saldo nabyć

AmRest ma umowę nabycia 100% udziałów w Sushi Shop

Warszawa, 30.07.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings podpisał umowę nabycia udziałów z Grégorym Marciano, Naxicap Partners SA i pozostałymi sprzedającymi dotyczącą nabycia przez AmRest 100% udziałów w Sushi Shop, podała spółka. "Cena nabycia wyniesie ok. 240 mln euro (i zostanie

Santander BP: Wstępny zysk ze sprzedaży wydzielonej części DBPL to 387,7 mln zł

Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Wstępny zysk ze sprzedaży wydzielonej części Deutsche Bank Polska oraz DB Securities wyniósł 387,7 mln zł, podał Santander Bank Polska. Bank oczekuje, że ostateczne rozliczenie ceny nabycia nastąpi do końca marca br.  Według stanu na dzień

Spółka zależna Asseco SEE nabędzie spółki Sonet za ok. 4 mln euro

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) podjęło decyzję w sprawie nabycia przez spółkę zależną - Payten - 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki SONET společnost s.r.o. i 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki Sonet Slovakia s.r.o., w której pozostałe 50

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,05 mld zł we wrześniu

się za to fundusze akcyjne sektorowe, które zanotowały kilkumilionowe dodatnio saldo wpłat i umorzeń, podano w materiale. "Prawie krok w krok z funduszami gotówkowymi i rynku pieniężnego szły w ubiegłym miesiącu fundusze dłużne. +0,6 mld zł salda nabyć i umorzeń to dobry wynik, podobny do tego

AmRest chce powiększyć sieć o min. 400 restauracji w 2019 r., min. 500 w 2020 r.

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Po nabyciu sieci 165 restauracji Sushi Shop, AmRest liczy na powiększenie swojej sieci w tym roku o minimum 300 lokali, o dalsze min. 400 lokali w 2019 r. i o ponad 500 w 2020 r., podała spółka. "Widzimy znaczne obszary wzrostu poprzez otwarcia nowych

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 2,5 mld zł w styczniu

głównej waluty" - czytamy również. Bardzo dobrze poradziły sobie fundusze mieszane (+0,28 mld zł). Tutaj o sukcesie - a saldo w styczniu było ponad dwa razy wyższe niż w grudniu - zdecydowały przede wszystkim nabycia, czyli sprzedaż brutto. Głównie dotyczy to takich kategorii, jak: fundusze

Quercus TFI miało 5,54 mln zł zysku netto, 4,59 mln zł zysku EBITDA w I poł.

porównaniu do stanu z końca 2019 r.( 2 637,8 mln zł ) o 13%. Saldo nabyć w ramach funduszy w I półroczu 2020 r. wyniosło -327 mln zł z tendencją do poprawy pod koniec okresu. Największe odpływy netto zanotował Quercus Ochrony Kapitału -523 mln zł, a największe napływy netto Quercus Obligacji Skarbowych

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 1,95 mld zł w listopadzie

wyniosło 120 mln zł.  Nieco mniejsze niż przed miesiącem, ale wciąż dość wysokie dodatnie saldo nabyć i umorzeń zanotowały fundusze dłużne. Bilans sprzedaży produktów zaliczanych do tej grupy wyniósł 174 mln zł netto, najmniej od maja br.  "Po raz pierwszy od wielu miesięcy najwięcej

eurobank miał 103,1 mln zł zysku netto, 14,46 mld zł aktywów w 2018 r.

poziomu salda kredytów. Bardzo cieszy nas również zaufanie, którym obdarzają nas klienci, deponując u nas swoje oszczędności. Cały czas dążymy do tego, by klienci mieli dostęp do naszych usług nie tylko w dużych miastach, lecz także w mniejszych miejscowościach w całej Polsce. Dlatego postawiliśmy na

ATM miał 6,01 mln zł zysku netto, 59,7 mln zł EBITDA w 2019 r.

kadry zarządzającej (1,44 mln zł - pozycja niekasowa); - koszty restrukturyzacji emitenta w wysokości 1,9 mln zł (ujęte w ramach kosztów działalności operacyjnej sprawozdania z dochodów); - ujęcie kosztów wyceny kredytu wg skorygowanej ceny nabycia w wysokości 0,45 mln zł (pozycja niekasowa

Quercus TFI miało 19,58 mln zł zysku netto, 19,56 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

względu na jednorazową rezerwę na obligacje GetBack S.A. w wysokości -31,3 mln zł)" - wyjaśnił Buczek. Łączne aktywa pod zarządzaniem na koniec 2019 r. wynosiły 2 637,8 mln zł i były o 5% wyższe w stosunku do końca 2018 r. Saldo nabyć w ramach funduszy w całym 2019 r. wyniosło +23 mln zł z

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń TFI wyniosło 583 mln zł w kwietniu

pozyskały +0,4 mld zł, notując właściwie podobne wyniki w każdym miesiącu tego roku. Pokazuje to, jak duży potencjał leży wciąż na tym rynku, szczególnie biorąc pod uwagę wciąż niskie stopy procentowe" - czytamy dalej.  Izba wskazała, że kwietniowe saldo nabyć i umorzeń wszystkich funduszy

Stelmet miał 3,4 mln zł straty netto, 26,4 mln zł zysku EBIT w r.fin. 2018/2019

poziomie przychodów wyniósł 6,5 mln zł, a na poziomie wyniku EBITDA 4,7 mln zł. Z drugiej strony, negatywny wpływ na wynik EBITDA miały zdarzenia o charakterze jednorazowym. Saldo tych zdarzeń obciążyło skonsolidowany wynik operacyjny o kwotę 10 mln zł. Ostatecznie, raportowana EBITDA za rok

Cyfrowy Polsat: Capex sięgnie max. 10% przychodów bez konsolidacji Netii w br.

2017 roku i była wyższa o 569,9 mln zł, czyli o 56,8%, w porównaniu do 1 003,4 mln zł w 2016 roku. Czynnikami o charakterze jednorazowym wpływającymi na wzrost salda środków pieniężnych netto wykorzystanych w działalności inwestycyjnej w 2017 roku były głównie wydatki na nabycie mniejszościowego

PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wart. 16,2 mld zł w 2019 r. 

wartości wyemitowanych przez polskie banki hipoteczne listów zastawnych pozostających w obrocie. Tylko w 2019 roku saldo listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego wzrosło o 3,4 mld zł, z czego 500 mln zł stanowiły emisje zielonych listów zastawnych" - czytamy w komunikacie.  Bank umocnił

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 0,8 mld zł w grudniu

. Ponad +14 mld zł salda w minionym roku to sukces wszystkich uczestników rynku, który napawa również optymizmem na kolejne miesiące" – powiedział prezes IZFiA Marcin Dyl, cytowany w komunikacie. Znów słabiej wiodło się funduszom akcji. Przewaga umorzeń nad nabyciami wyniosła niecałe -170 mln

BNP Paribas BP miał 115,08 mln zł zysku netto I kw. 2020 r.

kosztów poniesionych w I kwartale 2019 r., * dodatnie saldo pozostałych zdarzeń jednorazowych w I kwartale 2020 r. w kwocie 22 407 tys. zł (rozpoznanie w wyniku z pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych sprzedaży nieruchomości Kasprzaka w kwocie brutto 43 564 tys. zł, utworzenie rezerwy na ryzyko

AmRest kupuje sieć Sushi Shop za ok. 240 mln euro

szacunków, cena nabycia wyniesie ok. 240 mln euro (i zostanie skorygowana o saldo gotówki i zadłużenia). „Przejęcie Sushi Shop wzbogaci portfel AmRest o renomowaną markę w bardzo atrakcyjnym dla AmRest segmencie sushi. Transakcja powinna także znacznie wzmocnić operacyjnie kanał 'Delivery' w

KGHM: Testy na utratę wartości zwiększyły wynik brutto grupy za 2019 o 64 mln zł

rozpoznaniem z tego tytułu udziału w stratach wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności w kwocie 434 mln zł (w tym w IV kwartale 265 mln zł), przeprowadzone testy wykazały: * zasadność odwrócenia części dokonanego w latach ubiegłych odpisu dotyczącego salda pożyczek udzielonych wspólnemu

PKO BH: Wartość listów zastawnych w obrocie to 16,2 mld zł w 2019 r. (aktual.)

i stanowiła ok. 62% łącznej wartości wyemitowanych przez polskie banki hipoteczne listów zastawnych pozostających w obrocie. Tylko w 2019 roku saldo listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego wzrosło o 3,4 mld zł, z czego 500 mln zł stanowiły emisje zielonych listów zastawnych" - czytamy w

ZPF: Udział odzyskanych należności w III kw. spadł o 19% wobec II kw. 2019 r.

wierzytelnościami w Polsce, z punktu widzenia jego struktury wartościowej, to w zdecydowanej mierze należności nabyte przez fundusze sekurytyzacyjne (87%) oraz należności kupione i windykowane przez wierzycieli wtórnych (7,9%). Obie grupy zawierają co do zasady należności najtrudniejsze, przejęte po wcześniejszym

Bank BGŻ BNP Paribas miał 360,38 mln zł zysku netto w 2018 r.

. transakcji nabycia Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL). […] W konsekwencji zastosowanej metody przeprowadzenia i rozliczenia transakcji, w rachunku zysków i strat grupy kapitałowej banku za 2018 r. ujęto przychody i koszty Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A

Akcjonariusz iAlbatros zgłosił propozycje ws. kwot zbycia sp. zal. i skupu akcji

korekcie o zadłużenie finansowe, stan środków pieniężnych oraz saldo kapitału pracującego" - czytamy w projekcie uchwały. "Łączna cena, za którą zarząd nabędzie akcje własne spółki, […] pomniejszonej o koszty ich nabycia oraz nie może być niższa niż 150 000 000 zł oraz wyższa niż

Przegląd prasy

-RAIF nabył 13 378 017 akcji Radpolu w wezwaniu --MR: Mamy o 41,8 tys. więcej aktywnych firm w CEIDG niż w marcu br. --Energa Operator rozpoczyna budowę magazynu energii o mocy 1 MW w Czernikowie --Analizy.pl: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 2,4 mld zł w czerwcu --Dom Development: Euro Styl

Przegląd prasy

na 10. miejscu w UE --W czerwcu saldo wpłat i wypłat z rodzimych TFI wyniosło 2,2 mld zł, wynika ze wstępnych, niepełnych danych, zgromadzonych przez serwis analizy.pl ISBnews --Unibep rozwiązał umowę na prace drogowe na Ukrainie --Pekabex ma wstępne porozumienie i wyłączność ws. przejęcia za

Przegląd prasy

ISBnews --Akcjonariusze Mabionu zdecydowali o emisji do 1,91 mln akcji serii U bez pp --PBKM ma przedwstępną umowę nabycia 53% włoskiej Sorgente za ok. 1,9 mln zł --Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 --Indeks WIG20 spadł o 2,65% na zamknięciu w

Fundusze Pioneer pozyskały w lipcu ponad 143 mln zł netto nowych środków

Zwrotu, czy też Pioneer Surowców i Energii, gdzie saldo nabyć i umorzeń (sprzedaż netto) było dodatnie" - czytamy w komunikacie. Na koniec lipca br. aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych Pioneer wyniosły 16,43 mld zł, podano również. Pioneer Pekao TFI jest najstarszym i największym pod

W marcu Polacy zainwestowali w fundusze inwestycyjne 6,3 mld zł

To najwyższe saldo nabyć i umorzeń od grudnia 2008 roku. Seria nadwyżki nowych wpłat nad wartością środków wycofanych z funduszy wydłużyła się więc już do 11 miesięcy. W pierwszym kwartale 2010 r. dodatni bilans wyniósł łącznie 3,7 mld zł. W analogicznym okresie 2009 r. saldo było ujemne i wyniosło

Przegląd prasy

--KNF: Wartość kredytów wzrosła o 3,2% r/r, depozytów - o 4,1% w 2017 r. --KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 2,3% r/r do 13,6 mld zł w 2017 r. --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 2,1% r/r, import wzrósł o 10,9% w XII --NBP: Saldo na rachunku C/A to -1152 mln euro w XII, konsensus: -236

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 2,1 mld zł w kwietniu

Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w krajowych TFI wyniosło 2,1 mld zł w kwietniu. To drugi najlepszy wynik od prawie dwóch lat, co potwierdza wysokie zainteresowanie inwestorów funduszami inwestycyjnymi, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). "

Stelmet miał 20,95 mln zł zysku netto, 18,66 mln zł EBIT w III kw. 2018/2019

sprzedaży 6,1 mln zł, a na poziomie EBITDA 4,7 mln zł. Z drugiej strony, rentowność Grupy Stelmet znajduje się pod presją rosnących kosztów nabycia surowca drzewnego, wyższych kosztów personalnych oraz wyższych kosztów energii elektrycznej. "Jednostkowe ceny nabycia drewna w pierwszych trzech

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,92 mld zł w lutym

Warszawa, 13.03.2015 (ISBnews) - Po dobrym styczniu saldo nabyć i umorzeń w krajowych TFI ponownie wzrosło i wyniosło 1,92 mld zł w lutym. To najlepszy wynik od listopada 2013 roku, gdy przekroczyło ono 2,2 mld zł. Najpopularniejszą klasą aktywów wciąż są fundusze gotówkowe i pieniężne, do

Stelmet miał 2,62 mln zł zysku netto, 10,7 mln zł EBITDA w I kw. 2019/2020

;była jednak wyraźnie wyższa niż przed rokiem i wyniosła 10,7 mln zł (+21% r/r), a marża EBITDA sięgnęła 16,4% (wobec 12,0% w pierwszym kwartale poprzedniego roku obrotowego). Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych wzrosło r/r o 1,7 mln zł, co w przybliżeniu odpowiada nominalnemu wzrostowi

Aktywa Quercus TFI wzrosły m/m do 4,47 mld zł na koniec lutego

relatywnie lepiej zniosły średnie i mniejsze spółki, co jest zgodne z naszymi założeniami na rok 2018. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła do 3,38%. Złoty nieco się osłabił" - powiedział prezes Quercus TFI Sebastian Buczek, cytowany w komunikacie.  Wskazał, że saldo nabyć w

Copernicus Capital TFI zmienił politykę subfunduszy, rozwija sieć dystrybucji

; także w przyszłości. "Rewolucja, jaka dokonuje się w spółce od zeszłego roku i przebudowa strategii zarządzania aktywami daje już pierwsze rezultaty. Nasze subfundusze akcyjne zanotowały dodatnie saldo nabyć w grudniu, który był bardzo trudnym miesiącem dla funduszy akcyjnych" - podkreślił

Przegląd prasy

euro wzrósł o 4% r/r, import spadł o 0,1% w X --NBP: Saldo na rachunku C/A to +529 mln euro w X, konsensus: +330 mln euro --Enea może zdecydować o partnerstwie w projekcie offshore w I kw. --Oferta Apatora warta do 95 mln zł wybrana w przetargu spółek Taurona, PGE, Enei --Draw Distance: Koszty

Przegląd prasy

kw. --PGE zakontraktowała ostatecznie 5 070 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2024 r. --Analizy Online: Saldo wpłat i wypłat w TFI wyniosło 0,7 mld zł w listopadzie --MR: Eksport wzrośnie o ok. 6%, a import o ok. 3,5% w 2019 r. --PZPM: Rejestracje nowych przyczep i naczep spadły o 15,5% r/r w

NWZ iAlbatros zdecyduje 28XII o sprzedaży iAlbatros Poland za min. 140 mln zł

oraz saldo kapitału pracującego […] w wyniku transakcji nabywca nabędzie jednorazowo 100% akcji" – czytamy w projekcie uchwały. Umowa zbycia akcji ma zostać zawarta nie później niż do dnia 31 marca 2017 r. Zbycie akcji i rozliczenie transakcji ma nastąpić nie później niż w terminie

Wasko miało 0,18 mln zł zysku netto, 0,51 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

działalności, takich jak systemy informatyczne i usługi programistyczne, systemy wspomagające zarządzanie czy działalność handlowa" - czytamy w raporcie.  "Wynik z działalności operacyjnej na poziomie 0,5 mln zł jest efektem odpisów dokonanych w związku z nabyciem przez Gabos Sp. z o.o

Przegląd prasy

-50% FCFE --PBS Group dostarczy 2 kotły do Koksowni Częstochowa Nowa za ponad 125 mln CZK --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 0,3% r/r, import wzrósł o 5,4% we wrześniu --NBP: Saldo na rachunku C/A to -547 mln euro wrześniu, konsensus: -190 mln euro --Play chce być liderem mobilnej

Akcjonariusze iAlbatros Group zgodzili się na sprzedaż iAlbatros Poland

, że kwota ta odpowiadać będzie parametrowi 'enterprise value' i podlegać będzie korekcie o zadłużenie finansowe, stan środków pieniężnych oraz saldo kapitału pracującego" - czytamy w uchwałach. Dalsze warunki udzielenia zgody na transakcje to m.in. wymóg, by nabywca nabył jednorazowo 100% akcji

Przegląd prasy

: Inflacja konsumencka utrzyma się na poziomie 1,9% r/r w październiku --11 bit studios ma umowę na dystrybucję gry 'Children of Morta' w Chinach --IMS podpisał umowy nabycia 100% udziałów spółki APR --MF miało do dyspozycji 3,67 mld euro środków walutowych na koniec września --Mostostal Warszawa ma

Bliska osoba umiera. Jak ustalić, gdzie zmarły miał konto, lokatę czy kredyt?

przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy. Osoba, która ma w ręku prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, składa wniosek w dowolnym, wybranym przez siebie banku lub SKOK-u (nie musi być jego klientem). Bank lub SKOK po

Przegląd informacji ze spółek

mln zł brutto). Comarch podpisał umowę nabycia 100% akcji we francuskiej spółce Cabinet Conseil en Strategie Informatique (2 CSI) za łączną kwotę 2,1 mln euro (9,54 mln zł), podała spółka. Artur Kubiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Idea Banku, podał bank. 

Przegląd prasy

o zwolnieniu grupowym w dziale wykonawstwa własnego --PKP Intercity Remtrak zleciło AGAT i Hochtief Polska prace za 135 mln zł --Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła o 0,4% m/m w sierpień --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 8,8% r/r, import wzrósł o 9,5% w VII --NBP: Saldo na rachunku C/A to

Zasiłek pogrzebowy, kredyty, konta - sprawy do uporządkowania po śmierci bliskiego

testamentu po śmierci testatora mają jedynie spadkobiercy, którzy przedstawią prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Testament notarialny zgłoszony do rejestru można odwołać nawet w formie testamentu własnoręcznego. Liczy się data sporządzenia

Przegląd prasy

--URE zatwierdził taryfę detaliczną PGNiG Obrót Detaliczny --Indeks WIG20 wzrósł o 1,04% na zamknięciu w czwartek --KNF: Obrót akcjami Orco na GPW zostanie przywrócony od jutra --Wierzyciele Ferrum zagłosowali jednomyślnie za układem --Murapol ma umowę nabycia działek w Katowicach za 10 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

GOG z grupy CD Projekt kontynuuje zamknięte beta testy aplikacji GOG Galaxy 2.0, wynika z komunikatu spółki. Wydatki Grupy CD Projekt na produkcję gier i nowych technologii, w I półroczu 2019 r. wyniosły 60 mln zł, co przełożyło się na skumulowane saldo nakładów na prace rozwojowe na

Przegląd prasy

--NBP: Saldo na rachunku C/A to -932 mln euro w VI, konsensus: -1118 mln euro --GUS: Eksport w euro wzrósł o 8,4% r/r, import wzrósł o 10,9% w I-VI --GUS: Inflacja przyspieszyła do 1,7% r/r w lipcu; konsensus: 1,7% r/r --Agora: Trwają rozmowy ws. kolejnych lokalizacji sieci kin Helios --Unified

Santander BP rozpoczyna proces włączenia operacyjnego wydzielonej części DBPL

Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie dokonał zmiany statutu Santander Bank Polska, polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego banku w związku z podziałem Deutsche Bank Polska (DBPL). Tym samym dzisiaj nastąpiło nabycie wydzielonej części DBPL

Sprzedaż netto funduszy Union Investment TFI wyniosła 250 mln zł w XI

Warszawa, 03.12.2014 (ISBnews) – Saldo nabyć i umorzeń w funduszach Union Investment TFI wyniosło 250 mln zł w listopadzie, zaś łączna wartość aktywów netto zbliżyła się do 10 mld zł, poinformowało TFI. Znaczna część wpłaconych środków trafiła, podobnie jak w poprzednich miesiącach do

Aktywa TFI wzrosły o 2% m/m do 220,31 mld zł na koniec marca

11,4 mld zł, tj. o 5,4%. Wzrost aktywów w dużej mierze  był pochodną istotnego napływu nowych środków. Według szacunków Analiz Online saldo wpłat i wypłat wyniosło w marcu 3,7 mld zł, przy czym ponad 2/3 tej kwoty to nabycia do zaledwie dwóch rozwiązań. Pozytywny był również wynik z zarządzania

Przegląd prasy

sprzedaży akcji przez głównych akcjonariuszy --Grupa Azoty jest otwarta na współpracę biznesową z Acronem --Santander BP: Eksport opakowań będzie rósł o 6,5-7%, poziom Niemiec - w 2025 r. --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 9,3% r/r, import wzrósł o 4,3% w IX --NBP: Saldo na rachunku C/A to +171

Przegląd prasy

nabycia akcji Stoczni Gdańsk i udziałów GSG Towers --Przychody Synektika wzrosły o 139,6% r/r do 34,03 mln zł w IV kw. wg szacunków --BOŚ Bank: Najważniejsze dla rynków w tym tyg. dane z USA i ze strefy euro --PZPM: Rejestracje ciągników rolniczych wzrosły o 22,4% r/r w 2017 r. --UKE ogłosił drugą

Petrolinvest uzgodnił warunki zbycia 100% udziałów TOO OTG

, umowy kredytu na kwotę w wysokości równowartości w USD 300 mln zł (którego saldo na dzień 8 maja 2017 r. wynosi 29 485 691,30 USD) wraz z wszelkimi prawami stanowiącymi zabezpieczenie tej umowy kredytu PKO; [...] (iv) nabycie przez podmiot wskazany przez inwestora wierzytelności Bank CenterCredit

Spółka Kruka ma umowę zakupu 100% udziałów Presco Investments za maks 217 mln zł

Warszawa, 23.12.2015 (ISBnews) - Secapital, spółka zależna Kruka, zawarła z Presco Investments, spółką zależną Presco Group, umowę nabycia 100% udziałów Presco Investments, podała spółka. Ostateczna cena udziałów zostanie ustalona w dniu zamknięcia i będzie nie wyższa niż 216,8 mln zł. Dzień

Zamet Industry szacuje, że strata grupy za 2016 r. sięgnęła ok. 80,4 mln zł

wskazuje przy tym, że w pierwszym kwartale 2017 roku dokonano obniżenia pierwotnej ceny, za którą emitent nabył w 2016 roku udziały w spółce Fugo 17,14 mln zł, co korzystnie wpłynie na wyniki za pierwszy kwartał 2017 roku" - czytamy także.  Jednocześnie, w związku z trwającą w grupie

Przegląd informacji ze spółek

wzrost o 27,24% r/r, podała spółka. Ailleron zarejestrował w Stanach Zjednoczonych spółkę w 100% zależną pod firmą Ailleron Global Inc., podała spółka. Po nabyciu sieci 165 restauracji Sushi Shop, AmRest liczy na powiększenie swojej sieci w tym roku o minimum 300 lokali, o dalsze min. 400 lokali w

Grupa Kęty prognozuje 264 mln zł zysku netto w 2019 r.

wyniosą około 284 mln zł, w tym ok. 100 mln zł obejmują wydatki inwestycyjne przeniesione z projektów, których realizacja przewidziana była w 2018 roku; 5) ujemne saldo z działalności finansowej wyniesie około 19 mln zł, w tym koszty z tytułu odsetek od kredytów wyniosą około 21 mln zł; 6) wypłacona

Bank Millennium miał wstępnie 212,5 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.

polecam". Na koniec grudnia zarejestrowało się w nim ok. 377 tys. zadowolonych klientów, podano także w materiale. Depozyty Grupy Banku Millennium wzrosły o 15,7% rocznie, osiągając łączne saldo 66 244 mln zł na 31 grudnia 2018 r. Wzrost w porównaniu do poprzedniego kwartału wyniósł 10%. Kredyty

Przegląd informacji ze spółek

. Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) podjęło decyzję w sprawie nabycia przez spółkę zależną - Payten - 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki SONET společnost s.r.o. i 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki Sonet Slovakia s.r.o., w której pozostałe 50% udziałów posiada Sonet společnost s.r.o

Znormalizowany zysk netto Getin Noble Banku wyniósł 115 mln zł w III kw. 2014 r.

trzech kwartałach o 16,5% r/r do 1,1 mld zł. Wynik z tytułu prowizji i opłat wzrósł o 7,3% r/r do 334,0 mln zł. Na koniec września 2014 roku saldo kredytów Getin Noble Banku wyniosło 48,6 mld zł, a saldo depozytów 53,3 mld zł. W ciągu trzech kwartałów bank odnotował 64% wzrost średniomiesięcznej

Przegląd prasy

wzrosła o 0,2% m/m w listopadzie --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 10,2% r/r, import wzrósł o 15,7% w X --Leonardo: Polska skorzysta z opcji pozyskania 4 dodatkowych samolotów M-346 AJT --NBP: Saldo na rachunku C/A to -457 mln euro w X, konsensus: -433 mln euro --Kruk ma umowę nabycia

KNF: Poza systemem IPS działało 61 banków spółdzielczych na koniec czerwca

systemu ochrony".  Wynik finansowy netto banków spółdzielczych zmniejszył się w stosunku do czerwca 2017 r. o 15,3% do 374,1 mln zł. Stratę netto w łącznej kwocie 25,3 mln zł poniosło 5 banków. "Głównymi powodami spadku wyniku netto był wzrost salda rezerw celowych o 53,1% w stosunku do

Aktywa Quercus TFI sięgnęły 2,86 mld zł na koniec lutego

subfundusze/fundusze Quercus)" – czytamy  w komunikacie. W lutym odkupienia netto z funduszy otwartych osiągnęły poziom 16 mln zł. W przypadku funduszy zamkniętych saldo nabyć (3 emisje certyfikatów w styczniu) i dorocznych odkupień wyniosło minus 37 mln zł. "W lutym hossa na

Przegląd prasy

--mDM: Lokum, Atal, Echo w gronie 'najciekawszych' spółek deweloperskich --mDM: Elektrobudowa, Unibep i Torpol 'najciekawsze' wśród spółek budowlanych --Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 1,1 mld zł w czerwcu --Wielton ma zezwolenie na działalność w Łódzkiej SSE --GUS: Eksport w USD do

Kiedy musimy spłacić długi otrzymane w spadku?

ubezpieczenia). Wdowa i córka myślały, że podobnie stanie się z pożyczką gotówkową. Nie odwiedzały banku ani nie płaciły rat w przeświadczeniu, że umorzono dług. Trzy lata później wdowa i córka dostały pismo z sądu, że bank wszczął postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym. Okazały się jedynymi

Przegląd prasy

może zrealizować inwestycje w OZE w 2019 r. --Enea podtrzymuje tegoroczny capex na poziomie 2,4 mld zł --Herkules złożył ofertę zakupu 100% udziałów Trinac Polska --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 9,8% r/r, import wzrósł o 11,6% w lipcu --NBP: Saldo na rachunku C/A to -809 mln euro w lipcu

Rząd przyjął projekt tzw. ustawy o robotyzacji

oraz środków transportu, w tym samochodów). Z tej propozycji będą mogli skorzystać przedsiębiorcy kupujący fabrycznie nowe środki trwałe, które nie były używane wcześniej ani przez tego nabywcę, ani przez innego podatnika. Nabycie będzie mogło nastąpić zarówno na własność, jak i na współwłasność

Aktywa Quercus TFI spadły m/m do 3,43 mld zł na koniec listopada

Quercus Gold - minus 13,33%. Od początku roku najlepsze wyniki osiągnęły natomiast: Quercus Absolute Return FIZ +16,6% oraz Quercus Stabilny +12,9%. Ponadto na wyróżnienie zasługują wyniki: Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ +13,2%, Quercus Selektywny +5,0%. "Co do wyników sprzedażowych - saldo nabyć

Przegląd informacji ze spółek

podpisał z Grégorym Marciano, Naxicap Partners SA i pozostałymi sprzedającymi (łącznie sprzedający) umowę nieodwołalnego zobowiązania do nabycia przez AmRest 100% udziałów w Sushi Shop Group SAS (Sushi Shop), podał AmRest. Według szacunków, cena nabycia wyniesie ok. 240 mln euro (i zostanie

Przegląd prasy

: Eksploatacja złóż na dnie Atlantyku możliwa w ciągu 10 lat --MR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 143,2 mld zł --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 10,2% r/r, import wzrósł o 5,7% we wrześniu --NBP: Saldo na rachunku C/A to -100 mln euro we IX, konsensus: -191 mln euro --GUS: Inflacja

Przegląd prasy

. 400 mln zł --Ceny producentów w USA wzrosły o 0,4% m/m w listopadzie --Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła o 0,1% m/m w listopadzie --Stalexport: Spółka zależna wypłaci 86,5 mln zł zaliczki na poczet dywidendy --PKN Orlen nabył 1 mln baryłek irańskiej ropy naftowej od NIOC --NBP: Depozyty

Pieniądze płyną do funduszy, lipiec to już trzeci miesiąc z rzędu

fundusze pieniężne (+0,65 mld PLN)"- czytamy w raporcie. W lipcu najwyższe saldo sprzedaży na poziomie 0,32 mld zanotowały fundusze obligacji. W ich przypadku po raz pierwszy od 6 miesięcy nabycia przewyższyły odkupienia. Napływowi środków sprzyjała dobra koniunktura na rynku obligacji (indeks IROS

Przegląd prasy

zeszłym roku wszystkie dworce kolejowe miały łącznie ponad 42 mln zł strat ISBnews --Indeks WIG20 spadł o 0,47% na zamknięciu we wtorek --Rząd przyjął kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej --CEZ jest zainteresowany nabyciem niemieckich aktywów Vattenfall --MAN Trucks zainwestuje 6,2 mln

Przegląd prasy

o 3,5% w III i IV kw. 2015 r. --W regionie południowo-zachodnim aż 91% mieszkańców spokojnych o miejsce pracy --Enea: Nabycie Bogdanki to jedna z opcji zabezpieczenia dostaw paliwa --Szczurek: Zmiany systemu składkowo-podatkowego to koszt 10,2 mld zł dla budżetu --Enea aktualizuje strategię

Przegląd prasy

mln zł --PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 21,1% r/r do 73,5 mld zł w I półr. --Kaps Investment nabył 2,14 mln akcji TelForceOne w wezwaniu --Rafako i Polimex chcą wspólnie rozbudowywać Elektrownię Ostrołęka --Aforti Holding liczy na poprawę wyników r/r i zakup firmy windykacyjnej w br

Przegląd prasy

akcjonariuszy; jeśli w wyniku wezwania Maxima nabędzie ponad 50% kapitału zakładowego, nie będzie zobowiązana do odkupu pozostałych akcji, co jest obecnie zagwarantowane w statucie Dziennik Gazeta Prawna -- W ciągu 4-5 lat domkną się szybkie trasy wokół Krakowa i Łodzi. W nieskończoność przedłużają się za

Getin Holding nie wyklucza sprzedaży swoich aktywów w Rosji

strukturę bilansu i wyników grupy Carcade. ?ktywa grupy Carcade na koniec 2014 wyniosły 26 003,9 mln RUB (1 534,3 mln zł), co stanowi spadek o 24,2% w skali roku wyrażonego w złotych. Saldo kredytów wyniosło 3 111,5 mln RUB (187,3 mln zł), co stanowi spadek o 32% w porównaniu do końca 2013 przy

Przegląd informacji ze spółek

Leasing nabyło w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Prime Car Management (PCM) 11 244 402 akcji spółki, stanowiących ok. 94,4% kapitału zakładowego, na które zapisy złożono w ramach I fazy wezwania (tj. od dnia 13 maja 2019 r. do dnia 22 maja 2019 r. włącznie), podał PKO BP - Dom

Przegląd informacji ze spółek

grupy Trigon TFI, podpisało umowę inwestycyjną dotyczącą projektu innowacyjnej technologii produkcji szczepionek LPS skierowanych przeciwko bakteriom Gram-ujemnym, która rozwijana będzie przez spółkę Biovetika, podało TIG. Inwestycja realizowana będzie w ramach programu BRIdge Alfa. Skumulowane saldo

Złoto na raty. Czy to się opłaca?

; - pisze Mennica Złota. Ale czy uczestnictwo w systemach ratalnego zakupu złota można nazwać "kupowaniem złota"?. Klient, po przelaniu np. 100 zł, nie dostaje do ręki nic poza saldem konta i zapewnieniem, że zebrane pieniądze są odpowiednikiem pewnej, zgromadzonej przez klienta ilości złota. Ich

O 20 mld zł więcej w funduszach inwestycyjnych

Pod względem przyrostu wartości aktywów był to czwarty najlepszy wynik w historii, po latach 2005, 2006 i 2007. Na przyrost aktywów wpłynął wzrost wartości akcji, a nie zachowania inwestorów. Łączne saldo nabyć i odkupień tytułów uczestnictwa funduszy było co prawda dodatnie, ale wyniosło jedynie

Przegląd informacji ze spółek

., podał Getin Holding, właściciel 100% kapitału ukraińskiego banku. Emisja obligacji Kruka serii AE4 doszła do skutku i zostało przydzielonych 115 000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 115 mln zł, podała spółka. Grupa Azoty zdecydowała o nabyciu 9 782 808 akcji nowej emisji PDH Polska - spółki

Przegląd prasy

podpisał z Grégorym Marciano, Naxicap Partners SA i pozostałymi sprzedającymi (łącznie sprzedający) umowę nieodwołalnego zobowiązania do nabycia przez AmRest 100% udziałów w Sushi Shop Group SAS (Sushi Shop), podał AmRest. Według szacunków, cena nabycia wyniesie ok. 240 mln euro (i zostanie

Przegląd prasy

. nabycia części Famago --Krynica Vitamin ma umowę dostaw do rosyjskiego klienta na kwotę do 5 mln euro --Dane za IX sugerują spowolnienia tempa wzrostu PKB za III kw wg analityków --Best przedłuża zapisy na obligacje o wartości 50 mln zł do 26 października --KNF zaleca BGŻ BNP utrzymywanie funduszy

Przegląd prasy

odwrócenia części odpisu dotyczącego salda pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda SCM w wysokości 194,9 mln USD w skonsolidowanym sprawozdaniu za 2018 r. --Na teren realizowanej przez Tauron Polska Energia budowy nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie przyjechał pierwszy

Przegląd informacji ze spółek

należących do grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź oraz stanowiących wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne, tj. Sierra Gorda SCM. Testy wykazały zasadność odwrócenia części odpisu dotyczącego salda pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda SCM w wysokości 194,9 mln USD w skonsolidowanym

Przegląd prasy

pieniądza M3 wzrosła o 8,7% r/r na koniec X konsensus: +8,6% --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 1,5% r/r, import wzrósł o 3,2% we wrześniu --NBP: Saldo na rachunku C/A to - 999 mln euro w IX, konsensus: -591 mln euro --GDDKiA rozpocznie wkrótce II etap przetargu na Zachodnią Obwodnicę Łodzi

Przegląd informacji ze spółek

(partner konsorcjum z udziałem 5%) podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu (GDDKiA) umowę na budowę odcinka drogi S5 o wartości 387,28 mln zł netto, podała spółka. Saldo nabyć i umorzeń w funduszach Union Investment TFI wyniosło 250 mln zł w listopadzie, zaś łączna

Zysk netto Raiffeisen Polbanku spadł r/r do 159,92 mln zł w I-III kw. 2015 r.

wysokości 20,6 mln zł po trzech kwartałach 2014 r., spadek zysku netto za okres kończący się 30 września 2015 roku wyniósł 12% r/r. Zysk przypadający akcjonariuszom niesprawującym kontroli nie występuje w okresie kończącym się 30 września 2015 w związku z nabyciem w grudniu 2014 r. 50% akcji Raiffeisen

Przegląd prasy

do 'sprzedaj', wycena 18,9 zł --IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 493,8 mln zł w czerwcu --Oferta konsorcjum Budimeksu za 158 mln zł netto najkorzystniejsza na prace na S3 --MSP: Nie ma zagrożenia dla wypłat środków dla górników --Komputronik miał ok. 37 mln zł zysku handlowego w

TFI na minusie. Czerwcowy odwrót od funduszy inwestycyjnych, ale nie akcyjnych

. Skończył się bowiem trwający 13 miesięcy nieprzerwany napływ nowego kapitału do funduszy, w którym to pozyskały one +10,66 mld zł nowych środków. Czerwcowe saldo wpłat i wypłat do 354 monitorowanych funduszy1, z uwzględnieniem środków zaangażowanych w konwersję jednostek uczestnictwa, było ujemne i

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

korzystający z bankowości mobilnej przyznają, że używali ostatnio komputera do wykonania operacji finansowych - np. opłacając rachunek (67%) czy wysyłając przelew (51%), a 40% przyznało, że w ostatnim czasie sprawdzało saldo na swoim koncie korzystając z PC. W każdym z tych przypadków Polacy sięgali po

Przegląd prasy

--Action przygotuje plan restrukturyzacyjny i spis wierzycieli do 31 października --Indeks WIG20 wzrósł o 0,81% na zamknięciu w poniedziałek --Immobile nabyło 145,41 tys. akcji Projprzemu w ramach wezwania --KNF: Konsultacje dotyczące nowelizacji Rekomendacji S potrwają do 10 listopada --mDM

Przegląd prasy

. --Przychody Auxilia wzrosły do 5,02 mln zł o 19% r/r w w I półroczu --Podaż pieniądza M3 wzrosła o ok. 11,2% r/r na koniec lipca wg analityków --Alior chce zakończyć fuzję prawną z BPH w X lub XI br. , operacyjna w I kw. 2017 --Saldo obrotów bieżących wyniosło ok. -93 mln euro w czerwcu wg analityków

Przegląd prasy

giełdzie we Frankfurcie --Indeks WIG20 wzrósł o 0,29% na zamknięciu w środę --Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 4,7 mld zł w lipcu --Kruk przydzielił obligacje serii AA3 o wartości 20 mln euro --ME: Konieczny dalszy rozwój sieci przesyłowej gazu i dywersyfikacja dostaw --JLL: Nowa ustawa