składki na ubezpieczenia społeczne

PAP

Rolnik przegrał w Trybunale Konstytucyjnym ws. zasiłków chorobowych

Rolnik przegrał w Trybunale Konstytucyjnym ws. zasiłków chorobowych

Zgodne z konstytucją jest uprawnienie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do potrącania składek na ubezpieczenie społeczne z wypłacanych zasiłków chorobowych - taki wyrok wydał w czwartek Trybunał Konstytucyjny. Skargę w tej sprawie złożył rolnik.

W Sejmie o refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

Niepełnosprawni prowadzący działalność gospodarczą lub rolniczą będą mieć prawo do refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, nawet jeśli spóźnią się do 14 dni z ich opłaceniem - za taką zmianą przepisów opowiedziały się w środę wszystkie kluby poselskie.

W Sejmie o refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

Niepełnosprawni prowadzący działalność gospodarczą lub rolniczą będą mieć prawo do refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, nawet jeśli spóźnią się do 14 dni z ich opłaceniem - za taką zmianą przepisów opowiedziały się w środę wszystkie kluby poselskie.

Klienci ZUS załatwią sprawy na poczcie dzięki zusomatom [Newseria]

Klienci ZUS załatwią sprawy na poczcie dzięki zusomatom [Newseria]

TK: zasady oskładkowania wspólnika spółki z o.o. - zgodne z konstytucją

TK rozpoczął rozpatrywanie tej sprawy jeszcze w czerwcu br., ale wówczas postanowił odroczyć ją bezterminowo. Chodzi o prywatną skargę dotyczącą ustawy z 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zdaniem osoby wnioskującej część przepisów, która różnicuje wspólników spółek z ograniczoną

TK odroczył rozprawę dot. oskładkowania wspólnika spółki z o.o.

niego obowiązek rozliczania i opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Od stycznia dochody członków rad nadzorczych - ozusowane

tego tytułu, bez względu na podleganie ubezpieczeniom z innego tytułu i fakt pobierania emerytury lub renty przez cały okres sprawowania funkcji. Nowe regulacje zakładają objęcie obowiązkiem ubezpieczenia osób będących członkami rad nadzorczych, których podstawę wymiaru składki stanowić będzie

Prezes ZUS: ok. 2,5 tys. osób zdecydowało o przekazaniu części składki do OFE

Prezes ZUS: ok. 2,5 tys. osób zdecydowało o przekazaniu części składki do OFE

Zgodnie z nowelizacją ustawy o funduszach emerytalnych z grudnia ub.r. od 1 kwietnia do 31 lipca br. ubezpieczeni mogą zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. - W ciągu dwóch dni około 2,5 tys. osób skorzystało z tego wyboru i

Derdziuk: ok. 2,5 tys. osób zdecydowało o przekazaniu części składki do OFE

Zgodnie z nowelizacją ustawy o funduszach emerytalnych z grudnia ub.r., od 1 kwietnia do 31 lipca br. ubezpieczeni mogą zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. "W ciągu dwóch dni około 2,5 tys. osób skorzystało z tego wyboru

Nowa wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne

ubezpieczenie zdrowotne). Szczegółowa wysokość składek na ubezpieczenie społeczne została przedstawiona poniżej w tabeli: Rodzaj składki Wysokość składki (procentowa) Wysokość składki

W czwartek oddziały ZUS otwarte do godz. 18

;Funkcjonowanie tej platformy nie jest niestety zależne od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" - podał ZUS. Z ostatnich danych ZUS wynika, że do 30 lipca 1 367 771 osób zdeklarowało, że chce by część ich składek emerytalnych nadal trafiała do otwartych funduszy emerytalnych. Zgodnie z nowelizacją ustawy o

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do Prawa zamówień publicznych

wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli - jak czytamy w ustawie - "zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego". Poprawka

Nie chciał płacić składek do ZUS. Sąd: To obowiązek

Nie chciał płacić składek do ZUS. Sąd: To obowiązek

2012 roku postanowił przestać płacić składki na ubezpieczenie społeczne. - Podniesiono wiek emerytalny i zdałem sobie sprawę, że państwo w każdej chwili może go zmienić i sprawić, że nigdy nie dostanę emerytury - mówi Grzegorz Sowa. - A po drugie, przestałem wierzyć, że za niemal 20 lat, jak przejdę na

Szef ZUS Zbigniew Derdziuk krytykuje raport NIK o ściągalności składek

wielkości zadłużenia (w raporcie NIK), tylko domagamy się, żeby popatrzeć na to w odpowiedniej skali. () Raport jest medialny, ale przekaz wypacza rzeczywisty obraz. ZUS ściągając 99 proc. składek robi to bardzo skutecznie. Raport koncentruje się na liczbach, tylko że w ZUS duże liczby są standardem, bo

Kontrola u płatnika składek ZUS

określone przez niego dokumenty (przykładowo księgi, dokumenty oraz inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli) na czas niezbędny do przeprowadzenia czynności kontrolnych, nie dłuższy jednak niż 3 tygodnie.Generalnie kontrole płatników składek opłacających składki na ubezpieczenia społeczne ZUS

Ubezpieczenie niani, nowe uregulowania

opiece nad dziećmi do 3 lat. Niania może sprawować opiekę nad dzieckiem, które ukończyło 20 tydzień życia.   Opłata składek przez ZUS ZUS opłaca składki na ubezpieczenie społeczne (zdrowotne, emerytalne, rentowe) wtedy jeżeli wynagrodzenie niani nie przekracza wysokości minimalnego wynagrodzenia

Ponad 500 tys. zł nagrody dla pośredniaka za jakość pracy

Ponad 500 tys. zł nagrody dla pośredniaka za jakość pracy

Nagrody przyznano pod koniec października ub.r., trafiły one do 40 proc. PUP-ów w kraju. Przeznaczono na nie łącznie prawie 12 mln zł. Najwięcej pieniędzy otrzymały: Łódź (847 tys. zł), powiat radomski (532 tys.), Częstochowa (360 tys.), Warszawa (324 tys.) i powiat krakowski (276 tys.). Nagroda

Podatkowe rozliczenie składek ZUS

Składki na ubezpieczenia pracownikówSkładki na ubezpieczenia społeczne pracowników można podzielić wg kryterium ich finansowania. Pozwala ono na wyróżnienie składek opłacanych w części przez pracodawcę i pracownika. Podobnego podziału nie ma w stosunku do składek na ubezpieczenie zdrowotne. One w

Polskie podatki nie duszą tak mocno. Zostaje nam 75 proc. pensji brutto

Polskie podatki nie duszą tak mocno. Zostaje nam 75 proc. pensji brutto

wpisuje się w ten trend - stwierdziła ekspertka PwC. Najmocniej swoich podatników dociążają PIT-em i składkami na ubezpieczenia społeczne Belgia i Niemcy. Zabierają im w ten sposób ponad 1/3 pensji. Tuż za nimi są Dania, Grecja Austria, Szwajcaria i Szwecja. Najłagodniejszy dla swoich podatników jest Cypr

PwC: Po odliczeniu podatków Polakom zostaje 75 proc. pensji brutto

podatkowe i składki na ubezpieczenia społeczne; wprowadzono tam też podatek solidarnościowy dla najlepiej zarabiających Greków. Eksperci podkreślili, że przeciętne wynagrodzenie netto osób zarabiających średnią krajową w krajach z podatkiem liniowym jest wyższe niż w krajach z tradycyjną skalą podatkową. W

Kto jest płatnikiem składek od umowy zlecenia zawartej między dwiema osobami fizycznymi?

fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi, w tym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku macierzyńskiego, z wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca ZUS.Płatnikiem składek może być

1 marca 2012 r.wzrośnie składka rentowa

uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń Ministerstwo Pracy tłumaczy, że kwota deficytu w systemie rentowym wywołana pozostawieniem składki na dotychczasowym poziomie oscylowałaby w przyszłym roku w granicach 16 mld zł. Resort zapisał więc w projekcie podwyżkę składki rentowej płaconej przez

Nie opłaciłeś ZUS-u? Zobacz co Ci grozi!

Podstawowe obowiązki płatnika składek Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorca jest przede wszystkim zobowiązany do naliczania, potrącania i opłacania w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, a także do sporządzania, przekazywania i przechowywania

ETS: Polska dyskryminuje swoich przedsiębiorców

dochodu składki na ubezpieczenia społeczne, a od podatku składki na ubezpieczenia zdrowotne. Pod warunkiem że zostały zapłacone w Polsce. Te zapłacone za granicą odliczeniu nie podlegały.Ten zakaz bardzo doskwierał polskim przedsiębiorcom działającym za granicą. W końcu nie zdzierżył przedsiębiorca

ZUS: tylko do 1 września matki mogą ubiegać się o umorzenie składek

możliwości złożenia w ZUS wniosku o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne skorzystało 14 tys. 225 kobiet. Z tego 10 tys. 855 wniosków dotyczyło należności za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, a 3 tys. 370 za czas przebywania na urlopie wychowawczym - powiedział Przemysław

Umorzenie składek na ubezpieczenie

Kto nie złoży wniosku będzie musiał zapłacić składki - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o umorzenie należności można składać do 1 września przyszłego roku. Umorzenie składek będzie natomiast możliwe dopiero po złożeniu dokumentów ubezpieczeniowych.

Przedsiębiorcy przeciwni ozusowaniu umów o dzieło. Pracownicy za

Jak informuje BCC, zdaniem większości przedsiębiorców wprowadzenie składki ZUS dla zatrudnionych na umowy zlecenia, o dzieło i samozatrudnionych zwiększy szarą strefę (75,8 proc.) i obniży wynagrodzenie pracownika o kwotę składki (61,3 proc.). Jedynie 9,7 proc. respondentów uważa, że zarobki osób

ZUS: ponad 686 tys. osób zdecydowało się dotąd na pozostanie w OFE

nowelizacją ustawy o funduszach emerytalnych z grudnia ub.r., od 1 kwietnia do 31 lipca br. ubezpieczeni mogą zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. Oznacza to, że w przypadku osoby, która zdecyduje się na odprowadzanie składki emerytalnej

Ile Polak dostaje na rękę? 74 proc. pensji brutto

Tak wynika z raportu przygotowanego przez firmę doradczą PricewaterhouseCoopers. Eksperci PwC zbadali, jaką część pensji brutto obywateli UE pochłaniały w 2010 r. podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne. Pod uwagę wzięli podatki i składki nakładane na średnią pensję w danym kraju tzw

Stocznia Gdańsk - 50 mln zł zaległości wobec ZUS, 6 mln długu za prąd...

dłużnikach. Ale zajrzeliśmy do hipotek sprzedawanych przez stocznię gruntów, które na podstawie decyzji sądu zostały zajęte przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: - 12,8 mln zł - zaległe składki na ubezpieczenia społeczne, - 4 mln zł - zaległe składki na ubezpieczenie zdrowotne, - 1,2 mln zł - zaległe składki

Za rok ubezpieczenie wypadkowe będzie odprowadzane z pensji

Obecnie pracodawca musi odprowadzać składki na ubezpieczenie wypadkowe od pensji pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Nie ma natomiast takiego obowiązku w stosunku do pracujących poza siedzibą firmy np. na umowę zlecenie lub o dzieło.Efektem przyjętej poprawki Senatu będzie konieczność

Zmiany w składkach ZUS w 2010 r.

niższe niż 1.053,60 zł (tj. 80% z kwoty 1.317 zł).Zmiana podstawy wymiaru składekZmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia powoduje zmianę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla niektórych grup ubezpieczonych, m.in. dla osób podlegających tym ubezpieczeniom z racji

Część Niemców wcześniej odejdzie z pracy. Obniżka wieku emerytalnego

korzystają także ci, którzy tworzyli jego podstawy. Jak podkreśliła, istotnym elementem silnej gospodarki w Niemczech jest społeczna solidarność. Pakiet ustaw emerytalnych uważany jest za kluczowy projekt rządu kanclerz Angeli Merkel. Koszt świadczeń szacowany jest na 10 mld euro rocznie. Krytycy przyjętych

Jutro decyzja w sprawie podniesienia składki rentowej

Podniesienie składki rentowej zapowiedział już w swoim exposé premier Donald Tusk. Rząd planuje, że zmiany wejdą w życie od 1 marca przyszłego roku. W uzasadnieniu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych czytamy, że deficyt funduszu rentowego jest jednym ze źródeł rosnącego

Umowa zlecenia a urlop macierzyński

Odpowiedź: Nie ma obowiązku naliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz FP i FGŚP od umowy zlecenia zawartej z byłą pracownicą, która pobiera zasiłek macierzyński. Obowiązkowo należy natomiast naliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne.1. Zakończenie umowy o pracę w trakcie urlopu

Nie chcę mieć konta w ZUS

było pionierskie w dużych krajach europejskich. Nowy system miał jasne źródło finansowania przez kilka lat, w postaci wpływów z prywatyzacji. Dodatkowym dopingiem do jego wdrożenia była fatalna sytuacja ubezpieczeń społecznych oraz bardzo niekorzystne prognozy demograficzne. Na początku reformy na

PiS: podwyższenie składki rentowej do Trybunału Konstytucyjnego

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podwyższająca o 2 pkt proc. składkę rentową płaconą przez pracodawców, weszła w życie w środę. Składka rośnie z obecnych 6 do 8 proc.; pracownik będzie płacił (jak dotychczas) 1,5 proc. pensji brutto, natomiast pracodawca - 6,5 proc. Według

Sejm znowelizował ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników

229,10 zł (36 proc. emerytury), a powyżej 300 ha - 305,40 zł (48 proc. emerytury).Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) szacuje, że wyższe składki zapłaci ok. 15,5 tys. rolników. W KRUS ubezpieczonych jest ok. 1,5 mln osób. Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 191 zł kwartalnie

Jak przygotować się do kontroli z ZUS?

Częstotliwość kontroliKontrole płatników składek zobowiązanych do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne generalnie ZUS przeprowadza z taką częstotliwością, która umożliwia dochodzenie należności z tytułu składek i wypłaconych świadczeń. W uzasadnionych jednak przypadkach

Składki zza granicy można odliczać od PIT w Polsce

Polacy, którzy zapłacili za granicą składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne będą mogli odliczyć je od podatku, z którego rozliczają się w Polsce. Od 1 grudnia przepisy ustawy o PIT umożliwiają Polakom pracującym za granicą odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i

BCC zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego przepisy o KRUS

Business Centre Club zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego przepisy dotyczące Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. BCC chce uchylenia zapisów pozwalających rolnikom płacić niższe składki. Szef BCC Marek Goliszewski uważa, że KRUS nie może być dłużej utrzymywany przez pozostałe grupy

Ruch Palikota chce dobrowolnych składek emerytalnych dla przedsiębiorców

odkładać co miesiąc - mogliby odkładać pełną składkę, mogliby odkładać część składki, a mogliby jej w ogóle nie odkładać" - mówił Gibała. Jak przypomniał, taki mechanizm obowiązuje już obecnie w przypadku ubezpieczeń chorobowych. "Rozwiązanie ma za zadanie stworzenie osobom pracującym na własny

"Rz": Derdziuk: Rekordowa dziura w ZUS w 2030 r.

wymienia kwotę ponad 49 mld zł. Tegoroczne wydatki ZUS ocenia na ok. 184 mld zł i nie zgadza się z tym, że skoro prawie 30 proc. wypłacanych świadczeń pochodzi nie ze składek, ale z budżetu, to oznacza to, że ZUS jest niewydolny.

Fedak: zaległe składki na ZUS dotyczą 46 tys. kobiet

Przed rokiem "Gazeta Wyborcza" podawała, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) nie przelał składek blisko 900 tys. kobiet przebywających na urlopie macierzyńskim i wychowawczym w latach 1999-2001. Pół roku później ZUS poinformował, że uzupełnił składki za okres od stycznia 1999 r. do

Sejm przyjął ustawę dot. KRUS

powyżej 300 ha - 305,40 zł (48 proc. emerytury).Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego szacuje, że wyższe składki zapłaci ok. 15,5 tys. rolników. W KRUS ubezpieczonych jest ok. 1,5 mln osób. Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od II kwartału 2009 r. wynosi 203 zł kwartalnie.Nowe przepisy mają

Za długi współmałżonka prowadzącego działalność odpowiada drugi małżonek

składkowe, jak również i za powstałe zaległości.   Za powyższe zobowiązania współmałżonek odpowiada całym wspólnym majątkiem solidarnie razem z przedsiębiorcą, który jest płatnikiem składek. Wspólna odpowiedzialność rozciąga się także na zaległości, które powstały przed datą zawarcia związku

Oskładkowanie wynagrodzenia chorobowego pracownika

chorobowy.Krok II - naliczanie składek ZUSWynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca wlicza się pracownikowi do podstawy wymiaru składek zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i na ubezpieczenie zdrowotne. Od wynagrodzenia chorobowego nalicza się jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast w

MF: nie przewidujemy podwyższenia składek zdrowotnych i rentowych

Ubezpieczeń Społecznych. Tłumaczyła, że w roku 2010 r. wydatki na emerytury i renty wyniosą 140,3 mld zł, podczas gdy w 2008 r. było to 122,3 mld zł. Będą więc one o 18 mld zł wyższe, niż w ubiegłym roku. Tymczasem przyrost składek wyniesie ok. 6,1 mld zł, czyli jedną trzecią przyrostu wydatków.Wyjaśniła, że

Od 1 października zmiany przepisów o KRUS

rolnik opłaci składki na ubezpieczenie społeczne za cały kwartał, a następnie w trakcie kwartału przestanie podlegać ubezpieczeniu rolniczemu, powstała nadpłata zostanie mu zaliczona na poczet zaległych składek. W braku zaległości, rolnik będzie mógł złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej kwoty. Prawo do

Co warto wiedzieć sporządzając PIT-11?

, oprócz zaliczek na podatek, zobowiązany jest ująć również dane dotyczące przychodów i kosztów ich uzyskania, a także pobranych składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek zdrowotnych. Wskazane dane będą bowiem miały wpływ na ustalenie zobowiązania wobec fiskusa za dany rok podatkowy. Są one

Zatrudnienie i zwolnienie pracownika - obowiązki wobec ZUS

ubezpieczenia zdrowotnego tylko jedna z osób ubezpieczonych.Rozliczanie składek ubezpieczeniowychPracodawca co miesiąc sporządza za pracownika do ZUS dokumenty rozliczeniowe. W dokumentach tych oblicza składki na ubezpieczenia społeczneubezpieczenie zdrowotne od wszystkich wypłat w 

"Rz": Przedsiębiorcy płacą niższe składki za granicą

pracują, przodują Wielka Brytania, Litwa i Słowacja. Unijne prawo zezwala na pracę w jednym kraju członkowskim i jednoczesne prowadzenie działalności w innym. Można płacić składki w obcym państwie, ale nie wolno być fikcyjnie zatrudnionym.Jeśli sprawa zostanie ujawniona, przedsiębiorca musi uregulować

Sen. Augustyn: Grozi nam geriatryczne tsunami. Potrzebne reformy

państwo składkę zdrowotną i ubezpieczenie społeczne (ZUS). Dodatkowo zwrot niektórych kosztów opieki, takich jak zakup pieluchomajtek, co dla części osób brzmi śmiesznie, ale jest bardzo poważnym wydatkiem w przypadku osób niesamodzielnych. Państwo pokrywałoby też tzw. opiekę wytchnieniową. A więc urlop

Nie do sKRUSenia

jeszcze podniósł pułap dodatkowego zarobku rolnika do 1800zł. Cała składka na ubezpieczenie społeczne pana Jana z tych wszystkich dochodów jest wielokrotnie niższa niż płacona przez taksówkarza z miasta. Agnieszka Durlik-Khouri, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej, uważa, że to jawna niesprawiedliwość

"Gazeta Wyborcza": Wcale nie takie straszne te nasze podatki

Wyszło, że w Polsce to średnio 26 proc. pensji brutto. Na rękę dostajemy więc przeciętnie 74 proc. takiej pensji. Polska zajęła w rankingu PwC 9.-10. miejsce, minimalnie lepsze niż rok wcześniej. Na pierwsze miejsce w rankingu wskoczyła Estonia, która - tak zresztą jak Słowacja - zostawia w

PKPP: Powrót części składek z OFE do ZUS podważy zaufanie do systemu

zaniepokojona propozycją zmian systemu emerytalnego" i proponuje ich skonsultowanie z partnerami społecznymi na forum Trójstronnej Komisji. Pierwsze ich omówienie mogłoby się odbyć na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych TK, zaplanowanym na 9 listopada br.Środowa "Rzeczpospolita

Projekt rządu: koniec z Funduszem Kościelnym. W zamian - podatek

celem jest usamodzielnienie Kościołów i innych związków wyznaniowych w płaceniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. 30 dni na ocenę projektu Minister Michał Boni poprosił Kościoły i związki wyznaniowe o zaopiniowanie w ciągu 30 dni projektu założeń nowelizacji o

Rozliczenie składek i podatku: Pracownik na "dodatkowym" etacie

. Natomiast te, które różnią obie umowy o pracę, np. wymiar czasu pracy czy kod wykonywanego zawodu - nie są przez ZUS wymagane.Składki społeczneDla pracownika podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczneubezpieczenie zdrowotne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o pdof

ZUS i NFZ rozwieją Twoje wątpliwości!

zapytania może być wszystko, co jest związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). W przypadku ubezpieczeń społecznych płatnik może więc zapytać ZUS o wykładnię następujących przepisów: - ustawy o systemie

Zatrudnienie bezrobotnego z pomocą Funduszu

interwencyjnych. Wsparcie pracodawcy przejawia się w takim wypadku przez refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnione osoby.Nie każdy zakład pracy może jednak skorzystać z takiej formy zatrudnienia i związanej z tym pomocy

ZUS i NFZ rozwieją Twoje wątpliwości!

upoważnione izby skarbowe.O co można pytać?Przedmiotem zapytania może być wszystko, co jest związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczneubezpieczenie zdrowotne (art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). W przypadku ubezpieczeń społecznych płatnik może więc

PO bierze się za reformę KRUS. A raczej próbuje

Roczne utrzymywanie KRUS kosztuje budżet 15 mld złotych. - Nie oznacza to jednak, że KRUS będzie działał na identycznych zasadach jak ZUS - mówi w wywiadzie dla "Polski" Michał Boni, szef doradców premiera Donalda Tuska i lada moment minister.Zmiany, które przygotowuje minister Boni mają

MF: wpływów z "ozusowania" umów śmieciowych nie uwzględniono w budżecie

MF wyjaśniło, że składki na ZUS stanowią - co do zasady - przychód Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Resort finansów podał, powołując się na dane ZUS, że wśród 815,8 tys. osób ubezpieczonych z tytułu wykonywania umów zlecenia (i podobnych) tylko 12 proc. ubezpieczonych wykonywało dwie lub więcej

Mniej straszny ZUS dla firm? Ważny projekt

Do Sejmu trafił projekt zmian w przepisach dotyczących ściągania składek na ubezpieczenie. Zmiana jest pozornie mała, ale w praktyce może okazać się niezwykle ważna dla tysięcy polskich firm borykających się z kłopotami i brakiem środków, aby na czas odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne

Zmiany w funduszach emerytalnych mogą uderzyć w giełdę

Gdyby te pomysły zostały zrealizowane, to ich wpływ na sytuację na warszawskiej giełdzie będzie, zdaniem gazety, zależał od tego, na ile skutecznie uda się zniechęcić fundusze do kupowania obligacji. Teraz fundusze mogą trzymać nie więcej niż 40 procent aktywów w akcjach notowanych na giełdzie

Prezydent podpisał zmiany w ozusowaniu umów-zleceń

ubezpieczeń społecznych uniemożliwiają też zawieranie podwójnych umów w taki sposób, aby unikać ozusowania. Dotychczas unikanie płacenia składek było możliwe dzięki zawarciu dwóch umów - jednej na niską kwotę, od której odprowadzana była niska składka, i drugiej, z wyższą kwotą, która nie była oskładkowana

Prezydent podpisał zmiany w ozusowaniu umów zleceń i dochodów z rad nadzorczych

o systemie ubezpieczeń społecznych uniemożliwiają też zawieranie podwójnych umów, w taki sposób, aby unikać ozusowania. Dotychczas unikanie płacenia składek było możliwe przy zawarciu dwóch umów - jednej na niską kwotę, od której odprowadzana była niska składka i drugiej, z wyższą kwotą, która nie

Przedsiębiorcy o dwóch latach rządów Tuska

finansów publicznych oraz istotnych zmian w prawie pracy.KPP zwróciła też uwagę na chaotyczną politykę w ochronie zdrowia. "Wprowadzony koszyk świadczeń został przygotowany w niezwykłym pośpiechu i nie wprowadził żadnej rewolucji, a jedynie usankcjonował stan obecny. Rządowi nie udało się także

Prezydent Sarkozy przeznacza 1,65 mld euro na pomoc dla rolników

Zdaniem prezydenta, pakiet ten jest zgodny z unijnymi przepisami o pomocy państwa i subsydiowaniu kredytów. Chodzi przede wszystkim o to, by pomóc gospodarstwom do czasu, aż "wyprostuja się ceny towarów rolnych". Z pewnością chodzi także o to, by zdobyć poparcie wśród wiejsk

Rząd utrzymał niskie składki zdrowotne dla rolników

Rolnicy, którzy mają mniej niż sześć hektarów, nie płacą składki zdrowotnej, bo pokrywa ją za nich KRUS. Ci, którzy mają większe gospodarstwa, płacą złotówkę za każdy pełny hektar. Tyle samo wynosi składka za domowników, których rolnik zgłasza do ubezpieczenia. Za czteroosobową rodzinę rolnik

PIT-y 2010: Jak liczyć podatek

. zł. 18 proc. od tej kwoty to 9 tys. zł. C. odejmuje od tego 556,02 zł i ma swój podatek - 8443,98 zł. Potem C. odlicza jeszcze od tego składkę na ubezpieczenie zdrowotne i ulgi odpisywane od podatku. W ten sposób dochodzi do podatku należnego (zaokrągla go do pełnych złotych). 1 proc. tego podatku

Protest kobiet przeciw zaległym składom ZUS

Protestujące matki tłumaczyły, skąd wzięły się zaległości. Jak powiedziała IAR jedna z poszkodowanych Tatiana Gerd, jeszcze kilka lat temu ZUS uznał, że kobiety na etatach, które urodziły i były na urlopach wychowawczych, a jednocześnie prowadziły działalność gospodarczą, nie muszą już od tej formy

ZUS: Podwyżka składki rentowej poprawiłaby sytuację FUS

"FUS zawsze ma deficyt i nie jest to nic dziwnego, zaś różnicę między składkami na fundusz a jego wydatkami pokrywa budżet państwa albo kredyt bankowy" - wyjaśnił rzecznik."Gazeta Wyborcza" napisała w sobotę, że Platforma Obywatelska poważnie rozważa podwyżkę składek, które

Rzecznik ZUS: FUS zawsze ma deficyt i nie jest to nic dziwnego

"FUS zawsze ma deficyt i nie jest to nic dziwnego, zaś różnicę między składkami na fundusz a jego wydatkami pokrywa budżet państwa albo kredyt bankowy" - wyjaśnił rzecznik. "Gazeta Wyborcza" napisała w sobotę, że Platforma Obywatelska poważnie rozważa podwyżkę składek, które

Niespodziewana ulga dla najmniejszych firm. Składki ZUS... w dół

Obniżka stawek to dość niespodziewany skutek nowego rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej, które ma wejść w życie 1 kwietnia. W rozporządzeniu minister określi nowe stawki składek za ubezpieczenie wypadkowe. Jak wynika z projektu rozporządzenia, dostępnego od kilkudni na stronach

Wyznania przyszłych emerytów

Sejm przyjął rządowe zmiany w systemie emerytalnym: składka przekazywana z ZUS do OFE: spadnie z 7,3 do 2,3 proc. (od 2013 r. znów miałaby rosnąć, w 2017 r. osiągając 3,5 proc.). Pozostałą część ZUS wydawałby na wypłatę bieżących świadczeń oraz księgował na kontach osobistych (waloryzując zapisy o

Korzystniejsze rozliczanie PIT od dochodów z zagranicy

tłumacza przysięgłego) z zagranicznej szkoły czy uczelni, że dziecko właśnie do niej uczęszcza. Osoby uzyskujące dochody za granicą mogą odliczać w Polsce składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz zdrowotne, płacone przez nie do zagranicznych systemów ubezpieczeniowych. Potrącą je od swojego dochodu

Premia w podstawie wymiaru chorobówki - wyrok TK

pracownikowi - w okresie przyjętym do jej ustalenia - składników wynagrodzenia, od których pracownik ten uiścił składkę na ubezpieczenie chorobowe, a które nie są mu wypłacane w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby albo zasiłku chorobowego, jest

Rząd przedłużył składkę zdrowotną dla rolników

proc. przeciętnego wynagrodzenia. Składki są opłacane w okresach kwartalnych, w terminach przyjętych dla składek na ubezpieczenie społeczne. W projekcie zakłada się, że te przepisy będą obowiązywać "do czasu opracowania zmian systemowych, przygotowywanych przez Ministra Finansów, we współpracy z

ZUS do Platformy: składkę trzeba obniżyć wszystkim

na podwyżki dla nauczycieli, pielęgniarek i zmniejszenie deficytu budżetowego. Obniżka składki według PO objęłaby zatem już nie 9 mln Polaków, lecz tylko młodych ludzi zaczynających pracę, bo to oni są najbardziej zagrożeni bezrobociem, oraz osób pracujących za najniższe wynagrodzenie - 1126 zł

80 lat temu powołano Zakład Ubezpieczeń Społecznych

, rentowy, chorobowy i wypadkowy. Składki wpłacane przez pracodawcę i pracownika zaczęły być zapisywane na indywidualnych kontach dla ubezpieczonych. Zmiany wprowadziły też drugi filar ubezpieczeń społecznych - obowiązkowe Otwarte Fundusze Emerytalne i trzeci - dobrowolne indywidualne ubezpieczenia

Podwyżka w czasach deflacji, czyli biznes wściekły na ZUS

Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych. ILE PŁACIMY DO ZUS Wysokość składek ubezpieczeniowych dla pracownika na etacie to: * 19,52 proc. podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne, * 8 proc. podstawy wymiaru na ubezpieczenie rentowe, * 2,45 proc. podstawy wymiaru na ubezpieczenie

Sejm przedłużył obowiązywanie przepisów nt. składki zdrowotnej rolników

. kwoty stanowiącej 33,4 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Składki są opłacane w okresach kwartalnych, w terminach przyjętych dla składek na ubezpieczenie społeczne. Jak zaznaczył podczas drugiego czytania projektu wiceminister zdrowia Sławomir Neumann, rozwiązanie jest tymczasowe, do czasu uchwalenia

MF: Większość ubezpieczonych wybierze przekazywanie składki do ZUS, a nie OFE

Warszawa, 16.04.2014 (ISBnews) - Większość ubezpieczonych zdecyduje się na przekazywanie całej składki emerytalnej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), zamiast przesyłać jej część do otwartego funduszu emerytalnego (OFE), przewiduje Ministerstwo Finansów. Resort podkreśla, że wpłynęłoby to

Sejm: umowy zlecenia będą ozusowane od 1 stycznia 2016 r.

sposób, aby unikać ozusowania. Dotychczas unikanie płacenia składek było możliwe przy zawarciu dwóch umów - jednej na niską kwotę, od której odprowadzana była niska składka i drugiej, z wyższą kwotą, która nie była oskładkowana. Za rządową nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz

Szczurek: Składka rentowa może być niższa, jeśli więcej osób będzie opłacać ZUS

Warszawa, 05.05.2014 (ISBnews) - Rząd może wrócić do niższych poziomów składki rentowej, jeśli więcej osób będzie płaciło składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), zapowiedział minister finansów Mateusz Szczurek. Poinformował też, że w 2015 r. nie zostanie wprowadzone obciążenie umów o

Będzie ZUS od zleceń. Sejm zgodnie za składkami

mniej niż płaca minimalna. Odprowadzanie składek ZUS od zleceń ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Za rządową nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw głosowało 419 posłów, 8 było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosu. Ustawa poszerza też grono podmiotów

Resort pracy chce objąć składkami emerytalnymi członków rad nadzorczych

publicznych, przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przewiduje, że członkowie rad nadzorczych mają być objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Obowiązek ten będzie istniał bez względu na to, czy członek rady nadzorczej posiada inny tytuł do ubezpieczeń, i bez

ZUS skutecznie zlikwidował pracę chałupniczą

Ten spadek to efekt działań ZUS. Jeszcze do 2009 roku chałupnicy mogli opłacać składki na ubezpieczenia społeczne nawet od kwoty 60 zł. W 2009 roku urzędnicy zmienili stanowisko w sprawie składek.Pod lupę wzięli te przypadki, w których miał miejsce zbieg tytułów do ubezpieczenia społecznego

Wielka abolicja w ZUS już 15 stycznia. Możesz umorzyć zaległe składki

. W sumie może chodzić o nawet 400 tys. przedsiębiorców. Jakie składki obejmie abolicja? Chodzi między innymi o ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenia społeczne, odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających

"Puls Biznesu": ZUS straszy bałaganem w składkach

szefa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Zbigniew Derdziuk uważa, że zaproponowany przez MPiPS nowy mechanizm określania podstawy wyliczania składek przerzuca na firmy (płatników) odpowiedzialność za błędy, niedopatrzenia, a nawet oszustwa osób pracujących na umowy-zlecenia. Może to doprowadzić do

Kiedy ZUS umarza składki przedsiębiorcom [PORADNIK]

upomnienia, opłaty dodatkowej, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego. Jak wyjaśnia ZUS: "Umorzenie powyższych należności skutkuje jednocześnie umorzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i

"Puls Biznesu": ZUS straszy bałaganem w składkach

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Zbigniew Derdziuk uważa, że zaproponowany przez MPiPS nowy mechanizm określania podstawy wyliczania składek przerzuca na firmy odpowiedzialność za błędy, niedopatrzenia, a nawet oszustwa osób pracujących na umowy-zlecenia. Może to doprowadzić do eskalacji sporów między nimi

Jest projekt ustawy o składkach zdrowotnych rolników. 1 zł od hektara

"Zgodnie z projektem ustawy składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosić 1 zł miesięcznie za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolnika" - napisano w środę w komunikacie

Wielka abolicja w ZUS. Firmy muszą się spieszyć

występował tzw. zbieg ubezpieczeń. Chodzi o sytuację, kiedy ktoś jednocześnie prowadził działalność gospodarczą i pracował na podstawie umowy-zlecenia lub wykonywał pracę chałupniczą z wynagrodzeniem niższym niż minimalne. Taki przedsiębiorca mógł wybrać, czy chce płacić składkę od podstawy wynoszącej 60

"Puls Biznesu": ZUS chce oskładkować wszystkie zlecenia

się nie przeprowadza reform finansów publicznych, dąży się do opodatkowania i oskładkowania wszystkiego, co możliwe - komentuje Wojciech Nagel, ekspert Business Centre Club ds. ubezpieczeń społecznych.- Zamiast obciążać składkami wszystkie umowy-zlecenia i przysparzać ZUS większych dochodów, rząd

"Puls Biznesu": ZUS chce ozusować wszystkie zlecenia

opodatkowania i oskładkowania wszystkiego, co możliwe" - komentuje Wojciech Nagel, ekspert Business Centre Club (BCC) ds. ubezpieczeń społecznych. "Zamiast obciążać składkami wszystkie umowy-zlecenia i przysparzać ZUS większych dochodów, rząd powinien stworzyć jasne prawo, które nie spowoduje

Ostatnie dni abolicji ZUS. Spiesz się, jeśli chcesz umorzenia

ekonomista Plus Banku. Są też złe strony umorzenia. Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych z krakowskiej AGH, wyliczył nam, że każde 2 tys. zł umorzonych składek oznacza emeryturę niższą o mniej więcej 10 zł. - Z jednej więc strony można się cieszyć z abolicji, bo pozwoli ona właścicielom

Sejm za umorzeniem przedsiębiorcom zaległych składek na ZUS

Ustawa zaproponowana przez klub PO daje możliwość umorzenia zaległych składek na własne ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność, które od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo

Czy są ograniczenia co do ilości kontroli przez ZUS?

wniosków. W przypadku płatników zobowiązanych do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (wyjątek: płatnik opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenie) kontrole są przeprowadzane z częstotliwością umożliwiającą dochodzenie należności z tytułu wypłaconych świadczeń. Warto zapamiętać, że po

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczneubezpieczenia, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, w tym osobom w podeszłym wieku (emerytura), niezdolnym do pracy (renta), ofiarom wypadków oraz chorób. Wypłaty z tych ubezpieczeń mogą mieć charakter krótkoterminowy, długoterminowy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (w skrócie KRUS) – instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenie społeczne rolników, uregulowane ustawą z 20 grudnia 1990Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – zobacz tekst ujednolicony ().. Typy

Numer ubezpieczenia społecznego w Stanach Zjednoczonych

Numer ubezpieczenia społecznego (ang. Social Security number, skrót SSN) – w Stanach Zjednoczonych dziewięciocyfrowa liczba przypisywana: obywatelom tego kraju, cudzoziemcom, którzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie się (pobyt stały) – „zieloną kartę”, cudzoziemcom

Umowa ubezpieczenia

świadczenie stron. Do essentialium negotii umowy ubezpieczenia zalicza się postanowienia określające zdarzenie losowe oraz interes ubezpieczonego, któremu zdarzenie owo zagraża. Głównym świadczeniem ubezpieczającego jest zapłata składki ubezpieczeniowej, natomiast głównym świadczeniem zakładu ubezpieczeńZob

Emerytura

. Dwie dominujące metody ich finansowania to: System redystrybutywny (repartycyjny, pay-as-you-go, PAYG) – składki pracownika trafiają do wspólnej puli, z której wypłacane są na bieżące świadczenia dla osób, którym one przysługują w danym momencie. Po przejściu na emeryturę świadczenia są wypłacane

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - składki na ubezpieczenia społeczne