składki na ubezpieczenia społeczne

matzu, pap

Prezes ZUS: ok. 2,5 tys. osób zdecydowało o przekazaniu części składki do OFE

Prezes ZUS: ok. 2,5 tys. osób zdecydowało o przekazaniu części składki do OFE

- Około 2,5 tys. osób w ciągu dwóch dni złożyło w ZUS oświadczenia o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE - poinformował w czwartek prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk.

Derdziuk: ok. 2,5 tys. osób zdecydowało o przekazaniu części składki do OFE

Około 2,5 tys. osób w ciągu dwóch dni złożyło w ZUS oświadczenia o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE - poinformował w czwartek prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk.

Nowa wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne

Mimo że wysokość stóp procentowych składek na ubezpieczenia społeczne nie uległa zmianie, od stycznia 2014 roku zapłacimy wyższe składki ZUS. Spowodowane jest to wzrostem planowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (3746 zł) oraz podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto (1680 zł).

Portal internetowy ZUS jednym z najnowocześniejszych w Europie

Portal internetowy ZUS jednym z najnowocześniejszych w Europie

Nie chciał płacić składek do ZUS. Sąd: To obowiązek

Nie chciał płacić składek do ZUS. Sąd: To obowiązek

2012 roku postanowił przestać płacić składki na ubezpieczenie społeczne. - Podniesiono wiek emerytalny i zdałem sobie sprawę, że państwo w każdej chwili może go zmienić i sprawić, że nigdy nie dostanę emerytury - mówi Grzegorz Sowa. - A po drugie, przestałem wierzyć, że za niemal 20 lat, jak przejdę na

Podwyżka: składki ZUS będą nas kosztować prawie tysiąc złotych więcej

Pierwsza podwyżka czeka przedsiębiorców w lutym. Minimalne składki za styczeń (opłacane właśnie do 10 lutego) i kolejne miesiące tego roku rosną ze względu na wyższą w tym roku podstawę wymiaru miesięcznych składek. W przypadku składek na ubezpieczenia społeczne w 2012 r. ową podstawę stanowi kwota

Początkujący przedsiębiorcy zapłacą wyższe składki ZUS

społeczne od podstawy wymiaru wynoszącej co najmniej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.Oznacza to, że od 1 stycznia 2012 r. minimalna podstawa wymiaru składek płaconych przez tych przedsiębiorców wyniesie 450 zł, a najniższe składki na ubezpieczenia: emerytalne 87,84 zł, rentowe 27 zł, chorobowe

Kontrola u płatnika składek ZUS

określone przez niego dokumenty (przykładowo księgi, dokumenty oraz inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli) na czas niezbędny do przeprowadzenia czynności kontrolnych, nie dłuższy jednak niż 3 tygodnie.Generalnie kontrole płatników składek opłacających składki na ubezpieczenia społeczne ZUS

Ubezpieczenie niani, nowe uregulowania

opiece nad dziećmi do 3 lat. Niania może sprawować opiekę nad dzieckiem, które ukończyło 20 tydzień życia.   Opłata składek przez ZUS ZUS opłaca składki na ubezpieczenie społeczne (zdrowotne, emerytalne, rentowe) wtedy jeżeli wynagrodzenie niani nie przekracza wysokości minimalnego wynagrodzenia

MPiPS: Podwyżka składki rentowej od 1 marca. Firmy to poczują

MPiPS: Podwyżka składki rentowej od 1 marca. Firmy to poczują

wskazał deficytowy fundusz rentowy. "Źródłem powiększającego się deficytu w tym obszarze jest dokonane w 2007 r. zmniejszenie składki na ubezpieczenie rentowe z 13 proc. do 6 proc., które spowodowało niedobór w systemie rentowym" - napisało MPiPS.Według ministerstwa zmiana zwiększy pokrycie

Polskie podatki nie duszą tak mocno. Zostaje nam 75 proc. pensji brutto

Polskie podatki nie duszą tak mocno. Zostaje nam 75 proc. pensji brutto

wpisuje się w ten trend - stwierdziła ekspertka PwC.Najmocniej swoich podatników dociążają PIT-em i składkami na ubezpieczenia społeczne Belgia i Niemcy. Zabierają im w ten sposób ponad 1/3 pensji. Tuż za nimi są Dania, Grecja Austria, Szwajcaria i Szwecja. Najłagodniejszy dla swoich podatników jest Cypr

Przedsiębiorcy przeciwni ozusowaniu umów o dzieło. Pracownicy za

Przedsiębiorcy przeciwni ozusowaniu umów o dzieło. Pracownicy za

Jak informuje BCC, zdaniem większości przedsiębiorców wprowadzenie składki ZUS dla zatrudnionych na umowy zlecenia, o dzieło i samozatrudnionych zwiększy szarą strefę (75,8 proc.) i obniży wynagrodzenie pracownika o kwotę składki (61,3 proc.). Jedynie 9,7 proc. respondentów uważa, że zarobki osób

PwC: Po odliczeniu podatków Polakom zostaje 75 proc. pensji brutto

podatkowe i składki na ubezpieczenia społeczne; wprowadzono tam też podatek solidarnościowy dla najlepiej zarabiających Greków.Eksperci podkreślili, że przeciętne wynagrodzenie netto osób zarabiających średnią krajową w krajach z podatkiem liniowym jest wyższe niż w krajach z tradycyjną skalą podatkową. W

1 marca 2012 r.wzrośnie składka rentowa

uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń Ministerstwo Pracy tłumaczy, że kwota deficytu w systemie rentowym wywołana pozostawieniem składki na dotychczasowym poziomie oscylowałaby w przyszłym roku w granicach 16 mld zł.Resort zapisał więc w projekcie podwyżkę składki rentowej płaconej przez

Podatkowe rozliczenie składek ZUS

Składki na ubezpieczenia pracownikówSkładki na ubezpieczenia społeczne pracowników można podzielić wg kryterium ich finansowania. Pozwala ono na wyróżnienie składek opłacanych w części przez pracodawcę i pracownika. Podobnego podziału nie ma w stosunku do składek na ubezpieczenie zdrowotne. One w

Kto jest płatnikiem składek od umowy zlecenia zawartej między dwiema osobami fizycznymi?

fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi, w tym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku macierzyńskiego, z wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca ZUS.Płatnikiem składek może być

Nie opłaciłeś ZUS-u? Zobacz co Ci grozi!

Podstawowe obowiązki płatnika składek Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorca jest przede wszystkim zobowiązany do naliczania, potrącania i opłacania w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, a także do sporządzania, przekazywania i przechowywania

Stocznia Gdańsk - 50 mln zł zaległości wobec ZUS, 6 mln długu za prąd...

Stocznia Gdańsk - 50 mln zł zaległości wobec ZUS, 6 mln długu za prąd...

dłużnikach. Ale zajrzeliśmy do hipotek sprzedawanych przez stocznię gruntów, które na podstawie decyzji sądu zostały zajęte przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: - 12,8 mln zł - zaległe składki na ubezpieczenia społeczne, - 4 mln zł - zaległe składki na ubezpieczenie zdrowotne, - 1,2 mln zł - zaległe składki

Kongres uchwalił przedłużenie ulgi w składkach pracowniczych

Kongres uchwalił przedłużenie ulgi w składkach pracowniczych

rozciągnięcie ulgi na cały rok 2012.Ulga w składkach na ubezpieczenie społeczne, płaconych przez 160 mln zatrudnionych w Stanach Zjednoczonych, stanowi ważne narzędzie wspierania koniunktury gospodarczej.Obama zaznaczył, że w kwestii obciążeń fiskalnych pozostało jeszcze wiele do zrobienia, a amerykańska klasa

ZUS: tylko do 1 września matki mogą ubiegać się o umorzenie składek

możliwości złożenia w ZUS wniosku o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne skorzystało 14 tys. 225 kobiet. Z tego 10 tys. 855 wniosków dotyczyło należności za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, a 3 tys. 370 za czas przebywania na urlopie wychowawczym - powiedział Przemysław

ETS: Polska dyskryminuje swoich przedsiębiorców

dochodu składki na ubezpieczenia społeczne, a od podatku składki na ubezpieczenia zdrowotne. Pod warunkiem że zostały zapłacone w Polsce. Te zapłacone za granicą odliczeniu nie podlegały.Ten zakaz bardzo doskwierał polskim przedsiębiorcom działającym za granicą. W końcu nie zdzierżył przedsiębiorca

Umorzenie składek na ubezpieczenie

Kto nie złoży wniosku będzie musiał zapłacić składki - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o umorzenie należności można składać do 1 września przyszłego roku. Umorzenie składek będzie natomiast możliwe dopiero po złożeniu dokumentów ubezpieczeniowych.

Ile Polak dostaje na rękę? 74 proc. pensji brutto

Ile Polak dostaje na rękę? 74 proc. pensji brutto

Tak wynika z raportu przygotowanego przez firmę doradczą PricewaterhouseCoopers. Eksperci PwC zbadali, jaką część pensji brutto obywateli UE pochłaniały w 2010 r. podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne. Pod uwagę wzięli podatki i składki nakładane na średnią pensję w danym kraju tzw

Nie chcę mieć konta w ZUS

Nie chcę mieć konta w ZUS

było pionierskie w dużych krajach europejskich. Nowy system miał jasne źródło finansowania przez kilka lat, w postaci wpływów z prywatyzacji. Dodatkowym dopingiem do jego wdrożenia była fatalna sytuacja ubezpieczeń społecznych oraz bardzo niekorzystne prognozy demograficzne. Na początku reformy na

Za rok ubezpieczenie wypadkowe będzie odprowadzane z pensji

Obecnie pracodawca musi odprowadzać składki na ubezpieczenie wypadkowe od pensji pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Nie ma natomiast takiego obowiązku w stosunku do pracujących poza siedzibą firmy np. na umowę zlecenie lub o dzieło.Efektem przyjętej poprawki Senatu będzie konieczność

Zmiany w składkach ZUS w 2010 r.

niższe niż 1.053,60 zł (tj. 80% z kwoty 1.317 zł).Zmiana podstawy wymiaru składekZmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia powoduje zmianę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla niektórych grup ubezpieczonych, m.in. dla osób podlegających tym ubezpieczeniom z racji

Jutro decyzja w sprawie podniesienia składki rentowej

Podniesienie składki rentowej zapowiedział już w swoim exposé premier Donald Tusk. Rząd planuje, że zmiany wejdą w życie od 1 marca przyszłego roku. W uzasadnieniu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych czytamy, że deficyt funduszu rentowego jest jednym ze źródeł rosnącego

PiS: podwyższenie składki rentowej do Trybunału Konstytucyjnego

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podwyższająca o 2 pkt proc. składkę rentową płaconą przez pracodawców, weszła w życie w środę. Składka rośnie z obecnych 6 do 8 proc.; pracownik będzie płacił (jak dotychczas) 1,5 proc. pensji brutto, natomiast pracodawca - 6,5 proc. Według

Podatek liniowy może być sprawiedliwy

Liniową stawką należy objąć zarówno podatki, jak i składki na ubezpieczenie społeczne - proponują Wprowadzenie podatku liniowego stało się dyżurnym tematem rozmów o polskiej gospodarce. Stosunek do tego podatku był nawet przez pewien czas wyznacznikiem, kto jest za Polską solidarną, a kto za

Umowa zlecenia a urlop macierzyński

Odpowiedź: Nie ma obowiązku naliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz FP i FGŚP od umowy zlecenia zawartej z byłą pracownicą, która pobiera zasiłek macierzyński. Obowiązkowo należy natomiast naliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne.1. Zakończenie umowy o pracę w trakcie urlopu

Jak przygotować się do kontroli z ZUS?

Częstotliwość kontroliKontrole płatników składek zobowiązanych do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne generalnie ZUS przeprowadza z taką częstotliwością, która umożliwia dochodzenie należności z tytułu składek i wypłaconych świadczeń. W uzasadnionych jednak przypadkach

"Rz": Derdziuk: Rekordowa dziura w ZUS w 2030 r.

wymienia kwotę ponad 49 mld zł. Tegoroczne wydatki ZUS ocenia na ok. 184 mld zł i nie zgadza się z tym, że skoro prawie 30 proc. wypłacanych świadczeń pochodzi nie ze składek, ale z budżetu, to oznacza to, że ZUS jest niewydolny.

Ruch Palikota chce dobrowolnych składek emerytalnych dla przedsiębiorców

odkładać co miesiąc - mogliby odkładać pełną składkę, mogliby odkładać część składki, a mogliby jej w ogóle nie odkładać" - mówił Gibała.Jak przypomniał, taki mechanizm obowiązuje już obecnie w przypadku ubezpieczeń chorobowych."Rozwiązanie ma za zadanie stworzenie osobom pracującym na własny

Sejm znowelizował ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników

229,10 zł (36 proc. emerytury), a powyżej 300 ha - 305,40 zł (48 proc. emerytury).Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) szacuje, że wyższe składki zapłaci ok. 15,5 tys. rolników. W KRUS ubezpieczonych jest ok. 1,5 mln osób. Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 191 zł kwartalnie

Składki zza granicy można odliczać od PIT w Polsce

Polacy, którzy zapłacili za granicą składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne będą mogli odliczyć je od podatku, z którego rozliczają się w Polsce. Od 1 grudnia przepisy ustawy o PIT umożliwiają Polakom pracującym za granicą odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i

BCC zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego przepisy o KRUS

Business Centre Club zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego przepisy dotyczące Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. BCC chce uchylenia zapisów pozwalających rolnikom płacić niższe składki. Szef BCC Marek Goliszewski uważa, że KRUS nie może być dłużej utrzymywany przez pozostałe grupy

Za długi współmałżonka prowadzącego działalność odpowiada drugi małżonek

składkowe, jak również i za powstałe zaległości.   Za powyższe zobowiązania współmałżonek odpowiada całym wspólnym majątkiem solidarnie razem z przedsiębiorcą, który jest płatnikiem składek. Wspólna odpowiedzialność rozciąga się także na zaległości, które powstały przed datą zawarcia związku

Fedak: zaległe składki na ZUS dotyczą 46 tys. kobiet

Przed rokiem "Gazeta Wyborcza" podawała, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) nie przelał składek blisko 900 tys. kobiet przebywających na urlopie macierzyńskim i wychowawczym w latach 1999-2001. Pół roku później ZUS poinformował, że uzupełnił składki za okres od stycznia 1999 r. do

Sejm przyjął ustawę dot. KRUS

powyżej 300 ha - 305,40 zł (48 proc. emerytury).Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego szacuje, że wyższe składki zapłaci ok. 15,5 tys. rolników. W KRUS ubezpieczonych jest ok. 1,5 mln osób. Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od II kwartału 2009 r. wynosi 203 zł kwartalnie.Nowe przepisy mają

Oskładkowanie wynagrodzenia chorobowego pracownika

chorobowy.Krok II - naliczanie składek ZUSWynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca wlicza się pracownikowi do podstawy wymiaru składek zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i na ubezpieczenie zdrowotne. Od wynagrodzenia chorobowego nalicza się jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast w

MF: nie przewidujemy podwyższenia składek zdrowotnych i rentowych

Ubezpieczeń Społecznych. Tłumaczyła, że w roku 2010 r. wydatki na emerytury i renty wyniosą 140,3 mld zł, podczas gdy w 2008 r. było to 122,3 mld zł. Będą więc one o 18 mld zł wyższe, niż w ubiegłym roku. Tymczasem przyrost składek wyniesie ok. 6,1 mld zł, czyli jedną trzecią przyrostu wydatków.Wyjaśniła, że

Od 1 października zmiany przepisów o KRUS

rolnik opłaci składki na ubezpieczenie społeczne za cały kwartał, a następnie w trakcie kwartału przestanie podlegać ubezpieczeniu rolniczemu, powstała nadpłata zostanie mu zaliczona na poczet zaległych składek. W braku zaległości, rolnik będzie mógł złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej kwoty. Prawo do

Co warto wiedzieć sporządzając PIT-11?

, oprócz zaliczek na podatek, zobowiązany jest ująć również dane dotyczące przychodów i kosztów ich uzyskania, a także pobranych składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek zdrowotnych. Wskazane dane będą bowiem miały wpływ na ustalenie zobowiązania wobec fiskusa za dany rok podatkowy. Są one

Zatrudnienie i zwolnienie pracownika - obowiązki wobec ZUS

ubezpieczenia zdrowotnego tylko jedna z osób ubezpieczonych.Rozliczanie składek ubezpieczeniowychPracodawca co miesiąc sporządza za pracownika do ZUS dokumenty rozliczeniowe. W dokumentach tych oblicza składki na ubezpieczenia społeczneubezpieczenie zdrowotne od wszystkich wypłat w 

"Rz": Przedsiębiorcy płacą niższe składki za granicą

pracują, przodują Wielka Brytania, Litwa i Słowacja. Unijne prawo zezwala na pracę w jednym kraju członkowskim i jednoczesne prowadzenie działalności w innym. Można płacić składki w obcym państwie, ale nie wolno być fikcyjnie zatrudnionym.Jeśli sprawa zostanie ujawniona, przedsiębiorca musi uregulować

Sen. Augustyn: Grozi nam geriatryczne tsunami. Potrzebne reformy

?- Na 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego od pomocy społecznej. Od lat zasiłek nie jest waloryzowany. Dodatkowo emeryt lub rencista z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji ma z ZUS dodatek pielęgnacyjny - ok. 190 zł. Po 75. roku życia taki dodatek dostaje każdy emeryt i rencista niezależnie

"Gazeta Wyborcza": Wcale nie takie straszne te nasze podatki

Wyszło, że w Polsce to średnio 26 proc. pensji brutto. Na rękę dostajemy więc przeciętnie 74 proc. takiej pensji. Polska zajęła w rankingu PwC 9.-10. miejsce, minimalnie lepsze niż rok wcześniej. Na pierwsze miejsce w rankingu wskoczyła Estonia, która - tak zresztą jak Słowacja - zostawia w

Nie do sKRUSenia

dodatkowego zarobku rolnika do 1800zł. Cała składka na ubezpieczenie społeczne pana Jana z tych wszystkich dochodów jest wielokrotnie niższa niż płacona przez taksówkarza z miasta.Agnieszka Durlik-Khouri, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej, uważa, że to jawna niesprawiedliwość: -Projekt jest niekonstytucyjny

Projekt rządu: koniec z Funduszem Kościelnym. W zamian - podatek

celem jest usamodzielnienie Kościołów i innych związków wyznaniowych w płaceniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. 30 dni na ocenę projektu Minister Michał Boni poprosił Kościoły i związki wyznaniowe o zaopiniowanie w ciągu 30 dni projektu założeń nowelizacji o

PKPP: Powrót części składek z OFE do ZUS podważy zaufanie do systemu

zaniepokojona propozycją zmian systemu emerytalnego" i proponuje ich skonsultowanie z partnerami społecznymi na forum Trójstronnej Komisji. Pierwsze ich omówienie mogłoby się odbyć na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych TK, zaplanowanym na 9 listopada br.Środowa "Rzeczpospolita

ZUS i NFZ rozwieją Twoje wątpliwości!

zapytania może być wszystko, co jest związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). W przypadku ubezpieczeń społecznych płatnik może więc zapytać ZUS o wykładnię następujących przepisów:- ustawy o systemie

Zatrudnienie bezrobotnego z pomocą Funduszu

interwencyjnych. Wsparcie pracodawcy przejawia się w takim wypadku przez refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnione osoby.Nie każdy zakład pracy może jednak skorzystać z takiej formy zatrudnienia i związanej z tym pomocy

Rozliczenie składek i podatku: Pracownik na "dodatkowym" etacie

. Natomiast te, które różnią obie umowy o pracę, np. wymiar czasu pracy czy kod wykonywanego zawodu - nie są przez ZUS wymagane.Składki społeczneDla pracownika podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczneubezpieczenie zdrowotne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o pdof

ZUS i NFZ rozwieją Twoje wątpliwości!

upoważnione izby skarbowe.O co można pytać?Przedmiotem zapytania może być wszystko, co jest związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczneubezpieczenie zdrowotne (art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). W przypadku ubezpieczeń społecznych płatnik może więc

PO bierze się za reformę KRUS. A raczej próbuje

Roczne utrzymywanie KRUS kosztuje budżet 15 mld złotych. - Nie oznacza to jednak, że KRUS będzie działał na identycznych zasadach jak ZUS - mówi w wywiadzie dla "Polski" Michał Boni, szef doradców premiera Donalda Tuska i lada moment minister.Zmiany, które przygotowuje minister Boni mają

Zmiany w funduszach emerytalnych mogą uderzyć w giełdę

Gdyby te pomysły zostały zrealizowane, to ich wpływ na sytuację na warszawskiej giełdzie będzie, zdaniem gazety, zależał od tego, na ile skutecznie uda się zniechęcić fundusze do kupowania obligacji. Teraz fundusze mogą trzymać nie więcej niż 40 procent aktywów w akcjach notowanych na giełdzie

Przedsiębiorcy o dwóch latach rządów Tuska

finansów publicznych oraz istotnych zmian w prawie pracy.KPP zwróciła też uwagę na chaotyczną politykę w ochronie zdrowia. "Wprowadzony koszyk świadczeń został przygotowany w niezwykłym pośpiechu i nie wprowadził żadnej rewolucji, a jedynie usankcjonował stan obecny. Rządowi nie udało się także

PIT-y 2010: Jak liczyć podatek

. zł. 18 proc. od tej kwoty to 9 tys. zł. C. odejmuje od tego 556,02 zł i ma swój podatek - 8443,98 zł. Potem C. odlicza jeszcze od tego składkę na ubezpieczenie zdrowotne i ulgi odpisywane od podatku. W ten sposób dochodzi do podatku należnego (zaokrągla go do pełnych złotych). 1 proc. tego podatku

Prezydent Sarkozy przeznacza 1,65 mld euro na pomoc dla rolników

Zdaniem prezydenta, pakiet ten jest zgodny z unijnymi przepisami o pomocy państwa i subsydiowaniu kredytów. Chodzi przede wszystkim o to, by pomóc gospodarstwom do czasu, aż "wyprostuja się ceny towarów rolnych". Z pewnością chodzi także o to, by zdobyć poparcie wśród wiejsk

Wyznania przyszłych emerytów

Sejm przyjął rządowe zmiany w systemie emerytalnym: składka przekazywana z ZUS do OFE: spadnie z 7,3 do 2,3 proc. (od 2013 r. znów miałaby rosnąć, w 2017 r. osiągając 3,5 proc.). Pozostałą część ZUS wydawałby na wypłatę bieżących świadczeń oraz księgował na kontach osobistych (waloryzując zapisy o

Protest kobiet przeciw zaległym składom ZUS

Protestujące matki tłumaczyły, skąd wzięły się zaległości. Jak powiedziała IAR jedna z poszkodowanych Tatiana Gerd, jeszcze kilka lat temu ZUS uznał, że kobiety na etatach, które urodziły i były na urlopach wychowawczych, a jednocześnie prowadziły działalność gospodarczą, nie muszą już od tej formy

ZUS: Podwyżka składki rentowej poprawiłaby sytuację FUS

"FUS zawsze ma deficyt i nie jest to nic dziwnego, zaś różnicę między składkami na fundusz a jego wydatkami pokrywa budżet państwa albo kredyt bankowy" - wyjaśnił rzecznik."Gazeta Wyborcza" napisała w sobotę, że Platforma Obywatelska poważnie rozważa podwyżkę składek, które

Rzecznik ZUS: FUS zawsze ma deficyt i nie jest to nic dziwnego

"FUS zawsze ma deficyt i nie jest to nic dziwnego, zaś różnicę między składkami na fundusz a jego wydatkami pokrywa budżet państwa albo kredyt bankowy" - wyjaśnił rzecznik. "Gazeta Wyborcza" napisała w sobotę, że Platforma Obywatelska poważnie rozważa podwyżkę składek, które

Korzystniejsze rozliczanie PIT od dochodów z zagranicy

tłumacza przysięgłego) z zagranicznej szkoły czy uczelni, że dziecko właśnie do niej uczęszcza.Osoby uzyskujące dochody za granicą mogą odliczać w Polsce składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz zdrowotne, płacone przez nie do zagranicznych systemów ubezpieczeniowych. Potrącą je od swojego dochodu

Premia w podstawie wymiaru chorobówki - wyrok TK

pracownikowi - w okresie przyjętym do jej ustalenia - składników wynagrodzenia, od których pracownik ten uiścił składkę na ubezpieczenie chorobowe, a które nie są mu wypłacane w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby albo zasiłku chorobowego, jest

MF: Większość ubezpieczonych wybierze przekazywanie składki do ZUS, a nie OFE

Warszawa, 16.04.2014 (ISBnews) - Większość ubezpieczonych zdecyduje się na przekazywanie całej składki emerytalnej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), zamiast przesyłać jej część do otwartego funduszu emerytalnego (OFE), przewiduje Ministerstwo Finansów. Resort podkreśla, że wpłynęłoby to

ZUS do Platformy: składkę trzeba obniżyć wszystkim

na podwyżki dla nauczycieli, pielęgniarek i zmniejszenie deficytu budżetowego. Obniżka składki według PO objęłaby zatem już nie 9 mln Polaków, lecz tylko młodych ludzi zaczynających pracę, bo to oni są najbardziej zagrożeni bezrobociem, oraz osób pracujących za najniższe wynagrodzenie - 1126 zł

Resort pracy chce objąć składkami emerytalnymi członków rad nadzorczych

publicznych, przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przewiduje, że członkowie rad nadzorczych mają być objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Obowiązek ten będzie istniał bez względu na to, czy członek rady nadzorczej posiada inny tytuł do ubezpieczeń, i bez

"Puls Biznesu": ZUS straszy bałaganem w składkach

szefa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Zbigniew Derdziuk uważa, że zaproponowany przez MPiPS nowy mechanizm określania podstawy wyliczania składek przerzuca na firmy (płatników) odpowiedzialność za błędy, niedopatrzenia, a nawet oszustwa osób pracujących na umowy-zlecenia. Może to doprowadzić do

ZUS skutecznie zlikwidował pracę chałupniczą

Ten spadek to efekt działań ZUS. Jeszcze do 2009 roku chałupnicy mogli opłacać składki na ubezpieczenia społeczne nawet od kwoty 60 zł. W 2009 roku urzędnicy zmienili stanowisko w sprawie składek.Pod lupę wzięli te przypadki, w których miał miejsce zbieg tytułów do ubezpieczenia społecznego

Wielka abolicja w ZUS już 15 stycznia. Możesz umorzyć zaległe składki

. W sumie może chodzić o nawet 400 tys. przedsiębiorców.Jakie składki obejmie abolicja? Chodzi między innymi o ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenia społeczne, odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających

"Puls Biznesu": ZUS straszy bałaganem w składkach

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Zbigniew Derdziuk uważa, że zaproponowany przez MPiPS nowy mechanizm określania podstawy wyliczania składek przerzuca na firmy odpowiedzialność za błędy, niedopatrzenia, a nawet oszustwa osób pracujących na umowy-zlecenia. Może to doprowadzić do eskalacji sporów między nimi

"Puls Biznesu": ZUS chce oskładkować wszystkie zlecenia

się nie przeprowadza reform finansów publicznych, dąży się do opodatkowania i oskładkowania wszystkiego, co możliwe - komentuje Wojciech Nagel, ekspert Business Centre Club ds. ubezpieczeń społecznych.- Zamiast obciążać składkami wszystkie umowy-zlecenia i przysparzać ZUS większych dochodów, rząd

"Puls Biznesu": ZUS chce ozusować wszystkie zlecenia

opodatkowania i oskładkowania wszystkiego, co możliwe" - komentuje Wojciech Nagel, ekspert Business Centre Club (BCC) ds. ubezpieczeń społecznych. "Zamiast obciążać składkami wszystkie umowy-zlecenia i przysparzać ZUS większych dochodów, rząd powinien stworzyć jasne prawo, które nie spowoduje

Dziura, w którą wpadają dobrowolnie ubezpieczeni

Wystarczy dodać przepis, że nie tylko w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, ale także gdy chodzi o dobrowolnie ubezpieczonych. Narodowy Fundusz Zdrowia - adresat składki zdrowotnej, powinien być informowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - poborcę składek o tym, że czyjaś umowa

Jest projekt ustawy o składkach zdrowotnych rolników. 1 zł od hektara

"Zgodnie z projektem ustawy składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosić 1 zł miesięcznie za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolnika" - napisano w środę w komunikacie

Sejm za umorzeniem przedsiębiorcom zaległych składek na ZUS

Ustawa zaproponowana przez klub PO daje możliwość umorzenia zaległych składek na własne ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność, które od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo

Czy są ograniczenia co do ilości kontroli przez ZUS?

wniosków. W przypadku płatników zobowiązanych do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (wyjątek: płatnik opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenie) kontrole są przeprowadzane z częstotliwością umożliwiającą dochodzenie należności z tytułu wypłaconych świadczeń. Warto zapamiętać, że po

Umowa o dzieło jest inna. Ale walczmy z patologiami

, ponieważ trudno jest wyczerpać wszystkie przypadki, które mogą występować w rzeczywistości. Obciążenie umów o dzieło składkami na ubezpieczenia społeczne spowoduje, że wzrośnie ich koszt. Oznacza to wyższe ceny dla zamawiających i niższe dochody netto dla wykonawców.

TK: ZUS mógł umorzyć składki kobietom na wychowawczym

Pytanie prawne w tej sprawie skierował do Trybunału Sąd Okręgowy w Krakowie. Problem dotyczy kobiet przebywających na urlopach wychowawczych i jednocześnie prowadzących działalność gospodarczą, które przed 2009 r. nie opłaciły składek na ubezpieczenia społeczne. Wcześniej przepisy ustawy o systemie

ZUS: łatwiej o emeryturę i rentę dla pracujących w Polsce i na Ukrainie

Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Ukrainą dotyczy osób, które miały opłacane składki na ubezpieczenia społeczne w obu tych krajach, w tym zwłaszcza były zatrudnione lub prowadziły działalność na własny rachunek w jednym z tych państw. Obejmuje też członków rodziny ubiegających się o

Prezydent podpisał ustawę o umorzeniu zaległych składek przedsiębiorcom

Ustawa została uchwalona przez Sejm w listopadzie br. Nowe przepisy umożliwiają umorzenia zaległych składek na własne ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność, które od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r

Umowy będą coraz bardziej oskładkowane. Rząd szykuje zmiany

, pracując. Płacąc wyższe składki, zgromadzimy większy kapitał na emeryturę . W ocenie szefa OPZZ Jana Guza "wówczas nie będzie braków w systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, a jako społeczeństwo nie będziemy dopłacali ze swoich podatków do tych systemów, finansując w sposób pośredni

Umorzenie niezapłaconych przez przedsiębiorców składek ZUS

uzyskać umorzenie niezapłaconych składek, przedsiębiorca nie może w dniu wydania decyzji w tej sprawie zalegać z zapłatą niepodlegających umorzeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych

Urząd Ubezpieczeń Zdrowotnych i dodatkowa składka w 2014 r.?

dodatkowych ubezpieczeń budzi kontrowersje, bo zdaniem niektórych podzieliłby pacjentów na lepszych i gorszych. Branża ubezpieczeniowa przekonuje, że to odciążyłoby publiczny system i w efekcie skróciło kolejki.Jednak jak wynika z Diagnozy Społecznej 72 proc. gospodarstw domowych w Polsce, na pytanie o

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne? Później. Teraz to dyskusja o 'fobiach'

system ten będzie oparty na zasadzie solidaryzmu społecznego. - Przepisy dotyczące ubezpieczeń muszą gwarantować, że osoby, które ich nie wykupią, nie będą miały ograniczonego dostępu do świadczeń zdrowotnych - podkreślał. Na początku stycznia premier mówił, że "idea dodatkowych ubezpieczeń budzi

Kierowca MPK zmarł w autobusie. ZUS: To nie wypadek, odszkodowania nie będzie

, rzeczniczka częstochowskiego oddziału ZUS-u. I przytacza przepisy, na postawie których MPK powinien płacić podwyższoną składkę. - Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe Zakład ustala na podstawie art. 32 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych tym

NFZ chce od Ministerstwa Zdrowia dodatkowych pieniędzy na leczenie nieubezpieczonych

rodzice, choć regularnie opłacają składki, to nie zgłosili potomstwa do ubezpieczenia u swego pracodawcy, który wysyła pieniądze i sprawozdania do ZUS.To jest właśnie sedno sporu: NFZ chce dodatkowych pieniędzy za wszystkich, którzy w eWUŚ "wyświetlają się" na czerwono, a Ministerstwo Zdrowia

W Portugalii dług wobec tamtejszego ZUS będzie karany więzieniem

jako defraudacja środków publicznych. Autorzy nowelizacji wskazują, że zaostrzenie prawa pozwoli przeciwdziałać coraz częstszym w Portugalii przypadkom unikania przez przedsiębiorców uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla swoich pracowników.Zmiana przepisów wzbudza najwięcej

Resort zdrowia: składka zdrowotna do firm ubezpieczeniowych

ubezpieczenia zdrowotne.Z badania "Diagnoza Społeczna 2013" wynika, że na leczenie u specjalistów wydamy w tym roku 12,5 mld zł. To ponad dwa razy więcej, niż wy- da NFZ.Będzie jeszcze gorzej, bo system ochrony zdrowia trzeszczy z tego samego powodu, z jakiego mamy problemy z systemem emerytalnym

Senat: Koniec z podwójnymi karami za niepłacenie składek ZUS

przepisy o półtora roku - na koniec maja 2012 r. Zmiana kodeksu karnego i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych została przygotowana w Senacie.Zgodnie z dotychczasowymi uregulowaniami ustawy w razie nieopłacania za pracowników składek lub płacenia ich w zaniżonej wysokości ZUS może wymierzyć pracodawcy

Informacje przekazywane płatnikowi przez ubezpieczonego

braku prawa do emerytury lub renty. Wzór takiego oświadczenia można znaleźć w poradniku ZUS pt.: "Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczneubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych...", opublikowanym na stronie internetowej www.zus.pl

Zlecenia publiczne tylko dla uczciwych pracodawców?

. stawki VAT bądź składki ubezpieczeń społecznych" - wyjaśnił Kowalski. Czytaj komentarz Artura Kiełbasińskiego: ZUS od zleceń. Diabeł tkwi w szczegółach

Do kiedy należy opłacać ZUS-owskie składki?

miesiąca – osoby fi zyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie, - do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy, - do 15. dnia następnego miesiąca – płatnicy opłacający składki na ubezpieczenie zdrowotne, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń

Strajk 40 tys. robotników fabryk pracujących m.in. dla Nike i Adidasa

Strajk paraliżuje od początku tygodnia pracę w siedmiu z dziesięciu fabryk Yu Yuan w Dongguan w prowincji Guangdong. Strajkujący protestują przeciwko zaniżeniu przez właścicieli składek płaconych przez nich na poczet emerytur, ubezpieczeń zdrowotnych, składki mieszkaniowej i składki na

Nie będzie firmy na próbę. Sejm odrzucił projekt Ruchu Palikota

Jakie zmiany zakładała nowela ustawy? Osoba zakładająca firmę przez 90 dni nie musiałaby płacić podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo, jeśli nowy przedsiębiorca nie miałby ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, przez trzy miesiące płaciłby za niego urząd pracy

Rostowski: Będzie można przechodzić między ZUS a OFE w 'okienkach'

tygodniu lub przyszłym". Wcześniej zapowiadał, że nastąpi to w październiku. Rząd poddał już konsultacjom społecznym raport "Przegląd funkcjonowania systemu emertytalnego". Ostatecznie na początku września rząd zaproponował przeniesienie z OFE do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS

Od dziś do końca lipca masz wybór: OFE i ZUS albo tylko ZUS

Rząd postawił nas przed wyborem: dalsze oszczędzanie w OFE czy przekazywanie całej naszej przyszłej składki do ZUS. Czas na podjęcie decyzji mamy od dziś do końca lipca. Jeśli w tym terminie nie wyślemy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych specjalnego oświadczenia, automatycznie trafimy do ZUS

"Gazeta Wyborcza": PIT 2012 - ile oddaliśmy fiskusowi?

Ten wzrost wynika z tego, że mimo kryzysu nasz łączny dochód urósł w porównaniu z 2011 r. Ponad 24 mln podatników wypracowało w sumie przeszło 674 mld zł, czyli o blisko 21 mld zł więcej niż rok wcześniej - wylicza "GW". W 2012 r. wyższy był też dochód i podatek po odliczeniu składek na

Zmieniasz etat na firmę? Zapomnij o ciąży albo licz się z groszowym zasiłkiem

czytelniczka zarabiała 5,5-6 tys. zł miesięcznie i od tej kwoty odprowadzała składki do ZUS. Wszystko zgodnie z prawem - z etatu płaciła składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Ze zlecenia i własnej firmy - na zdrowotne. Wszystko było w porządku do wiosny tego roku. - Byłam w zagrożonej ciąży i lekarz

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczneubezpieczenia, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, w tym osobom w podeszłym wieku (emerytura), niezdolnym do pracy (renta), ofiarom wypadków oraz chorób. Wypłaty z tych ubezpieczeń mogą mieć charakter krótkoterminowy, długoterminowy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (w skrócie KRUS) - instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenie społeczne rolników, uregulowane ustawą z 20 grudnia 1990 (tekst jednolity: ). Typy ubezpieczeń rolnikówW ubezpieczeniu społecznym rolników funkcjonują na odrębnych zasadach

Numer ubezpieczenia społecznego w Stanach Zjednoczonych

Numer ubezpieczenia społecznego (ang. Social Security number, skrót SSN) – w Stanach Zjednoczonych dziewięciocyfrowa liczba przypisywana: obywatelom tego kraju, cudzoziemcom, którzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie się (pobyt stały) – „zieloną kartę”, cudzoziemcom

Emerytura

. Dwie dominujące metody ich finansowania to: System redystrybutywny (repartycyjny, pay-as-you-go, PAYG) – składki pracownika trafiają do wspólnej puli, z której wypłacane są na bieżące świadczenia dla osób, którym one przysługują w danym momencie. Po przejściu na emeryturę świadczenia są wypłacane

Indywidualne konto emerytalne

Indywidualne konto emerytalne (IKE) - dobrowolna forma polskiego ubezpieczenia społecznego stanowiąca tzw. trzeci filar emerytalny. Indywidualne konta emerytalneUstawa o IKE umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę. Posiadacz konta IKE może wybrać konkretny sposób oszczędzania

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - składki na ubezpieczenia społeczne