składki zus od wynagrodzenia minimalnego

Kancelaria Prawna "Skarbiec"

Nowa wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne

Nowa wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne

Mimo że wysokość stóp procentowych składek na ubezpieczenia społeczne nie uległa zmianie, od stycznia 2014 roku zapłacimy wyższe składki ZUS. Spowodowane jest to wzrostem planowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (3746 zł) oraz podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto (1680 zł).

Wyższe odszkodowania, kary, świadczenia i składki do ZUS

Więcej z budżetu na emeryturę dla osób na urlopach wychowawczych, wyższe składki do ZUS i odszkodowania za zwolnienia grupowe - takie będą skutki podwyższenia od początku 2009 roku kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę - czytamy w "Gazecie Prawnej".

ZUS każe płacić zatrudnionym o dzieło składkę emerytalną i ubezpieczenie dla niań

Młodzi ludzie pracujący na umowach o dzieło bardzo często decydują się na zatrudnianie niań na czarno. W ten sposób obchodzą przepisy, które są skonstruowane w taki sposób, że legalne zatrudnianie opiekunek do dzieci jest nieopłacalne. Specjaliści wskazują, że przepisy te należy zmienić. Mija właśnie rok od wprowadzenia nowelizacji ustawy żłobkowej przewidującej, że ZUS pokrywa składkę emerytalną i ubezpieczenie zdrowotne za nianię od wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Podwyżka w czasach deflacji, czyli biznes wściekły na ZUS

Podwyżka w czasach deflacji, czyli biznes wściekły na ZUS

więcej trzeba oddać ZUS. Inaczej jest z przedsiębiorcami, ponieważ ich składki nie zależą od zarobków. Przepisy przewidują, że przedsiębiorcy mogą płacić składkę do ZUS od 60 proc. średniego wynagrodzenia. Ile to jest konkretnie? Otóż "minimalna kwota, jaką w 2014 r. muszą zadeklarować do podstawy

ZUS: ponad 1,19 mln osób zdecydowało przekazać części składki do OFE

funduszach emerytalnych z grudnia ub.r., od 1 kwietnia do 31 lipca br. ubezpieczeni mogą zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. Oznacza to, że w przypadku osoby, która zdecyduje się na odprowadzanie składki emerytalnej wyłącznie do ZUS

ZUS: ponad milion osób zdecydowało się przekazać części składki do OFE

funduszach emerytalnych z grudnia ub.r., od 1 kwietnia do 31 lipca br. ubezpieczeni mogą zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. Oznacza to, że w przypadku osoby, która zdecyduje się na odprowadzanie składki emerytalnej wyłącznie do ZUS

ZUS: ponad 971 tys. osób zdecydowało przekazać części składki do OFE

funduszach emerytalnych z grudnia ub.r., od 1 kwietnia do 31 lipca br. ubezpieczeni mogą zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. Oznacza to, że w przypadku osoby, która zdecyduje się na odprowadzanie składki emerytalnej wyłącznie do ZUS

ZUS: ponad 1,36 mln osób zdecydowało się przekazać części składki do OFE

funduszach emerytalnych z grudnia ub.r., od 1 kwietnia do 31 lipca br. ubezpieczeni mogą zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. Oznacza to, że w przypadku osoby, która zdecyduje się na odprowadzanie składki emerytalnej wyłącznie do ZUS

ZUS: ponad 686 tys. osób zdecydowało się dotąd na pozostanie w OFE

nowelizacją ustawy o funduszach emerytalnych z grudnia ub.r., od 1 kwietnia do 31 lipca br. ubezpieczeni mogą zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. Oznacza to, że w przypadku osoby, która zdecyduje się na odprowadzanie składki emerytalnej

W czwartek oddziały ZUS otwarte do godz. 18

;Funkcjonowanie tej platformy nie jest niestety zależne od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" - podał ZUS. Z ostatnich danych ZUS wynika, że do 30 lipca 1 367 771 osób zdeklarowało, że chce by część ich składek emerytalnych nadal trafiała do otwartych funduszy emerytalnych. Zgodnie z nowelizacją ustawy o

Co się bardziej opłaci: ZUS czy OFE? [Pieniądze Ekstra]

Co się bardziej opłaci: ZUS czy OFE? [Pieniądze Ekstra]

zrezygnować nie można, choć osoby samozatrudnione i prowadzące własne firmy mogą oddawać do ZUS mniej niż etatowcy. Ci ostatni na emeryturę odkładają co miesiąc 19,52 proc. pensji. Do ZUS wpływa 12,22 proc. wynagrodzenia. Reszta - czyli 7,3 proc. - trafiała kiedyś do OFE. Trzy lata temu rząd ściął składkę do

ZUS: do piątku ponad 245 tys. osób zdecydowało się na pozostanie w OFE

na odprowadzanie składki emerytalnej wyłącznie do ZUS, 12,22 proc. jej wynagrodzenia będzie zapisywane na koncie w I filarze, a 7,3 proc. na subkoncie w ZUS. Jeśli jednak zdecydujemy się na pozostanie w OFE, to 12,22 proc. naszego wynagrodzenia będzie trafiało do I filara (ZUS), 4,38 proc. na

Co wybrać: ZUS czy OFE? [PORADNIK]

Co wybrać: ZUS czy OFE? [PORADNIK]

OFE do ZUS. Czyli Kowalski, który do tej pory miał w OFE 100 tys. zł, ma tam już tylko 48,5 tys. zł. I tyle zostanie. Wybór na przyszłość Każdy Polak co miesiąc odkłada na emeryturę 19,52 proc. pensji. Jeśli wybierze udział w OFE, to 2,92 proc. jego wynagrodzenia, czyli jedna siódma składki tam

Sejm o ozusowaniu zleceń. Posłowie zgodni, spór tylko o datę wejścia w życie

Sejm o ozusowaniu zleceń. Posłowie zgodni, spór tylko o datę wejścia w życie

Dyskusja na temat odprowadzania składek ZUS od zleceń nie podzieliła we wtorek posłów. Sporo było emocji, ale wszystkie kluby poparły planowane zmiany. Zgodnie z projektem rządowym, nieco zmodyfikowanym w sejmowych komisjach, odprowadzanie składek ZUS od wynagrodzeń wynikających z zasiadania w

Do końca lipca czas na decyzję, czy część naszych składek trafi do OFE

poprzez platformę pue.zus.pl. Poza tym deklarację można wysłać pocztą lub złożyć w urzędomacie w wybranych placówkach ZUS. Obecnie składka emerytalna stanowi 19,52 proc. wynagrodzenia, z czego 2,92 proc. ZUS odprowadza do wybranego OFE, a 4,38 proc. jest zapisywane na specjalnym subkoncie w ZUS. Jeżeli

Leszczyna: dobrze, że tylu Polaków postawiło na ZUS

W czwartek o północy upłynął termin składania wniosków w tej sprawie do ZUS. Według danych na koniec maja br. do OFE należało 16 mln 697,221 tys. osób, ale decyzję o tym, by część składek emerytalnych nadal trafiała do otwartych funduszy emerytalnych mogło podjąć ok. 14 mln osób. Z ostatnich

Przedsiębiorcy przeciwni ozusowaniu umów o dzieło. Pracownicy za

Przedsiębiorcy przeciwni ozusowaniu umów o dzieło. Pracownicy za

Jak informuje BCC, zdaniem większości przedsiębiorców wprowadzenie składki ZUS dla zatrudnionych na umowy zlecenia, o dzieło i samozatrudnionych zwiększy szarą strefę (75,8 proc.) i obniży wynagrodzenie pracownika o kwotę składki (61,3 proc.). Jedynie 9,7 proc. respondentów uważa, że zarobki osób

ZUS: okienko transferowe zamknięte, deklaracji ws. OFE może być ponad 1,7 mln

. ubezpieczeni mogli zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. Oznacza to, że w przypadku osoby, która zdecydowała się na odprowadzanie składki emerytalnej wyłącznie do ZUS, 12,22 proc. jej wynagrodzenia będzie zapisywane na koncie w I filarze, a

Kolejna podwyżka składek ZUS. Od początku roku już ponad 10 proc.

Kolejna podwyżka składek ZUS. Od początku roku już ponad 10 proc.

prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) wzrasta w maju z 1,67 proc. do 1,93 proc. podstawy wymiaru. Dla najmniejszych firm opłacających składki od minimalnej podstawy składka wypadkowa wzrasta więc z 35,33 zł do 40,83 zł. Dla tych płacących tzw. preferencyjny ZUS w związku z rozpoczęciem

Wyższe zasiłki, czyli cięcie "podwiązek"

Wyższe zasiłki, czyli cięcie "podwiązek"

świadczenie waloryzować na podstawie wskaźników używanych do ustalania płacy minimalnej. Tymczasem związkowcy od lat promują pogląd, według którego wzrost płacy minimalnej ma na budżet wpływ wyłącznie pozytywny. - Wyższa minimalna to wyższe podatki i składki ZUS - mówią. Powiązanie płacy minimalnej ze

W czwartek upływa termin składania deklaracji ws. OFE

odprowadzanie składki emerytalnej wyłącznie do ZUS, 12,22 proc. jej wynagrodzenia będzie zapisywane na koncie w I filarze, a 7,3 proc. na subkoncie w ZUS. Jeśli jednak zdecydujemy się na pozostanie w OFE, to 12,22 proc. naszego wynagrodzenia będzie trafiało do I filara (ZUS), 4,38 proc. na subkonto w ZUS, a

Ponad 70% użytkowników Bankier.pl wybiera OFE

założenia, że nie można wkładać wszystkich jaj do jednego koszyka. I słusznie. Niemniej do OFE trafi tylko 15% naszej składki emerytalnej, mniej niż 3% naszego wynagrodzenia. Osoba zarabiająca 2000 zł brutto do OFE przekaże ok. 60 zł. - Pamiętajmy, że OFE i ZUS to w zasadzie połączone komplementarne systemy

Początkujący przedsiębiorcy zapłacą wyższe składki ZUS

składek ZUS płacą na ogólnych zasadach. Od 2012 r. minimalna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2011 r. Wysokość tego wynagrodzenia będzie znana na początku stycznia 2012 r.Ulgowe składki ZUS mogą płacić osoby, które spełniają łącznie dwa warunki

Jest porozumienie w sprawie umów cywilnoprawnych

, że np. kontrakty zawarte w drodze zamówień publicznych staną się nierentowne, często rozstrzygano je bowiem na podstawie kryterium najniższej ceny, bez uwzględniania składek ZUS dla osób realnie wykonujących daną pracę. Dlatego pracodawcy i związkowcy domagają się nowelizacji prawa zamówień

Antykoncepcyjna umowa czasowa i malejące wpływy ZUS

przedsiębiorcy razem z pracownikami wymyślają dziwne konstrukcje, żeby minimalizować obciążenia do ZUS. Czyli płacą np. minimalne wynagrodzenie na umowę o pracę, a resztę pod stołem albo na podstawie umowy o dzieło. Jak podaje "Puls Biznesu", w pierwszym półroczu 2014 do Zakładu wpłynęło 65,8 mld zł

Sejm za umorzeniem przedsiębiorcom zaległych składek na ZUS

kwestionował rozliczeń.Od marca 2009 r. ZUS uszczelnił system i najniższa składka była liczona już od 60 proc. średniego krajowego wynagrodzenia. Od tego też czasu Zakład zaczął kontrolować firmy (płacące wcześniej składkę liczoną od podstawy stanowiącej faktycznie osiągnięty przychód, bez określenia jego

Umowy będą coraz bardziej oskładkowane. Rząd szykuje zmiany

. Składki od coraz wyższej kwoty? Ministerstwo Finansów chciałoby bowiem, aby od 2016 roku pracownicy musieli płacić składki nie od równowartości pensji minimalnej, tylko od kwoty nie niższej niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli obecnie byłoby to od 2247,60 zł. A już

Ubezpieczenie niani, nowe uregulowania

opiece nad dziećmi do 3 lat. Niania może sprawować opiekę nad dzieckiem, które ukończyło 20 tydzień życia.   Opłata składek przez ZUS ZUS opłaca składki na ubezpieczenie społeczne (zdrowotne, emerytalne, rentowe) wtedy jeżeli wynagrodzenie niani nie przekracza wysokości minimalnego wynagrodzenia

Rzadko rejestrujemy nianie w ZUS. A może jednak warto?

społecznych i zdrowotnego. Składki opłaca ZUS z budżetu państwa, ale tylko wtedy, gdy wynagrodzenie dla opiekunki wynosi nie mniej i nie więcej niż minimalna płaca. Jeśli pensja dla niani przewyższa najniższą krajową, to rodzice muszą zapłacić składki od nadwyżki nad minimalnym wynagrodzeniem. - Państwo

Ponad połowa emerytalnych składek Polaków w OFE trafi dziś do ZUS

złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego oświadczenie o przekazywaniu do OFE części składki emerytalnej. Chodzi o 2,92 proc. pensji. Składki osoby, która nie wybierze OFE, będą trafiać na subkonto w ZUS. Decyzja o wyborze OFE lub pozostaniu w ZUS nie

Pięć sposobów na wyższą emeryturę [PORADNIK]

. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS, obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Zazwyczaj co roku jest wyższa. Wniosek o przeliczenie trzeba złożyć w oddziale ZUS. Nie każdy może zamienić emeryturę. (Trzeba osiągnąć ustawowy wiek

Śmieciowa propozycja premiera. ZUS od zaraz

- płaci tylko od niższej. Składka do ZUS ma być na poziomie tej, jaką dziś pobiera się od pensji minimalnej (przysługuje etatowcom; wynosi 1680 zł), czyli ok. 330 zł. Ale co to znaczy? Że składka do ZUS będzie od umowy z wyższą kwotą? Wynagrodzenie za pierwsze w miesiącu zlecenie nie będzie mogło być

Emerytura w Anglii i Niemczech. Jak dostać emeryturę zagraniczną [PORADNIK]

. Przykład. Pani Anna skończyła 60,5 roku. Jej emerytura z OFE i ZUS wynosi tylko 500 zł. Jest niższa od minimalnej polskiej emerytury (ok. 844 zł). Wszystko dlatego, że pani Anna ma w Polsce bardzo krótki staż pracy - zaledwie 10 lat. Ale pracowała również 15 lat na Litwie. Łącznie przepracowała więc 25 lat

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

daje prawo do emerytury. Nawet jeśli tam nie pracowaliśmy! Emerytura minimalna Staż pracy za granicą może się przydać, gdy polska emerytura z ZUS i OFE jest niższa niż emerytura minimalna. Dotyczy to tzw. nowych emerytur wypłacanych od 2009 r. Są one wyliczane tylko na podstawie składek na koncie w

Prezydent podpisał ustawę o umorzeniu zaległych składek przedsiębiorcom

potwierdzany potem przez ZUS, który np. nie kwestionował rozliczeń.Od marca 2009 r. ZUS uszczelnił system i najniższa składka była liczona już od 60 proc. średniego krajowego wynagrodzenia. Od tego też czasu Zakład zaczął kontrolować firmy (płacące wcześniej składkę liczoną od podstawy stanowiącej faktycznie

Tusk realizuje obietnice. Zlecenie prawie jak etat: prawo do zasiłku dla bezrobotnych i składki

? ZUS wyliczy jej świadczenie od sumy, od której odprowadzała składki, czyli od 200 zł. Resort pracy proponuje Ministerstwo Pracy proponuje: oskładkujmy kolejne zlecenia w miesiącu przynajmniej do wysokości płacy minimalnej (w tym roku to 1680 zł). Czyli jeśli pracodawca podpisze trzy umowy na 500 zł

Ucieczka przed biedą. Związkowcy chcą podwyżki płacy minimalnej [Minipłaca]

rosłaby niemal skokowo, ale tylko do poziomu 50 proc. średniej. Związkowcy wyliczają, że podniesienie płacy minimalnej o 10 zł daje budżetowi ok. 14 mln zł dodatkowych przychodów z wyższych składek na ZUS i z podatku PIT. Polecamy: Średnia, mediana. Ile naprawdę zarabia Polak? Połowa z nas powyżej 3115 zł

Eksperci: odchudzone OFE będą się łączyć, ale z rynku nie znikną

przypadku osoby, która zdecydowała się na odprowadzanie składki emerytalnej wyłącznie do ZUS, 12,22 proc. jej wynagrodzenia będzie zapisywane na koncie w I filarze, a 7,3 proc. na subkoncie w ZUS. Jeśli jednak zdecydowała się na pozostanie w OFE, to 12,22 proc. jej wynagrodzenia będzie trafiało do I filara

ZUS liczy nam emerytury

danym miesiącu zarobić. Przepisy przewidują, że przedsiębiorcy mogą płacić składkę do ZUS od 60 proc. średniego wynagrodzenia. Nawet jeżeli zarabiają 50-60 tys. zł, co miesiąc płacą ok. 800 zł. Oczywiście przedsiębiorcy, gdyby chcieli, mogą płacić więcej, choćby po to, żeby w przyszłości mieć wyższą

Pracodawcy i związkowcy o projekcie budżetu na 2015 r.

przeciętnego wynagrodzenia istotnego wzrostu podstawy wymiaru składki na ZUS. Dla przedsiębiorców oznacza to, że w 2015 r. składka będzie wyraźnie wyższa i wraz z ubezpieczeniem chorobowym minimalna składka na ZUS wzrośnie do prawie 1100 zł" - napisali w opinii. "Problemem dla drobnych

List z ZUS: Życie za grosze lub praca na starość

. Przepisy przewidują, że przedsiębiorcy mogą płacić składkę do ZUS od 60 proc. średniego wynagrodzenia, nawet jeżeli zarabiają 50-60 tys zł. Co miesiąc płacą więc ok. 800 zł. Oczywiście przedsiębiorcy, gdyby chcieli, mogą płacić więcej, choćby po to, żeby w przyszłości mieć wyższą emeryturę, ale większość

"Rz": Wyższe obciążenia dla samozatrudnionych?

Zmiana, nad którą zastanawia się rząd, polega na uzależnieniu ich wysokości od dochodów. Kształt tych zmian przygotowuje Ministerstwo Finansów.Teraz ponad 90 procent przedsiębiorców płaci do ZUS minimalne składki ubezpieczeniowe. To minimum (617 zł bez ubezpieczenia chorobowego) obliczane jest od

Zlecenia publiczne tylko dla uczciwych pracodawców?

bez ZUS Problem jest głębszy. Firmy zatrudniające ludzi nisko wykwalifikowanych często nie uwzględniały w ich wynagrodzeniu składek ZUS. Takie właśnie zachowania wymuszał dyktat najniższej ceny w przetargach publicznych. Tymczasem rząd zapowiedział oskładkowanie zleceń. Składki nie będą teraz

Resort pracy chce objąć składkami emerytalnymi członków rad nadzorczych

płatników. Proponuje, aby do umów-zleceń miały zastosowanie przepisy dotyczące kumulowania tytułów do ubezpieczeń w razie uzyskiwania z nich podstawy wymiaru składek niższej niż kwota minimalnej pensji (w przypadku kilku umów-zleceń będzie to podstawa wymiaru niższa od minimalnego wynagrodzenia za

Eksperci: OFE muszą zmierzyć się z nową rzeczywistością

mld zł - do nie więcej niż 100 mln zł miesięcznie. "Z perspektywy ubezpieczonego, którego wysokość wynagrodzenia znajduje się pomiędzy minimalnym (1680 zł) a przeciętnym wynagrodzeniem (3895 zł), pozostanie w OFE lub ZUS miało neutralne znaczenie" - ocenił. Ekspert BCC podkreślił, że osoby

Segregacja umów śmieciowych

emerytalną. I tak nie miałyby emerytury wyższej niż świadczenie minimalne, a to gwarantowane jest bez względu na wysokość składek - wymagany jest jedynie odpowiednio długi okres składkowy. Na tych zmianach skorzysta więc przede wszystkim ZUS. Fiskalne skrzywienie propozycji rządowych widać szczególnie

Czy od umów śmieciowych będzie trzeba płacić składki ZUS?

Dziś składki emerytalne płaci każdy zatrudniony na etacie (co miesiąc 19,5 proc. pensji) oraz osoby pracujące na umowę-zlecenie. Umowy o dzieło są z tego zwolnione. Przedsiębiorcy płacą na ZUS od podstawy wynoszącej 60 proc. średniego wynagrodzenia. Dziś ich składka to ok. 800 zł. Zmiany proponował

Groźne ozusowanie umów

wynagrodzenia. - Wprowadzenie składek ZUS obejmujących wszystkie umowy-zlecenia bez minimum 12-miesięcznego vacatio legis z całą pewnością będzie oznaczać poważny problem dla Wojska Polskiego. W związku z pospiesznymi zmianami może dojść bowiem do rozwiązywania umów przez wykonawców, którzy nie będą w stanie

Posłowie podzieleni ws. terminu wejścia w życie oskładkowania umów zleceń

podmiotów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu o członków rad nadzorczych. Zmiany wprowadzają także obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. "Dzięki temu wskazane grupy będą generowały kapitał istotny z

Nietypowe ankiety z ZUS-u: Złóż sam na siebie donos

takie musiały odprowadzać składki ubezpieczeniowe tylko od jednego miejsca zatrudnienia. Zazwyczaj odprowadzały od etatu. Składki z działalności gospodarczej są bowiem wyższe. Podstawa, od której się je oblicza, wynosi, ok. 2.2 tys. zł. Natomiast przy umowie o pracę z minimalnym wynagrodzeniem podstawa

Podwyżka: składki ZUS będą nas kosztować prawie tysiąc złotych więcej

, które nowi przedsiębiorcy muszą uiszczać w takiej samej wysokości, jak w przypadku pozostałych przedsiębiorców.Dla rozpoczynających działalność podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi w 2012 r. kwota nie niższa niż 450 zł, czyli 30 proc. minimalnego wynagrodzenia w 2012 roku (w

CBOS: większość Polaków chce oskładkowania tzw. umów śmieciowych

proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a od 2017 r. składka do ZUS ma być pobierana od całości uzyskiwanych w ten sposób dochodów. Ustawodawca zakłada w ten sposób stopniową likwidację umów cywilnoprawnych, co ma doprowadzić do stabilizacji zatrudnienia i wzrostu umów bezterminowych; to w

Dlaczego umowy śmieciowe są złe? Pięć grzechów głównych wg "Wyborczej"

; umów śmieciowych, ale ograniczył się do zapowiedzi podniesienia składki ZUS od umów-zleceń i nie wykluczył oskładkowania umów o dzieło. Jednak samą składką problemu się nie załatwi. Po pierwsze, niezbędna jest ochrona wynagrodzenia przed egzekucją komorniczą. Dziś komornik nie może zająć więcej niż

OFE - ostatnie starcie. Co wybierze przyszły emeryt? [Pieniądze Ekstra]

: czy zostać w OFE, czy przenieść się z całością swoich przyszłych składek do ZUS-u. Co wybrać? OFE czy ZUS? Na czym właściwie polega emerytalna zmiana? W OFE pieniądze, w ZUS-ie pustki W funduszach są teraz już tylko realne pieniądze. Towarzystwa emerytalne (to one zarządzają OFE) inwestują nasze

Legendy o nowej emeryturze. Kto zyska, a kto straci?

- mówi prof. Irena Kotowska, demograf z warszawskiej SGH. Jakie jest wyjście? Rząd zapowiedział ostatnio oskładkowanie umów-zleceń. Teraz jest tak: pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę płacą składki na ZUS od całego wynagrodzenia. Osoby pracujące na umowach-zleceniach mogą opłacać je tylko od

Nowe emerytury są niższe od starych aż o 1200 zł brutto!

były na chorobowym. Bo na L4 też się nie odkłada składek. Ostatnia grupa, która powinna drżeć, myśląc o końcu zawodowej kariery, to przedsiębiorcy. Oni też będą dostawać grosze, ponieważ odkładają niewielkie składki. Pracownik im więcej zarobi, tym więcej odkłada. Na emeryturę ZUS zawsze potrąca mu

Jak zarabiać więcej? Listy czytelników

jest to może 200 tys. osób. Reszta to osoby, które są zatrudnione na taką umowę, a resztę pobierają 'pod stołem'". Postuluje, by podnieść płacę minimalną do 2500-3000 zł brutto. Należy jego zdaniem ujednolicić składki ZUS. "Emerytury też niech będą równe" - pisze pan Robert. O wyższe

11 rzeczy, które musisz wiedzieć o walce ze "śmieciówkami"

, albo zostaną zwolnieni. 7. Jak będzie wyglądało w praktyce? Wciąż nie ma szczegółów, ale premier zapowiedział, że punktem odniesienia do naliczanych składek będzie pensja minimalna (obecnie to 1680 zł). Składka do ZUS przypadająca na pracownika od takiej pensji to około 350 zł. To oznaczałoby, że tyle

OFE czy ZUS? Co lepsze? Będziemy musieli wybrać

szło do ZUS, a 7,3 proc. do OFE. Jednak w 2011 r. rząd zmniejszył część składki, która płynie do funduszy. W 2013 r. odkładamy do OFE tylko 2,8 proc. wynagrodzenia brutto. Składka miała rosnąć do 3,5 proc. w 2017 r. Ale jeśli parlament przyjmie zapowiedziane zmiany, a później ustawę podpisze prezydent

FOR-u przepis na pensje

wynagrodzenia członków rad nadzorczych, zarówno w firmach prywatnych, jak i państwowych, mają zostać objęte pełnymi składkami ZUS. I FOR to poparł? Nasza uwaga skupiła się na innym aspekcie tej ustawy. Niepokoi nas, że jednocześnie rząd planuje oskładkować umowy cywilnoprawne na skalę dużo większą niż do tej

ZUS czy OFE? Co by było, gdybyśmy dostali wybór

. swojej pensji. Z tego 12,2 proc. szło do ZUS, a 7,3 proc. do OFE. W 2011 r. rząd zrobił skok na kasę w OFE i zmniejszył składkę, która płynie do funduszy. W 2013 r. odkładamy więc do OFE tylko 2,8 proc. wynagrodzenia brutto. 16 mln pracujących Polaków nie ma w tej sprawie żadnego wyboru. Nie może swojej

Renta wyższa od emerytury? [PORADNIK]

poprzedzających rok, w którym stara się o rentę, albo: * dowolne 20 lat kalendarzowych z całego okresu ubezpieczenia do roku poprzedzającego ten, w którym składa wniosek. ZUS bierze też pod uwagę kwotę bazową. Jest to przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość renty z

Tańszy start dla firm?

Każdy właściciel firmy co miesiąc musi płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. To ponad 840 zł. W lepszej sytuacji jest początkujący przedsiębiorca - gdy ktoś po raz pierwszy zakłada firmę, może płacić do ZUS tzw. preferencyjne składki. Ich podstawą jest 30 proc. minimalnego

MPiPS chce, by rząd zajął się zasadami wyliczania zasiłku macierzyńskiego

macierzyńskiego w wysokości nawet 6,5 tys. zł netto miesięcznie. - Nie zakładamy, że ludzie są z gruntu nieuczciwi. Dostawaliśmy jednak sygnały z ZUS-u, że rośnie liczba osób zgłaszających się po zasiłek macierzyński po bardzo krótkim okresie opłacania składek ubezpieczeniowych. Zdecydowaliśmy się zlikwidować tę

Sejm zajmie się projektem zmian ustawy o OFE 3 grudnia

, aby OFE przekazały do ZUS 51,5% wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka na dzień 31 stycznia 2014 r. Utrzymano, że wybór dotyczyć będzie tego, czy składka w wysokości 2,92% wynagrodzenia brutto trafiać będzie do OFE czy na subkonto w ZUS. Utrzymano

Tusk: Rząd przyjął zaktualizowany projekt zmian w OFE

dzień 31 stycznia 2014 r. Utrzymano, że wybór dotyczyć będzie tego, czy składka w wysokości 2,92% wynagrodzenia brutto trafiać będzie do OFE czy na subkonto w ZUS. Utrzymano, że od 3 lutego 2014 r. OFE nie będą mogły inwestować w skarbowe instrumenty dłużne oraz instrumenty dłużne gwarantowane

Rząd i ZUS nie wiedzą, ile wyniosą emerytury minimalne

będą później. Dzięki temu państwo miało niewiele dokładać do emerytur. A będzie dokładać, i to sporo. Dlaczego? Bo zagwarantowało obywatelom emerytury minimalne (dziś - ok. 830 zł brutto). To koło ratunkowe dla osób, które zebrały przez całe życie niewiele składek. Jeśli komuś z zebranych składek

Jak sprawić, by Polacy zarabiali więcej? [WASZE POMYSŁY]

obecnej dyskusji zastosujcie trochę demagogii i wyliczcie ile człowiek zarabiający minimalną pensję płaci na ZUS, NFZ i podatków. Przeliczcie, że tylu to a tylu ludzi zarabiających płacę minimalną składa się w podatkach na emeryturę dla mundurowego, ilu ludzi płacących składkę ZUS składa się na dopłaty

Koniec ery śmieciówek, czyli kto za to zapłaci

Nikt nie kwestionuje samej potrzeby wprowadzenia składek ZUS. Obie strony przyznają, że trzeba walczyć z patologiami na rynku pracy, choćby takimi jak nadużywanie umów cywilnych zamiast umów o pracę. Ale związkowcy i pracodawcy stawiają kluczowe pytanie: kto za wprowadzane składki na ZUS ma realnie

Bunt seniorów. Za 50 lat emerytura poniżej progu ubóstwa

założenia z długoterminowej prognozy ZUS do 2060 r. Kto za to przeżyje? Obecnie emerytura minimalna - 830 zł brutto - to ok. 23 proc. średniego wynagrodzenia. Politycy mówią, że jak ktoś będzie miał odpowiedni staż (dokładnie 25 lat), ale zbierze mało składek, to państwo mu pomoże i wypłaci emeryturę

Teraz czas na układy

Ostatnie miesiące przyniosły kilka ważnych zmian lub ich zapowiedzi w zakresie prawa pracy. Co się zmienia? Zostaną ozusowane umowy cywilne. Odprowadzane do ZUS będą składki odpowiadające kwocie najniższego wynagrodzenia. Do tej pory ozusować można było jedną, często niską umowę. To może ograniczyć

Wyższa płaca minimalna? Spór trudny do rozstrzygnięcia

Spór o płacę minimalną trwa w Polsce od lat. Związkowcy przekonują, że jej podniesienie nie tylko poprawi sytuację pracowników, ale także przyczyni się do nakręcenia koniunktury gospodarczej, podniesie wpływy do ZUS i wpływy z podatków. Cel związkowców jest jasny. W lipcu 2011 r. złożyli w Sejmie

Firmy borykające się z problemami finansowymi będą mogły liczyć na pomoc

przedsiębiorcy w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika,- opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne.Procedura przyznawania świadczeńPrzedsiębiorcy ubiegający się o pomoc będą musieli złożyć do marszałka województwa (właściwego ze względu na

Związkowiec i bezwstydni krezusi

kontroli finansów spółki. I na koniec - argument, który przeraża. Otóż pisze Szumlewicz tak: "Trudno też zrozumieć przywileje podatkowe dla elit biznesu. Obecnie składki emerytalno-rentowe są odprowadzane wyłącznie do kwoty 30-krotności średniego wynagrodzenia. Innymi słowy, krezusi biznesu przestają

Informacje przekazywane płatnikowi przez ubezpieczonego

minimalne wynagrodzenie. Natomiast w przypadku:- pracowników w I roku zatrudnienia - co najmniej 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia, - osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności albo tymczasowego aresztowania - 50% tej kwoty.Do końca 2011 r. minimalna płaca

Rok płatnego urlopu na dziecko - nowość w polskim prawie od 2013 roku

zostać przez niego uzasadniona.Mama - businesswoman też skorzystaPlanowane zmiany w urlopach korzystne będą również dla matek prowadzących działalność gospodarczą. Nowe przepisy zakładają wyliczanie zasiłku macierzyńskiego według podstawy deklarowanych składek na ZUS, które nie są ściśle

Rząd rezygnuje z limitu min. 75% inwestycji w akcje w nowej wersji ustawy o OFE

składka w wysokości 2,92% wynagrodzenia brutto trafiać będzie do OFE czy na subkonto w ZUS. "Przewiduje się, że na złożenie oświadczenia ubezpieczony wchodzący do systemu będzie miał 4 miesiące, natomiast członek OFE - w okresie przejściowym - będzie mógł złożyć oświadczenie od dnia 1 kwietnia

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 czerwca 2014 r. to 2726,80 zł brutto). Jeśli ktoś przekroczy ten limit, emerytura zostanie mu zmniejszona. Jeśli ktoś, dorabiając, przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji (od 1 czerwca 2014 r. to 5063,90 brutto), ZUS wstrzymuje wypłatę

Nianie się legalizują. "Bo wszystkim to się opłaca"

odprowadzane składki, które są doliczane podczas waloryzacji - wyjaśnia Kaczmarski, dyrektor biura Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". I podkreśla, że zalegalizowanie niani nie jest obciążeniem dla rodziców. - Formalności są minimalne. Jeśli niania zarabia najniższą krajową

Dlaczego salowa płaci za górnika?

prawdą.Reforma emerytalna zakładała, że nasze konto emerytalne w ZUS będzie waloryzowane kwartalnie o tzw. tempo wzrostu przypisu składek emerytalnych ZUS. To wskaźnik, który zależy od liczby pracujących i wysokości ich wynagrodzeń. Wybór takiego sposobu waloryzacji sprawiał, że stan naszego konta w ZUS

Jak zreformować OFE? Każdy ma swój pomysł

przenieść całość składki emerytalnej do ZUS. Ci, którzy nie złożą deklaracji, zostaną automatycznie przeniesieni do ZUS. - Tzw. dobrowolność plus. Jeśli przyszły emeryt chce oszczędzać w OFE, to będzie musiał do funduszy przekazywać jeszcze dodatkową część swojego wynagrodzenia. Przy takim wyborze składka

Pracownicy kontra bezrobotni

odprowadza do ZUS należne składki od ich wynagrodzeń.Bezrobotny mniej myśli o przywilejach gwarantowanych przez prawo pracy, a bardziej o tym, by w ogóle znaleźć jakąkolwiek pracę dającą utrzymanie.Związki zawodowe we wszystkich krajach pokrzykują na rządy za to, że niewiele robią, by obniżyć bezrobocie, ale

Sąd: Umowa 'na niby', więc nie będzie ubezpieczenia

nakładczą. Po 2009 r. przepisy zmieniły się i nie można już omijać składek z tytułu prowadzenia własnej firmy.Gdy w 2008 r. firma, która była nakładcą, została przejęta przez inną spółkę, kobieta zawarła z nią nową umowę. Nowa spółka wprowadziła zmiany dotyczące ilości przesyłek i wysokości wynagrodzenia

Tani jak Polak? Dość konkurowania niskimi płacami

ich wynagrodzeń. Dlatego przygotowaliśmy projekt ustawy wprowadzający wymóg opłacania składek od umów-zleceń od co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Dzięki temu osoby pracujące na takich umowach zyskają prawo do zasiłku dla bezrobotnych, na starość będą miały prawo przynajmniej do minimalnego

Kto powinien zostać w OFE, komu lepiej będzie w ZUS

częściej mówi się w Polsce o emeryturze obywatelskiej, czyli tym, co w tej chwili wdraża KRUS - za niskie składki wypłaca emerytury minimalne. I gdyby takie rozwiązanie wprowadzić dla wszystkich Polaków, ktoś musiałby go pilnować - czyli ZUS. A mówiąc o OFE, pamiętajmy, że to nasi przedstawiciele w

Pracodawcy: zamówienia publiczne bardziej transparentne i konkurencyjne

wykazanie, iż cena oferty nie była rażąco niska jest dobrym rozwiązaniem" - ocenił Bernatowicz. Według Konfederacji Lewiatan najważniejsze zmiany w noweli to: "umożliwienie waloryzacji umów w przypadku zmian minimalnego wynagrodzenia, podatku VAT i stawki ZUS, wprowadzenie wymogu zatrudniania

Pomysły związków podniosą bezrobocie

warunków uczciwego obrotu gospodarczego, nie naruszającego "interesów w toku", jest niezmiernie ważne dla przedsiębiorców. Każda zmiana przepisów prawnych, zwłaszcza w kontekście aktualizacji stawki składek ZUS i NFZ, podatku VAT czy minimalnego wynagrodzenia, może w rezultacie - chociażby ze

Kto nam wypłaci emerytury z OFE?

być mniejsza niż waloryzacja w ZUS, czyli co roku miałby to być wzrost o inflację powiększoną o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Samą emeryturę dostawalibyśmy z ZUS jak do tej pory. ZUS wyliczałby wysokość świadczenia, a potem je wypłacał - dodając do przelewów z funduszy wypłat

Prawo nie przewidziało przedsiębiorczych kobiet. Absurdy ZUS

dodatkowo opłacać składki do ZUS z działalności gospodarczej. W ten sposób jej zasiłek byłby równy temu, co dziś zarabia w obu pracach. Czyli w okolicach średniej krajowej. Tu niespodzianka - choć przedsiębiorcy mogą przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, to pani Anna nie. Dlaczego? Bo

"DGP": Wzrosną pensje i kary za błędy podatkowe

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu wskazuje, że porozumienie w sprawie wysokości najniższej płacy może być zawarte do 15 lipca. Gazeta wyjaśnia więc, że od 1 stycznia obowiązywać będzie kwota minimalna przedstawiona przez rząd - właśnie 1386 złotych. Premier ma ją zgłosić do 15 września tego

Bez etatu i bez szans. Stracone pokolenie?

zatrudnionemu na czas nieokreślony. Składki ZUS - krok w dobrą stronę Większość ekonomistów, z którymi rozmawialiśmy, chwali rozwiązania, które ostatnio zaproponował rząd. Chodzi o projekt ozusowania umów-zleceń do wysokości płacy minimalnej (w tym roku to 1680 zł). Teraz jest tak: pracownicy zatrudnieni na

Pieniądze dla bezrobotnych po zmianach. Jak z nich skorzystać?

pracy - sam może, a nawet powinien poszukać pracodawcy, z którym się dogada. Są trzy rodzaje bonów - zatrudnieniowy, stażowy i szkoleniowy. Pierwszy z nich po zawarciu umowy pozwala na refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy. Kwota to 100 proc

Dopiero jutro poznamy przegląd emerytalny. Publikacja ponownie odłożona

w ZUS, które powstało dwa lata temu, gdy rząd obniżył składkę do funduszy emerytalnych z 7,3 proc. wynagrodzenia brutto do 2,3 proc. Różnica - czyli 5 proc. naszej pensji - trafia od tamtego czasu właśnie na to subkonto. Jest ono co roku waloryzowane o wysokość tzw. nominalnego wzrostu PKB (czyli

Zmiany w składkach ZUS w 2010 r.

niższe niż 1.053,60 zł (tj. 80% z kwoty 1.317 zł).Zmiana podstawy wymiaru składekZmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia powoduje zmianę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla niektórych grup ubezpieczonych, m.in. dla osób podlegających tym ubezpieczeniom z racji

To umowy cywilne zubożają społeczeństwo

W serwisie wyborcza.biz przedstawicielka FOR przedstawiła swoją wizję skutków ozusowania zleceń. Sprowadza się ona do stwierdzenia: stracą zatrudnieni w tej formie (mniejsze dochody netto), a firmy mogą uciekać w szarą strefę. Co więcej - składki ZUS odstraszą wielu kandydatów od jakiejkolwiek

Czy związki postulują zwiększenie bezrobocia?

płacy minimalnej do 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w krajuWprowadzenie płacy minimalnej w całym kraju w wysokości połowy przeciętnego wynagrodzenia, czyli obecnie ponad 1800 zł miesięcznie, nie miałoby większego znaczenia w dużych miastach, ale w regionach słabszych gospodarczo doprowadziłoby do

Sposoby na wyższą emeryturę

mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o uwzględnienie korzystniejszego okresu. Uwaga! Kwotę minimalnego wynagrodzenia ZUS uwzględni również za okresy, w których pracownik pozostający w stosunku pracy pobierał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, oraz zasiłki: chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze

Podwyżki, zmiany i wyższe składki. Co nam szykuje rząd w 2012 roku?

mogą bowiem przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę; ** wysokość składek ZUS. Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą przez 24 miesiące podstawa wymiaru składek wynosi 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. W 2011 r. było to 415,80 zł, a w 2012 roku - 450 zł (od tej

ZUS: W jakiej wysokości składki na ZUS musi zapłacić osoba prowadząca działalność gospodarczą, która przebywała na zwolnieniu lekarskim?

. razem 244,88 zł W tym przypadku do ZUS opłaci Pani składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 244, 88 zł. Jeżeli podstawą wymiaru opłacanych przez Panią składek na ZUS jest 30% minimalnego wynagrodzenia, dokonuje Pani następującego obliczenia:337,80 (30% minimalnego

Młodzi bez etatu i bez szans. Stracone pokolenie?

Większość ekonomistów, z którymi rozmawialiśmy, chwali rozwiązania, które ostatnio zaproponował rząd. Chodzi o projekt ozusowania umów-zleceń do wysokości płacy minimalnej (w tym roku to 1680 zł). Teraz jest tak: pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę płacą składki na ZUS - emerytalną, rentową, wypadkową

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Wartość netto

po potrąceniu obciążeń (składki na ubezpieczenie społeczne (w Polsce ZUS), podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne); potocznie wynagrodzenie "na rękę"; wartość netto środków trwałych - wartość środków trwałych z uwzględnieniem dokonanych odpisów amortyzacyjnych; aktywa

Płaca

ze środków ZUS, ekwiwalentów (np. za odzież roboczą, używanie własnych samochodów itp.), kosztów podróży służbowych, wypłat z tytułu projektów wynalazczych i racjonalizatorskich. Potrącenia Przykłady potrąceń od wynagrodzeń w PolsceZ ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto obligatoryjnie potrącane

Zasiłek

te są uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku, który przysługuje za okres po ustaniu zatrudnienia. Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru nie może być niższa niż proporcjonalna do stażu pracy kwota minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu 13,71% wymienionego wynagrodzenia

System emerytalny w Polsce

. Jest on zasilany częścią składki do ZUS. Wpłacane w II filarze składki są zwolnione z podatku dochodowego i podlegają częściowemu dziedziczeniu. III filar Tzw. III filar systemu ubezpieczeń społecznych obejmuje pracownicze programy emerytalne (PPE), indywidualne konta emerytalne (IKE) oraz indywidualne konta

Umowa śmieciowa

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585, art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 7.. Ponadto do umów cywilnoprawnych nie stosuje się wymóg zapłaty pracownikowi co najmniej wynagrodzenia minimalnego zgodnie z ustawą z 10 października 2002

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.