stopa inflacji w polsce

ml, PAP

JP Morgan podtrzymuje prognozy inflacji i stóp w Polsce

JP Morgan podtrzymuje prognozy inflacji i stóp w Polsce

Bank JP Morgan podtrzymał swoje prognozy inflacji i stóp procentowych w Polsce po ogłoszeniu we wtorek danych GUS o inflacji towarów i usług konsumpcyjnych za sierpień. Stopa inflacji wyniosła 4,3 proc. rok do roku wobec 4,1 proc. w lipcu

Stopy procentowe NBP utrzymują się rekordowo długo na niskim poziomie [Newseria]

Stopy procentowe NBP utrzymują się rekordowo długo na niskim poziomie [Newseria]

MF: Polska spełniała kryterium konwergencji dot. inflacji i stóp proc. w X

Warszawa, 11.12.2013 (ISBnews) - Polska spełniała w październiku br. dwa z kryteriów konwergencji nominalnej, wymaganych od państw chcących przyjąć euro - kryterium inflacji i stóp procentowych, wynika z grudniowego "Monitora konwergencji nominalnej", opublikowanego przez Ministerstwo

MF: Polska spełniała kryterium konwergencji dot. inflacji i stóp proc. w VIII

się inflacji w Polsce poniżej wartości referencyjnej dla kryterium stabilności cen co najmniej przez kolejne kwartały prognozy (tj. III kw. 2014 r.). "W sierpniu br. Polska wypełniała kryterium stóp procentowych. Średnia długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 4,0

MF: Polska spełniała kryterium konwergencji dotyczące inflacji i stóp proc. w VI

Warszawa, 06.09.2013 (ISBnews) - Polska spełniała w czerwcu br. dwa z kryteriów konwergencji nominalnej, wymaganych od państw chcących przyjąć euro - kryterium inflacji i stóp procentowych, wynika z lipcowego "Monitora konwergencji nominalnej", opublikowanego przez Ministerstwo

MF: Polska spełniała kryterium konwergencji dotyczące inflacji i stóp proc. w VI

Warszawa, 12.08.2013 (ISBnews) - Polska spełniała w czerwcu br. dwa z kryteriów konwergencji nominalnej, wymaganych od państw chcących przyjąć euro - kryterium inflacji i stóp procentowych, wynika z lipcowego "Monitora konwergencji nominalnej", opublikowanego przez Ministerstwo

MF: Polska spełniała kryterium konwergencji dotyczące inflacji i stóp proc. w V

Warszawa, 15.07.2013 (ISBnews) - Polska spełniała w maju br. dwa z kryteriów konwergencji nominalnej, wymaganych od państw chcących przyjąć euro - kryterium inflacji i stóp procentowych, wynika z lipcowego "Monitora konwergencji nominalnej", opublikowanego przez Ministerstwo Finansów

GUS: inflacja w marcu rok do roku wzrosła o 0,7 proc.

ukraińskiej gospodarki i bardzo słaby wzrost gospodarczy Rosji powiązane z jakimiś sankcjami lub retorsjami w handlu mogą wpłynąć na obniżenie wzrostu PKB i inflacji w Polsce. Niska inflacja oznacza niskie stopy procentowe. W ocenie RPP takie stopy procentowe sprzyjają ożywieniu krajowej gospodarki

Ekonomiści: Rada powinna nadal obniżać stopy

Ekonomiści: Rada powinna nadal obniżać stopy

W środę RPP zdecyduje o stopach procentowych Narodowego Banku Polskiego. Ekonomiści, z którymi rozmawiała PAP, spodziewają się obniżki 25 pkt bazowych, czyli 0,25 proc.Stopy procentowe mają zarówno kluczowy wpływ na inflację, jak i kondycję gospodarki, która w Polsce w drugim półroczu 2012 r

MFW: Rozwój sytuacji w strefie euro wpływa na połowę polskiej produkcji

MFW: Rozwój sytuacji w strefie euro wpływa na połowę polskiej produkcji

. kryzysy. Analogiczny wynik odnosi się również do wysokości nominalnej stopy procentowej w naszym kraju. Zdaniem MFW nie powinno to dziwić, bo polska gospodarka jest mała, ale otwarta.Jeśli chodzi o wysokość inflacji, to głównie odpowiada za nią stan naszej gospodarki. Zewnętrzne szoki mają odpowiadać za

Marek Belka: Możliwa obniżka stóp procentowych

Marek Belka: Możliwa obniżka stóp procentowych

kierunku, niż to miało miejsce w okresie ostatniego roku.Winiecki dodał jednak, że polska gospodarka hamuje szybciej, niż się wcześniej spodziewał.NBP po raz ostatni podniósł stopy procentowe w maju. Jak zauważa Bloomberg, to jedyny przypadek w tym roku, aby bank centralny Unii Europejskiej podnosił koszty

Bratkowski: Podniesienie stóp procentowych możliwe w najbliższym czasie

- Moim zdaniem podwyżki stóp są coraz bardziej prawdopodobne. Polska gospodarka wróciła do normalnej sytuacji i może prowadzić bardziej klasyczną politykę stabilizacji - uważa Bratkowski. Jego zdaniem RPP może podnieść stopy z uwag na wzrost gospodarczy, który - według prognoz - w przyszłym roku ma

Kolejne cięcie stóp

Od października 2008 r. główna stopa procentowa spadła z poziomu 6 proc. do 3,5 proc. Członkowie RPP, tnąc stopy, starają się rozruszać słabnący wzrost gospodarczy. Niższe stopy mają zachęcić banki do zwiększenia akcji kredytowej, a Polaków i firmy działające w Polsce do pożyczania pieniędzy na

Stopy procentowe bez zmian, NBP przewiduje słabszy wzrost PKB w 2013 roku

Stopy procentowe bez zmian, NBP przewiduje słabszy wzrost PKB w 2013 roku

Główna stopa procentowa pozostaje na poziomie 4,5 proc. od czerwca zeszłego roku. W ostatnich miesiącach członkowie Rady Polityki Pieniężnej stali się nieco bardziej "jastrzębi". Częściej z ich ust padały sugestie o możliwych podwyżkach stóp. Dlaczego? Bo inflacja w Polsce ciągle jest za

Stopy procentowe bez zmian, NBP przewiduje słabszy wzrost PKB w 2013 roku

Stopy procentowe bez zmian, NBP przewiduje słabszy wzrost PKB w 2013 roku

Główna stopa procentowa pozostaje na poziomie 4,5 proc. od czerwca zeszłego roku. W ostatnich miesiącach członkowie Rady Polityki Pieniężnej stali się nieco bardziej "jastrzębi". Częściej z ich ust padały sugestie o możliwych podwyżkach stóp. Dlaczego? Bo inflacja w Polsce ciągle jest za

Goldman Sachs: Polska potrzebuje podwyżki stóp procentowych

Goldman Sachs: Polska potrzebuje podwyżki stóp procentowych

Dane o najwyższym rocznym wzroście inflacji w maju (5 proc.) obniżyły ceny obligacji, bo inwestorzy oczekują, że Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe. "Głównymi czynnikami napędzającymi inflację były szoki podażowe związane z globalnymi cenami żywności, odzieży i obuwia, jednak

Rada chucha na zimne

projekcja inflacji NBP zakłada powrót inflacji do celu w średnim terminie, a raport koniunktury NBP pokazuje niewielką presję płacową (niskie ryzyko efektów drugiej rundy).Dzisiejsza decyzja nie wywołała znaczącej reakcji na rynku walutowym, ale na rynku stopy procentowej nastąpił wzrost stawek. Złoty

Polska inflacja mocno spada

Inflacja w grudniu okazała się nieco niższa niż przewidywali analitycy. Po raz pierwszy od października 2007 r. znalazła się w widełkach dopuszczanych przez Narodowy Bank Polski. Członkowie RPP starają się utrzymać ją na poziomie 2,5 proc. z możliwością odchylenia o 1 pkt proc. w górę i w dół

JP Morgan oczekuje obniżki głównej stopy procentowej do 2,5 proc.

wypowiedzi członków są bardziej wyważone w tonie, choć nadal mają oni na uwadze przede wszystkim kondycję pozafinansowych działów gospodarki.Główna stopa procentowa po grudniowej redukcji jest na poziomie 4,25 proc.Najbliższy raport inflacyjny Narodowego Banku Polskiego - w ocenie JP Morgan - będzie zawierać

W Polsce ceny rosną, w USA spadają

niewiele może zrobić, bo stopy procentowe w USA są na poziomie 0-0,25 proc. Tymczasem długotrwała deflacja może być zabójcza dla gospodarki - ludzie liczą na to, że ceny będą nadal spadać, i odkładają zakupy. Polsce deflacja na razie nie grozi. - Pod koniec roku inflacja będzie na poziomie 2-3 proc

"GP:" Plan przyjęcia euro to kłopot dla RPP

Polska może mieć problem ze spełnieniem kryterium inflacyjnego, jeśli spełnią się najczarniejsze scenariusze recesyjne dla gospodarek krajów Unii Europejskiej - pisze gazeta. Osiągnięcie kryterium inflacyjnego w 2010 roku może też znacznie utrudnić cykl obniżek stóp procentowych - pisze gazeta

Bank UBS: PKB Polski na 2010 w górę do 3,3 proc.

krajowego i obawy przed potencjalnym szokiem inflacyjnym ze strony cen żywności skłoniły wielu członków Rady Polityki Pieniężnej do jastrzębich komentarzy". Zdaniem UBS jeśli inflacja podskoczy do 2 proc. w lipcu, RPP może na najbliższym posiedzeniu podnieść stopy o 25 pkt bazowych.

320 czajników i czerwone rajstopy, czyli jakie będzie nowe logo NBP?

logo NBP? Łatwo sprawdzić - jest na każdym banknocie, który macie państwo w portfelu. To chyba głównie tą drogą następuje "identyfikacja wizualna" banku centralnego przez Kowalskich. Przeciętny Polak nie czyta ani "Raportu o inflacji", ani "Raportu o stabilności systemu

'Minutes' RPP: Inflacja pozostanie na niskim poziomie w kolejnych kwartałach

niskiej inflacji bazowej sprzyja dalszy spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz wciąż niska inflacja u głównych partnerów handlowych Polski" - czytamy w "minutes". Z kolei ryzyko istotnego wzrostu cen energii lub żywności ogranicza sytuacja na międzynarodowych rynkach surowcowych

RPP: Informacja po posiedzeniu w dniach 8-9 kwietnia 2014 r. (komunikat)

przedsiębiorstw oraz spadku bezrobocia. Mimo niewielkiego spadku w lutym, stopa bezrobocia jest nadal podwyższona, co ogranicza dynamikę wynagrodzeń. W lutym 2014 r. inflacja CPI wyniosła 0,7%, pozostając wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Na niskim poziomie ukształtowała się także inflacja bazowa

'Minutes': Część RPP chciała 'forward guidance' do końca br., część - do połowy

zmian, tj. do końca I półrocza br., podał bank centralny w "minutes" z tego posiedzenia. Ostatecznie okres "forward guidance" przedłużono do końca III kw. br. RPP uznała podczas marcowego posiedzenia, że na bieżącym posiedzeniu stopy procentowe NBP powinny pozostać niezmienione i

Stopy bez zmian do końca III kwartału. Inflacja na razie nie martwi RPP

Po marcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym, najniższym w historii poziomie. Podstawowa - stopa referencyjna - wynosi 2,5 proc. Na konferencji prasowej po posiedzeniu prezes NBP powiedział, że sytuacja gospodarcza w najbliższych miesiącach jest

RPP: Informacja po posiedzeniu w dniach 7-8 stycznia 2014 r. (komunikat)

, a wzrost zatrudnienia pozostaje niewystarczający do obniżenia stopy bezrobocia, która kształtuje się nadal na podwyższonym poziomie. Wysokie bezrobocie ogranicza presję płacową i popytową w gospodarce, a dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw pozostaje niska. Inflacja CPI w listopadzie 2013 r

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Stopa bezrobocia grudzień 13,6% 13,2% 14:30 Kanada Inflacja CPI grudzień 0,2% m/m 0% m/m 14:30 Kanada Inflacja CPI grudzień 1,3% r/r 0,9% r/r 18:00

Belka: stopy procentowe bez zmian co najmniej do końca III kw. br.

- czy konflikt będzie zamrożony czy się rozwinie. Z punktu widzenia decyzji RPP to nie ma - nie może mieć - wielkiego znaczenia" - wskazał Belka. Z projekcji zaprezentowanej przez NBP wynika, iż przy założeniu, że stopy procentowe nie ulegną zmianie, to z 50-proc. prawdopodobieństwem inflacja w

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

10:00 Polska Sprzedaż detaliczna styczeń 4,8% r/r 4,6% r/r 5,8% r/r 10:00 Polska Stopa bezrobocia styczeń 14% 14% 13,4% 11:00 Strefa Euro Inflacja HICP

Stopy nadal najniżej w historii. Inflacja na razie nie martwi RPP

. - Przed kryzysem banki centralne nie zauważały bąbli spekulacyjnych na rynku aktywów, będąc pod wrażeniem niskiej inflacji. Te bąble pękły. Nie mówię, że coś takiego grozi Polsce, ale musimy być czujni - tłumaczył. Stopy bez zmian do końca pierwszego kwartału 2015? Zdaniem cytowanego przez agencję

Stopy procentowe bez zmian. Belka: przynajmniej do końca roku 2013 r.

gospodarcza w Polsce będzie się stopniowo poprawiać, ale skala ożywienia będzie umiarkowana. Jednocześnie inflacja pozostanie niska - powiedział po dzisiejszym posiedzeniu prezes NBP Marek Belka.Rada oceniła w komunikacie, że "stopy procentowe NBP powinny zostać utrzymane na niezmienionym poziomie

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

01:30 Australia Stopa bezrobocia grudzień 5,8% 5,8% 01:30 Australia Zmiana zatrudnienia grudzień 7,5 tys

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

wartość 09:30 Szwecja Decyzja ws. stóp procentowych grudzień 0,75% 1% 10:30 Wielka Brytania Inflacja bazowa CPI listopad   0,2% m/m 10:30 Wielka Brytania

RPP obniżyła stopy proc. przez niską inflację i słabe perspektywy wzrostu PKB

Warszawa, 05.06.2013 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopy procentowe o 25 pb w czerwcu - zgodnie z oczekiwaniami - ze względu na niższy niż spodziewany wzrost gospodarczy w Polsce w I kw. br. oraz silniejszy od przewidywanego w marcowej projekcji spadek inflacji. RPP obawia

Minutes: RPP odrzuciła wniosek o obniżkę stóp o 50 pb, przyjęła o 0,25 pb w V

mogące oddziaływać w kierunku wyższej inflacji, stopy procentowe NBP nie powinny być obniżone na bieżącym posiedzeniu, a zdaniem niektórych z tych członków Rady cykl łagodzenia polityki pieniężnej powinien być zakończony. W ich opinii, stopy procentowe NBP znajdują się już obecnie na historycznie niskim

Bezrobocie w strefie euro ciągle na rekordowym poziomie

, czyli tych, którzy albo pracują, albo pracy szukają.Najwyższa była w Hiszpanii - 26,6 proc., najniższa w Austrii - 4,9 proc. W Polsce stopa bezrobocia wyniosła 10,4 proc. wobec 10,4 proc. w sierpniu, po korekcie - podał Eurostat.Zdaniem analityków sytuacja na rynku pracy nie poprawi się, dopóki nie

RPP utrzymała stopy bez zmian, widzi stopniowe ożywienie aktywności gospodarczej

Warszawa, 02.10.2013 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała dziś stopy procentowe na niezmienionych poziomach z główną stopą referencyjna (wynoszącą 2,5%, co było zgodne z oczekiwaniami rynku), podał bank centralny w komunikacie. RPP oceniła, że stopy procentowe powinny zostać

Tusk za wejściem Polski do strefy euro, ale nie teraz

. od średniej z trzech krajów UE o najniższej inflacji); kryterium fiskalne (zakładające, że deficyt finansów publicznych nie może przekraczać 3 proc. PKB, a dług publiczny nie może być większy niż 60 proc. PKB); kryterium wysokości stopy procentowej (w ciągu roku przed badaniem średnia nominalna

RPP utrzymała stopy bez zmian, zapowiada takie decyzje co najmniej do końca roku

Warszawa, 04.09.2013 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała dziś stopy procentowe na niezmienionych poziomach z główną stopą referencyjna wynoszącą 2,5%), co było zgodne z oczekiwaniami rynku, podał bank centralny w komunikacie. RPP oceniła, że stopy procentowe powinny zostać

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

instytutu Ifo marzec 111 111,3 10:00 Polska Sprzedaż detaliczna luty 5,9% r/r 4,8% r/r 10:00 Polska Stopa bezrobocia luty 14,1% 14% 10:30 Wielka Brytania

'Minutes': RPP uznała we IX, że cięcie stóp w lipcu zakończyło cykl obniżek

;Opisu dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 września 2013 r." (tzw. "minutes"), opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP). Główna stopa (referencyjna) wynosi obecnie 2,50%. "Członkowie Rady byli zgodni, że na bieżącym posiedzeniu stopy

Belka: w 2013 r. NBP nie wypracował zysku

politykę stóp procentowych NBP, ale przez szereg czynników niezależnych od banku centralnego. Wśród nich wymienił m.in. umocnienie kursu złotego zwłaszcza pod koniec roku, niskie stopy procentowe za granicą oraz wysoką skalę nadpłynności sektora finansowego w Polsce. "Umocnienie się złotego, czyli

Informacja po posiedzeniu RPP (komunikat)

inflacji w kolejnych latach. Mimo to, utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. Biorąc to pod uwagę Rada postanowiła ponownie obniżyć stopy procentowe NBP.   Rada uznaje, że dokonane od listopada 2012 r. znaczące obniżenie stóp procentowych NBP, sprzyja

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

10:00 Włochy Inflacja CPI - fin. wrzesień 0,9% r/r 1,2% r/r 10:00 Czechy Saldo rachunku bieżącego sierpień -12,65 mld CZK 4,09 mld CZK 14:00 Polska Saldo rachunku bieżącego

'Minutes': Większość RPP za uznaniem cięcia stóp w VII za zakończenie cyklu

"Opisu dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 3 lipca 2013 r." (tzw. "minutes"), opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP). Główna stopa (referencyjna) wynosi obecnie 2,50%. "Większość członków Rady zgodziła się, że decyzja o obniżce podjęta

GUS: inflacja w marcu rok do roku wyniosła 0,7 proc.

W lutym ceny wzrosły o 0,7 proc. rdr. Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się, że w ujęciu rok do roku inflacja wyniosła w marcu 0,7 proc., a w ujęciu miesięcznym 0,2 proc. Marzec jest szóstym z kolei miesiącem, w którym inflacja w Polsce jest poniżej 1 proc. Ostatni raz zdążyło się to na

Belka: majowa obniżka stóp nie jest początkiem nowego cyklu cięć

W środę Rada Polityki Pieniężnej obniżyła o 25 punktów bazowych stopy procentowe. Stopa referencyjna od czwartku wynosić będzie 3 proc.Podczas konferencji prasowej, już po ogłoszeniu decyzji, szef NBP Marek Belka podkreślił, że majowej obniżki nie należy traktować jako początku nowego cyklu cieć

Stopy procentowe nieustannie najniższe

Uzasadnienie swojej decyzji Rada poda na konferencji prasowej, która rozpocznie się o godz. 16. Nikt jednak nie spodziewał się ruchu stopami. Jedyne, czego spodziewa się rynek, to jakaś sugestia, do kiedy stopy pozostaną na obecnym poziomie. Kilka miesięcy temu Rada zakreśliła tę perspektywę na

RPP: Informacja po posiedzeniu w dniach 3-4 grudnia 2013 r. (komunikat)

Warszawa, 04.12.2013 (ISBnews) - Poniżej publikujemy "Informację po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 3-4 grudnia 2013 r." "Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: *  stopa referencyjna 2,50% w skali rocznej; * 

RPP dostrzega osłabienie gospodarki. Stopy w dół marcu?

gospodarki. Dalsze obniżanie stóp procentowych będzie zależało od stanu krajowej gospodarki.W ocenie Rady Polityki Pieniężnej napływające dane potwierdzają wyraźne osłabienie koniunktury gospodarczej w Polsce, które prowadzi do ograniczenia presji na wzrost płac i inflacji. Równocześnie Rada ocenia, że

RPP obniżyła stopy proc i ogłosiła koniec cyklu łagodzenia polityki pieniężnej

Warszawa, 03.07.2013 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopy procentowe o 25 pb w lipcu - zgodnie z oczekiwaniami - ze względu na niski wzrost gospodarczy i brak presji płacowej oraz inflacyjnej. Rada ogłosiła,że dzisiejsza decyzja kończy cykl łagodzenia polityki pieniężnej

'Minutes': RPP zgodna, że stopy powinny pozostać bez zmian min. do końca roku

decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 października 2013 r." (tzw. "minutes"), opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP). Główna stopa (referencyjna) wynosi obecnie (od lipca br.) 2,50%. "Członkowie Rady byli zgodni, że na bieżącym posiedzeniu stopy procentowe NBP

Inflacja w strefie euro na najniższym poziomie od 2009 r.

. Podkreślili, że wynika ono z powolnego tempa wzrostu gospodarczego, spadających ceny energii, a także niskiego poziomu wydatków wskutek wysokiego bezrobocia. "Stopa inflacji w strefie euro utrzymuje się poniżej celu, który EBC ustalił na 2 proc. Według prognoz EY, w tym roku stopa inflacji wyniesie

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

1,2% r/r   Niemcy Inflacja HICP - wst. maj 1,4% r/r 1,1% r/r 09:00 Hiszpania Sprzedaż detaliczna kwiecień   -8,9% r/r 09:00 Węgry Stopa bezrobocia

RPP: Informacja po posiedzeniu w dniach 1-2 października 2013 r. (komunikat)

Warszawa, 02.10.2013 (ISBnews) - Poniżej publikujemy "Informację po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 1-2 października 2013 r." "Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: *  stopa referencyjna 2,50% w skali rocznej; * 

Rynek walutowy czeka na decyzję rządu ws. nowelizacji budżetu

obciąć stopy To jednak bardzo mało prawdopodobny scenariusz. W II połowie roku zakładamy lekkie odbicie inflacji i wzrostu gospodarczego. Raport o inflacji to nie jedyne dane z Polski, jakie zostaną opublikowane w tym tygodniu. Dziś NBP opublikuje inflację bazową, a GUS dane o przeciętnym

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Japonia Indeks PMI dla przemysłu styczeń   55,2 00:30 Japonia Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio styczeń 0,7% r/r

Rośnie inflacja w USA, stabilna w strefie euro

Na tym tle Polska wyróżnia się w ostatnich miesiącach nadzwyczajnie niskim wzrostem cen. W czerwcu inflacja spowolniła u nas do zaledwie 0,2 proc. z 0,5 proc. w maju. To najniższy poziom od 1990 r.Amerykańska inflacja, liczona rok do roku, przyśpieszyła do 1,8 proc. z 1,4 proc. w maju. Miesiąc do

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

listopad 1,7% r/r 0,9% r/r 00:30 Japonia Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio grudzień 0,7% r/r 0,6% r/r 00:30 Japonia Inflacja bazowa CPI listopad 1,1% r/r 0,9% r/r 00

Ankieta NBP: wzrost PKB przyspieszy w br. do 2,8 proc., a w 2015 do 3,4 proc.

stopniowa poprawa koniunktury w strefie euro. Rosnącej dynamice PKB w gospodarce krajowej towarzyszyć będzie spadek stopy bezrobocia oraz wzrost dynamiki wynagrodzeń" - dodano. Natomiast "prognozy centralne inflacji CPI wskazują na oczekiwany wzrost średniorocznej dynamiki cen do 1,7 proc. w 2014

Zielińska-Głębocka: wzrost gospodarczy w 2014 r. - 3 proc. lub "3 proc. plus"

obniżania poziomu stóp procentowych oraz nie ma obaw o inflację podażową. "W Polsce stopy procentowe zawsze były relatywnie wysokie i ten poziom jest na razie traktowany jako poziom adekwatny do sytuacji gospodarczej. RPP ogłosiła, że nie będzie zmian poziomu stóp procentowych do połowy roku. Nie

Erste: Wzrost PKB Polski przyspieszy do 2,9% w 2014 z 1,4% oczekiwanych w 2013

miesięcy Polska nie wprowadzała zmian do przyjętej polityki, zauważają analitycy austriackiego banku. "Według wyjściowego scenariusza analitycy Erste Banku spodziewają się pierwszej podwyżki stóp w IV kw. 2014 roku. Stopy mogą pozostać na obecnym poziomie dłużej, jeżeli inflacja utrzyma się na

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Wielka Brytania Stopa bezrobocia grudzień 7,1% 7,1% 10:30 Wielka Brytania Protokół z posiedzenia BoE luty     10:30 Wielka Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Wielka Brytania Stopa bezrobocia sierpień 7,7% 7,7% 11:00 Strefa Euro Inflacja bazowa HICP wrzesień   0,2% m/m 11:00 Strefa Euro Inflacja HICP wrzesień 0,5% m/m

NBP to ostatni bastion. Podwyżka była potrzebna

więc jest o 1 pkt proc. za wysoka. Dlatego podwyżka była potrzebna.Czy nastąpiła w odpowiednim momencie?- By zbić inflację bazową, trzeba zadziałać mocniej. Szkoda, że RPP nie przyłożyła się do podwyżek rok temu. Od stycznia do czerwca 2011 r. podniosła stopy o 1 pkt proc., a powinna to zrobić szybciej

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

. -29,2 tys. 10:30 Wielka Brytania Stopa bezrobocia lipiec 7,8% 7,8% 13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień   1,3% 14:00 Polska Saldo rachunku bieżącego

Ceny alkoholu w górę, ale inflacja wciąż na poziomie 0,7 proc.

mieszkań i czynsze podrożały o 2,2 proc.; rekreacja i kultura - o 1,9 proc. W tym samym czasie ubrania i buty staniały prawie o 5 proc., a paliwa - o 3,8 proc. To oznacza, że oczekiwane odbicie inflacji będzie późniejsze i słabsze, niż dotychczas sądzono. Do tej pory Narodowy Bank Polski zakładał, że do

Inflacja nie przyspiesza. Podwyżki stóp odsuną się w czasie?

dojdzie pod koniec 2016 roku. Teraz ten czas może się wydłużyć, a wraz z nim może się opóźnić moment rozpoczęcia podwyżek stóp procentowych. Stopy są dziś na rekordowo niskim poziomie. Rada ogłosiła, że pozostaną na nim przynajmniej do końca III kwartału, ale wiadomo, że to plan minimum. "W

Stopy bez zmian. Ale rynek czuje, że cięcia jeszcze będą

czynników, które taką decyzję utrudniają. To przede wszystkim nikłe szanse na obniżenie przez rząd stawki VAT od 2014 roku (niższy VAT to niższe lub wolniej rosnące ceny i niższa inflacja) i fakt, że stopy w Polsce już są na rekordowo niskim poziomie. - Trudno obniżać stopy w Polsce poniżej historycznego

RPP: Informacja po posiedzeniu w dniach 5-6 listopada 2013 r. (komunikat)

poprawy koniunktury, jednak presja inflacyjna pozostanie ograniczona. Taką ocenę potwierdza listopadowa projekcja inflacji i PKB. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.  W ocenie Rady, obniżenie stóp  procentowych w pierwszym  półroczu  br. 

Stopy procentowe stoją w miejscu. W Polsce i strefie euro

stóp.A w Polsce ekonomiści spodziewają się podwyżki stóp procentowych - najprawdopodobniej między kwietniem a czerwcem przyszłego roku. Wówczas ożywienie powinno już nabrać tempa, a inflacja znajdzie się w okolicy celu inflacyjnego. Wynosi on 2,5 proc., inflacja w sierpniu zaś wyniosła 1 proc. f

Inflacja w strefie euro niższa od oczekiwań, ale bezrobocie rekordowe

. poprzednio. Najwyższa była w Hiszpanii: 26,2 proc., najniższa w Austrii: 4,3 proc. W Polsce stopa bezrobocia wyniosła 10,4 proc. wobec 10,3 proc. we wrześniu - podał Eurostat.Według metodologii GUS stopa bezrobocia w październiku wyniosła 12,5 proc.

'Minutes': Na posiedzeniu RPP we wrześniu nie zgłoszono wniosku o podwyżkę stóp

;), opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP). RPP uważa, że dokonane od początku br. istotne zacieśnienie polityki pieniężnej powinno umożliwić powrót inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie. "Rada pozostawiła podstawowe stopy procentowe na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 4,50%, stopa

RPP: stopy procentowe bez zmian do połowy 2014 roku

gospodarki krajowej, stopniowemu powrotowi inflacji do celu oraz stabilizacji na rynkach finansowych. Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. W skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosić będzie nadal 2,50 proc., lombardowa 4,00 proc

Stopy w dół. Od listopada zostały obniżone o 2 pkt proc.

Cięcie stóp o 0,25 pkt proc. było zgodne z oczekiwaniami. W ten sposób podstawowa stopa procentowa od dziś wynosi 2,75 proc. To nowy rekord. Ale ponieważ jednocześnie spada też inflacja (w kwietniu wyniosła ledwie 0,8 proc.), to realne stopy procentowe w najlepszym wypadku są na niezmienionym

Informacja po posiedzeniu RPP (komunikat)

ożywienia gospodarczego w strefie euro, która może negatywnie wpływać na aktywność gospodarczą w Polsce. Biorąc to pod uwagę Rada postanowiła ponownie obniżyć stopy procentowe NBP. Rada uznaje, że rozpoczęty w listopadzie 2012 r. cykl obniżek stóp procentowych sprzyja ożywieniu gospodarki i ogranicza

Jest poprawa, ale Polska wciąż nie wypełnia kryteriów strefy euro

1,5 pkt proc. od średniej z trzech krajów UE o najniższej inflacji); kryterium fiskalne (zakładające, że deficyt finansów publicznych nie może przekraczać 3 proc. PKB, a dług publiczny nie może być większy niż 60 proc. PKB); kryterium wysokości stopy procentowej (zakłada, że w ciągu roku przed

Tusk za wejściem Polski do strefy euro, ale nie teraz

średniej z trzech krajów UE o najniższej inflacji); kryterium fiskalne (zakładające, że deficyt finansów publicznych nie może przekraczać 3 proc. PKB, a dług publiczny nie może być większy niż 60 proc. PKB); kryterium wysokości stopy procentowej (w ciągu roku przed badaniem średnia nominalna długoterminowa

Niskie stopy procentowe, więc ludzie idą do TFI

tys. zł) wynosi 3,92 proc., co po odjęciu podatku i uwzględnieniu inflacji powinno przynieść 3,61 proc. realnego zysku w skali roku. Natomiast według Analiz Online średnie roczne stopy zwrotu z funduszy polskich obligacji wyniosły 5,5 proc., a z funduszy gotówkowych i pieniężnych 4,4 proc.Prawda o

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

% 07:00 Indie Indeks PMI dla przemysłu marzec   52,5 07:30 Indie Decyzja ws. stóp procentowych kwiecień 8% 8% 09:00 Polska Indeks PMI dla przemysłu marzec

Spadek inflacji wpłynie na obniżkę stóp procentowych

Inflacja w Polsce wyniosła 3,8 proc. we wrześniu, tyle samo ile w sierpniu. Tymczasem my spodziewaliśmy się wzrostu do 4 proc. Pozytywną niespodziankę zawdzięczamy niższym od oczekiwań cenom żywności. Zamiast rosnąć, ustabilizowały się. Niższe od oczekiwań okazały się też ceny utrzymania domu i

Inflacja będzie przyspieszać, ale nie sięgnie 2,0% r/r do XII wg analityków

stabilizacji stóp procentowych. Ostatnia deklaracja RPP dotycząc braku zmian w polityce pieniężnej „co najmniej" do końca września oraz dzisiejsze odczyty inflacji sugerują, że również w czwartym kwartale br. stopy procentowe nie zostaną zmienione. Spodziewam się obecnie, że dopiero na początku 2015

RPP za pozostawieniem stóp na obecnym poziomie do połowy br.

05.02. Warszawa (PAP) - Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła w środę wysokości stóp procentowych i opowiedziała się za ich utrzymaniem przynajmniej do końca pierwszego półrocza. Prezes NBP Marek Belka stwierdził, że ostatnio obserwowane osłabienie złotego ma charakter przejściowy. Stopa

Goldman Sachs podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt do 3,2% w 2014 r.

niskiej inflacji - według nich, wyniesie ona w Polsce 1,3% w 2014 r. i 2,0% w 2015 r. (wobec celu banku centralnego wynoszącego 2,5%), zaś w latach 2016-2017 - odpowiednio: 2,4% i 2,2%. Według nich, do pierwszej podwyżki stóp procentowych w Polsce dojdzie w II kw. 2015 r. (poprzednio spodziewali się

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

październik 1,1% r/r 1,1% r/r 11:00 Włochy Inflacja CPI - wst. październik 1,2% r/r 0,9% r/r 11:00 Strefa Euro Stopa bezrobocia wrzesień 12% 12% 13:30 Kanada

HSBC podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2014 r. do 2,6% z 2,3%

% w ub.r.) i 2,5% w 2014 r. HSBC oczekuje, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) rozpocznie "proces normalizowania" stóp procentowych w II kw. 2014 roku, kwartał wcześniej niż początkowo przewidywał. Urbańska-Giner tłumaczy, że ma to związek z inflacją szacowaną na poziomie 2,5%, celu banku

Goldman Sachs: Wzrost PKB Polski wyniesie 1,4% w 2013 r., 2,9% w 2014 r.

. - wyniesie on 3,4%, zaś kolejny rok powinien przynieść wzrost PKB na poziomie 3,2%. Goldman Sachs prognozuje, że główna stopa procentowa w Polsce wyniesie 2,75% na koniec 2014 r. i 3,50% na koniec każdego roku w latach 2015-2017. Według jego prognoz stopa procentowa nie zmieni się z obecnego poziomu (2,5

Rynek spekuluje czy ponownie dojdzie do interwencji na złotym

inflacji w Polsce, jak i głębsze spowolnienie gospodarcze. W naszej opinii, po obniżeniu w lipcu stopy referencyjnej do 2,5% Rada zakończy cykl luzowania polityki monetarnej, po czym stopy przez przynajmniej rok pozostaną na rekordowo niskich poziomach. Publikowane przez GUS dane nie powinny mieć

Inflacja najniższa w historii, nie powinna już spadać wg ekonomistów

oczekiwań następnych obniżek stóp procentowych - ekonomiści są zgodni, że w tym roku stopy procentowe już się nie zmienią (być może pozostaną na obecnych poziomach do połowy 2014 r.). Inflacja konsumencka wyniosła 0,2% w ujęciu rocznym w czerwcu br. (wobec 0,5% w poprzednim miesiącu). W stosunku do

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

13:00 Turcja Decyzja ws. stóp procentowych czerwiec 4,5% 4,5% 14:00 Polska Wynagrodzenie maj 2,6% r/r 3% r/r 14:00 Polska Zatrudnienie maj -1% r/r -1% r

Janet Yellen będzie jedną z najpotężniejszych kobiet na świecie. Co warto o niej wiedzieć [7 RZECZY]

do ogromnego wzrostu kursów, które przestają mieć cokolwiek wspólnego z zapotrzebowaniem przemysłu np. na ropę i miedź oraz wynikami finansowymi spółek. Kiedy podniesie stopy? Nie wiadomo. Ekonomiści sądzą, że może to się stać w 2016 r., chyba że wcześniej inflacja wymknie się spod kontroli.3. Ma

Ekonomiści PKO BP: Wartość WIG wyniesie 50-51 tys. pkt na koniec roku

oficjalnym i rynkowym stopom procentowym, premia za ryzyko znajduje się w okolicach średniej" - czytamy także. Prognozowana wartość indeksu WIG warszawskiej GPW to przedział 50-51 tys. pkt. Ostatni kwartał tego roku przyniesie wzrost rentowności polskich obligacji skarbowych w sektorze 2-letnim do

Nieoczekiwany spadek inflacji w strefie euro zwiększa obawy o deflację

skłoniła EBC do obniżenia w listopadzie główniej stopy procentowej do rekordowo niskiego poziomu 0,25 proc. Agencja Reutera zwraca jednak uwagę, że sytuacja w strefie euro wciąż jest daleka od tej w Japonii, która nie może poradzić sobie z deflacją od lat 90. Szef EBC Mario Draghi mówił w zeszłym

Roczna lokata oprocentowana poniżej 2,84 proc. przyniesie straty

, jest inflacja. Za rok za te same pieniądze co dziś będziemy mogli kupić po prostu mniej.Ostatnie miesiące nie sprzyjają trzymaniu pieniędzy w bankach. W ubiegłym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na rekordowo niskim poziomie. Główna stopa wynosi 2,5 proc. Taka sytuacja idzie

MF: w grudniu ub.r. Polska wypełniała dwa kryteria konwergencji

następnych trzech kwartałów (I - III kw. 2015 r.) analitycy Komisji prognozują przekroczenie wartości referencyjnej o 0,3 pkt proc." - zaznaczono w komunikacie. Zgodnie z dokumentem w grudniu 2013 r. Polska wypełniała także kryterium stóp procentowych. "Średnia długoterminowa stopa procentowa za

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

. -34,6 tys. 10:30 Wielka Brytania Stopa bezrobocia luty 7,1% 7,2% 11:00 Strefa Euro Inflacja HICP marzec 1,0% m/m 0,3% m/m 11:00 Strefa Euro Inflacja bazowa HICP

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Stopa procentowa

Stopa procentowa – miernik przychodu, jaki przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym.W przypadku sektora bankowego mamy do czynienia ze stopami oficjalnymi banku centralnego (w Polsce ich wysokość ustala Rada Polityki Pieniężnej) oraz rynkowymi – tak określa

Stopa bezrobocia

pracy. W Polsce podaje się najczęściej stopę bezrobocia rejestrowanego, natomiast GUS bada także stopę bezrobocia według definicji MOP (w ramach BAEL – Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, co kwartał na próbie rotacyjnej 20 000 gospodarstw domowych). Stopa bezrobocia rejestrowanego wypada

Stopa redyskontowa

- podwyższa kreację pieniądza w gospodarce Stopa redyskonta weksli NBPStopa redyskontowa w Polsce ustalana jest przez Radę Polityki Pieniężnej - organ Narodowego Banku Polskiego.Ze względu na małą popularność weksli w Polsce stopa redyskontowa ma małe znaczenie w polityce monetarnej NBP.Stopa redyskontowa

Stopa (miara)

się również zapis z użyciem apostrofu (np. 50).Najczęściej stanowiła 1/2 łokcia i dzieliła się na 12 cali.W Polsce: stopa staropolska, tj. warszawska – do 1819 r. = 29,78 cm stopa galicyjska, tj. lwowska – 1787-1856 r. = 29,77 cm stopa wrocławska – do 1816 r. = 28,80 cm stopa krakowska

Stopa depozytowa

Stopa depozytowa określa oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych przez banki komercyjne w banku centralnym. W Polsce stopa depozytowa NBP jest ustalana od 1 grudnia 2001, należy do podstawowych stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej - organ Narodowego Banku

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - stopa inflacji w polsce