saldo polski

Wywożenie kapitału, czyli złe czytanie bilansu płatniczego

Polska według raportu Global Financial Integrity należy do grona liderów krajów, z których nielegalnie wywożony jest kapitał. Stały się one już podstawą do negatywnych ocen dotyczących polskiej gospodarki. Rzetelność wymaga zwrócenia uwagi, że raport pokazuje saldo błędów i opuszczeń w bilansie płatniczym, a nie nielegalny wypływ kapitału. Negatywne oceny są nieuprawnione.

NBP: Saldo na rachunku C/A to + 2842 mln euro w VI, konsensus: 2000 mln euro

Warszawa, 13.08.2020 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w czerwcu br. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 2 842 mln euro wobec 2 321 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 10 mln euro dodatniego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W czerwcu 2020 r. w

NBP: Saldo na rachunku C/A to + 2 438 mln euro w III, konsensus: 565 mln euro

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w marcu 2020 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 2 438 mln euro wobec 878 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 197 mln euro dodatniego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W marcu 2020 r. w

NBP: Saldo na rachunku C/A to + 1163 mln euro w IV, konsensus: 1060 mln euro

Warszawa, 15.06.2020 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w kwietniu br. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 1 163 mln euro wobec 2 438 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 158 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W kwietniu 2020 r. w

NBP: Saldo na rachunku C/A to +2 265 mln euro w I, konsensus: 2542 mln euro

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w styczniu 2020 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 2 265 mln euro wobec 990 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 2 529 mln euro dodatniego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W

NBP: Saldo na rachunku C/A to +990 mln euro w XII, konsensus: -261 mln euro

Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w grudniu 2019 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 990 mln euro wobec 1 564 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 1 528 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W grudniu

NBP: Saldo na rachunku C/A to +1 457 mln euro w XI, konsensus: +500 mln euro

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w listopadzie 2019 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 1 457 mln euro wobec 573 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 113 mln euro dodatniego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 4 488 mln euro nadwyżki w I kw.

, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Liczone w złotych, saldo C/A było w I kw. 2020 r. dodatnie i wyniosło 19 412 mln zł. "Dodatnie saldo rachunku bieżącego wyniosło 19,4 mld zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. poprawiło się o 13,3 mld zł. Na poziom tego salda

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2 222 mln euro nadwyżki w IV kw.

, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Liczone w złotych, saldo C/A było w IV kw. 2019 r. dodatnie i wyniosło 9 527 mln zł, podał NBP w komentarzu do danych. "Dodatnie saldo rachunku bieżącego wyniosło 9,5 mld zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. poprawiło się o 17,5

NBP: Saldo na rachunku C/A to +529 mln euro w X, konsensus: +330 mln euro

Warszawa, 16.12.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w październiku 2019 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 529 mln euro wobec 172 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 447 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski

NBP: Saldo na rachunku C/A to +659 mln euro w II, konsensus: 754 mln euro

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w lutym 2020 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 659 mln euro wobec 2 348 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 984 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W lutym 2020 r. saldo

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 430 mln euro nadwyżki w II kw.

Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w II kw. 2019 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 430 mln euro wobec 2 110 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 378 mln euro deficytu w II kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP

NBP: Saldo na rachunku C/A to +171 mln euro w IX, konsensus: -439 mln euro

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących we wrześniu 2019 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 171 mln euro wobec 657 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 794 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski

GUS: Mamy mikry wzrost eksportu. Pocieszeniem jest nadwyżka handlowa

Handel zagraniczny to jeden z motorów napędzających naszą gospodarkę. W III kwartale, gdy gospodarka spowolniła, a wzrost PKB wyhamował do 2,5 proc., jedną z przyczyn gorszych notowań były słabsze wyniki eksportu. To widać także w opublikowanych właśnie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Od pocz

NBP: Saldo na rachunku C/A to -606 mln euro w VIII

Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w sierpniu 2019 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 606 mln euro wobec 797 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 1 509 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W sierpniu 2019 r

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 181 mln euro deficytu w III kw.

Bank Polski (NBP). Liczone w złotych, saldo C/A było w III kw. 2019 r. ujemne i wyniosło -784 mln zł, podał NBP w komentarzu do danych. "Ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło 0,8 mld zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. poprawiło się o 11,7 mld zł. Na poziom tego

NBP: Saldo na rachunku C/A to -814 mln euro w VII, konsensus: -295 mln euro

Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w lipcu 2019 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 814 mln euro wobec 21 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 754 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W lipcu 2019 r. saldo

NBP: Saldo na rachunku C/A to 21 mln euro w VI, konsensus: +100 mln euro

Bank Polski (NBP). "W czerwcu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 0,1 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (9 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (8,1 mld zł), dochodów wtórnych (0,4 mld zł) i obrotów towarowych (0,3 mld zł). W analogicznym

NBP: Saldo na rachunku C/A to 1006 mln euro w V, konsensus: +432 mln euro

Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w maju 2019 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 1 006 mln euro wobec 720 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 236 mln euro dodatniego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP

Czy w naszych bankach jest rzeczywiście aż tak źle, jak mówią? Sprawdzamy

polskich banków są zdecydowanie przedwczesne i w ogóle nie jest pewne, czy nastąpią okoliczności, które by taki ruch uzasadniały - przekonuje Marcin Jabłczyński. Zaś depozyty w każdym banku - niezależnie od tego, czy jego właścicielem jest kapitał polski, czy zagraniczny - są gwarantowane przez Bankowy

NBP: Saldo na rachunku C/A to 718 mln euro w IV, konsensus: +640 mln euro

Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w kwietniu 2019 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 718 mln euro wobec 533 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 34 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W kwietniu 2019 r

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1386 mln euro w II, konsensus: -290 mln euro

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w lutym 2019 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 1 386 mln euro wobec 1 825 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 767 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W

NBP: Saldo na rachunku C/A to 533 mln euro w III, konsensus: -1210 mln euro

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w marcu 2019 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 533 mln euro wobec 342 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 925 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). W marcu 2019 r. saldo

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

%) --14:00: Polska - Saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR), III kw --14:30: USA - Saldo obrotów towarowych (USD), listopad --16:00: USA - Indeks podpisanych umów kupna domów (m/m), listopad (ISBnews/ Macronext)

Jak będzie z podziałem pieniędzy z OFE? Kaczyński mówił w sobotę o "prezencie", dziś sprostowanie

najważniejszych pytań o całą operację jest to, w jaki sposób będą przenoszone pieniądze z OFE do funduszy inwestycyjnych. W sobotnich wypowiedziach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, zapowiadającego nadchodzące zmiany emerytalne, znalazł się dwuznaczny fragment o tym, że każda polska rodzina dostanie od rządu

NBP: Saldo na rachunku C/A to 2316 mln euro w I, konsensus: 1772 mln euro

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w styczniu 2018 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 2 316 mln euro wobec 1 400 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 2 289 mln euro dodatniego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1 753 mln euro deficytu w IV kw.

, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Liczone w złotych, saldo C/A było w IV kw. 2018 r. ujemne i wyniosło 7 547 mln zł, podał NBP w komentarzu do danych. "Ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło 7,5 mld zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. pogłębiło się o 2,2 mld

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1400 mln euro w XII, konsensus: -1072 mln euro

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w grudniu 2018 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 1 400 mln euro wobec 240 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 1 354 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "

NBP: Saldo na rachunku C/A to +42 mln euro w maju br.

Warszawa, 16.07.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w maju 2018 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 42 mln euro wobec 90 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 202 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W maju 2018 r. dodatnie

NBP: Saldo na rachunku C/A to -221 mln euro w XI, konsensus: -513 mln euro

Warszawa, 14.01.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w listopadzie 2018 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 221 mln euro wobec 471 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 95 mln euro dodatniego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP

NBP: Saldo na rachunku C/A to -457 mln euro w X, konsensus: -433 mln euro

Warszawa, 14.12.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w październiku br. odnotowano ujemne saldo w wysokości 457 mln euro wobec 547 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 13 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W

NBP: Saldo na rachunku C/A to -547 mln euro wrześniu, konsensus: -190 mln euro

Warszawa, 13.11.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących we wrześniu br. odnotowano ujemne saldo w wysokości 547 mln euro wobec 582 mln euro deficytu (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec 21 mln euro dodatniego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "We wrześniu

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2 532 mln euro deficytu w III kw.

Bank Polski (NBP). Liczone w złotych, saldo C/A było w III kw. 2018 r. ujemne i wyniosło 10 909 mln zł, podał NBP w komentarzu do danych. "Ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło 10,9 mld zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. pogłębiło się o 11 mld zł. Na poziom tego

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 2,4% r/r, import o 0,5% r/r w I kw.

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w I kw. 2020 r. o 2,4% do 58 778 mln euro, zaś import wzrósł o 0,5% r/r do 57 260 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "W I kwartale 2020 r. zaobserwowano już gospodarcze efekty pandemii

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 4,2% r/r, import spadł o 1,3% r/r w IV kw.

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w IV kw. 2019 r. o 4,2% do 59 392 mln euro, zaś import spadł o 1,3% r/r do 57 846 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Wartość

NBP: Eksport liczony w euro spadł o 7,5% r/r, import spadł o 4,5% w III

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski spadł w marcu br. o 7,5% r/r do 18 763 mln euro, zaś import spadł o 4,5% r/r do 18 832 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Saldo obrotów towarowych było ujemne i

NBP: Saldo na rachunku C/A to -549 mln euro w sierpniu, konsensus: -495 mln euro

Warszawa, 15.10.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w sierpniu br. odnotowano ujemne saldo w wysokości 549 mln euro wobec 750 mln euro deficytu (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec 255 mln euro dodatniego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W sierpniu

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

:00: Polska - Bilans płatniczy, saldo rachunku bieżącego (EUR), czerwiec (konsensus: 1600 mln, poprzednio: 2455 mln) --14:30: USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (konsensus: 1140 tys., poprzednio: 1186 tys.) (ISBnews/ Macronext)

NBP: Saldo na rachunku C/A to -809 mln euro w lipcu, konsensus: -569 mln euro

Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w lipcu br. odnotowano ujemne saldo w wysokości 809 mln euro wobec deficytu 240 mln euro miesiąc wcześniej i wobec 296 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W lipcu 2018 r. saldo rachunku

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 23 mln euro nadwyżki w IV kw.

Warszawa, 30.03.2018 (ISBnews) -  Na rachunku obrotów bieżących w IV kw. 2017 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 23 mln euro wobec 243 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 221 mln euro deficytu w IV kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Liczone w

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 5,7% r/r, import wzrósł o 0,5% w II

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w styczniu br. o 5,7% r/r do 19 436 mln euro, zaś import wzrósł o 0,5% r/r do 18 938 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Saldo obrotów towarowych było dodatnie i

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 378 mln euro nadwyżki w I kw.

Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w I kw. 2018 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 378 mln euro wobec 578 mln euro ujemnego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 2 047 mln euro nadwyżki w I kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "Łączna

NBP: Saldo na rachunku C/A to -982 mln euro w III, konsensus: -1049 mln euro

Warszawa, 14.05.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w lutym 2018 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 982 mln euro wobec 972 mln euro (po rewizji) deficytu miesiąc wcześniej i wobec 280 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP).  Konsensus

NBP: Saldo na rachunku C/A to -240 mln euro w czerwcu, konsensus: -476 mln euro

Warszawa, 13.08.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w czerwcu br. odnotowano ujemne saldo w wysokości 240 mln euro wobec 169 mln euro nadwyżki (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec 902 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W czerwcu

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 584 mln euro nadwyżki w II kw.

Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w II kw. 2018 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 584 mln euro wobec 569 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 77 mln euro deficytu w II kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Liczone w

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 112 mln euro nadwyżki w III kw.

Warszawa, 29.12.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w III kw. 2017 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 112 mln euro wobec 799 mln euro ujemnego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 2 603 mln euro deficytu w III kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Liczone w

NBP: Eksport liczony w euro spadł o 19,8% r/r, import spadł o 27,2% w maju

Warszawa, 14.07.2020 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski spadł w maju br. o 19,8% r/r do 15 700 mln euro, zaś import spadł o 27,2% r/r do 14 450 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1 250 mln euro wobec 48

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

Warszawa, 10.08.2018 - (SBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek, 13 sierpnia, przygotowane przez analityków Macronext. --14:00: Polska - Bilans płatniczy, czerwiec, saldo rachunku bieżącego (EUR) (konsensus: -476 mln, poprzednio: 42

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 3% r/r, import spadł o 10,7% w czerwcu

Warszawa, 13.08.2020 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w czerwcu br. o 3% r/r do 18 689 mln euro, zaś import spadł o 10,7% r/r do 16 023 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 2 666 mln euro wobec 1

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

--14:00: Polska - Saldo rachunku bieżącego (EUR), styczeń (konsensus: 2 542 mln; poprzednio: 990 mln) --14:00: Polska - Wskaźniki inflacji bazowej, Inflacja bez cen żywności i energii, luty (konsensus: 3,4%; poprzednio: 3,1%) (ISBnews/Macronext)

Wakacje kredytowe mogą naruszać interesy konsumentów. Rzecznik Finansowy chce interwencji UOKiK

; deklaruje dr Piotr Bodył-Szymala, dyrektor obszaru prawnego Santander Bank Polska

IRG SGH: Barometr koniunktury spadł o 15,8 pkt r/r do -17,9 pkt w III kw.

koniunktury. Poprawiły się także nastroje gospodarstw domowych, podano także. Przedsiębiorstwa przewidują dalszy wzrost wielkości produkcji. "Wciąż jednak producenci źle oceniają ogólną kondycję gospodarki polskiej. Pomimo poprawy utrzymuje się pesymizm, który ogarnął przedsiębiorców na początku

Energia na uwięzi

W ubiegłym roku dodatnie saldo Polski w międzynarodowym handlu energią było wyższe aż o 20,2 proc. w stosunku do poprzedniego roku, chociaż zdolności przesyłowe w połączeniach transgranicznych nadal są ograniczone. W 2005 roku z Polski wyeksportowano 14,2 TWh energii, import wyniósł 3,11 TWh

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews/ Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę, 29 lipca 2020 r., przygotowane przez analityków Macronext. --09:00: Polska - Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC, lipiec --13:00: USA - Wnioski o kredyt hipoteczny --14:30

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews/ Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek, 27 kwietnia 2020 r., przygotowane przez analityków Macronext. --09:00: Polska - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC, kwiecień --14:30: USA 

NBP: Eksport liczony w euro spadł o 29,2% r/r, import spadł o 28,2% w IV

Warszawa, 15.06.2020 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski spadł w kwietniu br. o 29,2% r/r do 13 779 mln euro, zaś import spadł o 28,2% r/r do 13 812 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Saldo obrotów towarowych było

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

: 1,2%) --11:00: Strefa euro - Produkcja przemysłowa, październik (konsensus r/r: -2,3%; poprzednio: -2,8%) --14:00: Polska - Saldo rachunku bieżącego (EUR), wrzesień (konsensus: -300 mln; poprzednio: -606 mln) --14:00: Polska - Saldo obrotów towarowych (EUR), wrzesień --14:30: USA - Inflacja

NBP: Saldo na rachunku C/A to -21 mln euro w IV, konsensus: -229 mln euro

Warszawa, 13.06.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w kwietniu 2018 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 21 mln euro wobec 982 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 284 mln euro dodatniego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP).  Według dziesięciu

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 9,3% r/r, import wzrósł o 4,3% w IX

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł we wrześniu br. o 9,3% r/r do 19 279 mln euro, zaś import wzrósł o 4,3% r/r do 18 811 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Saldo obrotów towarowych było dodatnie i

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1017 mln euro w II, konsensus: -379 mln euro

Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w lutym 2018 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 1 017 mln euro wobec 2 072 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 291 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP).  Według trzynastu

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 0,2% r/r, import wzrósł o 2,5% w VIII

Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w sierpniu br. o 0,2% r/r do 17 646 mln euro, zaś import wzrósł o 2,5% r/r do 17 707 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 55 mln euro wobec 345

NBP: Saldo na rachunku C/A to 2005 mln euro w I, konsensus: 1779 mln euro

Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w styczniu 2018 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 2 005 mln euro wobec 1 152 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 2 548 mln euro dodatniego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP).  Według dwunastu

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 4% r/r, import spadł o 0,1% w X

Warszawa, 16.12.2019 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w październiku br. o 4% r/r do 21 791 mln euro, zaś import spadł o 0,1% r/r do 21 351 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Saldo obrotów towarowych było

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 8,8% r/r, import wzrósł o 9,5% w VII

Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w lipcu br. o 8,8% r/r do 19 239 mln euro, zaś import wzrósł o 9,5% r/r do 19 615 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 376 mln euro wobec 77

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1152 mln euro w XII, konsensus: -236 mln euro

Warszawa, 13.02.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w grudniu 2017 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 1 152 mln euro wobec 272 mln euro nadwyżki (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec 106 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według trzynastu

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

: Polska - Ceny produkcji, luty --13:30: USA - Indeks Fed z Filadelfii --13:30: USA - Saldo rachunku bieżącego (USD) IV kw.  --13:30: USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych --14:00: Polska - Protokół z posiedzenia RPP --15:00: USA - Indeks wskaźników

NBP: Saldo na rachunku C/A to -100 mln euro w VIII, konsensus: -754 mln euro

Warszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w sierpniu 2017 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 100 mln euro wobec 491 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 783 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według trzynastu ankietowanych

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1244 mln euro nadwyżki w I kw.

Warszawa, 30.06.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w I kw. 2017 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 1 244 mln euro wobec 46 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 186 mln euro deficytu w I kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "Saldo

NBP: Saldo na rachunku C/A to +233 mln euro w XI, konsensus: +498 mln euro

Warszawa, 15.01.2018 (ISBnews) -Na rachunku obrotów bieżących w listopadzie 2017 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 233 mln euro wobec 297 mln euro nadwyżki (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec 97 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według czternastu

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 10,6% r/r, import wzrósł o 0,8% w XII

Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w grudniu 2019 r. o 10,6% r/r do 17 220 mln euro, zaś import wzrósł o 0,8% r/r do 16 996 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło

NBP: Eksport liczony w euro spadł o 1,6% r/r, import spadł o 3,1% w VI

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski spadł w czerwcu br. o 1,6% r/r do 18 068 mln euro, zaś import spadł o 3,1% r/r do 18 145 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 77 mln euro

NBP: Saldo na rachunku C/A to -878 mln euro w VII, konsensus: -923 mln euro

Warszawa, 13.09.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w lipcu 2017 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 878 mln euro wobec 932 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 503 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według szesnastu ankietowanych przez

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 357 mln euro deficytu w IV kw.

Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w IV kw. 2016 r. zanotowano deficyt w wysokości 357 mln euro wobec 2 087 mln euro ujemnego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 982 mln euro deficytu w IV kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Liczone w

NBP: Saldo na rachunku C/A to +575 mln euro w X, konsensus: +228 mln euro

Warszawa, 14.12.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w październiku 2017 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 575 mln euro wobec 100 mln euro deficytu (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec 14 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 951 mln euro deficytu w II kw.

Warszawa, 29.09.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w II kw. 2017 r. zanotowano deficyt w wysokości 951 mln euro wobec 1 659 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 1 739 mln euro nadwyżki w II kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Saldo

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 13,3% r/r, import wzrósł o 11,2% w V

Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w maju br. o 13,3% r/r do 19 703 mln euro, zaś import wzrósł o 11,2% r/r do 19 607 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 96 mln euro

NBP: Eksport liczony w euro spadł o 1% r/r, import spadł o 4,6% w XI

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski spadł w listopadzie 2019 r. o 1% r/r do 20 238 mln euro, zaś import spadł o 4,6% r/r do 19 409  mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Saldo obrotów towarowych było dodatnie i

NBP: Saldo na rachunku C/A to -100 mln euro we IX, konsensus: -191 mln euro

Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących we wrześniu 2017 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 100 mln euro wobec 80 mln euro deficytu (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec 874 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według jedenastu

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

%; poprzednio: 2,6%), (konsensus wynagrodzenie r/r: 6,7%; poprzednio: 6,2%) --10:00: Polska - Koniunktura konsumencka, luty --10:00: Strefa euro - Bilans płatniczy, Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR) grudzień, (konsensus: 34,5 mld; poprzednio: 33,9 mld) --17:45: USA - Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis

NBP: Saldo na rachunku C/A to -932 mln euro w VI, konsensus: -1118 mln euro

Warszawa, 11.08.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w czerwcu 2017 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 932 mln euro wobec 298 mln euro deficytu miesiąc wcześniej  i wobec 723 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według dwunastu

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

- Saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR) I kw. --14:00: Polska - Saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR) I kw. --14:30: USA - Dochody i wydatki Amerykanów, maj (ISBnews/Macronext)

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

%; poprzednio: 0,5%) --11:00: Strefa euro - Produkcja przemysłowa, maj (konsensus m/m: 14,5%; poprzednio: -17,1%) --11:00: Niemcy - Indeks instytutu ZEW, lipiec --14:00: Polska - Bilans płatniczy, saldo rachunku bieżącego (EUR) , maj (konsensus: 750 mln; poprzednio: 1163 mln) --14:30

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

Warszawa, 13.10.2017 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek, 16 października, przygotowane przez analityków Macronext. --11:00: Strefa euro - Handel zagraniczny - sierpień. --14:00: Polska - Bilans płatniczy w sierpniu

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

, marzec --09:55: Niemcy - Stopa bezrobocia s.a., marzec --11:00: Strefa euro - Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r), wst., marzec HICP (konsensus r/r: 0,8%; poprzednio: 1,2%) --14:00: Polska - Saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR) IV kw. --15:00: USA - Indeks cen domów S&P/Case-Shiller

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2180 mln euro deficytu w III kw.

Warszawa, 30.12.2016 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w III kw. 2016 r. zanotowano deficyt w wysokości 2 180 mln euro wobec 1 357 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 2 502 mln euro deficytu w III kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Liczone

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Warszawa, 12.02.2018 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 13 lutego, przygotowane przez analityków Macronext. --14:00 - Polska - Bilans płatniczy, saldo rachunku bieżącego (EUR) grudzień (konsensus : - 230 mln, poprzednio: 233 mln

NBP: Saldo na rachunku C/A to -533 mln euro w XII, konsensus: -648 mln euro

Warszawa, 13.02.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w grudniu 2016 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości -533 mln euro wobec -188 mln euro deficytu miesiąc wcześniej (po rewizji) i wobec 846 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według czternastu

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 28 grudnia   --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR) za III kw. , zadłużenie zagraniczne w IX br.   PONIEDZIAŁEK, 31 grudnia --Dzień bez sesji na GPW --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wstępne szacunki

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 10,3% r/r, import wzrósł o 8,7% w IV

Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w kwietniu br. o 10,3% r/r do 19 440 mln euro, zaś import wzrósł o 8,7% r/r do 19 161 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 279 mln euro wobec

NBP: Saldo na rachunku C/A to -802 mln euro w VII, konsensus: -566 mln euro

Warszawa, 13.09.2016 (ISBnews) -Na rachunku obrotów bieżących w lipcu 2016 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 802 mln euro wobec 203 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec -1 174 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według 11 ankietowanych przez

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 8,9 pkt m/m do -29,9 pkt w V

roku. Najniższą (spośród wszystkich sald) wartość w tym badaniu, -88 pkt, ma saldo odpowiedzi na pytanie o ogólną kondycję gospodarki polskiej. W ciągu roku zmalała ona o 80,5 pkt. Przedsiębiorstwa są zgodne w ocenie stanu bieżącego, a przewidywania dot. rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach są

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 7,4 pkt m/m do -11,9 pkt w VII

, odnotowano dla pytania o ogólną kondycję gospodarki polskiej. W ciągu roku jego wartość zmalała o 43 pkt. Nastroje przedsiębiorców są pesymistyczne. Salda prognostyczne mają wartości ujemne. "W przekroju według głównych grup produktowych najwyższą wartość wskaźnika koniunktury, 11,4 pkt, odnotowano

NBP: Saldo na rachunku C/A to -393 mln euro w X, konsensus: -800 mln euro

Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w październiku 2016 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości -393 mln euro wobec -999 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec -165 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według czternastu

NBP: Saldo na rachunku C/A to -203 mln euro w VI, konsensus: -93 mln euro

Warszawa, 12.08.2016 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w czerwcu 2016 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 203 mln euro wobec 624 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 963 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według 11

NBP: Saldo na rachunku C/A to -860 mln euro w II, konsensus: -3 mln euro

Warszawa, 13.04.2017 (ISBnews) -Na rachunku obrotów bieżących w lutym 2017 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości -860 mln euro wobec 2 576 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej  i wobec 652 mln euro deficytu rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według piętnastu ankietowanych

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 7,9% r/r, import wzrósł o 1,4% w III

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w marcu br. o 7,9% r/r do 19 654 mln euro, zaś import wzrósł o 1,4% r/r do 19 065 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 589 mln euro wobec 367

NBP: Saldo na rachunku C/A to - 999 mln euro w IX, konsensus: -591 mln euro

Warszawa, 14.11.2016 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących we wrześniu 2016 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości -999 mln euro wobec -1 007 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec -550 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według trzynastu

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

: 2,6%, poprzednio: 2,9%) --11:00: Strefa euro - Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r), czerwiec --14:00: Polska - Saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR) I kw.  --15:00: USA - Indeks cen domów S&P/Case-Shiller, kwiecień --16:00: USA - Indeks zaufania konsumentów