saldo kredytów

KNF: Wynik netto banków niższy o ponad 36 proc., uwaga na kredyty

Wynik netto sektora bankowego wyniósł 8,7 mld zł w 2009 r. i był niższy o 36,2% w porównaniu z 2008 r. Ujemne saldo rezerw i odpisów, tworzone głównie z powodu pogarszającej się jakości kredytów dla gospodarstw domowych, pochłonęło blisko jedną czwartą wyniku działalności bankowej sektora w ub. r., wynika z "Raportu o sytuacji banków w 2009 r.", opublikowanego przez Komisji Nadzoru Finansowego.

Wakacje kredytowe mogą naruszać interesy konsumentów. Rzecznik Finansowy chce interwencji UOKiK

Wakacje kredytowe mogą naruszać interesy konsumentów. Rzecznik Finansowy chce interwencji UOKiK

. posiadaczom kredytów frankowych.  RF: zachowanie banków narusza interesy klientów Eksperci analizujący dostarczone na żądanie Rzecznika Finansowego wnioski i aneksy zwrócili uwagę na sposób formułowania tych dokumentów. Na przykład Santander Bank wymaga złożenia oświadczenia o potwierdzeniu salda kredytu

Projekt budżetu: Potrzeby pożycz. netto w 2020 większe o 4 mld zł niż plan z IX

wysokości 14 790 mln zł, b) ujemne saldo kredytów otrzymanych w wysokości 1 230,3 mln zł, c) ujemne saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym w wysokości 6 847,1 mln zł" - wymieniono także. (ISBnews)  

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews/ Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę, 29 lipca 2020 r., przygotowane przez analityków Macronext. --09:00: Polska - Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC, lipiec --13:00: USA - Wnioski o kredyt hipoteczny --14:30

Projekt budżetu 2020: Potrzeby pożyczkowe budżetu netto wyniosą 19,38 mld zł

finansowanie zagraniczne potrzeb pożyczkowych netto w wysokości 16 160,5 mln zł złożą się następujące pozycje: a) ujemne saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 14 766,8 mln zł, b) ujemne saldo kredytów otrzymanych w wysokości 1 635,2 mln zł

Co musi oddać bank, a co kredytobiorca? Niejasności w rozliczeniach kredytów frankowych

Co musi oddać bank, a co kredytobiorca? Niejasności w rozliczeniach kredytów frankowych

powszechne orzekają, stosując albo teorię dwóch kondykcji, albo teorię salda. Różnice w rozliczeniu na przykładzie: klient wziął 100 tys. zł kredytu, a spłacił bankowi 80 tys. zł, po czym sąd unieważnił umowę. Zgodnie z teorią salda świadczenia wzajemne od razu rozlicza ta strona, która otrzymała więcej, niż

BOŚ Bank chce udzielić ok. 2 mld zł kredytów proekologicznych w 2019 r. 

informacji zarządczej Bartłomiej Vytlacil .  Saldo kredytów proekologicznych wyniosło 4,36 mld zł na koniec czerwca br. Udział kredytów na działania służące ochroni środowiska oraz wspierających zrównoważony rozwój stanowił ok. 35% salda kredytów ogółem.  "Naszym założeniem, że jest, by do

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 2,5 pkt m/m do -3 pkt w lipcu

lipcu wynosi 0 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 18 pkt, a r/r spadło o 33 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 10 pkt, a r/r jest niższe o 36 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 17,9 pkt m/m do -5,5 pkt w VI

minus 53 pkt, m/m jest wyższa o 24 pkt, a r/r spadła o 63 pkt. "Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 43 pkt i w czerwcu wynosi minus 14 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 46 pkt, a r/r

NBP: Wzrost finansowania firm kredytem nie będzie duży w III kw.

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Saldo prognoz popytu przedsiębiorstw na kredyt w III kw. 2020 r. wzrośnie, ale będzie to efekt z jednej strony spadku odsetka firm planujących spłatę kredytu (do poziomu najniższego od 10 lat) i wzrostu (kw/kw) odsetka firm planujących niewielki zwiększenie

Pengab spadł o 4,2 pkt m/m do 21,3 pkt w październiku

;Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m spadł o 2 pkt i w październiku wynosi 18 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 1 pkt, a r/r spadło o 11 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 1

MF przekaże z budżetu na rynek 37,8 mld zł do końca 2019 r.

salda kredytów zaciągniętych w MIF (saldo dodatnie: 1,0 mld euro w analogicznym okresie 2018 r.)" - czytamy dalej.  W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec kwietnia 2019 r. zgromadzono środki w wysokości 60,3 mld zł, z czego: w depozytach terminowych

BOŚ liczy na utrzymanie sprzedaży 1 mld zł kredytów kwartalnie 

indywidualnym wzrosła o 1,1%. Sprzedaż kredytów proekologicznych w półroczu 2020 roku kształtowała się na poziomie781,7 mln zł i była o 15,9% mniejsza r/r. Wolumen kredytów ogółem wyniósł 12 106 mln zł na koniec I poł. br. wobec 1 1 649 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 3,9% w skali roku. Saldo

MF przekaże z budżetu na rynek 52,3 mld zł do końca 2019 r.

kredytów zaciągniętych w MIF w wysokości 0,1 mld euro (saldo dodatnie: 1,0 mld euro w analogicznym okresie 2018 r.). - czytamy dalej.  W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec marca 2019 r. zgromadzono środki w wysokości 59,4 mld zł, z czego: w depozytach

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 2,9 pkt m/m do 20,2 pkt w lutym

/r jest niższa o 23 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju m/m jest niższa o 5 pkt, a r/r spadła o 29 pkt. "Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m spadł o 8 pkt i w lutym wynosi 8 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów

Potrzeby pożyczkowe budżetu 2020 zwiększono o 79,82 mld zł do 103,34 mld zł

), mniejszego wykorzystania zgromadzonych środków walutowych (saldo niższe o 6 149,7 mln zł) przy spadku finansowania z tytułu kredytów zaciąganych w międzynarodowych instytucjach finansowych (o 1 260,8 mln zł). Jednocześnie uwzględniono finansowanie z pożyczki z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia

Pengab wzrósł o 0,6 pkt m/m do 25,5 pkt we wrześniu 

aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m spadł o 7 pkt i we wrześniu wynosi 20 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 10 pkt, a r/r spadło o 6 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 1 pkt, a r/r jest wyższe o 5 pkt

MF przekaże z budżetu na rynek 57,5 mld zł do końca 2019 r.

kredytów zaciągniętych w MIF w wysokości 0,1 mld euro (saldo dodatnie: 1,1 mld euro w analogicznym okresie 2018 r.)" - czytamy dalej.  W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec lutego 2019 r. zgromadzono środki w wysokości 57 mld zł, z czego: w depozytach

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 4,6 pkt m/m do 23,1 pkt w styczniu

rynku kredytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 7 pkt i w styczniu wynosi 169 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 4 pkt, a r/r spadło o 12 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 10 pkt, a r/r jest wyższe o 3 pkt" - czytamy

Pengab wzrósł o 0,3 pkt m/m do 25,8 pkt w lipcu

wynosi 35 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 5 pkt, a r/r spadło o 3 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 3 pkt, a r/r jest wyższe także o 3 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych m/m wzrosło o 3 pkt, a w przypadku

MF przekaże z budżetu na rynek 64,7 mld zł do końca 2019 r.

rynkach zagranicznych w styczniu 2019 r. było ujemne i wyniosło 1,6 mld euro (w analogicznym okresie 2018 r. saldo dodatnie: 1,1 mld euro), co wynikało z: - ujemnego salda obligacji w wysokości 1,7 mld euro (saldo zerowe w 2018 r.), - dodatniego salda kredytów zaciągniętych w MIF w wysokości 0,1 mld euro

UOKiK uważa za niezasadne potwierdzanie salda we wnioskach o odroczenie rat

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznał m.in., że niezasadne jest zawieranie postanowień dotyczących potwierdzenia salda zadłużenia w aneksach lub wnioskach o odroczenie spłaty rat kredytów przez banki, podał regulator. "Do odroczenia

Pengab spadł o 0,9 pkt m/m do 24,9 pkt w sierpniu

kredytów gospodarstw domowych m/m spadł o 8 pkt i w sierpniu wynosi 27 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 7 pkt, a r/r spadło o 8 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 12 pkt, a r/r jest niższe o 6 pkt. Saldo prognoz dla kredytów

Akcja kredytowa BOŚ Banku wzrosła o 0,2% w I kw., wskaźnik NPL: 12,5%

zdecydowanej większości nowe kredyty proekologiczne skierowane były do klientów instytucjonalnych (86%). Saldo kredytów proekologicznych na dzień 31 marca 2020 roku wynosiło 4 536 mln zł. Udział w portfelu kredytowym kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony

Pengab wzrósł o 2,9 pkt m/m do 28,9 pkt w listopadzie

wzrósł o 0,5 pkt do 31,8 pkt. Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m obniżył się o 6 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 10 pkt, a r/r spadło o 8 pkt. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 5 pkt, a r/r jest wyższe o 2 pkt. Saldo prognoz

PKO BP oczekuje wysokiego, 1-cyfrowego wzrostu rynku kredytów hipot. w 2020 r.

. My uważamy, że ten spadek, jeśli chodzi o kredyty konsumpcyjne, będzie również w sektorze występował w kolejnych kwartałach. Dlatego projekcja rynku, jeśli chodzi o kredyty konsumpcyjne na ten rok, zakłada, że może nawet spowodować spadek salda kredytów konsumpcyjnych na koniec roku"

Pengab spadł o 1,7 pkt m/m do 18,5 pkt w grudniu

pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 5 pkt, a r/r spadło o 9 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 4 pkt, a r/r jest niższe o 7 pkt" - czytamy dalej. Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów na rynku depozytów

Pengab spadł o 2,4 pkt m/m do 28,2 pkt w maju

domowych m/m pozostał bez zmian i w maju wynosi 42 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 1 pkt, a r/r jest wzrosło o 13 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m jest wyższe o 4 pkt, a r/r jest wzrosło o 22 pkt. Saldo prognoz dla kredytów

Pengab spadł o 1,1 pkt m/m do 20,2 pkt w listopadzie

spadł o 8 pkt i w listopadzie wynosi 10 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 8 pkt, a r/r spadło o 9 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 10 pkt, a r/r jest niższe o 7 pkt" - czytamy dalej. Ogólny wskaźnik ocen aktywności

Pengab wzrósł o 5 pkt m/m do 30,7 pkt w czerwcu

TNS, cytowany w komunikacie. Wskaźnik ocen wzrósł o 8,7 pkt m/m do 29,1 pkt w czerwcu, zaś wskaźnik prognoz zwiększył się o 1,4 pkt do 32,4 pkt. Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł o 19 pkt m/m. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych jest wyższe o 16 pkt m/m i o 13

Pengab wzrósł o 1,8 pkt m/m do 30,6 pkt w kwietniu

gospodarstw domowych m/m wzrósł o 14 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 18 pkt, a r/r jest spadło o 4 pkt. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych m/m jest wyższe o 13 pkt, a r/r jest spadło o 13 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 9 pkt, a w przypadku

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek, 13 luty 2020 r., przygotowane przez analityków Macronext. --?: Chiny - Podaż pieniądza M2 (r/r) styczeń --?: Chiny - Nowe kredyty (CNY) styczeń

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 27,4 pkt m/m do -23,4 pkt w V

ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 77 pkt, m/m jest wyższa o 10 pkt, a r/r spadła o 78 pkt. "Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m spadł o 2 pkt i w maju wynosi minus 57 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest

Pengab spadł o 10,6 pkt m/m do 25,7 pkt w maju

zmniejszył się o 8,1 pkt do 31 pkt. Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m zmalał o 25 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 18 pkt, a r/r jest wyższe o 10 pkt. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych m/m zmalało o 31 pkt, a r/r o 9 pkt. Saldo prognoz dla

Pengab wzrósł o 3,2 pkt m/m do 28,8 pkt w marcu

wzrósł o 17 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 14 pkt, a r/r pozostało bez zmian. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych m/m jest wyższe o 23 pkt, a r/r jest niższe o 10 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 3 pkt, a w przypadku kredytów

Pożyczył od banku 1,3 mln zł, po 13 latach ma do oddania o 600 tys. więcej. O co chodzi w sprawach frankowych?

, który w 2006 r. wziął w BRE Banku (aktualnie mBank) kredyt na łączną kwotę 1 mln 314 tys. zł na 30 lat. Dwa lata później lepszą ofertę zaproponowała mu Nordea (dziś PKO BP) i skorzystał z niej, chcąc spłacić kredyt w mBanku i rozbudować zakupiony dom. Saldo zadłużenia dotychczasowego kredytu wynosiło

Pengab wzrósł o 6,7 pkt m/m do 36,3 pkt w kwietniu

, cytowany w komunikacie. Wskaźnik ocen wzrósł o 8,8 pkt m/m do 35,5 pkt w kwietniu, zaś wskaźnik prognoz zwiększył się o 4,7 pkt do 39,1 pkt. Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 19 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m wzrosło o 21 pkt, a r/r jest wyższe

Pengab wzrósł o 7,3 pkt m/m do 29,6 pkt w marcu

. Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 14 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m wzrosło o 10 pkt, a r/r jest mniejsze o 5 pkt. "Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 19 pkt, r/r wzrosło o 9 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych

P.A. Nova sprzedała Kaufland Polska nieruchomość za 38 mln zł

kredytu zaciągniętego w Santander Bank Polska. Saldo zobowiązań z tytułu ww umowy kredytowej na dzień zawarcia transakcji wynosiło 24 641 893,93 zł, podano także. P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych

Pengab wzrósł o 1,3 pkt m/m do 25,6 pkt w lutym

przeszło 20 punktów niższą" - skomentował prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w raporcie. Wskaźnik ocen spadł o 0,5 pkt m/m do 20,6 pkt, zaś wskaźnik prognoz wzrósł o 3,1 pkt do 30,6 pkt. Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych spadł o 9 pkt m/m. Saldo ocen dla

Pengab spadł o 2,2 pkt m/m do 24,3 pkt w styczniu

. Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 1 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 1 pkt, a r/r o 3 pkt. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych m/m nie zmieniło się, a r/r jest niższe o 6 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych m/m pozostało

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 18,9 pkt m/m do -50,8 pkt w IV

gospodarstw domowych m/m spadł o 52 pkt i w kwietniu wynosi minus 55 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 58 pkt, a r/r spadło o 114 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 49 pkt, a r/r jest niższe o 71 pkt. Indeks prognozy

BOŚ Bank miał 71,99 mln zł zysku netto, 18,49 mld zł aktywów w 2019 r.

skierowane były do klientów instytucjonalnych. Udział w portfelu kredytowym kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój stanowił na koniec roku 34,45% salda kredytów ogółem, a saldo kredytów proekologicznych wynosiło 4 448,6 mln zł

BOŚ wypowiedział Vistalowi Gdynia umowy kredytowe

Banku Ochrony Środowiska S.A. zawierające: a) Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytu inwestycyjnego; termin wypowiedzenia wynosi 7 dni; saldo zadłużenia spółki wobec BOŚ z tytułu przedmiotowego kredytu wynosi na dzień 27 września 2017 r. wynosi 7 233 292,37 zł, b) Oświadczenie o wypowiedzeniu

Pengab spadł o 2,4 pkt m/m do 26,5 pkt w grudniu

; - powiedział prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w komunikacie.  Wskaźnik ocen wzrósł o 1,1 pkt m/m do 27,1 pkt, zaś wskaźnik prognoz obniżył się o 6 pkt do 25,8 pkt. Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 1 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 52,1 pkt m/m do -31,9 pkt w marcu

;Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m spadł o 11 pkt i w marcu wynosi minus 3 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 12 pkt, a r/r spadło o 38 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 3

Bank Handlowy liczy na lekki wzrost kredytów detalicznych w II poł. br.

, tj. wzrosła o 23% r/r. Saldo portfela kredytów hipotecznych na koniec czerwca wyniosło 2 mld zł tj. o 16% więcej niż w I poł. 2019 r. Wolumen kredytów netto udzielonych klientom indywidualnym wyniósł 7,21 mld zł na koniec czerwca wobec 7,24 mld zł rok wcześniej. Liczba kart kredytowych wyniosła

Nowa sprzedaż kredytów BOŚ Banku wzrosła o 86,8% r/r do 2,2 mld zł w I poł. 2019

ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój systematycznie rośnie i stanowił już 34,89% salda kredytów ogółem na koniec I półrocza 2019 roku. Saldo kredytów proekologicznych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosiło 4 355,7 mln zł, w tym łączna kwota zaangażowania Grupy BOŚ w finansowanie farm

Zysk netto Banku Pocztowego wzrósł o 61% r/r do 8,2 mln zł w 2018 r.

gotówkowych i ratalnych, która objawiła się poprzez zmniejszenie o 18% wejść (saldo migrującego kapitału) do portfela NPL w 2018 w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r." - czytamy także.  Wprowadzone usprawnienia w ramach procesu kredytu gotówkowego, nowy proces kredytu hipotecznego czy

Pengab wzrósł o 0,1 pkt m/m do 26,6 pkt we wrześniu

/m do 21,5 pkt, zaś wskaźnik prognoz zmniejszył się o 1,9 pkt do 31,7 pkt. Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m spadł o 10 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 12 pkt, a r/r spadło o 13 pkt. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych m/m spadło

Pengab spadł o 2,7 pkt m/m do 25,5 pkt w czerwcu

klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m wzrost o 2 pkt, a r/r poprawę o 1 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m spadło o 2 pkt, a r/r jest niższe o 5 pkt, podano także.  "Wskaźnik ogólny ocen aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów

GNB oczekuje spadku kosztów ryzyka w segm. detalicznym do 5% i niżej

; - powiedział członek zarządu Marcin Romanowski podczas konferencji prasowej.  Koszty ryzyka ogółem wyniosły 1,2% na koniec III kw. wobec 2,1% na koniec grudnia 2017 r.  Koszty ryzyka w segmencie kredytów detalicznych wyniosły 5,5% na koniec III kw. wobec 6,5% na koniec ub. roku.  Saldo

Pengab spadł o 0,6 pkt m/m do 26 pkt w październiku

spadł o 0,7 pkt m/m do 20,8 pkt, zaś wskaźnik prognoz zmniejszył się o 0,4 pkt do 31,3 pkt. Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 5 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 4 pkt, a r/r spadło o 9 pkt. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych m/m

Santander BP: Trudno obecnie oszacować ryzyko prawne zw. z tzw. dużym TSUE

umowie kredytowej stanowią niedozwolone postanowienia umowne skutkujące ustaleniem salda kredytu w PLN oraz pozostawienie oprocentowania kredytu w oparciu o stawkę LIBOR,  2. Unieważnienie całej umowy kredytowej w związku z identyfikacją klauzul niedozwolonych; 3. Unieważnienie

Pengab spadł o 5,5 pkt m/m do 21,8 pkt w grudniu

; Wskaźnik ocen spadł  o 1,6 pkt m/m do 21,9 pkt w grudniu, zaś wskaźnik prognoz zmniejszył się o 9,4 pkt do 21,6 pkt. Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m spadł o 6 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m spadło o 7 pkt, a r/r jest niższe o 3 pkt.  "

Pengab spadł o 0,7 pkt m/m do 26,5 pkt w sierpniu

33,6 pkt. Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m spadł o 2 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 2 pkt, a r/r pozostało bez zmian. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 3 pkt a r/r jest niższe o 1 pkt. Saldo prognoz dla kredytów

Pengab wzrósł o 0,4 pkt m/m do 25,8 pkt w październiku 

odnotowano poprawę" - poinformował Marcin Idzik z Kantar TNS. Wskaźnik ocen wzrósł o 0,1 pkt m/m do 20 pkt w październiku, zaś wskaźnik prognoz zwiększył się o 0,7 pkt do 31,6 pkt. Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m spadł o 4 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych

MF przekaże z budżetu na rynek 7,9 mld zł w styczniu

2017 r.), - ujemnego salda kredytów zaciągniętych w MIF w wysokości 1 mld euro (saldo ujemne: 0,6 mld euro w 2017 r.)" - czytamy dalej. W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec grudnia 2018 r. zgromadzono środki w wysokości 54,9 mld zł, z czego: w depozytach

Pengab wzrósł o 2,6 pkt m/m do 25,4 pkt we wrześniu 

wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m spadł o 4 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m wzrosło 1 pkt, a dla kredytów mieszkaniowych spadło o 9 pkt.  "Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych pozostało na tym samym poziomie, a w przypadku kredytów mieszkaniowych

BOŚ Bank miał 23,5 mln zł zysku netto, 18,42 mld zł aktywów w III kw. 2019 r.

proekologiczne skierowane były do klientów instytucjonalnych" - wskazano też w raporcie. Udział w portfelu kredytowym kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój stanowił 34,8% salda kredytów ogółem na koniec III kwartału 2019 roku. Saldo kredytów

Pengab spadł o 3,5 pkt m/m do 27,2 pkt w lipcu

wskaźnik prognoz zmniejszył się o 2,5 pkt do 29,9 pkt. Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m spadł o 14 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 14 pkt, a r/r o 2 pkt. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 10 pkt a r/r jest wyższe o 4 pkt

MF nie przekaże środków z budżetu na rynek do końca roku

kredytów zaciągniętych w MIF w wysokości 0,6 mld euro (saldo ujemne: 0,6 mld euro w analogicznym okresie 2017 r.)" - czytamy także w materiale. W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec listopada 2018 r. zgromadzono środki w wysokości 50,6 mld zł, z czego: w

Pengab wzrósł o 1,5 pkt m/m do 27,3 pkt w listopadzie

ekonomicznej gospodarki kraju" - poinformował Marcin Idzik z Kantar TNS. Wskaźnik ocen wzrósł o 3,5 pkt m/m do 23,5 pkt w listopadzie, zaś wskaźnik prognoz zmniejszył się o 0,6 pkt do 31 pkt. Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m spadł o 4 pkt. Saldo ocen dla kredytów

MF przekaże z budżetu na rynek 0,5 mld zł do końca roku

okresie 2017 r. saldo ujemne: 1,4 mld euro), co wynikało z: * ujemnego salda obligacji w wysokości 1,9 mld euro (saldo ujemne: 1 mld euro w analogicznym okresie 2017 r.), * ujemnego salda kredytów zaciągniętych w MIF w wysokości 0,4 mld euro (saldo ujemne: 0,4 mld euro w analogicznym okresie 2017 r

Długie boje frankowiczów. Słynny wyrok TSUE nie rozwiązał wszystkich problemów

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 3 października 2019 r., dotyczący kredytów frankowych, dał nadzieję kredytobiorcom spłacającym rosnące kredyty frankowe. Chociaż do ustalenia pozostało jeszcze kilka ważnych kwestii, jak to, czy sądy powinny orzekać stwierdzenie nieważności, czy &bdquo

Wakacje kredytowe na celowniku instytucji. Będą sprawdzać, jak działa zawieszenie spłaty kredytu

?” – napisał kredytobiorca do Rzecznika Praw Obywatelskich. „Wcześniejsze kłopoty ze spłatą kredytu nie powinny być obecnie jedynym kryterium przy ocenie przez banki prośby kredytobiorcy o odroczenie spłaty kredytu” – uważa rzecznik. Po otrzymaniu takiej informacji wystąpił

MF przekaże z budżetu na rynek 15,9 mld zł w X, 16,4 mld zł do końca roku

kredytów zaciągniętych w MIF w wysokości 0,3 mld euro (saldo ujemne: 0,4 mld euro w analogicznym okresie 2017 r.)" - czytamy także w materiale. W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec września 2018 r. zgromadzono środki w wysokości 50,2 mld zł, z czego: w

MF przekaże z budżetu na rynek 1,3 mld zł we IX, 17,7 mld zł do końca roku

wysokości 1,9 mld euro (saldo ujemne: 1 mld euro w analogicznym okresie 2017 r.), * dodatniego salda kredytów zaciągniętych w MIF w wysokości 0,3 mld euro (saldo ujemne: 0,4 mld euro w analogicznym okresie 2017 r.)" - czytamy także w materiale. W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 12,4% r/r, wskaźnik NPL: 4,42% w I kw

Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły poziom 53,94 mld zł na koniec marca 2019 r., co oznacza wzrost o 12,4% r/r, podała instytucja. Udział należności zagrożonych w portfelu (koszyk 3) wynosił na koniec marca br. 4,42% wobec 4,86% rok wcześniej

Rzecznik finansowy idzie do sądu przeciwko Santanderowi przez zapis o "wakacjach kredytowych"

Wątpliwości rzecznika finansowego budzą zapisy stosowane przez Santander Bank Polska, a konkretnie przekazanie przez klienta bankowi bezspornej wierzytelności. Brzmi on: „Strony zgodnie oświadczają, że Bank posiada niesporną wierzytelność wobec Kredytobiorcy z tytułu kredytu [...]”. To

Pengab spadł o 4,5 pkt m/m do 22,3 pkt w lutym

, zaś wskaźnik prognoz zwiększył się o 3,1 pkt do 32,1 pkt. Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m zmalał o 4 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m zmalało o 3 pkt, a r/r jest wyższe o 8 pkt.  "Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych m/m zmalało o 8 pkt

Rocznica przełomowego dla frankowiczów wyroku. Kłopoty z rozliczeniami kredytów i zawyżane opłaty

kwota udzielonego kredytu jest wyższa od sumy wpłaconych rat, to sąd może zasądzić zwrot zapłaconych rat na rzecz kredytobiorcy. Czyli we wskazanym przypadku sąd może zasądzić od banku na rzecz klienta 320 tys. zł. Inaczej jest w teorii salda, gdzie obowiązek zwrotu obciąża tylko tę stronę, która

Bank Pocztowy miał 10,6 mln zł zysku netto w I poł., liczy na wzrost salda r/r

Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - Bank Pocztowy wypracował 10,6 mln zł w I połowie br. wobec 1,6 mln zł rok wcześniej. Bank pracuje nad wdrożeniem zautomatyzowanego procesu gotówkowego online, poprawą procesu kredytu hipotecznego i pracuje nad poprawą obsługi MSP, licząc na wzrost salda

MF przekaże z budżetu na rynek 0,1 mld zł w VIII, 19,6 mld zł do końca roku

obligacji w wysokości 1,9 mld euro (saldo ujemne: 1,0 mld euro w analogicznym okresie 2017 r.), * dodatniego salda kredytów zaciągniętych w MIF w wysokości 0,3 mld euro (saldo ujemne: 0,4 mld euro w analogicznym okresie 2017 r.)" - czytamy także w materiale. W wyniku konsolidacji zarządzania

Akcja kredytowa mBanku wzrosła o 14,6% r/r, wskaźnik NPL wyniósł 4,7% w III kw.

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek netto w portfelu mBanku wyniosła 104,73 mld zł na koniec września 2019 r. i była wyższa o 4,3% w stosunku do końca czerwca br. i o 14,6% r/r, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł w III kw. br. 4,7% wobec 4,8

BIK: Aż 96,6% klientów spłaca terminowo kredyt mieszkaniowy w CHF

Warszawa, 25.05.2016 (ISBnews) - Zdecydowana większość, bo aż 96,6% - tj. 877 tysięcy osób - terminowo spłaca swój kredyt hipotecznych we frankach szwajcarskich. Wartość czynnych kredytów mieszkaniowych rozumianych jako saldo do spłaty w CHF wyniosło 136,8 mld zł na koniec marca br

Pengab wzrósł o 5,1 pkt m/m do 26,9 pkt w styczniu

/m do 24,7 pkt w styczniu, zaś wskaźnik prognoz zwiększył się o 7,4 pkt do 29 pkt. Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł o 6 pkt m/m. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych wzrosło o 6 pkt m/m, a w ujęciu rocznym jest niższe o 5 pkt. "Saldo ocen dla kredytów

Pengab spadł o 1,2 pkt m/m do 22,8 pkt w sierpniu

zwiększył się o 0,8 pkt do 28,3 pkt. Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m spadł o 2 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m spadło o 5 pkt., a dla kredytów mieszkaniowych wzrosło o 2 pkt.  "Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych pozostało na tym samym

UOKiK: Santander BP i BNP Paribas BP zmodyfikowały zasady wakacji kredytowych

Prezesa UOKiK budzi możliwość uznania aneksu, który jest zawierany w celu skorzystania z odroczenia spłaty rat, za potwierdzenie wysokości salda kredytu, ustalanego jednostronnie przez bank. Taka interpretacja w przyszłości mogłaby rodzić poważne konsekwencje dla osób, które będą chciały dochodzić swoich

mBank miał wstępnie 116,25 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

poprzednim kwartałem były one niższe o 74,5 mln zł tj. o 29,9%" - napisano w raporcie. Spadek salda rezerw nastąpił w segmencie detalicznym (w poprzednim kwartale podwyższona utrata wartości kredytów i pożyczek była spowodowana rekalibracją modeli wykorzystywanych do pomiaru utraty wartości kredytów

Pengab spadł o 4,7 pkt m/m do 18,2 pkt w czerwcu

obserwowane zmiany to spadek salda prognoz kredytów mieszkaniowych o (17 pkt proc. r/r) i obrotowych przedsiębiorstw (o 14 pkt proc. r/r). "Czerwiec przyniósł kolejny spadek zarówno wskaźnika ocen, jak i prognoz na rynku kredytów gospodarstw domowych - odpowiednio o 8 pkt proc. w przypadku wskaźnika

BOŚ może udzielać 0,8-1,5 mld zł kredytów kwartal., podtrzymuje cele strategii  

bardzo spokojnie do osiągnięcia. Tu mogą jedynie nastąpić przesunięcia między kwartałami związane z terminami uruchomienia konkretnych kredytów" - powiedział wiceprezes Konrad Raczkowski.  Bank w I kw. rozwijał działalność na rynku finansowania projektów proekologicznych, których saldo na

Getin Noble Bank miał 100,62 mln zł straty netto, 52,85 mld zł aktywów w III kw.

miesięcy 2019 roku grupa zwiększyła poziom zobowiązań wobec klientów o 8,2 mld zł (tj. o 22,2%) oraz zmniejszyła saldo kredytów i pożyczek udzielonych klientom o 2 mld zł (tj. o -5%). "Jednocześnie zgodnie ze strategią grupy w zakresie optymalizacji struktury bilansu poprzez zmniejszenie skali

Kłopotliwe wakacje dla frankowiczów. Na razie tłumów chętnych nie ma

miesięczne raty kredytu oraz wysokość salda zadłużenia. Banki oferują klientom możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych, ale to rozwiązanie sprawia, że kredyt będzie w praktyce kosztował jeszcze więcej. Frankowicze nie zgłaszają się na razie tłumnie z wnioskami o zawieszenie

eurobank miał 103,1 mln zł zysku netto, 14,46 mld zł aktywów w 2018 r.

poziomu salda kredytów. Bardzo cieszy nas również zaufanie, którym obdarzają nas klienci, deponując u nas swoje oszczędności. Cały czas dążymy do tego, by klienci mieli dostęp do naszych usług nie tylko w dużych miastach, lecz także w mniejszych miejscowościach w całej Polsce. Dlatego postawiliśmy na

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Guindos) --12:00: USA - Wnioski o kredyt hipoteczny --13:30: USA - Bilans handlu zagranicznego (USD) styczeń --13:30: USA - Saldo rachunku bieżącego (USD) IV kw. (konsensus: -125 mld, poprzednio: -124,8 mld ) --14:30: Strefa euro - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch) --15:30

Wójcik: To najlepszy czas na podjęcie kroków prawnych w zw. z umowami w CHF

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Wysoki kurs franka szwajcarskiego to najlepszy czas na podjęcie kroków prawnych zmierzających do zakwestionowania części lub całości zapisów w umowie kredytu hipotecznego w CHF, uważa członek zarządu Votum Robin Lawyers Paweł Wójcik. Epidemia koronawirusa

Pengab wzrósł o 2,1 pkt m/m do 24 pkt w lipcu

oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 3 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m wzrosło o 1 pkt, a dla kredytów mieszkaniowych  o 4 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych wzrosło m/m o 1 pkt, a dla kredytów mieszkaniowych o 7 pkt.  W przypadku kredytów

UOKiK opublikuje stanowisko dot. wyroku TSUE w br. ws. PP. Dziubaków

złotych, saldo zadłużenia z tytułu kredytu i raty miesięczne kredytu podlegającego spłacie wyrażone były w CHF w taki sposób, że te ostatnie miały być jednak pobierane w PLN z rachunku bankowego kredytobiorców. W momencie odblokowania kredytu, kwota pozostająca do zapłaty i wyrażona w CHF była określona

Pengab spadł o 0,2 pkt m/m do 22,7 pkt w październiku

to: wzrost salda lokat długoterminowych osób indywidualnych (+5 pkt proc.), wzrost salda kredytów obrotowych przedsiębiorców (+5 pkt proc.) i salda lokat długoterminowych przedsiębiorców (również o 5 pkt proc.). Po wrześniowym spadku, wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów gospodarstw domowych

Pengab spadł o 2 pkt m/m do 22 pkt w czerwcu

. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m wzrosło o 13 pkt, a dla kredytów mieszkaniowych spadło o 1 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych spadło m/m o 2 pkt, a dla kredytów mieszkaniowych o 7 pkt. W przypadku kredytów samochodowych zarówno saldo ocen, jak i prognoz wzrosło - odpowiednio o 7

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 7% r/r, wskaźnik NPL: 4,61% w III kw.

walutowych kredytów hipotecznych kurczy się szybko w tempie 8,1% rok-do-roku" - czytamy w raporcie kwartalnym. Wartość netto kredytów, udzielonych gospodarstwom domowym na koniec września 2018 r., wyniosła 34 375 mln zł i wzrosła o 5,9% w porównaniu z saldem, zarejestrowanym rok temu. "

Pengab spadł o 2 pkt m/m do 22,9 pkt w maju

wszystkie wskaźniki prognozy sześciomiesięcznej dotyczącej rynku bankowego. Największe obserwowane zmiany to: spadek salda kredytów mieszkaniowych i inwestycyjnych o 7 pkt proc. oraz spadek salda kredytów konsumpcyjnych o 6 pkt proc. "W maju wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów gospodarstw 

PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wart. 16,2 mld zł w 2019 r. 

wartości wyemitowanych przez polskie banki hipoteczne listów zastawnych pozostających w obrocie. Tylko w 2019 roku saldo listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego wzrosło o 3,4 mld zł, z czego 500 mln zł stanowiły emisje zielonych listów zastawnych" - czytamy w komunikacie.  Bank umocnił

ZPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance wzrósł do 71,6 pkt w IV kwartale

planują zwiększyć wydatki na dobra konsumpcyjne trwałego użytku, remont i zakup mieszkania oraz zakup samochodu. W większym stopniu są też skłonne finansować te wydatki z kredytu. Barometr Rynku Consumer Finance skonstruowany jest w taki sposób, że poziom 50 punktów oznacza stagnację rynku

Pengab wzrósł o 10,4 pkt m/m do 22,5 pkt w marcu

domowych i gospodarki kraju obserwujemy znaczny przypływ optymizmu - znacznie wzrosły wszystkie wskaźniki. Z kolei główne zmiany w zakresie prognozy sześciomiesięcznej obserwowane w marcu to: wzrost salda kredytów konsumpcyjnych, a w przypadku przedsiębiorców - wzrost salda kredytów inwestycyjnych i

Serinus osiągnął porozumienie z EBOR ws. restrukturyzacji warunków kredytów

2018 r. i 30 września 2018 r., ani też zapłaty pozostałego salda w dniu 31 marca 2019 r. W zamian warunki nowej umowy przewidują dokonanie przez spółkę spłat w kwocie 2,7 mln USD w dniach 31 marca 2019 r. i 30 września 2019 r., co stanowi spłatę pozostałego salda kredytu głównego. - Mechanizm

Koszt ryzyka Idea Banku w kolejnych kwartałach będzie spadał

do poprzednich okresów koszt ryzyka w kolejnych kwartałach będzie spadał" - powiedział Miałkowski podczas wideokonferencji. Odpisy z tytułu utraty wartości wyniosły 60 mln zł w IV kw. wobec 90 mln zł kwartał wcześniej. Członek zarządu wyjaśnił, że raportowany poziom wskaźnika kredytów