społeczno gospodarcze konsekwencje inflacji

Ceny stop - mieszkania w miastach przestały drożeć

Skończył się owczy pęd na rynku, aby kupować mieszkania za każdą cenę. Lokale w największych miastach przestały drożeć, a możliwe, że potanieją

Ceny mieszkań nie rosną, ale tańszych ofert ubywa

Ceny mieszkań nie rosną, ale tańszych ofert ubywa

gospodarczego, wzrost bezrobocia, skokowy wzrost inflacji i inne niekorzystne zjawiska w gospodarce, to głębokie i powszechne spadki cen, przekraczające 20 proc., wydają się mało prawdopodobne - uważa Kirejczyk. Przyznaje, że zasadnicze znaczenie może mieć strategia przyjęta przez dużych inwestorów