saldo wpłat

Analizy Online: Saldo wpłat i wypłat w TFI wyniosło -0,25 mld zł w kwietniu

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Saldo wpłat i wypłat w funduszach inwestycyjnych wyniosło -0,25 mld zł w kwietniu 2019 r., podały Analizy Online. "Kwiecień być trzecim miesiącem w tym roku z ujemnym bilansem sprzedaży funduszy inwestycyjnych. Skala odpływu była jednak znacznie niższa niż

Analizy Online: Saldo wpłat i wypłat w TFI wyniosło 0,3 mld zł w maju 

Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Saldo wpłat i wypłat w funduszach inwestycyjnych wyniosło 0,3 mld zł netto w maju 2019 r., podały Analizy Online. Fundusze detaliczne oferowane szerokiemu gronu inwestorów pozyskały jedynie 49 mln zł netto.  "Podobnie jak w kwietniu, najwięcej

Analizy Online: Saldo wpłat i wypłat w TFI wyniosło -0,73 mld zł w styczniu

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Saldo wpłat i wypłat w funduszach inwestycyjnych wyniosło -726 mln zł w styczniu 2019 r., podały Analizy Online. "Pierwszy miesiąc roku przyniósł wyraźne wyhamowanie odpływów, które ciążyły rynkowi funduszy przez poprzednie cztery miesiące. W styczniu

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 7,6 mld zł w marcu

Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło 7,6 mld zł w marcu, a zdecydowana większość środków - 6,13 mld zł trafiła do funduszy niedetalicznych, podały Analizy Online. To najwyższe napływy do TFI od grudnia 2015 roku.  "Fundusze

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło -8,6 mld zł w kwietniu

Warszawa, 14.05.2018 (ISBnews) -  Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło -8,6 mld zł w kwietniu, a było to wynikiem przewagi umorzeń w segmencie funduszy niedetalicznych, podały Analizy Online.  "W kwietniu polski rynek funduszy inwestycyjnych doświadczył

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,84 mld zł w październiku

Warszawa, 20.11.2017 (ISBnews) -  Saldo wpłat i umorzeń do krajowych funduszy inwestycyjnych było dodatnie w październiku i wyniosło 1 840,3 mln zł, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Rynek TFI ma już za sobą 9 miesięcy nieprzerwanego dopływu kapitału. 

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 1,95 mld zł w listopadzie

Warszawa, 13.12.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło ponad 1,95 mld zł w listopadzie. Przewaga wpłat nad umorzeniami jest efektem kontynuacji napływu kapitału do funduszy detalicznych - saldo wpłat i umorzeń w tej grupie w ub. miesiącu wyniosło

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,4 mld zł w grudniu 

Warszawa, 12.01.2018 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło 1,4 mld zł w grudniu ub. r., przy czym zdecydowana większość środków - ponad 1 mld zł - trafiła do funduszy detalicznych. W całym roku saldo wpłat i wypłat przekroczyło 17 mld zł - to pierwszy tak

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 2,5 mld zł w styczniu

Warszawa, 13.02.2018 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło ponad 2,5 mld zł w styczniu. Było to nie tylko zdecydowanie więcej niż w grudniu, ale również był to najlepszy styczeń od dekady. Fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego znów zanotowały najlepszy bilans

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,05 mld zł we wrześniu

Warszawa, 12.10.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń do krajowych funduszy inwestycyjnych było dodatnie we wrześniu i wyniosło 1 049 mln zł, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). "Warto zauważyć, że wrzesień był niezmiernie ciekawy, jeśli chodzi o zainteresowanie

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń było dodatnie 11. miesiąc z rzędu w listopadzie

Warszawa, 14.12.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło ponad 1,9 mld zł w listopadzie. Był to jedenasty miesiąc dodatniego salda. Najwięcej środków klienci wpłacili do funduszy gotówkowych i rynku pieniężnego - 1,3 mld zł, podała Izba Zarządzających

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 0,8 mld zł w grudniu

Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło ponad 0,8 mld zł w listopadzie. Było to co prawda ponad dwukrotnie mniej niż w listopadzie, ale ostatni miesiąc roku często rządzi się pod tym kątem swoimi prawami. Fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego

Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło 1,98 mld zł w VIII 

Warszawa, 13.09.2017 (ISBnews) -  Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło 1,98 mld zł w sierpniu, który był drugim miesiącem mocnego napływu kapitału do TFI, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). "Według naszych szacunków

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,62 mld zł w lipcu

Warszawa, 11.08.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń do krajowych funduszy inwestycyjnych było dodatnie w lipcu i wyniosło 1 615,3 mln zł, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). To najwyższy poziom w tym roku i równocześnie najlepszy wynik w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 895 mln zł w czerwcu

Warszawa, 14.07.2017 (ISBnews) -  Saldo wpłat i umorzeń do krajowych funduszy inwestycyjnych było dodatnie w czerwcu i wyniosło 895 mln zł, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). To szóste z rzędu dodatnie saldo i najlepszy wynik od lutego br.  "Kontynuujemy

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 1,1 mld zł w czerwcu

Warszawa, 12.07.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w polskich funduszach inwestycyjnych było ujemne w czerwcu i wyniosło minus 1,1 mld zł. To drugi miesiąc z rzędu ujemnego bilansu, który jest efektem rozpoczęcia procesu likwidacji wielu funduszy aktywów niepublicznych, podały

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 117,6 mln zł w maju

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w krajowych funduszach inwestycyjnych było dodatnie w ub. miesiącu i sięgnęło 117,6 mln zł. Majowy rezultat to piąty z rzędu dodatni wynik w tym roku, a gdyby nie wysokie wypłaty w funduszach dedykowanych, które nieco obniżyły majowy

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń TFI wyniosło 583 mln zł w kwietniu

Warszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło 583,1 mln zł. Jeszcze ani razu w tym roku rynek funduszy nie zanotował odpływu gotówki. podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Od początku roku saldo wpłat i umorzeń było dodatnie i

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 867,5 mln zł w marcu 

Warszawa, 14.04.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych było dodatnie w marcu i sięgnęło 867,5 mln zł, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Saldo od początku roku wyniosło 3 188 mln zł.  Izba podkreśliła, że to już trzeci

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń TFI wyniosło 1,42 mld zł w lutym

Warszawa, 10.03.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło 1 421,9 mln zł. Luty był najlepszym miesiącem dla rynku TFI od lipca ubiegłego roku. Inwestorzy, korzystając ze sprzyjających warunków,chętnie wybierali instrumenty oparte na akcjach, podała Izba

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 4,7 mld zł w lipcu

zanotowano przewagą wpłat nad wypłatami, a saldo tych operacji przekroczyło 1,6 mld zł, co jest najwyższą wartością od kwietnia 2015 r., podały Analizy Online. "Lipcowe dane o saldzie wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych mocno się różnią w zależności od tego czy analizujemy rynek detaliczny, czy

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 2,06 mld zł w maju

 Warszawa, 13.06.2016 (ISBnews) - Pomimo słabej koniunktury na GPW, maj był udanym miesiącem dla funduszy inwestycyjnych. Saldo wpłat i wypłat całego rynku przekroczyło 2,0 mld zł. Z kolei rozwiązania skierowane do szerokiego grona odbiorców odnotowały 0,7 mld zł bilans sprzedaży

Saldo wpłat i umorzeń w TFI było ujemne i wyniosło -0,2 mld zł  w lutym

Warszawa, 14.03.2016 (ISBnews) - Saldo wpłat i wypłat funduszy inwestycyjnych z oferty Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych po raz pierwszy od dwóch miesięcy było ujemne i wyniosło -0,2 mld zł w lutym. W przypadku rozwiązań skierowanych do szerokiego grona odbiorców już po raz 9. z rzędu miała

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,37 mld zł w VI, z funduszy detal. odpływy

Warszawa, 12.07.2016 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach detalicznych było ujemne po raz pierwszy od trzech miesięcy i wyniosło minus 461 mln zł w czerwcu. Spadki na giełdach związane przede wszystkim z zaskakującym wynikiem referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii

Saldo wpłat i umorzeń w TFI było wyniosło minus 357 mln zł w listopadzie

Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - Listopad był kolejnym miesiącem, w którym saldo wpłat i wypłat dla całego rynku było ujemne. Klienci funduszy inwestycyjnych wypłacili w minionym miesiącu środki o łącznej wartości 357 mln zł netto, podały Analizy Online. "Najwyższe dodatnie saldo

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 0,85 mld zł w marcu

Warszawa, 12.04.2016 (ISBnews) - Marzec przyniósł dodatnie saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych, które sięgnęło 0,85 mld zł. W przypadku funduszy detalicznych, po raz pierwszy od maja 2015 r. zanotowano dodatni bilans sprzedaży, który wyniósł 0,57 mld zł, podały Analizy Online

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 26,5 mln zł w grudniu

Warszawa, 14.01.2016 (ISBnews) - Po trwającym od dwóch miesięcy okresie ujemnego salda wpłat i wypłat dla całego rynku nastąpił przełom. W grudniu klienci funduszy inwestycyjnych przekazali bowiem środki o łącznej wartości +26,5 mld zł, co okazało się rekordowo wysoką kwotą w historii krajowego

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 36 mln zł w sierpniu

Warszawa, 10.09.2015 (ISBnews) - Saldo wpłat i wypłat w TFI wyniosło -36 mln zł w sierpniu. To kolejny, trzeci już miesiąc odwrotu klientów od funduszy. Bilans sprzedaży funduszy skierowanych do szerokiego grona odbiorców był ujemny podobnie jak w czerwcu i w lipcu, tym razem wyniósł -109 mln

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 65 mln zł w sierpniu

Warszawa, 17.09.2015 (ISBnews) - Sierpień przyniósł odwrócenie nastrojów i powrót do funduszy rynku pieniężnego. Saldo wpłat i umorzeń w ubiegłym miesiącu było ujemne i wyniosło minus 65 mln zł, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). "Sierpniowy obraz rynku funduszy

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 0,7 mld zł w lipcu

Warszawa, 12.08.2015 (ISBnews) - Na rynku funduszy inwestycyjnych saldo wpłat i umorzeń było ujemne (-0,7 mld zł) w lipcu, co może zostać odebrane przez niektórych jako pierwszy sygnał dłuższej tendencji. Zainteresowanie rynkiem, mierzone sprzedażą brutto funduszy, było wysokie, najwyższe od

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 493,8 mln zł w czerwcu

Warszawa, 13.07. 2015 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych było ujemne w czerwcu i wyniosło minus 493,8 mln zł. Klienci TFI pierwszy raz od 32 miesięcy więcej wypłacili niż wpłacili w ubiegłym miesiącu, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Sama

Saldo wpłat i umorzeń we wszystkich TFI wyniosło +3,4 mld zł w czerwcu

miesiąc z ujemnym saldem wpłat i wypłat, a najwięcej środków klienci wypłacili z UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO), który mimo to pozostaje największym funduszem detalicznym na polskim rynku z aktywami na poziomie 4,6 mld zł. Na tle całego rynku bardzo dobrze wypadły w czerwcu fundusze akcyjne, do

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 2,1 mld zł w kwietniu

Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w krajowych TFI wyniosło 2,1 mld zł w kwietniu. To drugi najlepszy wynik od prawie dwóch lat, co potwierdza wysokie zainteresowanie inwestorów funduszami inwestycyjnymi, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). "

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 0,58 mld zł w grudniu 2014

Warszawa, 20.01.2015 (ISBnews) – Saldo wpłat i umorzeń w krajowych funduszach inwestycyjnych było dodatnie w grudniu i wyniosło 0,58 mld zł, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Uwaga inwestorów skupiona była przede wszystkim na funduszach gotówkowych i rynku

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń do TFI wyniosło 2,7 mld zł w marcu

Warszawa, 15.04.2015 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosło 2,7 mld zł  w marcu i było nie tylko 30. z rzędu dodatnim saldem, ale także najwyższym od maja 2013 r. Sama sprzedaż brutto funduszy była najwyższa od marca 2013 r., podała Izba

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,92 mld zł w lutym

, które w lutym uzyskały najlepsze saldo wpłat i umorzeń (+171 mln zł) od listopada 2013 r. Co więcej, w ostatnich miesiącach, klienci coraz częściej i chętniej inwestują w ten rodzaj funduszy. Nie zmniejsza się również zainteresowanie funduszami aktywów niepublicznych, które – stojąc trochę z boku

Saldo wpłat i umorzeń w TFI to +2,1 mld zł w lutym, najwyższe od 14 miesięcy

cieszył się także PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) pozyskując ponad +90 mln zł netto.  Luty był bardzo udany dla funduszy akcyjnych, które pozyskały najwięcej nowych środków od 12 miesięcy. "Saldo wpłat i wypłat wyniosło ponad +370 mln zł. Nowe środki płynęły przede wszystkim do funduszy

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,9 mld zł w XI – najwięcej w tym roku

Warszawa, 10.12.2014 (ISBnews) - Saldo wpłat i wypłat funduszy detalicznych wyniosło 1,9 mld zł w listopadzie i było najwyższe w tym roku. Listopad był również 26-tym kolejnym miesiącem dodatniego bilansu tego segmentu. Z funduszy oferowanych wybranym inwestorom wypłacono z kolei o 21,0 mln zł

Saldo wpłat i umorzeń we wszystkich TFI wyniosło 3,7 mld zł w marcu

Warszawa, 14.04.2015 (ISBnews) - Fundusze inwestycyjne z oferty krajowych TFI pozyskały łącznie ponad 3,7 mld zł netto w marcu. Bilans sprzedaży produktów skierowanych do wybranych odbiorców wyniósł ponad 2 mld zł, a w funduszach detalicznych nadwyżka wpłat nad wypłatami przekroczyła 1,7 mld zł

Pieniądze płyną do funduszy, lipiec to już trzeci miesiąc z rzędu

segmentów rynku. W przypadku tej grupy saldo wpłat i wypłat od początku roku wynosi -1,53 mld zł. Ujemny bilans wpłat i wypłat dotknął w lipcu również grupę funduszy nieruchomości (-0,03 mld zł) oraz fundusze aktywów niepublicznych (-0,01 mld zł).

TFI na minusie. Czerwcowy odwrót od funduszy inwestycyjnych, ale nie akcyjnych

. Skończył się bowiem trwający 13 miesięcy nieprzerwany napływ nowego kapitału do funduszy, w którym to pozyskały one +10,66 mld zł nowych środków. Czerwcowe saldo wpłat i wypłat do 354 monitorowanych funduszy1, z uwzględnieniem środków zaangażowanych w konwersję jednostek uczestnictwa, było ujemne i

Lipiec najlepszym miesiącem dla funduszy w tym roku

Po osiągnięciu w lutym poziomów z 2006 roku fundusze inwestycyjne znowu przekonują do siebie klientów. W lipcu saldo wpłat i umorzeń było trzeci miesiąc z rzędu dodatnie i wyniosło 660 mln zł wobec 580 mln zł w czerwcu - poinformowały w raporcie Analizy Online i Izba Zarządzających Funduszami i

Na rynku TFI w czerwcu ostra walka. Najwięcej umorzeń i największa sprzedaż

grupy, saldo wpłat i wypłat od początku roku wciąż pozostaje na ujemnym poziomie (-0,55 mld zł). Dodatnie saldo przepływów o wartości 0,18 mld zł zanotowały fundusze akcyjne. Grupa ta wykazała dodatnie saldo wpłat i wypłat już czwarty miesiąc z rzędu, dzięki czemu w pierwszym półroczu 2009 roku udało

Analizy.pl: Wartość aktywów w PPK wzrosła o 14% m/m do 1,64 mld zł w lipcu

Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach działających w ramach PPK wzrosła o 14% w skali miesiąca do 1 639 mln zł na koniec lipca, podały Analizy.pl. Według szacunków, saldo wpłat i wypłat w lipcu wyniosło 185 mln zł (w tym ok. 26 mln zł stanowiła wpłata

Analizy Online: Detaliczne fundusze inwestycyjne pozyskały 1,2 mld zł w kwietniu

. -0,7 mld zł. To największy odpływ kapitału netto od czterech miesięcy" - czytamy w komunikacie. Największą zmianą w strukturze sprzedaży w porównaniu do marca jest ponowny wzrost zainteresowania klientów funduszami akcyjnymi. Kwietniowe saldo wpłat i wypłat wyniosło ponad 320 mln zł

Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły o 0,3% m/m do 259,2 mld zł w lutym

dodatnie saldo wpłat i wypłat, które wyniosło ok. +0,3 mld zł, jak i dodatni wynik zarządzania. Około 2/3 funduszy zakończyło miesiąc z dodatnim wynikiem, w tym najwyższe stopy zwrotu osiągnęły fundusze akcyjne inwestujące na rynkach rozwiniętych. Nieco słabiej poradziły sobie fundusze skoncentrowane na

Umowa cesji - jak zaksięgować?

Odpowiedź: Wyjaśnijmy na początku, że przelew (cesja) wierzytelności polega na przeniesieniu wierzytelności z majątku danej jednostki do majątku osoby trzeciej na mocy umowy zawartej z jej nabywcą (art. 509 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm., dalej: kc). Prz

Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły m/m do 258,5 mld zł w lipcu

)" - czytamy w raporcie.  Poza wspomnianym segmentem funduszy dłużnych, aktywa wzrosły w funduszach mieszanych do 28,8 mld zł (+1,1%). Na to także wpływ miała dobra sytuacja na rynku długu oraz (w mniejszym stopniu) dodatnie saldo wpłat i wypłat. Wśród pozostałych segmentów funduszy

Analizy Online: Aktywa TFI spadły o 4,1% m/m do 256,8 mld zł w grudniu

najniższy poziom od ponad trzech lat. "Przyczyną jest głównie ujemne saldo wpłat i wypłat, jednak warto podkreślić, że fundusze poniosły również stratę z tytułu wyniku zarządzania. Miniony miesiąc nie był udany również dla funduszy akcji - ich aktywa zmniejszyły się o prawie -1,2 mld zł (-4,4%). To z

Analizy.pl: Aktywa OFE wzrosły o 2,9% m/m do 131,73 mld zł na koniec czerwca

zł. Tyle wyniósł wynik z zarządzania. Saldo wpłat i wypłat według szacunków Analiz Online wyniosło natomiast ok. -0,25 mld zł. Zawierają się w nim składki otrzymane z ZUS (+227 mln zł), przelew z tytułu 'suwaka' (ponad -0,4 mld zł) oraz opłaty uczestników OFE. W sumie wartość aktywów OFE wzrosła w

Banki SGB umożliwiają wypłatę do 100 zł bez PIN-u kartami Mastercard

przez klienta transakcji stykowej z użyciem PIN. Może to być np. płatność przy użyciu terminala, wypłata lub wpłata pieniędzy, a także sprawdzenie salda w bankomacie" - czytamy w komunikacie. Możliwość korzystania z nowego limitu dla transakcji zbliżeniowych jest zależna od gotowości operatorów

Santander BP podniósł limit transakcji zbliżeniowych bez PIN-u do 100 zł

płatność, wypłata lub wpłata pieniędzy, sprawdzenie salda" - czytamy dalej. Santander Bank Polska na koniec 2019 wydał 3 851 tys. kart debetowych dla klientów indywidualnych, ponad 312 tys. firmowych, 805 tys. kart kredytowych. Visa i Mastercard podały wcześniej, że podniosą limit dla transakcji

Jedno konto w ZUS dla firm. Jakie są haczyki?

składkowego. Wpłatę od razu księgujemy i rozliczamy na Twoim koncie” – wyjaśnia w specjalnym poradniku dla przedsiębiorców ZUS. I dodaje: „Każdą Twoją wpłatę dzielimy proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Robimy to na podstawie składek z Twojej ostatniej deklaracji

Analizy.pl: Aktywa TFI wzrosły o 2,1% m/m do 244,4 mld zł w maju

mieszanych. Rekordowe saldo sprzedaży w połączeniu ze wzrostem cen ropy naftowej i złota wywindowało aktywa także funduszy rynku surowców" - czytamy dalej. Według analityków, najszybciej rosnącą grupą funduszy pod względem procentowym są fundusze zdefiniowanej daty w ramach pracowniczych planów

Aktywa netto TFI wzrosły o 1,2% m/m do 261,16 mld zł w sierpniu

TFI. Drugim z czynników, mającym dodani wpływ na wartość środków zgromadzonych w portfelach funduszy było wysokie saldo wpłat i wypłat. Według naszych szacunków, w sierpniu bilans sprzedaży całego rynku wyniósł blisko +1,2 mld zł" - czytamy w raporcie. W odróżnieniu od poprzednich miesięcy

Analizy.pl: Aktywa TFI wzrosły o 0,84% m/m do 264,54 mld zł w listopadzie

aktywów sięgał około kilkudziesięciu milionów zł. W przypadku funduszy akcyjnych to zasługa dobrych wyników przez nie wypracowanych, saldo wpłat i wypłat było bowiem ujemne. W listopadzie wzrosły także aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu - o ponad 70 mln zł. "Licząc od początku roku, wartość

Polnord pozyskał 40 mln zł z prywatnej emisji obligacji

. "Rynek obligacji korporacyjnych został popsuty przez jeden podmiot. Przejawia się to chociażby w saldzie wpłat i wypłat z funduszy specjalizujących się w lokowaniu środków w dłużne instrumenty korporacyjne. Od marca br. przeważają wypłaty, co stanowi odwrócenie trendu obserwowanego w ostatnich

Przegląd informacji ze spółek

Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach działających w ramach PPK wzrosła o 14% w skali miesiąca do 1 639 mln zł na koniec lipca, podały Analizy.pl. Według szacunków, saldo wpłat i wypłat w lipcu wyniosło 185 mln zł (w tym ok. 26 mln zł stanowiła wpłata powitalna). Zarząd Mercor podjął

Aktywa TFI spadły o 0,3% m/m do 224,2 mld zł w listopadzie

obrazu całego rynku pod względem wyniku zarządzania" - czytamy w raporcie. Drugim czynnikiem mającym wpływ na spadek aktywów funduszy w listopadzie - według szacunków Analiz Online - było ujemne saldo wpłat i wypłat, wynoszące -0,4 mld zł. Jednym z segmentów rynku, który w największym stopniu

BGŻOptima: Aż 60% oszczędności Polaków leży na nieoprocentowanych kontach

, że proces odwracania się klientów od depozytów terminowych zaczął się w połowie 2015 r. Wtedy osłabła dynamika napływu nowych środków do banków. W ostatnich trzech kwartałach 2016 r. po raz pierwszy saldo wypłat przekraczało saldo wpłat na depozyty" - czytamy w komunikacie.  Według

Analizy Online: Aktywa TFI spadły o 2,7% m/m do 280,5 mld zł w kwietniu

zł. Oprócz korzystnej sytuacji rynkowej pomogło wysokie dodatnie saldo wpłat i wypłat do funduszy polskich papierów skarbowych i tych o uniwersalnej strategii. Tym razem ujemny bilans sprzedaży obserwowany był w grupie funduszy polskich obligacji korporacyjnych" - czytamy dalej. Po dwóch

Kredyt Inkaso skorygował zysk netto do 5,12 mln zł w I kw. r.fin. 2017

2016/2017. Wobec powyższego nieprawidłowo wykazano w raporcie okresowym wpłaty z tytułu wierzytelności o wartości 3 973 tys. zł oraz w związku z tym zawyżoną amortyzację pakietów o kwotę 3 107 tys. zł, co per saldo wpłynęło na przychody netto a następnie na wynik, zawyżając go o 865 tys

Aktywa TFI wzrosły o 2,8% m/m do 273 mld zł na koniec marca

Funduszami i Aktywami (IZFiA) oraz Analizy Online.  Wzrost aktywów wynikał nie tylko z czynników rynkowych, ale również z wpłat do pojedynczych funduszy zamkniętych stworzonych na potrzeby dużych inwestorów. Według szacunków Analiz Online, saldo wpłat i wypłat do funduszy wyniosło ok. 6 mld zł, z

Więcej za konto, kartę i wypłaty z bankomatów. Bankowcy tną nas na dodatkowych opłatach

, wystarczyło zapewnić określone wpływy lub saldo. A to nie koniec podwyżek na klientów Citi Handlowego. Od końca maja nowi posiadacze kart kredytowych Citi Simplicity (opłata miesięczna nie dotyczy kart wydanych do 20 maja), które wchodząc na rynek były reklamowane jako bezwarunkowo darmowe, muszą co miesiąc

Wartość wpłat do mobilnych wpłatomatów Idea Banku wzrosła do 51,5 mln zł w marcu

Idea Bank. W I półroczu liczba mobilnych wpłatomatów wzrośnie o kolejnych 18 urządzeń.  "Marzec był rekordowym miesiącem w historii mobilnych wpłatomatów zarówno pod względem sumy wpłat, jak i liczby przeprowadzonych transakcji. Rekordowy wynik udało się osiągnąć dzięki wzrostowi liczby

Dochody ogółem z przekształcenia OFE wyniosą 12,5 mld zł w 2020 r.

ogółem po 10 latach obowiązywania ustawy wyniosą -10,1 mld zł. Saldo ogółem wyniesie po 10 latach 0,3 mld zł. "Do obliczeń przedstawionych w OSR przyjęto, że osoby posiadające około 20% aktywów w OFE zdecydują się na ich przeniesienie do ZUS i zaewidencjonowanie na koncie. Pozostałe 80% aktywów

PKO BP wprowadza stanowiska samoobsługowe, 2 w Warszawie i 2 w Jeleniej Górze

rachunkami, przelewu na dowolne konto, założenia lokaty, sprawdzenia lub wydruku salda oraz innych operacji dostępnych obecnie w bankomatach. W dalszej kolejności klienci będą mogli uzyskać pożyczkę gotówkową, dokonywać wpłat gotówkowych na obce konta, zrealizować przelew do urzędu skarbowego lub ZUS oraz

Zrzutka.pl: Wpłaty na crowdfunding wzrosły o 191% r/r do ok. 16 mln zł w I półr.

o 180%. "W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku Polacy wpłacili na zbiórki za pośrednictwem zrzutka.pl 15 761 980 zł, tj. o 191% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Średnia wartość wpłaty na pojedynczą zrzutkę w tym roku wynosiła 65 zł. Liczba założonych zrzutek zwiększyła

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 2% r/r w I poł. br., wskaźnik NPL: 5,6%

zobowiązania wobec klientów wzrosły o 6%.  "Baza depozytowa pochodząca od klientów indywidualnych osiągnęła wartość 96 477,0 mln zł i zwiększyła się o 5,2% za sprawą środków bieżących rosnących w tempie 16,4%. Tendencja wzrostowa objęła też salda na rachunkach oszczędnościowych (wchodzące w skład

Przegląd prasy

-RAIF nabył 13 378 017 akcji Radpolu w wezwaniu --MR: Mamy o 41,8 tys. więcej aktywnych firm w CEIDG niż w marcu br. --Energa Operator rozpoczyna budowę magazynu energii o mocy 1 MW w Czernikowie --Analizy.pl: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 2,4 mld zł w czerwcu --Dom Development: Euro Styl

Przegląd prasy

na 10. miejscu w UE --W czerwcu saldo wpłat i wypłat z rodzimych TFI wyniosło 2,2 mld zł, wynika ze wstępnych, niepełnych danych, zgromadzonych przez serwis analizy.pl ISBnews --Unibep rozwiązał umowę na prace drogowe na Ukrainie --Pekabex ma wstępne porozumienie i wyłączność ws. przejęcia za

Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły o 1,9% m/m do 266,1 mld zł we wrześniu

wrześniu" - czytamy w raporcie. Z szacunków Analiz Online wynika, że saldo wpłat i umorzeń całego rynku we wrześniu wyniosło +5,3 mld zł. "Większość z tych środków tym razem trafiło do segmentu aktywów niepublicznych. Bilans sprzedaży funduszy skierowanych do szerokiego grona odbiorców

Analizy Online: Aktywa TFI spadły o 0,5% m/m do 273,8 mld zł we wrześniu

dodatniego salda wpłat i wypłat (wg szacunków Analiz Online +1,1 mld zł), ale też wyniku zarządzania" - czytamy w raporcie. Autorzy raportu zwracają uwagę, że za ogólny spadek wartości aktywów odpowiedzialne są fundusze aktywów niepublicznych. We wrześniu wartość kapitału zgromadzonego w produktach z

Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły o 0,6% m/m do 281,5 mld zł w lipcu

wszystkim polskiej, większość funduszy wypracowała w lipcu dodatnie stopy zwrotu. Wynik zarządzania plus dodatnie saldo wpłat i wypłat przyniosły efekt w postaci wzrostu aktywów zgromadzonych w krajowych funduszach inwestycyjnych na koniec lipca o +0,6%, do 281,5 mld zł" - czytamy w raporcie

KNF: Wzrost obciążeń i wymogów regulacyjnych wyzwaniem dla zyskowności banków

; "Z punktu widzenia poszczególnych rodzajów kosztów, największy wpływ na wzrost kosztów miał wzrost kosztów wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia (o 151 mln zł; 4,1%), a w mniejszym stopniu wzrost kosztów marketingu (o 63 mln zł; 31,5%), wydatków na informatykę (o 42 mln zł; 9,1%) oraz wpłat na

W marcu Polacy zainwestowali w fundusze inwestycyjne 6,3 mld zł

To najwyższe saldo nabyć i umorzeń od grudnia 2008 roku. Seria nadwyżki nowych wpłat nad wartością środków wycofanych z funduszy wydłużyła się więc już do 11 miesięcy. W pierwszym kwartale 2010 r. dodatni bilans wyniósł łącznie 3,7 mld zł. W analogicznym okresie 2009 r. saldo było ujemne i wyniosło

Wartość aktywów TFI wzrosła o 0,9% m/m do 275,7 mld zł w kwietniu

aktywa o blisko 1,9 mld zł. Z kolei saldo wpłat i wypłat do funduszy, według szacunków Analiz Online, wyniosło ok. 0,6 mld zł.  "Wynik ten byłby wyższy gdyby nie znaczny odpływ kapitału z kilku funduszy aktywów niepublicznych oraz jednego funduszu absolutnej stopy zwrotu stworzonego na

Przegląd prasy

. 2019 --Dekpol ma umowę ws. realizacji magazynu w gminie Ożarów Maz. dla Panattoni --Indeks WIG20 wzrósł o 0,69% na zamknięciu we wtorek --Analizy.pl: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 0,9 mld zł w styczniu --RN Mennicy Polskiej nie zgodziła się na zwiększenie inwestycji w akcje Enei

Wartość aktywów TFI wzrosła o 1,7% m/m do 283,6 mld zł na koniec stycznia

nieprzerwany wzrost aktywów -  na koniec stycznia było w nich zgromadzone 42,7 mld zł, tj. o 3,8% więcej niż miesiąc wcześniej, dzięki wysokiemu bilansowi sprzedaży. Według szacunków Analiz Online, większość funduszy z tego segmentu zanotowała dodatnie saldo wpłat i wypłat. Udany miesiąc pod względem

Aktywa netto TFI spadły o 1,8% m/m do 225,5 mld zł w lipcu

; Do spadku aktywów przyczyniło się ujemne saldo wpłat i wypłat, które Analizy Online szacują na -4,8 mld zł. W przeważającej części kryje się za tym odpływ środków z zaledwie kilku funduszy aktywów niepublicznych. W efekcie ten segment rynku odnotował największy spadek aktywów, o -4,4 mld zł do 68 mld

Przegląd prasy

kw. --PGE zakontraktowała ostatecznie 5 070 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2024 r. --Analizy Online: Saldo wpłat i wypłat w TFI wyniosło 0,7 mld zł w listopadzie --MR: Eksport wzrośnie o ok. 6%, a import o ok. 3,5% w 2019 r. --PZPM: Rejestracje nowych przyczep i naczep spadły o 15,5% r/r w

Przegląd prasy

mln euro --IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 2,5 mld zł w styczniu --PwC, DnB: Zbliżamy się do Europy kontynent. pod względem natężenia regulacji --Alior Bank i Polskie ePłatności przystąpiły do programu 'Polska Bezgotówkowa' --Sprzedaż w centrach Factory wzrosła o 5% r/r

Aktywa TFI wzrosły o 2% m/m do 220,31 mld zł na koniec marca

11,4 mld zł, tj. o 5,4%. Wzrost aktywów w dużej mierze  był pochodną istotnego napływu nowych środków. Według szacunków Analiz Online saldo wpłat i wypłat wyniosło w marcu 3,7 mld zł, przy czym ponad 2/3 tej kwoty to nabycia do zaledwie dwóch rozwiązań. Pozytywny był również wynik z zarządzania

Aktywa netto TFI wzrosły o 12,4% m/m do 252,2 mld zł na koniec grudnia

raz drugi z rzędu odnotowały spadek w ujęciu miesięcznym – tym razem o 1,6 mld zł.  Było to w głównej mierze spowodowane bardzo słabą koniunkturą na najpopularniejszych giełdach, podano także. Istotny wpływ na spadek aktywów funduszy detalicznych miało również saldo wpłat i umorzeń

Aktywa pod zarządzaniem PKO TFI wyniosły 23,57 mld zł na koniec IX

aktywami pod zarządzaniem na koniec III kwartału prawie 2 mld zł  (we wrześniu wpłacono do niego 4,4 mln zł). W grupie funduszy mieszanych liczącej 3,7 mld zł, największym subfunduszem jest PKO Stabilnego Wzrostu z aktywami na poziomie 1,5 mln zł. We wrześniu saldo wpłat i umorzeń w tym produkcie

Aktywa netto TFI spadły o 1,4% m/m do 258,1 mld zł na koniec lipca

. Środki zgromadzone w rozwiązaniach akcyjnych zwiększyły się o ponad +0,9 mld zł do 27,1 mld zł, głównie przez wysoki wynik zarządzania, czytamy dalej.   "W przypadku funduszy rynku surowców przyrost aktywów funduszy o +8,7% do 999 mln zł w lipcu wynikał głównie z wysokiego salda wpłat i

Aktywa OFE spadły o 0,6% m/m do 152,8 mld zł w lipcu

; - czytamy w raporcie. Spadek wartości aktywów to w głównej mierze pochodna ujemnego wyniku zarządzania. W lipcu wyniósł on ok. -745 mln zł. Innym czynnikiem wpływającym na spadek aktywów OFE była przewaga wypłat nad wpłatami. W lipcu ZUS przelał na rachunek funduszy +265 mln zł, jednak wartość środków

W lipcu wpłaciliśmy do funduszy inwestycyjnych więcej, niż wypłaciliśmy

fundusze akcyjne. W lipcu saldo wpłat i wypłat było ujemne i wyniosło 22 mln zł. W sumie od początku 2010 r. do funduszy trafiło 6,3 mld zł nowego kapitału.

BZ WBK: Udział w funduszu wsparcia kredytobiorców bez wpływu na wynik

ta kwota będzie nieznacząca, dodał. Prezes poinformował, że liczba kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich to ok. 42-43 tys., a ich średnie saldo to ok. 250 tys. zł. "Ten portfel zachowuje się cały czas przyzwoicie, pomimo umocnienia franka od stycznia tego roku"- zaznaczył

Światowy gigant uruchamia w Polsce plany systematycznego oszczędzania. Wystarczy 300 zł miesięcznie

Planów systematycznego oszczędzania opartych na funduszach inwestycyjnych jest wiele, prawdopodobnie oferuje je większość firm zarządzających funduszami. Przeważnie zasada jest taka, że klient dostaje zniżkę w opłacie dystrybucyjnej – czyli tej, która jest pobierana przy wpłacie pieniędzy. I

Przegląd prasy

rachunku C/A to -878 mln euro w VII, konsensus: -923 mln euro --Moody's podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2018 r. o 0,4 pkt do 3,5% --Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło 1,98 mld zł w VIII --Ryanair uruchomi 15 nowych tras z Krakowa w sezonie letnim 2018 --Kruk: Prawie

Przegląd prasy

: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,62 mld zł w lipcu --BP i sieć 'Piotr i Paweł' stworzyły nowy format sklepów typu convenience --Strabag wykona II etap hotelu we Wrocławiu dla Tacit Invest. za 54 mln zł netto --MR: Umowa gospodarczo-handlowa z Kanadą (CETA) zacznie działać od 21 września

Raiffeisen Polbank w rok otworzył 300 tys. kont z serii produktowej 'wymarzone'

wielu miesięcy, którzy powrócili do aktywnego bankowania, podano także. "W ciągu roku użytkownicy Wymarzonych Kont Osobistych zgromadzili na nich ponad miliard złotych. Są to zupełnie nowe środki w banku, ponieważ salda pozostałych rachunków również w tym czasie wzrosły" - czytamy w

Przegląd prasy

przychody r/r do 11,3 mln zł w maju --Rząd rozpatrzy we wtorek m.in. założenia do budżetu na rok 2020 --GE Power wykonawcą modernizacji turbozespołu TG1 w elektrociepłowni PKN Orlen --Analizy Online: Saldo wpłat i wypłat w TFI wyniosło 0,3 mld zł w maju --TXM oczekuje wyboru nowego prezesa za kilka

Zysk netto eurobanku wyniósł 134 mln zł, marża odsetkowa 4,7% w 2015 r.

dostarczania nowoczesnych, prostych oraz efektywnych usług finansowych jest skuteczna"- powiedział prezes eurobanku Arnaud Denis, cytowany w komunikacie. Wyniki finansowe eurobanku były obarczone presją zdarzeń jednorazowych, m.in.: dodatkowej wpłaty na Fundusz Ochrony Środków Gwarantowanych (11,5 mln

Przegląd prasy

czasowo zawieszony --Akcjonariusze Kopeksu zdecydowali o przeniesieniu części majątku na Famur --Maxima Grupe: W wezwaniu na Emperię Holding złożono zapisy na 11,56 mln akcji --Indeks WIG20 wzrósł o 1,52% na zamknięciu w czwartek --Gino Rossi odwołało NWZ zwołane na 24 kwietnia br. --Saldo wpłat

Aktywa netto TFI wzrosły o 3,9% m/m do 232 mld zł na koniec września

w nich już co trzecia złotówka. Według szacunków Analiz Online łączne saldo wpłat i wypłat całego rynku wyniosło we wrześniu ok. 6,7 mld zł. Dla klasycznych strategii wrzesień był znacznie trudniejszym miesiącem. Większości nie sprzyjała słaba koniunktura na światowych rynkach akcji. Znaczna