samodzielne publiczne

Marta Mikulska-Nawacka

Czy jednostka administracyjna może sama zrealizować roboty budowlane?

Czy jednostka administracyjna może sama zrealizować roboty budowlane?

W świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie ma przeszkód, aby własna jednostka administracyjna realizowała niektóre zadania samodzielnie, bez udziału wykonawców, robotę budowlaną.

Małe firmy bez zamówień. Zmieniać prawo czy mentalność

Brak wyraźnego dopuszczenia przez ustawę dzielenia zamówień publicznych powoduje, że mniejsze firmy muszą zadowalać się rolą podwykonawców, nie mając szansy na samodzielne wygranie przetargu. Interpelację w tej sprawie złożył poseł Łukasz Gibała (niezrzeszony).

Google Polska: usuwając wyniki wyszukiwania, bierzemy pod uwagę interes publiczny

Google bierze pod uwagę interes publiczny przy podejmowaniu decyzji o usunięciu wyników wyszukiwania - mówi Agata Wacławik-Wejman z Google Polska. Członkini Rady Google Lidia Kołucka-Żuk zwraca uwagę, że po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE Google musi samodzielnie rozstrzygać co jest informacją prywatną, a co publiczną.

Resort skarbu upublicznił ugodę z Eureko

wypłacić akcjonariuszom nie później niż 30 listopada zaliczkową dywidendę w wysokości 12,75 mld zł, z czego 12 mld zł będzie pochodzić z kapitału rezerwowego, a reszta z zysku wypracowanego przez ubezpieczyciela w I półroczu 2009 r. Przed pierwszą ofertą publiczną (IPO) PZU strony umowy będą zgodnie

O Mamma Mia! Czemu Włochy znalazły się nad finansową przepaścią?

O Mamma Mia! Czemu Włochy znalazły się nad finansową przepaścią?

trzeci najgorszy wynik w całej OECD). A że włoskie ''mammy'' słyną z opiekuńczości, nic dziwnego, że młodzi Włosi należą do najmniej samodzielnych ludzi na świecie. Z ubiegłorocznych badań przeprowadzonych na zlecenie rządu wynika, że aż 70 proc. młodych ludzi do 39. roku życia (czyli cóż...młodych jak

Niech PZU trafi pod strzechy

Niech PZU trafi pod strzechy

Główni akcjonariusze PZU - skarb państwa i holenderskie Eureko - fundują giełdzie jedną z największych w historii ofert publicznych. Koniunktura sprzyja, bo ceny akcji są na najwyższym poziomie od dna bessy w lutym 2009 r. Oferta PZU będzie z wielu powodów szczególna. PZU to symbol naszej

Giertych w TVP?

Wczoraj z zarządu odszedł Tomasz Rudomino. Po trzech miesiącach wraca do rady nadzorczej, skończyła się jego trzymiesięczna delegacja. Zarząd od dziś będzie się składał tylko z Piotra Farfała (z rekomendacji LPR), który pełni obowiązki prezesa TVP. Czy sam może zarządzać spółką? Zdania prawników są

Grexit w czerwcu albo wrześniu

Grexit w czerwcu albo wrześniu

PASOK i Nowa Demokracja, które przez kilkadziesiąt lat rządziły Grecją, pogubiły się. Lider socjalistów i dotychczasowy minister finansów Evangelos Venizelos stwierdził, że umowę z "trojką" w sprawie warunków, na jakich udzielona jest pomoc Grecji, należy renegocjować. Lider SYRIZ-y Aleksi

Przekazanie 1% podatku na szlachetne cele

. Wcześniej jednak podatnik musi złożyć stosowny wniosek w tej sprawie. Przy czym nie trzeba składać go w szczególnej formie. Za wniosek uważa się wskazanie w zeznaniu organizacji pożytku publicznego, poprzez podanie jej nazwy, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do

Negocjacje bez ogłoszenia

Negocjacje bez ogłoszenia

wyłącznie od decyzji zamawiającego. W trybie negocjacji bez ogłoszenia zamawiający ma uprawnienie do samodzielnego wyznaczania terminów związanych z poszczególnymi etapami prowadzonego postępowania. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Pzp w pigułce Przetarg ograniczony Pzp w

Zamówienia "in - house" a obowiązek stosowania ustawy Pzp

Zamówienia "in - house" a obowiązek stosowania ustawy Pzp

powyższego artykułu przesądza czy można udzielić samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej zamówienia "in-house". Ustawa Pzp dopuszcza udzielania takich zamówień wyłącznie instytucjom gospodarki budżetowej. Tymczasem ustawa o finansach publicznych rozróżnia jednostki gospodarki

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony - obok przetargu nieograniczonego drugi podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego. Zastosowanie przetargu ograniczonego nie przekracza 0,5 % ogółu ilości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Polsce. Przetarg ograniczony to tryb udzielenia

Błyskotliwy debiut Ferrari na Wall Street

Błyskotliwy debiut Ferrari na Wall Street

akcjami Ferrari na giełdzie w Nowym Jorku. Już kilka minut po rozpoczęciu targów za jedną akcję spółki trzeba było zapłacić 60 dol., o jedną szóstą drożej niż w przeprowadzonej kilka godzin wcześniej ofercie publicznej Ferrari. Wkrótce potem część inwestorów płaciła nawet blisko 61 dol. za jedną akcję

EFM wyemitował obligacje serii H o łącznej wartości 2,5 mln zł

jako samodzielne publiczne oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. (ISBnews)

Podatkowe rozliczenie roczne emerytów [PORADNIK]

Podatkowe rozliczenie roczne emerytów [PORADNIK]

jeden powód, dla którego emeryt bądź rencista powinien rozważyć samodzielne złożenie PIT. To możliwość przekazania 1 proc. podatku rocznego wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Jeśli chce wspomóc swoim podatkiem jakiś szlachetny cel, to musi samodzielnie wypełnić PIT. Wskazuje w nim

Zgoda zamawiającego na kopiowanie oferty przetargowej

Zgoda zamawiającego na kopiowanie oferty przetargowej

Przepisy ustawy Pzp w art. 8 ust. 1 ustanawiają zasadę jawności, która implikuje szeroki dostęp do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , w tym ofert złożonych przez wykonawców . Wzmocnieniem zasady jawności jest przepis art. 96 ust. 3 Pzp który stanowi, że oferty

EFM wyemitował obligacje o łącznej wartości 2,5 mln zł

Catalyst" - czytamy w komunikacie.  Europejski Fundusz Medyczny jest przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w obsłudze finansowej dla szpitali, działających jako samodzielne publiczne oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.  (ISBnews)

Wykonawcą w przetargu jest bank, a nie jego oddział

Wykonawcą w przetargu jest bank, a nie jego oddział

Prawo zamówień publicznych jest bank, a nie jego oddział. Tak więc to adres i siedziba banku powinny być wpisane do umowy o zamówienie publiczne. Oddział banku nie może być wykonawcą Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych przez wykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające ze swej istoty mają charakter uzupełnienia potrzeb zamawiającego względem zamówienia podstawowego udzielanego w trybie konkurencyjnym. Zamówienia uzupełniające, chociaż powiązane funkcjonalnie oraz proceduralnie z zamówieniem podstawowym, stanowią nowe, samodzielne

Sejm uchwalił nowelę ustawy o finansach publicznych

budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Nowy obowiązek obejmie też samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna oraz

Wspólnik może reprezentować spółkę cywilną

Wspólnik może reprezentować spółkę cywilną

Urząd Zamówień Publicznych potwierdza stanowisko, zgodnie z którym na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych nie istnieje potrzeba odrębnego uregulowania zasad reprezentacji spółki cywilnej, ponieważ wynikają one z przepisów Kodeksu cywilnego. W praktyce stosowania przepisów ustawy Prawo

"Rz": Najlepiej w e-szpitalach

"Rz": Najlepiej w e-szpitalach

Uczelni Łazarskiego, eksperta ds. finansów w ochronie zdrowia, to zasługa lepszego zarządzania. Sprawnemu zarządzaniu sprzyja przekształcenie z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę, o czym przekonuje Tadeusz Stefaniak, prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego. Ta wielkopolska

Prezydent podpisał nowelę ustawy o finansach publicznych

, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Nowy obowiązek obejmie też samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska

S&P podtrzymał ratingi Banku Pekao z perspektywą negatywną

; stand-alone (samodzielna): bbb+, podano w komunikacie. "Potwierdzenie poziomu ocen banku odzwierciedla ocenę Standard & Poor's, iż wiarygodność finansowa banku pozostaje bez zmian po dokonaniu obniżenia ocen ratingowych Polski" - czytamy w komunikacie. Standard & Poor's ogłosił w piątek

Ściągawki z PIT-11 i PIT-40A

zamierzają przekazywać 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego, rozliczenie z fiskusem mają załatwione, bo ZUS te same druki, czyli PIT-40A, wysyła do urzędu skarbowego. Czyli emeryci, którzy nie chcą się sami rozliczać, nic nie muszą robić. Są też podatnicy, którzy nie muszą się rozliczać

Radom. Szpital psychiatryczny stawia na energooszczędność

Wartość całego projektu to 2,7 mln zł, z czego 2,1 mln zł to dotacja przyznana w ramach tzw. funduszy norweskich i funduszy EOG. Reszta pieniędzy pochodzi budżetu woj. mazowieckiego i środków szpitala. Jak poinformował PAP z-ca dyr. Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów

PKP Cargo zgłasza do UOKiK niewłaściwe praktyki przy przetargach na przewozy

PKP Cargo, uczestnicy konsorcjum mają potencjał do samodzielnej obsługi zadań przetargowych, w szczególności dotyczy to CTL i DB Schenker" - czytamy w komunikacie. Występujące razem w przetargach spółki są bezpośrednimi konkurentami. Utworzenie przez nich konsorcjum wywołuje tzw. efekt

Zamawiający może żądać informacji z CEIDG

swobodzie działalności gospodarczej umożliwia w sposób samodzielny pozyskanie za pośrednictwem Internetu przez wszystkich zainteresowanych danych zawartych w CEIDG nie można wywodzić, że zamawiający prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne może je samodzielnie uzyskać w przypadku, gdy na przykład

Braster zakłada, że ok. 70% przychodów będzie osiągał w ramach abonamentów

spodziewa się, że większość kobiet kupi 2-letni abonament podstawowy (basic). Dzięki usłudze telemedycznej otrzymają interpretację badania przeprowadzonego samodzielnie. "Model dystrybucji będzie następujący: w Polsce będziemy sprzedawać samodzielnie przez dział handlowy, na świecie - gdzie ma być

PKP Cargo powiadomiło UOKiK o możliwości zmowy przetargowej

przetargach na przewozy składa konsorcjum zrzeszające najbliższych konkurentów PKP Cargo. W ocenie PKP Cargo uczestnicy konsorcjum mają potencjał do samodzielnej obsługi zadań przetargowych, w szczególności dotyczy to CTL i DB Schenker. "Występujące razem w przetargach spółki są bezpośrednimi

Rząd uchwalił Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

skorzystać bezpłatnie. Do znacznej poprawy stanu czytelnictwa przyczynić ma się też rozwój bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego zapewniających dostęp do kultury i wiedzy. W praktyce działania programu mają zwiększyć zainteresowanie czytaniem książek

Kredytu w BGK bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; - Narodowy Fundusz Zdrowia; - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; - uczelnie publiczne; - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; - państwowe i

Państwo zabierze gotówkę. Państwową. Przez program konsolidacji finansów

publicznych. - Obejmie kolejne jednostki sektora finansów publicznych, m.in. rządowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, instytucje gospodarki budżetowej czy państwowe instytucje kultury - wyliczała we wtorek minister Dorota Podedworna

Czy umowę z podwykonawcą można zawrzeć w trakcie realizacji zamówienia?

wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach. Umowa z podwykonawcą Fakt, iż wykonawca zobowiązał się na etapie składania oferty do samodzielnego realizowania zamówienia nie wyklucza w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych możliwości zawarcia umów o podwykonawstwo na

SP chce, żeby Rada Giełdy powoływała członków zarządu bez udziału prezesa

roli rady giełdy w funkcji kontrolnej poprzez samodzielne prawo powoływania i odwoływania członków zarządu z wyłączeniem prezesa zarządu, który pozostaje w dyspozycji walnego zgromadzenia spółki. (…)" – czytamy w uzasadnieniu. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz

Przetarg nieograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Obowiązujące przepisy W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). Zamówienia publiczne rozpoczęte po 11 grudnia 2010 r. objęte

Rząd przyjął projekt dot. deponowania wolnych środków na koncie MF

sektora finansów publicznych. Chodzi o instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Nowy obowiązek obejmie też samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny

Sejm zajmie się projektem dot. deponowania pieniędzy na koncie MF

Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Nowy obowiązek obejmie też samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki

KNF zawiesza działalność SKOK Kujawiak i występuje z wnioskiem o upadłość

ze środków funduszu stabilizacyjnego. W związku z tym niemożliwe stało się samodzielne prowadzenie procesu naprawczego. W grudniu Komisja informowała również, że żadna inna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK Kujawiak w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów

Większość klubów za zmianą dot. lokowania pieniędzy na kontach MF

organizacyjne. Nowy obowiązek obejmie też samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na rachunkach bankowych resortu

PKP Cargo powołało Raimondo Egginka do rady nadzorczej

Warszawa, 13.04.2014 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie PKP Cargo powołało Raimondo Egginka do składu rady nadzorczej, podała spółka. Raimondo Eggink od 2002 r. prowadzi samodzielnie działalność konsultingową i szkoleniową na rzecz podmiotów działającym na rynku finansowym

Szansa na sprzeciwienie się lobbingowi Polskiej Izby Ubezpieczeń

kraju ubezpieczalnie nie są zmuszane do przynależności do tak zwanych samorządów gospodarczych, czyli organizacji, które reprezentują interesy swoich członków: przedstawiają w dyskursie publicznym punkt widzenia zrzeszonych firm, lobbują za konkretnymi przepisami. Dlatego przy okazji nowelizacji ustawy

Zuber: nie rozumiem decyzji S&P ws. obniżenia ratingu Polski

dlatego, że nic złego nie dzieje się jeśli chodzi o perspektywy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki i jej wzrost gospodarczy. Także nic złego nie dzieje się jeśli chodzi o stabilność finansów publicznych. Oczywiście są pomysły wydawania pieniędzy, ale budżet na 2016 r. pokazuje, że minister finansów

Wierzyciele złożyli w sądzie wniosek o egzekucję z dochodów Hawe Telekom

. Posiedzenie sądu zostało wyznaczone na 7 października. Egzekucja z dochodu oznacza równe traktowanie wierzycieli i uniemożliwia najbardziej radykalnym z nich samodzielne kontynuowanie postępowań komorniczych, torpedowanie tym uzgodnień i porozumień między pozostałymi wierzycielami" - powiedział Meller

Obietnica Dudy jest droga, wyborcza i niespełnialna

samodzielne rządy. Tymczasem liczby są bezwzględne. Mężczyźni, jeśli skorzystają z pomysłu Dudy i przejdą wcześniej na emerytury, stracą 20 proc. wysokości świadczenia. Kobiety w skrajnym przypadku nawet 70 proc. Koszty przywrócenia wieku emerytalnego są dla budżetu zabójcze. Według niedawnych wypowiedzi

Ile kosztuje wychowanie dziecka w Polsce? [WYLICZENIA EKSPERTÓW]

dzieci były minimalizowane dzięki efektywnym usługom publicznym (edukacji, opiece zdrowotnej), ale głównie dzięki dynamicznemu rynkowi pracy pozwalającemu na samodzielne uzyskanie dochodów. "Macierzyństwo i praca zawodowa są obecnie do pogodzenia, a praca zawodowa jest jednym z czynników wzmocnienia

Licytacja elektroniczna - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Zmiany w protokołach postępowania o zamówienie publiczne 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). Wszystkie zamówienia

Synektik zrealizuje kontrakty dla dwóch szpitali o łącznej wartości 9,1 mln zł

Warszawa, 18.08.2015 (ISBnews) -  Synektik wygrał przetargi i zrealizuje kontrakty na dostawę rezonansów magnetycznych dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o.o. oraz Samodzielnego Publicznego ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Umowy będą realizowane w

TK: przepis o stawkach opłaty śmieciowej jest niezgodny z konstytucją

TK badał przepisy ustawy śmieciowej na wniosek Rady Miasta Świdnika, grupy posłów SLD i grupy posłów PiS. Według obecnej ustawy gminy mogą samodzielnie wybrać metodę ustalania opłat za śmieci i stawki tych opłat. Zdaniem posłów taki przepis jest niezgodny przede wszystkim z art. 217 konstytucji

Negocjacje bez ogłoszenia - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przewiduje, że wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników nie będzie mógł samodzielnie kopiować lub utrwalać na żadnych nośnikach treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu bez zgody

Medioznawcy: Po 25 latach działalności rynek radiowy czeka kryzys

się porządkowaniem rynku, rozdając koncesje na nadawanie rozgłośniom samodzielnie wypełniającym próżnię rynkową, której nie było w stanie zagospodarować radio publiczne. Po otrzymaniu zezwolenia na legalne działanie prywatni nadawcy mieli już wszystko, co było potrzebne do działania, ponieważ

Omyłka występuje wówczas, gdy zamawiający jest w stanie sam poprawić zaistniały błąd

Krajowej Izby Odwoławczej wynika ponadto, że przepis niniejszy znajdzie zastosowanie jedynie wówczas, gdy omyłka ma taki charakter, że jej poprawienia może dokonać zamawiający samodzielnie, tj. bez udziału wykonawcy.Zobacz: Cena jako jedyne kryterium tylko w zamówieniach powszechnie dostępnych W mojej

Medioznawcy: choć po 25 latach radio w Polsce ma się dobrze, czeka je kryzys

telewizji) nie było ram prawnych dla ich funkcjonowania, było tylko +publiczne przyzwolenie+ na ich działanie" - wspominał Mrozowski. Jak przypomniał, powstała na mocy ustawy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zajęła się porządkowaniem rynku, rozdając koncesje na nadawanie rozgłośniom samodzielnie

Najprostsze PIT-y 2014 fiskus wstępnie wypełni za podatników

, wystarczy, że je zaakceptuje, i rozliczenie będzie miał z głowy. Zeznania mają być udostępnione w połowie marca. Jeśli podatnik będzie chciał skorzystać z ulg lub wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub dzieckiem albo zechce przekazać 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego, będzie to jednak musiał

Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Ostatnie zmiany dotyczące zamówień publicznych W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). Zamówienia publiczne wszczęte

Co zrobią banki po wprowadzeniu podatku bankowego? Dom maklerski PKO BP pisze jak obciążenia zostaną przerzucone na klientów

innych źródeł finansowania i mogą na przykład samodzielnie wyemitować obligacje zamiast brać kredyt w banku. Nie da się też podnieść oprocentowania kart kredytowych, bo to regulują osobne przepisy.   Po trzecie: banki będą „optymalizować bilanse”. Podatek ma dotyczyć tylko niektórych

Henryk Kowalczyk, minister w KPRM [SKŁAD RZĄDU PiS]

kadencja będzie jego czwartą z rzędu. W rządzie PiS, od czerwca 2006 do listopada 2007 r. był wiceministrem rolnictwa. W Sejmie zasiadał w komisjach finansów publicznych i rolnictwa. Pracował w sztabie wyborczym Andrzeja Dudy. Był członkiem centralnego sztabu wyborczego PiS na wybory parlamentarne. Dostał

IDC: Polski rynek usług w chmurze wzrośnie o 25% r/r do ok. 162 mln USD w 2015 r

ubiegłym roku znacznie wolniej. Jest to związane z mniejszą liczbą dostawców takich rozwiązań - w porównaniu z liczbą dostawców chmury publicznej - a także większą skłonnością klientów do samodzielnego realizowania projektów w obszarze chmury prywatnej. Najwięcej przychodów generuje oprogramowanie w modelu

Oświadczenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). Zamówienia publiczne wszczęte od daty wejścia w życie rozporządzenia objęte są jego

Grecja bierze się do reform

. Publicznie jednak stwierdził, że w umowę tę "w ogóle nie wierzy". Tego Tsiprasa już nie ma. Premier, który od września stoi na czele swojego drugiego gabinetu, teraz dwoi się i troi, by przekonać wierzycieli i rynki finansowe, że sprosta reformom, do których się zobowiązał. W nocy z poniedziałku na

Zamówienie z wolnej ręki - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Protokół postępowania o zamówienie publiczne - co się zmieniło? W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). Od daty

Negocjacje z ogłoszeniem - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Aktualne Rozporządzenie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458) weszło w życie w dniu 11 grudnia 2010 r. Zamówienia publiczne wszczęte od daty wejścia w życie

Sondaż TNS dla "Wyborczej": gwałtowny spadek notowań PiS, rośnie Nowoczesna

- 12 proc. Reszta pod progiem. W badaniu TNS z początku grudnia PiS miał aż 42 proc., PO - 17 proc., a Nowoczesna - 10 proc. Skąd taka różnica w notowaniach PiS, zapytaliśmy dyrektor Urszulę Krassowską z TNS. - Kiedy tak wiele się dzieje w przestrzeni publicznej, każdy dzień może mieć istotny wpływ na

Prezes TVP podsumował pierwsze miesiące swojej pracy

Jako swoje najważniejsze osiągnięcie, Daszczyński wymienił "odtabloidyzowanie" programów informacyjnych, co według niego przyniosło efekt przeciwny do spodziewanego, czyli wzrost oglądalności. "Narracja publiczna, jest solą telewizji publicznej i odróżnia ją od telewizji

Nieważność umowy o zamówienia publiczne może mieć charakter względny

Powyższe orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku (wyrok z 12 czerwca 2014 roku, sygn. akt IACa 166/14). Sprawa trafiła na wokandę sądu apelacyjnego w wyniku wniesienia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych apelacji na wyrok Sądu Okręgowego w Łomży z 30 grudnia 2013 r. (sygn. akt I C 285/13). Skład

Wystąpienie omyłki powinno być spowodowane niezamierzonym działaniem wykonawcy

nieusuwalny charakter oraz czy jej poprawa jest możliwa w efekcie samodzielnego działania zamawiającego. Niekiedy okazać się może, że omyłki nie można poprawić, a ofertę należy odrzucić. Zapis zawarty w siwz zgodnie, z którym ceny jednostkowe na ten sam asortyment powinny być jednakowe zarówno w zamówieniu

Ofertę zawierającą inną omyłkę można odrzucić, gdy wykonawca nie zgadza się na jej poprawienie

zamawiający - odrzucić ofertę jako niezgodną z siwz, wezwać wykonawcę do wyjaśnień czy poprawić omyłkę? Odpowiedź W omawianym przypadku najlepiej od razu poprawić zaistniałą omyłkę na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty siwz

Dialog konkurencyjny - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Aktualny stan prawny Wszystkie zamówienia publiczne wszczęte od dnia 11 grudnia 2010 r. podlegają nowym regulacjom. W tym właśnie dniu weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z

Magellan: Cena w wezwaniu Banca Farmafactoring nie odpowiada wartości godziwej

zależnej i oddziału. Wzywający i Banca zamierzają wspierać dalszy rozwój spółki, a po zakończeniu wezwania planowane jest wycofanie akcji Magellana z obrotu publicznego. "W szczególności, w zależności od wyniku wezwania, wzywający nie wyklucza zażądania, aby akcjonariusze sprzedali swoje akcje

Śląskie. Gminy i instytucje zaoszczędzą 11 mln zł na zakupie energii

139 mln zł. Pierwszy taki przetarg GZM zorganizował w 2012 r. Łącznie 191 GWh energii na 2013 r. kupiło wówczas 20 samorządów i 41 samorządowych instytucji. Cena wyniosła 57,5 mln zł, a połączenie sił dało łącznie 8 mln zł oszczędności w stosunku do cen uzyskiwanych przy samodzielnych zakupach przez

Co najmniej 90% wartości wynagrodzenia wypłacanego w częściach musi zostać przekazane w trakcie realizacji umowy

publicznych » Wartość ostatniej części zamówienia Stosowanie samodzielne regulacji art. 143a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych może pozostawać w pewnym zakresie nie do pogodzenia z treścią art. 143a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawidłowa interpretacja art. 143a ust. 3 ustawy

Wzór protokołu postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Rozporządzenie zmieniające W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). Zamówienia publiczne wszczęte od daty wejścia w

Mazowieckie. W 2016 r. inwestycje głównie w transport i komunikację

4,3 mln zł. 4 mln zł trafią na przebudowę części budynku głównego oraz zakup wyposażenia Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie Jeziornie. Modernizacja pawilonu w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Wilczkowskiego w Gostyninie będzie

We wtorek słabsze notowania złotego

parlamentarnych, w których PiS uzyskało samodzielną większość. "We wtorek kurs EUR/PLN wzrósł pod maksimum z ubiegłego tygodnia na 4,29, jednak ostatecznie powrócił w okolice 4,28, czyli do poziomu jedynie pół grosza wyższego od notowanego wczorajszego popołudnia. Rósł również kurs USD/PLN, ponownie

Synektik ma umowę wartości 7,6 mln zł na dostawę urządzeń medycznych

Zambrowie oraz Samodzielnego Publicznego ZOZ Wojewódzkiego Szpitala  Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, przypomniano. Synektik podał, że do rozwoju kompetencji w zakresie neurologii przyczyni się również współpraca z belgijską firmą bioinformatyczną Imagilys. Zgodnie z podpisaną umową

Minister bierze kasę w depozyt. Z banków odpłynie prawie 5 mld zł?

publicznych, która to zmieni. Instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią instytuty naukowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej czy wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą musiały oddawać swoje pieniądze w

Czy oddział firmy wykonawczej ma upoważnienie do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego?

. Jednym słowem struktura podmiotowa określana mianem oddziału w żadnym wypadku nie może stać się samodzielnym podmiotem stosunku cywilnoprawnego i nie może we własnym imieniu nabywać praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym. Umowa w zamówieniach publicznych - wszystko co musisz wiedzieć Czy

SRK: Negocjacje w sprawie kopalni Brzeszcze przedłużone do środy

; - czytamy w komunikacie. FTF Columbus wycofał swoją samodzielną ofertę w związku z  możliwym przystąpieniem do spółki RSG, podano także. Jednocześnie SRK poinformowała, że Węglokoks Kraj nie odstąpił formalnie od prowadzenia negocjacji, jednak przedstawiciele tej spółki nie podjęli dalszych

W jaki sposób określić prawidłowo warunki udziału w przetargu na roboty budowlane?

zatrudniał osoby mające uprawnienia. Także ze względu na zasadę uczciwej konkurencji bardzie zasadny wydaje się zastosowanie art. 22 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedź Jako zamawiającemu przysługuje Ci prawo do samodzielnego ustalenia, które z warunków wskazanych w treści art. 22 ust. 1

KIG: Polska może wykorzystać swoje nowe technologie m.in. w wojskowości

publicznych. "Instytucja przedkomercyjnych zamówień publicznych to przyszłość dla dziedzin badawczo-rozwojowych oraz podmiotów zamawiających. W tego typu postępowaniach zamawiający określa przedmiot zamówienia, który może jeszcze faktycznie nie istnieć. Jest tworzony według zapotrzebowania

Prokura, czyli szczególny rodzaj pełnomocnictwa

Prokurent może wnosić środki ochrony prawnej przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych bez konieczności posiadania dodatkowych pełnomocnictw. Szereg oświadczeń oraz ofert składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podpisane jest przez prokurenta. Prokury może udzielić każdy

Reforma emerytalna dyskryminuje kobiety

W piątek Instytut Spraw Publicznych (ISP) zorganizował konferencję "Ubóstwo emerytalne kobiet - dlaczego w polskim systemie emerytalnym płeć ma znaczenie?", podczas której zaprezentowano raport "Sytuacja kobiet w systemie emerytalnym - źródła nierówności, rozwiązania prawne

Emerytury kobiet o jedną trzecią niższe niż mężczyzn. Po obniżeniu wieku emerytalnego będzie jeszcze gorzej

Podczas dzisiejszej konferencji Instytutu Spraw Publicznych zaprezentowano raport "Sytuacja kobiet w systemie emerytalnym - źródła nierówności, rozwiązania prawne, propozycje rozwiązań" przygotowany przez dr Janinę Petelczyc oraz Paulinę Roicką z ISP i Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes

Wasiak: plan restrukturyzacji PR wkrótce trafi do KE

Europejskiej. "Celem udzielonego przez rząd wsparcia jest doprowadzenie do sytuacji, w której spółka Przewozy Regionalne osiągnie trwałą rentowność i będzie mogła podejmować samodzielne decyzje bez finansowej pomocy państwa" - zapowiedziała minister Wasiak. "Zaangażowanie rządu w

38 milionów zł TVP i Polskie Radio zapłaciły za poprzednie czystki PiS

W 2006 roku po wygranych wyborach PiS rozpoczął wymianę kadr w mediach publicznych. Zadanie to powierzył Bronisławowi Wildsteinowi i Andrzejowi Urbańskiemu (w TVP) oraz Krzysztofowi Czabańskiemu (w Polskim Radiu). Dzisiejszy reformator mediów publicznych, a ówczesny prezes Radia, na pierwszym

KE zaakceptowała wszystkie programy na perspektywę 2014-2020

finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich, tj. ponad 36 mld zł. Najważniejszym założeniem programu jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców - samodzielnie lub we współpracy z sektorem

PIT-11 i PIT-40A, czyli ściągawka od pracodawcy i ZUS

proc. podatku organizacjom pożytku publicznego, rozliczenie z fiskusem mają załatwione, bo ZUS te same druki, czyli PIT-40A, wysyła do urzędu skarbowego. Tak więc emeryci, którzy nie chcą się sami rozliczać, nic nie muszą robić. Są też podatnicy, którzy nie muszą się rozliczać samodzielnie. To ci

UE zatwierdziła wszystkie programy rozwojowe dla Polski

dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców - samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki - oraz wdrożenia ich wyników na rynek. Głównym celem RPO będzie zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów

"PB": Specspółka wjedzie na A1

Eurostat zakwalifikowany do długu publicznego. Uda się, jeśli państwowa spółka będzie działać jak prywatny koncesjonariusz. Samodzielne ustalanie stawek przez prywatnych koncesjonariuszy obowiązuje w Polsce jedynie na dwóch odcinkach - A4 Kraków - Katowice, gdzie myto ustanowiono pod koniec lat 90., oraz

"Puls Biznesu": Specspółka wjedzie na A1

Eurostat zakwalifikowany do długu publicznego. Uda się, jeśli państwowa spółka będzie działać jak prywatny koncesjonariusz. Samodzielne ustalanie stawek przez prywatnych koncesjonariuszy obowiązuje w Polsce jedynie na dwóch odcinkach - A4 Kraków - Katowice, gdzie myto ustanowiono pod koniec lat 90., oraz

PiS miał spiskować przeciw Jakubiakowi w sprawie mieszkania

formalności. Jakubiak zrezygnował z 50 proc. ulgi w cenie (przysługuje w kamienicach uznanych za zabytkowe), na co musieli się jeszcze zgodzić śródmiejscy radni. Ale ci zaczęli badać inne wątki transakcji - zbyt niską według nich wycenę lokalu i zmiany jego statusu. Raz pustostan był samodzielną kawalerką

TSUE: gminne jednostki budżetowe nie są podatnikiem VAT; eksperci: to rewolucja

podatek. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stwierdził we wtorek, że "podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium

TSUE: gminne jednostki budżetowe nie są podatnikiem VAT; eksperci: to rewolucja

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stwierdził we wtorek, że "podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności

Kancelaria prezydenta chciała przerwy w pracach nad projektem dot. innowacyjności

Zgodnie z pierwotnym planem w środę połączone komisje: edukacji, finansów publicznych oraz innowacyjności miały rozpatrzyć sprawozdanie podkomisji z prac nad zgłoszonym przez prezydenta Bronisława Komorowskiego projektem zmian niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Tuż po

Wiceszef MON: modernizacja armii musi służyć rozwojowi gospodarki

prac badawczo-rozwojowych i zwiększeniu eksportu" - mówił w Szczyrku podczas 40. sympozjum naukowego Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna Maciej Jankowski. Wiceminister podkreślił, że resort przeznaczając znaczące fundusze na modernizację armii oczekuje zdecydowanego zwiększenia

Czy pracownikowi jednostki zamawiającej można zlecić wykonanie prac związanych z przygotowaniem postępowania o zamówienie?

całą procedurę przetargową? Natomiast w odniesieniu do możliwości odpłatnego powierzenia osobie fizycznej samodzielnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, należy podkreślić iż przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych mogą zobowiązywać Ciebie do określonego działania, np

Zamawiający może przedłużyć termin wskazany w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów

publicznych - na wniosek wykonawcy, a nawet samodzielnie, przedłużyć termin wskazany w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów. Powinno to wówczas nastąpić przed upływem pierwotnego terminu na uzupełnienie. Wniosek wykonawcy też musi wpłynąć przed upływem tak wyznaczonego terminu na uzupełnienie. Przedłużenie

Polski inwestor giełdowy upodobni się do niemieckiego?

2014 r. otrzymały 8,2 mld zł świeżych składek, o tyle w tym roku będzie to tylko 2,7 mld zł. Według FOR brak jest w Polsce wystarczającej świadomości dotyczącej konieczności samodzielnego oszczędzania na emeryturę, a w szczególności przez trzeci filar, czyli np. na giełdzie. Do ludzi ciągle nie

Wykonawca nie zrealizował zamówienia dla jednostki budżetowej gminy - czy należy go wykluczyć z postępowań innych jednostek tej samej gminy?

zamówień publicznych. Gmina utworzyła jeszcze kilka takich jednostek i każda z nich udziela samodzielnie zamówień publicznych. W zawieranych umowach (a wcześniej w dokumentacji z postępowania) jako zamawiający określona jest Gmina ( nazwa ) - Jednostka budżetowa ( nazwa ). Czy z uwagi na brzmienie art. 24

NBP: Polski sektor bankowy jest stabilny i odporny na szoki zewnętrzne

skutki nawet silnego spowolnienia gospodarczego i zaburzeń rynkowych" - napisał NBP w komunikacie. Zdaniem NBP, do zwiększenia zdolności instytucji publicznych tworzących sieć bezpieczeństwa finansowego do wczesnej identyfikacji zagrożeń systemowych oraz przeciwdziałania tym zagrożeniom w

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery