sekularyzacja

Katarzyna Szymielewicz, fundacja Panoptykon

Terrorysty z profilu nie poznasz

Terrorysty z profilu nie poznasz

Próba wyczytania zamiarów terrorystycznych z profilu osoby podróżującej przypomina wróżenie z fusów. Co roku przybywa osób, które przekraczając granice, doświadczają dyskryminacji ze względu na pochodzenie lub wyznanie

Niemcy: 100 - 200 euro na prezenty

Boże Narodzenie jest w Niemczech przede wszystkim świętem rodzinnym. Coraz mniejsze znaczenie ma natomiast jego aspekt religijny. Z badań wynika, że co dziesiąty Niemiec nie wie, dlaczego obchodzimy Boże Narodzenie.

Zakon krzyżacki walczy o odzyskanie swoich dawnych włości w Jesenikach

Krzyżacy rozpoczęli batalię, tym razem prawną, o odzyskanie posiadłości w Sudetach. Muszą udowodnić, że nie kolaborowali z hitlerowcami, z czym może być problem. Ale gra idzie o majątek, który rokrocznie przynosiłby zakonowi kolosalne pieniądze

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Sekularyzacja

Sekularyzacja (inaczej: zeświecczenie) – zespół działań zmierzający do znacznego ograniczenia lub wręcz całkowitego wyeliminowania roli religii w społeczeństwie. Termin pochodzi od łacińskiego saecularis (świecki); do języka polskiego przeszedł z francuskiego sécularisationSłownik wyrazów

Karel Dobbelaere

Sociology of Religion) Sekularyzacja: trzy poziomy analizySekularyzacja: trzy poziomy analizy to tytuł jednej z książek Dobbelaere'a. Autor przedstawia w niej trzypoziomową analizę procesu sekularyzacji. Pierwszym poziomem wyróżnionym przez autora jest sekularyzacja społeczna. W tym przypadku mamy

Eric Lionel Mascall

publikacje wydane w języku polskim Ten który jest, 1958; Istnienie i analogia, 1961; Chrześcijańska koncepcja człowieka, 1962; Teologia chrześcijańska a nauki przyrodnicze, 1964; Sekularyzacja chrześcijaństwa, 1970; Teologia a przyszłość, 1979; Otwartość bytu, 1988;

Sławomir Fundowicz

. "Sekularyzacja dóbr kościelnych po powstaniu styczniowym na przykładzie Diecezji Sandomierskiej (1988), "System egzekucji administracyjnej" (z J. Niczyporukiem, 2004), "Decentralizacja administracji publicznej w Polsce" (2005)

Samir Kassir

się z historii współczesnej i został wykładowcą na Uniwersytecie Św. Józefa w Bejrucie. Jako publicysta współpracował z An-Nahar, Al-Hajat oraz francuskojęzycznymi L'Orient-Le Jour i Le Monde diplomatique. Krytykował okupację syryjską, opowiadał się natomiast za demokratyzacją i sekularyzacja życia politycznego

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

sekularyzacja

Sekularyzacja - zmniejszenie roli religii dla społeczeństwa. Termin pochodzi od łacińskiego saecularis (świecki); do języka polskiego przeszedł z francuskiego sécularisation. Termin ten ma także znaczenie historyczne, oznaczające przejęcie majątku, urzędów lub innych sfer życia publicznego spod władzy lub kontroli władzy kościelnej na rzecz władz świeckich. Używa się także terminu kasata, np.

więcej o sekularyzacja na pl.wikipedia.org