spłat hipoteki

Andrzej Janowski, Gazeta Podatkowa Nr 593 z dnia 2009-09-14

Wykreślenie hipoteki po spłacie kredytu

Wykreślenie hipoteki po spłacie kredytu

Po spłaceniu kredytu zabezpieczonego hipoteką, w księdze wieczystej nieruchomości nadal znajduje się informacja o obciążeniu hipotecznym. To właściciel powinien przedsięwziąć kroki w celu wykreślenia nieistniejącej już hipoteki. Bez tego może mieć problemy ze zbyciem nieruchomości czy zaciągnięciem kolejnego kredytu. W jaki sposób doprowadzić do wykreślenia hipoteki?

Święty Jan zastawiony za długi gdańskiej archidiecezji

Archidiecezja Gdańska nie radzi sobie ze spłatą długów wobec banków i skarbówki. Jako zabezpieczenie sąd zajął hipoteki kościelnych nieruchomości, m.in. kościoła św. Jana w Gdańsku

Węgry pomagają frankowcom, ale nie wszystkim. Nowy pomysł na pomoc zadłużonym

Już wkrótce rodziny mające problemy z regularną spłatą hipoteki otrzymają bezpłatną pomoc finansowych ekspertów, którzy w imieniu rodzin będą negocjowali z bankami warunki spłaty kredytu - to nowe plany rządu Viktora Orbana. Jednocześnie rząd nie zamierza pomagać kilkuset tysiącom frankowych kredytobiorców, którzy mają kredyty konsumpcyjne w szwajcarskiej walucie i kupili za nie np. samochód.

Jak sprzedać mieszkanie obciążone hipoteką?

mieszkanie po 4,6 tys. zł za m kw. Dziś można za nie wziąć 8 tys. zł za metr. To, co zostanie po spłacie kredytu, wystarczy więc na kawalerkę. - Sprzedaż mieszkania obciążonego hipoteką nie jest skomplikowana. Trzeba tylko spłacić aktualny kredyt - zapewnia Marcin Krasoń z Open Finance. - Najłatwiej jest

Prowizja za aneks za 20 000 zł? W Getin Noble Banku to możliwe...

spłaty. Czy musi być tak drogo? - Opłata ma w części rekompensować realne ryzyko utraty zabezpieczenia przez bank. Pozbywamy się jednej nieruchomości, nie mając na razie wpisu hipoteki na drugiej, wskazanej przez wnioskodawcę. Nigdy nie ma 100-proc. pewności, czy uda się ustanowić na niej to

Przelew wierzytelności na zabezpieczenie spłaty kredytu

wyegzekwować ową wierzytelność, a uzyskaną sumę przeznaczyć na spłatę kredytu (pożyczki).Na wszelki wypadekNierzadko klienci instytucji kredytowych dziwią się, że obok takich zabezpieczeń jak hipoteka na nieruchomości czy przewłaszczenie pojazdu wymaga się od pożyczkobiorcy również cesji wierzytelności na

"Polska" - Banki chcą zabezpieczeń kredytów

"Polska" - Banki chcą zabezpieczeń kredytów

Taki zapis ma się znaleźć w rekomendacji, którą przygotowuje Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja zaostrzająca kryteria przyznawania kredytów ma wejść w życie jesienią tego roku. Obostrzenia dotyczą nawet klientów regularnie spłacających swoje raty - pisze "Polska". "Jeśli kurczy

Amerykański profesor prawa radzi, żeby nie spłacać kredytów

Jego zdaniem, powinniśmy rezygnować ze spłaty długu jeśli przekracza on wartość domu lub mieszkania i nie mieć w związku z tym żadnego poczucia winy. W Stanach Zjednoczonych jest około 15 milionów właścicieli nieruchomości, którzy znaleźli się "pod wodą", czyli spłacają 

Olympic ma 25 mln euro pożyczki na budowę hotelu Hilton w Tallinie

kredytu przewidziana jest na 31 sierpnia 2018 r. Pożyczkobiorca może przedłużyć okres spłaty o 2 lub 3 lata. (…) Roczna stopa procentowa pożyczki to 6-miesięczny Euribor plus 0,8%. Kredyt jest zabezpieczony hipoteką nieruchomości zlokalizowanej w Tallinie i objęty gwarancjami Olympic Entertainment

Atal ma do 16 mln zł kredytu z mBanku na inwestycję w Krakowie

Warszawa, 18.08.2015 (ISBnews) - Atal zawarł z mBankiem umowę kredytową o wartości do 16 mln zł, której przedmiotem jest finansowanie inwestycji Masarska 8 Apartamenty w Krakowie (etap I), podała spółka. Termin spłaty przypada 29 grudnia 2017 r. Zabezpieczeniem kredytu jest m.in. hipoteka na

Wiek ogranicza kredyt mieszkaniowy

Wiek ogranicza kredyt mieszkaniowy

- Bo banki określają dodatkowo maksymalny wiek, jakiego kredytobiorca nie może przekraczać w momencie spłaty ostatniej raty - wyjaśnia Katarzyna Wojewoda-Leśniewicz z Bankier.pl. Z danych zebranych przez ten portal wynika, że w większości banków granica wieku wynosi 70 lat. Są jednak wyjątki. - W

Marvipol ma 13,65 mln euro kredytu od mBanku na refinansowanie

będą w okresach kwartalnych, podano także. Znaczące zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie hipoteka do kwoty 27,3 mln euro ustanowiona na będącej w użytkowaniu wieczystym Marvipol Development nieruchomości położonej przy ul. Prostej w Warszawie, zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach w

Orbis wyemitował obligacje wartości 300 mln zł w celu częściowej spłaty kredytu

przeznaczone na spłatę części kredytu w Pekao i Société Generale na kwotę 480 mln zł. Oprocentowanie obligacji w skali roku ustalone zostało według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych (WIBOR 6M), powiększonej o marże odsetkową w wysokości 0,97

Jaki kredyt hipoteczny jest dobry?

Jaki kredyt hipoteczny jest dobry?

kredytowania. - Na rozwiniętych rynkach standardem jest okres 15-20-letni - podkreśla Krzysztof Kolany. Równocześnie przyznaje, że w Polsce 65 proc. kredytów udzielanych jest na 25 do 35 lat. W szczycie kredytowej bańki w Polsce pojawiały się nawet półniewolnicze hipoteki z półwiecznym terminem spłaty. Im

Capital Park chce uwolnić hipotekę ArtNorblin dzięki refinansowaniu obligacji

Warszawa, 11.12.2014 (ISBnews) - Capital Park, dzięki planowanej wcześniejszej spłacie obligacji serii A ze środków z trwającej emisji obligacji, uwolni hipotekę ustanowioną na swoim sztandarowym projekcie biurowo-handlowym ArtNorblin, którego rozpoczęcie planowane jest na przyszły rok

Marvipol ma 30 mln zł kredytu z BOŚ na kolejny etap Central Park Ursynów

oparte jest o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 1M powiększoną o marżę banku, przy czym odsetki płatne są w okresach miesięcznych" - czytamy w komunikacie. Znaczące zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie hipoteka do kwoty 45 mln zł ustanowiona na będącej w użytkowaniu wieczystym Marvipol

Przewalutować czy nie

na franki. Jeśli przyjmiemy obecne kursy PKO BP, okaże się, że z 55 012 euro "zrobi się" nam się 87 868 franków szwajcarskich. Jeśli oprocentowanie franków wynosi 3,5 proc., rata wyniesie 1432 zł (do spłaty zostało 271 rat). W tym przypadku jednak nie pozbywamy się ryzyka kursowego

Lotos Asfalt ma umowę kredytową o wartości 1,93 mld zł na projekt EFRA

niezbędnych do zrealizowania projektu EFRA. Ostateczny termin spłaty przypada na 21 grudnia 2024 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę referencyjną LIBOR. Celem kredytu obrotowego jest finansowanie działalności operacyjnej, płatności podatku VAT oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia

"Rz": Banki chcą się pozbyć trudnych kredytów

"Rz": Banki chcą się pozbyć trudnych kredytów

, które są zabezpieczone na hipotekach. Tomasz Kałuziak, kierownik zespołu relacji inwestorskich i rozwoju w firmie Kruk SA, uważa, że rynek wierzytelności hipotecznych będzie rósł szybciej niż dotąd. "Banki zaczynają zauważać wartość dodaną ze sprzedaży tego typu wierzytelności. Chodzi przede

"Rzeczpospolita": Banki chcą się pozbyć trudnych kredytów

, które są zabezpieczone na hipotekach. Tomasz Kałuziak, kierownik zespołu relacji inwestorskich i rozwoju w firmie Kruk SA, uważa, że rynek wierzytelności hipotecznych będzie rósł szybciej niż dotąd. "Banki zaczynają zauważać wartość dodaną ze sprzedaży tego typu wierzytelności. Chodzi przede

Komisja finansów za odwróconym kredytem hipotecznym w walucie obcej

, użytkowania wieczystego gruntu czy spółdzielcze prawo własności do lokalu. Dla banku zabezpieczeniem spłaty ma być hipoteka na nieruchomości lub określonym prawie do niej. Projekt nie wprowadza obowiązku oferowania przez banki takiej usługi, a jedynie przewiduje taką możliwość. Bank udzielający takich

Doradcy to "wilki w owczej skórze"? [listy od czytelników]

Doradcy to "wilki w owczej skórze"? [listy od czytelników]

hipoteki. Jeśli wartość mieszkania wynosi 2 mln koron, zaś wartość kredytu do spłacenia - 400 tys., bank pozwala w każdej chwili dobrać pieniądze do wysokości 60 proc. wartości mieszkania minus kredyt pozostały do spłaty. A więc obecnie bank mógłby mi udostępnić 800 tys. koron. Gdy potrzebuję chwilówki, to

Hipoteka jako sposób zabezpieczenia wykonania umowy

obciążała.PrzykładPrzedsiębiorca X ustanowił na nieruchomości hipotekę na zabezpieczenie spłaty pożyczki. Następnie sprzedał nieruchomość z wpisaną hipoteką i nie spłacił pożyczki. Wierzyciel może w tej sytuacji żądać zwrotu pożyczki od pożyczkobiorcy. Ma też prawo żądać zapłaty od obecnego właściciela nieruchomości. Jeśli ten

Co się zmienia w hipotekach?

Będzie prościejObecny podział na hipotekę zwykłą oraz kaucyjną sprawia wiele problemów w praktyce, a także przyczynia się do ponoszenia przez dłużników (np. kredytobiorców) dodatkowych kosztów związanych często z koniecznością ustanowienia dwóch hipotek. Jedna (zwykła) na zabezpieczenie spłaty

Spółki Seleny mają umowę kredytową z EBOR o wartości 10 mln euro

komunikacie. Kredyt został udzielony na okres 5 lat, a jego spłata nastąpi odpowiednio: dla części opisanej w punkcie a) powyżej - w 14 ratach kwartalnych po zakończeniu 18 miesięcznego okresu karencji, dla części opisanej w punkcie b) powyżej - jednorazowo, na koniec okresu finansowania, podano także

Uwięzieni w cudzym kredycie. Spółdzielcy w pułapce

Co to za pułapka? Notariusz Szymon Posadzy wyjaśnia, że 4 grudnia wejdzie w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która może być groźna dla spółdzielców mających mieszkania w blokach stojących na gruntach obciążonych hipoteką. Ludzie ci jeszcze długo mogą nie być świadomi tego

Grecka taktyka wiedzie na manowce

Rosja nie obiecała Grecji żadnej pomocy w spłacie zadłużenia, co mogłoby uratować kraj przed bankructwem, ale sygnał, który popłynął z Kremla, był jasny. Jeśli Europa nie ustąpi, nie przedłuży terminu spłaty długu albo nie zgodzi się na poluzowanie reform, to Grecja może zostać rosyjskim koniem

Rewolucja w hipotekach. Przedsiębiorcy się cieszą

banki mogą mieć w tym interes, gdyż kredytobiorca z "uwolnioną" hipoteką chętniej sięgnie po kolejny kredyt. Korzystna dla kredytobiorców jest też zmiana, która umożliwi im wystąpienie do banku o zmniejszenie hipoteki w trakcie spłaty kredytu, np. po kilkunastu latach, kiedy pozostało go już

Eksperci: odwrócony kredyt hipoteczny w walucie obcej - ryzykowny

nie narzuca limitu wieku. Bank będzie mógł zawrzeć umowę odwróconego kredytu z osobą, która posiada m.in. prawo własności nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu czy spółdzielcze prawo własności do lokalu. Dla banku zabezpieczeniem spłaty ma być hipoteka na nieruchomości lub określonym prawie

Sejm uchwalił ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym

12.09. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Sejm uchwalił w piątek ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. Zakłada ona, że bank będzie wypłacał swojemu klientowi przez określony czas lub jednorazowo świadczenie pieniężne, zabezpieczone hipoteką ustanowioną na każdym rodzaju nieruchomości, także

Bankierzy otwierają parasol ochronny nad zadłużonymi we franku

istotnemu zmniejszeniu miałby ulec spread walutowy, czyli różnica pomiędzy ceną sprzedaży a kupna franków na spłatę rat. Ponadto kredytobiorca, o ile mieszka w kredytowanej nieruchomości, mógłby wnioskować o wydłużenie okresu spłaty lub też czasowe zawieszenie spłaty raty kapitałowej. ZBP zaproponował też

Orbis uplasował obligacje o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł

zabezpieczone będą hipotekę łączną na nieruchomościach spółki. "Orbis zamierza podjąć działania niezbędne dla wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu dłużnymi papierami wartościowymi prowadzonego przez BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Płacimy za polisy, które chronią banki

wolną od hipoteki nieruchomość. Na naszą prośbę badacze Ariadny przedstawili ankietowanym właśnie takie warunki ubezpieczenia kredytów. Okazało się, że ponad 50 proc. badanych ocenia je jako nieuczciwe. - Badanie dowodzi, że stosowanie przez banki polis jako dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu

Projekt o odwróconym kredycie hipotecznym trafi do Komitetu Stałego RM

na nieruchomości lub określonym prawie do nieruchomości. Oznacza to, że bank może zawrzeć umowę kredytu odwróconego z osobą, która posiada m.in. prawo własności nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu czy spółdzielcze prawo własności do lokalu. Dla banku zabezpieczeniem spłaty ma być hipoteka

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. S.K.A. chce pozyskać do 10 mln zł z emisji obligacji

mln zł i nie więcej niż 10 mln zł, podała spółka. „Celem emisji jest pozyskanie środków na budowanego nowego oraz utrzymanie obecnego portfela umów renty odpłatnej i dożywocia oraz bieżące zarządzanie płynnością emitenta, w tym dokonywanie lokat oraz obsługa i spłata innych zobowiązań

Ukraińscy właściciele zajęli hipoteki gruntów Stoczni Gdańsk

Z ustaleń trojmiasto.gazeta.pl wynika, że należąca do ukraińskiej grupy spółka ISD Trade zajęła hipoteki 10 działek Stoczni Gdańsk S.A. o łącznej powierzchni ponad 70 hektarów. Są to m.in. nabrzeża, kanały oraz teren przy ulicy Na Ostrowiu. Część gruntów i znajdujących się na nich budynków jest

Komornicy w natarciu. Coraz więcej domów i mieszkań trafia pod młotek

firmy, gdyż hipoteka staje się w obrocie gospodarczym standardowym zabezpieczeniem spłaty. - Ma to na celu zabezpieczenie roszczenia w przypadku rozpoczęcia ewentualnego postępowania upadłościowego. Ponadto zabezpieczenie na nieruchomości bardziej motywuje dłużnika- mówi Włodzimierz Szymczak, dyrektor

Bankowcy chcą pomóc, ale nie tylko swoimi pieniędzmi

Te nowe pomysły to: + utworzenie funduszu, z którego finansowane byłyby pożyczki dla kredytobiorców (nie tylko frankowych, ale też złotowych) nieradzących sobie ze spłatami rat (pieniądze te trzeba byłoby oddać, być może bez odsetek); + "odmiejscowienie" hipoteki, czyli umożliwienie

Nie wiedzieli, że mają 215 tys. zł długu. Przez ojca emeryta

grozi. Poręczamy tylko ich wiek, zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka. Mamy wątpliwości i nie podpisujemy, jednak płacz i lament rodziców oraz zapewnianie, że rata kredytu będzie automatycznie ściągana z emerytury przekonuje nas do pomocy - opowiada pani Agnieszka. Małżonkowie podpisują dokument

Jak powstaje i co daje hipoteka umowna?

będzie dzielona wedle kategorii pomiędzy pozostałych wierzycieli.Warto być pierwszymUstanowienie jednej hipoteki nie wyłącza prawa dłużnika do dalszego obciążania nieruchomości kolejnymi hipotekami. W przypadku hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu bankowego obciążenie czy zbycie nieruchomości

Hiszpański Robin Hood ratuje ludzi przed eksmisją

pozostają poważnym problemem borykającej się z kryzysem Hiszpanii. Tylko w ubiegłym roku banki przejęły 40 tys. domów od Hiszpanów, których nie stać na spłacanie comiesięcznych rat hipoteki. A od wybuchu kryzysu w 2007 roku banki wyrzuciły z mieszkań ponad 400 tys. rodzin. Hiszpanie płacą za

Rząd przyjął projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym

; - podkreślono we wtorkowym komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu. Zgodnie z przyszłą ustawą bank będzie wypłacał klientowi przez określony czas lub jednorazowo wyplaci świadczenie pieniężne, zabezpieczone hipoteką ustanowioną na domu lub mieszkaniu albo prawie do nieruchomości. Spadkobiercy będą mogli

Jak można stracić, kupując mieszkanie z kredytem

; hipotekę, czyli ułatwić sprzedanie mieszkania kupionego na kredyt we frankach, ale też zmniejszyć ryzyko i niebezpieczeństwa związane z zakupem takiego mieszkania przez kogoś, kto chciałby z frankowiczem ubić interes. Na razie kupowanie lokalu obciążonego kredytem we frankach przypomina spacer po polu

Projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym trafił do Komitetu Stałego RM

prawach biorącego kredyt. Bank będzie mógł zawrzeć umowę kredytu odwróconego z osobą, która posiada m.in. prawo własności nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu czy spółdzielcze prawo własności do lokalu. Dla banku zabezpieczeniem spłaty ma być hipoteka na nieruchomości lub określonym prawie do

Piechociński: w środę propozycje dla zadłużonych we frankach

gremium" - mówił dziennikarzom Dziekoński pytany, czy prezydent zamierza się włączyć w sprawę pomocy osobom mającym kredyt we frankach. Dziekoński zapewnił, że sprawa zagrożenia możliwości spłaty zobowiązań przez osoby, które zaciągnęły kredyty hipoteczne we franku szwajcarskim, jest "w

Rekord sprzedaży kredytów konsumpcyjnych. Załamanie w hipotekach

kredytowe i limity kredytowe. Pokazuje wzrost wartości kredytów, o jaką wnioskowali klienci w danym miesiącu w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. W grudniu 2014 r. indeks wyniósł 1,7 proc. Zjazd w hipotekach Inne tendencje obserwowane są na rynku kredytów mieszkaniowych. Co prawda w 2014 r

Węgry: Rząd i bank łączą siły, aby pomóc w spłacie kredytów we frankach

Pakt na rzecz pomocy trudnym dłużnikom posiadającym hipoteki przewiduje kurs wymiany o ok. 15 proc. poniżej aktualnych stawek rynkowych. Banki zgodziły się na ustalenie takiego kursu dla kredytobiorców kredytów hipotecznych we frankach mających kłopoty ze spłatą pożyczki. Pod koniec zeszłego roku

Węgry: Rząd buduje domy dla obywateli pogrążonych w długach

spłacających raty hipotek. Do końca 2014 r. górny limit kursu będzie wynosił dla nich 180 forintów. Różnicę w kursie spłacą z drugiego kredytu w forintach, który będą spłacać od stycznia 2015 r. Węgrzy mają problemy nie tylko ze spłatą hipotek walutowych - z danych węgierskiego biura informacji kredytowej za

Cztery pomysły na franka

ograniczyć własne ryzyko. 2. Uwolnijmy kredytobiorców z "więzienia". To ważniejsze niż ograniczenie wzrostu rat. Z ostatnich szacunków NBP wynika, że trzy czwarte frankowiczów przeznacza na spłatę rat mniej niż 30 proc. swoich comiesięcznych dochodów. Tylko co 20. - więcej niż połowę. A więc to

Jak w końcu oddłużyć Przewozy Regionalne? Zapłaci skarb państwa?

odsetek - wtedy sięgały one 138 mln zł - jeśli Przewozy będą regulowały dług i na bieżąco będą płaciły za dostęp do torów. Ale kilka miesięcy temu przewoźnik przestał płacić raty. Groziła mu utrata taboru, bo zabezpieczeniem spłaty długu jest zastaw na blisko 350 sztuk taboru i hipoteka kilku

Kilkadziesiąt tysięcy frankowiczów w kłopotach

pozostałego do spłaty - po kilku latach płacenia rat bankowi ich zadłużenie jest wyższe niż na początku. Ale ten dług - przekonują z kolei bankowcy - jest "papierowy", przynajmniej dopóki bank nie wystawi klientowi tytułu egzekucyjnego i nie zażąda spłaty całości zadłużenia w złotych. Lub gdy klient

Statystyczny Hiszpan jest winny 566 euro. Najwięcej w Europie

de Espana zachęca do oszczędzania nawet niewielkich sum i ostrzega, że liczba rodzin, których nie stać na spłatę hipotek będzie rosła.

W Krakowie powstało Stowarzyszenie Kredytobiorców Hipotecznych

kredyty w złotówkach. "Chcielibyśmy, żeby egzekucja komornicza była ograniczona - tak jak jest np. w USA - wyłącznie do hipoteki, a nie dotyczyła całego majątku dłużnika. Jeżeli kredytobiorca nie spłaca kredytu, oddaje klucze od mieszkania. Obecnie jest tak, że jeśli suma, jaką bank otrzyma z

Węgry żegnają się z frankiem. Automatyczne przewalutowanie

przewalutowania kredytów? Kredyty walutowe są warte 3,4 bln forintów To ogromna operacja, która dotyczy ok. 350 tys. rodzin mających hipoteki w obcych walutach (70 proc. tej liczby to kredyty we frankach). Gdy kilka lat temu Węgrzy masowo rzucili się na te kredyty, rekordowo tani frank kosztował 160 forintów

Kluby: projekt ws. odwróconego kredytu hipotecznego - do komisji

. Kowalczyk wyjaśnił, że bank będzie mógł zawrzeć umowę odwróconego kredytu z osobą, która posiada m.in. prawo własności nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu czy spółdzielcze prawo własności do lokalu. Dla banku zabezpieczeniem spłaty ma być hipoteka na nieruchomości lub określonym prawie do niej

Stocznia Gdańsk - 50 mln zł zaległości wobec ZUS, 6 mln długu za prąd...

regresie. Ale jeśli nawet przyjmiemy, że zdarzy się cud i ktoś zdecyduje się wyłożyć 100 czy 200 mln zł za grunty, to cała kwota i tak nie trafi do kasy stoczni. Powód? Hipoteki wystawionych na sprzedaż gruntów zostały obciążone (nie wszystkie). Oto niektóre wpisy: - 10 mln zł - wierzytelność wynikająca z

Kluza: Odwrócona hipoteka pod nadzorem KNF

Odwrócona hipoteka to forma kredytu hipotecznego. W krajach rozwiniętych jest to produkt dość popularny, w Polsce dopiero zaczynamy o nim rozmawiać. Kredyt adresowany jest do osób starszych, które są właścicielami nieruchomości. Zgodnie z założeniami do projektu przygotowanymi w resorcie finansów w

Police dostały 190 mln zł kredytu w PKO BP

Pieniądze są potrzebne chemicznej spółce na spłatę zaległych zobowiązań, zakup surowca, bieżącą działalność i sfinansowanie restrukturyzacji. Poza poręczeniem ARP jako zabezpieczenie bank otrzyma także hipoteki kaucyjne na nieruchomościach Polic. PKO BP musi też zaakceptować porozumienia z innymi

Bańkowska: Odwrócona hipoteka bez regulacji skończy się aferą dotkliwszą niż Amber Gold

. Odwrócona hipoteka skierowana jest zwłaszcza do osób starszych. Polega na tym, że fundusz hipoteczny wypłaca swojemu klientowi określoną kwotę (miesięcznie lub jednorazowo), która jest zabezpieczona hipoteką ustanowioną na domu lub mieszkaniu albo prawie do nieruchomości - np. spółdzielczym własnościowym

Coraz więcej niespłacanych kredytów. Zagrożone długi warte są już 10 mld zł. Windykatorzy zacierają ręce

DPD [liczba dni zaległości w spłacie]. Im jest ten wskaźnik krótszy, tym wierzytelność oceniana jest jako ciekawsza z punktu widzenia inwestycyjnego - tłumaczy prezes zarządu Kredyt Inkaso. 2,3 mln osób ma problemy ze spłatą Jak podaje BIG InfoMonitor i BIK, we wrześniu 2014 r. łączny konsumpcyjny

Odwrócona hipoteka nie wypali?

jeszcze nie staje się wówczas automatycznie właścicielem mieszkania - mówi ekspert. I dodaje, że bank musi m.in. odszukać potencjalnych spadkobierców, potem - ewentualnie powołać kuratora dla celów "przeniesienia na instytucję kredytującą prawa do nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty

Kredyt hipoteczny - jaki wybrać, na co zwrócić uwagę?

z odszkodowania pójdą na spłatę kredytu. A w przypadku śmierci twoi bliscy dostaną wolną od hipoteki nieruchomość. Takie polisy banki oferują w ramach cross-sellu. Musisz jednak pamiętać, że ubezpieczenia nafaszerowane są wyłączeniami odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej (o tym, jaka powinna być

Klienci pozwali bank hipoteczny. Czują się oszukani

z tym problemu. Jednak gdy poprosili o zamianę hipoteki, bank postawił warunek: spłata znacznej części kredytu (ponad 300 tys. zł) po niekorzystnym dla klientów kursie franka szwajcarskiego. Mimo kilkumiesięcznej korespondencji nie doszło do porozumienia. - W ocenie banku przyjęcie nowej

Fundusz inwestycyjny Ryszarda Krauzego na skraju przepaści

Wyczółkowskiego oraz rysunki Picassa. Jednak niemal wszystko zostało zastawione. Akcje spółek i hipoteki nieruchomości stanowią zabezpieczenie spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Prokom lub spółki od niego zależne. W ubiegłym tygodniu "Puls Biznesu" ujawnił sprawozdanie tymczasowego nadzorcy

Ma kredyt we frankach: "Ostatnie dni mnie podłamały"

wzrosła do ponad tysiąca złotych. - W pewnym momencie, kiedy u mnie w pracy nie układało się najlepiej, pomyślałem, że ze spłatą mogą być problemy. Na szczęście potem w pracy się wyprostowało i nigdy już nie miałem takich obaw. Kilka razy Krzysztof myślał o przewalutowaniu kredytu na złotówki. Za każdym

Ranking kredytów hipotecznych marzec 2015

mieszkanie za kredyt, nie zwlekaj zbyt długo z decyzją. Uwaga! Zaciągając kredyt, nie przywiązuj się zbyt mocno do obecnego, bardzo niskiego poziomu raty spłaty. Stopy procentowe nie zawsze będą bowiem na tak niskim poziomie. Ekonomiści przewidują, że już w przyszłym roku mogą one zacząć rosnąć. W ciągu

Prawnik: jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką na nowych zasadach

przy ogłaszaniu upadłości jest sporządzenie wniosku do sądu, który trzeba dokładnie uzasadnić, wskazując, w jakiej sytuacji był dłużnik, zaciągając zobowiązania, czyli jak wyglądały widoki na spłatę" - powiedział PAP Michał Hajduk, adwokat specjalizujący się w postępowaniach upadłościowych i autor

Jak pozbyć się kredytu we frankach? Czytelnik podrzuca pomysł, ale... jest pewne "ale"

takie, że kto w złym momencie wziął kredyt we frankach, dziś ma do spłaty znacznie więcej niż na początku. A więc jest uwięziony w swojej nieruchomości. Przedterminowa spłata takiego kredytu jest kompletnie nieopłacalna, zaś refinansowanie - niemożliwe. Innymi słowy: taki klient jest niewolnikiem banku

Małżeństwo czy związek partnerski - dla banków prawie bez różnicy

Marta Pawlikowska z Conse Doradcy Finansowi zaznacza, że współkredytobiorcy odpowiadają solidarnie za spłatę pełnej wartości zaciągniętego zobowiązania. Głównym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka ustanowiona na wspólnym lokum. W przypadku małżonków nabywana nieruchomość zostaje objęta

Police dostały 190 mln zł kredytu w PKO BP

Kredyt dla Zakładów Chemicznych Police będzie do 80 proc. poręczony przez Agencję Rozwoju Przemysłu Pieniądze są potrzebne chemicznej spółce na spłatę zaległych zobowiązań, zakup surowca, bieżącą działalność i sfinansowanie restrukturyzacji. Poza poręczeniem ARP jako zabezpieczenie bank otrzyma

Fundusz na skokowe wzrosty franka? Pomysły na pomoc frankowiczom

Po skokowym wzroście kursu franka w połowie stycznia banki wprowadziły wiele ułatwień, aby ulżyć frankowiczom. Zaczęły uwzględniać ujemne oprocentowanie kredytu. Większość banków zawęziła też spready (czyli różnicę między ceną kupna a sprzedaży franka), dała możliwość wydłużenia okresu spłaty i

Zamiana mieszkania z kredytem na inne? To nie musi być opłacalne

spłatą, tylko zmianą jego zabezpieczenia. Pieniądze ze sprzedaży mieszkania trafiają na specjalne konto i są tymczasowym zabezpieczeniem kredytu dla banku. Kiedy klient znajdzie sobie nowe mieszkanie i podpisze umowę przedwstępną, przelewa się je bezpośrednio na konto sprzedawcy nowego mieszkania. A od

Spłacić długi, sprzedać mieszkanie, by pozbyć się długów. Bank nie pozwala

od czterech lat kredyt hipoteczny złotówkowy w banku Nordea. Kwota pożyczki to 560 tys. zł, do spłaty pozostało jeszcze 530 tys. Kredyt został zabezpieczony na dwóch nieruchomościach, dzięki temu otrzymaliśmy w banku niższą marżę. Wartość jednej nieruchomości w chwili obecnej wynosi ok. 600 tys. zł

Police spłacą 84 mln długów za gaz

Ogłoszone wczoraj porozumienie wejdzie w życie, jeśli do 14 września Police zapłacą PGNiG 2,8 mln zł odsetek od długów za gaz. Ponadto Police mają ustanowić na rzecz PGNiG hipotekę i zastawy rejestrowe obejmujące teren i majątek tej części zakładu w Policach, która zajmuje się produkcją amoniaku

Odpisy Banku BPH spadły o 59% r/r w ub.r.,wskaźnik NPL obniżył się do 9,4%

. W 2014 roku łączna kwota odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 57,5 mln zł wobec 139,2 mln zł za 2013 rok i była niższa o 58,7% w skali roku. Wartość odpisów w segmencie detalicznym (bez hipotek) wzrosła do 46 mln zł w 2014 r. wobec 26 mln zł rok wcześniej, przy spadku

Przewozy Regionalne spłacają stare długi

Regionalnymi a PKP PLK przewiduje zabezpieczenie spłaty długu. Jest nim kombinacja zastawu na blisko 350 sztuk taboru oraz hipotek wybranych nieruchomości. - Także siedziby Przewozów Regionalnych przy ul. Wileńskiej w Warszawie - mówi Depczyński. Jeśli Przewozy Regionalne nie będą na bieżąco spłacały długów

BGK: TBS-om będzie łatwiej finansować budowę mieszkań

Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (KFM), finansowany z budżetu państwa, powstał w 1995 r. Spółdzielnie mieszkaniowe oraz TBS-y mogły zaciągać preferencyjne kredyty na budowę mieszkań, z długim okresem spłaty i oprocentowaniem poniżej rynkowych stóp procentowych. Fundusz zlikwidowano w 2009 r. W tym

Warmińsko-mazurskie. 3,7 mln zł do rozdysponowania w programie mikropożyczek

. Maksymalnie można otrzymać 50 tys. zł pożyczki na 5 lat, spłatę kapitału można rozpocząć dopiero po 12 miesiącach. Oprocentowanie jest korzystne, bo wynosi 0,5 proc. w skali roku. Koszt całkowity maksymalnej pożyczki to ok. 700 zł. Rynkowe oprocentowanie kredytów wynosi od 6,75 proc. do 10,75 proc

Kredytu na mieszkanie nie dostanie ten, kto nie ma oszczędności

value - LTV). Kredyty na ogół w walutach. Gdy wybuchł kryzys, złoty stracił na wartości, a ceny mieszkań spadły. Ludzie zostali ze spłatą kredytu nawet o kilkadziesiąt procent wyższego niż wtedy, gdy go zaciągnęli. A banki z zabezpieczeniami na hipotekach znacznie mniej wartymi niż wtedy, gdy udzielały

Węgry chcą ulżyć kredytobiorcom. Kontrowersyjne zamrożenie kursu

Wartość kredytów hipotecznych Węgrów wynosi 21,3 mld dol., z czego ponad połowa została zaciągnięta we frankach. Rosnąca w ostatnich latach szwajcarska waluta sprawiła, że wiele rodzin wpadło w problemy ze spłatą - według danych banku narodowego zagrożone kredyty ma ponad 90 tys. rodzin, które mogą

Nie złożyli jednego druku. Urząd Skarbowy zajął im hipotekę i część emerytury

oficer nawigacyjny floty handlowej - z cukrzycą i problemami z kręgosłupem. Na opłaty, dojazdy, spłatę kredytu, leki, żywność i odzież - jeśli na ubrania w ogóle wystarczy - wydają miesięcznie 2779 zł i 57 gr. Wiem dokładnie, bo takich wyliczeń domagał się Urząd Skarbowy w Pucku. Raz nawet pytał, co

Hiszpania musi ulżyć ofiarom eksmisji

Kiedy w środę rano Europejski Trybunał Sprawiedliwości poinformował w internecie o swej decyzji, Mohamed Aziz, jego adwokat Dionisio Moreno i prawniczka stowarzyszenia ofiar hipotek Veronica Gravalos padli sobie w ramiona i odkorkowali butelkę cavy. - Nacierpieliśmy się, ale wygraliśmy! Wygraliśmy

Będzie odwrócona hipoteka, czyli kredyty za mieszkania

Dzięki odwróconej hipotece, czy - jak kto woli - odwróconemu kredytowi hipotecznemu emeryci i renciści będą mogli powiększyć swoje comiesięczne dochody. W zamian za przepisanie swojego mieszkania (muszą mieć prawo własności albo wieczystego użytkowania nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe

Nowe wskaźniki w programie "Mieszkanie dla młodych" i więcej mieszkań

spłaty kredytu w wysokości 300 tys. zł, jego koszty nie przekraczają 56 tys. zł. Wyjaśnijmy, że oferty poszczególnych autorzy rankingu ocenili na podstawie łącznego kosztu kredytu w okresie pierwszych pięciu lat spłaty. Podany koszt to suma naliczonych w tym czasie odsetek, prowizji, a także

Małżeństwo wytoczyło proces bankowi o kredyt na mieszkanie

poprosili o zamianę hipoteki, bank postawił warunek: spłata znacznej części kredytu - ponad 300 tys. zł - po niekorzystnym dla klientów kursie franka szwajcarskiego. Gdy brali kredyt frank (kurs kupna) kosztował 1,9 złotego. Rozliczenia do ewentualnej spłaty to kurs 2,1881. Galowie znaleźli się w patowej

Mieszkanie dla Młodych: Będą zmiany w dopłatach do kredytów

, że najtańszy kredyt dla osób chcących skorzystać z programu "Mieszkanie dla młodych" oferuje BZ WBK. W ciągu pięciu lat spłaty kredytu w wysokości 300 tys. zł, jego koszty nie przekraczają 56 tys. zł. Wyjaśnijmy, że oferty poszczególnych banków oceniamy na podstawie łącznego kosztu kredytu

Czym różni się zakup mieszkania na licytacji od przetargu spółdzielni mieszkaniowej?

chciał sprzedać jego nowe mieszkanie, by uzyskać spłatę długu zabezpieczonego hipoteką. Stąd tak ważne jest dokładne sprawdzenie stanu prawnego mieszkania. Z kolei na podstawie samego postanowienia o przysądzeniu własności wykreśla się wszystkie hipoteki obciążające nieruchomość, jeżeli w postanowieniu

Orbán potknął się na franku, kredyty są legalne

argumentował, że są one niemoralne, łamią zasady współżycia społecznego i z mocy prawa powinny być anulowane. Sędziowie uznali jednak, że klienci mieli lepsze warunki spłaty kredytów walutowych niż w forintach, a co za tym idzie - powinni spodziewać się ryzyka wzrostu kursu szwajcarskiej waluty. Uznanie

Bank firmie nie przepuści. W Polsce spółki mają małą szansę na układ

udzielonych pod zastaw, np. hipoteki. A zdaniem Justyny Hońko z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy to właśnie duże podmioty z dobrą sytuacją finansową są bardziej skłonne do wyrażenia zgody na zawarcie układu, gdyż prowadzona przez nie działalność nie jest w dużym stopniu uzależniona od szybkiej spłaty

Bank zostawi klienta ze zgliszczami i weźmie odszkodowanie?

za daleko. I podkreśla, że przepisy nie regulują dokładnie, jak powinna działać cesja polisy ubezpieczeniowej. - Obok uregulowanych przez prawo cywilne zabezpieczeń, takich jak: poręczenie, gwarancja, zastaw czy hipoteka, funkcjonują również inne, wykształcone w praktyce handlowej. Dogodną dla banków

Grupa Komputronik zawarła kompleksową ugodę z Clean & Carbon Energy

płatności, Activa zobowiązała się ustanowić hipoteki na nieruchomościach (przeniesionych na Activę przez CCE), najdalej do 31 marca 2015 roku, na łączną kwotę 80 mln zł, poinformowała dalej spółka. "W ramach umowy ugody, na zaspokojenie wszystkich zobowiązań CCE wobec emitenta oraz Contanisimo

Jak lepiej chronić klientów przed nieuczciwymi sprzedawcami?

filmowania pokazu. Problem: Zmuszanie klientów na pokazach do podpisywania weksli in blanco jako zabezpieczenia spłaty, gdy towar kupowany jest na raty. Łączy się to z ryzykiem wpisania na wekslu kwoty wyższej, niż wynosi wartość kupionych towarów. Rozwiązanie: Prawny zakaz takich praktyk. Pożyczki i

Krakowianin złożył pozew o unieważnienie kredytu we frankach

Pozew złożył mieszkaniec Krakowa, który wraz z ówczesną żoną wziął we wrześniu 2007 roku w Raiffeisen Banku Polska (obecnie Raiffeisen Polbank) kredyt mieszkaniowy na kwotę ponad 290,3 tys. franków szwajcarskich z przeznaczeniem na zakup nieruchomości w Krakowie. Spłata kredytu miała się zakończyć

Koalicja i SLD za projektem o odwróconym kredycie hipotecznym

Głosowanie - w piątek. Zgodnie z projektem bank będzie wypłacał swojemu klientowi przez określony czas lub jednorazowo świadczenie pieniężne, zabezpieczone hipoteką ustanowioną na każdym rodzaju nieruchomości, także gruntach. Komisja Finansów Publicznych rozpatrywała wspólnie rządowy projekt

Superpomysł czy naciąganie? Zapłać 400 zł, a pomogą ci wyjść z długów

wierzycieli, ustalenie nowych warunków spłaty, napisanie trzech wniosków, dwóch pism czy konsolidacja kilku kredytów poprzez "wrzucenie" ich pod "czystą" do tej pory hipotekę. Nie znaleźliśmy na stronie internetowej Money Help dobrze widocznej informacji, że firma nie daje gwarancji

Kredyty konsumpcyjne w Polsce jednymi z najdroższych w Europie

10 tys. zł, a więc znaczącą w zastawieniu z przeciętnym wynagrodzeniem. Tymczasem w krajach "starej UE" kredyty gotówkowe zaciąga się na kwoty stanowiące dużo mniejszą część miesięcznych wpływów klienta, a spłata takich kredytów jest mniejszym obciążeniem domowych budżetów. - W Polsce raty

Szczurek: odwrócony kredyt hipoteczny bezpieczny dla seniorów

finansów, bank będzie wypłacał klientowi przez określony czas lub jednorazowo wypłaci świadczenie pieniężne, zabezpieczone hipoteką ustanowioną na domu lub mieszkaniu albo prawie do nieruchomości. Odwrócony kredyt hipoteczny ma być oferowany osobom starszym. Regulacja nie narzuca jednak limitu wieku

Czy to dobry interes zamienić kredyt na pożyczkę hipoteczną?

Według Europejskiego Banku Centralnego w 2009 r. mimo kryzysu na rynku nieruchomości wartość hipotek w Wielkiej Brytanii wzrosła aż o 17,7 proc., zaś w Szwecji - o 12,6 proc. Przyczyną nie był wcale gwałtowny rozwój akcji kredytowej. - Wskutek spadku oprocentowania w drugiej połowie roku

Co lepsze: Kredyt czy wynajem?

później uda się spłacić i mieszkanie będzie twoje, a wynajmując mieszkanie przez całe życie, wydasz tyle samo pieniędzy i nie będziesz mieć nic. A ceny nieruchomości mogą przez te kilkadziesiąt lat pójść w górę, więc po spłacie zadłużenia wobec banku może się okazać, że mieszkanie jest także niezłą

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym uchwalona. Seniorzy i ich spadkobiercy będą lepiej chronieni

Odwrócony kredyt hipoteczny jest produktem bankowym, umożliwiającym konsumentom uzyskiwanie comiesięcznej wypłaty, linii kredytowej lub jednorazowej kwoty pieniędzy w zamian za ustanowienie na rzecz instytucji finansowej hipoteki na danej nieruchomości. Renta dożywotnia a odwrócony kredyt

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery