saldo ujemne

Płacisz zbliżeniowo? Zadbaj, by na koncie mieć wystarczającą ilość pieniędzy

Masz konto bez możliwości zrobienia debetu i płacisz zbliżeniowo? Uważaj: takie transakcje księgowane są z opóźnieniem i mimo wszystko możesz zapracować na saldo ujemne i odsetki.

NBP: Saldo na rachunku C/A to + 2842 mln euro w VI, konsensus: 2000 mln euro

rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych (11,8 mld zł), usług (6,1 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (5,4 mld zł). Z opublikowanych 13 sierpnia 2020 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za czerwiec 2020 r

TFI na minusie. Czerwcowy odwrót od funduszy inwestycyjnych, ale nie akcyjnych

. Skończył się bowiem trwający 13 miesięcy nieprzerwany napływ nowego kapitału do funduszy, w którym to pozyskały one +10,66 mld zł nowych środków. Czerwcowe saldo wpłat i wypłat do 354 monitorowanych funduszy1, z uwzględnieniem środków zaangażowanych w konwersję jednostek uczestnictwa, było ujemne i

NBP: Saldo na rachunku C/A to + 1163 mln euro w IV, konsensus: 1060 mln euro

Warszawa, 15.06.2020 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w kwietniu br. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 1 163 mln euro wobec 2 438 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 158 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W kwietniu 2020 r. w

NBP: Saldo na rachunku C/A to -606 mln euro w VIII

Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w sierpniu 2019 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 606 mln euro wobec 797 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 1 509 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W sierpniu 2019 r

NBP: Saldo na rachunku C/A to -814 mln euro w VII, konsensus: -295 mln euro

Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w lipcu 2019 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 814 mln euro wobec 21 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 754 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W lipcu 2019 r. saldo

NBP: Saldo na rachunku C/A to +990 mln euro w XII, konsensus: -261 mln euro

Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w grudniu 2019 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 990 mln euro wobec 1 564 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 1 528 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W grudniu

NBP: Saldo na rachunku C/A to +171 mln euro w IX, konsensus: -439 mln euro

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących we wrześniu 2019 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 171 mln euro wobec 657 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 794 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski

NBP: Saldo na rachunku C/A to +529 mln euro w X, konsensus: +330 mln euro

Warszawa, 16.12.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w październiku 2019 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 529 mln euro wobec 172 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 447 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1386 mln euro w II, konsensus: -290 mln euro

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w lutym 2019 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 1 386 mln euro wobec 1 825 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 767 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W

NBP: Saldo na rachunku C/A to +659 mln euro w II, konsensus: 754 mln euro

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w lutym 2020 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 659 mln euro wobec 2 348 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 984 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W lutym 2020 r. saldo

NBP: Saldo na rachunku C/A to + 2 438 mln euro w III, konsensus: 565 mln euro

rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (8 mld zł) salda, dochodów pierwotnych (2,9 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz ujemne saldo obrotów towarowych (0,3 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 17,8 mld zł. Z opublikowanych

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 181 mln euro deficytu w III kw.

Bank Polski (NBP). Liczone w złotych, saldo C/A było w III kw. 2019 r. ujemne i wyniosło -784 mln zł, podał NBP w komentarzu do danych. "Ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło 0,8 mld zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. poprawiło się o 11,7 mld zł. Na poziom tego

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2 222 mln euro nadwyżki w IV kw.

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w IV kw. 2019 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 2 222 mln euro wobec 782 mln euro ujemnego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 1 859 mln euro deficytu w IV kw. poprzedniego roku

NBP: Saldo na rachunku C/A to 21 mln euro w VI, konsensus: +100 mln euro

Bank Polski (NBP). "W czerwcu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 0,1 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (9 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (8,1 mld zł), dochodów wtórnych (0,4 mld zł) i obrotów towarowych (0,3 mld zł). W analogicznym

NBP: Saldo na rachunku C/A to +2 265 mln euro w I, konsensus: 2542 mln euro

styczniu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 9,6 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (10,4 mld zł), obrotów towarowych (1,4 mld zł) i dochodów pierwotnych (0,4 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów wtórnych (2,6 mld zł). W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku

NBP: Saldo na rachunku C/A to 718 mln euro w IV, konsensus: +640 mln euro

Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w kwietniu 2019 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 718 mln euro wobec 533 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 34 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W kwietniu 2019 r

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1400 mln euro w XII, konsensus: -1072 mln euro

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w grudniu 2018 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 1 400 mln euro wobec 240 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 1 354 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "

KNF: Wynik netto banków niższy o ponad 36 proc., uwaga na kredyty

silnego spadku wyników finansowych był ponad dwukrotny wzrost ujemnego salda rezerw/odpisów z tytułu utraty wartości z 5,3 mld zł w 2008 r. do 12,0 mld zł w 2009 r. W konsekwencji rezerwy/odpisy pochłonęły aż 24,5% wyniku działalności bankowej, podczas gdy w 2008 r. 11,0%, a w 2007 r. jedynie 4,1%"

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 4 488 mln euro nadwyżki w I kw.

wpłynęły dodatnie salda usług (26,7 mld zł) i obrotów towarowych (6,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (10,5 mld zł) i dochodów wtórnych (3,3 mld zł). Zwiększenie nadwyżki obrotów towarowych oraz spadek deficytu dochodów pierwotnych istotnie wpłynął na odnotowaną poprawę wyniku na rachunku

NBP: Saldo na rachunku C/A to +1 457 mln euro w XI, konsensus: +500 mln euro

). "W listopadzie 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 6,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (10 mld zł), obrotów towarowych (3,6 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (7,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 430 mln euro nadwyżki w II kw.

usług (25,7 mld zł) i obrotów towarowych (1,4 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (23,7 mld zł) i dochodów wtórnych (1,6 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,3%" - czytamy dalej w komentarzu.  (ISBnews)  

NBP: Saldo na rachunku C/A to 533 mln euro w III, konsensus: -1210 mln euro

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w marcu 2019 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 533 mln euro wobec 342 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 925 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). W marcu 2019 r. saldo

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1 753 mln euro deficytu w IV kw.

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w IV kw. 2018 r. zanotowano deficyt w wysokości  1 753 mln euro wobec 2 631 mln euro ujemnego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 1 256 mln euro deficytu w IV kw. poprzedniego roku

NBP: Saldo na rachunku C/A to -457 mln euro w X, konsensus: -433 mln euro

Warszawa, 14.12.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w październiku br. odnotowano ujemne saldo w wysokości 457 mln euro wobec 547 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 13 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W

NBP: Saldo na rachunku C/A to -982 mln euro w III, konsensus: -1049 mln euro

Warszawa, 14.05.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w lutym 2018 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 982 mln euro wobec 972 mln euro (po rewizji) deficytu miesiąc wcześniej i wobec 280 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP).  Konsensus

NBP: Saldo na rachunku C/A to 1006 mln euro w V, konsensus: +432 mln euro

). "W maju 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,3 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (9,1 mld zł, obrotów towarowych i dochodów wtórnych (po 0,4 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (5,6 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo rachunku

NBP: Saldo na rachunku C/A to -809 mln euro w lipcu, konsensus: -569 mln euro

Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w lipcu br. odnotowano ujemne saldo w wysokości 809 mln euro wobec deficytu 240 mln euro miesiąc wcześniej i wobec 296 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W lipcu 2018 r. saldo rachunku

NBP: Saldo na rachunku C/A to -240 mln euro w czerwcu, konsensus: -476 mln euro

Warszawa, 13.08.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w czerwcu br. odnotowano ujemne saldo w wysokości 240 mln euro wobec 169 mln euro nadwyżki (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec 902 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W czerwcu

Projekt budżetu: Potrzeby pożycz. netto w 2020 większe o 4 mld zł niż plan z IX

finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 46 385,5 mln zł, a finansowanie zagraniczne będzie ujemne i wyniesie 22 867,5 mln zł" - czytamy dalej. Na finansowanie krajowe złoży się dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 46

NBP: Saldo na rachunku C/A to +42 mln euro w maju br.

Warszawa, 16.07.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w maju 2018 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 42 mln euro wobec 90 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 202 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W maju 2018 r. dodatnie

NBP: Saldo na rachunku C/A to -547 mln euro wrześniu, konsensus: -190 mln euro

Warszawa, 13.11.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących we wrześniu br. odnotowano ujemne saldo w wysokości 547 mln euro wobec 582 mln euro deficytu (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec 21 mln euro dodatniego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "We wrześniu

NBP: Saldo na rachunku C/A to -221 mln euro w XI, konsensus: -513 mln euro

Warszawa, 14.01.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w listopadzie 2018 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 221 mln euro wobec 471 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 95 mln euro dodatniego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2 532 mln euro deficytu w III kw.

Bank Polski (NBP). Liczone w złotych, saldo C/A było w III kw. 2018 r. ujemne i wyniosło 10 909 mln zł, podał NBP w komentarzu do danych. "Ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło 10,9 mld zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. pogłębiło się o 11 mld zł. Na poziom tego

NBP: Eksport liczony w euro spadł o 29,2% r/r, import spadł o 28,2% w IV

ujemne i wyniosło 33 mln euro wobec 69 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej. "Eksport towarów wyniósł 62,6 mld zł i był niższy o 20,8 mld zł (tj. o 24,9%) niż w analogicznym miesiącu 2019 r. Import towarów zmniejszył się o 19,7 mld zł (tj. o 23,9%) i osiągnął wartość 62,8

NBP: Saldo na rachunku C/A to -549 mln euro w sierpniu, konsensus: -495 mln euro

Warszawa, 15.10.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w sierpniu br. odnotowano ujemne saldo w wysokości 549 mln euro wobec 750 mln euro deficytu (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec 255 mln euro dodatniego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W sierpniu

NBP: Saldo na rachunku C/A to 2316 mln euro w I, konsensus: 1772 mln euro

styczniu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 9,9 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (8,5 mld zł), dochodów pierwotnych (1,2 mld zł) i obrotów towarowych (1,2 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów wtórnych (1 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo rachunku

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1017 mln euro w II, konsensus: -379 mln euro

Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w lutym 2018 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 1 017 mln euro wobec 2 072 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 291 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP).  Według trzynastu

NBP: Eksport liczony w euro spadł o 7,5% r/r, import spadł o 4,5% w III

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski spadł w marcu br. o 7,5% r/r do 18 763 mln euro, zaś import spadł o 4,5% r/r do 18 832 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Saldo obrotów towarowych było ujemne i

Projekt budżetu 2020: Potrzeby pożyczkowe budżetu netto wyniosą 19,38 mld zł

finansowanie zagraniczne będzie ujemne i wyniesie 16.160,5 mln zł. "Na finansowanie krajowe złożą się następujące pozycje: a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 35.538,7 mln zł,   b) zerowe saldo środków pozostających na rachunkach budżetu

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 112 mln euro nadwyżki w III kw.

Warszawa, 29.12.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w III kw. 2017 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 112 mln euro wobec 799 mln euro ujemnego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 2 603 mln euro deficytu w III kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Liczone w

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1152 mln euro w XII, konsensus: -236 mln euro

Warszawa, 13.02.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w grudniu 2017 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 1 152 mln euro wobec 272 mln euro nadwyżki (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec 106 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według trzynastu

IRG SGH: Barometr koniunktury spadł o 15,8 pkt r/r do -17,9 pkt w III kw.

salda oceny ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju oraz ujemne wartości salda przewidywań wskazują na utrzymujący się pesymizm i niepewność" - podano także. "Zwiększyły się odsetki przedsiębiorców narzekających na niedostateczny popyt, zarówno krajowy jak i zagraniczny. Utrzymują się

GUS: Eksport w euro wzrósł o 8,2% r/r, import wzrósł o 10,7% w 2018 r.

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Eksport wzrósł o 8,2 r/r do 223,6 mld euro w 2018 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 10,7% r/r do 228,2 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), podając dane ostateczne. Ujemne saldo wyniosło 4,6 mld euro wobec dodatniego salda 0,5 mld euro w

NBP: Saldo na rachunku C/A to -878 mln euro w VII, konsensus: -923 mln euro

Warszawa, 13.09.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w lipcu 2017 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 878 mln euro wobec 932 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 503 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według szesnastu ankietowanych przez

Wskaźnik koniunktury w budownictwie IRG SGH wzrósł o 18 pkt kw/kw w III kw. 2020

prywatnego i publicznego są równe odpowiednio -20,2 oraz -10,4, podkreślił Instytut. "Po raz pierwszy od 1995 roku saldo produkcji budownictwa w III kwartale jest ujemne i równe -3,2. Obecne saldo produkcji jest prawie o 29 pkt mniejsze niż w III kwartale przed rokiem, choć o 34 pkt większe niż w II

NBP: Eksport liczony w euro spadł o 19,8% r/r, import spadł o 27,2% w maju

mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej. "Eksport towarów wyniósł 71,1 mld zł i był niższy o 13 mld zł (tj. o 15,5%) niż w analogicznym miesiącu 2019 r. Import towarów zmniejszył się o 19,8 mld zł (tj. o 23,2%) i osiągnął wartość 65,4 mld zł. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło

NBP: Saldo na rachunku C/A to -932 mln euro w VI, konsensus: -1118 mln euro

Warszawa, 11.08.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w czerwcu 2017 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 932 mln euro wobec 298 mln euro deficytu miesiąc wcześniej  i wobec 723 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według dwunastu

NBP: Saldo na rachunku C/A to -100 mln euro w VIII, konsensus: -754 mln euro

Warszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w sierpniu 2017 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 100 mln euro wobec 491 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 783 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według trzynastu ankietowanych

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 378 mln euro nadwyżki w I kw.

Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w I kw. 2018 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 378 mln euro wobec 578 mln euro ujemnego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 2 047 mln euro nadwyżki w I kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "Łączna

NBP: Saldo na rachunku C/A to -21 mln euro w IV, konsensus: -229 mln euro

Warszawa, 13.06.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w kwietniu 2018 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 21 mln euro wobec 982 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 284 mln euro dodatniego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP).  Według dziesięciu

Potrzeby pożyczkowe budżetu 2020 zwiększono o 79,82 mld zł do 103,34 mld zł

kwocie 103 340 mln zł (wobec 23 518,1 mln zł w ustawie) zostaną sfinansowane następująco: a) finansowanie krajowe ukształtuje się na poziomie 115 022 mln zł (w ustawie 46 385,5 mln zł), b) finansowanie zagraniczne będzie ujemne i wyniesie 11 682 mln zł (w ustawie na ujemnym poziomie 22 867,5 mln zł

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 3,9% m/m do 1036,44,4 mld zł w marcu

wypadkową: * ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-2,3 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 6 mld zł oraz pomniejszających potrzeby saldach depozytów JSFP i depozytów sądowych (-5,6 mld zł) oraz zarządzania środkami europejskimi (-2,4 mld zł), * zwiększenia stanu środków

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 23 mln euro nadwyżki w IV kw.

) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (19,3 mld zł) i obrotów towarowych (2,8 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,02%" - czytamy w komentarzu do danych.   Niewielka nadwyżka w rachunku bieżącym wynikała przede wszystkim z poprawy salda usług (o 4,8

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 4,2% r/r, import spadł o 1,3% r/r w IV kw.

wyniosła 6,6 mld zł. W IV kwartale 2018 r. saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 6,9 mld zł. Zmiana salda obrotów towarowych była główną przyczyną obserwowanej poprawy salda obrotów bieżących" - czytamy w komentarzu banku centralnego. W omawianym kwartale saldo usług było dodatnie i

NBP: Saldo na rachunku C/A to -802 mln euro w VII, konsensus: -566 mln euro

Warszawa, 13.09.2016 (ISBnews) -Na rachunku obrotów bieżących w lipcu 2016 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 802 mln euro wobec 203 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec -1 174 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według 11 ankietowanych przez

NBP: Saldo na rachunku C/A to -100 mln euro we IX, konsensus: -191 mln euro

Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących we wrześniu 2017 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 100 mln euro wobec 80 mln euro deficytu (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec 874 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według jedenastu

GUS: Eksport w euro wzrósł o 6% r/r, import wzrósł o 9% w I-II 2019

Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Eksport wzrósł o 6% r/r do 37 mld euro w okresie styczeń-luty 2019 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 9% r/r do 39,1 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ujemne saldo wyniosło 2,1 mld euro wobec 1 mld euro deficytu w tym samym okresie ub.r

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1 047 mln euro w VIII, konsensus: -320 mln euro

Warszawa, 14.10.2016 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w sierpniu 2016 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości - 1 047 mln euro wobec 635 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec -717 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 0,2% r/r, import wzrósł o 2,5% w VIII

Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w sierpniu br. o 0,2% r/r do 17 646 mln euro, zaś import wzrósł o 2,5% r/r do 17 707 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 55 mln euro wobec 345

GUS: Eksport w euro wzrósł o 4,8% r/r, import wzrósł o 3,2% w I-VII 2019 r.

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Eksport wzrósł o 4,8% r/r do 134,8 mld euro w okresie styczeń-lipiec 2019 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 3,2% r/r do 134,9 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ujemne saldo wyniosło 0,1 mld euro, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło minus

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 10,6 pkt m/m do -19,3 pkt w VI

pesymistyczne. Salda prognostyczne mają wartości ujemne. W przekroju według głównych grup produktowych najwyższą wartość wskaźnika koniunktury, -7,9 pkt, odnotowano dla przedsiębiorstw, produkujących dobra inwestycyjne. Najniższą, -24,1 pkt, dla przedsiębiorstw produkujących nietrwałe konsumpcyjne. W przekroju

GUS: Eksport w euro wzrósł o 7% r/r, import wzrósł o 9,7% w 2018 r.

Warszawa, 11.02.2019 (ISBnews) - Eksport wzrósł o 7% r/r do 221 mld euro w styczniu-grudzień 2018 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 9,7% r/r do 226,1 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ujemne saldo wyniosło 5,1 mld euro wobec 0,5 mld euro

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 8,8% r/r, import wzrósł o 9,5% w VII

Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w lipcu br. o 8,8% r/r do 19 239 mln euro, zaś import wzrósł o 9,5% r/r do 19 615 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 376 mln euro wobec 77

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 951 mln euro deficytu w II kw.

obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 410 mln euro wobec 641 mln euro nadwyżki kwartał wcześniej. "Saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 4 mld zł i w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. pogorszyło się o 11,6 mld zł. O poziomie tego salda zadecydowały ujemne salda dochodów

NBP: Saldo na rachunku C/A to -393 mln euro w X, konsensus: -800 mln euro

Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w październiku 2016 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości -393 mln euro wobec -999 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec -165 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według czternastu

GUS: Eksport w euro wzrósł o 4,3% r/r, import wzrósł o 2,8% w I-VI 2018 r.

Warszawa, 14.08.2019 (ISBnews) - Eksport wzrósł o 4,3% r/r do 115,2 mld euro w okresie styczeń-czerwiec 2019 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 2,8% r/r do 115,4 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ujemne saldo wyniosło 0,2 mld euro, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło

NBP: Saldo na rachunku C/A to -533 mln euro w XII, konsensus: -648 mln euro

Warszawa, 13.02.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w grudniu 2016 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości -533 mln euro wobec -188 mln euro deficytu miesiąc wcześniej (po rewizji) i wobec 846 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według czternastu

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 584 mln euro nadwyżki w II kw.

zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (20,8 mld zł), dochodów wtórnych (0,5 mld zł) oraz obrotów towarowych (0,1 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,5%" - czytamy dalej w komentarzu.  Dodatnie saldo rachunku kapitałowego ukształtowało się na

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 357 mln euro deficytu w IV kw.

Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w IV kw. 2016 r. zanotowano deficyt w wysokości 357 mln euro wobec 2 087 mln euro ujemnego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 982 mln euro deficytu w IV kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Liczone w

NBP: Saldo na rachunku C/A to - 999 mln euro w IX, konsensus: -591 mln euro

Warszawa, 14.11.2016 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących we wrześniu 2016 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości -999 mln euro wobec -1 007 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec -550 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według trzynastu

GUS: Eksport w euro wzrósł o 7,1% r/r, import wzrósł o 9,7% w I-XI 2018

Warszawa, 14.01.2019 (ISBnews) - Eksport wzrósł o 7,1% r/r do 204,3 mld euro w okresie styczeń-listopad 2018 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 9,7% r/r do 207,4 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ujemne saldo wyniosło 3,1 mld euro wobec 1,9 mld

NBP: Saldo na rachunku C/A to -860 mln euro w II, konsensus: -3 mln euro

Warszawa, 13.04.2017 (ISBnews) -Na rachunku obrotów bieżących w lutym 2017 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości -860 mln euro wobec 2 576 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej  i wobec 652 mln euro deficytu rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według piętnastu ankietowanych

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,9% m/m do 1 087,38 mld zł w maju 2020 r.

wartościowych (SPW; +17,9 mld zł), w tym przede wszystkim rynkowych SPW. "W maju 2020 r. zadłużenie w walutach obcych spadło o 7,2 mld zł, co było wynikiem: ujemnego salda emisji długu" - czytamy także. W maju 2020 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 23,3%, tj. spadł o 0,9

NBP: Saldo na rachunku C/A to +233 mln euro w XI, konsensus: +498 mln euro

Warszawa, 15.01.2018 (ISBnews) -Na rachunku obrotów bieżących w listopadzie 2017 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 233 mln euro wobec 297 mln euro nadwyżki (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec 97 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według czternastu

NBP: Eksport liczony w euro spadł o 1,6% r/r, import spadł o 3,1% w VI

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski spadł w czerwcu br. o 1,6% r/r do 18 068 mln euro, zaś import spadł o 3,1% r/r do 18 145 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 77 mln euro

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 8,9 pkt m/m do -29,9 pkt w V

się negatywne skutki pandemii w przemyśle przetwórczym. "Odnotowano spadki poziomów produkcji na eksport, zamówień eksportowych i zatrudnienia. Pogorszyła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Wartości wszystkich sald (z wyjątkiem salda zapasów) pozostają ujemne i niższe od wartości sprzed

IRG SGH: Wskaźnik koniunktury w handlu spadł do -28,8 pkt w II kw. 2020

Warszawa, 08.06.2020 (ISBnews) - Ogólny wskaźnik koniunktury w handlu przyjął wartość ujemną -28,8 pkt w II kw. br. i był niższy od średniej dla pierwszego kwartału z ostatnich dziesięciu lat (wynosi ona -1,2 pkt) oraz niższy od poziomu odnotowanego przed rokiem (1,3 pkt w II kwartale 2019 r

NBP: Saldo na rachunku C/A to +575 mln euro w X, konsensus: +228 mln euro

Warszawa, 14.12.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w październiku 2017 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 575 mln euro wobec 100 mln euro deficytu (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec 14 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według

GUS: Eksport w euro wzrósł o 6,5% r/r, import wzrósł o 9,5% w I-X 2018

Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Eksport wzrósł o 6,5% r/r do 183 mld euro w okresie styczeń-październik 2018 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 9,5% r/r do 186,2 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ujemne saldo wyniosło 3,2 mld euro wobec 1,8 mld euro nadwyżki w tym samym

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 3,9% m/m do 1 077 179,8 mld zł w kwietniu

papierów wartościowych (SPW; +64,2 mld zł), w tym przede wszystkim rynkowych SPW. Zadłużenie zagraniczne wyniosło 260,2 mld zł. "W kwietniu 2020 r. zadłużenie w walutach obcych spadło o 22,5 mld zł, co było wynikiem ujemnego salda emisji długu" - czytamy także. (ISBnews)

NBP: Saldo na rachunku C/A to -738 mln euro w III, konsensus: -525 mln euro

Warszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w marcu 2017 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości -738 mln euro wobec 825 mln euro deficytu miesiąc wcześniej  i wobec 217 mln euro deficytu rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według dwunastu ankietowanych przez

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2180 mln euro deficytu w III kw.

w złotych, saldo C/A było w III kw. 2016 r. ujemne i wyniosło 9 459 mln zł, podał NBP w komentarzu do danych. "Saldo rachunku bieżącego, w omawianym kwartale, było ujemne i wyniosło 9,4 mld zł i, w stosunku do analogicznego okresu 2015 r., poprawiło się o 1 mld zł. O poziomie tego

GUS: Eksport w euro wzrósł o 4,7% r/r, import wzrósł o 2,9% w I-IV 2019

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Eksport wzrósł o 4,7% r/r do 75,6 mld euro w okresie styczeń-kwiecień 2019 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 2,9% r/r do 75,8 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ujemne saldo wyniosło 0,2 mld euro wobec 1,4 mld euro deficytu w tym samym

GUS: Eksport w euro wzrósł o 6% r/r, import wzrósł o 8,6% w I-IX 2018

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Eksport wzrósł o 6% r/r do 162 mld euro w okresie styczeń-wrzesień 2018 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 8,6% r/r do 164,6 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ujemne saldo wyniosło 2,6 mld euro wobec 1,4 mld euro nadwyżki w tym samym okresie

NBP: Saldo na rachunku C/A to 2005 mln euro w I, konsensus: 1779 mln euro

8,4 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (6,7 mld zł), dochodów wtórnych (1,3 mld zł) i dochodów pierwotnych (1,1 mld zł) oraz ujemne saldo obrotów towarowych (0,8 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 11,1 mld zł. Łączne

GUS: Eksport w euro wzrósł o 4,4% r/r, import wzrósł o 2,2% w I-III 2019

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Eksport wzrósł o 4,4% r/r do 56,6 mld euro w okresie styczeń-marzec 2019 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 2,2% r/r do 56,9 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ujemne saldo wyniosło 0,3 mld euro wobec 1,4 mld euro deficytu w tym samym

GUS: Eksport w euro wzrósł o 6,7% r/r, import wzrósł o 9% w I-VIII 2018

Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - Eksport wzrósł o 6,7% r/r do 143,6 mld euro w okresie styczeń-sierpień 2018 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 9% r/r do 145,6 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ujemne saldo wyniosło 2 mld euro wobec 1 mld euro

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 9,3% r/r, import wzrósł o 4,3% w IX

wyniosło 468 mln euro wobec 104 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej. "Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 83,9 mld zł, co oznacza wzrost o 8,1 mld zł, tj. o 10,7% w stosunku do analogicznego miesiąca 2018 r. W omawianym okresie odnotowano wzrost wartości eksportu

GUS: Eksport w euro wzrósł o 6,5% r/r, import wzrósł o 8,7% w I-VII 2018

Warszawa, 12.09.2018 (ISBnews) - Eksport wzrósł o 6,5% r/r do 125,7 mld euro w okresie styczeń-lipiec 2018 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 8,7% r/r do 127,3 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ujemne saldo wyniosło 1,6 mld euro wobec 0,7 mld euro

NBP: Deficyt na rachunku C/A 864 mln euro w VIII, konsensus: -1028 mln euro

Warszawa, 14.10.2015 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w sierpniu 2015 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 864 mln euro wobec 1 212 mln euro deficytu miesiąc wcześniej (po rewizji) i wobec 1 135 mln euro deficytu rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według dziesięciu

NBP: Saldo na rachunku C/A to -179 mln euro w V, konsensus: +308 mln euro

Warszawa, 14.07.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w maju 2017 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 179 mln euro wobec 160 mln euro deficytu miesiąc wcześniej  i wobec 1 392 mln euro nadwyżki rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według piętnastu ankietowanych

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 7,4 pkt m/m do -11,9 pkt w VII

, odnotowano dla pytania o ogólną kondycję gospodarki polskiej. W ciągu roku jego wartość zmalała o 43 pkt. Nastroje przedsiębiorców są pesymistyczne. Salda prognostyczne mają wartości ujemne. "W przekroju według głównych grup produktowych najwyższą wartość wskaźnika koniunktury, 11,4 pkt, odnotowano

GUS: Eksport w euro wzrósł o 5,7% r/r, import wzrósł o 7,9% w I-VI 2018

Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - Eksport wzrósł o 5,7% r/r do 107,6 mld euro w okresie styczeń-czerwiec 2018 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 7,9% r/r do 108,8 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ujemne saldo wyniosło 1,2 mld euro wobec 1 mld euro nadwyżki w tym samym

GUS: Eksport w euro wzrósł o 2,5% r/r, import spadł o 0,1% w styczniu 2019 r.

Warszawa, 12.03.2019 (ISBnews) - Eksport wzrósł o 2,5% r/r do 18,1 mld euro w styczniu 2019 r., zaś import spadł w tym okresie o 0,1% r/r do 18,2 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ujemne saldo wyniosło 0,1 mld euro, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło 0,5 mld euro. "

GUS: Eksport w euro wzrósł o 4,8% r/r, import wzrósł o 2,7% w I-VIII 2019 r.

Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Eksport wzrósł o 4,8% r/r do 153,3 mld euro w okresie styczeń-sierpień 2019 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 2,7% r/r do 153,3 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ujemne saldo wyniosło 0,0 mld euro, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1244 mln euro nadwyżki w I kw.

rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 5,4 mld zł i w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. poprawiło się o 6,2 mld zł. O poziomie tego salda zadecydowało ujemne saldo dochodów pierwotnych (12,5 mld zł) oraz dodatnie salda usług (16,4 mld zł), obrotów towarowych (0,8 mld zł) i dochodów wtórnych

MF przekaże z budżetu na rynek 57,5 mld zł do końca 2019 r.

na rynkach zagranicznych w okresie od I-II 2019 r. było ujemne i wyniosło 1,6 mld euro (w analogicznym okresie 2018 r. saldo dodatnie: 2,1 mld euro), co wynikało z: - ujemnego salda obligacji w wysokości 1,7 mld euro (saldo dodatnie: 1 mld euro w analogicznym okresie 2018 r.), - dodatniego salda