seco warwick

Seco/Warwick nadal uważa, że cel 1 mld zł przychodów w 2019 r. jest realny

Warszawa, 08.04.2015 (ISBnews) - Seco/Warwick nadal uważa cel 1 mld zł przychodów w 2019 r. za realny, choć trudniejszy niż w momencie zadeklarowania ze względu na sytuację makroekonomiczną i polityczną, poinformował agencję ISBnews prezes Paweł Wyrzykowski. "Podtrzymujemy cele

Akcjonariusz Seco/Warwick proponuje buy-back przez wezwanie lub ofertę skupu

Warszawa, 27.10.2014 (ISBnews) - Akcjonariusz Seco/Warwick - SW Poland Holding B.V. zgłosił projekt uchwały na walne zgromadzenie, zwołane na 30 października, przewidujący skup przez spółkę do 1,5 mln akcji własnych po cenie od 10 do 27,5 zł za akcję w drodze wezwania lub oferty skupu akcji

Zysk netto Seco/Warwick spadł r/r do 0,13 mln zł w III kw. 2014 r.

Warszawa, 15.11.2014 (ISBnews) - Seco/Warwick odnotowało 0,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 5,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,95 mln zł wobec 4,75 mln zł

Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali o skupie do 1,5 mln akcji własnych

Warszawa, 30.10.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeprowadzeniu skupu do 1,5 mln akcji własnych, stanowiących 13,97% kapitału po cenie od 10 zł do 27,50 zł. Według uchwały, spółka utworzy na ten kapitał rezerwowy w kwocie 41,75 mln

Strata netto Seco/Warwick zwiększyła się r/r do 5,75 mln zł w IV kw. 2014 r.

Warszawa, 03.03.2015 (ISBnews) - Seco/Warwick odnotowało 5,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 3,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,28 mln zł wobec 9,02 mln zł straty

Zysk netto Seco/Warwick spadł r/r do 5,71 mln zł w I poł. 2014 r.

Warszawa, 01.09.2014 (ISBnews) - Seco/Warwick odnotował 5,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I połowie 2014 r. wobec 13,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,69 mln zł wobec 21,09 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody

Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydują 30 maja o 0,75 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 30.04.2014 (ISBnews) - Walne zgromadzenie Seco/Warwick, na którym akcjonariusze zdecydują o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję, zostało zwołane na 30 maja, podała spółka. Proponowanym dniem dywidendy ma być 16 czerwca, a dniem wypłaty dywidendy - 1 lipca 2014 roku, podano w

Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali o wypłacie 0,75 zł na akcję dywidendy

Warszawa, 30.05.2014 (ISBnews) – Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali o przeznaczeniu części zysku netto za rok 2013 w kwocie 8,05 mln zł, czyli 0,75 zł na akcję, na wypłatę dywidendy, podała spółka. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ustaliło dzień dywidendy na 16 czerwca

Seco/Warwick rekomenduje 0,75 zł dywidendy na akcję za 2013 r.

Warszawa, 29.04.2014 (ISBnews) - Zarząd Seco/Warwick zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 8,05 mln zł na dywidendę za 2013 r., co da wypłatę w wysokości 0,75 zł na akcje, podała spółka. Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu. "Zarząd rekomenduje zysk netto za rok

Seco/Warwick oczekuje 1 mld zł przychodów w 2019 r. zamiast w 2016 r.

Warszawa, 30.04.2014 (ISBnews) - Seco/Warwick zmodyfikował cel strategiczny w zakresie oczekiwanego poziomu sprzedaży grupy - obecnie spodziewa się osiągnięcia 1 mld zł sprzedaży w 2019 r. wobec dotychczas oczekiwanego 2016 r., podała spółka. "Według przewidywań zarządu zawartych w

Zysk netto Seco/Warwick zmniejszył się r/r do 4,22 mln zł w I kw. 2014 r.

Warszawa, 13.05.2014 (ISBnews) - Seco/Warwick odnotował 4,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2014 r. wobec 5,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 7,50 mln zł wobec 9,18 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze

Seco/Warwick został formalnie właścicielem 100% akcji Retech Systems LCC

Warszawa, 10.12.2010 (ISB) - Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego producenta specjalistycznych pieców do obróbki metali Seco/Warwick, związane z przejęciem przez spółkę 50% udziałów Retech System LLC, poinformowała spółka w piątek. Tym samym dopełniony

Spółka zależna Seco/ Warwick zamówiła urządzenie do produkcji w Kazachstanie

Warszawa, 29.12.2010 (ISB) - Retech System LLC, amerykańska spółka zależna Seco/Warwick, podpisała umowę o wartości ok. 65,4 mln zł (21,56 mln USD) na wykonanie i dostarczenie urządzenia do produkcji wielkogabarytowych półfabrykatów hutniczych z tytanu, w ramach największej tego rodzaju inwestycji

Spółka zależna Seco/Warwick ma 3 umowy o łącznej wartości 19,7 mln zł

Warszawa, 04.07.2011 (ISB) - Seco Warwick ThermAl SA, spółka z grupy Seco/Warwick, podpisała trzy kontrakty na dostawę linii technologicznych dla spółki z Ukrainy, podała spółka w komunuikacie. Łączna wartość umów wynosi 5 mln euro czyli ok. 19,7 mln zł. "Nowe umowy dotyczą wykonania i

Spółki z grupy Seco/Warwick mają nowe umowy o łącznej wartości 34,7 mln zł

Warszawa, 14.02.2011 (ISB) - Spółki z grupy Seco/Warwick - Seco Warwick SA oraz Seco/Warwick Corporation podpisały na przełomie 2010 i 2011 roku nowe kontrakty o łącznej wartości ponad 19,2 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie. Natomiast indyjska Seco/Warwick Allied podpisała w tym czasie

Seco/Warwick ma backlog wart 248,5 mln zł, liczy na znaczącą poprawę wyników

Warszawa, 01.09.2011 (ISB) - Spółka Seco/Warwick, producent specjalistycznych pieców do obróbki metali, miała na koniec czerwca portfel zamówień (backlog) w wysokości ok. 248,5 mln zł, co powinno przełożyć się na znakomite wyniki w 2011 roku, poinformowali przedstawiciele spółki. Według nich

ZWZ Seco/Warwick zatwierdziło wypłatę 0,10 zł dywidendy na akcję za 2010 rok

Warszawa, 27.05.2011 (ISB) - Akcjonariusze Seco/ Warwick, producenta specjalistycznych pieców do obróbki metali, zdecydowali o przeznaczeniu 1,05 mln zł z zysku za 2010 rok, wynoszącego 8,27 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, podała spółka w komunikacie po zwyczajnym

Seco/Warwick ma 213 mln zł w backlogu, liczy na rekordowe wyniki w 2011 r.

Warszawa, 16.05.2011 (ISB) - Spółka Seco/Warwick miała na koniec marca portfel zamówień (backlog) w wysokości ok. 213 mln zł, z czego do realizacji w 2011 roku przypada 80-90%, poinformowali przedstawiciele spółki. Według nich, tak wysoki portfel zamówień przełoży się na rekordowe wyniki w 2011

Seco/Warwick zapowiada rekordowy wzrost sprzedaży i rentowności w 2011 roku

Warszawa, 29.04.2011 (ISB) - Producent specjalistycznych pieców do obróbki metali Seco/Warwick liczy na rekordowy wzrost sprzedaży i rentowności spółek grupy kapitałowej w tym roku, zapowiedział prezes spółki Leszek Przybysz. "Jestem przekonany, że dzięki rozpoczętym projektom strategicznym

RN Seco/ Warwick poparła propozycję wypłaty 0,10 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 29.04.2011 (ISB) - Rada nadzorcza spółki Seco/ Warwick, producenta specjalistycznych pieców do obróbki metali, pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu o przeznaczeniu 1,05 mln zł z zysku za 2010 rok, wynoszącego 8,27 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,10 zł na akcję

Seco/Warwick liczy na poprawę wyników w 2011 r., planuje akwizycję w Brazylii

Warszawa, 01.03.2011 (ISB) – Przychody producenta specjalistycznych pieców do obróbki metali Seco/Warwick w 2010 roku wzrosły o 56% r/r do poziomu 191,82 mln zł, a zysk netto wyniósł 18,2 mln zł wobec straty przed rokiem, poinformowała spółka. W ocenie spółki backlog sięgający 233,4 mln zł

Seco/ Warwick miało 1,09 mln zł zysku netto w I poł. 2011 r.

Warszawa, 01.09.2011 (ISB) - Spółka Seco/ Warwick, producent specjalistycznych pieców do obróbki metali, miała 1,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2011 roku wobec 3,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk

Seco/ Warwick miało 15,51 mln zł zysku netto w 2010, wobec straty przed rokiem

Warszawa, 29.04.2011 (ISB) - Spółka Seco/ Warwick, producent specjalistycznych pieców do obróbki metali, miała 15,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2010 roku wobec 0,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny na poziomie grupy

Seco/Warwick przejmie pozostałe 50% Retech Systems za 12,5 mln USD

Warszawa, 14.09.2010 (ISB) – Seco/Warwick przejmie pozostałe 50% udziałów w amerykańskiej firmie Retech za 12,5 mln USD (38,4 mln zł), poinformowała spółka w komunikacie. Kwotę 10 mln USD spółka zapłaci swoimi akcjami poprzez nową emisję skierowaną do sprzedającego pakiet Retech. “Seco

Seco/Warwick miało 3,19 mln zł straty w I poł. 2010, wobec zysku przed rokiem

Warszawa, 01.09.2010 (ISB) - Producent specjalistycznych pieców do obróbki metali, spółka Seco/Warwick miała 3,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2010 roku wobec 1,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata

Seco/ Warwick miało 3,81 mln zł zysku netto w III kw. 2010 r.

Warszawa, 15.11.2010 (ISB) - Producent specjalistycznych pieców do obróbki metali Seco/Warwick miał 3,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 3,00 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny na

Seco/Warwick liczy na kilkumilionowy zysk w br., w 2011 r. możliwe 2 akwizycje

Warszawa, 15.11.2010 (ISB) - Producent specjalistycznych pieców do obróbki metali Seco/Warwick odrobił w III kw. 2010 r. straty netto z pierwszej połowy roku i po trzech kwartałach zanotował minimalny zysk netto, poinformował w poniedziałek prezes spółki Leszek Przybysz. W jego ocenie, spółka

Seco/Warwick liczy na spory zysk w całym roku mimo straty w I poł. 2010 r.

Warszawa, 01.09.2010 (ISB) - Producent specjalistycznych pieców do obróbki metali Seco/Warwick odrobił w II kw. 2010 r. część 4,4-mln zł straty netto z I kw. i nadal liczy na osiągnięcie wysokiego zysku netto w całym 2010 r., poinformował w środę prezes spółki Leszek Przybysz. W jego ocenie pomóc

Seco/Warwick miało 18,13 mln zł zysku netto w IV kw. 2010 r.

Warszawa, 01.03.2011 (ISB) - Producent specjalistycznych pieców do obróbki metali Seco/Warwick miał 18,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2010 roku wobec 1,20 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny na

Seco/Warwick miało 0,51 mln zł straty netto w I kw. 2011 r., spadek o 88,3% r/r

Warszawa, 16.05.2011 (ISB) - Spółka Seco/Warwick miała 0,51 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2011 roku wobec 4,38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 0,35 mln zł wobec 8,40 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

etapu inwestycji City Park, w którym powstanie 115 lokali - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. - Seco/Warwick zwiększył odpis aktualizujący wartość inwestycji w spółkę zależną w Brazylii do 16,5 mln zł z 7 mln zł. Zdecydował także o dokonaniu odpisu wartości inwestycji w spółkę indyjską w

Przegląd prasy

podwyższył wycenę PKN Orlen do 65,7 zł, nadal rekomenduje 'kupuj' --Komputronik uzyskał dostęp do sieci dostawców Expert Group w 24 krajach --Seco/Warwick nadal uważa, że cel 1 mld zł przychodów w 2019 r. jest realny --Seco/Warwick chce poprawić przychody i zyski w tym roku --Wartość aktywów Altus TFI

Łódź. Naukowcy z PŁ produkują grafen o większej wytrzymałości

, chropowatych podłożach. W tym tkwi siła naszego pomysłu, że pracujemy na niezwykle doskonale płaskiej matrycy formującej" - dodał prof. Kula. Naukowcy z PŁ zaprojektowali i uruchomili piec do wytwarzania grafenu w skali przemysłowej. Wyprodukowała je firma Seco/Warwick, z którą łódzcy naukowcy realizują

Przegląd informacji ze spółek

. Komputronik podpisał umowę z Expert International GmbH dzięki, której uzyska dostęp do warunków handlowych wynegocjowanych przez Expert Group z poszczególnymi dostawcami na rynku elektroniki konsumenckiej, podała spółka. Expert Group operuje w 24 krajach na całym świecie. Seco/Warwick nadal uważa cel 1 mld

Przegląd informacji ze spółek

zł do kalkulacji kapitału Tier II, poinformował bank w komunikacie. Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeprowadzeniu skupu do 1,5 mln akcji własnych, stanowiących 13,97% kapitału po cenie od 10 zł do 27,50 zł. Według uchwały, spółka utworzy na ten

Kalendarium ISB

CZWARTEK, 1 września --09:00: Konferencja prasowa Zelmera nt. wyników --09:30: Seco/Warwick zaprezentuje wyniki spółki za I półrocze 2011   --10:00: Konferencja prasowa Gino Rossi nt. wyników po I półr.   --10:00: Konferencja ABC Data nt. wyników za I półrocze 2011r.   --10:00

Kalendarium ISB

: Konferencja prasowa JSW nt. wyników za I półrocze --09:30: Konferencja prasowa Arctic Paper nt. wyników za I półrocze --09:30: Konferencja prasowa Seco/Warwick nt. wyników za I półrocze --10:00: Konferencja prasowa Action nt. wyników za I półrocze --10:30: Konferencja prasowa Ergis-Eurofilms nt. wyników za I

Przegląd prasy

, szykowany przez resort rolnictwa ISBnews --Unibep ma umowę na zespół mieszkaniowy w Warszawie za 67,3 mln zł netto --Alior ma zgodę KNF na zaliczenie środków z emisji obligacji serii F do kapitałów --Indeks WIG20 spadł o 0,32% na zamknięciu w czwartek --Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali o skupie

Przegląd prasy

otworzył 100 tys. kont 360' od maja 2014 r. --Energa ma 67 mln zł kredytu z Nordyckiego Banku Inwestycyjnego na farmę wiatrową --ARR: Eksport drobiu wzrośnie o 14% r/r w 2014 r., wolniej - w 2015 r. --Akcjonariusz Seco/Warwick proponuje buy-back przez wezwanie lub ofertę skupu --ARR: Eksport wołowiny

Przegląd informacji ze spółek

). Walne zgromadzenie Seco/Warwick, na którym akcjonariusze zdecydują o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję, zostało zwołane na 30 maja, podała spółka.  Inpro sprzedała do tej pory 80% mieszkań z 516 w ramach inwestycji City Park w Gdańsku, podała spółka. Konsorcjum spółek Duha (lider) oraz ZUE

Przegląd informacji ze spółek

. NWZA spółki, w dniu 17 lutego, zadecyduje o resplicie akcji w stosunku 10:1. Spółki z grupy Seco/Warwick - Seco Warwick SA oraz Seco/Warwick Corporation podpisały na przełomie 2010 i 2011 roku nowe kontrakty o łącznej wartości ponad 19,2 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie. Natomiast indyjska

Przegląd prasy

o 12,2% r/r do 36,7 mln euro w I kwartale --Seco/Warwick dokonał odpisów wartości spółek zależnych o łącznie 18,6 mln zł --NWR wyprodukował 1,78 mln ton węgla w I kwartale --WIG20 rozpoczyna tydzień neutralnie, a w perspektywie seria danych gospodarczych --KNF: Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła

Kalendarium ISB

. wyników za I półrocze --09:30: Konferencja prasowa Seco/Warwick nt. wyników za I półrocze --10:00: Konferencja prasowa Action nt. wyników za I półrocze --10:30: Konferencja prasowa Ergis-Eurofilms nt. wyników za I półrocze --10:30: Konferencja prasowa Bogdanki nt. wyników za I półrocze 2011 r. --10:30

Kalendarium ISB

. wyników za I połowę roku   ŚRODA, 31 sierpnia --09:00: Konferencja prasowa JSW nt. wyników za I półrocze --09:30: Konferencja prasowa Arctic Paper nt. wyników za I półrocze --09:30: Konferencja prasowa Seco/Warwick nt. wyników za I półrocze --10:00: Konferencja prasowa Action nt. wyników za I

Przegląd prasy

PZ Cormay zwiększyła się r/r do 8,85 mln zł w IV kw. 2014 r. --Zysk netto CEZ spadł r/r do 20,91 mld CZK w IV kw. 2014 r. --Strata netto Seco/Warwick zwiększyła się r/r do 5,75 mln zł w IV kw. 2014 r. --Zysk netto Inter Cars spadł r/r do 35,48 mln zł w IV kw. 2014 r. --Strata netto Petrolinvestu

Przegląd prasy

/r z 2,7% w IV kw. Parkiet --Polscy producenci sprzętu transportowego, odzieży i wyrobów ze skóry są najbardziej narażeni na spadek popytu z Rosji i Ukrainy --Seco/Warwick liczy na poprawę wyników w perspektywie kolejnych kwartałów Dziennik Gazeta Prawna --Dostęp do internetu kosztuje w

Przegląd prasy

Przewozów regionalnych - dofinansowanie spółki nie ma więc sensu Puls Biznesu --Od dziś nadzór właścicielski nad sektorem węglowym sprawuje Ministerstwo Skarbu Państwa ISBnews --Seco/Warwick skupi ponad 1 mln akcji po cenie 25 zł za sztukę --Grupa Lotos: Odpisy zapasów na skons. wyniku operac

Przegląd informacji ze spółek

Seco/Warwick ogłosiło zamiar zakupu nie więcej niż 1.073.783 akcji własnych, stanowiących 9,999993% głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Cena za jedną akcję została ustalona na 25 zł. Grupa Lotos dokonała odpisów aktualizujących bilansową wartość zapasów, których wartość na poziomie

Kalendarium ISB

Cyfrowego Polsatu nt. wyników za I połowę roku --12:00: Briefing Grupy Boryszew nt. wyników w I połowie roku    CZWARTEK, 1 września --09:00: Konferencja prasowa Zelmera nt. Wyników --09:30: Seco/Warwick zaprezentuje wyniki spółki za I półrocze 2011 --10:00: Konferencja prasowa Gino Rossi nt

Przegląd informacji ze spółek

biznesowym i planuje zainwestować w nabycie tych portfeli kwotę do 30 mln zł oraz osiągnąć udział w rynku na poziomie przekraczającym 20%, podała spółka. Olympic Entertainment Group odnotowała 36,7 mln euro przychodów z hazardu w I kw. 2015 r., co oznacza wzrost o 12,2% r/r, podała spółka. Seco/Warwick

Kalendarium ISB

Catalyst --10:30: Konferencja prasowa Cyfrowego Polsatu nt. wyników --11:00: Konferencja prasowa Seco/Warwick nt. wyników grupy po I kw. 2011 r. --11:30: Konferencja prasowa AB nt. wyników --12:45: Konferencja prasowa Kruk nt. wyników --13:00: Konferencja prasowa Asseco Poland nt. wyników --13:45

Przegląd informacji ze spółek

20 MW w Myślinie w zachodniopomorskim, podał bank. Akcjonariusz Seco/Warwick - SW Poland Holding B.V. zgłosił projekt uchwały na walne zgromadzenie, zwołane na 30 października, przewidujący skup przez spółkę do 1,5 mln akcji własnych po cenie od 10 do 27,5 zł za akcję w drodze wezwania lub oferty

Kalendarium ISB

oraz ITS nt. projektu badawczego Krajowego Systemu Automatycznego Pobierania Opłat --11:00: Konferencja prasowa Pfleiderer Grajewo nt. wyników i perspektyw w 2011 --11:00: Konferencja Seco/Warwick nt. wyników po IV kw. --11:30: Konferencja prasowa Boryszewa nt. wyników po IV kw. --12:00: Prezentacja

Kalendarium ISB

: Konferencja spółek Autoguard oraz ITS nt. projektu badawczego Krajowego Systemu Automatycznego Pobierania Opłat --11:00: Konferencja prasowa Pfleiderer Grajewo nt. wyników i perspektyw w 2011  --11:00: Konferencja Seco/Warwick nt. wyników po IV kw. --11:30: Konferencja prasowa Boryszewa nt. wyników po IV

Kalendarium ISB

. wyników i perspektyw w 2011  --11:00: Konferencja Seco/Warwick nt. wyników po IV kw. --12:00: Spotkanie prasowe Telefonii Dialog nt. wyników po IV kw.   ŚRODA, 2 marca --09:30: Spotkanie prasowe EKO-Holding nt. wyników po IV kw. --09:30: Spotkanie prasowe Arctic Paper nt. wyników po IV kw. --12

Przegląd prasy

perspektywa obniżki stóp przeszkodzą w odreagowaniu spadku notowań złotego Gazeta Wyborcza --MF zaplanowało w projekcie budżetu państwa na 2015 r. 46,080 mld zł deficytu wg gazety ISBnews --Zysk netto Seco/Warwick spadł r/r do 5,71 mln zł w I poł. 2014 r. --Strata netto Czerwonej Torebki wzrosła r/r

Kalendarium ISB

: Konferencja prasowa MCI Management nt. wyników za I połowę roku   CZWARTEK, 1 września --09:00: Konferencja prasowa Zelmera nt. wyników --09:30: Seco/Warwick zaprezentuje wyniki spółki za I półrocze 2011 --10:00: Konferencja ABC Data nt. wyników za I półrocze 2011r. --11: 00: ZUE zaprezentuje wyniki za I

Kalendarium ISB

Opłat --11:00: Konferencja prasowa Pfleiderer Grajewo nt. wyników i perspektyw w 2011  --11:00: Konferencja Seco/Warwick nt. wyników po IV kw. --12:00: Spotkanie prasowe Telefonii Dialog nt. wyników po IV kw.   ŚRODA, 2 marca --09:30: Spotkanie prasowe Arctic Paper nt. wyników po IV kw.  

Kalendarium ISB

ŚRODA, 1 września --09:30: Konferencja prasowa Arctic Paper nt. wyników za I półrocze --10:00: Konferencja prasowa Multimedia Polska nt. wyników za I półrocze --10:00: Konferencja prasowa Action nt. wyników za I półrocze --11:00: Konferencja prasowa Seco/Warwick nt. wyników za I półrocze --11:00

Przegląd informacji ze spółek

deweloperska SGI Baltis rozpoczynatrzy nowe inwestycje mieszkaniowe w Szczecinie. Budowa pierwszego projektu ruszyła już w styczniu. Start kolejnych dwóch planowany jest na III kw. tego roku. Łączną wartość wszystkich inwestycji szacuje się na ok. 62 mln zł, podała spółka w komunikacie. Seco Warwick ThermAl SA

Przegląd prasy

zamknięciu w piątek --Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali o wypłacie 0,75 zł na akcję dywidendy --Akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy --Akcjonariusze Work Service zdecydują 27 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2013 r. --MF sfinansowało 86% potrzeb budżetu 2014, zacznie

Kalendarium ISB

: Debiut obligacji Ronsona na rynku Catalyst --10:30: Konferencja prasowa Cyfrowego Polsatu nt. wyników --11:00: Konferencja prasowa Seco/Warwick nt. wyników grupy po I kw. 2011 r. --11:30: Konferencja prasowa AB nt. wyników --12:45: Konferencja prasowa Kruk nt. wyników --13:00: Konferencja prasowa Asseco

Kalendarium ISB

: Konferencja prasowa MCI Management nt. wyników za I kw. --10:00: Konferencja prasowa PGF nt. wyników --10:00: Konferencja prasowa EM&F nt. wyników grupy po I kw. 2011 r. --10:30: Konferencja prasowa Cyfrowego Polsatu nt. wyników --11:00: Konferencja prasowa Seco/Warwick nt. wyników grupy po I kw. 2011 r. --11

Przegląd prasy

przeliczeniu na złote ok. 885 mld zł wg Euro-Tax ISBnews --Seco/Warwick rekomenduje 0,75 zł dywidendy na akcję za 2013 r. --Akcjonariusze Kruka zdecydują 28 maja o niewypłacaniu dywidendy i skupie akcji --LC Corp ma 50 mln zł kredytu z Getin Noble na finansowanie zakupu gruntów --WZ Astarty ma

Przegląd mediów

poziomach z Wielkanocy --BRE Bank podwoił zysk r/r w I kw. dzięki wyższym przychodom i niższym odpisom --Seco/Warwick zapowiada rekordowy wzrost sprzedaży i rentowności w 2011 roku --PKN Orlen planuje odwiert na szelfie łotewskim w I poł. 2012 --Wawel zarekomenduje wypłatę 10 zł dywidendy na akcję z zysku

Kalendarium ISB

Pobierania Opłat --11:00: Konferencja prasowa Pfleiderer Grajewo nt. wyników i perspektyw w 2011  --11:00: Konferencja Seco/Warwick nt. wyników po IV kw. --12:00: Spotkanie prasowe Telefonii Dialog nt. wyników po IV kw.   CZWARTEK, 3 marca --11:00: Prezentacja wyników finansowych Comarch za I-IV kw.

Przegląd informacji ze spółek

20,91 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 26,37 mld CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Seco/Warwick odnotowało 5,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw

Kalendarium ISB

finansowych oraz planów ŚRODA, 1 września --09:30: Konferencja prasowa Arctic Paper nt. wyników za I półrocze --10:00: Konferencja prasowa Multimedia Polska nt. wyników za I półrocze --10:00: Konferencja prasowa Action nt. wyników za I półrocze --11:00: Konferencja prasowa Seco/Warwick nt. wyników za I

Kalendarium ISB

:00: Konferencja prasowa Seco/Warwick nt. wyników za I półrocze --11:00: Konferencja prasowa BOŚ nt. oferty dla klientów detalicznych --14:00: Konferencja prasowa Emperia Holding nt. wyników finansowych w I półroczu   CZWARTEK, 2 września --10:00: Konferencja prasowa PGF nt. wyników za I poł

Przegląd informacji ze spółek

przeznaczeniu kwoty 50,36 mln zł, czyli 1,2 zł na akcję, z zysku za 2013 rok na wypłatę dywidendy, wynika z projektów uchwał na walen zwołane w dniu 26 czerwca. Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali o przeznaczeniu części zysku netto za rok 2013 w kwocie 8,05 mln zł, czyli 0,75 zł na akcję, na wypłatę

Przegląd mediów

wyniosły 2,15 mld zł na koniec czerwca -- Spółka zależna Seco/Warwick ma 3 umowy o łącznej wartości 19,7 mln zł -- SGI Baltis rozpoczyna trzy inwestycje w Szczecinie o wartości ok. 62 mln zł -- ViOil Holding oferuje w IPO nowe akcje o wart. max. ok. 366 mln zł netto -- RPP nie podniesie stóp w lipcu, czeka

Kalendarium ISB

. --10:00: Konferencja prasowa PGF nt. wyników --10:00: Konferencja prasowa EM&F nt. wyników grupy po I kw. 2011 r.--11:00: Konferencja prasowa Seco/Warwick nt. wyników grupy po I kw. 2011 r. --11:30: Konferencja prasowa AB nt. wyników --12:00: Konferencja prasowa Cyfrowego Polsatu nt. wyników --12:45

Kalendarium ISB

. wyników grupy po I kw. 2011 r. --11:00: Konferencja prasowa Seco/Warwick nt. wyników grupy po I kw. 2011 r. --11:30: Konferencja prasowa AB nt. wyników --13:00: Konferencja prasowa Asseco Poland nt. wyników   WTOREK, 17 maja --09:00: Konferencja prasowa Zelmer nt. wyników finansowych

Przegląd informacji ze spółek

Seco/Warwick odnotował 5,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I połowie 2014 r. wobec 13,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czerwona Torebka odnotowała 67,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie

Kalendarium ISB

finansowych --10:00: Konferencja prasowa PZU nt. wyników za III kw. oraz  zakończenia I etapu zwolnień grupowych --10:00: Konferencja prasowa ZA Puławy nt. wyników za I kw. r. obrot. 2010/11 --11:00: Konferencja prasowa Cyfrowego Polsatu nt. wyników za III kw. 2010 --11:00: Konferencja prasowa Seco

Kalendarium ISB

III kw. oraz zakończenia I etapu zwolnień grupowych --11:00: Konferencja prasowa Cyfrowego Polsatu nt. wyników za III kw. 2010 --11:00: Konferencja prasowa Seco/Warwick nt. wyników za III kw. 2010 --11:30: Konferencja prasowa MCI Management nt. wyników za III kw. 2010 --13:00: Konferencja prasowa

Przegląd mediów

czerwcu projektu Imaginarium III --Zarząd Emperii uznał propozycje Eurocash za 'rażąco niekorzystne' i je odrzucił --Cena emisyjna akcji Grupy ZUE została ustalona na 15 zł --Przychody grupy Gastel Żurawie w sierpniu wyniosły 8,849 mln zł --Seco/Warwick przejmie pozostałe 50% Retech Systems za 12,5 mln

Przegląd informacji ze spółek

zakładać podtrzymanie obecnej polityki dywidendowej. Równocześnie ACE poinformowało, że rada dyrektorów zatweirdziła program motywacyjny dla kierownictwa firmy. Retech System LLC, amerykańska spółka zależna Seco/Warwick, podpisała umowę o wartości ok. 65,4 mln zł (21,56 mln USD) na wykonanie i dostarczenie

Przegląd informacji ze spółek

zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego producenta specjalistycznych pieców do obróbki metali Seco/Warwick, związane z przejęciem przez spółkę 50% udziałów Retech System LLC, poinformowała spółka w piątek. Tym samym dopełniony został ostatni wymóg formalny transakcji i Seco/Warwick został 100-proc

Przegląd informacji ze spółek

. Seco/Warwick odnotował 4,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2014 r. wobec 5,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa Erbudu miała portfel zamówień o wartości ok. 1,54 mld zł na koniec I kw. br., tj. o 16,4% więcej w ujęciu rocznym, podała spółka. W negocjacjach

Przegląd informacji ze spółek

lokalnych central TPSA. Producent specjalistycznych pieców do obróbki metali Seco/Warwick liczy na rekordowy wzrost sprzedaży i rentowności spółek grupy kapitałowej w tym roku, zapowiedział prezes spółki Leszek Przybysz. PKN Orlen zakłada, że w pierwszej połowie 2012 przeprowadzi odwiert w segmencie

Przegląd mediów

z ankiety Reutersa to 11,50 zł --Grupa Kęty oczekuje lepsze przychody i zyski w II kw. niż w I kw. --Seco/Warwick podejmie decyzję ws. akwizycji w Brazylii w lipcu   Puls Biznesu --Polpharma chce w 3-4 tygodnie zakończyć negocjacje ws. przejęcia rosyjskiej firmy farmaceutycznej   ISB --Na

Przegląd informacji ze spółek

Rafała Karcza. Przychody producenta specjalistycznych pieców do obróbki metali Seco/Warwick w 2010 roku wzrosły o 56% r/r do poziomu 191,82 mln zł, a zysk netto wyniósł 18,2 mln zł wobec straty przed rokiem, poinformowała spółka. W ocenie spółki backlog sięgający 233,4 mln zł stanowi bardzo dobry

Przegląd mediów

akcji Banku BGŻ wzrósł o 4,17% w debiucie na GPW --Warimpex liczy na kolejne transakcje sprzedaży i poprawę na rynku hotelowym --Inwestorzy instytucjonalni kupili obligacje E-Star za 1,9 mld HUF --ZWZ Seco/Warwick zatwierdziło wypłatę 0,10 zł dywidendy na akcję za 2010 rok --ZWZ Stalprofilu zatwierdziło

Kalendarium ISB

; PONIEDZIAŁEK, 16 maja --10:00: Konferencja prasowa PGF nt. wyników --10:00: Konferencja prasowa EM&F nt. wyników grupy po I kw. 2011 r. --11:00: Konferencja prasowa Seco/Warwick nt. wyników grupy po I kw. 2011 r. --11:30: Konferencja prasowa AB nt. wyników --13:00: Konferencja prasowa Asseco Poland nt. wyników

Grafen zmieni twoje życie

zakładów w Tarnowie, Agencja Rozwoju Przemysłu, firma Seco/Warwick ze Świebodzina budująca duże piece do obróbki cieplnej metali, no i właśnie KGHM TFI. Mamy 2020 rok: wchodzę do domu czy samochodu i widzę grafen... - Wszędzie. Może mieć mnóstwo zastosowań, nawet po kilka w jednym urządzeniu. Np. z

Przegląd mediów

strategię rozwoju do końca I kw. 2011 --Spółki z grupy Seco/Warwick mają nowe umowy o łącznej wartości 34,7 mln zł --Quercus TFI miało 7,33 mln zł zysku netto w IV kw. 2010 r., wzrost o 1844,0% r/r --Złoty może lekko umocnić się w poniedziałek lub pozostać stabilny --Przychody Elstar Oils wzrosły do 68,5

Przegląd mediów

wzroście sprzedaży --Seco/Warwick liczy na poprawę wyników w 2011 r., planuje akwizycję w Brazylii --CEDC miało 92,89 mln USD straty netto w 2010 r., wobec zysku przed rokiem --KGHM rozważa split akcji, dual listing na giełdzie w Toronto --PGF spodziewa się 10-proc. wzrostu zysku netto r/r w 2011 r. --KE

Przegląd mediów

akcje Votum w transzy otwartej wyniosła ok. 70% --NTT System ma umowę ramową z MSWiA na dostawy sprzętu za max. 53,7 mln zł netto --PCC Intermodal chce pozyskać z emisji akcji ok. 100 mln zł --Seco/Warwick został formalnie właścicielem 100% akcji Retech Systems LCC --NG2 chce poprawić wyniki finansowe o

"Kreatywność to wrażliwe zwierzątko". Dlaczego nie mamy swojego Steve'a Jobsa? [WYWIAD]

połączeń budowlanych. Może to nie brzmi romantycznie, ale swego czasu dokonały rewolucji w przemyśle budowlanym. Jest Seco/Warwick, gdzie rozwinięto niezwykle zaawansowane technologie obróbki metali. Pracują dla Boeinga, robią elementy do rakiet odrzutowych. Widać, że nasze firmy potrafią wymyślić naprawdę

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowała spółka w komunikacie. Wielkość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez Grupę Kapitałową Gastel Żurawie w sierpniu 2010 roku wyniosła 8,849 mln zł wobec 8,56 mln zł w lipcu, poinformowała spółka w komunikacie. Seco/Warwick przejmie pozostałe 50% udziałów w amerykańskiej firmie Retech za 12,5

Przegląd mediów

10% marża EBITDA --Seco/Warwick ma backlog wart 248,5 mln zł, liczy na znaczącą poprawę wyników --Sygnity bliski pozyskania globalnego partnera i czterech akwizycji --DSS podtrzymały prognozy na cały 2011 rok po wynikach I półr. --Bomi zweryfikuje prognozy na lata 2011-2012 do końca października

Przegląd mediów

przed rokiem --Saldo wpłat i wypłat w TFI wyniosło 21,5 mln zł w kwietniu --Indykpol miał 1,85 mln zł straty netto w I kw. 2011 r., wobec zysku przed rokiem --Kruk liczy, że jego zysk wzrośnie dwucyfrowo w 2011 r. --Złoty umocnił się w poniedziałek, dzięki euro --Seco/Warwick ma 213 mln zł w backlogu

Przegląd prasy

Asseco Poland wzrósł r/r do 85,30 mln zł w III kw. 2014 r. --Zysk netto Ganta to 77,46 mln zł w III kw. 2014 r. wobec straty rok wcześniej --Strata netto PBG spadła r/r do 5,75 mln zł w III kw. 2014 r. --Zysk netto Seco/Warwick spadł r/r do 0,13 mln zł w III kw. 2014 r. --Zysk netto Action wzrósł r/r

Przegląd informacji ze spółek

alternatywnej, o łącznej wartości 1,9 mld HUF. Zapisy na obligacje dla inwestorów indywidualnych trwają do 3 czerwca, podała spółka w komunikacie. Akcjonariusze Seco/ Warwick, producenta specjalistycznych pieców do obróbki metali, zdecydowali o przeznaczeniu 1,05 mln zł z zysku za 2010 rok, wynoszącego 8,27 mln

Przegląd mediów

spłaciło 91,6 mln euro długu zagranicznego w październiku --MinFin: Deficyt budżetu wyniósł 41,82 mld zł po październiku, tj. 80,1% planu --Seco/Warwick liczy na kilkumilionowy zysk w br., w 2011 r. możliwe 2 akwizycje --Robyg szacuje, że sprzeda max. 550 mieszkań w 2010 roku --Oferta publiczna Milkiland

Przegląd informacji ze spółek

utrzymać dwucyfrowe tempo wzrostu zysku netto, ale powtórzenie dynamiki z I kw. raczej  nie jest możliwe w kolejnych kwartałach. Pod koniec tego lub na początku przyszłego roku Kruk planuje wejście na rynek węgierski, poinformowali przedstawiciele spółki. Spółka Seco/Warwick miała na koniec marca

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Strona 28 - Indeksy - Ludzie i firmy w krs - krs.wyborcza.biz

.A. PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE ENPOL Sp. z o.o. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG ?REMPOL" S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTU PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH SZTWIERTNIA SZTWIERTNIA sp.j. PRZEMYSŁOWE INSTALACJE GAZOWE ?APAG" Sp. z o.o. REMIX S.A. SCHMID POLSKA Sp. z o.o. SECO/WARWICK S

Indeksy - Ludzie i firmy w krs - krs.wyborcza.biz

. z o.o. SDV TRUCK PARTS LTD Sp. z o.o. ODDZIAŁ W POLSCE ?SECOTHERM PRODUCT" Sp. z o.o. ?W LIKWIDACJI" ?SECOTHERM" Sp. z o.o. SECO/WARWICK S.A. ?SECO/WARWICK" Sp. z o.o. SECO/WARWICK THERMAL S.A. ?SEKURAN" Sp. z o.o. ?SHIP AND INDUSTRY SERVICE? Sp. z o.o. W LIKWIDACJI SIENIAWA CIEPŁOWNIE Sp. z o