sprawozdanie budżetowe

psk, Bloomberg

Rekordowy deficyt budżetowy USA w grudniu

Rekordowy deficyt budżetowy USA w grudniu

Departament Skarbu ogłosił w środę w Waszyngtonie w miesięcznym sprawozdaniu budżetowym, że nadwyżka wydatków nad przychodami wzrosła w grudniu do 91,9 mld dol.

Chojna-Duch: RPP otrzymała zaudytowane sprawozdanie NBP

Rada Polityki Pieniężnej otrzymała zaakceptowane przez audytora sprawozdanie finansowe zarządu Narodowego Banku Polskiego zawierające rekomendację, aby NBP przekazał budżetowi ponad 4 mld zł - powiedziała Elżbieta Chojna-Duch, członek RPP.

PiS za odrzuceniem sprawozdania komisji dot. wykonania budżetu za 2013

Głos w debacie nad sprawozdaniem komisji finansów dotyczącym wykonania budżetu państwa za 2013 r. i udzieleniem rządowi absolutorium, a także sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w minionym roku, zabrała wiceprezes PiS Beata Szydło. "Za marnotrawienie publicznych pieniędzy

MF: Deficyt budżetu wyniósł 36,2% planu po marcu wg finalnych danych

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec marca br. odnotowano 16,66 mld zł deficytu, czyli 36,2% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując finalne dane. Wcześniej resort podawał, że deficyt na koniec marca br

Senatorowie chcą większej przejrzystości instytucji gospodarki budżetowej

poprzednich okresów, pozostające w dyspozycji instytucji gospodarki budżetowej". Zakłada też, że do zadań dyrektora każdej IGB należeć będzie przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności instytucji.

MF: Deficyt budżetu wyniósł 1,3% planu po styczniu wg finalnych danych

Warszawa, 04.03.2015 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec stycznia br. odnotowano 586,93  mln zł deficytu, czyli 1,3% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując finalne dane. Wcześniej resort podawał, że deficyt na koniec

Sejm za większą przejrzystością instytucji gospodarki budżetowej

gospodarki budżetowej". Zakłada też, że do zadań dyrektora każdej IGB należeć będzie przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności instytucji. Posłowie zaakceptowali w piątek dwie poprawki do ustawy. Pierwsza zakłada, że zysk pozostający w dyspozycji IGB, który przed dniem wejścia w życie ustawy

MF: Deficyt budżetu wyniósł 53,3% planu po czerwcu wg finalnych danych

Warszawa, 01.08.2014 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec maja br. odnotowano 25,30 mld zł deficytu, czyli 53,3% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując finalne dane. Wcześniej resort podawał, że deficyt na koniec maja br. wyniósł

MF: Deficyt budżetu wyniósł 57,3% planu po październiku wg finalnych danych

Warszawa, 01.12.2014 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec października br. odnotowano 27,23 mld zł deficytu, czyli 57,3% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując finalne dane. Wcześniej resort podawał, że deficyt na koniec

Kwiatkowski: NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu w 2013

większości przypadków pozytywnie oceniliśmy wykonanie budżetu w częściach budżetowych oraz realizację planów finansowych ujętych w ustawie budżetowej. Po trzecie, pozytywnie oceniliśmy rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdań budżetowych" - wskazał. Mówił, że nie został przekroczony limit wydatków i

Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu 2014: Deficyt wyniósł 28,98 mld zł

Warszawa, 25.05.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2014 r. , poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Ostateczny deficyt budżetowy za ubiegły rok wyniósł ponad 28,98 mld zł. "Ustawa budżetowa na 2014 r. zakładała deficyt na kwotę

MF: Deficyt budżetu wyniósł 47,2% planu po wrześniu wg finalnych danych

Warszawa, 30.10.2014 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec września br. odnotowano 22,44 mld zł deficytu, czyli 47,2% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując finalne dane. Wcześniej resort podawał, że deficyt na koniec września br

MF: Deficyt budżetu wyniósł 51,8% planu po sierpniu wg finalnych danych

Warszawa, 02.10.2014 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec sierpnia br. odnotowano 24,60 mld zł deficytu, czyli 51,8% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując finalne dane. Wcześniej resort podawał, że deficyt na koniec sierpnia br

Kwiatkowski: NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu w 2013 r.

"W wyniku przeprowadzonych kontroli uznaliśmy, że sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych rzetelnie przedstawiają informacje dotyczące rozliczeń finansowych budżetu państwa. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości zostały skorygowane lub nie miały

Absolutorium dla rządu; Sejm przyjął sprawozdanie ws. budżetu

Unii Europejskiej. Z dokumentu wynika, iż w minionym roku polska gospodarka rozwijała się w tempie 1,6 proc. wobec 2 proc. w 2012 r. W sprawozdaniu podano, że średnioroczna inflacja wyniosła 0,9 proc. i była wyraźnie niższa od założeń w pierwotnej ustawie budżetowej (2,7 proc.), a także w tej

W Sejmie zakończyła się debata o wykonaniu budżetu za 2013 r.

Wykonanie ustawy budżetowej za 2013 r. pozytywnie oceniła Najwyższa Izba Kontroli. Budżetu bronił też minister finansów Mateusz Szczurek. Opozycja z kolei krytykowała rząd, zapowiadając głosowanie przeciw przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu i nieudzielenie rządowi absolutorium

Eksperci: Partie bez pieniędzy z budżetu będą zależne od sponsorów

Eksperci: Partie bez pieniędzy z budżetu będą zależne od sponsorów

, że obowiązujący dziś w Polsce system finansowania partii politycznych sprzyja największym ugrupowaniom. Według niego potrzebna jest zmiana tego systemu, ale nie bezkrytyczne likwidowanie pieniędzy budżetowych. Zdaniem prof. Uziębły, jeśli do tego doprowadzimy, to się cofniemy. - Nie powinniśmy

W tym tygodniu Sejm wysłucha informacji o działalności NBP w 2013 r.

miesięcy od zakończenia roku budżetowego, by przedstawić sprawozdanie Sejmowi. Sprawozdanie zawiera m.in. informacje o: polityce pieniężnej, działaniach na rzecz stabilności systemu finansowego, zarządzaniu rezerwami dewizowymi czy działalności badawczej. Jak czytamy w dokumencie, w 2013 r. polityka

Absolutorium dla rządu; Sejm przyjął sprawozdanie ws. budżetu

Za przyjęciem sprawozdania i udzieleniem rządowi absolutorium głosowało 234 posłów, 208 było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosu. Sejmowa komisja finansów zajmowała się sprawozdaniem dot. wykonania budżetu pod koniec czerwca. Wynika z niego, że w 2013 r. dochody państwa wyniosły 279,1 mld zł

W Sejmie rozpoczęła się debata dot. wykonania budżetu za 2013 r.

2 proc. w 2012 r. W sprawozdaniu podano, że średnioroczna inflacja wyniosła 0,9 proc. i była wyraźnie niższa od założeń w pierwotnej ustawie budżetowej (2,7 proc.), a także w tej nowelizowanej (1,6 proc.). Dodano, że wzrost inwestycji sektora prywatnego nie był w stanie zrekompensować dużego spadku

Posłowie za nowym rozkładem kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Ponadto zgodnie z ustawą KNF ma przedstawiać "Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdanie ze swojej działalności w terminie do dnia 31 lipca następnego roku". Sprawozdanie takie ma być jawne i obejmować "w szczególności zestawienie wszystkich poniesionych w roku budżetowym kosztów

Łopata: PSL za sprawozdaniem komisji dot. wykonania budżetu za 2013 r.

W Sejmie trwa debata nad sprawozdaniem komisji finansów dotyczącym wykonania budżetu państwa za 2013 r. i udzieleniem rządowi absolutorium, a także sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w minionym roku. "W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego

Sprawiedliwa Polska: budżet był chaotyczny

Jak mówił, założenia z ustawy budżetowej nie pokrywają się z wykonaniem budżetu. W ustawie zaplanowano wzrost gospodarczy na 2,2 proc., później w nowelizacji na 1,5 proc., a faktycznie wyniósł on 1,6 proc.; podobnie było z wykonaniem dochodów, wydatków, deficytem czy podatkami - wyliczał poseł

TK: przepis o audycie wewnętrznym - niezgodny konstytucją

art. 61 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji. RPO w swoim wniosku wskazała, że przepis ten wyklucza dostęp obywateli do wyników audytów wewnętrznych przeprowadzanych w ministerstwach, urzędach, uczelniach i szpitalach. Obywatele mogą mieć dostęp tylko do planu audytu i sprawozdania z

Sejmowa komisja finansów za absolutorium dla rządu

uchwale w sprawie przyjęcia sprawozdania z budżetu i udzielenia absolutorium.Jak mówił podczas obrad przewodniczący komisji finansów Dariusz Rosati, NIK, kontrolując wykonanie budżetu przez poszczególnych dysponentów danych części budżetowych, większości dała oceny pozytywne oraz oceny pozytywne z

Opolskie. Sejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa

. Największą pulę stanowiły tu wydatki bieżące, które wyniosły ponad 310 mln zł, z czego na utrzymanie i działalność statutową jednostek budżetowych wydano ponad 75,7 mln zł, mniej o ponad 1,2 mln niż w 2013 r. Do najważniejszych zrealizowanych w 2014 r. wydatków w ramach wydatków bieżących zarząd województwa

MG za możliwością rozliczenia korekt w bieżących okresach rozliczeniowych

udzielonym rabatem. Nie trzeba też będzie dokonywać korekt wcześniejszych zeznań podatkowych, nieraz za kilka lat wstecz, czy zmieniać wcześniejszych sprawozdań finansowych. MG wśród plusów wymienia także "zniwelowanie obawy utraty wiarygodności na rynku przez spółki giełdowe (przedsiębiorców będących

Rząd nie przedstawi w Sejmie informacji ws. strat podatkowych budżetu

opodatkowaniu firm działających w rajach podatkowych zaprzeczało Ministerstwo finansów. Resort tłumaczył, że ustawa o CFC ma charakter prewencyjny i na żadnym etapie prac nad nią nie zakładano "choćby przybliżonych szacunków dotyczących wpływu tej regulacji na poziom dochodów budżetowych". MF

Senat: nowelizacja ustawy o izbach rolniczych - do prezydenta

, ekspertyz i innych działalności na forum UE. Składki za organizacje rolnicze opłacała Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRiR) z dotacji budżetowej, przedstawiała też sprawozdanie w tej sprawie ministrowi rolnictwa do 15 stycznia. Takie rozwiązanie było jednak kwestionowane przez niektóre organizacje rolnicze

Budżet 2013 na minusie. 42 mld deficytu

Polacy ostrożniej wydawali pieniądze. Wyhamowały inwestycje. Nasza gospodarka spowolniła. Choć gospodarka nie wpadła w recesję, to dopuszczalny limit deficytu poszedł w górę aż o 16 mld zł. Na szczęście zapisane w nowelizacji 51,6 mld zł się nie ziściło. Z przyjętego we wtorek przez rząd sprawozdania z

"Parkiet": Ponad 6 mld złotych z NBP do budżetu

Rada Polityki Pieniężnej przyjęła sprawozdanie finansowe NBP za 2010 rok, które wykazuje 6,5 mld zł zysku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami NBP przekazuje budżetowi 95 proc. zysku. Zakładano, że wpłata z zysku banku centralnego wyniesie 1,7 mld zł. Więcej w "Parkiecie".

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o izbach rolniczych

Rolniczych (KRiR) z dotacji budżetowej, przedstawiała też sprawozdanie w tej sprawie ministrowi rolnictwa do 15 stycznia. Takie rozwiązanie było jednak kwestionowane przez niektóre organizacje rolnicze, uwagi miał Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych (KZRKiOR) m.in. dlatego, że wydatki

Wielka Brytania opodatkuje zagranicznych właścicieli domów?

Według nich resort finansów dokonał już prowizorycznej oceny kosztowej takiego przedsięwzięcia i oczekuje na ostateczną decyzję ministra George'a Osborne'a, zanim 4 grudnia złoży on rutynowe sprawozdanie budżetowe w formie tak zwanego oświadczenia jesiennego.Ministerstwo Finansów ogłosiło, że

MF: deficyt w budżecie po styczniu 2014 r. wyniósł 2 mld 601 mln zł

Deficyt po styczniu stanowi 5,5 proc. deficytu dopuszczonego w tegorocznej ustawie budżetowej w wysokości 47 mld 505 mln 145 tys. zł. Zgodnie z informacjami MF wydatki budżetu państwa w styczniu wyniosły 31 mld 876 mln 343 mln zł, co stanowi 9,8 proc. zaplanowanych w tym roku wydatków w wysokości

W 2014 r. wpływy z VAT będą wyższe, niż zaplanowano w budżecie

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów poinformowało w tzw. operatywnym sprawozdaniu z wykonania tegorocznego budżetu, że wpływy z VAT po wrześniu wyniosły 93 mld 102 mln 980 tys. zł, co stanowiło 80,5 proc. z planowanych w tym roku wpływów z tego podatku w wysokości 115,7 mld zł. Dla porównania

MF: w 2014 r. wpływy z VAT będą wyższe niż zaplanowano w budżecie

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów poinformowało w tzw. operatywnym sprawozdaniu z wykonania tegorocznego budżetu, że wpływy z VAT po wrześniu wyniosły 93 mld 102 mln 980 tys. zł, co stanowiło 80,5 proc. z planowanych w tym roku wpływów z tego podatku w wysokości 115,7 mld zł. Dla porównania

MinFin: Deficyt budżetu wyniósł 20,22 mld zł po VI, tj. 50,3% rocznego planu

Warszawa, 08.08.2011 (ISB) - W budżecie państwa na koniec czerwca br. odnotowano 20,22 mld zł deficytu wobec rocznego planu wynoszącego 40,20 mld zł, podało Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń - czerwiec 2011 r. Stanowi to 50,3% planu na 2011 rok

Finansowy sukces województwa opolskiego. Będzie nadwyżka budżetowa

tłumaczył skarbnik - wynika, iż za rok ubiegły region będzie miał nadwyżkę budżetową, która jest różnicą między zrealizowanymi dochodami a poniesionymi wydatkami. Z wyliczeń wykonanych na koniec grudnia 2013 roku wynikało, że nadwyżka wyniesie ponad 34,4 mln zł. Mazur zaznaczył jednak, że w ostatecznym

Opolskie. Województwo opolskie będzie mieć nadwyżkę budżetową

tłumaczył skarbnik - wynika, iż za rok ubiegły region będzie miał nadwyżkę budżetową, która jest różnicą między zrealizowanymi dochodami, a poniesionymi wydatkami. Z wyliczeń wykonanych na koniec grudnia 2013 roku wynikało, że nadwyżka wyniesie ponad 34,4 mln zł. Mazur zaznaczył jednak we wtorek, że w

Będzie wyższy deficyt? Prawdopodobna nowelizacja budżetu

mld 385,3 mln zł zapisanych w tegorocznym budżecie. Pod koniec maja rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu w 2012 roku. Wyższy deficyt? Nowelizacja budżetu na 2013 rok, oprócz oszczędności po stronie wydatkowej, będzie się też najprawdopodobniej wiązała z podwyższeniem deficytu budżetowego

Mirbud: Wydatki na drogi szybkiego ruchu spadną r/r do ok. 12,3 mld zł w 2014 r.

następnych latach zwiększą się do poziomu średnio 18-19 mld zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu za I półr. br. Spółka ocenia, że w I poł. 2014 r. w dalszym ciągu dało się zauważyć osłabienie koniunktury na rynku budowlanym w Polsce. "Spółki budowlane zawierały niewiele kontraktów budowlanych

Coraz więcej rolników stara się o zwrot podatku akcyzowego od paliwa

uzyskane od wojewodów. Ze sprawozdań tych wynika, że w ubiegłym roku wniosków o częściowy zwrot akcyzy było o ponad 13 tys. więcej niż w 2013 r., a kwota zwrotu była o 4,6 proc. wyższa niż rok wcześniej. Kwota zwrotu podatku, jaką dostaje rolnik, zależy od ilości zakupionego oleju napędowego; nie może to

Sejm.Komisja przeciw wnioskowi PiS dot. ustawy o rajach podatkowych

, że afera wokół ustawy o rajach podatkowych wybuchła na początku października i dlatego z tego okresu pochodzi wniosek jego klubu. Jak mówił, klub PiS nadal oczekuje na rzeczową odpowiedź resortu finansów, czy i jakie skutki budżetowe mogło wywołać tamto opóźnienie - mimo że ustawa obowiązuje od 1

Belka: emisja nowych banknotów nie finansuje deficytu budżetowego

W środę prezes Belka przedstawiał w Sejmie sprawozdanie z działalności NBP w 2013 roku. "Chciałbym też odnieść się do komentarzy dotyczących emisji nowych banknotów w Polsce. Najpierw - dlaczego zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie emisji nowych banknotów w miejsce wycofywanych starych

Sejm znowelizował ustawę o izbach rolniczych

oraz Izby Rolnicze. Dotacja wynosiła 4 mln zł rocznie. Z tych pieniędzy opłacane były, oprócz składek, także koszty delegacji, ekspertyz i innych działalności na forum UE. Składki za organizacje rolnicze opłacała Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRiR) z dotacji budżetowej, przedstawiała też sprawozdanie

Komisja rolnictwa za finansowaniem składek rolniczych z budżetu

(KRiR) z dotacji budżetowej, przedstawiała też sprawozdanie w tej sprawie ministrowi rolnictwa do 15 stycznia. Takie rozwiązanie było kwestionowane przez niektóre organizacje rolnicze, uwagi miał Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych (KZRKiOR) m.in. dlatego, że wydatki organizacji

Senat za pożyczką dla Mazowsza na spłatę janosikowego

dochody i wydatki za rok bazowy wskazane w sprawozdaniach samorządów, z uwzględnieniem korekt złożonych do 30 czerwca roku budżetowego do właściwych regionalnych izb obrachunkowych.Teraz nowelą zajmie się Sejm.

MinFin: Deficyt budżetu wyniósł 17,5 mld zł po marcu, tj. 43,5% rocznego planu

Warszawa, 04.05.2011 (ISB) - W budżecie państwa na koniec marca br. odnotowano 17,50 mld zł deficytu wobec rocznego planu wynoszącego 40,20 mld zł, podało Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń - marzec 2011 r. Stanowi to 43,5% planu na 2011 rok

"Żebyśmy tego fiaska nie mieli ponownie". Dodatkowe 356 milionów złotych na wybory w 2015 roku

obliczania wyników niedzielnego głosowania zawiódł system informatyczny, którego wykonawcę wyłoniło w przetargu Krajowe Biuro Wyborcze. Przetarg jeszcze w tym roku Z założeń ustawy budżetowej na 2015 r. wynika, że budżet KBW w 2015 r. wyniesie 51,5 mln zł. Dodatkowo zaplanowano blisko 356 mln zł rezerwy

MinFin: Deficyt budżetu wyniósł 42,61 mld zł po listopadzie, tj. 81,6% planu

Warszawa, 03.01.2011 (ISB) - W budżecie państwa na koniec listopada ubr. odnotowano 42,61 mld zł deficytu wobec rocznego planu wynoszącego 52,21 mld zł, podało Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń - listopad 2010 r. Stanowi to 81,6% planu na 2010

MinFin: Deficyt budżetu wyniósł 41,89 mld zł po październiku, tj. 80,2% planu

Warszawa, 02.12.2010 (ISB) - W budżecie państwa na koniec października br. odnotowano 41,89 mld zł deficytu wobec rocznego planu wynoszącego 52,21 mld zł, podało Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń - październik 2010 r. Stanowi to 80,2% planu na

Samorządy toną w długach. Rekordzista ma zadłużenie 2,5-krotnie większe niż roczny dochód [RANKING]

, opublikowanego przez dwutygodnik "Wspólnota". Podstawą rankingu jest wskaźnik zadłużenia samorządu do jego rocznego dochodu. Dane te pochodzą z oficjalnych sprawozdań prezentowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Autorzy rankingu uwzględnili również dane dotyczące zobowiązań zaciąganych

Zielone światło ministrów. Polska może dłużej walczyć z deficytem

przyjąć stałą regułę wydatkową ograniczającą wydatki rządu i samorządów. Do 1 października br. Polska ma podjąć skuteczne działania oraz przedstawić szczegółowe sprawozdania na temat planowanej strategii konsolidacji budżetowej. Poza Polską dodatkowy czas na zmniejszenie nadmiernego deficytu finansów

Rostowski: Deficyt budżetu centralnego wyniósł poniżej 45 mld zł w 2010 r.

Warszawa, 10.01.2011 (ISB) - Deficyt budżetu centralnego wyniósł na koniec ub. roku poniżej 45,0 mld zł wobec zapisanych w ustawie budżetowej 52,2 mld zł, poinformował w poniedziałek minister finansów Jacek Rostowski. Ostatnio rząd planował, że deficyt za cały 2010 rok wyniesie ok. 48,3 mld zł

Ponad 50 projektów wartości 1,3 mld zł w ramach Nowego Centrum Łodzi

dokumencie będzie można sprawdzić, jakie inwestycje będą realizowane, w jakim czasie, ile będą kosztowały, zarówno w fazie inwestycyjnej, jak i eksploatacyjnej, a także jakie będą źródła finansowania poszczególnych projektów - czy będą to środki unijne, czy też budżetowe" - mówił we wtorek na spotkaniu

MinFin: Deficyt budżetu wyniósł 14,41 mld zł po lutym, tj. 35,8% rocznego planu

Warszawa, 05.04.2011 (ISB) - W budżecie państwa na koniec lutego br. odnotowano 14,41 mld zł deficytu wobec rocznego planu wynoszącego 40,20 mld zł, podało Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń - luty 2011 r. Stanowi to 35,8% planu na 2011 rok

Długi wciąż rosną, a najbardziej w Chinach

: zadłużenie nieruchomości, szybki wzrost sektora "banków cienia" - nieregulowanych instytucji pożyczkowych - i pozabilansowe zadłużenie lokalnych rządów, nie wykazywane w oficjalnych sprawozdaniach budżetowych. Około 9 bln USD długów jest bezpośrednio lub pośrednio związanych z nieruchomościami

Niejasne efekty, zgubione dokumenty. NIK w magistracie

pierwszych postępowań na zakup usługi promocyjnej poprzez sport, przygotowywanego w roku 2010 przez Biuro Sportu. Sprawa ta jest już przedawniona - to odpowiedź, jaką otrzymała "Wyborcza". Magistrat nie wyegzekwował też od trzech klubów sportowych złożenia sprawozdań z realizacji zadań promocyjnych

Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.

W komunikacie wskazano, że dochody budżetu w zeszłym roku wyniosły 279,1 mld zł, a wydatki 321,3 mld zł. Tym samym deficyt sięgnął 42,1 mld zł. "We wrześniu 2013 r. ustawa budżetowa została znowelizowana. Było to konieczne ze względu na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, który był

Projekt budżetu na 2010 r. wpłynął do Sejmu

Ministrów. W ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego rząd powinien przekazać Sejmowi sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa. Sejm ma 90 dni na podjęcie uchwały o udzieleniu rządowi absolutorium lub odmowie. Wcześniej Izba Niższa musi się jednak zapoznać z

Śląskie. NIK negatywnie ocenia KZK GOP; Związek się broni

działalności i sprawozdawczości budżetowej i finansowej, a także przy postępowaniach ze skargami pasażerów. W najobszerniejszej części swego wystąpienia NIK wskazuje na przeprowadzenie przez Związek czterech przetargów na usługi przewozowe (warte łącznie blisko miliard złotych) w sposób ograniczający

Elektrobudowa podtrzymała jednostkową prognozę na 2011 rok

Warszawa, 31.08.2011 (ISB) – Spółka budowlana Elektrobudowa podtrzymała jednostkowe prognozy finansowe na 2011 rok po publikacji wyników za I półrocze, podała spółka w sprawozdaniu. W III kwartał 2011 roku spółka wkraczyła z portfelem zamówień w wysokości 836,8 mln zł, z którego do końca

Rząd negatywnie o poselskim projekcie zmian w janosikowym

skutki dla budżetu państwa i budżetów województw. "Z wyliczeń wynika, że w 2015 r. poselskie rozwiązania skutkowałyby np. zmniejszeniem części regionalnej subwencji ogólnej dla województw o 419,2 mln zł, zwiększeniem wydatków budżetowych na tzw. część korygującą o 332,8 mln zł, ubytkiem dochodów dla

MinFin: Dane o szacunkowym wykonaniu budżetu za 2010 r. po 1 lutego

1 lutego 2010 r." - czytamy w komunikacie resortu. W poniedziałek minister finansów Jacek Rostowski poinformował, że deficyt budżetu centralnego wyniósł na koniec ub. roku poniżej 45,0 mld zł wobec zapisanych w ustawie budżetowej 52,2 mld zł. Wcześniej rząd zapowiadał, że deficyt za cały 2010

Większość klubów za zmianą dot. lokowania pieniędzy na kontach MF

Drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych odbyło się w środę w Sejmie. Jacek Brzezinka (PO) przedstawiając sprawozdanie komisji finansów publicznych z prac nad projektem, powiedział, że jego istotą jest umożliwienie wykorzystania aktywów finansowych niektórych

Przedłużają się prace nad projektami dot. janosikowego

właściwy do spraw finansów publicznych mógł poinformować jednostki samorządu terytorialnego o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej i planowanych kwotach wpłat na rok 2015 r., niezbędnych do przygotowania projektów uchwał budżetowych, w ustawowym terminie". Podkreślono, że samorządy muszą

Kraków. Prezydent powołał zespoły ds. inwestycji wybranych w referendum

W referendum - które zostało zorganizowane równolegle z wyborami do Parlamentu Europejskiego - krakowianie odpowiadali na cztery pytania. Trzy z nich uzyskały ich akceptację: przeznaczenie większych środków budżetowych na budowę ścieżek rowerowych (85,18 proc. na tak), stworzenie systemu

UE.Prawie 7 mld euro nieprawidłowych wydatków z budżetu UE w 2013 r.

W środę Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) opublikował raport na temat budżetu UE w 2013 r. Kontrolerzy zaaprobowali sprawozdanie finansowe podkreślając jednocześnie, że zarządzanie wydatkami wymaga poprawy zarówno na poziomie UE, jak i w państwach członkowskich. W 2013 r. wydatki z budżetu UE

KE: emisja gazów cieplarnianych spadła do najniższych poziomów od 1990

, które przewiduje zwiększenie tego celu do 40 proc. w 2030 r. Sprawozdanie z postępu prac przygotowane dla Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich po raz pierwszy zawiera dane na temat wykorzystania dochodów budżetowych z aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami

Jak wydać 1 mld zł z praw do emisji CO2?

niskoemisyjnymi technologiami. Co roku każde państwo musi przedstawić sprawozdanie, na co przeznaczyło środki z aukcji. Minister się tłumaczy Według naszych informacji resort środowiska zapytał Ministerstwo Finansów, co się stało z tymi pieniędzmi. Resort finansów tłumaczy, że pieniądze z aukcji nie są "

Szczurek: kwestie janosikowego trzeba rozwiązać jak najszybciej

. średnich dochodów podatkowych, wyliczonych dla wszystkich województw. Obniżona do 35 proc. ma być kwota nadwyżki wpłacanej przez płatników na rzecz innych województw. Wpłaty będą mogły być niższe, jeżeli w trakcie roku budżetowego wpływy podatkowe województw spadną o więcej niż 10 proc. w porównaniu z

Samorząd Mazowsza krytycznie o projekcie MF dot. janosikowego

. Tymczasem tylko w tym roku dziura budżetowa Mazowsza spowodowana niedoborem wpływów podatkowych, przy jednoczesnym obciążeniu janosikowym, wynosi około 250 mln zł. Obecny na konferencji prof. Hubert Izdebski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zwrócił uwagę, że proponowane w

Z nieba do piekła. Jak Rewal wpadł w długi po uszy

dokumenty Rewala. Okazało się, że Rewal siedzi w długach po uszy. Jeszcze w 2011 r. RIO zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania gminnego budżetu. Potem były już negatywne opinie. W roku 2012 wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wyniósł 158 proc., a zobowiązania wymagalne ponad 10 mln zł. W

MinFin: Deficyt budżetu wyniósł 39,54 mld zł po wrześniu , tj. 75,7% planu

Warszawa, 03.11.2010 (ISB) - W budżecie państwa na koniec września br. odnotowano 39,54 mld zł deficytu wobec rocznego planu wynoszącego 52,21 mld zł, podało Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń - wrzesień 2010 r. Stanowi to 75,7% planu na bieżący

Sejmowa podkomisja zajmie się projektami zmian dot. janosikowego

specjalna podkomisja. Przewodniczący komisji samorządowej Piotr Zgorzelski (PSL) zapowiedział, że podkomisja ta będzie pracować w przyszłym tygodniu, a 9 września komisje mogłyby rozpatrzyć jej sprawozdanie. W związku z tym drugie czytanie projektów mogłoby się odbyć podczas posiedzenia Sejmu 10-12

Bieńkowska komisarzem ds. budżetu? Wyciekła wstępna lista Komisji

ramach średniookresowej perspektywy finansowej i zapewniała płynny przebieg rocznej procedury budżetowej, co wymaga godzenia interesów między unijnymi instytucjami. W skład dyrekcji generalnej wchodzi między innymi departament księgowości Komisji, który sporządza sprawozdania finansowe Unii (sprawozdania

Szczurek: Od 2008 r. powstało 716 tys. miejsc pracy, tylko Niemcy byli lepsi

PiS złożyło podczas środowej debaty wniosek o odrzucenie sprawozdania komisji finansów dot. wykonania budżetu państwa za 2013 r. i nieudzielenie rządowi absolutorium. Partia zarzuca rządowi m.in. doprowadzenie do wzrostu długu publicznego, marnotrawienie środków publicznych. Wiceprezes PiS Beata

Szczurek odpowiada PiS: PO zwiększyło zatrudnienie, dba o finanse

PiS złożyło podczas środowej debaty wniosek o odrzucenie sprawozdania komisji finansów dot. wykonania budżetu państwa za 2013 r. i nieudzielenie rządowi absolutorium. Partia zarzuca rządowi m.in. doprowadzenie do wzrostu długu publicznego, marnotrawienie środków publicznych. Wiceprezes PiS Beata

W środę głosowanie nad budżetem. Piloci kosztem IPN i inne poprawki

Pierwsze przyszłotygodniowe posiedzenie Sejmu potrwa od poniedziałkowego południa do środy po południu. Kolejne - od środy po południu do piątku. Zgodnie ze wstępnym porządkiem obrad, w poniedziałek odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy budżetowej na 2013 rok. Zaplanowano debatę średnią

Senatorowie złożyli 97 poprawek do budżetu. PiS: Recydywa Rostowskiego

, przedstawiając sprawozdanie z prac komisji nad ustawą, że budżet na 2014 r. jest odpowiedzialny i oszczędny. Dodał, że priorytetem budżetu na 2014 r. jest również przywrócenie stabilności finansów publicznych, poprawienie kondycji gospodarczej Polski i stworzenie szans na racjonalne wykorzystanie środków

Rząd przyjął projekt założeń do zmian w ustawie o NBP

". W opisywanej przez "Wprost" rozmowie Belka powiedział, że "mamy zakaz finansowania przez Narodowy Bank Polski deficytu budżetowego". Na pytanie Sienkiewicza, co to oznacza, szef NBP mówił: "To znaczy, że Belka nie może - w odróżnieniu od Bank of England, R,serve f,d

Jak samorządowcy gospodarują finansami gmin? Sprawdź na stronie WWW

Serwis Nasza Kasa otwiera dostęp do danych finansowych wszystkich gmin w Polsce. Informacje gromadzone dotychczas w specjalistycznych sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego zostały przedstawione w atrakcyjny sposób, w formie czytelnych ikon, tabel i wykresów. Teraz każdy może

Emerytury zepchnięto na boczny tor

wskaźników w sposób korzystny dla autora sprawozdania. Doświadczenie ostatnich kilkunastu lat dostarcza wielu przykładów praktyk kreatywnej księgowości budżetowej w krajach ubiegających się o przyjęcie wspólnej waluty europejskiej (nie tylko w Grecji) w celu spełnienia kryteriów z Maastricht. Innym

Polska wykonała już duży wysiłek

br. Polska ma podjąć "skuteczne działania" oraz przedstawić "szczegółowe sprawozdania na temat planowanej strategii konsolidacji budżetowej, która ma służyć osiągnięciu wyznaczonych celów". Chodzi o zbicie deficytu finansów publicznych do 3,6 proc. PKB w 2013 r. i 3,0 proc. PKB w

Ile naprawdę zarabia Polak? Połowa z nas powyżej 3115 zł brutto

niemożliwe. A na dodatek statystyka, którą dysponujemy co miesiąc, jest bardzo okrojona. Nie mamy w niej sprawozdań z najmniejszych firm, sfery budżetowej i sektora finansowego. Jeśli chcemy dokładnie dowiedzieć się, co w pensjach piszczy, musimy uzbroić się w cierpliwość. Jedynie raz na dwa lata GUS

Polacy coraz więcej wydają na prywatną służbę zdrowia

, niż urząd czy placówka budżetowa, której pracownicy dobiegają wieku emerytalnego. Dlatego wszystkie firmy kalkulują, kto i jak często może korzystać z pomocy lekarza. Według Światowej Organizacji Zdrowia Polacy żyją w zdrowiu średnio do 66. roku życia. A potem zaczynają się choroby - no i wydatki

Fortuna zmarnowana w Afganistanie

efekty pomocy już nie - o ile Europa Zachodnia stanęła dzięki planowi Marshalla na nogi, o tyle Afganistan pozostaje najbardziej chorym krajem Azji i workiem bez dna. Zaplanowana na ten rok zagraniczna pomoc dla Afganistanu w wysokości 7,5 mld dol. jest równa budżetowi tego państwa. Gdyby Kabul chciał

MinFin: Deficyt budżetu wyniósł 36,96 mld zł po sierpniu, tj. 70,8% planu

Warszawa, 01.10.2010 (ISB) - W budżecie państwa na koniec sierpnia br. odnotowano 36,96 mld zł deficytu wobec rocznego planu wynoszącego 52,21 mld zł, podało Ministerstwo Finansów w piątek w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń - sierpień 2010 r. Stanowi to 70,8% planu

Sprawozdawczość firm dla urzędu statystycznego

, tj. sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, przekazują osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą o liczbie pracujących powyżej 9 osób, a także jednostki sfery budżetowej bez względu na liczbę pracujących

Urząd, który zarabia. Ale nie może wydawać

tylko o 3 proc. PAŻP zgodnie z ustawą należy do sektora finansów publicznych, a jej plan finansowy jest załącznikiem do ustawy budżetowej. W Agencji, tak jak w innych jednostkach budżetowych, obowiązuje zamrożenie płac, co nie podoba się związkom zawodowym. - Zostaliśmy wpisani na listę jednostek

Grecja przegłosowała 9,4 mld euro oszczędności na 2013 r.

2016 r. Od początku weekendu przeciwko oszczędnościom demonstrują greccy urzędnicy. Niepokoje pojawiają się i w innych krajach strefy euro. Na ulice w sobotę wyszli portugalscy żołnierze. Nie żeby stłumić protesty, ale żeby samemu zastrajkować przeciwko budżetowym cięciom. Z kolei w Hiszpanii protesty

Samorządowcy: niech premier obejmie nadzór nad nowelą tzw. janosikowego

. wzrośnie on do 125 proc. średnich dochodów podatkowych, wyliczonych dla wszystkich województw. Obniżona do 35 proc. ma być kwota nadwyżki wpłacanej przez płatników na rzecz innych województw. Wpłaty będą mogły być niższe, jeżeli w trakcie roku budżetowego wpływy podatkowe województw spadną o więcej niż 10

Nasz człowiek w Brukseli. Dla Polski nic nie "załatwi"?

konsensus oraz przedstawiał Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z każdego posiedzenia Rady. Będzie też reprezentował Unię na zewnątrz w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. To zadanie będzie dzielił z szefową unijnej dyplomacji, którą została Federica Mogherini. Traktat

Zysk netto NBP za 2010 rok wyniósł 6,5 mld zł, powyżej oczekiwań

zysk w wysokości 6,5 mld zł. Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim zysk NBP, pomniejszony o 5-procentowy odpis na fundusz rezerwowy, zostanie przekazany do budżetu państwa" - głosi komunikat. 4 kwietnia 2011 r. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) przyjęła roczne sprawozdanie finansowe NBP

Komisje sejmowe o projekcie nowelizacji budżetu

, jak wcześniej planowano. Nowelizacja ma także usankcjonować zaplanowane przez MF cięcia w wydatkach budżetowych na łączną kwotę ponad 21,13 mld zł. We wtorek Sejm skierował projekt do komisji finansów. W środę komisja omawiała sprawozdania komisji "branżowych" dotyczące projektu nowelizacji

Podziel się podatkiem z organizacjami pożytku publicznego

nie musi nic więcej robić. Co ważne, jeśli nie zdecyduje się na przekazanie 1 proc. jakiejś fundacji czy stowarzyszeniu, to te pieniądze i tak do niego nie zwrócą. Trafią do wspólnego budżetowego worka, i to państwo zdecyduje, jak je wydać. Już bez udziału podatnika. Dam 1 proc. i będę miał więcej

Czwarty bank Bułgarii pozbawiony licencji

Cwetanem Wasilewem. Rzeczywisty stan banku KTB na razie jednak jest trudny do ustalenia z uwagi na brak wielu dokumentów. Sprawozdania syndyków i decyzja Banku centralnego o pozbawieniu licencji zostały przekazane prokuraturze, podał Iskrow. Minister spraw wewnętrznych Cwetlin Jowczew podał, że MSW

W piątek głosowanie senackich poprawek do budżetu na 2014 r.

Dariusz Rosati (PO) powiedział, przedstawiając sprawozdanie komisji z prac nad poprawkami Senatu, że izba wyższa zgłosiła trzynaście poprawek, z czego komisja poparła jedenaście. Najwięcej emocji wzbudziła poprawka, w której Senat zaproponował, by zwiększyć dochody budżetu w tym roku o 800 mln zł

Kłótnia o budżet 2011 na finiszu prac w Sejmie

Sejm debatował we wtorek o budżecie państwa na 2011 r. To już końcówka prac, tzw. drugie czytanie, czyli sprawozdanie z prac w sejmowej komisji finansów. Jak zwykle stało się okazją do politycznych sporów o finanse państwa. Koalicjanci z PO-PSL chwalili budżet, opozycja go krytykowała. - Ten budżet

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów