spłat hipoteki

Andrzej Janowski, Gazeta Podatkowa Nr 593 z dnia 2009-09-14

Wykreślenie hipoteki po spłacie kredytu

Wykreślenie hipoteki po spłacie kredytu

Po spłaceniu kredytu zabezpieczonego hipoteką, w księdze wieczystej nieruchomości nadal znajduje się informacja o obciążeniu hipotecznym. To właściciel powinien przedsięwziąć kroki w celu wykreślenia nieistniejącej już hipoteki. Bez tego może mieć problemy ze zbyciem nieruchomości czy zaciągnięciem kolejnego kredytu. W jaki sposób doprowadzić do wykreślenia hipoteki?

Jak sprzedać mieszkanie obciążone hipoteką?

Mieszkanie obciążone hipoteką można bez problemu sprzedać. Powinni o tym pamiętać ci, którzy mają problem ze spłatą kredytu

Prowizja za aneks za 20 000 zł? W Getin Noble Banku to możliwe...

Pani Justyna chciała przenieść hipotekę zabezpieczającą spłatę jej kredytu z jednej nieruchomości na drugą. Bank się zgodził. Najpierw za sporządzenie aneksu do umowy zażyczył sobie 1000 zł prowizji, a po kilku miesiącach tę samą czynność wycenił już na... 20 000 zł!

Przelew wierzytelności na zabezpieczenie spłaty kredytu

wyegzekwować ową wierzytelność, a uzyskaną sumę przeznaczyć na spłatę kredytu (pożyczki).Na wszelki wypadekNierzadko klienci instytucji kredytowych dziwią się, że obok takich zabezpieczeń jak hipoteka na nieruchomości czy przewłaszczenie pojazdu wymaga się od pożyczkobiorcy również cesji wierzytelności na

"Polska" - Banki chcą zabezpieczeń kredytów

"Polska" - Banki chcą zabezpieczeń kredytów

Taki zapis ma się znaleźć w rekomendacji, którą przygotowuje Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja zaostrzająca kryteria przyznawania kredytów ma wejść w życie jesienią tego roku. Obostrzenia dotyczą nawet klientów regularnie spłacających swoje raty - pisze "Polska"."Jeśli kurczy

Amerykański profesor prawa radzi, żeby nie spłacać kredytów

Jego zdaniem, powinniśmy rezygnować ze spłaty długu jeśli przekracza on wartość domu lub mieszkania i nie mieć w związku z tym żadnego poczucia winy. W Stanach Zjednoczonych jest około 15 milionów właścicieli nieruchomości, którzy znaleźli się "pod wodą", czyli spłacają 

Będzie łatwiej sprzedać zadłużoną nieruchomość

Będzie łatwiej sprzedać zadłużoną nieruchomość

z tytułu spłaty lub dopłaty. Roszczenia wierzycieli będą zaspokajane zgodnie z kolejnością ustanawiania hipotek na nieruchomości, w której dłużnik miał udział.Co istotne, dłużnik hipoteczny nie będzie mógł się zrzec spłaty lub dopłaty. Ewentualne zrzeczenie się przez dłużnika hipotecznego spłaty lub

Libet przedłużył o 3 lata kredyty w Pekao na 85 mln zł, co poprawi cash flow

Warszawa, 05.06.2013 (ISBnews) – Libet zawarł z Bankiem Pekao aneks, który m.in. wydłuża okres spłaty kredytu długoterminowego o 3 lata do 6, podała spółka w komunikacie. Spłata kredytu została dostosowana do sezonowości w działalności spółki.  „Kwota 45 mln zł (transza A w

Co się zmienia w hipotekach?

Będzie prościejObecny podział na hipotekę zwykłą oraz kaucyjną sprawia wiele problemów w praktyce, a także przyczynia się do ponoszenia przez dłużników (np. kredytobiorców) dodatkowych kosztów związanych często z koniecznością ustanowienia dwóch hipotek. Jedna (zwykła) na zabezpieczenie spłaty

Hipoteka jako sposób zabezpieczenia wykonania umowy

obciążała.PrzykładPrzedsiębiorca X ustanowił na nieruchomości hipotekę na zabezpieczenie spłaty pożyczki. Następnie sprzedał nieruchomość z wpisaną hipoteką i nie spłacił pożyczki. Wierzyciel może w tej sytuacji żądać zwrotu pożyczki od pożyczkobiorcy. Ma też prawo żądać zapłaty od obecnego właściciela nieruchomości. Jeśli ten

Inpro ma umowę z BGŻ na emisję dwuletnich obligacji o wartości do 20 mln zł

Warszawa, 07.08.2013 (ISBnews) - Inpro podpisała z Bankiem Gospodarki Żywnościowej umowę emisji obligacji dwuletnich o wartości do 20 mln zł, podała spółka w komunikacie. Środki zostaną przeznaczone na spłatę zakupu nieruchomości w Gdańsku oraz finansowanie bieżącej działalności. "

Comarch ma 56 mln zł kredytu w Pekao SA na realizację biur i data center

, podała spółka. „Okres kredytowania: 10 lat, spłata nastąpi nie później niż do dnia 4 grudnia 2023 r., walutą kredytu jest EUR, oprocentowanie kredytu oparte jest na stopie zmiennej. Uruchomienie kredytu powinno nastąpić do dnia 4 grudnia 2015 r. Zabezpieczeniem kredytu są: pełnomocnictwo do

Przewalutować czy nie

na franki. Jeśli przyjmiemy obecne kursy PKO BP, okaże się, że z 55 012 euro "zrobi się" nam się 87 868 franków szwajcarskich. Jeśli oprocentowanie franków wynosi 3,5 proc., rata wyniesie 1432 zł (do spłaty zostało 271 rat). W tym przypadku jednak nie pozbywamy się ryzyka kursowego

Projekt o odwróconym kredycie hipotecznym trafi do Komitetu Stałego RM

na nieruchomości lub określonym prawie do nieruchomości. Oznacza to, że bank może zawrzeć umowę kredytu odwróconego z osobą, która posiada m.in. prawo własności nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu czy spółdzielcze prawo własności do lokalu. Dla banku zabezpieczeniem spłaty ma być hipoteka

Uwięzieni w cudzym kredycie. Spółdzielcy w pułapce

Uwięzieni w cudzym kredycie. Spółdzielcy w pułapce

zagrożenia. Dopiero gdy wystąpią o przekształcenie lokalu o statusie lokatorskim bądź własnościowym w prawo odrębnej własności, dowiedzą się, że jest on zadłużony nawet na kilkaset tysięcy złotych! Obecnie ustawa zwalnia taki lokal z hipoteki obciążającej całą nieruchomość, a wspomniana nowelizacja to

Nie wiedzieli, że mają 215 tys. zł długu. Przez ojca emeryta

Nie wiedzieli, że mają 215 tys. zł długu. Przez ojca emeryta

grozi. Poręczamy tylko ich wiek, zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka. Mamy wątpliwości i nie podpisujemy, jednak płacz i lament rodziców oraz zapewnianie, że rata kredytu będzie automatycznie ściągana z emerytury przekonuje nas do pomocy - opowiada pani Agnieszka. Małżonkowie podpisują dokument

Komornicy w natarciu. Coraz więcej domów i mieszkań trafia pod młotek

Komornicy w natarciu. Coraz więcej domów i mieszkań trafia pod młotek

, gdyż hipoteka staje się w obrocie gospodarczym standardowym zabezpieczeniem spłaty. - Ma to na celu zabezpieczenie roszczenia w przypadku rozpoczęcia ewentualnego postępowania upadłościowego. Ponadto zabezpieczenie na nieruchomości bardziej motywuje dłużnika- mówi Włodzimierz Szymczak, dyrektor

Rewolucja w hipotekach. Przedsiębiorcy się cieszą

banki mogą mieć w tym interes, gdyż kredytobiorca z "uwolnioną" hipoteką chętniej sięgnie po kolejny kredyt. Korzystna dla kredytobiorców jest też zmiana, która umożliwi im wystąpienie do banku o zmniejszenie hipoteki w trakcie spłaty kredytu, np. po kilkunastu latach, kiedy pozostało go już

Projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym trafił do Komitetu Stałego RM

prawach biorącego kredyt. Bank będzie mógł zawrzeć umowę kredytu odwróconego z osobą, która posiada m.in. prawo własności nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu czy spółdzielcze prawo własności do lokalu. Dla banku zabezpieczeniem spłaty ma być hipoteka na nieruchomości lub określonym prawie do

Jak chronić nadmiernie zadłużonych

porównaniu z hiszpańskimi, gdzie dłużnik, którego nie stać na spłatę kredytu, nie tylko zostaje wywłaszczony, ale nie może niczego posiadać - nawet samochodu - dopóki nie spłaci bankowi pożyczonego kapitału, odsetek, odsetek za zwłokę oraz kosztów sądowych i windykacyjnych. Niektóre rządy państw europejskich

Jak w końcu oddłużyć Przewozy Regionalne? Zapłaci skarb państwa?

Jak w końcu oddłużyć Przewozy Regionalne? Zapłaci skarb państwa?

odsetek - wtedy sięgały one 138 mln zł - jeśli Przewozy będą regulowały dług i na bieżąco będą płaciły za dostęp do torów. Ale kilka miesięcy temu przewoźnik przestał płacić raty. Groziła mu utrata taboru, bo zabezpieczeniem spłaty długu jest zastaw na blisko 350 sztuk taboru i hipoteka kilku

Ukraińscy właściciele zajęli hipoteki gruntów Stoczni Gdańsk

Ukraińscy właściciele zajęli hipoteki gruntów Stoczni Gdańsk

Z ustaleń trojmiasto.gazeta.pl wynika, że należąca do ukraińskiej grupy spółka ISD Trade zajęła hipoteki 10 działek Stoczni Gdańsk S.A. o łącznej powierzchni ponad 70 hektarów. Są to m.in. nabrzeża, kanały oraz teren przy ulicy Na Ostrowiu. Część gruntów i znajdujących się na nich budynków jest

Gant wyemituje obligacje o wartości do 195 mln zł

Warszawa, 11.06.2013 (ISBnews) – Gant Development wyemituje do 195 tys. zabezpieczonych obligacji serii BF o łącznej wartości nominalnej do 195 mln zł, podała spółka w komunikacie. „Celem emisji jest refinansowanie obligacji wyemitowanych przez emitenta, spłata kredytu obrotowego

Hiszpański Robin Hood ratuje ludzi przed eksmisją

pozostają poważnym problemem borykającej się z kryzysem Hiszpanii. Tylko w ubiegłym roku banki przejęły 40 tys. domów od Hiszpanów, których nie stać na spłacanie comiesięcznych rat hipoteki. A od wybuchu kryzysu w 2007 roku banki wyrzuciły z mieszkań ponad 400 tys. rodzin.Hiszpanie płacą za nieruchomościową

Rząd przyjął założenia projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym

prawa użytkowania wieczystego gruntu bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Roszczenie to będzie wymagalne w momencie, gdy wymagalne stanie się roszczenie o zwrot kredytu. Roszczenie o przeniesienie oprawa własności podlegać ma wpisowi do księgi wieczystej. Wygasa ono z chwilą spłaty

Jak powstaje i co daje hipoteka umowna?

będzie dzielona wedle kategorii pomiędzy pozostałych wierzycieli.Warto być pierwszymUstanowienie jednej hipoteki nie wyłącza prawa dłużnika do dalszego obciążania nieruchomości kolejnymi hipotekami. W przypadku hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu bankowego obciążenie czy zbycie nieruchomości

Stocznia Gdańsk - 50 mln zł zaległości wobec ZUS, 6 mln długu za prąd...

regresie. Ale jeśli nawet przyjmiemy, że zdarzy się cud i ktoś zdecyduje się wyłożyć 100 czy 200 mln zł za grunty, to cała kwota i tak nie trafi do kasy stoczni. Powód? Hipoteki wystawionych na sprzedaż gruntów zostały obciążone (nie wszystkie). Oto niektóre wpisy: - 10 mln zł - wierzytelność wynikająca z

Spłacić długi, sprzedać mieszkanie, by pozbyć się długów. Bank nie pozwala

od czterech lat kredyt hipoteczny złotówkowy w banku Nordea. Kwota pożyczki to 560 tys. zł, do spłaty pozostało jeszcze 530 tys. Kredyt został zabezpieczony na dwóch nieruchomościach, dzięki temu otrzymaliśmy w banku niższą marżę. Wartość jednej nieruchomości w chwili obecnej wynosi ok. 600 tys. zł

Bańkowska: Odwrócona hipoteka bez regulacji skończy się aferą dotkliwszą niż Amber Gold

, milionów (...) starszych ludzi, którzy mogą być oszukani, skrzywdzeni" - przekonywała Bańkowska.Zdaniem posłanki, w tej sprawie potrzebne są regulacje podobne jak w przypadku instytucji parabankowych, czy tych, chroniących osoby ubezpieczone w II i III filarze systemu emerytalnego.Odwrócona hipoteka

BGK: TBS-om będzie łatwiej finansować budowę mieszkań

Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (KFM), finansowany z budżetu państwa, powstał w 1995 r. Spółdzielnie mieszkaniowe oraz TBS-y mogły zaciągać preferencyjne kredyty na budowę mieszkań, z długim okresem spłaty i oprocentowaniem poniżej rynkowych stóp procentowych. Fundusz zlikwidowano w 2009 r. W tym

Węgry: Rząd i bank łączą siły, aby pomóc w spłacie kredytów we frankach

Pakt na rzecz pomocy trudnym dłużnikom posiadającym hipoteki przewiduje kurs wymiany o ok. 15 proc. poniżej aktualnych stawek rynkowych. Banki zgodziły się na ustalenie takiego kursu dla kredytobiorców kredytów hipotecznych we frankach mających kłopoty ze spłatą pożyczki. Pod koniec zeszłego roku

Węgry: Rząd buduje domy dla obywateli pogrążonych w długach

raty hipotek. Do końca 2014 r. górny limit kursu będzie wynosił dla nich 180 forintów. Różnicę w kursie spłacą z drugiego kredytu w forintach, który będą spłacać od stycznia 2015 r. Węgrzy mają problemy nie tylko ze spłatą hipotek walutowych - z danych węgierskiego biura informacji kredytowej za lipiec

Grupa Marvipol wyemituje obligacje o wartości 60 mln zł

. Zabezpieczenie na rzecz obligatariuszy nie będzie stanowić przeszkody w sprawnej sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, proces uwalniania hipoteki przy sprzedaży będzie przebiegał podobnie jak w przypadku projektów obciążonych kredytami inwestycyjnymi" - dodał wiceprezes Sławomir Horbaczewski, cytowany w

Kredytu na mieszkanie nie dostanie ten, kto nie ma oszczędności

value - LTV). Kredyty na ogół w walutach. Gdy wybuchł kryzys, złoty stracił na wartości, a ceny mieszkań spadły. Ludzie zostali ze spłatą kredytu nawet o kilkadziesiąt procent wyższego niż wtedy, gdy go zaciągnęli. A banki z zabezpieczeniami na hipotekach znacznie mniej wartymi niż wtedy, gdy udzielały

Małżeństwo czy związek partnerski - dla banków prawie bez różnicy

Marta Pawlikowska z Conse Doradcy Finansowi zaznacza, że współkredytobiorcy odpowiadają solidarnie za spłatę pełnej wartości zaciągniętego zobowiązania. Głównym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka ustanowiona na wspólnym lokum. W przypadku małżonków nabywana nieruchomość zostaje objęta

Kluza: Odwrócona hipoteka pod nadzorem KNF

Odwrócona hipoteka to forma kredytu hipotecznego. W krajach rozwiniętych jest to produkt dość popularny, w Polsce dopiero zaczynamy o nim rozmawiać. Kredyt adresowany jest do osób starszych, które są właścicielami nieruchomości. Zgodnie z założeniami do projektu przygotowanymi w resorcie finansów w

EFH porozumiał się z obligatariuszami, sąd umorzył postępowania o upadłość

zostały spłacone zgodnie z terminem ich zapadalności. Zgodnie z porozumieniem, spółka zobowiązała się do dodatkowego zabezpieczenia obligatariuszy posiadających obligacje serii EF w postaci ustanowienia hipoteki zabezpieczającej na wybranych nieruchomościach posiadanych przez spółkę oraz podmioty zależne

Statystyczny Hiszpan jest winny 566 euro. Najwięcej w Europie

de Espana zachęca do oszczędzania nawet niewielkich sum i ostrzega, że liczba rodzin, których nie stać na spłatę hipotek będzie rosła.

Przewozy Regionalne spłacają stare długi

Regionalnymi a PKP PLK przewiduje zabezpieczenie spłaty długu. Jest nim kombinacja zastawu na blisko 350 sztuk taboru oraz hipotek wybranych nieruchomości. - Także siedziby Przewozów Regionalnych przy ul. Wileńskiej w Warszawie - mówi Depczyński. Jeśli Przewozy Regionalne nie będą na bieżąco spłacały długów

Klienci pozwali bank hipoteczny. Czują się oszukani

z tym problemu. Jednak gdy poprosili o zamianę hipoteki, bank postawił warunek: spłata znacznej części kredytu (ponad 300 tys. zł) po niekorzystnym dla klientów kursie franka szwajcarskiego. Mimo kilkumiesięcznej korespondencji nie doszło do porozumienia. - W ocenie banku przyjęcie nowej

Police dostały 190 mln zł kredytu w PKO BP

Pieniądze są potrzebne chemicznej spółce na spłatę zaległych zobowiązań, zakup surowca, bieżącą działalność i sfinansowanie restrukturyzacji. Poza poręczeniem ARP jako zabezpieczenie bank otrzyma także hipoteki kaucyjne na nieruchomościach Polic. PKO BP musi też zaakceptować porozumienia z innymi

Orbán potknął się na franku, kredyty są legalne

argumentował, że są one niemoralne, łamią zasady współżycia społecznego i z mocy prawa powinny być anulowane. Sędziowie uznali jednak, że klienci mieli lepsze warunki spłaty kredytów walutowych niż w forintach, a co za tym idzie - powinni spodziewać się ryzyka wzrostu kursu szwajcarskiej waluty. Uznanie

Hiszpania musi ulżyć ofiarom eksmisji

Kiedy w środę rano Europejski Trybunał Sprawiedliwości poinformował w internecie o swej decyzji, Mohamed Aziz, jego adwokat Dionisio Moreno i prawniczka stowarzyszenia ofiar hipotek Veronica Gravalos padli sobie w ramiona i odkorkowali butelkę cavy. - Nacierpieliśmy się, ale wygraliśmy! Wygraliśmy

W spadku długi. Samorządy chcą zmiany przepisów

tarapatachDla gmin to poważny kłopot, choć teoretycznie odpowiadają za długi spadkodawcy tylko do wartości przejętego wraz ze spadkiem majątku. Bo zwykle przejęty majątek to nieruchomości, najczęściej z obciążoną hipoteką. A takie sprzedać niełatwo. W efekcie gminy najpierw muszą wyłożyć ze swojej kasy żywą

Krakowianin złożył pozew o unieważnienie kredytu we frankach

Pozew złożył mieszkaniec Krakowa, który wraz z ówczesną żoną wziął we wrześniu 2007 roku w Raiffeisen Banku Polska (obecnie Raiffeisen Polbank) kredyt mieszkaniowy na kwotę ponad 290,3 tys. franków szwajcarskich z przeznaczeniem na zakup nieruchomości w Krakowie. Spłata kredytu miała się zakończyć

Kraków. Ruszył proces kredytobiorcy przeciwko bankowi

nieruchomości w Krakowie. Spłata kredytu miała się zakończyć w czerwcu 2037 roku. Jak podaje w pozwie, pracownica banku poinformowała kredytobiorców, iż wzięcie przez nich kredytu jest bezpieczne, bowiem bank posiada wystarczające zabezpieczenia na wypadek braku możliwości spłaty kredytu przez kredytobiorców

Police dostały 190 mln zł kredytu w PKO BP

Kredyt dla Zakładów Chemicznych Police będzie do 80 proc. poręczony przez Agencję Rozwoju Przemysłu Pieniądze są potrzebne chemicznej spółce na spłatę zaległych zobowiązań, zakup surowca, bieżącą działalność i sfinansowanie restrukturyzacji. Poza poręczeniem ARP jako zabezpieczenie bank otrzyma

Węgry chcą ulżyć kredytobiorcom. Kontrowersyjne zamrożenie kursu

Wartość kredytów hipotecznych Węgrów wynosi 21,3 mld dol., z czego ponad połowa została zaciągnięta we frankach. Rosnąca w ostatnich latach szwajcarska waluta sprawiła, że wiele rodzin wpadło w problemy ze spłatą - według danych banku narodowego zagrożone kredyty ma ponad 90 tys. rodzin, które mogą

Superpomysł czy naciąganie? Zapłać 400 zł, a pomogą ci wyjść z długów

wierzycieli, ustalenie nowych warunków spłaty, napisanie trzech wniosków, dwóch pism czy konsolidacja kilku kredytów poprzez "wrzucenie" ich pod "czystą" do tej pory hipotekę. Nie znaleźliśmy na stronie internetowej Money Help dobrze widocznej informacji, że firma nie daje gwarancji

Police spłacą 84 mln długów za gaz

Ogłoszone wczoraj porozumienie wejdzie w życie, jeśli do 14 września Police zapłacą PGNiG 2,8 mln zł odsetek od długów za gaz. Ponadto Police mają ustanowić na rzecz PGNiG hipotekę i zastawy rejestrowe obejmujące teren i majątek tej części zakładu w Policach, która zajmuje się produkcją amoniaku

Frankowy dramat: oddał fundusze, oddał sklep, teraz bank chce lokat

, że kredyty frankowe w obecnej sytuacji nie dają możliwości ani wcześniejszej spłaty (bez gigantycznych strat), ani przeniesienia ich do innego banku. A w przypadku kłopotów ze spłatami przymusowo się je przewalutowuje na złote, sankcjonując tym samym straty kursowe klienta. Banki kredytodawcy mogą

Czym różni się zakup mieszkania na licytacji od przetargu spółdzielni mieszkaniowej?

chciał sprzedać jego nowe mieszkanie, by uzyskać spłatę długu zabezpieczonego hipoteką. Stąd tak ważne jest dokładne sprawdzenie stanu prawnego mieszkania. Z kolei na podstawie samego postanowienia o przysądzeniu własności wykreśla się wszystkie hipoteki obciążające nieruchomość, jeżeli w postanowieniu

Powstało stowarzyszenie poszkodowanych przez banki

szwajcarskich z przeznaczeniem na zakup nieruchomości w Krakowie. Spłata kredytu miała się zakończyć w czerwcu 2037 roku. W pozwie Tomasz Sadlik wnioskuje do sądu o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej, zasądzenie od pozwanego banku kosztów sądowych oraz wstrzymanie prowadzenia egzekucji bankowej z

Bank zostawi klienta ze zgliszczami i weźmie odszkodowanie?

za daleko. I podkreśla, że przepisy nie regulują dokładnie, jak powinna działać cesja polisy ubezpieczeniowej. - Obok uregulowanych przez prawo cywilne zabezpieczeń, takich jak: poręczenie, gwarancja, zastaw czy hipoteka, funkcjonują również inne, wykształcone w praktyce handlowej. Dogodną dla banków

Będzie odwrócona hipoteka, czyli kredyty za mieszkania

Dzięki odwróconej hipotece, czy - jak kto woli - odwróconemu kredytowi hipotecznemu emeryci i renciści będą mogli powiększyć swoje comiesięczne dochody. W zamian za przepisanie swojego mieszkania (muszą mieć prawo własności albo wieczystego użytkowania nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe

Klienci wygrali z bankiem. Poszło o dodatkowe koszty kredytu

hipoteki, bank zażądał spłaty znacznej części kredytu (ponad 300 tys. zł) po niekorzystnym dla klientów kursie franka. Gdy brali kredyt, frank (kurs kupna) kosztował 1,9 zł. Rozliczenia do ewentualnej spłaty to kurs 2,1. Mimo kilkumiesięcznej korespondencji nie doszło do porozumienia.Galowie znaleźli się w

Małżeństwo wytoczyło proces bankowi o kredyt na mieszkanie

poprosili o zamianę hipoteki, bank postawił warunek: spłata znacznej części kredytu - ponad 300 tys. zł - po niekorzystnym dla klientów kursie franka szwajcarskiego. Gdy brali kredyt frank (kurs kupna) kosztował 1,9 złotego. Rozliczenia do ewentualnej spłaty to kurs 2,1881.Galowie znaleźli się w patowej

Węgrzy w stanie krytycznego zadłużenia

Węgierskie biuro informacji kredytowej podało, że w czerwcu na tzw. czarnej liście dłużników, czyli kredytobiorców spóźniających się ze spłatą miesięcznej raty o 90 lub więcej dni, znalazło się ponad 806 tys. osób. W ciągu roku liczba niewypłacalnych Węgrów wzrosła o ponad 124 tys. osób. Dla

Sco-Pak wyemituje obligacje serii E o wartości do 62 mln zł

Warszawa, 28.06.2013 (ISBnews) - Sco-Pak podjął uchwałę o emisji nie więcej niż 62 tys. obligacji serii E na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości do 62 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie. Środki z emisji zostaną przeznaczone na spłatę obligacji serii A, B

Węgry znów majstrują przy franku

Nie wiadomo, po jakim kursie banki miałyby dokonać konwersji kredytu we frankach na kredyt w forintach, ale stratę z tytułu mniejszych spłat miałyby wziąć na swoje barki. Aby osłodzić tę operację, rząd chce znacząco obniżyć podatek bankowy, jeden z najwyższych w Europie. Od 2010 roku banki nad

Jak mądrze wziąć kredyt?

hipoteki lub zastawu rejestrowego, ubezpieczenia kredytu czy nieruchomości itd.). RRSO pozwala porównać oferty na podstawie rzeczywistego kosztu kredytu, obliczanego w stosunku do realnie otrzymywanej kwoty. Decydując się na kredyt, koniecznie powinniśmy zrobić symulację wysokości raty i zastanowić się

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo: rata kredytu hipotecznego

W porównaniu z kredytami gotówkowymi czy samochodowymi oprocentowanie kredytów mieszkaniowych rzeczywiście jest znacznie niższe. Tak horrendalne koszty hipotek wynikają z tego, że bardzo długo, nawet przez 30 lat, będziesz korzystał z bankowych pieniędzy. Przez te 30 lat tykać będzie odsetkowy

Henpol upadł. Gant z decyzją sądu. Poturbowani deweloperzy

mieszkania, a nie mają jeszcze aktu własności bądź nieruchomość jest w trakcie budowy. Co oznacza upadłość układowa dla klientów firmy? Spółka będzie działała dalej, ale pod kontrolą nadzorcy sądowego. Część zysków, m.in. ze sprzedaży nowych mieszkań (jeśli znajdą się chętni), będzie trafiało na spłatę

Czy to dobry interes zamienić kredyt na pożyczkę hipoteczną?

Według Europejskiego Banku Centralnego w 2009 r. mimo kryzysu na rynku nieruchomości wartość hipotek w Wielkiej Brytanii wzrosła aż o 17,7 proc., zaś w Szwecji - o 12,6 proc. Przyczyną nie był wcale gwałtowny rozwój akcji kredytowej. - Wskutek spadku oprocentowania w drugiej połowie roku

Czy można sprzedać mieszkanie obciążone kredytem we frankach?

przeniesienie hipoteki. - Dzięki zmianie przedmiotu zabezpieczenia zwolniona nieruchomość może zostać bezproblemowo sprzedana. Przeniesienie zabezpieczenia jest wykonalne tylko wtedy, gdy kredytobiorca ma atrakcyjną nieruchomość zastępczą lub środki pozwalające na jej zakup - zaznacza Pawlikowska. I dodaje, że

Holandia ma problem z niespłacanymi kredytami hipotecznymi

straty. Już dziś te banki informują o rosnącej liczbie wykroczeń związanych ze spłatą tych hipotek. Według wyliczeń banku ING, jednego z głównych kredytodawców, do końca tego roku w wypadku co czwartej nieruchomości wartość kredytu będzie wyższa niż wartość samego domu lub mieszkania. Tymczasem Holandia

Banki apelują do KE: Powstrzymajcie realizację pomysłów Węgier

W liście do Michela Barniera, unijnego komisarza ds. rynku wewnętrznego, banki wskazują na błąd rządu Viktora Orbána, który dwa miesiące temu uchwalił nowe prawo dotyczące spłaty kredytów hipotecznych w obcych walutach. Zgodnie z nowym prawem Węgrzy mogą do końca roku zadeklarować, że

Sąd w Hiszpanii rozwiązał umowę o kredyt walutowy. "To spekulacja"

Posiadacze kredytów hipotecznych we frankach, którzy z powodu wzrostu kursu szwajcarskiej waluty oraz spadku cen nieruchomości mają dziś do spłaty znacznie więcej, niż pożyczyli, są dziś zakładnikami banków. Kilkaset tysięcy rodzin - według różnych szacunków od 400 do 500 tys. - żyje ze

Wyścig po kredyty z MdM. Ranking najtańszych i najlepszych kredytów

Z wyliczeń, które zrobiła dla nas firma Expander, wynika, że najlepsze warunki oferuje młodym Pekao SA. Główny analityk Expandera Jarosław Sadowski podkreśla, że w tym banku najniższy jest łączny koszt kredytu w okresie pierwszych pięciu lat spłaty. Analizowana jest suma naliczonych w tym czasie

Czym różni się zakup mieszkania na licytacji komorniczej od zakupu mieszkania na rynku?

. Jeśli zbywca obciążył mieszkanie hipoteką na spłatę kredytu, ustalenie kwestii spłaty staje się kwestią kluczową. Przeważnie w takiej sytuacji nabywca spłaca kredyt zbywcy ze środków uzyskanych w swoim banku, a bank nabywcy ustanawia nową hipotekę na nieruchomości. W przypadku, gdy tego nie dokona, nowy

Kredyty konsumenckie na nowych zasadach

;całkowitej kwocie kredytu, wymaganym wkładzie własnym, zasadach i terminach spłaty, całkowitej kwocie do spłaty oraz koszcie kredytu. Informacje te będą przekazywane na specjalnych formularzach dotyczących kredytów zabezpieczonych hipoteką. Ustawa określać będzie również elementy obowiązkowe takich umów

Nowa ustawa zabezpieczy interesy osób starszych

dożywotnia renta.Dwa produktyOba produkty, zarówno odwrócony kredyt hipoteczny jak i renta dożywotnia dotyczą osób starszych. Pierwszy polega na tym, że bank udziela kredytu, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na domu lub mieszkaniu. W praktyce wygląda to tak, że świadczeniobiorca

Nie do końca odwrócona hipoteka. Mieszkanie za rentę

Przypomnijmy. Odwrócona hipoteka (z ang. reverse mortgage) to zasada, w myśl której właściciel zrzeka się praw do nieruchomości po śmierci. W zamian za to otrzymuje comiesięczną lub jednorazową wypłatę z banku lub innej instytucji finansowej. W Stanach Zjednoczonych około 66 proc. osób

Sąd do klienta: bank zmienił nazwę? Nie wykreślimy hipoteki!

właściciel hipoteki. Pismo, które zaniosłem do sądu, mówiące, że spłaciłem kredyt, ma pieczątkę Banku Millenium. Sąd nie chce się zgodzić na wypisanie banku z hipoteki, bo twierdzi, że w księdze wieczystej jest inna nazwa, niż w piśmie o spłacie długu - opowiada na Przemysław. Klient zadzwonił do Banku

Kurs franka rośnie i pogrąża węgierskie samorządy

frankach.Związek Węgierskich Samorządów poprosił premiera Viktora Orbána, by wsparł starania samorządów o roczne moratorium na spłatę zobowiązań. - Liczymy na to, że w tym czasie forint zdoła się umocnić - powiedział przewodniczący związku György Gémesi, dodając, że w zakulisowych rozmowach

Przypadek beznadziejny? Dorobiła się czterech kredytów, zaraz ją zlicytują. To koniec?

: hipoteczny na mieszkanie (powiększony o 100 tys. zł na spłacenie feralnego partnera), na utworzoną niedawno firmę oraz na spłatę urzędu. Sytuacja się pogarsza Kryzys ma to do siebie, że żadnymi kredytami się nie przejmuje, najzwyczajniej w świecie się rozpędza. - Przed upływem roku naszej firmie otwiera się

200 tys. rodzin wyrzuconych na bruk! Hiszpania wstrzymuje eksmisje

odbyć w poniedziałek. Działania mające na celu poprawę sytuacji kredytobiorców mających problemy ze spłatą kredytów wzmogły się po tym, jak w ciągu ostatnich tygodni dwie osoby, które czekała eksmisja, popełniły samobójstwo. Najpierw mieszkanka baskijskiego miasteczka Barakaldo wyskoczyła z czwartego

Chcesz zmienić zabezpieczenie kredytu? To nie formalność

przeniesienie hipoteki z mieszkania na dom, który zbudowała z tego kredytu. - Bank prześwietlił mnie tak, jakbym starała się o nowy kredyt. Zażądano wyciągów ze wszystkich moich kont, PIT-ów, umów o pracę, ksiąg hipotecznych itd. Zebrałam teczkę o grubości 10 cm. Zrobiono też wycenę mojego domu. Po miesiącu

Masz kredyt mieszkaniowy, walcz o niższą marżę. Oszczędzisz do kilkuset zł miesięcznie!

nowej i wykreślenie poprzedniej hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości (300 zł). W podanym przykładzie refinansowanie może pochłonąć ponad 6,1 tys. zł. Te pieniądze zwrócą się więc po niespełna dwóch latach. Jednak i tak oszczędności na odsetkach będą znacznie większe. Do końca okresu spłaty ponad

SN potwierdził 27,8 mln zł odszkodowania od państwa dla spółki Ideon

poszczególnych decyzji sięgały 120 mln zł. Decyzje te miały dodatkowo rygor natychmiastowej wykonalności. W efekcie zajęte zostały konta bankowe spółki, a na nieruchomościach należących do niej ustanowiono hipoteki. Spółka odwołała się od tych decyzji, a sądy administracyjne potwierdziły, że większość z tych

W Allianz Banku marże hipoteczne od 1,3 proc. Ale są warunki

Allianz Bank w ramach promocji "Słoneczna hipoteka" obniża oprocentowanie kredytu hipotecznego. Teraz marża kredytu z co najmniej 20-proc. wkładem własnym wynosi 1,3 proc., a kredytu bez wkładu własnego - 1,5 proc. Nowe marże są niższe od standardowych o blisko 2 pkt procentowe. Promocja

Klienci walczą z bankiem

, dlaczego bank nie chce przenieść hipoteki i jako warunek stawia spłatę znacznej część przeliczanego we frankach szwajcarskich kredytu.Ekspert nie miał wątpliwości: bank chce zarobić na zmianach kursu waluty. Wyliczył nawet, że na różnicach notowań zyskałby ok. 150 tys. zł. "Mieszkania posiadają

Szef IDM SA oczekuje "kilkudziesięcioprocentowego" zysku z akcji Kolastyny

"Z wpływów z transakcji z Sarantis na spłatę części obligacji wykorzystamy 7,5 mln zł, reszta pieniędzy przeznaczona zostanie na zasilenie kapitału obrotowego. Obecnie skoncentrujemy się na markach zgrupowanych wokół Miraculum oraz dalszej redukcji zadłużenia" - dodała Nowakowska.Dodała

Chcesz wyższej emerytury? Zastaw mieszkanie!

Porównaj oferty kredytów w naszym Centrum FinansowymGazeta wyjaśnia, że odwrócona hipoteka polega na tym że pod zastaw posiadanej nieruchomości bank wypłaca przyznaną kwotę kredytu w comiesięcznych ratach - spłata całej kwoty kredytu wraz z odsetkami następuje w momencie sprzedaży nieruchomości

Scan Development nie wyklucza sięgnięcia w przyszłości po finansowanie z GPW

, która wynajmuje większość powierzchni w szpitalu św. Rafała. Obie firmy należą do grupy giełdowego funduszu Black Lion NFI. Według słów prezesa, Scanmed ma zapewnione umowy z NFZ do 2013 roku. Wartość nieruchomości oszacowano na 106,8 mln zł, z kolei hipoteka umowna związana z zabezpieczeniem obligacji

Pożyczka hipoteczna bronią przeciw rekomendacji T. Ale uwaga na odsetki

produktów kredytowych - tańsze są tylko kredyty mieszkaniowe. Ale atutem nie jest tylko stosunkowo niskie oprocentowanie. W przeciwieństwie do standardowych niezabezpieczonych kredytów gotówkowych spłatę pożyczki hipotecznej można rozłożyć nawet na 20 lat, dzięki czemu miesięczne raty nawet dużego kredytu

Przyczyny i skutki wypowiedzenia kredytu przez bank

umowy,- pomimo upływu terminu wskazanego w wezwaniu konsument nie uregulował zaległości. Co istotne, termin wypowiedzenia umowy kredytu konsumenckiego nie może być krótszy niż 30 dni. Informacja o skutkach uchybienia postanowieniom dotyczącym zasad i terminu spłaty kredytu powinna się

Gotówka na wszelki wypadek

" płynności finansowej w kryzysowych sytuacjach, ale powinna to być ścieżka numer trzy, której będziesz mógł użyć po wykorzystaniu innych dostępnych środków. Ubezpieczenie spłaty kredytówJeśli masz na karku jakieś większe kredyty, to elementem zabezpieczania długoterminowej płynności musi być także

Paged sprzeda Union Investment TFI obligacje za łącznie 90 mln zł

Warszawa, 08.11.2010 (ISB) – Producent płyt wiórowych i mebli Paged zawarł umowę zobowiązującą z funduszami Union Investment TFI (UI TFI) na objęcie przez UI TFI obligacji o łącznej wartości 90 mln zł, które spółka zamierza wyemitować w celu spłaty swoich zobowiązań finansowych i

Deweloper, a nie bank da ci kredyt na mieszkanie

na niego spada ryzyko wzrostu zadłużenia spowodowanego osłabieniem złotego.Dodajmy, że w przeciwieństwie do wielu banków umożliwi on swoim klientom spłatę zobowiązania w dowolnym momencie bez żadnych konsekwencji. Poza tym nabywca może płacić raty w euro lub równowartość w złotówkach. Minusy

Jakie błędy popełniają osoby zaciągające kredyty mieszkaniowe?

utraty zadatkuZdaniem Kochalskiej błędem jest podpisywanie cywilnoprawnych umów przedwstępnych z wysokimi kwotami zadatku nierzadko na 100 tys. zł i więcej bez notariusza i na wiarę, że nieruchomość nie ma obciążonej hipoteki. - Klienci, koncentrując się na ostatecznej umowie, często nie

KNF znowelizowała Rekomendację S dotyczącą kredytów hipotecznych

Warszawa, 26.01.2011 (ISB) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) znowelizowała Rekomendacje S dotyczącą dobrych praktyk w zakresie udzielania kredytów zabezpieczonych hipoteką, podała Komisja w komunikacie. „Nowelizacja odnosi się do wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym

Masz kredyt hipoteczny? Spłać go tańszym - nowa tendencja na rynku

nieopłacalne.Dodajmy, że w reguły kredyt refinansowy przyznawany jest na takich samych zasadach jak zwykłe kredyty mieszkaniowe. Nowy bank po prostu udziela kredytu pod hipotekę, którego celem jest spłata zobowiązania w innym banku.Cele kredytowania III kw. 2010 IV

Skarb państwa zapłaci olbrzymie odszkodowanie dawnemu Centrozapowi

hipoteki. Spółka odwołała się od tych decyzji, a sądy administracyjne potwierdziły, że większość z tych decyzji była sprzeczna z prawem. Centrozap odzyskał jedynie część zajętych środków. Skierował więc do sądu cywilnego pozew o odszkodowanie od skarbu państwa. 14 błędnych decyzji urzędników Pierwszy

Kredyt hipoteczny dobrem luksusowym? Trudne czasy dla kredytobiorców

spłaty w ciągu 25 lat, i to nawet wtedy, gdy chce się zadłużyć na lat 30 albo 35. Czytaj też: Cztery powody, z których w nowym roku możesz nie dostać kredytu hipotecznegoCzytaj też: Uwaga, teraz banki mogą pobierać wyższe prowizje kredytowe!Do tej pory wydłużanie okresu kredytowania było dla banków

Meritum Bank wchodzi w produkty hipoteczne. Zaczyna od pożyczki

ustanowienia hipoteki na nieruchomości oraz zorganizowania jej wyceny przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych - mówi Wojciech Rudzki, kierownik ds. kredytów zabezpieczonych w Meritum Banku.Maksymalna kwota pożyczki to 300 tys. zł, ale ostatecznie zależy od oceny zdolności kredytowej oraz wartości

Sąd: Niedozwolone zapisy dot. umów kredytowych Lukas Banku

Lukas Bank pobierał od klientów, którzy spóźniali się ze spłatą kredytów, opłaty za każdorazowe upomnienie telefoniczne (13 zł), korespondencję (15 zł), a za wyjazd interwencyjny 50 zł. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który pozwał bank w maju br., nie kwestionował wysokości pobieranych

Mieszkania warte mniej niż wysokość spłacanych kredytów

spisać na straty tylko 34 tys. kredytów (a więc mniej niż co 30. udzielony), ale nie oznacza to, że pozostałe 1,6 mln gospodarstw domowych zadłużonych pod hipotekę jest w 100 proc. bezpieczne. Aż 239 tys. umów kredytowych to takie, w których wartość kredytu przekracza dziś wartość nieruchomości. Aż 20

Nabici w Eurobank? Znów dziwne zapisy w umowach hipotecznych!

nieprecyzyjne zapisy w umowachTo nie wszystko. Par 8, pkt 1.5: "Kredytobiorca zobowiązuje się do powiadamiania banku o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na sytuację finansową kredytobiorcy, w szczególności o obniżeniu dochodów mogących mieć wpływ na terminową spłatę kredytu". Pięknie

UOKiK pozywa Getin Bank za umowy kredytów hipotecznych

Getin Bank na razie nie komentuje sprawy. Z informacji przekazanych w piątek przez Urząd wynika, że Getin Bank mógł narażać konsumentów na nieuzasadnione koszty. Jeden z zakwestionowanych przepisów dotyczy utrzymywania podwyższonego oprocentowania kredytu mimo wpisu hipoteki do księgi wieczystej. W

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Podatek od czynności cywilnoprawnych

- w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki (akty założycielskie); Ponadto powstanie obowiązku podatkowego powodują również: zmiany wyżej wymienionych umów

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.