sprawozdanie budżetowe

psk, Bloomberg

Rekordowy deficyt budżetowy USA w grudniu

Rekordowy deficyt budżetowy USA w grudniu

Departament Skarbu ogłosił w środę w Waszyngtonie w miesięcznym sprawozdaniu budżetowym, że nadwyżka wydatków nad przychodami wzrosła w grudniu do 91,9 mld dol.

Przepisy dotyczące instytucji gospodarki budżetowej zostaną doprecyzowane

Przepisy dotyczące instytucji gospodarki budżetowej zostaną doprecyzowane - przewiduje podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego nowelizacja ustawy o finansach publicznych.

Chojna-Duch: RPP otrzymała zaudytowane sprawozdanie NBP

Rada Polityki Pieniężnej otrzymała zaakceptowane przez audytora sprawozdanie finansowe zarządu Narodowego Banku Polskiego zawierające rekomendację, aby NBP przekazał budżetowi ponad 4 mld zł - powiedziała Elżbieta Chojna-Duch, członek RPP.

MF: Deficyt budżetu wyniósł 67,6% planu po wrześniu wg finalnych danych

Warszawa, 30.10.2015 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec września br. odnotowano 31,14 mld zł deficytu, czyli 67,6% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując finalne dane. Wcześniej resort podawał - na bazie szacunkowych danych - że

MF: Deficyt budżetu wyniósł 56,1% planu po sierpniu wg finalnych danych

Warszawa, 01.10.2015 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec sierpnia br. odnotowano 25,86 mld zł deficytu, czyli 56,1% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując finalne dane. Wcześniej resort podawał - na bazie szacunkowych danych - że

PSL za absolutorium dla rządu: '14 był dobry dla gospodarki i finansów

procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski. Również sejmowa komisja finansów rekomenduje Sejmowi przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu oraz udzielenie rządowi absolutorium za ten okres. Także Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykonanie ustawy budżetowej za rok 2014, mimo wątpliwości. Rząd

Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.; absolutorium dla rządu

Za przyjęciem sprawozdania i udzieleniem rządowi absolutorium głosowało 257 posłów, 180 było przeciwnych, a 1 wstrzymał się od głosu. W ostatnią środę Sejm wysłuchał sprawozdania sejmowej komisji finansów nt. sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2014 r. oraz analizy Najwyższej Izby Kontroli

MF: Deficyt budżetu wyniósł 56,7% planu po czerwcu wg finalnych danych

Warszawa, 31.07.2015 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec czerwca br. odnotowano 26,14 mld zł deficytu, czyli 56,7% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując finalne dane. Wcześniej resort podawał - na bazie szacunkowych danych - że

Senat za większą przejrzystością instytucji gospodarki budżetowej

więcej niż o środki pieniężne z poprzednich okresów, pozostające w dyspozycji instytucji gospodarki budżetowej". Zakłada też, że do zadań dyrektora każdej IGB należeć będzie przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności instytucji. Podczas prac sejmowych posłowie wnieśli dwie poprawki do

PiS za odrzuceniem sprawozdania komisji dot. wykonania budżetu za 2013

Głos w debacie nad sprawozdaniem komisji finansów dotyczącym wykonania budżetu państwa za 2013 r. i udzieleniem rządowi absolutorium, a także sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w minionym roku, zabrała wiceprezes PiS Beata Szydło. "Za marnotrawienie publicznych pieniędzy

MF: Deficyt budżetu wyniósł 36,2% planu po kwietniu wg finalnych danych

Warszawa, 02.06.2015 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec kwietnia br. odnotowano 16,69 mld zł deficytu, czyli 36,2% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując finalne dane. Wcześniej resort podawał - na bazie szacunkowych danych - że

MF: Deficyt budżetu wyniósł 36,2% planu po marcu wg finalnych danych

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec marca br. odnotowano 16,66 mld zł deficytu, czyli 36,2% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując finalne dane. Wcześniej resort podawał, że deficyt na koniec marca br

Skowrońska: finanse publiczne nadal niezrównoważone

budżetową. Po drugie: w zdecydowanej większości przypadków pozytywnie oceniliśmy wykonanie budżetu w poszczególnych częściach budżetu państwa oraz realizację planów finansowych ujętych w ustawie budżetowej. Po trzecie: stwierdziliśmy, że księgi rachunkowe i sprawozdania budżetowe są rzetelne"

Skowrońska: finanse publiczne nadal niezrównoważone

Skowrońska przedstawiła posłom sprawozdanie komisji nt. sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2014 r. Zwróciła uwagę w swoim wystąpieniu, że warunki realizacji budżetu w 2014 r. okazały się lepsze niż wcześniej oczekiwano: wzrost PKB był wyższy niż planowano, wyższe były dochody, a wydatki

MF: Deficyt budżetu wyniósł 1,3% planu po styczniu wg finalnych danych

Warszawa, 04.03.2015 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec stycznia br. odnotowano 586,93  mln zł deficytu, czyli 1,3% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując finalne dane. Wcześniej resort podawał, że deficyt na koniec

Zjednoczona Prawica przeciw udzieleniu rządowi absolutorium

sprawozdania z realizacji budżetu oraz udzielenie rządowi absolutorium za ten okres. Także Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykonanie ustawy budżetowej za rok 2014, mimo wątpliwości. Szef NIK Krzysztof Kwiatkowski mówił wcześniej w środę w Sejmie, że w 2014 nie poprawiła się skuteczność poboru

SLD: budżet był zły i jego wykonanie nienajlepsze

. Sejmowa komisja finansów rekomenduje Sejmowi przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu oraz udzielenie rządowi absolutorium za ten okres. Także Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykonanie ustawy budżetowej za rok 2014, mimo wątpliwości. Rząd podjął uchwałę ws. sprawozdania z wykonania budżetu

Kwiatkowski: NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu w 2013

większości przypadków pozytywnie oceniliśmy wykonanie budżetu w częściach budżetowych oraz realizację planów finansowych ujętych w ustawie budżetowej. Po trzecie, pozytywnie oceniliśmy rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdań budżetowych" - wskazał. Mówił, że nie został przekroczony limit wydatków i

PiS zagłosuje przeciw absolutorium dla rządu

komisja finansów rekomenduje Sejmowi przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu oraz udzielenie rządowi absolutorium za ten okres. Także Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykonanie ustawy budżetowej za rok 2014, mimo wątpliwości. Rząd podjął uchwałę ws. sprawozdania z wykonania budżetu państwa

MF: Deficyt budżetu wyniósł 57,3% planu po październiku wg finalnych danych

Warszawa, 01.12.2014 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec października br. odnotowano 27,23 mld zł deficytu, czyli 57,3% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując finalne dane. Wcześniej resort podawał, że deficyt na koniec

Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu 2014: Deficyt wyniósł 28,98 mld zł

Warszawa, 25.05.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2014 r. , poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Ostateczny deficyt budżetowy za ubiegły rok wyniósł ponad 28,98 mld zł. "Ustawa budżetowa na 2014 r. zakładała deficyt na kwotę

Sejm przyjął sprawozdanie KRRiT z działalności w 2014 r.

środowej debaty w Sejmie poparcie dla sprawozdania zapowiedziały kluby PO, PSL i SLD; głosowanie przeciw - klub PiS. Przewodniczący KRRiT Jan Dworak mówił w środę w Sejmie, że w 2014 r. KRRiT odprowadziła do budżetu państwa blisko 28 mln zł - o 49 proc. więcej, niż zakładano w ustawie budżetowej

Skowrońska: finanse publiczne nadal niezrównoważone

Skowrońska (PO). Skowrońska przedstawiła posłom stanowisko komisji nt. sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2014 r. Poinformowała, że komisja rekomenduje przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2014 r. oraz udzielenie rządowi absolutorium za ten okres. "Natomiast zgodnie z zapisem

Klub PO za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

rekomenduje Sejmowi przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu oraz udzielenie rządowi absolutorium za ten okres. Także Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykonanie ustawy budżetowej za rok 2014, mimo wątpliwości. Rząd podjął uchwałę ws. sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2014 r. pod koniec

Kwiatkowski: NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu w 2013 r.

"W wyniku przeprowadzonych kontroli uznaliśmy, że sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych rzetelnie przedstawiają informacje dotyczące rozliczeń finansowych budżetu państwa. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości zostały skorygowane lub nie miały

Absolutorium dla rządu; Sejm przyjął sprawozdanie ws. budżetu

Unii Europejskiej. Z dokumentu wynika, iż w minionym roku polska gospodarka rozwijała się w tempie 1,6 proc. wobec 2 proc. w 2012 r. W sprawozdaniu podano, że średnioroczna inflacja wyniosła 0,9 proc. i była wyraźnie niższa od założeń w pierwotnej ustawie budżetowej (2,7 proc.), a także w tej

W Sejmie zakończyła się debata o wykonaniu budżetu za 2013 r.

Wykonanie ustawy budżetowej za 2013 r. pozytywnie oceniła Najwyższa Izba Kontroli. Budżetu bronił też minister finansów Mateusz Szczurek. Opozycja z kolei krytykowała rząd, zapowiadając głosowanie przeciw przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu i nieudzielenie rządowi absolutorium

Bez poprawek Senatu do ustawy o objęciu BFG regułą wydatkową

wprowadzanej zmiany począwszy od roku 2016, konieczne jest skorygowanie kwoty wydatków, uchwalonej w ustawie budżetowej na rok 2015, stanowiącej punkt startowy dla roku 2016. "W tym celu do kwoty wydatków na rok 2015 należy dodać kwotę odpowiadającą wydatkom BFG w roku 2014, określonym w sprawozdaniu

Posłowie za objęciem BFG regułą wydatkową

wprowadzanej zmiany począwszy od roku 2016, konieczne jest skorygowanie kwoty wydatków, uchwalonej w ustawie budżetowej na rok 2015, stanowiącej punkt startowy dla roku 2016. "W tym celu do kwoty wydatków na rok 2015 należy dodać kwotę odpowiadającą wydatkom BFG w roku 2014, określonym w sprawozdaniu

W tym tygodniu Sejm wysłucha informacji o działalności NBP w 2013 r.

miesięcy od zakończenia roku budżetowego, by przedstawić sprawozdanie Sejmowi. Sprawozdanie zawiera m.in. informacje o: polityce pieniężnej, działaniach na rzecz stabilności systemu finansowego, zarządzaniu rezerwami dewizowymi czy działalności badawczej. Jak czytamy w dokumencie, w 2013 r. polityka

Eksperci: Partie bez pieniędzy z budżetu będą zależne od sponsorów

, że obowiązujący dziś w Polsce system finansowania partii politycznych sprzyja największym ugrupowaniom. Według niego potrzebna jest zmiana tego systemu, ale nie bezkrytyczne likwidowanie pieniędzy budżetowych. Zdaniem prof. Uziębły, jeśli do tego doprowadzimy, to się cofniemy. - Nie powinniśmy

Sejm. Większość klubów za przyjęciem sprawozdania KRRiT za 2014 r.

sprawozdanie przewodniczący KRRiT Jan Dworak, w 2014 r. KRRiT odprowadziła do budżetu państwa blisko 28 mln zł - o 49 proc. więcej niż zakładano w ustawie budżetowej. Większość środków pochodziło z opłat koncesyjnych - 27,3 mln zł. Na realizację zadań programowych, Rada przekazała nadawcom 750 mln zł z wpływów

Prezydent podpisał ustawę ws. kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

sprawozdanie ze swojej działalności w terminie do dnia 31 lipca następnego roku. Sprawozdanie takie ma być jawne i obejmować "w szczególności zestawienie wszystkich poniesionych w roku budżetowym kosztów działalności Komisji i Urzędu".

W Sejmie rozpoczęła się debata dot. wykonania budżetu za 2013 r.

2 proc. w 2012 r. W sprawozdaniu podano, że średnioroczna inflacja wyniosła 0,9 proc. i była wyraźnie niższa od założeń w pierwotnej ustawie budżetowej (2,7 proc.), a także w tej nowelizowanej (1,6 proc.). Dodano, że wzrost inwestycji sektora prywatnego nie był w stanie zrekompensować dużego spadku

Absolutorium dla rządu; Sejm przyjął sprawozdanie ws. budżetu

Za przyjęciem sprawozdania i udzieleniem rządowi absolutorium głosowało 234 posłów, 208 było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosu. Sejmowa komisja finansów zajmowała się sprawozdaniem dot. wykonania budżetu pod koniec czerwca. Wynika z niego, że w 2013 r. dochody państwa wyniosły 279,1 mld zł

Komisja finansów za udzieleniem rządowi absolutorium za 2014 r.

Za projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu opowiedziało się 23 posłów, a 12 było przeciw. Komisja jednogłośnie poparła natomiast wniosek Henryka Kowalczyka z PiS, by w uchwale tej znalazła się informacja o negatywnej ocenie wykonania budżetu

Szczurek: wzrost płac w Polsce może i powinien być wyższy

W środę w Sejmie przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu oraz udzielenie rządowi absolutorium rekomendowała posłom Krystyna Skowrońska (PO) w imieniu sejmowej komisji finansów. Także Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykonanie ustawy budżetowej za rok 2014, jednak zgłosiła też uwagi

Szczurek: wzrost płac w Polsce może i powinien być wyższy

W środę w Sejmie przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu oraz udzielenie rządowi absolutorium rekomendowała posłom Krystyna Skowrońska (PO) w imieniu sejmowej komisji finansów. Także Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykonanie ustawy budżetowej za rok 2014, jednak zgłosiła też uwagi

Łopata: PSL za sprawozdaniem komisji dot. wykonania budżetu za 2013 r.

W Sejmie trwa debata nad sprawozdaniem komisji finansów dotyczącym wykonania budżetu państwa za 2013 r. i udzieleniem rządowi absolutorium, a także sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w minionym roku. "W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego

Sprawiedliwa Polska: budżet był chaotyczny

Jak mówił, założenia z ustawy budżetowej nie pokrywają się z wykonaniem budżetu. W ustawie zaplanowano wzrost gospodarczy na 2,2 proc., później w nowelizacji na 1,5 proc., a faktycznie wyniósł on 1,6 proc.; podobnie było z wykonaniem dochodów, wydatków, deficytem czy podatkami - wyliczał poseł

Sejmowa komisja finansów za absolutorium dla rządu

uchwale w sprawie przyjęcia sprawozdania z budżetu i udzielenia absolutorium. Jak mówił podczas obrad przewodniczący komisji finansów Dariusz Rosati, NIK, kontrolując wykonanie budżetu przez poszczególnych dysponentów danych części budżetowych, większości dała oceny pozytywne oraz oceny pozytywne z

"Parkiet": Ponad 6 mld złotych z NBP do budżetu

Rada Polityki Pieniężnej przyjęła sprawozdanie finansowe NBP za 2010 rok, które wykazuje 6,5 mld zł zysku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami NBP przekazuje budżetowi 95 proc. zysku. Zakładano, że wpłata z zysku banku centralnego wyniesie 1,7 mld zł. Więcej w "Parkiecie".

Senat: nowelizacja ustawy o izbach rolniczych - do prezydenta

, ekspertyz i innych działalności na forum UE. Składki za organizacje rolnicze opłacała Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRiR) z dotacji budżetowej, przedstawiała też sprawozdanie w tej sprawie ministrowi rolnictwa do 15 stycznia. Takie rozwiązanie było jednak kwestionowane przez niektóre organizacje rolnicze

Rząd nie przedstawi w Sejmie informacji ws. strat podatkowych budżetu

opodatkowaniu firm działających w rajach podatkowych zaprzeczało Ministerstwo finansów. Resort tłumaczył, że ustawa o CFC ma charakter prewencyjny i na żadnym etapie prac nad nią nie zakładano "choćby przybliżonych szacunków dotyczących wpływu tej regulacji na poziom dochodów budżetowych". MF

Budżet 2013 na minusie. 42 mld deficytu

Polacy ostrożniej wydawali pieniądze. Wyhamowały inwestycje. Nasza gospodarka spowolniła. Choć gospodarka nie wpadła w recesję, to dopuszczalny limit deficytu poszedł w górę aż o 16 mld zł. Na szczęście zapisane w nowelizacji 51,6 mld zł się nie ziściło. Z przyjętego we wtorek przez rząd sprawozdania z

Wielka Brytania opodatkuje zagranicznych właścicieli domów?

Według nich resort finansów dokonał już prowizorycznej oceny kosztowej takiego przedsięwzięcia i oczekuje na ostateczną decyzję ministra George'a Osborne'a, zanim 4 grudnia złoży on rutynowe sprawozdanie budżetowe w formie tak zwanego oświadczenia jesiennego. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o izbach rolniczych

Rolniczych (KRiR) z dotacji budżetowej, przedstawiała też sprawozdanie w tej sprawie ministrowi rolnictwa do 15 stycznia. Takie rozwiązanie było jednak kwestionowane przez niektóre organizacje rolnicze, uwagi miał Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych (KZRKiOR) m.in. dlatego, że wydatki

MF: deficyt w budżecie po styczniu 2014 r. wyniósł 2 mld 601 mln zł

Deficyt po styczniu stanowi 5,5 proc. deficytu dopuszczonego w tegorocznej ustawie budżetowej w wysokości 47 mld 505 mln 145 tys. zł. Zgodnie z informacjami MF wydatki budżetu państwa w styczniu wyniosły 31 mld 876 mln 343 mln zł, co stanowi 9,8 proc. zaplanowanych w tym roku wydatków w wysokości

MinFin: Deficyt budżetu wyniósł 20,22 mld zł po VI, tj. 50,3% rocznego planu

Warszawa, 08.08.2011 (ISB) - W budżecie państwa na koniec czerwca br. odnotowano 20,22 mld zł deficytu wobec rocznego planu wynoszącego 40,20 mld zł, podało Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń - czerwiec 2011 r. Stanowi to 50,3% planu na 2011 rok

Będzie wyższy deficyt? Prawdopodobna nowelizacja budżetu

mld 385,3 mln zł zapisanych w tegorocznym budżecie. Pod koniec maja rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu w 2012 roku. Wyższy deficyt? Nowelizacja budżetu na 2013 rok, oprócz oszczędności po stronie wydatkowej, będzie się też najprawdopodobniej wiązała z podwyższeniem deficytu budżetowego

W 2014 r. wpływy z VAT będą wyższe, niż zaplanowano w budżecie

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów poinformowało w tzw. operatywnym sprawozdaniu z wykonania tegorocznego budżetu, że wpływy z VAT po wrześniu wyniosły 93 mld 102 mln 980 tys. zł, co stanowiło 80,5 proc. z planowanych w tym roku wpływów z tego podatku w wysokości 115,7 mld zł. Dla porównania

MF: w 2014 r. wpływy z VAT będą wyższe niż zaplanowano w budżecie

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów poinformowało w tzw. operatywnym sprawozdaniu z wykonania tegorocznego budżetu, że wpływy z VAT po wrześniu wyniosły 93 mld 102 mln 980 tys. zł, co stanowiło 80,5 proc. z planowanych w tym roku wpływów z tego podatku w wysokości 115,7 mld zł. Dla porównania

Finansowy sukces województwa opolskiego. Będzie nadwyżka budżetowa

tłumaczył skarbnik - wynika, iż za rok ubiegły region będzie miał nadwyżkę budżetową, która jest różnicą między zrealizowanymi dochodami a poniesionymi wydatkami. Z wyliczeń wykonanych na koniec grudnia 2013 roku wynikało, że nadwyżka wyniesie ponad 34,4 mln zł. Mazur zaznaczył jednak, że w ostatecznym

Opolskie. Województwo opolskie będzie mieć nadwyżkę budżetową

tłumaczył skarbnik - wynika, iż za rok ubiegły region będzie miał nadwyżkę budżetową, która jest różnicą między zrealizowanymi dochodami, a poniesionymi wydatkami. Z wyliczeń wykonanych na koniec grudnia 2013 roku wynikało, że nadwyżka wyniesie ponad 34,4 mln zł. Mazur zaznaczył jednak we wtorek, że w

MinFin: Deficyt budżetu wyniósł 17,5 mld zł po marcu, tj. 43,5% rocznego planu

Warszawa, 04.05.2011 (ISB) - W budżecie państwa na koniec marca br. odnotowano 17,50 mld zł deficytu wobec rocznego planu wynoszącego 40,20 mld zł, podało Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń - marzec 2011 r. Stanowi to 43,5% planu na 2011 rok

Sejm znowelizował ustawę o izbach rolniczych

oraz Izby Rolnicze. Dotacja wynosiła 4 mln zł rocznie. Z tych pieniędzy opłacane były, oprócz składek, także koszty delegacji, ekspertyz i innych działalności na forum UE. Składki za organizacje rolnicze opłacała Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRiR) z dotacji budżetowej, przedstawiała też sprawozdanie

Komisja rolnictwa za finansowaniem składek rolniczych z budżetu

(KRiR) z dotacji budżetowej, przedstawiała też sprawozdanie w tej sprawie ministrowi rolnictwa do 15 stycznia. Takie rozwiązanie było kwestionowane przez niektóre organizacje rolnicze, uwagi miał Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych (KZRKiOR) m.in. dlatego, że wydatki organizacji

MinFin: Deficyt budżetu wyniósł 14,41 mld zł po lutym, tj. 35,8% rocznego planu

Warszawa, 05.04.2011 (ISB) - W budżecie państwa na koniec lutego br. odnotowano 14,41 mld zł deficytu wobec rocznego planu wynoszącego 40,20 mld zł, podało Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń - luty 2011 r. Stanowi to 35,8% planu na 2011 rok

Senat za pożyczką dla Mazowsza na spłatę janosikowego

przyjmowane będą dochody i wydatki za rok bazowy wskazane w sprawozdaniach samorządów, z uwzględnieniem korekt złożonych do 30 czerwca roku budżetowego do właściwych regionalnych izb obrachunkowych. Teraz nowelą zajmie się Sejm.

Belka: emisja nowych banknotów nie finansuje deficytu budżetowego

W środę prezes Belka przedstawiał w Sejmie sprawozdanie z działalności NBP w 2013 roku. "Chciałbym też odnieść się do komentarzy dotyczących emisji nowych banknotów w Polsce. Najpierw - dlaczego zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie emisji nowych banknotów w miejsce wycofywanych starych

Coraz więcej rolników stara się o zwrot podatku akcyzowego od paliwa

uzyskane od wojewodów. Ze sprawozdań tych wynika, że w ubiegłym roku wniosków o częściowy zwrot akcyzy było o ponad 13 tys. więcej niż w 2013 r., a kwota zwrotu była o 4,6 proc. wyższa niż rok wcześniej. Kwota zwrotu podatku, jaką dostaje rolnik, zależy od ilości zakupionego oleju napędowego; nie może to

Sejm.Komisja przeciw wnioskowi PiS dot. ustawy o rajach podatkowych

, że afera wokół ustawy o rajach podatkowych wybuchła na początku października i dlatego z tego okresu pochodzi wniosek jego klubu. Jak mówił, klub PiS nadal oczekuje na rzeczową odpowiedź resortu finansów, czy i jakie skutki budżetowe mogło wywołać tamto opóźnienie - mimo że ustawa obowiązuje od 1

MinFin: Deficyt budżetu wyniósł 42,61 mld zł po listopadzie, tj. 81,6% planu

Warszawa, 03.01.2011 (ISB) - W budżecie państwa na koniec listopada ubr. odnotowano 42,61 mld zł deficytu wobec rocznego planu wynoszącego 52,21 mld zł, podało Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń - listopad 2010 r. Stanowi to 81,6% planu na 2010

"Żebyśmy tego fiaska nie mieli ponownie". Dodatkowe 356 milionów złotych na wybory w 2015 roku

obliczania wyników niedzielnego głosowania zawiódł system informatyczny, którego wykonawcę wyłoniło w przetargu Krajowe Biuro Wyborcze. Przetarg jeszcze w tym roku Z założeń ustawy budżetowej na 2015 r. wynika, że budżet KBW w 2015 r. wyniesie 51,5 mln zł. Dodatkowo zaplanowano blisko 356 mln zł rezerwy

MinFin: Deficyt budżetu wyniósł 41,89 mld zł po październiku, tj. 80,2% planu

Warszawa, 02.12.2010 (ISB) - W budżecie państwa na koniec października br. odnotowano 41,89 mld zł deficytu wobec rocznego planu wynoszącego 52,21 mld zł, podało Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń - październik 2010 r. Stanowi to 80,2% planu na

Pitera: trzeba zrezygnować z zasady dyskontynuacji prac legislacyjnych

. Istniejące ustawowe wyjątki od zasady dyskontynuacji dotyczą: projektów ustaw wniesionych jako inicjatywa obywatelska, sprawozdania sejmowej komisji śledczej nierozpatrzonego w poprzedniej kadencji Sejmu, postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej i postępowania w sejmowej Komisji ds. Unii

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Większość poprawek zaproponowanych przez Senat miała charakter uzupełniający. W myśl pierwszej Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego będzie przedstawiał sprawozdanie z działalności również Senatowi. Druga poprawka senacka przewiduje, że do opiniowania

Zielone światło ministrów. Polska może dłużej walczyć z deficytem

przyjąć stałą regułę wydatkową ograniczającą wydatki rządu i samorządów. Do 1 października br. Polska ma podjąć skuteczne działania oraz przedstawić szczegółowe sprawozdania na temat planowanej strategii konsolidacji budżetowej. Poza Polską dodatkowy czas na zmniejszenie nadmiernego deficytu finansów

Rostowski: Deficyt budżetu centralnego wyniósł poniżej 45 mld zł w 2010 r.

Warszawa, 10.01.2011 (ISB) - Deficyt budżetu centralnego wyniósł na koniec ub. roku poniżej 45,0 mld zł wobec zapisanych w ustawie budżetowej 52,2 mld zł, poinformował w poniedziałek minister finansów Jacek Rostowski. Ostatnio rząd planował, że deficyt za cały 2010 rok wyniesie ok. 48,3 mld zł

Samorządy toną w długach. Rekordzista ma zadłużenie 2,5-krotnie większe niż roczny dochód [RANKING]

, opublikowanego przez dwutygodnik "Wspólnota". Podstawą rankingu jest wskaźnik zadłużenia samorządu do jego rocznego dochodu. Dane te pochodzą z oficjalnych sprawozdań prezentowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Autorzy rankingu uwzględnili również dane dotyczące zobowiązań zaciąganych

Projekt budżetu na 2010 r. wpłynął do Sejmu

Ministrów. W ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego rząd powinien przekazać Sejmowi sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa. Sejm ma 90 dni na podjęcie uchwały o udzieleniu rządowi absolutorium lub odmowie. Wcześniej Izba Niższa musi się jednak zapoznać z

Elektrobudowa podtrzymała jednostkową prognozę na 2011 rok

Warszawa, 31.08.2011 (ISB) – Spółka budowlana Elektrobudowa podtrzymała jednostkowe prognozy finansowe na 2011 rok po publikacji wyników za I półrocze, podała spółka w sprawozdaniu. W III kwartał 2011 roku spółka wkraczyła z portfelem zamówień w wysokości 836,8 mln zł, z którego do końca

Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.

W komunikacie wskazano, że dochody budżetu w zeszłym roku wyniosły 279,1 mld zł, a wydatki 321,3 mld zł. Tym samym deficyt sięgnął 42,1 mld zł. "We wrześniu 2013 r. ustawa budżetowa została znowelizowana. Było to konieczne ze względu na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, który był

MinFin: Dane o szacunkowym wykonaniu budżetu za 2010 r. po 1 lutego

1 lutego 2010 r." - czytamy w komunikacie resortu. W poniedziałek minister finansów Jacek Rostowski poinformował, że deficyt budżetu centralnego wyniósł na koniec ub. roku poniżej 45,0 mld zł wobec zapisanych w ustawie budżetowej 52,2 mld zł. Wcześniej rząd zapowiadał, że deficyt za cały 2010

Długi wciąż rosną, a najbardziej w Chinach

: zadłużenie nieruchomości, szybki wzrost sektora "banków cienia" - nieregulowanych instytucji pożyczkowych - i pozabilansowe zadłużenie lokalnych rządów, nie wykazywane w oficjalnych sprawozdaniach budżetowych. Około 9 bln USD długów jest bezpośrednio lub pośrednio związanych z nieruchomościami

Niejasne efekty, zgubione dokumenty. NIK w magistracie

pierwszych postępowań na zakup usługi promocyjnej poprzez sport, przygotowywanego w roku 2010 przez Biuro Sportu. Sprawa ta jest już przedawniona - to odpowiedź, jaką otrzymała "Wyborcza". Magistrat nie wyegzekwował też od trzech klubów sportowych złożenia sprawozdań z realizacji zadań promocyjnych

Komisja: Od 2016 r. wątpliwości rozstrzygane będą na korzyść podatników

Sejmowa komisja finansów przyjęła sprawozdanie podkomisji ds. monitorowania systemu podatkowego z prac nad projektami zmian w Ordynacji podatkowej zgłoszonymi przez prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz Senat. Teraz projekt - powstały z połączenia propozycji prezydenta i senatorów - trafi do

Rząd negatywnie o poselskim projekcie zmian w janosikowym

skutki dla budżetu państwa i budżetów województw. "Z wyliczeń wynika, że w 2015 r. poselskie rozwiązania skutkowałyby np. zmniejszeniem części regionalnej subwencji ogólnej dla województw o 419,2 mln zł, zwiększeniem wydatków budżetowych na tzw. część korygującą o 332,8 mln zł, ubytkiem dochodów dla

Śląskie. NIK negatywnie ocenia KZK GOP; Związek się broni

działalności i sprawozdawczości budżetowej i finansowej, a także przy postępowaniach ze skargami pasażerów. W najobszerniejszej części swego wystąpienia NIK wskazuje na przeprowadzenie przez Związek czterech przetargów na usługi przewozowe (warte łącznie blisko miliard złotych) w sposób ograniczający

Kotecki: Obroniliśmy się przed kryzysem, bo nie baliśmy się deficytu

roku, gdy zdjęto z Polski procedurę nadmiernego deficytu. Jednym z warunków tego zdjęcia było uznanie, że jesteśmy wiarygodni, jeśli chodzi o kontynuację konsolidacji finansów publicznych. Zdjęcie procedury to bowiem nie koniec. Teraz musimy dojść do średniookresowego celu budżetowego na poziomie -1

Większość klubów za zmianą dot. lokowania pieniędzy na kontach MF

Drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych odbyło się w środę w Sejmie. Jacek Brzezinka (PO) przedstawiając sprawozdanie komisji finansów publicznych z prac nad projektem, powiedział, że jego istotą jest umożliwienie wykorzystania aktywów finansowych niektórych

Przedłużają się prace nad projektami dot. janosikowego

właściwy do spraw finansów publicznych mógł poinformować jednostki samorządu terytorialnego o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej i planowanych kwotach wpłat na rok 2015 r., niezbędnych do przygotowania projektów uchwał budżetowych, w ustawowym terminie". Podkreślono, że samorządy muszą

Dlaczego rząd powinien troszczyć się o budownictwo mieszkaniowe?

? - Sprawozdania finansowe największych spółek deweloperskich sugerują, że podatek CIT płacony przez te firmy średnio wynosi ok. 4 proc. ich przychodów ze sprzedaży mieszkań - odpowiada Andrzej Prajsnar. I przypomina, że do mieszkań naliczana jest 8-proc. stawka VAT. Analityk założył, że tylko część uczestników

Kraków. Prezydent powołał zespoły ds. inwestycji wybranych w referendum

W referendum - które zostało zorganizowane równolegle z wyborami do Parlamentu Europejskiego - krakowianie odpowiadali na cztery pytania. Trzy z nich uzyskały ich akceptację: przeznaczenie większych środków budżetowych na budowę ścieżek rowerowych (85,18 proc. na tak), stworzenie systemu

UE.Prawie 7 mld euro nieprawidłowych wydatków z budżetu UE w 2013 r.

W środę Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) opublikował raport na temat budżetu UE w 2013 r. Kontrolerzy zaaprobowali sprawozdanie finansowe podkreślając jednocześnie, że zarządzanie wydatkami wymaga poprawy zarówno na poziomie UE, jak i w państwach członkowskich. W 2013 r. wydatki z budżetu UE

Jak wydać 1 mld zł z praw do emisji CO2?

niskoemisyjnymi technologiami. Co roku każde państwo musi przedstawić sprawozdanie, na co przeznaczyło środki z aukcji. Minister się tłumaczy Według naszych informacji resort środowiska zapytał Ministerstwo Finansów, co się stało z tymi pieniędzmi. Resort finansów tłumaczy, że pieniądze z aukcji nie są "

KE: emisja gazów cieplarnianych spadła do najniższych poziomów od 1990

, które przewiduje zwiększenie tego celu do 40 proc. w 2030 r. Sprawozdanie z postępu prac przygotowane dla Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich po raz pierwszy zawiera dane na temat wykorzystania dochodów budżetowych z aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

PSE. Po trwającej od kilku dni awarii trwa rozruch bloku nr 14 w należącej do PGE Elektrowni Bełchatów. - Portfel zamówień Selvity na 2015 r. wynosi 44,6 mln zł, o 20,4 proc. więcej rdr - podała spółka w sprawozdaniu zarządu za I półrocze. W II kwartale przychody biotechnologicznej spółki wzrosły o

Samorząd Mazowsza krytycznie o projekcie MF dot. janosikowego

. Tymczasem tylko w tym roku dziura budżetowa Mazowsza spowodowana niedoborem wpływów podatkowych, przy jednoczesnym obciążeniu janosikowym, wynosi około 250 mln zł. Obecny na konferencji prof. Hubert Izdebski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zwrócił uwagę, że proponowane w

Szczurek: kwestie janosikowego trzeba rozwiązać jak najszybciej

. średnich dochodów podatkowych, wyliczonych dla wszystkich województw. Obniżona do 35 proc. ma być kwota nadwyżki wpłacanej przez płatników na rzecz innych województw. Wpłaty będą mogły być niższe, jeżeli w trakcie roku budżetowego wpływy podatkowe województw spadną o więcej niż 10 proc. w porównaniu z

Z nieba do piekła. Jak Rewal wpadł w długi po uszy

dokumenty Rewala. Okazało się, że Rewal siedzi w długach po uszy. Jeszcze w 2011 r. RIO zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania gminnego budżetu. Potem były już negatywne opinie. W roku 2012 wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wyniósł 158 proc., a zobowiązania wymagalne ponad 10 mln zł. W

Sejmowa podkomisja zajmie się projektami zmian dot. janosikowego

specjalna podkomisja. Przewodniczący komisji samorządowej Piotr Zgorzelski (PSL) zapowiedział, że podkomisja ta będzie pracować w przyszłym tygodniu, a 9 września komisje mogłyby rozpatrzyć jej sprawozdanie. W związku z tym drugie czytanie projektów mogłoby się odbyć podczas posiedzenia Sejmu 10-12

W środę głosowanie nad budżetem. Piloci kosztem IPN i inne poprawki

Pierwsze przyszłotygodniowe posiedzenie Sejmu potrwa od poniedziałkowego południa do środy po południu. Kolejne - od środy po południu do piątku. Zgodnie ze wstępnym porządkiem obrad, w poniedziałek odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy budżetowej na 2013 rok. Zaplanowano debatę średnią

Bieńkowska komisarzem ds. budżetu? Wyciekła wstępna lista Komisji

ramach średniookresowej perspektywy finansowej i zapewniała płynny przebieg rocznej procedury budżetowej, co wymaga godzenia interesów między unijnymi instytucjami. W skład dyrekcji generalnej wchodzi między innymi departament księgowości Komisji, który sporządza sprawozdania finansowe Unii (sprawozdania

Szczurek: Od 2008 r. powstało 716 tys. miejsc pracy, tylko Niemcy byli lepsi

PiS złożyło podczas środowej debaty wniosek o odrzucenie sprawozdania komisji finansów dot. wykonania budżetu państwa za 2013 r. i nieudzielenie rządowi absolutorium. Partia zarzuca rządowi m.in. doprowadzenie do wzrostu długu publicznego, marnotrawienie środków publicznych. Wiceprezes PiS Beata

Szczurek odpowiada PiS: PO zwiększyło zatrudnienie, dba o finanse

PiS złożyło podczas środowej debaty wniosek o odrzucenie sprawozdania komisji finansów dot. wykonania budżetu państwa za 2013 r. i nieudzielenie rządowi absolutorium. Partia zarzuca rządowi m.in. doprowadzenie do wzrostu długu publicznego, marnotrawienie środków publicznych. Wiceprezes PiS Beata

Jak samorządowcy gospodarują finansami gmin? Sprawdź na stronie WWW

Serwis Nasza Kasa otwiera dostęp do danych finansowych wszystkich gmin w Polsce. Informacje gromadzone dotychczas w specjalistycznych sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego zostały przedstawione w atrakcyjny sposób, w formie czytelnych ikon, tabel i wykresów. Teraz każdy może

Senatorowie złożyli 97 poprawek do budżetu. PiS: Recydywa Rostowskiego

, przedstawiając sprawozdanie z prac komisji nad ustawą, że budżet na 2014 r. jest odpowiedzialny i oszczędny. Dodał, że priorytetem budżetu na 2014 r. jest również przywrócenie stabilności finansów publicznych, poprawienie kondycji gospodarczej Polski i stworzenie szans na racjonalne wykorzystanie środków

Emerytury zepchnięto na boczny tor

wskaźników w sposób korzystny dla autora sprawozdania. Doświadczenie ostatnich kilkunastu lat dostarcza wielu przykładów praktyk kreatywnej księgowości budżetowej w krajach ubiegających się o przyjęcie wspólnej waluty europejskiej (nie tylko w Grecji) w celu spełnienia kryteriów z Maastricht. Innym

Rząd przyjął projekt założeń do zmian w ustawie o NBP

". W opisywanej przez "Wprost" rozmowie Belka powiedział, że "mamy zakaz finansowania przez Narodowy Bank Polski deficytu budżetowego". Na pytanie Sienkiewicza, co to oznacza, szef NBP mówił: "To znaczy, że Belka nie może - w odróżnieniu od Bank of England, R,serve f,d

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery