spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Gerard Woźniak, autor jest Radcą Prawnym w Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kreuje się w trzech płaszczyznach: odpowiedzialności cywilnoprawnej, odpowiedzialności podatkowej i odpowiedzialności karnej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest typem spółki bardzo rozpowszechnionym w naszym obrocie gospodarczym. Jej nazwa jest nieco myląca: to nie sama spółka ponosi ograniczoną odpowiedzialność (ona odpowiada bez ograniczeń całym swoim majątkiem); ograniczenie odpowiedzialności dotyczy wspólników tej spółki - uczestnicząc w niej ryzykują oni tylko ten majątek, który wnieśli do spółki..

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki, które powstały za ich kadencji. Ową tezę potwierdza Sąd Najwyższy w uchwale z 28 lutego 2008 r., sygn. akt III CZP 143/07: odpowiedzialność związaną z bezskutecznością egzekucji określonego zobowiązania wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą na podstawie art. 299. k.s.h. osoby będące członkami jej zarządu lub likwidatorami w czasie istnienia tego zobowiązania.

Ministerstwo Finansów zmienia propozycje regulacji rynku pożyczkowego [Newseria]

Ministerstwo Finansów zmienia propozycje regulacji rynku pożyczkowego [Newseria]

Rząd zmienia kodeks. Będzie spółka za 1 zł

Rząd zmienia kodeks. Będzie spółka za 1 zł

Zmiany opracowano w Ministerstwie Sprawiedliwości. We wtorek zaakceptowała je Rada Ministrów. Przede wszystkim tworzenie kapitału zakładowego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie już obowiązkowe. Jeśli jednak wspólnicy się na to zdecydują, to minimalny kapitał

Podatkowe konsekwencje przekształcenia spółki kapitałowej w osobową

W sprawie, rozpoznanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z 18 września 2014 r., sygn. akt I SA/Ke 487/14 podatnik złożył wniosek o wydanie interpretacji podatkowej. Wskazał, że jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, lecz w najbliższej przyszłości

Cukiernicza "Solidarność" od czerwca z nowym szyldem

Cukiernicza "Solidarność" od czerwca z nowym szyldem

szyld "Solidarności". Od 21 maja Colian SA zmienia nazwę na Colian Holding SA. Z kolei Jutrzenka Colian będzie nazywać się Colian spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 30 czerwca "Solidarność" połączy się z tą drugą spółką. "Solidarność" nie zniknie - Ale marka "

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zmiany w zakładaniu spółek

Od dłuższego czasu istnieje możliwość założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością drogą elektroniczną. Taka forma rozpoczęcia działalności spółki z o.o. staje się coraz bardziej popularna.Przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości założenia zmian w Kodeksie spółek handlowych i innych

Zobowiązania Amber Gold mogą być pokrywane z majątku właścicieli

Zobowiązania Amber Gold mogą być pokrywane z majątku właścicieli

członkowie zarządu mogą odpowiadać swoim majątkiem, o ile taki majątek jest, ale najpierw zaspokaja się roszczenia z majątku spółki. - Obecnie ustanowiony przez sąd zarządca tymczasowy zawiaduje majątkiem spółki, a nie majątkiem prywatnym. Jeżeli nie uda się z niego zaspokoić zobowiązań, jest możliwe

"Puls Biznesu": Zakładanie spółek z o.o. w jeden dzień

Wystarczy wypełnienie e-formularza uproszczonej umowy spółki, opatrzenie go zwykłym podpisem elektronicznym i wysłanie przez Internet do sądu rejestrowego. Spółka zostanie wpisana do KRS automatycznie, bez ingerencji urzędników.Organizacje biznesowe chwalą pomysł.Więcej w "Pulsie Biznesu".

DGP: Rejestracja spółki z o.o. w jeden dzień

Rewolucyjne zmiany przewiduje przygotowywany przez ministerstwo sprawiedliwości projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, do którego dotarła gazeta.Profesor Michał Romanowski z Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego kieruje pracami nad projektem. W

Wspólnicy Huty Batory, spółki zależnej Alchemii, zdecydowali o jej likwidacji

Warszawa, 22.10.2014 (ISBnews) - Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Huty Batory, spółki w 100% zależnej Alchemii, zdecydowało o jej likwidacji, podała Alchemia. "Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Huta Batory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie - spółki

Spółka Polimeksu ma warunkową umowę sprzedaży nieruchomości za 3,9 mln zł

(…) informuje o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości pomiędzy Naftoremont-Naftobudowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółką zależną od spółki, jako sprzedającą, a Invest-Active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako kupującą, której

Starwood Capital złożyło wniosek o przejęcie trzech spółek Ghelamco

, sprawa jest w toku, napisał UOKiK na swojej stronie internetowej. W koncentracji chodzi o spółki Ghelamco GP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KBP S.K.A. z siedzibą w Warszawie, Ghelamco GP 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością M12 S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz Ghelamco GP 3 spółka z

Grupa Kęty zarejestrowała spółkę handlową w Republice Włoskiej

Warszawa, 22.05.2014 (ISBnews) – Grupa Kęty zarejestrowała spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Grupa Kety Italia s.r.l. z siedzibą w Mediolanie w Republice Włoskiej o kapitale zakładowym 10 000 euro, podała spółka. „Głównym przedmiotem działalności spółki Grupa Kety

Polimex sprzeda Molinie nieruchomość w Stalowej Woli za 8,12 mln zł brutto

Warszawa, 29.01.2015 (ISBnews) - Polimex-Mostostal podpisał warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Stalowej Woli na rzecz Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 spółka komandytowo-akcyjna za łączną cenę 8,118 mln zł brutto, podała firma. "

Spółka zależna Vantage Development sprzeda biurowiec we Wrocławiu za 25,5 mln zł

jednostka zależna od Emitenta Spółka VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Invest – spółka komandytowa (dawniej: VD Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) zawarła przedwstępną warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków

TK: zasady oskładkowania wspólnika spółki z o.o. - zgodne z konstytucją

jednoosobowej spółki z o.o.". "Zróżnicowanie zasadza się bowiem na wyznaczanym przez skupioną w jednym ręku wiązkę uprawnień o charakterze majątkowym oraz uprawnień o charakterze korporacyjnym (...). Prawodawca uwzględnił też, że w osobie jedynego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

BBI Development ma 10,5 mln zł pożyczki na prace w Centrum Praskim Koneser

rejestrowym na przyszłych wierzytelnościach Realty 3 Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Projekt Developerski 5 SK związanych ze sprzedażą projektu 'Plac Unii' oraz zastawem rejestrowym obejmującym łącznie 15.019.631 posiadanych przez PD5 akcji spółki NPU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wielka rewolucja w firmach. Koniec "spółek zombie" i inne zmiany

Wielka rewolucja w firmach. Koniec "spółek zombie" i inne zmiany

jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. W przypadku spółki odpowiedzialność ograniczona jest do majątku spółki (z nielicznymi wyjątkami dotyczącymi np. odpowiedzialności za podatki). - Będziemy mieli do czynienia z systematycznym przyrostem liczby

Obligacje Mexpolu warte łącznie 1,6 mln zł zadebiutują w czwartek na Catalyst

alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1.600 obligacji na okaziciela serii A spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o wartości nominalnej 1.000 zł każda" - głosi komunikat. Mexpol świadczy usługi handlowe i serwisowe w zakresie spawalnictwa i

Sąd prowadzi postępowanie upadłościowe wobec kolejnej spółki zależnej Ganta

Warszawa, 30.05.2014 (ISBnews) – Sąd prowadzi postępowanie o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej względem spółki zależnej Gant Development pod firmą Gant PMG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Morena s.k.a., podał Gant. Według komunikatu postępowanie toczy się z wniosku dłużnika o

Oszuści sprytniejsi od państwa?

Oszuści sprytniejsi od państwa?

najpierw powołać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Potem pod tą samą nazwą - spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną. A spółkę z o.o. wstawia się do zarządu SKA. Po co? Bo taka konstrukcja spółek chroni osobisty majątek członków zarządów, tłumaczyła mi (kiedy pisałam tekst " Labirynt ze

Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną spółki Gant PM Odra Tower

Warszawa, 26.05.2014 (ISBnews) – Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku spółki zależnej Gant Development tj. Gant PM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Odra Tower

Elekta AB złożyła wniosek do UOKiK o zgodę na przejęcie RTA VC

Warszawa, 17.09.2014 (ISBnews) - Elekta AB siedzibą w Sztokholmie złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad nad RTA VC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, podał Urząd. Wniosek wpłynął 12 września

Elekta AB ma zgodę UOKiK na przejęcie RTA VC

Warszawa, 18.12.2014 (ISBnews) - Elekta AB z siedzibą w Sztokholmie otrzymała zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad nad RTA VC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, podał Urząd. Wniosek w tej sprawie wpłynął do

Hili Ventures złożyło do UOKiK wniosek o przejęcie SAD, właściciela iSpotów

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie" - czytamy w komunikacie. Wniosek wpłynął 8 kwietnia br., sprawa jest w toku, podał również UOKiK na swojej stronie internetowej. Firma SAD sp. z o.o. powstała w 1991 r. jako wyłączny przedstawiciel firmy Apple i dystrybutor na terenie Polski

Rząd przyjął założenia nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

gospodarczej w formie spółek: z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowych i jawnych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) Zmiany dotyczące spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zakładają m.in., że struktura majątkowa spółki ma być kształtowana bardziej elastycznie, co powinno zwiększyć jej

Labirynt ze spółkami z pokazami garnków w tle

Pawłem Matysem. W latach 2011-14 zarejestrował on kilka innych spółek. Zazwyczaj było tak: najpierw powstawała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Potem pod tą samą nazwą - spółka komandytowa lub komandytowo-akcyjna. A spółka z o.o. stawała się zarządem SKA. Chcę potwierdzić owe powiązania

Zarząd JSW apeluje do strajkujących o rozwagę, podtrzymuje plany oszczędności

nie przewiduje zarówno zwolnień, jak i likwidacji zakładów. "W związku z wynikami referendum zorganizowanego przez związki zawodowe JSW , w którym pracownicy opowiedzieli się za strajkiem, przypominamy, że organizatorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za negatywne konsekwencje dla firmy"

Spółka zależna Wikany wyemitowała obligacje o wartości 6 mln zł

Warszawa, 24.07.2014 (ISBnews) - Spółka zależna Wikany - Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Omega S.K.A. - w ramach drugiej serii programu emisji obligacji przeprowadziła emisję 6 tys. 23-miesięcznych obligacji serii B o łącznej wartości 6 mln zł, podała Wikana. Celem

Telestrada ma warunkową umowę zakupu 100% udziałów NOM

ograniczoną odpowiedzialnością Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. w wyniku której, po spełnieniu warunku zawieszającego Telestrada nabędzie 100% udziałów w spółce Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. od spółki Exatel" - głosi komunikat. Spełnienie warunku zawieszającego spodziewane

LC Corp ma do 62 mln zł kredytu na finansowanie Silesia Star w Katowicach

Warszawa, 15.05.2014 (ISBnews) – LC Corp Invest XVII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 20 sp. k. - spółka zależna LC Corp - zawarła z PKO BP umowę kredytu w wysokości do kwoty 62 mln zł, przeznaczonego na częściowe sfinansowanie budowy kompleksu biurowo-usługowego Silesia

Spółki komandytowe bez zmian. Dobry ruch

utraciłyby faktyczny sens gospodarczy dla wielu przedsiębiorców, którzy wybrali tę formę działalności. Upadłaby też bardzo korzystna konstrukcja spółek z o.o. i spółek komandytowych, która pozwala na łączenie zalet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (przede wszystkim w zakresie wyłączenia

Jupiter wyemitował obligacje za 45 mln zł i wykupił papiery tej samej wartości

. Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie udzielone przez spółkę KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Centrum Zabłocie – SKA, wykonania wszelkich zobowiązań emitenta wynikających z obligacji, tj. należności z tytułu wykupu obligacji oraz zobowiązań do zapłaty odsetek

3Legs Resources, szukająca gazu łupkowego w Polsce, zaczyna procedurę likwidacji

. "Spółka wywnioskowała, iż w najlepszym interesie swoich akcjonariuszy byłoby wykorzystanie tej opcji, a tym samym ograniczenie swojej odpowiedzialności finansowej w odniesieniu do trzech zachodnich koncesji; opcja ta została wykorzystana w dniu 17 września 2014" - poczno także w materiale

Cenzin dostarczy instalację dla Synthos Dwory 7 za 22,59 mln zł

Warszawie na dostawę nowej instalacji odsiarczania spalin kotła nr 9 dla Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialności spółka jawna za wynagrodzeniem 22.594.000,00 złotych" - głosi komunikat. Termin zakończenia umowy wyznaczono na dzień 30 listopada 2015 roku, podano również. Grupa

Innova Capital wycofał się z Libetu, sprzedając ok. 30% akcji menedżerom spółki

zarządu i dyrektor finansowy Ireneusz Gronostaj oraz członek rady nadzorczej Jerzy Gabrielczyk poinformowali o nabyciu 18 grudnia br. "przez osobę blisko związaną 100% udziałów w Fornacis Limited, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Larnace, Republika Cypru, posiadającej 13.597.249

PZU ma zgodę KNF na przejęcie Link4 od RSA

Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (PZU SA) informuje, że w dniu 2 września 2014 r. powziął informację o spełnieniu się ostatniego z warunków zawieszających określonych w umowie sprzedaży akcji w spółce Link4 zawartej 17 kwietnia 2014 r. pomiędzy Royal & Sun Alliance Insurance plc, spółką z ograniczoną

Rząd za uproszczeniem rachunkowości dla najmniejszych firm

dyrektywy UE spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone), które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyły dwóch z trzech kryteriów

Mirbud złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Expo Arena

spółki Demuth Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ostróda spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku. Mirbud planuje objąć akcje nowej emisji Expo Arena celem zapewnienia jej niezbędnego źródła finansowania koniecznego do zakończenia budowy II etapu inwestycji "Arena Ostróda Centrum

Spółki komandytowe bez CIT!

;ograniczoną odpowiedzialności (przede wszystkim w zakresie wyłączenia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki) z zaletami spółki komandytowej (w zakresie wyłączenia dochodu spółki spod podatku CIT). _________________ O autorce: Katarzyna Stabińska - szef Zespołu Prawa

Polimex sprzeda Molinie nieruchomości łącznie za 17,05 mln zł brutto

Warszawa, 26.01.2015 (ISBnews) - Polimex-Mostostal podpisał dwie umowy warunkowe sprzedaży nieruchomości na rzecz Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna o wartości odpowiednio: 7.995 mln zł oraz 6,060 mln zł brutto, podała firma. W obu przypadkach chodzi

Spółka BBI Development sprzedała kompleks Plac Unii za maks. 226 mln euro

ok. 100 mln zł), pozostałe części ceny, w zależności od wymienionych powyżej czynników, będą zwalniane w przeciągu najbliższych trzech lat. Umowa w tej sprawie została zawarta pomiędzy Realty 3 Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 5 spółka komandytowa (PD5

PZU sfinalizował transakcję przejęcia Link4 za niemal 93,89 mln euro

września 2014 r. nastąpiło zamknięcie transakcji nabycia akcji Link4 na podstawie umowy sprzedaży akcji w spółce Link4 zawartej 17 kwietnia 2014 r. pomiędzy Royal & Sun Alliance Insurance plc, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną w Anglii i Walii z siedzibą w West Sussex, Wielka Brytania jako

Pracownicy Orlenu na Litwie grożą strajkiem

- Tak złej sytuacji w rafinerii w Możejkach jeszcze nie było. Doszło do zwolnień i ograniczenia gwarancji socjalnych. Ale zarząd spółki dokonał jeszcze dalej idącego zamachu. Dlatego po raz pierwszy w historii spółki rozwiązaliśmy układ zbiorowy - powiedziała szefowa Związku Zawodowego Pracowników

Unibep ma umowę na zespół mieszkaniowy w Warszawie za 67,3 mln zł netto

mieszkaniowego po nazwą Apartamenty Royal Park przy ul. K. Kieślowskiego w Warszawie. Zamawiającym jest Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Nowy Wilanów spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie" - głosi komunikat. Przedmiotem umowy jest wykonanie sześciu budynków mieszkalnych

Przegląd informacji ze spółek

umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Stalowej Woli na rzecz Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 spółka komandytowo-akcyjna za łączną cenę 8,118 mln zł brutto, podała firma. Best rozważa przeprowadzenie w niedługim czasie publicznej emisji obligacji celem

Grupa SMT obniżyła prognozę przychodów na 2014 r., zysk netto i EBITDA w górę

ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. została zawarta 24 lutego 2014 r. Łączna wartość transakcji wyniosła 21,0 mln zł i objęła 100% udziałów w spółce Lemon Sky. Cena sprzedaży została zapłacona w całości w dniu transakcji. W dniu podpisania umowy spółka zależna emitenta - Invest SMT Software spółka z

PZU sfinalizowało nabycie 99,98% akcji Lietuvos Draudimas AB za 191 mln euro

zamknięcie transakcji nabycia Akcji Lietuvos Draudimas AB na podstawie umowy sprzedaży akcji w spółce Lietuvos Draudimas AB zawartej w dniu 17 kwietnia 2014 r. pomiędzy Royal & Sun Alliance Insurance plc, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną w Anglii i Walii z siedzibą w West Sussex, Wielka

Spółka należąca do funduszu MCI kupiła 5% udziałów w Netii za ok. 94,5 mln zł

. "MCI Management S.A. (...) informuje, iż Navicorp Trust Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 S.K.A. z siedzibą w Warszawie, spółka w 100 % zależna od funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0, w którym MCI poprzez

PZU spełniło jeden z warunków zawieszających nabycie akcji Link4

Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zawartej 17 kwietnia 2014 r. pomiędzy Royal & Sun Alliance Insurance plc, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną w Anglii i Walii z siedzibą w West Sussex, Wielka Brytania jako sprzedawcą i PZU SA jako kupującym, tj. uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego

TK zdecyduje w sprawie kar nakładanych na sprzedawców oleju opałowego

Skargę do TK skierowała spółka zajmująca się handlem paliwami. Zakwestionowała zgodność z konstytucją rozporządzenia do ustawy o akcyzie tłumacząc, że poprzez ograniczenie prawa własności naruszało ono ustawę zasadniczą. "Przenoszą one bowiem na sprzedawcę oleju opałowego odpowiedzialność

Mirbud wyemituje 0,5 mln 3-letnich obligacji serii A na kwotę do 50 mln zł

akcyjna (…), „dofinansowanie działalności spółki Demuth Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ostróda spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku, a po jej przekształceniu w spółkę akcyjną - spółki EXPO ARENA spółka akcyjna w drodze pożyczki, zaliczki na poczet objęcia akcji nowej

Innova Phoenix ma zgodę UOKiK na przejęcie właściciela Delecty

, iż decyzje wydane zostały w związku z planowanym połączeniem Bakallandu i polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (SPV), w której inwestor - Innova Phoenix - jest jedynym wspólnikiem, przy czym SPV będzie właścicielem 100% akcji Delecta. Zarząd spółki wskazuje, iż połączenie Bakalland i SPV

Będą zmiany w ustawie o rachunkowości

jednostek małych określonych w art. 3 ust. 1 tej Dyrektywy. Zgodnie z przepisami ww. Dyrektywy, jednostki małe to: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone), które w roku obrotowym, za który sporządzają

Alma Market ma umowę najmu za ok. 24,2 mln zł pod delikatesy w Gdańsku

Warszawa, 30.06.2014 (ISBnews) - Alma Market zawarła pięcioletnią umowę najmu lokalu z przeznaczeniem na obiekt handlowy Alma Delikatesy w Gdańsku, podała spółka. Wartość umowy wynosi ok. 24,2 mln zł. Przedmiotem umowy zawartej z z Centrum Hevelius spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Prezydent podpisał nowelę ustaw dot. rajów podatkowych

internetowym Dzienniku Ustaw. Jej przepisy wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Uchwalenie przez Sejm noweli wynikało z opóźnienia publikacji ustawy dotyczącej opodatkowania firm, których spółki córki są zarejestrowane w rajach podatkowych. Zgodnie z nowymi przepisami dochody z

Prezydent podpisał nowelę ustaw dot. rajów podatkowych

(...) w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych z dniem 1 stycznia 2015 r.". Według kontrolerów "ustawa o rajach podatkowych" została opublikowana z opóźnieniem, ponieważ RCL nieprawidłowo ustaliło termin jej ogłoszenia, a odpowiedzialność za to ponoszą szef Departamentu Dzienników

Poznań. Ponad 840 pozwów sądowych przeciwko lotnisku Ławica

tzw. procedura koncyliacyjna. W części spraw zostały już podpisane ugody i Ławica wypłaciła odszkodowania w łącznej kwocie prawie 400 tys. zł. Według wiceprezesa Ławicy, to dowód, że "spółka nigdy nie miała zamiaru uchylać się od odpowiedzialności". Port liczy, że trwające przed sądami

Innova złożyła w UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie właściciela Delecty

internetowej UOKiK. Pod koniec maja Bakalland podał, że 14 maja br. podpisał z Innova Phoenix S.à r.l. umowę dotyczącą połączenia Bakalland i polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (SPV), która zostanie utworzona przez Innova Phoenix i w której będzie on jedynym wspólnikiem. Umowa ta weszła

Guernsey: nowe możliwości dla polskich inwestorów

odpowiedzialności dotyczy tylko zobowiązań powstałych w związku z wykonywaniem działalności przez pozostałych partnerów (główna różnica w stosunku do spółek LP); odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości kapitału wniesionego przez partnera, zgodnie z umową spółki;- musi być przejrzysta dla celów

Zarząd KW "zdumiony" zerwaniem konsultacji planu naprawczego

Kompanii Węglokoksowi. We wtorek kierownictwo spółki odniosło się do tych zarzutów. Zarząd nie zgadza się z argumentami, że powodem zerwania rozmów były notoryczne zmiany w programie naprawczym oraz podpisanie listu intencyjnego w sprawie ewentualnej sprzedaży kopalń. "Nie można zaklinać

Związkowcy z JSW: Zarząd jest niekompetentny i utracił wiarygodność

uzasadniają swoją decyzję. W opublikowanym w piątek stanowisku wezwali zarząd do przestrzegania porozumienia podpisanego w maju 2011 roku przed wejściem spółki na giełdę. Według nich zapisy porozumienia są łamane. Ocenili, że strona społeczna "nie może zawierać porozumień z obecnym pracodawcą, gdyż

Związkowcy: konsultacje ws. planu naprawczego KW są zerwane

konsultacji na temat planu naprawczego. "Od tej chwili pełną odpowiedzialność za decyzje związane z dalszym funkcjonowaniem spółki ponosi zarząd Kompanii Węglowej SA oraz struktury właścicielskie" - podkreślili we wspólnym stanowisku. Jak powiedział wiceprzewodniczący "S" w KW Stanisław

Przegląd informacji ze spółek

Gdańsk ramową umowę inwestycyjną w sprawie restrukturyzacji spółek z Gdańsk Shipyard Group, podała ARP. Polimex-Mostostal podpisał dwie umowy warunkowe sprzedaży nieruchomości na rzecz Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna o wartości odpowiednio: 7.995 mln zł oraz

Synthos wyemituje obligacje o wart. nom. 350 mln euro, głównie na refinansowanie

przyszłym niezabezpieczonym uprzywilejowanym (senior) zadłużeniem. Papiery te będą miały charakter obligacji niezabezpieczonych oraz będą gwarantowane solidarnie przez emitenta oraz jego spółki zależne: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j., Synthos Kralupy a.s., Tamero Invest s.r.o

37 mln zł winna jest klientom firma finansowa Remedium

Finansowego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby reprezentujące spółkę. Także jeden z banków, w którym spółka posiada rachunek, zawiadomił, że klienci spółki mogą być wprowadzani przez nią w błąd. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Remedium - Doradcy Finansowi działała w Olsztynie od 1997

Związkowcy z JSW nie chcą rozmawiać z zarządem nt. planu oszczędności

Władze firmy chcą m.in. uzależnić wypłatę nagrody rocznej od wyniku finansowego spółki i obniżyć deputat węglowy. Na temat planu oszczędnościowego związkowcy mieli rozmawiać z zarządem w czwartek. Strony spotkały się, jednak nie doszło do negocjacji. Według rzeczniczki JSW strona społeczna

Sejm: posłowie nie zgłosili poprawek do projektu dot. rajów podatkowych

przedstawiając sprawozdanie komisji z prac nad projektem, że zmienia on vacatio legis wejścia w życie ustawy o zagranicznych spółkach kontrolowanych. "Próbuje on wskazać termin, który będzie terminem bezsprzecznie obowiązującym" - powiedziała. Wskazała, że chodzi o to, aby ustawa dotycząca

Zwolnienia górników za protest?

konsekwencji dyscyplinarnych wobec protestujących pracowników. A co z protestującymi w pozostałych spółkach? - Dwa razy dostaliśmy zapewnienie w tej sprawie od wiceministra skarbu Rafała Baniaka, że również nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Dlatego ta decyzja jest skandaliczna - mówi Bogusław

MF planuje uproszczenie sprawozdań finansowych małych firm

zostać wdrożone do 20 lipca 2015 r. Projekt przewiduje uproszczenia w zakresie sprawozdawczości finansowej. Jak wyjaśniło MF w uzasadnieniu do projektu, ich celem jest redukcja obciążeń administracyjnych dla tzw. małych jednostek. Chodzi m.in. o spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

DSS kupiły spółkę w Mongolii za 4 mln USD

Warszawa, 08.07.2011 (ISB) – Dolnośląskie Surowce Skalne (DSS) zawarły umowę kupna udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mongolii, utworzoną według prawa mongolskiego, podała spółka w komunikacie. Wartość transakcji wyniosła 4 mln dolarów. Zarząd spółki Dolnośląskie

UOKiK nałożył karę na Koleje Śląskie. Bilet możesz oddać, gdzie chcesz

W toku postępowania UOKiK zakwestionował sześć postanowień, w tym m.in. polegające na ograniczaniu odpowiedzialności za odwołany pociąg. - Koleje Śląskie zastrzegały, że nie ponoszą odpowiedzialności za ograniczenie ruchu pociągów. Oznacza to, że pasażer nie mógłby się starać o odszkodowanie za

Mało kobiet w zarządach? Giełda ma pomysł, jak z tym walczyć

dotyczących liczby kobiet w najwyższych władzach, będą musiały - w ramach swoich obowiązków informacyjnych - wytłumaczyć opinii publicznej, dlaczego tak się dzieje. Bardzo mało kobiet w zarządach Paweł Tamborski obiecał także przywrócenie znaczenia indeksu Respect, który ocenia spółki z punktu widzenia ich

Spółka funduszu MCI kupiła kolejne 2,15% akcji Netii, ma już 7,15%

akcji Netii stanowiący 2,1462% kapitału zakładowego Netii jest Navicorp Trust Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 S.K.A. z siedzibą w Warszawie. Łączna wartość transakcji wyniosła ok. 40,5 mln zł" - czytamy w komunikacie. Po rozliczeniu zakupu, które miało miejsce w dniu 21 maja

Strajk w kopalniach JSW; zarząd apeluje o rozwagę

28.01. Ornontowice (PAP) - W środę w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) rozpoczął się strajk, wstrzymano wydobycie - poinformowali związkowcy. Żądają m.in. odwołania zarządu JSW, który chce wdrożyć plan oszczędnościowy, i rezygnacji ze zwolnienia związkowców z kopalni Budryk. Zarząd

Ministerstwo Gospodarki kieruje do konsultacji projekt konstytucji dla przedsiębiorców

gospodarcza będzie mogła być wykonywana w formach: jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej, europejskiej), oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, fundacji, spółdzielni, banku spółdzielczego oraz SKOK

Przegląd informacji ze spółek

bloku gazowo-parowego w EC Żerań silników tłokowych, podała PGNiG Termika. Decyzja nie wstrzymuje postępowania przetargowego.  Elekta AB z siedzibą w Sztokholmie otrzymała zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad nad RTA VC spółka z ograniczoną

Opel będzie spółką akcyjną, ale na giełdę nie wejdzie

- Przekształcenie w spółkę akcyjną to część planu rozwoju Opla, bo poprawia to zaufanie publiczne i reputację firmy, a także zwiększa jej atrakcyjność jako pracodawcy - powiedział szef Opla Nick Reilly. Przekształcenie Opla ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną za zadowoleniem

Przegląd informacji ze spółek

USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku spółki zależnej Gant Development tj. Gant PM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Odra

Asseco kupuje spółkę, która będzie informatyzowała KRUS

oddział został sprywatyzowany w 1993 r. W 2005 r. przekształcono go ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Andrzej Bendig-Wielowiejski był wtedy jej dyrektorem i po prywatyzacji został prezesem. W ZETO pracował od lat 70. Wcześniej studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki

Poznań. Wyrok ws. spadku wartości nieruchomości wokół lotniska Ławica

. Według wiceprezesa Ławicy to dowód, że "spółka nigdy nie miała zamiaru uchylać się od odpowiedzialności". Port liczy, że trwające przed sądami sprawy potrwają od 12 do 36 miesięcy. Obszar ograniczonego użytkowania lotniska Ławica to ponad 10 km kw; mieszka tam około 6 tys. osób. W lutym 2012 r

Piechociński uspokaja ws. dostaw gazu: mamy rekordowe zapasy

zamówień składanych przez polską spółkę. W poniedziałek dostawy gazu z kierunku wschodniego zostały zredukowane o ok. 20 proc., natomiast we wtorek - o ok. 24 proc. w stosunku do dziennego zamówienia złożonego do Gazprom Export - poinformowało w środę PGNiG. Spółka dodała, że zwróciła się do dostawcy o

ZPC Mieszko przydzieliły obligacje serii B o wartości łacznej 123,4 mln zł

zadłużenia emitenta wynikającego z emisji obligacji serii A. Emisja obligacji serii A nastąpiła w związku z potrzebą pozyskania środków na działalność inwestycyjną emitenta, tj. na sfinansowanie nabycia wszystkich udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa litewskiego TB Investicia UAB"

Lubelskie.Firma budująca obwodnicę Hrubieszowa chce śledztwa prokuratury

Construction, który ogłosił upadłość. Uważają, że GDDKiA zataiła faktyczny stan rozliczeń z HAK Construction, aby nakłonić spółkę do kontynuowania budowy. Prezes spółki Jan Pilis skierował do Prokuratury Okręgowej w Lublinie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa przez GDDKiA. "

Przegląd informacji ze spółek

Poland Bartłomiej Hofman. Rozpoczęcie prac budowlanych jest przewidziane na jesieni, a zakończenie inwestycji na I kwartał 2017 r. Spółka zależna Wikany - Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Omega S.K.A. - w ramach drugiej serii programu emisji obligacji przeprowadziła emisję 6 tys

Fiskus w spółkach

spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Chodzi jednak o to, że w spółce komandytowej co najmniej jedna osoba ponosi pełną, osobistą odpowiedzialność za zobowiązania. Działa więc na własne, bardzo duże ryzyko.3) Nie są znane precyzyjne wyliczenia dotyczące długofalowych skutków zmian podatkowych. To

Anatomia pokazu cudownych garnków. Jak dajemy się nabrać

;. - Spółka komandytowa, gdy jej wspólnikiem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pozwala na skorzystanie z przywilejów podatkowych. Spółka komandytowa jako spółka osobowa nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym (CIT) od osób prawnych. Płacą tylko wspólnicy, i to zwykły PIT. Zróbmy wszystko, aby

Ułatwienia dla mikrospółek. Będzie bardzo prosta księgowość

ewidencjonowanych oraz podatkowa księga przychodów i rozchodów), ale niestety są one dostępne tylko dla osób fizycznych lub spółek osób, a nie spółek kapitałowych. Obecne zmiany obejmą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, komandytowe oraz komandytowo-akcyjne, które w roku obrotowym, za który

Ciepłe posadki w radach nadzorczych. Czy to się kiedyś zmieni?

W związku z tak zwaną aferą taśmową opinia publiczna dowiedziała się między innymi, że w radzie nadzorczej Hawe zasiadają były senator PO Tomasz Misiak i minister w rządzie SLD-PSL Lesław Podkański. Czy to sugeruje, że rady nadzorcze polskich spółek giełdowych są zdominowane przez polityków? Albo

Przegląd informacji ze spółek

PMG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Morena s.k.a., podał Gant. Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydują 26 czerwca w sprawie powołania prezesa zarządu giełdy nowej kadencji, wynika z projektów uchwał. Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydują o

Monnari Trade planuje emisję 12,5 mln nowych akcji bez prawa poboru

stycznia. „Wszystkie akcje serii G zaoferowane w drodze złożenia ofert przez spółkę wyłącznie oznaczonemu adresatowi w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1, to jest Mirosławowi Misztalowi, któremu zostanie zaoferowane objęcie 7.500.000 akcji, MW Inwestycja spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z

Kijów: To z Rosją walczymy

ze swymi statutami rozpocznie automatyczną wyprzedaż obligacji i akcji spółek z Rosji. To jeszcze bardziej pogrąży moskiewskie giełdy, rubla i całą gospodarkę. Ukraińcy - zdaniem ekspertów - potrzebują nie tylko sankcji, ale także doradców wojskowych oraz dostaw zaawansowanego sprzętu wojskowego

Microsoft finalizuje zakup Nokii. Czy marka Nokia zniknie z rynku?

Nokiapoweruser wyciekła zmiana o rebrandingu działu mobilnego. Po sfinalizowaniu przejęcia dotychczasowy dział Nokia Oyj (to fiński skrót oznaczający "korporację") zmieni nazwę na Microsoft Mobile Oy (czyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością). Czy to oznacza śmierć marki Nokia? Niekoniecznie. We

Fitch potwierdza ratingi BBB/BBB+ i A+(pol) mazowieckiego, perspektywa negatywna

-leczniczych należących do mazowieckiego (prowadzonych jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) planuje zwiększyć zadłużenie do 170 mln zł w 2015r. (2013r.: 27 mln zł). Dług służyć będzie restrukturyzacji zobowiązań oraz finansowaniu inwestycji. Może to wywierać dalszą presję na budżet mazowieckiego

Plusy i minusy przekształcenia spółki osobowej w kapitałową

powołani w skład zarządu, to ich rola będzie ograniczona. Na działania spółki będą mogli wpływać przede wszystkim przez wybór członków zarządu lub rady nadzorczej (komisji rewizyjnej).Ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązaniaJednym z głównych motywów przekształcenia w spółkę kapitałową jest

Koral rusza na warszawską giełdę

"Przekształcenie Koral spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną jest pierwszym etapem w procesie wprowadzenia spółki Koral na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem upublicznienia podmiotu jest realizacja planu inwestycyjnego (rozbudowa zakładu produkcyjnego ryb

"PB": Kowalski nie może przekształcić się w spółkę

Według "Pulsu Biznesu" Kodeks spółek handlowych trzeba poprawić. Prawo wprowadzone przed rokiem, pozwala przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na własne nazwisko, przekształcić firmy w jednoosobowe spółki kapitałowe - z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjne.Zmiana formy

"Puls Biznesu": Kowalski nie może przekształcić się w spółkę

Według "Pulsu Biznesu" Kodeks spółek handlowych trzeba poprawić. Prawo wprowadzone przed rokiem, pozwala przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na własne nazwisko, przekształcić firmy w jednoosobowe spółki kapitałowe - z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjne. Zmiana

Monnari Trade zdecydowało o emisji 12,5 mln nowych akcji bez prawa poboru

w drodze złożenia ofert przez spółkę wyłącznie oznaczonemu adresatowi, to jest Mirosławowi Misztalowi, któremu zostanie zaoferowane objęcie 7.500.000 akcji, MW Inwestycja, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, której zostanie zaoferowane 2.500.000 oraz Invest, spółka z

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

ALTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA - KRS: 0000359495 - inform

Informacje podstawowe Aktualna nazwa: ALTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA-AKCYJNA REGON: b/d NIP: b/d Główna działalność (PKD): b/d Adres WWW: b/d Adres NADWIŚLAŃSKA 92 05-410 JÓZEFÓW POLSKA //div> Duża mapa > Województwo

BESTPOL BC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI - KRS: 0000266607 - informacje podst

Informacje podstawowe Aktualna nazwa: BESTPOL BC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGON: Dostępne po zalogowaniu NIP: Dostępne po zalogowaniu Główna działalność (PKD): Dostępne po zalogowaniu Adres WWW: b/d Adres

HOLIDAYCHECK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - KRS: 0000324121 - informacje podstawow

Informacje podstawowe Aktualna nazwa: HOLIDAYCHECK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGON: b/d NIP: b/d Główna działalność (PKD): b/d Adres WWW: b/d Adres JULIUSZA KOSSAKA 10 01-576 WARSZAWA POLSKA //div> Duża mapa > Województwo

M4M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - KRS: 0000383784 - informacje podstawowe - Ludzie i fir

Informacje podstawowe Aktualna nazwa: M4M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGON: b/d NIP: b/d Główna działalność (PKD): b/d Adres WWW: b/d Adres WŁODARZEWSKA 87A 02-393 WARSZAWA POLSKA //div> Duża mapa > Województwo: MAZOWIECKIE Powiat

M.S. ?MEAT? SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SERVICE SPÓŁKA KOMANDYTOWA - KRS: 0000386607 - i

Informacje podstawowe Aktualna nazwa: M.S. ?MEAT? SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SERVICE SPÓŁKA KOMANDYTOWA Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA REGON: b/d NIP: b/d Główna działalność (PKD): b/d Adres WWW: b/d Adres 98-420 PRUSAK 23 POLSKA //div> Duża mapa > Województwo: ŁÓDZKIE Powiat

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót – sp. z o.o.) – forma prawna przedsiębiorstw tworzona przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie. Licznie spotykana w krajach Europy, w tym w Polsce

Fratria (spółka)

Fratria Spółka z o.o. – medialna spółka producencka działająca w obszarach internetowym, prasowym i wydawniczym. Wydaje tygodnik W Sieci, portale WPolityce.pl i wNas.pl i wGospodarce.pl.Spółka została zawiązana 18 czerwca 2012 roku, a zarejestrowana 10 sierpnia 2012 roku. Udziałowcami spółki

Spółka

ich współwłasność łączną (bez udziałową). spółki prawa handlowego (handlowe), które są (w pewnym uproszczeniu) odrębnymi podmiotami prawa, tworzonymi na podstawie odpowiednich umów: spółki osobowe: spółka jawna spółka partnerska spółka komandytowa spółka komandytowo-akcyjna spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną

Spółdzielnia Kredytowa z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu

Spółdzielnia Kredytowa z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu – ostatnia z radomskich żydowskich spółdzielni okresu międzywojnia. Została zarejestrowana 15 grudnia 1933. Jej siedziba mieściła się przy ul. Traugutta 52, a następnie przy ul. Żeromskiego 21.Założycielami spółdzielni

Bank Spółdzielczy przy Klubie Rzemieślniczym Żydowskim z odpowiedzialnością ograniczoną

Bank Spółdzielczy przy Klubie Rzemieślniczym Żydowskim z odpowiedzialnością ograniczoną – pierwsza żydowska spółdzielnia oszczędnościowo-kredytowa w Radomiu. Powstał 25 grudnia 1920 w siedzibie przy ul. Warszawskiej 8.Na pierwszym zebraniu z udziałem 294 osób wybrano zarząd w składzie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót - sp. z o.o.) - forma prawna przedsiębiorstw spotykana w licznych krajach Europy, w tym w Polsce.

więcej o spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na pl.wikipedia.org