saldo wymiany

MR: Największy wzrost nadwyżki w eksporcie wyrobów elektromaszynowych w I-VII

konsekwencją dynamicznego wzrostu ich importu (aż o 45%), w wyniku wzrostu cen ropy naftowej oraz zwiększenie ujemnego salda wymiany wyrobami chemicznymi (o ok. 550 mln euro, do blisko 4,4 mld euro), podano także. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w poniedziałek, że eksport w styczniu-lipcu 2017 r

KOWR: Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 7,6% r/r do 11,1 mld euro w I-IV br.

poziomie 7,6 mld euro, tj. o 7,2% wyższym r/r. W rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się o 8,4% do 3,5 mld euro. W ogólnej wartości importu towarów rolno-spożywczych do Polski udział państw członkowskich UE, podobnie jak w 2019 r., wyniósł 81%. Importowane do Polski artykuły rolno

Ociepa z MPiT: Polskie firmy chcą brać udział w przetargach publ. na Węgrzech

, co oznacza wzrost o 6,9% r/r. Polski eksport to niemal 6 mld euro (+9,1% r/r), a import prawie 3,7 mld euro. Polska od lat cieszy się nadwyżką w dwustronnej wymianie handlowej. W 2018 r. dodatnie saldo wyniosło 2,3 mld euro. Polska jest drugim co do wielkości dostawcą artykułów rolno-spożywczych na

UOKiK opublikuje stanowisko dot. wyroku TSUE w br. ws. PP. Dziubaków

według kursu wymiany PLN-CHF obowiązującego w Raiffeisen Bank w dniu odblokowania środków, podczas gdy miesięczne raty były obliczane w oparciu o kurs sprzedaży PLN-CHF obowiązujący w tym banku w momencie ich wymagalności. Zawierając umowę kredytu indeksowanego do CHF, kredytobiorcy korzystali ze stopy

KOWR:Eksport produktów mięsnych to 2,1 mld euro w I-IV br. podobnie jak rok temu

produktów mięsnych stanowiły 19%" - czytamy w raporcie. Wzrost wartości importu w okresie I-IV br. spowodował, że dodatnie saldo wymiany handlowej produktami mięsnymi zmniejszyło się o 14% r/r do 1,1 mld euro, podano także. "Polska jest unijnym liderem w produkcji i eksporcie drobiu, zatem

KOWR: Eksport żywności do Wlk. Brytanii wzrósł o 4% r/r do 2,7 mld euro w 2018 r

, podroby i przetwory oraz wyroby spirytusowe (po około 90 mln euro). Polska w większości grup produktów rolno-spożywczych osiąga dodatnie saldo wymiany w handlu z Wielką Brytanią. "W 2018 r. największą nadwyżkę uzyskano na rynku mięsa, podrobów i przetworów mięsnych (zarówno w asortymencie

Zasady dotyczące wymiany informacji podatkowych będzie regulowała ustawa

 Projekt ustawy o obowiązkowej, automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania definiuje automatyczną wymianę informacji w dziedzinie opodatkowania, jako systematyczne przekazywanie właściwemu państwu członkowskiemu rezydencji, bez wcześniejszego wniosku, określonych

KOWR: Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 7% r/r do 16,4 mld euro w I poł. br.

% wyższy niż w pierwszym półroczu 2019 r. Dynamika wzrostu eksportu przewyższała tempo wzrostu importu, w rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. o 11,8% do 5,4 mld euro. W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych

KOWR: Eksport cukru wzrósł o 20% wolum. i o 30% wartościowo od X 2016 do IX 2017

/2017 dodatnie saldo handlu zagranicznego cukrem znacząco wzrosło w porównaniu z rokiem 2015/2016. W odniesieniu do wolumenu saldo wymiany handlowej wyniosło 418 tys. ton wobec 250 tys. ton w roku 2015/2016. Nieco mniejszy wzrost dodatniego salda (ze 119 mln euro do 196 mln euro) odnotowano w ujęciu

MR: Najszybciej w I-X wzrósł eksport prod. metalurgicznych i wyrobów chemicznych

wyroby chemiczne (wzrost o ponad 13%) oraz artykuły rolno-spożywcze (o ok. 12,5%). Wywóz najważniejszych w naszej wymianie, wyrobów elektromaszynowych zwiększył się natomiast o 8,2%. Jednocześnie jest to grupa, która w okresie 10 miesięcy br. wygenerowała największą poprawę salda obrotów (o 1,4 mld euro

Obrót walutami w Kantorze Walutowym Alior Banku wzrósł o 15% r/r w 2018 r.

prawie 10% więcej transakcji. Klienci przekonali się również do tzw. transakcji z blokadą, zlecając ich o 25% więcej. Tego typu operacje bankowe pozwalają na wymianę walut w sytuacji, gdy kwota transakcji przekracza saldo środków na rachunku. Wtedy na koncie klienta zakładana jest blokada w wysokości 5

Cyfrowy Polsat: Capex sięgnie max. 10% przychodów bez konsolidacji Netii w br.

oraz nakłady związane z refarmingiem pasma 900 MHz, rozbudowę radiolinii i węzłów transmisyjnych, rozwój funkcjonalności sieci telekomunikacyjnej (w tym upowszechnienie usługi HD Voice) oraz wydatki związane z kontynuowanym projektem kompleksowej modernizacji i wymiany środowiska informatycznego w

Bloomberg: Polska jest na 4. miejscu w rankingu rynków wschodzących w 2018 r.

wyższą pozycję, ponieważ ich rzeczywiste efektywne kursy wymiany są bardziej konkurencyjne niż średnia z ostatnich 10 lat, wynika z analizy. Wycena Indii i Chin jest stosunkowo droga pod względem historycznym. Ich wzrost gospodarczy raczej nie będzie tak szybki, jak w ostatniej dekadzie, wynika z

KOWR: Eksport produktów rolno-spoż. wzrósł o 6,2% r/r do 13,7 mld euro w I-V

r. import towarów rolno-spożywczych do Polski ukształtował się na poziomie 9,3 mld euro, o 4% wyższym niż przed rokiem. W rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się o 11,2%, do 4,4 mld euro" - czytamy w komunikacie. W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno

KOWR: Eksport produktów rolno-spoż. wzrósł o 9,9% r/r do 8,4 mld euro w I kw.

;Wartość polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych w pierwszym kwartale 2020 r. osiągnęła poziom 8,4 mld euro, o 9,9% wyższy niż rok wcześniej. Jednocześnie import wyniósł 5,8 mld euro i był o 9,4% wyższy. W rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z tym samym okresem

Przegląd prasy

otrzymało 57,5 mld zł subwencji --GPW Ventures i KOWR powołali Fundusz KOWR Ventures --PKN Orlen: Wybór partnera do inwestycji w morskie farmy wiatrowe w tym roku --Dekpol Deweloper podtrzymał plan sprzedaży i przekazań na 2020 r. --PKN Orlen rozmawia o wymianie aktywów z wieloma partnerami w

Soroczyński z KIG: Polski eksport obroni się przed spowolnieniem, złoty również

ISBnews. "W dodatku to, czy jesteśmy 'na plusie' zależy przykładowo od intensywności zakupów z importu dóbr o charakterze inwestycyjnym oraz zaopatrzeniowym. Słabe nastroje przedsiębiorców i ich niższe zamówienia dają nam w automacie nadwyżkę w wymianie handlowej. Takiej nadwyżki wolałbym więc nie

UOKiK o TSUE: Banki nie mogą żądać opłat za kapitał po unieważnieniu umowy

według kursu wymiany PLN-CHF obowiązującego w Raiffeisen Bank w dniu odblokowania środków, podczas gdy miesięczne raty były obliczane w oparciu o kurs sprzedaży PLN-CHF obowiązujący w tym banku w momencie ich wymagalności. Zawierając umowę kredytu indeksowanego do CHF, kredytobiorcy korzystali ze stopy

Getin Noble Bank miał 100,62 mln zł straty netto, 52,85 mld zł aktywów w III kw.

zaprzestania ujmowania aktywów finansowych niewycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy) wraz z wynikiem z pozycji wymiany wyniósł -14,6 mln zł i był w porównaniu do osiągniętego w tym samym okresie 2018 roku niższy o 77,2 mln zł (tj. o 123,3%) - głównym elementem odnotowanego w 2019 roku spadku

PAIH: Potencjał współpracy z Bałkanami Zach. niewykorzystany w wielu obszarach

Zachodnich UE jest wiodącym partnerem handlowym, odpowiadając za ponad 70% obrotów handlowych. Polska notuje z regionem dodatnie saldo w wymianie, której wartość sięgnęła w 2018 r. 2 mld euro, podano także. Od 3 do 5 lipca, w trakcie polskiego przewodnictwa w tzw. Procesie Berlińskim, odbywa się Szczyt

Raiffeisen Polbank: Deficyt w handlu zagr. powróci, Chiny na razie bez wpływu

handlowego, a mniejsze dla Polski. "Obecnie jest za wcześnie na to, aby już rewidować w dół prognozy dotyczące wymiany handlowej. Chiny to około 1% naszego eksportu i nawet po uwzględnieniu powiązań pośrednich ich znaczenie dla naszego eksportu nie jest przytłaczające, sięgając według części analiz

GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 9,7% r/r do 40,98 mld euro w I-IX

partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu - z Rosji, ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, Holandii, Belgii, Czech, Francji, Niemiec i Włoch. Spadek importu odnotowano w wymianie z Wielką Brytanią" - wskazano także w

Nowa sprzedaż kredytów BOŚ Banku wzrosła o 86,8% r/r do 2,2 mld zł w I poł. 2019

ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój systematycznie rośnie i stanowił już 34,89% salda kredytów ogółem na koniec I półrocza 2019 roku. Saldo kredytów proekologicznych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosiło 4 355,7 mln zł, w tym łączna kwota zaangażowania Grupy BOŚ w finansowanie farm

GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 9,3% r/r do 35,98 mld euro w I-VIII

partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu - z Rosji, ze Stanów Zjednoczonych, z Holandii, Chin, Czech, Belgii, Niemiec i Francji. Spadek importu odnotowano w wymianie z Wielką Brytanią i Włochami" - wskazano także w

GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 8,3% r/r do 31,21 mld euro w I-VII

wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu - z Rosji, ze Stanów Zjednoczonych, z Holandii, Czech, Chin, Belgii, Niemiec i Francji. Spadek importu odnotowano w wymianie z Włochami i Wielką Brytanią" - wskazano także w materiale. Obroty z pierwszą

mBank miał wstępnie 116,25 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

powodu niższego wyniku z pozycji wymiany. Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych pozostało ujemne, ale zmniejszyło się w porównaniu do III kwartału 2019 roku, kiedy utworzono wyższe rezerwy na przyszłe zobowiązania (w tym w IV kwartale rezerwa na koszty potencjalnych zwrotów prowizji w

KOWR: Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 5,5% r/r do 29,3 mld euro w 2018 r.

, warzywami (łącznie z przetworami) oraz ziarnem zbóż. Dodatnie saldo wymiany odnotowano również dla: soków owocowych i warzywnych, produktów paszowych, cukru, piwa, ryb i ich przetworów, tłuszczów zwierzęcych, skrobi oraz melasy" - wskazano w materiale. "Największy deficyt w 2018 r. wystąpił w

GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 7,9% r/r do 26,94 mld euro w I-VI

eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu - z Rosji, Holandii, Czech, ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, Belgii, Niemiec i Francji. Spadek importu odnotowano w wymianie z Włochami i Wielką Brytanią" - wskazano także w materiale. Obroty z pierwszą dziesiątką

FAMMU/FAPA:Eksport cukru spadł o 2,8% ilościowo, wzrósł wartościowo o 8% w I-VII

przyspieszył. Ceny wywozu poprawiły się, przywóz był nieco tańszy. Saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem pozostało dodatnie, ale znacznie pogorszyło się w relacji rocznej" - czytamy w raporcie. Lipiec okazał się miesiącem wzmożonej wymiany handlowej cukrem. Z danych wynika, że polscy eksporterzy

GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 6,6% r/r do 22,2 mld euro w I-V

partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu – z Rosji, Czech, Holandii, Chin, Belgii, Niemiec, ze Stanów Zjednoczonych, z Francji i Włoch. Spadek importu odnotowano w wymianie z Wielką Brytanią" - czytamy dalej w

Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami - uregulowana w jednym akcie prawnym

W dniu 23 maja 2016 r. powstał projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Projektowana ustawa normuje zasady i tryb wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych oraz

KUKE: Oczekiwana poprawa handlu w Niemczech pozytywna dla polskich firm

intensywnych w roku 2016 zakupach, teraz powinni odrabiać zaległości w wymianie aut, mebli artykułów z grup AGD i RTV. Więcej będą wydawać też na dobra szybkozbywalne" - ocenił w komentarzu Soroczyński. Koniunktura gospodarcza Niemiec, najważniejszego partnera wymiany handlowej z Polską wg Indeksu Ifo w

PSE: Zapotrzebowanie na moc było rekordowe 25 I i wyniosło 26 504 MW

lutego 2018 roku i wynosiło ono 26 448 MW. W okresie szczytu rannego saldo wymiany z zagranicą wynosiło 2 184 MW w kierunku importu do Polski. Zasadnicza część zapotrzebowania została pokryta mocą krajowych elektrowni cieplnych - węglowych i gazowych, oraz w niewielkim stopniu

FACTA oznacza, że Polacy nie ukryją dochodów zagr. przed polskim fiskusem

efekt uchwalenia przez Sejm ustawy o wdrożeniu ustawodawstwa FATCA wraz z poprawkami Senatu, dzięki niej Polska będzie efektywnie uczestniczyć w automatycznej wymianie informacji podatkowych. "Globalny charakter automatycznej wymiany informacji oznacza, że polscy podatnicy nie będą mogli dłużej

PAIH została koordynatorem Rady Biznesu Państw Europy Środkowo-Wschodniej

; - czytamy w komunikacie. Polska od lat notuje z Chinami ujemne saldo obrotów handlowych. W zeszłym roku import towarów z Państwa Środka wyniósł niemal 25 mld euro, podczas gdy eksport - zaledwie 2 mld euro. "Obie strony inicjatywy 16+1 chcą pobudzić wzajemną wymianę handlową i wzmocnić współpracę

MG: Najszybciej w I-VII rósł eksport wyrobów drzewno-papierniczych - o 8,6% r/r

(o 8,6%), dominujących w polskiej wymianie z zagranicą, wyrobów elektromaszynowych (o 8%) oraz wyrobów przemysłu lekkiego (o 7%)" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS. Według wstępnych danych GUS, w pierwszych 7 miesiącach 2015 r. eksport wzrósł o 6,2% r/r do 101,51 mld euro, zaś

FAMMU/FAPA: Eksport cukru wzrósł o 8,9% ilościowo i o 21,4% wartościowo w I-XI

. "Listopad okazał się miesiącem ożywionej wymiany handlowej cukrem. Z danych wynika, że polscy eksporterzy sprzedali w tym miesiącu około 43 tys. ton. Około 30 tys. ton trafiło do UE, w tym około 13 tys. ton do Niemiec. Do krajów trzecich sprzedano około 13 tys. ton, w tym po około 3 tys. ton do

Santander BP: Wynik eksportu liczony w euro wzrośnie o ok. 3,3% r/r w 2019 r.

% lepszy niż w 2018 r.  "W 2019 r. polski eksport wyhamuje mocniej niż w 2018 r. Nasza prognoza to przyrost rzędu +3,3% r/r. Dynamika wzrostu importu sięgnie zaś 4,8%. W ten sposób, na koniec tego roku, saldo wymiany handlowej z dużym prawdopodobieństwem będzie pod kreską" - powiedział

FAMMU/FAPA: Eksport cukru wzrósł o 9,6% ilościowo i o 20% wartościowo w I-X

okazał się miesiącem niezbyt ożywionej wymiany handlowej cukrem. Z danych wynika, że polscy eksporterzy sprzedali w tym miesiącu około 22 tys. ton. Około 18 tys. ton trafiło do UE. Natomiast importerzy sprowadzili nieco ponad 2 tys. ton. Niższy import można łączyć z szybko drożejącym w październiku (i

FAMMU/FAPA: Eksport cukru wzrósł o 12,4% ilościowo i o 22,7% wartościowo w I-IX

. Ceny wywozu poprawiły się, przywóz był nieco tańszy. Saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem pozostało dodatnie, ale pogorszyło się w relacji rocznejw raporcie. Wrzesień okazał się miesiącem osłabienia wymiany handlowej cukrem. Z danych wynika, że polscy eksporterzy sprzedali w tym miesiącu około

Emilewicz: Dane GUS pokazują, że konsumpcja wspiera utrzymanie tempa wzrostu PKB

w warunkach wciąż silnego wzrostu eksportu, jest pogorszenie salda wymiany - przed rokiem notowaliśmy nadwyżkę w wysokości 1,4 mld euro, zaś obecnie mamy do czynienia z deficytem na poziomie 2,5 mld euro" - czytamy także. Emilewicz uważa, że wysoki import to wynik silnego popytu

MG: Najszybciej w I-V rósł eksport wyrobów drzewno-papierniczych - o 9,2% r/r

zwiększył się eksport wyrobów drzewno-papierniczych (o 9,2%), przemysłu lekkiego (o 8,8%), ceramicznych (o 8,6%) oraz dominujących w polskiej wymianie z zagranicą, wyrobów elektromaszynowych (o 8,2%). Spadek z kolei odnotowano w sprzedaży produktów mineralnych (o ponad 15%). Jednocześnie w tej ostatniej

FAMMU/FAPA: Eksport cukru wzrósł o 6,4% ilościowo i o 17,1% wartościowo w I-VIII

jednak dużo bardziej dynamicznie. Ceny wywozu poprawiły się, przywóz był nieco tańszy. Saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem pozostało dodatnie, ale znacznie pogorszyło się w relacji rocznej" - czytamy w raporcie. Sierpień okazał się miesiącem wzmożonej wymiany handlowej cukrem. Z danych

Wolumen eksportu wieprzowiny wzrósł, wartość - spadła w I półroczu

;Saldo wymiany handlowej żywymi zwierzętami było ujemne, kształtując się na poziomie -204 mln euro. O ujemnym saldzie w handlu żywcem zadecydował wzrost wartości importu bydła oraz drobiu, przy równoczesnym znacznym spadku eksportu żywca wołowego, świń, a także owiec i kóz" - czytamy dalej. W I

GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 1,7% r/r do 41,22 mld euro w I-X

odnotowano w wymianie z Rosją" - czytamy dalej.  Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,6% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,1%), a importu ogółem - 66,3% (wobec 65,9% przed rokiem). (ISBnews)  

FAMMU/FAPA: Eksport cukru spadł o 10,8% ilościowo i 0,2% wartościowo w I-VI

, przywóz był nieco tańszy. Saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem pozostało dodatnie, ale znacznie pogorszyło się w relacji rocznej" - czytamy w raporcie. Czerwiec okazał się miesiącem wzmożonej wymiany handlowej cukrem. Z danych wynika, że polscy eksporterzy sprzedali w tym miesiącu około 50

GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 2,3% r/r do 36,94 mld euro w I-IX

głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu – z Belgii, ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, Niemiec, Francji, Czech, Wielkiej Brytanii, Holandii i Włoch. Spadek importu odnotowano w wymianie z Rosją"

KOWR: Eksport produktów rolno-spoż. wzrośnie o 4% do ponad 29 mld euro w 2018 r.

. wyniosła 27,1 mld euro i była o 5,8% większa niż rok wcześniej. Jednocześnie import ukształtował się na poziomie 18,1 mld euro, o 2,6% wyższym. Dodatnie saldo wymiany zwiększyło się z 7,9 mld euro do blisko 9 mld euro, podano także. W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych

FAMMU/FAPA: Eksport cukru wzrósł o 7,6% ilościowo i 20,8% wartościowo w 2016 r.

Mauritiusa. W ramach UE handel jest bezcłowy. Wspomniane kraje trzecie korzystają z bezcłowego dostępu do unijnego rynku cukru. "Grudzień okazał się miesiącem ożywionej wymiany handlowej cukrem. Z danych wynika, że polscy eksporterzy sprzedali w tym miesiącu około 47 tys. ton. Około 27 tys. ton

Bank Pekao podniósł prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,5% z 4%

będą to niespodzianki 'w górę'" - napisano też w raporcie. Według prognoz Pekao, tempo inwestycji wzrośnie o 7,2% (wcześniej prognozowano 6%) w 2019 roku oraz oczekiwane jest korzystniejszy wpływ salda wymiany handlowej z zagranicą w kontekście zaskakująco wysokiej odporności polskiego sektora

Znowu słabszy wzrost w eksporcie. Nadwyżka w handlu też zmaleje?

Polsce. - Pogorszy to nasze saldo w wymianie handlowej - mówi Rybacki. Nadwyżkę w handlu zagranicznym osiągnęliśmy po raz pierwszy w zeszłym roku. Jednak dodatni bilans od wielu lat mamy na przykład w branży rolno-spożywczej. Rośnie ona nieustannie, odkąd wstąpiliśmy do UE, prócz lat 2007-08.

GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 2,8% r/r do 32,59 mld euro w I-VIII

importu odnotowano w wymianie z Rosją" - czytamy dalej.  Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,5% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,2%), a importu 66,2% – tak jak przed rokiem. (ISBnews)

Polska nie nadąża z wdrażaniem Globalnego standardu wymiany informacji (CRS)

ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania, której celem miała być implementacja przepisów dyrektywy. Projekt przewidywał termin wejścia w życie przepisów na 1 stycznia 2016 roku. Do chwili obecnej jednak, jest on na etapie konsultacji publicznych, które miały

GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 1,9% r/r do 28,4 mld euro w I-VII

. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu – z Belgii, Chin, ze Stanów Zjednoczonych, z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech i Holandii. Spadek importu odnotowano w wymianie z Rosją i Włochami

ARR: Eksport cukru wzrósł o 10% wolumenowo i o 28% wartościowo w X-IV

krajów pozaunijnych wyniósł 9 tys. ton, a sprowadzano go głównie z Ukrainy (4,3 tys. ton) i z Mauritiusa (2,4 tys. ton)" - czytamy dalej. Saldo wymiany handlowej cukrem było dodatnie i wyniosło 193 tys. ton i 98 mln euro wobec 114 tys. ton i 51 mln euro w tym samym okresie poprzedniego roku

MR: Najszybciej w I-V wzrósł eksport produktów mineralnych - o 17,1% r/r

naszej wymiany było zgodne z dobrymi wynikami w tym miesiącu produkcji przemysłowej (wzrost o 9,1%) i niemieckiego handlu (eksport zwiększył się o 14,1%, a import o 16,2%)" - czytamy w komentarzu resortu rozwoju. Analitycy ministerstwa podkreślili także, że obserwowany od początku roku dynamicznie

GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 3,3% r/r do 24,61 mld euro w I-VI

partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu - z Belgii, Chin, ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, Francji, Holandii, Czech i Wielkiej Brytanii. Spadek importu odnotowano w wymianie z Rosją i Włochami" - czytamy dalej

GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 2,4% r/r do 45,98 mld euro w I-XI

Belgii, ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, Francji, Niemiec, Czech, Holandii, Włoch i Wielkiej Brytanii. Spadek importu odnotowano w wymianie z Rosją" - czytamy dalej.  Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,3% eksportu (tak samo, jak w analogicznym okresie 2015

Nadwyżka handlowa imponuje wzrostem, C/A ulegnie pogorszeniu wg analityków

pozytywny wkład był znacznie mniejszy. Głównym źródłem nadwyżki była wymiana towarowa, gdzie nadwyżka eksportu nad importem wyniosła 946 mln euro i była najwyższa od kiedy dostępne są dane. Spory pozytywny wynik zanotowano także w wymianie usług. Skokowy wzrost nadwyżki towarowej zawdzięczamy przede

KOWR: Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 5,5% r/r do 26,1 mld euro w I-X

rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się o 6,2% do 8,6 mld euro" - czytamy w raporcie. Główną pozycję w strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych zajmuje żywiec, mięso i jego przetwory. Ta grupa asortymentowa w okresie dziesięciu miesięcy 2019 r. stanowiła

MR: Najszybciej w 2015 r. rósł eksport wyrobów przemysłu lekkiego - o 19,5% r/r

GUS. Największa poprawa salda została wytworzona w obrotach produktami mineralnymi (o 3,8 mld euro) oraz artykułami rolno-spożywczymi (o prawie 1 mld euro), która z nawiązką skompensowała pogorszenie bilansu w wymianie wyrobami metalurgicznymi (o blisko 0,4 mld euro) oraz elektromaszynowymi (o

MR: Za słaby wynik eksportu w I-X odpowiadają art. metalurgiczne i rolno-spożyw.

r." - skomentował resort rozwoju. W ujęciu geograficznym na takie wyniki złożyły się z jednej strony wyhamowanie obrotów z krajami Unii Europejskiej, z drugiej zaś zmniejszenie wymiany z rynkami wschodzącymi. Eksport do Unii Europejskiej zwiększył się o 1,3% do 120,4 mld euro, podano w

Sielewicz, Coface: Wojna celna Chiny-USA może pośrednio uderzyć w polski eksport

w Chiny, z którymi Stany Zjednoczone mają ujemne saldo wymiany handlowej. W przypadku surowców oraz produktów ze stali i aluminium nadwyżki produkcyjne pozwalały Chińczykom oferować atrakcyjne ceny, z którymi trudno było konkurować producentom z USA. "Jednak eskalacja protekcjonizmu

ARR: Eksport cukru spadł o 8% r/r do 403 tys. ton w X 2014 r. - VIII 2015 r.

cukru (o wartości 62 mln euro) wobec 204 tys. ton (111 mln euro) przed rokiem" - czytamy dalej. Saldo wymiany handlowej cukrem w roku 2014/2015 (stan na koniec sierpnia br.) było dodatnie i wyniosło 268 tys. ton i 111 mln euro wobec 232 tys. ton i 110 mln euro rok wcześniej, podano także

Getin Noble Bank miał 88,54 mln zł straty netto, 54,06 mld zł aktywów w II kw.

do wartości godziwej oraz z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów finansowych niewycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy) wraz z wynikiem z pozycji wymiany wyniósł -2,1 mln zł i był w porównaniu do osiągniętego w tym samym okresie 2018 roku niższy o 48,7 mln zł (tj. o 104,6%) - głównym

Eksport na Ukrainę oraz liczba Ukraińców pracujących w Polsce nadal będą rosły

;jedynie" o 26% r/r. W stosunku do analogicznego okresu w 2016 r. saldo wymiany handlowej pomiędzy naszymi krajami wzrosło aż o ponad 60% - do 4 381 mln zł po sześciu miesiącach w roku obecnym, podano także w komunikacie. Jednocześnie - jak zaznacza prezes Personnel Service Krzysztof Inglot - nie

ARR: Eksport cukru spadł do 387 tys. ton i do 169 mln euro w okresie I-XI 2015r.

Mozambiku, a spośród krajów UE z Czech i Niemiec" - czytamy dalej. W okresie jedenastu miesięcy 2015 r. dodatnie saldo wymiany handlowej cukrem wynosiło 268 tys. ton i 115 mln euro wobec 236 tys. ton i 100 mln euro w analogicznym okresie 2014 r., podsumowano. (ISBnews)

KOWR: Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 8% r/r do 15,4 mld euro w I półr.

wymiany zwiększyło się o około 17%, do 5 mld euro" - czytamy w raporcie. Główną pozycję w strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych zajmuje żywiec, mięso i jego przetwory. Ta grupa asortymentowa w pierwszym półroczu 2019 r. stanowiła 20% wartości polskiego eksportu

Eksport cukru spadł o 5% do 303 tys. ton w okresie wrzesień-maj

.) saldo wymiany towarowej cukrem było dodatnie i wyniosło 218 tys. ton, a w ujęciu wartościowym 87 mln euro wobec 167 tys. ton i 79 mln euro przed rokiem, podsumowano w raporcie. (ISBnews)

Eksport ma się dobrze i będzie wspierać dalszy wzrost PKB wg analityków

spowolnienia w dużych gospodarkach wschodzących. Import nieoczekiwanie zmniejszył się o 2,8% r/r po wzroście o 5,8% r/r miesiąc wcześniej, co zapewne odzwierciedla niską aktywność zakupową przedsiębiorstw oraz ceny ropy naftowej. W październiku odnotowano tradycyjnie dodatnie saldo wymiany usług, oraz

Novak z Akcenty: Dynamika wzrostu eksportu spowolni do 5-6% r/r w 2019 r.

Warszawa, 17.12.2018 (ISBnews) - Tempo wzrostu eksportu spowolni do 5-6% r/r w 2019 roku, uważa główny analityk instytucji płatniczej Akcenta Miroslav Novák. Dynamika importu sięgnie 6-7% r/r w przyszłym roku. Duży wpływ na polską wymianę handlową będzie miał słabszy popyt na import w

Raiffeisen Bank Polska miał 63,6 mln zł zysku netto,48,6 mld zł aktywów w I półr

wymiany w wysokości -35,2 mln zł (wobec 10 mln zł osiągniętych rok wcześniej), co było efektem zaprzestania stosowania przez bank zasad rachunkowości zabezpieczeń w związku z planowaną sprzedażą podstawowej działalności banku oraz rozpoczęcia reklasyfikacji kwot ujętych w kapitale własnym do rachunku

ARR: Eksport cukru spadł o 13% r/r do 465 tys. ton w okresie X 2013 - IX 2014

), Mozambiku (25 tys. ton), Zimbabwe (25 tys. ton). Spośród krajów UE cukier importowano przede wszystkim z Niemiec (31 tys. ton), Francji (22 tys. ton) i Litwy (16 tys. ton), podano także w materiale. "Uzyskano dodatnie saldo wymiany handlowej w ujęciu ilościowym (257 tys. ton wobec 351 tys. ton w

Eksport cukru spadł o 4% do 224 tys. ton w okresie październik-marzec

" - czytamy również.  W roku 2014/2015 (do końca marca 2015 r.) saldo wymiany towarowej cukrem było dodatnie i wyniosło 174 tys. ton, a w ujęciu wartościowym 69 mln euro wobec 121 tys. ton i 58 mln euro przed rokiem, podsumowano w raporcie. (ISBnews)

FAMMU/FAPA: Bilans w handlu mięsem czerwonym wyniósł 738,4 mln euro w 2015

(wzrost o blisko 17%) o wartości 266,7 mln euro. Na wzrost wywozu wołowiny z Polski wpłynęło niewątpliwie przywrócenie uboju rytualnego pod koniec 2014 r." - czytamy dalej. Saldo wymiany handlowej żywymi zwierzętami było ujemne, kształtując się na poziomie -375 mln euro. O ujemnym saldzie w handlu

NIK: W I etapie budowy mostu energ. Polska-Litwa błędnie rozliczono koszty

1 000 MW. "Nie potwierdziły się przewidywania analityków, że po połączeniu krajowego systemu elektroenergetycznego Polski i Litwy energia elektryczna będzie przesyłana do Polski tylko w okresach szczytowego zapotrzebowania, a saldo wymiany będzie zrównoważone. Po pierwszych miesiącach

Eksport cukru spadł r/r do 179 tys. ton w okresie październik - luty

. Na rynku UE zakupiono 42 tys. ton cukru, a na rynkach pozaunijnych - 6 tys. ton. W roku 2014/2015 (stan na koniec lutego 2015 r.) saldo wymiany towarowej cukrem było dodatnie i wyniosło 131 tys. ton, a w ujęciu wartościowym 50 mln euro, podsumowano w raporcie. (ISBnews)

FAMMU/ FAPA: Saldo handlu zagr. mięsem wyniosło +1,42 mld euro w I półr.

Warszawa, 10.10.2016 (ISBnews) - Saldo wymiany handlowej mięsem czerwonym i drobiowym oraz podrobami, żywcem, a także przetworami mięsnymi, tłuszczami i mączkami zwierzęcymi było dodatnie i wyniosło 1 418 mln euro w I poł. 2016 r. , podał Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków

TO NIE KONIEC TAJEMNICY BANKOWEJ

21 lipca 2014 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała pełną wersję nowego globalnego standardu wymiany informacji podatkowych (Common Reporting Standard - CRS) mającego służyć implementowaniu automatycznej wymiany informacji podatkowych między rządami państw w

ARR: Eksport cukru wzrósł o 8% r/r do 431 tys. ton w okresie X 2015 -VIII 2016

), o 57% więcej niż przed rokiem. Cukier importowano do Polski przede wszystkim z Sudanu (50 tys. ton), Zimbabwe (43 tys. ton), Mozambiku (36 tys. ton), a także z Niemiec (23 tys. ton) i Szwecji (17 tys. ton)" - czytamy dalej. W roku 2015/2016 (stan na koniec sierpnia br.) saldo wymiany

ARR: Eksport wieprzowiny i wołowiny spadł, a drobiu wzrósł r/r w I-IX

był o 3% większy niż rok wcześniej. W okresie styczeń–wrzesień 2014 r. nadwyżka Polski w wymianie produktami drobiowymi z zagranicą w ujęciu ilościowym ukształtowała się na poziomie 545 tys. ton, a w ujęciu wartościowym - 971 mln euro i była o 20% większa niż w takim samym okresie 2013 r."

Eksport cukru spadł o 6% do 342 tys. ton w okresie październik-czerwiec

trzecich stosunkowo duże ilości cukru zaimportowano z Mozambiku (25 tys. ton), podano również. Dotychczasowe saldo wymiany handlowej cukrem w roku gospodarczym 2014/2015 było dodatnie i wyniosło 252 tys. ton oraz 102 mln euro wobec 202 tys. ton i 95 mln euro przed rokiem, podsumowano w komunikacie

FAMMU/ FAPA: Eksport wieprzowiny wzrósł wolumenowo o 5,9% r/r w 2016 r.

(16,9 tys. ton), w Szwecji (5,7 tys. ton), we Włoszech (5,7 tys. ton), na Węgrzech (4 tys. ton), w Finlandii (1,9 tys. ton), na Litwie (1,7 tys. ton) oraz na Słowacji (1,3 tys. ton)" - czytamy także.  W 2016 r. saldo wymiany handlowej mięsem wieprzowym było - tak, jak w poprzednich

FAMMU/FAPA: Eksport zbóż wzrósł o 7% r/r do 5,3 mln ton w I-XI 2016 r.

;Wartość zakupów wyniosła 275,8 mln euro. Saldo wymiany handlowej zbożami było dodatnie – 638 mln euro, chociaż należy odnotować jego pogorszenie w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o 10,4%" - czytamy także.  Jak podaje FAMMU/FAPA, według wstępnych danych CIHZ, w

Getin Holding miał 948,3 mln zł straty netto, 25,23 mld zł aktywów w 2018 r.

, dalsza digitalizacja, rozbudowa sieci sprzedaży do 200 placówek oraz korzystny kurs wymiany. "Na koniec roku pozytywną kontrybucję do wyniku segmentu odnotował zarówno Idea Bank Ukraina, jak i spółka NFS, która przedterminowo zwróciła do GH 15,9 mln zł pożyczki zaciągniętej w 2017 roku. Po raz

Odpisy GNB spadły o 39% r/r, bank ograniczył sprzedaż hipotek o 90% w I półr.

pomimo zmienności kursu wymiany CHF obserwowanej od połowy stycznia, kredyty hipoteczne wykazywały stabilną jakość. W I poł. 2015 r. bank miał 198,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 265,94 mln zł zysku rok wcześniej. Aktywa razem

Majowy spadek eksportu powinien być zjawiskiem przejściowym wg analityków

wypowiedzi ekonomistów: "Oczekujemy pogorszenia się wymiany handlowej w średnim terminie i wzrostu importu powodowanego popytem konsumpcyjnym z uwagi na program 500+ oraz odbicia inwestycji publicznych w na przełomie IV kw. 2016 i I kw. 2017" - ekonomista ING Bank Śląski Jakub Rybacki "Po

Zysk netto mBanku wzrósł r/r do 311,64 mln zł w IV kw. 2017 r.

handlowej był niższy o 12,2% w porównaniu do III kwartału. Spadek nastąpił w wyniku z pozycji wymiany, podczas gdy wynik na pozostałej działalności handlowej wzrósł w omawianym okresie. Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone wzrósł znacząco w

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 0,8% r/r, wskaźnik NPL: 4,57% w 2017

hipotecznych w walutach obcych (-19,6% w ujęciu rocznym, częściowo w wyniku zmian kursów wymiany) i przyśpieszenia tempa wzrostu w pozostałych segmentach, które łącznie zanotowały silny wzrost o 13,7% w ujęciu rocznym (netto). Dzięki tym zmianom udział walutowych kredytów hipotecznych w portfelu ogółem spadł

Nerwowa przeprowadzka klientów BPH do Alior Banku. Część klientów wściekła na problemy

. Alior obiecał, że szybko udostępni byłym klientom BPH swoje „wodotryski", czyli bardziej funkcjonalny serwis, płatności BLIK i przez aplikację Android Pay, kantor walutowy z dobrymi kursami wymiany oraz karty płatnicze do kont oszczędnościowych. Ten moment nadszedł właśnie w miniony weekend

KIR: Na zmianę rachunku bankowego zdecydowało się 12,88 tys. osób w III kw. 

osoby, czyli 99,4% wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda natomiast dokonało 12 583 osoby, czyli 97,7% wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiło 769 osób, a o przeniesienia poleceń zapłaty - 509 osób" - podał KIR.  KIR jest kluczowym elementem

Eksport cukru wzrósł o 4% wolumenowo, spadł o 21% wartościowo w okresie X-I

przede wszystkim z Niemiec (17 tys. ton), Francji (9 tys. ton) oraz Danii (7 tys. ton). W roku 2014/2015 (stan na koniec stycznia br.) saldo wymiany handlowej cukrem było dodatnie i wyniosło 108 tys. ton i 41 mln euro, podano także w materiale. (ISBnews)  

Zysk netto Raiffeisen Bank Polska spadł r/r do 26,6 mln zł w I-III kw. 2017 r.

wartości godziwej i z pozycji wymiany'" - czytamy w komunikacie. Wynik z odsetek w okresie 9 miesięcy br. wyniósł 831,67 mln zł wobec 752,91 mln zł. "Wzrost ten był następstwem zarówno obniżenia przez grupę kosztów pozyskiwanego finansowania, jak i spadku średniego wolumenu pasywów, a co za

Deficyt na rachunku obrotów bież. wysoki, ale sytuacja się poprawi wg analityków

mediany prognoz rynkowych wynoszącej 520 mln euro. Głównym powodem tak gwałtownego pogorszenia się salda CA jest powrót na ujemne poziomy po siedmiomiesięcznej przerwie salda wymiany towarowej, na którym deficyt wyniósł 1 071 mln euro. Wynik ten jest zdecydowanie niższy niż zakładana przez konsensus

Akcja kredytowa B. Millennium wzrosła o 2,6% r/r, wskaźnik NPL: 4,61% po III kw.

szybszego obniżenia portfela walutowych kredytów hipotecznych (-12% r/r, częściowo w wyniku zmian kursów wymiany), a z drugiej zwiększenia tempa wzrostu we wszystkich pozostałych segmentach, w sumie generując silny, roczny wzrost na poziomie 11,7% (netto)" - czytamy w raporcie. Wartość netto kredytów

OECD znowu straszy podatników

systemu finansowego na świecie spowodowała, iż stało się coraz prostsze dla ludzi, by utrzymywać i zarządzać inwestycjami poza krajem zamieszkania. Ten nowy standard automatycznej wymiany informacji zwiększy wysiłki międzynarodowej współpracy podatkowej i postawi rządy z powrotem na równe nogi, tak by

Euler Hermes: Wyjście Wielkiej Brytanii z UE to m.in.gigantyczne straty w handlu

lokalnej, zarówno w UE jak też przez Zjednoczone Królestwo.   W wymianie handlowej z Wielką Brytanią polski eksport jest dwuipółkrotnie wyższy niż import, wciąż wykazując dynamikę wzrostu i przekraczając -według wstępnych szacunków - poziom 11 mld zł w ubiegłym roku. W 2015 r. poprawił się