sprawozdanie budżetowe

psk, Bloomberg

Rekordowy deficyt budżetowy USA w grudniu

Rekordowy deficyt budżetowy USA w grudniu

Departament Skarbu ogłosił w środę w Waszyngtonie w miesięcznym sprawozdaniu budżetowym, że nadwyżka wydatków nad przychodami wzrosła w grudniu do 91,9 mld dol.

Chojna-Duch: RPP otrzymała zaudytowane sprawozdanie NBP

Rada Polityki Pieniężnej otrzymała zaakceptowane przez audytora sprawozdanie finansowe zarządu Narodowego Banku Polskiego zawierające rekomendację, aby NBP przekazał budżetowi ponad 4 mld zł - powiedziała Elżbieta Chojna-Duch, członek RPP.

MF: Deficyt budżetu wyniósł 67,6% planu po wrześniu wg finalnych danych

Warszawa, 30.10.2015 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec września br. odnotowano 31,14 mld zł deficytu, czyli 67,6% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując finalne dane. Wcześniej resort podawał - na bazie szacunkowych danych - że

MF: Deficyt budżetu wyniósł 56,1% planu po sierpniu wg finalnych danych

Warszawa, 01.10.2015 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec sierpnia br. odnotowano 25,86 mld zł deficytu, czyli 56,1% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując finalne dane. Wcześniej resort podawał - na bazie szacunkowych danych - że

Sejmowa komisja finansów rozpatruje opinie "branżowych" komisji do budżetu 2016

Komisja na rozpatrzenie tych opinii ma czas do końca tygodnia - zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem przyjęcie przez komisję finansów sprawozdania o całym projekcie ustawy budżetowej zaplanowane jest na 18 stycznia. We wtorek zaplanowane jest rozpatrzenie opinii sejmowych komisji zdrowia, a

MF: Deficyt budżetu wyniósł 56,7% planu po czerwcu wg finalnych danych

Warszawa, 31.07.2015 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec czerwca br. odnotowano 26,14 mld zł deficytu, czyli 56,7% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując finalne dane. Wcześniej resort podawał - na bazie szacunkowych danych - że

MF: Deficyt budżetu wyniósł 74,8% planu po październiku wg finalnych danych

;Sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń-październik 2015 roku", że po 10 miesiącach tego roku dochody budżetowe zrealizowano w 80,4%, pozyskując 238,91 mld zł, zaś wydatki zrealizowano w 79,6% (tj. 273,4 mld zł). W budżecie państwa na 2015 r. limit wydatków ustalono na 343,28

MF: tegoroczny deficyt budżetowy będzie większy o 3,9 mld zł

deficyt stanowił 74,8 proc. dopuszczonego w ustawie budżetowej na ten rok deficytu w wysokości 46 mld 80 mln zł. Zgodnie ze sprawozdaniem do końca października do kasy państwa z VAT wpłynęło ponad 102 mld 368 mln zł, czyli 76 proc. zaplanowanych na ten rok - 134 mld 630 mln zł - wpływów z tego podatku. W

PiS za odrzuceniem sprawozdania komisji dot. wykonania budżetu za 2013

Głos w debacie nad sprawozdaniem komisji finansów dotyczącym wykonania budżetu państwa za 2013 r. i udzieleniem rządowi absolutorium, a także sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w minionym roku, zabrała wiceprezes PiS Beata Szydło. "Za marnotrawienie publicznych pieniędzy

MF: Deficyt budżetu wyniósł 36,2% planu po kwietniu wg finalnych danych

Warszawa, 02.06.2015 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec kwietnia br. odnotowano 16,69 mld zł deficytu, czyli 36,2% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując finalne dane. Wcześniej resort podawał - na bazie szacunkowych danych - że

MF: Deficyt budżetu wyniósł 36,2% planu po marcu wg finalnych danych

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec marca br. odnotowano 16,66 mld zł deficytu, czyli 36,2% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując finalne dane. Wcześniej resort podawał, że deficyt na koniec marca br

MF: Deficyt budżetu wyniósł 1,3% planu po styczniu wg finalnych danych

Warszawa, 04.03.2015 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec stycznia br. odnotowano 586,93  mln zł deficytu, czyli 1,3% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując finalne dane. Wcześniej resort podawał, że deficyt na koniec

Kwiatkowski: NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu w 2013

większości przypadków pozytywnie oceniliśmy wykonanie budżetu w częściach budżetowych oraz realizację planów finansowych ujętych w ustawie budżetowej. Po trzecie, pozytywnie oceniliśmy rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdań budżetowych" - wskazał. Mówił, że nie został przekroczony limit wydatków i

MF: Deficyt w budżecie na 2015 r. zwiększy się o 3,9 mld zł do 49,98 mld zł

Warszawa 02.12.2015 (ISBnews) - Nowelizacja tegorocznej ustawy budżetowej zakłada zwiększenie deficytu budżetowego o 3,9 mld zł do 49,98 mld zł z 46,08 mld zł zakładanych wcześniej, podało Ministerstwo Finansów. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) może

Szydło: musimy przeprowadzić nowelę budżetu

zakładanego w tym miesiącu przez resort finansów w harmonogramie dochodów i wydatków budżetu państwa na 2015 r. Tym samym osiągnięty w październiku deficyt stanowił 74,8 proc. dopuszczonego w ustawie budżetowej na ten rok deficytu w wysokości 46 mld 80 mln zł. Zgodnie ze sprawozdaniem do końca października do

Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu 2014: Deficyt wyniósł 28,98 mld zł

Warszawa, 25.05.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2014 r. , poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Ostateczny deficyt budżetowy za ubiegły rok wyniósł ponad 28,98 mld zł. "Ustawa budżetowa na 2014 r. zakładała deficyt na kwotę

Kwiatkowski: NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu w 2013 r.

"W wyniku przeprowadzonych kontroli uznaliśmy, że sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych rzetelnie przedstawiają informacje dotyczące rozliczeń finansowych budżetu państwa. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości zostały skorygowane lub nie miały

Od 1 stycznia nowy podział kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

lipca następnego roku". Sprawozdanie takie ma być jawne i obejmować "w szczególności zestawienie wszystkich poniesionych w roku budżetowym kosztów działalności Komisji i Urzędu". "System finansowania KNF oparty o kontrybucje od GPW SA i KDPW SA był wprowadzany w diametralnie innych

Komisja finansów wysłuchała rekomendacji innych komisji do budżetu

tygodnia - zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem przyjęcie przez komisję finansów sprawozdania o całym projekcie ustawy budżetowej zaplanowane jest na 18 stycznia. We wtorek rozpatrywane były opinie sejmowych komisji zdrowia, komisji polityki społecznej i rodziny, komisji ochrony środowiska, komisji

Absolutorium dla rządu; Sejm przyjął sprawozdanie ws. budżetu

Unii Europejskiej. Z dokumentu wynika, iż w minionym roku polska gospodarka rozwijała się w tempie 1,6 proc. wobec 2 proc. w 2012 r. W sprawozdaniu podano, że średnioroczna inflacja wyniosła 0,9 proc. i była wyraźnie niższa od założeń w pierwotnej ustawie budżetowej (2,7 proc.), a także w tej

W Sejmie zakończyła się debata o wykonaniu budżetu za 2013 r.

Wykonanie ustawy budżetowej za 2013 r. pozytywnie oceniła Najwyższa Izba Kontroli. Budżetu bronił też minister finansów Mateusz Szczurek. Opozycja z kolei krytykowała rząd, zapowiadając głosowanie przeciw przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu i nieudzielenie rządowi absolutorium

W tym tygodniu Sejm wysłucha informacji o działalności NBP w 2013 r.

miesięcy od zakończenia roku budżetowego, by przedstawić sprawozdanie Sejmowi. Sprawozdanie zawiera m.in. informacje o: polityce pieniężnej, działaniach na rzecz stabilności systemu finansowego, zarządzaniu rezerwami dewizowymi czy działalności badawczej. Jak czytamy w dokumencie, w 2013 r. polityka

Eksperci: Partie bez pieniędzy z budżetu będą zależne od sponsorów

, że obowiązujący dziś w Polsce system finansowania partii politycznych sprzyja największym ugrupowaniom. Według niego potrzebna jest zmiana tego systemu, ale nie bezkrytyczne likwidowanie pieniędzy budżetowych. Zdaniem prof. Uziębły, jeśli do tego doprowadzimy, to się cofniemy. - Nie powinniśmy

W Sejmie rozpoczęła się debata dot. wykonania budżetu za 2013 r.

2 proc. w 2012 r. W sprawozdaniu podano, że średnioroczna inflacja wyniosła 0,9 proc. i była wyraźnie niższa od założeń w pierwotnej ustawie budżetowej (2,7 proc.), a także w tej nowelizowanej (1,6 proc.). Dodano, że wzrost inwestycji sektora prywatnego nie był w stanie zrekompensować dużego spadku

Absolutorium dla rządu; Sejm przyjął sprawozdanie ws. budżetu

Za przyjęciem sprawozdania i udzieleniem rządowi absolutorium głosowało 234 posłów, 208 było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosu. Sejmowa komisja finansów zajmowała się sprawozdaniem dot. wykonania budżetu pod koniec czerwca. Wynika z niego, że w 2013 r. dochody państwa wyniosły 279,1 mld zł

Eksperci: nowelizacja budżetu pozwoli na wyższe wydatki w 2016 r.

Główny ekonomista BIZ Banku Ignacy Morawski zwrócił uwagę, że resort finansów zapowiada, że w noweli tegoroczne wydatki będą niższe o 6,6 mld zł, tymczasem na podstawie miesięcznych sprawozdań wydawało się, że mogą one być niższe o znacznie większą kwotę, ok. 13-14 mld zł. "Można więc dojść

Łopata: PSL za sprawozdaniem komisji dot. wykonania budżetu za 2013 r.

W Sejmie trwa debata nad sprawozdaniem komisji finansów dotyczącym wykonania budżetu państwa za 2013 r. i udzieleniem rządowi absolutorium, a także sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w minionym roku. "W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego

Szczurek: wzrost płac w Polsce może i powinien być wyższy

W środę w Sejmie przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu oraz udzielenie rządowi absolutorium rekomendowała posłom Krystyna Skowrońska (PO) w imieniu sejmowej komisji finansów. Także Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykonanie ustawy budżetowej za rok 2014, jednak zgłosiła też uwagi

Sprawiedliwa Polska: budżet był chaotyczny

Jak mówił, założenia z ustawy budżetowej nie pokrywają się z wykonaniem budżetu. W ustawie zaplanowano wzrost gospodarczy na 2,2 proc., później w nowelizacji na 1,5 proc., a faktycznie wyniósł on 1,6 proc.; podobnie było z wykonaniem dochodów, wydatków, deficytem czy podatkami - wyliczał poseł

Sejmowa komisja finansów za absolutorium dla rządu

uchwale w sprawie przyjęcia sprawozdania z budżetu i udzielenia absolutorium. Jak mówił podczas obrad przewodniczący komisji finansów Dariusz Rosati, NIK, kontrolując wykonanie budżetu przez poszczególnych dysponentów danych części budżetowych, większości dała oceny pozytywne oraz oceny pozytywne z

W tym tygodniu Sejm ma zakończyć prace nad tegorocznym budżetem

wnieśli je bowiem w formie tzw. wniosków mniejszości. Wcześniej, na zaczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu, będzie miało miejsce tzw. drugie czytanie projektu. Szef sejmowej komisji finansów Andrzej Jaworski (PiS) przedstawi posłom sprawozdanie komisji z prac nad projektem budżetu. Ponieważ

"Parkiet": Ponad 6 mld złotych z NBP do budżetu

Rada Polityki Pieniężnej przyjęła sprawozdanie finansowe NBP za 2010 rok, które wykazuje 6,5 mld zł zysku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami NBP przekazuje budżetowi 95 proc. zysku. Zakładano, że wpłata z zysku banku centralnego wyniesie 1,7 mld zł. Więcej w "Parkiecie".

Senatorowie nie zgłosili poprawek do noweli budżetu

Grzegorz Bierecki (PiS) poinformował, przedstawiając sprawozdanie komisji budżetu i finansów publicznych z prac nad nowelą budżetu, że zarówno ta komisja, jak i pozostałe opowiedziały się za przyjęciem jej bez poprawek. Wyjaśnił, że ubytek dochodów z VAT sprawił, że konieczne stało się urealnienie

Senat: nowelizacja ustawy o izbach rolniczych - do prezydenta

, ekspertyz i innych działalności na forum UE. Składki za organizacje rolnicze opłacała Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRiR) z dotacji budżetowej, przedstawiała też sprawozdanie w tej sprawie ministrowi rolnictwa do 15 stycznia. Takie rozwiązanie było jednak kwestionowane przez niektóre organizacje rolnicze

W Sejmie pierwsze czytanie projektu budżetu na 2016 rok

zakłada, że komisja ta ma przygotować swoje sprawozdanie do 18 stycznia 2016 rok. 27 stycznia 2016 r. planowane jest drugie czytanie ustawy budżetowej na plenarnym posiedzeniu Sejmu, 29 stycznia trzecie czytanie i przyjęcie ustawy, do 22 lutego ma nad ustawą pracować Senat. 26 lutego 2016 r. Sejm ma

Rząd nie przedstawi w Sejmie informacji ws. strat podatkowych budżetu

opodatkowaniu firm działających w rajach podatkowych zaprzeczało Ministerstwo finansów. Resort tłumaczył, że ustawa o CFC ma charakter prewencyjny i na żadnym etapie prac nad nią nie zakładano "choćby przybliżonych szacunków dotyczących wpływu tej regulacji na poziom dochodów budżetowych". MF

Budżet 2013 na minusie. 42 mld deficytu

Polacy ostrożniej wydawali pieniądze. Wyhamowały inwestycje. Nasza gospodarka spowolniła. Choć gospodarka nie wpadła w recesję, to dopuszczalny limit deficytu poszedł w górę aż o 16 mld zł. Na szczęście zapisane w nowelizacji 51,6 mld zł się nie ziściło. Z przyjętego we wtorek przez rząd sprawozdania z

Wielka Brytania opodatkuje zagranicznych właścicieli domów?

Według nich resort finansów dokonał już prowizorycznej oceny kosztowej takiego przedsięwzięcia i oczekuje na ostateczną decyzję ministra George'a Osborne'a, zanim 4 grudnia złoży on rutynowe sprawozdanie budżetowe w formie tak zwanego oświadczenia jesiennego. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o izbach rolniczych

Rolniczych (KRiR) z dotacji budżetowej, przedstawiała też sprawozdanie w tej sprawie ministrowi rolnictwa do 15 stycznia. Takie rozwiązanie było jednak kwestionowane przez niektóre organizacje rolnicze, uwagi miał Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych (KZRKiOR) m.in. dlatego, że wydatki

MinFin: Deficyt budżetu wyniósł 20,22 mld zł po VI, tj. 50,3% rocznego planu

Warszawa, 08.08.2011 (ISB) - W budżecie państwa na koniec czerwca br. odnotowano 20,22 mld zł deficytu wobec rocznego planu wynoszącego 40,20 mld zł, podało Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń - czerwiec 2011 r. Stanowi to 50,3% planu na 2011 rok

MF: deficyt w budżecie po styczniu 2014 r. wyniósł 2 mld 601 mln zł

Deficyt po styczniu stanowi 5,5 proc. deficytu dopuszczonego w tegorocznej ustawie budżetowej w wysokości 47 mld 505 mln 145 tys. zł. Zgodnie z informacjami MF wydatki budżetu państwa w styczniu wyniosły 31 mld 876 mln 343 mln zł, co stanowi 9,8 proc. zaplanowanych w tym roku wydatków w wysokości

Będzie wyższy deficyt? Prawdopodobna nowelizacja budżetu

mld 385,3 mln zł zapisanych w tegorocznym budżecie. Pod koniec maja rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu w 2012 roku. Wyższy deficyt? Nowelizacja budżetu na 2013 rok, oprócz oszczędności po stronie wydatkowej, będzie się też najprawdopodobniej wiązała z podwyższeniem deficytu budżetowego

Finansowy sukces województwa opolskiego. Będzie nadwyżka budżetowa

tłumaczył skarbnik - wynika, iż za rok ubiegły region będzie miał nadwyżkę budżetową, która jest różnicą między zrealizowanymi dochodami a poniesionymi wydatkami. Z wyliczeń wykonanych na koniec grudnia 2013 roku wynikało, że nadwyżka wyniesie ponad 34,4 mln zł. Mazur zaznaczył jednak, że w ostatecznym

Opolskie. Województwo opolskie będzie mieć nadwyżkę budżetową

tłumaczył skarbnik - wynika, iż za rok ubiegły region będzie miał nadwyżkę budżetową, która jest różnicą między zrealizowanymi dochodami, a poniesionymi wydatkami. Z wyliczeń wykonanych na koniec grudnia 2013 roku wynikało, że nadwyżka wyniesie ponad 34,4 mln zł. Mazur zaznaczył jednak we wtorek, że w

W 2014 r. wpływy z VAT będą wyższe, niż zaplanowano w budżecie

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów poinformowało w tzw. operatywnym sprawozdaniu z wykonania tegorocznego budżetu, że wpływy z VAT po wrześniu wyniosły 93 mld 102 mln 980 tys. zł, co stanowiło 80,5 proc. z planowanych w tym roku wpływów z tego podatku w wysokości 115,7 mld zł. Dla porównania

MF: w 2014 r. wpływy z VAT będą wyższe niż zaplanowano w budżecie

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów poinformowało w tzw. operatywnym sprawozdaniu z wykonania tegorocznego budżetu, że wpływy z VAT po wrześniu wyniosły 93 mld 102 mln 980 tys. zł, co stanowiło 80,5 proc. z planowanych w tym roku wpływów z tego podatku w wysokości 115,7 mld zł. Dla porównania

MinFin: Deficyt budżetu wyniósł 17,5 mld zł po marcu, tj. 43,5% rocznego planu

Warszawa, 04.05.2011 (ISB) - W budżecie państwa na koniec marca br. odnotowano 17,50 mld zł deficytu wobec rocznego planu wynoszącego 40,20 mld zł, podało Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń - marzec 2011 r. Stanowi to 43,5% planu na 2011 rok

MinFin: Deficyt budżetu wyniósł 14,41 mld zł po lutym, tj. 35,8% rocznego planu

Warszawa, 05.04.2011 (ISB) - W budżecie państwa na koniec lutego br. odnotowano 14,41 mld zł deficytu wobec rocznego planu wynoszącego 40,20 mld zł, podało Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń - luty 2011 r. Stanowi to 35,8% planu na 2011 rok

Sejm znowelizował ustawę o izbach rolniczych

oraz Izby Rolnicze. Dotacja wynosiła 4 mln zł rocznie. Z tych pieniędzy opłacane były, oprócz składek, także koszty delegacji, ekspertyz i innych działalności na forum UE. Składki za organizacje rolnicze opłacała Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRiR) z dotacji budżetowej, przedstawiała też sprawozdanie

Komisja rolnictwa za finansowaniem składek rolniczych z budżetu

(KRiR) z dotacji budżetowej, przedstawiała też sprawozdanie w tej sprawie ministrowi rolnictwa do 15 stycznia. Takie rozwiązanie było kwestionowane przez niektóre organizacje rolnicze, uwagi miał Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych (KZRKiOR) m.in. dlatego, że wydatki organizacji

Senat za pożyczką dla Mazowsza na spłatę janosikowego

przyjmowane będą dochody i wydatki za rok bazowy wskazane w sprawozdaniach samorządów, z uwzględnieniem korekt złożonych do 30 czerwca roku budżetowego do właściwych regionalnych izb obrachunkowych. Teraz nowelą zajmie się Sejm.

PiS za nowelą budżetu na 2015, cała opozycja przeciw

Równocześnie posłowie zajmowali się projektem noweli tegorocznej ustawy okołobudżetowej. Ponieważ do obu projektów zgłoszono poprawki, ponownie trafiły one do komisji. Poseł Wiesław Janczyk (PiS), przedstawiając sprawozdanie komisji finansów publicznych z prac nad projektem nowelizacji budżetu

Belka: emisja nowych banknotów nie finansuje deficytu budżetowego

W środę prezes Belka przedstawiał w Sejmie sprawozdanie z działalności NBP w 2013 roku. "Chciałbym też odnieść się do komentarzy dotyczących emisji nowych banknotów w Polsce. Najpierw - dlaczego zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie emisji nowych banknotów w miejsce wycofywanych starych

Sejm.Komisja przeciw wnioskowi PiS dot. ustawy o rajach podatkowych

, że afera wokół ustawy o rajach podatkowych wybuchła na początku października i dlatego z tego okresu pochodzi wniosek jego klubu. Jak mówił, klub PiS nadal oczekuje na rzeczową odpowiedź resortu finansów, czy i jakie skutki budżetowe mogło wywołać tamto opóźnienie - mimo że ustawa obowiązuje od 1

Coraz więcej rolników stara się o zwrot podatku akcyzowego od paliwa

uzyskane od wojewodów. Ze sprawozdań tych wynika, że w ubiegłym roku wniosków o częściowy zwrot akcyzy było o ponad 13 tys. więcej niż w 2013 r., a kwota zwrotu była o 4,6 proc. wyższa niż rok wcześniej. Kwota zwrotu podatku, jaką dostaje rolnik, zależy od ilości zakupionego oleju napędowego; nie może to

Kluby opozycyjne przeciw zmianie reguły wydatkowej

zaakceptowała komisja finansów, gdzie przeprowadzono pierwsze czytanie. Wieczorem tego samego dnia odbyła się debata nad sprawozdaniem komisji. Posłowie klubów opozycyjnych bardzo ostro skrytykowali projekt. Była wiceminister finansów, posłanka PO Izabela Leszczyna podkreśliła, że "luzowanie reguły

"Żebyśmy tego fiaska nie mieli ponownie". Dodatkowe 356 milionów złotych na wybory w 2015 roku

obliczania wyników niedzielnego głosowania zawiódł system informatyczny, którego wykonawcę wyłoniło w przetargu Krajowe Biuro Wyborcze. Przetarg jeszcze w tym roku Z założeń ustawy budżetowej na 2015 r. wynika, że budżet KBW w 2015 r. wyniesie 51,5 mln zł. Dodatkowo zaplanowano blisko 356 mln zł rezerwy

Zielone światło ministrów. Polska może dłużej walczyć z deficytem

przyjąć stałą regułę wydatkową ograniczającą wydatki rządu i samorządów. Do 1 października br. Polska ma podjąć skuteczne działania oraz przedstawić szczegółowe sprawozdania na temat planowanej strategii konsolidacji budżetowej. Poza Polską dodatkowy czas na zmniejszenie nadmiernego deficytu finansów

Jaworski: możliwa poprawka zmniejszająca wzrost wynagrodzeń w NIK

zastanawiali się też nad zwiększeniem budżetu KRRiT. Środa była kolejnym dniem rozpatrywania przez sejmową Komisję finansów opinii pozostałych komisji na temat poszczególnych części budżetowych. Podczas popołudniowego omawiania części budżetu rozpatrywanego przez Komisję kultury i środków przekazu sporo

Sejm uzależnił regułę wydatkową od celu inflacyjnego NBP

samego dnia odbyła się debata nad sprawozdaniem komisji. Opozycja ostro skrytykowała projekt. Jeszcze bezpośrednio przed czwartkowym głosowaniem Paulina Hennig-Kloska (Nowoczesna) złożyła wniosek o odesłanie projektu do komisji, argumentując, że "luzowanie polityki finansowej w tym zakresie jest

Samorządy toną w długach. Rekordzista ma zadłużenie 2,5-krotnie większe niż roczny dochód [RANKING]

, opublikowanego przez dwutygodnik "Wspólnota". Podstawą rankingu jest wskaźnik zadłużenia samorządu do jego rocznego dochodu. Dane te pochodzą z oficjalnych sprawozdań prezentowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Autorzy rankingu uwzględnili również dane dotyczące zobowiązań zaciąganych

Projekt budżetu na 2010 r. wpłynął do Sejmu

Ministrów. W ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego rząd powinien przekazać Sejmowi sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa. Sejm ma 90 dni na podjęcie uchwały o udzieleniu rządowi absolutorium lub odmowie. Wcześniej Izba Niższa musi się jednak zapoznać z

Elektrobudowa podtrzymała jednostkową prognozę na 2011 rok

Warszawa, 31.08.2011 (ISB) – Spółka budowlana Elektrobudowa podtrzymała jednostkowe prognozy finansowe na 2011 rok po publikacji wyników za I półrocze, podała spółka w sprawozdaniu. W III kwartał 2011 roku spółka wkraczyła z portfelem zamówień w wysokości 836,8 mln zł, z którego do końca

PiS broni projektu budżetu na 2016 r., opozycja składa poprawki

. zagospodarowania zysku NBP. W środę w Sejmie zakończyła się debata związana z drugim czytaniem projektu budżetu na 2016 r. Projekt ponownie trafił do komisji finansów. Wcześniej przewodniczący tej komisji Andrzej Jaworski (PiS) przedstawiając pierwsze sprawozdanie z prac komisji nad projektem mówił, że budżet na

Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.

W komunikacie wskazano, że dochody budżetu w zeszłym roku wyniosły 279,1 mld zł, a wydatki 321,3 mld zł. Tym samym deficyt sięgnął 42,1 mld zł. "We wrześniu 2013 r. ustawa budżetowa została znowelizowana. Było to konieczne ze względu na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, który był

Niejasne efekty, zgubione dokumenty. NIK w magistracie

pierwszych postępowań na zakup usługi promocyjnej poprzez sport, przygotowywanego w roku 2010 przez Biuro Sportu. Sprawa ta jest już przedawniona - to odpowiedź, jaką otrzymała "Wyborcza". Magistrat nie wyegzekwował też od trzech klubów sportowych złożenia sprawozdań z realizacji zadań promocyjnych

Sejm.PiS zapowiada poprawkę podwyższającą stawkę podatku bankowego

opodatkowania miesięcznie. Jedynym powodem takiego działania jest wola uzyskania wpływów podatkowych na planowanym poziomie, który jest wpisany również do projektu ustawy budżetowej na rok 2016. Nie chcemy, aby te wpływy podatkowe zostały w znacznym stopniu uszczuplone" - zapowiedział. Wśród kolejnych

Sejm.PiS zapowiada poprawkę podwyższającą stawkę podatku bankowego

opodatkowania miesięcznie. Jedynym powodem takiego działania jest wola uzyskania wpływów podatkowych na planowanym poziomie, który jest wpisany również do projektu ustawy budżetowej na rok 2016. Nie chcemy, aby te wpływy podatkowe zostały w znacznym stopniu uszczuplone" - zapowiedział. Wśród kolejnych

"Jesteśmy po prostu biedni", czyli ile naprawdę zarabiają Polacy

mną a sąsiadem nadal byłyby takie same - mówi prof. Maria Drozdowicz-Bieć ze Szkoły Głównej Handlowej. - Jedynym efektem takiej podwyżki byłaby inflacja - dodaje. Na dodatek statystyka, którą dysponujemy co miesiąc, jest bardzo okrojona. Nie mamy w niej sprawozdań z najmniejszych firm, sfery

Długi wciąż rosną, a najbardziej w Chinach

: zadłużenie nieruchomości, szybki wzrost sektora "banków cienia" - nieregulowanych instytucji pożyczkowych - i pozabilansowe zadłużenie lokalnych rządów, nie wykazywane w oficjalnych sprawozdaniach budżetowych. Około 9 bln USD długów jest bezpośrednio lub pośrednio związanych z nieruchomościami

Średnia krajowa nie mówi, ile naprawdę zarabiamy

brutto. Każdy z nas chciałby zarabiać powyżej średniej. Niestety, matematyka mówi nam, że jest to niemożliwe. A na dodatek statystyka, którą dysponujemy co miesiąc, jest bardzo okrojona. Nie mamy w niej sprawozdań z najmniejszych firm, sfery budżetowej i sektora finansowego. Jeśli chcemy dokładnie

Senat: przepisy o 70-proc. podatku od odpraw wracają do komisji

Wcześniej w czwartek komisje budżetu i gospodarki opowiedziały się za przyjęciem zmian bez poprawek. Senator Krzysztof Mróz (PiS), przedstawiając sprawozdanie z prac komisji na posiedzeniu plenarnym Senatu mówił, że aby tego typu zmiany zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., muszą zostać

Rząd negatywnie o poselskim projekcie zmian w janosikowym

skutki dla budżetu państwa i budżetów województw. "Z wyliczeń wynika, że w 2015 r. poselskie rozwiązania skutkowałyby np. zmniejszeniem części regionalnej subwencji ogólnej dla województw o 419,2 mln zł, zwiększeniem wydatków budżetowych na tzw. część korygującą o 332,8 mln zł, ubytkiem dochodów dla

Śląskie. NIK negatywnie ocenia KZK GOP; Związek się broni

działalności i sprawozdawczości budżetowej i finansowej, a także przy postępowaniach ze skargami pasażerów. W najobszerniejszej części swego wystąpienia NIK wskazuje na przeprowadzenie przez Związek czterech przetargów na usługi przewozowe (warte łącznie blisko miliard złotych) w sposób ograniczający

Większość klubów za zmianą dot. lokowania pieniędzy na kontach MF

Drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych odbyło się w środę w Sejmie. Jacek Brzezinka (PO) przedstawiając sprawozdanie komisji finansów publicznych z prac nad projektem, powiedział, że jego istotą jest umożliwienie wykorzystania aktywów finansowych niektórych

Kotecki: Obroniliśmy się przed kryzysem, bo nie baliśmy się deficytu

roku, gdy zdjęto z Polski procedurę nadmiernego deficytu. Jednym z warunków tego zdjęcia było uznanie, że jesteśmy wiarygodni, jeśli chodzi o kontynuację konsolidacji finansów publicznych. Zdjęcie procedury to bowiem nie koniec. Teraz musimy dojść do średniookresowego celu budżetowego na poziomie -1

Kraków. Prezydent powołał zespoły ds. inwestycji wybranych w referendum

W referendum - które zostało zorganizowane równolegle z wyborami do Parlamentu Europejskiego - krakowianie odpowiadali na cztery pytania. Trzy z nich uzyskały ich akceptację: przeznaczenie większych środków budżetowych na budowę ścieżek rowerowych (85,18 proc. na tak), stworzenie systemu

Przedłużają się prace nad projektami dot. janosikowego

właściwy do spraw finansów publicznych mógł poinformować jednostki samorządu terytorialnego o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej i planowanych kwotach wpłat na rok 2015 r., niezbędnych do przygotowania projektów uchwał budżetowych, w ustawowym terminie". Podkreślono, że samorządy muszą

Dlaczego rząd powinien troszczyć się o budownictwo mieszkaniowe?

? - Sprawozdania finansowe największych spółek deweloperskich sugerują, że podatek CIT płacony przez te firmy średnio wynosi ok. 4 proc. ich przychodów ze sprzedaży mieszkań - odpowiada Andrzej Prajsnar. I przypomina, że do mieszkań naliczana jest 8-proc. stawka VAT. Analityk założył, że tylko część uczestników

UE.Prawie 7 mld euro nieprawidłowych wydatków z budżetu UE w 2013 r.

W środę Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) opublikował raport na temat budżetu UE w 2013 r. Kontrolerzy zaaprobowali sprawozdanie finansowe podkreślając jednocześnie, że zarządzanie wydatkami wymaga poprawy zarówno na poziomie UE, jak i w państwach członkowskich. W 2013 r. wydatki z budżetu UE

Jak wydać 1 mld zł z praw do emisji CO2?

niskoemisyjnymi technologiami. Co roku każde państwo musi przedstawić sprawozdanie, na co przeznaczyło środki z aukcji. Minister się tłumaczy Według naszych informacji resort środowiska zapytał Ministerstwo Finansów, co się stało z tymi pieniędzmi. Resort finansów tłumaczy, że pieniądze z aukcji nie są "

KE: emisja gazów cieplarnianych spadła do najniższych poziomów od 1990

, które przewiduje zwiększenie tego celu do 40 proc. w 2030 r. Sprawozdanie z postępu prac przygotowane dla Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich po raz pierwszy zawiera dane na temat wykorzystania dochodów budżetowych z aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami

Samorząd Mazowsza krytycznie o projekcie MF dot. janosikowego

. Tymczasem tylko w tym roku dziura budżetowa Mazowsza spowodowana niedoborem wpływów podatkowych, przy jednoczesnym obciążeniu janosikowym, wynosi około 250 mln zł. Obecny na konferencji prof. Hubert Izdebski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zwrócił uwagę, że proponowane w

Szczurek: kwestie janosikowego trzeba rozwiązać jak najszybciej

. średnich dochodów podatkowych, wyliczonych dla wszystkich województw. Obniżona do 35 proc. ma być kwota nadwyżki wpłacanej przez płatników na rzecz innych województw. Wpłaty będą mogły być niższe, jeżeli w trakcie roku budżetowego wpływy podatkowe województw spadną o więcej niż 10 proc. w porównaniu z

Ekspertka: podatek bankowy powinien służyć nie tylko zwiększaniu dochodów

do zwiększenia wpływów budżetowych państwa. "Można odnieść wrażenie, że wnioskodawcy w ogóle nie zauważają międzynarodowego kontekstu funkcjonowania tego podatku i nie widzą obiektywnej potrzeby reagowania na zmiany wprowadzane w Europie i na świecie. Nie dostrzegają rzeczywistych funkcji

Sejmowa podkomisja zajmie się projektami zmian dot. janosikowego

specjalna podkomisja. Przewodniczący komisji samorządowej Piotr Zgorzelski (PSL) zapowiedział, że podkomisja ta będzie pracować w przyszłym tygodniu, a 9 września komisje mogłyby rozpatrzyć jej sprawozdanie. W związku z tym drugie czytanie projektów mogłoby się odbyć podczas posiedzenia Sejmu 10-12

Z nieba do piekła. Jak Rewal wpadł w długi po uszy

dokumenty Rewala. Okazało się, że Rewal siedzi w długach po uszy. Jeszcze w 2011 r. RIO zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania gminnego budżetu. Potem były już negatywne opinie. W roku 2012 wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wyniósł 158 proc., a zobowiązania wymagalne ponad 10 mln zł. W

Bieńkowska komisarzem ds. budżetu? Wyciekła wstępna lista Komisji

ramach średniookresowej perspektywy finansowej i zapewniała płynny przebieg rocznej procedury budżetowej, co wymaga godzenia interesów między unijnymi instytucjami. W skład dyrekcji generalnej wchodzi między innymi departament księgowości Komisji, który sporządza sprawozdania finansowe Unii (sprawozdania

Szczurek: Od 2008 r. powstało 716 tys. miejsc pracy, tylko Niemcy byli lepsi

PiS złożyło podczas środowej debaty wniosek o odrzucenie sprawozdania komisji finansów dot. wykonania budżetu państwa za 2013 r. i nieudzielenie rządowi absolutorium. Partia zarzuca rządowi m.in. doprowadzenie do wzrostu długu publicznego, marnotrawienie środków publicznych. Wiceprezes PiS Beata

Szczurek odpowiada PiS: PO zwiększyło zatrudnienie, dba o finanse

PiS złożyło podczas środowej debaty wniosek o odrzucenie sprawozdania komisji finansów dot. wykonania budżetu państwa za 2013 r. i nieudzielenie rządowi absolutorium. Partia zarzuca rządowi m.in. doprowadzenie do wzrostu długu publicznego, marnotrawienie środków publicznych. Wiceprezes PiS Beata

Senatorowie złożyli 97 poprawek do budżetu. PiS: Recydywa Rostowskiego

, przedstawiając sprawozdanie z prac komisji nad ustawą, że budżet na 2014 r. jest odpowiedzialny i oszczędny. Dodał, że priorytetem budżetu na 2014 r. jest również przywrócenie stabilności finansów publicznych, poprawienie kondycji gospodarczej Polski i stworzenie szans na racjonalne wykorzystanie środków

Emerytury zepchnięto na boczny tor

wskaźników w sposób korzystny dla autora sprawozdania. Doświadczenie ostatnich kilkunastu lat dostarcza wielu przykładów praktyk kreatywnej księgowości budżetowej w krajach ubiegających się o przyjęcie wspólnej waluty europejskiej (nie tylko w Grecji) w celu spełnienia kryteriów z Maastricht. Innym

Rząd przyjął projekt założeń do zmian w ustawie o NBP

". W opisywanej przez "Wprost" rozmowie Belka powiedział, że "mamy zakaz finansowania przez Narodowy Bank Polski deficytu budżetowego". Na pytanie Sienkiewicza, co to oznacza, szef NBP mówił: "To znaczy, że Belka nie może - w odróżnieniu od Bank of England, R,serve f,d

Polska wykonała już duży wysiłek

października br. Polska ma podjąć "skuteczne działania" oraz przedstawić "szczegółowe sprawozdania na temat planowanej strategii konsolidacji budżetowej, która ma służyć osiągnięciu wyznaczonych celów". Chodzi o zbicie deficytu finansów publicznych do 3,6 proc. PKB w 2013 r. i 3,0 proc. PKB

Sprawozdawczość firm dla urzędu statystycznego

, tj. sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, przekazują osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą o liczbie pracujących powyżej 9 osób, a także jednostki sfery budżetowej bez względu na liczbę pracujących

Co powiedział Belka w Sejmie? Franki, banki, zielona wyspa

Prezes NBP przedstawił w Sejmie coroczne sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2014 roku. Oto najciekawsze, co powiedział posłom. * 1. "Nie wyśmiewam się z zielonej wyspy , To wielki sukces" - Zostawiam złotego w dobrej formie. Inflację na poziomie niespodziewanie

Ile naprawdę zarabia Polak? Połowa z nas powyżej 3115 zł brutto

niemożliwe. A na dodatek statystyka, którą dysponujemy co miesiąc, jest bardzo okrojona. Nie mamy w niej sprawozdań z najmniejszych firm, sfery budżetowej i sektora finansowego. Jeśli chcemy dokładnie dowiedzieć się, co w pensjach piszczy, musimy uzbroić się w cierpliwość. Jedynie raz na dwa lata GUS

Grecja przegłosowała 9,4 mld euro oszczędności na 2013 r.

2016 r. Od początku weekendu przeciwko oszczędnościom demonstrują greccy urzędnicy. Niepokoje pojawiają się i w innych krajach strefy euro. Na ulice w sobotę wyszli portugalscy żołnierze. Nie żeby stłumić protesty, ale żeby samemu zastrajkować przeciwko budżetowym cięciom. Z kolei w Hiszpanii protesty

Komisje sejmowe o projekcie nowelizacji budżetu

, jak wcześniej planowano. Nowelizacja ma także usankcjonować zaplanowane przez MF cięcia w wydatkach budżetowych na łączną kwotę ponad 21,13 mld zł. We wtorek Sejm skierował projekt do komisji finansów. W środę komisja omawiała sprawozdania komisji "branżowych" dotyczące projektu nowelizacji

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery