spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Gerard Woźniak, autor jest Radcą Prawnym w Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kreuje się w trzech płaszczyznach: odpowiedzialności cywilnoprawnej, odpowiedzialności podatkowej i odpowiedzialności karnej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest typem spółki bardzo rozpowszechnionym w naszym obrocie gospodarczym. Jej nazwa jest nieco myląca: to nie sama spółka ponosi ograniczoną odpowiedzialność (ona odpowiada bez ograniczeń całym swoim majątkiem); ograniczenie odpowiedzialności dotyczy wspólników tej spółki - uczestnicząc w niej ryzykują oni tylko ten majątek, który wnieśli do spółki..

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki, które powstały za ich kadencji. Ową tezę potwierdza Sąd Najwyższy w uchwale z 28 lutego 2008 r., sygn. akt III CZP 143/07: odpowiedzialność związaną z bezskutecznością egzekucji określonego zobowiązania wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą na podstawie art. 299. k.s.h. osoby będące członkami jej zarządu lub likwidatorami w czasie istnienia tego zobowiązania.

Ministerstwo Finansów zmienia propozycje regulacji rynku pożyczkowego [Newseria]

Ministerstwo Finansów zmienia propozycje regulacji rynku pożyczkowego [Newseria]

Zmiany w zakładaniu spółek

umowę. W przypadku zawarcia lub zmiany umowy spółki jawnej wkład jej wspólnika może mieć tylko formę pieniężną. Podobnie umowę spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można zawrzeć poprzez system informatyczny. Przy zakładaniu spółki z o.o. przez Internet wkłady wspólników mogą

Rząd zmienia kodeks. Będzie spółka za 1 zł

Rząd zmienia kodeks. Będzie spółka za 1 zł

Zmiany opracowano w Ministerstwie Sprawiedliwości. We wtorek zaakceptowała je Rada Ministrów. Przede wszystkim tworzenie kapitału zakładowego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie już obowiązkowe. Jeśli jednak wspólnicy się na to zdecydują, to minimalny kapitał

TK odroczył rozprawę dot. oskładkowania wspólnika spółki z o.o.

We wtorek TK rozpoznawał prywatną skargę dotyczącą ustawy z 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zdaniem osoby wnioskującej część przepisów, która różnicuje wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w zależności od ich liczby w sposób niedopuszczalny narusza konstytucję. We wniosku

Podatkowe konsekwencje przekształcenia spółki kapitałowej w osobową

W sprawie, rozpoznanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z 18 września 2014 r., sygn. akt I SA/Ke 487/14 podatnik złożył wniosek o wydanie interpretacji podatkowej. Wskazał, że jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, lecz w najbliższej przyszłości

Cukiernicza "Solidarność" od czerwca z nowym szyldem

Cukiernicza "Solidarność" od czerwca z nowym szyldem

szyld "Solidarności". Od 21 maja Colian SA zmienia nazwę na Colian Holding SA. Z kolei Jutrzenka Colian będzie nazywać się Colian spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 30 czerwca "Solidarność" połączy się z tą drugą spółką. "Solidarność" nie zniknie - Ale marka "

"Puls Biznesu": Zakładanie spółek z o.o. w jeden dzień

Wystarczy wypełnienie e-formularza uproszczonej umowy spółki, opatrzenie go zwykłym podpisem elektronicznym i wysłanie przez Internet do sądu rejestrowego. Spółka zostanie wpisana do KRS automatycznie, bez ingerencji urzędników. Organizacje biznesowe chwalą pomysł. Więcej w "Pulsie Biznesu

DGP: Rejestracja spółki z o.o. w jeden dzień

Rewolucyjne zmiany przewiduje przygotowywany przez ministerstwo sprawiedliwości projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, do którego dotarła gazeta.Profesor Michał Romanowski z Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego kieruje pracami nad projektem. W

Spółka Taurona wypowiedziała umowy na dostawy energii z farm wiatrowych

kontrahentami, do których należą farmy wiatrowe: - "in.ventus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno I" Sp. k., - "in.ventus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno II" Sp. k., - "in.ventus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno III" Sp. k

Graf-Poz złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia przedsiębiorstwa Drukpol

Warszawa, 23.11.2015 (ISBnews) - Graf-Poz S.A. złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, do której zostanie wniesione przedsiębiorstwo Drukpol S.A., podał Urząd. Wniosek wpłynął 17 listopada

Polmlek złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia Agros-Nova Soki

przejęciu kontroli przez spółkę Polmlek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie bezpośrednio lub za pośrednictwem utworzonej na potrzeby realizacji koncentracji spółki Patrivita Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której 100% udziałów posiada Polmlek (spółka celowa), nad spółką Agros

Spółka z grupy Work Service ma term sheet ws. transakcji akwizycyjnej

Warszawa, 09.06.2015 (ISBnews) - Exact Systems, spółka zależna Work Service, podpisała dokument "term sheet", dotyczący czynności związanych z przeprowadzeniem transakcji akwizycyjnej, polegającej na nabyciu 100% istniejących udziałów polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

FSMnW Wrocław uzyskała wymagane zgody ws. projektu z grupą Vantage

Warszawa, 17.09.2015 (ISBnews) – FSMnW Wrocław uzyskała wszelkie wymagane zgody korporacyjne oraz zgodę na finansowanie inwestycji objętej umową przedwstępną z VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania X spółka komandytowa z grupy Vantage Development, podał Vantage. Na

Spółka z grupy Apatora dostarczy gazomierze do Holandii za szac. 8 mln euro

Warszawa, 02.09.2015 (ISBnews) - Spółka pośrednio zależna od Apatora - Geroge Wilson Industries Ltd. (GWi) - zawarła z Landis+Gyr AG umowę dostawy przemysłowych gazomierzy inteligentnych na rynek holenderski w latach 2016-2020 o szacowanej łącznej wartości 8 mln euro (33,8 mln zł), podał Apator

Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną spółki zależnej Ganta

Warszawa, 06.02.2015 (ISBnews) – Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku spółki zależnej Gant Development - Arrada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Orzeł s.k.a. z siedzibą we Wrocławiu, podał

Obligacje GTB Metropolis o wartości 1,69 mln zadebiutują jutro na Catalyst

dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1 687 GTB Metropolis Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o wartości nominalnej 1 000 zł każda" – czytamy w komunikacie. GTB Metropolis Nieruchomości jest właścicielem projektów inwestycyjnych (działek

Europejskie spółki będą mogły prowadzić w Polsce działalność hazardową

formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej siedzibę na terytorium Polski" - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta. Ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące warunków, jakie muszą spełniać spółki prowadzące działalność w zakresie organizowania poszczególnych gier

MLP Group sprzedaje parki logistyczne w Beruniu i Tychach za łącznie 440 mln zł

, (…) Bieruń Stary wraz z wznoszącymi się tam budynkami wraz z tytułem własności budowli oraz składników majątkowych. Łączna powierzchnia gruntów wynosi 114 875 m2" - czytamy w komunikacie.  "MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w

Spółka Griffin Topco i LVS II Lux XX ma 62,17% akcji w Echo Investment

zakładowym spółki, stanowiących 62,17% ogólnej liczby akcji w spółce oraz 62,17% ogólnej liczby głosów w spółce" – czytamy w komunikacie. Echo Partners B.V jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego, będącą współwłasnością oraz współkontrolowaną przez Griffin Topco III

PEM Asset Management nabyło MCI Asset Management za 357,1 mln zł

ewidencyjna zbywanego przedsiębiorstwa MCI Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna w księgach MCI Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, wynosiła 69 858 651,33 zł. Zbyte w ramach przedsiębiorstwa MCI Asset Management spółka z ograniczoną

"Puls Biznesu": Maleje liczba upadłości

upadłości prowadzi do likwidacji majątku niewypłacalnego dłużnika. W strukturze upadłości przeważały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (59,31 proc.), osoby fizyczne samodzielnie prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz spółki cywilne (21,54 proc.). Jeśli chodzi o branże - w dalszym ciągu

Spółka Polimeksu ma warunkową umowę sprzedaży nieruchomości za 3,9 mln zł

(…) informuje o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości pomiędzy Naftoremont-Naftobudowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółką zależną od spółki, jako sprzedającą, a Invest-Active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako kupującą, której

Erbud ma umowę na budynek mieszkalno-usługowo-biurowy za 25 mln zł netto

Warszawa, 07.07.2015 (ISBnews) - VD sp. z o.o. Mieszkania X spółka komandytowa zawarła z Erbudem umowę na budowę budynku mieszkalno-usługowo-biurowego we Wrocławiu za 24,995 mln zł netto, podał Erbud. "Erbud zawarł kontrakt z firmą VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania X

Lisala i Echo Partners B.V. chcą zwiększać zaangażowanie w Echo

Lisali). Echo Partners B.V jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego, będącą współwłasnością oraz współkontrolowaną przez Griffin Topco III S.a r.l. (podmiot zależny od i zarządzany przez Oaktree) oraz LVS II LUX XX S.A R.L. (podmiot zależny od i zarządzany przez PIMCO). Na

NWZ Mo-Bruk zgodziło się na wydzielenie działalności budowlanej i stacji paliw

zgromadzenia spółki. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Mo-Bruk S.A. wyraża zgodę na: utworzenie przez spółkę Mo-Bruk nowego przedsiębiorstwa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów obejmie Mo-Bruk S.A, a której przedmiotem działalności będą m.in. roboty

Spółka Wikany ma umowę ze Skanską na realizację budynku w Lublinie

ograniczoną odpowiedzialnością Magnolia S.K.A. - spółkę zależną emitenta oraz Skanska S.A. dotyczy wykonania robót budowlanych, przedmiotem których jest realizacja budynku B2 w ramach inwestycji Sky House w Lublinie. Termin realizacji umowy został określony na 14 miesięcy od daty protokolarnego przekazania

Mirbud sfinalizuje przejęcie Expo Arena do końca czerwca br.

przejęcie kontroli nad spółką Expo Arena. Expo Arena to spółka akcyjna, która powstała na skutek przekształcenia spółki Demuth Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ostróda spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku. Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub

Marvipol planuje inwestycje w magazyny wspólnie z Panattoni

. Przeprowadzenie projektu poprzez spółkę celową, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, która zostanie właścicielem nieruchomości i projektów, a w której udziały zostaną objęte przez grupę Marvipol i Panattoni, podano również. Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów

ZM Polonus złożyły wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia Peklimar

polegająca na przejęciu przez Zakłady Mięsne Polonus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Uniszkach-Cegielni kontroli nad Peklimar sp. z o.o. z siedzibą w Umienino-Łubki, poprzez nabycie 100% udziałów w kapitale zakładowym Peklimar sp. z o.o." - czytamy w komunikacie. Zakłady

Shell złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia części mienia od trzech spółek

jest w toku, podano na stronie internetowej UOKiK. "Koncentracja ma dokonać się poprzez nabycie przez Shell Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od spółek: BB Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzyn Nad Odrą, Bilińscy i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w

Meng zmienia formę prawną, prezes Kerdos Group powołany do RN

zgromadzenie wspólników Meng Drogerie + Sarl, spółki prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu (emitent posiada udziały reprezentujące 49,79 % kapitału zakładowego Meng), na którym postanowiono m.in.: (i) zmienić formę prawną Meng ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (société à

Pozbud T&R przeprowadzi reorganizację grupy w latach 2015-2017

;), obejmującej działalność produkcyjną, skupioną wokół zakładu produkcyjnego w Słonawach do nowo zawiązanej celowej spółki kapitałowej -spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, - w dalszej kolejności - specjalizacja spółek grupy kapitałowej oraz wniesienie dywizji budowlanej, w ramach analogicznego procesu do

Nufarm UK złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia F&N Agro Polska

, Wielka Brytania wyłącznej kontroli nad F&N Agro Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie" - czytamy w komunikacie. Data wpływu wniosku to 3 września br.. Sprawa jest w toku, podano także. Nufarm UK należy do australijskiej Grupy Nufarm, która prowadzi działalność

MCI zakończyło trzecią transzę pre-IPO Private Equity Managers

Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IV Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, będącą spółką w 100% zależną od MCI oraz przez fundusz inwestycyjny MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0, w którym MCI, poprzez swoje spółki zależne

Polimex sprzeda Molinie nieruchomość w Stalowej Woli za 8,12 mln zł brutto

Warszawa, 29.01.2015 (ISBnews) - Polimex-Mostostal podpisał warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Stalowej Woli na rzecz Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 spółka komandytowo-akcyjna za łączną cenę 8,118 mln zł brutto, podała firma. "

Spółka Penty złożyła wnioski do UOKiK w spr. przejęcia grupy aptek

przekształcone w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającymi sieć aptek działających na terenie kraju. Grupa Pod Lwem posiada apteki na terenie 3 województw. Działalność grupy koncentruje się głównie w województwie zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Grupa Magiczna posiada apteki na terenie 5

Przegląd informacji ze spółek

udziałów polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uzyskaniu uprawnienia do nabycia 100% istniejących udziałów belgijskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uzyskaniu uprawnienia do nabycia 100% istniejących udziałów niemieckiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działających w

TK: zasady oskładkowania wspólnika spółki z o.o. - zgodne z konstytucją

jednoosobowej spółki z o.o.". "Zróżnicowanie zasadza się bowiem na wyznaczanym przez skupioną w jednym ręku wiązkę uprawnień o charakterze majątkowym oraz uprawnień o charakterze korporacyjnym (...). Prawodawca uwzględnił też, że w osobie jedynego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

LC Corp kupuje działkę w Warszawie od PHO za ok. 94 mln zł, planuje 1160 lokali

Warszawa, 26.05.2015 (ISBnews) - LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 2 spółka komandytowa zawarła z Polskim Holdingiem Obronnym (PHO) przedwstępną umowę, według której nabędzie prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych w Warszawie przy

Invest Team cofnął wniosek o upadłość Awbudu

z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie o złożeniu w dniu 15 lipca 2015 r. przez Invest Team do Sądu Rejonowego w Częstochowie pisma z oświadczeniem o cofnięciu wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta z opcją likwidacji majątku" – czytamy w komunikacie. Ambud oczekuje, że sąd

PKP i Ghelamco złożyły wniosek do UOKiK ws. utworzenia wspólnych przedsiębiorców

Środkowej i Wschodniej. PKP nadzoruje i koordynuje działania innych spółek w Grupie PKP, poprzez wyznaczanie im celów i dbałość o ich realizację oraz koordynuje działania komunikacyjno-marketingowych całej Grupy PKP. Ghelamco GP6 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością HQ spółka komandytowo-akcyjna

Invest Team złożył wniosek o upadłość Awbudu, spółka stara się o jego oddalenie

przez Invest Team Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie o ogłoszenie upadłości emitenta z opcją likwidacji majątku" – czytamy w komunikacie. Awbud planuje skierować do sądu wniosek o oddalenie wniosku Invest Team jako w całości bezzasadnego. Zdaniem zarządu spółki, Invest

Oszuści sprytniejsi od państwa?

najpierw powołać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Potem pod tą samą nazwą - spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną. A spółkę z o.o. wstawia się do zarządu SKA. Po co? Bo taka konstrukcja spółek chroni osobisty majątek członków zarządów, tłumaczyła mi (kiedy pisałam tekst " Labirynt ze

Wielka rewolucja w firmach. Koniec "spółek zombie" i inne zmiany

jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. W przypadku spółki odpowiedzialność ograniczona jest do majątku spółki (z nielicznymi wyjątkami dotyczącymi np. odpowiedzialności za podatki). - Będziemy mieli do czynienia z systematycznym przyrostem liczby

Asseco Western Europe sprzedało Matrix42 za 46,34 mln euro

Warszawa, 13.11.2015 (ISBnews) - Asseco Western Europe (AWE) zbyło wszystkie posiadane akcji spółki zależnej Matrix42 za 46,34 mln euro, podało Asseco Poland. "Umowa została zawarta z Blitz D14-310 GmbH (Blitz), spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą zgodnie z prawem

JSW nie wykupiła obligacji posiadanych przez ING Bank Śląski

23.09. Katowice (PAP) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) nie wykupiła we wskazanym terminie - do 22 września - obligacji posiadanych przez ING Bank Śląski - podał zarząd firmy. Decyzję tłumaczy prowadzonymi z ING i innymi obligatariuszami intensywnymi rozmowami. ING Bank Śląski jest jednym z

Małe firmy i organizacje pozarządowe będą miały uproszczoną rachunkowość

małe firmy to m.in. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak też spółki osobowe przez nie tworzone), które spełniają dwa z trzech kryteriów. Ich suma bilansowa w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz roku poprzedzającym ten

Labirynt ze spółkami z pokazami garnków w tle

Pawłem Matysem. W latach 2011-14 zarejestrował on kilka innych spółek. Zazwyczaj było tak: najpierw powstawała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Potem pod tą samą nazwą - spółka komandytowa lub komandytowo-akcyjna. A spółka z o.o. stawała się zarządem SKA. Chcę potwierdzić owe powiązania

Elekta AB ma zgodę UOKiK na przejęcie RTA VC

Warszawa, 18.12.2014 (ISBnews) - Elekta AB z siedzibą w Sztokholmie otrzymała zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad nad RTA VC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, podał Urząd. Wniosek w tej sprawie wpłynął do

Zamiast palić opony na ulicach

strat w nieskończoność to prosta droga do bankructwa każdej spółki górniczej. I nie ma znaczenia, czy rządzić będzie PO czy PiS. W pewnym momencie banki nie będą chciały dawać kredytów, a państwo nie dorzuci pieniędzy z powodu unijnych ograniczeń w pomocy publicznej. Tak naprawdę po raz pierwszy od

Unibep wybuduje blok mieszkalny w Warszawie za 23,5 mln zł netto

będzie realizowana od II kwartału 2015 r. do III kwartału 2016 r. "Zamawiającym jest Dantex - Waryński II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (spółka celowa utworzona przez grupy kapitałowe Dantex i Waryński). Inwestycja jest kolejną realizowaną przez emitenta na

Spółki komandytowe bez zmian. Dobry ruch

utraciłyby faktyczny sens gospodarczy dla wielu przedsiębiorców, którzy wybrali tę formę działalności. Upadłaby też bardzo korzystna konstrukcja spółek z o.o. i spółek komandytowych, która pozwala na łączenie zalet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (przede wszystkim w zakresie wyłączenia

Zarząd JSW apeluje do strajkujących o rozwagę, podtrzymuje plany oszczędności

nie przewiduje zarówno zwolnień, jak i likwidacji zakładów. "W związku z wynikami referendum zorganizowanego przez związki zawodowe JSW , w którym pracownicy opowiedzieli się za strajkiem, przypominamy, że organizatorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za negatywne konsekwencje dla firmy"

Grafika tygodnia, czyli firmy lubią raje podatkowe

szybko polskim firmom przybywało udziałowców mających z końcówce "Limited" albo "Ltd". W krajach anglosaskich jest to odpowiednik polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak większość pojawiających się w Polsce firm z takim rozszerzeniem pochodzi z Cypru mającego jedne z

Spółki komandytowe bez CIT!

;ograniczoną odpowiedzialności (przede wszystkim w zakresie wyłączenia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki) z zaletami spółki komandytowej (w zakresie wyłączenia dochodu spółki spod podatku CIT). _________________ O autorce: Katarzyna Stabińska - szef Zespołu Prawa

Rząd za uproszczeniem rachunkowości dla najmniejszych firm

dyrektywy UE spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone), które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyły dwóch z trzech kryteriów

Rząd za uproszczeniem rachunkowości dla najmniejszych firm

pasywów) oraz rachunek zysków i strat. Nie będzie wymagane sporządzanie informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności. Jednostki mikro to według dyrektywy UE spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone

Jupiter wyemitował obligacje za 45 mln zł i wykupił papiery tej samej wartości

. Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie udzielone przez spółkę KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Centrum Zabłocie – SKA, wykonania wszelkich zobowiązań emitenta wynikających z obligacji, tj. należności z tytułu wykupu obligacji oraz zobowiązań do zapłaty odsetek

Rząd przyjął założenia do projektu zmian w Kodeksie spółek handlowych

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością projekt, które przygotował resort sprawiedliwości zakłada, że przy ich zakładaniu nie będzie wymagany kapitał zakładowy. "Jeśli jednak wspólnicy się na to zdecydują, to minimalny kapitał potrzebny do założenia spółki z o.o. będzie wynosił 1

Innova Capital wycofał się z Libetu, sprzedając ok. 30% akcji menedżerom spółki

zarządu i dyrektor finansowy Ireneusz Gronostaj oraz członek rady nadzorczej Jerzy Gabrielczyk poinformowali o nabyciu 18 grudnia br. "przez osobę blisko związaną 100% udziałów w Fornacis Limited, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Larnace, Republika Cypru, posiadającej 13.597.249

Sejm za poprawkami do noweli upraszczającej księgowość małych firm

zamiast ksiąg rachunkowych przez niektóre małe organizacje pozarządowe. Przyjęto - zgodnie z dyrektywą - że małe firmy to m.in. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak też spółki osobowe przez nie tworzone), które spełniają dwa z trzech kryteriów. Ich

Sejm uchwalił przepisy upraszczające rachunkowość najmniejszych firm

do bilansu. Chodzi tu m.in. o: kwoty wszelkich zobowiązań finansowych, w tym gwarancji i poręczeń. Według unijnej dyrektywy jednostki mikro to spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone), które w roku

Redan ma umowę sprzedaży 10,76% akcji TXM za blisko 15 mln zł

wskazał podmioty, które mają kupić akcje - są to: Hindenfield Holding Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (73 500 akcji), Mezzo Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (73 500 akcji) oraz BBT Distribution Trade Group Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr - (11 388 akcji

Polimex sprzeda Molinie nieruchomości łącznie za 17,05 mln zł brutto

Warszawa, 26.01.2015 (ISBnews) - Polimex-Mostostal podpisał dwie umowy warunkowe sprzedaży nieruchomości na rzecz Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna o wartości odpowiednio: 7.995 mln zł oraz 6,060 mln zł brutto, podała firma. W obu przypadkach chodzi

Spółka BBI Development sprzedała kompleks Plac Unii za maks. 226 mln euro

ok. 100 mln zł), pozostałe części ceny, w zależności od wymienionych powyżej czynników, będą zwalniane w przeciągu najbliższych trzech lat. Umowa w tej sprawie została zawarta pomiędzy Realty 3 Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 5 spółka komandytowa (PD5

Prezydent podpisał ustawę upraszczającą sprawozdania finansowe mikro firm

m.in. o: kwoty wszelkich zobowiązań finansowych, w tym gwarancji i poręczeń. Według unijnej dyrektywy jednostki mikro to spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone), które w roku obrotowym, za który sporządzają

UOKiK: Fundusz z grupy PEM i partnerzy chcą utworzyć wspólnego przedsiębiorcę

przedsiębiorców dokonujących zgłoszenia jest BizneslinkCo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie" - głosi komunikat. Internet Ventures FIZ jest funduszem inwestycyjnym należącym do grupy Private Equity Managers, zajmującej się zarządzaniem różnymi klasami aktywów w funduszach

Rząd chce kompleksowo uregulować prowadzenie firmy

: . spółki jednoosobowej, . spółki (jawnej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej, europejskiej), . oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Echo Investment: Cena w wezwaniu Lisali 'odzwierciedla wartość godziwą'

. Podmiotem dominującym spółki Lisala jest Echo Partners B.V., z siedzibą w Amsterdamie (posiada walory uprawniające do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Lisali). Echo Partners B.V jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego, będącą współwłasnością oraz współkontrolowaną przez

Związki z JSW zakończyły akcję-protestacyjno-strajkową

18.02. Katowice (PAP) - Związki zawodowe z JSW zakończyły formalnie w środę akcję protestacyjno-strajkową. Związkowcy wydali też komunikat, w którym przedstawiają swoją ocenę podłoża strajku i sytuacji spółki oraz wyrażają dalsze oczekiwania wobec nadzoru właścicielskiego. Górnicy z kopalń

Sejm za poprawkami Senatu do uproszczeń rachunkowości najmniejszych firm

unijnej dyrektywy jednostki mikro to spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone), które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, nie przekroczyły

KHW wdraża program naprawczy. Związkowcy tym razem nie protestują

manifestacji przed ruchem Boże Dary - red.) dowodzi, że wszyscy pracownicy spółki biorą odpowiedzialność za jej przyszłość. Założenia do programu naprawczego były konsultowane z załogą od ponad dwóch miesięcy. W listopadzie 2014 roku, ze względu na trudną sytuację finansową spółki, związkowcy zgodzili się na

Pracownicy Orlenu na Litwie grożą strajkiem

- Tak złej sytuacji w rafinerii w Możejkach jeszcze nie było. Doszło do zwolnień i ograniczenia gwarancji socjalnych. Ale zarząd spółki dokonał jeszcze dalej idącego zamachu. Dlatego po raz pierwszy w historii spółki rozwiązaliśmy układ zbiorowy - powiedziała szefowa Związku Zawodowego Pracowników

Senat chce zmian noweli upraszczającej rachunkowość najmniejszych firm

unijnej dyrektywy jednostki mikro to spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone), które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, nie przekroczyły

LOT zaczął zarabiać. Pierwszy raz od 2007 roku

podstawowej. W ocenie wiceministra podjęte przez spółkę działania naprawcze pozwoliły jej ograniczyć drugą transzę pomocy publicznej. LOT w grudniu ub.r. wystąpił o 127 mln zł w ramach drugiej transzy, czyli o ok. 250 mln zł mniej, niż zakładał plan restrukturyzacji. "Możemy już z pełną

Związkowcy z JSW protestowali przed siedzibą ING Banku Śląskiego

porozumienie w tej sprawie podpisały trzy największe organizacje związkowe w JSW. Związkowcy zgodzili się na ograniczenie części świadczeń pracowniczych na trzy lata. W tym czasie ma to przynieść spółce oszczędności w kwocie 2 mld zł. Piotr Szereda zaznaczał w rozmowie z "Wyborczą", że

Olsztyn. Sąd zdecyduje, jaki majątek Remedium sprzeda syndyk

Agnieszka Żegarska poinformowała PAP, że w postępowaniu upadłościowym Remedium syndyk przewiduje do sprzedaży oprócz nieruchomości niezabudowanej w Pęglitach koło Gietrzwałdu także dwa samochody osobowe, drobny sprzęt biurowy, udziały i akcje w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych

Sejm zgodził się na program wspierania budownictwa czynszowego

ograniczonych czynszach (przeciętnie o 40% niższe w porównaniu ze stawkami czynszów na rynku komercyjnym w miastach wojewódzkich) budowane będą przez kwalifikowanych inwestorów (towarzystwa budownictwa społecznego, inne spółki gminne, spółdzielnie mieszkaniowe) z udziałem preferencyjnego kredytu udzielanego

Przegląd informacji ze spółek

obejmującą likwidację majątku spółki zależnej Gant Development - Arrada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Orzeł s.k.a. z siedzibą we Wrocławiu, podał Gant. Sąd Gospodarczy w Lizbonie (Portugalia) zarejestrował spółkę zależną Rawlplug - Rawlplug Portugal LDA, podała spółka. Przedmiotem działalności

Przegląd informacji ze spółek

FSMnW Wrocław uzyskała wszelkie wymagane zgody korporacyjne oraz zgodę na finansowanie inwestycji objętej umową przedwstępną z VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania X spółka komandytowa z grupy Vantage Development, podał Vantage. Asseco Poland będzie odpowiedzialne za

Tauron PE wykupi akcje drobnych akcjonariuszy Tauronu Ciepło

Tauron Ciepło zdecydowało o przejęciu tej firmy przez inną spółkę z grupy Tauron - Enpower Service. Po połączeniu firma ma działać jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedstawiciele Tauronu Ciepło akcentowali, że działania związane z włączeniem tej spółki do podmiotu należącego w 100 proc. do

Poznań.Międzynarodowe Targi Poznańskie w pełni miejską spółką

siedzibą w Warszawie. W 1990 roku zostały przekształcone w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością z udziałem skarbu państwa. Od lat trwały zabiegi lokalnego samorządu o to, by miasto było jedynym właścicielem spółki. "Niezmiernie się cieszę, że mogę tu być, finalizując, jako minister skarbu państwa

Senat za ułatwieniami w prowadzeniu rachunkowości dla małych firm

. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak też spółki osobowe przez nie tworzone), które spełniają dwa z trzech kryteriów. Ich suma bilansowa w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz roku poprzedzającym ten rok nie może

Spółka Wirtualnej Polski przejmie 2 spółki z porównywarkami za 12,5 mln zł

udziałów, na podstawie której Money.pl nabędzie od sprzedawców łącznie 2 001 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce pod firmą Finansowysupermarket.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie. (…) Nabywane udziały stanowią 100% kapitału zakładowego

Resort sprawiedliwości przygotował pakiet zmian w Kodeksie spółek handlowych

kapitał osiągnie 5 proc. sumy zobowiązań spółki na koniec roku obrotowego. Ci, którzy już mają taki kapitał, nie będą musieli oszczędzać. Projekt zakłada ponadto m.in, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która działa w oparciu o kapitał zakładowy, kiedy znajdzie się w kłopotach, żeby uratować

Rząd zajmie się projektem założeń zmian w Kodeksie spółek handlowych

obrotowym na kapitał zapasowy, aż do momentu gdy ten kapitał osiągnie 5 proc. sumy zobowiązań spółki na koniec roku obrotowego. Ci, którzy już mają taki kapitał, nie będą musieli oszczędzać. Ponadto - według założeń projektu - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która działa w oparciu o kapitał

Przegląd informacji ze spółek

umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Stalowej Woli na rzecz Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 spółka komandytowo-akcyjna za łączną cenę 8,118 mln zł brutto, podała firma. Best rozważa przeprowadzenie w niedługim czasie publicznej emisji obligacji celem

MF zamierza uprościć zasady rachunkowości dla małych firm

wdrażaną dyrektywą do jednostek małych zaliczać się będzie m.in. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki osobowe przez nie tworzone, które w kolejnych dwóch latach obrotowych nie przekroczyły limitów dwóch z trzech kryteriów: sumy bilansowej (nie

Synthos chce zwiększyć inwestycje do ok. 662,5 mln zł w tym roku

także. Prezes Synthosu Tomasz Kalwat zapowiedział, że uruchomienie instalacji do produkcji nowoczesnych kauczuków SSBR w Oświęcimiu jest planowane na połowę 2015 roku. Inwestycja realizowana jest przez Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna w oparciu o umowę licencyjną

Lisala wzywa do sprzedaży 24,45% akcji Echo po cenie 6,75 zł/ szt.

uprawniające do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Lisali). Echo Partners B.V jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego, będącą współwłasnością oraz współkontrolowaną przez Griffin Topco III S.a r.l. (podmiot zależny od i zarządzany przez Oaktree) oraz LVS II LUX XX S.A R.L

Przegląd informacji ze spółek

optymalizacją kosztów. LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 2 spółka komandytowa zawarła z Polskim Holdingiem Obronnym (PHO) przedwstępną umowę, według której nabędzie prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Sowińskiego i

TK zdecyduje w sprawie kar nakładanych na sprzedawców oleju opałowego

Skargę do TK skierowała spółka zajmująca się handlem paliwami. Zakwestionowała zgodność z konstytucją rozporządzenia do ustawy o akcyzie tłumacząc, że poprzez ograniczenie prawa własności naruszało ono ustawę zasadniczą. "Przenoszą one bowiem na sprzedawcę oleju opałowego odpowiedzialność

Przegląd informacji ze spółek

ograniczoną odpowiedzialnością, do której zostanie wniesione przedsiębiorstwo Drukpol S.A., podał Urząd. Złożenie wniosku o upadłość przez HW Pietrzak Holding - kontrahenta Ferrum - nie będzie miało istotnego negatywnego wpływu na działalność grupy, podało Ferrum. DTP ujawniło z opóźnieniem, że

Putin dał zielone światło dla kapitału z szarej strefy

Zgodnie z nowymi przepisami od lipca do końca roku Rosjanie mogą złożyć deklarację, w której ujawnią posiadane za granicą konta bankowe i inny majątek, np. nieruchomości lub papiery wartościowe, takie jak akcje spółek lub udziały w ich kapitałach zakładowych. Osoby kontrolujące zagraniczne firmy za

KNF będzie kontrolować parabanki

wobec przedsiębiorcówPrzedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność polegającą na udzielaniu pożyczek będzie musiał założyć w tym celu spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Minimalny kapitał zakładowy takiej spółki kapitałowej będzie musiał wynosić co najmniej 200 000 zł, a

Poznań. Ponad 840 pozwów sądowych przeciwko lotnisku Ławica

tzw. procedura koncyliacyjna. W części spraw zostały już podpisane ugody i Ławica wypłaciła odszkodowania w łącznej kwocie prawie 400 tys. zł. Według wiceprezesa Ławicy, to dowód, że "spółka nigdy nie miała zamiaru uchylać się od odpowiedzialności". Port liczy, że trwające przed sądami

Spółki Tauron Ciepło i Enpower Service będą połączone

dać możliwość akcjonariuszom mniejszościowym skorzystania z prawa przymusowego odkupu" - poinformował PAP rzecznik spółki Tauron Ciepło Marek Sztuka. Połączenie firm i przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością budzi sprzeciw działających w firmie związków zawodowych oraz drobnych

Będą zmiany w ustawie o rachunkowości

jednostek małych określonych w art. 3 ust. 1 tej Dyrektywy. Zgodnie z przepisami ww. Dyrektywy, jednostki małe to: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone), które w roku obrotowym, za który sporządzają

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót - sp. z o.o.) - forma prawna przedsiębiorstw spotykana w licznych krajach Europy, w tym w Polsce.

więcej o spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na pl.wikipedia.org

Bestsellery