skup akcji

matzu, pap

TVN planuje skup do 34 mln akcji własnych za 500 mln zł

TVN planuje skup do 34 mln akcji własnych za 500 mln zł

Akcjonariusze TVN na walnym zgromadzeniu zwołanym na 11 kwietnia zdecydują w sprawie skupu w celu umorzenia do 34 mln akcji własnych za nie więcej niż 500 mln zł

Emperia Holding zwiększyła kwotę na skup akcji do 70 mln zł

Warszawa, 29.01.2015 (ISBnews) – Emperia Holding postanowiła zwiększyć kwotę przeznaczoną na nabywanie swoich akcji do 70 mln zł oraz przedłużyć program skupu swoich akcji przez spółkę zależną Elpro Development do dnia 31 grudnia 2015, podała spółka. „Środki dotychczas wydane w

Orphee planuje skup do 10% akcji własnych za maks. 34,4 mln zł

2015 r. Rada dyrektorów postanowiła, że akcje spółki, które zostaną skupione, pozostaną w posiadaniu spółki w celu dokonania ich odsprzedaży w ciągu najbliższych 6 lat, podano także. Orphee podało, że uchwała o skupie akcji została podjęta z związku z wyrokiem z 30 grudnia 2014 r., wydanym w

Apple i 100 mld dol. gotówki. Będzie skup akcji własnych i dywidenda

Apple i 100 mld dol. gotówki. Będzie skup akcji własnych i dywidenda

" - sprzeciwiał się temu Steve Jobs. Tim Cook, który zastąpił go na stanowisku prezesa był ponoć bardziej otwarty, by nadwyżki przekazać w ręce akcjonariuszy. Ponadto na skup własnych akcji koncern chce w ciągu trzech lat przeznaczyć 10 mld dol., program ma wystartować pod koniec września tego roku

IDM ogłosił skup własnych akcji, mimo to kurs spada

Akcjonariusze IDM zdecydowali, że skup obejmie maksymalnie 21,818 mln akcji, czyli do 10 proc. kapitału zakładowego. Cena skupu będzie się wahać od 2 do 5 zł.Krótko po południu za akcje IDM płacono na GPW 2,34 zł po blisko 2-proc. przecenie.Zarząd IDM otrzymał zgodę WZA na skup akcji za pomocą

KGHM wyda 3 mld zł na skup 10 proc. akcji. Kurs spółki mocno w górę

. Zarząd miałby być upoważniony do przeprowadzenia skupu akcji do końca 2014 roku. Ministerstwo Skarbu Państwa, główny akcjonariusz KGHM Polskiej Miedzi SA, popiera planowany skup akcji miedziowej spółki, ale sam nie planuje sprzedaży swoich papierów w ramach tego programu, powiedział rzecznik MSP, Maciej

ABC Data może przeznaczyć do 20 mln zł na skup akcji własnych

Warszawa, 23.06.2014 (ISBnews) – Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o przeznaczeniu do 20 mln zł na skup akcji własnych spółki, wynika z uchwał walnego. Cena jednostkowa nabycia akcji nie może przekroczyć poziomu 6,00 zł i nie może być niższa od poziomu 1,00 zł. Według uchwały łączna

TVN ogłosił skup do 5 mln akcji własnych za maksymalnie 100 mln zł

odbędzie się w dniach od 22 maja do 5 czerwca. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji to 11 czerwca. Jest to pierwszy etap skupu akcji własnych w ramach programu obejmującego skup łącznie do 34 mln akcji własnych spółki za maksymalną kwotę łączną 500 mln zł. TVN to zintegrowana grupa medialna

Boryszew zakończył skup akcji, ale ZWZ ma zdecydować 25 VI o nowym buy-backu

skup akcji własnych kwotę 129.924.527,75 zł (średnia cena nabycia jednej akcji wyniosła 0,59 zł), podano dalej. "Na dzień 29 maja 2014 roku spółka posiada (razem z podmiotem zależnym) 16.328.432 akcje własne o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej 16.328.432 złote (po

Komputronik zakończył I etap skupu akcji własnych

Warszawa, 16.10.2014 (ISBnews) – Komputronik zakończył I etap programu skupu akcji własnych, w którym spółka nabyła łącznie 14.196 akcji za średnią cenę jednostkową wynoszącą 7,52 zł. Akcje te stanową 0,14% kapitału zakładowego Komputronika, podała spółka. „Emitent skupił za

Comp zapowiada stałą dywidendę oraz skup akcji do max. kwoty 100 mln zł

Warszawa, 26.05.2014 (ISBnews) – Comp przyjął politykę dywidendy, której celem jest powtarzalna wypłata dla akcjonariuszy ok. 30% skonsolidowanego zysku netto grupy. Jednocześnie zarząd proponuje walnemu uchwalenie skupu do 1,18 mln akcji własnych w okresie do końca 2017 roku za

Akcjonariusze KGHM przeciw skupowi akcji własnych

Akcjonariusze KGHM przeciw skupowi akcji własnych

Czwartkowe nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy KGHM odrzuciło projekt uchwały, która miała upoważnić zarząd firmy do skupu akcji własnych do umorzenia za maksymalnie 3 mld zł.. Ministerstwo Skarbu Państwa, które ma decydujący głos na walnym zgromadzeniu, nie poparło pomysłu skupu akcji

KGHM chce skupić własne akcje za 3 mld zł

akcjonariuszami, w tym KGHM, a Spartan Capital Holdings i z tego tytułu KGHM za 24,39 proc. udziałów otrzymał już ponad 3,67 mld zł. - Skup akcji obniży na pewno dywidendę lub środki na inwestycje. Dlatego nie jest to korzystne rozwiązanie dla akcjonariuszy długoterminowych, którzy nie chcą sprzedawać swoich

Apple przerwał fatalną passę. Gigant ratuje się skupem akcji za 60 mld dol.

Apple przerwał fatalną passę. Gigant ratuje się skupem akcji za 60 mld dol.

udziałowców przeznaczy aż 3,05 dol. na papier (15 proc. więcej od pierwotnych założeń). Skup będzie rekordowy, bo Apple jest firmą bajecznie bogatą - w kasie ma obecnie aż 145 mld. W ciągu trzech lat na ten cel przeznaczonych zostanie aż 60 mld dol., kolejnych 40 mld pójdzie na dywidendę. Zapowiedź okazała

Asseco BS rozważy skup akcji własnych

Marcin Droba Warszawa, 18.08.2011 (ISB) - Zarząd Asseco Business Solutions (ABS) może poprosić walne zgromadzenie o uchwalenie uprawnienia dla zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych, wynika z wypowiedzi członka zarządu Mariusza Lizona dla agencji ISB. "Chcielibyśmy przynajmniej mieć

MCI Management rozpoczęło skup akcji własnych

Warszawa, 12.07.2011 (ISB) - MCI Management rozpoczęło skup akcji własnych, poinformowała spółka w komunikacie. Spółka może skupić do 5% akcji własnych płacąc maksymalnie 7,98 zł za jedną. "Kurs giełdowy akcji naszej spółki kształtuje się obecnie poniżej wartości jej aktywów netto (NAV

Akcjonariusze Altus TFI zdecydują o skupie do 28,39% akcji własnych 21 IV

Warszawa, 24.03.2015 (ISBnews) - Altus TFI planuje skup do 16,38 mln akcji własnych, stanowiących 28,39% kapitału zakładowego oraz 25,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, w terminie do 31 grudnia 2015 r. W przypadku połączenia z TFI Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo

TVN skupił 5 mln akcji własnych za 100 mln zł

Warszawa, 11.06.2014 (ISBnews) – TVN zakończył pierwszy w tym roku etap skupu akcji własnych obejmujący 5 mln akcji, w tym 2,45 mln akcji znajdujących się w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych. Cena za jedną akcję wyniosła 20 zł, a łączna wartość skupionych akcji wyniosła 100 mln zł

Akcjonariusze Quercus TFI zdecydują 27 kwietnia o dywidendzie lub skupie akcji

Warszawa, 30.03.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Quercus TFI zdecydują o przeznaczeniu kwoty 30,64 mln zł z zysku za 2014 na dywidendę lub skup akcji, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 27 kwietnia. W przypadku decyzji o wypłacie dywidendy, akcjonariuszom przypadnie 0,46 zł na akcję

Akcjonariusze Alchemii zdecydowaliI o skupie do 20% akcji własnych

Warszawa, 27.06.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze Alchemii zdecydowali o upoważnieniu zarządu spółki do skupu akcji własnych stanowiących do 20% kapitału zakładowego spółki, wynika z uchwał przyjętych przez walne zgromadzenie. Cena za jedną akcję ma być nie wyższa niż 15 zł. "Upoważnia się

Seco/Warwick skupi ponad 1 mln akcji po cenie 25 zł za sztukę

zł na skup do 1.500.000 akcji. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku, podano.   Pod koniec października 2014 r. akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali o upoważenieniu zarządu do przeprowadzenia skupu nie więcej niż

WZA Getin Holding zdecyduje 27 III o skupie akcji własnych za maks. 80,3 mln zł

Warszawa, 02.03.2015 (ISBnews) – Getin Holding planuje skup do 40 mln akcji własnych, stanowiących 5,47% kapitału zakładowego. Spółka planuje przeznaczyć na ten cel do 80,3 mln zł, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 27 marca. "Maksymalna liczba akcji

Centrum Klima uruchamia skup akcji po decyzji NWZ

spółkę skupu akcji własnych, zgodnie z upoważnieniem udzielonym uchwałą nr 05/09/2011 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 13 września 2011 roku" - głosi komunikat. "Jednocześnie zarząd spółki podaje, iż skup akcji własnych dotychczas prowadzony na podstawie uchwały nr 02/08/2011 zarządu

Impexmetal: 100 milionów złotych na skup własnych akcji

"Cena, za którą spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW" - napisano w komunikacie.

Agora chce skupić do 2,78 mln akcji po 12 zł/szt. w I etapie buy-backu

Wartościowych w Warszawie, a 279.970 to akcje imienne. Spółka sfinansuje skup akcji własnych ze środków własnych oraz kredytu w rachunku bieżącym" - wyjaśnił członek zarządu Grzegorz Kossakowski. Ogłoszony pierwszy etap skupu akcji własnych jest częścią programu przyjętego przez zwyczajne walne

Kofola podniosła cenę skupu akcji w ramach programu do 60 zł

Warszawa, 29.09.2014 (ISBnews) – Akcjonariusze Kofoli podnieśli do 60 zł wobec 40 zł wcześniej cenę po jakiej mogą być skupowane akcje spółki w ramach programu skupu akcji własnych, poinformowała Kofola. Pozostałe warunki programu pozostają bez zmian. „(…) Nadzwyczajne

Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali o skupie do 1,5 mln akcji własnych

Warszawa, 30.10.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeprowadzeniu skupu do 1,5 mln akcji własnych, stanowiących 13,97% kapitału po cenie od 10 zł do 27,50 zł. Według uchwały, spółka utworzy na ten kapitał rezerwowy w kwocie 41,75 mln

Naspers skupił 83,23 proc. akcji Bankiera

Jak podało we wtorek biuro maklerskie UniCredit CAIB Poland, pośredniczące w transakcji, spółka Naspers skupiła na giełdzie 6 milionów 13 tysięcy i 52 akcje Bankiera. A to oznacza, że ma 83,23 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu

Icahn: Niech Apple skupi swoje akcje za 150 miliardów dolarów

Producent m.in. telefonów iPhone od kwietnia wykupuje akcje, by później je umorzyć. Dzięki temu zwiększa się wartość pojedynczej akcji oraz mogą się zmienić proporcje głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Skup akcji za 150 mld dol.? Carl Icahn, jeden z najbardziej aktywnych inwestorów wśród

WHN zakończył buy-back PHN, skupił 0,26% akcji i przekazał Skarbowi Państwa

Warszawa, 24.04.2014 (ISBnews) - Warszawski Holding Nieruchomości (WHN) - spółka zależna Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) - zakończyła skup akcji PHN z uwagi na nabycie wszystkich akcji objętych programem, tj. 117.614 sztuk, podał PHN. "Łączna liczba nabytych przez Warszawski

Quercus TFI skupi do 4,43 mln akcji własnych po 8,5 zł sztuka

Warszawa, 19.05.2014 (ISBnews) - Quercus TFI zamierza skupić do 4 430 004 akcji własnych, stanowiących łącznie maksymalnie 6,24% kapitału zakładowego spółki po cenie 8,5 zł za akcję, podała spółka. "Cena, za którą będą nabywane akcje własne wynosi 8,50 zł i będzie ona jednolita dla

Akcjonariusze Alchemii zdecydują 26 VI o skupie do 20% akcji własnych

Warszawa, 02.06.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze Alchemii zdecydują o upoważnieniu zarządu spółki do skupu akcji własnych stanowiących do 20% kapitału zakładowego spółki, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 26 czerwca. Cena za jedną akcję ma być nie wyższa niż 15 zł. "

DM BH skupił w ramach wezwania 41,87 mln akcji BGŻ dla BNP Paribas

Warszawa, 18.09.2014 (ISBnews) - W ramach wezwania na sprzedaż akcji Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ), ogłoszonego 25 sierpnia 2014 r. przez BNP Paribas, skupiono 36,87 mln akcji zdematerializowanych oraz 5,01 mln akcji niezdematerializowanych, poinformował DM Banku Handlowego. Kapitał banku

Getin Holding chce skupić 21,92 mln akcji po cenie 3,65 zł za sztukę

upoważnienia, 4,56 % kapitału zakładowego. Cena za akcję miała mieścić się w przedziale 2,40-5,00 zł, przy czym spółkę upoważniono do wydatkowania na ten cel do 80,35 mln zł. Akcjonariusze postanowili także, że skup akcji ma zostać przeprowadzony do 31 maja br. Getin Holding aktywnie działa na rynkach

Akcjonariusze Kruka zdecydowali o skupie akcji za max. 50 mln zł

Warszawa, 29.05.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze Kruka zdecydowali o przeznaczeniu zysku spółki za 2013 rok w kwocie 17,75 mln zł na zwiększenie kapitału zapasowego, co oznacza niewypłacanie dywidendy, podała spółka. Jednocześnie uchwalono skup do 1,5 mln akcji za maksymalną kwotę łączną 50 mln

WZ Astarty ma upoważnić Radę Dyrektorów do skupu akcji oraz nowej emisji

Warszawa, 29.04.2014 (ISBnews) –  Akcjonariusze Astarta Holding zdecydują o przeznaczeniu 25,67 mln euro zysku netto za 2013 rok na zasilenie zysków zatrzymanych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, a także o upoważnieniu Rady Dyrektorów do skupu do 500 tys. akcji własnych spółki po

ZWZ 4Fun zdecyduje 30VI m.in. o niewypłacaniu dywidendy, cenie skupu akcji 10 zł

Warszawa, 30.05.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze 4Fun Media zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2013 rok w kwocie 6,5 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy oraz o obniżeniu dolnego poziomu cenowego skupu akcji do 10 zł sztuka z 13 zł wcześniej, wynika z projektów uchwał

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o skupie do 20% akcji własnych

Warszawa, 01.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o utworzeniu kapitału rezerwowego w kwocie 6,237 mln zł w celu nabycia akcji własnych, których łączna wartość nominalna nie przekracza 20% kapitału zakładowego, podała spółka. "Nabywanie akcji własnych spółki może

Agora: ING OFE chce skupu do 2,5 mln akcji, a PTE PZU 1,5 zł na akcję dywidendy

Warszawa, 04.06.2014 (ISBnews) – ING Otwarty Fundusz Emerytalny (INF OFE) chce umieszczenia w porządku obrad walnego Agory, zwołanego na 24 czerwca, projektu uchwały dotyczącego skupu do 2,546 mln akcji własnych Agory w celu umorzenia za cenę do 20 zł za akcję. Z kolei PTE PZU chce

Hawe może przeznaczyć do 50 mln zł na skup akcji własnych

Warszawa, 29.06.2011 (ISB) – Walne Zgromadzenie Hawe upoważniło zarząd do przeprowadzenia skupu akcji własnych, poinformowała firma w komunikacie. Spółka może przeznaczyć na buy-back do 50 mln zł i wykorzystać skupione walory na przejęcia. "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hawe podjęto

Akcjonariusze Sygnity zdecydują 31 marca o skupie akcji własnych

Warszawa, 03.03.2015 (ISBnews) – Akcjonariusze Sygnity zdecydują 31 marca o utworzeniu kapitału rezerwowego w kwocie 6,23 mln zł w celu nabywania akcji własnych spółki, stanowiących do 20% kapitału po cenie nie wyższej niż 100 zł za akcję w okresie do 31 marca 2018, wynika z projektów

Impexmetal skupi w ramach I transzy skupu akcji własnych 500 tys. sztuk walorów

Warszawa, 09.02.2011 (ISB) - Impexmetal skupi w ramach I transzy 500 tys. sztuk akcji własnych, poinformowała spółka w komunikacie w środę.  "Zarząd Impexmetal, informuje, że I transza akcji własnych, która zostanie skupiona wynosi 500.000 sztuk akcji Impexmetal" - podała spółka w

Akcjonariusze Kruk zdecydują 28 maja o niewypłacaniu dywidendy i skupie akcji

program skupu akcji własnych i emisji akcji. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto spółki Kruk za 2013 r. w wysokości 17 750 639,07 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego" - czytamy w uchwałach walnego. Wnioskowane przez zarząd przeznaczenie zysku netto spółki

Netia planuje przeznaczyć do 350 mln zł na skup akcji własnych

Warszawa, 05.05.2011 (ISB) - Spółka telekomunikacyjna Netia planuje przeprowadzić skup akcji własnych za 350 mln zł, wynika z komunikatu spółki oraz projektów uchwał na walne zgromadzenie, zwołane na 2 czerwca. Spółka może skupić i umorzyć akcje stanowiące do 12,5% jej kapitału. "Zwyczajne

Multimedia Polska może przeznaczyć cały zysk z 2010 r. na skup akcji własnych

Warszawa, 30.03.2011 (ISB) -Spółka Multimedia Polska może przeznaczyć cały zysk za 2010 r. na skup akcji własnych, wynika z projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zwołane na 27 kwietnia. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska  po rozpatrzeniu sprawozdania

Microsoft: 40 miliardów dolarów na skup własnych akcji

Amerykański gigant działający na rynku oprogramowania zapowiedział, że do 2013 r. skupi własne akcje warte 40 mld dol. Ogłosił też, że zakończył poprzedni program skupu swoich walorów. Podobny skup warty 8 mld dol. zapowiedział w poniedziałek także Hewlett-Packard. Skup własnych akcji to dobry

Sygnity zakończyło buy-back, skupiło 0,269% akcji

Warszawa, 17.06.2014 (ISBnews) - Sygnity zakończyło program zakupu akcji rozpoczęty 29 maja 2014 r. po nabyciu 32.004 akcji, stanowiących 0,269% kapitału, podała spółka.    Buy-back był prowadzony w celu realizacji Programu motywacyjnego za rok obrotowy zakończony 30 września 2013

Wydawca "Wprost" i osoba zarządzająca skupili akcje spółki przed aferą podsłuchową. Spekulacje? "Nic podobnego" [WYJAŚNIAMY]

Informacje o skupie akcji dostępne są - zgodnie z przepisami - na stronie internetowej spółki. Z jednego raportu wynika, że Michał Lisiecki, prezes spółki, kupił 215 tysięcy akcji 10 czerwca 2014 roku. Z kolejnych raportów wynika, że "osoba posiadająca dostęp do informacji poufnych, członek

NWZ Emperia Holding wyraziło zgodę na skup akcji własnych do 500 mln zł

Warszawa, 14.10.2010 (ISB) - Nadzwyczajne  walne zgromadzenie spółki Emperia Holding upoważniło zarząd do skupu akcji własnych w okresie dwóch lat, podała spółka w komunikacie. Maksymalny limit ustalono na 500 mln zł. "Przedmiotem nabycia mogą być Akcje, których łączna wartość nominalna

Agora chce skupić do 2,23% akcji własnych po 12 zł za sztukę

Warszawa, 01.04.2015 (ISBnews) - Agora ogłosiła ofertę zakupu nie więcej niż 1 138 380 akcji własnych, stanowiących łącznie nie więcej niż 2,23% kapitału zakładowego, po cenie 12 zł za akcję, podała spółka. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji rozpocznie się 7 kwietnia, a zakończy 17 kwietnia

NWZ Protektora 3 XI może zdecydować o skupie akcji własnych

Warszawa, 04.10.2011 (ISB) – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Protektor, zwołane na 3 listopada, będzie głosować nad przeprowadzeniem skupu akcji własnych, wynika z porzadku obrad przedstawionego przez spółkę. W porządku obrad uwzględniono punkty dotyczące m.in.: - upoważnienia do

TPSA może skupić akcje własne za 800 mln zł

Warszawa, 27.07.2011 (ISB) -Telekomunikacja Polska (TPSA) zamierza przeznaczyć około połowy środków ze sprzedaży spółki zależnej TP Emitel na skup akcji własnych, wynika z raportu spółki. Firma podtrzymuje też politykę dywidendową. "Zarząd TPSA będzie proponował przeznaczenie około połowy

NWZ Wilbo zdecydowało o przeznaczeniu skupionych akcji własnych na przejęcia

Warszawa, 01.12.2010 (ISB) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Wilbo, zajmującej się przetwórstwem rybnym, zdecydowało o zmianie przeznaczenia pakietu akcji nabytego w ramach programu skupu akcji wlasnych, poinformowała spółka w komunikacie. Skupione akcje zostaną sprzedane w celu pozyskaniu

ATM Grupa raczej nie przeprowadzi skupu akcji, możliwa dywidenda

Marcin Droba [wywiad] Warszawa, 11.03.2011 (ISB) – Producent filmowy ATM Grupa prawdopodobnie wypłaci dywidendę z zysku za 2010 r., wynika z wypowiedzi wiceprezesa Macieja Grzywaczewskiego dla agencji ISB. Spółka raczej nie planuje za to skupu akcji własnych. „Spotkaliśmy się z

NWZ Ferrum zdecydowało o skupie max. 20% akcji własnych

Warszawa, 15.11.2010 (ISB) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie producenta rur stalowych, spółki Ferrum zdecydowało o wykupie do akcji własnych spółki, stanowiących max. 20% kapitału, poinformowała spółka w komunikacie. Maksymalnej ceny skupu oraz kwoty przeznaczonej na ten cel na razie nie ustalono

Netia przedstawi propozycję wypłaty dywidendy lub skupu akcji

Warszawa, 13.01.2011 (ISB) – Zarząd spółki telekomunikacyjnej Netia przedstawi akcjonariuszom propozycję wypłaty dywidendy lub skupu akcji własnych, wynika ze strategii firmy przedstawionej w czwartek. Netia będzie chciała pozostawić do swojej dyspozycji fundusz akwizycyjny w wysokości 300

NWZ Asseco Poland nie uchwaliło skupu akcji własnych za 600 mln zł

wynieść do 600 mln zł. Wcześniej prezes Adam Góral sugerował, że pierwsza faza buy-backu może się rozpocząć wkrótce po uzyskaniu zgody akcjonariuszy. Według niego, Asseco mogło przeznaczać rocznie ok. 120 mln zł na skup akcji własnych przez 5 lat. Decyzja o propozycji skupienia akcji własnych przez Asseco

NWZ Boryszewa ma 13 X upoważnić zarząd do skupu akcji własnych

Warszawa, 16.09.2011 (ISB) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Boryszew, zwołane na 13 października, ma zdecydować o utworzeniu funduszu rezerwowego przeznaczonego na skup akcji własnych i upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia buy-backu, wynika z projektów uchwał. Szacowanej wartości skupu

MCI zamierza skupić 1% akcji własnych we wrześniu, łącznie 2% w III kw.

zamkniętym przed publikacją wyników (1-31 sierpnia). Cena akcji MCI na koniec I półrocza wyniosła ok. 7 zł, zaś 29 sierpnia wynosiła 4,55 zł. MCI skupiło już w ramach buy- backu ok. 1% akcji własnych w III kw. 2010 r. Program, który zakłada skup do 5% akcji, ale nie więcej niż 2% kwartalnie może być

Quercus TFI skupi do 4,5 mln akcji własnych za maksymalnie 4,5 mln zł

Warszawa, 23.09.2011 (ISB) – Walne zgromadzenie Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zdecydowało o skupie do 4,5 mln akcji własnych po maksymalnej cenie 2 zł na akcję. Na skup spółka przeznaczy nie więcej niż 4,5 mln zł, wynika z podjętych uchwał NWZ. "Walne zgromadzenie

Emperia przedłużyła program skupu akcji o 6 mies. do 31 marca 2012 r.

Warszawa, 29.09.2011 (ISB) – Emperia Holding przedłużyła o 6 miesięcy tj. do 31 marca 2012 r. okres trwania programu skupu akcji własnych, przyjętego we wrześniu ub. roku, poinformowała spółka w  komunikacie. „Na mocy przyjętej uchwały nr 1 zarządu spółki z dnia 29 września 2011 r

ING OFE chce żeby Netia skupiła akcje własne w ramach wezwania

przeprowadzony w formie wezwania. "Uważamy, że wezwanie to najbardziej efektywne narzędzie dystrybucji nadwyżkowych środków do akcjonariuszy. Skup akcji w rynku z powodu niskiej płynności może nie doprowadzić do dystrybucji pełnej kwoty 350 mln zł i skutkować nieefektywnym wykorzystaniem wolnych środków

NWZ P.A. Nova zdecydowało o skupie do 150 tys. akcji własnych

Warszawa, 05.08.2011 (ISB) – Akcjonariusze firmy deweloperskiej P.A. Nova uchwalili skup do 150 tys. akcji własnych spółki w okresie do 3 sierpnia 2013 w cenie od 12,2 zł do 28 zł, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki. Spółka przeznaczy na ten cel 4,2 mln zł. &bdquo

WIG20 odbił od wsparcia. KGHM skupi akcje za 3 mld. Dolar w górę

Zakończenie sesji: WIG20 stracił na koniec sesji 0,52 proc. Informacją dnia był komunikat o tym, że KGHM Polska Miedź SA chce przeznaczyć do trzech miliardów złotych na skup w celu umorzenia własnych akcji. Na parze walutowej USDPLN doszło do realizacji scenariusza nakreślonego

ZWZ MIT ma zdecydować 29 VI o skupie akcji i programie obligacji

Warszawa, 03.06.2011 (ISB) - Zwołane na 29 czerwca zwyczajne walne zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology ma podjąć decyzje m.in. w sprawie przeznaczeniu części zysku z 2010 r. na skup akcji własnych a także upoważnić zarząd do emisji obligacji, wynika z porządku obrad i

NWZ MNI ma 7 IX upoważnić zarząd do skupu akcji własnych za max. 79,16 mln zł

Warszawa, 10.08.2011 (ISB) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki MNI, zwołane na 7 września, ma zdecydować o utworzeniu funduszu rezerwowego przeznaczonego na skup akcji własnych i upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia buy-backu o wartości do 79,16 mln zł, wynika z projektów uchwał. "

Akcjonariusz Hawe chce żeby spółka skupiła akcje za 50 mln zł

Warszawa, 07.06.2011 (ISB) - Akcjonariusz spółki Hawe zażądał uzupełnienia porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki o uchwałę w sprawie upoważnienia zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych, poinformowała firma. Na buy-back spółka miałaby wydać do 50 mln zł. "Na nabycie

ZWZ Sygnity zdecyduje 30 VI o skupie akcji na potrzeby programu motywacyjnego

Warszawa, 06.06.2011 (ISB) - Zwołane na 30 czerwca zwyczajne walne zgromadzenie spółki informatycznej Sygnity może zdecydować o upoważnieniu zarządu do skupu akcji własnych, wynika z programu walnego i projektów uchwał. Akcje mogą być skupowane na potrzeby programu motywacyjnego. "Łączna

NWZ Wilbo zdecyduje 30 XI o przeznaczeniu skupionych akcji własnych na przejęcie

Warszawa, 04.11.2010 (ISB) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Wilbo, zajmującej się przetwórstwem rybnym, zdecyduje 30 listopada o zmianie przeznaczenia pakietu akcji nabytego w ramach programu skupu akcji wlasnych, poinformowała spółka w komunikacie. Skupione akcje zostaną sprzedane w celu

NWZ Silvano zdecydowało o skupie akcji własnych za max. 15,84 mln euro

Warszawa, 09.11.2010 (ISB) – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie estońskiej spółki odzieżowej Silvano Fashion Group decydowało o wykupie do 3.960.700 akcji własnych spółki, stanowiących 10% kapitału, poinformowała spółka w komunikacie.  Maksymalna cena skupu została ustalona na 4 euro, a

Multimedia Polska chce skupić dodatkowe 7,7 mln akcji własnych po 9,70 zł za szt

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 6 września 2010 r. akcjonariusze podjęli uchwałę upoważniającą Zarząd Multimedia Polska do skupu 7,7 mln akcji własnych po cenie 9,70 zł za sztukę. Dotychczasowa cena wynosiła 8,75 zł. Akcje, która zamierza skupić spółka stanowią 5,03% kapitału i docelowo

Emperia Holding skupi do 20% akcji własnych za max. 40 mln zł

Warszawa, 22.09.2010 (ISB) - Zarząd spółki handlowej Emperia Holding przyjął program skupu akcji własnych, który potrwa się od dziś do 31 marca 2011 r.., podała spółka w komunikacie w środę. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji, stanowiących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego

NWZ Silvano 9 XI zdecyduje o skupie akcji własnych za max. 15,84 mln euro

Warszawa, 15.10.2010 (ISB) – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie estońskiej spółki odzieżowej Silvano Fashion Group zwołane na wtorek, 9 listopada 2010 r., ma decydować o wykupie do 3.960.700 akcji własnych spółki, stanowiących 10% kapitału, poinformowała spółka w komunikacie.  Maksymalna

Multimedia Polska kończy buyback po tym, jak skupiła zakładaną liczbę akcji

nabędzie akcje objęte zapisami złożonymi 7 września 2010 roku na zasadzie proporcjonalnej redukcji. Zapisy złożone po dniu 7 września 2010 roku nie będą realizowane. W poniedziałek spółka poinformowała, że w ramach trwającego wezwania na akcje własne (zaplanowanego do 14 września), planuje skupić dodatkowe

Jak KGHM podzieli rekordowy zysk

akcji własnych to bardzo rozsądne posunięcie. Zadaniem zarządu KGHM jest zwiększanie wartości firmy dla wszystkich akcjonariuszy, w tym skarbu państwa - chwalił w listopadzie zarząd KGHM ówczesny rzecznik resortu skarbu Maciej Wewiór. Dziś uchwała zezwalająca na skup akcji będzie przegłosowana

Chcieli przejąć 10 tys. budynków w Katowicach. Trwa ich proces

, ale wie, że pojawiły się na rynku kolekcjonerskim w latach 80. lub 90. i można je było kupić w skupie makulatury. Drugi kolekcjoner, Piotr B., zeznał, że miał jedną akcję spółki Giesche. Kupił ją w latach 90. za około 200-300 zł w antykwariacie, ale wie, że w połowie lat 80. akcje można było kupić w

MNI skupił w wezwaniu 627,3 tys. akcji MIT, redukcja 95%

Warszawa 09.02.2011 (ISB) - Spółka MNI zakończyła wezwanie na akcje MIT skupując 627,3 tys.akcji tej spółki stanowiące 0,5% jej kapitału, poinformowała firma w komunikacie. Po zakończeniu wezwania MNI ma 89,76 mln akcji MIT uprawniających do 66% głosów na WZA tej spółki. "Sukcesem zakończyło

Euforia na Wall Street po decyzji Fed

. miesięcznie. Nowy program skupu obligacji nie będzie ograniczony czasowo, a jeśli nie przyniesie on zakładanej poprawy na amerykańskim rynku pracy, jego wartość może zostać zwiększona - poinformował Fed po posiedzeniu. W reakcji na decyzję Fed mocno zyskały akcje spółek sektora finansowego. Największe

Śnieżka skupiła 2,16% akcji własnych za łączną kwotę 7,5 mln zł

Warszawa, 29.12.2010 (ISB) - Spółka Śnieżka Fabryka Farb i Lakierów zakończyła buy-back w związku z upływem zgody akcjonariuszy na ten program. Spółka podała, że nabyła łącznie 299.324 akcji własnych po średniej cenie 24,91 zł tj. za łączną kwotę 7,5 mln zł. "W wyniku wykonania Uchwały NWZA

Lurena Investments chce skupić 100% akcji Ruchu i wycofać spółkę z GPW

Warszawa, 23.09.2010 (ISB) – Spółka Lurena Investments B.V. nabyła łącznie 52.958.824 akcji Ruchu (stanowiących 90,03% kapitału zakładowego spółki), uprawniających do wykonywania 52.958.824 głosów na walnym zgromadzeniu spółki (90,03% ogólnej liczby głosów na WZ), podał Ruch w komunikacie

Skup włoskich obligacji przez EBC podciąga europejskie indeksy

O godzinie 10.20 londyński indeks FTSE 100 i niemiecki DAX traciły już tylko po 0,6 proc. Francuski CAC 40 zyskiwał nawet 0,05 proc. Tuż po otwarciu notowań tamtejsze indeksy giełdowe spadały ponad 1,5 proc. Dzisiaj na GPW zaczęliśmy dzień od ok. 1 proc. spadków indeksu WIG20. O godzinie 10.20 WIG2

Polski czempion/moloch chemiczny budowany na raty

Na wezwanie Zakładu Azotowego w Tarnowie do sprzedaży zakładu w Puławach odpowiedziała jedynie kontrolowana przez skarb państwa Kompania Węglowa. W sumie ZA Tarnów skupiły 10 proc. akcji Puław. To niewiele, bo plany zakładały, że uda się pozyskać aż 32 proc. udziałów. Czemu pozostali akcjonariusze

Wirtualna Polska chce pozyskać 100 mln zł z debiutu. Cena maksymalna na poziomie 37 zł za akcję

- Cena maksymalna wycenia całą spółkę na ponad miliard złotych - powiedział na konferencji prasowej Jacek Radziwilski, prezes Pekao Investment Banking, który oferuje akcje. Łącznie oferowanych będzie do 14 821 328 akcji, z czego do 5 852 632 to akcje istniejące sprzedawane przez spółkę należącą do

Acron kupił 12 proc. Zakładów Azotowych w Tarnowie

W wyniku wezwania rosyjski Acron nabył 7 715 131 akcji. Rosyjska spółka oferowała 36 zł za każdą akcję Tarnowa, a w ubiegłym tygodniu podbiła stawkę do 45 zł za akcję, ale posiadający 32 proc. papierów spółki skarb państwa nie był zainteresowany ich sprzedażą koncernowi Acron. - Produkty Azotów i

Akcjonariusz Seco/Warwick proponuje buy-back przez wezwanie lub ofertę skupu

Warszawa, 27.10.2014 (ISBnews) - Akcjonariusz Seco/Warwick - SW Poland Holding B.V. zgłosił projekt uchwały na walne zgromadzenie, zwołane na 30 października, przewidujący skup przez spółkę do 1,5 mln akcji własnych po cenie od 10 do 27,5 zł za akcję w drodze wezwania lub oferty skupu akcji

Sieć sklepów EKO zmienia właściciela. Eko Holding zniknie z giełdy?

Advent oferuje 5,6 zł za akcję Eko Holdingu. Swoje 55 proc. udziałów sprzedali funduszowi dotychczasowi właściciele - Marzena i Krzysztof Gradeccy. - Advent International wnosi dużą wiedzę o sektorze i zaprezentował bardzo przekonującą strategię, która umożliwi grupie dalszy i niezależny wzrost

Acron nie planuje zwiększać udziału w Tarnowie

trwania zapisów podniósł cenę o 25 procent do 45 złotych za każdą akcję, przejęciu sprzeciwił się polski skarb państwa, który ma 32 procent akcji Tarnowa. Teraz Tarnów ma połączyć się z inną kontrolowaną przez polski rząd firmą chemiczną - Zakładami Azotowymi Puławy SA.

"P": Fundusze emerytalne skupują akcje sprzedawane przez TFI

W ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku otwarte fundusze emerytalne (OFE) zainwestowały na giełdzie prawie 3,9 mld zł. Według "Parkietu" oznacza to, że skupiły one praktycznie wszystkie akcje, które sprzedały fundusze inwestycyjne (TFI). Zobacz ofertę funduszy inwestycyjnych w

USA. Na Wall Street mocne wzrosty po decyzji EBC o skupie aktywów

lata. Chwalą również podanie konkretnej wartości miesięcznych zakupów. Szacunki Deutsche Banku wskazują, że skup zwiększy sumę bilansową EBC do powyżej 1,1 biliona euro. Zdaniem analityków oznacza to zakup obligacji rządowych na poziomie 700-800 mld euro. Zgodnie ze słowami prezesa EBC Mario Draghiego

Inwestor wzywa do sprzedaży Świecia. Koniec przygody z GPW?

W efekcie wezwania kurs spółki powędrował w górę o ponad 5 proc. Zdaniem analityków oferowana przez inwestora cena 69 zł jest za niska, a spółka jest zbyt atrakcyjna, żeby akcjonariusze mieli zdecydować się na sprzedaż akcji. - Wydaje mi się, że na giełdzie jest niewiele takich spółek jak Mondi

Chiński koncern kupuje włoskiego producenta opon Pirelli

stanowisku pozostanie za to aktualny szef firmy Marco Tronchetti. Skup akcji Aby przeprowadzić te plany, ChemChina będzie musiał skupić z giełdy około 66 proc. akcji. Według agencji Bloomberg mniejszościowi akcjonariusze mogą zablokować transakcję, ponieważ proponowana cena wykupu akcji nie odpowiada ich

Apple wydaje miliardy na... własne akcje. Brak pomysłów czy strach przed agresywnym inwestorem?

tym zdziwienie reakcją inwestorów na opublikowany pod koniec stycznia raport kwartalny spółki - 28 stycznia akcje Apple straciły 8 proc. Skup dobry dla akcjonariuszy? Niekoniecznie Rekordowy program skupu akcji realizowany przez producenta iPhone'ów i iPadów wywołuje co najmniej zdziwienie. Na

PZ Cormay: Orphée powinno wstrzymać buy back do finalizacji przejęcia Diesse

. regulacji opisującej manipulację. Wydaje się, że rada dyrektorów spółki Orphee SA ma tego pełną świadomość, gdyż w raporcie numer 4/2015 wskazał, iż skup akcji ma odbywać się w trybie przewidzianym przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE

DSS składają wniosek o zmianę upadłości likwidacyjnej w układową

działania, który może postawić spółkę na nogi - tym bardziej, że DSS cały czas zarabia na swojej podstawowej działalności, czyli produkcji kruszyw wykorzystywanych do budowy dróg. W jaki sposób odbędzie się reanimacja DSS-u? Plan jest prosty: najwięksi wierzyciele, zamiast pieniędzy dostaną akcje firmy, a

Alchemia rozpoczęła realizację programu buy-back z ceną 1,3-15 zł za akcję

Warszawa, 14.07.2014 (ISBnews) - Zarząd Alchemii podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia programu skupu akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży (stosownie do upoważnienia udzielonego uchwałą ZWZ 26 czerwca br.), podała spółka. Cena za akcję może wynieść 1,30-15,00 zł, podano także

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

spółki. Cały program obejmuje skup do 34 mln akcji własnych spółki za maksymalnie 500 mln zł. W kwietniowej rozmowie z PAP wiceprezes TVN John Driscoll poinformował, że program skupu odbędzie się w czterech transzach. Dwóch w 2014 roku i kolejnych dwóch w 2015 roku. W komunikacie spółka podała, że pod

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

spółki zamierza zwołać walne zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o umorzeniu skupionych akcji. Podmiotem pośredniczącym w ofercie jest Dom Maklerski mBanku. Przyjmowanie ofert sprzedaży rozpocznie się 21 maja, a zakończy 10 czerwca. Pod koniec kwietnia walne Quercus TFI uchwaliło skup do 7 mln akcji

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

AGORA ZWZ Agory upoważniło zarząd do dokonania skupu do 3,64 mln akcji własnych w celu umorzenia. Cena minimalna zakupu akcji spółki w ramach programu ma być nie niższa niż 12 zł i nie wyższa niż 16 zł - podała spółka w komunikacie. Na pokrycie wydatków na skup akcji własnych spółka utworzyć ma

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

111 dni letargu

-Siedleckiego, który podczas II wojny światowej nocą w końcu 1942 roku został aresztowany w czasie akcji, jaką wymierzono w polską inteligencję. Przesiedział on na Pawiaku 111 dni (w celi oraz w szpitalu więziennym). W roli głównej wystąpił Władysław Kowalski. Obsadaw kolejności alfabetycznej Role główne

Tadeusz Jędrzejewski (powstaniec)

Armii Krajowej, Jędrzejewski kontynuuje działalność w podziemiu, prowadzi skup broni, dokonuje akcji sabotażowych, jest odpowiedzialny za kolportaż prasy. W lecie tego samego roku kończy Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty. Od jesieni w partyzantce do lutego 1944 roku walczy w oddziale w rejonie Łuków

6 Wileńska Brygada (WiN)

rezerw w Obwodzie Sokołów Podlaski (razem z patrolami dywersyjnymi dowodzonymi przez Kazimierza Wyrozębskiego „Sokolika”) plut. Eugeniusz Korzeniewski „Ryg” – jako dowódca rezerw w Obwodzie Bielsk Podlaski ppor. Czesław Skup (albo Skupa) „Szpieg

Obrowiec (województwo lubelskie)

roku znaczna część ludności wyznania prawosławnego wyjechała na tereny zabużańskie. W dniach 16-20 czerwca 1947 roku wywieziono kolejnych 10 mieszkańców Obrowca narodowości ukraińskiej w ramach akcji "Wisła" na Ziemie ZachodnieGałka E., 1998, Ruchy migracyjne ludności w powiecie hrubieszowskim 1944-1946

Panika roku 1907

JorkuPowstałe w oparciu o Bruner, Carr, 2007. Poniedziałek,14 października Otto Heinze rozpoczyna skup akcji United Copper. Środa,16 października Działania Heinze’a kończą się spektakularną porażką. Dom brokerski Heinze’a, Gross & Kleeberg jest zmuszony do zamknięcia działalności. Czwartek,17

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.