saldo netto

KNF: Wynik netto banków niższy o ponad 36 proc., uwaga na kredyty

Wynik netto sektora bankowego wyniósł 8,7 mld zł w 2009 r. i był niższy o 36,2% w porównaniu z 2008 r. Ujemne saldo rezerw i odpisów, tworzone głównie z powodu pogarszającej się jakości kredytów dla gospodarstw domowych, pochłonęło blisko jedną czwartą wyniku działalności bankowej sektora w ub. r., wynika z "Raportu o sytuacji banków w 2009 r.", opublikowanego przez Komisji Nadzoru Finansowego.

Projekt budżetu: Potrzeby pożycz. netto w 2020 większe o 4 mld zł niż plan z IX

finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 46 385,5 mln zł, a finansowanie zagraniczne będzie ujemne i wyniesie 22 867,5 mln zł" - czytamy dalej. Na finansowanie krajowe złoży się dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 46

Projekt budżetu 2020: Potrzeby pożyczkowe budżetu netto wyniosą 19,38 mld zł

finansowanie zagraniczne potrzeb pożyczkowych netto w wysokości 16 160,5 mln zł złożą się następujące pozycje: a) ujemne saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 14 766,8 mln zł, b) ujemne saldo kredytów otrzymanych w wysokości 1 635,2 mln zł

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,9% m/m do 1 087,38 mld zł w maju 2020 r.

zadłużenia w maju 2020 r. był głównie wypadkową: · potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+3,8 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 7 mld zł, pomniejszającym potrzeby saldzie depozytów JSFP i depozytów sądowych (-1,9 mld zł) oraz saldzie zarządzania środkami europejskimi (-2

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 3,9% m/m do 1 077 179,8 mld zł w kwietniu

r. był głównie wypadkową: -  potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+16 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 9,5 mld zł, powiększającym potrzeby saldzie depozytów JSFP i depozytów sądowych (+14,1 mld zł) oraz pomniejszającym saldzie zarządzania środkami europejskimi

Potrzeby pożyczkowe budżetu 2020 zwiększono o 79,82 mld zł do 103,34 mld zł

Warszawa, 25.08.2020 (ISBnews) - W projekcie nowelizacji tegorocznej ustawy budżetowej łączne potrzeby pożyczkowe netto ustalono w kwocie 103 340 mln zł wobec 23 518,1 mln zł w oryginalnej ustawie, podano w uzasadnieniu do projektu. "Planuje się, że łączne potrzeby pożyczkowe netto w

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 3,9% m/m do 1036,44,4 mld zł w marcu

wypadkową: * ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-2,3 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 6 mld zł oraz pomniejszających potrzeby saldach depozytów JSFP i depozytów sądowych (-5,6 mld zł) oraz zarządzania środkami europejskimi (-2,4 mld zł), * zwiększenia stanu środków

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,1% m/m do 1088,19 mld zł w czerwcu

wypadkową: * ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-4,7 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 8,8 mld zł, powiększającym potrzeby saldzie depozytów JSFP i depozytów sądowych (+2,3 mld zł) oraz saldzie zarządzania środkami europejskimi (+2,2 mld zł), * zwiększenia stanu

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1% m/m do 997,4 mld zł w lutym

oszczędnościowych. "Wzrost zadłużenia od początku 2020 r. był głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-4,5 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 3,3 mld zł oraz pomniejszającym potrzeby saldzie zarządzania środkami europejskimi (-7,6 mld zł), obligacji

MF przekaże z budżetu na rynek 37,8 mld zł do końca 2019 r.

netto na rynkach zagranicznych w okresie I-IV 2019 r. było dodatnie i wyniosło 0,3 mld euro (w analogicznym okresie 2018 r. saldo dodatnie: 2,0 mld euro), co wynikało z: - dodatniego salda obligacji w wysokości 0,3 mld euro (saldo dodatnie: 1,0 mld euro w analogicznym okresie 2018 r.), - zerowego

MF przekaże z budżetu na rynek 52,3 mld zł do końca 2019 r.

netto na rynkach zagranicznych w okresie I-III 2019 r. było dodatnie i wyniosło 0,4 mld euro (w analogicznym okresie 2018 r. saldo dodatnie: 2 mld euro), co wynikało z: - dodatniego salda obligacji w wysokości 0,3 mld euro (saldo dodatnie: 1 mld euro w analogicznym okresie 2018 r.), - dodatniego salda

Analizy.pl: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 2,4 mld zł w czerwcu

netto), podano także. "W czerwcu utrzymało się dodatnie saldo sprzedaży w funduszach akcji, choć skala napływu była niższa niż w dwóch poprzednich miesiącach. Podczas gdy w kwietniu i maju klienci wpłacali do nich po ok. 0,5 mld zł, w czerwcu było to jedynie 130 mln zł. Dodatni bilans

MF przekaże z budżetu na rynek 57,5 mld zł do końca 2019 r.

zł, - obligacje detaliczne: 8 mld zł, - obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 22,5 mld zł" - czytamy w komunikacie. W okresie od I-II 2019 r. nastąpił wzrost zadłużenia w obligacjach o 15,2 mld zł, wobec wzrostu o 14,8 mld zł w analogicznym okresie 2018 r. "Finansowanie netto

MF przekaże z budżetu na rynek 64,7 mld zł do końca 2019 r.

: 49,8 mld zł, - obligacje detaliczne: 7,7 mld zł, - obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 21 mld zł" - czytamy w komunikacie. W styczniu 2019 r. nastąpił wzrost zadłużenia w obligacjach o 9 mld zł wobec wzrostu o 4,7 mld zł w analogicznym okresie 2018 r. "Finansowanie netto na

Cognor rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

, oczywiście przy zachowaniu bezpieczeństwa załogi. Będziemy zwiększali saldo naszych środków pieniężnych głównie poprzez większą dyscyplinę w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym. W związku z tym rekomendujemy zatrzymanie całości zysku netto za rok 2019 i nie wypłacanie dywidendy" - czytamy w

Alchemia miała 7,7 mln zł zysku netto, 12,11 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Alchemia odnotowała 7,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 13,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 12,11 mln zł wobec 22,92 mln zł zysku rok

Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło 1,98 mld zł w VIII 

, bilans sprzedaży całego rynku wyniósł niemalże +2 mld zł netto. Dodatnie saldo wpłat i wypłat jest następstwem kontynuacji napływu kapitału do funduszy detalicznych. Co więcej, po 4 miesiącach odpływów z funduszy dedykowanych, również w tej części rynku odnotowano dodatni bilans" - czytamy w

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 7,6 mld zł w marcu

bilansem sprzedaży. Łącznie od początku 2017 roku wpłacono do nich ponad +23 mld zł netto" - czytamy w raporcie. Dziewiąty miesiąc z rzędu największym zainteresowaniem klientów detalicznych cieszyły się fundusze gotówkowe i pieniężne. Marcowe saldo wpłat i wypłat w przypadku tej grupy wyniosło

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,1% m/m do 962,01 mld zł w listopadzie

wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+9,8 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 1,3 mld zł oraz saldzie zarządzania środkami europejskimi (+8,5 mld zł), zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-13,4 mld zł), różnic kursowych (+4,4 mld zł) - osłabienia

Capital Park miał 262,94 mln zł zysku netto, 367,3 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

(+27% r/r). Dzięki wpływom ze sprzedaży tego kluczowego projektu nasze saldo gotówki na koniec roku wyniosło rekordowe 604 mln zł a wskaźniki zadłużenia netto spadły aż do poziomu 5%" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.  Zarząd podkreślił, że Eurocentrum Office Complex był

Analizy Online: Saldo wpłat i wypłat w TFI wyniosło -0,25 mld zł w kwietniu

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Saldo wpłat i wypłat w funduszach inwestycyjnych wyniosło -0,25 mld zł w kwietniu 2019 r., podały Analizy Online. "Kwiecień być trzecim miesiącem w tym roku z ujemnym bilansem sprzedaży funduszy inwestycyjnych. Skala odpływu była jednak znacznie niższa niż

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,4% m/m do 977,6 mld zł w sierpniu

głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-4,5 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 2,8 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+1,4 mld zł), różnic kursowych (6,5 mld zł) - osłabienia PLN wobec EUR o 2,2%, wobec USD o 3,2%, wobec CHF o 3,4

Budimex miał 110,57 mln zł zysku netto, 156,61 mln zł zysku EBIT w I poł. br.

pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, wyniosła 1 903 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 264 mln zł" - czytamy dalej. W okresie pierwszych sześciu miesięcy roku saldo gotówki netto uległo

Analizy.pl: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 0,9 mld zł w styczniu

Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Saldo wpłat i wypłat w funduszach inwestycyjnych było dodatnie w styczniu i przekroczyło 0,9 mld zł, m.in. dzięki pracowniczym planom kapitałowym (PPK), podały Analizy.pl.  "Nie było niespodzianki jeśli chodzi o uwagę klientów. Ta, podobnie jak w

Pepees miał 4,82 mln zł zysku netto, 6,07 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Pepees odnotowało 4,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,07 mln

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,2% m/m do 973,3 mld zł w lipcu

wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-4,7 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 0,3 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-0,9 mld zł), różnic kursowych (3,7 mld zł) - osłabienie wobec euro o 0,9%, wobec USD o 3,1%, wobec o CNY 3,0% i wobec JPY

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,1% m/m do 975,11 mld zł w czerwcu

wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-0,2 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 2,9 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+0,6 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, różnic kursowych (-3,7 mld zł

Quercus TFI miało 5,54 mln zł zysku netto, 4,59 mln zł zysku EBITDA w I poł.

porównaniu do stanu z końca 2019 r.( 2 637,8 mln zł ) o 13%. Saldo nabyć w ramach funduszy w I półroczu 2020 r. wyniosło -327 mln zł z tendencją do poprawy pod koniec okresu. Największe odpływy netto zanotował Quercus Ochrony Kapitału -523 mln zł, a największe napływy netto Quercus Obligacji Skarbowych

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło -8,6 mld zł w kwietniu

- do produktów skierowanych do szerokiego grona klientów trafiło blisko +1,3 mld zł netto. Jest to już 16 miesiąc z rzędu z dodatnim bilansem sprzedaży. Licząc tylko od początku br., saldo wpłat i wypłat wyniosło +6,7 mld zł" - czytamy w raporcie. Do funduszy gotówkowych i pieniężnych wpłacono

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 1,95 mld zł w listopadzie

trafiło prawie 1,4 mld zł netto. To najlepszy wynik w roku i najwyższy bilans sprzedaży od stycznia 2008 r. Od początku 2017 r. do rozwiązań z tej grupy wpłacono przeszło 7 mld zł netto, czyli blisko połowę tegorocznego salda wpłat i wypłat.  Drugą najchętniej wybieraną grupą produktów znów były

Sygnity miało 15,92 mln zł zysku netto z dział. kont. w I poł. r.obr. 2018/2019

12 mln zł w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego. Biorąc pod uwagę także wyższe saldo środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego o 7,5 mln zł grupa efektywnie zmniejszyła swoje zadłużenie netto o 57 mln zł, podano także. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł

Rafako miało 473,12 mln zł straty netto, 437,56 mln zł straty EBIT w 2019 r.

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Rafako odnotowało 473,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 33,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 437,56 mln zł wobec 40,53 mln zł zysku rok

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,3% m/m do 976,14 mld zł w maju

: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-0,4 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 2,1 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-3,4 mld zł), różnic kursowych (+0,6 mld zł) - osłabienie wobec EUR o 0,01%, wobec USD o 0,5%, wobec CHF o 1,8% i wobec JPY o 3,0

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,04% m/m do 954,6 mld zł w styczniu

rachunkach budżetowych (+17,4 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-15,8 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa 6,6 mld zł, różnic kursowych (-1 mld zł) - umocnienie wobec euro o 0,5%, wobec USD o 0,9%, wobec

Analizy Online: Saldo wpłat i wypłat w TFI wyniosło -0,73 mld zł w styczniu

przewagą umorzeń" - czytamy dalej. W styczniu drugie miejsce na podium zajęły detaliczne fundusze akcyjne, które pozyskały netto ponad 50 mln zł (fundusze niedetaliczne zamknęły miesiąc z ujemnym saldem). O dobrym wyniku zadecydowały wyniki sprzedażowe AXA TFI, dla którego styczeń był najlepszym

Getin Holding ma 2 niewiążące oferty dotyczące zakupu Idea Bank Białoruś

informował w drodze raportów bieżących" - czytamy w komunikacie. Getin Holding informował wcześniej, że zysk netto segmentu Białoruś wyniósł w pierwszym kwartale br. 5,8 mln zł i był o 33,9% wyższy w ujęciu rocznym. Bank odnotował jednak spadek zarówno wyniku odsetkowego, jak i prowizyjnego, co było

Grupa Kęty prognozuje ok. 77 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r.

kwartale zeszłego roku saldo wyniosło -5 mln zł). Na koniec kwartału dług netto grupy kapitałowej osiągnie według szacunków wartość ok. 740 mln zł, a więc będzie na poziomie zbliżonym do zanotowanego na koniec poprzedniego kwartału. Prognoza została przygotowana w oparciu o następujące założenia

Projekt budżetu 2019: Deficyt budżetu wyniesie 23,76 mld zł w 2018 r.

, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 57 051,7 mln zł, a finansowanie zagraniczne będzie ujemne i wyniesie 11 060,5 mln zł. Na finansowanie krajowe złożą się następujące pozycje: a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych

Analizy Online: Saldo wpłat i wypłat w TFI wyniosło 0,7 mld zł w listopadzie

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Saldo wpłat i wypłat w funduszach inwestycyjnych wyniosło 0,7 mld zł w listopadzie 2019 r., podały Analizy Online. Listopad przyniósł kontynuację napływu nowych środków do funduszy inwestycyjnych, przy czym dodatni bilans odnotowały tylko fundusze detaliczne. Do

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 1,1 mld zł w czerwcu

. Czerwcowy bilans wyniósł ponad 0,5 mld zł netto i był najwyższy spośród wszystkich segmentów funduszy. To równocześnie najwyższe tegoroczne saldo wpłat i wypłat jeśli chodzi o produkty dłużne. Zdecydowana większość środków  napłynęła do produktów, których kapitał lokowany jest na rynku polskiego długu

Sąd oddalił wniosek Impression o upadłość Trakcji PRKiI

wzmocnień podłoża i nasypu oraz podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. Szacunkowe wynagrodzenie Impression wynikające z umowy wynosi 9 901 026,03 zł netto. Jak podawała spółka, znajdowała się wtedy w sporze z Impression co do salda rozliczeń z tytułu realizacji przedmiotowej umowy w związku z

APK: Eksport wzrośnie o 5,3% r/r, a import o 6% r/r w 2019 r.

%, 5,1%, 5,1% i 5%. W rezultacie wkład eksportu netto we wzrost PKB wyniesie -0,1 pkt. proc. w roku 2019 i będzie neutralny w horyzoncie prognozy" - czytamy także.  Kształtowanie się eksportu netto ma z kolei odzwierciedlenie w wysokości salda obrotów towarowych i jest ważnym czynnikiem

MF: Zadłużenie SP spadło o 1,8% m/m do 960,88 mld zł w październiku

głównie wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+4,1 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 1,4 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-12,9 mld zł), różnic kursowych (-8,0 mld zł) - umocnienia złotego wobec euro o 2,6%, wobec USD o 4,6%, wobec

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1,6% m/m do 978,997 mld zł w marcu

: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+3,4 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa w wysokości 3,7 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+11,1 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie

MF przekaże z budżetu na rynek 7,9 mld zł w styczniu

roku" - czytamy dalej. "Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie I-XII 2018 r. było ujemne i wyniosło 3,7 mld euro (w analogicznym okresie 2017 r. saldo ujemne: 2,1 mld euro), co wynikało z: - ujemnego salda obligacji w wysokości 2,7 mld euro (saldo ujemne: 1,5 mld euro w

Primetech miał 120,52 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2019 r.

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Primetech odnotował 120,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 10,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 10,19 mln zł wobec

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,1% m/m do 978,56 mld zł we wrześniu

wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-0,3 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 0,2 mld zł; zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+1,1 mld zł); różnic kursowych (-0,3 mld zł) - umocnienia PLN wobec EUR o 0,2% i wobec JPY o 0,7% oraz osłabienia wobec USD

MF nie przekaże środków z budżetu na rynek do końca roku

poprzedniego roku, podano także. W okresie I-XI 2018 r. nastąpił: *  wzrost zadłużenia w obligacjach o 25,3 mld zł wobec wzrostu o 29,7 mld zł w analogicznym okresie 2017 r., *  brak zmiany w bonach, jak w analogicznym okresie 2017 r." - napisano także. "Finansowanie netto na

Quercus TFI miało 19,58 mln zł zysku netto, 19,56 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Quercus TFI odnotowało 19,58 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 10,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Na sytuację finansową Quercus TFI S.A. i osiągane wyniki finansowe istotny wpływ ma wielkość i struktura aktywów pod

NBP: Zagraniczne inwestycje bezp. w Polsce wzrosły o 20% do 41,5 mld zł w 2018r.

. odnotowano spadek ich wartości. Wyniósł on 32%, na co złożyły się niższe o 5% dochody od udziałów, ale przede wszystkim wyższe o 27% dywidendy. Stosunkowo wysoki napływ inwestycji w formie udziałów kapitałowych i niewielkie dodatnie saldo transakcji na instrumentach dłużnych wiązało się przede wszystkim z

MF przekaże z budżetu na rynek 0,5 mld zł do końca roku

zadłużenia w obligacjach o 24,4 mld zł wobec wzrostu o 24,9 mld zł w analogicznym okresie 2017 r., * brak zmiany w bonach, jak w analogicznym okresie 2017 r." - napisano także. "Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie I-X 2018 r. było ujemne i wyniosło 2,2 mld euro (w analogicznym

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1,5% m/m do 987,6 mld zł w styczniu 2020 r.

netto budżetu państwa (-8,9 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 3,4 mld zł oraz pomniejszającym wpływie zarządzania środkami europejskimi (-5,6 mld zł), zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+17,9 mld zł), różnic kursowych (+3,4 mld zł) - osłabienia PLN wobec EUR o 1

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,1% m/m do 949,6 mld zł we wrześniu

od początku 2018 r. był głównie wypadkową: - ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-14,9 mld zł), w tym salda zarządzania środkami europejskimi (-7,1 mld zł) oraz salda depozytów JSFP i sądowych (-8,2 mld zł), - zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+23,3 mld zł

MF przekaże z budżetu na rynek 15,9 mld zł w X, 16,4 mld zł do końca roku

poprzedniego roku, podano także. "W okresie I-IX 2018 r. nastąpił: *  wzrost zadłużenia w obligacjach o 18,1 mld zł wobec wzrostu o 29,1 mld zł w analogicznym okresie 2017 r., *  brak zmiany w bonach, jak w analogicznym okresie 2017 r." - napisano także. "Finansowanie netto na

Analizy Online: Saldo wpłat i wypłat w TFI wyniosło 0,3 mld zł w maju 

Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Saldo wpłat i wypłat w funduszach inwestycyjnych wyniosło 0,3 mld zł netto w maju 2019 r., podały Analizy Online. Fundusze detaliczne oferowane szerokiemu gronu inwestorów pozyskały jedynie 49 mln zł netto.  "Podobnie jak w kwietniu, najwięcej

MF: Potrzeby pożyczkowe budżetu 2016 wzrosną do 73,72 mld zł netto

sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 59,8 mln zł. "Na finansowanie zagraniczne potrzeb pożyczkowych netto w wysokości 26 122,4 mln zł złożą się następujące pozycje: a) dodatnie saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w

WysokieNapiecie: Import netto prądu osiągnął w 2017 r. najwyższy poziom od 1988

Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Do Polski wpłynęło 13,3 TWh energii elektrycznej, a wypłynęło 11 TWh wynika ze wstępnych danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) przeanalizowanych przez WysokieNapiecie.pl. Oznacza to najwyższy poziom importu netto od 1988 r.  "Ponad połowę z

ATM miał 6,01 mln zł zysku netto, 59,7 mln zł EBITDA w 2019 r.

computingu. Zadłużenie netto emitenta (po odjęciu salda środków pieniężnych) na koniec 2019 roku zwiększyło się o ok. 2,5 mln zł w stosunku do roku poprzedniego, podano również.  ATM S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra

MF przekaże z budżetu na rynek 1,3 mld zł we IX, 17,7 mld zł do końca roku

zmiany w bonach podobnie jak w analogicznym okresie 2017 r." - napisano także. "Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie I-VIII 2018 r. było ujemne i wyniosło 1,5 mld euro (w analogicznym okresie 2017 r. saldo ujemne: 1,4 mld euro), co wynikało z: * ujemnego salda obligacji w

GPW miała 43,5 mln zł zysku netto, 63,2 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r.

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) odnotowała 43,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 42,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 54,09

BOŚ Bank miał 23,5 mln zł zysku netto, 18,42 mld zł aktywów w III kw. 2019 r.

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 23,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 24,49 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 105,26 mln zł wobec

Seco/Warwick miało 4,3 mln zł zysku netto, 5,85 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019

mniej korzystne saldo pozostałej działalności operacyjnej, przy jednocześnie nieznacznie wyższej r/r rentowności na tym poziomie (+0,2 pkt proc.). Zysk netto (ogółem) wyniósł 12,1 mln zł (-9% rok do roku), co jednak skutkowało osiągnięciem lekko wyższej rok do roku rentowności netto: 3,6%, czyli +0,3

Przegląd informacji ze spółek

Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach działających w ramach PPK wzrosła o 14% w skali miesiąca do 1 639 mln zł na koniec lipca, podały Analizy.pl. Według szacunków, saldo wpłat i wypłat w lipcu wyniosło 185 mln zł (w tym ok. 26 mln zł stanowiła wpłata powitalna). Zarząd Mercor podjął

Grupa Kęty szacuje ok. 83 mln zł zysku netto, 140 mln zł EBITDA w III kw.

Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Grupa Kęty szacuje, że w III kw. 2018 roku osiągnęła wstępnie ok. 83 mln zł zysku netto, tj. 7% wyższy r/r, przy przychodach w wysokości 815 mln zł i zysku EBITDA na poziomie 140 mln zł, podały Kęty.  "Według szacunków zarządu skonsolidowane przychody

MF przekaże z budżetu na rynek 0,1 mld zł w VIII, 19,6 mld zł do końca roku

zmiany w bonach wobec wzrostu o 6 mld zł w analogicznym okresie 2017 r." - napisano także. "Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie I-VII 2018 r. było ujemne i wyniosło 1,5 mld euro (w analogicznym okresie 2017 r. saldo ujemne: 1,4 mld euro), co wynikało z: * ujemnego salda

Analizy Online: Detaliczne fundusze inwestycyjne pozyskały 1,2 mld zł w kwietniu

. -0,7 mld zł. To największy odpływ kapitału netto od czterech miesięcy" - czytamy w komunikacie. Największą zmianą w strukturze sprzedaży w porównaniu do marca jest ponowny wzrost zainteresowania klientów funduszami akcyjnymi. Kwietniowe saldo wpłat i wypłat wyniosło ponad 320 mln zł

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,6% m/m do 954 mld zł w XI

głównie wynikiem: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+2 mld zł), w tym salda zarządzania środkami europejskimi (+5 mld zł) oraz nadwyżki budżetu państwa w wysokości 4,6 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-4,9 mld zł), umocnienia złotego (-2,9 mld zł) o 0,9

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,03% m/m do 978,716 mld zł w kwietniu

wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-7,4 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa w wysokości 4,4 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+5,5 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, różnic kursowych (-0,8 mld zł

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,1% m/m do 949,86 mld zł w X

OK1018 i przeprowadzeniu przetargu sprzedaży. "Wzrost zadłużenia od początku 2018 r. był głównie wypadkową: - ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-16 mld zł), w tym salda zarządzania środkami europejskimi (-7 mld zł) oraz salda depozytów JSFP i sądowych (-7,9 mld zł) oraz nadwyżki

Akcja kredytowa BOŚ Banku wzrosła o 0,2% w I kw., wskaźnik NPL: 12,5%

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek netto udzielonych przez BOŚ Bank na koniec I kwartału 2020 wyniosła 12,03 mld zł i była wyższa o 0,2% w porównaniu z końcem 2019 r, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 12,5% wobec 12,2% rok wcześniej. "

LW Bogdanka miała wstępnie 667,93 mln zł skons. zysku netto w 2017 r.

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka miał wstępnie 1,78 mld zł skonsolidowanych przychodów i 667,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r., podała spółka. "Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej LW Bogdanka za 2017 rok: Przychody ze sprzedaży netto: 1

Saldo wpłat i umorzeń w TFI było wyniosło minus 357 mln zł w listopadzie

Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - Listopad był kolejnym miesiącem, w którym saldo wpłat i wypłat dla całego rynku było ujemne. Klienci funduszy inwestycyjnych wypłacili w minionym miesiącu środki o łącznej wartości 357 mln zł netto, podały Analizy Online. "Najwyższe dodatnie saldo

BM mBanku prognozuje 15,9 mln zł zysku netto Asseco BS w I kw. 2020 r.

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Asseco Business Solutions zwiększy przychody o 6% r/r do 67,7 mln zł w I kw. 2020 r., a zysk netto - o 2,9% r/r do 15,9 mln zł, prognozuje Biuro Maklerskie mBanku w komentarzu specjalnym. W ocenie analityków, branża IT będzie dotknięta koronawirusem

Zysk netto Banku Pocztowego wzrósł o 61% r/r do 8,2 mln zł w 2018 r.

Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Zysk netto grupy kapitałowej Banku Pocztowego wyniósł 8,2 mln zł w 2018 r., co oznacza wzrost o 61% w skali roku. Bank usprawnił proces kredytu gotówkowego, wprowadził nowy proces kredytu hipotecznego oraz odbudował kompetencje sprzedażowe w

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 867,5 mln zł w marcu 

Warszawa, 14.04.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych było dodatnie w marcu i sięgnęło 867,5 mln zł, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Saldo od początku roku wyniosło 3 188 mln zł.  Izba podkreśliła, że to już trzeci

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,62 mld zł w lipcu

Warszawa, 11.08.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń do krajowych funduszy inwestycyjnych było dodatnie w lipcu i wyniosło 1 615,3 mln zł, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). To najwyższy poziom w tym roku i równocześnie najlepszy wynik w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,9% m/m do 963,57 mld zł w lutym

wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+6,9 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa w wysokości 7,4 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-0,8 mld zł), różnic kursowych (+2,3 mld zł) - osłabienie wobec EUR o 0,7%, wobec USD o 1,6%, wobec CHF o 1,3% i wobec

Impexmetal miał 34,08 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w I kw. 2019 r.

Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Impexmetal odnotował 34,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 36,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 51,99 mln zł

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,4 mld zł w grudniu 

Warszawa, 12.01.2018 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło 1,4 mld zł w grudniu ub. r., przy czym zdecydowana większość środków - ponad 1 mld zł - trafiła do funduszy detalicznych. W całym roku saldo wpłat i wypłat przekroczyło 17 mld zł - to pierwszy tak

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 1% m/m do 946,56 mld zł w lipcu

pożyczkowych netto budżetu państwa (-12,3 mld zł), w tym salda zarządzania środkami europejskimi (-10,6 mld zł) oraz salda depozytów JSFP i sądowych (-6,3 mld zł), - osłabienia złotego (+8,8 mld zł) o 2,6% wobec EUR, 4,8% wobec USD, o 3,5% wobec CHF, o 5,8% wobec JPY i przy umocnieniu o 0,1% wobec CNY

Analizy.pl: Aktywa OFE wzrosły o 2,9% m/m do 131,73 mld zł na koniec czerwca

Warszawa, 03.07.2020 (ISBnews) - Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosły o 2,9% m/m do 131,73 mld zł na koniec czerwca 2020 r., podały Analizy Online. Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła w czerwcu +3,1%. "W czerwcu OFE zarobiły dla swoich uczestników ponad 4 mld

Dekpol miał 9,02 mln zł zysku netto, 13,41 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.,

Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Dekpol odnotowało 9,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 4,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Grupa kapitałowa Dekpol w okresie od stycznia do marca 2018 r. osiągnęła 9 022 tys. zł zysku netto, co oznacza

Libet miał 1,9 mln zł zysku netto, 4,63 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Libet odnotował 1,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 2,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 4,63 mln zł wobec 0,4 mln zł straty rok

Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły o 0,3% m/m do 259,2 mld zł w lutym

dodatnie saldo wpłat i wypłat, które wyniosło ok. +0,3 mld zł, jak i dodatni wynik zarządzania. Około 2/3 funduszy zakończyło miesiąc z dodatnim wynikiem, w tym najwyższe stopy zwrotu osiągnęły fundusze akcyjne inwestujące na rynkach rozwiniętych. Nieco słabiej poradziły sobie fundusze skoncentrowane na

Grupa Kęty prognozuje ok. 53 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 6 mln zł, (w analogicznym kwartale zeszłego roku saldo wyniosło -5,2 mln zł). Na koniec kwartału dług netto grupy osiągnie według szacunków wartość ok. 750 mln zł, a więc będzie o

eurobank miał 103,1 mln zł zysku netto, 14,46 mld zł aktywów w 2018 r.

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - eurobank odnotował 103,1 mln zł zysku netto w 2018 r. wobec 102,8 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 669,9 mln zł wobec 662,2 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 44,7 mln zł wobec 50,6

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1,2% m/m do 973,3 mld zł w grudniu 2019 r.

wypadkową: potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+8,8 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 11,8 mld zł oraz nadwyżce budżetu środków europejskich 3,1 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-5,8 mld zł), różnic kursowych (-4,7 mld zł) - umocnienia PLN wobec euro o

Spółka zależna Asseco SEE nabędzie spółki Sonet za ok. 4 mln euro

% udziałów posiada Sonet společnost s.r.o. za kwotę 4 mln euro, powiększoną o saldo gotówki netto na dzień zamknięcia transakcji oraz o płatności warunkowane osiągnięciem celów finansowych spółek Sonet do wysokości 350 tys. euro, podało ASEE. "Spółki Sonet prowadzą działalność w Czechach i na Słowacji

CD Projekt miał 175,32 mln zł zysku netto, 180,29 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - CD Projekt odnotował 175,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 109,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 180,29 mln zł wobec 112,39 mln zł zysku rok

Przegląd prasy

--MZ: Od jutra 18 powiatów będzie objętych dodatkowymi obostrzeniami --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 3% r/r, import spadł o 10,7% w czerwcu --NBP: Saldo na rachunku C/A to + 2842 mln euro w VI, konsensus: 2000 mln euro --Grupa Lotos zleciła Mostostalowi Pomorze prace podczas postojów

Stelmet miał 3,4 mln zł straty netto, 26,4 mln zł zysku EBIT w r.fin. 2018/2019

Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Stelmetodnotował 3,43 mln zł skonsolidowanej straty netto w roku finansowym 2018/2019 (1 października 2018 - 30 września 2019) wobec 9,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 26,44 mln zł wobec 27,14 mln zł

Bank Pocztowy miał 18,9 mln zł zysku netto w 2019 r.

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Bank Pocztowy odnotował 18,9 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r., tj. o 168,9% niż w 2018 r., podał bank, podkreślając, że jest to najwyższy zysk od czterech lat. "Gdyby nie konieczność utworzenia rezerw na tzw. małe TSUE przez wszystkie banki w

Przegląd prasy

Europejska wprowadzi na stałe cła na płynne nawozy m.in. z Rosji i USA; Grupa Azoty może zyskać Gazeta Wyborcza --14. emeryturę dostaną osoby, których świadczenie nie przekracza 120% średniej emerytury ISBnews --PGE miała wstępnie 1 702 mln zł zysku netto, 4 395 mln zł EBITDA w I poł. 2019

Przegląd prasy

nowym ministrem finansów --Konsorcjum Stali miało 2,04 mln zł zysku netto, 5,04 mln zł zysku EBIT w III kw. --Grupa Enea wybuduje nowe źródło kogeneracyjne w Pile za ponad 48 mln zł --AC SA miało 11,14 mln zł zysku netto, 12,92 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r. --Celon Pharma miało 2,13 mln zł

Bank Handlowy liczy na lekki wzrost kredytów detalicznych w II poł. br.

, tj. wzrosła o 23% r/r. Saldo portfela kredytów hipotecznych na koniec czerwca wyniosło 2 mld zł tj. o 16% więcej niż w I poł. 2019 r. Wolumen kredytów netto udzielonych klientom indywidualnym wyniósł 7,21 mld zł na koniec czerwca wobec 7,24 mld zł rok wcześniej. Liczba kart kredytowych wyniosła

Torpol miał 6,31 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w II kw. 2019 r.

, co wynika w głównej mierze ze wzrostu wynagrodzeń w kadrze menedżerskiej wspierającej zarządzanie realizacją kontraktów. W efekcie grupa zanotowała zysk netto ze sprzedaży w wysokości niemal 15 mln zł (wobec 7,4 mln zł w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2018 roku). Saldo pozostałej działalności

CD Projekt wydał 60 mln zł na produkcję gier i nowych technologii w I półroczu

Warszawa, 29.08.2019 (ISBnews) - Wydatki Grupy CD Projekt na produkcję gier i nowych technologii w I półroczu 2019 r. wyniosły 60 mln zł, co przełożyło się na skumulowane saldo nakładów na prace rozwojowe na koniec okresu w wysokości 292 mln zł, podała spółka. "Wydatki grupy na

KSF: Polska gospodarka znajduje się na ścieżce zrównoważonego wzrostu

Warszawa, 05.06.2017 (ISBnews) - Polska gospodarka znajduje się na ścieżce zrównoważonego wzrostu, czego przejawem jest m.in. niemal zerowa luka popytowa oraz utrzymujące się od dłuższego czasu niskie saldo na rachunku obrotów bieżących, uznał Komitet Stabilności Finansowej (KNF). "