saldo rezerw

tm, ISB

KNF: Wynik netto banków niższy o ponad 36 proc., uwaga na kredyty

KNF: Wynik netto banków niższy o ponad 36 proc., uwaga na kredyty

Wynik netto sektora bankowego wyniósł 8,7 mld zł w 2009 r. i był niższy o 36,2% w porównaniu z 2008 r. Ujemne saldo rezerw i odpisów, tworzone głównie z powodu pogarszającej się jakości kredytów dla gospodarstw domowych, pochłonęło blisko jedną czwartą wyniku działalności bankowej sektora w ub. r., wynika z "Raportu o sytuacji banków w 2009 r.", opublikowanego przez Komisji Nadzoru Finansowego.

BOŚ liczy na utrzymanie sprzedaży 1 mld zł kredytów kwartalnie 

indywidualnym wzrosła o 1,1%. Sprzedaż kredytów proekologicznych w półroczu 2020 roku kształtowała się na poziomie781,7 mln zł i była o 15,9% mniejsza r/r. Wolumen kredytów ogółem wyniósł 12 106 mln zł na koniec I poł. br. wobec 1 1 649 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 3,9% w skali roku. Saldo

Grupa Lotos miała wstępnie 0,89 mld zł oczyszczonej EBITDA LIFO w IV kw.

odszkodowania z tytułu ubezpieczenia YME, dotyczącego wadliwej platformy MOPU - Zmniejszenie wyniku o -0,1 mld zł: saldo pozostałych odpisów i rezerw w segmencie wydobywczym - Zmniejszenie wyniku o -0,1 mld zł: saldo odpisów i rezerw w segmencie produkcji i handlu, w tym: -0,05 mld zł: rezerwa na ryzyko

JSW chce rozwiązać 1,3 mld zł rezerwy w zw. z wypłatą rekompensat za węgiel

, którzy nie zostali objęci działaniem ww. ustawy, podano także.  JSW podała, że rozwiązanie rezerwy będzie skutkować dodatnim wpływem na wynik operacyjny spółki w IV kw. br., lecz nie spowoduje wpływu środków pieniężnych na rachunek spółki.  "Ostateczna zmiana salda rezerw, o których

Alchemia miała 7,7 mln zł zysku netto, 12,11 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

zarządu.  " Saldo przychodów/kosztów pozostałej działalności operacyjnej za I półrocze 2019 wyniosło 7,3 mln zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyło się o 6,1 mln zł. Główną pozycją pozostałych przychodów operacyjnych było rozwiązanie rezerw oraz ostrożnej wyceny

GNB oczekuje spadku kosztów ryzyka w segm. detalicznym do 5% i niżej

kredytów wynosiło 41,3 mld zł, a saldo depozytów 46,1 mld zł na koniec września br. Wskaźnik kredytów do depozytów (L/D) kształtował się na poziomie 89,5%, a wskaźnik pokrycia rezerwami wzrósł do 53,7% na koniec III kw.  Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w

Operacje walutowe NBP zwiększyły płynność sektora bankowego o 16 mld zł w 2018

poziom rezerwy obowiązkowej. Miarą nadpłynności jest saldo przeprowadzanych przez NBP operacji otwartego rynku oraz operacji depozytowo-kredytowych, wyjaśniono w materiale. (ISBnews)  

Bogdanka zanotuje ok. 110 mln zł dodatniego wpływu na wynik operacyjny w IV kw

rekompensatę wynikającą z wprowadzonej ustawy. Na poziomie finansów spółki oznacza to możliwość dokonania zmian w saldzie rezerw, skutkujące jednorazowym pozytywnym wpływem na zysk operacyjny w czwartym kwartale tego roku" –  powiedział prezes Krzysztof Szlaga, cytowany w komunikacie. Spółka

Rząd zajmie się w środę projektem ustawy dot. przekształcenia OFE w IKE

OFE) będzie miał prawo wyboru - domyślną opcją będzie przeniesienie środków z OFE na w pełni prywatne IKE z możliwością jego dalszego zasilania, już zupełnie dobrowolnego (na IKE nie będzie trafiała żadna część składki emerytalnej; obecnie średnie saldo na rachunku członka OFE to 10 233 zł

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,62 mld zł w lipcu

Warszawa, 11.08.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń do krajowych funduszy inwestycyjnych było dodatnie w lipcu i wyniosło 1 615,3 mln zł, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). To najwyższy poziom w tym roku i równocześnie najlepszy wynik w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy

PKO BP oczekuje wysokiego, 1-cyfrowego wzrostu rynku kredytów hipot. w 2020 r.

. My uważamy, że ten spadek, jeśli chodzi o kredyty konsumpcyjne, będzie również w sektorze występował w kolejnych kwartałach. Dlatego projekcja rynku, jeśli chodzi o kredyty konsumpcyjne na ten rok, zakłada, że może nawet spowodować spadek salda kredytów konsumpcyjnych na koniec roku"

BOŚ Bank miał 71,99 mln zł zysku netto, 18,49 mld zł aktywów w 2019 r.

związku z wyrokami TSUE, utworzył rezerwy związane z ryzykami prawnymi dotyczącymi kredytów walutowych zabezpieczonych hipotecznie oraz potencjalnych zwrotów prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów detalicznych w łącznej kwocie 27,9 mln zł. Biorąc pod uwagę, że są to zdarzenia zewnętrzne o

Quercus TFI miało 5,54 mln zł zysku netto, 4,59 mln zł zysku EBITDA w I poł.

porównaniu do stanu z końca 2019 r.( 2 637,8 mln zł ) o 13%. Saldo nabyć w ramach funduszy w I półroczu 2020 r. wyniosło -327 mln zł z tendencją do poprawy pod koniec okresu. Największe odpływy netto zanotował Quercus Ochrony Kapitału -523 mln zł, a największe napływy netto Quercus Obligacji Skarbowych

Bank Handlowy liczy na lekki wzrost kredytów detalicznych w II poł. br.

mamy ostrożny optymizm" - powiedział Sikora podczas telekonferencji. Bank podał, że saldo pożyczek niezabezpieczonych (pożyczki gotówkowej i pożyczki do karty kredytowej) na koniec czerwca br. wyniosło 2,6 mld zł, co stanowi spadek o 4% r/r (saldo samej pożyczki gotówkowej wzrosło o 1%). Łączna

mBank miał wstępnie 116,25 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

powodu niższego wyniku z pozycji wymiany. Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych pozostało ujemne, ale zmniejszyło się w porównaniu do III kwartału 2019 roku, kiedy utworzono wyższe rezerwy na przyszłe zobowiązania (w tym w IV kwartale rezerwa na koszty potencjalnych zwrotów prowizji w

Bank Pocztowy miał 10,6 mln zł zysku netto w I poł., liczy na wzrost salda r/r

Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - Bank Pocztowy wypracował 10,6 mln zł w I połowie br. wobec 1,6 mln zł rok wcześniej. Bank pracuje nad wdrożeniem zautomatyzowanego procesu gotówkowego online, poprawą procesu kredytu hipotecznego i pracuje nad poprawą obsługi MSP, licząc na wzrost salda

BNP Paribas BP miał 115,08 mln zł zysku netto I kw. 2020 r.

kosztów poniesionych w I kwartale 2019 r., * dodatnie saldo pozostałych zdarzeń jednorazowych w I kwartale 2020 r. w kwocie 22 407 tys. zł (rozpoznanie w wyniku z pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych sprzedaży nieruchomości Kasprzaka w kwocie brutto 43 564 tys. zł, utworzenie rezerwy na ryzyko

Koszt ryzyka Idea Banku w kolejnych kwartałach będzie spadał

niepracujących (NPL) wysokości 22,6% w IV kwartale nie jest wynikiem pogarszającej się jakości portfela, ale wysycenia portfela starszą produkcją, która przesuwa się w stronę należności niepracujących, co jest naturalne dla tego typu kredytów. Dodał, że po stronie rezerw nie spodziewa się żadnych negatywnych

W reformie OFE pierwszą transzę opłaty przekształceniowej zwiększono do 70%

, a przy tym aby SFIO nie musiały utrzymywać wysokiej rezerwy gotówkowej z przeznaczeniem na płatność drugiej transzy tej opłaty (stąd obniżenie drugiej transzy do 30%). "W celu zapewnienia większej elastyczności projektowanych rozwiązań najpóźniejsze daty, do których będzie mogła nastąpić

Apator Rector nie powinien negatywnie obciążyć wyniku Grupy Apatora w 2017 r.

kontraktów - Tauron i Energa - i utworzyliśmy rezerwy. W naszej ocenie, te rezerwy pokryją straty, które mogą się pojawić w 2017 r., więc per saldo efekt powinien być zerowy" - powiedział Nowak podczas konferencji prasowej.  Dodał, że w związku ze skalą kontraktów mogą zajść zmiany

Quercus TFI miało 19,58 mln zł zysku netto, 19,56 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

względu na jednorazową rezerwę na obligacje GetBack S.A. w wysokości -31,3 mln zł)" - wyjaśnił Buczek. Łączne aktywa pod zarządzaniem na koniec 2019 r. wynosiły 2 637,8 mln zł i były o 5% wyższe w stosunku do końca 2018 r. Saldo nabyć w ramach funduszy w całym 2019 r. wyniosło +23 mln zł z

Bank Handlowy: Wzrost odpisów w II kwartale miał charakter jednorazowy 

do zasady przyszłości, ale uważamy, że to było zdarzenie jednorazowe, odbiegające od trendu" - powiedział Sikora podczas konferencji prasowej.  Bank podał dziś, że saldo rezerw w II kwartale wzrosło 106,5 mln zł wobec 27 mln zł rok wcześniej, w tym jednorazowe ekspozycje w segmencie

GPW miała 43,5 mln zł zysku netto, 63,2 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r.

znacznie niższego ujemnego salda na przychodach i kosztach finansowych na poziomie 8,7 mln zł. Na ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych wpływ miały wyższe koszty finansowe, które w bieżącym roku ukształtowały się na poziomie 14,1 mln zł wobec 4,4 mln zł w porównywalnym okresie. Wyższe koszty

Getin Noble Bank miał 100,62 mln zł straty netto, 52,85 mld zł aktywów w III kw.

6,8%). Przychody z tytułu odsetek zostały obciążone również rezerwą w wysokości 12 mln zł na potencjalne zwroty części prowizji w związku z wcześniejszą spłata kredytów konsumenckich (część z szacunkowej kwoty spodziewanych zwrotów kosztów kredytu po wyroku TSUE - łączna kwota szacunkowych kosztów

DM BOŚ nadal rekomenduje 'sprzedaj' dla mBanku, podniósł wycenę do 390,6 zł

dzięki dobrym wynikom segmentu kart płatniczych i prowizjom pobieranym od udzielanych kredytów. Spodziewamy się widocznego wzrostu kosztów operacyjnych w porównaniu z wysoką bazą w I kw. 2016 roku, kiedy zostały zaksięgowane koszty funduszu naprawczego. Oczekujemy znacząco wyższego poziomu salda rezerw

Santander BP nie zmienia strategii, ma wystarczająca płynność 

kredytów gotówkowych i hipotecznych oraz ok. 10% portfela kredytów dla małych i średnich firm. W I kwartale saldo odpisów kredytowych grupy wyniosło 466 mln zł wobec 264 mln zł kwartał wcześniej i 263 mln zł w I kw. 2019 r. W I kw. bank dokonał dodatkowego odpisu na oczekiwane straty kredytowe wysokości

Bank Pocztowy utworzył rezerwę wysokości 7,2 mln zł w zw. z postępowaniem UOKiK

Warszawa, 22.08.2016 (ISBnews) -  Bank Pocztowy oszacował ryzyko związane z postępowaniem wszczętym przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie praktyk banku naruszających zbiorowe interesy konsumentów i utworzył rezerwę w wysokości 7,2 mln zł na potencjalne

Prezes Santander BP: 'Walczymy' o poprawę wyniku netto r/r w całym 2019 r.

daleki od tych 80 pkt bazowych. Te 80 pkt bazowych jest możliwe" - powiedział wiceprezes Maciej Reluga podczas prezentacji. Saldo rezerw wyniosło 357 mln zł w II kw. br. wobec 263 mln zł kwartał wcześniej i 257 mln zł rok wcześniej. Bank liczy też na poprawę marży odsetkowej, choć nie ma

Santander BP: Wstępny zysk ze sprzedaży wydzielonej części DBPL to 387,7 mln zł

wydzielonej działalności DB ujęto dodatkowo rezerwy MSSF 9 dla portfela kredytowego Koszyka 1 w kwocie 130,5 mln, co powiększyło saldo rezerw. Wzrost salda rezerw w porównaniu z poprzednim rokiem wynika również ze znaczącej sprzedaży portfela kredytów niepracujących w 2017 r." - wyjaśnił CFO Santander

CD Projekt miał 175,32 mln zł zysku netto, 180,29 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

produkcję gier i nowych technologii, które wyniosły 165 mln zł. Skumulowane saldo nakładów na prace rozwojowe na koniec roku osiągnęło poziom 386 mln zł. "Poza intensywną pracą nad produkcją Cyberpunka, duży nacisk położyliśmy w ubiegłym roku na globalną kampanię promocyjną. Po ogłoszeniu daty

BOŚ Bank miał 16,11 mln zł zysku netto, 19,73 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

porównaniu z 44,12 mln zł zysku rok wcześniej. "Głównie osiągnięcia Grupy BOŚ S.A. w I półroczu 2020 roku: wzrost salda kredytów proekologicznych o 5,4%, a kredytów ogółem o 3,6% wobec stanu na koniec I półrocza 2019 roku, wzrost sumy bilansowej o 6,7% wobec stanu na koniec I półrocza 2019 roku

Przegląd prasy

wpływ na rynek pracy oraz wzrost PKB Parkiet --Większość TFI może pochwalić się zapewne dodatnim saldem czerwcowej sprzedaży, które w kilku przypadkach sięgnęło kilkuset milionów złotych Dziennik Gazeta Prawna --Dziesięciokrotna podwyżka maksymalnego mandatu - z 500 zł do 5 tys. zł - to jeden z

KNF: Współczynnik wypłacalności sektor SKOK wzrósł do 6,02% na koniec I półr.

ustaleń nadzoru analitycznego i inspekcyjnego jego wartość powinna kształtować się na poziomie 6% (powyżej ustawowego progu 5%). W II kwartale 2019 r. nie występowały okresowe naruszenia normy obowiązkowej rezerwy płynnej. Kasy prowadzące działalność na koniec II kwartału 2019 r. wykazały w

Prezes Idea Banku: Mamy zdolność do pełnej absorpcji obniżek stóp proc. 

kolejnych kwartałach" - powiedział Pruski podczas wideokonferencji. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 25% r/r do 134 mln zł w I kw. Koszty odsetkowe spadły i 46% w skali roku do 76 mln zł. Bank wskazał, że stabilny wynik z tytułu odsetek, pomimo znaczącego ograniczenia aktywów pracujących salda

GPW miała 29,27 mln zł zysku netto, 50,05 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

mln zł oraz znacznie niższego ujemnego salda na przychodach i kosztach finansowych na poziomie minus 4,8 mln zł. Na ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych wpływ miały wyższe koszty finansowe, które w bieżącym roku ukształtowały się na poziomie 9,1 mln zł wobec 2,1 mln zł w porównywalnym okresie

Getin Noble Bank miał 109,6 mln zł straty netto, 51,05 mld zł aktywów w I kw.

" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. Wynik z odpisów aktualizujących wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe wyniósł 171, 94 mln zł w I kw. wobec 100,24 mln zł rok wcześniej. "Koszty odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych obciążyły w

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 12,4% r/r, wskaźnik NPL: 4,42% w I kw

roku 4,42%. Oznacza to spadek w stosunku do wartości 4,86% z marca zeszłego roku, a także spadek wobec 4,52% kwartał wstecz, po części w wyniku spisania należności w ciężar rezerw" - wskazano w raporcie. Marża odsetkowa netto pozostała na podobnym poziomie, jak rok temu (2,53% w porównaniu do

DM BOŚ podniósł wycenę Alior Banku do 97,1 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

poprawie w zarządzaniu aktywami i działalności kredytowej. Według naszych szacunków koszty operacyjne powinny wzrosnąć w porównaniu do minionego kwartału pod wpływem kosztów związanych z fuzją. Oczekujemy wyższego kw./kw. poziomu salda rezerw, głównie w wyniku niskiej bazy w III kwartału (sprzedaż portfela

Bank Pocztowy miał 18,9 mln zł zysku netto w 2019 r.

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Bank Pocztowy odnotował 18,9 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r., tj. o 168,9% niż w 2018 r., podał bank, podkreślając, że jest to najwyższy zysk od czterech lat. "Gdyby nie konieczność utworzenia rezerw na tzw. małe TSUE przez wszystkie banki w

GNB spodziewa się, że odpisy będą sięgać ponad 200 mln zł kwartalnie w br. 

sprzedaży portfela poziom odpisów był znacząco inny niż w pierwszym kwartale. Możliwa jest delikatna poprawa. Mamy pewne rezerwy, szczególnie, jeśli chodzi o wynik prowizyjny i odsetkowy, co wiąże się z nową produkcją" - powiedział Klimczak podczas konferencji prasowej.  "Musimy kontynuować

Torpol miał 6,31 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w II kw. 2019 r.

, co wynika w głównej mierze ze wzrostu wynagrodzeń w kadrze menedżerskiej wspierającej zarządzanie realizacją kontraktów. W efekcie grupa zanotowała zysk netto ze sprzedaży w wysokości niemal 15 mln zł (wobec 7,4 mln zł w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2018 roku). Saldo pozostałej działalności

GNB oczekuje poprawy wyniku prowizyjnego w kolejnych kwartałach 

przewidywalne. Kontrola kosztów, usprawnienie i inwestowanie w IT, operacje, procesy, bankowość mobilna, budowanie omnikanałowości i zarządzanie rezerwami - to jest nasz cel" - powiedział p.o. banku.   Bank, zgodnie z zapowiedzią, obniża sumę bilansową. W 2016 roku aktywa spadły o 4,2

KNF: Efektywność sektora bankowego lekko poprawiła się r/r w I-III kw. 2018

1 464 mln zł; 5,5%), który wynikał ze wzrostu kosztów pracowniczych (o 720 mln zł; 5,8%) oraz kosztów ogólnego zarządu (o 751 mln zł; 6,1%), podczas gdy koszty amortyzacji uległy marginalnemu obniżeniu. Umiarkowany wzrost ujemnego salda odpisów i rezerw (o 265 mln zł; 4,1%) w I-III kw. nastąpił

GNB:100% wagi ryzyka dla kredytów w CHF obniżyłoby lukę kapit. do ok. 600 mln zł

połowę (wobec obecnego poziomu 150%). "Od czasu, gdy ze 100 pkt waga ryzyka skoczyła do 150 punktów, dużo się zmieniło. Ceny nieruchomości poszły w górę, amortyzacja tych kredytów postępowała, a banki dotworzyły dodatkowe rezerwy na te kredyty. Mam nadzieję, że waga ryzyka będzie zmniejszona. To

Przegląd prasy

przychody ISBnews --Stelmet: Jednostkowy koszt drewna w r.obr. 2019/2020 wstępnie o 1,6% wyższy r/r --Bank Pocztowy utworzył rezerwę na tzw. małe TSUE wysokości 10,7 mln zł --BP uruchomiło w Polsce 35 nowych stacji paliw w 2019 roku --NFOŚiGW zawarł umowy na ok. 304 mln zł dofinansowania

KNF: Wskaźniki efektywności banków nieznacznie poprawiły się w I poł. 2018 

okresie ub.r. 1 794 mln zł)" - czytamy dalej.  W I poł. br. sektor odnotował też marginalny wzrost ujemnego salda odpisów i rezerw (o 0,6% r/r), dzięki znacznemu obniżeniu ujemnego salda odpisów z tytułu kredytów mieszkaniowych (o -35,7%) oraz odpisów z tytułu utraty wartości aktywów

KNF: Wzrost obciążeń i wymogów regulacyjnych wyzwaniem dla zyskowności banków

rzecz BFG (o 41 mln zł, 3,4%)" - czytamy dalej.  W I kw. br. odnotowano obniżenie ujemnego salda odpisów i rezerw (-128 mln zł; -6,6%), co wynikało ze zmniejszenia ujemnego salda odpisów z tytułu kredytów mieszkaniowych oraz ujemnego salda tworzonych rezerw. "Obserwowane zmiany

Bank Pocztowy zakłada poprawę wyników r/r, w II półr. ruszy EnveloBank

m.in. dokonał dodatkowych odpisów na kwotę 35,3 mln zł (wzrost odpisów o 50% r/r) na kredyty gotówkowe udzielane w latach 2013-2016, zawiązał rezerwę na sprawę w UOKiK wysokości 10,1 mln zł, zapłacił 8 mln zł podatku bankowego. Z kolei pozytywy wpływ na wynik miało rozliczenia transakcji Visa

Akcja kredytowa mBanku wzrosła o 14,6% r/r, wskaźnik NPL wyniósł 4,7% w III kw.

analizowanym okresie do poziomu 4,7% w wyniku silnego wzrostu salda należności pracujących (o 4,5% kwartał do kwartału)" - napisano też w raporcie. Rezerwy na należności niepracujące wzrosły o 3,8% kw/kw i wyniosły 3 160,2 mln zł na koniec września br. "Wartość zobowiązań wobec klientów w III

KNF: Zysk netto SKOK-ów spadł o 92% r/r do 42,25 mln zł w 2019 r. 

, tj. o 5%, - portfela kredytów przeterminowanych o 23,55 mln zł, tj. o 1,73%, - salda odpisów aktualizujących o 10,71 mln zł, tj. o 1,59%, - funduszy własnych o 95,56 mln zł, tj. o 23,64%"- czytamy także. Wskaźnik koszty do dochodów wyniósł 64% na koniec IV kw. 2019 r. wobec 62,45% rok

LW Bogdanka miała wstępnie 667,93 mln zł skons. zysku netto w 2017 r.

tys. zł " - podano także. W omawianym okresie istotny wpływ na ww. wyniki miały następujące zdarzenia jednorazowe: - zmiana salda rezerw wynikająca z podpisania porozumienia w sprawie deputatów węglowych wypłacanych na rzecz emerytów i rencistów  oraz - odwrócenie odpisu z tytułu utraty

Bank Pocztowy miał 1,57 mln zł zysku w I półr., cały rok będzie na plusie 

48,29 mln zł rok wcześniej. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wzrósł do 10,2% na koniec czerwca br. wobec 8,9% rok wcześniej.  "Musieliśmy utworzyć więcej rezerw - o 3,34 mln zł na kredyty udzielane głównie w latach 2013-2016, w obszarze gotówkowym. Ta sprzedaż nie była realizowana z

Przegląd prasy

co kwartał będą zawiązywać kolejne rezerwy na ryzyko prawne dotyczące hipotek frankowych Parkiet --Prezes Kruka nie wyklucza aktualizacji wartości portfeli, chce poobserwować rynek w lipcu i sierpniu --Fundusze obligacji zarówno otwierają, jak i zamykają zestawienie największych zmian aktywów

Vestor DM: 'Top picks' wśród banków to Pekao, Alior i BZ WBK

sprzyjać będzie wzrost przychodów podstawowych przy jednocześnie płaskich dynamikach kosztów i salda rezerw. W 2019E oczekujemy jeszcze lepszej dynamiki wzrostu zysków (+18% r/r) głównie dzięki zakładanym podwyżkom stóp procentowych" - czytamy dalej w raporcie. Bankom w dalszym ciągu sprzyja dobre

Enea miała wstępnie 1,07 mld zł zysku netto przy 11,41 mld zł przychodów w 2017

(wartość EBITDA konsolidowana od dnia 14 marca 2017 roku), - Obszar Wydobycie - zmiana salda rezerw wynikająca z podpisania porozumienia w sprawie deputatów węglowych wypłacanych na rzecz emerytów i rencistów LW Bogdanka - 115 mln zł" - czytamy dalej. Ponadto w Obszarze Wytwarzanie na wynik w 2017

KNF: Poza systemem IPS pozostawało 39 banków spółdzielczych na koniec stycznia

wyniku netto był wzrost salda rezerw celowych o 30,8% w stosunku do września 2017 r. (głównie z powodu zwiększenia podstawy tworzenia rezerw celowych o odsetki zastrzeżone a w konsekwencji utworzenia odpisów aktualizujących na te odsetki, czego we wrześniu 2017 r. banki stosujące zasady PSR nie musiały

GNB liczy na dalszą poprawę dochodów powtarzalnych, chce mieć zysk  w 2017 r. 

i prowizyjne. Rosną salda na rachunkach oszczędnościowych i RORach. To efekt zmian systemowych w banku. Spodziewam się dalszej poprawy dochodów powtarzalnych. Wynik odsetkowy w październiku pokazuje bardzo dobrą tendencję i będzie to widać w wynikach IV kwartału" - powiedział Rosiński. 

Prezydent podpisał nowelizację ustawy budżetowej na 2017 rok

wydatków budżetu państwa per saldo pozostała na niezmienionym poziomie. Ustawa nie przewiduje również zwiększenia deficytu budżetowego, podkreśliła Kancelaria. Ustawa wprowadza zmiany do zarówno do części tekstowej ustawy budżetowej na rok 2017, jak i załączników nr 2, 7, 8, 9 i 13. Zmiany w części

Energa miała szacunkowo 111 mln zł zysku netto, 568 mln zł EBITDA w I kw.

wynagrodzenia minimalnego. Niższe saldo na pozostałej działalności wynikało między innymi z wyższych kosztów podatku od nieruchomości. b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 69 mln zł. W głównej mierze za obniżenie wyniku Linii odpowiedzialna była strona przychodowa (m.in. 

Zysk netto BGK spadł r/r do 349,17 mln zł w 2016 r.

. Na spadek wyniku główny wpływ miało wysokie saldo rezerw i aktualizacji (wzrost o 190,6 mln zł) związane głównie z uspójnieniem oceny ryzyka z podejściem wypracowanym w projekcie przejścia BGK na międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR)" - podano w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł

Getin Holding miał 208,3 mln zł straty w I kw., bez one-off - 27,5 mln zł zysku

pogarszającej się sytuacji ekonomicznej i tym samym spadku dyscypliny płatniczej klientów. Przełożyło się to bezpośrednio na kwartalny wzrost kosztów rezerw. Jednakże, mimo spadku sprzedaży w ujęciu rocznym o 5,9% (w UAH), grupa odnotowała wzrost przychodów operacyjnych o 7,4% (w UAH). Utrzymano również

Rafako miało 7,03 mln zł zysku netto, 7,81 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

wcześniej. "Na zysk operacyjny w kwocie 7,8 mln zł, oprócz kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, wpływ miała pozostała działalność operacyjna, której saldo wyniosło ponad 3 mln zł (główną pozycją pozostałych przychodów operacyjnych w okresie 3Q 2018 było rozwiązanie rezerwy na przedawnione

Zysk netto PGE wzrósł r/r do 1 336 mln zł w IV kw. 2016 r.

130 mln zł oraz zrealizowana cena sprzedaży energii niższa o 4 mln zł/MWh.  EBITDA raportowana była wyższa o 30% r/r ze względu na pozytywny wpływ salda zdarzeń jednorazowych, w szczególności zmniejszenie rezerwy rekultywacyjnej w związku z wyższą stopą dyskonta oraz aktualizacją planu

Ustawą dot. przekształcenia OFE w IKE rząd zajmie się w III kw. 2019 r.

przeniesienie środków z OFE na w pełni prywatne IKE z możliwością jego dalszego zasilania, już zupełnie dobrowolnego (na IKE nie będzie trafiała żadna część składki emerytalnej; obecnie średnie saldo na rachunku członka OFE to 10 233 zł). Jednocześnie w przypadku osób, które zdecydują o przejściu w całości

Introl miał 1,25 mln zł zysku netto, 1,74 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

tys. zł r/r do 1 348 tys. zł), per saldo wynik na pozostałej działalności 1 473 tys. zł (wzrost o 828 tys. zł) największy wpływ miały zmiana poziomu rezerw na świadczenia pracownicze i pozostałe (wpływ zwiększający na wynik 1 150 tys. zł, więcej w stosunku do roku ubiegłego o 431 tys. zł) oraz poziomu

Na likwidacji OFE zyska budżet państwa. Rządowy skok na Fundusz Rezerwy Demograficznej

czego 15 proc., czyli około 19,5 mld zł, trafi do budżetu państwa. Z drugiej strony już w perspektywie 2030 roku w wyniku braku wpływów z tzw. suwaka bezpieczeństwa saldo Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), instytucji która gromadzi składki emerytalne i rentowe, będzie ujemne i wymusi dopłatę ze

Getin Holding miał 948,3 mln zł straty netto, 25,23 mld zł aktywów w 2018 r.

;Miniony rok był niewątpliwie jednym z najtrudniejszych okresów w historii holdingu. Rezerwy oraz odpisy dokonane przez Idea Bank, będące skutkiem rozliczenia trudnej przeszłości, miały fundamentalny wpływ na nasz wynik finansowy. Wierzę, iż zgodnie z deklaracjami zarządu Idea Banku, proces ten został już

Branża leasingowa proponuje klientom odroczenie rat, rezygnację z części opłat

Pojazdów dostarczają instrumenty finansowe - leasing, pożyczki inwestycyjne, krótkie i długoterminowe finansowanie wynajmu pojazdów i innych sprzętów dla ponad 800 tys. przedsiębiorców i przedsiębiorstw z których ponad 50% to firmy mikro o obrotach do 5 mln zł rocznie. Aktywne saldo naszego sektora

GNB oczekuje wzrostu sprzedaży kredytów i spadku kosztów finansowania r/r w br.

. Będziemy koncentrowali się - po zakończeniu długiego weekendu majowego - w większości na bieżącej działalności i rozwoju biznesu, a nie rozliczaniu się z przeszłością" - podkreślił prezes.  Suma bilansowa spadła o 9,6% r/r do 59,84 mld zł. Saldo kredytów zmniejszyło się o 8,1% r/r do 42,71 mld

Zysk netto mBanku wzrósł r/r do 311,64 mln zł w IV kw. 2017 r.

porównaniu do poprzedniego kwartału w związku ze sprzedażą obligacji z portfela aktywów dostępnych do sprzedaży. Pozostałe dochody operacyjne netto (saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych) obniżyły się w ujęciu kwartalnym, na co wpływ miało głównie zawiązanie rezerw na przyszłe zobowiązania"

Getin Noble Bank miał 88,54 mln zł straty netto, 54,06 mld zł aktywów w II kw.

%) oraz zmniejszyła saldo kredytów i pożyczek udzielonych klientom o 2,2 mld zł (tj. o -5,6%). "W 2018 roku nastąpiło zdarzenie płynnościowe o charakterze nadzwyczajnym. W związku z natężeniem spekulacji medialnych po publikacji prasowej z dnia 13 listopada 2018 roku oraz niepewności klientów

Kredyty Alior Banku wzrosły o 2,7% w I półr., wskaźnik NPL spadł r/r do 10,8%

zwłaszcza w segmencie leasingu, gdzie względem I kwartału 2018 r. zwiększył wolumen kredytowy o 29%. O prawie 5%, do 5,7 mld zł, wzrósł natomiast wolumen kredytowy w segmencie mikrofirm" - czytamy w komunikacie.  Na koniec II kwartału 2018 r. saldo depozytów pozyskanych od klientów wyniosło 59,6

PGNiG miał wstępnie 30 mln zł zysku netto, 1570 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r.

15 lutego 2019 r.; wyższa średnia temperatura w IV kwartale 2019 r. o 1,9 °C r/r; niższy wpływ salda przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu: -174 mln zł w IV kwartale 2019 r. wobec -308 mln zł rok wcześniej. 4. W segmencie Wytwarzanie: stabilne przychody ze sprzedaży

Akcja kredytowa Alior Banku wzrosła o 8% r/r do 56,7 mld zł na koniec I poł.

zł w I półroczu 2018 r., co oznacza wzrost o 61% . W efekcie w I półroczu 2019 r. wynik z rezerw liczony w relacji do średniego salda należności od klientów brutto (współczynnik kosztów ryzyka) odnotował w ujęciu rok do roku wzrost z 1,7% do 2,6%. Koszt ryzyka w segmencie  klientów biznesowych

Kursy EUR/PLN i CHF/PLN stabilne, rynek FX czeka na wypowiedzi szefa Fed

3,6070 zł, a dolar taniał o 0,7 gr do 3,3780 zł. Wydarzeniem dnia, ale też i całego tygodnia na rynkach finansowych, jest wystąpienie Jerome Powella, nowego szefa amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed), na forum Komisji ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów. Powell zaprezentuje półroczny raport Fed

Akcja kredytowa B. Handlowego wzrosła o 1,9% kw/kw w I kw., wskaźnik NPL to 2,9%

zł (tj. 6,5%) w porównaniu do końca 2016 roku, co wynikało z wysokiej bazy na koniec 2016 roku na rachunkach bieżących klientów instytucjonalnych, w tym jednostek budżetowych, podano także. Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na udzielone zobowiązania finansowe i

Famur miał wstępnie 58 mln zł zysku netto i ok. 291 mln zł EBITDA w 2017 r.

powinna powrócić do optymalnych poziomów" – skomentował prezes Mirosław Bendzera, cytowany w komunikacie. Na osiągnięte wyniki w IV kwartale wpłynął też szereg zdarzeń o charakterze jednorazowym, których ujemne saldo na wynik netto oszacowano łącznie na poziomie 26 mln zł. Na powyższą kwotę

ING BSK nie spodziewa się gwałtownego wzrostu marży odsetkowej w br.

. Wpływ tej transakcji na saldo rezerw wyniósł 10,7 mln zł.  Wskaźnik NPL wyniósł 2,6% na koniec IV kw. wobec 3,2% rok wcześniej.  Wskaźnik koszty do dochodów po 12 miesiącach ub. roku wyniósł 48,5% wobec 57,1% na koniec 2015 r.  ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego

Zysk netto Raiffeisen Bank Polska spadł r/r do 26,6 mln zł w I-III kw. 2017 r.

oraz amortyzacji zneutralizowanych częściowo przez wzrost kosztów konsultingowych oraz zawiązaną w II kwartale 2017 r. rezerwę na koszty restrukturyzacji. Odpisy netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerwy na zobowiązania pozabilansowe wyniosły 183,99 mln zł w okresie 9 miesięcy

Złoty będzie czekał na słowa przyszłego szefa Fed

Warszawa, 28.11.2017 (ISBnews/ Waluteo) - W oczekiwaniu na popołudniowe wypowiedzi przyszłego szefa amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed) złoty powinien pozostawać stabilny w relacji do głównych walut, po tym jak wczoraj została podjęta próba zakończenia aprecjacji polskiej waluty. O godzinie

Bank Pocztowy zaprezentuje strategię do 2021 roku w połowie 2017 r.

negatywnie wpłynęło utworzenie rezerwy na postępowanie UOKiK (-7,2 mln zł), zmiana poziomu kosztów działania (-7,9 mln zł), zmiana odpisów na rezerwy (-19,3 mln zł), zaś pozytywny wpływ na wynik miało rozliczenie transakcji sprzedaży akcji Visa (+16,9 mln zł) oraz zmiana poziomu dochodów bez zdarzeń

Santander BP miał 350,69 mln zł zysku netto, 208,27 mld zł aktywów w I kw. 2019

obniżył się o 20,5% r/r. W ujęciu porównywalnym, tj. przy założeniu stałego poziomu opłat z tytułu BFG oraz po wyłączeniu rezerwy restrukturyzacyjnej, porównywalny zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 5,9% r/r, a zysk należny akcjonariuszom Santander Bank Polska S.A. o 8,2% r/r" - czytamy w raporcie

Bank Handlowy miał 26,36 mln zł zysku netto, 62,28 mld zł aktywów w I kw.

finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w wysokości -93,5 mln zł wobec -28,3 mln zł w I kw. 2019 roku (tj. wzrost o 65,2 mln zł) był spowodowany głównie utworzeniem dodatkowych odpisów w wysokości ok. 42 mln zł w związku ze zmianą sytuacji gospodarczej w Polsce wywołanej ogłoszeniem stanu pandemii

PGE miała 471 mln zł zysku netto, 1 677 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 697 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 27 932 mln zł w porównaniu z 18 962 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA po trzech kwartałach wyniósł 6,1 mld zł i był o 18% wyższy r/r. Największy wpływ na wynik miało pozytywne saldo

Odpisy BZ WBK wzrosły o 31,8% kw/kw do 284,6 mln zł w IV kw. 2014 r.

rachunku zysków i strat grupy BZ WBK z tytułu odpisów związanych z utratą wartości należności kredytowych osiągnęło wartość 836,6 mln zł i zwiększyło się o 14,7% r/r. Udział w tej pozycji grupy SCB wyniósł 78,5 mln zł. "Ujemne saldo rezerw na poniesione zidentyfikowane straty (indywidualne i

Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas wzrósł r/r do 279,71 mln zł w 2017 r.

10,6%. Trzecim czynnikiem wpływającym na wzrost zysku netto w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku było niższe o 10,9% saldo odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe, które wyniosło -355 299 tys. zł" - czytamy w raporcie. W 2017 roku, w związku z

MF sfinansowało już 93% potrzeb pożyczkowych budżetu na ten rok

pożyczkowych i zwiększoną do ok. 65 mld zł rezerwę środków złotowych i walutowych. W październiku formalnie zamkniemy tegoroczne finansowanie potrzeb pożyczkowych i jednocześnie rozpoczniemy prefinansowanie przyszłorocznych potrzeb" - napisał Marczak w komentarzu do planu podaży papierów skarbowych

Przegląd prasy

sytuacji nie spełnia oczekiwań, oceniają ekonomiści Parkiet  --Nad bankami zawisło widmo ogromnych odpisów kredytowych w związku z zamrożeniem gospodarki. Analitycy prognozują dwu-, lub nawet trzykrotny wzrost salda rezerw --Większość europejskich giełd zanotowała w I kwartale dwucyfrowy wzrost

PGE miała 1,7 mld zł zysku netto, 4,4 mld zł EBITDA w I poł. 2019 r.

komunikacie. Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) po pierwszym półroczu wyniósł 4,4 mld zł i był o 19% wyższy r/r. Największy wpływ na wynik miało pozytywne saldo zdarzeń jednorazowych, czyli przede wszystkim przydział dodatkowych darmowych

Zamet Industry szacuje, że strata grupy za 2016 r. sięgnęła ok. 80,4 mln zł

odpisy mają charakter niepieniężny, pozostają bez wpływu na przepływy i saldo środków pieniężnych. Dodatkowo, na szacunkowe wyniki za czwarty kwartał 2016 roku, wpłynęły koszty ujęte w czwartym kwartale 2016 roku, w związku ze zidentyfikowaniem oraz oszacowaniem ryzyk na długoterminowym kontrakcie

Przegląd prasy

: Inflacja bazowa wyniosła 3,6% r/r w lutym; konsensus: 3,4% r/r --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 3% r/r, import wzrósł także o 3% w I --NBP: Saldo na rachunku C/A to +2 265 mln euro w I, konsensus: 2542 mln euro --PKN Orlen zapowiada dalsze obniżki cen paliw na stacjach --ZBP: Banki

Przegląd informacji ze spółek

GOG z grupy CD Projekt kontynuuje zamknięte beta testy aplikacji GOG Galaxy 2.0, wynika z komunikatu spółki. Wydatki Grupy CD Projekt na produkcję gier i nowych technologii, w I półroczu 2019 r. wyniosły 60 mln zł, co przełożyło się na skumulowane saldo nakładów na prace rozwojowe na

Zysk netto mBanku spadł r/r do 1 219,28 mln zł w 2016 r.

jednorazowych, była równa 48,2% wobec poziomu 49,2% przed rokiem. W 2016 roku koszty ryzyka w mBanku ukształtowały się na poziomie 45 punktów bazowych, a odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek spadły o 13,3% w ujęciu rocznym do wysokości 365,4 mln zł. Dodatkowym źródłem poprawy salda rezerw

Bank Handlowy miał 180 mln zł zysku netto, 51,99 mld zł aktywów w IV kw. 2019 r

zł; - Wysoka transakcyjność klientów w bankowości instytucjonalnej: średnie saldo rachunków operacyjnych +24% r/r oraz wolumeny FX +9% r./r.; - Kontynuacja mocnego wzrostu depozytów klientów w bankowości detalicznej (+13% r/r), dzięki akwizycji nowych klientów w strategicznej grupie docelowej

Stalexport: Natężenie ruchu na A4 Katowice-Kraków wzrosło o 5,9% r/r w I kw.

2014 r., podano również. "Obniżenie stóp procentowych, mające odzwierciedlenie w niższej wartości dyskonta rezerw, wpłynęło na ponad dwunastoprocentowe zmniejszenie ujemnego salda działalności finansowej grupy do poziomu ok. 6 mln zł. W efekcie prowadzonej działalności w pierwszym kwartale 2015

KNF: 488 z 553 banków spółdzielczych było uczestnikami IPS na koniec 2017 r.

zrzeszających" - czytamy w raporcie. Wynik działalności bankowej w 2017 r. zwiększył się o 7,1%, co, przy wzroście kosztów operacyjnych o 0,7%, spowodowało wyraźny spadek wskaźnika C/I, oraz - pomimo wzrostu salda rezerw celowych (o 35,1%) i podatku dochodowego (o 17,9%) - wzrost wskaźników ROA i ROE w

KNF: Poza systemem IPS działało 61 banków spółdzielczych na koniec czerwca

systemu ochrony".  Wynik finansowy netto banków spółdzielczych zmniejszył się w stosunku do czerwca 2017 r. o 15,3% do 374,1 mln zł. Stratę netto w łącznej kwocie 25,3 mln zł poniosło 5 banków. "Głównymi powodami spadku wyniku netto był wzrost salda rezerw celowych o 53,1% w stosunku do

Wskaźnik koszty/dochody Banku Millennium wzrósł nieznacznie do 50,1% w I półr.

Warszawa, 27.07.2015 (ISBnews) - Wskaźnik koszty/dochody (C/I) Banku Millennium za I poł. 2015 roku osiągnął poziom 50,1% wobec 49,9% rok wcześniej, podał bank. "Rezerwy na utratę wartości kredytów netto utworzone przez grupę w I poł. 2015 roku wyniosły 127,2 mln zł i były niższe o 9,0