spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

oprac. Krystyna Kawecka

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest typem spółki bardzo rozpowszechnionym w naszym obrocie gospodarczym. Jej nazwa jest nieco myląca: to nie sama spółka ponosi ograniczoną odpowiedzialność (ona odpowiada bez ograniczeń całym swoim majątkiem); ograniczenie odpowiedzialności dotyczy wspólników tej spółki - uczestnicząc w niej ryzykują oni tylko ten majątek, który wnieśli do spółki..

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kreuje się w trzech płaszczyznach: odpowiedzialności cywilnoprawnej, odpowiedzialności podatkowej i odpowiedzialności karnej.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki, które powstały za ich kadencji. Ową tezę potwierdza Sąd Najwyższy w uchwale z 28 lutego 2008 r., sygn. akt III CZP 143/07: odpowiedzialność związaną z bezskutecznością egzekucji określonego zobowiązania wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą na podstawie art. 299. k.s.h. osoby będące członkami jej zarządu lub likwidatorami w czasie istnienia tego zobowiązania.

Ministerstwo Finansów zmienia propozycje regulacji rynku pożyczkowego [Newseria]

Ministerstwo Finansów zmienia propozycje regulacji rynku pożyczkowego [Newseria]

Zmiany w zakładaniu spółek

umowę. W przypadku zawarcia lub zmiany umowy spółki jawnej wkład jej wspólnika może mieć tylko formę pieniężną. Podobnie umowę spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można zawrzeć poprzez system informatyczny. Przy zakładaniu spółki z o.o. przez Internet wkłady wspólników mogą

Rząd zmienia kodeks. Będzie spółka za 1 zł

Rząd zmienia kodeks. Będzie spółka za 1 zł

Zmiany opracowano w Ministerstwie Sprawiedliwości. We wtorek zaakceptowała je Rada Ministrów. Przede wszystkim tworzenie kapitału zakładowego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie już obowiązkowe. Jeśli jednak wspólnicy się na to zdecydują, to minimalny kapitał

TK odroczył rozprawę dot. oskładkowania wspólnika spółki z o.o.

We wtorek TK rozpoznawał prywatną skargę dotyczącą ustawy z 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zdaniem osoby wnioskującej część przepisów, która różnicuje wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w zależności od ich liczby w sposób niedopuszczalny narusza konstytucję. We wniosku

Podatkowe konsekwencje przekształcenia spółki kapitałowej w osobową

W sprawie, rozpoznanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z 18 września 2014 r., sygn. akt I SA/Ke 487/14 podatnik złożył wniosek o wydanie interpretacji podatkowej. Wskazał, że jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, lecz w najbliższej przyszłości

Cukiernicza "Solidarność" od czerwca z nowym szyldem

Cukiernicza "Solidarność" od czerwca z nowym szyldem

szyld "Solidarności". Od 21 maja Colian SA zmienia nazwę na Colian Holding SA. Z kolei Jutrzenka Colian będzie nazywać się Colian spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 30 czerwca "Solidarność" połączy się z tą drugą spółką. "Solidarność" nie zniknie - Ale marka "

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zmiany w zakładaniu spółek

Od dłuższego czasu istnieje możliwość założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością drogą elektroniczną. Taka forma rozpoczęcia działalności spółki z o.o. staje się coraz bardziej popularna.Przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości założenia zmian w Kodeksie spółek handlowych i innych

Zobowiązania Amber Gold mogą być pokrywane z majątku właścicieli

Zobowiązania Amber Gold mogą być pokrywane z majątku właścicieli

członkowie zarządu mogą odpowiadać swoim majątkiem, o ile taki majątek jest, ale najpierw zaspokaja się roszczenia z majątku spółki. - Obecnie ustanowiony przez sąd zarządca tymczasowy zawiaduje majątkiem spółki, a nie majątkiem prywatnym. Jeżeli nie uda się z niego zaspokoić zobowiązań, jest możliwe

"Puls Biznesu": Zakładanie spółek z o.o. w jeden dzień

Wystarczy wypełnienie e-formularza uproszczonej umowy spółki, opatrzenie go zwykłym podpisem elektronicznym i wysłanie przez Internet do sądu rejestrowego. Spółka zostanie wpisana do KRS automatycznie, bez ingerencji urzędników.Organizacje biznesowe chwalą pomysł.Więcej w "Pulsie Biznesu".

DGP: Rejestracja spółki z o.o. w jeden dzień

Rewolucyjne zmiany przewiduje przygotowywany przez ministerstwo sprawiedliwości projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, do którego dotarła gazeta.Profesor Michał Romanowski z Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego kieruje pracami nad projektem. W

Spółka Taurona wypowiedziała umowy na dostawy energii z farm wiatrowych

kontrahentami, do których należą farmy wiatrowe: - "in.ventus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno I" Sp. k., - "in.ventus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno II" Sp. k., - "in.ventus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno III" Sp. k

Spółka z grupy Work Service ma term sheet ws. transakcji akwizycyjnej

Warszawa, 09.06.2015 (ISBnews) - Exact Systems, spółka zależna Work Service, podpisała dokument "term sheet", dotyczący czynności związanych z przeprowadzeniem transakcji akwizycyjnej, polegającej na nabyciu 100% istniejących udziałów polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną spółki zależnej Ganta

Warszawa, 06.02.2015 (ISBnews) – Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku spółki zależnej Gant Development - Arrada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Orzeł s.k.a. z siedzibą we Wrocławiu, podał

Wspólnicy Huty Batory, spółki zależnej Alchemii, zdecydowali o jej likwidacji

Warszawa, 22.10.2014 (ISBnews) - Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Huty Batory, spółki w 100% zależnej Alchemii, zdecydowało o jej likwidacji, podała Alchemia. "Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Huta Batory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie - spółki

Spółka Polimeksu ma warunkową umowę sprzedaży nieruchomości za 3,9 mln zł

(…) informuje o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości pomiędzy Naftoremont-Naftobudowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółką zależną od spółki, jako sprzedającą, a Invest-Active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako kupującą, której

Mirbud sfinalizuje przejęcie Expo Arena do końca czerwca br.

przejęcie kontroli nad spółką Expo Arena. Expo Arena to spółka akcyjna, która powstała na skutek przekształcenia spółki Demuth Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ostróda spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku. Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub

ZM Polonus złożyły wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia Peklimar

polegająca na przejęciu przez Zakłady Mięsne Polonus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Uniszkach-Cegielni kontroli nad Peklimar sp. z o.o. z siedzibą w Umienino-Łubki, poprzez nabycie 100% udziałów w kapitale zakładowym Peklimar sp. z o.o." - czytamy w komunikacie. Zakłady

MCI zakończyło trzecią transzę pre-IPO Private Equity Managers

Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IV Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, będącą spółką w 100% zależną od MCI oraz przez fundusz inwestycyjny MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0, w którym MCI, poprzez swoje spółki zależne

Przegląd informacji ze spółek

udziałów polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uzyskaniu uprawnienia do nabycia 100% istniejących udziałów belgijskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uzyskaniu uprawnienia do nabycia 100% istniejących udziałów niemieckiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działających w

Polimex sprzeda Molinie nieruchomość w Stalowej Woli za 8,12 mln zł brutto

Warszawa, 29.01.2015 (ISBnews) - Polimex-Mostostal podpisał warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Stalowej Woli na rzecz Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 spółka komandytowo-akcyjna za łączną cenę 8,118 mln zł brutto, podała firma. "

Spółka zależna Vantage Development sprzeda biurowiec we Wrocławiu za 25,5 mln zł

jednostka zależna od Emitenta Spółka VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Invest – spółka komandytowa (dawniej: VD Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) zawarła przedwstępną warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków

LC Corp kupuje działkę w Warszawie od PHO za ok. 94 mln zł, planuje 1160 lokali

Warszawa, 26.05.2015 (ISBnews) - LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 2 spółka komandytowa zawarła z Polskim Holdingiem Obronnym (PHO) przedwstępną umowę, według której nabędzie prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych w Warszawie przy

TK: zasady oskładkowania wspólnika spółki z o.o. - zgodne z konstytucją

jednoosobowej spółki z o.o.". "Zróżnicowanie zasadza się bowiem na wyznaczanym przez skupioną w jednym ręku wiązkę uprawnień o charakterze majątkowym oraz uprawnień o charakterze korporacyjnym (...). Prawodawca uwzględnił też, że w osobie jedynego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

PKP i Ghelamco złożyły wniosek do UOKiK ws. utworzenia wspólnych przedsiębiorców

Środkowej i Wschodniej. PKP nadzoruje i koordynuje działania innych spółek w Grupie PKP, poprzez wyznaczanie im celów i dbałość o ich realizację oraz koordynuje działania komunikacyjno-marketingowych całej Grupy PKP. Ghelamco GP6 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością HQ spółka komandytowo-akcyjna

BBI Development ma 10,5 mln zł pożyczki na prace w Centrum Praskim Koneser

rejestrowym na przyszłych wierzytelnościach Realty 3 Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Projekt Developerski 5 SK związanych ze sprzedażą projektu 'Plac Unii' oraz zastawem rejestrowym obejmującym łącznie 15.019.631 posiadanych przez PD5 akcji spółki NPU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wielka rewolucja w firmach. Koniec "spółek zombie" i inne zmiany

jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. W przypadku spółki odpowiedzialność ograniczona jest do majątku spółki (z nielicznymi wyjątkami dotyczącymi np. odpowiedzialności za podatki). - Będziemy mieli do czynienia z systematycznym przyrostem liczby

Oszuści sprytniejsi od państwa?

najpierw powołać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Potem pod tą samą nazwą - spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną. A spółkę z o.o. wstawia się do zarządu SKA. Po co? Bo taka konstrukcja spółek chroni osobisty majątek członków zarządów, tłumaczyła mi (kiedy pisałam tekst " Labirynt ze

Obligacje Mexpolu warte łącznie 1,6 mln zł zadebiutują w czwartek na Catalyst

alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1.600 obligacji na okaziciela serii A spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o wartości nominalnej 1.000 zł każda" - głosi komunikat. Mexpol świadczy usługi handlowe i serwisowe w zakresie spawalnictwa i

Elekta AB złożyła wniosek do UOKiK o zgodę na przejęcie RTA VC

Warszawa, 17.09.2014 (ISBnews) - Elekta AB siedzibą w Sztokholmie złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad nad RTA VC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, podał Urząd. Wniosek wpłynął 12 września

Unibep wybuduje blok mieszkalny w Warszawie za 23,5 mln zł netto

będzie realizowana od II kwartału 2015 r. do III kwartału 2016 r. "Zamawiającym jest Dantex - Waryński II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (spółka celowa utworzona przez grupy kapitałowe Dantex i Waryński). Inwestycja jest kolejną realizowaną przez emitenta na

Elekta AB ma zgodę UOKiK na przejęcie RTA VC

Warszawa, 18.12.2014 (ISBnews) - Elekta AB z siedzibą w Sztokholmie otrzymała zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad nad RTA VC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, podał Urząd. Wniosek w tej sprawie wpłynął do

Labirynt ze spółkami z pokazami garnków w tle

Pawłem Matysem. W latach 2011-14 zarejestrował on kilka innych spółek. Zazwyczaj było tak: najpierw powstawała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Potem pod tą samą nazwą - spółka komandytowa lub komandytowo-akcyjna. A spółka z o.o. stawała się zarządem SKA. Chcę potwierdzić owe powiązania

Spółka zależna Wikany wyemitowała obligacje o wartości 6 mln zł

Warszawa, 24.07.2014 (ISBnews) - Spółka zależna Wikany - Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Omega S.K.A. - w ramach drugiej serii programu emisji obligacji przeprowadziła emisję 6 tys. 23-miesięcznych obligacji serii B o łącznej wartości 6 mln zł, podała Wikana. Celem

Małe firmy uzyskają ułatwienia w prowadzeniu rachunkowości

rachunkowych przez niektóre małe organizacje pozarządowe. Przyjęto - zgodnie z dyrektywą - że małe firmy to m.in. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone), które spełniają dwa z trzech kryteriów. Ich suma bilansowa

Zarząd JSW apeluje do strajkujących o rozwagę, podtrzymuje plany oszczędności

nie przewiduje zarówno zwolnień, jak i likwidacji zakładów. "W związku z wynikami referendum zorganizowanego przez związki zawodowe JSW , w którym pracownicy opowiedzieli się za strajkiem, przypominamy, że organizatorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za negatywne konsekwencje dla firmy"

Telestrada ma warunkową umowę zakupu 100% udziałów NOM

ograniczoną odpowiedzialnością Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. w wyniku której, po spełnieniu warunku zawieszającego Telestrada nabędzie 100% udziałów w spółce Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. od spółki Exatel" - głosi komunikat. Spełnienie warunku zawieszającego spodziewane

Spółki komandytowe bez zmian. Dobry ruch

utraciłyby faktyczny sens gospodarczy dla wielu przedsiębiorców, którzy wybrali tę formę działalności. Upadłaby też bardzo korzystna konstrukcja spółek z o.o. i spółek komandytowych, która pozwala na łączenie zalet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (przede wszystkim w zakresie wyłączenia

3Legs Resources, szukająca gazu łupkowego w Polsce, zaczyna procedurę likwidacji

. "Spółka wywnioskowała, iż w najlepszym interesie swoich akcjonariuszy byłoby wykorzystanie tej opcji, a tym samym ograniczenie swojej odpowiedzialności finansowej w odniesieniu do trzech zachodnich koncesji; opcja ta została wykorzystana w dniu 17 września 2014" - poczno także w materiale

Jupiter wyemitował obligacje za 45 mln zł i wykupił papiery tej samej wartości

. Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie udzielone przez spółkę KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Centrum Zabłocie – SKA, wykonania wszelkich zobowiązań emitenta wynikających z obligacji, tj. należności z tytułu wykupu obligacji oraz zobowiązań do zapłaty odsetek

Spółki komandytowe bez CIT!

;ograniczoną odpowiedzialności (przede wszystkim w zakresie wyłączenia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki) z zaletami spółki komandytowej (w zakresie wyłączenia dochodu spółki spod podatku CIT). _________________ O autorce: Katarzyna Stabińska - szef Zespołu Prawa

Rząd za uproszczeniem rachunkowości dla najmniejszych firm

dyrektywy UE spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone), które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyły dwóch z trzech kryteriów

Rząd za uproszczeniem rachunkowości dla najmniejszych firm

pasywów) oraz rachunek zysków i strat. Nie będzie wymagane sporządzanie informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności. Jednostki mikro to według dyrektywy UE spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone

Innova Capital wycofał się z Libetu, sprzedając ok. 30% akcji menedżerom spółki

zarządu i dyrektor finansowy Ireneusz Gronostaj oraz członek rady nadzorczej Jerzy Gabrielczyk poinformowali o nabyciu 18 grudnia br. "przez osobę blisko związaną 100% udziałów w Fornacis Limited, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Larnace, Republika Cypru, posiadającej 13.597.249

PZU ma zgodę KNF na przejęcie Link4 od RSA

Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (PZU SA) informuje, że w dniu 2 września 2014 r. powziął informację o spełnieniu się ostatniego z warunków zawieszających określonych w umowie sprzedaży akcji w spółce Link4 zawartej 17 kwietnia 2014 r. pomiędzy Royal & Sun Alliance Insurance plc, spółką z ograniczoną

Rząd przyjął założenia do projektu zmian w Kodeksie spółek handlowych

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością projekt, które przygotował resort sprawiedliwości zakłada, że przy ich zakładaniu nie będzie wymagany kapitał zakładowy. "Jeśli jednak wspólnicy się na to zdecydują, to minimalny kapitał potrzebny do założenia spółki z o.o. będzie wynosił 1

Redan ma umowę sprzedaży 10,76% akcji TXM za blisko 15 mln zł

wskazał podmioty, które mają kupić akcje - są to: Hindenfield Holding Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (73 500 akcji), Mezzo Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (73 500 akcji) oraz BBT Distribution Trade Group Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr - (11 388 akcji

Sejm uchwalił przepisy upraszczające rachunkowość najmniejszych firm

do bilansu. Chodzi tu m.in. o: kwoty wszelkich zobowiązań finansowych, w tym gwarancji i poręczeń. Według unijnej dyrektywy jednostki mikro to spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone), które w roku

PZU sfinalizował transakcję przejęcia Link4 za niemal 93,89 mln euro

września 2014 r. nastąpiło zamknięcie transakcji nabycia akcji Link4 na podstawie umowy sprzedaży akcji w spółce Link4 zawartej 17 kwietnia 2014 r. pomiędzy Royal & Sun Alliance Insurance plc, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną w Anglii i Walii z siedzibą w West Sussex, Wielka Brytania jako

Spółka BBI Development sprzedała kompleks Plac Unii za maks. 226 mln euro

ok. 100 mln zł), pozostałe części ceny, w zależności od wymienionych powyżej czynników, będą zwalniane w przeciągu najbliższych trzech lat. Umowa w tej sprawie została zawarta pomiędzy Realty 3 Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 5 spółka komandytowa (PD5

Polimex sprzeda Molinie nieruchomości łącznie za 17,05 mln zł brutto

Warszawa, 26.01.2015 (ISBnews) - Polimex-Mostostal podpisał dwie umowy warunkowe sprzedaży nieruchomości na rzecz Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna o wartości odpowiednio: 7.995 mln zł oraz 6,060 mln zł brutto, podała firma. W obu przypadkach chodzi

UOKiK: Fundusz z grupy PEM i partnerzy chcą utworzyć wspólnego przedsiębiorcę

przedsiębiorców dokonujących zgłoszenia jest BizneslinkCo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie" - głosi komunikat. Internet Ventures FIZ jest funduszem inwestycyjnym należącym do grupy Private Equity Managers, zajmującej się zarządzaniem różnymi klasami aktywów w funduszach

Związki z JSW zakończyły akcję-protestacyjno-strajkową

18.02. Katowice (PAP) - Związki zawodowe z JSW zakończyły formalnie w środę akcję protestacyjno-strajkową. Związkowcy wydali też komunikat, w którym przedstawiają swoją ocenę podłoża strajku i sytuacji spółki oraz wyrażają dalsze oczekiwania wobec nadzoru właścicielskiego. Górnicy z kopalń

KHW wdraża program naprawczy. Związkowcy tym razem nie protestują

manifestacji przed ruchem Boże Dary - red.) dowodzi, że wszyscy pracownicy spółki biorą odpowiedzialność za jej przyszłość. Założenia do programu naprawczego były konsultowane z załogą od ponad dwóch miesięcy. W listopadzie 2014 roku, ze względu na trudną sytuację finansową spółki, związkowcy zgodzili się na

Prezydent podpisał ustawę upraszczającą sprawozdania finansowe mikro firm

m.in. o: kwoty wszelkich zobowiązań finansowych, w tym gwarancji i poręczeń. Według unijnej dyrektywy jednostki mikro to spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone), które w roku obrotowym, za który sporządzają

LOT zaczął zarabiać. Pierwszy raz od 2007 roku

podstawowej. W ocenie wiceministra podjęte przez spółkę działania naprawcze pozwoliły jej ograniczyć drugą transzę pomocy publicznej. LOT w grudniu ub.r. wystąpił o 127 mln zł w ramach drugiej transzy, czyli o ok. 250 mln zł mniej, niż zakładał plan restrukturyzacji. "Możemy już z pełną

Baniak: PLL LOT wypracował zysk z działalności podstawowej w 2014 r.

podstawowej. W ocenie wiceministra podjęte przez spółkę działania naprawcze pozwoliły jej ograniczyć drugą transzę pomocy publicznej. LOT w grudniu ub.r. wystąpił o 127 mln zł w ramach drugiej transzy, czyli o ok. 250 mln zł mniej niż zakładał plan restrukturyzacji. "Możemy już z pełną

Rząd chce kompleksowo uregulować prowadzenie firmy

: . spółki jednoosobowej, . spółki (jawnej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej, europejskiej), . oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Sejm za poprawkami Senatu do uproszczeń rachunkowości najmniejszych firm

unijnej dyrektywy jednostki mikro to spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone), które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, nie przekroczyły

Przegląd informacji ze spółek

obejmującą likwidację majątku spółki zależnej Gant Development - Arrada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Orzeł s.k.a. z siedzibą we Wrocławiu, podał Gant. Sąd Gospodarczy w Lizbonie (Portugalia) zarejestrował spółkę zależną Rawlplug - Rawlplug Portugal LDA, podała spółka. Przedmiotem działalności

Senat chce zmian noweli upraszczającej rachunkowość najmniejszych firm

unijnej dyrektywy jednostki mikro to spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone), które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, nie przekroczyły

Pracownicy Orlenu na Litwie grożą strajkiem

- Tak złej sytuacji w rafinerii w Możejkach jeszcze nie było. Doszło do zwolnień i ograniczenia gwarancji socjalnych. Ale zarząd spółki dokonał jeszcze dalej idącego zamachu. Dlatego po raz pierwszy w historii spółki rozwiązaliśmy układ zbiorowy - powiedziała szefowa Związku Zawodowego Pracowników

Olsztyn. Sąd zdecyduje, jaki majątek Remedium sprzeda syndyk

Agnieszka Żegarska poinformowała PAP, że w postępowaniu upadłościowym Remedium syndyk przewiduje do sprzedaży oprócz nieruchomości niezabudowanej w Pęglitach koło Gietrzwałdu także dwa samochody osobowe, drobny sprzęt biurowy, udziały i akcje w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych

Unibep ma umowę na zespół mieszkaniowy w Warszawie za 67,3 mln zł netto

mieszkaniowego po nazwą Apartamenty Royal Park przy ul. K. Kieślowskiego w Warszawie. Zamawiającym jest Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Nowy Wilanów spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie" - głosi komunikat. Przedmiotem umowy jest wykonanie sześciu budynków mieszkalnych

Przegląd informacji ze spółek

umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Stalowej Woli na rzecz Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 spółka komandytowo-akcyjna za łączną cenę 8,118 mln zł brutto, podała firma. Best rozważa przeprowadzenie w niedługim czasie publicznej emisji obligacji celem

Tauron PE wykupi akcje drobnych akcjonariuszy Tauronu Ciepło

Tauron Ciepło zdecydowało o przejęciu tej firmy przez inną spółkę z grupy Tauron - Enpower Service. Po połączeniu firma ma działać jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedstawiciele Tauronu Ciepło akcentowali, że działania związane z włączeniem tej spółki do podmiotu należącego w 100 proc. do

Ułatwienia w prowadzeniu rachunkowości dla małych firm

organizacje pozarządowe. Przyjęto - zgodnie z dyrektywą - że małe firmy to m.in. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak też spółki osobowe przez nie tworzone), które spełniają dwa z trzech kryteriów. Ich suma bilansowa w roku obrotowym, za który

Rząd zajmie się projektem założeń zmian w Kodeksie spółek handlowych

obrotowym na kapitał zapasowy, aż do momentu gdy ten kapitał osiągnie 5 proc. sumy zobowiązań spółki na koniec roku obrotowego. Ci, którzy już mają taki kapitał, nie będą musieli oszczędzać. Ponadto - według założeń projektu - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która działa w oparciu o kapitał

Resort sprawiedliwości przygotował pakiet zmian w Kodeksie spółek handlowych

kapitał osiągnie 5 proc. sumy zobowiązań spółki na koniec roku obrotowego. Ci, którzy już mają taki kapitał, nie będą musieli oszczędzać. Projekt zakłada ponadto m.in, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która działa w oparciu o kapitał zakładowy, kiedy znajdzie się w kłopotach, żeby uratować

PZU sfinalizowało nabycie 99,98% akcji Lietuvos Draudimas AB za 191 mln euro

zamknięcie transakcji nabycia Akcji Lietuvos Draudimas AB na podstawie umowy sprzedaży akcji w spółce Lietuvos Draudimas AB zawartej w dniu 17 kwietnia 2014 r. pomiędzy Royal & Sun Alliance Insurance plc, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną w Anglii i Walii z siedzibą w West Sussex, Wielka

Lisala wzywa do sprzedaży 24,45% akcji Echo po cenie 6,75 zł/ szt.

uprawniające do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Lisali). Echo Partners B.V jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego, będącą współwłasnością oraz współkontrolowaną przez Griffin Topco III S.a r.l. (podmiot zależny od i zarządzany przez Oaktree) oraz LVS II LUX XX S.A R.L

Przegląd informacji ze spółek

optymalizacją kosztów. LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 2 spółka komandytowa zawarła z Polskim Holdingiem Obronnym (PHO) przedwstępną umowę, według której nabędzie prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Sowińskiego i

Synthos chce zwiększyć inwestycje do ok. 662,5 mln zł w tym roku

także. Prezes Synthosu Tomasz Kalwat zapowiedział, że uruchomienie instalacji do produkcji nowoczesnych kauczuków SSBR w Oświęcimiu jest planowane na połowę 2015 roku. Inwestycja realizowana jest przez Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna w oparciu o umowę licencyjną

MF zamierza uprościć zasady rachunkowości dla małych firm

wdrażaną dyrektywą do jednostek małych zaliczać się będzie m.in. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki osobowe przez nie tworzone, które w kolejnych dwóch latach obrotowych nie przekroczyły limitów dwóch z trzech kryteriów: sumy bilansowej (nie

PZU spełniło jeden z warunków zawieszających nabycie akcji Link4

Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zawartej 17 kwietnia 2014 r. pomiędzy Royal & Sun Alliance Insurance plc, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną w Anglii i Walii z siedzibą w West Sussex, Wielka Brytania jako sprzedawcą i PZU SA jako kupującym, tj. uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego

Putin dał zielone światło dla kapitału z szarej strefy

Zgodnie z nowymi przepisami od lipca do końca roku Rosjanie mogą złożyć deklarację, w której ujawnią posiadane za granicą konta bankowe i inny majątek, np. nieruchomości lub papiery wartościowe, takie jak akcje spółek lub udziały w ich kapitałach zakładowych. Osoby kontrolujące zagraniczne firmy za

TK zdecyduje w sprawie kar nakładanych na sprzedawców oleju opałowego

Skargę do TK skierowała spółka zajmująca się handlem paliwami. Zakwestionowała zgodność z konstytucją rozporządzenia do ustawy o akcyzie tłumacząc, że poprzez ograniczenie prawa własności naruszało ono ustawę zasadniczą. "Przenoszą one bowiem na sprzedawcę oleju opałowego odpowiedzialność

Innova Phoenix ma zgodę UOKiK na przejęcie właściciela Delecty

, iż decyzje wydane zostały w związku z planowanym połączeniem Bakallandu i polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (SPV), w której inwestor - Innova Phoenix - jest jedynym wspólnikiem, przy czym SPV będzie właścicielem 100% akcji Delecta. Zarząd spółki wskazuje, iż połączenie Bakalland i SPV

Będą zmiany w ustawie o rachunkowości

jednostek małych określonych w art. 3 ust. 1 tej Dyrektywy. Zgodnie z przepisami ww. Dyrektywy, jednostki małe to: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone), które w roku obrotowym, za który sporządzają

Prezydent podpisał nowelę ustaw dot. rajów podatkowych

internetowym Dzienniku Ustaw. Jej przepisy wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Uchwalenie przez Sejm noweli wynikało z opóźnienia publikacji ustawy dotyczącej opodatkowania firm, których spółki córki są zarejestrowane w rajach podatkowych. Zgodnie z nowymi przepisami dochody z

Prezydent podpisał nowelę ustaw dot. rajów podatkowych

(...) w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych z dniem 1 stycznia 2015 r.". Według kontrolerów "ustawa o rajach podatkowych" została opublikowana z opóźnieniem, ponieważ RCL nieprawidłowo ustaliło termin jej ogłoszenia, a odpowiedzialność za to ponoszą szef Departamentu Dzienników

Spółki Tauron Ciepło i Enpower Service będą połączone

dać możliwość akcjonariuszom mniejszościowym skorzystania z prawa przymusowego odkupu" - poinformował PAP rzecznik spółki Tauron Ciepło Marek Sztuka. Połączenie firm i przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością budzi sprzeciw działających w firmie związków zawodowych oraz drobnych

Poznań. Ponad 840 pozwów sądowych przeciwko lotnisku Ławica

tzw. procedura koncyliacyjna. W części spraw zostały już podpisane ugody i Ławica wypłaciła odszkodowania w łącznej kwocie prawie 400 tys. zł. Według wiceprezesa Ławicy, to dowód, że "spółka nigdy nie miała zamiaru uchylać się od odpowiedzialności". Port liczy, że trwające przed sądami

Neneman: nowela ustawy hazardowej powinna zostać uchwalona jeszcze w maju

zakładamy kontrolę ex ante - przed dokonaniem zmian, Komisja mówi, że to jest za dużo. Takiej kontroli można dokonywać ex post i my się z tym zgadzamy" - podkreślił. Kolejne zastrzeżenie KE dotyczyło formy prawnej, w jakiej spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będą mogłby

Zarząd KW "zdumiony" zerwaniem konsultacji planu naprawczego

Kompanii Węglokoksowi. We wtorek kierownictwo spółki odniosło się do tych zarzutów. Zarząd nie zgadza się z argumentami, że powodem zerwania rozmów były notoryczne zmiany w programie naprawczym oraz podpisanie listu intencyjnego w sprawie ewentualnej sprzedaży kopalń. "Nie można zaklinać

Guernsey: nowe możliwości dla polskich inwestorów

odpowiedzialności dotyczy tylko zobowiązań powstałych w związku z wykonywaniem działalności przez pozostałych partnerów (główna różnica w stosunku do spółek LP); odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości kapitału wniesionego przez partnera, zgodnie z umową spółki;- musi być przejrzysta dla celów

Związkowcy: konsultacje ws. planu naprawczego KW są zerwane

konsultacji na temat planu naprawczego. "Od tej chwili pełną odpowiedzialność za decyzje związane z dalszym funkcjonowaniem spółki ponosi zarząd Kompanii Węglowej SA oraz struktury właścicielskie" - podkreślili we wspólnym stanowisku. Jak powiedział wiceprzewodniczący "S" w KW Stanisław

MF proponuje, by można było zapłacić podatek za inną osobę

o zapłatę podatku przelewem z rachunku bankowego spółki akcyjnej z dopiskiem na przelewie "w imieniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością". W założeniach do nowelizacji Ordynacji podatkowej, czekających obecnie na rozpatrzenie przez Komitet Stały Rady Ministrów, resort finansów

Prokuratura umorzyła śledztwo ws. tzw. ustawy o rajach podatkowych

funkcjonariuszy z RCL należy uznać za "przewinienia sankcjonowane na drodze odpowiedzialności służbowej lub dyscyplinarnej". Śledztwo w tej sprawie - jak podano w komunikacie - zostało wszczęte 6 października 2014 r. Ustalono w nim, że założeniem projektu ustawy () było to, aby zawarte w niej przepisy

Związkowcy z JSW: Zarząd jest niekompetentny i utracił wiarygodność

uzasadniają swoją decyzję. W opublikowanym w piątek stanowisku wezwali zarząd do przestrzegania porozumienia podpisanego w maju 2011 roku przed wejściem spółki na giełdę. Według nich zapisy porozumienia są łamane. Ocenili, że strona społeczna "nie może zawierać porozumień z obecnym pracodawcą, gdyż

37 mln zł winna jest klientom firma finansowa Remedium

Finansowego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby reprezentujące spółkę. Także jeden z banków, w którym spółka posiada rachunek, zawiadomił, że klienci spółki mogą być wprowadzani przez nią w błąd. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Remedium - Doradcy Finansowi działała w Olsztynie od 1997

Olsztyn. 37 mln zł winna jest klientom firma finansowa Remedium

podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby reprezentujące spółkę. Także jeden z banków, w którym spółka posiada rachunek, zawiadomił, że klienci spółki mogą być wprowadzani przez nią w błąd. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Remedium - Doradcy Finansowi działała w Olsztynie od 1997 roku

Przegląd informacji ze spółek

Gdańsk ramową umowę inwestycyjną w sprawie restrukturyzacji spółek z Gdańsk Shipyard Group, podała ARP. Polimex-Mostostal podpisał dwie umowy warunkowe sprzedaży nieruchomości na rzecz Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna o wartości odpowiednio: 7.995 mln zł oraz

Synthos wyemituje obligacje o wart. nom. 350 mln euro, głównie na refinansowanie

przyszłym niezabezpieczonym uprzywilejowanym (senior) zadłużeniem. Papiery te będą miały charakter obligacji niezabezpieczonych oraz będą gwarantowane solidarnie przez emitenta oraz jego spółki zależne: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j., Synthos Kralupy a.s., Tamero Invest s.r.o

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

 ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 2 spółka komandytowa zawarła z Polskim Holdingiem Obronnym (PHO) przedwstępną umowę, według której nabędzie prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Sowińskiego i Człuchowskiej, o 

DSS kupiły spółkę w Mongolii za 4 mln USD

Warszawa, 08.07.2011 (ISB) – Dolnośląskie Surowce Skalne (DSS) zawarły umowę kupna udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mongolii, utworzoną według prawa mongolskiego, podała spółka w komunikacie. Wartość transakcji wyniosła 4 mln dolarów. Zarząd spółki Dolnośląskie

Związkowcy z JSW nie chcą rozmawiać z zarządem nt. planu oszczędności

Władze firmy chcą m.in. uzależnić wypłatę nagrody rocznej od wyniku finansowego spółki i obniżyć deputat węglowy. Na temat planu oszczędnościowego związkowcy mieli rozmawiać z zarządem w czwartek. Strony spotkały się, jednak nie doszło do negocjacji. Według rzeczniczki JSW strona społeczna

Rządowa nowela ustawy o transporcie kolejowym do podkomisji

podmioty z racji na swój ustrój prawny nie są do tego zobowiązane. Wtedy podmioty takie, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością publikowałyby swoje oświadczenia na stronach internetowych" - wskazał Żałobka. Zgodnie z założeniami znowelizowane przepisy wejdą w życie nie później niż w III kw. 2015

Sejm: małe firmy oszczędzą na rachunkowości

. Przyjęto - zgodnie z dyrektywą - że małe firmy to m.in. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone), które spełniają dwa z trzech kryteriów. Ich suma bilansowa w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót - sp. z o.o.) - forma prawna przedsiębiorstw spotykana w licznych krajach Europy, w tym w Polsce.

więcej o spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na pl.wikipedia.org