samodzielne publiczne

Marta Mikulska-Nawacka

Czy jednostka administracyjna może sama zrealizować roboty budowlane?

Czy jednostka administracyjna może sama zrealizować roboty budowlane?

W świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie ma przeszkód, aby własna jednostka administracyjna realizowała niektóre zadania samodzielnie, bez udziału wykonawców, robotę budowlaną.

Resort skarbu upublicznił ugodę z Eureko

Strony porozumiały się nie tylko w sprawie wypłaty ekstra dywidendy z PZU, ale ustaliły także politykę dywidendową. Gdyby nie doszło do oferty publicznej, spółka ma samodzielnie starać się o debiut na GPW.

O Mamma Mia! Czemu Włochy znalazły się nad finansową przepaścią?

Korupcja, biurokracja, silne związki zawodowe i podstarzały satyr w roli premiera kraju opanowanego przez niesamodzielnych maminsynków - nie może dziwić, czemu Włochy od kilku dni są na świeczniku, a wszyscy martwią się o stan ich finansów publicznych? Ale właściwie dlaczego słoneczna Italia znalazła się na krawędzi bankructwa? Składa się na to wiele przyczyn, często mocno aburdalnych, które postaramy się tu przedstawić

Niech PZU trafi pod strzechy

Niech PZU trafi pod strzechy

Główni akcjonariusze PZU - skarb państwa i holenderskie Eureko - fundują giełdzie jedną z największych w historii ofert publicznych. Koniunktura sprzyja, bo ceny akcji są na najwyższym poziomie od dna bessy w lutym 2009 r. Oferta PZU będzie z wielu powodów szczególna. PZU to symbol naszej

Grexit w czerwcu albo wrześniu

Grexit w czerwcu albo wrześniu

PASOK i Nowa Demokracja, które przez kilkadziesiąt lat rządziły Grecją, pogubiły się. Lider socjalistów i dotychczasowy minister finansów Evangelos Venizelos stwierdził, że umowę z "trojką" w sprawie warunków, na jakich udzielona jest pomoc Grecji, należy renegocjować. Lider SYRIZ-y Aleksi

Giertych w TVP?

Wczoraj z zarządu odszedł Tomasz Rudomino. Po trzech miesiącach wraca do rady nadzorczej, skończyła się jego trzymiesięczna delegacja. Zarząd od dziś będzie się składał tylko z Piotra Farfała (z rekomendacji LPR), który pełni obowiązki prezesa TVP. Czy sam może zarządzać spółką? Zdania prawników są

Przekazanie 1% podatku na szlachetne cele

. Wcześniej jednak podatnik musi złożyć stosowny wniosek w tej sprawie. Przy czym nie trzeba składać go w szczególnej formie. Za wniosek uważa się wskazanie w zeznaniu organizacji pożytku publicznego, poprzez podanie jej nazwy, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do

Wykonawcą w przetargu jest bank, a nie jego oddział

Wykonawcą w przetargu jest bank, a nie jego oddział

Prawo zamówień publicznych jest bank, a nie jego oddział. Tak więc to adres i siedziba banku powinny być wpisane do umowy o zamówienie publiczne. Oddział banku nie może być wykonawcą Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych przez wykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę

Wspólnik może reprezentować spółkę cywilną

Wspólnik może reprezentować spółkę cywilną

Urząd Zamówień Publicznych potwierdza stanowisko, zgodnie z którym na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych nie istnieje potrzeba odrębnego uregulowania zasad reprezentacji spółki cywilnej, ponieważ wynikają one z przepisów Kodeksu cywilnego. W praktyce stosowania przepisów ustawy Prawo

"Rz": Najlepiej w e-szpitalach

"Rz": Najlepiej w e-szpitalach

Uczelni Łazarskiego, eksperta ds. finansów w ochronie zdrowia, to zasługa lepszego zarządzania.Sprawnemu zarządzaniu sprzyja przekształcenie z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę, o czym przekonuje Tadeusz Stefaniak, prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego. Ta wielkopolska

Zamawiający może żądać informacji z CEIDG

Zamawiający może żądać informacji z CEIDG

swobodzie działalności gospodarczej umożliwia w sposób samodzielny pozyskanie za pośrednictwem Internetu przez wszystkich zainteresowanych danych zawartych w CEIDG nie można wywodzić, że zamawiający prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne może je samodzielnie uzyskać w przypadku, gdy na przykład

Sejm zajmie się projektem dot. deponowania pieniędzy na koncie MF

Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Nowy obowiązek obejmie też samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki

Czy umowę z podwykonawcą można zawrzeć w trakcie realizacji zamówienia?

Czy umowę z podwykonawcą można zawrzeć w trakcie realizacji zamówienia?

wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach. Umowa z podwykonawcą Fakt, iż wykonawca zobowiązał się na etapie składania oferty do samodzielnego realizowania zamówienia nie wyklucza w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych możliwości zawarcia umów o podwykonawstwo na

Rząd przyjął projekt dot. deponowania wolnych środków na koncie MF

sektora finansów publicznych. Chodzi o instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Nowy obowiązek obejmie też samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny

Rząd przyjął rozwiązanie, które obniży potrzeby pożyczkowe o 4,5 mld zł w 2015r.

ministra finansów, na kolejne jednostki sektora finansów publicznych, tj. instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk (i tworzone przez PAN jednostki organizacyjne), samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (dla których podmiotem tworzącym jest: minister

Kredytu w BGK bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?

Kredytu w BGK bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?

Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;- Narodowy Fundusz Zdrowia;- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;- uczelnie publiczne;- Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;- państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz

TK: przepis o stawkach opłaty śmieciowej jest niezgodny z konstytucją

TK: przepis o stawkach opłaty śmieciowej jest niezgodny z konstytucją

TK badał przepisy ustawy śmieciowej na wniosek Rady Miasta Świdnika, grupy posłów SLD i grupy posłów PiS. Według obecnej ustawy gminy mogą samodzielnie wybrać metodę ustalania opłat za śmieci i stawki tych opłat. Zdaniem posłów taki przepis jest niezgodny przede wszystkim z art. 217 konstytucji

Co najmniej 90% wartości wynagrodzenia wypłacanego w częściach musi zostać przekazane w trakcie realizacji umowy

Co najmniej 90% wartości wynagrodzenia wypłacanego w częściach musi zostać przekazane w trakcie realizacji umowy

publicznych » Wartość ostatniej części zamówienia Stosowanie samodzielne regulacji art. 143a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych może pozostawać w pewnym zakresie nie do pogodzenia z treścią art. 143a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawidłowa interpretacja art. 143a ust. 3 ustawy

Obligacje EFM o wartości 2 mln zł zadebiutują na Catalyst w czwartek

wnioskiem o wprowadzenie do ASO. Europejski Fundusz Medyczny jest przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w obsłudze finansowej dla Szpitali, działających jako samodzielne publiczne oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. (ISBnews)  

Minister bierze kasę w depozyt. Z banków odpłynie prawie 5 mld zł?

Minister bierze kasę w depozyt. Z banków odpłynie prawie 5 mld zł?

publicznych, która to zmieni. Instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią instytuty naukowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej czy wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą musiały oddawać swoje pieniądze w

Zamawiający może przedłużyć termin wskazany w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów

Zamawiający może przedłużyć termin wskazany w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów

publicznych - na wniosek wykonawcy, a nawet samodzielnie, przedłużyć termin wskazany w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów. Powinno to wówczas nastąpić przed upływem pierwotnego terminu na uzupełnienie. Wniosek wykonawcy też musi wpłynąć przed upływem tak wyznaczonego terminu na uzupełnienie. Przedłużenie

Prokura, czyli szczególny rodzaj pełnomocnictwa

Prokurent może wnosić środki ochrony prawnej przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych bez konieczności posiadania dodatkowych pełnomocnictw. Szereg oświadczeń oraz ofert składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podpisane jest przez prokurenta. Prokury może udzielić każdy

Litewscy przedsiębiorcy zszokowani rosyjskimi sankcjami

. Główny analityka banku SEB Gitanas Nauseda uważa, że Litwa do Rosji eksportuje rocznie towary wartości ponad 1 mld litów. "Taka kwota robi wrażenie" - powiedział w czwartek w wywiadzie dla litewskiego radia publicznego Nauseda. W czwartkowym komentarzu banku Credit Suisse, jego analitycy

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 Pzp) w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z tym zamawiający, na podstawie nowych dokumentów, musi przeprowadzić ponowne badanie oferty wykonawcy, z którym

"Puls Biznesu": Specspółka wjedzie na A1

zakwalifikowany do długu publicznego. Uda się, jeśli państwowa spółka będzie działać jak prywatny koncesjonariusz. Samodzielne ustalanie stawek przez prywatnych koncesjonariuszy obowiązuje w Polsce jedynie na dwóch odcinkach - A4 Kraków - Katowice, gdzie myto ustanowiono pod koniec lat 90., oraz na A2 Nowy Tomyśl

Lux Med wchodzi do szpitali publicznych. Enel-Med sprzedaje oddziały

Centrum Medyczne Enel-Med SA to trzecia pod względem wielkości prywatna firma medyczna w Polsce. Notowana na GPW spółka sprzedaje liderowi rynku, czyli grupie Lux Med, swoje pracownie diagnostyczne znajdujące się w szpitalach publicznych. Na mocy umowy inwestycyjnej spółka zależna Enel-Medu

Bank Handlowy uruchomił opłatomat w urzędzie na warszawskim Mokotowie

Warszawa, 19.02.2014 (ISBnews) – Bank Handlowy wdrożył w Urzędzie Stanu Cywilnego na warszawskim Mokotowie urządzenie przyjmujące wpłaty za czynności urzędowe, poinformował dyrektor Departamentu Sektora Publicznego w Citi Handlowy Marcin Murawski. Opłatomat jest wprowadzony w ramach

Do końca roku Provident przeznaczy kolejne 200 000 zł na realizację projektów społecznych

4 sierpnia ruszyła piąta edycja programu grantowego "Wokół Nas". Jest on skierowany do społeczności lokalnych, szczególnie z małych ośrodków, które pragną samodzielnie realizować projekty zwiększające bezpieczeństwo oraz komfort życia w swoim otoczeniu. Najnowsza edycja programu, podobnie

Poznaliśmy zwycięzców konkursu plastycznego dla małych pacjentów "Sport to zdrowie"

zdrowy styl życia. Udział w konkursie to dla chorych dzieci możliwość zapomnienia choć na chwilę o trwającym leczeniu, a także szansa na zdobycie nagród dla oddziałów dziecięcych. Pierwsze miejsce w tegorocznym konkursie plastycznym zajął Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu

Czy oddział firmy wykonawczej ma upoważnienie do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego?

struktura podmiotowa określana mianem oddziału w żadnym wypadku nie może stać się samodzielnym podmiotem stosunku cywilnoprawnego i nie może we własnym imieniu nabywać praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym. Umowa w zamówieniach publicznych - wszystko co musisz wiedziećCzy oddział firmy ma prawo

Pity 2013: Pracodawca może wypełnić PIT-a za Ciebie

rozliczenia pracownik uzna potem, że jednak chce skorzystać z jakiejś ulgi podatkowej, ze wspólnego rozliczenia, albo stwierdzi, że jednak warto przekazać 1 proc. podatku którejś z organizacji pożytku publicznego, może to zrobić. To samo, gdy przypomni sobie, że jednak gdzieś w zeszłym roku zarabiał dodatkowo

W jaki sposób określić prawidłowo warunki udziału w przetargu na roboty budowlane?

zatrudniał osoby mające uprawnienia. Także ze względu na zasadę uczciwej konkurencji bardzie zasadny wydaje się zastosowanie art. 22 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.OdpowiedźJako zamawiającemu przysługuje Ci prawo do samodzielnego ustalenia, które z warunków wskazanych w treści art. 22 ust. 1 ustawy

Śląskie. W centralnej części regionu środki UE m.in. na transport publiczny

m.in., że ruch komunikacji publicznej w miastach nie jest płynny, a koszty transportu miejskiego rosną znacznie szybciej, niż dochody miast czy gmin. Analiza ta znalazła się w przygotowanej pod kątem nowych środków UE strategii rozwoju największego z czterech subregionów woj. śląskiego. Występujący w

GDDKiA ma 21 zainteresowanych budową odcinka S5 Poznań Głuchowo - Wronczyn

umowy oraz rozpoczęcie prac przewidziane jest na III kwartał 2014 roku. Zakończenie budowy i oddanie drogi do ruchu nastąpić ma w 2017 roku" - czytamy w komunikacie. Wsród chętnych znalazły się (samodzielnie i w konsorcjach) m.in. Astaldi, Mota-Engil Central Europe, Eurovia Polska, Budimex

Poznań. Rozpoczęła się budowa wartej 725 mln zł spalarni śmieci

Spalarnia powstaje na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Właścicielem obiektu będzie Miasto Poznań. Natomiast do firmy SITA Polska należy spółka celowa SITA Zielona Energia, której zadaniem jest zaprojektowanie i budowa spalarni. W zamian partner publiczny przez 25 lat będzie

Czy pracownikowi jednostki zamawiającej można zlecić wykonanie prac związanych z przygotowaniem postępowania o zamówienie?

przetargową?Natomiast w odniesieniu do możliwości odpłatnego powierzenia osobie fizycznej samodzielnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, należy podkreślić iż przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych mogą zobowiązywać Ciebie do określonego działania, np. poprzez komisję

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 2 lipca godz. 15

FIP 11 FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wzywa do sprzedaży 3.244.175 akcji (35,69 proc.) Centrum Nowoczesnych Technologii po 5,47 zł za akcję - podał pośredniczący w wezwaniu DM mBanku. Zapisy w wezwaniu będą przyjmowane od 22 lipca do 4 sierpnia 2014 r. FIP 11 FIZAN

Konsorcjum spółki zależnej Mostostalu W-wa ma umowę wartą 58,78 mln zł brutto

%. "Spółka zależna Wrobis S.A. (98,05% udziału w kapitale i głosach) jako partner konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego 'Egbud' - lider (65%) i Wrobis S.A. - partner (35%) zawarła (...) z zamawiającym - 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny

Grecja: Lider konserwatystów chce obniżyć podatki

- Klasa średnia, która najmocniej odczuwa podatki, musi oddychać. Ludzie nie mają pieniędzy, żeby płacić nowe podatki. Jedyną rzeczą, jaką można zrobić, to zmniejszyć marnotrawienie środków przez publiczne wydatki - mówił Samaras, przedstawiając swój program. Jego zdaniem podwyżki podatków

10 zł od każdego gospodarstwa domowego... Mamy koncepcję zasad finansowania mediów publicznych [DOKUMENTY]

Wprowadzenie nowych, obowiązkowych opłat za możliwość korzystania z mediów publicznych zapowiedział w pierwszej połowie stycznia Bogdan Zdrojewski. - Opłata audiowizualna nie będzie pobierana za odbiór programu telewizyjnego czy radiowego, ale za możliwość tego odbioru - zapowiadał minister. Radio

Brudzenie miejskich chodników wciąż bezkarne

kilkuset złotych. ,,Temat negatywnych konsekwencji dokarmiania ptaków w okresie letnim podnosiliśmy m.in. w Białymstoku w trakcie kampanii społecznej, gdzie gołębie nieczystości dają się we znaki licznym spółdzielniom mieszkaniowym oraz obiektom użyteczności publicznej" - mówi Paweł Ćwierzyński z

5 tys. zł za donos w sieci

publicznego - mówił wczoraj na rozprawie w imieniu spółdzielni Krzysztof Szura. Ta wciąż kwestionuje w innym procesie legalność założenia wspólnoty. - Spółdzielnia sięga po różne metody, chcąc utrzymać budynek. Sięga po metody nielegalne, szkalowanie osób pracujących społecznie - odpowiedziała w imieniu

Ruszył rządowy portal podatkowy. Tu znajdziesz wypełniony przez fiskusa PIT

publicznego, na wypadek gdy będziemy którejś z nich chcieli przekazać 1 proc. swojego rocznego podatku. No i oczywiście są tu formularze podatkowe. Z różnych lat. Dla wszystkich podatków. Do wydrukowania. Ale w razie potrzeby portal umożliwi nam też wypełnienie i wysłanie deklaracji czy zeznania podatkowego

Zysk netto PKP Cargo spadł r/r do 76,8 mln zł w I poł. 2013 r.

podtrzymała dziś, że jej pierwotna oferta publiczna odbędzie się w IV kw. 2013 r., w zależności od warunków rynkowych. 25 lipca 2013 r. spółka złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie trwają prace nad jego zatwierdzeniem. PKP Cargo działa w segmentach: przewozów towarów

PKP sprzeda szybko 7,6 mln akcji PKP Cargo. Kurs w dół

rynki ościennych krajów. Ma licencje na wykonywanie samodzielnych przewozów w Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Niemczech, Austrii, Belgii. Ubiega się o licencję holenderską. Przewoźnik wszedł na giełdę w październiku ubiegłego roku. Na otwarciu notowań akcje spółki wzrosły o 17,9 proc. Cena w ofercie

Wykonawca nie zrealizował zamówienia dla jednostki budżetowej gminy - czy należy go wykluczyć z postępowań innych jednostek tej samej gminy?

zamówień publicznych. Gmina utworzyła jeszcze kilka takich jednostek i każda z nich udziela samodzielnie zamówień publicznych. W zawieranych umowach (a wcześniej w dokumentacji z postępowania) jako zamawiający określona jest Gmina (nazwa) - Jednostka budżetowa (nazwa). Czy z uwagi na brzmienie art. 24 ust

Zasady składania dokumentów podatkowych przez wspólników spółki cywilnej

Uczestnikami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. To w tym kontekście należy oceniać, na kogo

Umowa konsorcjum (WZÓR)

istotne znaczenie zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Podmioty te ze względu na ograniczone możliwości (najczęściej techniczne i finansowe) w pojedynkę nie były by wstanie samodzielnie ubiegać się o uzyskanie dużych zamówień publicznych. Utworzenie konsorcjum w skład, którego mogą wchodzić

Irlandia szuka wsparcia Draghiego, żeby samodzielnie stanąć na nogi

. Dla Irlandii niskie oprocentowanie obligacji jest niezwykle istotne, bo podczas kryzysu tamtejsze władze ratowały z publicznych pieniędzy system bankowy. Skutkiem tego jest dramatyczny wzrost długu publicznego: w II kw. 2012 roku sięgnął on według Eurostatu 111,5 proc. PKB. Tymczasem w 2008 roku był

Grecy byli na cenzurowanym, teraz przewodniczą pracom UE

Grecją przewodnictwo w Radzie sprawowała Litwa, po Grecji będą to Włochy. Od prezydencji do wzrostu Dla greckich polityków czas prezydencji jest wręcz symboliczny. Bo liczą oni na to, że po latach budżetowych cięć jeszcze w tym roku Grecja wyjdzie z recesji i uda jej się powrócić do samodzielnego

Poradnik dla naprawdę początkujących: Jak zacząć inwestować na giełdzie

ten obecny na rynku publicznym - jest bardziej przejrzysty. Wielu z nas jest inwestorami giełdowymi i może o tym nawet nie wiedzieć. Jak to możliwe? Towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne inwestują pieniądze swoich klientów właśnie na giełdzie. Czym można handlować? Przede wszystkim akcjami

Wzór przystąpienia do postępowania odwoławczego

Prawo zamówień publicznych instytucja przystąpienia do postępowania odwoławczego ma charakter fakultatywny - tj. wykonawca wezwany nie ma obowiązku przystąpienia do odwołania po którejkolwiek ze stron postępowania odwoławczego. Należy jednak pamiętać, że wykonawca wezwany nie może w przypadku

Sygnity nie jest zainteresowane jakąkolwiek współpracą z Asseco Poland

; - napisał Guy w komentarzu do publikacji mediowych dotyczących przedłużenia przez UOKiK zgody na przejęcie Sygnity do lipca 2015 roku oraz komentarzami ze strony Asseco Poland. Guy zwrócił uwagę, że w 2012 roku Asseco Poland podjęło próbę przejęcia Sygnity w drodze publicznego wezwania, które nie doszło

Kiedy można unieważnić przetarg ze względu na brak interesu społecznego?

dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia, co postępowanie unieważnione.Jedną z samodzielnych przesłanek skutkujących unieważnieniem postępowania o zamówienie publiczne jest sytuacja, w której zamawiający uzna, iż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca

Znamy cenę sprzedaży akcji PKP Cargo - 68 zł. Debiut już w październiku

- Przy ostatecznej cenie sprzedaży ustalonej na 68 zł wartość spółki wynosi 3 mld zł, co czyni ofertę publiczną PKP Cargo największą od początku tego roku w Polsce. Będzie to także pierwsza z sukcesem uplasowana oferta akcji kolejowego przewoźnika towarowego z Unii Europejskiej - poinformował

Będą ograniczenia w handlu e-papierosami? Unia wymyśla zasady

Kiedy dwa lata temu wprowadzano w Polsce rygorystyczne przepisy dotyczące palenia w miejscach publicznych, producenci papierosów elektronicznych zacierali ręce. Zakaz obejmujący m.in. przystanki autobusowe, bary, restauracje, kina czy zakłady pracy, a także coraz wyższe ceny zwykłych papierosów

Torpol zrealizuje w tym roku kontrakty o wartości 800 mln zł

na tym rynku o wartości blisko 100 mln zł. "Jesteśmy pierwszą polską spółką, która realizuje kontrakty w Norwegii jako samodzielny wykonawca. Dzięki środkom z emisji będziemy mogli przyspieszyć tempo. Nie wykluczamy też współpracy z lokalnymi firmami" - powiedział Sweklej. Przypomniał

Pomoc dla Grecji, czyli show musi trwać

Grecja najwcześniej może zacząć odbijać się od dna w 2015 r. Ale spodziewam się, że mimo wszystko cele zakładany na 2020 czy 2022 rok nie zostaną samodzielnie osiągnięte [dług publiczny Grecji za osiem lat ma zostać obniżony do124 proc. PKB, za dziesięć lat - znacznie poniżej 110 proc.]Sądzę, że prędzej

Fiskus szykuje się do wypełniania PIT-ów za podatników

zeznanie roczne za podatnika, nie pozbawi go prawa do wspólnego rozliczenia dochodów małżonków i ulg podatkowych, a także przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W takich przypadkach podatnik będzie musiał jednak samodzielnie wypełnić odpowiednie rubryki w zeznaniu. Nowe

Rząd: 'Papierowy' PIT będą mogli składać tylko płatnicy rozliczający do 5 osób

. Usługa PFR nie pozbawi jednak podatnika prawa do wspólnego rozliczenia dochodów małżonków i ulg podatkowych, a także przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jednak w takich sytuacjach podatnik będzie musiał samodzielnie wypełnić odpowiednie rubryki w zeznaniu, podkreślono w

Lubelskie. Lublin wzorem dla Lwowa w zbiórce elektrośmieci

czy lokówki, oraz 150 pojemników na zużyte baterie. Wkrótce mają być one ustawione w miejscach publicznych. Unijne przepisy, które wymagają od gmin prowadzenia zbiórek takich przedmiotów, zaczną obowiązywać w 2016 r. We Lwowie projekt przewiduje m.in. zakup samochodów dostawczych, które będą

Poznań. Rozpoczęła się budowa wartej 725 mln zł spalarni śmieci

na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Właścicielem obiektu będzie Miasto Poznań. Natomiast do firmy SITA Polska należy spółka celowa SITA Zielona Energia, której zadaniem jest zaprojektowanie i budowa spalarni. W zamian partner publiczny przez 25 lat będzie eksploatował instalację

Źle zaplanowane miasta hamują rozwój. Samorządy tracą miliardy [RAPORT]

terenach pozbawionych usług i transportu publicznego. Dodatkowo otaczamy się chaotyczną i karykaturalną zabudową. Do rozproszonych na obrzeżach osiedli gmina powinna doprowadzić i utrzymać drogi, wodociągi, kanalizację, sieci energetyczne i telekomunikacyjne. Tymczasem zapewnienie nawet podstawowych

Enterprise Inwestors zainwestuje dodatkowe 44 mln zł w rozwój radioterapii

pacjentów w czwartym kwartale tego roku. „Pozostałe środki przeznaczone zostaną na finansowanie działalności nowoczesnego ośrodka radioterapii, który od początku tego roku działa na terenie Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 Śląskiego

Polskie firmy coraz więcej wydają na tworzenie własnych innowacji

Na zlecenie NCBR firma konsultingowa PwC sprawdziła, ile publicznych pieniędzy i komu daje NCBR na tworzenie innowacji, a ile wydają na ten cel firmy. Okazuje się, że wkład własny biznesu w projektach B+R w ciągu ostatnich trzech lat wzrósł dwukrotnie. W sumie w ostatnich trzech latach NCBR

Wartość zamówienia dodatkowego - w jaki sposób należy ją liczyć?

wartości udzielanych zamówień dodatkowych. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).* Autorka w latach 2003-2005 była prawnikie w Departamencie Prawnym UZP, obecnie jest samodzielnym specjalistą ds. zamówień publicznych

Energa wstrzymuje budowę bloku węglowego w Ostrołęce

inwestycji oraz obecny kryzys finansowy, który spowodował mniejszą dostępność kapitału zewnętrznego i mniej korzystne warunki jego uzyskania, czynią samodzielną realizację projektu niemożliwą. Kontynuowanie projektu w dotychczasowej formule byłoby niezgodne z interesem publicznym, w tym akcjonariuszy naszej

Księgi wieczyste z prędkością megabajtów

będzie mógł samodzielnie wydrukować w domu lub pracy. Moc prawną wydruków ustawa zrównuje z tradycyjnymi dokumentami wydawanymi przez sąd.Bat na dłużnikówJuż od grudnia za zgodą ministra sprawiedliwości wskazane w ustawie podmioty publiczne zyskają bezpłatny dostęp do zasobów Centralnej Bazy Danych

Poczta Polska przegrała w sprawie obsługi sądów

Urzędu Zamówień Publicznych. Decyzja sądu to zła wiadomość nie tylko dla Poczty Polskiej. W ocenie spółki jest on niekorzystny także dla wymiaru sprawiedliwości i obywateli" - twierdzi Poczta w komunikacie prasowym. A jej rzecznik Zbigniew Baranowski dodaje: - Obsługa pocztowa sądów i prokuratur to

Przewalutowanie kredytów frankowych kosztowałoby banki 44 mld zł

wypłacalności na minimum 12 proc. banki musiałyby zostać dokapitalizowane na kwotę 24,2 mld zł" - napisano. Podkreślono, że w przypadku niektórych banków samodzielne spełnienie wymagań prawa bankowego oraz zaleceń nadzorczych byłoby trudne lub niemożliwe do osiągnięcia. Oznaczałoby to konieczność

Litewscy przedsiębiorcy zszokowani rosyjskimi sankcjami

zbożowe. Główny analityk banku SEB Gitanas Nauseda uważa, że Litwa do Rosji eksportuje rocznie towary o wartości ponad 1 mld litów. "Taka kwota robi wrażenie" - powiedział w czwartek w wywiadzie dla litewskiego radia publicznego Nauseda. W czwartkowym komentarzu banku Credit Suisse jego

Lotnisko w Suwałkach: za rok może ruszyć budowa. Samorząd da 13 mln

samodzielnie" - powiedział wówczas Renkiewicz. Brak lokalnego lotniska To ważna inwestycja dla tej części Polski, która nie ma w ogóle lotniska. W najbliższych latach, a niewykluczone, że wcale, nie powstanie w Podlaskiem lotnisko regionalne. Samorząd województwa podjął w styczniu decyzję o rezygnacji z

Czy zamawiając usługi brokerskie należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych?

PytanieCzy na usługi brokerskie powinniśmy przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?OdpowiedźCo do zasady nie musisz przeprowadzać procedury przetargowej. Chyba, że to Ty będziesz wypłacał wynagrodzenie lub jego cześć brokerowi.WyjaśnienieJednym ze sposobów wykonywania

Fiskus wypełni PIT za podatnika. I zwolni swoich urzędników?

do wspólnego rozliczenia dochodów z małżonkiem i ulg podatkowych czy przekazania 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego. Ale wtedy podatnik będzie musiał samodzielnie wypełnić odpowiednie rubryki w zeznaniu. Każdy podatnik będzie mógł swobodnie decydować, czy swój roczny PIT wysłać

Chcesz samodzielnie inwestować w akcje? Od czego zacząć?

, bo jest duża szansa, że przydadzą się do ocierania łez po stratach. Samodzielne - i racjonalne - inwestowanie zajmuje czas i wymaga wiedzy. Pogódź się z tym, bo bez tego zwiększasz ryzyko straty. Zdecydowana/y? Na giełdzie są spółki, których akcje drożeją szybciej od innych. Są też takie, których

NIK krytykuje ograniczenie wsparcia dla 'schetynówek' do 250 mln zł w 2014 r.

efekty Programu, NIK krytycznie ocenia spadek jego dofinansowania z budżetu państwa, tym bardziej, że samorządów nie stać na samodzielne finansowanie remontów i budowy dróg lokalnych. W 2014 r. wsparcie z budżetu ma wynieść jedynie 250 mln zł, zamiast 1 mld zł jak przyjęto w założeniach programowych

Dzień wolności podatkowej. Od soboty pracujemy dla siebie

tylko to, co zabierze obywatelom. Udział wszystkich wydatków publicznych w PKB to w tym roku 44,99 proc. Taką część roku, czyli ponad 165 dni, statystyczny obywatel pracuje na opłacenie podatków - mówił na konferencji prasowej Andrzej Sadowski, wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha. Centrum tłumaczy

Wyjaśnienie wykonawcy na temat rażąco niskiej ceny musi być przekonujące

, obecnie jest samodzielnym specjalistą ds. zamówień publicznych. www.portalzp.pl

Autonomiczne auta mogą pojawić się na europejskich drogach w 2020 r.

Jak podkreśla niemiecki producent, półautonomiczna jazda już teraz jest możliwa na co dzień - wiele nowoczesnych aut potrafi samodzielnie znajdować odpowiednie miejsce parkingowe i parkować. Kierowca musi tylko operować pedałami. Samochody wyposażane są też w systemy, które wspomagają jazdę w

Rząd oszczędza dzięki wspólnym zakupom

Centrum chce kupić paliwo dla samochodów służbowych jednostek administracji państwowej na lata 2012-15. Wartość zamówienia to 71 mln zł. CUW szacuje, że oszczędności uzyskane przy wspólnym zamawianiu paliwa wyniosą ok. 5-10 proc. w porównaniu do przetargów ogłaszanych samodzielnie przez jednostki

"Dziennik Gazeta Prawna": prąd może być tańszy nawet o 20 proc.

Takie grupy mogą tworzyć jednostki samorządu terytorialnego, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej czy spółki z większościowym udziałem gminy. Kupując więcej, mogą wynegocjować wyższe rabaty i uzyskać lepsze warunki dostaw. Taką grupę założył już Poznań. W ten sposób zmniejszy rachunki co

Potężny internetowy sklep z elektroniką wchodzi do Polski

Newegg to jeden z najpopularniejszych e-sklepów z elektroniką na świecie. Upodobali go sobie szczególnie zaawansowani użytkownicy elektroniki, którzy samodzielnie dłubią w swoich komputerach. Ponieważ Newegg to nie tylko gotowe urządzenia, ale też cała gama różnego rodzaju elektronicznych

Sama reforma OFE to za mało

kapitałowego.Dzisiejsza dyskusja o finansach publicznych i systemie emerytalnym powinna posłużyć do uświadomienia jak najszerszym kręgom społeczeństwa, że przyszłe emerytury będą bardzo niskie, a jedynym sposobem zapewnienia sobie godziwych warunków życia w podeszłym wieku jest samodzielne oszczędzanie. Ponieważ jednak

Inflacja w Japonii najwyższa do 5 lat, doradca Sorosa wieszczy załamanie

do wielkości gospodarki. Jej dług publiczny w stosunku do PKB w tym roku zdaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego sięgnie 246,9 proc.! Dług Grecji sięga około 175 proc. PKB.Dlaczego więc grecki rząd od ponad trzech lat jest na międzynarodowej kroplówce i nie może samodzielnie pożyczać pieniędzy

Dług Japonii przekroczył biliard jenów. Większy niż Grecji

Japonia jest fenomenem. Jej dług publiczny nie jest co prawda najwyższy na świecie. Więcej pieniędzy pożyczyły bowiem władze USA - aż 16,7 bln dol. Ale Japonia jest niekwestionowanym rekordzistą zadłużenia, jeśli odnieść je do wielkości gospodarki. Jej dług publiczny w stosunku do PKB w tym roku

McDonald's i Wal-Mart płaci poniżej granicy ubóstwa. USA dopłaca miliardy

samodzielnie podnieść tę stawkę, z czego korzysta blisko połowa. Przykładowo w stanie Waszyngton minimalna płaca to 9,19 dol. za godzinę. Jak USA wypada na tle reszty świata? Najwyższe stawki za godzinę wprowadziły Australia (15,75 dol.) i Luksemburg (14,21 dol.). Wśród krajów należących do OECD (34 wysoko

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo. Ile kosztuje prawdziwek?

publicznych (zarządzanych przez Lasy Państwowe), ale też częściowo prywatnych jest legalne, to zaś nie wszędzie jest oczywiste. Kilkanaście dni temu polskie media podawały przykład rodaków ukaranych za zbieranie grzybów w lesie w Anglii wbrew zakazowi. W Niemczech zaś można wynieść z lasu najwyżej kilogram

Grecja potrzebuje dodatkowych 10 mld euro. I znowu chce się zapożyczać

rzędu recesji oraz powrót do samodzielnego finansowania państwowych wydatków dzięki emisji obligacji. Problem w tym, że grecki program się nie dopina. Pożyczka od Unii Europejskiej oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego kończy się już w przyszłym roku. A rząd w Atenach szacuje, że może mu zabraknąć

Unia Europejska tworzy nowy system poboru opłat za drogi i autostrady

Obecnie projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych i o Krajowym Funduszu Drogowym znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych. Ma on na celu wprowadzenie unijnych przepisów dotyczących definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej

MIR przygotował przepisy o elektronicznych opłatach za przejazd po drogach UE

Obecnie projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych i o Krajowym Funduszu Drogowym znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych. Ma on na celu wprowadzenie unijnych przepisów dotyczących definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej

Wespół w zespół, czyli jak wygrać przetarg

, który samodzielnie, bez instytucji "pożyczenia", nie byłby w stanie sprostać warunkom opisanym przez zamawiajacego. Możliwość skutecznego odwołania się do potencjału innego podmiotu może zagwarantować udzielenie zamówienia. Każde zobowiązanie podlega oczywiście weryfikacji pod kątem

Przypływ nowego socjalizmu

rolę państwa w życiu społecznym i gospodarczym. Dać ludziom święty spokój, pozwolić im samodzielnie podejmować decyzje i się dorabiać. Po drugie, nie oskubywać ich pod pozorem pobierania niezbędnych danin i - poza sytuacjami skrajnymi - nie wyręczać w zaspokajaniu potrzeb.Niezależnie od tego, kto w

"Rz": Coraz więcej chętnych na 1 proc. podatku

Każda osoba sporządzająca samodzielnie zeznanie roczne może podzielić się podatkiem z potrzebującymi. Wybór jest coraz większy. W wykazie organizacji pożytku publicznego prowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej figuruje już ponad 7000 podmiotów. Byłoby ich jeszcze więcej, ale nie

Programowa ofensywa TVP. Aż trzy nowe kanały

Rozrywka przewiduje rodzimy repertuar rozrywkowy, na który składają się m.in. zasoby TVP, a także aktualna produkcja publicznego nadawcy. W ramówce TVP Rozrywka pojawią się audycje satyryczne, występy kabaretowe, programy typu talk-show, festiwale, widowiska telewizyjne, jubileusze gwiazd estrady, koncerty

"DGP": Chcesz pieniądze z UE? Wynajmij urzędnika

oceniali inni urzędnicy, a nie osoba, która pomagała w jego przygotowaniu. Dlatego też "przedsiębiorczy" urzędnik z warmińsko-mazurskiego pracuje dla firm z innych województw.Resort rozwoju regionalnego ocenia, że taki urzędnik podaje w wątpliwość swoją rzetelność jako funkcjonariusz publiczny

"Dziennik Gazeta Prawna": Chcesz pieniądze z UE? Wynajmij urzędnika

oceniali inni urzędnicy, a nie osoba, która pomagała w jego przygotowaniu. Dlatego też "przedsiębiorczy" urzędnik z warmińsko-mazurskiego pracuje dla firm z innych województw. Resort rozwoju regionalnego ocenia, że taki urzędnik podaje w wątpliwość swoją rzetelność jako funkcjonariusz publiczny

Można wybrać ofertę złożoną po terminie

zamawiający, w odniesieniu do zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej powyżej, samodzielnie kształtują zasady udzielania zamówień publicznych. Powyższe dotyczy również trybu postępowania z ofertami złożonymi po wyznaczonym przez zamawiającego terminie.Zasada!Jeżeli zamawiający w dokumentach

Emerytka połamała się na chodniku. Ratusz odmawia odszkodowania

zwyczajnie cierpi w sensie fizycznym, bo od wypadku zarówno ręka, jak i noga ciągle ją bolą. Od tej pory nie może też funkcjonować samodzielnie. Całymi dniami leży nieruchomo, nawet do załatwiania czynności fizjologicznych potrzebuje mojej pomocy. Nie może spać, jeść, ciągle płacze - mówił w sądzie. Winnych

KPMG: 72 proc. podatników chce przekazać 1 proc. podatku

"Obserwujemy, że chęć przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego rośnie wraz z uzyskiwanym dochodem na rękę. Osoby zarabiające do 1,5 tys. zł netto miesięcznie zdecydowanie rzadziej decydują się na przekazanie 1 proc. swojego podatku. Wynikać to może z faktu, iż 1

KRRiT: Blisko trzy miliony gospodarstw zalega z abonamentem

poprawa kondycji finansowej mediów publicznych. - Zapewne pilna jest zmiana zasady naliczania abonamentu, np. od dostępu przez różne urządzenia audiowizualne w ramach gospodarstwa domowego - podkreślił Rogowski. Jak dodał, w ten sposób pobierana jest opłata w Niemczech od 2013 r. Zastąpienie abonamentu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Indeksy - Ludzie i firmy w krs - krs.wyborcza.biz

REGETOWIE W LIKWIDACJI ?RUR STAL" Sp. z o.o. SAINT GOBAIN VELIMAT POLSKA Sp. z o.o. SAMODZIELNE PUBLICZNE POWIATOWE POGOTOWIE RATUNKOWE W GORLICACH SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRDEK ZDROWIA W UŚCIU GORLICKIM W LIKWIDACJI SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W LIKWIDACJI SAMODZIELNY PUBLICZNY

Indeksy - Ludzie i firmy w krs - krs.wyborcza.biz

.o. SAMODZIELNE PUBLICZNE SANATORIUM GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC SB ?CERAMICA ITALIANA" Sp. z o.o. W LIKWIDACJI SOKPOL KONCENTRATY Sp. z o.o. SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO PRODUKCYJNA ?SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁAZISKACH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA W OPOLU LUBELSKIM SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W MAZANOWIE W

Indeksy - Ludzie i firmy w krs - krs.wyborcza.biz

SIKORA sp.j. SALON SAMOCHODOWY ?HAMELUSZ" Sp. z o.o. SAMODZIELNE PUBLICZNE SANATORIUM REHABILITACYJNE DLA DZIECI IM.JANUSZA KORCZAKA W KRASNOBRODZIE SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W ZAMOŚCIU SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W RADECZNICY SAMODZIELNY

Finanse publiczne

wykonawcze Instytucje gospodarki budżetowej Państwowe fundusze celowe Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz KRUS i fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS Narodowy Fundusz Zdrowia Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ) Uczelnie publiczne Polska Akademia Nauk

Akwarium publiczne

Akwarium publiczne – zarówno akwarium wystawowe w formie szklanego zbiornikaS. Frank, Wielki atlas ryb, tłum. H. Szelęgiewicz, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1974, s. 12, jak i instytucja organizująca ekspozycję organizmów wodnychAkwarium [w:] Wielka Encyklopedia PWN

Uczelnie publiczne w Polsce

Lista polskich uczelni publicznych w podziale według lokalizacji (poniższy wykaz nie uwzględnia kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, jako że ośrodki te nie mają, jako samodzielne jednostki, statusu uczelni ani uprawnień do nadawania tytułów zawodowych

Sektor finansów publicznych

; państwowe fundusze celowe; Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; uczelnie publiczne; Polską Akademię Nauk i tworzone

Sanatorium Dziecięce im. Janusza Korczaka

Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie – jedyna tego typu placówka dla dzieci na terenie województwa lubelskiego. Leczone są w nim choroby ortopedyczno-urazowe, choroby układu nerwowego z uwzględnieniem mózgowego porażenia dziecięcego

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.