saldo depozyt

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,1% m/m do 1088,19 mld zł w czerwcu

wypadkową: * ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-4,7 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 8,8 mld zł, powiększającym potrzeby saldzie depozytów JSFP i depozytów sądowych (+2,3 mld zł) oraz saldzie zarządzania środkami europejskimi (+2,2 mld zł), * zwiększenia stanu

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 17,9 pkt m/m do -5,5 pkt w VI

rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 16 pkt i wynosi obecnie plus 1 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m wzrost o 28 pkt, a r/r spadek o 33 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m wzrosło o 18 pkt, a r/r

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 2,5 pkt m/m do -3 pkt w lipcu

wzrósł m/m o 4 pkt i wynosi 28 pkt" - czytamy w komunikacie.  Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 3 pkt. i wynosi obecnie plus 4 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących

MF przekaże z budżetu na rynek 37,8 mld zł do końca 2019 r.

salda kredytów zaciągniętych w MIF (saldo dodatnie: 1,0 mld euro w analogicznym okresie 2018 r.)" - czytamy dalej.  W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec kwietnia 2019 r. zgromadzono środki w wysokości 60,3 mld zł, z czego: w depozytach terminowych

MF przekaże z budżetu na rynek 52,3 mld zł do końca 2019 r.

kredytów zaciągniętych w MIF w wysokości 0,1 mld euro (saldo dodatnie: 1,0 mld euro w analogicznym okresie 2018 r.). - czytamy dalej.  W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec marca 2019 r. zgromadzono środki w wysokości 59,4 mld zł, z czego: w depozytach

MF przekaże z budżetu na rynek 57,5 mld zł do końca 2019 r.

kredytów zaciągniętych w MIF w wysokości 0,1 mld euro (saldo dodatnie: 1,1 mld euro w analogicznym okresie 2018 r.)" - czytamy dalej.  W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec lutego 2019 r. zgromadzono środki w wysokości 57 mld zł, z czego: w depozytach

Pengab spadł o 4,2 pkt m/m do 21,3 pkt w październiku

pkt, a r/r jest niższe o 2 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych m/m spadło o 7 pkt, a w przypadku kredytów mieszkaniowych m/m jest niższe o 10 pkt" - czytamy w raporcie. Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 4 pkt i wynosi obecnie

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 27,4 pkt m/m do -23,4 pkt w V

klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 31 pkt i wynosi obecnie minus 15 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m wzrost o 44 pkt., a r/r spadek o 39 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 2,9 pkt m/m do 20,2 pkt w lutym

konsumpcyjnych m/m jest niższe o 4 pkt, a r/r spadło o 12 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 8 pkt, a r/r jest wyższe o 11 pkt" - napisano w materiale. Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m pozostał bez zmian i wynosi obecnie 17

MF przekaże z budżetu na rynek 64,7 mld zł do końca 2019 r.

(saldo dodatnie: 1,1 mld euro w 2018 r.)" - czytamy dalej.  W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec stycznia 2019 r. zgromadzono środki w wysokości 55,9 mld zł, z czego: w depozytach terminowych 43,1 mld zł oraz w depozytach typu ON 12,8 mld zł. Na koniec

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 4,6 pkt m/m do 23,1 pkt w styczniu

dalej. Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 1 pkt i wynosi obecnie 17 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m spadek o 6 pkt, a r/r spadek o 12 pkt. Saldo ocen dla

Pengab wzrósł o 0,6 pkt m/m do 25,5 pkt we wrześniu 

. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych m/m spadło o 10 pkt, a w przypadku kredytów mieszkaniowych m/m jest niższe o 9 pkt." - czytamy w raporcie. Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 2 pkt i wynosi obecnie 16 pkt. W przypadku salda ocen

Pengab spadł o 1,7 pkt m/m do 18,5 pkt w grudniu

pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 5 pkt, a r/r spadło o 9 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 4 pkt, a r/r jest niższe o 7 pkt" - czytamy dalej. Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów na rynku depozytów

Pengab wzrósł o 2,9 pkt m/m do 28,9 pkt w listopadzie

dla kredytów konsumpcyjnych m/m wzrosło o 1 pkt, a w przypadku kredytów mieszkaniowych spadło o 7 pkt. W przypadku kredytów samochodowych saldo ocen spadło m/m o 2 pkt, a prognoz spadło o 5 pkt, podano w raporcie. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 6 pkt

Pengab wzrósł o 0,3 pkt m/m do 25,8 pkt w lipcu

kredytów mieszkaniowych m/m jest wyższe o 6 pkt." - czytamy w raporcie. Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m obniżył się o 4 pkt. i wynosi obecnie 13 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw

Pengab spadł o 2,7 pkt m/m do 25,5 pkt w czerwcu

/m do 22,5 pkt, a wskaźnik prognoz spadł o 5,1 pkt do 28,5 pkt. "Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 6 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m spadek o 10 pkt

Pengab spadł o 1,1 pkt m/m do 20,2 pkt w listopadzie

klientów na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 4 pkt i wynosi obecnie 16 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m wzrost o 7 pkt, a r/r spadek o 1 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m spadło o 2 pkt, a r/r

Pengab spadł o 10,6 pkt m/m do 25,7 pkt w maju

kredytów konsumpcyjnych m/m zmalało o 11 pkt, a w przypadku kredytów mieszkaniowych o 9 pkt. W przypadku kredytów samochodowych saldo ocen zmalało o 10 pkt, a prognoz o 6 pkt, podano w raporcie. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m zmalał o 9 pkt. W przypadku salda ocen

Pengab spadł o 0,9 pkt m/m do 24,9 pkt w sierpniu

konsumpcyjnych m/m wzrosło o 1 pkt, a w przypadku kredytów mieszkaniowych m/m jest niższe o 9 pkt" - czytamy w raporcie. Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 1 pkt i wynosi obecnie 14 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku

Pengab wzrósł o 5 pkt m/m do 30,7 pkt w czerwcu

. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 3 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m wzrost o 10 pkt, a r/r o 18 pkt. Saldo ocen depozytów terminowych m/m wzrosło o 6 pkt, a r/r jest wyższe o 15 pkt. W przypadku

Pengab wzrósł o 6,7 pkt m/m do 36,3 pkt w kwietniu

raporcie. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 5 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m spadek o -1 pkt, a r/r wzrost o 16 pkt. Saldo ocen depozytów terminowych m/m wzrosło o 18 pkt, a r/r jest wyższy o 17

Pengab wzrósł o 7,3 pkt m/m do 29,6 pkt w marcu

m/m spadło o 1 pkt, a w przypadku kredytów mieszkaniowych wzrosło o 4 pkt. W przypadku kredytów samochodowych saldo ocen zmalało o 1 pkt, a prognoz wzrosło o 1 pkt" - czytamy w raporcie. Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 11 pkt. W przypadku salda ocen

Pengab spadł o 2,4 pkt m/m do 28,2 pkt w maju

konsumpcyjnych m/m spadło o 8 pkt, a w przypadku kredytów mieszkaniowych m/m jest wyższe o 2 pkt" - czytamy w raporcie. Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 6 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 18,9 pkt m/m do -50,8 pkt w IV

trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych spadł m/m o 17 pkt i wynosi minus 53 pkt" - napisano w materiale. Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m obniżył się o 28 pkt i wynosi obecnie minus 46 pkt. W przypadku salda ocen zmian

Pengab wzrósł o 1,3 pkt m/m do 25,6 pkt w lutym

. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m obniżył się o 3 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m spadek o 18 pkt, a r/r wzrost o 3 pkt. Saldo ocen depozytów terminowych m/m wzrosło o 3 pkt, a r/r jest wyższe o 21 pkt

Pengab wzrósł o 1,8 pkt m/m do 30,6 pkt w kwietniu

kredytów mieszkaniowych spadło o 4 pkt" - czytamy w raporcie. Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 3 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m wzrost o 4 pkt., a r/r poprawę o 2 pkt. Saldo ocen depozytów

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 52,1 pkt m/m do -31,9 pkt w marcu

wynosi obecnie minus 18 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m spadek o 37 pkt, a r/r spadek o 45 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m spadło o 45 pkt, a r/r jest niższe o 56 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla

Pengab wzrósł o 3,2 pkt m/m do 28,8 pkt w marcu

mieszkaniowych jest wyższe o 9 pkt" - czytamy w raporcie. Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 3 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m wzrost o 15 pkt, a r/r spadek o 3 pkt. Saldo ocen depozytów terminowych m/m

Pengab spadł o 2,4 pkt m/m do 26,5 pkt w grudniu

pozostało bez zmian, podobniej jak saldo prognoz które nie zmieniło się m/m, podano w raporcie. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 1 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m wzrost o 10 pkt., a r/r spadek o 7

Pengab spadł o 2,2 pkt m/m do 24,3 pkt w styczniu

bez zmian, a w przypadku kredytów mieszkaniowych jest wyższe o 17 pkt., podano w raporcie. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m obniżył się o 3 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m spadek o 4 pkt, a r/r wzrost

Pengab spadł o 0,6 pkt m/m do 26 pkt w październiku

rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 2 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m wzrost o 5 pkt, a r/r wzrost o 6 pkt. Saldo ocen depozytów terminowych m/m spadło o 14 pkt, a r/r jest niższe o 7 pkt. W przypadku depozytów bieżących saldo

Pengab wzrósł o 0,1 pkt m/m do 26,6 pkt we wrześniu

depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 4 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m wzrost o 1 pkt, a r/r wzrost o 5 pkt. Saldo ocen depozytów terminowych m/m wzrosło o 2 pkt, a r/r jest wyższe o 13 pkt. W przypadku depozytów bieżących saldo prognoz

Pengab spadł o 0,7 pkt m/m do 26,5 pkt w sierpniu

konsumpcyjnych m/m spadło o 7 pkt, a w przypadku kredytów mieszkaniowych o 12 pkt. W przypadku kredytów samochodowych saldo ocen spadło m/m o 1 pkt, a prognoz wzrosło o 8 pkt, podano w raporcie. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m obniżył wartość o 6 pkt. W przypadku salda

Pengab wzrósł o 0,4 pkt m/m do 25,8 pkt w październiku 

inwestycyjnych m/m spadł o 13 pkt, a kredytów obrotowych m/m o 6 pkt. Z raportu wynika, że ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 1 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano wzrost m/m o 6 pkt, a saldo ocen depozytów terminowych m/m

MF przekaże z budżetu na rynek 7,9 mld zł w styczniu

2017 r.), - ujemnego salda kredytów zaciągniętych w MIF w wysokości 1 mld euro (saldo ujemne: 0,6 mld euro w 2017 r.)" - czytamy dalej. W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec grudnia 2018 r. zgromadzono środki w wysokości 54,9 mld zł, z czego: w depozytach

Pengab spadł o 5,5 pkt m/m do 21,8 pkt w grudniu

prognostyczny kredytów inwestycyjnych m/m spadł o 7 pkt, a kredytów obrotowych m/m spadł o 2 pkt. Z raportu wynika, że ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł m/m o 1 pkt.  "W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych nie odnotowano zmian w

MF nie przekaże środków z budżetu na rynek do końca roku

rynkach zagranicznych w okresie I-XI 2018 r. było ujemne i wyniosło 3 mld euro (w analogicznym okresie 2017 r. saldo ujemne: 1,7 mld euro), co wynikało z: *  ujemnego salda obligacji w wysokości 2,5 mld euro (saldo ujemne: 1,1 mld euro w analogicznym okresie 2017 r.), *  ujemnego salda

GNB oczekuje spadku kosztów ryzyka w segm. detalicznym do 5% i niżej

kredytów wynosiło 41,3 mld zł, a saldo depozytów 46,1 mld zł na koniec września br. Wskaźnik kredytów do depozytów (L/D) kształtował się na poziomie 89,5%, a wskaźnik pokrycia rezerwami wzrósł do 53,7% na koniec III kw.  Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w

MF przekaże z budżetu na rynek 0,5 mld zł do końca roku

okresie 2017 r. saldo ujemne: 1,4 mld euro), co wynikało z: * ujemnego salda obligacji w wysokości 1,9 mld euro (saldo ujemne: 1 mld euro w analogicznym okresie 2017 r.), * ujemnego salda kredytów zaciągniętych w MIF w wysokości 0,4 mld euro (saldo ujemne: 0,4 mld euro w analogicznym okresie 2017 r

Pengab spadł o 3,5 pkt m/m do 27,2 pkt w lipcu

. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych m/m wzrosło o 8 pkt, a w przypadku kredytów mieszkaniowych spadło o 5 pkt. W przypadku kredytów samochodowych saldo ocen oraz prognoz spadło m/m o 12 pkt, podano w raporcie. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m pozostał bez

Pengab wzrósł o 1,5 pkt m/m do 27,3 pkt w listopadzie

obrotowych m/m spadł o 2 pkt, ale wzrósł o 3 pkt r/r. Indeks prognostyczny kredytów inwestycyjnych m/m spadł o 1 pkt, a kredytów obrotowych nie zmienił się w ujęciu miesięcznym. Z raportu wynika, że ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł m/m o 4 pkt. W przypadku salda ocen

MF przekaże z budżetu na rynek 15,9 mld zł w X, 16,4 mld zł do końca roku

rynkach zagranicznych w okresie I-IX 2018 r. było ujemne i wyniosło 2,2 mld euro (w analogicznym okresie 2017 r. saldo ujemne: 1,4 mld euro), co wynikało z: *  ujemnego salda obligacji w wysokości 1,9 mld euro (saldo ujemne: 1 mld euro w analogicznym okresie 2017 r.), *  ujemnego salda

MF przekaże z budżetu na rynek 1,3 mld zł we IX, 17,7 mld zł do końca roku

zmiany w bonach podobnie jak w analogicznym okresie 2017 r." - napisano także. "Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie I-VIII 2018 r. było ujemne i wyniosło 1,5 mld euro (w analogicznym okresie 2017 r. saldo ujemne: 1,4 mld euro), co wynikało z: * ujemnego salda obligacji w

Pengab wzrósł o 2,6 pkt m/m do 25,4 pkt we wrześniu 

spadło odpowiednio o 3 i 12 pkt. Indeksy prognostyczne nie odnotowały zmian m/m w przypadku kredytów inwestycyjnych oraz wzrosły m/m o 1 pkt w przypadku kredytów obrotowych.  Z raportu wynika, że ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadło o 1 pkt. W przypadku salda

MF przekaże z budżetu na rynek 0,1 mld zł w VIII, 19,6 mld zł do końca roku

zmiany w bonach wobec wzrostu o 6 mld zł w analogicznym okresie 2017 r." - napisano także. "Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie I-VII 2018 r. było ujemne i wyniosło 1,5 mld euro (w analogicznym okresie 2017 r. saldo ujemne: 1,4 mld euro), co wynikało z: * ujemnego salda

Pengab wzrósł o 5,1 pkt m/m do 26,9 pkt w styczniu

rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 3 pkt m/m. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano ujęciu wzrost o 2 pkt m/m oraz o 10 pkt r/r. Saldo ocen depozytów terminowych wzrosło o 6 pkt m/m i o 1 pkt r/r. W przypadku depozytów bieżących saldo prognoz wzrosło o

Pengab spadł o 4,5 pkt m/m do 22,3 pkt w lutym

; - czytamy w raporcie. Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m zmalał o 11 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano ujęciu m/m spadek o 17 pkt, a r/r spadek o 13 pkt. Saldo ocen depozytów terminowych m/m zmalało o 17 pkt, a r/r spadło o 14

Pengab spadł o 4,7 pkt m/m do 18,2 pkt w czerwcu

. Saldo depozytów terminowych spadło o 1 pkt proc., natomiast saldo depozytów bieżących nie uległo zmianie od kwietnia. Zarówno wskaźnik ocen, jak i prognoz na rynku depozytów podmiotów gospodarczych spadły o 3 pkt proc., natomiast saldo depozytów bieżących wzrosło o 4 pkt proc. w stosunku do maja

Pengab spadł o 0,2 pkt m/m do 22,7 pkt w październiku

sierpnia i września, w październiku zaczął nieznacznie spadać. Na poziomie szczegółowym widać wzrost, zarówno salda depozytów bieżących, jak i terminowych. W przypadku depozytów przedsiębiorstw zarówno wskaźnik ocen, jak i prognoz sytuacji utrzymują poziom zbliżony do wrześniowego pomiaru. Saldo

Pengab spadł o 2 pkt m/m do 22,9 pkt w maju

. "Na poziomie szczegółowym widoczny jest dalszy spadek salda kredytów obrotowych, o 11 pkt proc. w stosunku do kwietnia. Saldo kredytów zagrożonych przedsiębiorstw wzrosło o 5 pkt proc." - czytamy także. Jeśli chodzi o rynek depozytów gospodarstw domowych, to zarówno wskaźnik ocen, jak i

Bank Handlowy liczy na lekki wzrost kredytów detalicznych w II poł. br.

mamy ostrożny optymizm" - powiedział Sikora podczas telekonferencji. Bank podał, że saldo pożyczek niezabezpieczonych (pożyczki gotówkowej i pożyczki do karty kredytowej) na koniec czerwca br. wyniosło 2,6 mld zł, co stanowi spadek o 4% r/r (saldo samej pożyczki gotówkowej wzrosło o 1%). Łączna

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,1% m/m do 949,6 mld zł we wrześniu

od początku 2018 r. był głównie wypadkową: - ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-14,9 mld zł), w tym salda zarządzania środkami europejskimi (-7,1 mld zł) oraz salda depozytów JSFP i sądowych (-8,2 mld zł), - zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+23,3 mld zł

Pengab spadł o 1,2 pkt m/m do 22,8 pkt w sierpniu

inwestycyjnych oraz obrotowych saldo ocen m/m spadło odpowiednio o 6 i 8 pkt. Indeksy prognostyczne odnotowały spadek o 1 pkt w przypadku kredytów inwestycyjnych oraz o 8 pkt w przypadku kredytów obrotowych. Z raportu wynika, że ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 1 pkt

Zysk netto Banku Pocztowego wzrósł o 61% r/r do 8,2 mln zł w 2018 r.

gotówkowych i ratalnych, która objawiła się poprzez zmniejszenie o 18% wejść (saldo migrującego kapitału) do portfela NPL w 2018 w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r." - czytamy także.  Wprowadzone usprawnienia w ramach procesu kredytu gotówkowego, nowy proces kredytu hipotecznego czy

Quercus TFI miało 5,54 mln zł zysku netto, 4,59 mln zł zysku EBITDA w I poł.

porównaniu do stanu z końca 2019 r.( 2 637,8 mln zł ) o 13%. Saldo nabyć w ramach funduszy w I półroczu 2020 r. wyniosło -327 mln zł z tendencją do poprawy pod koniec okresu. Największe odpływy netto zanotował Quercus Ochrony Kapitału -523 mln zł, a największe napływy netto Quercus Obligacji Skarbowych

BGŻOptima: Aż 60% oszczędności Polaków leży na nieoprocentowanych kontach

, że proces odwracania się klientów od depozytów terminowych zaczął się w połowie 2015 r. Wtedy osłabła dynamika napływu nowych środków do banków. W ostatnich trzech kwartałach 2016 r. po raz pierwszy saldo wypłat przekraczało saldo wpłat na depozyty" - czytamy w komunikacie.  Według

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 12,4% r/r, wskaźnik NPL: 4,42% w I kw

2,51% w zeszłym roku). Łączne środki klientów Grupy Banku Millennium wyniosły 75 478 mln zł na 31 marca 2019 r., wykazując wzrost o 9.3% w skali roku. Depozyty ogółem wzrosły o 12,1% rocznie do poziomu 66 673 mln zł. "Depozyty gospodarstw domowych wyniosły 47.827 mln zł na dzień 31.03.2019 r

Pengab wzrósł o 0,2 pkt m/m do 12,1 pkt w lutym

pkt proc. w stosunku do stycznia), czytamy dalej. Zarówno wskaźnik ocen, jak i prognoz sytuacji na rynku depozytów gospodarstw domowych utrzymują zbliżony poziom do styczniowego pomiaru, są natomiast niższe w stosunku do stycznia ubiegłego roku. Na poziomie szczegółowym zanotowano spadek salda

Pengab spadł o 1,1 pkt m/m do 19,6 pkt w lipcu

z poprawą wskaźnika wyprzedzającego (+4 pkt proc.)" - czytamy także. Na rynku depozytów dla klientów indywidualnych lipiec przynosi wynoszący 3 pkt proc. spadek wartości wskaźnika bieżącego przy jednoczesnym wzroście (o 4 pkt proc.) wskaźnika wyprzedzającego. Saldo ocen rynku depozytów

Pengab wzrósł o 2,4 pkt m/m do 24,9 pkt w kwietniu

szczegółowym obserwujemy spadek salda kredytów samochodowych (-11 p. p.), kredytów konsumpcyjnych (-7 pkt proc.) oraz kredytów mieszkaniowych (-5 pkt proc.). Wzrosło natomiast saldo kredytów zagrożonych (+5 pkt proc.)" - czytamy w materiale. Jeśli chodzi o rynek depozytów gospodarstw domowych, to

Pengab wzrósł o 0,1 pkt m/m do 18,3 pkt w lipcu

kredytów zagrożonych przedsiębiorstw wzrosła o 4 p.p. Na rynku depozytów gospodarstw domowych zarówno wskaźnik ocen, jak i wskaźnik prognoz sytuacji nie zmieniły swojej wartości w stosunku do czerwcowego pomiaru. W przypadku salda depozytów terminowych gospodarstw domowych obserwujemy wzrost o 5 punktów

Pengab spadł o 2 pkt m/m do 22 pkt w czerwcu

przypadku kredytów obrotowych" - czytamy w informacji. Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 2 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych obserwujemy m/m spadek o 14 pkt, zaś w przypadku depozytów terminowych wzrost o 2 pkt. Wskaźnik

Pengab spadł o 1,8 pkt m/m do 24 pkt w maju

inwestycyjnych oraz o 6 pkt w przypadku kredytów obrotowych" - czytamy w informacji. Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych spadł o 2 pkt m/m. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych obserwujemy wzrost o 5 pkt m/m, zaś w przypadku depozytów terminowych spadek

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,62 mld zł w lipcu

Warszawa, 11.08.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń do krajowych funduszy inwestycyjnych było dodatnie w lipcu i wyniosło 1 615,3 mln zł, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). To najwyższy poziom w tym roku i równocześnie najlepszy wynik w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy

Prezes Idea Banku: Mamy zdolność do pełnej absorpcji obniżek stóp proc. 

bilansowego został osiągnięty dzięki aktywnemu dostosowaniu wielkości bazy depozytowej i spadkowi kosztów odsetkowych. Saldo depozytów klientów grupy spadło o 4% w skali kwartału i o 20% r/r do 13 mld zł na koniec marca. Idea Bank odnotował 1,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,6% m/m do 954 mld zł w XI

wartościowych (SPW; +0,2 mld zł) w wyniku przeprowadzeniu przetargu zamiany i salda sprzedaży obligacji detalicznych (+0,4 mld zł). "Wzrost zadłużenia od początku 2018 r. był głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-14,0 mld zł), w tym salda depozytów JSFP i sądowych (-8,3

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 8% r/r w na koniec III kw. 2019 r.

(TCR) na poziomie grupy wyniósł 17,2%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 znalazł się na poziomie 15,5% na koniec września 2019. Relacja kredytów netto do depozytów wyniosła na koniec III kwartału wyniosła 92,7%. Saldo depozytów detalicznych na koniec września 2019 r. było wyższe o 12,4% niż

KNF: Poza systemem IPS pozostawało 39 banków spółdzielczych na koniec stycznia

2 samodzielne. Spośród pozostałych banków 39 pozostawało poza IPS" - czytamy w raporcie "Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w trzech kwartałach 2018 r." KNF podała, że uczestnicy IPS dysponują stosunkowo dużymi środkami zgromadzonymi na rachunkach depozytu

Pengab wzrósł o 4,9 pkt m/m do 20 pkt w styczniu

mieszkaniowych, w przypadku których saldo oceny wzrosło m/m o 18 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m wzrosło o 8 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych wzrosło m/m o 13 pkt, dla kredytów mieszkaniowych pozostało bez zmian. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych

Pengab wzrósł o 2,1 pkt m/m do 24 pkt w lipcu

o 1 pkt. w przypadku kredytów inwestycyjnych oraz wzrost o 7 pkt w przypadku kredytów obrotowych" - czytamy w informacji. Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 2 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących i terminowych gospodarstw domowych widać 

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 7% r/r, wskaźnik NPL: 4,61% w III kw.

2018 r. Depozyty wzrosły o 6,3% rocznie i przekroczyły poziom 60 mld zł, osiągając łączne saldo 60,223 mln zł na 30 września 2018 r., poinformował też bank. Depozyty gospodarstw domowych osiągnęły poziom 44 187 mln zł na dzień 30 września 2018 r., po znaczącym wzroście o 10.2% rocznie. W tym samym

KNF: Zysk netto SKOK-ów spadł o 92% r/r do 42,25 mln zł w 2019 r. 

stwierdzono, że na koniec IV kwartału 2019 r. w porównaniu do początku 2019 r. w sektorze skok nastąpił wzrost wartości: -depozytów o 43,66 mln zł, tj. o 0,5%, - aktywów o 73,88 mln zł, tj. o 0,8%, - portfela kredytowego netto o 308,63 mln zł, tj. o 5,39%, - portfela kredytowego brutto o 319,66 mln zł

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,1% m/m do 949,86 mld zł w X

OK1018 i przeprowadzeniu przetargu sprzedaży. "Wzrost zadłużenia od początku 2018 r. był głównie wypadkową: - ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-16 mld zł), w tym salda zarządzania środkami europejskimi (-7 mld zł) oraz salda depozytów JSFP i sądowych (-7,9 mld zł) oraz nadwyżki

Pengab wzrósł o 3,2 pkt m/m do 23,2 pkt w lutym

mieszkaniowych o 24 pkt. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 2 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych obserwujemy m/m wzrost o 6 pkt, w przypadku depozytów terminowych indeks ocen spadł o 5 pkt" - czytamy w komunikacie. Wskaźnik

Pengab wzrósł o 2,3 pkt m/m do 22,9 pkt we wrześniu

, jak i prognoz sytuacji na rynku depozytów gospodarstw domowych podniósł się we wrześniu, osiągając poziom zbliżony do ubiegłorocznego pomiaru. Na poziomie szczegółowym zauważalny jest wzrost salda ocen zarówno dla depozytów bieżących, jak i terminowych" - czytamy dalej. Wskaźnik ocen sytuacji

Pengab wzrósł o 7,1 pkt m/m do 30,3 pkt w marcu

dla kredytów konsumpcyjnych m/m wzrosło o 23 pkt, dla kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 1 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych wzrosło m/m o 7 pkt, a dla kredytów mieszkaniowych spadło o 3 pkt.  "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 9 pkt

Pengab spadł o 5,2 pkt m/m do 11,9 pkt w styczniu

obniżył się o 3 pkt proc. "Na poziomie szczegółowym obserwujemy spadek salda kredytów obrotowych o 8 pkt proc., kredytów inwestycyjnych o 5 pkt proc. oraz wzrost salda kredytów zagrożonych przedsiębiorstw o 3 pkt proc." - czytamy także. W przypadku depozytów gospodarstw domowych, zarówno

Alior Bank przedstawi jednorazowe koszty przejęcia SKOK Jaworzno po II kw.

SKOK-ów dowodzą, że Alior Bank potrafi nawiązywać długofalowe relacje z członkami kas. Dla przykładu, ponad 70% członków Powszechnej SKOK w Knurowie zaufało naszym produktom oraz usługom i do dziś są naszymi klientami. W tym konkretnym przypadku pozostało z nami 95% właścicieli depozytów, zaś saldo

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,01% m/m do 954,25 mld zł w XII ub.r.

wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+15,4 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa w wysokości 21,5 mld zł oraz salda depozytów JSFP i sądowych (-4,4 mld zł), spadku stanu środków na rachunkach budżetowych (-17,4 mld zł), osłabienia złotego (+0,6 mld zł) o 0,2% wobec EUR, o 0,8

eurobank miał 103,1 mln zł zysku netto, 14,46 mld zł aktywów w 2018 r.

wzrosło do 5,31 mld zł wobec 5,1 mld zł rok wcześniej. Saldo udzielonych kredytów ogółem wyniosło 12,2 mld zł na koniec 2018 r. wobec 11,73 mld zł rok wcześniej.  Wartość depozytów zgromadzonych przez klientów w eurobanku osiągnęła  poziom 7,7 mld zł, co oznacza wzrost o

Pengab spadł o 2,1 pkt m/m do 15,1 pkt w grudniu

dla kredytów konsumpcyjnych obniżyło się m/m o 13 pkt., dla kredytów mieszkaniowych wzrosło o 4 pkt, podano w materiale. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 2 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych obserwujemy m/m wzrost o 7

Kredyty ING Banku Śląskiego wzrosły o 16% r/r do 111,5 mld zł w II kw. 2019 r.

. zajmował drugą pozycję na rynku posiadając 17,5% udziału w sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych. Również rosnące saldo pożyczek gotówkowych jest efektem wzmożonych działań banku w zakresie oferty oraz sprzedaży. W ciągu I półrocza 2019 roku udzielono pożyczek na łączną kwotę 3,1 mld zł

Pengab wzrósł o 10,4 pkt m/m do 22,5 pkt w marcu

obrotowych (25 pkt proc. w stosunku do lutego). Saldo kredytów inwestycyjnych wzrosło o 16 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Nieznacznie - o 3 pkt proc. - wzrosło także saldo kredytów zagrożonych przedsiębiorstw. "Zarówno wskaźnik oceny, jak i prognoz sytuacji na rynku depozytów

Pengab spadł o 4,4 pkt m/m do 25,9 pkt w kwietniu

. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych spadło m/m o 9 pkt, a dla kredytów mieszkaniowych wzrosło o 7 pkt. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 11 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych obserwujemy m/m spadek o 18 pkt, w

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 1% m/m do 946,56 mld zł w lipcu

pożyczkowych netto budżetu państwa (-12,3 mld zł), w tym salda zarządzania środkami europejskimi (-10,6 mld zł) oraz salda depozytów JSFP i sądowych (-6,3 mld zł), - osłabienia złotego (+8,8 mld zł) o 2,6% wobec EUR, 4,8% wobec USD, o 3,5% wobec CHF, o 5,8% wobec JPY i przy umocnieniu o 0,1% wobec CNY

DM BOŚ podniósł wycenę Alior Banku do 97,1 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

froncie depozytów. W efekcie oczekujemy wzrostu wyniku na działalności podstawowej, ale również bazy kosztów w ujęciu kw./kw. Spodziewamy się także wyższego poziomu odpisów aktualizujących w odniesieniu do poprzedniego kwartału i  prognozujemy 137 mln zł zysku netto. Oczekujemy utrzymującej się

Pengab spadł o 2 pkt m/m do 17,2 pkt w listopadzie

domowych obniżył się o 13 pkt. Korekta dotyczy zarówno kredytów konsumpcyjnych, jak i mieszkaniowych. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych obniżyło się o 6 pkt, saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych m/m jest niższe o 16 pkt, podano w materiale. "Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów

Getin Noble Bank miał 109,6 mln zł straty netto, 51,05 mld zł aktywów w I kw.

to zarówno ze stopniowym ograniczaniem oprocentowania bazy depozytowej, jak i wzrostem ilości depozytów zgromadzonych na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych (blisko 46% bazy). Na koniec marca br. wynik odsetkowy osiągnął wartość 284,6 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 28,7

Pengab spadł o 4,9 pkt m/m do 17,1 pkt w grudniu

obserwujemy spadek salda kredytów inwestycyjnych o 6 pkt proc., kredytów obrotowych o 5 pkt proc. oraz kredytów zagrożonych o 5 pkt proc." - czytamy dalej. W grudniu zarówno wskaźnik oceny, jak i prognoz sytuacji na rynku depozytów gospodarstw domowych zanotowały spadek. O ile w przypadku wskaźnika

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 2% r/r w I poł. br., wskaźnik NPL: 5,6%

zobowiązania wobec klientów wzrosły o 6%.  "Baza depozytowa pochodząca od klientów indywidualnych osiągnęła wartość 96 477,0 mln zł i zwiększyła się o 5,2% za sprawą środków bieżących rosnących w tempie 16,4%. Tendencja wzrostowa objęła też salda na rachunkach oszczędnościowych (wchodzące w skład

Zysk netto BGK spadł r/r do 349,17 mln zł w 2016 r.

występującymi pod koniec roku w BGK wahaniami depozytów jednostek budżetu centralnego" - czytamy w raporcie. Największy wpływ na wzrost sumy bilansowej miało zwiększenie salda depozytów klientów. W odniesieniu do 2015 roku bank odnotował wzrost tej pozycji o 17 725,6 mln zł, tj. o 89,2%. Dotyczył on

Pengab spadł o 0,8 pkt m/m do 21,9 pkt w listopadzie

obserwowany jest nieznaczny wzrost salda ocen depozytów terminowych oraz bieżących. Sondaż został przeprowadzony pomiędzy 9 a 23 listopada. W badaniu wzięło udział 180 placówek bankowych, reprezentujących różne typy banków. (ISBnews)  

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 2,1% r/r, wskaźnik NPL: 4,86% w I kw.

do 2,55% rok wcześniej. Natomiast w portfelu korporacyjnym udział ten wyniósł 4,37% w porównaniu do 4,47% (rok wcześniej), w tym portfel leasingowy 4,31% w porównaniu do 4,37%" - napisano dalej. Depozyty grupy wzrosły o 5,5% rocznie, a ich całkowite saldo osiągnęło 59 474 mln zł na dzień 31

Pengab spadł o 4,7 pkt m/m do 19,2 pkt w październiku

.  Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m obniżył się o 3 pkt proc. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych obserwujemy m/m spadek o 2 pkt proc. Indeks prognoz wzrósł jednak o 4 pkt proc. W przypadku depozytów terminowych indeks ocen obniżył się o

Przegląd prasy

rok przyniesie dalsze likwidacje hipermarketów i zwolnienia pracowników Parkiet --KGHM nie planuje przejęcia Taurona, przygotowuje się na boom na rynku miedzi --Banki nie obawiają się odpływu depozytów w związku ze wzrostem inflacji  --Ceny mieszkań nadal będą rosły, ale wolniej, ocenia

Akcja kredytowa B. Millennium wzrosła o 0,7% r/r, wskaźnik NPL to 4,54% w I poł.

stanowiły 70,9% łącznego salda depozytów klientów. Ta grupa depozytów wzrosła znacząco o 2 868 mln zł, tj. o 7,6% r/r wsparta rosnącą liczbą rachunków bieżących i klientów. "Głównym czynnikiem tego wzrostu były środki na rachunkach bieżących i oszczędnościowych (o 28,4% r/r), stanowiące 62% depozytów

Bank Pocztowy miał 10,6 mln zł zysku netto w I poł., liczy na wzrost salda r/r

. salda kredytowe już przestały spadać i oczekuje, że na koniec roku bank zanotuje r/r wzrost salda kredytowego.  Saldo depozytów wyniosło 6,2 mld zł na koniec czerwca, co oznacza wzrost o 5,8% w skali roku.  Liczba klientów grupy wyniosła 1,11 mln na koniec czerwca i była niższa o 10,2% w