie, więc trudno go precyzyjnie

Polacy rozbijają świnki-skarbonki

to Michał Gradzewicz, dyrektor Biura Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków w Instytucie Ekonomicznym NBP: - Przyczyna tkwi w utrzymującej się od pewnego czasu nie najlepszej sytuacji na rynku pracy, niskiej dynamice płac oraz podwyższonej stopie bezrobocia. Ekonomiści, z którymi rozmawiała

Kurczą się nasze oszczędności. Pierwszy raz od 12 lat

Michał Gradzewicz, dyrektor Biura Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków w Instytucie Ekonomicznym NBP: - Przyczyna tkwi w utrzymującej się od pewnego czasu nie najlepszej sytuacji na rynku pracy, niskiej dynamice płac oraz podwyższonej stopie bezrobocia. Ekonomiści, z którymi rozmawiała "

Konta w ZUS-ie nie sprzedasz

nie ma właściwie żadnego sensu. Po pierwsze, nie zwiększa bezpieczeństwa inwestycji, gdyż wypłacalność rządu i ZUS-u są ściśle ze sobą powiązane. Po drugie, uzyskiwana dzięki inwestycji w obligacje stopa zwrotu jest w długim okresie podobna do tej w ZUS-ie, a obie zbliżone są do tempa wzrostu

Jak bezboleśnie zamienić franki na złote? Szczegóły planu Jakubiaka

złotych zabezpieczonym nieruchomością, a drugi - również w złotych - byłby udzielony na wartość obecnego zobowiązania, które przewyższa wartość mieszkania. Kredyt hipoteczny miałby parametry typowe dla kredytów w polskich złotych. Ale warunki dotyczące stopy procentowej, marży i prowizji miałyby być

Szczurek proponuje stworzenie funduszu o wartości 700 mld euro

poziomie. Potrzeba inwestycji Jego zdaniem bezpośredni udział sektora publicznego w funduszu przyciągnąłby prywatnych inwestorów, którzy teraz nie palą się do finansowania dużych projektów infrastrukturalnych, uznając je za zbyt ryzykowne. - Europa potrzebuje inwestycji i mimo niemal zerowych stóp

Minister finansów proponuje utworzenie unijnego funduszu na inwestycje

utrzymuje się na niskim poziomie. Jego zdaniem bezpośredni udział sektora publicznego w funduszu przyciągnąłby prywatnych inwestorów, którzy teraz nie palą się do finansowania dużych projektów infrastrukturalnych, uznając je za zbyt ryzykowne. "Europa potrzebuje inwestycji i mimo niemal zerowych stóp

Borowski: porażką transformacji były furtki w systemie emerytalnym

z długofalowymi celami, jakimi były budowa sektora prywatnego, obniżenie hiperinflacji. Ta polityka sprowadzałaby się do słabszego kursu złotego i wyższych stawek celnych. Prawdopodobnie właściwszym rozwiązaniem na początku transformacji byłaby również polityka zróżnicowanej stopy procentowej. Firmy

Bankowe happy hours, czyli ostatnia szansa na większy zysk z lokaty

Od kilkunastu tygodni, gdy główni ekonomiści banków zaczęli przepowiadać nadchodzące obniżki oficjalnych stóp procentowych (co ma pobudzić hamującą gospodarkę), trwa wyjątkowo agresywny wyścig bankowców o nasze pieniądze. Czyżby obawiali się, że gdy stopy procentowe spadną, spadnie nasza skłonność

Jak mieć więcej na starość

, oderwanego od wysokości wnoszonych składek), a średnia płaca ok. 3100 zł. Oznacza to, że tzw. stopa zastąpienia, czyli stosunek emerytury do ostatniej płacy, wynosiła przeciętnie 63 proc., co przy składce wynoszącej 19,5 proc. zarobków oznaczało, że przeciętnie rzecz biorąc, dla zbilansowania wydatków na

Co dalej z naszymi emeryturami?

składka przyczyni się jednak do zmniejszenia płynności na rynkach akcji i długu. W efekcie inwestorzy będą wymagali wyższej stopy zwrotu z inwestowania w te aktywa. Skutkiem może być mniejszy napływ kapitału zagranicznego i wyższe długoterminowe stopy procentowe. Obniżenie składki do OFE wpłynie zatem

Trzy czynniki, które pomogły Polsce w kryzysie

euro będzie nieograniczony dostęp do europejskich oszczędności - będzie można pożyczać przy niskich stopach procentowych i bez ryzyka kryzysu walutowego. To szczególnie dla uboższych krajów strefy euro okazało się pułapką.Dziś kraje takie jak Hiszpania, Portugalia, Grecja trapione są recesją, wysokim

DM PKO BP: Zyski spółek spadną, ale indeksy urosną

spadło ryzyko gospodarcze na świecie, bo oddalona została groźba rozpadu strefy euro. Na rynkach jest dużo wolnego kapitału, bo stopy procentowe są niskie i czołowe banki centralne pompują ogromne kwoty w gospodarki, z których znaczna część idzie na spekulacje na giełdach. Duże znaczenie dla koniunktury

Włosi podzielą się pracą prawie jak w PRL. Starzy nauczą młodych

Kolejne kraje szukają różnych metod walki z bezrobociem młodych. Najgorzej jest w Grecji i Hiszpanii, gdzie bezrobocie wśród osób poniżej 25. roku życia wynosi 60 proc.! Tylko trochę lepiej jest na Półwyspie Apenińskim, gdzie stopa bezrobocia młodych wynosi blisko 40 proc.Dlatego włoski minister

Wzrost kosztów pogrąża wyniki finansowe Getin Noble Bank

poziomie 7,6 proc. (znacznie niżej niż w 2013 r., kiedy wyniosła 9,5 proc.). Większość dużych banków mimo niskich stóp procentowych bez problemu "wykręca" dwucyfrowe poziomy rentowności kapitału.

Przegląd prasy

Warszawa, 20.05.2014 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Kowalczyk z MF: Koszty zaciągania długu na naszym rynku krajowym są co prawda wyższe niż w państwach z południa strefy euro, ale wynika to z różnicy stóp procentowych --W

Zbigniew Jagiełło: Placówki bankowe nieprędko odejdą

podwyżka składki na BFG, mamy deflację i rekordowo niskie stopy procentowe, banki wciąż mogą generować zyski na poziomie 15-16 mld zł rocznie? - Niski poziom stóp procentowych jest w dłuższej perspektywie dobry dla gospodarki, a więc i dla banków. Na krótką metę dla sektora bankowego oznacza jednak

FINANSOWY TAROT 2014 - co może stać się z naszym kredytem lub lokatą

tego, jaka będzie inflacja). O ile wzrośnie oprocentowanie? Ale oprocentowanie lokat, zwłaszcza tych długoterminowych (powyżej roku), już ruszyło w górę. Nie ma co liczyć na powrót do poziomów sprzed roku (stopy procentowe NBP prawdopodobnie zostaną podwyższone dopiero w drugiej połowie 2014 r.), ale

Szczurek: koszt działań z expose maksymalnie 3,2-3,6 mld zł

latach były one niższe o około 10 mld zł. Dzisiejsze poziomy rentowności będą widoczne w niższych kosztach obsługi długu dopiero za jakiś czas" - powiedział Szczurek. "Dodatkowo w Europie najbliższe 2 lata to będzie czas niskich stóp procentowych i niskich rentowności papierów skarbowych"

Droga do bezpiecznej przyszłości

wysokości średniej krajowej (3825 zł brutto, 2732 zł netto) przez cały okres trwania oszczędności. Stopa oszczędności wynosi 10% pensji netto, czyli 273,2 zł, a oczekiwana stopa zwrotu to 5% rocznie, co można identyfikować z inwestycjami w bezpieczne papiery skarbowe - obligacje Skarbu Państwa bądź z

"FT": Balcerowicz i ekonomiści przejęli rolę opozycji

bolesnym społecznie".Określenie to, jak wskazuje "FT", stało się "rodzajem lejtmotywu rządu, z pozoru przyjaznego biznesowi, choć unikającego działań pociągających za sobą wysoki polityczny koszt". "W czasie, gdy stopy procentowe na wschodzących rynkach zaczynają rosnąć

Premier: rząd chce być gotów do wejścia do ERM2 jak najszybciej

nie może być wyższa niż 1,5 pkt proc. od średniej stopy inflacji w trzech krajach UE, gdzie inflacja była najniższa. Długoterminowe stopy procentowe nie mogą przekraczać więcej niż o 2 pkt proc. średniej stóp procentowych w 3 krajach UE o najniższej inflacji.Ponadto dług publiczny nie może przekraczać

Specjaliści: Rządowy pomysł ws. OFE negatywny dla złotego i długu

utrzymania stóp procentowych na obecnych poziomach" - powiedział PAP Rafał Uss z Raiffeisen Banku."Każda informacja o zapowiedzi podwyżki stóp procentowych może być ogromnym ciosem dla rynków wschodzących. Pomysł rządu odnośnie zmniejszenia składek przekazywanych do OFE jest raczej negatywny, bo

WIG20 lekko spada razem z innymi giełdami w środę z powodu niepewności na rynku

Warszawa, 09.02.2011 (ISB) - Indeks największych spółek warszawskiej giełdy WIG20 lekko spada od rana razem z większoscią innych giełd, z powodu niepewności po podwyżce stóp procentowych w Chinach. Analitycy niewykluczają przebicia wsparcia na poziomie 2.725 pkt w najblizszym czasie i możliwości

Czy zmiany w OFE to przygotowanie do bankructwa kraju? [OPINIA]

rynków finansowych (w przypadku bankructwa Argentyny w 2001 było to pięć lat), które prowadzi do spadku PKB. Dodatkowo występuje również efekt stygmatyzacji - stopy procentowe, po których byli bankruci pożyczają środki na rynkach międzynarodowych, są systematycznie wyższe niż by to mogło wynikać z

IKE, IKZE czy PPE - co wybrać? Jak oszczędzać na emeryturę?

Nasze przyszłe emerytury będą o połowę niższe niż teraz. Za 40 lat stopa zastąpienia (czyli stosunek pierwszej emerytury do ostatniej pensji) wyniesie mniej niż 33 proc. Takie dane przedstawiła Rada Gospodarcza doradzająca premierowi. Oznacza to, że osoba zarabiająca np. 3500 zł dostanie w

BZ WBK AIB TFI chce mieć 12,6 mld zł aktywów na koniec 2011 roku

, że najbardziej perspektywiczne rynki w ocenie Arki to Turcja, Polska i Austria. Obserwowane są także rynki Rumunii, Bułgarii i Ukrainy. W kwestii funduszy obligacyjnych zarządzający Arki uważają, że ceny obligacji uwzględniają już oczekiwania co podwyżek stóp procentowych przez RPP do 4,5% w 2011 i

Czekanie na kończący rok rajd byków

. Oczywiście nie zaskoczył, jeśli chodzi o stopy procentowe - one się 18. września nie zmieniły. Zaskoczył, bo nie podjął decyzji o redukcji poluzowania ilościowego (skupu aktywów). Stwierdzono, że gospodarka jest zbyt słaba, więc Fed nie może sobie pozwolić na redukcję zakupów. Fed traci więź z rynkami i to

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

ocenia, że środowisko niskich stóp procentowych oraz zapowiadane nowe rekomendacje KNF sprawiają, że 2015 rok może być ciężki dla sektora ubezpieczeniowego - poinformował Przemysław Dąbrowski, członek zarządu PZU. - Zysk netto DNB Bank Polska w 2014 roku wyniósł 43,05 mln zł - poinformował we wtorek

OFE będą musiały zarobić więcej niż inflacja?

średniej stopy zwrotu lub od średniej stopy zwrotu minus 4 punkty procentowe. Wszystko zależy, która z nich jest niższa. Przykład? W październiku zeszłego roku KNF oceniał wyniki za okres od września 2008 do września 2011 r. OFE zarobiły w tym czasie przeciętnie 14,7 proc. Minimalna stopa zwrotu mogła

Na wyraźne ożywienie poczekamy do 2014 roku

dla wzrostu. Odżyją też fundusze strukturalne. Można też obniżyć jeszcze bardziej stopy procentowe. Dzięki temu i koszt kredytu będzie niższy, i złoty powinien się osłabić, co poprawiłoby konkurencyjność eksportu. W lutym będzie kolejna obniżka. Do czerwca stopy spadną do 3,25 proc. Obniżkom sprzyjać

Jak Margaret Thatcher zmieniła brytyjską gospodarkę

zbyt dużych wydatków publicznych ograniczyła je w takich sektorach jak edukacja czy mieszkalnictwo. Za jej czasów Bank Anglii znacząco podniósł stopy procentowe, próbując walczyć z inflacją.Sama przeciwko wszystkimW 2010 roku brytyjskie archiwa ujawniły dokumenty, z których wynikało, że w środku

Szczurek: Koszt działań z exposé to maksymalnie 3,2-3,6 mld zł

najbliższe dwa lata to będzie czas niskich stóp procentowych i niskich rentowności papierów skarbowych" - dodał. Z wyliczeń resortu finansów wynika, że koszty obsługi długu w relacji do PKB w 2015 r. spadną do 1,8 proc. z 2,1 proc. w 2014 r. i z 2,6 proc. w 2013 r. Minister podtrzymał również plan

Jak zebrać na starość pół miliona

Trwają prace nad nowym kształtem systemu emerytalnego. Niezależnie od ich ostatecznego efektu, ekonomiści są zgodni: emerytura z obowiązkowych składek nie zapewni dostatniej starości, a stopa życia średniozamożnych osób drastycznie spadnie. Co ciekawe, ta świadomość jest też powszechna wśród samych

Stany na klifie, a dalej same rafy

wycenie aktywów widać, żeby ktoś się tym przejmował?Dług amerykański nie jest tylko amerykańskim problemem, jeśli wziąć pod uwagę, że w 45 proc. skupiony jest w rękach inwestorów zagranicznych. Bazują oni do tej pory na zapowiedzi Fed, że stopy procentowe nie wzrosną co najmniej do połowy 2015 r. I to

Rynek pracy w styczniu: wiadomo, że jest źle, nie wiadomo, jak bardzo

pensje, by ograniczyć koszty. Ekonomiści uważają, że wraz z piątkowymi danymi o spadku inflacji (do 1,7 proc.) i spodziewanymi słabymi danymi o produkcji (publikacja już dziś) skłonią one Radę Polityki Pieniężnej do obniżki stóp procentowych już na początku marca. To jednak wcale nie jest pewne, nie

KNF: Koniec z omijaniem podatku Belki polisolokatą

dzielić z firmą ubezpieczeniową. Kilka lat temu oprocentowanie na rynku lokat było wyższe niż dziś i kilkuprocentową marżą mogły się pożywić dwie instytucje. Dziś stopy procentowe są niskie, a marże na depozytach niewielkie. Jednak niektórzy ubezpieczyciele - m.in. Benefia Życie - wciąż zwiększają

Bezrobocie: najgorsze za nami, za cztery lata poniżej 12 proc.

Bezrobocie w Polsce wciąż jest wysokie, choć - przynajmniej według danych GUS i Ministerstwa Pracy - ostatnio przestało rosnąć. Bez pracy na koniec czerwca było ponad 2,1 mln osób.To oznacza, że stopa bezrobocia spadła do 13,2 proc. z 13,5 proc. w maju. - Okres kryzysu finansowego oraz kryzysu

Ranking kredytów hipotecznych grudzień 2013. Ostatnie bez wkładu własnego

przyczyna wspomnianego wzrostu oprocentowania. Przypomnijmy, że oprocentowanie kredytów hipotecznych zależy od dwóch czynników - od stóp procentowych w naszym kraju, a także od marż ustalanych przez banki. Stopy procentowe zmieniają się w okresie spłaty długu. Obecnie są najniższe w historii, dzięki czemu

Przegląd mediów

brutto --ZAK z grupy ZA Tarnów kupiły propylen za 184,5 mln zł --RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, nie obawia się już wzrostu inflacji i płac --PEP sprzedał prawa do farmy wiatrowej, wpływ na zysk netto ok. 26 mln zł --Konsorcjum Polimeksu na umowę na budowę odcinka A1 na 1,15 mld zł brutto --TVN

Warszawska giełda słaba na tle Europy i USA

Budapeszcie oscyluje wokół zera, choć gospodarka węgierska ma duże problemy. Teoretycznie nasza giełda powinna skorzystać na serii cięć stóp procentowych, które sprowadziły cenę kredytu do najniższego w historii poziomu 3,25 proc. W dół idzie oprocentowanie lokat bankowych, co może zachęcać posiadaczy

Przegląd informacji ze spółek

2015 roku, w okolicach 5%, poinformował członek zarządu Przemysław Dąbrowski. Według zarządu, rynek w tym roku będzie trudny zarówno ze względu na nowe rekomendacje, jak i działalność w środowisku niskich stóp procentowych. Cena oferowana w wezwaniu przez CA Immobilien Anlagen i O1 Group Ltd. jest

Polacy zaczynają troszczyć się o przyszłość, ale to wciąż za mało

lokat będzie malała w sytuacji, gdy wraz ze stopami procentowymi spada ich oprocentowanie. Fundusze inwestycyjne są alternatywą dla tych osób, które ze względu na awersję do ryzyka nie zdecydują się na inwestycje giełdowe. Z kolei IKE/IKZE okazały się zbyt skomplikowane i nie zyskały na popularności

Życie po wzroście

gospodarczy jest niezbędny dla stabilności współczesnych systemów gospodarczych. W długim okresie przy braku wzrostu gospodarczego nie może funkcjonować współczesny system pieniężny oparty na koncepcji stopy procentowej. Podmiotom opłaca się zaciągać dług jedynie wtedy, gdy finansowana za jego pomocą

W styczniu bezrobocie wyniosło 12,7 proc. Najgorzej ma Pomorskie

mln 455 tys. Jednak sytuacja w tych rejonach jest bardzo zróżnicowana. - Mazowsze to też Radom i okolice, gdzie padło już wszystko, co mogło, a bezrobocie wynosi 22,2 proc. To również powiat szydłowiecki, gdzie stopa bezrobocia przekroczyła 34 proc. - mówi rzecznik GUS. - 

11 milionów "pod wodą"

był prosty. Tuż po ataku terrorystycznym w 2001 roku, w obawie przed recesją, Fed, czyli amerykański bank centralny, zaczął ciąć stopy procentowe. Tani kredyt na zakup domu wywołał eksplozję popytu. To spowodowało wzrost cen nieruchomości, co z kolei zdopingowało nabywców - jeśli nie kupię dzisiaj, to

Jak ugryźć kredyt hipoteczny

strefie euro czy Szwajcarii stopy procentowe, które pośrednio wpływają na oprocentowanie kredytów, są znacznie niższe niż w Polsce. Ale z kredytem walutowym wiążą się dwa ryzyka. Jeżeli stopy procentowe (ustalane np. przez bank centralny strefy euro) zaczną rosnąć, musisz się liczyć z tym, że i raty

Kryzysie, daj już nam spokój. Kiedy europejska gospodarka wyjdzie na prostą?

, wszystko trzeba robić po znajomości. - Najgorszy jest permanentny brak płynności finansowej. Za zlecenia, które robię, dostaję pieniądze po trzech miesiącach - mówi. Co w takim razie mają powiedzieć mieszkańcy małych miasteczek? Z danych GUS wynika, że w powiecie szydłowieckim stopa bezrobocia sięga 38,6

Obawy o OFE wróciły, i to ze zdwojoną siłą. Schłodzenie nastrojów.

makroekonomiczne z mijającego tygodnia, należy wspomnieć przede wszystkim o spadku nowych zamówień w przemyśle, ale również spadku stopy bezrobocia do 13,5 proc. oraz wzroście sprzedaży detalicznej. Pozytywnym zaskoczeniem w stosunku do wartości przewidywanych okazały się także dane z USA (poza słabszym odczytem

Składkowe konsekwencje wyroku TK w sprawie świadczeń chorobowych

powinien wykazać w raporcie ZUS RCA sporządzonym za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata wyrównania.W tym przypadku pracodawcy mogą mieć wątpliwości, w jakiej wysokości naliczyć składkę na ubezpieczenia rentowe. Jest to związane z dwukrotnym obniżeniem wysokości stopy procentowej tej

Ubezpiecz życie i przyszłość swoich bliskich

niemało: -wstępna - ustalana procentowo od składki początkowej; -za zarządzanie - naliczana codziennie, a pobierana co miesiąc przez umorzenie na koniec odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa; -administracyjna - za prowadzenie rachunku; ustalana kwotowo i pobierana raz w miesiącu z góry; -transakcyjna

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Stopa procentowa

Stopa procentowa – koszt kapitału albo inaczej cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas. Koszt ten wyrażony jest zazwyczaj jako procent od pożyczonej sumy i mierzony jest w ujęciu rocznym. Mówiąc o stopach procentowych, można mieć na myśli

Nominalna stopa procentowa

Nominalna stopa procentowa jest to stopa, według której wierzyciel otrzymuje wynagrodzenie za udostępnione fundusze. Nominalna stopa procentowa nie uwzględnia inflacji.

Realna stopa procentowa

Realna stopa procentowa - stopa równoważąca podaż i popyt na rynku kapitałowym.Podaż oszczędności w gospodarce uzależniona jest od tego w jakim stopniu ludzie są skłonni poświęcać dzisiejszą konsumpcję na rzecz przyszłej konsumpcji. Popyt na oszczędności uzależniony jest od efektywności

Stopa

procentowastopa według której wierzyciel otrzymuje wynagrodzenie za udostępnione fundusze Podstawowe stopy procentowe NBP – jedno z narzędzi polityki monetarnej banku centralnego Realna stopa procentowastopa równoważąca podaż i popyt na rynku kapitałowym rzeczywista roczna stopa

Stopa narzutu

zł, a koszt wytworzenia produktu to 160 zł, to stopa narzutu wynosi 190 - 160 = 30 zł.2. Jako wielkość procentowa - stopa narzutu = (suma/koszt) - 1, czyli mamy (190/160) - 1 = 0,1875 *100% = 18,75%. Jeżeli od tej wielkości chcemy przejść do marży, to znając równanie suma - koszt = suma * marża dostajemy

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.