stopa inflacji w polsce

We wrześniu obniżka stóp procentowych? Przez deflację i troskę o wiarygodność RPP [Newseria]

We wrześniu obniżka stóp procentowych? Przez deflację i troskę o wiarygodność RPP [Newseria]

JP Morgan podtrzymuje prognozy inflacji i stóp w Polsce

wynosi 4,5 proc.) do końca 2011 r. i redukcję o 75 pb w pierwszym półroczu 2012 r.. -Zanim RPP na serio rozważy obniżkę stóp, odczeka, aż dostrzeże wyraźne oznaki spowolnienia PKB, stopa inflacji spadnie poniżej progu 3,0 proc. rok do roku, a rząd wyłoniony po październikowych wyborach weźmie na siebie

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w czerwcu

Warszawa, 05.08.2014 (ISBnews) - Polska spełniała w czerwcu br. dwa z kryteriów konwergencji nominalnej, wymaganych od państw chcących przyjąć euro - kryterium inflacji i stóp procentowych, wynika z majowego "Monitora konwergencji nominalnej", opublikowanego przez Ministerstwo

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w maju

Warszawa, 04.07.2014 (ISBnews) - Polska spełniała w maju br. dwa z kryteriów konwergencji nominalnej, wymaganych od państw chcących przyjąć euro - kryterium inflacji i stóp procentowych, wynika z majowego "Monitora konwergencji nominalnej", opublikowanego przez Ministerstwo Finansów

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w III

Warszawa, 08.05.2014 (ISBnews) - Polska spełniała w marcu br. dwa z kryteriów konwergencji nominalnej, wymaganych od państw chcących przyjąć euro - kryterium inflacji i stóp procentowych, wynika z majowego "Monitora konwergencji nominalnej", opublikowanego przez Ministerstwo Finansów

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp proc. w II

, iż inflacja w Polsce nie przekroczy wartości referencyjnej przynajmniej do 3. kwartału 2015 r. "W lutym 2014 r. Polska wypełniała kryterium stóp procentowych. Średnia długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 4,1%, a tym samym ukształtowała się o 1,4 pkt proc. poniżej

MF: Polska spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp proc. w styczniu

Warszawa, 14.03.2014 (ISBnews) - Polska spełniała w styczniu br. dwa z kryteriów konwergencji nominalnej, wymaganych od państw chcących przyjąć euro - kryterium inflacji i stóp procentowych, wynika z maercowego "Monitora konwergencji nominalnej", opublikowanego przez Ministerstwo

Belka: kwestie wzrostu PKB istotne dla decyzji RPP o pozostawieniu stóp

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła w środę stopy procentowe bez zmian - poinformował Narodowy Bank Polski w komunikacie. Tym samym podstawowa stopa procentowa pozostała na poziomie 2 proc. w skali rocznej. Zgodnie z decyzją Rady stopa lombardowa wynosi nadal 3 proc. w skali rocznej, stopa

Ekonomiści: Rada powinna nadal obniżać stopy

Ekonomiści: Rada powinna nadal obniżać stopy

W środę RPP zdecyduje o stopach procentowych Narodowego Banku Polskiego. Ekonomiści, z którymi rozmawiała PAP, spodziewają się obniżki 25 pkt bazowych, czyli 0,25 proc.Stopy procentowe mają zarówno kluczowy wpływ na inflację, jak i kondycję gospodarki, która w Polsce w drugim półroczu 2012 r

MFW: Rozwój sytuacji w strefie euro wpływa na połowę polskiej produkcji

MFW: Rozwój sytuacji w strefie euro wpływa na połowę polskiej produkcji

. kryzysy. Analogiczny wynik odnosi się również do wysokości nominalnej stopy procentowej w naszym kraju. Zdaniem MFW nie powinno to dziwić, bo polska gospodarka jest mała, ale otwarta.Jeśli chodzi o wysokość inflacji, to głównie odpowiada za nią stan naszej gospodarki. Zewnętrzne szoki mają odpowiadać za

Bratkowski: Podniesienie stóp procentowych możliwe w najbliższym czasie

- Moim zdaniem podwyżki stóp są coraz bardziej prawdopodobne. Polska gospodarka wróciła do normalnej sytuacji i może prowadzić bardziej klasyczną politykę stabilizacji - uważa Bratkowski. Jego zdaniem RPP może podnieść stopy z uwag na wzrost gospodarczy, który - według prognoz - w przyszłym roku ma

Marek Belka: Możliwa obniżka stóp procentowych

Marek Belka: Możliwa obniżka stóp procentowych

kierunku, niż to miało miejsce w okresie ostatniego roku. Winiecki dodał jednak, że polska gospodarka hamuje szybciej, niż się wcześniej spodziewał. NBP po raz ostatni podniósł stopy procentowe w maju. Jak zauważa Bloomberg, to jedyny przypadek w tym roku, aby bank centralny Unii Europejskiej podnosił

Kolejne cięcie stóp

Od października 2008 r. główna stopa procentowa spadła z poziomu 6 proc. do 3,5 proc. Członkowie RPP, tnąc stopy, starają się rozruszać słabnący wzrost gospodarczy. Niższe stopy mają zachęcić banki do zwiększenia akcji kredytowej, a Polaków i firmy działające w Polsce do pożyczania pieniędzy na

Stopy procentowe bez zmian, NBP przewiduje słabszy wzrost PKB w 2013 roku

Stopy procentowe bez zmian, NBP przewiduje słabszy wzrost PKB w 2013 roku

Główna stopa procentowa pozostaje na poziomie 4,5 proc. od czerwca zeszłego roku. W ostatnich miesiącach członkowie Rady Polityki Pieniężnej stali się nieco bardziej "jastrzębi". Częściej z ich ust padały sugestie o możliwych podwyżkach stóp. Dlaczego? Bo inflacja w Polsce ciągle jest za

Stopy procentowe bez zmian, NBP przewiduje słabszy wzrost PKB w 2013 roku

Stopy procentowe bez zmian, NBP przewiduje słabszy wzrost PKB w 2013 roku

Główna stopa procentowa pozostaje na poziomie 4,5 proc. od czerwca zeszłego roku. W ostatnich miesiącach członkowie Rady Polityki Pieniężnej stali się nieco bardziej "jastrzębi". Częściej z ich ust padały sugestie o możliwych podwyżkach stóp. Dlaczego? Bo inflacja w Polsce ciągle jest za

Polska inflacja mocno spada

Inflacja w grudniu okazała się nieco niższa niż przewidywali analitycy. Po raz pierwszy od października 2007 r. znalazła się w widełkach dopuszczanych przez Narodowy Bank Polski. Członkowie RPP starają się utrzymać ją na poziomie 2,5 proc. z możliwością odchylenia o 1 pkt proc. w górę i w dół

JP Morgan oczekuje obniżki głównej stopy procentowej do 2,5 proc.

wypowiedzi członków są bardziej wyważone w tonie, choć nadal mają oni na uwadze przede wszystkim kondycję pozafinansowych działów gospodarki.Główna stopa procentowa po grudniowej redukcji jest na poziomie 4,25 proc.Najbliższy raport inflacyjny Narodowego Banku Polskiego - w ocenie JP Morgan - będzie zawierać

Rada chucha na zimne

projekcja inflacji NBP zakłada powrót inflacji do celu w średnim terminie, a raport koniunktury NBP pokazuje niewielką presję płacową (niskie ryzyko efektów drugiej rundy).Dzisiejsza decyzja nie wywołała znaczącej reakcji na rynku walutowym, ale na rynku stopy procentowej nastąpił wzrost stawek. Złoty

W Polsce ceny rosną, w USA spadają

niewiele może zrobić, bo stopy procentowe w USA są na poziomie 0-0,25 proc. Tymczasem długotrwała deflacja może być zabójcza dla gospodarki - ludzie liczą na to, że ceny będą nadal spadać, i odkładają zakupy. Polsce deflacja na razie nie grozi. - Pod koniec roku inflacja będzie na poziomie 2-3 proc

"GP:" Plan przyjęcia euro to kłopot dla RPP

Polska może mieć problem ze spełnieniem kryterium inflacyjnego, jeśli spełnią się najczarniejsze scenariusze recesyjne dla gospodarek krajów Unii Europejskiej - pisze gazeta. Osiągnięcie kryterium inflacyjnego w 2010 roku może też znacznie utrudnić cykl obniżek stóp procentowych - pisze gazeta

CE.Najbliższe miesiące w Polsce pod znakiem deflacji

Według CE inflacja osiągnie cel najwcześniej przed końcem 2016 r. Na lata 2015-16 CE zakłada średnioroczną inflację w Polsce odpowiednio na 1,0 proc. oraz 1,8 proc. wobec 0,0 proc. za 2014 r. GUS ogłosił w poniedziałek, że stopa inflacji za listopad wyniosła -0,6 proc. rdr, tyle samo, co w

RPP obniżyła stopy procentowe, nie wyklucza dalszego dostosowania

Warszawa, 08.10.2014 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła w środę stopy procentowe o 50-100 pb - tj. do 2,00% w przypadku głównej stopy referencyjnej (co było zaskoczeniem dla rynku), podał bank centralny. RPP napisała w swoim komunikacie, że nie wyklucza dalszego

Bank UBS: PKB Polski na 2010 w górę do 3,3 proc.

krajowego i obawy przed potencjalnym szokiem inflacyjnym ze strony cen żywności skłoniły wielu członków Rady Polityki Pieniężnej do jastrzębich komentarzy". Zdaniem UBS jeśli inflacja podskoczy do 2 proc. w lipcu, RPP może na najbliższym posiedzeniu podnieść stopy o 25 pkt bazowych.

Minutes: RPP odrzuciła 3 wnioski o obniżkę stóp proc. w tym miesiącu

. Niektórzy członkowie Rady podkreślali, że po przeprowadzonej w październiku obniżce, kolejna duża obniżka stopy referencyjnej oznaczałaby, że – biorąc pod uwagę bieżącą projekcję inflacjiw horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej realne stopy procentowe byłyby w Polsce bliskie zera, a

RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian

14.01. Warszawa (PAP) - Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. W skali rocznej referencyjna stopa NBP będzie nadal wynosić 2,00 proc., stopa lombardowa 3,00 proc., depozytowa 1,00 proc., zaś redyskonta weksli 2,25 proc. - podała RPP

'Minutes': Część RPP była przeciwna obniżce stóp proc. w październiku

osłabienia koniunktury i pogłębienia się ujemnej luki popytowej, a przez to wzrost ryzyka utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie, uzasadnione jest istotne obniżenie stóp procentowych. Wskazywali przy tym na sygnały osłabienia koniunktury w Polsce i jej otoczeniu, dalszy spadek cen i oczekiwań

Belka: RPP nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej

inflacji w wielu krajach oraz przyczyniło do wystąpienia deflacji w strefie euro" - głosi komunikat. Z kolei "główne banki centralne nadal prowadzą ekspansywną politykę pieniężną, utrzymując stopy procentowe na historycznie niskich poziomach". Natomiast w Polsce "dane z rynku pracy

Kolejny dobry dzień dla posiadaczy obligacji

to stwarza wizje, że stopy będą jeszcze niższe" - dodał. RPP w swoim komunikacie po posiedzeniu RPP napisała, że nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej, jeśli napływające informacje, w tym projekcja inflacji, potwierdzą istotne ryzyko utrzymania się dynamiki CPI w średnim

320 czajników i czerwone rajstopy, czyli jakie będzie nowe logo NBP?

obecne logo NBP? Łatwo sprawdzić - jest na każdym banknocie, który macie państwo w portfelu. To chyba głównie tą drogą następuje "identyfikacja wizualna" banku centralnego przez Kowalskich. Przeciętny Polak nie czyta ani "Raportu o inflacji", ani "Raportu o stabilności systemu

Analitycy: RPP raczej nie obniży w tym tygodniu stóp

spowoduje, iż stopa inflacji towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce będzie poniżej zera do połowy 2015 r., ale widoczne ostatnio osłabienie złotego oznacza, że nie zanosi się na dalszą obniżkę cen importu, co zmniejsza ryzyko zakotwiczenia deflacji. BNP Paribas nie wyklucza też, że przyjęcie przez EBC

Inwestorzy spekulują na złotym już pod kolejną obniżkę stóp procentowych

, zwłaszcza przy utrzymującej się deflacji oraz wyhamowaniu wzrostu gospodarczego. Gdyby mimo wszystko rada nie obniżyła głównej stopy procentowej już jutro, prawdopodobnie dojdzie do takiej obniżki w lutym lub marcu. Od wczoraj polski złoty traci do głównych walut. Dzisiaj za euro trzeba zapłacić 4,2815

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

Stopa bezrobocia grudzień 6,3% 6,3% 09:00 Hiszpania Inflacja HICP grudzień -0,6% m/m -0,2% m/m 09:00

Zgodnie z oczekiwaniami RPP pozostawiła stopy bez zmian

03.12. Warszawa (PAP) - Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła w środę stopy procentowe bez zmian - poinformował Narodowy Bank Polski w komunikacie. Takie też były oczekiwania ekonomistów. Ich zdaniem szansa na obniżkę stóp - po ostatnio dobrych danych z gospodarki - była niewielka. Zgodnie z

Belka: Deflacja pokazuje, że jest przestrzeń do dalszego obniżania stóp

Warszawa, 26.11.2014 (ISBnews) - Występująca w Polsce deflacja pokazuje, że jest przestrzeń do dalszego obniżania stóp, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Marek Belka. "[Stopy procentowe w Polsce] są już najniższe w historii, ale nie ma się czym chwalić, bo wszędzie są

RPP nie zmieniła stóp proc., ale zapowiada możliwość rozpoczęcia obniżek

powrotu inflacji do celu. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Jeśli napływające dane będą potwierdzały osłabienie koniunktury gospodarczej oraz wzrost ryzyka utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie, Rada rozpocznie dostosowanie polityki pieniężnej"

RPP: Deflacja nas martwi, ale nie przeraża. Obniżki stóp niewykluczone

. Tymczasem na styczniowym posiedzeniu stop nie zmieniono. Podstawowa - stopa referencyjna - wynosi nadal 2 proc., najmniej w historii. Zdaniem Moniki Kurtek, głównej ekonomistki banku Pocztowego Rada poczeka na jutrzejsze dane o inflacji i zastanowi się jak będzie się kształtować deflacja w kolejnych

RPP: Informacja po posiedzeniu w dniach 1-2 lipca 2014 r. (komunikat)

gospodarczego na świecie sprzyja utrzymywaniu się niskiej inflacji w wielu gospodarkach, w tym w strefie euro oraz krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Główne banki centralne nadal prowadzą ekspansywną politykę pieniężną. W czerwcu Europejski Bank Centralny obniżył stopy procentowe oraz zapowiedział

'Minutes' RPP: Inflacja pozostanie na niskim poziomie w kolejnych kwartałach

niskiej inflacji bazowej sprzyja dalszy spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz wciąż niska inflacja u głównych partnerów handlowych Polski" - czytamy w "minutes". Z kolei ryzyko istotnego wzrostu cen energii lub żywności ogranicza sytuacja na międzynarodowych rynkach surowcowych

"DGP": Gospodarka byle do wiosny

roku główna stopa NBP, która teraz wynosi 2,5 proc., spadnie do 1,75 proc. Bankowcy przewidują, że niższe stopy procentowe będą oznaczać mniejszy napływ kapitału do Polski, a więc mniejszą skalę aprecjacji złotego, niż spodziewano się kilka miesięcy temu. W dodatku umocnienia naszej waluty można

"Dziennik Gazeta Prawna": Gospodarka byle do wiosny

roku główna stopa NBP, która teraz wynosi 2,5 proc., spadnie do 1,75 proc. Bankowcy przewidują, że niższe stopy procentowe będą oznaczać mniejszy napływ kapitału do Polski, a więc mniejszą skalę aprecjacji złotego, niż spodziewano się kilka miesięcy temu. W dodatku umocnienia naszej waluty można

JP Morgan. Dynamika polskiego przemysłu - stabilna

ryzyko dla produkcji polskiego przemysłu" - ocenił bank. Według JP Morgana RPP będzie pod presją redukcji oprocentowania stóp procentowych NBP, ponieważ stopa inflacji od dłuższego czasu jest poniżej celu i nie zanosi się na to, by miała się w niego wstrzelić przed końcem 2016 r. Stopa inflacji

'Minutes': Większość członków RPP za obniżką stóp proc. w najbliższym czasie

spowolnienia wzrostu gospodarczego i utrzymywania się inflacji wyraźnie poniżej celu w Polsce w kolejnych kwartałach – uzasadnione jest możliwie szybkie obniżenie stóp procentowych" - wskazano w dokumencie. Inni członkowie RPP wskazywali na niepewność dotyczącą trwałości osłabienia koniunktury

RPP pozostawiła stopy bez zmian, podstawową na poziomie 2 proc.

, spadek cen surowców, dają rezultat w postaci niskiej, żeby nie powiedzieć ultra niskiej inflacji w Polsce. Wzrost ryzyka utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie skłonił ostatnio RPP do obniżki stóp proc. Może się to przełożyć na obniżenie wyniku odsetkowego sektora bankowego, w

'Minutes': Część członków RPP za obniżką stóp proc. w najbliższym czasie

stóp procentowych w najbliższym czasie" - czytamy w "minutes". RPP uznała, że decyzje dotyczące stóp procentowych w kolejnych miesiącach powinny zależeć od oceny napływających danych z punktu widzenia perspektyw dalszego ożywienia aktywności gospodarczej i kształtowania się inflacji w

Minutes: Część członków RPP za obniżką stóp proc. w najbliższym czasie

Warszawa, 22.01.2015 (ISBnews) – Podczas styczniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) jej członkowie różnili się w ocenie trwałości okresu deflacji w Polsce. Według części z nich, w kolejnych miesiącach redukcja stóp może być uzasadniona, natomiast inni członkowie Rady zwracali

Minutes: RPP odrzuciła wniosek o obniżkę stóp proc. o 100 pb w tym miesiącu

wzrost w otoczeniu polskiej gospodarki" - wskazał bank centralny. Część członków RPP zwracała również uwagę, że utrzymywanie istotnego dysparytetu stóp procentowych pomiędzy Polską a jej otoczeniem zwiększa ryzyko umocnienia kursu złotego, co z kolei opóźniałoby powrót inflacji do celu. Niektórzy

Minutes: RPP odrzuciła dwa wnioski o obniżkę stóp procentowych w tym miesiącu

"), opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP). Główna stopa (referencyjna) wynosi obecnie nadal 2,00% (po obniżce w październiku 2014 r.). „Na posiedzeniu zgłoszono wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP o 1,00 pkt proc. Wniosek nie został przyjęty. Zgłoszono również

Rząd oczekuje cięć stóp o 0,5 pkt w tym roku, umacniania się złotego w 2014-2015

utrzymanie się aprecjacyjnego trendu złotego. "Założono, że wobec aktualnych perspektyw wzrostu gospodarczego oraz utrzymywania się inflacji na niskim poziomie w dłuższym okresie, Rada Polityki Pieniężnej obniży w bieżącym roku stopy procentowe NBP o 0,5 pkt proc. Dla 2015 r. przyjęto, że stopy

JP Morgan.Decyzja ws. stóp NBP zaskakująca w świetle prognoz

sugerują ożywienie, to oznacza, że cięcia może nie być - twierdzi CE. Capital Economics sądzi, że główna stopa procentowa NBP utrzyma się na obecnym poziomie do końca 2015 r. i ocenia, że "jastrzębie" w RPP stali się bardziej wpływowi. Podobny aspekt uwypukla komentarz Morgana Stanley'a: "

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

; - - - 10:30 Wlk. Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych listopad   - -20 tys. -20,4 tys. 10:30 Wlk. Brytania  Stopa bezrobocia październik   - 5,9% 6,0

RPP: Informacja po posiedzeniu w dniach 8-9 kwietnia 2014 r. (komunikat)

przedsiębiorstw oraz spadku bezrobocia. Mimo niewielkiego spadku w lutym, stopa bezrobocia jest nadal podwyższona, co ogranicza dynamikę wynagrodzeń. W lutym 2014 r. inflacja CPI wyniosła 0,7%, pozostając wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Na niskim poziomie ukształtowała się także inflacja bazowa

RPP: Informacja po posiedzeniu w dniach 2-3 czerwca 2014 r. (komunikat)

Warszawa, 03.06.2014 (ISBnews) - Poniżej publikujemy "Informację po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 2-3 czerwqca 2014 r." "Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 2-3 czerwca 2014 r. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na

'Minutes': Część RPP chciała 'forward guidance' do końca br., część - do połowy

zmian, tj. do końca I półrocza br., podał bank centralny w "minutes" z tego posiedzenia. Ostatecznie okres "forward guidance" przedłużono do końca III kw. br. RPP uznała podczas marcowego posiedzenia, że na bieżącym posiedzeniu stopy procentowe NBP powinny pozostać niezmienione i

BNP Paribas oczekuje obniżki stóp procentowych w Polsce o 1 punkt proc.

przesądzona, a większość członków Rady Polityki Pieniężnej może poprzeć redukcję oprocentowania stóp NBP o 50 pb. "W I kwartale 2015 r. deflacyjny wpływ czynników podażowych powinien zacząć wygasać. Stąd stopa inflacji towarów i usług konsumpcyjnych w krótkim czasie powinna utrzymać się na zerowym

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

    Inflacja HICP - dane szacunkowe listopad 0,3% r/r 0,4% r/r 11:00 Strefa Euro Stopa bezrobocia październik

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

/r 11:00 Włochy Inflacja CPI - wst. wrzesień -0,1% r/r -0,1% r/r 11:00 UE Stopa bezrobocia sierpień

RPP obniżyła stopę referencyjną o 50 pb do 2,00 proc.

oceniać obniżenie głównej stopy procentowej o 50 pb za uzasadniony ruch. "Skala pogorszenia koniunktury w Polsce jest widoczna, inflacja od dawna nie jest już zagrożeniem. Można więc powiedzieć, że mimo, iż jest to zaskoczenie, to nie jest to błędna decyzja. Zaskoczenie jest efektem tego, że

Stopy bez zmian do końca III kwartału. Inflacja na razie nie martwi RPP

Po marcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym, najniższym w historii poziomie. Podstawowa - stopa referencyjna - wynosi 2,5 proc. Na konferencji prasowej po posiedzeniu prezes NBP powiedział, że sytuacja gospodarcza w najbliższych miesiącach jest

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

00:30 Japonia Stopa bezrobocia wrzesień 3,6% 3,5% 01:30 Australia Inflacja PPI III kw

RPP zdecydowała: Stopy jednak bez zmian

, która od początku stara się podnieść swoją wiarygodność. Większość analityków uznawała, że Rada stóp nie obetnie. - Uważamy jednak że skłonność Rady do takiej decyzji będzie większa we wrześniu albo w kolejnych miesiącach. Realne stopy w Polsce są jednymi z najwyższych wśród gospodarek wschodzących, a

Ceny jednak rosną? W czerwcu inflacja wyniosła 0,3 proc.

problem, niska inflacja jest w całej Europie. Gorzej, że towarzyszy jej ciągle słaby wzrost gospodarczy. Dlatego Europejski Bank Centralny zdecydował się na bezprecedensowy krok - wprowadził ujemne stopy procentowe. W Polsce coraz głośniej rozbrzmiewa dyskusja o kolejnej obniżce stóp, choć jeszcze

Belka: Obniżki stóp są bardzo prawdopodobne, RPP już dziś o nich rozmawiała

Warszawa, 03.09.2014 (ISBnews) - Obniżki stóp procentowych są w Polsce bardzo prawdopodobne, a Rada Polityki Pieniężnej (RPP) rozmawiała o ich rozpoczęciu na zakończonym dziś posiedzeniu, choć nie podjęła jeszcze takiej decyzji, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i

Belka: ostatnie informacje poprawiły perspektywy polskiej gospodarki

politykę pieniężną, utrzymując stopy procentowe na historycznie niskich poziomach, a Europejski Bank Centralny i Bank Japonii realizują programy skupu aktywów" - napisano. RPP przypomniała, że w Polsce, w III kw. br. roczna dynamika PKB obniżyła się do 3,3 proc. z 3,5 proc. w II kw., a inflacja

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

styczeń 91 90 09:00 Węgry Stopa bezrobocia grudzień - 7,2% 09:00 Polska Wskaźnik

Zbyt niskie stopy procentowe mogą zagrozić polskiej gospodarce?

. poluzowanie ilościowe, czyli masowe zakupy papierów wartościowych, głównie obligacji rządowych przez banki centralne. O tym chyba w Polsce nie ma mowy. - Niekonwencjonalna polityka pieniężna zawiera trzy elementy. Po pierwsze - stopy procentowe są bliskie zera, po drugie - bank centralny z góry ogłasza, że na

OECD podniosła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt do 3,3% w 2014 r.

oznaki słabszego wzrostu i niskiej inflacji, bank centralny obniżył główną stopę procentową o 0,5 pkt proc. w październiku 2014 r., zaś dalsze cięcie w okolicach końca roku byłoby odpowiednie. Większość konsolidacji fiskalnej w 2015 r. (szacowanej na 0,5% PKB) wynika z wcześniejszej reformy drugiego

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

;  01:30 Japonia Inflacja bazowa CPI lipiec   3,3% r/r 3,3% r/r 01:30 Japonia Inflacja CPI lipiec     3,6% r/r 01:30 Japonia Stopa

Deflacja narasta. W grudniu ceny spadły już o 1 proc.

deflacja podwoiła się, skacząc do -0,6 proc. W grudniu mieliśmy już 1 proc. Inflacja w Polsce |Create infographicsJeśli nie widzisz powyższego wykresu, znajdziesz go pod tym linkiem. Wszystko przez taniejącą żywność oraz z coraz większym impetem taniejącą ropę. W naszym koszyku ceny żywności w grudniu

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

. wrzesień 0,8% r/r 0,8% r/r 09:00 Polska Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC wrzesień - 91,6 09:00 Strefa euro Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi) - - - 10:30

Rada jeszcze zetnie stopy

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe NBP aż o 0,5 pkt proc., czyli do najniższych poziomów w historii. Główna stopa referencyjna spadła do 2 proc. Obniżka stóp procentowych jest głębsza w stosunku do średnich oczekiwań analityków, choć niektórzy tak jak ja wskazywali, że będzie to

Belka: Utrzymująca się deflacja może skłonić RPP do działania

listopadzie odnotowano w Polsce deflację w wysokości 0,6% r/r (pierwsza od ponad 40 lat deflacji pojawiła się w lipcu i wyniosła 0,2% r/r). Według wielu ekonomistów, deflacja może potrwać do polowy tego roku. RPP utrzymała dziś stopy procentowe na niezmienionych poziomach z główną stopą referencyjna

Ekonomiści: stopy procentowe spadną przynajmniej o 25 pb

ekonomiści z Goldman Sachs. Ich zdaniem obniżkę stóp wpierają dane makroekonomiczne: niska inflacja, gorsze dane z polskiej gospodarki w II i III kw. oraz niższy wzrost w strefie euro, który opóźnia odbudowę polskiej gospodarki. Cięcia głównej stopy procentowej w podobnej wysokości spodziewają się też

Morgan Stanley. Raport NBP będzie wsparciem dla obniżki stóp

umiarkowani członkowie RPP nie są przekonani, że obniżka stóp jest właściwą odpowiedzią na inflację poniżej celu, w sytuacji, gdy presja deflacyjna pochodzi z zewnątrz i nie jest generowana przez polską gospodarkę. "Wygląda na to, że NBP pogodzi się z tym, że stopa inflacji będzie bardzo wolno zmierzać

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Polska Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC   kwiecień     91,8 09:30 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch)          

RPP nie wyklucza dalszych cięć stóp procentowych

Stopa lombardowa została ścięta o 100 pkt bazowych - do 3,00 proc., stopa depozytowa pozostała bez zmian na poziomie 1,00 proc., a stopę redyskonta weksli obniżono o 50 pkt bazowych do 2,25 proc. "Rada nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej, jeśli napływające informacje, w tym

Stopy procentowe bez zmian. Belka: przynajmniej do końca roku 2013 r.

gospodarcza w Polsce będzie się stopniowo poprawiać, ale skala ożywienia będzie umiarkowana. Jednocześnie inflacja pozostanie niska - powiedział po dzisiejszym posiedzeniu prezes NBP Marek Belka.Rada oceniła w komunikacie, że "stopy procentowe NBP powinny zostać utrzymane na niezmienionym poziomie

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

; 0,5% r/r 0,5% r/r 09:00 Węgry Produkcja przemysłowa n.s.a., fin.   czerwiec     11,3% r/r 9,6% r/r 10:30 Wlk. Brytania   Stopa bezrobocia czerwiec

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

10:00 Polska Sprzedaż detaliczna styczeń 4,8% r/r 4,6% r/r 5,8% r/r 10:00 Polska Stopa bezrobocia styczeń 14% 14% 13,4% 11:00 Strefa Euro Inflacja HICP

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

prognoza poprzednia wartość   Polska Stopa referencyjna czerwiec 2,50% 2,50% 03:30 Australia Sprzedaż detaliczna kwiecień 0,2% m/m 0,1% m/m 03:30 Australia

Szczurek: bezrobocie na koniec w 2015 r. - 11,8 proc.

Minister ocenił w środę w Sejmie, że 12,5 proc. bezrobocia na koniec tego roku to "bardzo konserwatywna prognoza i jest spora szansa, że ten wynik będzie lepszy". Jak dodał, zmiany w stopie bezrobocia są konsekwencją zmian w popycie na pracę. "Nie chodzi o wyjeżdżanie bezrobotnych z

Stopy nadal najniżej w historii. Inflacja na razie nie martwi RPP

. - Przed kryzysem banki centralne nie zauważały bąbli spekulacyjnych na rynku aktywów, będąc pod wrażeniem niskiej inflacji. Te bąble pękły. Nie mówię, że coś takiego grozi Polsce, ale musimy być czujni - tłumaczył. Stopy bez zmian do końca pierwszego kwartału 2015? Zdaniem cytowanego przez agencję

Po grudniowej decyzji RPP maleją szanse na szybką obniżkę stóp wg analityków

pozwala wierzyć w powolną odbudowę inflacji, jednak w obliczu towarzyszących mu ryzyk drzwi do dalszych cięć pozostają otwarte - tak w skrócie można podsumować przesłanie płynące z zakończonego dziś posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, na którym stopy procentowe utrzymane zostały na niezmienionym

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Wlk.Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych sierpień   - -30,0 tys. -33,6 tys. 10:30 Wlk. Brytania Stopa bezrobocia lipiec   - 6,3% 6,4% 11:00 UE

Belka: ostatnie informacje poprawiły perspektywy polskiej gospodarki

zera. Główne banki centralne nadal prowadzą ekspansywną politykę pieniężną, utrzymując stopy procentowe na historycznie niskich poziomach, a Europejski Bank Centralny i Bank Japonii realizują programy skupu aktywów" - napisano. Stabilny wzrost gospodarczy RPP przypomniała, że w Polsce w III

Trudna dyskusja o stopach

mechanizm to koło zębate, które kręci się bardzo powoli w ekonomicznej maszynerii. Czy jest więc sens debatować o stopach? Jest, bo stopy to nie tylko koszt kredytu dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, ale też procent, na który pożyczają sobie instytucje finansowe. Także te, które działają szybko

RPP nie zmieniła stóp proc.; podtrzymuje: bez zmian co najmniej do końca III kw.

przedsiębiorstw towarzyszy stopniowy spadek bezrobocia. Stopa bezrobocia kształtuje się jednak nadal na podwyższonym poziomie, co ogranicza presję płacową w gospodarce" - czytamy też w dokumencie. RPP przypomina też, że w marcu inflacja CPI wyniosła 0,7%, pozostając wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP

Bezrobocie w strefie euro ciągle na rekordowym poziomie

, czyli tych, którzy albo pracują, albo pracy szukają.Najwyższa była w Hiszpanii - 26,6 proc., najniższa w Austrii - 4,9 proc. W Polsce stopa bezrobocia wyniosła 10,4 proc. wobec 10,4 proc. w sierpniu, po korekcie - podał Eurostat.Zdaniem analityków sytuacja na rynku pracy nie poprawi się, dopóki nie

W środę GUS poda dane o inflacji; rynek spodziewa się dalszego spadku cen

inflacja utrzyma się na bardzo niskim poziomie w horyzoncie projekcji. "(...)To co na pewno wiemy to to, że stopa inflacji utrzymywać się będzie na bardzo niskim poziomie jak tylko sięga horyzont. Stopa inflacji pozostanie ujemna przez kilka miesięcy" - powiedział. "Liczymy na to, że

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek i środę

- 1,7% r/r 09:00 Węgry Inflacja PPI listopad - 0,7% r/r 09:55 Niemcy Stopa bezrobocia s.a. grudzień

Belka: RPP nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej

dotychczasowym poziomie. W skali rocznej referencyjna stopa NBP będzie nadal wynosić 2,00 proc., stopa lombardowa 3,00 proc., depozytowa 1,00 proc., zaś redyskonta weksli 2,25 proc. W komunikacie Rada wskazała też na przyczyny niskiej inflacji. Wskazała, że "wzrost aktywności gospodarczej na świecie

Ciągle na zielonej wyspie? Rozmowa z Markiem Belką, prezesem NBP

świecie i relatywnie wysokie w Polsce mogłyby oznaczać pewne umocnienie złotego. Inwestorzy wybierają bowiem te państwa, gdzie stopy procentowe są wyższe, i tam płynie kapitał. W tej sytuacji gospodarczej takie umocnienie byłoby nam nie na rękę. Recesja w strefie euro. Mamy się czego bać? - Nie

NBP: Przyjęcie euro oznaczać będzie dodatkową presję inflacyjną w Polsce

presja inflacyjna związana z Penn effect będzie powoli zanikała. NBP zwraca też uwagę, że naturalna stopa procentowa - definiowana jako stopa realna gwarantująca stabilną inflację i tempo wzrostu gospodarczego na poziomie potencjału - w Polsce jest prawdopodobnie wyższa niż w strefie euro. "

RPP nie wyklucza dalszych cięć stóp procentowych

08.10. Warszawa (PAP) - Jeśli wzrost cen nadal będzie odbiegał od celu inflacyjnego NBP, to Rada Polityki Pieniężnej nie wyklucza dalszego dostosowywania polityki pieniężnej - wynika z komunikatu RPP, która w środę obniżyła główną stopę proc. o 50 pkt bazowych, do 2 proc. w skali roku. Stopa

Inflacja rekordowo niska. Czy będą potrzebne obniżki stóp?

. Możemy mieć deflację? - Nie spodziewam się znacznego spadku inflacji poniżej zera. Ale jeśliby się to zdarzyło, to nie na długo. Co ma zrobić Rada Polityki Pieniężnej? Niedawno zapowiadała, że ponieważ PKB odbił, będzie podnosić stopy. Teraz zaczyna rozważać obniżki. - RPP jest w trudnej sytuacji, bo nie

Dane o inflacji osłabiły złotego

"Złotemu zaszkodziły dane o inflacji. Spodziewaliśmy się niższego odczytu, ale tak duży spadek (- 0,6 proc.) to spore zaskoczenie. Na ten moment mocno zwiększa szanse na obniżkę stóp, nawet w grudniu. To powoduje, że inwestorzy grają na słabszego złotego" - powiedział PAP analityk

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

09:00 Czechy Inflacja PPI czerwiec   0,0% r/r -0,1% r/r 10:30 Wlk. Brytania Stopa bezrobocia maj   6,5% 6,6% 11:00 Strefa Euro Bilans handlu

Nie zakładaj lokaty na mniej niż 2,1 proc., bo realnie stracisz

argumentów. Jednym z nich jest coraz niższa inflacja, a właściwie deflacja (w lipcu inflacja liczona rok do roku była ujemna i wyniosła -0,2 proc.), w którą Polska wpadła pierwszy raz od upadku komunizmu. Z danych BGŻ Optima, oszczędnościowej marki Banku BGŻ, wynika, że banki nie reagują jeszcze na te dane

W przyszłym tygodniu złoty może stracić na wartości

przekonanie, iż stopy znów trzeba będzie ciąć" - ocenił. Jak dodał, w takiej sytuacji złoty w relacji do euro mógłby się osłabić do 4,20 zł, a w przypadku dolara do 3,36-3,37 zł. Główny Urząd Statystyczny dane o inflacji konsumenckiej ma podać w środę, a o produkcji przemysłowej w piątek.

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Stopa procentowa

wiele różnych cen. Przykładowo: stopy banku centralnego (w Polsce są to: stopa referencyjna, stopa lombardowa, stopa depozytowa oraz stopa redyskonta weksli – ich wysokość ustala Rada Polityki Pieniężnej), stopy rynkowe (tak określa się oprocentowanie kredytów i depozytów na rynku międzybankowym

Stopa bezrobocia

pracy. W Polsce podaje się najczęściej stopę bezrobocia rejestrowanego, natomiast GUS bada także stopę bezrobocia według definicji MOP (w ramach BAEL – Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, co kwartał na próbie rotacyjnej 20 000 gospodarstw domowych). Stopa bezrobocia rejestrowanego wypada

Stopa międzybankowa

Interbank Offered Rate i London Interbank Bid Rate), tj. stopa stosowana przez najważniejsze banki londyńskiego rynku. W Polsce wysokość stopy międzybankowej wyznacza WIBOR i WIBID (Warsaw Interbank Offered Rate i Warsaw Interbank Bid Rate).LIBOR/ LIBID oraz WIBOR i WIBID nie są stawkami transakcyjnymi

Stopa redyskontowa

Stopa redyskontowa (stopa redyskontowa weksli, s.r.w.) – służy do obliczania ceny, po jakiej bank centralny przyjmuje do redyskonta spełniające określone warunki weksle od banków komercyjnych.W Polsce wysokość stopy redyskontowej określa Rada Polityki Pieniężnej.Od 1 maja 2004 wysokość

Stopa (miara)

jest także symbol ? (prim), np. 50?. Dawniej spotykało się również zapis z użyciem apostrofu zastępczego (np. 50).Najczęściej stanowiła 1/2 łokcia i dzieliła się na 12 cali.W Polsce: stopa staropolska, tj. warszawska – do 1819 r. = 29,78 cm stopa galicyjska, tj. lwowska – 1787-1856 r. = 29,77 cm stopa

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - stopa inflacji w polsce