spłata kredytu po śmierci kredytobiorcy

sprawdź też:

kredyt

Kancelaria Prawna Skarbiec

Przepisy o odwróconym kredycie hipotecznym uchwalone

Przepisy o odwróconym kredycie hipotecznym uchwalone

Sejm uchwalił ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. Określa ona zasady podpisywania umów, prawa i obowiązki stron umowy oraz reguły rozliczenia zobowiązań z tego tytułu.

Czy dzieci frankowiczów odziedziczą długi rodziców?

W związku z rosnącym kursem franka szwajcarskiego ostatnio przez media przetacza się dyskusja związana z kredytami we frankach. Dotyczy ona obecnej sytuacji na rynku, a może warto przez chwilę pomyśleć o przyszłości osób, które zaciągnęły tego typu kredyt, oraz ich krewnych. Co stanie się w sytuacji, gdy kredyt nie zostanie spłacony w całości przed śmiercią kredytobiorcy

"Nie jesteśmy krwiopijcami", czyli banki w Polsce i ich bracia dłużnicy

W przyszłym roku bankowcy trochę pomogą kredytobiorcom, którzy mają problemy ze spłatą rat za mieszkanie. Niektóre instytucje już teraz pozwalają dłużnikom wynajmować mieszkanie przejęte przez bank.

Płacimy za polisy, które chronią banki

Płacimy za polisy, które chronią banki

Baran z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Banki stosują polisy na życie jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu. W przypadku śmierci kredytobiorcy odszkodowanie dostaje nie rodzina, ale bank. Pieniądze z ubezpieczenia idą na spłatę kredytu. Rodzina chroniona jest tylko pośrednio, bo dostaje

Komisja finansów za odwróconym kredytem hipotecznym w walucie obcej

się na spłatę, będą uczestniczyć w rozliczaniu umowy. Bank będzie musiał zwrócić im kwotę, o jaką wartość nieruchomości przewyższa jego należność z tytułu umowy odwróconego kredytu hipotecznego. Podczas czwartkowego posiedzenia komisji finansów jej wiceprzewodniczącą została Bożena Szydłowska (PO), w

Rząd przyjął projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym

, gdy ta różnica jest dodatnia)" - wyjaśniono. "Roszczenie o zwrot odwróconego kredytu - wraz z odsetkami i innymi kosztami - będzie wymagalne po 12 miesiącach od dnia śmierci kredytobiorcy. Dzięki temu spadkobiercy będą mogli nie tylko dopełnić formalności spadkowych, ale także mieć

Sejm uchwalił ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym

, umowa odwróconego kredytu hipotecznego może być zawarta zarówno przez osobę samotną, jak i małżeństwo. W tej drugiej sytuacji, po śmierci jednego z małżonków, pieniądze będą wypłacane dalej. W trakcie trwania umowy kredytobiorca musi utrzymywać mieszkanie w stanie niepogorszonym oraz (jeśli bank sobie

Koalicja i SLD za projektem o odwróconym kredycie hipotecznym

będzie mógł sam dokonać spłaty w walucie, a także będzie mógł zawrzeć zapis w umowie kredytowej, po jakiej cenie bank będzie odsprzedawał walutę kredytobiorcy" - zapewniła posłanka. Jak mówiła, ustawa chroni także prawa spadkobierców kredytobiorcy. Jeśli będą oni chcieli zachować nieruchomość

Projekt o odwróconym kredycie hipotecznym trafi do Komitetu Stałego RM

konsekwencji, jakie będzie ponosił kredytobiorca w przypadku niewywiązania się z obowiązków dotyczących utrzymania nieruchomości. "Roszczenie o zwrot odwróconego kredytu - wraz z odsetkami i innymi kosztami - będzie wymagalne po 12 miesiącach od dnia śmierci kredytobiorcy. Dzięki temu spadkobiercy będą

Jak kupić auto? Na kredyt czy w balonie?

Jak kupić auto? Na kredyt czy w balonie?

w razie śmierci kredytobiorcy posłuży do spłaty kredytu. Ale to tylko teoria. W rzeczywistości taka polisa to dodatkowa prowizja banku. Te ubezpieczenia rzadko kiedy działają, bo bankowi nie zależy na tym, żeby ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie, bo bank pobiera wysoką prowizję od sprzedaży i gra

Szczurek: odwrócony kredyt hipoteczny bezpieczny dla seniorów

o przypadki, gdy ta różnica będzie dodatnia. Roszczenie o zwrot odwróconego kredytu - wraz z odsetkami i innymi kosztami - będzie wymagalne po 12 miesiącach od dnia śmierci kredytobiorcy. Dzięki temu spadkobiercy będą mogli nie tylko dopełnić formalności spadkowych, ale także mieć możliwość spłaty

Projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym trafił do Komitetu Stałego RM

kredytu, jego wysokości, wartości nieruchomości, oprocentowaniu kredytu, a także terminy i wysokość wypłacanego świadczenia - jednorazowo czy w ratach. Kredytobiorcy będą mogli spłacić odwrócony kredyt hipoteczny przed terminem wskazanym w umowie. Dyrektor zauważyła, że w przypadku śmierci seniora, jego

Eksperci: odwrócony kredyt hipoteczny w walucie obcej - ryzykowny

kredytu może zostać ustalona dopiero po oszacowaniu wartości lokalu przez rzeczoznawcę majątkowego. Jeżeli po zawarciu umowy z bankiem klient uzna jednak, że chce odstąpić od umowy, będzie mógł to zrobić w ciągu 30 dni bez żadnych konsekwencji. W przypadku śmierci kredytobiorcy, jego spadkobiercy będą

Przypadkowe dziedziczenie długów. Już niedługo nie będzie możliwe

Przypadkowe dziedziczenie długów. Już niedługo nie będzie możliwe

ograniczenia odpowiedzialności za długi. Wtedy bank przyjdzie po spłatę kredytu. Praktyki bankowe są różne. Czasami bankowcy uznają, że z chwilą śmierci kredytobiorcy umowa kredytowa wygasa. Ale to nie znaczy, że kredyt zostaje umorzony. Bank może zażądać w takiej sytuacji od spadkobierców natychmiastowej

Odwrócona hipoteka nie wypali?

Odwrócona hipoteka nie wypali?

odroczone w czasie. Oppenheim zwraca uwagę, że bank, aby cokolwiek na kredycie zarobić, musiałby cierpliwie czekać, aż klient umrze. - Ale to wcale nie oznacza, że wtedy już można księgować dochody i chwalić się nimi przed akcjonariuszami. Od śmierci kredytobiorcy musi upłynąć 12 miesięcy. Na dodatek, bank

Starsza pani i kredyt z wkładką

Starsza pani i kredyt z wkładką

przypadku mamy pani Bożeny wsparcie banku było kluczowe. "Chciałabym Panu bardzo podziękować za pomoc i interwencję w sprawie spłaty kredytu w Eurobanku. Dziś zadzwonili z dobrą wiadomością, że ubezpieczyciel po przemyśleniu zdecydował się spłacić kredyt. Za kilka dni mam dostać decyzję na papierze. To

Kluby: projekt ws. odwróconego kredytu hipotecznego - do komisji

hipoteczne, dotyczy momentu przeniesienia prawa własności do nieruchomości. W przypadku kredytu bank będzie przejmował ją dopiero po śmierci uprawnionego, pod warunkiem, że jego spadkobiercy nie skorzystają z prawa do jej wykupu. Jeśli chodzi o rentę, nieruchomość od razu przechodzi na własność spółki

Przepisy uchwalone. Upadłość konsumencka nie tylko dla wybranych

Przepisy uchwalone. Upadłość konsumencka nie tylko dla wybranych

ostateczność, bo dla banku oznacza to straty. Dla obu stron bardziej opłacalna może być ugoda, w ramach której bank zgodziłby się na karencję w spłacie kredytu albo obniżył miesięczne raty dzięki wydłużeniu okresu kredytowania. - Mamy świadomość, że ta nowelizacja jest nie po myśli instytucji finansowych

Bank żąda spłaty kredytu i składek ubezpieczeniowych od zmarłego klienta

świadczenia - piszą nasi czytelnicy. Ubezpieczyciel na początku grudnia przelał na rzecz Banku BPH kwotę, która wynosiła równowartość kapitału kredytu pozostającego do spłaty w dniu śmierci kredytobiorcy. - Pomimo spłaty kredytu przez ubezpieczyciela bank w dalszym ciągu kieruje pisma na adres nieżyjącego

Zmiany w ubezpieczeniach dołączanych do kredytów. Bank nie wciśnie niby-polisy

Zmiany w ubezpieczeniach dołączanych do kredytów. Bank nie wciśnie niby-polisy

zmarłego, z którym miała wspólny kredyt objęty ubezpieczeniem w razie zgonu, zawiadomiła bank o jego śmierci. Przez półtora roku nie otrzymała żadnej korespondencji w tej sprawie. Po upływie tego czasu bank przesłał jej wezwanie do zapłaty długu. Gdy kobieta udała się do oddziału banku, dowiedziała się od

Będzie odwrócona hipoteka, czyli kredyty za mieszkania

Będzie odwrócona hipoteka, czyli kredyty za mieszkania

. Po jego śmierci to bank sprzeda mieszkanie, zaspokajając z uzyskanych w ten sposób pieniędzy swoje roszczenia wobec kredytobiorcy. To, co zostanie, dostaną spadkobiercy. Taka spłata odwróconego kredytu będzie jednak odroczona o sześć miesięcy, licząc od dnia określenia wartości całego majątku i jego

Jak naciągają i oszukują seniorów

Jak naciągają i oszukują seniorów

zdrowia był widoczny na pierwszy rzut oka: spowolnienie ruchowe i funkcji intelektualnych. Cztery miesiące przed śmiercią pracownik banku namówił go na fundusz inwestycyjny Investor Ameryka Łacińska. Pan Sylwester wpłacił do niego 50 tys. zł. Po jego śmierci okazało się, że oszczędności stopniały o 10 tys

Czy warto ubezpieczyć kredyt?

więc górna granica odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela, jest zmienna (stopniowo spada), pokrywa się z aktualnym stanem zadłużenia kredytobiorcy. W przypadku jego śmierci, pieniądze z polisy nie trafią do spadkobierców, a na poczet spłaty kredytu. Takie rozwiązanie w dużym stopniu chroni

Czy warto kupić ubezpieczenie na życie?

bankach są one obowiązkowe, w innych dobrowolne. W przypadku śmierci kredytobiorcy odszkodowanie dostanie nie rodzina, ale bank. Pieniądze z ubezpieczenia pójdą na spłatę kredytu, a rodzina chroniona jest pośrednio, bo dostanie wolną od hipoteki nieruchomość. Takie ubezpieczenie może mieć charakter

Będzie kredyt hipoteczny na mieszkanie, którego...nie trzeba spłacać

Chodzi o tzw. odwrócony kredyt hipoteczny. Niewykluczone, że na rynku pojawi się on już w przyszłym roku. Taki kredyt to sposób na to, by osoby starsze, które mają mieszkanie, mogły dostać rentę np. od banku, w zamian za to, że to bank po ich śmierci przejmie mieszkanie. Na razie powstały założenia

Czy warto ubezpieczyć kredyt hipoteczny?

odszkodowanie. W przypadku polis życiowych powiązanych z kredytami hipotecznymi jest tylko taka różnica, że w razie śmierci kredytobiorcy odszkodowanie powędruje do banku na poczet spłaty kredytu. Można powiedzieć, że w pewnym sensie to prezent zza grobu dla naszych bliskich. Nie będą bowiem obciążeni ratami

5 proc. wartości kredytu hipotecznego pochłaniają dodatkowe koszty

życie kredytobiorcy. "Jest to co prawda dodatkowy koszt, jednak w przypadku śmierci ubezpieczonego jego rodzina ma dzięki takiej polisie zapewnione mieszkanie, na które zaciągnięty został kredyt" - wyjaśnił Ostrowski.Macierzyński podkreślił, że "nie można wykluczyć, że bank zażąda również

Nie do końca odwrócona hipoteka. Mieszkanie za rentę

(bezpłatnej) spłaty kredytu czy prawo spadkobierców do spłaty kredytu po śmierci kredytobiorcy (w terminie 12 miesięcy od dnia otwarcia spadku) oraz zasady rozliczania instytucji kredytującej ze spadkobiercami. Oczywiście by zachować elastyczność tej formy umowy ustawa nie będzie określała m.in.: sposobu

Nowy bank atakuje elastyczną kredytówką. Spłatę zawiesisz nawet na...

. wartości długu rocznie jest bardzo wysoka, zwłaszcza że skorzystanie z zamrożenia rachunku jest dostępne tylko po dostarczeniu bankowi dowodów na szczególną okoliczność, która uzasadniałaby karencję w spłacie długu: ciężką chorobę, niepełnosprawność, wypadek, pobyt w szpitalu, śmierć bliskiej osoby

Czy Trybunał zmienił podejście sądów do BTE? Są pierwsze wyroki

z nich wynika? Czytaj też: Spojrzenie sądów na BTE po wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie budzi wątpliwości Szybsza śmierć BTE? Otóż wygląda na to, że BTE jednak jest trupem. Mam np. kopię orzeczenia Sądu Rejonowego Warszawa-Północ, do którego zgłosił się kredytobiorca Getin Banku, by

Klientka: Wcisnęli mi dodatkowe ubezpieczenie kredytu. Bank zaprzecza

wykupienie ubezpieczenia. Na rynku to standard. Dla banku ubezpieczenie jest dodatkowym zabezpieczeniem - w razie śmierci czy niezdolności kredytobiorcy do płacenia rat (choroba, wypadek) spłatę kredytu bierze na siebie firma ubezpieczeniowa. Pani Maria, podpisując umowę, zgodziła się, by zabezpieczeniem

Jestem za młody na kredyt, bo nie mam żony i mieszkania

banków każdy, kto dostaje kredyt, to klient bezpieczny, zaś spłata pożyczki obarczona jest niskim ryzykiem. Ale nie można wykluczyć sytuacji, w której przy kredycie hipotecznym spłacanym przez obojga małżonków żona traci pracę. Ryzyko związane ze spłatą zobowiązania znacznie wzrasta. Zgodnie z

Kredyt na święta? Tak, ale nie każdy

jeszcze składki za ubezpieczenie pożyczki. W niektórych bankach taka polisa - zwłaszcza w przypadku osób starszych - może być obowiązkowa. Co ona nam daje? W przypadku śmierci kredytobiorcy spłatę pożyczki bierze na siebie firma ubezpieczeniowa. Podobnie jest, jeśli będziemy mieć wypadek, złamiemy nogę

Kredyt w tarapatach

mają dawać ci bezpieczeństwo i komfort spłaty pożyczki. Banki przekonują, że jeśli coś złego ci się stanie - śmierć, wypadek, ciężka choroba, utrata pracy - spłatę kredytu weźmie na siebie firma ubezpieczeniowa. Oczywiście ubezpieczenie kosztuje - nawet 10-20 proc. pożyczanej kwoty, czyli przy

Kredyt hipoteczny - ile, w jakiej walucie i na jak długo?

ściągał raty. Inną przepustką do niższej marży może być skorzystanie z ubezpieczenia na życie. Przy kredycie o wartości 300 tys. zł jest to koszt rzędu 50-60 zł miesięcznie. Taka polisa gwarantuje, że w razie śmierci kredytobiorcy kredyt zostanie spłacony z ubezpieczenia. W ten sposób sobie zafundujesz

Ślub z bankiem za niską marżę. Czy kredyt w "zgrzewce" jest tańszy?

ryzyka utraty pracy. Polisa na życie dołączona do kredytu hipotecznego to jego dodatkowe zabezpieczenie. Ma chronić naszych bliskich, gdyby coś złego nam się stało. Teoretycznie po naszej śmierci odszkodowanie trafia do banku na poczet spłaty kredytu. Nasi bliscy na otarcie łez dostają nieruchomość wolną

Kluza: Odwrócona hipoteka pod nadzorem KNF

zamian za przepisanie swojego mieszkania na rzecz banku właściciel nieruchomości może otrzymywać od niego - co miesiąc do końca życia lub przez ustalony czas - określoną kwotę. Po śmierci właściciela jego spadkobiercy będą mieli możliwość spłaty zaciągniętego kredytu i wtedy zachowają prawo do lokalu

Słownik pojęć finansowych

, że pieniądze z ubezpieczenia (w przypadku pożaru, przez który ulegnie zmniejszeniu wartość ubezpieczonej nieruchomości) lub np. w przypadku śmierci kredytobiorcy czy utraty przez niego pracy, jeśli wiąże się z zaprzestaniem spłacania rat, otrzymuje bank na poczet spłaty kredytu. Debet - jest to tzw

Ranking kredytów hipotecznych GW. Gdzie najtaniej i najlepiej

przy założeniu, że godzi się również na konto osobiste w banku, na które będzie przelewać 3 tys. zł miesięcznie, oraz na dodatkowe zabezpieczenie kredytu w formie ubezpieczenia na życie z cesją na bank (to ubezpieczenie zabezpiecza spadkobierców w przypadku śmierci kredytobiorcy - kredyt zostaje

SKOK nie odpuszcza. Ściganie synów za długi ojca

tylko SKOK-i, ale też banki - doskonale znają tę część polskiego prawa, która stanowi, że śmierć osoby, której udzielono kredytu, wcale nie zwalnia od jego spłaty. Wprawdzie kredytobiorca nie żyje, ale instytucja finansowa zawsze może windykować dług z kieszeni jego spadkobierców. Jest to powszechne

Kredyt na zakup samochodu

przygotowawczą czy składkę na ubezpieczenie spłaty kredytu w razie śmierci bądź utraty pracy.Wysokość oprocentowania bywa różna w zależności od tego, co jest przedmiotem zakupu: auto nowe czy używane. W tym drugim przypadku istotny będzie wiek pojazdu. Często im starsze auto, tym wyższe będzie oprocentowanie. To

Uważaj na niby-polisy dołączane do kredytów

Ubezpieczenia "przywiązywane" do kredytów lub kart kredytowych robią ostatnio prawdziwą furorę. Mają je w ofercie niemal wszystkie banki. To przede wszystkim ubezpieczenia od śmierci, poważnego zachorowania lub utraty pracy. A w przypadku kredytów hipotecznych - ubezpieczenia niskiego

Chronić emerytów przed komornikiem? Nie tędy droga!

emerytów, którym brakuje wyobraźni. A jak nie będą chcieli płacić, to zostaną odcięci od kredytu. Czy to sprawiedliwe? I jeszcze jedno: prawo spadkowe. Dziś banki chętnie udzielają kredytów emerytom także dlatego, że doskonale wiedzą, iż po śmierci starszych osób ich długi przejmie rodzina, razem ze

Słoneczna dopłata - państwo dotuje energię ze słońca

jeśli nie sięgną po kredyt, nie dostaną dopłaty. Na szczęście zarówno MBR, jak i BOŚ nie zamierzają dodatkowo zarabiać na takich klientach. Innymi słowy, nie zapłacą oni kary za wcześniejszą spłatę kredytu. Jakie procedury? Inwestor składa w banku równocześnie dwa wnioski - kredytowy oraz o dopłatę

Kredyt z polisą

Suma ubezpieczenia jest zazwyczaj równa kwocie kredytu. Cesja praw z polisy jest zrobiona na bank udzielający kredytu. Banki chcą w ten sposób ułatwić sobie procedurę ściągania kredytu w przypadku śmierci głównego kredytobiorcy. Gdy drugi kredytobiorca nie będzie w stanie spłacać kredytu - bank

Każdy kredyt to tykająca bomba. Jak ją rozbroić?

W bliżej nieokreślonej przyszłości po pomoc wyciągną rękę także obecni złotowi kredytobiorcy, którzy dziś zaciągają kredyty przy najniższych w historii stopach procentowych, mając największą w historii zdolność kredytową. Dam głowę, że większość z nich nie zastanawia się nad tym, co będzie, gdy

Kredyt na babcię okazuje się najlepszy w kryzysie

, niż by się należało w pierwotnej umowie, bo ulitował się i obniżył raty do 200 zł w każdej placówce. Eurobank staruszka też poprosiła o restrukturyzację kredytu, nie miała już tych 600 zł. Tym bardziej że w maju po wszczepieniu rozrusznika serca doszły jej wydatki na leki. Razem z lekami na astmę

Jak kupować mieszkanie w czasach szaleństwa

Zobacz także: Kredyt. I cię nie opuszczę aż do śmierci Dodatkowe opłaty przy kupnie mieszkania Jak kupować mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym Czy mieszkania będą dalej drożeć? Przykra prawda brzmi - będą drożeć wszędzie tam, gdzie jest praca. Średnia cena 10 tys. zł za m kw. w Warszawie nie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery