saldo minimalne

Podatnicy dopłacą do likwidacji OFE. Z ustawy zniknął zapis o emeryturze minimalnej

Podatnicy dopłacą do likwidacji OFE. Z ustawy zniknął zapis o emeryturze minimalnej

odpowiednią deklarację – do ZUS. IKE czy ZUS? To zależy, ile zarabiasz W trakcie prac nad nowymi przepisami z pierwotnej wersji projektu ustawy o likwidacji OFE zniknął zapis, że osobie, której będzie należało zwiększyć emeryturę do minimalnej wysokości, trzeba będzie uwzględnić też środki, które

NBP: Nowe inwestycje w I kw. planuje 20,5% firm - o 3,9 pkt proc. mniej kw/kw

. dominować będą nadal inwestycje odtworzeniowe (31,1%)" - czytamy także. Wyniki SM NBP sugerują też, że inwestycjami w redukcję kosztów są bardziej zainteresowane firmy z wyższym udziałem pracowników otrzymujących pensję poniżej przyszłego progu dla płacy minimalnej, tj. 2600 zł (inwestycje tego

NBP: Firmy nie oczekują wzrostu inflacji PPI w I kw. 2020 r.

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - Wzrosła liczba przedsiębiorstw planujących wzrost cen wyrobów własnych w I kw. 2020 r., w wyniku  spodziewanego wzrostu kosztów zatrudnienia, stymulowanego przez niską podaż pracy oraz relatywnie silnego wzrostu ustawowej płacy minimalnej, poinformował

Bank Pocztowy zakłada wyższy zysk r/r i wzrost salda kredytów w 2018 r.

wzrośnie w całym roku. Wygląda na to, że w marcu może być minimalny spadek, ale liczymy, że od kwietnia będzie nam ono rosło" - zapewnił.  "Wzrosła jakość portfela i wskaźniki są lepsze niż w ubiegłym roku" - powiedział wiceprezes Robert Kuraszkiewicz. Saldo kredytów spadło o 5,8% r

Serinus osiągnął porozumienie z EBOR ws. restrukturyzacji warunków kredytów

2018 r. i 30 września 2018 r., ani też zapłaty pozostałego salda w dniu 31 marca 2019 r. W zamian warunki nowej umowy przewidują dokonanie przez spółkę spłat w kwocie 2,7 mln USD w dniach 31 marca 2019 r. i 30 września 2019 r., co stanowi spłatę pozostałego salda kredytu głównego. - Mechanizm

ZUS: Stopa zastąpienia spadnie z obecnych 53,8% do 23,1% w 2080 r.

rośnie do 92,7% w 2080 r. Zatem nawet przy założeniu szybkiego tempa starzenia się ludności, saldo funduszu w procencie PKB stopniowo się poprawia, a skala dopłat budżetowych w procencie PKB będzie malała. To wyraźnie potwierdza tezę, że "nowy" system z perspektywy fiskalnej jest wyjątkowo

Getin Noble Bank miał 109,6 mln zł straty netto, 51,05 mld zł aktywów w I kw.

wyniosły 51,05 mld zł na koniec I kw. 2020 r. wobec 52,83 mld zł na koniec 2019 r. "W okresie pierwszych 3 miesięcy 2020 roku grupa w ramach pasywów zmniejszyła poziom zobowiązań wobec klientów o 2,2 mld zł (tj. o 4,8%), w wyniku wykupu obligacji obniżyło się saldo zobowiązań z tytułu emisji

FPP proponuje jednolity system składek na ZUS powiązany z dochodem

. Jego wdrożenie przyniosłoby poprawę salda budżetu państwa o 10,4 mld zł rocznie" - czytamy w komunikacie. Według Federacji, naprawy wymaga wyjątkowo niesprawiedliwy system ryczałtowy opłacania składek z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej - który jest takim samym obciążeniem dla

KNF: Wskaźniki efektywności banków nieznacznie poprawiły się w I poł. 2018 

okresie ub.r. 1 794 mln zł)" - czytamy dalej.  W I poł. br. sektor odnotował też marginalny wzrost ujemnego salda odpisów i rezerw (o 0,6% r/r), dzięki znacznemu obniżeniu ujemnego salda odpisów z tytułu kredytów mieszkaniowych (o -35,7%) oraz odpisów z tytułu utraty wartości aktywów

KNF: Wzrost obciążeń i wymogów regulacyjnych wyzwaniem dla zyskowności banków

rzecz BFG (o 41 mln zł, 3,4%)" - czytamy dalej.  W I kw. br. odnotowano obniżenie ujemnego salda odpisów i rezerw (-128 mln zł; -6,6%), co wynikało ze zmniejszenia ujemnego salda odpisów z tytułu kredytów mieszkaniowych oraz ujemnego salda tworzonych rezerw. "Obserwowane zmiany

Getin Noble Bank miał 14 mln zł straty netto, 55 mld zł aktywów w III kw. 2018r.

przychodowej, stabilizacji kosztu ryzyka oraz kontynuacji działań w zakresie realizacji strategii kapitałowej banku. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, od początku roku główny akcjonariusz zasilił bank kwotą 390 mln zł, co w połączeniu z obniżeniem minimalnych wymogów kapitałowych przyczyniło się to do

Energa miała szacunkowo 111 mln zł zysku netto, 568 mln zł EBITDA w I kw.

wynagrodzenia minimalnego. Niższe saldo na pozostałej działalności wynikało między innymi z wyższych kosztów podatku od nieruchomości. b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 69 mln zł. W głównej mierze za obniżenie wyniku Linii odpowiedzialna była strona przychodowa (m.in. 

Ustawą dot. przekształcenia OFE w IKE rząd zajmie się w III kw. 2019 r.

przeniesienie środków z OFE na w pełni prywatne IKE z możliwością jego dalszego zasilania, już zupełnie dobrowolnego (na IKE nie będzie trafiała żadna część składki emerytalnej; obecnie średnie saldo na rachunku członka OFE to 10 233 zł). Jednocześnie w przypadku osób, które zdecydują o przejściu w całości

Udział eksportu art. rolno-spożywczych w eksporcie ogółem spadł do 13,2% w 2016

rolnictwa.  Saldo w polskim handlu zagranicznym ogółem było dodatnie i w analizowanym okresie wyniosło 4,8 mld euro (w 2015 r. plus 2,3 mld euro). "Saldo w obrotach artykułami rolno-spożywczymi było dodatnie i w 2016 r. osiągnęło poziom 7 122 mln euro, spadło jednak o 8,9% w porównaniu z

Stelmet miał 2,62 mln zł zysku netto, 10,7 mln zł EBITDA w I kw. 2019/2020

;była jednak wyraźnie wyższa niż przed rokiem i wyniosła 10,7 mln zł (+21% r/r), a marża EBITDA sięgnęła 16,4% (wobec 12,0% w pierwszym kwartale poprzedniego roku obrotowego). Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych wzrosło r/r o 1,7 mln zł, co w przybliżeniu odpowiada nominalnemu wzrostowi

Skąd wziąć pieniądze na wakacje? Wielu Polakom znów grozi spirala zadłużenia

Skąd wziąć pieniądze na wakacje? Wielu Polakom znów grozi spirala zadłużenia

, oprocentowanie nominalne zmienne 7,2 proc., a ubezpieczenie na życie – 0,35 proc. miesięcznie od średniego salda zadłużenia, min. 1 zł; w Millennium oprocentowanie wynosi 7,2 proc., a prowizja 2,49 proc., min. 69 zł (pobierana jest dopiero przy odnowieniu); w Alior Banku prowizja przy udzieleniu kredytu

NSZZ Solidarność i FPP proponują zmiany prawne dające FUS 2,7 mld zł wpływów

wydatków na świadczenia dla ubezpieczonych z dodatkowo zaksięgowanymi składkami wywoła efekt w postaci poprawy salda sektora finansów publicznych o kwotę ponad 2 mld zł rocznie" - czytamy dalej. Postulowane działania obejmują: 1.          

KNF wprowadza dodatkowe wymogi przy oferowaniu kontraktów CFD

dźwigni finansowej dla danego rodzaju inwestycji; 2. ochronę przez zamknięcie pozycji - dostawca CFD jest zobowiązany do zamknięcia najbardziej stratnych transakcji klienta w przypadku zmniejszenia wartości środków wpłaconych na rachunek poniżej określonego poziomu; 3. ochronę przed ujemnym saldem

BGŻ BNP Paribas miał 85,46 mln zł zysku netto, aktywa 70,79 mld zł w I kw 2018

i był minimalnie wyższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Koszty funkcjonowania grupy (łącznie z amortyzacją) wyniosły 421 021 tys. zł i zostały zredukowane o 3,6%. Drugim czynnikiem wpływającym na wzrost zysku netto w I kwartale 2018 roku w porównaniu do I kwartału 2017 roku było lepsze o

Akcjonariusze iAlbatros Group zgodzili się na sprzedaż iAlbatros Poland

, że kwota ta odpowiadać będzie parametrowi 'enterprise value' i podlegać będzie korekcie o zadłużenie finansowe, stan środków pieniężnych oraz saldo kapitału pracującego" - czytamy w uchwałach. Dalsze warunki udzielenia zgody na transakcje to m.in. wymóg, by nabywca nabył jednorazowo 100% akcji

Złoty tracił na wartości przez cały tydzień, nie widać szans na poprawę

mocniejszego rozegrania złotego. O 10.30 poznaliśmy dane z Wielkiej Brytanii o wzroście gospodarczym za II kwartał, który był nieznacznie wyższy od konsensusu i wyniósł 0,7% k/k i minimalnie niższy w skali roku do 2,1%. W świetle decyzji o Brexicie powyższe dane rynek przyjął dobrze i funt nieznacznie

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,7 pkt do 4,2%

eksportowych. Jednocześnie silny popyt krajowy, inwestycje oraz lekkie umocnienie się złotego doprowadzą - w ocenie ekspertów Komisji - do szybkiego wzrostu importu. W efekcie wkład eksportu netto w PKB pozostanie negatywny w 2017 i 2018 r., zaś w kolejnym roku będzie tylko "minimalnie pozytywny"

Rośnie polska nadwyżka w handlu zagranicznym

Wartość naszego eksportu w pierwszych pięciu miesiącach tego roku to przeszło 318,8 mld zł. Wartość importu to prawie 306 mld zł - podał w środę Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z tym samym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 4,7 proc., a import był wyższy o 3,5 proc. Dodatnie saldo mieliśmy w

Przegląd prasy

wieczystego we własność w Warszawie --Polska ma szansę awansować na 21. miejsce w rankingu największych gospodarek świata Banku Światowego Puls Biznesu --MRPiPS przygotowało projekt ustawy zmieniającej zasady wyliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia --Prezes TUI Poland: Liczba klientów w Polsce

Przegląd prasy

. osób urodzonych po 1975 r. może na emeryturze dostawać jedynie gwarantowane świadczenie minimalne - ostrzegają eksperci Parkiet --Tauron nie wyklucza inwestycji w fotowoltaice, ponownie przeanalizuje budowę bloku gazowego w Elektrowni Łagisza --PKN Orlen: Mamy koncesję na budowę zespołu morskich

Petrolinvest uzgodnił warunki zbycia 100% udziałów TOO OTG

zakres prac oceniających odwiert Shyrak 1 oraz kolejne odwierty, w tym odwierty K-4 na bloku Koblandy-Tamdy oraz Shyrak 2 na bloku Shyrak, i stanowiącego integralną część aneksu do Kontraktu OTG nr 993 na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów) przyjęto minimalne zobowiązania inwestycyjne TOO OTG w

Limit akcji w IKE powstałych z OFE: 90% aktywów do końca 2020; 67,5% do 2029

% wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2029 r." - czytamy w uzasadnieniu do projektu. "Fundusze inwestycyjne zarządzające środkami pochodzącymi z OFE (przeniesionymi na IKE) będą miały minimalne progi zaangażowania w polskie akcje w celu uniknięcia ryzyka nadmiernej podaży akcji na GPW ze

Przegląd prasy

. określony na 109,2 --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 7,9% r/r, import wzrósł o 1,4% w III --NBP: Saldo na rachunku C/A to 533 mln euro w III, konsensus: -1210 mln euro --Wiceprezes PERN: Spółka pozostaje w bezpiecznej sytuacji finansowej --EKG i Teraz Polska: Wręczono wyróżnienia Promotorom

Projekt noweli wprowadzającej 1-razową amortyzację inwestycji trafił do Sejmu

tys. zł, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. zł" - czytamy w uzasadnieniu projektu. Ponadto rozszerza się krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać z tego rozliczenia - jako instrument nieobjęty reżimem pomocy de minimis może on być wykorzystany także przez przedsiębiorców

Przegląd prasy

może zrealizować inwestycje w OZE w 2019 r. --Enea podtrzymuje tegoroczny capex na poziomie 2,4 mld zł --Herkules złożył ofertę zakupu 100% udziałów Trinac Polska --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 9,8% r/r, import wzrósł o 11,6% w lipcu --NBP: Saldo na rachunku C/A to -809 mln euro w lipcu

Rząd przyjął projekt tzw. ustawy o robotyzacji

rocznie. Nowe rozwiązanie nie będzie wymagało jakichkolwiek dodatkowych formalności, co pozwoli firmom na osiągnięcie zakładanego wzrostu, podano również. "Projekt przewiduje, że przedsiębiorcy będą mogli corocznie jednorazowo rozliczyć nakłady na środki trwałe do 100 tys. zł, przy minimalnej

Imponująco wysoki zysk BZ WBK. Wielki bank podaje wyniki jako pierwszy w branży

- spadły w ostatnim kwartale roku dochody z odsetek, ale tylko minimalnie: o 45 mln zł. W dużej części bank zrekompensował je rosnącymi prowizjami - o 23 mln zł. W całym 2015 r. bank zarobił na odsetkach 4,31 mld zł, czyli o 7 proc. więcej niż w poprzednim roku, ale dane te są zafałszowane przez przejęcie

Światowy gigant uruchamia w Polsce plany systematycznego oszczędzania. Wystarczy 300 zł miesięcznie

to jest jego uzysk. Nie ma obowiązku wpłacania określonych kwot co miesiąc (jest to więc bardziej elastyczne rozwiązanie niż polisa inwestycyjna), ale na koniec roku trzeba mieć w funduszu uzgodnione na początku saldo. Inaczej traci się preferencję w postaci ulgi w opłatach. Bardzo nietypowy program

Przegląd prasy

wysokości płacy minimalnej na 2019 rok do końca tygodnia, wygląda na to, że na decyzję będziemy musieli poczekać ISBnews --Indeks WIG20 wzrósł o 0,8% na zamknięciu we wtorek --Oferta ZUE za 52,8 mln zł netto wybrana na przebudowę torowisk w Bydgoszczy --Societe Generale bada możliwości sprzedaży

Projekt ustawy dotyczącej wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT trafił do Sejmu

minimalnej trwałości przekraczającej 14 dni (z 8% do 5%), wyroby ciastkarskie (z 8% lub 23% - w zależności od terminu przydatności do spożycia lub minimalnej trwałości - do 5%), zupy, buliony, żywność homogenizowaną i dietetyczną, w tym również dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia

BZ WBK uwzględni ujemny LIBOR, zastosuje 1-proc. spread do 30 VI

dodatkowych zabezpieczeń ani ubezpieczeń w związku ze wzrostem salda zadłużenia w złotych w stosunku do wartości nieruchomości. Dodatkowo, klienci mogą korzystać w rozwiązań dla kredytobiorców zgłaszających przejściowe problemy z obsługą rat, podano.   "Jednocześnie podkreślamy, że bank już w

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

nasza dotychczasowa prognoza). Wzrost konsumpcji wyniesie około 3,0-3,5%r/r wobec 3,9%r/r w 2018. Będzie wspierany wcześniejszymi transferami, a także wysoką podwyżką płacy minimalnej, ale z drugiej strony dane za 2poł19 sugerują, że wzrosła skłonność do oszczędzania, a więc przełożenia nowych

Jedn. zysk netto Raiffeisen Polbanku wzrósł o 140% r/r w I kw. po sprzedaży RLPL

marca 2016 roku wyniosły odpowiednio 15,95% i 15,30%, co oznacza przekroczenie określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) poziomów minimalnych ww. wskaźników o 0,62 pkt proc. i 3,49 pkt proc.  W ujęciu skonsolidowanym w I kwartale 2016 roku odnotowana została strata netto w

Przegląd informacji ze spółek

zawarte na czas określony, tj. od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku. Minimalna wartość zakupów zrealizowanych zgodnie z porozumieniem ramowym przez spółki należące do grupy kapitałowej Veolia wyniesie 5 mln zł netto rocznie, czyli 15 mln zł netto w skali całego porozumienia ramowego

6 zł "abonamentu? za kartę? T-Mobile Usługi Bankowe podwyższa opłaty

bankomacie klienci zapłacą 3 zł, zaś za informację o saldzie na koncie - 1 zł. Przyznanie limitu kredytu odnawialnego też podrożeje: będzie teraz kosztowało 1 proc. jego wartości (do tej pory 0,5 proc.), przy czym minimalny poziom owej prowizji wyniesie 30 zł. Wypłacanie pieniędzy kartą kredytową z bankomatu

Okiełznaj ryzyko i zarabiaj. Jak wygrać z funduszem inwestycyjnym?

później świat to doceni w postaci wzrostu wartości funduszu, który w nie inwestuje. Kłopot w tym, że nigdy nie wiadomo, kiedy ten moment nastąpi. Czasem trzeba czekać nawet kilka lat. Minimalny horyzont twoich inwestycji powinien wynosić 5-10 lat. Jeśli nie możesz na tyle zablokować pieniędzy - odpuść

Tempo wzrostu PKB może oscylować w granicach 4,3-4,6% w 2018 r. wg analityków

salda wymiany handlowej sygnalizowanej we wczorajszych danych GUS i NBP – eksport netto nie obniżył rocznej dynamiki wzrostu gospodarki. Uważamy, że głównym motorem wzrostu PKB pozostała konsumpcja prywatna, której wzrost szacujemy na ok. 5,2% r/r, oraz inwestycje, które naszym zwiększyły się o ok

Spłacał kredyt wcześniej, niż powinien, ale i tak zapłaci za opóźnienie jednej raty

zaległości podejmuje kontakt telefoniczny z klientem. Wpłaty dokonane na rachunek kredytu przed dniem lub w dniu sporządzenia zestawienia transakcji lub wyższe od minimalnej kwoty spłaty pomniejszają saldo zadłużenia na rachunku kredytu, nie są jednak zaliczane w poczet spłaty minimalnych wymaganych kwot

Złoty znajdzie się pod presją istotnych danych makroekonomicznych

obniżki stóp procentowych przez Narodowy Bank Szwajcarii wciąż pozostaje w grze, lecz wyjście dołem z konsolidacji wymagałoby znaczącej skali obniżek. W minionym tygodniu byliśmy świadkami minimalnego osłabienia złotego, a na koniec tygodnia handel odbywał się na poziomie 3,93 PLN za franka.  

Przegląd prasy

mowy o przebranżowieniu ze spółki odzieżowej w deweloperską Dziennik Gazeta Prawna --Prezes ZUS: Emerytura minimalna powinna docelowo łączyć się z okresem składkowym --Airbus nie złożył wniosku o dopuszczenie do przetargu samoloty dla VIP-ów --Rozmowy PZU i PFR z UniCredit nt. akcji Pekao

Wzrost PKB słabnie, w 2016 r. może ukształtować się poniżej 3% wg analityków

zarówno inwestycje firm energetycznych oraz gospodarki wodnej, jak również nasilające się spowolnienie w inwestycjach publicznych. Nie znamy jeszcze dokładnych danych dot. wydatków JST, dane dot. wydatków inwestycyjnych finansowanych z budżetu państwa wskazywały na minimalną poprawę dynamiki względem II

FAMMU/ FAPA: Eksport prod. mleczarskich spadł w euro, wzrósł ilościowo w 2015 r.

dane Ministerstwa Finansów i analizy własne. "Na skutek mniej dynamicznej zniżki importu niż eksportu po raz pierwszy od 2010 roku odnotowano spadek wciąż dodatniego salda wymiany handlowej - z 1,14 mld euro do 872,9 mln euro. Analizując polski handel zagraniczny w ujęciu ilościowym, zauważalna

O ile lepsza jest lokata "trzy razy lepsza"?

4 proc.? Trzeba przelać do Eurobanku jeden raz w ciągu trzech miesięcy pieniądze z tytułu wynagrodzenia, emerytury lub innych świadczeń (minimalnie 1000 zł). Wtedy mój dochód z 20 tys. zł depozytu rośnie do 160 zł. Korzyść zaś z wizyty w Eurobanku zamiast u jego konkurencji - do 100 zł. W przypadku

Przegląd prasy

obniżenie Parkiet --Związkowcy z zależnych Puław nie chcą, żeby z zysków puławskiej spółki finansowane były inwestycje Grupy Azoty w Tarnowie Dziennik Gazeta Prawna --Podatek od handlu i minimalna stawka godzinowa  spustoszą biznes dystrybutorów prasy Puls Biznesu --Prace nad podatkiem od

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4% w 2017 r. wg analityków

netto do wzrostu gospodarczego. Opublikowane dziś dane nie zmieniają oczekiwań co do stóp procentowych i mają neutralny wpływ na rynki finansowe" - analitycy Banku Millennium. "Według tzw. szybkiego szacunku, dynamika PKB obniżyła się minimalnie w 2q17 do 3,9% r/r (konsensus i PKO: 3,8

Przejrzysta Karta Kredytowa - nie tak przejrzysta jak się wydaje? [Pieniądze Ekstra]

ewentualnie trzeba wykonać, żeby nie "wpaść" w opłatę za kartę. Bank wysyła też SMS-y o zbliżającym się terminie spłaty zadłużenia, a także o tym, ile pieniędzy zostało klientowi na karcie. Nie płaci się też za pierwszy monit, gdy nie spłaci się minimalnej części długu w terminie. Karta z jednym

Bank zmienił serwis, niewidzący mają kłopoty. Inteligo mniej przyjazne?

niepełnosprawni, korzystający z różnych oprogramowań. - Przed migracją prowadzone były testy z udziałem osób niewidomych i słabowidzących, tak byśmy mogli sprawdzić docelową funkcjonalność systemu także pod ich kątem. Podstawowe funkcje - takie jak realizacja przelewu, podgląd salda i dostępnych środków, blokady

W nowy rok bez droższych ROR-ów i kart płatniczych

sprawdzenie salda konta osobistego w bankomatach. Droższa może być też wysyłka karty oraz PIN za pośrednictwem kuriera. Nowa cena to 50 zł, dzisiaj zależy ona od rzeczywistych kosztów poczty kurierskiej. Bank rezygnuje natomiast z opłaty za realizację polecenia zapłaty (teraz to koszt 0,5 lub 1 zł w

PrzePiS na gospodarkę

i wyjaśnia, że będzie to korzystne dla gospodarki, bo zwiększy konsumpcję i popyt. Z pewnością zwiększy, ale nie jest powiedziane, że ten popyt zostanie zaspokojony przez polskie firmy. Raczej niemieckie, francuskie i oczywiście chińskie. W efekcie gwałtownie wzrośnie import i pogorszy się saldo na

Klient: bank naciąga na drogi kredyt na karcie

przypomnienia dotyczące terminu płatności oraz wysokości spłaty kwoty minimalnej. W takiej informacji przypominającej podawana jest zawsze wysokość kwoty minimalnej. W trosce o bezpieczeństwo finansowe klienta bank podaję tę informację zarówno w przypadku, gdy klient zlecił bankowi spłatę całości salda

Bank wkurza zamożnych klientów. Przynieś więcej kasy albo płać 100 zł za konto

, oprócz wymogu wpływów w wysokości 12 tys. zł pojawi się za kilka miesięcy (od początku 2014 r.) drugi wymóg - żeby na rachunkach w banku było średnie miesięczne saldo w wysokości 50 tys. zł. Czytaj też komentarz: Zamożni krytykują Citi Handlowy za pazerność. Czy mają rację? Kłopot w tym, że ludzie

Jak używać karty kredytowej, żeby nie płacić odsetek?

podsumowywał twoje wydatki. Jeśli np. twój cykl rozliczeniowy zaczyna się i kończy czwartego dnia każdego miesiąca, to znaczy, że co miesiąc tego dnia bank będzie podliczał twoje saldo. Co dzieje się dalej? To zależy od tego, jak długi jest tzw. okres bezodsetkowy twojej karty. Jeśli np. wynosi 50 dni, to

2-latek z gwarantowaną prywatną emeryturą? Zaskakująca oferta

-u, lecz będzie się cieszyło porządną, prywatną emeryturą. Zażądałem, by rozwiązanie nie opierało się na żadnych funduszach ani nie zawierało komponentu ryzyka - chciałem gwarantowanych świadczeń. Postanowiłem też, że suma ubezpieczenia powinna wynosić 100 tys. zł, zaś minimalna wypłata miesięcznej

Raport: w 2009 r. powierzyliśmy doradcom finansowym aż 16 mld zł!

obrotów. - W całym 2008 r. wartość kredytów udzielonych dzięki firmom doradztwa finansowego wyniosła 12 mld zł. To tylko minimalnie więcej, niż doradcy odnotowali w 2009 r. - mówi Przasnyski. Wniosek: klienci w trudnych czasach częściej korzystali z kredytów przez pośredników, niż samodzielnie odwiedzając

Loguj się głosem i tanio bankuj w całej Europie. To hit na miarę mBanku?

wewnętrzny), co oznacza, że w ciągu kilku sekund będzie można przetransferować kasę z dowolnego kraju strefy euro do Polski lub w drugą stronę. W dodatku ma to być rekordowo tanie. Bank zastosuje jedynie minimalny spread w wysokości 0,5 proc. i nie pobierze żadnych prowizji za sam przelew walutowy (dziś w

Sześć sposobów jak banki naciągają Cię na świątecznych kredytach

rodzajów kredytów na dowolny cel (karta kredytowa, kredyt w rachunku, kredyt gotówkowy) zwykle najdroższy okaże się ten ostatni. Krótkoterminowy kredyt na karcie kredytowej może być darmowy, każdy wpływ na konto osobiste zmniejsza saldo kredytu powiązanego z tym rachunkiem, natomiast kredyt gotówkowy nie

UKNF: Wzrost PKB, niskie stopy dają szanse na dalszą poprawę wyników banków

zwiększeniu wyniku działalności bankowej, którego wzrost przewyższył wzrost kosztów działania oraz ujemnego salda odpisów i rezerw, jak też obniżenie wyniku zrealizowanego na pozostałych przychodach i kosztach" - skomentowano w raporcie. UKNF ocenia też, że obowiązujące od 1 stycznia br. nowe zasady

Nowy gracz na rynku "chwilówek". Nadchodzi wojna cenowa?

mniej więcej tak jak Vivus czy Wonga - a więc pożyczać przez internet i wydawać natychmiastowe decyzje pożyczkowe. Minimalna kwota pożyczki to 300 zł, a maksymalna - aż 5000 zł. Tak samo jak u konkurencji pierwszy miesiąc będzie gratis, a dopiero przy przedłużeniu spłaty firma będzie pobierała pieniądze

Jak zarobić na karcie kredytowej

swojej karty do płatności w punktach handlowo-usługowych, najczęściej jest to stacja benzynowa lub hipermarket - mówi Tomasz Pawłowicz z MasterCard. Według niego Polacy korzystają z kart raczej ostrożnie i rozważnie - Saldo karty najczęściej spłacane jest w całości, zatem kredyt na karcie nie podlega

Kredytówka w portfelu: Sposób na oszczędzanie czy tykająca bomba?

; odsetkach) albo opłacie rzędu 20-25 zł. Bank często wychodzi z założenia, że klient, który wpada w długi po uszy, to bardzo dochodowy klient, więc nie warto go karać dodatkowo. Opłata za spóźnioną spłatę . Jeśli nie spłacimy minimalnej części długu w karcie (przynajmniej 5 proc. salda zadłużenia) w podanym

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zł zysku rok wcześniej. CD Projekt wydał na produkcję gier i nowych technologii blisko 100 mln zł w ub. r. W efekcie skumulowane saldo nakładów na projekty przekroczyło łącznie 250 mln zł, poinformował wiceprezes zarządu do spraw finansowych Piotr Nielubowicz. Działania podejmowane w u.br. nie

Będzie polski odpowiednik bitcoina! Dwa banki już testują

komputerze na inny, więc opłaty za transakcję (nawet, gdy odbiorca jest na drugim końcu świata) są minimalne. Pochodne bitcoina Bitcoin przeżywa potężny kryzys (w piątek największa na świecie giełda tego e-pieniądza zawiesiła wypłaty, prawdopodobnie z powodu nadmiaru chętnych do pozbywania się tej waluty

Bank Pekao zmniejszył zyski, ale i tak zarobił 2,41 mld zł

Bank Pekao zarobił w zeszłym roku 2,41 mld zł. To wprawdzie o jedną trzecią mniej niż zysk z 2008 r., ale w porównaniu z minimalnym zyskiem banku Millennium (1,5 mln zł) czy drastycznym spadkiem zarobku grupy BRE zyski banku z żubrem w logo okazały się bardzo przewidywalne. W zeszłym roku Pekao

Dane za 2017 pozwalają liczyć na ponad 4% wzrostu PKB w 2018 r. wg analityków

popytu krajowego pociągnął za sobą wzrost importu, stąd wkład salda handlowego zanotowany został „tylko" na poziomie 0.1pp. Rok bieżący zapowiada się dla polskiej gospodarki również bardzo dobrze. Wiele wskazuje na to, że gospodarstwa domowe nadal utrzymywać będą wysokie tempo wzrostu

Czego wystrzegać się, używając karty kredytowej?

, zanim kwota twojej transakcji zostanie uwzględniona w saldzie karty, możesz zdążyć zrobić kolejne zakupy. Lepiej do takiej sytuacji nie dopuszczać, bo to kosztuje. Większość banków za przekroczenie limitu wydatków pobiera od klientów opłaty karne od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Najlepiej

Poczet najgłupszych prowizji 2010: 40 zł za literkę na piśmie

, że jej minimalny próg to... aż 4 zł! Przy czym nie jest wyjaśnione, czy jest ona naliczana od średniego salda, czy też od każdego wpływu. Przy tej drugiej opcji wystarczy przesłać nielubianemu sąsiadowi tysiąc przelewów po grosiku, by go finansowo położyć na łopatki. Nie spłaciłeś raty? Bank wyśle

Ostatnie pożegnanie z bankiem? Zapłać 50 zł. Chcesz się uczyć historii (rachunku)? Daj 180 zł

nadesłaliście mnóstwo nowych propozycji do kolejnych odcinków naszego przeglądu. Jest wśród nich m.in. 40-złotowa opłata "za administrowanie saldem zadłużenia", gdy owo saldo zadłużenia wynosiło... raptem 20 zł, pięciozłotowa prowizja za zlecenie przelewu, który ma być wykonany z datą przyszłą oraz

Ranking kont osobistych "Gazety": wygrywają Bank Pocztowy i Toyota Bank

blogu Macieja Samcika Drugie miejsce zajął bank BOŚ i jego Konto Wyjątkowe. To rachunek, który może pełnić funkcję oszczędnościową. Nie trzeba przelewać zaskórniaków na żadne konto oszczędnościowe, bo oprocentowanie Konta Wyjątkowego zaczyna się od 8 proc. (choć dotyczy ono tylko bardzo niskiego salda

Tajemnice kart płatniczych, bankomatów i terminali

40 mln dolarów. Ponieważ wypłacone pieniądze wykreowano komputerowo, nie miały pokrycia w saldach obrabowanych rachunków, a tym bardziej rachunków postronnych klientów. Nie ucierpiała ani jedna osoba fizyczna. Kto zatem stracił? Agencje rozliczeniowe i firmy ubezpieczeniowe. Nie wiadomo, kto był

Najlepsze plastikowe pieniądze daje Alior Bank i ING

ratalny. Ważna była również długość okresu bezodsetkowego, możliwość otrzymania karty na oświadczenie, wysokość dostępnego limitu i minimalne dochody potrzebne do złożenia wniosku o kartę. Premiowano dodawane do kart programy rabatowe, a także ubezpieczenia nieuprawnionych transakcji. Kolejną zaletą była

Konta oszczędnościowe kontra lokaty jednodniowe. Co górą?

oprocentowanym ok. 5 proc. w skali roku, zarobisz na odsetkach ok. 420 zł. Przy średnim saldzie rzędu 20 tys. zł i podobnym oprocentowaniu pieniędzy, może to być już grubo ponad 800 zł. Sporo, zwłaszcza jeśli założyć, że te pieniądze - gdyby nie leżały na koncie oszczędnościowym - nie procentowałyby na żadnej

Wzrost PKB za II kw. daje małe szanse na ponad 3,5% w całym roku wg analityków

reakcji inwestycji publicznych na niższe stopy" - główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasz Kaczor. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Opublikowane dziś przez GUS dane potwierdziły minimalne tylko przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w

Jak nie żyć ciągle na kredyt?

możliwe - pisze pani Iwona. Nie zrobiła jeszcze tego, co w podobnej sytuacji robi wielu innych kredytobiorców - nie poszła po chwilówkę do firmy pożyczkowej. I słusznie, bo w jej sytuacji byłoby to zabójcze. W ramach pożyczek gotówkowych czytelniczka oddaje bankowi 730 zł, zaś saldo zadłużenia wynosi 24

Karciane sztuczki - krótki kurs

znaczy, że co miesiąc tego dnia bank będzie podliczał twoje saldo. Co dzieje się dalej? To zależy od tego, jak długi jest tzw. okres bezodsetkowy twojej karty. Jeśli np. wynosi 50 dni, to oznacza, że masz 50 dni od otwarcia cyklu rozliczeniowego, aby zwrócić pieniądze bez odsetek. Jeśli tego nie zrobisz

Jak nie dać się złapać w pętlę długów? Przegląd bankowych haczyków

kredytem, bank chętnie wrzuci ją do salda zadłużenia. Tyle że wtedy będziesz płacił od tej prowizji odsetki, tak jak od samego kredytu! Nie dość, że bank wypłaci ci mniej pieniędzy, niż wnioskowałeś - bo od razu potrąci prowizje wliczone do tego kredytu - to jeszcze każe ci płacić odsetki od wyższej kwoty

Nie słyszeliśmy, żeby ktoś, kto ma własną firmę, powiedział: "Chcę wrócić na etat"

biznes. Widzieliśmy trochę start-upów software'owych, które są zakładane przez młodych profesjonalistów. Oni mają zupełnie inny stosunek do biznesu. Maksymalnie dużo chcą z niego mieć przy minimalnym wkładzie pracy, licząc na swój profesjonalizm. I to się im często udaje. Coraz więcej tych młodych ludzi

Słownik pojęć finansowych

. dozwolone ujemne saldo na rachunku bieżącym. Debet to kwota, którą bank daje nam ponad to, co mamy na koncie. Limit zadłużenia (tyle miesięcznie możemy zejść "pod kreskę") przyznawany jest albo automatycznie, zależnie od wysokości wpływów na konto z ostatnich kilku miesięcy albo jest określony w

Płacisz kartą? Sprawdź, jak nie popłynąć na zakupach!

przekroczenia limitów nie zadziała, ale są i takie "plastiki", przy których powinniśmy pilnować tego sami), bank automatycznie naliczy opłatę za przekroczenie salda. Może ona wynieść nawet kilkadziesiąt złotych i zniwelować wszelkie korzyści z używania karty na zakupach. Niezapłacenie w terminie za

Jak bank może pomóc w codziennych zakupach

dniu tylko tzw. spłaty minimalnej, zwykle 5 proc. zadłużenia. W naszym przypadku w grudniu musielibyśmy spłacić nie 500 zł, ale tylko 25 zł. Ktoś powie: skoro nie trzeba, to po co oddawać wszystko? Ale jeśli nie zwrócimy całego długu z poprzedniego miesiąca, bank zacznie naliczać odsetki (nalicza je