spłata kredytu po śmierci kredytobiorcy

sprawdź też:

kredyt

Kancelaria Prawna Skarbiec

Przepisy o odwróconym kredycie hipotecznym uchwalone

Przepisy o odwróconym kredycie hipotecznym uchwalone

Sejm uchwalił ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. Określa ona zasady podpisywania umów, prawa i obowiązki stron umowy oraz reguły rozliczenia zobowiązań z tego tytułu.

"Nie jesteśmy krwiopijcami", czyli banki w Polsce i ich bracia dłużnicy

W przyszłym roku bankowcy trochę pomogą kredytobiorcom, którzy mają problemy ze spłatą rat za mieszkanie. Niektóre instytucje już teraz pozwalają dłużnikom wynajmować mieszkanie przejęte przez bank.

Komisja finansów za odwróconym kredytem hipotecznym w walucie obcej

się na spłatę, będą uczestniczyć w rozliczaniu umowy. Bank będzie musiał zwrócić im kwotę, o jaką wartość nieruchomości przewyższa jego należność z tytułu umowy odwróconego kredytu hipotecznego. Podczas czwartkowego posiedzenia komisji finansów jej wiceprzewodniczącą została Bożena Szydłowska (PO), w

Sejm uchwalił ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym

, umowa odwróconego kredytu hipotecznego może być zawarta zarówno przez osobę samotną, jak i małżeństwo. W tej drugiej sytuacji, po śmierci jednego z małżonków, pieniądze będą wypłacane dalej. W trakcie trwania umowy kredytobiorca musi utrzymywać mieszkanie w stanie niepogorszonym oraz (jeśli bank sobie

Rząd przyjął projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym

, gdy ta różnica jest dodatnia)" - wyjaśniono. "Roszczenie o zwrot odwróconego kredytu - wraz z odsetkami i innymi kosztami - będzie wymagalne po 12 miesiącach od dnia śmierci kredytobiorcy. Dzięki temu spadkobiercy będą mogli nie tylko dopełnić formalności spadkowych, ale także mieć

Koalicja i SLD za projektem o odwróconym kredycie hipotecznym

będzie mógł sam dokonać spłaty w walucie, a także będzie mógł zawrzeć zapis w umowie kredytowej, po jakiej cenie bank będzie odsprzedawał walutę kredytobiorcy" - zapewniła posłanka. Jak mówiła, ustawa chroni także prawa spadkobierców kredytobiorcy. Jeśli będą oni chcieli zachować nieruchomość

Projekt o odwróconym kredycie hipotecznym trafi do Komitetu Stałego RM

konsekwencji, jakie będzie ponosił kredytobiorca w przypadku niewywiązania się z obowiązków dotyczących utrzymania nieruchomości. "Roszczenie o zwrot odwróconego kredytu - wraz z odsetkami i innymi kosztami - będzie wymagalne po 12 miesiącach od dnia śmierci kredytobiorcy. Dzięki temu spadkobiercy będą

Eksperci: odwrócony kredyt hipoteczny w walucie obcej - ryzykowny

kredytu może zostać ustalona dopiero po oszacowaniu wartości lokalu przez rzeczoznawcę majątkowego. Jeżeli po zawarciu umowy z bankiem klient uzna jednak, że chce odstąpić od umowy, będzie mógł to zrobić w ciągu 30 dni bez żadnych konsekwencji. W przypadku śmierci kredytobiorcy, jego spadkobiercy będą

Szczurek: odwrócony kredyt hipoteczny bezpieczny dla seniorów

o przypadki, gdy ta różnica będzie dodatnia. Roszczenie o zwrot odwróconego kredytu - wraz z odsetkami i innymi kosztami - będzie wymagalne po 12 miesiącach od dnia śmierci kredytobiorcy. Dzięki temu spadkobiercy będą mogli nie tylko dopełnić formalności spadkowych, ale także mieć możliwość spłaty

Projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym trafił do Komitetu Stałego RM

kredytu, jego wysokości, wartości nieruchomości, oprocentowaniu kredytu, a także terminy i wysokość wypłacanego świadczenia - jednorazowo czy w ratach. Kredytobiorcy będą mogli spłacić odwrócony kredyt hipoteczny przed terminem wskazanym w umowie. Dyrektor zauważyła, że w przypadku śmierci seniora, jego

Odwrócona hipoteka nie wypali?

Odwrócona hipoteka nie wypali?

odroczone w czasie. Oppenheim zwraca uwagę, że bank, aby cokolwiek na kredycie zarobić, musiałby cierpliwie czekać, aż klient umrze. - Ale to wcale nie oznacza, że wtedy już można księgować dochody i chwalić się nimi przed akcjonariuszami. Od śmierci kredytobiorcy musi upłynąć 12 miesięcy. Na dodatek, bank

Kluby: projekt ws. odwróconego kredytu hipotecznego - do komisji

hipoteczne, dotyczy momentu przeniesienia prawa własności do nieruchomości. W przypadku kredytu bank będzie przejmował ją dopiero po śmierci uprawnionego, pod warunkiem, że jego spadkobiercy nie skorzystają z prawa do jej wykupu. Jeśli chodzi o rentę, nieruchomość od razu przechodzi na własność spółki

Przepisy uchwalone. Upadłość konsumencka nie tylko dla wybranych

Przepisy uchwalone. Upadłość konsumencka nie tylko dla wybranych

ostateczność, bo dla banku oznacza to straty. Dla obu stron bardziej opłacalna może być ugoda, w ramach której bank zgodziłby się na karencję w spłacie kredytu albo obniżył miesięczne raty dzięki wydłużeniu okresu kredytowania. - Mamy świadomość, że ta nowelizacja jest nie po myśli instytucji finansowych

Zmiany w ubezpieczeniach dołączanych do kredytów. Bank nie wciśnie niby-polisy

Zmiany w ubezpieczeniach dołączanych do kredytów. Bank nie wciśnie niby-polisy

zmarłego, z którym miała wspólny kredyt objęty ubezpieczeniem w razie zgonu, zawiadomiła bank o jego śmierci. Przez półtora roku nie otrzymała żadnej korespondencji w tej sprawie. Po upływie tego czasu bank przesłał jej wezwanie do zapłaty długu. Gdy kobieta udała się do oddziału banku, dowiedziała się od

Będzie odwrócona hipoteka, czyli kredyty za mieszkania

Będzie odwrócona hipoteka, czyli kredyty za mieszkania

. Po jego śmierci to bank sprzeda mieszkanie, zaspokajając z uzyskanych w ten sposób pieniędzy swoje roszczenia wobec kredytobiorcy. To, co zostanie, dostaną spadkobiercy. Taka spłata odwróconego kredytu będzie jednak odroczona o sześć miesięcy, licząc od dnia określenia wartości całego majątku i jego

Czy warto kupić ubezpieczenie na życie?

Czy warto kupić ubezpieczenie na życie?

bankach są one obowiązkowe, w innych dobrowolne. W przypadku śmierci kredytobiorcy odszkodowanie dostanie nie rodzina, ale bank. Pieniądze z ubezpieczenia pójdą na spłatę kredytu, a rodzina chroniona jest pośrednio, bo dostanie wolną od hipoteki nieruchomość. Takie ubezpieczenie może mieć charakter

Czy warto ubezpieczyć kredyt?

więc górna granica odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela, jest zmienna (stopniowo spada), pokrywa się z aktualnym stanem zadłużenia kredytobiorcy. W przypadku jego śmierci, pieniądze z polisy nie trafią do spadkobierców, a na poczet spłaty kredytu. Takie rozwiązanie w dużym stopniu chroni

Czy warto ubezpieczyć kredyt hipoteczny?

odszkodowanie. W przypadku polis życiowych powiązanych z kredytami hipotecznymi jest tylko taka różnica, że w razie śmierci kredytobiorcy odszkodowanie powędruje do banku na poczet spłaty kredytu. Można powiedzieć, że w pewnym sensie to prezent zza grobu dla naszych bliskich. Nie będą bowiem obciążeni ratami

Będzie kredyt hipoteczny na mieszkanie, którego...nie trzeba spłacać

Będzie kredyt hipoteczny na mieszkanie, którego...nie trzeba spłacać

Chodzi o tzw. odwrócony kredyt hipoteczny. Niewykluczone, że na rynku pojawi się on już w przyszłym roku. Taki kredyt to sposób na to, by osoby starsze, które mają mieszkanie, mogły dostać rentę np. od banku, w zamian za to, że to bank po ich śmierci przejmie mieszkanie.Na razie powstały założenia

5 proc. wartości kredytu hipotecznego pochłaniają dodatkowe koszty

5 proc. wartości kredytu hipotecznego pochłaniają dodatkowe koszty

życie kredytobiorcy. "Jest to co prawda dodatkowy koszt, jednak w przypadku śmierci ubezpieczonego jego rodzina ma dzięki takiej polisie zapewnione mieszkanie, na które zaciągnięty został kredyt" - wyjaśnił Ostrowski.Macierzyński podkreślił, że "nie można wykluczyć, że bank zażąda również

Nowy bank atakuje elastyczną kredytówką. Spłatę zawiesisz nawet na...

Nowy bank atakuje elastyczną kredytówką. Spłatę zawiesisz nawet na...

. wartości długu rocznie jest bardzo wysoka, zwłaszcza że skorzystanie z zamrożenia rachunku jest dostępne tylko po dostarczeniu bankowi dowodów na szczególną okoliczność, która uzasadniałaby karencję w spłacie długu: ciężką chorobę, niepełnosprawność, wypadek, pobyt w szpitalu, śmierć bliskiej osoby

Nie do końca odwrócona hipoteka. Mieszkanie za rentę

Nie do końca odwrócona hipoteka. Mieszkanie za rentę

(bezpłatnej) spłaty kredytu czy prawo spadkobierców do spłaty kredytu po śmierci kredytobiorcy (w terminie 12 miesięcy od dnia otwarcia spadku) oraz zasady rozliczania instytucji kredytującej ze spadkobiercami. Oczywiście by zachować elastyczność tej formy umowy ustawa nie będzie określała m.in.: sposobu

Kredyt w tarapatach

mają dawać ci bezpieczeństwo i komfort spłaty pożyczki. Banki przekonują, że jeśli coś złego ci się stanie - śmierć, wypadek, ciężka choroba, utrata pracy - spłatę kredytu weźmie na siebie firma ubezpieczeniowa. Oczywiście ubezpieczenie kosztuje - nawet 10-20 proc. pożyczanej kwoty, czyli przy

Kredyt na święta? Tak, ale nie każdy

jeszcze składki za ubezpieczenie pożyczki. W niektórych bankach taka polisa - zwłaszcza w przypadku osób starszych - może być obowiązkowa. Co ona nam daje? W przypadku śmierci kredytobiorcy spłatę pożyczki bierze na siebie firma ubezpieczeniowa. Podobnie jest, jeśli będziemy mieć wypadek, złamiemy nogę

Jestem za młody na kredyt, bo nie mam żony i mieszkania

banków każdy, kto dostaje kredyt, to klient bezpieczny, zaś spłata pożyczki obarczona jest niskim ryzykiem. Ale nie można wykluczyć sytuacji, w której przy kredycie hipotecznym spłacanym przez obojga małżonków żona traci pracę. Ryzyko związane ze spłatą zobowiązania znacznie wzrasta. Zgodnie z

Kredyt hipoteczny - ile, w jakiej walucie i na jak długo?

ściągał raty. Inną przepustką do niższej marży może być skorzystanie z ubezpieczenia na życie. Przy kredycie o wartości 300 tys. zł jest to koszt rzędu 50-60 zł miesięcznie. Taka polisa gwarantuje, że w razie śmierci kredytobiorcy kredyt zostanie spłacony z ubezpieczenia. W ten sposób sobie zafundujesz

Ślub z bankiem za niską marżę. Czy kredyt w "zgrzewce" jest tańszy?

ryzyka utraty pracy. Polisa na życie dołączona do kredytu hipotecznego to jego dodatkowe zabezpieczenie. Ma chronić naszych bliskich, gdyby coś złego nam się stało. Teoretycznie po naszej śmierci odszkodowanie trafia do banku na poczet spłaty kredytu. Nasi bliscy na otarcie łez dostają nieruchomość wolną

Kluza: Odwrócona hipoteka pod nadzorem KNF

zamian za przepisanie swojego mieszkania na rzecz banku właściciel nieruchomości może otrzymywać od niego - co miesiąc do końca życia lub przez ustalony czas - określoną kwotę. Po śmierci właściciela jego spadkobiercy będą mieli możliwość spłaty zaciągniętego kredytu i wtedy zachowają prawo do lokalu

Słownik pojęć finansowych

pieniądze z ubezpieczenia (w przypadku pożaru, przez który ulegnie zmniejszeniu wartość ubezpieczonej nieruchomości) lub np. w przypadku śmierci kredytobiorcy czy utraty przez niego pracy, jeśli wiąże się z zaprzestaniem spłacania rat, otrzymuje bank na poczet spłaty kredytu.Debet - jest to tzw. dozwolone

Ranking kredytów hipotecznych GW. Gdzie najtaniej i najlepiej

przy założeniu, że godzi się również na konto osobiste w banku, na które będzie przelewać 3 tys. zł miesięcznie, oraz na dodatkowe zabezpieczenie kredytu w formie ubezpieczenia na życie z cesją na bank (to ubezpieczenie zabezpiecza spadkobierców w przypadku śmierci kredytobiorcy - kredyt zostaje

SKOK nie odpuszcza. Ściganie synów za długi ojca

tylko SKOK-i, ale też banki - doskonale znają tę część polskiego prawa, która stanowi, że śmierć osoby, której udzielono kredytu, wcale nie zwalnia od jego spłaty. Wprawdzie kredytobiorca nie żyje, ale instytucja finansowa zawsze może windykować dług z kieszeni jego spadkobierców. Jest to powszechne

Kredyt na zakup samochodu

przygotowawczą czy składkę na ubezpieczenie spłaty kredytu w razie śmierci bądź utraty pracy.Wysokość oprocentowania bywa różna w zależności od tego, co jest przedmiotem zakupu: auto nowe czy używane. W tym drugim przypadku istotny będzie wiek pojazdu. Często im starsze auto, tym wyższe będzie oprocentowanie. To

Uważaj na niby-polisy dołączane do kredytów

Ubezpieczenia "przywiązywane" do kredytów lub kart kredytowych robią ostatnio prawdziwą furorę. Mają je w ofercie niemal wszystkie banki. To przede wszystkim ubezpieczenia od śmierci, poważnego zachorowania lub utraty pracy. A w przypadku kredytów hipotecznych - ubezpieczenia niskiego

Chronić emerytów przed komornikiem? Nie tędy droga!

, którym brakuje wyobraźni. A jak nie będą chcieli płacić, to zostaną odcięci od kredytu. Czy to sprawiedliwe?I jeszcze jedno: prawo spadkowe. Dziś banki chętnie udzielają kredytów emerytom także dlatego, że doskonale wiedzą, iż po śmierci starszych osób ich długi przejmie rodzina, razem ze spadkiem

Słoneczna dopłata - państwo dotuje energię ze słońca

jeśli nie sięgną po kredyt, nie dostaną dopłaty. Na szczęście zarówno MBR, jak i BOŚ nie zamierzają dodatkowo zarabiać na takich klientach. Innymi słowy, nie zapłacą oni kary za wcześniejszą spłatę kredytu. Jakie procedury? Inwestor składa w banku równocześnie dwa wnioski - kredytowy oraz o dopłatę

Kredyt z polisą

Suma ubezpieczenia jest zazwyczaj równa kwocie kredytu. Cesja praw z polisy jest zrobiona na bank udzielający kredytu. Banki chcą w ten sposób ułatwić sobie procedurę ściągania kredytu w przypadku śmierci głównego kredytobiorcy. Gdy drugi kredytobiorca nie będzie w stanie spłacać kredytu - bank

Kredyt na babcię okazuje się najlepszy w kryzysie

, niż by się należało w pierwotnej umowie, bo ulitował się i obniżył raty do 200 zł w każdej placówce. Eurobank staruszka też poprosiła o restrukturyzację kredytu, nie miała już tych 600 zł. Tym bardziej że w maju po wszczepieniu rozrusznika serca doszły jej wydatki na leki. Razem z lekami na astmę

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zabezpieczenie kredytu

lub innych przedmiotów wartościowych czy instrumentów pieniężnych. Poręczenie wekslowe (awal) – zobowiązujące poręczyciela na równi z wystawcą weksla do spłaty kredytu ustalonych w terminach płatności. Poręczenie – poręczyciel zobowiązuje się do spłaty kredytu w razie uchylenia się kredytobiorcy

Endogeniczne racjonowanie kredytu

Endogeniczne racjonowanie kredytu – działanie podejmowane przez banki w obliczu ryzyka niewypłacalności kredytobiorcy oraz asymetrii informacji, niezależne od czynników zewnętrznych, takich jak restrykcyjna polityka pieniężna. Kiedy bank stanie wobec nadmiernego popytu na kredyt, zareaguje

Rolowanie kredytu lub obligacji

zaciągnięcia nowego kredytu. Rolowanie kredytów może prowadzić do wzrostu zadłużenia, zwiększając ryzyko niewypłacalności kredytobiorcy, jednak w niektórych przypadkach może mieć również pozytywne skutki ekonomiczne. Korzystne dla wyniku finansowego i płynności danego podmiotu może być np. refinansowanie

Moratorium

Moratorium (łac. moratorius ?zwlekający’) – "zawieszenie", "tymczasowe wstrzymanie" – pojęcie stosowane najczęściej w znaczeniu prawniczym: zawieszenie obowiązku świadczeń płatności, np. odsetek kredytu, zmiana formy zapłaty lub terminu. Uzgodnione prawnie na czas określony

Kredyt konsorcjalny

do zawiązania konsorcjum i angażuje się w czynności przyznania kredytu. Bank prowadzący bezpośrednio kontaktuje się z kredytobiorcą i jest reprezentantem całego konsorcjum. Po udzieleniu kredytu, jest on rozłożony na poszczególne banki stosownie do udziału kwotowego. Spłata kredytu przez przedsiębiorstwo

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.