staż unijny

Marcin Sztandera, Kielce

Urząd pracy zwraca podatki

Urząd pracy zwraca podatki

Urzędy pracy muszą oddawać podatki, które niesłusznie potrącali uczestnikom stażów dla bezrobotnych dofinansowywanych z budżetu unijnego. Ale zwrot podatku nie przysługuje tym osobom, których staż był opłacony w całości z pieniędzy krajowych.

Podkarpackie. 5 mln zł na rozwój współpracy nauki i biznesu

5 mln zł przeznaczył Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na projekty, które będą rozwijać współpracę między przedsiębiorcami a światem nauki. Pieniądze pochodzą z unijnego programu Kapitał Ludzki i mogą być przeznaczone m.in. na staże naukowców w firmach.

Opolskie. Zatrudniono 200 opiekunów dzieci w ramach projektu WUP

200 opiekunów dzieci do lat 3 zatrudniły dotąd opolskie gminy w ramach unijnego projektu "Powrót do zatrudnienia". Kolejnych 150 osób skierowano na staże do żłobków i przedszkoli. Ze względu na duże zainteresowanie projektem jego realizację przedłużono o 5 miesięcy.

Miliony na szkolenia i staże dla bezrobotnych

aktywizację ponad 20 mln zł, które otrzymały w ramach programu Kapitał Ludzki. W każdym powiecie bezrobotni mogą znaleźć coś dla siebie. Uczą urzędników i budowlańców Najwięcej, bo ponad 2,7 mln zł, ma do zagospodarowania powiatówka w Zielonej Górze, która postawiła przede wszystkim na staże, przygotowanie

"Dziennik Polski": Naukowcy idą na staż

informatyczna, graficzna i marketingowa. Chętnie naukowców przyjmują też firmy szkoleniowe oraz specjalizujące się w ochronie środowiska. Ci, którzy zakwalifikowali się na staż, mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenie 3,5 tys. zł brutto i umowę o dzieło, trwającą maksymalnie sześć miesięcy.

Podkarpackie. Pierwszy nabór wniosków z nowego RPO

wszystkie powiatowe urzędy pracy w regionie w ramach rozstrzygniętego niedawno, pierwszego konkursu w ramach POWER. W tym naborze urzędy zgłaszały projekty aktywizujące bezrobotnych do 29 roku życia. "W obu programach unijne pieniądze zostaną przeznaczone na płatne staże, szkolenia zwiększające

Studenci aż rwą się do pracy. Płatny staż? 3 tys. zł

Studenci aż rwą się do pracy. Płatny staż? 3 tys. zł

Wczoraj w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika firmy z całej Polski i przedstawiciele międzynarodowych korporacji kusiły studentów praktykami, stażami i pierwszą pracą. Podczas Dni Kariery zorganizowanych przez międzynarodową organizację studencką Aiesec swoje stoiska wystawiło ponad 30

Nowy pomysł. Staże dla naukowców w mazowieckich firmach

Nowy pomysł. Staże dla naukowców w mazowieckich firmach

zwiększenie swojej konkurencyjności. Jakie koszy zatrudnienia ponosi przedsiębiorca? Żadne. Pensje dla naukowców stażystów są opłacane z funduszy europejskich. Dodatkowe wynagrodzenie dostają wyznaczeni przez firmę opiekunowie staży. To też jest pokrywane ze środków unijnych. Jak wygląda rekrutacja

Dolnośląskie. Złożono 248 wniosków dotyczących pomocy młodym bezrobotnym

Rzecznik DWUP we Wrocławiu Stefan Augustyn poinformował PAP, że fundusze na ten cel pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Dodał, że DWUP do dyspozycji ma ok. 33 mln zł, natomiast złożone 248 wnioski opiewają na blisko 300 mln zł. "W najbliższych miesiącach

Bydgoszcz. Prawie 41 mln zł na aktywizację zawodową bezrobotnych

środki unijne z dwóch projektów - 8 mln zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i 6 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego" - wyjaśnił. Zaznaczył, że 41 mln zł to rekordowa suma i w porównaniu z ubiegłym rokiem oznacza bardzo duży wzrost środków, z których sfinansowana zostanie

Podkarpackie. 40 mln zł z RPO na poprawę kształcenia zawodowego

współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i uczelniami wyższymi"- dodał. Czop przypomniał, że w ramach poprzedniej perspektywy unijnej na Podkarpaciu zainwestowano ok. 90 mln zł. Pieniądze te zostały wydane w ramach dużego projektu pn. "Podkarpacie stawia na zawodowców". "W ramach

Opolskie. Ponad 83,5 mln zł na aktywizację bezrobotnych w regionie

Jak powiedział PAP dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Jacek Suski, na ogólną pulę ponad 83,5 mln zł przeznaczonych w woj. opolskim na aktywizację zawodową bezrobotnych składają się środki dostępne w ramach Funduszu Pracy i źródeł unijnych. Blisko połowa ogólnej sumy przeznaczonej dla woj

Świętokrzyskie. Ruszył nabór do konkursów z nowego RPO

Jarubas. Aplikacje można składać do 30 września. Jak poinformowała PAP dyrektor Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Aleksandra Marcinkowska, w porównaniu z poprzednim okresem unijnego programowania, zmieniły się zasady naboru wniosków. M.in. inaczej wygląda formularz

Unia Europejska chce dać młodym gwarancje pracy

Unia Europejska chce dać młodym gwarancje pracy

koszt wypłacony zasiłków i utraconych korzyści (gdyby pracowali, płaciliby podatek dochodowy). Podobne pakiety gwarancyjne działają już m.in. w Szwecji i Finlandii. Według danych unijnej agencji Eurofund 83,5 proc. młodych Finów dostaje propozycję pracy, stażu lub dalszego kształcenia w ciągu trzech

Lubelskie. Ponad 450 tys. osób skorzystało z programu Kapitał Ludzki

pracowników. 10,5 tys. nauczycieli pochodzących z obszarów wiejskich skorzystało ze szkoleń w ramach projektów doskonalenia zawodowego. Ponad 4,5 tys. uczniów skorzystało ze staży i praktyk zawodowych. W nowej perspektywie budżetu unijnego zadania związane dotychczas z programem Kapitał Ludzki będą

Opole. Przeszkolono animatorów, którzy mają aktywizować osoby starsze

korzystania z internetu, ale też jak pisać projekty i pozyskiwać pieniądze na przyszłe działania. W ramach projektu każda z przeszkalanych osób odbyła półroczny staż, podczas którego miała płaconą minimalną pensję krajową i była pod opieką profesjonalnych coachów. Po odbyciu projektu tak przygotowane osoby

Pierwsze konkursy na wsparcie UE dla Mazowsza - we wrześniu

"Pierwsze konkursy zamierzamy uruchomić pod koniec września. Będą one dotyczyły zarówno tzw. projektów miękkich, jak i twardych" - powiedział w rozmowie z PAP dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski. Konkursy na tzw. projekty twarde dotyczyć będą

Emerytura w Anglii i Niemczech. Jak dostać emeryturę zagraniczną [PORADNIK]

Emerytura w Anglii i Niemczech. Jak dostać emeryturę zagraniczną [PORADNIK]

wniosek o polską i zagraniczną emeryturę. Przykład. 65,5-letni pan Paweł pracował 35 lat w Polsce i 5 lat w Hiszpanii. Jakiś czas temu wystąpił do ZUS o emeryturę. Pan Paweł skończył ustawowy wiek przewidziany w Polsce do uzyskania emerytury, ma odpowiedni staż pracy, tak więc emeryturę polską dostał bez

35 dni urlopu za dłuższą pracę? "To raczej nieprawdopodobne"

35 dni urlopu za dłuższą pracę? "To raczej nieprawdopodobne"

Pracujemy dłużej? Unia żąda za to dla nas dłuższych urlopów. Unijni urzędnicy chcą wydłużyć urlopy w tych krajach, w których wiek emerytalny wynosi 67 lat lub więcej, a więc i w Polsce - informuje "Głos Wielkopolski" i podaje, że w Brukseli już trwają prace nad nową dyrektywą dotyczącą

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

emerytem w Hiszpanii, trzeba mieć minimum 15 lat stażu pracy i skończyć 65 lat. Pan Paweł przepracował tam tylko 5 lat. W przypadku osób z mniejszym stażem niż wymagany, hiszpański odpowiednik ZUS (podobnie jest w innych państwach UE) wszczyna tzw. procedurę sumowania okresów ubezpieczenia. Hiszpanie

Lewandowski: 10 mld zł za rozwiązania podatkowe korzystne dla rodzin

umów cywilnoprawnych, poprzez dodatkowe wpływy umożliwia nam sfinansowanie czegoś, co nazywamy grantem na dobry start, czyli sfinansowanie składek na NFZ i ZUS dla ludzi, którzy mają nie więcej niż 2-letni staż pracy, ale nie więcej też niż 4 tysiące (grantu rocznie - PAP)" - powiedział

Byli komisarze Unii Europejskiej zrzekają się wysokich odpraw

Byli komisarze Unii Europejskiej zrzekają się wysokich odpraw

zamieszczonym w internecie 16 grudnia. Dodał, że jest to dobra wiadomość dla organizacji charytatywnych, z którymi współpracuje. Przejściowe świadczenie Zgodnie z unijnymi przepisami byłym komisarzom przysługuje tzw. przejściowe świadczenie (transitional allowance) przez trzy lata po zakończeniu pracy w KE

"DGP": Zmarnowane miliardy na walkę z bezrobociem

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zbadało efektywność instrumentów aktywizujących bezrobotnych. Mimo przeznaczenia w 2010 roku na ten cel rekordowo aż 6,4 mld zł, dzięki udziałowi w stażach, szkoleniach czy w pracach interwencyjnych zatrudnienie znalazł tylko co drugi bezrobotny. Wskaźnik

Unia wesprze uczelnie

niedawno minister szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska. Pieniądze pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i zostały wynegocjowane przez rząd PO-PSL z Komisją Europejską w latach 2013-14 w ramach dostępu do tzw. funduszy strukturalnych. Dostają je kraje, których

Podlaskie. Blisko 2 mln zł z UE na rozwój rybactwa

Konkurs organizuje Lokalna Grupa Rybacka (LGR) "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie", która działa na terenie trzech powiatów: augustowskiego, suwalskiego i sejneńskiego oraz gminy Rajgród z powiatu grajewskiego. Bierze ona udział w unijnym Programie Operacyjnym "Ryby" 2007-2013

Kujawsko-Pomorskie. 7 mln euro z RPO na inwestycje firm

Ogłoszony konkurs "Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw" jest adresowany do firm produkcyjnych, które zatrudniają co najmniej 30 pracowników oraz współpracują ze szkołami zawodowymi w zakresie organizacji praktyk lub staży - poinformowała w piątek rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego w

Mój czas na dziecko się kończy, na śmieciówce nie urodzę [LISTY]

osobami po trzydziestce? Mam 35 lat, za mojej młodości nie było stażów. Aby móc się utrzymać i opłacić studia zaoczne, musiałam pracować gdziekolwiek. Po skończeniu studiów okazało się, że nie mam doświadczenia ani praktyk, więc nie mam szans znaleźć pracy w księgowości. Na staż nie mogę iść, bo

Podkarpackie. Mniejsze bezrobocie to efekt m.in. większej liczby ofert pracy

dobrze wykorzystane - zwłaszcza przez przedsiębiorców - środki unijne z poprzedniej perspektywy finansowej. "Firmy naprawdę dobrze zainwestowały te pieniądze, dlatego teraz mogą zwiększyć zatrudnienie" - powiedział. Zdaniem Łagowskiego, mniejsze bezrobocie to także zasługa samorządów, które za

Podlaskie. Pierwsze konkursy w ramach RPO - 31 sierpnia

Podlaskie w nowym unijnym rozdaniu otrzyma w sumie 5,1 mld zł z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytetami tego RPO są m.in. wspieranie przedsiębiorczości, nowe miejsca pracy, wykorzystanie położenia geograficznego regionu

Program POWER zastąpi Kapitał Ludzki

W przyszłym roku do lamusa odchodzi program operacyjny "Kapitał ludzki" - pula funduszy unijnych, która finansuje m.in. dotacje na zakładanie firm, staże, szkolenia zawodowe. Zastąpi go POWER, czyli program operacyjny "Wiedza, edukacja, rozwój". Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Łódź. Magistrat oferuje bezrobotnym pomoc w otwarciu własnej firmy

branży prawniczej, architektonicznej, informatycznej" - dodał. Wiceprezydent zapowiedział, że magistrat będzie starał się o wsparcie rynku pracy w ramach nowej perspektywy unijnej, tymczasem pozyskał kolejne pieniądze - 1,7 mln zł - z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację

Mazowieckie. Bezrobocie w Płocku spada, ale wciąż większe niż 5 lat temu

Kozłowski. Dodał, że w tym roku płocki budżet Funduszu Pracy zamknie się na pewno w kwocie 10 mln zł, natomiast w 2009 czy 2008 r. było to 18 mln zł. "Widzimy różnicę. Za te pieniądze pracodawcy tworzyli miejsca pracy, tworzyli staże, po których było zatrudnienie. W tym kierunku powinno to więc

Dlaczego jedne firmy radzą sobie lepiej niż inne? Przez kierowników średniego szczebla

do zostania w firmie, gdy chcą ją opuścić. Pytano też, jak pracownicy są nagradzani i czy zależy to od ich wyników, czy stażu pracy. Każda z odpowiedzi oceniana była w skali od 1 (ocena najniższa) do 5 (ocena najwyższa). Oceny później sumowano. Przepytano właśnie tę grupę zawodową, ponieważ jak do

Po śmierci młodego analityka Goldman Sachs zmienia zasady. Stażyści mogą pracować "tylko" 17 godzin dziennie

pierwsze regulacje, które miały ulżyć młodym pracownikom - zakazał pracy w soboty. Zasady zmieniono nie bez powodu: 21-letni Moritz Erhardt był na 7-tygodniowym stażu w dziale inwestycyjnym Bank of America Merrill Lynch. Miał pracować nieprzerwanie 72-godziny. Ciało Erhardta znaleziono w wynajmowanym przez

Jutro expose Beaty Szydło. Czy znajdą się w nim wszystkie obietnice?

. Wprowadzenie 500 zł dodatku na drugie i każde kolejne dziecko ma ruszyć 1 kwietnia 2016 r. Do tego PiS chce obniżyć wiek uprawniający do emerytury do wieku sprzed reformy, a więc do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, i być może dodatkowo połączyć uprawnienie do emerytury ze stażem pracy. Kwota wolna od

Parlament Europejski za wsparciem dla zwolnionych z zakładów w Tychach

. Środki, o które ubiegała się Polska, posłużą refundacji połowy kosztów wsparcia, poniesionych już przez Fundusz Pracy na programy adresowane do zwolnionych osób. To m.in. szkolenia i staże zawodowe, prace interwencyjne, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, dopłaty do wyposażenia lub doposażenia

W których krajach są najdłuższe urlopy? Portugalia i Hiszpania w czołówce

ukończeniu studiów magisterskich i dodatkowo 2 latach pracy na etacie. Studia magisterskie liczą się bowiem jako 8-letni staż pracy. Dodatkowo w Polsce mamy 13 dni wolnych od pracy, jako święta państwowe. Zgodnie z przyjętą dwadzieścia lat temu unijną dyrektywą wszyscy mieszkańcy Unii Europejskiej mają

Więcej pracy dla młodych, bo Europa się rozpadnie

(Berlin jako główny promotor programu oszczędności w Unii jest tam obwiniany m.in. o rosnące bezrobocie), zaczął niedawno na własną rękę, także z pominięciem unijnych instytucji, wspierać Południe. Niemcy zobowiązały się w maju, że każdego roku zapewnią staże bądź posady 5 tys. młodych Hiszpanów

MIR: projekty z programu "Kapitał Ludzki" warte już 51 mld zł

; - zauważył Orłowski. Pieniądze unijne z programu "Kapitał Ludzki" otrzymało blisko 4,9 tys. przedszkoli. "Ponad 16,6 tys. szkół wdrożyło programy rozwojowe, ponad 53 tys. studentów ukończyło staże i praktyki, a blisko 93,5 tys. studentów podjęło naukę na kierunkach zamawianych, w

Dolnośląskie. Duże inwestycje sprawiają, że brakuje rąk do pracy

miejscach, gdzie nie tylko pojawiły się nowe propozycje zatrudnienia, ale gdzie też sporą aktywnością wykazują się pracodawcy korzystający z refundacji, ze wsparcia rządowego, czy też unijnego. Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu Maciej Sałdacz w rozmowie z PAP podkreślił, że o braku rąk do

Rewolucji, chwała Bogu, nie będzie. Ale na kilka pytań PO nie dało odpowiedzi

jednolity kontrakt o pracę. Będzie bardziej elastyczny niż dzisiejsze stałe umowy, lecz bardziej stabilny niż umowy-zlecenia. Przywileje, np. okres wypowiedzenia, będą stopniowo zwiększane w miarę wzrostu stażu pracy. To pomysł dobry. Wzorem mogą być rozwiązania niemieckie czy holenderskie. W krajach tych

Program POWER dla młodych bezrobotnych

Dziś bezrobocie w Polsce wynosi 13 proc. Ale wśród młodych jest dwa razy większe. Na 100 osób w wieku 15-24 lat aż 27 nie ma pracy, nie uczy się, nie studiuje, nie uczestniczy w stażach czy praktykach zawodowych. Krótko mówiąc, nie robi nic. To właśnie na tej grupie od przyszłego roku będzie

Mało brakowało, a stypendia studenckie Erasmusa+ byłyby opodatkowane

mln euro zostało przeznaczone na działanie programu w Polsce. W ubiegłym roku, kiedy obowiązywał jeszcze poprzedni program unijnego kształcenia, czyli Erasmus, na staże i praktyki za granicą wyjechało około 17 tysięcy osób.

Comarch: Portfel na II półr. niższy r/r przez zastój w segmencie publicznym

ukierunkowana na sektor małych i średnich firm w polsce i Niemczech dobrze się rozwija. Spółka niemiecka zaczęła dawać wzrost z inwestycji. Z kolei sektor publiczny w Polsce notuje przestój w związku z okresem przejściowym miedzy unijnymi rundami finansowania. Może to potrwać jeszcze kilka kwartałów

Kaczyński i Tusk kłócą się o pakiet klimatyczny. Wyjaśniamy, jak było i jest naprawdę

oraz o słabej pozycji w Brukseli, wynikłej m.in. z krótkiego unijnego stażu. - Każdy dałby się ograć - opowiadał nam niedawno były polski dyplomata niezwiązany z PiS. Ponadto szybka walka z globalnym ociepleniem byłą wówczas sztandarowym celem Unii. Niezwykle trudno byłoby się wyłamać. Sam Lech

Komisja budżetowa PE za wsparciem dla zwolnionych z zakładów w Tychach

związku ze wzrostem zamówień na nowe auta z tyskiego zakładu. Środki, o które ubiega się Polska, posłużą refundacji połowy kosztów wsparcia, poniesionych już przez Fundusz Pracy na programy adresowany do zwolnionych osób. To m.in. szkolenia i staże zawodowe, prace interwencyjne, dotacje na podjęcie

Belka: Ujednolicić wszystkie formy zatrudnienia pod względem ZUS i podatków

struktury podatków. Osoby o niższych dochodach mogłyby płacić niższe podatki. Dzisiaj rzeczywiście płacą wyższe niż osoby lepiej zarabiające. Natomiast nierówności społeczne są zbliżone do średniej unijnej i nie jest to nasz centralny problem. Wszyscy płacimy za śmieciówki - Właścicielka restauracji co

Pomożemy młodym ludziom bez pracy - obiecują przywódcy UE

"Gwarancja dla młodych", o której do znudzenia mówiono wczoraj na szczycie w Brukseli, to propozycja niewiążących przepisów, by każdemu absolwentowi do 25. roku życia zagwarantować szkolenie, staż bądź przyzwoitą posadę w ciągu czterech miesięcy po skończeniu nauki. Sęk w tym, że ten

Bezrobocie - pierwsze zadanie dla Donalda Tuska

Unia ma już za sobą dwa "szczyty o zatrudnieniu" (w Berlinie i Paryżu) w ostatnich kilkunastu miesiącach. Kręciły się wokół tego samego programu - wspomagania młodych przez szkolenia, staże i lepsze kształcenie, na co Unia ma 6 mld euro do końca 2015 r. To potrzebne. Teraz jednak głównym

100 tys. miejsc pracy w ekologicznej energii

: planował inwestycje, szukał miejsc, w których można zwiększyć efektywność zużycia energii, odpowiadał za znalezienie optymalnego finansowania. To konieczne, gdyż jak pokazała poprzednia perspektywa unijna, wiele pieniędzy zostało zmarnowanych, bo gminy nie miały pojęcia o OZE i wiele firm wciskało im

Dzięki Unii budujemy, ale też emigrujemy. To obije się czkawką

. Najłatwiej zobaczyć efekty tam, gdzie można coś policzyć. Od 1 maja 2004 r. do lutego tego roku do Polski z unijnego budżetu napłynęło 94,3 mld euro. Za te pieniądze powstało m.in. 11 tys. dróg, 1,6 tys. km linii kolejowych, 47,6 tys. km sieci szerokopasmowej, 420 oczyszczalni ścieków. Kupiliśmy 2,3 tys

Co wymyśli chodnik, czyli polska atrapa rozwoju

gdzieś nie ma oznak rozwoju, to autostrada i lotnisko niczego nie zmienią. Pakujemy prawie wszystkie pieniądze w ścieżki, dróżki, budynki, odnawianie ratusza pod hasłem "turystyka", jakby turysta chciał wchodzić do ratusza, a potem mamy kłopoty po każdej unijnej perspektywie budżetowej. Jakie

Ponad 500 tys. zł nagrody dla pośredniaka za jakość pracy

pieniądzom m.in. bezrobotni uruchomili prawie 850 firm, a pracodawcy utworzyli 532 nowe stanowiska pracy. 1,6 tys. osób skorzystało z możliwości odbycia stażu. Blisko 16 mln zł z tegorocznej puli (co najmniej 43 mln zł) to fundusze unijne. Ponad 21 mln zł PUP chce przeznaczyć dla bezrobotnych, którzy

10 lat w UE.W Opolskiem ładniej, ale bez wyraźnego pobudzenia gospodarczego

Ekonomista z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu dr Witold Potwora nie ma wątpliwości, że pieniądze unijne zmieniły krajobraz Opolszczyzny - pod względem infrastruktury. "Widać to gołym okiem, a gdyby ktoś miał wątpliwości co do udziału unijnych pieniędzy w tych zmianach, to

Kluzik-Rostkowska: mamy ponad miliard euro na szkolnictwo zawodowe

dla gospodarki", że w nowym rozdaniu funduszy unijnych na lata 20014-20 z budżetu marszałków województwa będzie na szkolnictwo zawodowe ponad 900 mln euro, a MEN dołoży jeszcze 124 mln euro. "Pieniądze od marszałków są dedykowane na praktyki zawodowe i liczę, że uda się zorganizować

Erasmus dla przedsiębiorców? Stypendium u bardziej doświadczonych

Nie tylko studenci mają szansę wyjechać na kilkumiesięczną wymianę zagraniczną do innego państwa UE. Taką możliwość mają też właściciele młodych firm. W tym tygodniu rozpoczął się nabór do IV i V edycji unijnego programu wymiany Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców. Kto może brać udział w programie

Jest Umowa Partnerstwa. Czas przygotować się do wydawania funduszy z UE

fundusze unijne - tłumaczy Elżbieta Bieńkowska, wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju. Krótko mówiąc, Umowa Partnerstwa określa strategię, jak przez następne siedem lat Polska będzie korzystała ze wszystkich unijnych funduszy, zarówno tych z polityki spójności, jak i tych na rolnictwo. Dopiero po

Rząd chce pomóc młodym bezrobotnym. Przekaże 500 mln zł

wsparcie młodych osób szukających pracy. Z unijnego programu "Kapitał ludzki" rząd przesunie co najmniej 500 mln zł na wsparcie młodych. Pozwoli to dodatkowo pomóc ok. 83 tys. osób. Pieniądze będą w urzędach Fundusze unijne będą przeznaczone m.in. na aktywizację zawodową (staże i szkolenia) i

Jak uleczyć chory polski rynek pracy? Każda partia ma odpowiedź

unijnych. Według programu PiS m.in. dzięki takim działaniom powstać ma ponad 1 mln 200 tys. nowych miejsc pracy dla ludzi młodych. Partia ta deklaruje także działania ograniczające stosowanie umów na czas określony i umów cywilno-prawnych. - W tym celu wprowadzimy jednolite zasady opłacania składek na

Jak uleczyć chory polski rynek pracy? Każda partia ma odpowiedź

środków unijnych. Według programu PiS m.in. dzięki takim działaniom powstać ma ponad 1 mln 200 tys. nowych miejsc pracy dla ludzi młodych. Partia ta deklaruje także działania ograniczające stosowanie umów na czas określony i umów cywilno-prawnych. "W tym celu wprowadzimy jednolite zasady opłacania

Program Erasmus zatwierdzony. Na stypendia pójdzie aż 14,7 mld euro

edukacyjne, szkoleniowe, programy dla młodzieży, takie jak Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci. Po raz pierwszy uwzględni też programy sportowe. Ma dysponować o 40 proc. większym budżetem niż obecne inicjatywy. Zdaniem unijnej komisarz edukacji Andrulli Wasiliu zwiększenie środków na program

Stażysta w firmie finansowany przez Unię Europejską

Pracodawcy, którzy chcą skorzystać z takiego dofinansowania powinni zwrócić się o informację w tej sprawie do właściwego urzędu pracy. Tylko w ten sposób mogą sprawdzić, czy dany urząd pozyskał unijne środki na sfinansowanie danego projektu, oraz na jakie formy wsparcia mogą liczyć

MIR: 13 mld euro na Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2020

, stażów, edukacji, a także wspierające przedszkola i żłobki, warte były w lipcu br. 50 mld zł. W poniedziałek MIR poinformowało ponadto, że w ciągu 10 lat na programy z EFS trafiło blisko 14 mld euro i zrealizowano ponad 56 tys. projektów. Z pomocy skorzystało ponad 9 mln osób. "W momencie wejścia

Ekopatrole pilnują w Elblągu porządku i edukują

W ekopatrolach w Elblągu od miesiąca pracują ludzie po 50. roku życia, którzy do niedawna byli bezrobotni. Każdy z nich z urzędu pracy otrzymał półroczny staż finansowany z unijnych pieniędzy jako "robotnik gospodarczy". "Ale oficjalnie w mieście nazywamy tych ludzi +ekopatrolem

Andrzej Duda w sprawie wejścia Polski do euro, czyli co "ciemny lud" ma kupić od kandydata na prezydenta

kompromitujące. Zakładam, że Andrzej Duda zastosował cyniczną metodę, którą kiedyś Jacek Kurski z właściwym sobie wdziękiem streścił w zdaniu "ciemny lud to kupi". Nie rozwodzę się już nad tym, że oprócz "stażu" w mechanizmie ERM II trzeba by jeszcze zmienić polską konstytucję i ustawę o NBP

Przewozy Regionalne z zyskiem, nowymi etatami i Pesą

powiedzieć, że kujawsko-pomorski oddział w 2013 r. wypracował zysk. I dyrekcja zakładu, i pracownicy są zgodni w tym, że pomógł im urząd marszałkowski. Marszałek Piotr Całbecki w ubiegłym roku zwiększał budżet na kolej, potem publicznie poparł grożących strajkiem kolejarzy, a na końcu wygospodarował unijne

Minister pracy: umowy na czas określony - do 36 miesięcy

-Kamysz zapowiedział także, że zostaną zrównane okresy wypowiedzeń w umowach o pracę - zależne one będą od wcześniejszego stażu pracy, a nie typu umowy. Kosiniak-Kamysz: Umowa na czas określony nie jest umową wieczną. Będą maksymalnie do 36 miesięcy Takie rozwiązanie może nie satysfakcjonować związkowców

Polski rynek w stanie zagrożenia? Resort skarbu forsuje specprzepis

przygotowywane w Polsce prawo jest zgodne z prawem unijnym. MSZ kieruje nas do swojej opinii do projektu ustawy wyrażonej w piśmie z 21 maja 2015 r. Werdykt? Przepis jest niezgodny z prawem UE. Ale okazało się, że aby zrealizować inicjatywę skarbu państwa, wystarczyło trochę przemodelować ustawę, czyli usunąć

Jak wydajemy unijne pieniądze? BCC: Tempo wydatków zbyt niskie

- Przy funduszach unijnych często wykorzystujemy porównanie do samolotu. Dziś można powiedzieć, że ten samolot już jest w powietrzu i prawie osiągnął zakładany pułap - tak w piątek Jerzy Kwieciński, były wiceminister rozwoju regionalnego, a dziś ekspert Business Centre Club, ocenił wykorzystanie

"PB": Rosną inwestycje zagraniczne w Polsce

wysokością zaangażowanych środków. Zza oceanu napływają głównie duże projekty. Ciągle jednak, mimo kilkuletniego "stażu" unijnego, jesteśmy zaliczani do Europy Środkowo - Wschodniej pod względem gospodarczym. Co czwarta firma zarejestrowana nad Wisłą ma zagranicznego właściciela - wylicza "

"Puls Biznesu": Rosną inwestycje zagraniczne w Polsce

wysokością zaangażowanych środków. Zza oceanu napływają głównie duże projekty. Ciągle jednak, mimo kilkuletniego "stażu" unijnego, jesteśmy zaliczani do Europy Środkowo - Wschodniej pod względem gospodarczym. Co czwarta firma zarejestrowana nad Wisłą ma zagranicznego właściciela - wylicza "

MIR: 13 mld euro na Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2020

w lipcu PAP, że dzięki środkom z EFS prawie 190 tys. osób rozpoczęło działalność gospodarczą. Wsparcie uzyskało też ponad 10 tys. podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielnie socjalne. Projekty z programu "Kapitał Ludzki", dot. m.in. szkoleń, stażów, edukacji, a także wspierające

"Gwarancje dla młodzieży" - 13,8 mld zł na wsparcie na rynku pracy

lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy. Według Kosiniaka-Kamysza sprawa godnego i stabilnego zatrudnienia młodych jest niezwykle intensywnie poruszana na forum Unii Europejskiej, a Polska jest jednym z krajów, które dodają własne argumenty na rzecz

Zapowiedzi z exposé to rozwój czy zwijanie?

zasiłkach na drugie i kolejne dziecko, a w rodzinach biedniejszych także na pierwsze. Kosztowne zapowiedzi Nawet jeśli w projektach zawarte będą rozwiązania ograniczające koszty - np. powiązanie niższego wieku emerytalnego ze stażem pracy lub/i restrykcyjna kontrola wydatków rodzin korzystających z 500

Małopolskie. Projekt MRPO przekazany do zaopiniowania stronie rządowej

stronie rządowej. Po przyjęciu jego ostatecznej wersji przez władze Małopolski dokument zostanie przesłany do Komisji Europejskiej, gdzie będzie negocjowany jego ostateczny kształt. Na realizację całego programu Małopolska otrzyma 2,875 mld euro z funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju

Okruszek wcale nie mały. Jak działa polska fabryka makaronu?

-y makaronu Tomasz Jarosiński siedzi rozparty w skórzanym fotelu, za nim na ścianie kilkanaście dyplomów. - Ten jest z Polskiej Izby Makaronów. Mamy teraz taki program unijny, promujemy spożywanie makaronu na Ukrainie - mówi. Dlaczego na Ukrainie? Nie wiadomo - decyzja Brukseli. Zaraz po ukończeniu

Coraz więcej osób korzysta z tzw. transferu zasiłku dla bezrobotnych

liczy się też np. staż pracy. "W przypadku Szwajcarii czy Austrii brana jest też pod uwagę liczba członków rodziny. Ma to znaczenie przy wyliczaniu wysokości zasiłku i długości okresu, na jaki jest on przyznawany" - dodała Cygan. Wicedyrektor opolskiego WUP zaznaczyła, że widać, iż rośnie

Opole. Zarząd województwa przyjął harmonogram naborów dla RPO

przedsiębiorców i pracowników czy godzenie życia zawodowego i prywatnego zapisano w opolskim RPO 95,2 mln euro. Samorządy będą mogły wydawać unijne pieniądze m.in. na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, drogi lokalne, ścieżki rowerowe, monitoring w miastach, zakup niskoemisyjnych autobusów czy infrastrukturę

Łódzkie. 54 mln zł z UE m.in. na przedszkola i szkolenia pracowników

mln zł. Obecnie do podziału w czterech konkursach jest 54,8 mln zł unijnych pieniędzy. Najwięcej - 30 mln zł - przeznaczonych jest na zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. W ramach konkursu do dofinansowania przewidziano projekty obejmujące: tworzenie przedszkoli

Opole. Pierwsze ogłoszenie o naborze z nowego RPO - na początku marca

zawodowego i prywatnego zapisano w opolskim RPO 95,2 mln euro. Samorządy będą mogły wydawać unijne pieniądze m.in. na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, drogi lokalne, ścieżki rowerowe, monitoring w miastach, zakup niskoemisyjnych autobusów czy infrastrukturę turystyczną. W RPO są też np. pieniądze dla

W Unii Europejskiej bez pracy jest ponad 5 mln młodych

- 7,7 proc. oraz w Austrii - 8,7 proc. Jest 6 mld euro We wtorek unijny komisarz ds. budżetu Janusz Lewandowski przypomniał, że w nowym budżecie UE na lata 2014-20 "po raz pierwszy mamy wyraźnie zarysowane środki - 6 mld euro na wspomaganie zatrudnienia młodych ludzi". Według polskiego

Batalia o 14 dni wypowiedzenia umowy na czas określony

wyglądać poprawione przepisy? - Długość terminu wypowiedzenia powinna zależeć od stażu pracy, a nie formy zatrudnienia - mówi Marek Lewandowski. W postępowaniu Komisji Europejskiej przeciwko Polsce uwzględnione zostały także inne zgłoszone przez związkowców zastrzeżenia, np. wbrew unijnym zasadom polskie

Lekarz rodzinny zarabia średnio 6216 zł brutto. O 700 zł więcej niż pediatra. A reszta? Sprawdzamy zarobki lekarzy

specjalizacji wynosi 5314 zł. 25 proc. pediatrów zarabia powyżej 7437 zł, a co czwarty z najkrótszym stażem może liczyć na nie więcej niż 3885 zł. Jak zarobki przedstawiają się w innych specjalizacjach? Średnie wynagrodzenie ginekologa to 4725 zł, okulisty 4200 zł, a kardiologa 4551 zł. Najwięcej średnio

KE zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny woj. opolskiego

, monitoring w miastach, zakup niskoemisyjnych autobusów czy infrastrukturę turystyczną. "To są też np. pieniądze dla uczniów szkół zawodowych na praktyki, staże; środki dla ich opiekunów i przedsiębiorców, którzy ich przyjmą. To są też pieniądze na dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków, na profilaktykę

Nowy pomysł UE - młodzi po studiach dostaną pracę/ staż/ szkolenie?

rynku pracy nie wystarczą, bo trzeba też silnej pomocy państwa. Skąd wziąć pieniądze na szkolenia, staże, zachęcanie pracodawców do przyjmowania młodych na praktyki? Strefa euro już radzi nad stworzeniem swego odrębnego budżetu, który pomagałby m.in. w reformach rynku pracy. Także część wspólnej unijnej

Lubelskie. 2,23 mld euro na program operacyjny regionu

otrzymać ma na realizację programu 2,23 mld euro z funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. To szósty pod względem wielkości budżet spośród wszystkich 16 regionalnych programów operacyjnych. Najwięcej pieniędzy, ponad 225 mld euro, ma być

MNiSW: Nauka ma być bliżej gospodarki

Sprawa numer jeden - wykorzystanie funduszy europejskich. - Musimy przygotować się do sprawnego i efektywnego wydawania różnych strumieni pieniędzy: z funduszy unijnych i z budżetu państwa. Bardzo istotne więc będzie tworzenie mechanizmów, które pozwolą uczelniom i instytutom badawczym jak

UE chce deregulować wolne zawody. W UE jest ich 740

izba lekarska musi ocenić kwalifikacje zawodowe, staże. Trzeba być członkiem izby, opłacić składki, ubezpieczenie i mieć zameldowanie w regionie, gdzie chce się mieć gabinet. Co więcej, w każdym landzie są inne wymagania - tłumaczy lekarka. Dejewska jest jednym z zaledwie kilkudziesięciu polskich

Kto będzie pracować dla Tuska? A kto dla Bieńkowskiej? Polacy rekrutują w Brukseli

Bieńkowskiej został też Niemiec Carsten Bermig, który ma 15 lat stażu w Komisji Europejskiej, w tym w gabinecie odchodzącej komisarz ds. polityki klimatycznej. Bermig mówi dobrze po polsku (jego żona jest Polką). Trzecim nie-Polakiem w siedmioosobowej grupie pełnoprawnych członków gabinetu jest 32-letni

Jak wydawaliśmy unijne fundusze? Z każdym rokiem coraz lepiej

dyrektora departamentu koordynacji wdrażania funduszy UE w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, wtedy zaczynała pracę w departamencie kontroli. Była jednym z niespełna 2 tys. urzędników, którzy w całym kraju mieli zarządzać 12,8 mld euro unijnej pomocy (dla porównania dziś takich urzędników jest 10 tys

Manifestacja OPZZ ws. wyższych płac w budżetówce. List do Ewy Kopacz

minimalnej płacy do połowy przeciętnego wynagrodzenia i ustalenie minimalnej stawki godzinowej bez względu na formę zatrudnienia, wyeliminowanie tzw. umów śmieciowych, samozatrudnienia i bezpłatnych staży. OPZZ domaga się też obniżenia podatków dla osób najmniej zarabiających, odmrożenia wzrostu wynagrodzeń

Plan "Polska po kryzysie". Co premier miał na myśli?

chciałby, aby jesienna reorganizacja rządu polegała tylko na okrojeniu jego kompetencji. Dlatego zaproponował likwidację Ministerstwa Skarbu. Liczy na to, że dostanie nadzór nad częścią spółek skarbu państwa, skoro są plany, aby zabrać mu energetykę. 2. Kolejny punkt to wykorzystanie funduszy unijnych na

Trzech na fotel prezesa URE, ale liczy się jeden

energetyki w Ministerstwie Gospodarki oraz jeszcze jednego, nieznanego nam chwilowo kandydata. Zdaniem naszych źródeł największe szanse na nominację ma właśnie Dąbrowski. To urzędnik państwowy z długoletnim stażem w Ministerstwie Gospodarki, absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Trudno

Skandynawskie programy walki z bezrobociem. Sprawdzą się w Polsce?

podatek dochodowy). Młodzi, czego chcecie? Reguły uzgodnione w lutym przez unijnych ministrów pracy są dość mgliste. Każde państwo ma przygotować własny system gwarancji. W ciągu czterech miesięcy od rejestracji w urzędzie młoda osoba poniżej 25. roku życia ma dostać ofertę pracy, stażu lub dalszego

Każdemu studentowi dają netbooka! Gdzie?

. - Już teraz widać, że staże wielu studentom pomagają nawiązać współpracę, a nawet znaleźć zatrudnienie jeszcze przed ukończeniem studiów. Za unijne pieniądze zakupiony został też sprzęt, na który zawsze polonistom brakowało pieniędzy: - Są sale multimedialne, rzutniki, projektory, sala komputerowa. To o

Fundusze UE: Polska wciąż jest liderem w wydawaniu unijnych pieniędzy

To ostatnia szansa na zdobycie dofinansowania z puli unijnych pieniędzy przeznaczonej na lata 2007-2013. Ponad 5 mld zł jest jeszcze w programie Kapitał Ludzki. Wsparcie ma trafić głównie na te działania, które są związane z rynkiem pracy i edukacją (np. szkolenia, staże, pomoc w rozwoju biznesu

Lekarstwo na kolejki w pośredniaku: rejestracja w soboty

do dyspozycji na różne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym zdobyte fundusze unijne. W tym roku już na starcie ma o 10 mln zł więcej. - Właśnie zaczęliśmy nabór na staże - mówi dyrektor Klamek.

W 2015 r. rząd będzie pracował m.in. nad ordynacją podatkową

W 2015 roku dojdzie też do zmian w Radzie Gospodarczej przy premierze, którą po b. premierze Janie Krzysztofie Bieleckim kierować będzie teraz europoseł PO, b. unijny komisarz ds budżetu Janusz Lewandowski. W Radzie mają również dodatkowo zasiadać specjaliści w zakresie energetyki i górnictwa

Wielkie odchudzanie lotniczych spółek. Związki zastrajkują?

W ostatnim czasie państwowe spółki lotnicze wzbudzają sporo emocji. LOT pod koniec 2012 r. dostał 400 mln zł pomocy publicznej i obecnie przechodzi gruntowną restrukturyzację. Przewoźnik czeka na decyzję Komisji Europejskiej, czy udzielona pomoc publiczna była zgodna z unijnymi zasadami. W dwóch

Wiemy już, jak wydamy 82 mld euro - najwięcej na infrastrukturę

, zwłaszcza te małe i średnie, nogami i rękami bronią się przed współpracą z naukowcami. Środki unijne to może być za mało, żeby ich do tego zachęcić. 18 mld zł na projekty miękkie, w tym walkę z bezrobociem W poprzedniej perspektywie staże, szkolenia czy pieniądze na zakładanie firm były finansowane z

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery