stopa inflacji w polsce

PAP

EBC: trwałość dostosowania stóp inflacji w Polsce budzi obawy

EBC: trwałość dostosowania stóp inflacji w Polsce budzi obawy

Mimo że średnia 12-miesięczna stopa inflacji HICP w Polsce jest obecnie wyraźnie niższa od wartości referencyjnej, trwałość dostosowania stóp inflacji w Polsce budzi obawy - ocenia Europejski Bank Centralny w opublikowanym w środę Raporcie o Konwergencji 2014.

We wrześniu obniżka stóp procentowych? Przez deflację i troskę o wiarygodność RPP [Newseria]

We wrześniu obniżka stóp procentowych? Przez deflację i troskę o wiarygodność RPP [Newseria]

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w kwietniu

Warszawa 08.06.2015 (ISBnews) - Polska nadal spełniała w kwietniu br. dwa z kryteriów konwergencji nominalnej, wymaganych od państw chcących przyjąć euro: kryterium inflacji i stóp procentowych, wynika z majowego "Monitora konwergencji nominalnej", opublikowanego przez Ministerstwo

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w marcu

Warszawa 07.05.2015 (ISBnews) - Polska nadal spełniała w marcu br. dwa z kryteriów konwergencji nominalnej, wymaganych od państw chcących przyjąć euro: kryterium inflacji i stóp procentowych, wynika z majowego "Monitora konwergencji nominalnej", opublikowanego przez Ministerstwo

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w lutym

Warszawa 07.04.2015 (ISBnews) - Polska nadal spełniała w styczniu br. dwa z kryteriów konwergencji nominalnej, wymaganych od państw chcących przyjąć euro - kryterium inflacji i stóp procentowych, wynika z marcowego "Monitora konwergencji nominalnej", opublikowanego przez Ministerstwo

JP Morgan podtrzymuje prognozy inflacji i stóp w Polsce

wynosi 4,5 proc.) do końca 2011 r. i redukcję o 75 pb w pierwszym półroczu 2012 r.. -Zanim RPP na serio rozważy obniżkę stóp, odczeka, aż dostrzeże wyraźne oznaki spowolnienia PKB, stopa inflacji spadnie poniżej progu 3,0 proc. rok do roku, a rząd wyłoniony po październikowych wyborach weźmie na siebie

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w styczniu

Warszawa 04.03.2015 (ISBnews) - Polska nadal spełniała w styczniu br. dwa z kryteriów konwergencji nominalnej, wymaganych od państw chcących przyjąć euro - kryterium inflacji i stóp procentowych, wynika z marcowego "Monitora konwergencji nominalnej", opublikowanego przez Ministerstwo

Rekordowo niskie bezrobocie w Polsce już za 2 lata! Oto 4 świetnie brzmiące prognozy Komisji Europejskiej na temat polskiego rynku pracy

Rekordowo niskie bezrobocie w Polsce już za 2 lata! Oto 4 świetnie brzmiące prognozy Komisji Europejskiej na temat polskiego rynku pracy

Komisja Europejska opublikowała dziś swoje nowe prognozy dla wszystkich państw UE. Rozdział dotyczący Polski pokazuje świetlaną przyszłość polskiego rynku pracy: Stopa bezrobocia ma spaść do 7 procent w tym roku i do 6,5 procent w 2017. Byłby to rekord – tak niskiego bezrobocia w Polsce nie

W tych krajach żyje się najciężej. Oto 18 państw o najwyższym wskaźniku ubóstwa

W tych krajach żyje się najciężej. Oto 18 państw o najwyższym wskaźniku ubóstwa

Business Insider stworzył, na podstawie danych CIA World Factbook z 2014 r, listę państw o najwyższym wskaźniku ubóstwa. Dla porównania wynik Polski z inflacja w wysokości 0,9 proc i średnią stopa bezrobocia 12,3 proc., wynosi 13,2, czyli znacznie mniej niż w państwach, które trafiły na listę. W połowie

GUS: inflacja w marcu rok do roku wzrosła o 0,7 proc.

ukraińskiej gospodarki i bardzo słaby wzrost gospodarczy Rosji powiązane z jakimiś sankcjami lub retorsjami w handlu mogą wpłynąć na obniżenie wzrostu PKB i inflacji w Polsce. Niska inflacja oznacza niskie stopy procentowe. W ocenie RPP takie stopy procentowe sprzyjają ożywieniu krajowej gospodarki

BNP Paribas, BAML. Inflacja w Polsce w czerwcu 0,2 proc. rdr

się, że stopa inflacji będzie w czerwcu niska, a ceny żywności są oddolnym ryzykiem" - sądzi BAML. BNP Paribas i BAML wskazują, iż niska inflacja idzie w parze z prężnym wzrostem gospodarki, co przemawia za utrzymaniem oprocentowania stóp NBP. Na lata 2014-15, BAML przewiduje dla Polski

Belka: kwestie wzrostu PKB istotne dla decyzji RPP o pozostawieniu stóp

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła w środę stopy procentowe bez zmian - poinformował Narodowy Bank Polski w komunikacie. Tym samym podstawowa stopa procentowa pozostała na poziomie 2 proc. w skali rocznej. Zgodnie z decyzją Rady stopa lombardowa wynosi nadal 3 proc. w skali rocznej, stopa

NBP: 0,1 proc. wyniosła średnia stopa inflacji w najbliższych 12 m-cach

Wskaźnik oczekiwań jest wyznaczany jako różnica między odsetkiem respondentów oczekujących, że ceny będą rosły szybciej niż obecnie, a sumą odsetków respondentów oczekujących, że ceny będą rosły wolniej niż obecnie, pozostaną bez zmian lub będą spadały. Średnia oczekiwana stopa inflacji w ciągu

NBP: średnia oczekiwana stopa inflacji w czerwcu wyniosła 0,2 proc.

Wskaźnik oczekiwań jest wyznaczany jako różnica między odsetkiem respondentów oczekujących, że ceny będą rosły szybciej niż obecnie, a sumą odsetków respondentów oczekujących, że ceny będą rosły wolniej niż obecnie, pozostaną bez zmian lub będą spadały. Średnia oczekiwana stopa inflacji w ciągu

Osiatyński: trudno o makroekonomiczne uzasadnienie tak wysokich stóp proc.

"Mamy dalej nie w pełni wykorzystane zdolności wytwórcze, mamy spore bezrobocie i jednocześnie mamy gospodarkę, która nie wykazuje żadnych oznak presji inflacyjnej. Deflacja właściwie - jak na razie przynajmniej - nie widać, żeby miała charakter trwały" - dodał Osiatyński w czwartek w

MFW: Rozwój sytuacji w strefie euro wpływa na połowę polskiej produkcji

MFW: Rozwój sytuacji w strefie euro wpływa na połowę polskiej produkcji

. kryzysy. Analogiczny wynik odnosi się również do wysokości nominalnej stopy procentowej w naszym kraju. Zdaniem MFW nie powinno to dziwić, bo polska gospodarka jest mała, ale otwarta. Jeśli chodzi o wysokość inflacji, to głównie odpowiada za nią stan naszej gospodarki. Zewnętrzne szoki mają odpowiadać za

Bratkowski: Podniesienie stóp procentowych możliwe w najbliższym czasie

- Moim zdaniem podwyżki stóp są coraz bardziej prawdopodobne. Polska gospodarka wróciła do normalnej sytuacji i może prowadzić bardziej klasyczną politykę stabilizacji - uważa Bratkowski. Jego zdaniem RPP może podnieść stopy z uwag na wzrost gospodarczy, który - według prognoz - w przyszłym roku ma

Kolejne cięcie stóp

Od października 2008 r. główna stopa procentowa spadła z poziomu 6 proc. do 3,5 proc. Członkowie RPP, tnąc stopy, starają się rozruszać słabnący wzrost gospodarczy. Niższe stopy mają zachęcić banki do zwiększenia akcji kredytowej, a Polaków i firmy działające w Polsce do pożyczania pieniędzy na

Marek Belka: Możliwa obniżka stóp procentowych

Marek Belka: Możliwa obniżka stóp procentowych

kierunku, niż to miało miejsce w okresie ostatniego roku. Winiecki dodał jednak, że polska gospodarka hamuje szybciej, niż się wcześniej spodziewał. NBP po raz ostatni podniósł stopy procentowe w maju. Jak zauważa Bloomberg, to jedyny przypadek w tym roku, aby bank centralny Unii Europejskiej podnosił

Stopy procentowe bez zmian, NBP przewiduje słabszy wzrost PKB w 2013 roku

Stopy procentowe bez zmian, NBP przewiduje słabszy wzrost PKB w 2013 roku

Główna stopa procentowa pozostaje na poziomie 4,5 proc. od czerwca zeszłego roku. W ostatnich miesiącach członkowie Rady Polityki Pieniężnej stali się nieco bardziej "jastrzębi". Częściej z ich ust padały sugestie o możliwych podwyżkach stóp. Dlaczego? Bo inflacja w Polsce ciągle jest za

Stopy procentowe bez zmian, NBP przewiduje słabszy wzrost PKB w 2013 roku

Stopy procentowe bez zmian, NBP przewiduje słabszy wzrost PKB w 2013 roku

Główna stopa procentowa pozostaje na poziomie 4,5 proc. od czerwca zeszłego roku. W ostatnich miesiącach członkowie Rady Polityki Pieniężnej stali się nieco bardziej "jastrzębi". Częściej z ich ust padały sugestie o możliwych podwyżkach stóp. Dlaczego? Bo inflacja w Polsce ciągle jest za

Polska inflacja mocno spada

Inflacja w grudniu okazała się nieco niższa niż przewidywali analitycy. Po raz pierwszy od października 2007 r. znalazła się w widełkach dopuszczanych przez Narodowy Bank Polski. Członkowie RPP starają się utrzymać ją na poziomie 2,5 proc. z możliwością odchylenia o 1 pkt proc. w górę i w dół

JP Morgan oczekuje obniżki głównej stopy procentowej do 2,5 proc.

ostatnie wypowiedzi członków są bardziej wyważone w tonie, choć nadal mają oni na uwadze przede wszystkim kondycję pozafinansowych działów gospodarki. Główna stopa procentowa po grudniowej redukcji jest na poziomie 4,25 proc. Najbliższy raport inflacyjny Narodowego Banku Polskiego - w ocenie JP Morgan

BNP Paribas: W Polsce w maju niska inflacja i przyrost produkcji

Niewielki przyrost inflacji bank tłumaczy malejącym wpływem cen paliw, które w maju 2013 r. obniżyły się o 4 proc. mdm. Presję cenową bank nazywa "przytłumioną" i nie spodziewa się jej przyspieszenia. W miesiącach letnich nie wyklucza nawet przejściowego, negatywnego wzrostu cen, gdy

Inflacja znów ostro hamuje. Ceny powoli zastygają

ultragołębi członek Rady Andrzej Bratkowski znów powtórzył, że podstawowa stopa powinna w połowie roku wynieść 3 proc. W drugiej połowie roku inflacja pewnie stopniowo zacznie wzrastać, choćby dlatego, że wraz z nabierającą wigoru gospodarką światową będą drożeć surowce.

W Polsce ceny rosną, w USA spadają

niewiele może zrobić, bo stopy procentowe w USA są na poziomie 0-0,25 proc. Tymczasem długotrwała deflacja może być zabójcza dla gospodarki - ludzie liczą na to, że ceny będą nadal spadać, i odkładają zakupy. Polsce deflacja na razie nie grozi. - Pod koniec roku inflacja będzie na poziomie 2-3 proc

"GP:" Plan przyjęcia euro to kłopot dla RPP

Polska może mieć problem ze spełnieniem kryterium inflacyjnego, jeśli spełnią się najczarniejsze scenariusze recesyjne dla gospodarek krajów Unii Europejskiej - pisze gazeta. Osiągnięcie kryterium inflacyjnego w 2010 roku może też znacznie utrudnić cykl obniżek stóp procentowych - pisze gazeta

RPP: większa niepewność dotycząca powrotu inflacji do celu

niektóre wskaźniki dotyczące aktywności gospodarczej były w ostatnim okresie nieco niższe od oczekiwań, choć ich obniżenie było prawdopodobnie przejściowe" - zaznaczono. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Decyzja ta była zgodna z oczekiwaniami ekonomistów

Budżet 2016: Stopa referencyjna wyniesie średnio 1,5% w 2016 r.

aktualnych perspektyw wzrostu gospodarczego oraz utrzymywania się inflacji na niskim poziomie założono, że po obniżce o 0,5 pkt proc., która miała miejsce w marcu br., do końca 2016 r. stopy procentowe banku centralnego pozostaną na niezmienionym poziomie. W rezultacie, w 2015 r. stopa referencyjna wyniesie

RPP: Stopy procentowe bez zmian

W wyniku decyzji RPP stopa referencyjna pozostaje w wysokości 1,50 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa w wysokości 2,50 proc. w skali rocznej, stopa depozytowa - 0,50 proc. w skali rocznej, a stopa redyskonta weksli - 1,75 proc. w skali rocznej. Ostatni raz RPP zmieniła stopy procentowe w marcu

RPP utrzymała stopy bez zmian, gdyż obecny ich poziom sprzyja gospodarce

niskiej inflacji w otoczeniu polskiej gospodarki" - podała Rada. RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, uznając że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz

'Minutes' RPP: Powrót inflacji do celu będzie następował stopniowo

gospodarczego, następujące w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy, ogranicza ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa

RPP utrzymała stopy bez zmian, obecny ich poziom sprzyja gospodarce

przyspieszenie inflacji bazowej, czemu sprzyjać będzie stabilny wzrost gospodarczy, następujący w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy" - czytamy w komunikacie. RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie, uznając, że w świetle

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Wydatki gospodarstw domowych czerwiec 2% r/r 4,8% r/r 01:30 Japonia Inflacja CPI czerwiec - 0,5% r/r 01:30 Japonia Stopa bezrobocia czerwiec 3,30% 3,30% 03:30

'Minutes': Część członków RPP rozważy podwyżkę stóp w najbliższych miesiącach

Bank Polski (NBP). "W ocenie niektórych członków Rady, w nadchodzących miesiącach należy rozważyć rozpoczęcie podwyżek stóp procentowych. Za takim scenariuszem przemawia - ich zdaniem - perspektywa szybszego – w ich ocenie – wzrostu inflacji niż wskazywała projekcja lipcowa, a także

Bank UBS: PKB Polski na 2010 w górę do 3,3 proc.

krajowego i obawy przed potencjalnym szokiem inflacyjnym ze strony cen żywności skłoniły wielu członków Rady Polityki Pieniężnej do jastrzębich komentarzy". Zdaniem UBS jeśli inflacja podskoczy do 2 proc. w lipcu, RPP może na najbliższym posiedzeniu podnieść stopy o 25 pkt bazowych.

BofA Merrill Lynch: Stopy proc. w Polsce mogą pozostać bez zmian do końca 2016 r

Warszawa, 24.04.2015 (ISBnews) - Stopy procentowe w Polsce mogą pozostać na obecnym poziomie również w całym 2016 roku, a ewentualna obniżka o 50 pb możliwa jest dopiero jesienią przyszłego roku, uważają analitycy Bank of America Merrill Lynch. Według BofA Merrill Lynch, sprawozdanie z

'Minutes': Część członków RPP rozważy podwyżkę stóp w najbliższych miesiącach

wskazywali, że realne stopy procentowe ex ante w Polsce, czyli po uwzględnieniu prognoz inflacji kształtują się na niskim poziomie" - czytamy dalej. Większość członków RPP wskazywała ponadto, że ze względu na możliwość silniejszego spowolnienia gospodarczego w Chinach oraz ponowny spadek cen surowców

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

poprzednia wartość 00:30 Australia Indeks zaufania konsumentów styczeń - -0,80% 08:00 Niemcy Inflacja PPI grudzień -2,2% r/r -2,5% r/r 10:30 Wielka Brytania Stopa

Minutes: Część RPP za podwyżką, część za obniżką stóp w najbliższych miesiącach

kilka miesięcy, wynika z "minutes" tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Niektórzy członkowie Rady byli zdania, że w najbliższych miesiącach należy rozważyć rozpoczęcie podwyżek stóp procentowych. Argumentowali oni, że zwiększyłoby to przestrzeń do

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek i poniedziałek

bazowa CPI w rejonie Tokio grudzień - 0,0% r/r 00:30 Japonia Wydatki gospodarstw domowych listopad - -2,4% r/r 00:30 Japonia Stopa bezrobocia listopad - 3,1

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Inflacja HICP - dane szacunkowe listopad -0,6% r/r -0,9% r/r 09:00 Węgry Stopa bezrobocia październik - 6,40% 09:00 Polska Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC listopad

CE.Najbliższe miesiące w Polsce pod znakiem deflacji

Według CE inflacja osiągnie cel najwcześniej przed końcem 2016 r. Na lata 2015-16 CE zakłada średnioroczną inflację w Polsce odpowiednio na 1,0 proc. oraz 1,8 proc. wobec 0,0 proc. za 2014 r. GUS ogłosił w poniedziałek, że stopa inflacji za listopad wyniosła -0,6 proc. rdr, tyle samo, co w

320 czajników i czerwone rajstopy, czyli jakie będzie nowe logo NBP?

obecne logo NBP? Łatwo sprawdzić - jest na każdym banknocie, który macie państwo w portfelu. To chyba głównie tą drogą następuje "identyfikacja wizualna" banku centralnego przez Kowalskich. Przeciętny Polak nie czyta ani "Raportu o inflacji", ani "Raportu o stabilności systemu

Wojciechowski z Plus Banku: RPP pozostawi stopy proc. bez zmian do końca 2016 r.

, ale z niepewności odnośnie perspektyw wzrostu gospodarki. "Jeszcze niższe stopy procentowe NBP nie pomogłyby przyspieszyć powrotu inflacji do celu, za to mogłyby doprowadzić do spadku krajowych oszczędności. Oceniam, że w momencie gdy inflacja wejdzie w pasmo dopuszczalnych odchyleń od celu

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

0,2% m/m -0,4% m/m 09:00 Węgry Stopa bezrobocia wrzesień - 6,70% 09:00 Norwegia Stopa bezrobocia sierpień 4,40% 4,30% 09:00 Polska Wskaźnik Wyprzedzający

RPP utrzymała stopy bez zmian, oczekuje powolnego wzrostu cen

Warszawa, 06.10.2015 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podtrzymała swoją opinię, że w najbliższych kwartałach dynamika cen będzie powoli rosnąć

'Minutes': RPP odrzuciła wniosek o obniżkę stóp proc. o 25 pb w tym miesiącu

przez Narodowy Bank Polski (NBP). Główna stopa (referencyjna) wynosi obecnie nadal 2,00% (po obniżce w październiku 2014 r.). "Na posiedzeniu zgłoszono wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP o 0,25 pkt proc. Wniosek nie został przyjęty. Rada postanowiła utrzymać podstawowe

'Minutes' RPP: Deklaracja o końcu cięć nie zamyka drogi do ew. modyfikacji stóp

Narodowy Bank Polski (NBP). "Dyskutując na temat skali obniżenia stóp procentowych i ich docelowego poziomu w obecnym cyklu, większość członków Rady oceniła, że stopy procentowe powinny zostać dostosowane jednorazowo, tak by skala obniżki była istotna, co oddziaływałoby też w kierunku zmniejszenia

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

wrzesień - - 10:30 Wielka Brytania Stopa bezrobocia lipiec 5,60% 5,60% 10:30 Wielka Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych sierpień -5 tys. -4,9 tys. 11:00

BofA Merrill Lynch: Bez osłabienia złotego do końca br. możliwe cięcie stóp

obciąć stopy o kolejne 50 pb. Kurs złotego jest wspierany przez europejskie QE i przerwę w cyklu obniżek stóp w Polsce, dlatego powinien pozostawać stabilny" - czytamy w raporcie banku. W marcu br. RPP obniżyła stopy procentowe o 50 pb - do 1,50% w przypadku głównej stopy referencyjnej i

Mrowiec z Pekao: RPP podniesie stopy procentowe najwcześniej w 2017 r.

Warszawa, 14.10.2015 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) pozostawi na obecnym poziomie stopy procentowe co najmniej do końca przyszłego roku. Inflacja będzie rosła w najbliższych kwartałach, ale pozostanie nadal poniżej celu inflacyjnego wyznaczonego przez Narodowy Bank Polski (NBP

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

09:00 Hiszpania Inflacja HICP - dane szacunkowe sierpień -0,1% r/r -0,1% r/r 09:00 Węgry Stopa bezrobocia lipiec

'Minutes' RPP: Deflacja w ujęciu r/r pozostanie wciąż w najbliższych kwartałach

stopniowe przyspieszenie wzrostu gospodarczego, następujące w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy, ogranicza ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie" - czytamy w "minutes W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy

Belka: sama polityka pieniężna nie przyspieszy wzrostu gospodarczego

silnego spadku cen surowców, a co za tym idzie spadku inflacji (w Polsce pojawiła się nawet deflacja), stopy zostały obniżone. Belka, posługując się danymi, zwracał uwagę, że mimo deflacji nie nastąpiło w Polsce ograniczenie popytu na dobra trwałego użytku, ani nie pojawiły się oczekiwania deflacyjne

'Minutes': Część RPP nie wyklucza cięcia stóp w kolejnych miesiącach

, wynika z "minutes" tego spotkania, opublikowanych dziś przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Niektórzy członkowie Rady byli zdania, że choć na bieżącym posiedzeniu stopy procentowe powinny pozostać niezmienione, to w kolejnych miesiącach nie można wykluczyć potrzeby ich niewielkiego

BofA Merrill Lynch oczekuje deflacji w tym roku i redukcji stóp o 50 pb

Warszawa 19.02.2015 (ISBnews) - Deflacja w Polsce w tym roku wyniesie 0,1%, a główna stopa procentowa spadnie do 1,5%, oczekuje BofA Merrill Lynch. Według analityków BofA Merrill Lynch, w Polsce w tym roku inflacja konsumencka wyniesie -0,1% (wobec 0,0% w 2014 r.). Inflacja ma jednak

RPP utrzymała stopy bez zmian, oczekiwania inflacyjne nadal bardzo niskie

Warszawa, 14.01.2016 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie uznała, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu

RPP utrzymała stopy bez zmian, oczekuje powolnego wzrostu cen

Warszawa, 02.09.2015 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podtrzymała swoją opinię, że oczekiwane utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego, ale

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, marcowe cięcie wystarczające

stopy procentowe w pobliżu zera, a EBC uruchomił program skupu obligacji skarbowych. Sprzyjało to pewnemu umocnieniu złotego" -  czytamy dalej w komunikacie. "W Polsce utrzymuje się stabilny wzrost aktywności gospodarczej, a dynamika PKB w I kw. ukształtowała się prawdopodobnie na

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Japonia Inflacja bazowa CPI wrzesień -0,2% r/r -0,1% r/r 00:30 Japonia Wydatki gospodarstw domowych wrzesień 1,2% r/r 2,9% r/r 00:30 Japonia Stopa bezrobocia wrzesień 3,40

Fed pomoże złotemu. Na krótko

poprzednim posiedzeniu zdefiniował warunki, które muszą być spełnione, by stopy poszły w górę. Pierwszy z nich dotyczył inflacji bazowej- powinna wzrosnąć do 2 proc., i to się właśnie stało. Drugi mówił o dalszej niezbędnej poprawie na rynku pracy. I tutaj Fed otrzymał to, co było niezbędne. Amerykański

RPP utrzymała stopy bez zmian, nadal oczekuje powolnego wzrostu cen

Warszawa, 04.11.2015 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podtrzymała opinię, że w najbliższych kwartałach dynamika cen będzie powoli rosnąć, choć

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

poprzednia wartość - Chiny Nowe kredyty wrzesień 885 mld CNY 809,6 mld CNY 02:30 Australia Zmiana zatrudnienia wrzesień 5 tys. 17,4 tys. 02:30 Australia Stopa

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

zagranicznego - wst. wrzesień - 455 mln EUR 09:00 Czechy Stopa bezrobocia październik - 6% 09:00 Polska Raport o inflacji - - - 10:30 Strefa Euro

Belka: kwietniowe dane o inflacji oddalają perspektywę podwyżek stóp

"Na pewno oddala to perspektywę podwyżek stóp w Polsce" - powiedział Belka, pytany o środowe dane o inflacji. GUS podał w środę, że ceny w kwietniu wzrosły w ujęciu rocznym o 0,3 proc. wobec oczekiwanego wzrostu o 0,6 proc.

Belka: RPP jest bliżej obniżki stóp niż w styczniu

eksperckie projekcje inflacji (...), wiemy mniej więcej, co się w najbliższych miesiącach zdarzyć może. (...) Trzecia rzecz, która zaistniała w ciągu ostatniego miesiąca to zwiększona zmienność walutowa związana z następstwami uwolnienia franka, ale także dyskusji na ten temat w Polsce. To razem powoduje

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

posiedzenia RBA grudzień - - 09:00 Hiszpania Inflacja HICP listopad - 0,3% m/m 09:00 Hiszpania Inflacja HICP listopad - -0,9% r/r 09:00 Polska

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

bieżącego s.a. luty - 29,4 mld EUR 10:30 Wielka Brytania Stopa bezrobocia luty 5,60% 5,70% 10:30 Wielka Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych marzec -28 tys. -31 tys

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

poprzednia wartość - Polska Stopa referencyjna styczeń 1,50% 1,50% - Chiny Nowe kredyty grudzień 700 mld CNY 708,9 mld CNY 00:50 Japonia Zamówienia na sprzęt, maszyny

Frank szwajcarski wciąż powyżej 4 zł. Szwajcarzy nie zmienili stóp procentowych

też, że w pierwszej połowie nowego roku Rada Polityki Pieniężnej zmniejszy stopy procentowe w Polsce. - W dłuższym terminie frank jednak będzie się osłabiał. Polityka EBC pomoże europejskiej gospodarce, ujemne stopy w Szwajcarii zniechęcają jednak do kupowania szwajcarskiej waluty. Prognozuję, że w

RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian

uważało, że Rada na lutowym posiedzeniu pozostawi stopy na dotychczasowym poziomie, a obniży je ewentualnie dopiero w marcu. "Dlaczego Rada nie obniżyła stóp procentowych? Wydawać by się mogło, że skoro cel inflacyjny wynosi 2,5 proc. z dokładnością do 1 proc., a obecnie inflacja, a właściwie

RPP: Stopy proc. bez zmian; spada ryzyko inflacji poniżej celu w średnim okresie

stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie" - czytamy w komunikacie po posiedzeniu. Według RPP, w Polsce utrzymuje się stabilny wzrost aktywności gospodarczej, a dynamika PKB w I kw. ukształtowała się prawdopodobnie na nieco wyższym poziomie niż w IV kw. ub. r. Głównym źródłem wzrostu

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

- 54,2 10:30 Wielka Brytania Stopa bezrobocia październik 5,30% 5,30% 10:30 Wielka Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych listopad 1,5 tys. 3,3 tys. 11:00 Strefa Euro

RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian

14.01. Warszawa (PAP) - Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. W skali rocznej referencyjna stopa NBP będzie nadal wynosić 2,00 proc., stopa lombardowa 3,00 proc., depozytowa 1,00 proc., zaś redyskonta weksli 2,25 proc. - podała RPP

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

. 1,2 tys. 10:30 Wielka Brytania Stopa bezrobocia sierpień 5,5% 5,5% 11:00 UE Produkcja przemysłowa s.a

Reluga z BZ WBK: Inflacja wzrośnie do ok.0,5% w tym roku i do 1,9% w 2016 r.

Warszawa, 07.08.2015 (ISBnews) - Inflacja wzrośnie do około 0,5% na koniec tego roku, a w kolejnym przyśpieszy do 1,9%. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podniesie stopy procentowe najwcześniej w IV kw. 2016 roku, prognozuje w rozmowie z ISBnews główny ekonomista Banku Zachodniego WBK Maciej

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

- 0,3% r/r 09:00 Szwajcaria Indeks instytutu KOF wrzesień - 100,7 09:55 Niemcy Stopa bezrobocia s.a

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

% m/m -0,8% m/m 13:30 USA Inflacja bazowa PPI luty 1,6% r/r 1,6% r/r 13:30 USA Inflacja PPI luty 0,0% r/r 0,0% r/r 13:30 Kanada Stopa bezrobocia

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

11:00 Strefa Euro Stopa bezrobocia maj 11,1% 11,1% 14:00 Polska Saldo rachunku bieżącego - kwartalne I kw

Powolne wyjście z deflacji skłoni RPP do cięcia stóp proc. wg analityków

świecie, co może przełożyć się na koniunkturę w Polsce, nie możemy wykluczyć obniżki stóp procentowych przez RPP w najbliższych miesiącach" - analityk Banku Pekao Wojciech Matysiak "To właśnie ceny paliw i żywności sprawiają, że utrzymuje się ujemny wskaźnik inflacji, jednak presja inflacyjna

Belka: RPP nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej

inflacji w wielu krajach oraz przyczyniło do wystąpienia deflacji w strefie euro" - głosi komunikat. Z kolei "główne banki centralne nadal prowadzą ekspansywną politykę pieniężną, utrzymując stopy procentowe na historycznie niskich poziomach". Natomiast w Polsce "dane z rynku pracy

BofA Merrill Lynch: Deflacja w Polsce to 0,8% w 2015 r., inflacja w 2016 to 1,5%

także, że nawet znaczny spadek cen ropy naftowej, do 30 USD za baryłkę na koniec 2016 r., nie zmieniłby scenariusza wstrzymywania przez NBP się z decyzjami o zmianie polityki pieniężnej. "Aktualne otoczenie rynkowe utwierdza nas w przekonaniu, że stopy procentowe w Polsce pozostaną na

BofA Merrill Lynch: Tempo wzrostu PKB może utrzymać się na poziomie 3,5% w 2016

prowadzenia polityki zagranicznej, która doprowadzi do izolacji Polski w Europie. Według BofA Merrill Lynch, oczekiwane jest "gołębie" nastawienia NBP w 2016 r. i możliwe jest obniżenie stóp procentowych o 25 pb w kwietniu. Następnie zakładają oni utrzymanie stopy referencyjnej na poziomie 1,25

OECD podtrzymała prognozę wzrostu PKB Polski na poziomie 3,5% w 2015 r.

przejściowego spowolnienia w 2016 r. podczas zmiany okresów budżetowych funduszy UE" - czytamy w raporcie. Organizacja wskazuje, że bank centralny rozpocznie podnoszenie stóp procentowych z rekordowo niskich poziomów pod koniec 2016 r., gdy zacznie przyspieszać inflacja. W tym roku - według prognoz

Citi Handlowy oczekuje wzrostu stóp proc. o 50 pb w II poł. 2016 r.

Warszawa, 25.05.2015 (ISBnews) - Zniesienie procedury nadmiernego deficytu będzie miało pozytywny wpływ na wzrost PKB w Polsce w 2016 r., który może przekroczyć nawet 4%, wobec 3,9% oczekiwanych w tym roku, prognozuje Citi Handlowy. Stopy procentowe mogą wzrosnąć o 50 pb dobiero w II poł

Analitycy: RPP raczej nie obniży w tym tygodniu stóp

spowoduje, iż stopa inflacji towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce będzie poniżej zera do połowy 2015 r., ale widoczne ostatnio osłabienie złotego oznacza, że nie zanosi się na dalszą obniżkę cen importu, co zmniejsza ryzyko zakotwiczenia deflacji. BNP Paribas nie wyklucza też, że przyjęcie przez EBC

RPP nie zmieniła poziomu stóp procentowych NBP

. Rada pozostawiła stopy procentowe mimo ostrzeżeń resortu finansów, że Polsce grozi okres deflacji. Zgodnie z ostatnimi danymi GUS w maju ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,2 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,1 proc. W poniedziałek minister finansów Mateusz

RPP: obecny poziom stóp utrzyma gospodarkę na ścieżce zrównoważonego wzrostu

zaznaczyła zarazem, że pełniejsza ocena perspektyw kształtowania się dynamiki cen oraz wzrostu gospodarczego będzie możliwa po zapoznaniu się z marcową projekcją inflacji i PKB. Ostatni raz RPP obniżyła stopy procentowe w marcu 2015 roku, obcinając wtedy wszystkie o 50 punktów bazowych. Rada Polityki

Belka: RPP jest bliżej obniżki stóp niż w styczniu

sytuację na rynkach finansowych), to w marcu stopy procentowe zostaną obniżone. "Jest bowiem oczywiste, że marcowa projekcja inflacji będzie znacznie niższa od projekcji listopadowej, a nawet niższa od jej pesymistycznego scenariusza. Tym samym osiągnięcie 2,5-procentowego celu w średnim okresie (tj

Szałamacha: dzięki inwestycjom bezrobocie będzie spadać

bezrobocie nadal będzie spadać i pod koniec 2016 r. stopa bezrobocia wyniesie 9,7 proc." - ocenił. Podkreślił też, że w przyszłym roku będzie wzrastać tempo przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. "Po raz pierwszy przekroczy psychologiczną granicę przeciętnie 4 tys. zł brutto"

RPP: Stopy bez zmian; ryzyko inflacji poniżej celu w średnim okresie ograniczone

Warszawa, 03.06.2015 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podtrzymała swoją opinię, według której wraz z oczekiwanym stopniowym przyspieszeniem

NBP: Konsumenci oczekują inflacji wynoszącej 0,21% w najbliższych 12 miesiącach

cen obserwowany obecnie. Dlatego też w grudniu br. w procedurze kwantyfikacyjnej, w miejsce ujemnej stopy inflacji dostępnej w momencie przeprowadzania ankiety, w charakterze miary postrzeganej inflacji bieżącej wykorzystano ostatnią dodatnią wartość inflacji bieżącej CPI (tj. wartość z sierpnia 2014

RPP: obecny poziom stóp sprzyja gospodarce

posiedzeniu RPP podano, że Rada pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że stopa referencyjna pozostanie w wysokości 1,50 proc., stopa lombardowa 2,50 proc., stopa depozytowa 0,50 proc., stopa redyskonta weksli 1,75 proc. Ostatni raz RPP obniżyła stopy procentowe w marcu 2015 r

Zgodnie z oczekiwaniami RPP pozostawiła stopy bez zmian

03.12. Warszawa (PAP) - Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła w środę stopy procentowe bez zmian - poinformował Narodowy Bank Polski w komunikacie. Takie też były oczekiwania ekonomistów. Ich zdaniem szansa na obniżkę stóp - po ostatnio dobrych danych z gospodarki - była niewielka. Zgodnie z

RPP utrzymała stopy bez zmian, podniosła prognozę PKB

gospodarczego, następujące w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy, ogranicza ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. Taką ocenę wspiera lipcowa projekcja NBP. W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym

Stopy bez zmian. Rady nie niepokoją gorsze dane o PKB

To była jedna z ostatnich decyzji Rady Polityki Pieniężnej w obecnym składzie. Na przełomie tego i przyszłego roku, a więc już po wyborach, nowych członków powoła Sejm i Senat oraz prezydent. Stopy procentowe na obecnym, najniższym w historii poziomie, są utrzymywane od marca. I na nim pozostaną do

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

kw. 1,6% r/r 1,2% r/r 08:45 Francja Indeks zaufania biznesu luty 99 99 10:00 Polska Stopa bezrobocia styczeń 11,90% 11,50% 11:00 Strefa Euro

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - stopa inflacji w polsce

Bestsellery